3. Remote Procedure Call (RPC)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Remote Procedure Call (RPC)"

Transkript

1 Remote Procedure Call (RPC) Allmän kommunikationsparadigm: request / reply En klientprocess sänder en förfrågan till en serverprocess som svarar med ett svarsmeddelande klient förfrågan server blockerad Klienten / servern är blockeradmedandenväntar på svar / förfrågningar blockerad exekverande Ett RPC-system tillåter att program anropar både lokala och icke-lokala procedurer. Dvs. RPC är en mekanism för att strukturera distribuerade system och består av två komponenter: Ett tillförlitligt protokoll för överföring av fråge- / svars meddelanden mellan en klient(anropande process) och server (anropad process). Kompilator-stump (stub): understöd i programmeringsspråkets kompilator för att svar omforma anropets argument till ett frågemeddelande omforma frågemeddelandet tillbaka till anropets argument omforma resultatet till ett svarsmeddelande omforma svarsmeddelandet tillbaka till procedurresultatet blockerad Om de anropade procedurerna är metoder för icke-lokala objekt i ett objektorienterar språk kallas RPC RMI (remote method invocation) Anropande process (klient) Anropad process (server) argument resultat argument resultat Klient-stub Server-stub förfrågan svar förfrågan svar RPCprotokoll RPCprotokoll

2 5.19 Varför? Varje RPC protkoll måste: Kunna identifiera de anropade procedurerna Namnrymden bör vara hierarkisk och implementeras m.h.a. ett fält för varje nivå i request-meddelandet. Synkronisera frågor och svar Varje request/reply-par identifieras m.h.a. ett id-nummer i ett IDfält i meddelandena. Problem: En klient maskin som sänt en begäran kan om den crachar sända en orelaterad begäran med samma idnummer efter att den boot at. Servern förkastar denna som duplikat Lösning: Boot-ID används dvs. ett request/reply-par identifieras av sitt id-nummer och boot-id. Dessutom erbjuds ofta, om RPC utnyttjar underliggande protokoll som ej erbjuder dessa tjänster (t.ex. UDP/IP) eller dessa tjänster kan implementeras effektivare av RPC-protokollet : Pålitlig överföring av meddelanden Understöd för överföring av stora meddelanden m.h.a. framentering/reasemblering Pålitlig överföring Klient Server Både klienten och servern en klocka vid sändning av ett meddelande och sparar en kopia tills meddelandet blivit kvitterat. Om utlöper sänds meddelandet på nytt. Detta sker ett antal gånger innan klienten / servern ger upp. Request ACK Reply ACK. Boot ID är ett nummer som inkrementeras varje gång maskinen rebootar svaret produceras

3 5.20 Varför? Implicit kvittering: Om protokollet är sekventiellt (klienten sänder ej en ny fråga förrän svaret på den föregående mottagits): kvitterar Reply-meddelandet ett Klient Server Request-meddelandet och ett Request-meddelande kvitterar det föregående Reply-meddelandet. Problem: Ett sekventiellt protokoll är för ineffektivt Lösning: RPC implementerar en kanal abstraktion m.h.a. ett kanal- ID - i meddelandena ingår ett kanalid-fält och högst en aktiv transaktion per kanal tillåts Request 1 Reply 1 Request 2 Reply 2. Problem: Tiden för serverprocessen att producera ett svar kan vara hur lång som helst. Klienten bör kunna skilja mellan en långsam server och en "död" server. Lösning: Klienten sänder periodiskt ett are-you-alive - meddelande (m.h.a en klocka) som servern besvarar med ett ACK-meddelande. (smart sender - dumb resierver principen ger mera skalbara system) Högst-en-gång (at-most-once) semantik: Högst en kopia av varje request-meddelande levereras åt server (eller ingen alls om nätet eller servern ej fungerar). Kan implementeras m.h.a sekvensnummer: request-meddelandena på varje kanal numreras och servern håller reda på aktuellt nummer för varje kanal.

4 5.21 Framentering/reasemblering Sändaren (klient eller server) indelar ett långt meddelande i fragment (numrerade 0,1,2,...) Varje fragment innehåller sekvensnumret samt en flagga som anger om fragmentet är det sista eller ej eller om hela meddelandet ingår i fragmentet Mottagaren kvitterar varje fragment med sekvensnummeret för det senas korrekt mottagna fragmentet i ordningsföljd samt alla saknade fragments nummer (impl. bitvektor relatift det korrekta numret). Dessutom kvitterar mottagaren varje korrekt frament som ej mottagits i ordningsföljd Sändaren sänder de saknade fragmenten på nytt. Klient Server fragt 5 fragt 6 frag 7 frag 8 frag 9 frag 10 kvitteringar ej utritade Fack Fack: 5 0x06=10110 frag 6 frag 9 kvitteringar ej utritade frag 10

5 Real-Time Transport Protocol (RTP) Transportprotokoll för realtids och multimedia applikationer. Realtids applikation = applikation med höga krav på att meddelanden anländer i tid. Multimedia applikationer (involverar ljud, bild och data) indelas i två klasser: Interaktiva applikationer. T.ex. Internet telefoni, videokonferensverktyg (vic), audiokonferensverktyg (vat). Strömmande applikationer, överför ljud och bild streams från en server till en klient - ej lika höga realtids krav Ett RTP-protokoll måste vara tillräckligt allmänt för att kunna betjäna olika typer applikationer och bör tillåta interaktion mellan olika applikationer. Protokoll stack för multimedia applikationer Applikation RTP UDP IP subnät

6 5.25 Krav och funktionelitet: 1. Ett RTP-protokoll bör tillåta att likartade applikationer opererar tillsammans (deltagarna i en audiokonferens bör ej behöva använda samma audiokonferens implementation) Detta innebär att protokollet bör tillåta att man kommer överens om vilka metoder som skall användas för att koda och packa ljud och video.=> RTP kan meddela val av kodningsmetod eg. kodningsalgoritm. 2. Mottagaren av en dataström bör kunna räkna ut tidsförhållandena mellan mottagen data (data placeras i en playback buffert för att jämna ut jitter, varifrån det spelas upp). Detta kräver att data måste tidstämplas. => Tidstämpling av paket 3. Synkronisation av flere mediaströmmar, t.ex. ljud och bild från en sändare. 4. Omtransmission är vanligen ej möjligt p.g.a. de höga realtidskraven (applikationerna kan hantera paketförlust om de är medvetna om detta). Applikationer kan minska behovet av bandbredd vid rusning genom att sänka kvaliteten på överförd data (ändra parametrarna i kodningsalgoritmen). Detta kräver att mottagaren meddelar sändaren om förlust av paket => Indikation av paket förlust 5. Indikation av ram gränser, t.ex. sammanhängande ljud (talkspurt) kan indelas i ramar separerade av perioder av tystnad. 6. Identifiering av sändare på ett användarvänligt sätt (dvs. ej IPadresser) => Assosiering av teckensträngar, med sändare 7. Ett RTP-protokoll bör utnyttja bandbredden väl, dvs. overhead bitar i headern bör undvikas om möjligt. (Ljud sänds i små paket) => Korta pakethuvud

7 5.26 V (2 bitar): Versions nummer = P (1 bit): Indikerar utfyllnad (padding)en V P X CC M PT Sequence nr biträcker ty storleken på padfältet Timestamp placeras i padfältet SSRC id X (1 bit): Indikerar att ett extra pakethuvud CSRC id ingår i paketet... CC (4 bitar): Antal sändare Extension header M (1 bit): Markerar början på en ram RTP payload PT (7 bitar): Payload Type, anger vilken typ av multimedia paketet innehåller Paketformat Användningen av M- och PT-fälten bestäms av applikationen Timestamp Tidsstämpel SSRC id Synchronization source identifikation, identifierar en RTP ströms sändare (oberoende av lågnivå-protokoll, det kan finnas flera i en värd CSRC id Contributing source identifikation, används endast om flera datastömmar sänds som en ström (SSRC är id för strömmen, CSRC listar delatagarna) Extension header

8 5.27 Kontroll protokoll, RTCP RTCP tillhandahåller en kontrollström assossierad med en data ström för en multimedia applikation. De viktigaste funktionerna är: Ge respons på applikationens och nätverkets prestation Korrelera och synkronisera olika mediaströmmar från samma sändare Överföra en sändares identitet till ett användargränssnitt Synkronisation av mediaströmmar: RTCP definierar följande pakettyper Sändar raport - med vilket aktiva sändare meddela statistik om trafiken (sändningar/mottagningar) Mottagar raport - med vilket mottagare som ej är sändare meddela statistik om mottagningar Källbeskrivning - överför information t.ex. CNAME på sändare, vem pratar,... Applikationsspesifik kontroll raport.

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav Telia Centrex IP DataNet Generella krav 1 Vad du behöver veta om Centrex IP med bärartjänsten DataNet Det här dokumentet är avsedd för din telefoni/dataavdelning och innehåller information om vilka generella

Läs mer

Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan

Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan Om.SE och Webbstjärnan Om.SE (www.iis.se).se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation

Läs mer

RIV Tekniska Anvisningar Översikt

RIV Tekniska Anvisningar Översikt RIV Tekniska Anvisningar Översikt Version 2.0.1 ARK_0001 2014-12-08 Innehåll 1 Inledning... 6 1.1 Inledning utgåva E... 6 1.2 Målgrupp... 6 1.3 Syfte... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Tillgänglighet... 7

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Sus Andersson Så surfar du säkrare Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Digitalt Källskydd - en introduktion Sus Andersson, Fredrik Laurin

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA

POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA 1. Varje gång du använder denna webbplats samtycker du till villkoren i denna policy om sekretess och och kakor (cookies). Policyn kan ändras när som helst utan

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler

Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler Författare: Kerstin Ivarson Ahlstrand, projektledare Tony Dennstam, verksamhetskonsult Theresa Harmanen, interaktionsdesign och användningstester

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Utveckla era bibliotekstjänster genom att använda netloan för lösningar inom datorbokning, utskrifter och internet

Utveckla era bibliotekstjänster genom att använda netloan för lösningar inom datorbokning, utskrifter och internet Utveckla era bibliotekstjänster genom att använda netloan för lösningar inom datorbokning, utskrifter och internet Utnyttja flexibla lösningar för tillgång till biblioteksdatorer, utskrifter och trådlöst

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

innovaphone PBX Version 10 höjdpunkter

innovaphone PBX Version 10 höjdpunkter PBX Version 10 höjdpunkter Svenska 2 En översikt över V.10 uppdateringen Version 10 (V10) uppdateringen kommer att ge ett brett utbud av Unified Communications-funktioner till. Den moderna UC klienten

Läs mer

TA TILLBAKA kontrollen

TA TILLBAKA kontrollen Whitepaper TA TILLBAKA kontrollen Be Ready for What s Next. INNEHÅLL Det växande hotet från sabotageprogram... 4 Varför är slutanvändarna målet?... 5 Hur attackerar cyberbrottslingarna slutanvändarna?...

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet

Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet 1 Så uppfylls svenska krav på patientdatasäkerhet och integritet i Microsoft Cloud Microsofts molntjänster & svenska krav på integritet och patientdatasäkerhet Om detta White Paper Organisationer inom

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Vikten av var och när. Samhällets beroende av korrekt tids- och positionsangivelse

Vikten av var och när. Samhällets beroende av korrekt tids- och positionsangivelse Vikten av var och när Samhällets beroende av korrekt tids- och positionsangivelse MSB kontakt: Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet (ICS) Publikationsnummer MSB778 November 2014

Läs mer