RI.SE Research Institutes of Sweden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RI.SE Research Institutes of Sweden"

Transkript

1 RI.SE Research Institutes of Sweden Roll & Resurs i Innovationssystemet Peter Holmstedt

2 Upplägg idag! Sverige Sveriges institutssystem (industriforskningsinstitut) RISE och RISE Holding Vad instituten gör och åstadkommer Några frågor vi driver i propp-sammanhang Samverkansdiskussion SISP och Institut men först Arlanda, i början på 2000-talet Kista SC och KTH

3 OECD / Tillväxtanalys Sverige har inget policy-område = Innovationssystem Data visar att utvecklingen och prestationerna i det Svenska Innovation-systemet, är bättre under de senaste 15 åren, än vad som normalt framförs och diskuteras Avfärdar den Svenska paradoxen Innovationssystemet, i en liten, global och modern ekonomi som Sveriges, är betydligt mer komplex än vad som normalt antas, vilket bla leder till suboptimeringar

4 OECD / Tillväxtanalys Jag tror min slutsats: Vi är bra, men det finns en potential att utnyttja framöver! Den potentialen kan ge effekter i vårt samhälle, men kräver åtgärder avseende Sveriges innovationssystem, av typen: Balans, enkelhet och effektivitet samt en insikt om vem kunden är, dvs entreprenören, idén, upptäckten och företaget (liten som stort), dvs inte aktören som dock är medlet en viktig del av strategin.

5 Research Performers in Swedish Innovation system Industrial research institutes (2%) Universities (22%) Business (75%) Public research institutes (1 %)

6 Industriforskningsinstituten IVL Skogforsk Innventia VTI SP RI.SE Swerea Swedish ICT FOI

7 Svenska staten 100 % / 1025 M 60 % / 425 M SP Sveriges Swedish ICT Research Tekniska Forskningsinstitut 100 % SIK 100 % YKI 100 % 60 % 60 % 60 % 100 % 91 % Glafo 100 % SICS 91 % Santa Anna 100 % Interactive Institute 100 % Imego 91 % Viktoria 47% / 573 M Swerea 100 % Swerea IVF 100 % Swerea Kimab 91 % Institute de la Corrosion 36 % Swerea Mefos 100 % Swerea Sicomp 100 % Swerea Swecast IRnova Fibertronics JTI RISE Research Institutes of Sweden 2011 Acreo 92 % SMP CBI 100 % 29 % / 336 M Innventia LignoBoost Demo 100 % Innventia UK Ltd 100 % PFI A/S 95 % Januari

8 Svenska Institutssektorn 2010 Omsättning: Basfinansiering (SK): Personal (ca): RI.SE 2,4 Mkr 19 % 2100 Hela sektorn ca 3,8 Mkr RISE Holding SP Swerea Sw ICT Research Innventia RISE gruppen + FOI IVL Skogforsk VTI 3600 (Anslag till RISE Holding = 468 Mkr)

9 RI.SE - en växande sektor (total Mkr) 2048,8 2230,2 2373, ,8 Omsättning Resultat Prognos

10 Vad är ett industriforskningsinstitut? Forskningsorganisation med bestämd inriktning (teknik- och applikation) Oftast AB, kan hantera sekretess, lämnar ej utdelning Seniora forskare, position i gränslandet mellan U&H och näringsliv Huvudsakligen behovs- och uppdragsfinansierad (ej anslagsdrivet) 56 % näringsliv i genomsnitt för RISE En resurs för näringsliv och samhälle, i ett internationellt perspektiv Kompetens inom väl definierade områden med orientering mot behov, tillämpning, prototyper och demonstratorer (innovationsinfrastruktur) Gemensamma projekt med näringsliv och offentlig sektor Forsknings-, Utvecklings- och Innovationsresurs för SME Kommersialisering (patent, licenser och avknoppningar) Utbildning och Mobilitet (personrörlighet) Bidrar till att skapa Tillväxt via Effekter.

11 Vad är ett industriforskningsinstitut bra på? Nära relationer med näringslivet kan samarbeta bra! Att förstå näringslivets logik och kunna prata deras språk Att förstå näringslivets problem på deras villkor, spec. SME Kompetens, prototyper och innovationsinfrastruktur Kombination av spets- och breddkompetens Att ta kunskap/resultat till visaulisering och industriell marknad Leda och hålla ihop stora och komplexa projekt Större samarbetsprojekt med industrin, tex SSAB - Swerea Komplexa projekt med många parter, tex med U&H, företag o EU Leveransförmåga Arbeta utifrån ett behov o följa specifikation Leverera i tid

12 Strukturutveckling av sektorn Fas 1: 1997 Stiftelser till bolag Fas 2: 2002 Fyrklöverstrukturen Fas 3: 2007 Institutssektor i världsklass Ett lyft för forskning och innovation Regeringens proposition 2008/09:50 Fas 4: 2012 Inspel till F o I proppen

13 Regeringens överordnade mål Inriktningsbrev 2010 till RISE Holding Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Holding AB, ska vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse

14 Vad har hänt sedan proppen beslutades? Snart 3 år har gått - mycket har hänt Nytt uppdrag: Stärkt mandat, finansiering o holdingbolag RISE Research Institutes of Sweden Holding AB: 1/ Ökat fokus på bolagsstyrning, valberedningar och styrelsearbete samt en strategisk dialog med näringslivet Nytt fördelningssystem för finansiering, enkla o lika principer Ökade näringslivsintäkter och ökad volymtillväxt Ökad/fördjupad samverkan med UoH, via strategiska avtal etc. IMEGO är integrerat in i RISE / Swedish ICT Research 1/ SP är integrerat in i RISE-gruppen 2/ MEFOS integreras in i Swerea fullt ut under 2011, tillsammans med svensk stålindustri och Jernkontoret men mycket återstår

15 Nära dialog med medägare och näringsliv Näringslivets behov Aktivt verka genom valberedningar och styrelsearbete Styrning och kompetens Utveckla kriterier för och fördela strategisk finansiering för kompetensuppbyggnad Internationell konkurrenskraft Företräda en ändamålsenlig institutsstruktur med ett starkt varumärke Kraftsamling och synlighet Följa upp och redovisa effekter inom ekonomi, nytta och hållbarhet Måluppfyllelse

16 Varför är industriforskningsinstituten inom RISE viktiga?

17 Näringslivets syn på instituten (2009) Verka för långsiktiga och stabila ekonomiska ramar Det måste vara behovsorienterad och problemorienterad forskning Öka förmågan att driva komplexa projekt Samverka utan prestige inom instituten och mellan instituten Identifiera spetskompetensen och satsa på detta. Utveckla de internationella kontakterna Tydliggör vad instituten är duktiga på.

18 RISE-institut och näringslivet Forskningsorganisation med fokus på näringslivets behov 56 % av intäkter från näringslivet Ofta inriktade mot vissa branscher (skog, stål, livsmedel) och med ägarföreningar som intressenter Nära dialog med näringslivet Strategiska avtal med företag

19 INNVENTIAs innovation: SOFA Online Forming Analyzer Ett verktyg för papperstillverkare för att övervaka och reglera pappersstrukturen Den första mätutrustningen on-line för mätning i våta änden av en pappersmaskin Ger kostnadseffektivare produktion av papper genom minskad variation i papperets ytvikt med bibehållen papperskvalitet SOFA-systemet installerat 2010 vid Korsnäs kartongmaskin i Frövi October

20 Partnerskap med industriella ledare Tomas Thorvaldsson Olof Faxander VD Swerea VD SSAB Staffan Söderberg VD Swerea KIMAB 5-årigt ramavtal SSAB 2010 Slutsats av global strategi "to be a leader, not a follower" SSAB mission: a stronger, lighter and more sustainable world SSABs årsredovisningar 2008 och 2009 Viktiga partners i koncernens nätverk för forskning och utveckling är bland andra Swerea instituten MEFOS och KIMAB Upp till 5 % lägre bränslebehov för personbil av höghållfast stål 20

21 RISE-institut och SME Särskilt fokus på SMEs behov: 36 % av externa intäkter kommer från SME Särskilda insatser för SME, bl.a.: SwICT: produktframtagning SP: bistår SME med egna resurser Swerea: stöd till SMEs internationalisering Noder i Enterprise Europe Network (Swerea, Sw ICT, SP) Deltar i 28 st Forska och Väx projekt (Vinnova) Projekt EUSME för att främja SME-deltagande i FP 7

22 Exempel: Miljövänligare alternativ till teak för båtdäck Mats Westin, SP Trätek Rune Ziethén, SP Trätek Stig Lande, Kebony AS Frågeställning: Många båtföretag har efterfrågat miljövänliga alternativ till teakdäck med samma tekniska och estetiska egenskaper? SP/EcoBuilds insats SP har tillsammans med två norska företag tagit lovande forskningsresultat för furfurylerat trä hela vägen till lyckad industriell implementering Resultat Efter lanseringen av Kebony Maple Boat Deck har efterfrågan ökat så dramatiskt att produktionen av furfurylerad lönn är intecknad för lång tid framöver

23 RISE-institutens infrastruktur Har kapacitet att pröva nya produkter och tjänster i demonstratorer/testbäddar Driver knappt 50 olika demoanläggningar/testbäddar Exempel: FEX Papermaking pilot plant Hall för brandtekniska prov (byggnader, fordon, mm) Asta Zero (trafiksäkerhet) Acreo Fiberlab (test av prod. & tjänster för bredband) Produktionsutvecklingsarenan(prototyper/ demonstratorer)

24 Vision för Norra Djurgårdsstaden Fossilbränslefri på sikt Offensivt mål för CO2-utsläpp Anpassning till kommande klimatförändringar och Infrastruktur med IT-stöd för ett hållbart åldrandeboende med hög upplevd kvalitet trots begränsad personaltäthet Pilot: Kommunikation Tjänster Digital delaktighet

25 RISE-institut och akademin Har hög vetenskaplig kompetens och vana arbeta med UoH 65 st delade/adjungerade professorer 2010 tog 43 forskare forskarexamen 2010 publicerades > 1000 artiklar varav många vetenskapligt granskade 30 % av personalen är disputerade Deltar i många kompetenscentra och flera strategiska forskningsområden

26 Institutssektorn är effektiv och gör skillnad! Bordet som visualiserar människans inre Det virtuella obduktionsbordet är ett exempel på framgångsrik samverkan mellan universitet och institut. Resultatet är ett unikt verktyg för medicinsk visualisering av människans insida. Med hjälp av bordet kan obducenten se saker som annars är svåra att upptäcka. Bordet används redan i dag som komplement till konventionella obduktioner. Det virtuella obduktionsbordet Virtual Autopsy Table har utvecklats i samverkan mellan Interactive Institute, Norrköpings Interactive Institute Visualiserings-center och Center for Medical Image Science and Visualization, CMIV. Det är baserat på forskningsresultat och patenterad teknologi från CMIV, VITA (Linköpings Universitet), Sectra Imtec AB och Rättsmedicinalverket.

27 RISE-instituten och internationalisering Deltar i internationella projekt, t.ex. EU Får 23 % av sina intäkter från int. projekt (535 MSEK) Driver två institut i Frankrike (Brest) Är sammanlagt 6:e största mottagare av EU-medel från FP 7 (32,5 Meuro) Deltar i 131 FP-projekt Koordinerar 14 FP-projekt Deltar i EIT/KIC med KTH inom IKT Deltar i 81 övriga EU-projekt (CIP, Eureka, SF)

28 RISE i Forsknings- och Innovationsproposition

29 Näringslivets syn på instituten (2011) Mycket viktig länk mellan akademi och industri Bör ges en tydlig roll i en innovationsstrategi och med SIO Tydligare roll som koordinator inom EU-forskningen Att tillsammans med industrin, utveckla och ta fram demonstratorer >= 50 % näringslivsintäkter Behovsbild 2016 = 4 miljarder i omsättning Statlig basfinansiering i nivå med internationella institut Internationalisering viktig (men komplex ) Nuvarande RISE-konstellation bra, utvecklas tvärs och harmoniseras Fortsätt kraftsamlingen, samt att integration av tjänsteinnehåll bör öka

30 Från strategiska forskningsområden till strategiska innovationsområden Kriterier Bygga på starka forskningsområden (SFO) Fokus på innovationer Behov av demonstratorer EU-samarbete Samhällsutmaning i centrum transport, energi, vård/hälsa, produktion, biobaserade material

31 Forskningsinfrastruktur och demonstratorer Stärk tillgängligheten Möjliggör finansiering av demonstratorer Stöd till näringslivet som leverantör till stora forskningsanläggningar (ESFRI)

32 Följ SME hela vägen!. Innovationsledare (5%) Innovationsupphandling Skatteincitament Utvecklare (17%) SME Development: Kompetens- och utvecklingsstöd Anpassare (21%) Lyft mot ökat kunskapsinnehåll! Följare (31%) och icke innovativa (26%) 3

33 RI.SE Research Institutes of Sweden Samverkansmöjligheter mellan forskningsinstitut och SISPmedlemmar! Hur kan vi bäst utnyttja testbäddar, kluster, affärsutvecklingsprocesser?

34 Samverkansmöjligheter etc! Samverkan finns redan såklart : Sw ICT i Kista Science City, YKI på KTH-citycampus, Swerea på väg till KSC, Sw ICT finns i Norrköpings SP, Innventia finns i KSC, SP finns i relaterade kluster etc etc Frågan är vad kan vi utveckla och göra mer? Instituten: Företagsnära FoI, prototyper, demonstratorer, testbäddar, industrialisera, skala upp etc Science Parks & Inkubatorer: Attraktiva miljöer, kunskap, kompetens, processer och ledarskap Utvecklingsbar systemgemenskap med potential! Institutskompetens i inkubatorerbjudandet Institut i SP-miljöer

35 Tack!

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Nytta. Resultat. Hållbar tillväxt. Innovation. Forskningsinstituten är effektiva och gör skillnad. RISE_skrift.indd 1 2010-06-21 13.

Nytta. Resultat. Hållbar tillväxt. Innovation. Forskningsinstituten är effektiva och gör skillnad. RISE_skrift.indd 1 2010-06-21 13. Innovation Nytta Hållbar tillväxt Resultat Forskningsinstituten är effektiva och gör skillnad 1 RISE_skrift.indd 1 2010-06-21 13.37 Den svenska paradoxen finns den? Sverige är ett av de länder i världen

Läs mer

Året i sammandrag för IRECO-koncernen

Året i sammandrag för IRECO-koncernen Året i sammandrag för IRECO-koncernen Verksamheten IRECOs syfte är att främja teknisk utveckling och kompetensspridning inom svenskt näringsliv. Syftet förverkligas bl a genom att äga och förvalta aktier

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Org nr

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Org nr RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Perioden januari juni Omsättningen uppgick till 211 Mkr (192 Mkr) Rörelseresultatet före strukturförändringar uppgick till 2 Mkr (17 Mkr) Fördelade Strategiska

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Resan går vidare mot en institutssektor i världsklass! Innehåll

Resan går vidare mot en institutssektor i världsklass! Innehåll RISE Research Institutes of Sweden Holding AB årsberättelse 2010 Resan går vidare mot en institutssektor i världsklass! Innehåll Verksamheten 2010 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8

Läs mer

Cecilia Driving VD RISE Holding

Cecilia Driving VD RISE Holding Cecilia Driving VD RISE Holding Svenska staten Forskning, utveckling och innova3on för hållbara lösningar! Automa;on och industriella processer n Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial n Samhällsbyggnad

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars Första kvartalet Kommentar av VD Peter Holmstedt

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars Första kvartalet Kommentar av VD Peter Holmstedt RISE Research Institutes of Sweden Holding AB Org.nr 556179-8520 Delårsrapport för perioden januari mars 2010 Första kvartalet 2010 Omsättningen uppgick till 346 Mkr (104 Mkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Utbildning, forskning och innovation för konkurrenskraft Slutrapport: Industrins offert till Sverige

Utbildning, forskning och innovation för konkurrenskraft Slutrapport: Industrins offert till Sverige Utbildning, forskning och innovation för konkurrenskraft Slutrapport: Industrins offert till Sverige Innehåll En rapport om hur samarbete kring industrins utvecklingsbehov skapar resultat...3 Industrins

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

EU:s ramprogram för forskning. Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik

EU:s ramprogram för forskning. Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik EU:s ramprogram för forskning Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik Gemensam forskning inom EU sedan 25 år Ramprogram Period Budget, M FP1 1984-1987 3 800 FP2 1987-1991 5 400 FP3 1990-1994

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT Jin Moen Affärs- och innovationsområdeschef Internet of Sports @ Swedish ICT Riksidrottsförbundets Elitidrottskonferens 11 maj 2015, Chalmers Conference Center INTERNET

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 11 02 Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Org nr 556179-8520. får härmed avge.

Styrelsen och verkställande direktören för. RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Org nr 556179-8520. får härmed avge. Styrelsen och verkställande direktören för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll:

Läs mer

Omsättning 757 (756) MSEK Rörelseresultat -17 (-5) MSEK Periodens resultat -12 (-1) MSEK. Första kvartalet är liksom tidigare år relativt svagt.

Omsättning 757 (756) MSEK Rörelseresultat -17 (-5) MSEK Periodens resultat -12 (-1) MSEK. Första kvartalet är liksom tidigare år relativt svagt. Omsättning 757 (756) MSEK Rörelseresultat -17 (-5) MSEK Periodens resultat -12 (-1) MSEK Första kvartalet är liksom tidigare år relativt svagt. Omsättningen i RISE-gruppen under kvartal 1 visade på en

Läs mer

Industriforskningsinstitutens roll i innovationssystemet

Industriforskningsinstitutens roll i innovationssystemet Industriforskningsinstitutens roll i innovationssystemet Teknikföretagen vill se en förstärkt roll för industriforskningsinstituten i det svenska innovationssystemet. Det uppdrag som instituten har bör

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN Översikt av de strategiska innovationsprogrammen Dagens mål Ge er en översikt av vilka strategiska innovationsprogram som nu är beviljade och skapa en tydligare bild av syftet och målet med satsningen

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars 2011. Org nr 556179-8520

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars 2011. Org nr 556179-8520 Org nr 556179-8520 Delårsrapport för perioden januari mars 2011 RISE-koncernen RISE-gruppen Januari mars 2011 Januari mars 2011 Omsättningen ökade till 379 mkr (346 mkr) Omsättningen uppgick till 609 mkr

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning...7 1.1 Bakgrund...8 1.2 Sammanfattning av Sverker Sörlins rapport...8

Innehåll. 1 Inledning...7 1.1 Bakgrund...8 1.2 Sammanfattning av Sverker Sörlins rapport...8 Innehåll 1 Inledning...7 1.1 Bakgrund...8 1.2 Sammanfattning av Sverker Sörlins rapport...8 2 Varför behövs en ny institutssektor?...13 2.1 Industriforskningsinstitutens roll i innovationssystemet...13

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar , om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar Steningevik, 6 februari, 2013 Stefan Källman Biobaserad samhällsekonomi? Nationalekonomi Företagsekonomi Hushållsekonomi Privatekonomi Mikroekonomi Grön

Läs mer

Internationellare: Nycklar till fler internationella FoU-projekt. Katarina Malaga CBI Betonginstitutet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (GO)

Internationellare: Nycklar till fler internationella FoU-projekt. Katarina Malaga CBI Betonginstitutet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (GO) Internationellare: Nycklar till fler internationella FoU-projekt Katarina Malaga CBI Betonginstitutet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (GO) Internationell projektmarknad Nya kontakter Social kompetens

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige Vad betyder utvärderingen för utvecklingen inför åttonde ramprogrammet? Arbetet inför FP8 Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige tillfört

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Finansiering forskning och innovation. Johan Stenberg

Finansiering forskning och innovation. Johan Stenberg Finansiering forskning och innovation Johan Stenberg Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden innovationsförmåga hos specifika

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnads medlemmar IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN

FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN VISION Svensk forskning, innovation och samverkan mellan vattensektorns aktörer ska skapa uthålliga och globalt konkurrenskraftiga vattentjänster, produkter

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Tillväxt och innovation?

Tillväxt och innovation? Tillväxt och innovation? hur gör vi i vår region? Smart Region specialisering, Östergötland2015-05-20, Peter Larsson Vår styrka East Sweden Business Region en koordinerad regional plattform för innovation,

Läs mer

Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige

Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige Lägesrapport 2008 Agneta Dreber 081124 2005 2006 2007 2008 Industriforskningsinstitut Teknikcollege Ingenjörsutbildning Dialog

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer.

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer. sök nu! GRATIS! Missa inte din chans att utveckla din verksamhet genom att delta i ett EU-finansierat projekt. Horizon 2020 är ett EU-program som pågår mellan åren 2014 och 2020. Syftet är att stärka europeisk

Läs mer

Nätverksträff inom INNOVATION

Nätverksträff inom INNOVATION Nätverksträff inom INNOVATION Vasa 30.8.2016 9.30 Fika 10.00 Vad är INNOVATION? 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 11.30 Exempel på pågående innovationsprojekt 12.00 Lunch 13.00 Från idé till

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Tillgänglighet och Resursutnyttjande. Öppen konferens 2:a dec 2009. påinitiativ av.

Tillgänglighet och Resursutnyttjande. Öppen konferens 2:a dec 2009. påinitiativ av. Tillgänglighet och Resursutnyttjande Öppen konferens 2:a dec 2009 påinitiativ av. Öka medvetandet om.. Syfte potentialen att förbättra konkurrenskraften de tekniska möjligheterna genom mer fokus på Tillgänglighet

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Lignocity ett sätt för Kristinehamn att arbeta med innovation. Madelen Richardsson, Närsam Kristinehamn Per Tomani, Innventia

Lignocity ett sätt för Kristinehamn att arbeta med innovation. Madelen Richardsson, Närsam Kristinehamn Per Tomani, Innventia Lignocity ett sätt för Kristinehamn att arbeta med innovation Madelen Richardsson, Närsam Kristinehamn Per Tomani, Innventia INNOVATION Kristinehamn 2016 Madelen Richardsson Näringslivschef VD Näringslivssamverkan

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2011

Hållbarhetsredovisning 2011 Hållbarhetsredovisning 2011 RISE Research Institutes of Sweden Holding AB Kontakt Mai Terras, Kommunikationsansvarig Tel 08-56 64 82 53 mai.terras@ri.se Peter Holmstedt, VD Tel 08-56 64 82 52 vd@ri.se

Läs mer

Så arbetar Region Gävleborg med innovationsfrågor En innovationsstrategi för Gävleborg

Så arbetar Region Gävleborg med innovationsfrågor En innovationsstrategi för Gävleborg Så arbetar Region med innovationsfrågor En innovationsstrategi för 1 Smart specialisering ger hållbar tillväxt Innovation leder till tillväxt som leder till välstånd. Företag, kompetenser, kapital, innovationer

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag Tommy Höglund 10:20 Svenska styrkeområden,

Läs mer

Innehåll. 2 rise holding årsberättelse 2009 rise holding årsberättelse 2009 3

Innehåll. 2 rise holding årsberättelse 2009 rise holding årsberättelse 2009 3 rise holding årsberättelse 2009 Innehåll 4 Ledningen har ordet: Framgångsrikt verksamhetsår trots global kris 6 Hänt under 2009 10 SP:s Maria Khorsand kommenterar året 14 Vi har levererat på våra 9 utmaningar

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2011 RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Bolagsstyrningsrapport 2011 RISE Research Institutes of Sweden Holding AB Bolagsstyrningsrapport 2011 RISE Research Institutes of Sweden Holding AB Bolagsstyrning för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, RISE Holding, utgår från statens ägarpolicy och riktlinjer för

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

Återrapportering till Näringsdepartementet avseende strategiska kompetensmedel 2012 - Dnr N2011/7173/FIN N2011/7416/KLS (delvis)

Återrapportering till Näringsdepartementet avseende strategiska kompetensmedel 2012 - Dnr N2011/7173/FIN N2011/7416/KLS (delvis) PM Författare: Olof Sandberg Datum: 2013-03-27 Återrapportering till Näringsdepartementet avseende strategiska kompetensmedel 2012 - Dnr N2011/7173/FIN N2011/7416/KLS (delvis) RISE Research Institutes

Läs mer

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Gunnar Björkman SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Digital Demo Stockholm Ett nytt sätt för samarbete i samhället Gunnar Björkman Innovationsdirektör Stockholms stad Stockholms långsiktiga utmaningar

Läs mer

Årsredovisning 2013 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB ORG NR 556179-8520

Årsredovisning 2013 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB ORG NR 556179-8520 Årsredovisning 2013 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB ORG NR 556179-8520 KONTAKT Cecilia Driving, VD Tel 08-56 64 82 51 cecilia.driving@ri.se RISE Research Institutes of Sweden AB Box 3072, 103 61

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 PROGRAM

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Bengt Wälivaara, Platschef Swerea SICOMP, Linköping Verksamhetsledare Compraser Labs bengt.walivaara@swerea.se 1 Swerea-koncernen Swerea IVF

Läs mer

BLI FORSKARE PÅ DELTID

BLI FORSKARE PÅ DELTID BLI FORSKARE PÅ DELTID FORIC FORSKARSKOLA VI SÖKER FÖRETAG...... som har ett intresse av att medverka i den regionala bioekonomin och samtidigt utveckla företagets kompetens och verksamhet. Företagen bör

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier Jörgen Remmelg (jorgen.remmelg@ruag.com) Styrelseordförande i Compraser Vision en icke vinstdrivande, nationell

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair Årsstämma 150922 cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg

Läs mer