TJECKISK SKONLITTERATUR I SVENSKA FOLKBISLIOTEK Ett kommenterat urval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJECKISK SKONLITTERATUR I SVENSKA FOLKBISLIOTEK Ett kommenterat urval"

Transkript

1 Specialarbetet anslaget TJECKSK SKONLTTERATR SVENSKA FOLKBSLOTEK Ett kommenterat ural Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliograf i id bibliotekshögskolan. Borgs, t Marta Valisoa,

2 nledningo 1 ralet 2 Bilaga 1: nköpsförslag 12 Bilaga 2: n: sigler 18

3 Kommenterat ural tjeckisk skönlitteratur redoisad i tländska nyförär, :2. /'/ anger direkt öersättnig a titel. x anger att boken ar förbjuden i Tjeckosloakien enl. förteckning som publicerades i tidskriften Listy i noember Komentaren har jag i issa fall hämtat fr%n tlandsspegel.

4 ~Eienae~, ~udlk ~&tsk& etudy. Xumoristiska berättelser om barneris rriiciatyrarld, Bass, Eduard M Cirkus iumberto. 18,upplagan a succ6romanen Cirkus Humberto som for läsaren uppenbarar den spännande cirkus-och arietbarlden, Bass, Eduard, M ~labzubos jedenac tka. En otrolig historia om ett underbart fotbollslag, som best%r a 11 bröder. Bass, Ed-aard idé z maringotek, 10 cirkuskonstnarer berättar a la Boccaccio en natt om sina lis-och k~rleksuppleelser. ~edn&oai Xmilie A2DG Pod staropra&skb nebem. Eh mormor berättar för sina barnbarn om liet i det gamla Prag under andra hälften a 1800-talet. En intressant tidsskildring. x gloh hr ad ska Kana E2Cli";T?osledni ete&?. Roman fr%n sjukhusmiljö med ett kriminalmoti som grund, Boken har filmats. i $enes,,k. J, E2T Cerena pecei'. l - Spännande rcaan om iolonisten Helena Drozenoacs li, Den kära iolinen och musiken ger henne lycka och liets mening. ene&, K.J. ~ouzelni db. En berättelse om en ung flicka som efter en flygolycka förlorar minnet och en tid leer ett annat li. Branald, Adolf Lm V ' sentimentalni pruodce po prazskem nabrezi. En författare promenerar id Pioldau i Prag och tanker p% sin ungdom med allt som hände, nar han rodde. ~rdegka, ~iei C Limonadoy Joe., Roliga historier fr%n Vilda Västern, nar man byggde jzrnägen äcternt. \ ~$ezosk$, ácla M e :ni mil enci. En intressant roman där en historiker går igenom sitt li, som stcrrict p3erkats a tidens händelser. Y Capek, Josef A~DG ' Psano do mraliu , En bok som tillkom under %rens lopp. Aforismer och funderingar öer liets mening. Capek, Josef S t in kapradiny, En noell om t% man som efter mordet p% en jagmästare gömmer sig i skogen och till slut dör själa. GM

5 tapek, Karel or du bal-~oetro&-obyce jni Siot. En trilogi a icke sammanhängznde noeller, som tar upp problem och koadi jlikter i människans ].i. Eapek, Karel A2 ~oidk~ z druh6 kapsy. Denna jämte nedanst%ende titel ar en nyutgaa a noeller som publicerades i tidskrifter 1928, bokutgåa De kan betecknas som detektinoeller, ars centrala tema ar sökandet efter sanning och rättisa. Capek, Karel ~oidlc~ z jedn6 kapsy. Noell er, V Capek, Karel V zajeti slo. Eritika slo a hsloi. / ordens f!2ngelse./ Filosofiskt-filologiska betraktelser öer ord och ordspr%k. Capek, $a~el Zahradnlku rok. Capek ar ocksa passionerad trä,dg%rdsodlare och i denna roliga bok beskri-. er han sina egna erfarenheter. Y $apek, Ka~el E23 Ziot a dilo skladatele Foltyna. Kompositören Foltyns li och erk ar Capeks sista och icke aslutade noell om en man som försöker göra konst utan att ha talang. V. x Cep, Ja: Sestra uzkost. Ett ural noeller fr%n till 1940-talet a en författare som ar en rerklig inastare i tjeckiska spåket, Deml, Jakub, A2G Miriam a jine prace. Deml's mest bekanta noeller som presenterades har efter ett l%ngt up?eh&ll. C Drda, J- ~ r á t k s ~ certen. Sk8desqel. En komedi. D~da, Jan E2 Mestecko na dlani. sin första roman berättar Drda om liet i en icke existerande sm%stad före första ärldskriget. nanarna är typiska tjeckiska människor med humör och ilket gjorde boken så populär. x Durych, J$$osla pisen o ruzi. Karl eksroman. x Durgch, Jarosla ~édmikrdska. Kärleksnoeller. Fik e S, Eauara E2 Zlata ctygka. En spionroman om en liga i Prag som försökes lösa en henlig kod.

6 x Foglar, Jarosly ~ogi od ~ o b k reky. i Foglar6s inest beka6d:'koman oa pojkar som uppleer stora ä~entyr ute i. skogen. ~xid., Norbert / E2 ~edabn; stzrosti aneb uprostred poslednich sto let, Författaren berättar om sina fcraldrar,das li före och efter första arlciskrige t. ~r$&, 1:orbert GE Lahoa *osta meb konec poslednich sto let. Andra d.elen i sjalbiografi sorn börjar 2%?O-talet och slutar efter andra arldskriget. Fuks, Ladisla A2 Pan Theodor i"lundstock. Romanen ger en bild a en gammal jude, som cmsorgslullt förbereder sig för att kunna uthärda traiisporten till och istelsen i koncentrationsläger. Egenheten ligger i att den gamle juden i föräg öar sig att beharska de situationer som han anar kommer att möta honom, >len innan transporten startar, blir han ihjälkörd a en bil. Fuks, Ladfsla A2 DMK Snrt morgete. En noellsamling a en a de senare Arens intressantaste författare. '. x Grosman, Ladisla D ~e'/esta. d Neesta., noellen son har get namnet till boken, hämtar sitt stoff fr%n slo&iskjudisk miljö under andra ärldskriget, '\, -., f d Hamsik, Du7an Spisoatel-e a moc, Chefredaktör för den nu nedlagda tidningen Literarni nohy berättar om &ren 1957/68 nar tidningen först ble förbjuden och senare utkom igen under ett annat namn, t Rasek, Jarosla Dekaneron humoru a satiry. En samling a Hasek's mest bekanta noeller. Hasek, Jarosla DF Osudy dobreho ojaka Sejka za setoe alky / ~ tappre e ~ soldaten Sejks öde under första ärldskriget/ 4 Xelar. / ~ercikoa, a Paouk, ktery kulhal, En noellsamling a psykologiskt betonade skräckhistorier. M3 )Sosman, Ota t ek. En noell on t& pojkars flykt som slutar p% sjukhusat Hofman, Ot2 Cesta na planetu Mikymauz. T% noeller on barns problem, O Bgffmeister, Adolf ~ezeni tillbringade Boffmeister sjn manader i enskild arrest i Paris fangelse La Santd, Han skre dagbck under hela tiden. Efter 30 %r kom den ut som bok.

7 . /d Hornicek, girosla, A2 ~ob$e uta jené housle. En känd sbbdespelare resonerar i sin noellsmling öer sammanleandets korst som ar lika s%r som annan konst. 1 HO S t osk$, Egon A2GDT, / Cizinci hleda j1 byt. nsenall: Listy z ~hnansti-~edmkrat hlanf uloze- Cizinec hledá byt. t Tre böcker som Bostosky skre under andr2 arldskriget. Listy z yhnansti gr en samling djupt gripande bre fr%n en emigrant till det underkuade fosterlandet. SeOmkrat i. hlani uloze skildrar författare: p& ett suggestit satt atmosfären i Böhmen fcre ockupationen. Cizinec hleda byt beskrier ocksa en emigrants lenadsförlopp, H$stosky, Egon ~seobecnk spiknutie En roman med sjslbiografiskt stoff. Författaren ar sedan 1938 bosatt i SA. Dog Hra,baj., Bohyil M 1 nzerat na dum, e kteren u% nechci bydlet. En noellsamling som utspelas i Kladno p% 50-talet. En industristad full med miinniskor fran hela republiken. Erabal, Eohumi: A2GMjCEOT ostge sledoane laky. Roaan ars handling utspelas p% en järnägsstation under andra ärldskrigets slutskede. Tuudpersonen är en ung tjänsteman som har problem med sin först2 kärleksuppleelse. Boken har filmats. ' x Brabal Bohumil & Pete~ka, ~l~xosla E2 Toto mesto f je e spoleen& peci obyatel, l Tillsainmans med fotografen Peterka isar Hrabal sin typiska kollzgemetod i. en skildring a det anardade och bortglömda Frag, an sk$, rant igek Nebezsti jezdci, En roman om tjeckiska flygare i andra ärldskrigets England, J Jedlicka,.M. A2G Leon Clifton se raci. Detektiky, které psal ziot. Deckare, ars'kijältar är anliga mtinniskor som uppleer sirra äentyr har bland oss. d x Jedlicka, ~?!ef r) Kde giet nas je puli se sou pouti. Sökandet efter förfluten tid är teinat i den här närkliga noellen, Författaren har samlat fakta om det förflutna, om staden Litino p& SO-talet, om framtiden som måste ara bättre därför att människorna inte ständigt kan lea utan glädje och förhoppningar, Jirotka, ~dengk E2 Saturnin. Ett klassiskt erk med tjeckisk hmör. Saturnin ar priattjänare till en ungkarl, ilket gör att hans li blir oanligare an förut, d Jir~tka,,~Zdenek Sedmllhari. Sex konstnärer samlas och berättar roliga och otroliga historier, som de själa' eller andra upplet. l l

8 x Kl~ma,an A2F Lod jmenem Nadeje. Klimas senaste bok ar Ett skepp med namnet Hoppet, dar titelnoellen är en skildring a en falsk ledare p% ett hemlighetsfullt skepp, som inte längre har något ändam81 med sin seglats. skildringen %teränder Xlima på nytt till tema+% om förtigandet a sanningen. De f%ngna passagerarna p% skep-et, ilka inte k m r5 för nggot och ilka manipuleras, har %ter en djupsre innebörci, x Klima, an Milenci na jednu noc, Personerna i dessa berättelser är medetna om att Cie blott är passia bestandsdelar i en mekaniserad, ständigt upprepad liscykel, utan möjligheter till n%gon egen aktiitet. Ki ima, Ja? R2DTXOB2GL Smrt m& rada poezii, ntelligent och kickt skrien deckare som försöker lösa g%tan arför Dr Lamat, en ärldsberömd fysiker från Frag dog. x Kliment, Alexander ~e z;honni. cke allarsamma noeller om allar]-iga människor. A2D1N x Kliment, Alexander E2 Mari e, Noellen skildrar p% ett okonentionellt sa,tt ett haererat äktenskap, x Knap, J'cpef A2D Eas kopri, Nya noeller a en omtyckt förfatiare med kriget, ockupation och egna erfarenheter fr%n fangelse under?o-talet som tema, öerallt finner man som ledmoti trohet till sig själ, sitt arbete, landet dar man bor. x Kohou:,?ael Takoa laska, Skgdespel. Karleksdrama, Konrad, Karel, o M ~~igtol~ k nesmelym milencum. romantisk rådgiare för unga. blyga älskande, x &iz, an ' ~naenk bibi, En originalkomponerad skildring om en f.d. officer i tjeckiska armén i England som nu leer i en instängd by i grensomr%det. De plötsliga utloppen a religiös fanatism i byn leder till en konflikt, son isar mycket a det som rör människorna idag. Kubka, ~rantigek r/ i/ x3 z-pia jici f ont& aneb Deet prazskych noel. 9 karleksnoeller fr%n det gamla Prag, gestalter halften sanna och halften. uppdiktade. x Kundera, Milan V Smesne lasky, Nyugaa i en olym a tre tidigare noellsanlingar. B2GW!CE2 Gndera, Hilan A2GPlN2B2 x Zert. /skämt/ 2, upplagan & en roman, filmad Konfrontation mellan politik, kärlek och död.

9 A2G Odjezd, En noell som Sr byggd p& dialoger soin en kinna för med sina änner i en krissituation, ~qandera, ud ik Köme?, la di mir A2B2DGCL- Adelheid. Boman om en soldats Aterkomst till hembygden. Langer,,lirantigek ali is ske poialry. ~rantigek Langer börjar i hög %der studera abstrakt konst. Han åker därför till Paris, samlar material, besöker utställningar och ateljéer, träffar personligen konstnärer och berattar'om deras oanliga öden. x ~inharto;, yra ~ZestoreC. En sorts filosofisk prosa utan handling, C M ~oukotkod, Jarmila Vstup do raje zakazan. Romamen har'dlar oor en -Lonårsflicka och hennes problem. A2DM ~oukotko~~ Jarmila M43 ~eni $imskeho lidu. Rom und-er kejsaren Neros och poeten letronius tid. Rom under de första decennierna efter Kristi födelse samt förföljeser a de kristna ar inneh%llet i denna berömda roman som kommer ut redan i andra upplagan. Lustig, ~rnogt ~o$ka h& mandli., Behandlar judeprohlemet. Delis själbiografisk roman, 82GCiXJ lustig, ~r?o'&t DM Dita Saxoa, Berattelse om en judisk flickas psykiska nedbrytning efter ett koncentrationslägers fasor. Boken har filmats. $a j oroi, Mil ena ~logk nezi lidmi. Hur man uppför sig i sällskapsliet. ~ali$ol,~ Helena na stesti. Roman om en'familj fran sekelskiftet dar kinnan försöker förerkliga sig själ och först i sista generationen lyckas. x lichal, Kyrel ~~r~ s o& dama. En historisk prosa, en icke publicerad noell och spöl.;historiesamlingar inneh%ll-er Wichals nyaste bok, x Nucha, Jiri h2b2gdp'zj Marieta noci. Roman om den moderna människans situation. Bokens första del handlar om en man som blir instangd i en grua, den an2ra om en ung flicka i Paris,

10 x Neff, Yladiair 82T Trampoty pana Rumla. Herr Kunl's sorger började med hans uteslutande positia inställning till arje härskande regim. ppuxen i lojalitet till habsburgmonarkin, kollabora,tör och förtrogen till Gestapo under den nazistiska ockupationen, senare befriad som politisk f&nge cch efter februari 1948 en entusiastisk kam-are for socialismens sak, pm dessa delar a sitt li berättar han själ. x ~gmegek, Zdenek M New York: zaml&eno. En bok som skildrar tjeckiska inandrares öden i storstaden New York. Neprakta & Sandrlik, lilosla A2 Praha pln6 stragidel. Frag's mest kända spöken, En illustrerad öersikt, PZC~VS~, ~igi, d A2 Vrazda na zpátecnl ceste. Deckare. Mordet utspelas på ett t%g under en resa hem fran Bulgarien. ~dral, Vladimi/r A23P ouk kr ond ichfice, -andla r om intellektuella, känslokalla tekniker anställda p% en fabrik i norra Tjeckosloakien. ~&ral, yladimir, d V A2B2G Katapult. ~izdni rad zeleznicnich, lodnich a leteckich drah do rlje, Tredje delen i en romancykel om den moderna människans problem, PLrsl, V1 adimir A2CDMT/3GT Nilenci & razi. Magazin ukajeni $ed rokem Fjärde delen i en romancykel. tsselas p% en kemisk fabrik i. norra Tjeckosloakien, ' ~izda za Marii. Tre noeller om dagens människor som konfronteras med liets bittra sanning. Pazourek, la di mir x Pecka, Karel A2GCMS ~ore Cka, Roman om en straffgnge som begår ett mord för att k-dnna fly. x Pecka, Karel t/. Ma co umiraji muzl. sin nya noellsamling ger Pecka ittnesmal om de moraliska egenskaperna hos människor som istas i arbetsläger. pet igka, Eduard E2 ~rdinz pátek. En noell om ungdomars och uxnas problem, full a humor och förstgelse. pet i gka, Eduard t D Golem. A jiné Zidoske poesti a pohkdky ze stare Prahy. /~olem och andra judiska szgor från gamla yrag/ Polacek, Karel, iostinec u kamfenneho st olu. Denna roman skre i'olacek under andra ärldskriget när han hade förbjudits a nazisterna att skria, llustratören Vlastimil Rada stod därfci f8r författarskapet. En rolig historia om t& bröder som plötsligt ärer ett ardshus och deras orginella sätt s.tt sköt2 aff" a ren.

11 Polacek, Karel Metemp~ycb6sa cili &tpehoanx du&. t M3 En fullständig saniing a hlns hmoristiska noeller. Alla öertygar lasaren om att skeptikern Polágek alltid sag pa ärlden med humor. Po&&$ek, Karel Nuzi ofsajdu. 2 S En populär roman om fotbolsfan fran Prag under?o-talet. l Freis er, Rio " Kapilary. Filosofiska betraktelser öer Liet och dess mening. E2 M x Prochazka, Jan V2C Sata DOC, Noell som skildrar kampen nellan den religiösa och den reolutionära makten. x Prochszka, ;an CM At gi je republiks. Delis själbiografisk roman om en pojkes uppleelser under slutet a andra ärldskriget, x Prochazka, Jan M ~8estfelka. Noeller om en grupp granssoldaters krigs- och kärleksäentyr. d Prusakoa, Trlrie, Experixent s ne, Drou-* Skildring a ett äktenskap som slutar p% grund a otrohet. x Putik, Jarosla J ~ozáni k soudu. Hniha zpoedi. En noellsa,mling on människor och deras känsloli, Put lic, J- axosla GT ~ m reld, t nedgle, e en dödande söndagen/ Den dödande söndagen är Putiks första roman och samt,idigt en logisk kul~ination i hans nuarande skapande. Mär Lucie Heranoa försöker beg% själmord, börjar ett drama utecka sig som leder tillbaka till andra ärldskriget, nar en grupp tjeckiska studenter konspierade mot tyskarna och Tars följder ar känds idag. Scheinpflugoa, Olga Balada z arl lina. Eh suggesti berättelse om en gammal fröken som ar rädd för framtiden och darför gifter sig, men. nar hennes man blir arbetslös börjar s%righeterna igen och hennes li slutar tragiskt, x Schetnpflugoa, Olga G tesky roman. J En bok m berömda tjecker, Karel Capek mefl, under mellankrigstiden. Skrien,a apeks maka. 8 Scheinpflugoa, 01ga Sestry, /systr&na/ Romanen Systrarna ar en tragisk berättelse om syskonkärlek. Den bygger på tå motsatta kinnliga personligheter som i Gerdrien syskonkärlek offrar sin egen lycka och slutar i en själförstörande tillaro och ensamhet i en smås t ad.

12 t d i H Smetanoa, Jindrisxa Poaor, yleti ptacek. /se upp, fagelil flyger ut/ En noellsamling, l J m3u d b' Smetano.a, J,iindriska E2A2LM ~ctidno na rugich. En noellsamling som utspelas kring gamla Frag, där författarinnan själ bor. skhel, Jan), o ' A2 Jedenacty Drly kun. Kaserier, an glada, an ledsna, än sentimentala och ofta goetiska. ~t$bloe, Val ja 14ne soudila noc. Spännande noell cm %r moraliska rätt till abort. A232G Such;, ~i$i 4, r/ Senafor. nnehl1: Cloek z $dy, Sk8,despelstexter. SuchyC Jiri i Pisalcky. ~akok strata kre, ~onls a ting1 tangl. B2G En samlad utgaa a tre böcker. Författaren är rey-och s%ng$örfattare och en a grundarna till den kända samhällskritiska reyscenen Semafor, r/ Serberoa, ~1 kbtyta ~ika a dika. k En noell cm tii unga flickor, full med eroti och k~nololaddning~ själa sprgket ar metaforiskt och bildar en dekorati narhet till den litterara atnosfaren från sekelskiftet. a, Josef Kaleid skop. Josef t ima, en tjeckisk målare som från 20-talet lede i Paris, presenterar olika konstnärer och hela atmosfären i laris.!$iml$ek, Radoan A2T ~aldste jnskd rapsodie. Historisk roman cn den kända gestalten från 30-åriga kriget, Albrecht on Valdstein. J x Skorecky, Josef DM ~ardg6 konec. En grotesk berattelse i den humoristiska genren. Boken har filmats. d x Skorecky Josef ~oberej set..,ett ural a hans produktion fr& Ar J x Skorecky, Josef M i ge. En satirisk detektiroman som ble filmad Mot bakgrund a en kärlekshistoria med oäatad upplösning skildrar författaren en förlagssituation i slutet p% 60-talet. ' x Skore cky, JO s ei sehiramenn$ sicen. Noeller om judiska lisöden under nazistockupation. Pif

13 '. t Smaheloa, Belena ~ladi na kiidlech. Berättelse on en ung flicka son amaler sig till segelflygning och hur detta förändrar hela hennes li. J srlanek, Frana ETM3 Past.. Romanen skildrar ett familjeöde i mellankrigstiden, J S t orkan, Karel V: sle$ny lehce prl.stupne. En reportage ox unga flickor som konimer i Xonflikt med lagen och hamnar i fängelse, x hdy, Mil28 Zahadina ez B, Autentiska stilaserade dokument om historislca hsndelser och hre a personligheter ger författaren tillfälle att isa sin humor. x ~aculik, ~ud~rik E2M2 Sekyra. Med romanei~"~~yxan'~ har Baculik f %tt en plats bland de iktigaste tjeckiska prosaisterna. Bakgrunden till romanen.%r författarens h&.komcter F a fadern, son en gang enigrerat till Persien, en l%ng rad minnescener söker Vacuiik fanga fader% sjzlsliga uteckling, en uteckling mot allt större framlingskap inför människorna omkring honom. Vdcha, Stanisla CGL 1/ Nebe nasi neinnosti, En berättelse om en 14-arig pojke som leer i instängda före&/landen under slutet a andra ärldskriget, Vachek, Emil, Tajemsti obrazarny, Deckare ars hemlighet ar ett taelgalleri, pchek, Emil E2 Zil jsem s cizinkou, 'Roman om ett typiskt borgerligt äktenskap byggt p$ lögn, bedriigesi och själbedrägeri. Val ent a, Edard ~ruh& housle. dag later det helt otroligt att iiet ännu för 80 %r sen fanns stora outforskade omraden i Afrika, Den tjeckiske lakaren Einil Holub hade uppgiften att med sin lilla ex-edition genomtränga kontinenten fr%n söder till nors. Romanen ger en fin beskrining a hela resan.. Weiner,Richard Hra doopra~rdy Filosofiska noeller a en författare son lede större delen a sitt 1F i Paris, Werich, Jan ~imf drum. En sagosamling berättad a den kände konstnären Jan Werich, med J.Trnka's illustrationer. f i Voskoec, Jir~ Osel a stin, Skildespel. & Werich, Jan

14 Biiaga l r rköpsf örslag - * Förlag: NDEX 5 KÖLN 41 Postfach VASTTYSKLAND Hochman (prag): geleni Brod ki satirisk roman som berättar on en icke existerande by i ett grärisomr~de, där man i en absurd förtätning uppleer alla möjliga och omöjliga förecklingar i den tjeckiska utecklingen under de sista decennierna. / Gabriel Laub a am bur^) : ~e jgtsl sroces dejin. Mininoeller son försöker kriga mot människans dumhet. d Ladisla linacko ('dien): Sudruh 2iuenchausen. l3n satirisk roman, i ilken en ättling till den bekante friherren Trasil kommer till Tjeckosloakien för att som älkommen utländsk besökare se den glada erkligheten. Disharmonin mellan teori och praktik är dock paiaglig och resultatet blir en absurd humoristisk berättelse, l Radoan Selucky (0ttawz): 1~$chcd je ychod. En tjeckisk ekonom skre ner sina erfarenheter fr%n sina talrika resor i socialistiska länder, dar han gjorde interjuer, samlade materiadl och kunskaper. Läsaren har först idag möjlighet läsa om hur det kommunistiska systemet fungerar resp. inte fungerar i länder där öer 300 niljoner människor leer, som s jala inte kan skria om sina erfarenheter, /\j Karel Kry1 (Munchen) : Kniska, En känd kompositör & protestshger skrier ocks% dikter och är en begaad illustratör, ilket framg%r a hans senaste Sok. A.Ostry (prag) : Ceskosloensky problen. nder pseudonymen döljer sig en tjeckisk etenskapsman som med hjälp a-r rik faktakunskap, 1i.tteratur och historiska jämförelser, kritiskt analyserar orsaker, sammanhang och följder a den tjeckiska demokratiseringen, ockupationen och "normaliseringen". i V Systemoe zrneny. Bidrag fr%n issa konferenser, seminarier och publikationer som skriits a tjeckiska etenskapsmän och publicister som ar numera erksarma ntomlands. Andre j Almarik (SSSR) : Dozi je se SSSR roku 1984? omme mer So~etunionen att best$ till ar 1984?/ Egon Rost osky: Osoboditei se raci. Epidemie. Hostosky som ned ett kort uppehall lede i exil öer 30 %r, räknas trots dett; till tjeckiska författare, När han i sin sista tea1;erpjas 'falskheten hos en diktatur, eller i noexlen Epidernie sanhällets likgiltighet inför en enskild människa, talar en stor tjeckisk författare - humanist till oss. Ladisla Grosnan (Tel i): Beesta. Första upplagan utkom i Tjeckosloakien 196qp men efter Grosmans.arg%ng har boken förbjudits och makulerats. Julius Firth (~unchen) a Knihy a osudy, Memoarer a direktören för Törlaget Suroy a Flelantrich. Xinnena on barömda gestalter i tjeckisk litteratur fr%n 50-talet, on deras komplicerade öde under senare %r, om böcker som Firth hjälpte till arlden. Hans berättelse, liksom dokument som han ställer till förfogande fyiler luckor i tjeckisk litterar historia.

15 J i/ / i/ Jan Benes (cicero SA): Az se se mnou yyspis, budes plakat. Benes tillhör till de yngsta författarna. Hjältarna i hans noeller ar unga mär;niskor, men hans obsererande talang, lek ned idker och litterära satt att kritisera en politisk diktatur förutbestämmer boken till alla generationer. A.Lidin (~chweiz) : ~ r~aslik na hou-acce, En spannande detelr-l;inoell om en tjeckisk spion, son efter 1468 hoppar a i Schweiz, men ocsk% har ar han föremal för stort intresse fr%n utländska spiona,geoiganisationer som har u-pgiften att likidera honom, i/ i /, d t Hochman ( prag) : Kronika mls todrzeni Cechach. ~iri En satirisk berattelse om förhallandena i ledande skikt i partiet och regering före och under?rag%ren med speciell humor. Potky z ~uz~ge (prag). Bre son $le utsmug&at fran ett beryktat ~ragfangelse. Förord skriet a L,Pachman som sjal arit fange i Ruzyn, A dokumentet framgår att breet skres a en tjeckisk intellektuell, fängslad för sina politiska %sikter. A.Lustig (~owa city) : lice ztracen$ch. Romanen ar hans första exilarbete. Triptyk i prosa om människor som nppleer sina äentyr i Prag, Rom och Tel Ai. Författarens nann ar en garanti för litterär kalitet. an sit& (san ~rancisko) : Dialektika moci. ral a hans talrika produktion h~egdecka aniropologie (icke etenskaplig antroplogi) i ilken ha,n djupt 'analyserar reformismen i Tjeckosloakien och skisserar sina förestzllningar: ad har hänt, ad hände nu och hur ska det se ut i framtiden. Boken tingar läsaren att tänka. d / Bohuinil Siepan (~wiclien) : Vynalezg. Gratispremie for alla som har beställt minst tre publikationer fr%n ndex. Stepans egendomliga teckningar och kollage, alltid grundade på en galen idé. 'J d / Fra.ntisek Listopad l isab bon) o Cerny, bily, nelm. Dikt er.. Josef Lederer le ond on) : Sopka islandska. Dikter, \ l t ladimira cerepko2 (paris) : Ztrata reci. Dikter. ' Minka ~~bakod (paris): tek z rekxeace. En roman on manniskor i Jachyrnos gruor. Deras lisdrarna börjar och slutar inte i taggtrad. fängelseklader defilerar framför oss komplicerade m2nniskogestalter, offer och akter i en epok. Karel Michal (~asei) : ~ odni kra j C Hans nyaste bok omfattar nagra episoder ur den officiella historia, berättad p3 inofficiellt satt. Författarens hunor är alltid elak, när han berättar om tjecker för tjecker. Pael Tigrid (paris): ~olitická ernigrace atomoem eku. - Chefredaktören och utgiaren för tidskrsfte9 Sedecti kanner allz i exil, men tack are den uppm$irksarnhet som Rude prao och Tribuna agnade honom ocksa nåstan alla hemma. Hans bok som Kom ut i första upplagan för nagra ar sedan hade oturen att har arit skrien för tidigt, före den senaste emigrantagen. Tigrid's bok ger en nykter och realistisk syn p% uppgifterna och nö jligheterna hos dagens tjeckiska exil, /

16 Julius E1irth (l~~chen) : Osudy 2 poiitika. An&rs delen a Pirths politiska memoarer. Bur han upplede slutet p% första republiken, exiltiden i London, efterkrigsgren, februari 1948 och till slut en ny exil. Firt& presenterar sig igen som en oanlig berattzre, men ocksa som kritisk iaksagare a politiska scener. Vidare kan man beställa erk a den mest egenaxtade tjeckiska journalisten under 1900 talet; Ferdinand Peroutka lenokratick; manifest ~udoani státu. 5 band. r och?y tjeckisk ÖersSttning a rcmaner Kdo s11:? a bröderna Z.A. och R.B. Medede. 14

17 Förlag: 68 Publiohers Toronto Eox 695, Postal Station "A". TORONTO, Ontario, P-5W 1G2 CANADA Prosa Klub. ~iné podobnosti,. Skres a en bekant tjeckisk författare som leer i Brno och ars identitet darför inte kan aslöjas. Ett omfattande erk, som beskrier författarens miljö före och efter den sojetiska inasionen. ntressant text f ör jämf urelse ned romanen 'iirpicl frln J. Skareckk. Nggot heit annat, inte mindre intressant ar den humoristisk-filosofiska no- 0 r/ t 7 eilen a. Sheila Ochoa: Sul zeme ô. blba ocr, an tokig berättelse om en studerande och hennes öerdriet excentriske farfar som gör allt för att bli arresterad, romanen Jan ~rciek: k co ~dcla? berättar författaren historien om en yngling som efter Zebruari 1948 emigrerar till. SA med sina föräldrar för att upplea ett oanligt äentyr i ett rasistiskt studenthem i djupa södern. Medan hans far antar förg2es p& att &en kommunistiska regimen dar hemma skall falla. Boksn har nggonting a atmosfären i Faulkners romaner, f t d Fr$n facklitteratur kommer Alan Ley: Prazske pereje. Ley som Sr en typisk amerikansk journalist genomträngde %ren i Prag öerallt. Han ble bekant med alla och i sin bok ga han ittnesbörd on onstiindigheterna kring glitrs mystiska död, hemliga polisens intriger och mycket annat. sin lyrisk-komiska roman Prima sezona, Pteränder Josef gksrecky t611 första protektorats åren och till diiel~ndkapellet, bekant fran romanen ZSabelci, Eeriittare ar åter Dany Smiricky so= med hjälp a sina konpisar fran restaurant Lort Arthur försöker f% frarnghg hos sin gamla kárlek rena men också hos 22 andra flickor. And& ar boken den har gången inte pornografi*cu r/ t b' Y ~Lc1z. 3lazek: Maryas Beyk jaiku. Boken ar ett ural a de bre son Blaxek skre fr%n exilen i Munchen till sina iinner, De ar inte bara bre raen ocksfi kicka och sarkastiska komentarer till tiden efter knasianen. Poesi Klub., L/ S.Mares: ~áje z noého seta. "'Y i A.Brousek: Kontraband V.Diis: Noe y20ult: krkace. Bredid klubbarna. L.Pachman: Jak to bylo. Memoarer a en tjeckisk schackstormastare arresteefter inasionen. Bestgr a postratt a tjeckiska idrottsmz,n som :lera caslask$, Emil z&topek och andra schackspelwe och politiker, sant utförlig skildring a fangelsen i Prag. J J.Skorecky: mbga sprgk. f d Lice, Satirisk detektiroman som ble filmad 1965). Öersatt till

18 Egon Hostosky. Samlingsbok till första rsdagen a hans död. Bidrag)har lämnats a en del kända tjeckiska författare som Jeseifert, L, Vaculik och andra. J J.Skoreckys ~babdlci förorsakade en sadan uppstandelse, db den kgm ut 1958, att den kort därefter ble beslagtagen. denna roman denarkeral bkorecky smastadsbornas uppträdande i en skildring a dem under,fagra dagar i maj 1945, då dessa nanniskor a egennytta npytradei med latsat fosterlandspatos, Från äldre produktion: /r Man kan beställa,memoarer a Jin Voskoec, De ock änp inte publ5cerats. På lager finns ett mindre antai exemplar roman Mirzkl och ~anko$ p;%por, en fra~gångsrik sa,tir om den tjeckiska armén. A.Lustig: Milacek, draiiatisk karleksronan fran det israel-arabiska kriget. ~oal~o&-koh&: Na lastni ktdi, nemoarer a ankan efter R.Margo1i.u~ som ble arättad i Slanskyprocessen kompletterade med en filosofisk analys a utecklingen i Tjeckosloakien efter andra iirldskriget a ~.~ohk!k, d J.Ve joda: ~lujáci andel;, letic: ryby, den f örsta betydande litterära noellsamlingen om de nya emigranterna. 1.~0stosk~: ~geobecnd spiknriti, en topproman a f örfattaren soa dog f örra / året. O.lc: Pial; doznan; okresniho soudce,,sarkastiska emoarer ay en f. d. doaare och till sis5 ën noellsamling a J.Skorecky: Hrlcny pro paters Rno- xe ars hjältinna ar jazzsangerskan Ea d da mo d som hjälper till att lösa mordgåtor i olika städer drlden r-znt. Kommissio,n kan man beställa: Det iktiga dokumentet Zpraa dokumenta8ni komise K 231. /~a~-port från dokumentärkomnissionen K 231/ ural från bre 2. f.d. politisks fångar till K 231. Memoarer a den betydande katolske politikern fr%n första republiken M.Hurd o ban: Z casu nedlouho zaglich, Vidare finns engelska öersattningar, böcker a, tjeckiska författare. första hand är det den i Tjeckosloakien förbjudna romanen ~.~aculik: The guinea pigs som är en satir i Kafka-stil om det socialistiska samhället och hans berönda ronan Th.e axe. En riktlillustreraq tieckisk filmhistoria All the bright young men and women a J.?fkorecky. En samling interjuer med idag förbjuäna tjeckiska författare The politics and culture och Closely watched films med kanda filmregissörer, bada författades a J.A,Liehm. fas ryk's Verk: Masaryk's on Marx, Hu-manis-tic ideals och The new Eiirope, e J.!c korecky finng; det en samling detektinoeller: The niournful demeanour of lieutnant Boruka och till slyt en amerikansk upplaga a Saliareas bo- / ken Summer in Prague, ~.gkorecky: The cowar$s, och The lion cub, Koalyoa- ~ohák: The ictors and the anquished och lc: The judge in a communist stat e. J?.

19 TDSKRFTER:. Li SVEDECTB~ Den älsta och mest framstaende tjeckiska e kulturpolitiska tidskriften. ildr. 6, rue du Pont?e Lodi, Faris-6. Frankrike. 10 dollar arligen, LSTY. Den tjeckiska socialistiska oppositionens tidskrift. Adr. Listy, c/o MPL, Via Torre Argentina 21, ROPA. talien.16,-dl4 ZRkTJODAJ. 14ycket lilig, litterär och filosofisk-poli.tisk tidskrift fran Schweiz, Adr. Zpraodaj, Postfach 352, 8025 Zurich, Schweiz. SFr. 30,- TELEGRAM, En ensam tjeckisk rustyfrån den astkanadensiska prärien. Kiilturbilagan Parabola redigeras a ~,skoreck$ cch Z.~aliarod, Adr, Vl,Valenta, P,O. Box 636, Edmonton, Ata, TSJ 2K8. Canada. 6 dollar. HLAS DOMOVA. Den basta tjeckis~a tidskriften i Australien med utnarkt recensionssida, Adro 8 Moorhouse St.,Richmond, Vic Australien, 7 dollar.

20 Biiega 2: Biblioteksbeteckningar i tländsks nyförär, 1. 1 J.,r.. 41 /i i! '' 1. i j. _.. '? 2... ~.. A r3ibioteks4onsulentc~11as bibliotek, Bibliolekskktionen, Skolöerstyrelsen, Box 3144, Stockiioim 3; tel. O811 1 S5 39 A2 Stocklioln~s stadsbibliotek, Box 6502, Stockholm; tel. (x) 08/ ; tele:: 1478 stoctck B Lidingö stadsbib!iotek, Lidingö 1; tel. exp. o. iipplysn , länsad G2 Solna stndsbibliotck, So!na; tel. (x) 08/83 O 49, direkt B3 Södertalje stadsbibliotek, 151 S9 Södertalje; tel. (x) C ppsala siackbibliotek, Eox 643, ppsaia 1; tel. exp. o. uppiysn , ansad ; telex 7434 sbupps C2 Dag Hammars!ij8ldbiblioteket, Box 644, lppsala 1; kl. 0l8/i l 6i Oi D Eskilstuna stadsbibliotek, Eskilctunn; tei. (x) SO; telex biblesk E Stifts- och landsbiblioteket i Liilköping, Box 3085, Linköpiily 3; tel. exp %l, upplysn , 15nsad. 12 S8 79 E2 14orrköpings stadsbibliotek, Noriköpings kommun, Norriiöpirig 1; tel. exp óg, upplysn F Jönk6pings stadsbibliotel<, Jönköping; te]. (x) ?200, upplysn , iinsr~d G Stifts- ocli lanclsbibliotcket i Växjö, Växjö; tel. (x) 0470/!04 00, exp. o. upplysn , liinsad ; telcx 4655 biblicx 1% Kalmar stadsbibliotek, Box S, Ca!mar 1; tel. exp. o. uppiysn t3 32, ansad [ Visby stadsbibliote!c, Visby; tel. exp. o. upplysn , iu o. iansad Ka Karlskrona stadsbibliotek, Bo?; 20, Kar!sKrona 1; tel. (x) ; telex lbblek L Kristianstads stadsbibliotek, 29; 00 1Cris:irnstad; iel. (VX) 044ill ha Malmö stadsbibliotek, Malmö; tel. (x) 040i778 10; telex sbrnlm M2 -$elsingborgs stadsbibliotek, ielsingborg; iel. (x) M3 Lunds stadsbibliotek, Box 1096, Lund l; tel. (x) 046/:401 9(4; telex lundbib N -lalmstads stadsbibliotek, Halmstad; tel , O Göteborgs stadsbibliotek, Göteborg;!el. (x) SO; tclex stadsbiblgoe gbg P Borås stadsbibliotek, Box 55058, 500 G5 Boras 5; tel. (x) , , exp ; te!ex biblbor. F2 Biblioteksliögskolans bibliotek, Box , Boras;. ti.1. (x) , Stifts- och iandsbibliotek~t i Slasa, Skara; te] , lansad ; telex 5069 scarbibl S Karlstads stadsbibliotek, Eox 358, Karlstad; Cei. exp. o. upplysn , Ensad ; telex biblkst ii..,.,..,. ' : i3..,. ;..!....

21 L......, , q~. * r - i T Orebro stadsbibliotek, i3ox 60, Oiebro 1; tel. exp. o. upplysn. 019/ , , ansad ; telex stboere hl Stifts- och laridsbiblioteket i WsterSs, Box 717, Viisteias 1; tel. (x) ; telex iibaros W Stads- och 15nsbiblioteket i Falun, Falun; te:. (x) W Stads- och länsbiblioteket i Gale, Box 801, Gile 1; tel. (x) , upplysn , lansad ; tciex biblgl H fiarcösands stadrb;bl;otek, Harnösand; tel. (x) 0611/20080; telex bibt hsd 5'2 Sun.dsalls stadsbib!iotek, Box 465, Sundsall 1; tei. 050/ Z Jimtlands lans bibliotek, Östersund; tel. (x) Ac meå stadsbib!io:rk (med Tretenskapliga biblioteket), Box 7i2, ~eå ; iel. cxp. o. uppiysn. 090/ , iti o. etensk:tpl. ibl , ansad ; telex sbume Bd Lule; stadsbibliotek, Lule3 tel. (x) , exp. o. upplysn ; telex E341 b illea

22 Valisoa, M., Tjeckisk skönlitteratur i senska folkbibliotek. Ett kommenterat ural. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi id bibliotekshögskolan. Borgs, t s. Kommenterat ural tjeckisk skönlitteratur redoisad i tländska nyförar, ~2. Kommentarerna bygger till största delen p% min egen genomghg, i issa fall ar de hämtade från tlandsspegel. Vissa a dessa böoker ar nu förbjudna i Tjeckosloakien, ett x anger detta enligt förteckning som publicerades i tidskriften Listy i noember Bilaga 1 ar ett kommenterat inköpsfökslag a tjeckiska böcker och tidskrifter som utges a de t% största exilförlagen, i Västtyskland och Kanada.

23 BADA BORÅS AKADEMSKA DGTALA ARKV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) id Högskolan i Borås. Specialarbeten skres som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) id Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har anänt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arki (BADA), som är högskolans system för digital publicering. pphosrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2010

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

IVAR LO de utsattas reporter

IVAR LO de utsattas reporter STUDIEHANDLEDNING IVAR LO de utsattas reporter Studiebokens uppläggning Boken ger inte något heltäckande porträtt a Iar Lo- Johansson utan är en impressionistisk skildring a en människas frihetslängtan

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 INLEDNING Immigrant-Institutet, som grundades 1973 i Stockholm, är en ideell förening

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen romantiken Ca 1770 till 1840 Psykologi och känslor Känslor i fokus!!! Kulturen dyrkas diktare hyllas! Mitt

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK 1 KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK Tidaholms bibliotek ar huvudbibliotek i Tidaholms kommun. Bokbestandet ar ca 32 000 volymer. Av dessa ar ca BOO vo Iymer placerade pa signum Hc-03(s)(som

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Bakgrund Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Östanåskyrkan Joh 11

Östanåskyrkan Joh 11 1 Östanåskyrkan 140323 Joh 11 Det är få skildringar i evangelierna som rymmer så många perspektiv som johannesevangeliets elfte kapitel. Det är ett yttre skeende men också ett inre skeende; vi möter Jesus

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

Snigelhjärta Författare: Helen Rundgren Illustratör: Kennhet Andersson

Snigelhjärta Författare: Helen Rundgren Illustratör: Kennhet Andersson Nu är det februari och Martina och Petra vill passa på att tipsa om nya och lite äldre böcker, som vi tycker är riktigt bra och som man kan passa på att läsa när vädret inte är så bra och man helst vill

Läs mer

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Vid P: läser präst. Vid F: läser alla tillsammans. NN: står för respektive namn. Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik. Annan instrumental-

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Tunadalskyrkan 160522 2 Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Ibland när man läser böcker eller ser på filmer så möts man av olika berättelser som till en början inte verkar ha något att göra

Läs mer

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik Vigselgudstjänst Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986 års kyrkohandbok. Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

BOKMÄSSA PÅ TRANEMO BIBLIOTEK

BOKMÄSSA PÅ TRANEMO BIBLIOTEK Världsbokdagen 23 april BOKMÄSSA PÅ TRANEMO BIBLIOTEK PROGRAM OCH TIDER 10.00 Johan Schöblom inviger mässan med att läsa en dikt Johan kommer sedan att hålla i en workshop där man kan skriva sin egen dikt

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Svar och arbeta vidare med Cadetgy 2008

Svar och arbeta vidare med Cadetgy 2008 Sar och arbeta idare med Cadetgy 2008 Det finns många intressanta idéer i årets Känguruaktiiteter. Problemen kan inspirera underisningen under flera lektioner. Här ger i några förslag att arbeta idare

Läs mer

Anne Frank Ett liv ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIAN HOEFNAGEL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Anne Frank Ett liv ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIAN HOEFNAGEL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIAN HOEFNAGEL Det finns en ordlista i slutet av boken, som förklarar alla ord som är fetade i texten. ORD anhängare (s 5, rad 2), de som följer någon svält (s 5, rad 9), svår

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

ratifiéering av Borgmästaravtalet

ratifiéering av Borgmästaravtalet ÖSTERÅKERS W3MMUN Sericeenheten 2015-10- 2 Motion om» K BiummN KOMMU NSTYRELSEN 2015 10-21 hr 2&jm^ ratifiéering a Borgmästaratalet 2015-10-18 IS 50 senska kommuner har hittills skriit på EU-kommissionens

Läs mer

Exempelsamling :: Vektorintro V0.95

Exempelsamling :: Vektorintro V0.95 Exempelsamling :: Vektorintro V0.95 Mikael Forsberg :: 2 noember 2012 1. eräkna summan a ektorerna (1, 2) och (3, 1) mha geometrisk addition 2. Tå ektorer u = ( 2, 3) och adderas och blir ektorn w = (1,

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober 1 Enkel dramatisering Den heliga Birgitta Festdag 7 oktober Bakgrund Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som dotter till en mäktig lagman. Redan som barn

Läs mer

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev FORFATTARCENTRUM Forfattarcentrum (FC) ar en av de fria s.k. centrumbildningarna som uppstod i slutet pa 1960-talet inom kulturomradet. Initiativet till bildandet av FC togs av enskilda forfattare. De

Läs mer

Bibliografen på Lomma bibliotek

Bibliografen på Lomma bibliotek Bibliografen på Lomma bibliotek Kommande program på Bibliografen: LIVESÄNDNING FRÅN METROPOLITAN I NEW YORK - TRUBADUREN AV VERDI Lördag 3 oktober kl. 19.00, Anna Netrebko gör den mycket emotsedda Met-rolldebuten

Läs mer

Vi ska ta upp: Deckarens tre kännetecken, typiska för alla deckare. Deckargenrens historia, när och varför man började skriva deckare.

Vi ska ta upp: Deckarens tre kännetecken, typiska för alla deckare. Deckargenrens historia, när och varför man började skriva deckare. DECKARE Vi ska ta upp: Deckarens tre kännetecken, typiska för alla deckare. Deckargenrens historia, när och varför man började skriva deckare. Olika deckartyper som finns. Hur vet man att det är en deckare

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Stefan Einhorn. Vägar till visdom. Forum

Stefan Einhorn. Vägar till visdom. Forum Vägar till visdom Stefan Einhorn Vägar till visdom Forum Tidigare utgivning En dold Gud 1998 Ont i kroppen 2000 (med Ralph Nisell) Den sjunde dagen 2003 Konsten att vara snäll 2005 Medmänniskor 2007 Bokförlaget

Läs mer

Kapitel/scen ur en deckare

Kapitel/scen ur en deckare Kapitel/scen ur en deckare Skriv ett kort kapitel ur en deckare som du själv kommer på. Du bestämmer ifall det ska handla om då själva brottet begås eller jakten på gärningsmannen/gärningsmännen eller

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att gilla skönlitterära böcker från början, jag var inte van

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Kapitel 1 Sam sida 2 2. Kapitel 2 Två böcker är borta sida 3 3. Kapitel 3 ett brott sida 4 4. Kapitel 4 På sjukhuset sida 5 5. Kapitel 5 Söker efter tjuven sida 6 6. Kapitel 6 Tjuven

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Thord Olsson. Jpcciuiarbetet anslaget. bibl io tekskmskap' vid. Zn e~2~ätundersökning i Jönköpings kommun hösten 1974. Specialarbete inom ämnet

Thord Olsson. Jpcciuiarbetet anslaget. bibl io tekskmskap' vid. Zn e~2~ätundersökning i Jönköpings kommun hösten 1974. Specialarbete inom ämnet Jpcciuiarbetet anslaget Zn e~2~ätundersökning i Jönköpings kommun hösten 1974 Specialarbete inom ämnet bibl io tekskmskap' vid bibliotekshögskolan. Thord Olsson Syftet nicd specialarbetet har varit att

Läs mer

Läsnyckel Glimma Långritten av Marie Helleday Ekwurtzel illustrerad av Lena Furberg

Läsnyckel Glimma Långritten av Marie Helleday Ekwurtzel illustrerad av Lena Furberg Läsnyckel Glimma Långritten av Marie Helleday Ekwurtzel illustrerad av Lena Furberg Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka

Läs mer

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården SPÖKHISTORIER Vi kommer att fortsätta svensklektionerna med ett arbete kring spökhistorier. Vi kommer att läsa spökhistorier, rita och berätta, se en film samt skriva en egen spökhistoria. Spökhistorierna

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta Om lilla mig många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta "Märkligt att man kan sakna någon så ofantligt mycket. Någon som egentligen aldrig tidigare existerat. En gång var det bara du

Läs mer

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen.

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Tanken på en dom är inte bekväm av två anledningar. Dels så tvivlar vi på att vi själva ska hålla inför domens krav och dels blir vi

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser:

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser: 2. Kulturrelativism KR har flera problematiska konsekvenser: Ingen samhällelig praxis kan fördömas moraliskt, oavsett hur avskyvärd vi finner den. T.ex. slaveri. Vi kan inte heller meningsfullt kritisera

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Noa som cyklar till skogen med sin pappa. De ska plocka bär så att mamma kan göra paj och saft. De hittar många bär i skogen.

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: IDAN 1 Boken handlar om: Det är krig nere i Europa, och många familjer har det väldigt fattigt. Pelle, och hans mamma, har inte kunnat betala hyran på flera veckor. Nu vill Jönsson kasta ut dem på gatan.

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Vision Arvika kommun

Vision Arvika kommun Vision Arika kommun Arika - en attraktiare kommun Vision Arika en attraktiare kommun Visionen beskrier kommunens långsiktiga inriktning och politiska ilja. Den konkretiseras i strategiska mål och strategier

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor Orgelbyggaren av Robert Åsbackas är en av de första återberättade finlandssvenska böckerna. Bosse Hellsten har återberättat romanen som kom ut år 2008. Orgelbyggaren handlar om Johannes Thomasson, en äldre

Läs mer