TJECKISK SKONLITTERATUR I SVENSKA FOLKBISLIOTEK Ett kommenterat urval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJECKISK SKONLITTERATUR I SVENSKA FOLKBISLIOTEK Ett kommenterat urval"

Transkript

1 Specialarbetet anslaget TJECKSK SKONLTTERATR SVENSKA FOLKBSLOTEK Ett kommenterat ural Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliograf i id bibliotekshögskolan. Borgs, t Marta Valisoa,

2 nledningo 1 ralet 2 Bilaga 1: nköpsförslag 12 Bilaga 2: n: sigler 18

3 Kommenterat ural tjeckisk skönlitteratur redoisad i tländska nyförär, :2. /'/ anger direkt öersättnig a titel. x anger att boken ar förbjuden i Tjeckosloakien enl. förteckning som publicerades i tidskriften Listy i noember Komentaren har jag i issa fall hämtat fr%n tlandsspegel.

4 ~Eienae~, ~udlk ~&tsk& etudy. Xumoristiska berättelser om barneris rriiciatyrarld, Bass, Eduard M Cirkus iumberto. 18,upplagan a succ6romanen Cirkus Humberto som for läsaren uppenbarar den spännande cirkus-och arietbarlden, Bass, Eduard, M ~labzubos jedenac tka. En otrolig historia om ett underbart fotbollslag, som best%r a 11 bröder. Bass, Ed-aard idé z maringotek, 10 cirkuskonstnarer berättar a la Boccaccio en natt om sina lis-och k~rleksuppleelser. ~edn&oai Xmilie A2DG Pod staropra&skb nebem. Eh mormor berättar för sina barnbarn om liet i det gamla Prag under andra hälften a 1800-talet. En intressant tidsskildring. x gloh hr ad ska Kana E2Cli";T?osledni ete&?. Roman fr%n sjukhusmiljö med ett kriminalmoti som grund, Boken har filmats. i $enes,,k. J, E2T Cerena pecei'. l - Spännande rcaan om iolonisten Helena Drozenoacs li, Den kära iolinen och musiken ger henne lycka och liets mening. ene&, K.J. ~ouzelni db. En berättelse om en ung flicka som efter en flygolycka förlorar minnet och en tid leer ett annat li. Branald, Adolf Lm V ' sentimentalni pruodce po prazskem nabrezi. En författare promenerar id Pioldau i Prag och tanker p% sin ungdom med allt som hände, nar han rodde. ~rdegka, ~iei C Limonadoy Joe., Roliga historier fr%n Vilda Västern, nar man byggde jzrnägen äcternt. \ ~$ezosk$, ácla M e :ni mil enci. En intressant roman där en historiker går igenom sitt li, som stcrrict p3erkats a tidens händelser. Y Capek, Josef A~DG ' Psano do mraliu , En bok som tillkom under %rens lopp. Aforismer och funderingar öer liets mening. Capek, Josef S t in kapradiny, En noell om t% man som efter mordet p% en jagmästare gömmer sig i skogen och till slut dör själa. GM

5 tapek, Karel or du bal-~oetro&-obyce jni Siot. En trilogi a icke sammanhängznde noeller, som tar upp problem och koadi jlikter i människans ].i. Eapek, Karel A2 ~oidk~ z druh6 kapsy. Denna jämte nedanst%ende titel ar en nyutgaa a noeller som publicerades i tidskrifter 1928, bokutgåa De kan betecknas som detektinoeller, ars centrala tema ar sökandet efter sanning och rättisa. Capek, Karel ~oidlc~ z jedn6 kapsy. Noell er, V Capek, Karel V zajeti slo. Eritika slo a hsloi. / ordens f!2ngelse./ Filosofiskt-filologiska betraktelser öer ord och ordspr%k. Capek, $a~el Zahradnlku rok. Capek ar ocksa passionerad trä,dg%rdsodlare och i denna roliga bok beskri-. er han sina egna erfarenheter. Y $apek, Ka~el E23 Ziot a dilo skladatele Foltyna. Kompositören Foltyns li och erk ar Capeks sista och icke aslutade noell om en man som försöker göra konst utan att ha talang. V. x Cep, Ja: Sestra uzkost. Ett ural noeller fr%n till 1940-talet a en författare som ar en rerklig inastare i tjeckiska spåket, Deml, Jakub, A2G Miriam a jine prace. Deml's mest bekanta noeller som presenterades har efter ett l%ngt up?eh&ll. C Drda, J- ~ r á t k s ~ certen. Sk8desqel. En komedi. D~da, Jan E2 Mestecko na dlani. sin första roman berättar Drda om liet i en icke existerande sm%stad före första ärldskriget. nanarna är typiska tjeckiska människor med humör och ilket gjorde boken så populär. x Durych, J$$osla pisen o ruzi. Karl eksroman. x Durgch, Jarosla ~édmikrdska. Kärleksnoeller. Fik e S, Eauara E2 Zlata ctygka. En spionroman om en liga i Prag som försökes lösa en henlig kod.

6 x Foglar, Jarosly ~ogi od ~ o b k reky. i Foglar6s inest beka6d:'koman oa pojkar som uppleer stora ä~entyr ute i. skogen. ~xid., Norbert / E2 ~edabn; stzrosti aneb uprostred poslednich sto let, Författaren berättar om sina fcraldrar,das li före och efter första arlciskrige t. ~r$&, 1:orbert GE Lahoa *osta meb konec poslednich sto let. Andra d.elen i sjalbiografi sorn börjar 2%?O-talet och slutar efter andra arldskriget. Fuks, Ladisla A2 Pan Theodor i"lundstock. Romanen ger en bild a en gammal jude, som cmsorgslullt förbereder sig för att kunna uthärda traiisporten till och istelsen i koncentrationsläger. Egenheten ligger i att den gamle juden i föräg öar sig att beharska de situationer som han anar kommer att möta honom, >len innan transporten startar, blir han ihjälkörd a en bil. Fuks, Ladfsla A2 DMK Snrt morgete. En noellsamling a en a de senare Arens intressantaste författare. '. x Grosman, Ladisla D ~e'/esta. d Neesta., noellen son har get namnet till boken, hämtar sitt stoff fr%n slo&iskjudisk miljö under andra ärldskriget, '\, -., f d Hamsik, Du7an Spisoatel-e a moc, Chefredaktör för den nu nedlagda tidningen Literarni nohy berättar om &ren 1957/68 nar tidningen först ble förbjuden och senare utkom igen under ett annat namn, t Rasek, Jarosla Dekaneron humoru a satiry. En samling a Hasek's mest bekanta noeller. Hasek, Jarosla DF Osudy dobreho ojaka Sejka za setoe alky / ~ tappre e ~ soldaten Sejks öde under första ärldskriget/ 4 Xelar. / ~ercikoa, a Paouk, ktery kulhal, En noellsamling a psykologiskt betonade skräckhistorier. M3 )Sosman, Ota t ek. En noell on t& pojkars flykt som slutar p% sjukhusat Hofman, Ot2 Cesta na planetu Mikymauz. T% noeller on barns problem, O Bgffmeister, Adolf ~ezeni tillbringade Boffmeister sjn manader i enskild arrest i Paris fangelse La Santd, Han skre dagbck under hela tiden. Efter 30 %r kom den ut som bok.

7 . /d Hornicek, girosla, A2 ~ob$e uta jené housle. En känd sbbdespelare resonerar i sin noellsmling öer sammanleandets korst som ar lika s%r som annan konst. 1 HO S t osk$, Egon A2GDT, / Cizinci hleda j1 byt. nsenall: Listy z ~hnansti-~edmkrat hlanf uloze- Cizinec hledá byt. t Tre böcker som Bostosky skre under andr2 arldskriget. Listy z yhnansti gr en samling djupt gripande bre fr%n en emigrant till det underkuade fosterlandet. SeOmkrat i. hlani uloze skildrar författare: p& ett suggestit satt atmosfären i Böhmen fcre ockupationen. Cizinec hleda byt beskrier ocksa en emigrants lenadsförlopp, H$stosky, Egon ~seobecnk spiknutie En roman med sjslbiografiskt stoff. Författaren ar sedan 1938 bosatt i SA. Dog Hra,baj., Bohyil M 1 nzerat na dum, e kteren u% nechci bydlet. En noellsamling som utspelas i Kladno p% 50-talet. En industristad full med miinniskor fran hela republiken. Erabal, Eohumi: A2GMjCEOT ostge sledoane laky. Roaan ars handling utspelas p% en järnägsstation under andra ärldskrigets slutskede. Tuudpersonen är en ung tjänsteman som har problem med sin först2 kärleksuppleelse. Boken har filmats. ' x Brabal Bohumil & Pete~ka, ~l~xosla E2 Toto mesto f je e spoleen& peci obyatel, l Tillsainmans med fotografen Peterka isar Hrabal sin typiska kollzgemetod i. en skildring a det anardade och bortglömda Frag, an sk$, rant igek Nebezsti jezdci, En roman om tjeckiska flygare i andra ärldskrigets England, J Jedlicka,.M. A2G Leon Clifton se raci. Detektiky, které psal ziot. Deckare, ars'kijältar är anliga mtinniskor som uppleer sirra äentyr har bland oss. d x Jedlicka, ~?!ef r) Kde giet nas je puli se sou pouti. Sökandet efter förfluten tid är teinat i den här närkliga noellen, Författaren har samlat fakta om det förflutna, om staden Litino p& SO-talet, om framtiden som måste ara bättre därför att människorna inte ständigt kan lea utan glädje och förhoppningar, Jirotka, ~dengk E2 Saturnin. Ett klassiskt erk med tjeckisk hmör. Saturnin ar priattjänare till en ungkarl, ilket gör att hans li blir oanligare an förut, d Jir~tka,,~Zdenek Sedmllhari. Sex konstnärer samlas och berättar roliga och otroliga historier, som de själa' eller andra upplet. l l

8 x Kl~ma,an A2F Lod jmenem Nadeje. Klimas senaste bok ar Ett skepp med namnet Hoppet, dar titelnoellen är en skildring a en falsk ledare p% ett hemlighetsfullt skepp, som inte längre har något ändam81 med sin seglats. skildringen %teränder Xlima på nytt till tema+% om förtigandet a sanningen. De f%ngna passagerarna p% skep-et, ilka inte k m r5 för nggot och ilka manipuleras, har %ter en djupsre innebörci, x Klima, an Milenci na jednu noc, Personerna i dessa berättelser är medetna om att Cie blott är passia bestandsdelar i en mekaniserad, ständigt upprepad liscykel, utan möjligheter till n%gon egen aktiitet. Ki ima, Ja? R2DTXOB2GL Smrt m& rada poezii, ntelligent och kickt skrien deckare som försöker lösa g%tan arför Dr Lamat, en ärldsberömd fysiker från Frag dog. x Kliment, Alexander ~e z;honni. cke allarsamma noeller om allar]-iga människor. A2D1N x Kliment, Alexander E2 Mari e, Noellen skildrar p% ett okonentionellt sa,tt ett haererat äktenskap, x Knap, J'cpef A2D Eas kopri, Nya noeller a en omtyckt förfatiare med kriget, ockupation och egna erfarenheter fr%n fangelse under?o-talet som tema, öerallt finner man som ledmoti trohet till sig själ, sitt arbete, landet dar man bor. x Kohou:,?ael Takoa laska, Skgdespel. Karleksdrama, Konrad, Karel, o M ~~igtol~ k nesmelym milencum. romantisk rådgiare för unga. blyga älskande, x &iz, an ' ~naenk bibi, En originalkomponerad skildring om en f.d. officer i tjeckiska armén i England som nu leer i en instängd by i grensomr%det. De plötsliga utloppen a religiös fanatism i byn leder till en konflikt, son isar mycket a det som rör människorna idag. Kubka, ~rantigek r/ i/ x3 z-pia jici f ont& aneb Deet prazskych noel. 9 karleksnoeller fr%n det gamla Prag, gestalter halften sanna och halften. uppdiktade. x Kundera, Milan V Smesne lasky, Nyugaa i en olym a tre tidigare noellsanlingar. B2GW!CE2 Gndera, Hilan A2GPlN2B2 x Zert. /skämt/ 2, upplagan & en roman, filmad Konfrontation mellan politik, kärlek och död.

9 A2G Odjezd, En noell som Sr byggd p& dialoger soin en kinna för med sina änner i en krissituation, ~qandera, ud ik Köme?, la di mir A2B2DGCL- Adelheid. Boman om en soldats Aterkomst till hembygden. Langer,,lirantigek ali is ske poialry. ~rantigek Langer börjar i hög %der studera abstrakt konst. Han åker därför till Paris, samlar material, besöker utställningar och ateljéer, träffar personligen konstnärer och berattar'om deras oanliga öden. x ~inharto;, yra ~ZestoreC. En sorts filosofisk prosa utan handling, C M ~oukotkod, Jarmila Vstup do raje zakazan. Romamen har'dlar oor en -Lonårsflicka och hennes problem. A2DM ~oukotko~~ Jarmila M43 ~eni $imskeho lidu. Rom und-er kejsaren Neros och poeten letronius tid. Rom under de första decennierna efter Kristi födelse samt förföljeser a de kristna ar inneh%llet i denna berömda roman som kommer ut redan i andra upplagan. Lustig, ~rnogt ~o$ka h& mandli., Behandlar judeprohlemet. Delis själbiografisk roman, 82GCiXJ lustig, ~r?o'&t DM Dita Saxoa, Berattelse om en judisk flickas psykiska nedbrytning efter ett koncentrationslägers fasor. Boken har filmats. $a j oroi, Mil ena ~logk nezi lidmi. Hur man uppför sig i sällskapsliet. ~ali$ol,~ Helena na stesti. Roman om en'familj fran sekelskiftet dar kinnan försöker förerkliga sig själ och först i sista generationen lyckas. x lichal, Kyrel ~~r~ s o& dama. En historisk prosa, en icke publicerad noell och spöl.;historiesamlingar inneh%ll-er Wichals nyaste bok, x Nucha, Jiri h2b2gdp'zj Marieta noci. Roman om den moderna människans situation. Bokens första del handlar om en man som blir instangd i en grua, den an2ra om en ung flicka i Paris,

10 x Neff, Yladiair 82T Trampoty pana Rumla. Herr Kunl's sorger började med hans uteslutande positia inställning till arje härskande regim. ppuxen i lojalitet till habsburgmonarkin, kollabora,tör och förtrogen till Gestapo under den nazistiska ockupationen, senare befriad som politisk f&nge cch efter februari 1948 en entusiastisk kam-are for socialismens sak, pm dessa delar a sitt li berättar han själ. x ~gmegek, Zdenek M New York: zaml&eno. En bok som skildrar tjeckiska inandrares öden i storstaden New York. Neprakta & Sandrlik, lilosla A2 Praha pln6 stragidel. Frag's mest kända spöken, En illustrerad öersikt, PZC~VS~, ~igi, d A2 Vrazda na zpátecnl ceste. Deckare. Mordet utspelas på ett t%g under en resa hem fran Bulgarien. ~dral, Vladimi/r A23P ouk kr ond ichfice, -andla r om intellektuella, känslokalla tekniker anställda p% en fabrik i norra Tjeckosloakien. ~&ral, yladimir, d V A2B2G Katapult. ~izdni rad zeleznicnich, lodnich a leteckich drah do rlje, Tredje delen i en romancykel om den moderna människans problem, PLrsl, V1 adimir A2CDMT/3GT Nilenci & razi. Magazin ukajeni $ed rokem Fjärde delen i en romancykel. tsselas p% en kemisk fabrik i. norra Tjeckosloakien, ' ~izda za Marii. Tre noeller om dagens människor som konfronteras med liets bittra sanning. Pazourek, la di mir x Pecka, Karel A2GCMS ~ore Cka, Roman om en straffgnge som begår ett mord för att k-dnna fly. x Pecka, Karel t/. Ma co umiraji muzl. sin nya noellsamling ger Pecka ittnesmal om de moraliska egenskaperna hos människor som istas i arbetsläger. pet igka, Eduard E2 ~rdinz pátek. En noell om ungdomars och uxnas problem, full a humor och förstgelse. pet i gka, Eduard t D Golem. A jiné Zidoske poesti a pohkdky ze stare Prahy. /~olem och andra judiska szgor från gamla yrag/ Polacek, Karel, iostinec u kamfenneho st olu. Denna roman skre i'olacek under andra ärldskriget när han hade förbjudits a nazisterna att skria, llustratören Vlastimil Rada stod därfci f8r författarskapet. En rolig historia om t& bröder som plötsligt ärer ett ardshus och deras orginella sätt s.tt sköt2 aff" a ren.

11 Polacek, Karel Metemp~ycb6sa cili &tpehoanx du&. t M3 En fullständig saniing a hlns hmoristiska noeller. Alla öertygar lasaren om att skeptikern Polágek alltid sag pa ärlden med humor. Po&&$ek, Karel Nuzi ofsajdu. 2 S En populär roman om fotbolsfan fran Prag under?o-talet. l Freis er, Rio " Kapilary. Filosofiska betraktelser öer Liet och dess mening. E2 M x Prochazka, Jan V2C Sata DOC, Noell som skildrar kampen nellan den religiösa och den reolutionära makten. x Prochszka, ;an CM At gi je republiks. Delis själbiografisk roman om en pojkes uppleelser under slutet a andra ärldskriget, x Prochazka, Jan M ~8estfelka. Noeller om en grupp granssoldaters krigs- och kärleksäentyr. d Prusakoa, Trlrie, Experixent s ne, Drou-* Skildring a ett äktenskap som slutar p% grund a otrohet. x Putik, Jarosla J ~ozáni k soudu. Hniha zpoedi. En noellsa,mling on människor och deras känsloli, Put lic, J- axosla GT ~ m reld, t nedgle, e en dödande söndagen/ Den dödande söndagen är Putiks första roman och samt,idigt en logisk kul~ination i hans nuarande skapande. Mär Lucie Heranoa försöker beg% själmord, börjar ett drama utecka sig som leder tillbaka till andra ärldskriget, nar en grupp tjeckiska studenter konspierade mot tyskarna och Tars följder ar känds idag. Scheinpflugoa, Olga Balada z arl lina. Eh suggesti berättelse om en gammal fröken som ar rädd för framtiden och darför gifter sig, men. nar hennes man blir arbetslös börjar s%righeterna igen och hennes li slutar tragiskt, x Schetnpflugoa, Olga G tesky roman. J En bok m berömda tjecker, Karel Capek mefl, under mellankrigstiden. Skrien,a apeks maka. 8 Scheinpflugoa, 01ga Sestry, /systr&na/ Romanen Systrarna ar en tragisk berättelse om syskonkärlek. Den bygger på tå motsatta kinnliga personligheter som i Gerdrien syskonkärlek offrar sin egen lycka och slutar i en själförstörande tillaro och ensamhet i en smås t ad.

12 t d i H Smetanoa, Jindrisxa Poaor, yleti ptacek. /se upp, fagelil flyger ut/ En noellsamling, l J m3u d b' Smetano.a, J,iindriska E2A2LM ~ctidno na rugich. En noellsamling som utspelas kring gamla Frag, där författarinnan själ bor. skhel, Jan), o ' A2 Jedenacty Drly kun. Kaserier, an glada, an ledsna, än sentimentala och ofta goetiska. ~t$bloe, Val ja 14ne soudila noc. Spännande noell cm %r moraliska rätt till abort. A232G Such;, ~i$i 4, r/ Senafor. nnehl1: Cloek z $dy, Sk8,despelstexter. SuchyC Jiri i Pisalcky. ~akok strata kre, ~onls a ting1 tangl. B2G En samlad utgaa a tre böcker. Författaren är rey-och s%ng$örfattare och en a grundarna till den kända samhällskritiska reyscenen Semafor, r/ Serberoa, ~1 kbtyta ~ika a dika. k En noell cm tii unga flickor, full med eroti och k~nololaddning~ själa sprgket ar metaforiskt och bildar en dekorati narhet till den litterara atnosfaren från sekelskiftet. a, Josef Kaleid skop. Josef t ima, en tjeckisk målare som från 20-talet lede i Paris, presenterar olika konstnärer och hela atmosfären i laris.!$iml$ek, Radoan A2T ~aldste jnskd rapsodie. Historisk roman cn den kända gestalten från 30-åriga kriget, Albrecht on Valdstein. J x Skorecky, Josef DM ~ardg6 konec. En grotesk berattelse i den humoristiska genren. Boken har filmats. d x Skorecky Josef ~oberej set..,ett ural a hans produktion fr& Ar J x Skorecky, Josef M i ge. En satirisk detektiroman som ble filmad Mot bakgrund a en kärlekshistoria med oäatad upplösning skildrar författaren en förlagssituation i slutet p% 60-talet. ' x Skore cky, JO s ei sehiramenn$ sicen. Noeller om judiska lisöden under nazistockupation. Pif

13 '. t Smaheloa, Belena ~ladi na kiidlech. Berättelse on en ung flicka son amaler sig till segelflygning och hur detta förändrar hela hennes li. J srlanek, Frana ETM3 Past.. Romanen skildrar ett familjeöde i mellankrigstiden, J S t orkan, Karel V: sle$ny lehce prl.stupne. En reportage ox unga flickor som konimer i Xonflikt med lagen och hamnar i fängelse, x hdy, Mil28 Zahadina ez B, Autentiska stilaserade dokument om historislca hsndelser och hre a personligheter ger författaren tillfälle att isa sin humor. x ~aculik, ~ud~rik E2M2 Sekyra. Med romanei~"~~yxan'~ har Baculik f %tt en plats bland de iktigaste tjeckiska prosaisterna. Bakgrunden till romanen.%r författarens h&.komcter F a fadern, son en gang enigrerat till Persien, en l%ng rad minnescener söker Vacuiik fanga fader% sjzlsliga uteckling, en uteckling mot allt större framlingskap inför människorna omkring honom. Vdcha, Stanisla CGL 1/ Nebe nasi neinnosti, En berättelse om en 14-arig pojke som leer i instängda före&/landen under slutet a andra ärldskriget, Vachek, Emil, Tajemsti obrazarny, Deckare ars hemlighet ar ett taelgalleri, pchek, Emil E2 Zil jsem s cizinkou, 'Roman om ett typiskt borgerligt äktenskap byggt p$ lögn, bedriigesi och själbedrägeri. Val ent a, Edard ~ruh& housle. dag later det helt otroligt att iiet ännu för 80 %r sen fanns stora outforskade omraden i Afrika, Den tjeckiske lakaren Einil Holub hade uppgiften att med sin lilla ex-edition genomtränga kontinenten fr%n söder till nors. Romanen ger en fin beskrining a hela resan.. Weiner,Richard Hra doopra~rdy Filosofiska noeller a en författare son lede större delen a sitt 1F i Paris, Werich, Jan ~imf drum. En sagosamling berättad a den kände konstnären Jan Werich, med J.Trnka's illustrationer. f i Voskoec, Jir~ Osel a stin, Skildespel. & Werich, Jan

14 Biiaga l r rköpsf örslag - * Förlag: NDEX 5 KÖLN 41 Postfach VASTTYSKLAND Hochman (prag): geleni Brod ki satirisk roman som berättar on en icke existerande by i ett grärisomr~de, där man i en absurd förtätning uppleer alla möjliga och omöjliga förecklingar i den tjeckiska utecklingen under de sista decennierna. / Gabriel Laub a am bur^) : ~e jgtsl sroces dejin. Mininoeller son försöker kriga mot människans dumhet. d Ladisla linacko ('dien): Sudruh 2iuenchausen. l3n satirisk roman, i ilken en ättling till den bekante friherren Trasil kommer till Tjeckosloakien för att som älkommen utländsk besökare se den glada erkligheten. Disharmonin mellan teori och praktik är dock paiaglig och resultatet blir en absurd humoristisk berättelse, l Radoan Selucky (0ttawz): 1~$chcd je ychod. En tjeckisk ekonom skre ner sina erfarenheter fr%n sina talrika resor i socialistiska länder, dar han gjorde interjuer, samlade materiadl och kunskaper. Läsaren har först idag möjlighet läsa om hur det kommunistiska systemet fungerar resp. inte fungerar i länder där öer 300 niljoner människor leer, som s jala inte kan skria om sina erfarenheter, /\j Karel Kry1 (Munchen) : Kniska, En känd kompositör & protestshger skrier ocks% dikter och är en begaad illustratör, ilket framg%r a hans senaste Sok. A.Ostry (prag) : Ceskosloensky problen. nder pseudonymen döljer sig en tjeckisk etenskapsman som med hjälp a-r rik faktakunskap, 1i.tteratur och historiska jämförelser, kritiskt analyserar orsaker, sammanhang och följder a den tjeckiska demokratiseringen, ockupationen och "normaliseringen". i V Systemoe zrneny. Bidrag fr%n issa konferenser, seminarier och publikationer som skriits a tjeckiska etenskapsmän och publicister som ar numera erksarma ntomlands. Andre j Almarik (SSSR) : Dozi je se SSSR roku 1984? omme mer So~etunionen att best$ till ar 1984?/ Egon Rost osky: Osoboditei se raci. Epidemie. Hostosky som ned ett kort uppehall lede i exil öer 30 %r, räknas trots dett; till tjeckiska författare, När han i sin sista tea1;erpjas 'falskheten hos en diktatur, eller i noexlen Epidernie sanhällets likgiltighet inför en enskild människa, talar en stor tjeckisk författare - humanist till oss. Ladisla Grosnan (Tel i): Beesta. Första upplagan utkom i Tjeckosloakien 196qp men efter Grosmans.arg%ng har boken förbjudits och makulerats. Julius Firth (~unchen) a Knihy a osudy, Memoarer a direktören för Törlaget Suroy a Flelantrich. Xinnena on barömda gestalter i tjeckisk litteratur fr%n 50-talet, on deras komplicerade öde under senare %r, om böcker som Firth hjälpte till arlden. Hans berättelse, liksom dokument som han ställer till förfogande fyiler luckor i tjeckisk litterar historia.

15 J i/ / i/ Jan Benes (cicero SA): Az se se mnou yyspis, budes plakat. Benes tillhör till de yngsta författarna. Hjältarna i hans noeller ar unga mär;niskor, men hans obsererande talang, lek ned idker och litterära satt att kritisera en politisk diktatur förutbestämmer boken till alla generationer. A.Lidin (~chweiz) : ~ r~aslik na hou-acce, En spannande detelr-l;inoell om en tjeckisk spion, son efter 1468 hoppar a i Schweiz, men ocsk% har ar han föremal för stort intresse fr%n utländska spiona,geoiganisationer som har u-pgiften att likidera honom, i/ i /, d t Hochman ( prag) : Kronika mls todrzeni Cechach. ~iri En satirisk berattelse om förhallandena i ledande skikt i partiet och regering före och under?rag%ren med speciell humor. Potky z ~uz~ge (prag). Bre son $le utsmug&at fran ett beryktat ~ragfangelse. Förord skriet a L,Pachman som sjal arit fange i Ruzyn, A dokumentet framgår att breet skres a en tjeckisk intellektuell, fängslad för sina politiska %sikter. A.Lustig (~owa city) : lice ztracen$ch. Romanen ar hans första exilarbete. Triptyk i prosa om människor som nppleer sina äentyr i Prag, Rom och Tel Ai. Författarens nann ar en garanti för litterär kalitet. an sit& (san ~rancisko) : Dialektika moci. ral a hans talrika produktion h~egdecka aniropologie (icke etenskaplig antroplogi) i ilken ha,n djupt 'analyserar reformismen i Tjeckosloakien och skisserar sina förestzllningar: ad har hänt, ad hände nu och hur ska det se ut i framtiden. Boken tingar läsaren att tänka. d / Bohuinil Siepan (~wiclien) : Vynalezg. Gratispremie for alla som har beställt minst tre publikationer fr%n ndex. Stepans egendomliga teckningar och kollage, alltid grundade på en galen idé. 'J d / Fra.ntisek Listopad l isab bon) o Cerny, bily, nelm. Dikt er.. Josef Lederer le ond on) : Sopka islandska. Dikter, \ l t ladimira cerepko2 (paris) : Ztrata reci. Dikter. ' Minka ~~bakod (paris): tek z rekxeace. En roman on manniskor i Jachyrnos gruor. Deras lisdrarna börjar och slutar inte i taggtrad. fängelseklader defilerar framför oss komplicerade m2nniskogestalter, offer och akter i en epok. Karel Michal (~asei) : ~ odni kra j C Hans nyaste bok omfattar nagra episoder ur den officiella historia, berättad p3 inofficiellt satt. Författarens hunor är alltid elak, när han berättar om tjecker för tjecker. Pael Tigrid (paris): ~olitická ernigrace atomoem eku. - Chefredaktören och utgiaren för tidskrsfte9 Sedecti kanner allz i exil, men tack are den uppm$irksarnhet som Rude prao och Tribuna agnade honom ocksa nåstan alla hemma. Hans bok som Kom ut i första upplagan för nagra ar sedan hade oturen att har arit skrien för tidigt, före den senaste emigrantagen. Tigrid's bok ger en nykter och realistisk syn p% uppgifterna och nö jligheterna hos dagens tjeckiska exil, /

16 Julius E1irth (l~~chen) : Osudy 2 poiitika. An&rs delen a Pirths politiska memoarer. Bur han upplede slutet p% första republiken, exiltiden i London, efterkrigsgren, februari 1948 och till slut en ny exil. Firt& presenterar sig igen som en oanlig berattzre, men ocksa som kritisk iaksagare a politiska scener. Vidare kan man beställa erk a den mest egenaxtade tjeckiska journalisten under 1900 talet; Ferdinand Peroutka lenokratick; manifest ~udoani státu. 5 band. r och?y tjeckisk ÖersSttning a rcmaner Kdo s11:? a bröderna Z.A. och R.B. Medede. 14

17 Förlag: 68 Publiohers Toronto Eox 695, Postal Station "A". TORONTO, Ontario, P-5W 1G2 CANADA Prosa Klub. ~iné podobnosti,. Skres a en bekant tjeckisk författare som leer i Brno och ars identitet darför inte kan aslöjas. Ett omfattande erk, som beskrier författarens miljö före och efter den sojetiska inasionen. ntressant text f ör jämf urelse ned romanen 'iirpicl frln J. Skareckk. Nggot heit annat, inte mindre intressant ar den humoristisk-filosofiska no- 0 r/ t 7 eilen a. Sheila Ochoa: Sul zeme ô. blba ocr, an tokig berättelse om en studerande och hennes öerdriet excentriske farfar som gör allt för att bli arresterad, romanen Jan ~rciek: k co ~dcla? berättar författaren historien om en yngling som efter Zebruari 1948 emigrerar till. SA med sina föräldrar för att upplea ett oanligt äentyr i ett rasistiskt studenthem i djupa södern. Medan hans far antar förg2es p& att &en kommunistiska regimen dar hemma skall falla. Boksn har nggonting a atmosfären i Faulkners romaner, f t d Fr$n facklitteratur kommer Alan Ley: Prazske pereje. Ley som Sr en typisk amerikansk journalist genomträngde %ren i Prag öerallt. Han ble bekant med alla och i sin bok ga han ittnesbörd on onstiindigheterna kring glitrs mystiska död, hemliga polisens intriger och mycket annat. sin lyrisk-komiska roman Prima sezona, Pteränder Josef gksrecky t611 första protektorats åren och till diiel~ndkapellet, bekant fran romanen ZSabelci, Eeriittare ar åter Dany Smiricky so= med hjälp a sina konpisar fran restaurant Lort Arthur försöker f% frarnghg hos sin gamla kárlek rena men också hos 22 andra flickor. And& ar boken den har gången inte pornografi*cu r/ t b' Y ~Lc1z. 3lazek: Maryas Beyk jaiku. Boken ar ett ural a de bre son Blaxek skre fr%n exilen i Munchen till sina iinner, De ar inte bara bre raen ocksfi kicka och sarkastiska komentarer till tiden efter knasianen. Poesi Klub., L/ S.Mares: ~áje z noého seta. "'Y i A.Brousek: Kontraband V.Diis: Noe y20ult: krkace. Bredid klubbarna. L.Pachman: Jak to bylo. Memoarer a en tjeckisk schackstormastare arresteefter inasionen. Bestgr a postratt a tjeckiska idrottsmz,n som :lera caslask$, Emil z&topek och andra schackspelwe och politiker, sant utförlig skildring a fangelsen i Prag. J J.Skorecky: mbga sprgk. f d Lice, Satirisk detektiroman som ble filmad 1965). Öersatt till

18 Egon Hostosky. Samlingsbok till första rsdagen a hans död. Bidrag)har lämnats a en del kända tjeckiska författare som Jeseifert, L, Vaculik och andra. J J.Skoreckys ~babdlci förorsakade en sadan uppstandelse, db den kgm ut 1958, att den kort därefter ble beslagtagen. denna roman denarkeral bkorecky smastadsbornas uppträdande i en skildring a dem under,fagra dagar i maj 1945, då dessa nanniskor a egennytta npytradei med latsat fosterlandspatos, Från äldre produktion: /r Man kan beställa,memoarer a Jin Voskoec, De ock änp inte publ5cerats. På lager finns ett mindre antai exemplar roman Mirzkl och ~anko$ p;%por, en fra~gångsrik sa,tir om den tjeckiska armén. A.Lustig: Milacek, draiiatisk karleksronan fran det israel-arabiska kriget. ~oal~o&-koh&: Na lastni ktdi, nemoarer a ankan efter R.Margo1i.u~ som ble arättad i Slanskyprocessen kompletterade med en filosofisk analys a utecklingen i Tjeckosloakien efter andra iirldskriget a ~.~ohk!k, d J.Ve joda: ~lujáci andel;, letic: ryby, den f örsta betydande litterära noellsamlingen om de nya emigranterna. 1.~0stosk~: ~geobecnd spiknriti, en topproman a f örfattaren soa dog f örra / året. O.lc: Pial; doznan; okresniho soudce,,sarkastiska emoarer ay en f. d. doaare och till sis5 ën noellsamling a J.Skorecky: Hrlcny pro paters Rno- xe ars hjältinna ar jazzsangerskan Ea d da mo d som hjälper till att lösa mordgåtor i olika städer drlden r-znt. Kommissio,n kan man beställa: Det iktiga dokumentet Zpraa dokumenta8ni komise K 231. /~a~-port från dokumentärkomnissionen K 231/ ural från bre 2. f.d. politisks fångar till K 231. Memoarer a den betydande katolske politikern fr%n första republiken M.Hurd o ban: Z casu nedlouho zaglich, Vidare finns engelska öersattningar, böcker a, tjeckiska författare. första hand är det den i Tjeckosloakien förbjudna romanen ~.~aculik: The guinea pigs som är en satir i Kafka-stil om det socialistiska samhället och hans berönda ronan Th.e axe. En riktlillustreraq tieckisk filmhistoria All the bright young men and women a J.?fkorecky. En samling interjuer med idag förbjuäna tjeckiska författare The politics and culture och Closely watched films med kanda filmregissörer, bada författades a J.A,Liehm. fas ryk's Verk: Masaryk's on Marx, Hu-manis-tic ideals och The new Eiirope, e J.!c korecky finng; det en samling detektinoeller: The niournful demeanour of lieutnant Boruka och till slyt en amerikansk upplaga a Saliareas bo- / ken Summer in Prague, ~.gkorecky: The cowar$s, och The lion cub, Koalyoa- ~ohák: The ictors and the anquished och lc: The judge in a communist stat e. J?.

19 TDSKRFTER:. Li SVEDECTB~ Den älsta och mest framstaende tjeckiska e kulturpolitiska tidskriften. ildr. 6, rue du Pont?e Lodi, Faris-6. Frankrike. 10 dollar arligen, LSTY. Den tjeckiska socialistiska oppositionens tidskrift. Adr. Listy, c/o MPL, Via Torre Argentina 21, ROPA. talien.16,-dl4 ZRkTJODAJ. 14ycket lilig, litterär och filosofisk-poli.tisk tidskrift fran Schweiz, Adr. Zpraodaj, Postfach 352, 8025 Zurich, Schweiz. SFr. 30,- TELEGRAM, En ensam tjeckisk rustyfrån den astkanadensiska prärien. Kiilturbilagan Parabola redigeras a ~,skoreck$ cch Z.~aliarod, Adr, Vl,Valenta, P,O. Box 636, Edmonton, Ata, TSJ 2K8. Canada. 6 dollar. HLAS DOMOVA. Den basta tjeckis~a tidskriften i Australien med utnarkt recensionssida, Adro 8 Moorhouse St.,Richmond, Vic Australien, 7 dollar.

20 Biiega 2: Biblioteksbeteckningar i tländsks nyförär, 1. 1 J.,r.. 41 /i i! '' 1. i j. _.. '? 2... ~.. A r3ibioteks4onsulentc~11as bibliotek, Bibliolekskktionen, Skolöerstyrelsen, Box 3144, Stockiioim 3; tel. O811 1 S5 39 A2 Stocklioln~s stadsbibliotek, Box 6502, Stockholm; tel. (x) 08/ ; tele:: 1478 stoctck B Lidingö stadsbib!iotek, Lidingö 1; tel. exp. o. iipplysn , länsad G2 Solna stndsbibliotck, So!na; tel. (x) 08/83 O 49, direkt B3 Södertalje stadsbibliotek, 151 S9 Södertalje; tel. (x) C ppsala siackbibliotek, Eox 643, ppsaia 1; tel. exp. o. uppiysn , ansad ; telex 7434 sbupps C2 Dag Hammars!ij8ldbiblioteket, Box 644, lppsala 1; kl. 0l8/i l 6i Oi D Eskilstuna stadsbibliotek, Eskilctunn; tei. (x) SO; telex biblesk E Stifts- och landsbiblioteket i Liilköping, Box 3085, Linköpiily 3; tel. exp %l, upplysn , 15nsad. 12 S8 79 E2 14orrköpings stadsbibliotek, Noriköpings kommun, Norriiöpirig 1; tel. exp óg, upplysn F Jönk6pings stadsbibliotel<, Jönköping; te]. (x) ?200, upplysn , iinsr~d G Stifts- ocli lanclsbibliotcket i Växjö, Växjö; tel. (x) 0470/!04 00, exp. o. upplysn , liinsad ; telcx 4655 biblicx 1% Kalmar stadsbibliotek, Box S, Ca!mar 1; tel. exp. o. uppiysn t3 32, ansad [ Visby stadsbibliote!c, Visby; tel. exp. o. upplysn , iu o. iansad Ka Karlskrona stadsbibliotek, Bo?; 20, Kar!sKrona 1; tel. (x) ; telex lbblek L Kristianstads stadsbibliotek, 29; 00 1Cris:irnstad; iel. (VX) 044ill ha Malmö stadsbibliotek, Malmö; tel. (x) 040i778 10; telex sbrnlm M2 -$elsingborgs stadsbibliotek, ielsingborg; iel. (x) M3 Lunds stadsbibliotek, Box 1096, Lund l; tel. (x) 046/:401 9(4; telex lundbib N -lalmstads stadsbibliotek, Halmstad; tel , O Göteborgs stadsbibliotek, Göteborg;!el. (x) SO; tclex stadsbiblgoe gbg P Borås stadsbibliotek, Box 55058, 500 G5 Boras 5; tel. (x) , , exp ; te!ex biblbor. F2 Biblioteksliögskolans bibliotek, Box , Boras;. ti.1. (x) , Stifts- och iandsbibliotek~t i Slasa, Skara; te] , lansad ; telex 5069 scarbibl S Karlstads stadsbibliotek, Eox 358, Karlstad; Cei. exp. o. upplysn , Ensad ; telex biblkst ii..,.,..,. ' : i3..,. ;..!....

21 L......, , q~. * r - i T Orebro stadsbibliotek, i3ox 60, Oiebro 1; tel. exp. o. upplysn. 019/ , , ansad ; telex stboere hl Stifts- och laridsbiblioteket i WsterSs, Box 717, Viisteias 1; tel. (x) ; telex iibaros W Stads- och 15nsbiblioteket i Falun, Falun; te:. (x) W Stads- och länsbiblioteket i Gale, Box 801, Gile 1; tel. (x) , upplysn , lansad ; tciex biblgl H fiarcösands stadrb;bl;otek, Harnösand; tel. (x) 0611/20080; telex bibt hsd 5'2 Sun.dsalls stadsbib!iotek, Box 465, Sundsall 1; tei. 050/ Z Jimtlands lans bibliotek, Östersund; tel. (x) Ac meå stadsbib!io:rk (med Tretenskapliga biblioteket), Box 7i2, ~eå ; iel. cxp. o. uppiysn. 090/ , iti o. etensk:tpl. ibl , ansad ; telex sbume Bd Lule; stadsbibliotek, Lule3 tel. (x) , exp. o. upplysn ; telex E341 b illea

22 Valisoa, M., Tjeckisk skönlitteratur i senska folkbibliotek. Ett kommenterat ural. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi id bibliotekshögskolan. Borgs, t s. Kommenterat ural tjeckisk skönlitteratur redoisad i tländska nyförar, ~2. Kommentarerna bygger till största delen p% min egen genomghg, i issa fall ar de hämtade från tlandsspegel. Vissa a dessa böoker ar nu förbjudna i Tjeckosloakien, ett x anger detta enligt förteckning som publicerades i tidskriften Listy i noember Bilaga 1 ar ett kommenterat inköpsfökslag a tjeckiska böcker och tidskrifter som utges a de t% största exilförlagen, i Västtyskland och Kanada.

23 BADA BORÅS AKADEMSKA DGTALA ARKV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) id Högskolan i Borås. Specialarbeten skres som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) id Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har anänt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arki (BADA), som är högskolans system för digital publicering. pphosrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2010

Vi trodde på kommunismen

Vi trodde på kommunismen 1 Vi trodde på kommunismen Engelskt original: The God That Failed Svenska upplagan publicerad 1950 Innehåll Förord av Martin Fahlgren... i Inledning... 1 Korta biografier över medarbetarna... 6 Del 1:

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

En dag på sommarlovet Analys av en novell

En dag på sommarlovet Analys av en novell Litteraturvetenskap En dag på sommarlovet Analys av en novell Författare: Britt-Lis Napadow Handledare:Tommy Olofsson Examinator: Vasilis Papageorgiou Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: G3 Termin: 2012-10-15

Läs mer

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna 1 Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna (17 juli 1924) 1 Kamrater, jag kommer snart att få tillfälle att tala inför Kulturarbetarnas andra allryska konferens. Låt oss hoppas att bara det faktum

Läs mer

Det öppna såret Om massmord och medlöperi

Det öppna såret Om massmord och medlöperi Det öppna såret Per Ahlmark Det öppna såret Om massmord och medlöperi Timbro Av Per Ahlmark har tidigare utgivits på Timbro och Ratio: Vänsterns moraliska skuld (med andra), 1991 Sovjetmyten i Sverige

Läs mer

KOLARE, TIGGARE, SPELMAN - FINN- MARKEN OCH DESS INVANARE I DAN ANDERSSON FÓRFATTARSKAP

KOLARE, TIGGARE, SPELMAN - FINN- MARKEN OCH DESS INVANARE I DAN ANDERSSON FÓRFATTARSKAP FOLIA SCANDINAVICA VOL. 5 POZNAŃ 1999 KOLARE, TIGGARE, SPELMAN - FINN- MARKEN OCH DESS INVANARE I DAN ANDERSSON FÓRFATTARSKAP M ag d a l e n a K o w alsk a Adam. Mickiewicz University, Poznań A b s t r

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Missionären. Nya grepp för Hjälpaktion prövas. En hel del att uppleva på L99 TACK GUD ATT JAG LEVER! FINNS DET ETT SLUT PÅ HELVETET?

Missionären. Nya grepp för Hjälpaktion prövas. En hel del att uppleva på L99 TACK GUD ATT JAG LEVER! FINNS DET ETT SLUT PÅ HELVETET? N R 9 S E P T E M B E R 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland Nya grepp för Hjälpaktion prövas Hjärta för behoven i u-länderna finns i alla generationer.

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam Enligt ett kinesiskt ordspråk så säger en bild mer än tusen ord. Den fotografiska bilden har en stor betydelse som sanningsvittne och för spridning av

Läs mer

Vampyren i skönlitteraturen

Vampyren i skönlitteraturen Hugvísindasvið Vampyren i skönlitteraturen Från historisk myt till dagens moderna barnvampyr i Låt den rätta komma in Ritgerð til B.A.-prófs Agnes Sigurðardóttir Maí 2011 Háskóli Íslands Hugvísindadeild

Läs mer

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen en biblisk och hermeneutisk analys Greger Andersson Abstract How do Christians, who try to understand their lives according to the Christian narrative, cope

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Strindberg. hyllad & hatad

Strindberg. hyllad & hatad fokus Strindberg hyllad & hatad För 100 år sedan avled August Strindberg. Hans självpåtagna roll som geni och häcklare av makten skaffade honom många fiender, men också en stor beundrarskara. Trots sin

Läs mer

Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an. Elin Aspberg

Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an. Elin Aspberg Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an Elin Aspberg Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: C Poäng: 15 hp Ventilerad: VT 2014 Handledare: Marie-Christine Skuncke

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Vad ska vi ha konstnärer till?

Vad ska vi ha konstnärer till? Förnyelse av kulturinstitutioner Stiftelsen framtidens kultur Vad ska vi ha konstnärer till? Ett seminarium om konstnärliga utbildningar och kulturinstitutioner Visby den 17-18 maj 1999 Bibliotekscentrum

Läs mer

Södertörns högskola Litteraturvetenskap med genusinriktning. Utvandringens tid. Kolonialismens variga sår och orientalistiskt begär

Södertörns högskola Litteraturvetenskap med genusinriktning. Utvandringens tid. Kolonialismens variga sår och orientalistiskt begär Södertörns högskola Litteraturvetenskap med genusinriktning Utvandringens tid Kolonialismens variga sår och orientalistiskt begär Sorin b.masifi C-uppsats Handledare: Jakob Staberg HT 2007 Innehållsförteckning

Läs mer

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan 2003:031 PED EXAMENSARBETE MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan SOFIA ASPLING ANNELI WENNBERG PEDAGOGUTBILDNINGARNA PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING med inriktning mot gymnasielärare VT

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Elevanalyser och tolkningar av Det går an

Elevanalyser och tolkningar av Det går an Elevanalyser och tolkningar av Det går an Cecilia Nilsson Examensarbete 15 hp inom Svenska språket och litteraturen, 61-90hp Lärarutbildningen Höstterminen 2008 Handledare Ylva Lindberg Examinator Mattias

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer