TJECKISK SKONLITTERATUR I SVENSKA FOLKBISLIOTEK Ett kommenterat urval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJECKISK SKONLITTERATUR I SVENSKA FOLKBISLIOTEK Ett kommenterat urval"

Transkript

1 Specialarbetet anslaget TJECKSK SKONLTTERATR SVENSKA FOLKBSLOTEK Ett kommenterat ural Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliograf i id bibliotekshögskolan. Borgs, t Marta Valisoa,

2 nledningo 1 ralet 2 Bilaga 1: nköpsförslag 12 Bilaga 2: n: sigler 18

3 Kommenterat ural tjeckisk skönlitteratur redoisad i tländska nyförär, :2. /'/ anger direkt öersättnig a titel. x anger att boken ar förbjuden i Tjeckosloakien enl. förteckning som publicerades i tidskriften Listy i noember Komentaren har jag i issa fall hämtat fr%n tlandsspegel.

4 ~Eienae~, ~udlk ~&tsk& etudy. Xumoristiska berättelser om barneris rriiciatyrarld, Bass, Eduard M Cirkus iumberto. 18,upplagan a succ6romanen Cirkus Humberto som for läsaren uppenbarar den spännande cirkus-och arietbarlden, Bass, Eduard, M ~labzubos jedenac tka. En otrolig historia om ett underbart fotbollslag, som best%r a 11 bröder. Bass, Ed-aard idé z maringotek, 10 cirkuskonstnarer berättar a la Boccaccio en natt om sina lis-och k~rleksuppleelser. ~edn&oai Xmilie A2DG Pod staropra&skb nebem. Eh mormor berättar för sina barnbarn om liet i det gamla Prag under andra hälften a 1800-talet. En intressant tidsskildring. x gloh hr ad ska Kana E2Cli";T?osledni ete&?. Roman fr%n sjukhusmiljö med ett kriminalmoti som grund, Boken har filmats. i $enes,,k. J, E2T Cerena pecei'. l - Spännande rcaan om iolonisten Helena Drozenoacs li, Den kära iolinen och musiken ger henne lycka och liets mening. ene&, K.J. ~ouzelni db. En berättelse om en ung flicka som efter en flygolycka förlorar minnet och en tid leer ett annat li. Branald, Adolf Lm V ' sentimentalni pruodce po prazskem nabrezi. En författare promenerar id Pioldau i Prag och tanker p% sin ungdom med allt som hände, nar han rodde. ~rdegka, ~iei C Limonadoy Joe., Roliga historier fr%n Vilda Västern, nar man byggde jzrnägen äcternt. \ ~$ezosk$, ácla M e :ni mil enci. En intressant roman där en historiker går igenom sitt li, som stcrrict p3erkats a tidens händelser. Y Capek, Josef A~DG ' Psano do mraliu , En bok som tillkom under %rens lopp. Aforismer och funderingar öer liets mening. Capek, Josef S t in kapradiny, En noell om t% man som efter mordet p% en jagmästare gömmer sig i skogen och till slut dör själa. GM

5 tapek, Karel or du bal-~oetro&-obyce jni Siot. En trilogi a icke sammanhängznde noeller, som tar upp problem och koadi jlikter i människans ].i. Eapek, Karel A2 ~oidk~ z druh6 kapsy. Denna jämte nedanst%ende titel ar en nyutgaa a noeller som publicerades i tidskrifter 1928, bokutgåa De kan betecknas som detektinoeller, ars centrala tema ar sökandet efter sanning och rättisa. Capek, Karel ~oidlc~ z jedn6 kapsy. Noell er, V Capek, Karel V zajeti slo. Eritika slo a hsloi. / ordens f!2ngelse./ Filosofiskt-filologiska betraktelser öer ord och ordspr%k. Capek, $a~el Zahradnlku rok. Capek ar ocksa passionerad trä,dg%rdsodlare och i denna roliga bok beskri-. er han sina egna erfarenheter. Y $apek, Ka~el E23 Ziot a dilo skladatele Foltyna. Kompositören Foltyns li och erk ar Capeks sista och icke aslutade noell om en man som försöker göra konst utan att ha talang. V. x Cep, Ja: Sestra uzkost. Ett ural noeller fr%n till 1940-talet a en författare som ar en rerklig inastare i tjeckiska spåket, Deml, Jakub, A2G Miriam a jine prace. Deml's mest bekanta noeller som presenterades har efter ett l%ngt up?eh&ll. C Drda, J- ~ r á t k s ~ certen. Sk8desqel. En komedi. D~da, Jan E2 Mestecko na dlani. sin första roman berättar Drda om liet i en icke existerande sm%stad före första ärldskriget. nanarna är typiska tjeckiska människor med humör och ilket gjorde boken så populär. x Durych, J$$osla pisen o ruzi. Karl eksroman. x Durgch, Jarosla ~édmikrdska. Kärleksnoeller. Fik e S, Eauara E2 Zlata ctygka. En spionroman om en liga i Prag som försökes lösa en henlig kod.

6 x Foglar, Jarosly ~ogi od ~ o b k reky. i Foglar6s inest beka6d:'koman oa pojkar som uppleer stora ä~entyr ute i. skogen. ~xid., Norbert / E2 ~edabn; stzrosti aneb uprostred poslednich sto let, Författaren berättar om sina fcraldrar,das li före och efter första arlciskrige t. ~r$&, 1:orbert GE Lahoa *osta meb konec poslednich sto let. Andra d.elen i sjalbiografi sorn börjar 2%?O-talet och slutar efter andra arldskriget. Fuks, Ladisla A2 Pan Theodor i"lundstock. Romanen ger en bild a en gammal jude, som cmsorgslullt förbereder sig för att kunna uthärda traiisporten till och istelsen i koncentrationsläger. Egenheten ligger i att den gamle juden i föräg öar sig att beharska de situationer som han anar kommer att möta honom, >len innan transporten startar, blir han ihjälkörd a en bil. Fuks, Ladfsla A2 DMK Snrt morgete. En noellsamling a en a de senare Arens intressantaste författare. '. x Grosman, Ladisla D ~e'/esta. d Neesta., noellen son har get namnet till boken, hämtar sitt stoff fr%n slo&iskjudisk miljö under andra ärldskriget, '\, -., f d Hamsik, Du7an Spisoatel-e a moc, Chefredaktör för den nu nedlagda tidningen Literarni nohy berättar om &ren 1957/68 nar tidningen först ble förbjuden och senare utkom igen under ett annat namn, t Rasek, Jarosla Dekaneron humoru a satiry. En samling a Hasek's mest bekanta noeller. Hasek, Jarosla DF Osudy dobreho ojaka Sejka za setoe alky / ~ tappre e ~ soldaten Sejks öde under första ärldskriget/ 4 Xelar. / ~ercikoa, a Paouk, ktery kulhal, En noellsamling a psykologiskt betonade skräckhistorier. M3 )Sosman, Ota t ek. En noell on t& pojkars flykt som slutar p% sjukhusat Hofman, Ot2 Cesta na planetu Mikymauz. T% noeller on barns problem, O Bgffmeister, Adolf ~ezeni tillbringade Boffmeister sjn manader i enskild arrest i Paris fangelse La Santd, Han skre dagbck under hela tiden. Efter 30 %r kom den ut som bok.

7 . /d Hornicek, girosla, A2 ~ob$e uta jené housle. En känd sbbdespelare resonerar i sin noellsmling öer sammanleandets korst som ar lika s%r som annan konst. 1 HO S t osk$, Egon A2GDT, / Cizinci hleda j1 byt. nsenall: Listy z ~hnansti-~edmkrat hlanf uloze- Cizinec hledá byt. t Tre böcker som Bostosky skre under andr2 arldskriget. Listy z yhnansti gr en samling djupt gripande bre fr%n en emigrant till det underkuade fosterlandet. SeOmkrat i. hlani uloze skildrar författare: p& ett suggestit satt atmosfären i Böhmen fcre ockupationen. Cizinec hleda byt beskrier ocksa en emigrants lenadsförlopp, H$stosky, Egon ~seobecnk spiknutie En roman med sjslbiografiskt stoff. Författaren ar sedan 1938 bosatt i SA. Dog Hra,baj., Bohyil M 1 nzerat na dum, e kteren u% nechci bydlet. En noellsamling som utspelas i Kladno p% 50-talet. En industristad full med miinniskor fran hela republiken. Erabal, Eohumi: A2GMjCEOT ostge sledoane laky. Roaan ars handling utspelas p% en järnägsstation under andra ärldskrigets slutskede. Tuudpersonen är en ung tjänsteman som har problem med sin först2 kärleksuppleelse. Boken har filmats. ' x Brabal Bohumil & Pete~ka, ~l~xosla E2 Toto mesto f je e spoleen& peci obyatel, l Tillsainmans med fotografen Peterka isar Hrabal sin typiska kollzgemetod i. en skildring a det anardade och bortglömda Frag, an sk$, rant igek Nebezsti jezdci, En roman om tjeckiska flygare i andra ärldskrigets England, J Jedlicka,.M. A2G Leon Clifton se raci. Detektiky, které psal ziot. Deckare, ars'kijältar är anliga mtinniskor som uppleer sirra äentyr har bland oss. d x Jedlicka, ~?!ef r) Kde giet nas je puli se sou pouti. Sökandet efter förfluten tid är teinat i den här närkliga noellen, Författaren har samlat fakta om det förflutna, om staden Litino p& SO-talet, om framtiden som måste ara bättre därför att människorna inte ständigt kan lea utan glädje och förhoppningar, Jirotka, ~dengk E2 Saturnin. Ett klassiskt erk med tjeckisk hmör. Saturnin ar priattjänare till en ungkarl, ilket gör att hans li blir oanligare an förut, d Jir~tka,,~Zdenek Sedmllhari. Sex konstnärer samlas och berättar roliga och otroliga historier, som de själa' eller andra upplet. l l

8 x Kl~ma,an A2F Lod jmenem Nadeje. Klimas senaste bok ar Ett skepp med namnet Hoppet, dar titelnoellen är en skildring a en falsk ledare p% ett hemlighetsfullt skepp, som inte längre har något ändam81 med sin seglats. skildringen %teränder Xlima på nytt till tema+% om förtigandet a sanningen. De f%ngna passagerarna p% skep-et, ilka inte k m r5 för nggot och ilka manipuleras, har %ter en djupsre innebörci, x Klima, an Milenci na jednu noc, Personerna i dessa berättelser är medetna om att Cie blott är passia bestandsdelar i en mekaniserad, ständigt upprepad liscykel, utan möjligheter till n%gon egen aktiitet. Ki ima, Ja? R2DTXOB2GL Smrt m& rada poezii, ntelligent och kickt skrien deckare som försöker lösa g%tan arför Dr Lamat, en ärldsberömd fysiker från Frag dog. x Kliment, Alexander ~e z;honni. cke allarsamma noeller om allar]-iga människor. A2D1N x Kliment, Alexander E2 Mari e, Noellen skildrar p% ett okonentionellt sa,tt ett haererat äktenskap, x Knap, J'cpef A2D Eas kopri, Nya noeller a en omtyckt förfatiare med kriget, ockupation och egna erfarenheter fr%n fangelse under?o-talet som tema, öerallt finner man som ledmoti trohet till sig själ, sitt arbete, landet dar man bor. x Kohou:,?ael Takoa laska, Skgdespel. Karleksdrama, Konrad, Karel, o M ~~igtol~ k nesmelym milencum. romantisk rådgiare för unga. blyga älskande, x &iz, an ' ~naenk bibi, En originalkomponerad skildring om en f.d. officer i tjeckiska armén i England som nu leer i en instängd by i grensomr%det. De plötsliga utloppen a religiös fanatism i byn leder till en konflikt, son isar mycket a det som rör människorna idag. Kubka, ~rantigek r/ i/ x3 z-pia jici f ont& aneb Deet prazskych noel. 9 karleksnoeller fr%n det gamla Prag, gestalter halften sanna och halften. uppdiktade. x Kundera, Milan V Smesne lasky, Nyugaa i en olym a tre tidigare noellsanlingar. B2GW!CE2 Gndera, Hilan A2GPlN2B2 x Zert. /skämt/ 2, upplagan & en roman, filmad Konfrontation mellan politik, kärlek och död.

9 A2G Odjezd, En noell som Sr byggd p& dialoger soin en kinna för med sina änner i en krissituation, ~qandera, ud ik Köme?, la di mir A2B2DGCL- Adelheid. Boman om en soldats Aterkomst till hembygden. Langer,,lirantigek ali is ske poialry. ~rantigek Langer börjar i hög %der studera abstrakt konst. Han åker därför till Paris, samlar material, besöker utställningar och ateljéer, träffar personligen konstnärer och berattar'om deras oanliga öden. x ~inharto;, yra ~ZestoreC. En sorts filosofisk prosa utan handling, C M ~oukotkod, Jarmila Vstup do raje zakazan. Romamen har'dlar oor en -Lonårsflicka och hennes problem. A2DM ~oukotko~~ Jarmila M43 ~eni $imskeho lidu. Rom und-er kejsaren Neros och poeten letronius tid. Rom under de första decennierna efter Kristi födelse samt förföljeser a de kristna ar inneh%llet i denna berömda roman som kommer ut redan i andra upplagan. Lustig, ~rnogt ~o$ka h& mandli., Behandlar judeprohlemet. Delis själbiografisk roman, 82GCiXJ lustig, ~r?o'&t DM Dita Saxoa, Berattelse om en judisk flickas psykiska nedbrytning efter ett koncentrationslägers fasor. Boken har filmats. $a j oroi, Mil ena ~logk nezi lidmi. Hur man uppför sig i sällskapsliet. ~ali$ol,~ Helena na stesti. Roman om en'familj fran sekelskiftet dar kinnan försöker förerkliga sig själ och först i sista generationen lyckas. x lichal, Kyrel ~~r~ s o& dama. En historisk prosa, en icke publicerad noell och spöl.;historiesamlingar inneh%ll-er Wichals nyaste bok, x Nucha, Jiri h2b2gdp'zj Marieta noci. Roman om den moderna människans situation. Bokens första del handlar om en man som blir instangd i en grua, den an2ra om en ung flicka i Paris,

10 x Neff, Yladiair 82T Trampoty pana Rumla. Herr Kunl's sorger började med hans uteslutande positia inställning till arje härskande regim. ppuxen i lojalitet till habsburgmonarkin, kollabora,tör och förtrogen till Gestapo under den nazistiska ockupationen, senare befriad som politisk f&nge cch efter februari 1948 en entusiastisk kam-are for socialismens sak, pm dessa delar a sitt li berättar han själ. x ~gmegek, Zdenek M New York: zaml&eno. En bok som skildrar tjeckiska inandrares öden i storstaden New York. Neprakta & Sandrlik, lilosla A2 Praha pln6 stragidel. Frag's mest kända spöken, En illustrerad öersikt, PZC~VS~, ~igi, d A2 Vrazda na zpátecnl ceste. Deckare. Mordet utspelas på ett t%g under en resa hem fran Bulgarien. ~dral, Vladimi/r A23P ouk kr ond ichfice, -andla r om intellektuella, känslokalla tekniker anställda p% en fabrik i norra Tjeckosloakien. ~&ral, yladimir, d V A2B2G Katapult. ~izdni rad zeleznicnich, lodnich a leteckich drah do rlje, Tredje delen i en romancykel om den moderna människans problem, PLrsl, V1 adimir A2CDMT/3GT Nilenci & razi. Magazin ukajeni $ed rokem Fjärde delen i en romancykel. tsselas p% en kemisk fabrik i. norra Tjeckosloakien, ' ~izda za Marii. Tre noeller om dagens människor som konfronteras med liets bittra sanning. Pazourek, la di mir x Pecka, Karel A2GCMS ~ore Cka, Roman om en straffgnge som begår ett mord för att k-dnna fly. x Pecka, Karel t/. Ma co umiraji muzl. sin nya noellsamling ger Pecka ittnesmal om de moraliska egenskaperna hos människor som istas i arbetsläger. pet igka, Eduard E2 ~rdinz pátek. En noell om ungdomars och uxnas problem, full a humor och förstgelse. pet i gka, Eduard t D Golem. A jiné Zidoske poesti a pohkdky ze stare Prahy. /~olem och andra judiska szgor från gamla yrag/ Polacek, Karel, iostinec u kamfenneho st olu. Denna roman skre i'olacek under andra ärldskriget när han hade förbjudits a nazisterna att skria, llustratören Vlastimil Rada stod därfci f8r författarskapet. En rolig historia om t& bröder som plötsligt ärer ett ardshus och deras orginella sätt s.tt sköt2 aff" a ren.

11 Polacek, Karel Metemp~ycb6sa cili &tpehoanx du&. t M3 En fullständig saniing a hlns hmoristiska noeller. Alla öertygar lasaren om att skeptikern Polágek alltid sag pa ärlden med humor. Po&&$ek, Karel Nuzi ofsajdu. 2 S En populär roman om fotbolsfan fran Prag under?o-talet. l Freis er, Rio " Kapilary. Filosofiska betraktelser öer Liet och dess mening. E2 M x Prochazka, Jan V2C Sata DOC, Noell som skildrar kampen nellan den religiösa och den reolutionära makten. x Prochszka, ;an CM At gi je republiks. Delis själbiografisk roman om en pojkes uppleelser under slutet a andra ärldskriget, x Prochazka, Jan M ~8estfelka. Noeller om en grupp granssoldaters krigs- och kärleksäentyr. d Prusakoa, Trlrie, Experixent s ne, Drou-* Skildring a ett äktenskap som slutar p% grund a otrohet. x Putik, Jarosla J ~ozáni k soudu. Hniha zpoedi. En noellsa,mling on människor och deras känsloli, Put lic, J- axosla GT ~ m reld, t nedgle, e en dödande söndagen/ Den dödande söndagen är Putiks första roman och samt,idigt en logisk kul~ination i hans nuarande skapande. Mär Lucie Heranoa försöker beg% själmord, börjar ett drama utecka sig som leder tillbaka till andra ärldskriget, nar en grupp tjeckiska studenter konspierade mot tyskarna och Tars följder ar känds idag. Scheinpflugoa, Olga Balada z arl lina. Eh suggesti berättelse om en gammal fröken som ar rädd för framtiden och darför gifter sig, men. nar hennes man blir arbetslös börjar s%righeterna igen och hennes li slutar tragiskt, x Schetnpflugoa, Olga G tesky roman. J En bok m berömda tjecker, Karel Capek mefl, under mellankrigstiden. Skrien,a apeks maka. 8 Scheinpflugoa, 01ga Sestry, /systr&na/ Romanen Systrarna ar en tragisk berättelse om syskonkärlek. Den bygger på tå motsatta kinnliga personligheter som i Gerdrien syskonkärlek offrar sin egen lycka och slutar i en själförstörande tillaro och ensamhet i en smås t ad.

12 t d i H Smetanoa, Jindrisxa Poaor, yleti ptacek. /se upp, fagelil flyger ut/ En noellsamling, l J m3u d b' Smetano.a, J,iindriska E2A2LM ~ctidno na rugich. En noellsamling som utspelas kring gamla Frag, där författarinnan själ bor. skhel, Jan), o ' A2 Jedenacty Drly kun. Kaserier, an glada, an ledsna, än sentimentala och ofta goetiska. ~t$bloe, Val ja 14ne soudila noc. Spännande noell cm %r moraliska rätt till abort. A232G Such;, ~i$i 4, r/ Senafor. nnehl1: Cloek z $dy, Sk8,despelstexter. SuchyC Jiri i Pisalcky. ~akok strata kre, ~onls a ting1 tangl. B2G En samlad utgaa a tre böcker. Författaren är rey-och s%ng$örfattare och en a grundarna till den kända samhällskritiska reyscenen Semafor, r/ Serberoa, ~1 kbtyta ~ika a dika. k En noell cm tii unga flickor, full med eroti och k~nololaddning~ själa sprgket ar metaforiskt och bildar en dekorati narhet till den litterara atnosfaren från sekelskiftet. a, Josef Kaleid skop. Josef t ima, en tjeckisk målare som från 20-talet lede i Paris, presenterar olika konstnärer och hela atmosfären i laris.!$iml$ek, Radoan A2T ~aldste jnskd rapsodie. Historisk roman cn den kända gestalten från 30-åriga kriget, Albrecht on Valdstein. J x Skorecky, Josef DM ~ardg6 konec. En grotesk berattelse i den humoristiska genren. Boken har filmats. d x Skorecky Josef ~oberej set..,ett ural a hans produktion fr& Ar J x Skorecky, Josef M i ge. En satirisk detektiroman som ble filmad Mot bakgrund a en kärlekshistoria med oäatad upplösning skildrar författaren en förlagssituation i slutet p% 60-talet. ' x Skore cky, JO s ei sehiramenn$ sicen. Noeller om judiska lisöden under nazistockupation. Pif

13 '. t Smaheloa, Belena ~ladi na kiidlech. Berättelse on en ung flicka son amaler sig till segelflygning och hur detta förändrar hela hennes li. J srlanek, Frana ETM3 Past.. Romanen skildrar ett familjeöde i mellankrigstiden, J S t orkan, Karel V: sle$ny lehce prl.stupne. En reportage ox unga flickor som konimer i Xonflikt med lagen och hamnar i fängelse, x hdy, Mil28 Zahadina ez B, Autentiska stilaserade dokument om historislca hsndelser och hre a personligheter ger författaren tillfälle att isa sin humor. x ~aculik, ~ud~rik E2M2 Sekyra. Med romanei~"~~yxan'~ har Baculik f %tt en plats bland de iktigaste tjeckiska prosaisterna. Bakgrunden till romanen.%r författarens h&.komcter F a fadern, son en gang enigrerat till Persien, en l%ng rad minnescener söker Vacuiik fanga fader% sjzlsliga uteckling, en uteckling mot allt större framlingskap inför människorna omkring honom. Vdcha, Stanisla CGL 1/ Nebe nasi neinnosti, En berättelse om en 14-arig pojke som leer i instängda före&/landen under slutet a andra ärldskriget, Vachek, Emil, Tajemsti obrazarny, Deckare ars hemlighet ar ett taelgalleri, pchek, Emil E2 Zil jsem s cizinkou, 'Roman om ett typiskt borgerligt äktenskap byggt p$ lögn, bedriigesi och själbedrägeri. Val ent a, Edard ~ruh& housle. dag later det helt otroligt att iiet ännu för 80 %r sen fanns stora outforskade omraden i Afrika, Den tjeckiske lakaren Einil Holub hade uppgiften att med sin lilla ex-edition genomtränga kontinenten fr%n söder till nors. Romanen ger en fin beskrining a hela resan.. Weiner,Richard Hra doopra~rdy Filosofiska noeller a en författare son lede större delen a sitt 1F i Paris, Werich, Jan ~imf drum. En sagosamling berättad a den kände konstnären Jan Werich, med J.Trnka's illustrationer. f i Voskoec, Jir~ Osel a stin, Skildespel. & Werich, Jan

14 Biiaga l r rköpsf örslag - * Förlag: NDEX 5 KÖLN 41 Postfach VASTTYSKLAND Hochman (prag): geleni Brod ki satirisk roman som berättar on en icke existerande by i ett grärisomr~de, där man i en absurd förtätning uppleer alla möjliga och omöjliga förecklingar i den tjeckiska utecklingen under de sista decennierna. / Gabriel Laub a am bur^) : ~e jgtsl sroces dejin. Mininoeller son försöker kriga mot människans dumhet. d Ladisla linacko ('dien): Sudruh 2iuenchausen. l3n satirisk roman, i ilken en ättling till den bekante friherren Trasil kommer till Tjeckosloakien för att som älkommen utländsk besökare se den glada erkligheten. Disharmonin mellan teori och praktik är dock paiaglig och resultatet blir en absurd humoristisk berättelse, l Radoan Selucky (0ttawz): 1~$chcd je ychod. En tjeckisk ekonom skre ner sina erfarenheter fr%n sina talrika resor i socialistiska länder, dar han gjorde interjuer, samlade materiadl och kunskaper. Läsaren har först idag möjlighet läsa om hur det kommunistiska systemet fungerar resp. inte fungerar i länder där öer 300 niljoner människor leer, som s jala inte kan skria om sina erfarenheter, /\j Karel Kry1 (Munchen) : Kniska, En känd kompositör & protestshger skrier ocks% dikter och är en begaad illustratör, ilket framg%r a hans senaste Sok. A.Ostry (prag) : Ceskosloensky problen. nder pseudonymen döljer sig en tjeckisk etenskapsman som med hjälp a-r rik faktakunskap, 1i.tteratur och historiska jämförelser, kritiskt analyserar orsaker, sammanhang och följder a den tjeckiska demokratiseringen, ockupationen och "normaliseringen". i V Systemoe zrneny. Bidrag fr%n issa konferenser, seminarier och publikationer som skriits a tjeckiska etenskapsmän och publicister som ar numera erksarma ntomlands. Andre j Almarik (SSSR) : Dozi je se SSSR roku 1984? omme mer So~etunionen att best$ till ar 1984?/ Egon Rost osky: Osoboditei se raci. Epidemie. Hostosky som ned ett kort uppehall lede i exil öer 30 %r, räknas trots dett; till tjeckiska författare, När han i sin sista tea1;erpjas 'falskheten hos en diktatur, eller i noexlen Epidernie sanhällets likgiltighet inför en enskild människa, talar en stor tjeckisk författare - humanist till oss. Ladisla Grosnan (Tel i): Beesta. Första upplagan utkom i Tjeckosloakien 196qp men efter Grosmans.arg%ng har boken förbjudits och makulerats. Julius Firth (~unchen) a Knihy a osudy, Memoarer a direktören för Törlaget Suroy a Flelantrich. Xinnena on barömda gestalter i tjeckisk litteratur fr%n 50-talet, on deras komplicerade öde under senare %r, om böcker som Firth hjälpte till arlden. Hans berättelse, liksom dokument som han ställer till förfogande fyiler luckor i tjeckisk litterar historia.

15 J i/ / i/ Jan Benes (cicero SA): Az se se mnou yyspis, budes plakat. Benes tillhör till de yngsta författarna. Hjältarna i hans noeller ar unga mär;niskor, men hans obsererande talang, lek ned idker och litterära satt att kritisera en politisk diktatur förutbestämmer boken till alla generationer. A.Lidin (~chweiz) : ~ r~aslik na hou-acce, En spannande detelr-l;inoell om en tjeckisk spion, son efter 1468 hoppar a i Schweiz, men ocsk% har ar han föremal för stort intresse fr%n utländska spiona,geoiganisationer som har u-pgiften att likidera honom, i/ i /, d t Hochman ( prag) : Kronika mls todrzeni Cechach. ~iri En satirisk berattelse om förhallandena i ledande skikt i partiet och regering före och under?rag%ren med speciell humor. Potky z ~uz~ge (prag). Bre son $le utsmug&at fran ett beryktat ~ragfangelse. Förord skriet a L,Pachman som sjal arit fange i Ruzyn, A dokumentet framgår att breet skres a en tjeckisk intellektuell, fängslad för sina politiska %sikter. A.Lustig (~owa city) : lice ztracen$ch. Romanen ar hans första exilarbete. Triptyk i prosa om människor som nppleer sina äentyr i Prag, Rom och Tel Ai. Författarens nann ar en garanti för litterär kalitet. an sit& (san ~rancisko) : Dialektika moci. ral a hans talrika produktion h~egdecka aniropologie (icke etenskaplig antroplogi) i ilken ha,n djupt 'analyserar reformismen i Tjeckosloakien och skisserar sina förestzllningar: ad har hänt, ad hände nu och hur ska det se ut i framtiden. Boken tingar läsaren att tänka. d / Bohuinil Siepan (~wiclien) : Vynalezg. Gratispremie for alla som har beställt minst tre publikationer fr%n ndex. Stepans egendomliga teckningar och kollage, alltid grundade på en galen idé. 'J d / Fra.ntisek Listopad l isab bon) o Cerny, bily, nelm. Dikt er.. Josef Lederer le ond on) : Sopka islandska. Dikter, \ l t ladimira cerepko2 (paris) : Ztrata reci. Dikter. ' Minka ~~bakod (paris): tek z rekxeace. En roman on manniskor i Jachyrnos gruor. Deras lisdrarna börjar och slutar inte i taggtrad. fängelseklader defilerar framför oss komplicerade m2nniskogestalter, offer och akter i en epok. Karel Michal (~asei) : ~ odni kra j C Hans nyaste bok omfattar nagra episoder ur den officiella historia, berättad p3 inofficiellt satt. Författarens hunor är alltid elak, när han berättar om tjecker för tjecker. Pael Tigrid (paris): ~olitická ernigrace atomoem eku. - Chefredaktören och utgiaren för tidskrsfte9 Sedecti kanner allz i exil, men tack are den uppm$irksarnhet som Rude prao och Tribuna agnade honom ocksa nåstan alla hemma. Hans bok som Kom ut i första upplagan för nagra ar sedan hade oturen att har arit skrien för tidigt, före den senaste emigrantagen. Tigrid's bok ger en nykter och realistisk syn p% uppgifterna och nö jligheterna hos dagens tjeckiska exil, /

16 Julius E1irth (l~~chen) : Osudy 2 poiitika. An&rs delen a Pirths politiska memoarer. Bur han upplede slutet p% första republiken, exiltiden i London, efterkrigsgren, februari 1948 och till slut en ny exil. Firt& presenterar sig igen som en oanlig berattzre, men ocksa som kritisk iaksagare a politiska scener. Vidare kan man beställa erk a den mest egenaxtade tjeckiska journalisten under 1900 talet; Ferdinand Peroutka lenokratick; manifest ~udoani státu. 5 band. r och?y tjeckisk ÖersSttning a rcmaner Kdo s11:? a bröderna Z.A. och R.B. Medede. 14

17 Förlag: 68 Publiohers Toronto Eox 695, Postal Station "A". TORONTO, Ontario, P-5W 1G2 CANADA Prosa Klub. ~iné podobnosti,. Skres a en bekant tjeckisk författare som leer i Brno och ars identitet darför inte kan aslöjas. Ett omfattande erk, som beskrier författarens miljö före och efter den sojetiska inasionen. ntressant text f ör jämf urelse ned romanen 'iirpicl frln J. Skareckk. Nggot heit annat, inte mindre intressant ar den humoristisk-filosofiska no- 0 r/ t 7 eilen a. Sheila Ochoa: Sul zeme ô. blba ocr, an tokig berättelse om en studerande och hennes öerdriet excentriske farfar som gör allt för att bli arresterad, romanen Jan ~rciek: k co ~dcla? berättar författaren historien om en yngling som efter Zebruari 1948 emigrerar till. SA med sina föräldrar för att upplea ett oanligt äentyr i ett rasistiskt studenthem i djupa södern. Medan hans far antar förg2es p& att &en kommunistiska regimen dar hemma skall falla. Boksn har nggonting a atmosfären i Faulkners romaner, f t d Fr$n facklitteratur kommer Alan Ley: Prazske pereje. Ley som Sr en typisk amerikansk journalist genomträngde %ren i Prag öerallt. Han ble bekant med alla och i sin bok ga han ittnesbörd on onstiindigheterna kring glitrs mystiska död, hemliga polisens intriger och mycket annat. sin lyrisk-komiska roman Prima sezona, Pteränder Josef gksrecky t611 första protektorats åren och till diiel~ndkapellet, bekant fran romanen ZSabelci, Eeriittare ar åter Dany Smiricky so= med hjälp a sina konpisar fran restaurant Lort Arthur försöker f% frarnghg hos sin gamla kárlek rena men också hos 22 andra flickor. And& ar boken den har gången inte pornografi*cu r/ t b' Y ~Lc1z. 3lazek: Maryas Beyk jaiku. Boken ar ett ural a de bre son Blaxek skre fr%n exilen i Munchen till sina iinner, De ar inte bara bre raen ocksfi kicka och sarkastiska komentarer till tiden efter knasianen. Poesi Klub., L/ S.Mares: ~áje z noého seta. "'Y i A.Brousek: Kontraband V.Diis: Noe y20ult: krkace. Bredid klubbarna. L.Pachman: Jak to bylo. Memoarer a en tjeckisk schackstormastare arresteefter inasionen. Bestgr a postratt a tjeckiska idrottsmz,n som :lera caslask$, Emil z&topek och andra schackspelwe och politiker, sant utförlig skildring a fangelsen i Prag. J J.Skorecky: mbga sprgk. f d Lice, Satirisk detektiroman som ble filmad 1965). Öersatt till

18 Egon Hostosky. Samlingsbok till första rsdagen a hans död. Bidrag)har lämnats a en del kända tjeckiska författare som Jeseifert, L, Vaculik och andra. J J.Skoreckys ~babdlci förorsakade en sadan uppstandelse, db den kgm ut 1958, att den kort därefter ble beslagtagen. denna roman denarkeral bkorecky smastadsbornas uppträdande i en skildring a dem under,fagra dagar i maj 1945, då dessa nanniskor a egennytta npytradei med latsat fosterlandspatos, Från äldre produktion: /r Man kan beställa,memoarer a Jin Voskoec, De ock änp inte publ5cerats. På lager finns ett mindre antai exemplar roman Mirzkl och ~anko$ p;%por, en fra~gångsrik sa,tir om den tjeckiska armén. A.Lustig: Milacek, draiiatisk karleksronan fran det israel-arabiska kriget. ~oal~o&-koh&: Na lastni ktdi, nemoarer a ankan efter R.Margo1i.u~ som ble arättad i Slanskyprocessen kompletterade med en filosofisk analys a utecklingen i Tjeckosloakien efter andra iirldskriget a ~.~ohk!k, d J.Ve joda: ~lujáci andel;, letic: ryby, den f örsta betydande litterära noellsamlingen om de nya emigranterna. 1.~0stosk~: ~geobecnd spiknriti, en topproman a f örfattaren soa dog f örra / året. O.lc: Pial; doznan; okresniho soudce,,sarkastiska emoarer ay en f. d. doaare och till sis5 ën noellsamling a J.Skorecky: Hrlcny pro paters Rno- xe ars hjältinna ar jazzsangerskan Ea d da mo d som hjälper till att lösa mordgåtor i olika städer drlden r-znt. Kommissio,n kan man beställa: Det iktiga dokumentet Zpraa dokumenta8ni komise K 231. /~a~-port från dokumentärkomnissionen K 231/ ural från bre 2. f.d. politisks fångar till K 231. Memoarer a den betydande katolske politikern fr%n första republiken M.Hurd o ban: Z casu nedlouho zaglich, Vidare finns engelska öersattningar, böcker a, tjeckiska författare. första hand är det den i Tjeckosloakien förbjudna romanen ~.~aculik: The guinea pigs som är en satir i Kafka-stil om det socialistiska samhället och hans berönda ronan Th.e axe. En riktlillustreraq tieckisk filmhistoria All the bright young men and women a J.?fkorecky. En samling interjuer med idag förbjuäna tjeckiska författare The politics and culture och Closely watched films med kanda filmregissörer, bada författades a J.A,Liehm. fas ryk's Verk: Masaryk's on Marx, Hu-manis-tic ideals och The new Eiirope, e J.!c korecky finng; det en samling detektinoeller: The niournful demeanour of lieutnant Boruka och till slyt en amerikansk upplaga a Saliareas bo- / ken Summer in Prague, ~.gkorecky: The cowar$s, och The lion cub, Koalyoa- ~ohák: The ictors and the anquished och lc: The judge in a communist stat e. J?.

19 TDSKRFTER:. Li SVEDECTB~ Den älsta och mest framstaende tjeckiska e kulturpolitiska tidskriften. ildr. 6, rue du Pont?e Lodi, Faris-6. Frankrike. 10 dollar arligen, LSTY. Den tjeckiska socialistiska oppositionens tidskrift. Adr. Listy, c/o MPL, Via Torre Argentina 21, ROPA. talien.16,-dl4 ZRkTJODAJ. 14ycket lilig, litterär och filosofisk-poli.tisk tidskrift fran Schweiz, Adr. Zpraodaj, Postfach 352, 8025 Zurich, Schweiz. SFr. 30,- TELEGRAM, En ensam tjeckisk rustyfrån den astkanadensiska prärien. Kiilturbilagan Parabola redigeras a ~,skoreck$ cch Z.~aliarod, Adr, Vl,Valenta, P,O. Box 636, Edmonton, Ata, TSJ 2K8. Canada. 6 dollar. HLAS DOMOVA. Den basta tjeckis~a tidskriften i Australien med utnarkt recensionssida, Adro 8 Moorhouse St.,Richmond, Vic Australien, 7 dollar.

20 Biiega 2: Biblioteksbeteckningar i tländsks nyförär, 1. 1 J.,r.. 41 /i i! '' 1. i j. _.. '? 2... ~.. A r3ibioteks4onsulentc~11as bibliotek, Bibliolekskktionen, Skolöerstyrelsen, Box 3144, Stockiioim 3; tel. O811 1 S5 39 A2 Stocklioln~s stadsbibliotek, Box 6502, Stockholm; tel. (x) 08/ ; tele:: 1478 stoctck B Lidingö stadsbib!iotek, Lidingö 1; tel. exp. o. iipplysn , länsad G2 Solna stndsbibliotck, So!na; tel. (x) 08/83 O 49, direkt B3 Södertalje stadsbibliotek, 151 S9 Södertalje; tel. (x) C ppsala siackbibliotek, Eox 643, ppsaia 1; tel. exp. o. uppiysn , ansad ; telex 7434 sbupps C2 Dag Hammars!ij8ldbiblioteket, Box 644, lppsala 1; kl. 0l8/i l 6i Oi D Eskilstuna stadsbibliotek, Eskilctunn; tei. (x) SO; telex biblesk E Stifts- och landsbiblioteket i Liilköping, Box 3085, Linköpiily 3; tel. exp %l, upplysn , 15nsad. 12 S8 79 E2 14orrköpings stadsbibliotek, Noriköpings kommun, Norriiöpirig 1; tel. exp óg, upplysn F Jönk6pings stadsbibliotel<, Jönköping; te]. (x) ?200, upplysn , iinsr~d G Stifts- ocli lanclsbibliotcket i Växjö, Växjö; tel. (x) 0470/!04 00, exp. o. upplysn , liinsad ; telcx 4655 biblicx 1% Kalmar stadsbibliotek, Box S, Ca!mar 1; tel. exp. o. uppiysn t3 32, ansad [ Visby stadsbibliote!c, Visby; tel. exp. o. upplysn , iu o. iansad Ka Karlskrona stadsbibliotek, Bo?; 20, Kar!sKrona 1; tel. (x) ; telex lbblek L Kristianstads stadsbibliotek, 29; 00 1Cris:irnstad; iel. (VX) 044ill ha Malmö stadsbibliotek, Malmö; tel. (x) 040i778 10; telex sbrnlm M2 -$elsingborgs stadsbibliotek, ielsingborg; iel. (x) M3 Lunds stadsbibliotek, Box 1096, Lund l; tel. (x) 046/:401 9(4; telex lundbib N -lalmstads stadsbibliotek, Halmstad; tel , O Göteborgs stadsbibliotek, Göteborg;!el. (x) SO; tclex stadsbiblgoe gbg P Borås stadsbibliotek, Box 55058, 500 G5 Boras 5; tel. (x) , , exp ; te!ex biblbor. F2 Biblioteksliögskolans bibliotek, Box , Boras;. ti.1. (x) , Stifts- och iandsbibliotek~t i Slasa, Skara; te] , lansad ; telex 5069 scarbibl S Karlstads stadsbibliotek, Eox 358, Karlstad; Cei. exp. o. upplysn , Ensad ; telex biblkst ii..,.,..,. ' : i3..,. ;..!....

21 L......, , q~. * r - i T Orebro stadsbibliotek, i3ox 60, Oiebro 1; tel. exp. o. upplysn. 019/ , , ansad ; telex stboere hl Stifts- och laridsbiblioteket i WsterSs, Box 717, Viisteias 1; tel. (x) ; telex iibaros W Stads- och 15nsbiblioteket i Falun, Falun; te:. (x) W Stads- och länsbiblioteket i Gale, Box 801, Gile 1; tel. (x) , upplysn , lansad ; tciex biblgl H fiarcösands stadrb;bl;otek, Harnösand; tel. (x) 0611/20080; telex bibt hsd 5'2 Sun.dsalls stadsbib!iotek, Box 465, Sundsall 1; tei. 050/ Z Jimtlands lans bibliotek, Östersund; tel. (x) Ac meå stadsbib!io:rk (med Tretenskapliga biblioteket), Box 7i2, ~eå ; iel. cxp. o. uppiysn. 090/ , iti o. etensk:tpl. ibl , ansad ; telex sbume Bd Lule; stadsbibliotek, Lule3 tel. (x) , exp. o. upplysn ; telex E341 b illea

22 Valisoa, M., Tjeckisk skönlitteratur i senska folkbibliotek. Ett kommenterat ural. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi id bibliotekshögskolan. Borgs, t s. Kommenterat ural tjeckisk skönlitteratur redoisad i tländska nyförar, ~2. Kommentarerna bygger till största delen p% min egen genomghg, i issa fall ar de hämtade från tlandsspegel. Vissa a dessa böoker ar nu förbjudna i Tjeckosloakien, ett x anger detta enligt förteckning som publicerades i tidskriften Listy i noember Bilaga 1 ar ett kommenterat inköpsfökslag a tjeckiska böcker och tidskrifter som utges a de t% största exilförlagen, i Västtyskland och Kanada.

23 BADA BORÅS AKADEMSKA DGTALA ARKV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) id Högskolan i Borås. Specialarbeten skres som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) id Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har anänt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arki (BADA), som är högskolans system för digital publicering. pphosrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2010

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Snigelhjärta Författare: Helen Rundgren Illustratör: Kennhet Andersson

Snigelhjärta Författare: Helen Rundgren Illustratör: Kennhet Andersson Nu är det februari och Martina och Petra vill passa på att tipsa om nya och lite äldre böcker, som vi tycker är riktigt bra och som man kan passa på att läsa när vädret inte är så bra och man helst vill

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Saker jag inte gör: mjölkar kor

Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: Lever ett normalt liv som inte går ut på att ständigt försöka se honom, vara nära honom, prata med honom Tränar; andas in, andas ut, andas in, andas

Läs mer

Vision Arvika kommun

Vision Arvika kommun Vision Arika kommun Arika - en attraktiare kommun Vision Arika en attraktiare kommun Visionen beskrier kommunens långsiktiga inriktning och politiska ilja. Den konkretiseras i strategiska mål och strategier

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Källa: hotel.info-topp 20 globalt (huvudstäder): 1. Tokyo 7,84. 2. Lissabon 7,71. 3. Prag 7,66. 4. Berlin 7,60. 5. Peking 7,35. 6.

Källa: hotel.info-topp 20 globalt (huvudstäder): 1. Tokyo 7,84. 2. Lissabon 7,71. 3. Prag 7,66. 4. Berlin 7,60. 5. Peking 7,35. 6. PRESSINFORMATION Pris och prestanda-index (HPLI-Hotel-Preis-Leistungs-Index) 2008 överraskar: - hotel.info-gäster världen över placerar hotell i Tokyo på första plats - Storstäder som London, Moskva och

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

ILLUSTRATIONSMAPPEN. www.bod.se

ILLUSTRATIONSMAPPEN. www.bod.se ILLUSTRATIONSMAPPEN Vårt layout- och språkgranskningsteam hjälper dig gärna: Tel. 08-463 10 97 Fax 08-463 10 10 (ange BoD på faxet) E-Mail info@bod.se www.bod.se Kära Författare, Vi glädjer oss över att

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: En ekorrunge blir tagen, från boet, av en kråka. Ekorrungen sprattlar för att komma loss, och kråkan tappar den. Ekorren landar på trappan, utanför en familjs hus.

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG Jag behöver vara ensam med mina tankar lämna mig inte ensam Det talas om språket där jag vandrar jag vet inte vad jag ska säga Om jag behärskar språket vad

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

Bokhandelns. Vårprogram. Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher

Bokhandelns. Vårprogram. Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher Bokhandelns Vårprogram 2015 Var är den mänskliga karaktären lika svag som i en bokhandel? Henry Ward Beecher Onsdag 25 februari Bokrea! Årets stora Bokrea startar. Vi har gjort vårt bästa för att kunna

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

"Fucking Åmål" fyller 15 år!

Fucking Åmål fyller 15 år! "Fucking Åmål" fyller 15 år! Av Alexander Dunerfors Lukas Moodysson delar med sig av 15 saker du kanske inte visste om Sveriges bästa ungdomsfilm. Den 23 oktober 1998 hölls premiär för tonårsdramat som

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

JARI KUOSMANEN. Finnkampen. En studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige GIDLUNDS FÖRLAG

JARI KUOSMANEN. Finnkampen. En studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige GIDLUNDS FÖRLAG JARI KUOSMANEN Finnkampen En studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige GIDLUNDS FÖRLAG Innehåll INLEDNING 11 Studier och erfarenheter av finska män i Sverige 12 Förstudie 15 Kön, klass,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT HAVER NI SETT KARLSSON TEXT och MUSIK: Emil Norlander (1865 1935). svensk revyförfattare, journalist och kåsör (pseud. Don Basuno). Som barn blev Emil klar över konsten när han

Läs mer

Jag skriver till mina systrar och bröder är ett projekt som vill lyfta frågor om det Sverige och den verklighet vi lever i, om vårt samhälle och

Jag skriver till mina systrar och bröder är ett projekt som vill lyfta frågor om det Sverige och den verklighet vi lever i, om vårt samhälle och 1 Jag skriver till mina systrar och bröder är ett projekt som vill lyfta frågor om det Sverige och den verklighet vi lever i, om vårt samhälle och varför det ser ut och fungerar som det gör. Det vill lyfta

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

VIKTIGA TELEFONNUMMER. Div 1 Södra. Div 4 Småland Östergötland. Div 2 Småland Östergötland. Div 3 Småland Östergötland

VIKTIGA TELEFONNUMMER. Div 1 Södra. Div 4 Småland Östergötland. Div 2 Småland Östergötland. Div 3 Småland Östergötland VIKTIGA TELEFONNUMMER Svenska Curlingförbundet www.curling.se telefon 08-683 30 16, 15 fax 08-604 70 78 Jönköping CC Faktureringsadress: e-post: kontakt@jonkopingcurling.se Hemsida: www.jonkopingcurling.se

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 Ur årsberättelsen till föreningen Barn i Anderna för verksamhetsåret 2004 Det har nu gått några år sedan situationen i Argentina hade världens ögon riktade mot sig på

Läs mer

Pumpen PROVA-PÅ. Tio frågor att besvara. Fråga 1 [från 2009] Ett land i världen

Pumpen PROVA-PÅ. Tio frågor att besvara. Fråga 1 [från 2009] Ett land i världen Fråga 1 [från 2009] Ett land i världen Känner ni igen kartsiluetten till höger? Nu ska vi se vad ni vet om det här landet! D E F G Vilket är landet? Vad heter huvudstaden i det här landet? Den svenska

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia

Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia HLF:s- Stockholmkrets satsar i år på att erbjuda sina medlemmar fortbildningstillfällen. Vi inledde i år med ett

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer