FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 2 december 2002 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 118 Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisionsoch radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession Statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession Nr 118 Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 2 mom. radiolagen av den 16 november 2001 (1/2001): 1 Tillämpningsområde I denna förordning bestäms om användning av de radiofrekvensområden (användningsplan) som med stöd av 6 1 mom. radiolagen anvisas för televisions- och radioverksamhet samt för sådan televerksamhet i landskapet Åland som är beroende av koncession. Denna förordning gäller inte 1) frekvensområden som anvisas för televisions- och radioverksamhet som sker via satellit, 2) radioverksamhet som sker på korta, medellånga och långa radiovågor, ) i televisionsverksamhet sådana televisionssändare vars största tillåtna sändareffekt är högst 2 kw, och inte heller 4) i radioverksamhet sådana radiosändare vars största tillåtna sändareffekt är högst W. 2 Analoga televisionsnät De frekvensområden som skall användas för analog televisionsverksamhet är MHz och MHz. I landskapet finns det televisionsnät för televisionsverksamhet som är beroende av koncession enligt vad Ålands landskapsstyrelse bestämmer. De radiofrekvenser som är avsedda att användas i analoga televisionsnät och de största tillåtna sändareffekterna hos radiosändare som används i näten anges i en bilaga. Digitala televisionsnät Det frekvensområde som skall användas för digital televisionsverksamhet är MHz

2 4700 Nr 118 För sådan digital televisionsverksamhet i landskapet som är beroende av koncession anvisas ett kanalknippe. De radiofrekvenser som är avsedda att användas i digitala televisionsnät och de största tillåtna sändareffekterna hos radiosändare som används i näten anges i en bilaga. Med samtycke av dem som utövar televisionsverksamhet i ett kanalknippe kan överföringskapacitet som inte behövs för televisionsverksamheten användas för annan verksamhet. 4 Analoga radionät Det frekvensområde som skall användas för analog FM-modulerad radioverksamhet är 87, 8 MHz. I landskapet finns det radionät för regional och lokal radioverksamhet som är beroende av koncession enligt vad Ålands landskapsstyrelse bestämmer. De radiofrekvenser som är avsedda att användas i analoga radionät och de största tillåtna sändareffekterna anges i en bilaga. Digitala radionät Det frekvensområde som skall användas för digital radioverksamhet är MHz. För digital radioverksamhet som är beroende av koncession anvisas två kanalknippen. De kanalknippen som är avsedda att användas i digital radioverksamhet och de största tillåtna sändareffekterna hos de radiosändare som används i dem anges i en bilaga. Med samtycke av dem som utövar televisionsverksamhet i ett kanalknippe kan överföringskapacitet som inte behövs för televisionsverksamheten användas för annan verksamhet. 6 Andra generationens mobiltelenät De frekvensområden som skall användas för den andra generationens digitala mobilteleverksamhet (GSM) är MHz och 92 9 MHz (frekvensområde 900 MHz) och MHz och MHz (frekvensområde 1800 MHz). I landskapet finns det med landskapsstyrelsens samtycke två digitala GSM-mobiltelenät som fungerar både i frekvensområdet 900 MHz och frekvensområdet 1800 MHz. 7 Tredje generationens mobiltelenät De frekvensområden som skall användas för den tredje generationens digitala mobilteleverksamhet (UMTS) är MHz och MHz. I landskapet finns det med landskapsstyrelsens samtycke fyra digitala UMTS-mobiltelenät. 8 Myndighetsradionät De frekvensområden som skall användas för det riksomfattande digitala myndighetsradionätets (VIRVE) verksamhet är MHz och MHz. Det finns ett riksomfattande digitalt myndighetsradionät. 9 Anvisande av radiofrekvenser för telenätföretag Kommunikationsverket skall på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt anvisa telenätföretag som utövar likadan mobilteleverksamhet lika många frekvenser för regional användning, om det inte på grund av den lokala trafikmängden i mobiltelenäten eller av andra vägande skäl föreligger orsak att förfara annorlunda. Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 1 januari 200.

3 Nr Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 27 december 2001 om användningsplan i landskapet Åland för radiofrekvensområden i televisions- och radioverksamhet som är beroende av koncession (1449/2001). Helsingfors den 19 december 2002 Kommunikationsminister Kimmo Sasi Konsultativ tjänsteman Mikael Nyberg

4 4702 Nr 118 Bilaga FREKVENSPLAN FÖR LANDSKAPET ÅLAND 1 Televisionsverksamhet 1.1 Analog televisionsverksamhet Ort Kanal ERP (kw) SUND SUND 28 0 SUND Digital televisionsverksamhet Kanal ERP (kw) 2 2 Radioverksamhet 2.1 Analog radioverksamhet Frekvens (MHz) ERP (kw) Anm. 88,6 91, 9,1 9,0 9,9 0,2 97,1 0, 1,8 1) 2, 4, 4,9 1 1) 1),2 1 1) 6,8 7,2 1 0,2 1) 1) 1) Väsentligt begränsad effekt inom sektorer som bestäms av Kommunikationsverket 2.2 Digital radioverksamhet Beteckning FIN002 Namn ÅLAND1 Frekvensblock C FIN20002 ÅLAND2 B

5 470 Nr 119 Statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 2 mom. radiolagen av den 16 november 2001 (1/2001): 1 Tillämpningsområde I denna förordning bestäms om användning av de radiofrekvensområden (användningsplan) som med stöd av 6 1 mom. radiolagen anvisas för televisions- och radioverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) samt för televerksamhet som är beroende av koncession. Denna förordning gäller inte 1) frekvensområden som anvisas för televisions- och radioverksamhet som sker via satellit, 2) radioverksamhet som sker på korta, medellånga och långa radiovågor, ) i televisionsverksamhet sådana televisionssändare vars största tillåtna sändareffekt är högst 2 kw, och inte heller 4) i radioverksamhet sådana radiosändare vars största tillåtna sändareffekt är högst W. Om användningsplan för frekvensområden som anvisas för televisions- och radioverksamhet samt televerksamhet som är beroende av koncession när det gäller landskapet Åland bestäms särskilt. 2 Analoga televisionsnät De frekvensområden som skall användas för analog televisionsverksamhet är MHz och MHz. Det finns fyra riksomfattande analoga televisionsnät, varav två är reserverade för televisionsverksamhet som är beroende av koncession och två för skötsel av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. De radiofrekvenser som är avsedda att användas i riksomfattande, regionala och lokala analoga televisionsnät för televisionsverksamhet som är beroende av koncession eller för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och de största tillåtna sändareffekterna hos radiosändare som används i näten anges i en bilaga. Utöver vad som bestäms i 1 mom. används två televisionssändare i frekvensområdet MHz. Digitala televisionsnät Det frekvensområde som skall användas

6 4704 Nr 119 för digital televisionsverksamhet är MHz. Två kanalknippen används gemensamt i den riksomfattande och regionala digitala televisionsverksamhet som är beroende av koncession. Därutöver har Rundradion Ab till sitt förfogande ett kanalknippe för skötseln av allmännyttig verksamhet. De radiofrekvenser som är avsedda att användas i riksomfattande och regionala digitala televisionsnät för televisionsverksamhet som är beroende av koncession eller för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och de största tillåtna sändareffekterna hos radiosändare som används i näten anges i en bilaga. 4 Analoga radionät Det frekvensområde som skall användas för analog FM-modulerad radioverksamhet är 87, 8 MHz. Det finns fem riksomfattande analoga radionät, varav ett är reserverat för utövande av radioverksamhet som är beroende av koncession och fyra för skötsel av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. De radiofrekvenser som är avsedda att användas i riksomfattande, regionala och lokala analoga radionät för radioverksamhet som är beroende av koncession eller för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet samt de största tillåtna sändareffekterna hos radiosändare som används i de riksomfattande och regionala radionäten anges i en bilaga. Sändareffekten hos de radiosändare som används i lokala radionät får vara högst 1 kw. Digitala radionät Det frekvensområde som skall användas för digital radioverksamhet är MHz. Två kanalknippen används gemensamt i den riksomfattande och regionala digitala radioverksamhet som är beroende av koncession samt i Rundradion Ab:s allmännyttiga radioverksamhet. De kanalknippen som är avsedda att användas i riksomfattande, regional och lokal digital radioverksamhet, som är beroende av koncession eller utövas inom ramen för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet, och de största tillåtna sändareffekterna hos de radiosändare som används i dem anges i en bilaga. 6 Andra generationens mobiltelenät De frekvensområden som skall användas för den andra generationens digitala mobilteleverksamhet (GSM) är MHz och 92 9 MHz (frekvensområde 900 MHz) och MHz och MHz (frekvensområde 1800 MHz). Det finns tre riksomfattande digitala GSMmobiltelenät som fungerar både i frekvensområdet 900 MHz och frekvensområdet 1800 Mhz. Det finns ett riksomfattande digitalt GSMmobiltelenät som fungerar endast i frekvensområdet 1800 MHz. För regionala digitala GSM-mobiltelenät i frekvensområdet 1800 MHz som fungerar i det övriga Finland men inte i landskapet Åland finns ett gemensamt frekvensband. 7 Tredje generationens mobiltelenät De frekvensområden som skall användas för den tredje generationens digitala mobilteleverksamhet (UMTS) är MHz och MHz. Det finns fyra riksomfattande digitala UMTS-mobiltelenät. 8 Myndighetsradionät De frekvensområden som skall användas för det riksomfattande digitala myndighetsradionätets (VIRVE) verksamhet är MHz och MHz. Det finns ett riksomfattande digitalt myndighetsradionät.

7 Nr Anvisande av radiofrekvenser för telenätföretag Kommunikationsverket skall på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt anvisa telenätföretag som utövar likadan mobilteleverksamhet lika många frekvenser för regional användning, om det inte på grund av den lokala trafikmängden i mobiltelenäten eller av andra vägande skäl föreligger orsak att förfara annorlunda. Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 1 januari 200. Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 12 december 2001 om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession (1/2001) jämte ändringar. Helsingfors den 19 december 2002 Kommunikationsminister Kimmo Sasi Konsultativ tjänsteman Mikael Nyberg

8 4706 Nr 119 Bilaga FREKVENSPLAN 1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 1.1 Analog televisionsverksamhet: Rundradion Ab Ort 1) Kanal ERP Anm. (kw) 1) Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan. ANJALANKOSKI ANJALANKOSKI 49 0 ESBO ESBO ESBO 8 0 SVT EURAÅMINNE EURAÅMINNE FISKARS SVT FISKARS 1 0 FISKARS HAAPAVESI HAAPAVESI IDENSALMI ENARE ENARE 40 0 JOUTSENO JOUTSENO 2 0 JYVÄSKYLÄ 11 JYVÄSKYLÄ KARIGASNIEMI KAUNISPÄÄ 22 KAUNISPÄÄ KERIMÄKI 9 KERIMÄKI 0 KIIHTELYSVAARA KIIHTELYSVAARA 41 KOLI 8 20 KOLI KRONOBY KRONOBY 200 KRONOBY KRONOBY SVT SVT KUOPIO 7 80 KUOPIO KUTTANEN 6 0 KUTTANEN LAPPO 80

9 Nr LAPPO S:T MICHEL S:T MICHEL NÄÄTÄMÖ 49 ULERG ULERG PELLO PELLO PERNÅ SVT PERNÅ 6 0 PERNÅ PIHTIPUDAS 9 0 PIHTIPUDAS 2 00 POSIO POSIO 0 PYHÄTUNTURI PYHÄTUNTURI BÖTOMBERGEN BÖTOMBERGEN 20 ROVANIEMI ROVANIEMI RUKA 28 0 RUKA TAIVALKOSKI TAIVALKOSKI 2 0 TAMMELA TAMMELA 7 0 TAMMERFORS 8 80 TAMMERFORS TERVOLA TERVOLA SVT UTSJOKI VUOKATTI VUOKATTI 6 00 YLLÄS YLLÄS ETSERI 26 0 ETSERI 9 0

10 4708 Nr Analog televisionsverksamhet: användning som är beroende av koncession Ort 1) Kanal ERP (kw) 1) Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan. ANJALANKOSKI 41 0 ANJALANKOSKI ESBO ESBO 2 0 EURAÅMINNE EURAÅMINNE FISKARS 8 0 HAAPAVESI IDENSALMI ENARE 4 0 JOUTSENO JYVÄSKYLÄ 0 0 JYVÄSKYLÄ 41 0 KARIGASNIEMI KAUNISPÄÄ KERIMÄKI 8 0 KIIHTELYSVAARA KOLI KRONOBY 200 KUOPIO KUOPIO KUTTANEN LAPPO LAPPO S:T MICHEL S:T MICHEL NÄÄTÄMÖ 6 ULERG ULERG PELLO 46 PERNÅ PIHTIPUDAS POSIO 27 0 PUOLANKA (Puolango) 24 PYHÄTUNTURI BÖTOMBERGEN BRAHESTAD ROVANIEMI ROVANIEMI 49 0 RUKA TAIVALKOSKI TAMMELA 0 TAMMERFORS TAMMERFORS TERVOLA UTSJOKI 1 20 NYSTAD VASA VASA 7 20 VUOKATTI YLLÄS ETSERI Digital televisionsverksamhet Stationens namn 1) Kanal MAX ERP Knippe A Knippe B Knippe C (kw) 1) Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan. ANJALANKOSKI ESBO EURAÅMINNE FISKARS HAAPAVESI 4 42 IDENSALMI ENARE JOUTSENO 47 7

11 Nr JYVÄSKYLÄ KARIGASNIEMI KERIMÄKI KIIHTELYSVAARA KOLI KRONOBY KUOPIO KUTTANEN LAPPO 8 7 S:T MICHEL ULERG PERNÅ 2 PIHTIPUDAS POSIO PYHÄTUNTURI BÖTOMBERGEN ROVANIEMI RUKA 48 TAIVALKOSKI TAMMELA TAMMERFORS TERVOLA UTSJOKI VASA VUOKATTI VUOTSO 1 8 YLLÄS ETSERI Radioverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 2.1 Analog radioverksamhet: Rundradion Ab Ort 1) Frekvens ERP (MHz) (kw) 1) Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan. AAVASAKSA 87,9 AAVASAKSA 89,8 AAVASAKSA ESBO 94,7 87,9 ESBO 91,9 ESBO ESBO 94,0 97, ESBO 98,9 ESBO 1,1 ESBO,7 EURAÅMINNE EURAÅMINNE 87,7 92,0 EURAÅMINNE 94,8 EURAÅMINNE EURAÅMINNE 99,4,0 FISKARS 90,9 FISKARS FISKARS 9,1 97,0 FISKARS 99,7 FISKARS HAAPAVESI 2, 89,0 HAAPAVESI 96,1

12 47 Nr 119 HAAPAVESI 98,4 HAAPAVESI HAUSJÄRVI 1,9 7,8 0, TAVASTEHUS 99,2 0,2 IDENSALMI IDENSALMI 87,7 92,8 2 2 IDENSALMI 96, 2 ENARE ENARE 88,4 92,8 ENARE 98,8 ENARE JOENSUU 1,9 0,4 JOUTSENO 88,0 JOUTSENO JOUTSENO 90,9 98, JOUTSENO 0,7 JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄ 87,6 89,9 JYVÄSKYLÄ 92, JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄ 99,, KARIGASNIEMI 89, KARIGASNIEMI KARIGASNIEMI 9,4 96,8 KARIGASNIEMI 0,8 KERIMÄKI KERIMÄKI 90, 9,8 KERIMÄKI 97,7 KERIMÄKI KERIMÄKI 99,1,2 KIIHTELYSVAARA 88,4 KIIHTELYSVAARA 94,9 KIIHTELYSVAARA 97,2 KILPISJÄRVI 88,0 0,1 KILPISJÄRVI KILPISJÄRVI 90,9 96,0 0,1 0,1 KILPISJÄRVI,7 0,1 KILPISJÄRVI KOLI 7,1 90,2 0,1 KOLI 9,4 KOLI KOLI 99,6 2,4 KRONOBY 91,4 KRONOBY KRONOBY 94,0 97,6 KRONOBY 99,7 KRONOBY KUOPIO 2,7 88,1 KUOPIO 91,6 KUOPIO KUOPIO 9,9 98,1 KUOPIO 0,2 KUTTANEN 94,1 KUTTANEN KUTTANEN 97,2 99,6 KUTTANEN 2,2 90, 9,2 0,2 9, 97,9 0,6 LAMMASKOSKI 88, LAMMASKOSKI LAMMASKOSKI 91,4 98,7 LAMMASKOSKI 1,2 LAPPO LAPPO 88,2 90,1 LAPPO 9,1 LAPPO LAPPO 9,2 1, LOJO,0 0,2 LOIMAA S:T MICHEL 99,2 88,9 0,1 S:T MICHEL 92,1 S:T MICHEL S:T MICHEL 94,6 1,8 NUORGAM 88,6 NUORGAM NUORGAM 9,9 97,7 NUORGAM 1,2 NUORGAM NUVVUS 4,2 88,1 0,0 NUVVUS 90,2 0,0 NUVVUS NUVVUS 94,4 1,7 0,0 0,0 NUVVUS,7 0,0 NÄÄTÄMÖ NÄÄTÄMÖ 87,6 89,9 1 1 NÄÄTÄMÖ 97,4 1 NÄÄTÄMÖ NÄÄTÄMÖ, 7, 1 1 ULERG 90,4 ULERG ULERG 9,2 97, ULERG 0, PATTIJOKI PATTIJOKI 89, 91,8 0,4 0,4 PATTIJOKI 2, 0,4 PELLO PELLO 90,2 97,0 PELLO 99,7 PERNÅ PERNÅ 89, 92, PERNÅ 9,0

13 Nr PERNÅ 98, PERNÅ PIEKSÄMÄKI 2,2 89,4 PIEKSÄMÄKI 9, PIEKSÄMÄKI PIHTIPUDAS 97,4 88,6 PIHTIPUDAS 91,1 PIHTIPUDAS PIHTIPUDAS 97,0 0,8 BORGÅ 90, 0, BORGÅ POSIO 91,4 87,6 0, POSIO 91, POSIO PYHÄTUNTURI 98,6 91,0 PYHÄTUNTURI 97,6 PYHÄTUNTURI BÖTOMBERGEN 99,9 88,9 BÖTOMBERGEN 91,0 BÖTOMBERGEN BÖTOMBERGEN 94,2 97,2 BÖTOMBERGEN 98,6 BÖTOMBERGEN ROVANIEMI 2,6 88,2 ROVANIEMI 94,0 ROVANIEMI ROVANIEMI 96,7,0 RUKA 90,7 RUKA RUKA 92,8 9,1 SAVITAIPALE 97,2 0, SIPPOLA SIPPOLA 88, 92,8 SIPPOLA 96,9 SIPPOLA TAIVALKOSKI 99, 89,2 TAIVALKOSKI 91,9 TAIVALKOSKI TAIVALKOSKI 99,2,6 TAMMELA 89,2 TAMMELA TAMMELA 91, 96,0 TAMMERFORS 88, 6 TAMMERFORS TAMMERFORS 90,7 9,7 TAMMERFORS 99,9 TAMMERFORS TERVOLA 2,1 88,6 TERVOLA 92,6 TERVOLA 9,6 89,8 92,6 94, 96,7 6 98,2 UTSJOKI 1,4 90,7 UTSJOKI 9,1 UTSJOKI UTSJOKI 99,4 2,6 NYSTAD 7,1 0,2 VASA VASA 87,8 89,6 1,0 1,0 VASA 94,8 1,0 VASA VASA 97, 1,0 1,0 1,0 VUOKATTI 92, VUOKATTI VUOKATTI 94, 98,9 VUOTSO 87,8 VUOTSO VUOTSO 90,1 94, VUOTSO 1, YLLÄS YLLÄS 92,2 9, YLLÄS 98,1 YLLÄS ETSERI,8 91,9 ETSERI 94,6 ETSERI 96,6

14 4712 Nr Analog radioverksamhet: riksomfattande och regional användning som är beroende av koncession Ort 1) Frekvens ERP Anm. (MHz) (kw) 1) Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan. AAVASAKSA 2, AAVASAKSA 4, ESBO EURAÅMINNE 6,2 6,0 HAAPAVESI 4,1 IDENSALMI IDENSALMI,1 7,9 2 2 ENARE, JOUTSENO JOUTSENO 94,2,8 Kan också användas i grannkommunerna JYVÄSKYLÄ 2, JYVÄSKYLÄ KARIGASNIEMI,8,7 2, KIIHTELYSVAARA 7,4 KERIMÄKI KOLI 7,7 4, KRONOBY 7,2 KUOPIO KUTTANEN 6,7,6 4,4 LAMMASK. LAPPO 4,6 98,2 LAPPO 6, LÖVKULLA S:T MICHEL 7,9 6, ULERG 88,0 ULERG/KIMINGE 4,8 PELLO,4 PELLO 6,8 PERNÅ PIEKSÄMÄKI,2 1, PIHTIPUDAS,1 POSIO POSIO 4,0 6,0 Kan också användas i grannkommunerna PYHÄTUNTURI 2,4 Kan också användas i grannkommunerna PYHÄTUNTURI BÖTOMBERGEN 4,7 7,6 ROVANIEMI, RUKA RUKA 0,8 4, SIPPOLA 90,0 SIPPOLA SIPPOLA 2,7,7 TAIVALKOSKI 6,

15 Nr TAMMELA, TAMMELA TAMMERFORS,4 4,7 TERVOLA 98, Kan också användas i grannkommunerna TERVOLA TERVOLA 1,6 7,,9 UTSJOKI VUOKATTI 7,1 1,2 2, VUOKATTI,7 VUOTSO YLLÄS 6, 0,7 ETSERI 2,9 2. Analog radioverksamhet: lokal användning som är beroende av koncession 2..1 Huvudstadsregionen Ort Frekvens Anm. (MHz) ESBO 88,6 ESBO 92, HELSINGFORS HELSINGFORS 89,0 91,1 HELSINGFORS 92,9 HELSINGFORS HELSINGFORS 94,9 9,2 HELSINGFORS 96,2 HELSINGFORS HELSINGFORS 96,8 98,1 HELSINGFORS 0, HELSINGFORS HELSINGFORS 2,4 2,8 HELSINGFORS,1 Reserverad för kortvarigt bruk (max. 0W) Kan också användas i grannkommunerna HELSINGFORS 4,6 HELSINGFORS, Reserverad för kortvarigt bruk (max. 0W) Kan också användas i grannkommunerna HELSINGFORS/VANDA 6, Övriga Finland Ort 1) Frekvens Anm. (MHz) 1) Av praktiska skäl följs den alfabetiska ordningen i den finskspråkiga förlagan. ALAJÄRVI ANJALANKOSKI 4, 89, ANJALANKOSKI 4,9 ENONTEKIS ENONTEKIS 88,0 89, ENONTEKIS 7,

16 4714 Nr 119 EURAÅMINNE 1,7 FORSSA FORSSA 97,7 7,0 HAAPAJÄRVI (ASPSJÖ) 9,0 HAAPAJÄRVI (ASPSJÖ) 0,1 HAAPAVESI, HAAPAVESI 6,1 FREDRIKSHAMN HANGÖ 94,4 96,2 HANGÖ 4, HANGÖ HARJAVALTA 7,2,6 HAUKIPUDAS 7,8 HAUSJÄRVI HAUSJÄRVI 91,0 94,7 HAUSJÄRVI 7,2 HEINOLA HOLLOLA 87,6 89,7 HOLLOLA 6,4 HOLLOLA VITTIS 7,4 9,0 HYRYNSALMI 90,9 HYRYNSALMI TAVASTKYRO 2,9 7,1 TAVASTKYRO 7,8 TAVASTEHUS TAVASTEHUS 88,1 92, TAVASTEHUS 1,7 TAVASTEHUS TAVASTEHUS,9 6, IDENSALMI 89, IKALIS IKALIS 92,9 96, IMATRA 97,7 IMATRA IMATRA 2,, ENARE 89,0 ENARE (IVALO) ENARE 9,7 6, INIÖ 99,0 INGÅ JAALA, 91,0 JALASJÄRVI,9 JANAKKALA JOENSUU 97, 87,9 JOENSUU 92,8 JOENSUU JOENSUU 96,4 2,9 JOENSUU,7 JURVA JURVA 96,2 0,4 JUGA 9,7

17 Nr JUGA, JUGA JUVA,0 87,8 JYVÄSKYLÄ 94,1 JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄ 96,2 97, JYVÄSKYLÄ 97,7 JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄ 98, 1,0 JYVÄSKYLÄ 1,6 JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄ eller LK 4,9 4, JYVÄSKYLÄ 7,1 JÄMSÄ JÄMSÄ 88,8 94,4 JÄMSÄ 0, TRÄSKÄNDA S:T KARINS 1,8 97,6 Kan också användas i grannkommunerna S:T KARINS 2,4 S:T KARINS S:T KARINS,4 7, KAJANA 9,7 KAJANA KAJANA 96, 2,8 KALAJOKI 1,0 KALAJOKI KANKAANPÄÄ 4,6 6,7 KANNUS 92,7 KANNUS KARIS/EKENÄS, 89,4 KARIS 91,4 KARIS KARISLOJO 0, 88,8 KARISLOJO 7,2 KAUSTBY KAUSTBY 89,,7 KEMI/KEMINMAA 89, KEMI/KEMINMAA KEMI/KEMINMAA 98,8,2 KEMIJÄRVI 88,9 KEMIJÄRVI KEMPELE 7,1 92,1 KEMPELE,4 KERIMÄKI KIIHTELYSVAARA 91, 91, KIIHTELYSVAARA,4 KIMINGE KIMINGE, 6,2 KIMINGE 6,9 KIDES KIURUVESI 2,2 97,8 KIURUVESI 6,

18 4716 Nr 119 KUMO 98,7 KARLEBY KARLEBY 96,7 99,1 KARLEBY,4 Reserverad för kortvarigt bruk. Kan också användas i grannkommunerna KARLEBY KARLEBY 4, 6, KORPILAX 96, KORPILAX KORPO 2,8 87,8 Kan också användas i grannkommunerna KOTKA 87,7 KOTKA KOTKA 96,2 1, KOTKA 7,2 KOUVOLA 9,8 KOUVOLA 96, Reserverad för kortvarigt bruk. Kan också användas i grannkommunerna KOUVOLA 0,1 KOUVOLA KRONOBY, 88,0 KRONOBY 4,9 KRONOBY KUHMO,9 89, KUHMO,2 KUHMO (VARTIUS) KUOPIO 4,7 89,1 KUOPIO 9,0 KUOPIO KUOPIO 94,8 96,7 KUOPIO 0,9 KUOPIO 1,6 KUOPIO 2,9 Reserverad för kortvarigt bruk (max. 0W) Kan också användas i grannkommunerna KUOPIO KUOPIO,8, KUOPIO 6,1 KURIKKA KUUSAMO 92, 97,1 KUUSAMO 1,8 KJULO 7,9 94,2 Max. 0W 96,6 98,6 1, 2,4,0,0, Reserverad för kortvarigt bruk (max. 0W) LETALA VILLMANSTRAND 0,9 9, VILLMANSTRAND 96, VILLMANSTRAND VILLMANSTRAND 2,1 6, LAPPI 97,

19 Nr LAPPO 89,4 LAPPO LAPPO 96,9,4 LAUKAS 98, LÖVKULLA LÖVKULLA 87,6,9 LEMPÄÄLÄ (LEMBOIS) 94,4 LEMPÄÄLÄ (LEMBOIS) 2,8 LESTIJÄRVI 89,7 LIEKSA 94,7 LOJO LOJO , LOIMAA 6,8 LUUMÄKI MELLILÄ 96,0 9, S:T MICHEL 89,7 S:T MICHEL S:T MICHER 9,0 96,2 S:T MICHEL 98,9 Reserverad för kortvarigt bruk (max. 0W) S:T MICHEL S:T MICHEL LK 0, 0,9 S:T MICHEL 4,8 S:T MICHEL MUHOS 7, 98,7 MUHOS,9 Kan användas kortvarigt i Uleåborg (max. 200W) MUONIO MUURAME,0 9,9 VIRMO 96,2 MÄNTSÄLÄ MÄNTTÄ,4 6,4 NAKKILA 9,9 NAKKILA NIVALA 0,4 90,8 NIVALA 0, NOKIA NOKIA 9,0 7,4 NURMES 87,9 ORIVESI ORIVESI 96,4 1,2 ORIVESI,8 ULERG ULERG 89,4 9,8 ULERG 96,4 ULERG ULERG 99,1 99,6 ULERG 1,4 ULERG OUTOKUMPU,1 1,7 PARGAS 88,4 PATTIJOKI PATTIJOKI 89,9 7,7 PEDERSÖRE 4,

20 4718 Nr 119 PEDERSÖRE,9 PELLO PERNÅ,1 6,9 BJÄRNÅ,6 PIELAVESI PIEKSÄMÄKI LK 4, 2,2 PIEKSÄMÄKI 98,7 JAKOBSTAD JAKOBSTAD 87,6 94,6 JAKOBSTAD 96,0 JAKOBSTAD JAKOBSTAD 98, 0, PIHTIPUDAS 87,9 PIHTIPUDAS PIHTIPUDAS 2, 7, PIKIS 9,8 POJO (FISKARS) POJO (FISKARS) 9,1,2 POJO (FISKARS) 4, POJO (FISKARS) BJÖRNEBORG 7,0 89,4 BJÖRNEBORG 90,4 BJÖRNEBORG BJÖRNEBORG 9,7 96, BJÖRNEBORG 1,0 BJÖRNEBORG BJÖRNEBORG 4,1 4, BORGÅ 88,4 BORGÅ BORGÅ 90,8 99,8 POSIO 96, PYTTIS PYTTIS 97,4 4,6 PYTTIS 7,9 PYHÄTUNTURI BRAHESTAD,8 87,7 BRAHESTAD 94,8 BRAHESTAD RAUMO 7,0 9, RENKO 2, ROVANIEMI ROVANIEMI LK 89, 9,4 ROVANIEMI 1,1 STRÖMFORS STRÖMFORS 89,0 6,4 RUOVESI 94,9 RUOVESI RUUKKI, 92, SALLA 89,6 SALLA SALO,2 88,2 SALO 9,

21 Nr SALO eller HALIKKO,2 NYSLOTT NYSLOTT 96,7 4,2 NYSLOTT,2 SEINÄJOKI SIILINJÄRVI, 2,0 SJUNDEÅ 98,0 SODANKYLÄ SODANKYLÄ 96,,8 SONKAJÄRVI 90,8 SONKAJÄRVI SONKAJÄRVI 4,7 7,1 SOTKAMO 90,0 Reserverad för kortvarigt bruk. Kan också användas i grannkommunerna SOTKAMO (VUOKATTI) SYSMÄ 9,4 94,9 TAIVALKOSKI 90,0 TAIVALKOSKI TAMMELA,0 90,1 TAMMERFORS 89,6 TAMMERFORS TAMMERFORS 90,0 91,6 TAMMERFORS 92,2 TAMMERFORS TAMMERFORS 9,7 98,4 TAMMERFORS 0,9 TAMMERFORS,1 Reserverad för kortvarigt bruk (max. 200W) Kan också användas i grannkommunerna TAMMERFORS,2 TERVOLA TERVOLA 96,2 0,1 ÖSTERMARK 97,7 ÖSTERMARK TOIVAKKA,1 91, TORNEÅ 92,0 TORNEÅ 1,0 89,0 90, 91, 9,9 Reserverad för kortvarigt bruk (max. 0W) 98,7 0,1 1,9 4,6, 6,4 6,8 TUSBY TYRNÄVÄ 89,4 98,2 TYRNÄVÄ 6,8 NYSTAD VASA 97, 91,6 VASA 9,9

22 4720 Nr 119 VASA 96,7 VASA VASA 99, 2,0 VASA 4,4 VASA VALKEAKOSKI,8 87,6 Reserverad för kortvarigt bruk (användningsbegränsningar) VALKEAKOSKI 96,7 VAMMALA VAMMALA 89, 1,2 VARKAUS 91,0 VARKAUS VARKAUS 92,7, VECKELAX 0, VICHTIS VIITASAARI,6 89,6 VILPPULA (FILPULA) 9,4 VINDALA VINDALA 99,1,1 VEDERLAX 0,0 VIRDOIS YLIVIESKA 99,0 88, YLIVIESKA 9, YLIVIESKA YLLÄS 7,7 7,9 YLÄNE 88, YLÖJÄRVI YLÖJÄRVI 97,2 0, YLÖJÄRVI 4,2 YLÖJÄRVI YLÖJÄRVI,6 6,1 ETSERI 97,8 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEKOSKI 90, 9, 2.4 Digital radioverksamhet Beteckning Namn Frekvensblock FIN001 FINLAND1 1B FIN00 FINLAND2 12C FIN004 FIN00 FINLAND FINLAND4 C 7C FIN20001 VÄSTRA NYLAND 11C FIN2000 FIN20004 EGENTLIGA FINLAND SATAKUNTA 12D 12A FIN2000 TAVASTLAND C FIN20006 FIN20007 BIRKALAND PÄIJÄNNE-TAVASTLAND 12B 7C FIN20008 KYMMENEDALEN 7D FIN20009 FIN200 SÖDRA KARELEN SÖDRA SAVOLAX B 12D FIN20011 NORRA SAVOLAX 12B

23 Nr FIN20012 NORRA KARELEN A FIN2001 FIN20014 MELLERSTA FINLAND SÖDRA ÖSTERBOTTEN 12A 1C FIN2001 VASA 1C FIN20016 FIN20017 MELLERSTA ÖSTERBOTTEN 1C NORRA ÖSTERBOTTEN 12D FIN20018 KAJANALAND 2D FIN20019 FIN20020 LAPPLAND1 ÖSTRA NYLAND 12A 11C FIN20021 LAPPLAND2 7D FIN20022 FIN001 NYLAND HELSINGFORS 11B 11A

24 FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION Nr , ark EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2002 EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN

1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 3608 Nr 1310 Bilaga FREKVENSPLAN 1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 1.1 Analog televisionsverksamhet: Rundradion Ab Ort 1 Kanal ERP Anm. (kw) 1 Av praktiska skäl

Läs mer

Nr Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

Nr Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet Nr 434 1269 Bilaga 1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 1.3 Digital televisionsverksamhet Stationens namn 1) Kanal MAX ERP Knippe A Knippe B Knippe C (kw) 1) Av praktiska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2012 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 december 2014 1012/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 433/2011 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning

Kommunikationsministeriets förordning Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2012 I enlighet med kommunikationsministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 17 januari 2006 Nr 6 8 INNEHÅLL Nr Sidan 6 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 oktober 2011 1089/2011 Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om ernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden

Läs mer

Landskap 2013. Kommuner 2013

Landskap 2013. Kommuner 2013 Kommuner 2013 (31.12.2012) Landskap 2013 (Statsrådets beslut om landskap 799/2009) 020 Akaa 06 Birkaland 005 Alajärvi 14 Södra Österbotten 009 Alavieska 17 Norra Österbotten 010 Alavus 14 Södra Österbotten

Läs mer

Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet Kommunikationsverket 70 E/2016 M 1 (39) Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet Utfärdad i Helsingfors den xx juni 2016 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR TILL KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 2010

KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR TILL KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 2010 Finlands Kommunförbund 3.2.2011 KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR TILL KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 2010 Koefficient för invånarantal: 0,352147 Koefficient för beskattningsbara inkomster: 0,00002308 1) Beskattningsbara

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

RP 206/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011. valkretsarna, eftersom båda kommunerna hör. hör till Birkalands valkrets.

RP 206/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011. valkretsarna, eftersom båda kommunerna hör. hör till Birkalands valkrets. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att vallagens bestämmelser om valkretsindelningen ändras

Läs mer

Kommunernas sammanslagningsutredningar. förslag 5.1.2015

Kommunernas sammanslagningsutredningar. förslag 5.1.2015 Kommunernas sammanslagningsutredningar och - förslag 5.1.2015 Nyland: utredningskriterierna Kommunens befolkningsunderlag < 20 000 Pendlingskriteriet Metropolkriteriet Samhällsstrukturkriteriet Kriteriet

Läs mer

Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 2015

Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 2015 5 Första uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljade och antalet personer som förvärvade finskt medborgarskap 5 FAMILJ 6 36 STUDIER 5 869 ANTALET FÖRSTA UPPEHÅLLSTILLSTÅND TOTALT 79 ARBETE 5 36 INTERNATIONELLT

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att bestämmelserna i vallagen om indelningen i valkretsar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 11 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen I de andra valkretsarna

Läs mer

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att kollektivtrafiklagen ändras så

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2010 Nr 668 671 INNEHÅLL Nr Sidan 668 Lagomstatsborgenföretteuropeisktfinansielltstabiliseringsinstrument... 2305 669 Lag om sättande

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 176 178 INNEHÅLL Nr Sidan 176 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 3 juli 2013 534/2013 Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden

Läs mer

Justitieministeriets förordning

Justitieministeriets förordning Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om ernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med justitieministeriets beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 oktober 2012 581/2012 Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om ernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden Utfärdad

Läs mer

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Befolkning 2012 Sysselsättning 2011 Bagrundsinformation om arbetslösa Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 3 oktober 2007 Nr 865 869 INNEHÅLL Nr Sidan 865 Statsrådets förordning om utsökningsdistrikten... 3875 866 Justitieministeriets beslut om utsökningsverkens

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

Begäran om utlåtande om bredbandsprojekt som avses starta år 2014 med offentligt stöd

Begäran om utlåtande om bredbandsprojekt som avses starta år 2014 med offentligt stöd Begäran om utlåtande 1 (5) Dnr: 7.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleföretagen Begäran om utlåtande om bredbandsprojekt som avses starta år 2014 med offentligt stöd Följande landskapsförbund startar ansökningsförfarandet

Läs mer

HUR SER STARKA KOMMUNER UT?

HUR SER STARKA KOMMUNER UT? HUR SER STARKA KOMMUNER UT? Politices doktor Timo Aro 14.3.2014 Områden (läs organisationer och strukturer!) dör inte alls av att de gör fel saker, utan av att de fortsätter för länge att göra det, som

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2012 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från

Läs mer

RP 23/2009 rd. som ska väljas i Finland och deras mandattid föreslås bli upphävda. Dessutom görs det vissa tekniska ändringar i lagen.

RP 23/2009 rd. som ska väljas i Finland och deras mandattid föreslås bli upphävda. Dessutom görs det vissa tekniska ändringar i lagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så att indelningen i valkretsar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

Andel gårdar som lämnat in e-ansökan, per ELY-central och kommun, Antal ansökningar Andel e-ansökningar (%)

Andel gårdar som lämnat in e-ansökan, per ELY-central och kommun, Antal ansökningar Andel e-ansökningar (%) Andel gårdar som lämnat in e-ansökan, per, 30.4.2012 e- Andel e- Nylands 3901 1128 28,92 % Egentliga Finlands 6449 2590 40,16 % Satakunta 3858 1549 40,15 % Tavastlands 4350 1684 38,71 % Birkalands 4520

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

207MN INTÄKTER 8,7MN ÅRET 2015 VID MIGRATIONSVERKET ANTALET ANSTÄLLDA INLEDDA ÄRENDEN VARAV 203 BESLUT NYA ANSTÄLLDA BESVARADE KUNDSAMTAL

207MN INTÄKTER 8,7MN ÅRET 2015 VID MIGRATIONSVERKET ANTALET ANSTÄLLDA INLEDDA ÄRENDEN VARAV 203 BESLUT NYA ANSTÄLLDA BESVARADE KUNDSAMTAL +2 nya öppnades i början av 2016 5 ANTALET ANSTÄLLDA 508 VARAV 203 NYA ANSTÄLLDA VERKSAMHETS- STÄLLEN 31.12.2015 UTGIFTER 207MN INTÄKTER 8,7MN I SEPTEMBER ÖPPNADES EN FLYKTINGSLUSS I TORNEÅ 88 273 INLEDDA

Läs mer

/331/2014 UNDERSÖKNINGAR FÖR BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN SOM FÖRORDNATS AV FPA (SFL 15 KAP. 13 OCH FPL 61 ) ÅREN

/331/2014 UNDERSÖKNINGAR FÖR BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN SOM FÖRORDNATS AV FPA (SFL 15 KAP. 13 OCH FPL 61 ) ÅREN FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Upphandlingsområden Bilaga 8 26.2.2014 29/331/2014 Till serviceproducenterna UNDERSÖKNINGAR FÖR BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN SOM FÖRORDNATS AV FPA (SFL 15 KAP. 13

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1771 1779 INNEHÅLL Nr Sidan 1771 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar...

Läs mer

Dnr A72/200/2016. FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017

Dnr A72/200/2016. FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017 Dnr A72/200/2016 FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017 Skatteförvaltningen har med stöd av 91 a 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Nr 943. Statsr'dets beslut. om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädg'rdsodling. Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998

Nr 943. Statsr'dets beslut. om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädg'rdsodling. Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998 2567 Statsr'dets beslut om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädg'rdsodling Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998 Statsr'det har vid föredragning fr'n jord- och skogsbruksministeriet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Enligt Statisticentralens sysselsättningsstatistiken

Läs mer

Riksdagsvalet 2011, fastställt valresultat

Riksdagsvalet 2011, fastställt valresultat Val 2011 Riksdagsvalet 2011, fastställt valresultat Sannfinländarna valets stora vinnare, Samlingspartiet landets största parti i riksdagsvalet 2011 Sannfinländarna blev valets vinnare, medan de övriga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 4 juni 2007 Nr 632 INNEHÅLL Nr Sidan 632 Statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden... 3095 Nr 632 Statsrådets

Läs mer

SOMMÄRTURER I FINLAND 1924.

SOMMÄRTURER I FINLAND 1924. Viborglmatra Muhos Uleåborg Tammerfors Förslag till SOMMÄRTURER I FINLAND 1924. Nedan angivna turer äro avsedda att tjäna som vägledning vid uppgörande av sommarresor i Finland och kunna naturligtvis kombineras

Läs mer

2 T5 ÅBOLAND Idrott 1999-2004 Kommunalt 1997-2005. 2 T5 ÅBOLAND Landskapsförbundet -regionplanering 1997-1999 Kommunikationer 1996-2004 Kulturliv

2 T5 ÅBOLAND Idrott 1999-2004 Kommunalt 1997-2005. 2 T5 ÅBOLAND Landskapsförbundet -regionplanering 1997-1999 Kommunikationer 1996-2004 Kulturliv 1 T5 NYLAND Arbetsförhållanden 1996-2002 Befolkningsfrågor -emigration 1996-2003 Bostadsfrågor 1996-2004 Brandväsendet 1996-2001 Folkliv och historia 1996-2004 Föreningar 1996-2004 Hemslöjd och hobby 1997

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2013 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag grundas Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt

Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt Boende 2009 Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt Få höga byggnader i Finland Byggnader med en och två våningar utgjorde tillsammans 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010 Rättsväsen 20 Brottslighet som kommit till polisens kännedom 200 Misshandelsbrottsoffer typiskt 8åringar Enligt de uppgifter som Statistikcentralen publicerat blev 33 000 personer offer för de misshandelsbrott

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Publikationens delar Överlåtelsebrev, betänkande, utkast till förordning, bilagor, lag och förordning på svenska

PRESENTATIONSBLAD. Publikationens delar Överlåtelsebrev, betänkande, utkast till förordning, bilagor, lag och förordning på svenska PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för revidering av lagstiftningen om förvaltningen av åklagarväsendet

Läs mer

Trafikverket i Finland nya kontrakter under Magnus Nygård, head of unit

Trafikverket i Finland nya kontrakter under Magnus Nygård, head of unit Trafikverket i Finland nya kontrakter under 2018-2020 Magnus Nygård, head of unit 1 Vi bidrar till att utveckla trafiksystemet i Finland Vi ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och

Läs mer

VM/2199/ /2012. Beslut. Kommun- och regionförvaltningsavdelningen Kommunstyrelserna

VM/2199/ /2012. Beslut. Kommun- och regionförvaltningsavdelningen Kommunstyrelserna Beslut VM/2199/02.02.06.00/2012 Kommun- och regionförvaltningsavdelningen 5.2.2013 Kommunstyrelserna Beslut om den slutliga justeringen av statens fordringar på underhållsstöd som Folkpensionsanstalten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2010 Nr 1213 1218 INNEHÅLL Nr Sidan 1213 Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters

Läs mer

Ändringar i kommunindelningen, vid vilka kommun upphört att existera

Ändringar i kommunindelningen, vid vilka kommun upphört att existera Ahlainen 001 010172 Björneborg 609 Aitolahti 002 010166 Tammerfors 837 Akaa 003 010146 Kylmäkoski 310 Sääksmäki 788 se denna tabell: Sääksmäki-788 Toijala 864 Viiala 928 Alahärmä 004 010109 Kauhava 233

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2010 Nr 426 431 INNEHÅLL Nr Sidan 426 Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal... 1609 427 Lag om ändring av 35 i äktenskapslagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 januari 2011 43/2011 Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2011 Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2011 I enlighet med

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 21 november 2007 Nr 1029 1039 INNEHÅLL Nr Sidan 1029 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om privilegier och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 19 november 2008 Nr 688 699 INNEHÅLL Nr Sidan 688 Lag om ändring av 33 och 35 a ibilskattelagen... 2173 689 Lag om ändring av 7 kap. 3 och8kap.3

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, mars Personer med främmande språk som modersmål fler än svenskspråkiga Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter översteg antalet personer

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 15 februari 2006 Nr 102 110 INNEHÅLL Nr Sidan 102 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet... 353 103 Statsrådets

Läs mer

Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter. Av de stora åldersklasserna arbetade 16 procent år 2012

Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter. Av de stora åldersklasserna arbetade 16 procent år 2012 Befolkning 2013 Sysselsättning 2012 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter Av de stora åldersklasserna arbetade 16 procent år 2012 Enligt de preliminära uppgifterna för Statistikcentralens

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, december Antalet födda har sjunkit tre år i rad Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 58 120 barn i Finland år 2013. Antalet födda

Läs mer

RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 2005

RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 2005 RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 2005 Redaktion Marja Lehtonen, Riksåklagarämbetet Grafisk design Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Tryck Edita Prima Oy, Helsingfors 2006 3 TILL LÄSAREN Riksåklagarämbetets

Läs mer

Åldersgrupper som får kallelse till bröstcancerscreening per kommun år 2009

Åldersgrupper som får kallelse till bröstcancerscreening per kommun år 2009 020 AKAA X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 015 ARTSJÖ X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019 AURA

Läs mer

Utkik 1. Arbetsbok. Facit st. 1 28. Söderströms. Uppdaterad 8.12. 2008. Söderströms: Utkik 1 Arbetsbok, facit

Utkik 1. Arbetsbok. Facit st. 1 28. Söderströms. Uppdaterad 8.12. 2008. Söderströms: Utkik 1 Arbetsbok, facit Utkik 1 Arbetsbok Facit st. 1 28 Söderströms Uppdaterad 8.12. 2008 Söderströms: Utkik 1 Arbetsbok, facit 1. Följ trafikreglerna 1. a. Blå botten, vit triangel Svart gubbe och svarta övergångsstreck Övergångsställe

Läs mer

%^^^^^^H ^BH^Bj^H^^B^H ^H HHHHpH^ ^tf

%^^^^^^H ^BH^Bj^H^^B^H ^H HHHHpH^ ^tf %^^^^^^H ^BH^Bj^H^^B^H ^H HHHHpH^ ^tf 16 TURISTRUTTER I FINLAND I det följande framläggas 16 förslag till rundturer i Finland, närmast avsedda för semesterfirande landsmän. Härvid har strävats att förena

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 15 april 2010 Nr 244 246 INNEHÅLL Nr Sidan 244 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

Postis Pop up-uthämntningsställen

Postis Pop up-uthämntningsställen Postis Pop up-uthämntningsställen Vi öppnade tillfälliga pop up-n för julsäsongen för att säkra en smidig uthämtning av paket. Du ser t för din försändelse i ankomstavin. Under julsäsongen bestäms t utifrån

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2015

Byggnader och fritidshus 2015 Boende 2016 Byggnader och fritidshus Fler fritidshus än bebodda bostäder i var femte kommun Enligt Statistikcentralen fanns det 501 600 fritidshus i Finland i slutet av år. Även om antalet fritidshus inte

Läs mer

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016 Sparbanken & Sb-Hem Bostadsmarknaden Våren 2016 CENTRALA TEMAN Sparbanksgruppen väntar sig att bostadsmarknaden i Finland i år ska växa 2 5 procent och att priserna ska stiga med totalt 1 2 procent i hela

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 460 459 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 460

Läs mer

Församling Tidsperiod Kortnr Filmnr. Ylikylä Kommunionbok 1761-1864 VA 282-VA 314. Teijo Kommunionbok 1766-1860 VA 254-VA 281

Församling Tidsperiod Kortnr Filmnr. Ylikylä Kommunionbok 1761-1864 VA 282-VA 314. Teijo Kommunionbok 1766-1860 VA 254-VA 281 Församling Tidsperiod Kortnr Filmnr. Bjärnå Kommunionbok 1729-1795 JK 845 Kommunionbok 1729-1747 JK 846 Flyttningslängd 1745-1748 Kommunionbok 1748-1755 Flyttningslängd 1748-1754 Absolutionslängd 1748-1752

Läs mer

RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 2007

RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 2007 RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 2007 Riksåklagarämbetet Albertsgatan 25 A 00180 Helsingfors Redaktion Virve Pehkonen, Riksåklagarämbetet Grafisk design Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Tryck

Läs mer

Urvalskurser 2015 Bilaga 3

Urvalskurser 2015 Bilaga 3 2015 Bilaga 3 Esbo försäkringsdistrikt Tfn 020 371 012 Byrån i Hagalund Tapiotorget, 02100 ESBO postadress: PB 21, 00232 HELSINGFORS Sirpa Vakkamäki Ersättare: Leena Eerola Kiipula/Esbo Stiftelsen för

Läs mer

RP 194/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 194/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 194/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 a och 88 i lagen om fiske, 8 i jaktlagen och 2 i renskötsellagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 014 Universitets 01 Universitetsstuderande Antalet universitetsstuderande 167 00 år 01 Enligt Statistikcentralens sstatistik var antalet studerande i som leder till universitetsexamen 167 00

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 11 oktober 2002 Nr 843 848 INNEHÅLL Nr Sidan 843 Lag om ändring av 7 kap. 5 ärvdabalken... 3975 844 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

Vasa stad och stadsregion

Vasa stad och stadsregion Vasa i stadsregionjämförelse Innehållsförteckning INLEDNING Vasa stad och stadsregionen s. 3 5 Lyckliga människor s. 6 Vasaregionen på kartan s. 7 Vasa med grannregioner på kartan s. 8 9 KONKURRENSKRAFT

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

TOLKNING AV TESTRESULTAT

TOLKNING AV TESTRESULTAT För att aktivera finska män. TOLKNING AV TESTRESULTAT Hur ser situationen ut nu, vad förutspår resultaten och hur de kan påverkas. Sammanfattning av testresultaten Hur tolkar jag klassificeringen? Klassificering:

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om en kommun- och servicestrukturreform Given i Helsingfors den 9 februari 2007 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte Syftet med denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 december 2010 Nr 1034 1038 INNEHÅLL Nr Sidan 1034 Lag om handläggningen av brottmål som gäller personer som i samband med Europeiska unionens

Läs mer

AVGIFTSTABELL om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

AVGIFTSTABELL om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer 2760 Bilaga I TULLÅTGÄRDER 1. Fordonsklarering Flygtrafik AVGIFTSTABELL om tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Rättsväsende 2011 Skuldsaneringar 2011, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 623 ansökningar

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2012

Lönestrukturstatistik 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Lönestrukturstatistik 2012 Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga landskap Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga

Läs mer

Forskarperspektiv på kommunoch servicestrukturreformen

Forskarperspektiv på kommunoch servicestrukturreformen ACTA plus Pentti Meklin, Marianne Pekola-Sjöblom (red.) Forskarperspektiv på kommunoch servicestrukturreformen i Finland Undersökning nr 23 inom forskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2015 49/2015 Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015.

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunstrukturlagen och om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

Läs mer

Trafikverkets bullerutredning för landsvägar BULLERUTREDNING ENLIGT EU:S MILJÖBULLERDIREKTIV (2002/49/EY)

Trafikverkets bullerutredning för landsvägar BULLERUTREDNING ENLIGT EU:S MILJÖBULLERDIREKTIV (2002/49/EY) 2012 Trafikverkets bullerutredning för landsvägar BULLERUTREDNING ENLIGT EU:S MILJÖBULLERDIREKTIV (2002/49/EY) Trafikverkets bullerutredning för landsvägar Bullerutredning enligt EU:s miljöbullerdirektiv

Läs mer