Ålands Telefonandelslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ålands Telefonandelslag"

Transkript

1 Ålands Telefonandelslag Verksamhetsberättelse 2014

2 Framtidssäkrat hem och företag med fiberanslutning Ålands Telefon bygger kontinuerligt ut fibernätet och flera områden är färdigt förberedda för snabba fiberanslutningar. En fiberanslutning är en drift- och framtidssäker investering som också ökar värdet på din fastighet. Hantverkargränd 1, JOMALA Tel ,

3 Verksamhetsberättelse året 1. ALLMÄN TILLBAKABLICK Ålands Telefonandelslagets verksamhet har under året, förutom normal drift av det befintliga telenätet, koncentrerats på att ytterligare bygga ut det fiberoptiska nätet i avsikt att på bästa möjliga sätt leva upp till både nuvarande och framtida behov av telekommunikationer av hög kvalitet. Andelslaget bytte logotype för att markera dels ett focus på fiberutbyggnaden och dels samhörigheten och det viktiga samarbetet med Ålands Telekommunikation Ab. Andelslagets verksamhetsområde omfattar de tio kommunerna Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, större delen av Jomala, större delen av Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö var det tredje verksamhetsåret för intressebolaget Ålands Telekommunikation Ab (Ålcom), som är resultatet av en fusion mellan Ålands Datakommunikation Ab och Ålands Mobiltelefon Ab. Stor energi har fortsättningsvis lagts ned på att samordna verksamheterna från de två fusionerade bolagen. De stora omställningarna i branschen kräver också ett aktivt engagemang och ett förändringsarbete så, att Ålands Telekommunikation Ab kan fortsättningsvis visa på en acceptabel lönsamhet. Andelslagets rörelseresultat minskade från till Räkenskapsperiodens vinst för Andelslaget minskade från ,56 till , FRAMTIDSUTSIKTER Andelslagets huvudsakliga verksamhet går ut på att inom sitt verksamhetsområde bygga behövlig infrastruktur så, att andelslaget själv skall kunna erbjuda tjänsten trådbunden telefoni och larmtjänster, och så att andelslaget i samarbete med intressebolaget Ålands Telekommunikation Ab skall kunna erbjuda tjänsten trådbundet bredband samt så att intressebolaget Ålands Telekommunikation Ab skall kunna erbjuda tjänsterna mobiltelefoni, mobilt bredband och IPTV. Intäkterna från den fasta telefonin har minskat med i medeltal ca 10 % per år under flera års tid. Minskningen kommer sannolikt att fortsätta. Efterfrågan på både IPTV- och trådbundna bredbandsabonnemang med allt högre prestanda har varit klart stigande. Denna utveckling kommer troligen att fortsätta. Här kan man även konstatera att kabel-tv-näten, som många byggdes i början av 1980 talet, nu har kommit in i en mättnadsfas där det inte tillkommer några nyanslutningar utan istället är det en svag minskning av antalet anslutningar. IPTV är här både en naturlig och ekonomisk fördelaktig lösning på sikt. Ökningen av intäkterna från bredbandsabonnemang har till en betydande del kompenserat minskningen av intäkterna från den trådbundna telefonin. Styrelsens målsättning är att detta skall ske också under de närmast kommande åren i kombination med nya tjänster. Strategiska satsningar görs på nya digitala tjänster t.ex. trygghetslarm för äldreomsorgsboende och ett nytt larmsystem för brand och inbrott. I början av året installerades det första digitala IP-baserade systemet för trygghetslarm på äldreomsorgsboendet Strömsgården i Vårdö med mycket goda erfarenheter. Flera liknande installationer är på kommande. Med dessa nya tjänster är målsättningen att 3

4 kompensera från bortfallet av minskade intäkter från fast telefoni och samtidigt bidra till en hållbar utveckling där telekom kan hjälpa andra sektorer. Andelslagets framtidsutsikter är starkt beroende av resultatet för mobiltelefonin inom intressebolaget Ålands Telekommunikation Ab. Mobiltelefonin är en kraftigt konkurrensutsatt bransch och situationen har ytterligare försvårats under verksamhetsåret främst på grund av att Europaunionen har under året reglerat mycket kraftiga prissänkningar för roaming inom Europa. Den 1 juli reglerades prissänkningarna så, att samtal sänktes med %, textmeddelanden sänktes med 25 % och data sänktes med 56 %. Under året gjordes även utbyten av samarbetspartners för förmedling av SMS. Båda dessa faktorer har resulterat i betydande intäktsbortfall för Ålands Telekommunikation Ab. Förhoppningen är att resultatet för förmedling av SMS skall på sikt återhämtas. Under året har också ett kostnadsbesparingsprogram lanserats i Ålands Telekommunikation Ab och i början av år 2015 inleddes samarbetsförhandlingar. Arbete pågår också med att försöka hitta nya intäktskällor. Mobiltelefonins lönsamhet är nu relativt ansträngd, speciellt med beaktande av att investeringar också behöver göras i utbyggnaden av 4G/LTE de kommande fem åren. Med beaktande av ovanstående marknadsläge så rekommenderar styrelsen att utbetalningen av ränta på insatsen i Andelslaget blir 25 /andel för verksamhetsåret 2014 (50 /andel) Kundbetjäning Kundbetjäningen har skett med utgångspunkt från kontoret i Jomala Prästgården by där Andelslaget även bedriver en telebutik. Telebutiken är också en auktoriserad återförsäljare till Ålands Telekommunikation Ab. 3.1 Levererade abonnemang Det totala antalet trådbundna abonnemang i andelslagets nät minskade med 15 (55) från 8305 till Antalet telefonabonnemang i andelslagets nät minskade med 150 (179) från 7429 till Andelslaget levererar tjänsten fast telefoni till abonnenter i Kumlinge och Brändö via Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber. Vid verksamhetsårets slut var det 164 (159) stycken abonnemang. Andelslaget började i slutet av året att leverera fast telefoni till abonnenter i Kökar via Komins fibernät och vid verksamhetsårets slut var det 2 stycken abonnemang. Antalet bredbandsabonnemang ökade med 5 (147) från 5132 till Antalet abonnemang vilka hade tjänsten bredband men inte tjänsten telefoni ökade från 876 till 1016 stycken. Antalet fastigheter anslutna med fiberoptisk kabel ökade från 346 till 461, en ökning med 33 %. I alarmöverföringsnätet Computec var antalet abonnemang 127 (126) stycken. Av dessa användes 107 (105) för automatisk brandalarmering, 17 (19) för automatisk inbrottsalarmering, medan 3 (2) användes för annan alarmering. Planering och test av ett nytt, IP-baserat, digitalt alarmöverföringssystem där mobilnätet utgör en reservförbindelse påbörjades under året och kommer att driftsättas i början av siffran inom parentes anger motsvarande värde för

5 3.2 Felanmälningar och reparationstider Antalet registrerade fel i andelslagets nät minskade från 280 till 231. Per trådbundet abonnemang vid årets slut var antalet fel 0,028 (0,034). Av felen reparerades 34,6 % (45,4) 2 under anmälningsdagen, medan 68,8 % (73,9) av felen reparerades senast dagen efter anmälningsdagen. Resten av felen reparerades tidigast under den andra dagen efter anmälningsdagen. 4. TELENÄTET 4.1 Det kopparbaserade trådbundna telenätets centraler Inga nya lokala bredbandscentraler för ADSL etablerades under året dels beroende på att det kopparbaserade telenätet nu är väl utbyggt och dels beroende på att fokus är på fiberutbyggnad. Den moderna och gemensamma AXE-centralen för fast telefoni med Mariehamns Telefon Ab var i drift för andra året med mycket goda driftsegenskaper. Den operativa driften av den gemensamma AXE-centralen utförs av intressebolaget Ålands Telekommunikation Ab. I centralerna investerades sammanlagt (73.672). 4.2 Mobiltelefoni Ålands Telekommunikation Ab s mobilnät, 2G, 3G och 4G, ägs till 50 % av Andelslaget. 4G/LTE i frekvensområdet 1800 MHz var i fortsatt testdrift under året med sex basstationer, som ger god täckning från Lotsberget i Mariehamn till Maxinge köpcentrum. Detta 4G/LTE nät täcker 42 % av Ålands befolkning. Statsrådet beviljade i december de efterlängtade 4G/LTE koncessionerna i frekvensområdena 800 MHz, 1800 MHz och 2500 MHz för Ålands Telekommunikation Ab. Radiotillstånden kom i början av februari 2015 och därmed kunde 4G/LTE nätet på 1800 MHz direkt sättas i kommersiell drift. Enligt koncessionerna så är kravet att 95 % av Ålands befolkning skall ha 4G täckning inom tre år och 99 % inom fem år. Med dessa koncessioner och radiotillstånd är Ålands Telekommunikation Ab väl rustat inför framtiden. Tre (två) nya 3G-basstationer uppfördes under året på Andelslagets område. Dessa är belägna i Prästö i Sund, Gölby i Jomala och Marbyön i Hammarland. Tre (fyra) 3Gbasstationer moderniserades under året på Andelslagets område. Andelslagets investeringar i mobiltelefonnäten var euro ( ). 4.3 Fiberoptiska transmissions- och accessnät Arbetet med att ytterligare bygga ut Andelslagets fiberoptiska transmissions- och accessnät fortsatte. Detta nät byggdes ut med 83 km (61) luftkabel, 19 km (21) jordkabel och 3 km sjökabel (mantellängder). Andelslaget etablerade 2 (6) nya lokala bredbandscentraler för fiber under året. 2 siffran inom parentes anger motsvarande värde för

6 Arbetet med att väsentligt öka kapaciteten i andelslagets fiberbaserade bredbandsnät fortsatte. Det är nu möjligt att få bredbandsanslutning med upp till 1 Gbit/s transmissionshastighet på vissa områden. I transmissionsnätet investerades sammanlagt ( ). 5. FASTIGHETER OCH FORDON En ny, modern serverhall för Ålands Telekommunikation Ab har uppförts i fastigheten i Jomala. Driftsättning sker under första kvartalet På fastigheterna utfördes normalt underhåll. Nettoinvesteringarna i fastigheter och fordon var sammanlagt (20.222) 3 där är för ny serverhall 6. PERSONAL OCH ADMINISTRATION Antalet heltidsanställda vid årets slut var 25 (26) och antalet deltidsanställda var 4 (4). Antalet konsulter var en (en). Personalen har deltagit i utbildningstillfällen ordnade bl.a. av Ålands Näringsliv, Finnet förbundet r.f. samt av andelslagets leverantörer. Åt personalen utbetalades i löner sammanlagt ( ). Åt verkställande direktören, tekniska ledaren och de förtroendevalda utbetalades sammanlagt ( ) i lön och arvoden. I konsultarvode utbetaldes (0). Styrelsen riktar ett varmt tack till personalen för ett gott arbete. 7. AVGIFTER OCH EKONOMI De viktigaste avgifterna inklusive moms var enligt följande: Engångsavgifter: - intagsavgift - med kopparkabel 495,00 - med fiberkabel 1.995,00 - med fiberkabel på planerat område då endast fiber 995,00 erbjuds - anslutningsavgift för medlemsanslutning omfattande telefoni 1.860,00 - anslutningsavgift för nätanslutning 49,80 - anslutningsavgift för telefoni i kombination med nätanslutning 49,80 - anslutningsavgift för bredband i kombination med medlems- eller 49,80 nätanslutning 3 siffran inom parentes anger motsvarande värde för

7 Månadsavgifter: - grundavgift för medlemsanslutning 7,05 /månad - grundavgift för nätanslutning 7,05 /månad - grundavgift för hyrestelefonanslutning (förutsätter 1,70 /månad nätanslutning) ADSL (förutsätter nät- eller medlemsanslutning) - - bredband Mini 21,95 /månad - - bredband Light 29,95 /månad - - bredband Standard 34,95 /månad FIBER (förutsätter nät- eller medlemsanslutning) - bredband Extra Small (XS) 21,95 /månad - bredband Small (S) 29,95 /månad - bredband Medium (M) 34,95 /månad - bredband Large (L) 39,95 /månad - bredband Extra Large (XL) 99,95 /månad De viktigaste samtalsavgifterna var enligt följande: - Avgift för samtal inom Åland 8,35 c/samtal + 0,85 c/minut - Lokalnätsavgift för utgående fjärrsamtal 5,01 c/samtal + 0,51 c/minut Nettoinvesteringarna i andelslagets anläggningar var ( ) 4. Omsättningen var ( ). Räkenskapsperiodens vinst efter maximalt tillåtna avskrivningar var ,10 ( ,56). Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande: 1. Att överförs till reservfonden. 2. Att delas ut som ränta på insatsen, vilket fördelat på andelar betyder 25 /andel. 3. Att ,10 bokförs som odisponerade vinstmedel och kvarstår på vinst- och förlustkontot. 4 siffran inom parentes anger motsvarande värde för

8 Ledningsnätet och förändringar under året Längd [km] Förändring [km] Jordkabel (par) Sjökabel (par) Luftkabel (par) Fiberkabel (fibrer) Telefonanslutningar och bredbandsanslutningar Telefonanslutningar Bredbandsanslutningar Den procentuella fördelningen av intäkterna Årsavgifter 41,3 42,7 45,4 Samtalsavgifter 12,6 10,6 9,4 Hyrda anordningar 23,2 23,2 24,0 Montage 7,9 8,8 4,8 Övrigt 7,3 6,9 10,4 Dividender 7,7 7,8 6,0 100,0 100,0 100,0 Den procentuella fördelningen av kostnaderna Löner 25,9 27,3 27,0 Sociala kostnader 5,4 6,1 5,8 Finansiella poster och skatter 2,1 1,8 0,2 Skattemässiga avskrivningar 29,1 28,4 29,7 Övrigt 37,5 36,4 37,3 100,0 100,0 100,0 8

9 Prisutvecklingen i Euro inklusive moms vid utgången av året År 4 min. lokalsamtal [ ] Grundavgift, Bredband mini [ ] medlem [ ] ,12 5,00 29, ,12 6,00 24, ,12 6,00 21, ,12 6,00 21, ,12 6,05 22, ,12 6,00 21, ,12 7,00 21, ,12 7,05 21, ,12 7,05 21,95 Den ekonomiska utvecklingen År Omsättning [M ] Räkenskapsperiodens vinst [ ] , , , , , , , , , , , , , , Mervärdesskattesatsen höjdes till 23 %. 6 Mervärdesskattesatsen höjdes till 24 %. 9

10 Förvaltningsrådet har under året sammanträtt två gånger och bestått av: Kommun Ordinarie ledamöter Suppleanter Geta Tomas Sundberg (12-) 7 Dan-Johan Dahlblom Jomala Robert Ekström (94-) Harry Ekström Sund Torsten D. Mattsson (06-) Lennart Karlsson Vårdö Dick Christenbrunn (12-) Mikael Fellman Lemland Ove Karlsson (95-) Gunnar Eriksson Lumparland Susanna Jansén (13-) Rainer Karlsson Saltvik Arvid Mörn (13-) Göran Mattsson Eckerö Monica Fogelström (08-) Bernt Bergman Finström Rolf Karlsson (08-) Dan-Erik Jansson Hammarland Lise-Lotte Nordman- Carlson (13-) Jerry Bergman Förvaltningsrådets ordförande har varit Robert Ekström och viceordförande har varit Ove Karlsson. I tur att avgå vid utgången av 2015 är: Kommun Ordinarie ledamöter Suppleanter Lemland Ove Karlsson (95-) Gunnar Eriksson Lumparland Susanna Jansén (13-) Rainer Karlsson Saltvik Arvid Mörn (13-) Göran Mattsson Styrelsen har bestått av ordförande Jonas Sundborg, viceordförande Stefan Olofsson (13-), ordinarie ledamöterna Göran Fagerlund (75-) och Dan-Erik Woivalin (93-). I tur att avgå vid utgången av 2015 är Dan-Erik Woivalin. Styrelsen har sammanträtt åtta gånger under året. Revisorer har under året varit Sixten Söderström GRM och Magnus Lundberg GRM. Jomala den 20 mars Siffran inom parentes anger året för inval. 10

11 RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING , ,45 Tillverkning för eget bruk , ,62 Övriga rörelseintäkter , ,36 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,15 Förändring av lager 2 537, ,88 Köpta tjänster , ,71 Sa Material och tjänster , ,74 Personalkostnader Löner och arvoden , ,84 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,19 Övriga lönebikostnader , ,26 Sa Personalkostnader , ,29 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,84 Sa Avskrivningar och nedskrivningar , ,84 Övriga rörelsekostnader , ,76 RÖRELSEVINST , ,80 Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från andelar i ägarintresseföretag , ,00 Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva 7 482, ,66 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter , ,26 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -749, ,43 Sa Finansiella intäkter och kostnader , ,49 VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER , ,29 VINST FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATTER , ,29 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens , ,27 Sa Bokslutsdispositioner , ,27 Inkomstskatt , ,46 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,56 11

12 BALANSRÄKNING A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , ,39 Byggnader och konstruktioner , ,93 Central- och telefonanläggningar , ,92 Transmissionsnät , ,61 ÅMT-anläggningar , ,87 Maskiner och inventarier , ,37 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar ,81 0,00 Sa Materiella tillgångar , ,09 Placeringar Andelar i ägarintresseföretag , ,13 Övriga aktier och andelar , ,96 Sa Placeringar , ,09 SA BESTÅENDE AKTIVA , ,18 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , ,48 Sa Omsättningstillgångar , ,48 Fordringar Långfristiga Fordringar hos ägarintresseföretag , ,96 Sa Långfristiga , ,96 Kortfristiga Kundfordringar , ,69 Fordringar hos ägarintresseföretag , ,83 Övriga fordringar , ,73 Resultatregleringar , ,62 Sa Kortfristiga , ,87 Sa Fordringar , ,83 Kassa och bank , ,50 SA RÖRLIGA AKTIVA , ,81 S A A K T I V A , ,99 12

13 BALANSRÄKNING P A S S I V A EGET KAPITAL Andelskapital , ,00 Reservfond , ,91 Övriga fonder Dispositionsfond , ,96 Sa Övriga fonder , ,96 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder , ,06 Räkenskapsperiodens vinst , ,56 SA EGET KAPITAL , ,49 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,82 SA ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER , ,82 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Övriga skulder 908,27 908,27 Sa Långfristigt 908,27 908,27 Kortfristigt Skulder till leverantörer , ,78 Skulder till ägarintresseföretag , ,19 Övriga skulder , ,62 Resultatregleringar , ,82 Sa Kortfristigt , ,41 SA FRÄMMANDE KAPITAL , ,68 S A P A S S I V A , ,99 13

14 FINANSIERINGSANALYS Affärsverksamhetens kassaflöde: Erhållna betalningar för försäljning , ,99 Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter , ,36 Betalda rörelsekostnader , ,67 Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter , ,68 Betalda räntor och betalningar för affärsverksamhetens övriga finansiella kostnader -749, ,43 Erhållna räntor från affärsverksamheten , ,26 Erhållna dividender från affärsverksamheten , ,00 Betalda direkta skatter , ,90 Kassaflöde före extraordinära poster , ,61 Affärsverksamhetens kassaflöde (A) , ,61 Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i materiella och immateriella tillgångar , ,93 Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 237,00 0,00 Beviljade lån ,00 0,00 Återbetalning av lånefordringar ,00 0,00 Erhållna dividender från investeringar 7 482, ,66 Investeringarnas kassaflöde (B) , ,27 Finansieringens kassaflöde Amortering av långfristiga lån 0,00-84,09 Betalda dividender och övrig vinstutdelning , ,00 Finansieringens kassaflöde (C) , ,09 Förändring av likvida medel (A+B+C) , ,75 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början , ,25 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut , , , ,75 14

15 ANDELSLAGETS EKONOMI Eget kapital (milj.euro) 9,6 9,9 10,2 10,3 Soliditet 86,5 % 86,6 % 87,8 % 87,0 % Likviditet (Quick ratio) 3,0 2,8 3,6 2,9 Skattemässiga avskrivningar (milj.euro) 1,20 1,32 1,30 1,39 % av tillåtet värde 100% 100% 100% 100% Investeringar (milj.euro) 1,37 1,66 1,18 1,78 Utbetalda löner (milj.euro) 1,30 1,39 1,38 1,40 Omsättning + hyresintäkter (milj.euro) 4,65 4,84 4,85 4,80 15

16 16

17 17

18 Utbyggnad av ÅLCOMs mobilnät i Gölby. Foto Jonas Sundborg. Uppgradering av abonnentsteget för fast telefoni i Rangsby central. Jon Månsala och Hildemar Nordvall. Foto Jonas Sundborg. Fiberutbyggnad bredvid Ödkarby central. Patrik Broo och Krister Österlund. Foto Simon Cronholm. 18

19 Telebolaget som ägs och styrs av över medlemmar Som medlem i Andelslaget kan Du vara med och påverka beslutsfattandet genom att besöka andelsstämman. Beslutsfattandet inom Ålands Telefonandelslag sker enligt följande: Stämman är Andelslagets högsta beslutande organ och ordinarie stämma hålls en gång om året före utgången av maj månad och där har alla medlemmar rätt att delta. Förvaltningsrådet, som utses av stämman, består att tio (10) ledamöter och sammanträder normalt två gånger per år. Till förvaltningsrådets uppgifter hör bl.a. att utse styrelse, verkställande direktör och fastställa avgifter. Styrelsen, bestod år 2014 av fyra ledamöter med verkställande direktören som ordförande, ansvarar för den löpande driften av Andelslaget.

20 Mariehamns Tryckeri Ab 2015

Ålands Telefonandelslag

Ålands Telefonandelslag Ålands Telefonandelslag Verksamhetsberättelse 2015 Framtidssäkra ditt hem eller företag med fiber Ålands Telefon har ett pålitligt fibernät som kontinuerligt byggs ut och är färdigt för inkoppling av snabba

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(9) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Seglora Fiber Ek. för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG

ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE 2007 Ålands Vindenergi Andelslags vindkraftverk Namn Plats Effekt kw Produktion år 2006 kwh Produktion år 2007 kwh Vinghals Sottunga 225 421 981 420 542 Preciosa

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Hedmans Fjällby i Åre Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer