Ålands Telefonandelslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ålands Telefonandelslag"

Transkript

1 Ålands Telefonandelslag Verksamhetsberättelse 2014

2 Framtidssäkrat hem och företag med fiberanslutning Ålands Telefon bygger kontinuerligt ut fibernätet och flera områden är färdigt förberedda för snabba fiberanslutningar. En fiberanslutning är en drift- och framtidssäker investering som också ökar värdet på din fastighet. Hantverkargränd 1, JOMALA Tel ,

3 Verksamhetsberättelse året 1. ALLMÄN TILLBAKABLICK Ålands Telefonandelslagets verksamhet har under året, förutom normal drift av det befintliga telenätet, koncentrerats på att ytterligare bygga ut det fiberoptiska nätet i avsikt att på bästa möjliga sätt leva upp till både nuvarande och framtida behov av telekommunikationer av hög kvalitet. Andelslaget bytte logotype för att markera dels ett focus på fiberutbyggnaden och dels samhörigheten och det viktiga samarbetet med Ålands Telekommunikation Ab. Andelslagets verksamhetsområde omfattar de tio kommunerna Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, större delen av Jomala, större delen av Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö var det tredje verksamhetsåret för intressebolaget Ålands Telekommunikation Ab (Ålcom), som är resultatet av en fusion mellan Ålands Datakommunikation Ab och Ålands Mobiltelefon Ab. Stor energi har fortsättningsvis lagts ned på att samordna verksamheterna från de två fusionerade bolagen. De stora omställningarna i branschen kräver också ett aktivt engagemang och ett förändringsarbete så, att Ålands Telekommunikation Ab kan fortsättningsvis visa på en acceptabel lönsamhet. Andelslagets rörelseresultat minskade från till Räkenskapsperiodens vinst för Andelslaget minskade från ,56 till , FRAMTIDSUTSIKTER Andelslagets huvudsakliga verksamhet går ut på att inom sitt verksamhetsområde bygga behövlig infrastruktur så, att andelslaget själv skall kunna erbjuda tjänsten trådbunden telefoni och larmtjänster, och så att andelslaget i samarbete med intressebolaget Ålands Telekommunikation Ab skall kunna erbjuda tjänsten trådbundet bredband samt så att intressebolaget Ålands Telekommunikation Ab skall kunna erbjuda tjänsterna mobiltelefoni, mobilt bredband och IPTV. Intäkterna från den fasta telefonin har minskat med i medeltal ca 10 % per år under flera års tid. Minskningen kommer sannolikt att fortsätta. Efterfrågan på både IPTV- och trådbundna bredbandsabonnemang med allt högre prestanda har varit klart stigande. Denna utveckling kommer troligen att fortsätta. Här kan man även konstatera att kabel-tv-näten, som många byggdes i början av 1980 talet, nu har kommit in i en mättnadsfas där det inte tillkommer några nyanslutningar utan istället är det en svag minskning av antalet anslutningar. IPTV är här både en naturlig och ekonomisk fördelaktig lösning på sikt. Ökningen av intäkterna från bredbandsabonnemang har till en betydande del kompenserat minskningen av intäkterna från den trådbundna telefonin. Styrelsens målsättning är att detta skall ske också under de närmast kommande åren i kombination med nya tjänster. Strategiska satsningar görs på nya digitala tjänster t.ex. trygghetslarm för äldreomsorgsboende och ett nytt larmsystem för brand och inbrott. I början av året installerades det första digitala IP-baserade systemet för trygghetslarm på äldreomsorgsboendet Strömsgården i Vårdö med mycket goda erfarenheter. Flera liknande installationer är på kommande. Med dessa nya tjänster är målsättningen att 3

4 kompensera från bortfallet av minskade intäkter från fast telefoni och samtidigt bidra till en hållbar utveckling där telekom kan hjälpa andra sektorer. Andelslagets framtidsutsikter är starkt beroende av resultatet för mobiltelefonin inom intressebolaget Ålands Telekommunikation Ab. Mobiltelefonin är en kraftigt konkurrensutsatt bransch och situationen har ytterligare försvårats under verksamhetsåret främst på grund av att Europaunionen har under året reglerat mycket kraftiga prissänkningar för roaming inom Europa. Den 1 juli reglerades prissänkningarna så, att samtal sänktes med %, textmeddelanden sänktes med 25 % och data sänktes med 56 %. Under året gjordes även utbyten av samarbetspartners för förmedling av SMS. Båda dessa faktorer har resulterat i betydande intäktsbortfall för Ålands Telekommunikation Ab. Förhoppningen är att resultatet för förmedling av SMS skall på sikt återhämtas. Under året har också ett kostnadsbesparingsprogram lanserats i Ålands Telekommunikation Ab och i början av år 2015 inleddes samarbetsförhandlingar. Arbete pågår också med att försöka hitta nya intäktskällor. Mobiltelefonins lönsamhet är nu relativt ansträngd, speciellt med beaktande av att investeringar också behöver göras i utbyggnaden av 4G/LTE de kommande fem åren. Med beaktande av ovanstående marknadsläge så rekommenderar styrelsen att utbetalningen av ränta på insatsen i Andelslaget blir 25 /andel för verksamhetsåret 2014 (50 /andel) Kundbetjäning Kundbetjäningen har skett med utgångspunkt från kontoret i Jomala Prästgården by där Andelslaget även bedriver en telebutik. Telebutiken är också en auktoriserad återförsäljare till Ålands Telekommunikation Ab. 3.1 Levererade abonnemang Det totala antalet trådbundna abonnemang i andelslagets nät minskade med 15 (55) från 8305 till Antalet telefonabonnemang i andelslagets nät minskade med 150 (179) från 7429 till Andelslaget levererar tjänsten fast telefoni till abonnenter i Kumlinge och Brändö via Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber. Vid verksamhetsårets slut var det 164 (159) stycken abonnemang. Andelslaget började i slutet av året att leverera fast telefoni till abonnenter i Kökar via Komins fibernät och vid verksamhetsårets slut var det 2 stycken abonnemang. Antalet bredbandsabonnemang ökade med 5 (147) från 5132 till Antalet abonnemang vilka hade tjänsten bredband men inte tjänsten telefoni ökade från 876 till 1016 stycken. Antalet fastigheter anslutna med fiberoptisk kabel ökade från 346 till 461, en ökning med 33 %. I alarmöverföringsnätet Computec var antalet abonnemang 127 (126) stycken. Av dessa användes 107 (105) för automatisk brandalarmering, 17 (19) för automatisk inbrottsalarmering, medan 3 (2) användes för annan alarmering. Planering och test av ett nytt, IP-baserat, digitalt alarmöverföringssystem där mobilnätet utgör en reservförbindelse påbörjades under året och kommer att driftsättas i början av siffran inom parentes anger motsvarande värde för

5 3.2 Felanmälningar och reparationstider Antalet registrerade fel i andelslagets nät minskade från 280 till 231. Per trådbundet abonnemang vid årets slut var antalet fel 0,028 (0,034). Av felen reparerades 34,6 % (45,4) 2 under anmälningsdagen, medan 68,8 % (73,9) av felen reparerades senast dagen efter anmälningsdagen. Resten av felen reparerades tidigast under den andra dagen efter anmälningsdagen. 4. TELENÄTET 4.1 Det kopparbaserade trådbundna telenätets centraler Inga nya lokala bredbandscentraler för ADSL etablerades under året dels beroende på att det kopparbaserade telenätet nu är väl utbyggt och dels beroende på att fokus är på fiberutbyggnad. Den moderna och gemensamma AXE-centralen för fast telefoni med Mariehamns Telefon Ab var i drift för andra året med mycket goda driftsegenskaper. Den operativa driften av den gemensamma AXE-centralen utförs av intressebolaget Ålands Telekommunikation Ab. I centralerna investerades sammanlagt (73.672). 4.2 Mobiltelefoni Ålands Telekommunikation Ab s mobilnät, 2G, 3G och 4G, ägs till 50 % av Andelslaget. 4G/LTE i frekvensområdet 1800 MHz var i fortsatt testdrift under året med sex basstationer, som ger god täckning från Lotsberget i Mariehamn till Maxinge köpcentrum. Detta 4G/LTE nät täcker 42 % av Ålands befolkning. Statsrådet beviljade i december de efterlängtade 4G/LTE koncessionerna i frekvensområdena 800 MHz, 1800 MHz och 2500 MHz för Ålands Telekommunikation Ab. Radiotillstånden kom i början av februari 2015 och därmed kunde 4G/LTE nätet på 1800 MHz direkt sättas i kommersiell drift. Enligt koncessionerna så är kravet att 95 % av Ålands befolkning skall ha 4G täckning inom tre år och 99 % inom fem år. Med dessa koncessioner och radiotillstånd är Ålands Telekommunikation Ab väl rustat inför framtiden. Tre (två) nya 3G-basstationer uppfördes under året på Andelslagets område. Dessa är belägna i Prästö i Sund, Gölby i Jomala och Marbyön i Hammarland. Tre (fyra) 3Gbasstationer moderniserades under året på Andelslagets område. Andelslagets investeringar i mobiltelefonnäten var euro ( ). 4.3 Fiberoptiska transmissions- och accessnät Arbetet med att ytterligare bygga ut Andelslagets fiberoptiska transmissions- och accessnät fortsatte. Detta nät byggdes ut med 83 km (61) luftkabel, 19 km (21) jordkabel och 3 km sjökabel (mantellängder). Andelslaget etablerade 2 (6) nya lokala bredbandscentraler för fiber under året. 2 siffran inom parentes anger motsvarande värde för

6 Arbetet med att väsentligt öka kapaciteten i andelslagets fiberbaserade bredbandsnät fortsatte. Det är nu möjligt att få bredbandsanslutning med upp till 1 Gbit/s transmissionshastighet på vissa områden. I transmissionsnätet investerades sammanlagt ( ). 5. FASTIGHETER OCH FORDON En ny, modern serverhall för Ålands Telekommunikation Ab har uppförts i fastigheten i Jomala. Driftsättning sker under första kvartalet På fastigheterna utfördes normalt underhåll. Nettoinvesteringarna i fastigheter och fordon var sammanlagt (20.222) 3 där är för ny serverhall 6. PERSONAL OCH ADMINISTRATION Antalet heltidsanställda vid årets slut var 25 (26) och antalet deltidsanställda var 4 (4). Antalet konsulter var en (en). Personalen har deltagit i utbildningstillfällen ordnade bl.a. av Ålands Näringsliv, Finnet förbundet r.f. samt av andelslagets leverantörer. Åt personalen utbetalades i löner sammanlagt ( ). Åt verkställande direktören, tekniska ledaren och de förtroendevalda utbetalades sammanlagt ( ) i lön och arvoden. I konsultarvode utbetaldes (0). Styrelsen riktar ett varmt tack till personalen för ett gott arbete. 7. AVGIFTER OCH EKONOMI De viktigaste avgifterna inklusive moms var enligt följande: Engångsavgifter: - intagsavgift - med kopparkabel 495,00 - med fiberkabel 1.995,00 - med fiberkabel på planerat område då endast fiber 995,00 erbjuds - anslutningsavgift för medlemsanslutning omfattande telefoni 1.860,00 - anslutningsavgift för nätanslutning 49,80 - anslutningsavgift för telefoni i kombination med nätanslutning 49,80 - anslutningsavgift för bredband i kombination med medlems- eller 49,80 nätanslutning 3 siffran inom parentes anger motsvarande värde för

7 Månadsavgifter: - grundavgift för medlemsanslutning 7,05 /månad - grundavgift för nätanslutning 7,05 /månad - grundavgift för hyrestelefonanslutning (förutsätter 1,70 /månad nätanslutning) ADSL (förutsätter nät- eller medlemsanslutning) - - bredband Mini 21,95 /månad - - bredband Light 29,95 /månad - - bredband Standard 34,95 /månad FIBER (förutsätter nät- eller medlemsanslutning) - bredband Extra Small (XS) 21,95 /månad - bredband Small (S) 29,95 /månad - bredband Medium (M) 34,95 /månad - bredband Large (L) 39,95 /månad - bredband Extra Large (XL) 99,95 /månad De viktigaste samtalsavgifterna var enligt följande: - Avgift för samtal inom Åland 8,35 c/samtal + 0,85 c/minut - Lokalnätsavgift för utgående fjärrsamtal 5,01 c/samtal + 0,51 c/minut Nettoinvesteringarna i andelslagets anläggningar var ( ) 4. Omsättningen var ( ). Räkenskapsperiodens vinst efter maximalt tillåtna avskrivningar var ,10 ( ,56). Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande: 1. Att överförs till reservfonden. 2. Att delas ut som ränta på insatsen, vilket fördelat på andelar betyder 25 /andel. 3. Att ,10 bokförs som odisponerade vinstmedel och kvarstår på vinst- och förlustkontot. 4 siffran inom parentes anger motsvarande värde för

8 Ledningsnätet och förändringar under året Längd [km] Förändring [km] Jordkabel (par) Sjökabel (par) Luftkabel (par) Fiberkabel (fibrer) Telefonanslutningar och bredbandsanslutningar Telefonanslutningar Bredbandsanslutningar Den procentuella fördelningen av intäkterna Årsavgifter 41,3 42,7 45,4 Samtalsavgifter 12,6 10,6 9,4 Hyrda anordningar 23,2 23,2 24,0 Montage 7,9 8,8 4,8 Övrigt 7,3 6,9 10,4 Dividender 7,7 7,8 6,0 100,0 100,0 100,0 Den procentuella fördelningen av kostnaderna Löner 25,9 27,3 27,0 Sociala kostnader 5,4 6,1 5,8 Finansiella poster och skatter 2,1 1,8 0,2 Skattemässiga avskrivningar 29,1 28,4 29,7 Övrigt 37,5 36,4 37,3 100,0 100,0 100,0 8

9 Prisutvecklingen i Euro inklusive moms vid utgången av året År 4 min. lokalsamtal [ ] Grundavgift, Bredband mini [ ] medlem [ ] ,12 5,00 29, ,12 6,00 24, ,12 6,00 21, ,12 6,00 21, ,12 6,05 22, ,12 6,00 21, ,12 7,00 21, ,12 7,05 21, ,12 7,05 21,95 Den ekonomiska utvecklingen År Omsättning [M ] Räkenskapsperiodens vinst [ ] , , , , , , , , , , , , , , Mervärdesskattesatsen höjdes till 23 %. 6 Mervärdesskattesatsen höjdes till 24 %. 9

10 Förvaltningsrådet har under året sammanträtt två gånger och bestått av: Kommun Ordinarie ledamöter Suppleanter Geta Tomas Sundberg (12-) 7 Dan-Johan Dahlblom Jomala Robert Ekström (94-) Harry Ekström Sund Torsten D. Mattsson (06-) Lennart Karlsson Vårdö Dick Christenbrunn (12-) Mikael Fellman Lemland Ove Karlsson (95-) Gunnar Eriksson Lumparland Susanna Jansén (13-) Rainer Karlsson Saltvik Arvid Mörn (13-) Göran Mattsson Eckerö Monica Fogelström (08-) Bernt Bergman Finström Rolf Karlsson (08-) Dan-Erik Jansson Hammarland Lise-Lotte Nordman- Carlson (13-) Jerry Bergman Förvaltningsrådets ordförande har varit Robert Ekström och viceordförande har varit Ove Karlsson. I tur att avgå vid utgången av 2015 är: Kommun Ordinarie ledamöter Suppleanter Lemland Ove Karlsson (95-) Gunnar Eriksson Lumparland Susanna Jansén (13-) Rainer Karlsson Saltvik Arvid Mörn (13-) Göran Mattsson Styrelsen har bestått av ordförande Jonas Sundborg, viceordförande Stefan Olofsson (13-), ordinarie ledamöterna Göran Fagerlund (75-) och Dan-Erik Woivalin (93-). I tur att avgå vid utgången av 2015 är Dan-Erik Woivalin. Styrelsen har sammanträtt åtta gånger under året. Revisorer har under året varit Sixten Söderström GRM och Magnus Lundberg GRM. Jomala den 20 mars Siffran inom parentes anger året för inval. 10

11 RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING , ,45 Tillverkning för eget bruk , ,62 Övriga rörelseintäkter , ,36 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,15 Förändring av lager 2 537, ,88 Köpta tjänster , ,71 Sa Material och tjänster , ,74 Personalkostnader Löner och arvoden , ,84 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,19 Övriga lönebikostnader , ,26 Sa Personalkostnader , ,29 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,84 Sa Avskrivningar och nedskrivningar , ,84 Övriga rörelsekostnader , ,76 RÖRELSEVINST , ,80 Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från andelar i ägarintresseföretag , ,00 Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva 7 482, ,66 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter , ,26 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -749, ,43 Sa Finansiella intäkter och kostnader , ,49 VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER , ,29 VINST FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATTER , ,29 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens , ,27 Sa Bokslutsdispositioner , ,27 Inkomstskatt , ,46 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,56 11

12 BALANSRÄKNING A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , ,39 Byggnader och konstruktioner , ,93 Central- och telefonanläggningar , ,92 Transmissionsnät , ,61 ÅMT-anläggningar , ,87 Maskiner och inventarier , ,37 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar ,81 0,00 Sa Materiella tillgångar , ,09 Placeringar Andelar i ägarintresseföretag , ,13 Övriga aktier och andelar , ,96 Sa Placeringar , ,09 SA BESTÅENDE AKTIVA , ,18 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , ,48 Sa Omsättningstillgångar , ,48 Fordringar Långfristiga Fordringar hos ägarintresseföretag , ,96 Sa Långfristiga , ,96 Kortfristiga Kundfordringar , ,69 Fordringar hos ägarintresseföretag , ,83 Övriga fordringar , ,73 Resultatregleringar , ,62 Sa Kortfristiga , ,87 Sa Fordringar , ,83 Kassa och bank , ,50 SA RÖRLIGA AKTIVA , ,81 S A A K T I V A , ,99 12

13 BALANSRÄKNING P A S S I V A EGET KAPITAL Andelskapital , ,00 Reservfond , ,91 Övriga fonder Dispositionsfond , ,96 Sa Övriga fonder , ,96 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder , ,06 Räkenskapsperiodens vinst , ,56 SA EGET KAPITAL , ,49 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,82 SA ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER , ,82 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Övriga skulder 908,27 908,27 Sa Långfristigt 908,27 908,27 Kortfristigt Skulder till leverantörer , ,78 Skulder till ägarintresseföretag , ,19 Övriga skulder , ,62 Resultatregleringar , ,82 Sa Kortfristigt , ,41 SA FRÄMMANDE KAPITAL , ,68 S A P A S S I V A , ,99 13

14 FINANSIERINGSANALYS Affärsverksamhetens kassaflöde: Erhållna betalningar för försäljning , ,99 Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter , ,36 Betalda rörelsekostnader , ,67 Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter , ,68 Betalda räntor och betalningar för affärsverksamhetens övriga finansiella kostnader -749, ,43 Erhållna räntor från affärsverksamheten , ,26 Erhållna dividender från affärsverksamheten , ,00 Betalda direkta skatter , ,90 Kassaflöde före extraordinära poster , ,61 Affärsverksamhetens kassaflöde (A) , ,61 Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i materiella och immateriella tillgångar , ,93 Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 237,00 0,00 Beviljade lån ,00 0,00 Återbetalning av lånefordringar ,00 0,00 Erhållna dividender från investeringar 7 482, ,66 Investeringarnas kassaflöde (B) , ,27 Finansieringens kassaflöde Amortering av långfristiga lån 0,00-84,09 Betalda dividender och övrig vinstutdelning , ,00 Finansieringens kassaflöde (C) , ,09 Förändring av likvida medel (A+B+C) , ,75 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början , ,25 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut , , , ,75 14

15 ANDELSLAGETS EKONOMI Eget kapital (milj.euro) 9,6 9,9 10,2 10,3 Soliditet 86,5 % 86,6 % 87,8 % 87,0 % Likviditet (Quick ratio) 3,0 2,8 3,6 2,9 Skattemässiga avskrivningar (milj.euro) 1,20 1,32 1,30 1,39 % av tillåtet värde 100% 100% 100% 100% Investeringar (milj.euro) 1,37 1,66 1,18 1,78 Utbetalda löner (milj.euro) 1,30 1,39 1,38 1,40 Omsättning + hyresintäkter (milj.euro) 4,65 4,84 4,85 4,80 15

16 16

17 17

18 Utbyggnad av ÅLCOMs mobilnät i Gölby. Foto Jonas Sundborg. Uppgradering av abonnentsteget för fast telefoni i Rangsby central. Jon Månsala och Hildemar Nordvall. Foto Jonas Sundborg. Fiberutbyggnad bredvid Ödkarby central. Patrik Broo och Krister Österlund. Foto Simon Cronholm. 18

19 Telebolaget som ägs och styrs av över medlemmar Som medlem i Andelslaget kan Du vara med och påverka beslutsfattandet genom att besöka andelsstämman. Beslutsfattandet inom Ålands Telefonandelslag sker enligt följande: Stämman är Andelslagets högsta beslutande organ och ordinarie stämma hålls en gång om året före utgången av maj månad och där har alla medlemmar rätt att delta. Förvaltningsrådet, som utses av stämman, består att tio (10) ledamöter och sammanträder normalt två gånger per år. Till förvaltningsrådets uppgifter hör bl.a. att utse styrelse, verkställande direktör och fastställa avgifter. Styrelsen, bestod år 2014 av fyra ledamöter med verkställande direktören som ordförande, ansvarar för den löpande driften av Andelslaget.

20 Mariehamns Tryckeri Ab 2015

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2013 31.12.2013 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2013 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2014 31.12.2014 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2014 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE

KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE 2006 Mariehamn 2007 ÅlandsTryckeriet KRAFTNÄT ÅLAND AB 2006 Innehåll VD:s översikt... 3-4 Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse... 5-15 Elöverföring... 5-6 Elmarknaden...

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE ÅLANDS CENTRALANDELSLAG 2013 ÅRSBERÄTTELSE Innehåll Verkställande direktörens översikt... 2 Mejeriets verksamhet... 4 Invägning... 4 Råvara... 5 Kvalitetsklasser för mjölk... 6 Hedersutmärkelser... 6 Aktiviteter

Läs mer

vasa teleområde verksamhetsberättelse 2005

vasa teleområde verksamhetsberättelse 2005 v a s a l ä n s t e l e f o n a b å r s b e r ä t t e l s e vasa teleområde Larsmo Karleby Jakobstad Pedersöre Kronoby Himanka Lohtaja Kannus Kälviä Ullava Kaustby Toholampi 15 1 95 9 85 8 75. VLT-koncernen

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12]

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] 2 ÅRSBERÄTTELSE 2011 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] Sammandrag av bokslutet [24] 3 VERKSTÄLLANDE

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av parkeringsplatser i Malmö. Vi ansvarar för cirka 35 000 platser i

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer