Riktlinjer för 1 mur och plank

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för 1 mur och plank"

Transkript

1 Riktlinjer för 1

2 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller som skydd mot angrepp, men anledningen kunde också vara att visa gränsen mellan boningen och byn. Idag ser det lite annorlunda ut. Det är nu ytterst få som bedriver boskapsskötsel på sin tomt och förmodligen ännu färre som behöver plank som skyddar mot angrepp. Nu bygger man för att Att fundera kring: få en inramning, skydd från vinden eller ett insynsskydd. Det man bör fundera kring innan man bygger är hur det påverkar platsen som finns på andra sidan planket eller muren. Det blir allt vanligare att man på en gata möts av höga anonyma plank som känns både avvisande och tråkiga. Detta kan vara till stor skada för gemensamma gaturum och öppna ytor. Staket i smide Är ett plank eller en mur verkligen nödvändigt? Kan en häck eller ett staket fungera lika bra? Om man anser att man behöver ett plank, måste det vara tätt eller kan man tänka sig ett som är lite mera glest? Gärsgård kan ge en fri och lite lantlig känsla. 1

3 Definitioner Plank Avskärmning högre än 1,2 meter över mark/gata oavsett material, om den har en öppenhets- och genomskinlighetsgrad som är mindre än 50 %. Höjden mäts på den sida där marken är lägst. Kräver bygglov! Plank som följer samma kulör och material som närliggande hus Glest plank Staket eller glest plank Avskärmning som består av valfritt material och valfri täthet till en högsta höjd på 1,2 m eller upp till 1,8 m om det har en öppenhets- eller genomsiktlighetsgrad på minst 50 %. Då man mäter genomsiktlighet är det varje enskild sektion som måste vara minst 50 % genomsiktlig. Det går alltså inte att kombinera så att det totalt blir 50 %. Ett sådant plank kommer att kräva bygglov. Höjden mäts på den sida där marken är lägst. Kräver inte bygglov Mur/Stödmur Inhägnad eller nivåskillnadsupptagande högre än 50 cm. Höjden mäts på den sida där marken är lägst. Terrasserad stödmur med växtlighet ger en mindre förändring än vad en högre mur skulle gett. Kräver bygglov! 2

4 Definitioner Vindskydd vid uteplats Det är tillåtet att utan bygglov uppföra ett vindskydd som är upp till 1,8m högt. Kraven för detta är att det ligger minst 4,5 m från tomtgräns och sträcker sig maximalt 3,6 m från huslivet. Vindskydd vid uteplats Vad säger lagen? Vindskydd vid uteplats med variation av färg för ett mer levande utseende Staket av timmer som ger ett tungt och gediget intryck. Färgsättningen följer husets. Sammanfattningsvis gäller följande för uppförande av mur, staket och plank enligt lag: För att uppföra krävs det bygglov. Dessutom ska deras utformning och placering ta hänsyn till stads- och landskapsbilden. Byggnadsverk ska även ha en god form, färg och materialverkan. Om man avser att uppföra mur och plank inom planlagt område ska man följa den byggrätt som finns angiven i detaljplanen. (Detaljplan finns för det flesta tättbebyggda områden i städer och byar, men inte överallt på landsbygden). I detaljplanen finns det även angivet vilka ytor som inte får bebyggas, detta gäller även för plank, staket och mur. Om man söker bygglov inom byggfritt område behandlas ansökan som avvikande från gällande plan. Beslut om bygglov bedöms då för varje enskilt fall och förutsätter att berörda grannar får lämna sin åsikt i frågan. Byggfritt område kan till exempel förekomma i ett villakvarter där förgårdsmarken närmast tomtgräns mot gata, inte får bebyggas. Detta ger området en mer naturlig och lummig karaktär. Ett plank eller en mur skulle i detta fall gå emot planens syfte. 3

5 Tips som kan vara bra att tänka på Stödmur av rullsten som ger en naturlig känsla. Grannar För alltid en dialog med dina grannar i ett så tidigt skede som möjligt, detta kan förebygga konflikter och gynna en god grannsämja. Vid stadsbyggnadskontorets grannehörande har din granne en avgörande roll för att bygglovet ska beviljas, vilket kan medföra långdragna ärenden för de som är oeniga. Att istället försöka uppfylla gemensamma önskemål kan skynda på processen väsentligt. Har du funderingar kring vad som gäller inom en viss detaljplan eller vilka grannar som berörs av din ansökan, så kan stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning svara på dina frågor. Så länge byggnationen följer detaljplanen som gäller för området behöver man inte höra grannar, men det krävs fortfarande bygglov! Staket som med sin färgsättning skapar en god samhörighet med intilliggande hus. Trygghet, insyn och sikt Höga plank och murar kan ge en större känsla av otrygghet i gaturummet. Att skärma av sin fastighet kan påverka områdets sociala värden negativt. Otryggheten kan även infinna sig hos fastighetsägaren som faktiskt erbjuder tjuvar skydd från vaksamma grannar. Fastigheter som störs av besvärande ljus från bilar eller mer vältrafikerade gångstråk kan sätta upp ett insynsskydd. Men man behöver för den skull inte inhägna hela tomten och definitivt inte göra det högre än nödvändigt. Man ska se till så att växtlighet, plank och mur inte skymmer sikten för andra trafikanter. Har man hörntomt eller tomt mot gångväg bör man anpassa sin tomt för att goda siktförhållanden ska kunna uppnås. 4

6 Sikt i korsningar och vid utfarter Korsningar För att inte riskera att plank, murar eller växtlighet skymmer sikten och på så sätt skapar en farlig trafiksituation så finns det regler för hur man ska utforma dessa byggnadsverk i korsningar. Dessa regler gäller oavsett om det finns trottoarer eller inte. Man får inte uppföra plank, mur eller ha växtlighet som är högre än 80 cm närmare en korsning än 10 m. Det är fastighetsägarens ansvar hålla efter växtlighet så att den inte skymmer siken i korsningar. Varierat staket som följer husets färgsättning Utfarter För utfarter mot gata får ingen inhägnad vara högre än 80 cm 2,5 m på någon sida om denna. Detta för att de som ska ta sig in och ut från utfarten både ska ha god sikt och för att andra på vägen ska se om ett fordon är på väg att ta sig ut på vägen. Staket med spaljé som ger ett lummigt intryck 5

7 Handlingar som behövs vid ansökan Ansökningsblankett för bygglov. En situationsplan i form av utdrag ur primärkartan i skala 1:400 eller 1:500. Kan beställas från bygglovsavdelningens expedition Fasad: En skalenlig ritning av muren/planket rakt framifrån i skala 1:50 eller större. Sektion: En skalenlig ritning av ett snitt i muren/planket från sidan i skala 1:20 eller större. Beskrivning av materialval och färgsättning. För murar som inte byggs av prefabricerade så kallade L- stöd krävs även en sektionsritning som visar konstruktionen. Exempel på hur en ansökan kan se ut. Finns även som hel A4 i slutet av detta dokument. Sammanfattning av riktlinjer och råd Tänk på att värna om ett öppet gatuliv, undvik att rama in din trädgård. Tänk på höjden av mur och plank och minimera avskärmning mot gata. Om du har skäl att ändå söka bygglov för tänk på: Variera med kulör. Finaste sidan mot granne. Anpassa till din bostads karaktär. Diskutera med dina grannar innan du ansöker om bygglov. Denna skrift har tagits fram av Viktor Malm och Per Westermark. Fotografier och illustrationer av Viktor Malm. Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen Terrasserad stödmur Postadress: Luleå kommun, Luleå Besöksadress: Stadshuset vån 7, Rådstugatan 11 E-post: Telefon expedition: Telefon växel:

8 mur Riktlinjer och plank för MUR, STAKET & PLANK 7

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer Regler vid uppsättning av antennmaster av Föreningen Sveriges Sändareamatörer Med tillstånd av författaren, Karlsborg/Vårgårda den 16/9 2000. 1 Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller, och

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11. Om kolonier i Malmö 2008

Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11. Om kolonier i Malmö 2008 Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11 Om kolonier i Malmö 2008 KOLONIUTREDNING 2008 Innehåll FÖRORD... 1 1 OM KOLONIER I MALMÖ... 3 2 MALMÖS OLIKA KATEGORIER AV KOLONIOMRÅDEN... 5 3 AVTAL KOMMUNEN-FÖRENINGEN-KOLONISTEN...

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130 RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING Miljönämnden 2002-11-12 130 1. INLEDNING Utbyggnaden av den nya mobiltelekommunikationsnätet UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems), eller 3G, (tredje

Läs mer

BELÄGGNING OCH TROTTOARER 1.1 Gatorna i Norrmalm har grusbeläggning, med undantag av Alholmsgatan, delar av Christinegatan samt Jakobsgatan och Kvastbergsgatan, som alla har asfaltbeläggning. Grus kan

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

INFORMATION INNAN DU BÖRJAR

INFORMATION INNAN DU BÖRJAR Kundmanual Fastighet Vad är en fastighet? Sök fastighetsbeteckning Fastighetsinformation Lagfaren ägare sidan 3 sidan 3 sidan 6 sidan 7 Bygglov Ritningar/Bygglov sidan 8 Mejla, spara på usb eller skriva

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

från de mer med och image av men den

från de mer med och image av men den TRAFIKPLANERING PÅ NYA SÄTT Detta är en sammanställning av diskussionsämnen, frågor och funderingar från de fyra sessionerna på Tyréns seminarieeftermiddag. Varje session började med en presentation av

Läs mer

Varför dröjer det? Faktorer som hindrar och försenar nyproduktionen av bostäder i Stockholms län.

Varför dröjer det? Faktorer som hindrar och försenar nyproduktionen av bostäder i Stockholms län. Rapport 2001:01 2010:13 Varför dröjer det? Faktorer som hindrar och försenar nyproduktionen av bostäder i Stockholms län. FÖRDJUPNINGSDEL I BOSTADSMARKNADSANALYSEN LÄGET I LÄNET: BOSTADSMARKNADEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer