Lathund för användare. Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund för användare. Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster"

Transkript

1 1 (31) Lathund för användare Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster Sida 1/31

2 2 (31) Versionshistorik Version Datum Ändrat av Kommentar Lars Wennerholm Första version Lars Wennerholm Tredje version Sida 2/31

3 3 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt Övergripande beskrivning Förutsättningar Inloggning, portalen Lista nytt barn Visa listade barn Visa listningshändelser Registrera vårdrapport eller munhälsobedömning manuellt Registrera EPI rapporter och munhälsobedömningar via filinläsning Ej inskickad vårdrapport Sök och visa fakturor Sök akutfakturaadress Värdeförråd Kapitationsersättningar Revisionsperioder Vårdåtgärder EPI parametrar Valideringar och kontroller Validering vid listning Validering vid vårdrapportering EPI parametrar Validering av behandlingsdatum Sida 3/31

4 4 (31) 1 Allmänt 1.1 Övergripande beskrivning Detta dokument beskriver funktionaliteten för barn och ungdomstandvård i applikationen Tandvårdsfönster. Följande funktioner omfattas Inloggning Listning av barn Visa listade barn Visa listningshändelser Vårdrapportering och EPI rapportering, inklusive rapportering av munhälsobedömningar för ettåringar, manuellt respektive via filinläsning Visa ej inskickade vårdrapporter Sök och visa patientdata Sök och visa fakturor Sök aktutfakturaadress Det regelverk som ligger till grund för funktionaliteten återfinns på s webbsidor: _och_ungdomstandvard/ Längst ned på varje webbsida i Tandvårdsfönster finns länk till detta regelverk 1.2 Förutsättningar Användaren är registrerad som användare i applikationen för berörd vårdenhet, i Region Skånes behörighetsadministrativa system MenuettRS (Enheten för Tandvård) Användaren har ett smart kort med ett installerat SITHS certifikat, placerat i kortläsare som är ansluten till datorn. Datorn har korrekt version av NetID installerat Berörd vårdenhet är registrerad i MenuettRS och där kopplad till vårdtyp Allmän barn och ungdomstandvård Berörd vårdenhet har ett ackrediteringsavtal för barn och ungdomstandvård i Region Skåne, som är registrerat i systemet WebbKoral Sida 4/31

5 5 (31) Sida 5/31

6 6 (31) 2 Inloggning, portalen Inloggning in i Tandvårdsfönster sker på webbadressen När användaren klickar på inloggningslänken på ovanatående webbsida, visas följande webbsida: Användaren klickar på Klicka här för att logga in. Systemet startar inloggningsdialogen där användaren får ange sitt certifikat, samt sin PIN kod för inloggning. Om användaren har behörighet att arbeta med mer än en vårdenhet, visas en vallista, där användaren uppmanas att välja den vårdenhet (klinik) som denne skall arbeta med, se bild nedan. Sida 6/31

7 7 (31) Efter eventuellt val av vårdenhet returnerar systemet en portalwebbsida, se bild nedan. ( Acceptansttest hör till testmiljön, bortse från detta). Om användaren har behörighet till funktionerna för Barn och ungdomstandvård, så visas en huvudflik i den blå listen överst på sidan. Om användaren har behörighet även till Tandvårdsreformfunktioner, visas även denna huvudflik. Sida 7/31

8 8 (31) För att välja funktion, klickar användaren på Barn och ungdom i den övre blå listen och markerar den funktion som han/hon vill arbeta med i rullgardinsmenyn som visas. Man kan också klicka på en av snabblänkarna som visas i sektionen Barn och ungdom. I den fortsatta beskrivningen i detta dokument beskrivs respektive funktion för barn och ungdom i systemet Tandvårdsfönster. Sida 8/31

9 9 (31) 3 Lista nytt barn Användaren klickar på funktionen Lista nytt barn i rullgardinsmenyn eller på snabblänk Systemet visar följande bild: Användaren anger patient genom att skriva in personnumret och klickar därefter på knappen Hämta Systemet hämtar upp och visar barnets namn, gatuadress och postadress Systemet kontrollerar också att barnet är folkbokfört i Skåne. Om så inte är fallet visas ett meddelande När barnets data hämtats upp visar systemet följande bild: Sida 9/31

10 10 (31) För att lista barnet på sin vårdenhet klickar användaren i rutan Härmed försäkrar jag. och klicka sedan på knappen Signera och skicka in Systemet visar en signeringsdialog, där användaren skall ange sin signeringskod för det SITHS certifikat som denne har på sitt smarta kort Efter signeringen visar systemet ett bekräftelsemeddelande enligt nedan, där det också framgår var barnet var listat tidigare Sida 10/31

11 11 (31) När listningen är klar enligt ovan kan barnet sökas fram med funktionen Visa listade barn (se nästa avsnitt). Vid listning enligt ovan sker samtidigt avlistning hos tidigare vårdenhet, samt ett anrop till integrationstjänsten med Lissy: TVF/WebbKoral anropar webbtjänst CRM_Care_Listing och skickar listningsdata (Patient, datum, vårdenhet) om listningshändelsen till Lissy (den nya listningen) Lissy avlistar barnet från tidigare vårdenhet, och listar på barnet på ny vårdenhet. Sida 11/31

12 12 (31) 4 Visa listade barn Med denna funktion kan man se alla listade barn på sin vårdenhet, söka fram ett enskilt barn och exportera sökresultat till Excel för hantering av datat utanför Tandvårdsfönster. Användaren väljer funktionen Visa listade barn i rullgardinsmenyn under Barn och ungdom i den övre blå listen, eller klickar på snabblänken som visas på portalsidan. Systemet visar följande bild: Alla listade barn på vårdenheten visas automatiskt o Reg.datum: den dag då barnet listades på vårdenheten o Rev.datum: sista dagen i aktuell revisionsperiod. Om barnet inte har en aktuell revisionsperiod (gäller 19 åring där vård/epi rapporterats, samt barn mellan 13 månaders ålder och 31/12 det år barnet är 2 år. Barnet skall ha fått en Munhälsobedömning rapporterad mellan månaders ålder) visas inget revisionsdatum. o Dagar kvar: Visar hur många dagar som återstår till Rev.datum, dvs till sista dagen för vårdrapportering/epi rapportering. Då ingen aktuell revisionsperiod finns visas inget. Användaren kan söka upp ett enskilt barn via personnummer, för respektive efternamn, stad (postort) eller postnummer. Man kan även söka på Revisionsdatum. Alla barn som är listade har ett revisionsdatum som skapas av systemet. Revisionsdatumet är specifikt för patienten och är det sista behandlingsdatumet i revisionsperioden som kan anges vid Sida 12/31

13 13 (31) vårdrapportering för att vårdenheten skall ha uppfyllt sitt åtagande enligt regelverket. Se vidare i regelverket här: for allman barn och ungdomstandvard LOV/ För att se systemets data för ett barn, klickar användaren på personnumret i listan Systemet visar följande bild: Förklaringar till informationen som visas: Nuvarande listning: Den vårdenhet där barnet i listat förnärvarande Föregående listning: Den vårdenhet där barnet var listat före nuvarande listning Sida 13/31

14 14 (31) Senaste EPI: Den senaste EPI rapport som finns registrerad. EPI data skall registreras det år barnet fyller, 3, 6, 9, 12 och 19 år. Här visas också vilken undersökningsåtgärd som är rapporterad, 101 eller 102 Revisionsperioder: Här visas barnets nuvarande och tidigare revisionsperioder, samt om vårdrapport inrapporterats i tid (före sista datum i revisionsperioden). Exkluderad från revision betyder att barnet kan vara exkluderat från revision om det t ex flyttat in i regionen och blivit listat när endast kort tid (åtta veckor) återstår av revisionsperioden. Sida 14/31

15 15 (31) 5 Visa listningshändelser Denna funktion används för att se vad som hänt listningsmässigt under en period mellan två utbetalningstillfällen. Det betyder att det är listningshändelser mellan den 15:e en månad och den 15:e nästa månad som visas. Betalningskörning (systemet skapar upp fakturor) baserat på listade barn görs den 15:e varje månad. För att se listningshändelser under en period, väljer användaren funktionen Visa listningshändelser i rullgardinsmenyn under Barn och ungdomsfliken i den blå listen överst på sidan, eller välj funktionen i den lista av snabblänkar som visas på portalsidan Systemet visar följande bild. (Sektionerna Nya listningar och Avlistade patienter kan expanderas genom att klicka på pilknappen till vänster om rubriken) För att se t ex Nya listningar, klickar användaren på excelikonen varvid en Excelfil genereras och visas på skärmen Sida 15/31

16 16 (31) Användaren kan välja vilken period han/hon vill se genom att välja kombinationen år och månad. Förklaring till vad som visas: o Totalt antal listade barn för vald månad: Här visas antal barn som var listade den 15:e vald månad. Listningsersättningen baseras på denna siffra. o Nya listningar: visar nya barn som listats på vårdenheten under perioden (i exemplet ovan från 15/4 till den 15/ o Avlistade patienter: visar de barn som flyttat ut, avlidit eller listat om sig hos annan vårdenhet under perioden (i exemplet ovan från 15/4 till den 15/5 2013) Sida 16/31

17 17 (31) 6 Registrera vårdrapport eller munhälsobedömning manuellt Under revisionperioden för ett barn skall vårdenheten registrera en vårdrapport. Vad som skall registreras styrs av barnets ålder under revisionsperioden. För barn som under ett kalenderår fyller 3, 6, 9, 12 eller 19 år skall EPI data rapporteras. I övriga fall för barn över 3 år skall endast åtgärd 101 eller 102 rapporteras (se regelverket). För barn som är månader skall en Munhälsobedömning rapporteras. För att vårdrapportera/epi rapportera, väljer användaren funktionen Registrera vårdrapport i rullgardinsmenyn under Barn och ungdom, eller klickar på snabblänken i startbilden (portalbilden) Systemet visar följande sida: Användaren anger barnets personnummer och klickar på knappen Hämta Systemet visar barnets namn och adress Användaren anger därefter behandlingsdatum Beroende på barnets ålder visar systemet därefter vad som skall rapporteras. I exemplet nedan är barnet 19 år, varför EPI parametrar som skall rapporteras för en 19 åring visas: Sida 17/31

18 18 (31) Användaren anger behandlingsdatum Användaren markerar en av undersökningsåtgärderna 101, 102 eller Munhälsobedömning (ettåringar). Systemet kommer vid sparandet att validera enligt följande regler: o Om revisionsperioden sträcker sig över en period som inte omfattar ett EPI år, räcker det med en 101:a eller 102:a en gång under revisionsperioden. o För åldrarna 6, 9, 12 och 19 skall en 101:a + EPI data rapporteras in o För 3 åldern 3 år skall en 101:a eller 102:a + EPI data rapporteras in Användaren klickar därefter på Spara utkast Systemet sparar informationen och lägger till en rad under Utkast. Upp till 20 st rapporter kan läggas in som utkast Ett utkast (en rad) kan tas bort genom att klicka på Ta bort i högerkolumnen Sida 18/31

19 19 (31) Användaren kan fortsätta lägga till upp till 20 vårdrapporter Därefter klickar användaren på knappen Signera och skicka in, och anger sin PIN kod för signering/underskrift i dialogen som visas (och klickar på OK) Systemet sparar uppgifterna till databasen Om användaren väljer att logga ut innan signering skett, ligger utkasten kvar kvar nästa gång användaren loggar in Vårdrapportinformationen visas efter inskickningen på patientsidan, som nås via funktionen Visa listade patienter. Munhälsobedömning för ettåringar rapporteras på samma sätt som ovan. Notera att revisionsperioden för ettåringar är från och med månad 11 till och med månad 13 i barnets ålder. Rapportering av ovanstående skall ske senast 30 dagar efter behandlingsdatum/undersökning. Sida 19/31

20 20 (31) 7 Registrera EPI rapporter och munhälsobedömningar via filinläsning Vårdenheter som har många barn listade och därmed gör många vårdrapporteringar, kan slippa att registrera varje barn för sig manuellt. Istället kan man läsa in en fil med alla rapporter, förutsatt att journalsystemet har en exportfunktion för detta som producerar en xml fil enligt fastställd specifikation. Enligt nedanstående exempel: <?xml version="1.0" encoding="utf 8"?> <ChildYouthTreatmentReportFile xmlns=" xmlns:xsi=" <FileHeader> <CareProvider> <Name>Klinik AB</Name> </CareProvider> </FileHeader> <TreatmentReports> <TreatmentReport> <SocialSecurityNumber> </SocialSecurityNumber> <TreatmentDate> </TreatmentDate> <TreatmentCode>102</TreatmentCode> </TreatmentReport> <TreatmentReport> <SocialSecurityNumber> </SocialSecurityNumber> <TreatmentDate> </TreatmentDate> <TreatmentCode>101</TreatmentCode> <EpiReport> <Temp_deft>15</Temp_deft> <Temp_dt>15</Temp_dt> <Perm_DFT>15</Perm_DFT> <Perm_DFSa>15</Perm_DFSa> <Perm_DT>15</Perm_DT> </EpiReport> </TreatmentReport> <TreatmentReport> <SocialSecurityNumber> </SocialSecurityNumber> <TreatmentDate> </TreatmentDate> <TreatmentCode>MHB B</TreatmentCode> </TreatmentReport> </TreatmentReports> </ChildYouthTreatmentReportFile> Användaren väljer funktionen Registrera vårdrapporter via fil i rullgardinsmenyn under fliken Barn och ungdom i den blå listen överst på sidan, eller klickar på snabblänken på startsidan/portalsidan. Systemet visar följande bild: Sida 20/31

21 21 (31) Användare klickar på knappan Choose File och väljer den fil som skall laddas upp. Därefter klickar användaren på knappen Ladda upp fil Systemet kontrollerar filen så att den innehåller korrekt data. Om det finns vårdrapporter som inte accepteras, skapas en felfil som visas på sidan. I denna fil finns meddelanden om vilka vårdrapporter som inte accepterades samt vad som är fel (t ex Barnet var inte listat på vårdenheten vid angivet behandlingsdatum osv). Denna fil är underlag för kontroll och rättelse hos vårdgivaren Systemet returnerar också en fil med alla vårdrapporter som accepterades av kontrollfunktionen. Denna fil kan sparas ned, laddas upp igen, signeras och skickas in genom att klicka på knappen Signera och skicka in, som visas efter valideringskontrollen. Sida 21/31

22 22 (31) 8 Ej inskickad vårdrapport Denna funktion kan användas för att se vilka vårdrapporter som ännu inte skickats in för olika barn och revisionsperioder. Genom att ange olika kombinationer av år och månad, kan man få ett underlag för sin planering av behandling av barnen vad avser Region Skånes krav på inrapportering. Användaren väljer funktionen Ej Inskickad vårdrapport i rullgardinsmenyn som nås genom att klicka på Barn och ungdom i den blå listen överst på sidan, alternativt klickar på snabblänken på startsidan/portalsidan Systemet visar följande bild: Användaren kan söka på en enskild patient med personnummer, efternamn eller förnamn, samt filtrera på År och Månad Användaren kan klicka på personnumret för en patient, och då visas patientsidan Användaren kan t ex söka på en viss patient i kombination med Alla år, då visar systemet alla eventuella revisionsperioder för patienten där vårdrapport saknas, se exempel på sökresultat i bilden nedan: Sida 22/31

23 23 (31) Sida 23/31

24 24 (31) 9 Sök och visa fakturor Faktureringen sköts automatiskt i systemet, utan att vårdenheten behöver vidta speciella åtgärder. Fakturor skapas i mitten av varje månad, baserat på de barn som fanns listade på vårdenheten den 15:e. Systemet skapar den 16:e först en fil med alla listade barn på vårdenheten, och skickar denna lösenordsskyddade fil via FTP till Statistiska Centralbyrån, som i sin tur returnerar en vägd CNI faktor som används för att justera månadsbeloppet för vårdenheten, dvs för alla barn/listningar Faktorn används för justering av 25% av det totala kapitationsersättningsbeloppet för de listade barnen Den 23:e varje månad genererar systemet automatiskt fakturor för alla vårdenheter där CNIjusterat belopp särredovisas För att söka fram en faktura, väljer användaren funktionen Sök faktura i rullgardinsmenyn under flik Barn och ungdom, alternativt klickar på snabblänken på startsidan/portalsidan. Systemet visar följande bild: Sida 24/31

25 25 (31) Användaren kan söka på Eget fakturanummer (detta skapas automatiskt av systemet med formatet BoUTVÅÅÅÅMM), ett datumspann för fakturadatum, fakturanummer (även Räkningsnummer kan anges i sökfältet) samt patientens personnummer. Om man klickar i rutan Visa endast godkända fakturor så visas alla fakturor som attesterats av Enheten för tandvård och därmed är klara för utbetalning. I fallet Barn och ungdomstandvård motsvarar alltid ett Räkningsnummer ett Fakturanummer om vårdenheten är en fristående klinik. För paraplyorganisation med flera vårdenheter kopplade till sig i systemet blir F numret en samlingsfaktura ditt ett antal Räkningar hör. För att se en faktura, klickar användaren på Räkningsnr Systemet visar följande bild: Följande typer av fakturarader kan visas beroende på vilka barn som är listade på användarens vårdenhet: Kapitationsersättning barn 0 2 år. Denna ersättning CNI justeras inte Kapitationsersättning barn 3 till 19 år. Fast del CNI justering av kapitationsersättning för barn 3 19 år. Den del av beloppet som CNIjusterats (25% av totalt ersättningsbelopp) Sida 25/31

26 26 (31) Ersättningsperiod anges med formatet ÅÅÅÅ MM, där t ex avser ersättning för listade barn per Momsregistreringsnummer visas (ej i bilden på förra sidan) Antal avser antal barn som omfattas av ersättningen. Vid fakturakörningen skapar systemet en pdf version av fakturan för ersättningsperioden. Användaren kan se fakturan i pdf format, och spara ned eller skriva ut den Användaren klickar på Visa faktura som pdf. Acrobat Reader installerat på datorn för att kunna öppna fakturan i pdf format Systemet öppnar ett fönster och visar pdf fakturan. Exempel på hur fakturan kan se ut (momsregistreringsnr visas, men finns ej med i exemplet nedan): Sida 26/31

27 27 (31) 10 Sök akutfakturaadress Ibland utförs vård akut på barn som inte är listat på vårdenheten. I dessa fall skall faktura skickas till den vårdenhet där barnet är listat. För att söka fram adressen till denna vårdenhet, finns en funktion kallad Akutfaktura. För att söka fram en adress för akutfaktura: Användaren väljer funktion Akutfaktura i rullgardinsmenyn under flik Barn och ungdom, alternativt klickar på snabblänken på startsidan/portalsidan Systemet visar följande bild: Användaren anger behandlingsdatum och patientens personnummer, och klickar därefter på knappen Hämta Systemet visar en informationsruta där det står att sökningen loggas. Detta sker av patientsekretesskäl Användaren klickar på OK för att fortsätta Systemet visar då patientens namn, adress, samt namn och adress till den vårdenhet där patienten är listad, och som därmed skall faktureras. Exempel: Sida 27/31

28 28 (31) Sida 28/31

29 29 (31) 11 Värdeförråd 11.1 Kapitationsersättningar För barn 0 2 år: 300 kr per listad och år För barn 3 19 år: kr per listad och år, varav 25% justeras med CNI faktor 11.2 Revisionsperioder Revisionsår: 2013, 2014 osv allteftersom revisionsperioder skapas Revisionsmånad o Januari o Februari o Mars o April o Maj o Juni o Juli o Augusti o September o Oktober o November o December 11.3 Vårdåtgärder Används vid vårdrapportering under barnets revisionsperioder. Värden: 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 102 Fullständig undersökning och doagnostik, tandhygienist MHB B Munhälsobedömningar 11.4 EPI parametrar deft o Antal manifest karierade, extraherade (till följd av karies) och/eller fyllda temporära tänder o Skall inrapporteras för 3 resp 6 åringar dt o Antal temporära tänder med nytillkomna manifesta primär och/eller sekundärkariesskador o Skall inrapporteras för 3 resp 6 åringar DFT o Antal manifest karierade och/eller fyllda permanenta tänder o Skall inrapporteras för 9, 12 och 19 åringar DFSa o Antal manifest karierade och/eller fyllda approximalytor på permanenta tänder o Skall inrapporteras för 9, 12 och 19 åringar Sida 29/31

30 30 (31) DT o Antal permanenta tänder med nytillkomna manifesta primär och/eller sekundärkariesskador o Skall inrapporteras för 9, 12 och 19 åringar Sida 30/31

31 31 (31) 12 Valideringar och kontroller 12.1 Validering vid listning Validering att barnet inte redan är listat på vårdenheten Validering att barnet är folkbokfört i Skåne Validering att barnet inte är avlidet 12.2 Validering vid vårdrapportering EPI parametrar deft o Maxvärde 20 o Skall inrapporteras för 3 resp 6 åringar dt o Maxvärde 20 o Skall inrapporteras för 3 resp 6 åringar DFT o Maxvärde 32 o Skall inrapporteras för 9, 12 och 19 åringar DFSa o Maxvärde 64 o Skall inrapporteras för 9, 12 och 19 åringar DT o Maxvärde 32 o Skall inrapporteras för 9, 12 och 19 åringar Validering av behandlingsdatum Validering att barnet var listat på vårdenheten vid behandlingsdatum Validering av att rapportering sker senast 30 dagar efter behandlingsdatum Sida 31/31

Lathund. Allmän Barn- och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster

Lathund. Allmän Barn- och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster 1 (34) Lathund, Tandvårdsfönster Sida 1/34 2 (34) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning, portalen... 4 3 Lista nytt barn... 7 4 Visa

Läs mer

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster Lathund Förhandsbedömning i Sida 1/18 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 06 05 Första version 0.2 Uppdaterad med delegeringsfunktionalitet 2012 11 16 Ändrat Tandbågen 2 till Sida 2/18 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (21) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/21 2 (21) Versionshistorik Version Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 11 09 Lars Wennerholm Första version 0.2 2012 11 26 Lars Wennerholm

Läs mer

Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01

Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01 Sida 1 (37) Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01 Sida 2 (37) Innehåll Åtkomst... 4 Inloggning med användarnamn och lösenord... 4 Inloggning med certifikat... 4

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (20) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/20 2 (20) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

Lathund. Söka patienter i Tandvårdsfönster

Lathund. Söka patienter i Tandvårdsfönster Lathund Söka patienter i Sida 1/9 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-11-16 Första version Ändrat länken till inloggningssidan Sida 2/9 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Övergripande beskrivning...

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Testa ditt SITHS-kort

Testa ditt SITHS-kort Testa ditt SITHS-kort Det är viktigt att du omgående testar att ditt kort fungerar så att det inte uppstår problem när du senare ska använda det för inloggning. För att du ska kunna använda ditt SITHS-kort

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård 1 (32) Lathund Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård Allmän barn- och ungdomstandvård 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa remiss/konsultation

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Lathund. Beställa F-kort i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa F-kort i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Beställa F-kort i Tandvårdsfönster Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Logga in... 4 3 Ansöka F-kort... 6 3.1 Steg

Läs mer

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet EM2000 W-3.5, 2010-07-26 UPPDATERAD: 2015-07-22 1 (21) Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Acrobat version Du behöver ha Acrobat Pro installerat på din dator för att signera planer i Atlas. Däri finns funktion för certifiering/signering.

Acrobat version Du behöver ha Acrobat Pro installerat på din dator för att signera planer i Atlas. Däri finns funktion för certifiering/signering. Instruktioner för signering av kursplaner som Granskare 1. Reviderad kursplan signeras av Granskare 1. Nya kursplaner och utbildningsplaner signeras av Granskare 7. Reviderad utbildningsplan signeras av

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Lathund. Tandvårdsfönster

Lathund. Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Logga in i...4 3 Aktivitetslistan...6 3.1 Exportera till Excel...9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet beskriver hur man i på olika sätt

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3 Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7 LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING Version. 200-08-2 Sida av 7 INTRODUKTION... 3 KOMPETENSSÖKNING... 3 SÖKNING - SÖKNING PÅ ORGANISATIONSNIVÅ... 3 SÖKNING 2- SÖKNING MED HJÄLP AV KOMPETENSNIVÅER... 5 KOMPETENSKNAPPEN...

Läs mer

Dok. nr: SLLIT-ANS-200201-005. Beskrivning för registrering inom ATj

Dok. nr: SLLIT-ANS-200201-005. Beskrivning för registrering inom ATj Dok. nr: SLLIT-ANS-200201-005 Beskrivning för registrering inom ATj Innehållsförteckning 1 Revision... 3 2 Allmänt Bakgrund... 3 3 Syfte... 3 4 Omfattning... 3 5 Steg för steg guide... 4 5.1 Administrationsgränssnittet

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Manual Digital Röntgen

Manual Digital Röntgen Manual Digital Röntgen Inledning Digital Röntgen är en webbaserad tjänst för digitala röntgenremisser, som du loggar in på via sidan: https://kennet.skk.se/rontgen/. Du ska använda webbläsaren Microsoft

Läs mer

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme INNEHÅLL 1 Inloggning...2 2 Översikt...3 2.1 Välj anläggning...4 3 Timvärden...5 3.1 Ändra period...6 3.2 Ändra periodstorlek...7 3.3 Visa som...8 3.4 Enhet...9

Läs mer

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL Uppdaterad 2016-05-18 MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL En guide steg för steg för dig som vill ansöka om musikskolekurs till ditt barn Orientering på sidan för musikskoleansökan Sidan 2 Inloggning samt ansökan

Läs mer

Snabbguide till Vårdfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura Snabbguide till Vårdfaktura För vårdgivare Version 3.0 - framtagen 2015-09-29 av Mikael Öman 1 (8) Innehållsförteckning VÅRDFAKTURA ETT SYSTEM FÖR E-FAKTURERING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I VÅRDFAKTURA...

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 Version 1.2 Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 För vårdgivare Version 1.2 1 (12) Innehållsförteckning AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN ETT SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN...

Läs mer

Lathund Stöd för egenvård

Lathund Stöd för egenvård Lathund Under 04 erbjuds stöd för egenvård till patienter listade vid Björknäs, Sanden, Grytnäs och Övertorneå hälsocentraler. Ni kan registrera och se grafer över fysisk aktivitet och egenprovtagning

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Version 1.1, 2016-05-20 Innehåll Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan... 1 Förutsättningar att skapa en utbetalningsansökan... 1 1 Logga in i Min

Läs mer

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons...

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons... LATHUND FÖR MALVIN INNEHÅLL 1 Registrera ny användare... 2 2 Logga In... 3 2.1 Glömt lösenord... 4 3 Annonsering... 5 3.1 Skapa annons... 5 3.2 Redigera annons... 8 3.3 Ta bort förmedlad annons... 8 3.4

Läs mer

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering Version 2.3 Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering 2 (11) VAL AV BOKFÖRINGSFIL... 3 VAL AV KONTERINGSMODELL... 4 KONTERA OCH GODKÄNNA FAKTURA... 5 KONTERA EN POST... 6 HÄMTA/SKAPA BOKFÖRINGSFIL... 8 ADMIN

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Din guide till. Hogia Webbrapporter. Ett tillval som hjälper dig arbeta effektivare

Din guide till. Hogia Webbrapporter. Ett tillval som hjälper dig arbeta effektivare Din guide till Hogia Webbrapporter Välkommen till Hogia Webbrapporter Med hjälp av Hogia Webbrapporter kan dina medarbetare/klienter hämta rapporter direkt från företagets/ redovisningsbyråns ekonomisystem

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige

Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Registret startade 2010 och en större förändring av de olika formulären och dess inmatning har gjorts under 2013. Finns frågor om registreringen hör av

Läs mer

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat Guide Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat 1 (10) 1 Så här gör du för att hämta ditt SITHS-certifikat till din Telia e-legitimation. Öppna mejlet

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera

LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera Version.0 av 8 Denna lathund är tänkt för leverantörer till Trafikverket, som behöver en snabbintroduktion i hur man lämnar eller överför information

Läs mer

[L7] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Specialisttandvård HSF 1309-1007 Sidan 1 av 27

[L7] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Specialisttandvård HSF 1309-1007 Sidan 1 av 27 Sidan 1 av 27 1. Specialisttandvård............................................................................. 2 1.1 STV - Administration.......................................................................

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Välkommen till kommunens Lärportal - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Ansökan om konto för vårdnadshavare 1. Skriv in www.edwise.se i webbläsarens adressfönster 2. Välj länken för att ansöka

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten Administration av landstingsstatistik Statistiktjänsten Versionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Zara Sarén Första versionen för Statistiktjänsten 3.0 1.1 Zara Sarén I avsnittet Om landstingsstatistik,

Läs mer

Användarhandbok - attest. Egenrapportering

Användarhandbok - attest. Egenrapportering Användarhandbok - attest Egenrapportering Innehållsförteckning INLEDNING...1 INSTRUKTION FÖR ATTESTANTER...1 SÖKFUNKTIONEN...1 STARTA ATTESTERING...3 ATTESTERA...5 ACKUMULATORER...7 UTSKRIFTER...8 ÖVERSIKTSBILDEN...9

Läs mer

ProReNata Journal. Snabbstart

ProReNata Journal. Snabbstart ProReNata Journal Snabbstart 1 av 8 Välkommen till ProReNata Journal! Vi har lagt ner stor möda på att det här systemet ska bli ett tillförlitligt och enkelt verktyg som hjälper dig i din vardag. Den här

Läs mer

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport Användarstöd Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Läs mer

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag)

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Du är nu på väg att ansöka om innovationsbidrag via webbansökan en tjänst framtagen av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

Lathund. Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster

Lathund. Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster 1 (13) Lathund Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster Sida 1/13 2 (13) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Administrera serier Version 2.0, 2013-10-03 Syfte Guiden beskriver hur serier och cuper, allt ifrån Silva League till lokala ungdomsserier, hanteras i Eventor. Den riktar sig till användare

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

SveaStorePay. Innehåll och sidor. Svea Ekonomi SveaStorePay

SveaStorePay. Innehåll och sidor. Svea Ekonomi SveaStorePay SveaStorePay Innehåll och sidor Introduktion SveaStorePay... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Startsida... 3 Ny förfrågan... 4-5 Signering med Mobilt BankID... 6 Sammanfattning... 7 Kommunikation och

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Manual - Symfoni - Vårdgivare

Manual - Symfoni - Vårdgivare Sidan 1 av 64 1. Symfoni för vårdgivare................................................................................. 2 1.1 Fakturering - Vårdgivare...........................................................................

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP Prognosmanual för Enhetschefer 0 Innehållsförteckning Inloggning i AcadeMedia RP (genom fjärrskrivbordet)... 2 Prognos i RP Vad ska jag som enhetschef göra?... 2 Starta arbetet

Läs mer

Lathund. Sök tandvårdsintyg. i Tandvårdsfönster

Lathund. Sök tandvårdsintyg. i Tandvårdsfönster 1 (11) Lathund Sök tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster Sida 1/11 2 (11) Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Logga in i Tandvårdsfönster...4 3 Sök intyg...6 3.1 Exportera till Excel... 10 4 Ändra aktuellt

Läs mer

NY LATHUND 2015-04-22. Nyregistrering som ny medlem eller loggar in gör du via: www.gotland.se/pmc (Länk nere till höger på sidan)

NY LATHUND 2015-04-22. Nyregistrering som ny medlem eller loggar in gör du via: www.gotland.se/pmc (Länk nere till höger på sidan) NY LATHUND 2015-04-22 Nyregistrering som ny medlem eller loggar in gör du via: www.gotland.se/pmc (Länk nere till höger på sidan) 1 Registrera konto För att logga in eller skapa ett konto (bli medlem)

Läs mer

Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej förväntade händelser som skulle kunnat medföra risk eller skada för någon.

Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej förväntade händelser som skulle kunnat medföra risk eller skada för någon. Lisa, Lokalt InformationsSystem om Arbetsskador samt tillbud Manual för registrering av tillbud i Lisa Version 8.02 2012-05-30 @F Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Handbok PRIMULA Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Primula - Hur loggar man in...4 Primula - Startsida...4

Läs mer

Ansökan om specialkost i förskola och skola

Ansökan om specialkost i förskola och skola Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Om ditt

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Manual för nedladdning av certifikat till reservkort 2014-06-20

Manual för nedladdning av certifikat till reservkort 2014-06-20 TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA ETT RESERVKORT FÖR TILLFÄLLIG ÅTKOMST TILL PATIENTINFORMATION I LANDSTINGET VÄSTMANLAND OBS! Viktig information! Ditt reservkort + kodkuvertet är dina personliga värdehandlingar

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 Version 1.52 Nov 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http://portal.vecturaxplorer.

Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http://portal.vecturaxplorer. Manual Vectura Xplorer Portalen Senast ändrad 2012-07-02 Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http:// För att komma in krävs användarnamn

Läs mer

Version 1.1. Handbok för nya ELIN. Systemet för inrapportering till Elpriskollen

Version 1.1. Handbok för nya ELIN. Systemet för inrapportering till Elpriskollen Version 1.1 Handbok för nya ELIN Systemet för inrapportering till Elpriskollen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Författare: Bengt Gustavsson Copyright: Energimarknadsinspektionen Förord

Läs mer

Mawik Medlemsregister. Användarmanual

Mawik Medlemsregister. Användarmanual Mawik Medlemsregister Användarmanual INLEDNING Innehållsförteckning INLEDNING... 2 OM DENNA MANUAL... 2 Bilder från programmet... 2 Manualens innehåll... 2 STARTA PROGRAMMET... 3 MODULER OCH FLIKAR...

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer