Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Maria Johansson Tandvårdsgruppen Principer för fastställande av Folktandvården Östergötlands prislistor 1 januari 2014 Inför 2014 sker inte några förändringar i det statliga tandvårdsstödet. Däremot infördes nya referenspriser och några smärre justeringar gjordes i regelverket I samband med dessa förändringar infördes bland annat möjlighet att använda åtgärderna 427 och 428 (benaugmentation) för ST-tandläkare under utbildning inom parodontologi och käkkirurgi varför dessa åtgärder nu även prissatts i prislistan för allmäntandvård.. En prisjämförelse av rådande tandvårdstaxor hos Folktandvårdsorganisationerna i landet har föregått diskussioner om prisjustering för Folktandvården i Östergötland. Vi har, liksom i tidigare jämförelser, kunnat konstatera att Folktandvården Östergötland ligger under medelpriset för Folktandvården i Sverige för många åtgärder inom allmäntandvård. Värt att notera är att Folktandvårdsorganisation i landet i allt större utsträckning justerar priserna i samband med årsskiftet och att detta leder till att prisjämförelsen, i huvudsak, alltså görs mot prisnivån Priserna för specialisttandvård är svåra att jämföra då konstruktionerna av dessa prislistor verkar variera samtidigt som eventuella andra finansieringsalternativ av verksamheten är svåra att överblicka. Flera landsting saknar också specialister inom vissa specialiteter varför dessa inte är prissatta. Jämförelserna för samtliga åtgärder mellan alla Folktandvårdsorganisationer bifogas. Några strukturella förändringar i prislistan har inte gjorts förutom möjlighet till tillägg för ädelmetaller till åtgärd 884, S884 vilket är ett tidigare förbiseende. I arbetet med att framställa bifogat förslag till Folktandvården priser har samråd skett med representanter för käkkliniken och odontologisk radiologi. Vid framtagande av bifogat förslag till priser i Folktandvården i Östergötland för 2014 har följande faktorer beaktats i nedan nämnd ordning: Nuvarande pris. Kostnadstäckning för respektive åtgärd Medelpris i Folktandvården i Sverige 1 oktober 2013 på jämförbara åtgärder inom allmäntandvård och specialisttandvård. Uppdaterade referenspriser från och med 1 september Upphandling av tandteknik Upphandling av implantatkomponenter.

7 Vår bedömning är att priserna för 2014 för allmäntandvård i Folktandvården i Östergötland sammantaget kommer att ligga på eller något under medelpris för Folktandvården i Sverige, då vi också utgår från att många andra FTV organisationer kommer att höja sina priser from 1 januari För Folktandvården Mats Svensson Försäkringstandläkare

8 Folktandvården Östergötland prislista Allmäntandvård Pat- Referens- avgift Pris pris 50% 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel H Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, omfattande Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist H Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist, omfattande Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist 105 L Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist, mindre omfattning 107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare L Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare, enkel H Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare, omfattande Utredning utförd av tandläkare H Utredning utförd av tandläkare, omfattande Röntgenundersökning av enskild tand Röntgenundersökning, delstatus Röntgenundersökning, helstatus Panoramaröntgen Röntgenundersökning, extraoral Röntgenundersökning, omfattande Tomografisk undersökning av en kvadrant Tomografisk undersökning av två kvadranter Tomografisk undersökning av tre kvadranter Tomografisk undersökning av fyra kvadranter Studiemodeller för behandlingsplanering Salivsekretionsmätning Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning Biopsi inklusive Laboratorieundersökning, (PAD) Sjukdomsförebyggande åtgärder 201 Information och instruktion vid risk för karies ellrer paridontal sjukdom och käkfunktionsstörning 201 L Information och instruktion vid risk för karies ellrer paridontal sjukdom och käkfunktionsstörning, mindre omfattning 204 Profylaxskena, per skena Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökning Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring Sjukdomsbehandlande åtgärder 301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling Sjukdomsbehandlande åtgärder Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling H Sjukdomsbehandlande åtgärder, mycket omfattande behandling Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem L Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattning 312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom Stegvis excavering Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning L Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, kortare tid H Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, längre tid Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning H Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, längre tid Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 343 T Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling, tandläkare 362 Lustgassedering, per gång

9 Folktandvården Östergötland prislista Allmäntandvård Pat- Referens- avgift Pris pris 50% 400. Kirurgiska åtgärder 401 Tanduttagning, en tand Tanduttagning, en tand, komplicerad Tanduttagning tillkommande enkel Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 405 Omfattande dentoalveolär kirurgi Tanduttagning, övertalig tand Implantatkirurgiska åtgärder 420 Implantat, per styck Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat Kirurigisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat Kirurigisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat Kirurigisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik Benaugumentation med egen benvävnad, per operationstillfälle Benaugumentation med benersättningsmaterial,, per operationstillfälle Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle Perioperativ kirurgi vid implantatkirurgi Avlägsnande av ett implantat Avlägsnande av ett implantat, enkel Parodontalkirurgiska åtgärder 441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle 441 L Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle, mindre omfattning 442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder, per operationtillfälle Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per op-tillfälle 480 Kontroll koagulation, tilläggsåtgärd Rotbehandlingsåtgärder 501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal Rrensning och rotfyllning, två rotkanaler Rensning och rotfyllning tre rotkanaler Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler Akut endodontisk behandling Komplicerad kanallokalisation Stiftborttagning Apicalkirurgisk behandling, per operationstillfälle Bettfysiologiska åtgärder 604 Mjukplastskena, laboratorieframställd för bettfysiologisk behandling, per skena Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer per skena Reparativa åtgärder 701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand L Fyllning av en yta på framtand eller hörntand, mindre omfattning Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand Fyllning av en yta på molar eller premolar L Fyllning av en yta på molar eller premolar, mindre omfattning H Fyllning av en yta på molar eller premolar, större omfattning Fyllning av två ytor på molar eller premolar Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar Krona i plastiskt material, klinikframställd Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi

10 Folktandvården Östergötland prislista Allmäntandvård 800. Protetiska åtgärder Pat- Referens- avgift Pris pris 50% Tandstödd protetik 801 Laboratorieframställd krona A Laboratorieframställd krona - urtagskrona B Laboratorieframställd krona - helkeramisk Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift Hängande led vid tandstödd protetik, per led A Hängande led vid tandstödd protetik, helkeramiskt, per led Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd A Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, helkeramiskt, per stöd Radikulärförankring vid avtagbar protes Semipermanent krona eller hängande led, per led Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led Reparation av tandstödd protetik 811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per tand H Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per tand, emaljretinerad Broreparation Broreparation Broreparation Sadelkrona Avtagbar protetik 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment Attachments, per styck Hel underkäksprotes Hel överkäksprotes Immediatprotes, hel käke Reparation av avtagbar protes 831 Justering av avtagbar protes Lagning av protes eller tillsättning av protestand Rebasering av protes Lagning av protes där avtryck krävs H Lagning av protes där avtryck krävs, omfattande Rebasering och lagning av protes Komplicerad lagning av protes Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 839 Inmontering av förankringselement, per käke Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling 845 Ocklusionskorrigerande bettslipning Skena för vertikal platsberedning Klammerplåt Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand Implantatprotetiska åtgärder 852 Implantatförankrad krona A Implantatförankrad krona, helkeramisk Hängande led vid implantatförankrad bro A Hängande led vid implantatförankrad bro, helkeramiskt Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat,per implantat Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat * 862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat * 863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat * 864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke * 865 Implantatförankrad bro, underkäke 4 implantat *

11 Folktandvården Östergötland prislista Pat- Referens- avgift Allmäntandvård Pris pris 50% 867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke *

12 Folktandvården Östergötland prislista Pat- Referens- avgift Allmäntandvård Pris pris 50% 871 Implantatstödd täckprotes, 2 implantat * 872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat * 873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat * 874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat Implantatstödd täckprotes exklusive implantat, implantatkomponenter * och förankringselement 878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck Reparation av implantat och implantatstöddprotetik 881 Reparation av implantatförankrad kontruktion, mindre omfattning L Reparation av implantatförankrad kontruktion, mindre omfattning. Förslutning av skruvschakt 882 Av- och återmontering av implantatförankrad bro L Av- och återmontering av implantatförankrad bro, enklare Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 886 Distans inkl centrumskruv, per styck Fästskruv, per styck Centrumskruv, per styck Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel A Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel, helkeramisk Tandreglering och utbytesåtgärder Tandreglering 901 Tandreglering, en käke, enkel behandling,högst 1 år * 902 Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling, 1 till 1,5 år * 903 Tandreglering, en käke, normal behandling, 1,5 till 2 år * 904 Tandreglering, en käke, komplicerad behandling * 905 Tandreglering två käkar, enkel behandling, högst 1 år * 906 Tandreglering två käkar, okomplicerad behandling, 1 till 1,5 år * 907 Tandreglering två käkar, normal behandling, 1,5 till 2 år * 908 Tandreglering två käkar, komplicerad behandling * Utbytesåtgärder 921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand B Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand, helkeramisk. 922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar B Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar, helkeramisk 925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller Implantat ingår. Enstegsteknik 925 A Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller Implantat ingår. Tvåstegsteknik. 926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller B Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller Helkeramisk 927 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbens förankrat implantat vid tillstånd 5033 eller B Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbens förankrat implantat vid tillstånd 5033 eller Helkeramisk 928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår. Enstegsteknik

13 Folktandvården Östergötland prislista Pat- Referens- avgift Allmäntandvård Pris pris 50% 928 A Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår. Tvåstegsteknik 929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. 929 B Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036 eller 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, helkeramisk 930 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbens förankrat implantat vid tillstånd 5033 eller 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. 930 B Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbens förankrat implantat vid tillstånd 5033 eller 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, helkeramisk 931 Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtands lucka vid tillstånd 5033 eller 5037 inklusive eventuell friläggning och distansanslutning Implantaten ingår. Enstegsteknik 931 A Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtands lucka vid tillstånd 5033 eller 5037 inklusive eventuell friläggning och distansanslutning Implantaten ingår. Tvåstegsteknik 932 Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid tillstånd 5033 eller B Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid tillstånd 5033 eller 5037, helkeramiska. 933 Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtands tandslucka vid tillstånd 5033 eller 5037 inklusive eventuell friläggning och distansanslutning när åtgärd 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantaten ingår. Enstegsteknik 933 A Utbytesåtgärd. Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtands tandslucka vid tillstånd 5033 eller 5037 inklusive eventuell friläggning och distansanslutning när åtgärd 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantaten ingår. Tvåstegsteknik 934 Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid tillstånd 5033 eller 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. 934 B Utbytesåtgärd. Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid tillstånd 5033 eller 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, helkeramiska. 940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka. Enligt faktisk tand- * regleringsåtgärd Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 801 har utförts * 7015 inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. Enligt faktisk tandregleringsåtgärd Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av tvåtandslucka. Enligt faktisk tand- * regleringsåtgärd Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av tvåtandslucka när åtgärd 801 har utförts * 9145 inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. Enligt faktisk tandregleringsåtgärd Abonnemang / Frisktandvård 0 Abonnemang kostnad per år under en treårsperiod Abonnemang kostnad per år under en treårsperiod Abonnemang kostnad per år under en treårsperiod Abonnemang kostnad per år under en treårsperiod Abonnemang kostnad per år under en treårsperiod Abonnemang kostnad per år under en treårsperiod Abonnemang kostnad per år under en treårsperiod Abonnemang kostnad per år under en treårsperiod Abonnemang kostnad per år under en treårsperiod Abonnemang kostnad per år under en treårsperiod 8180

14 Folktandvården Östergötland prislista Allmäntandvård Tillägg till åtgärd T Tillägg ädelmetall till åtg 801, 802, 804, 805, 806, 808, , , 852, 853, , , , 883, 884, 890, 921, 922, 926, 927, 929, 930, 932, 934 faktisk kostn T Tillägg attachment och förankringselement upp till faktisk kostnad T Tillägg implantatkomponenter upp till faktisk kostnad T Tillägg vid membranteknik till åtgärd 427 faktisk kostnad T Tillägg benersättningsmaterial till åtg 428 överstigande 2500kr upp till faktisk kostn T Tillägg inlägg till åtgärd Ädelmetall tillkommer 4000 T Tillägg lingual ortodonti till åtg , ädelmetall tillkommer T Tillägg lingual ortodonti till åtg , ädelmetall tillkommer T Tillägg invisalign till åtg T Helgjour,tillägg, beh upp till 30 min 300 T Helgjour,tillägg, beh mer än 30 min 500 Övriga åtgärder utanför det statliga tandvårdsstödet 1000 Mertid AFL-taxa, tandläkare motsv kr/tim 1001 Mertid AFL-taxa, tandhygienist, motsv. 960 kr/tim 5000 Fullständig urrensning av tand på jourpatient, motsv 1860kr/tim ubv Uteblivande eller sent återbud hos tandläkare, kortare tid 300 ubm Uteblivande eller sent återbud hos tandläkare, längre tid 600 ubl Uteblivande eller sent återbud hos tandläkare AFL-taxa 150 ubh Uteblivande eller sent återbud hos tandhygienist/tandsköterska 300 ubhm Uteblivande eller sent återbud hos tandhygienist längre tid 500 ubhl Uteblivande eller sent återbud hos tandhygienist AFL-taxa 100 inr Intyg Tandskydd, inklusive tandteknik Apnéskena, mer omfattande beh Apnéskena Skalfasad vid estetisk behandling T Blekning av tänder (inkl. material, tandtekn.+ tidsåtg.1860kr/tim) 972 Blekning av tänder (inkl. material, tandtekn.+ tidsåtg.960kr/tim) 973 Fastsättning av tandsmycke, smycke tillkommer Övrigt, belopp * Pris måste beräknas i varje enskilt fall Protetiska omgörningar enligt regel D.5, E.5-E.9 TLVFS 2009:1, täcks av Folktandvården Patient kan på begäran få skriftlig information om vilka material som använts vid behandling som syftat till att permanent ersätta förlorad vävnad (8 :3 SFS 2008:193) Pat- Referens- avgift Pris pris 50%

15 Patavgift 15%

16 Patavgift 15%

17 Patavgift 15%

18 Patavgift 15% 4522

19 Patavgift 15%

20 Patavgift 15%

21 Patavgift 15%

22 Folktandvården Östergötland prislista Ref- Pat- Pat- Ref- Pat- Patpris avgift avgift pris avgift avgift Pris STV 50% 15% ATV 50% 15% 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder S101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare S101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel S101 H Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, omfattande S102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist S102 H Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist, omfattande S103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare S105 Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist S105 L Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist, mindre omfattning S107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare S107 L Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare, enkel S107 H Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläk, omfattande S108 Utredning utförd av tandläkare S115 Konsultation specialisttandvård S116 Konsultation specialisttandvård, omfattande S121 Röntgenundersökning av enskild tand S122 Röntgenundersökning, delstatus S123 Röntgenundersökning, helstatus S124 Panoramaröntgen S125 Röntgenundersökning, extraoral S126 Röntgenundersökning, omfattande S131 Tomografisk undersökning av en kvadrant S132 Tomografisk undersökning av två kvadranter S133 Tomografisk undersökning av tre kvadranter S134 Tomografisk undersökning av fyra kvadranter S141 Studiemodell, för behandlingsplanering S161 Salivsekretionsmätning S162 Labkostnader vid mikrobiologisk undersökning S162 H Labkostnader vid mikrobiologisk undersökning, DNA-prov S163 Biopsi inklusive Laboratorieundersökning, (PAD) Sjukdomsförebyggande åtgärder S201 Information och instruktion vid risk för karies ellrer paridontal sjukdom och käkfunktionsstörning S204 Profylaxskena, per skena S205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengörning i kombination med undersökningsåtgärd S206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengörning Sjukdomsbehandlande åtgärder S301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattning S302 Sjukdomsbehandlande åtgärder S303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling S303 H Sjukdomsbehandlande åtgärder, mycket omfattande behandling S311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem S311 L Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattning S311 H Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, störrre omfattning S312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem S321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom S322 Stegvis excavering S341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning S341 H Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, längre tid S342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning S342 H Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, längre tid S342 T Behandling av parodontal sjukdom, större omfattning, spec tandläkare S343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandl S343 T Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandl spec tandläkare S362 Lustgassedering, per gång

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare.

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare. ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01 Allmän och Specialisttandvård Välkommen till oss! En mottagning i www.elvanstandlakare.se Vårt motto: Den dagen du slutar att försöka bli bättre har du

Läs mer

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014 Öresund Munhälsa Åtgärds- och prislista 2014 Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för Dig. et kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Samråd därför

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2014: Dnr 140260 Jennie Hagberg Ändringar i Folktandvårdens prislista för allmän- och specialisttandvård Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna (Detta dokument finns på Internet: www.ltdalarna.se /Folktandvård/ Aktuellt) Allmänt Ekonomi Undersökningen omfattar cirka 2 200 slumpvis utvalda personer

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden 2003:23 Konsumenten på tandvårdsmarknaden Tandvården ur ett konsumentperspektiv PM 2003:23 ISBN 91-7398-850-2 Konsumentverket 2003 Konsumentverket/KO 2003:23 2 (58) KONSUMENTEN PÅ TANDVÅRDSMARKNADEN SAMMANFATTNING.................................................................................................................

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

Kommunal om tandvårdsfrågan

Kommunal om tandvårdsfrågan 1 Kommunal om tandvårdsfrågan En rapport av Yeshiwork Wondmeneh www.kommunal.se 2 KOMMUNAL OM TANDVÅRDSFRÅGAN Innehåll Inledning 3 Den avskaffade tandvårdsförsäkringen 6 Vilken framtid har tandvården?

Läs mer

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29

SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29 SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29 NORGE Straumann AS Nedre Vollgate 3, Postboks 1751 Vika, NO-0122 Oslo Phone +47 (0)23 35 44

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16)

Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16) Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16) 2 (16) Sammanfattning Praktikertjänst AB arbetar systematiskt och engagerat med kvalitets - och patientsäkerhetsfrågor. Under 2011 har stort

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner 2008-02-21. Årsplan 2007

Budgetunderlag. Del 2. Försäkringsförmåner 2008-02-21. Årsplan 2007 Budgetunderlag 2009 2011 Del 2 Försäkringsförmåner 2008-02-21 Årsplan 2007 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 m v.1 1 t 1 t 1 s 1 t 1 f 1 s 1 o 1 l

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26]

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] 2005-08-26 1 Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Index Munhälsa hos äldre och långtidssjuka Egna tänder Hot

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Justerad 2012-11-01 Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 7 november 2012 Plats:

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Innehåll 1. Mål och strategier 2. Omhändertagande- och ansvarsnivå 3. Riskbedömning, vårdnivå 4. Inskolning till tandvård 5. Tandhälsovårdsprogram

Läs mer