28 MARS-1 APRIL PÅ BEITOSTÖLEN I NORGE 9-11 NOVEMBER I FALUN 29 MAJ-1 JUNI I FALUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "28 MARS-1 APRIL PÅ BEITOSTÖLEN I NORGE 9-11 NOVEMBER I FALUN 29 MAJ-1 JUNI I FALUN"

Transkript

1 28 MARS-1 APRIL PÅ BEITOSTÖLEN I NORGE 9-11 NOVEMBER I FALUN 29 MAJ-1 JUNI I FALUN

2 Innehållsförteckning sid PRESIDIETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förtroendevalda 1 - Möten 2 - Ekonomi 2 - Medlemsföreningar 2 - Medlemskontingent 2 - DNHL-Nytt 3 - Representation 3 - Sponsoravtal 3 - Föreningsrapport 3 - Övrigt 3 - Slutord 4 1. Nordiske Skidager Kongress De Nordiske Hospitals Lege 2008 Övrigt - Presidiets underskrifter 5 Bilagor: Nr 1. REGNSKAP - för perioden 1 januari december REVISIONSBERÄTTELSE för perioden 1 januari december MEDLEMSFÖRENINGAR KONTINGENT NORDISKE SKIDAGER 2007 den 28 mars-1 april på Beitostölen, Norge 6. RESULTAT FRÅN NORDISKE SKIDAGER 7. DE NORDISKE HOSPITALS LEGE 2008 den 29 maj-1 juni i Falun, Sverige 8. RESULTAT FRÅN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE

3 1.(5) PRESIDIETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE (OK) Presidiet för Samarbetsorganisationen De Nordiske Hospitals Lege (DNHL) avger härmed följande verksamhetsberättelse för perioden FÖRTROENDEVALDA (OK) Följande personer har under mandatperioden varit förtroendevalda inom Samarbetsorganisationen: Namn Uppdrag Representerande Lars-Göran Bengtsson president (AU) Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) Otto Lauritsen kassör (AU) de norska medlemsföreningarna Lars G. Hansen sekreterare (AU) Dansk Hospitals-Idraet (DHIF) Arild Johansen v.president (AU) Norsk Helsevesens Idrettsforbund (NHIF) John Jensen ledamot de danska medlemsföreningarna vakant de finska medlemsföreningarna Rudolf Adolfsson den isländska medlemsföreningen Lasse Magnusson de svenska medlemsföreningarna Johnny Alsholt suppleant Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) Liv Berit Tordhol de norska medlemsföreningarna Gert Andersen Dansk Hospitals-Idraet (DHIF) Robert Nylund-Deraas Norsk Helsevesens Idrettsforbund (NHIF) Gitte M. Nielsen de danska medlemsföreningarna vakant de finska medlemsföreningarna Kalla Malmqvist den isländska medlemsföreningen Lotta Bylund de svenska medlemsföreningarna Rolf Vidladt revisor Kjersti Sagbakken DHIF valberedning NHIF SSIF Poul-Erik Oppelstrup hedersledamot Rolf Vifladt - 2 -

4 MÖTEN Samarbetsorganisationen har under mandatperioden genomfört 4 st presidiemöten, kongress samt konstitueringsmöte: mars Presidiemöte Beitostölen, Norge 9 november Presidiemöte Falun, Sverige 10 november Kongress 10 november Konstitueringsmöte maj Presidiemöte Falun, Sverige 4 oktober Presidiemöte Köpenhamn, Danmark EKONOMI Samarbetsorganisationen har under mandatperioden haft en kontrollerad negativ ekonomisk utveckling, vilket resulterat i ett underskott vid periodens slut på :52 Nkr och med en utgående behållning på :33 Nkr. - se bilaga 1 - REGNSKAP för perioden 1 januari december se bilaga 2 - REVISIONSBERÄTTELSE för ovanstående period MEDLEMSFÖRENINGAR Under mandatperioden har Samarbetsorganisationen minskat från 45 till 38 st medlemsföreningar (inkl de nationella förbunden i Danmark, Norge och Sverige). Danmark har minskat med två förening till 5 st och Sverige har minskat med tre förening till 17 st. Island och Norge har oförändrat antal medlems föreningar 1 st resp 18 st. Under mandatperioden har ingen förening från Finland varit medlemmar (tidigare 2 st). - se i övrigt bilaga 3 MEDLEMSFÖRENINGAR MEDLEMSKONTINGENT (OK) Medlemskontingenten första året är gratis, men om föreningen deltar i De Nordiske Hospitals Lege får man betala en pröva på avgift på f n 750,-. De tre nationella förbunden i Danmark, Norge och Sverige betalar en medlemskontingent enligt klass 6 (2 000 medlemmar eller fler). För att bli medlemmar i Samarbetsorganisationen fodras också medlemskap i resp nationellt förbund för de föreningar som kommer från Danmark, Norge och Sverige. - se i övrigt bilaga 4 MEDLEMSKONTINGENT (OBS) - 3 -

5 DNHL-NYTT DNHL-Nytt, vars syfte är att vara ett språkrör mellan Samarbetsorganisationens presidie och medlemsföreningarna, ges ut av presidiet. Under mandatperioden utkom tre nummer resp år d v s totalt sex nummer. REPRESENTATION Samarbetsorganisationen har under perioden representerat vid följande tillfällen: mars Norsk Helsevesens Idrotts Forbund Gardermoen, Norge (NHIF) Förbundsnöte 28 mars-1 april Nordiske Skidager Beitostölen, Norge 8-10 juni Norgemästerskap (NM) for ansatta i helsevesenet Stavanger, Norge 7-9 september SSIF/KAF-Spelen Falun, Sverige 9-11 november DNHL:s Kongress maj-1 juni De Nordiske Hospitals Lege Falun, Sverige 29 maj-1 juni SSIF-Spelen SPONSORAVTAL I samband med "De Nordiske Hospitals Lege 2008" i Falun slöt Samarbetsorganisationen avtal, i form av annonser i programmet, med: - MASTER PROFIL Profilkläder (S) Samarbetsorganisationen tackar för samarbetet! FÖRENINGSRAPPORT Medlemsföreningarna har under mandatperioden fått sig tillsända en föreningsrapport där Samarbetsorganisationen vill ha information om aktuell adress, funktionärer, DNHL-kontakt, antalet medlemmar etc. Med denna som underlag kan Samarbetsorganisationen hålla ett aktuellt medlemsregister, en förutsättning för effektivt informationsutbyte. Tyvärr är föreningarna dåliga på att sända denna åter till DNHL:s kontor i Köpenhamn, vilket innebär att adresser till resp kontaktperson etc kan vara felaktiga. ÖVRIGT I övrigt hänvisas till den separata berättelsen för: Nordiske Skidager mars-1 april Beitostölen, Norge (bilagorna 5-6) - arrangör: Gjövik Sykehus BIL De Nordiske Hospitals Lege maj-1 juni Falun Sverige (Bilagorna 7-8) - arrangör: Sjukvårdens MK Sala/Välkommen till Falun - 4 -

6 SLUTORD Under mandatperioden har Samarbetsorganisationen De Nordiske Hospitals Lege (DNHL) varit medarrangör vid tre olika arrangemang: 1. Nordiske Skidager den 28 mars-1 april på Beitostölen, Norge 2. Kongress den 9-11 november i Falun 3. De Nordiske Hospitals Lege den 29 maj-1 juni i Falun, Sverige 1. NORDISKE SKIDAGER 2007 För 8:e gången genomförde Gjöviks Sykehus BIL Nordiske Skidager den 28 mars-1 april med Bergo Hotel på Beitostölen i Norge som centrum för arrangemanget. Som vanligt stod den sociala delen i centrum, men det tävlades också såväl på längden som alpint. - se separat berättelse bilaga 5 samt resultat bilaga 6 2. KONGRESS 2007 Samarbetsorganisationens Kongress 2007 genomfördes den 9-11 november i Falun, Sverige, med Välkommen till Falun AB som arrangör. 3. DE NORDISKE HOSPITALS LEGE 2008 De 19:e Nordiske Hospitals Lege genomfördes den 29 maj-1 juni, med Sjukvårdens MK Sala resp Välkommen till Falun AB som arrangör. Totalt deltog ca 800 st från 25 st föreningar, 14 st från Norge, 8 st från Sverige samt 1 st vardera från Danmark, Finland resp Island. Något färre deltagare än tidigare år, men bl a var det skolavslutning i Sverige samma helg. - se separat berättelse bilaga 7 samt Nordiska Mästare bilaga 8-5 -

7 ÖVRIGT Presidiet ser med tillförsikt tillbaka på ännu en spännande mandatperiod, , som kulminerade i och med DNHL 2008, den 31 maj-1 juni i Falun, Sverige. Totalt har således spelen genomförts vid 19 tillfällen fördelat på Danmark 9 gånger, Sverige 5 gånger, Norge 4 gånger och Island 1 gång. Ytterligare en spännande mandatperiod ligger framför oss, , med de traditionella arrangemangen, Nordiske Skidager 2009 den 1-5 april på Beitostölen, Norge, Kongress 2009 den november på Bispebjerg Hospital i Köpenhamn, Danmark och slutligen De 20:e Nordiske Hospitals Lege 2008 den maj också i Köpenhamn. Slutligen vill Samarbetsorganisationen framföra sitt tack till samtliga medlemsföreningar i de Nordiska länderna inkl de riksomfattande förbunden i Danmark, Norge och Sverige för ett fint samarbete under den gångna mandatperioden. Härmed överlämnar presidiet för Samarbetsorganisationen "De Nordiske Hospitals Lege" sin verksamhetsberättelse för mandatperioden Lars-Göran Bengtsson President repr för Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) Otto Lauritsen Lars G. Hansen Arild Johansen Kassör Sekreterare v.president repr för de norska repr för Dansk Hospitals-Idraet repr för Norsk Helsevesens föreningarna (DHIF) Idrettsforbund (NHIF) John Jensen Lasse Magnusson Rudolf Adolfsson Ledamot Ledamot Ledamot repr för de dansk repr för de svenska repr för den isländska föreningarna föreningarna föreningen

8 - Bilaga 1 - REGNSKAP FOR SAMARBESTORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE 1 JANUAR DESEMBER 2008 INNTEKTER MEDLEMSKONTINGENT kr ,78 ARRANGEMENT kr ,00 PREMIESALG kr ,00 SPONSORBIDRAG kr 4.217,77 RENTER DRIFTKONTO kr 951,55 RENTER SIKRINGSFOND kr 4.237,59 SUM kr ,69 UTGIFTER KONGRESS kr ,88 MÖTEUTGIFTER kr ,52 ADMINISTRATION kr 8.600,89 ARRANGEMENTSTÖTTE kr ,37 REPRESENTATION kr 6.843,76 REKLAME kr 8,902,00 GAVER kr 170,00 BANKKOSTNADER kr 2.900,79 SUM kr ,21 Underdekning kr ,52 BEHÅLDNING 1 JANUAR 2007 Brukskonto kr ,15 Sikringsfond kr ,70 SUM kr ,85 BEHOLDNING 31 DECEMBER 2008 Brukskonto kr ,04 Sikringsfond kr ,29 SUM kr ,33 Restlager medaljer 250 stk a kr 27,50 kr 6.875,00 Hamar 20 oktober 2009 Otto Kr. Lauritzen Kasserer

9 - Bilaga 2 - REVISJONSBERETNING Undertegnede er av Samarbeidsorganisasjonen De Nordiske Hospitals Lege, DNHL, valgt til å revidere organisasjonens regnskap for virksomhetsperioden, 1. januar desember Regnskapets føringer er gjennomgått og kontrollert. Føringene stemmer med bilag og bankutskrifter. Kontrollsummering er foretatt. Bankkonti er avstemt og stemmer med regnskapets føringer og bankutskrifter. Regnskapet anbefales godkjent og presidiet gis ansvarsfrihet for den perioden som revisjonen omfatter. Gjøvik/ Lillehammer, 22. oktober Rolf Vifladt Revisor Kjersti Sagbakken Revisor

10 - Bilaga 3 - MEDLEMSFÖRENINGAR SAMARBETSORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE UNDER PERIODEN DANMARK 5 st Dansk Hospitals-Idraetts Forbund (DHIF) (6) HH82 Hvidovre Hspital Idraet (2) IB Bispebjerg Hospital, IBBH (5) Odense Sygehus IF (2) Rigshospitalet BK Köpenhamn (2) FINLAND 1 st Lahti Stadssjukhus PF (1) ISLAND 1 st Itrottafélag Landspitali (2) Háskólasjúkrahús, Reykjavik NORGE st Norsk Helsevesens (6) Idrettsforbund (NHIF) Aker Sykehus BIL (ABIL) (2) Baerum Kommune BIL (1) BIL Sentralsykehuset i (5) Akershus (BIL SiA) Fürst BIL Oslo (2) Gjöviks Sykehus BIL (GS/BIL) (3) Haugesund Sykehus BIL (3) Hamar Röde Kors BIL (1) Haukeland Sykehus IL Bergen (4) Lillehammer Sykehus BIL (4) Rikshospitalet- (5) Radiumhospitalet BIL Oslo Sykehuset Östfold HF BIL (2) Sykehuset Innlandet BIL Hamar (1) Sörlandet SH HF BIL Arendal (2) Sörlandet SH Kristiansand BIL (4) Ullevåls Sykehus UBIL Oslo (3) Universitetssykehus (6) I Stavanger (SUS) BIL SVERIGE 16 st Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) (6) Akademiska Sjukhusets KK (6) Uppsala Fritidsföreningen Regionsjukh. (3) Karsudden (RSK) Katrineholm Kronåskamraternas IF Uppsala (4) Kuggarnas IF Bromma (2) Landstingets PK N:v Götaland (6) Lunds Lasaretts IF (3) MaSIF Malmö (6) MSE Fritid, Mälarsjukhuset, (2) Eskilstuna Ryhovs MK Jönköping (4) Sjukvårdens MK Sala (2) S:t Sigfrids Sjukhus GoIF Växjö (3) SÄS IF Borås (3) PRÖVA-PÅ-MEDLEMSKAP Falu Lasaretts IoFF Landstingets Idrottsförbund Västerbotten Umeå LIF-Stilen Örebro TOTALT: 40 st - varav 3 st pröva-på-medlemskap

11 - Bilaga 4 - KONTINGENTEN KONTINGENT (1) - 49 medlemmar 600 Nkr (2) (3) (4) (5) (6) pröva-på-medlemskap 750 KONTINGENT TOTALT (1) 4 x 600,- = 2 400,- (2) 11 x 1 000,- = ,- (3) 7 x 1 400,- = 9 800,- (4) 5 x 1 800,- = 9 000,- (5) 3 x 2 200,- = 6 600,- (6) 7 x 2 600,- = ,- (prova) 3 x 750,- = 2 250,- Summa: 40 = ,- KONTINGENT/LAND Land: Antal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (pp) Danmark Finland Island Norge Sverige Summa: SUMMA/LAND Danmark 7 800,- Finland 600,- Island 1 000,- Norge ,- Sverige ,-,- Summa: ,- x) x) av olika orsaker överensstämmer inte denna summa exakt med den som finns under kontingen i räkenskaperna

12 - Bilaga 5 - NORDISKE SKIDAGER ÄR ETT FAMILJEARRANGEMANG! Nordiske Skidager är i första hand ett familjarrangemang för anställda inom vårdsektorn i Norden, men det hindrar inte att vi, som alltid Nordiska grannar skall göra när de kommer samman, tävlar mellan varandra på fullaste allvar! Här fick vi möjlighet att slå sin gamla eller nyfunna danske, finske, isländske, norske eller svenske vän på skidor, såväl på längden som alpint, eller om du föredrar i Rompe-Rally! Beitostölen är en fantastisk skidort, på tröskeln till Jotunheimen det mäktigaste fjäll massivet i Nord-Europa, kanske främst för längdåkare men även den som föredrar alpint får säkert sina önskemål uppfyllda! ROMPE-RALLY OCH LUNCH I BACKEN ÄR HÖJDPUNKTER! En av höjdpunkterna under Nordiske Skidager är, förutom själva tävlandet, Rompe- Rally, där det efter knivskarp konkurrens blev final för både vuxna och ungdomar med prisutdelning i backen. En annan höjdpunkt är utelunchen i backen där köket serverar den goda maten, med bl a Römmegröt, högt upp i backen eller på baksidan av hotellet! DELTAGARE I det totala arrangemanget Nordiske Skidager deltog ca 125 st varav ca 50 st kom från Ryhovs MK Jönköping resp Landstingets PK N:v Götaland. TACK GJÖVIKS SYKEHUS BIL Tack Gjöviks Sykehus BIL för ytterligare ett fint arrangemang av Nordiske Skidager 2007! RESULTAT Se bilaga 6 Resultat från Nordiske Skidager 2007.

13 - Bilaga 6-1.(2) LANGRENN HERRER ÅR 1. Erik Carlsson LPK N:v Götaland år 1. Ole Martin Tanum Bærum år 1. Lars Mellstrand Falun år 1. Anders Sand LPK N:v Götaland Arild Johansen Stavanger Over 60 år 1. Willy Barthel GS BIL PRESIDIEKLASSEN 1. Rolf Vifladt Norge Søren Rømer Danmark Gert Andersen Danmark Rudolf Andersen Island Lars Hansen Danmark Lars-Göran Bengtsson Sverige John Jensen Danmark LANGRENN DAMER år 1. Kirsten Østby Tungevåg LS BIL Anne Marit Østby LS BIL Liv Berit Tordhol Ullevål Kirsten Rasmussen Bispebjerg år 1. Irene Viervang Bærum Over 60 år 1. Torill Svendsen Lund Anne Oppelstrup DNHL 55.17

14 SLALÅM HERRER ÅR 1. Erik Carlsson LPK N:v Götaland år 1. Ole Jørgen Eikanger LS BIL Harald Tungevåg LS BIL Samuel Flodén Ryhovs MK Jönköping år 1. Jørgen Opheim LS BIL Gert Andersen DHIF Søren Rømer DHIF Lars Hansen DHIF år 1. Mads Nilsson Ryhovs MK Jönköping Christer Johansson LPK N:v Götaland Anders Sand LPK N:v Götaland Thomas Lindberg LPK N:v Götaland Over 60 år 1. Poul Erik Oppelstrup DNHL SLALÅM DAMER ÅR 1. Ann Iren Karlsen GS BIL år 1. Maggan Hansson Ryhovs MK Jönköping Kirsten Østby Tungevåg LS BIL Birgit Fossen GS BIL Kirsten Rasmussen Bispebjerg Maria Tarlowska Ryhovs MK Jönköping : Marianne Laiberg LPK N:v Götaland år 1. Irene Viervang Bærum Over 60 år 1. Barbro Lövgren Ryhovs MK Jönköping Anne Oppelstrup DNHL SLALÅM UNGDOMSKLASSE 1. Øystein Opheim (17 år) LS BIL Trond Jørgen Opheim (13 år) LS BIL Jostein Tungevåg (12 år) LS BIL Vegard Tungevåg (15 år) LS BIL Ola Eikanger (10 år) LS BIL

15 - Bilaga 7 - SSIF-Spelen 2008 arrangerades, på uppdrag av Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF), i samband ned De Nordiske Hospitals Lege 2008 den 29 maj-1 juni i Falun, med Sjukvårdens MK Sala som grenansvariga och organisationen Välkommen till Falun som huvudarrangör. TÄVLINGSGRENAR Följande 12 st grenar genomfördes: Badminton Boule Bowling Fotboll Golf Handboll Innebandy Mountainbike Skytte Tennis Terränglöpning Volleyboll DELTAGARE Närmare 700 deltagare från ett 30-tal föreningar, de flesta överraskande nog från Norge, deltog. Pokalen för Bästa förening gick till Landstingets PK N:v Götaland och FairPlaypokalen till Landstinget i Västenorrland (LiV). TACK Sjukvårdens MK Sala och organisationen Välkommen till Falun för ett fint samarbete i samband med SSIF-Spelen 2008 den 29 maj-1 juni i Falun. RESULTAT Se bilaga 8 Resultat från De 19:e Nordiske Hospitals Lege 2008

16 RESULTAT FRÅN DE 19:E NORDISKE HOSPITALS LEGE 2008 DEN 29 MAJ-1 JUNI I FALUN, SVERIGE ARRANGÖR: Sjukvårdens Motionsklubb, Sala Välkommen till Falun AB BADMINTON 1. RMK Jönköping lag 1 (S) 2. MSE Fritid Eskilstuna (S) 3. RMK Jönköping lag 2 (S) INDIVIDUELLT Herrsingel 1. Erik Almström LIV Västerbotten (S) 2. Lars-Ove Hägg LPK N:v Götaland (S) 3. Lars-Erik Petersson RMK Jönköping (S) Herrdubbel 1. Sundström/ LIV Västerbotten/ Hägg LPK N:v Götaland (S) 2. Carlsson/Granlund MSE Fritid Eskilstuna (S) 3. Magnusson/Pettersson RMK Jönköping (S) 4. Mathillas/Almström LIV Västerbotten (S) Damsingel 1. Gitte Johansson SMK Sala (S) 2. Paula Westerlund RMK Jönköping (S) 3. Benina Juul RMK Jönköping (S) 4. Carina Frisk LIF-Stilen Örebro (S) Damdubbel 1. Frisk/ LIF-Stilen Örebro/ Johansson SMK Sala (S) 2. Edenstråle/Flink MSE Fritid Eskilstuna (S) 3. Juul/Westerlund RMK Jönköping (S) Mixed 1. Hägg/ LPK N:v Götaland/ Juul RMK Jönköping (S) 2. Falk/ MSE Fritid Eskilstuna/ Johansson SMK Sala (S) 3. Sundström/ LIV Västerbotten/ Westerlund RMK Jönköping (S) 4. Carlsson/Flink MSE Fritid Eskilstuna (S) - Bilaga 8-1.(4) BOULE Öppen Dubbel 1. Kronåskamraternas IF Uppsala (S) 2. Satukunnan Keskussairaalan, Björneborg (F) 3. Landstingets PK N:v Götaland (S) 4. Kronåskamraternas IF Uppsala (S) BOWLING Herrar (2-manna) 1. SMK Sala (S) 2. Akademiska Uppsala (S) 3. LPK N:v Götaland (S) 4. LIV Västerbotten (S) Damer (2-manna) 1. Landstingets PK N:v Götaland (S) 2. LIV Västerbotten (S) 3. Satukunnan Keskussairaalan, Björneborg (F) 3. LS BIL Lillehammer (N) Mixed (2-manna) 1. Landstingets PK N:v Götaland (S) 2. LIV Västerbotten (S) 3. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 4. LS BIL Lillehammer (N) INDIVIDUELLT Herrar lic 1. Jan Peter Fredberg SMK Sala (S) 2. Andreas McGeough LPK N:v Götaland (S) 3. Lars Sjölund Akademiska Uppsala (S) 4. Lars-Åke Hägglund LIF-Stilen Örebro (S) Herrar olic 1. Göran Hugosson LIV Västerbotten (S) 2. Leif Sandberg LIV Västerbotten (S) 3. Sten Erik Johansen LS BIL Lillehammer (N) 4. Bernt Engen LS BIL LIllehammer (N) Damer lic 1. Ulla Nordström LPK N:v Götaland (S) 2. Anette Augustsson LPK N:v Götaland (S) 3. PirjoKosunen Satuk. Björneborg (F) 4. Agneta Larsson SÄS IF Borås (S) Damer olic 1. Eva Öst LIV Västerbotten (S) 2. Mona Johansen LS BIL Lillehammer (N) 3. Helli Virtanen Satukunnan Björneborg (F) 4. Shei Åshild BIL-Ahus (N)

17 FOTBOLL Herrar (7-manna) 1. Rikshospitalets BIL Oslo (N) 2. Akes Sykehus BIL (N) 3. LS BIL Lillehammer (N) Oldboys (7-manna) 1. Rikshospitalets BIL Oslo (N) 2. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 3. Landspitali Reykjavik (I) 3. BIL Ahus (N) Damer (7-manna) 1. LS BIL Lillehammer (N) 2. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 3. LIV Västerbotten (S) 4. BIL Ahus (N) HANDBOLL Herrar 1. LSH Reykjavik (I) 2. SSA BIL Arendal (N) Damer 1. Aker Sykehus BIL (N) 2. Sykehuset i Hamar (N) 3. Sykehuset Östfold Fredrikstad (N) 3. Stavanger SUS BIL (N) INNEBANDY 1. LIV Västerbotten (S) 2. SMK Sala (S) 3. Akademiska Uppsala (S) 4. Aker Sykehus BIL (N) MOUNTAINBIKE GOLF Herrar 1. SMK Sala (S) 2. SÄS IF Borås (S) 3. LIF-Stilen Örebro (S) 4. Akademiska Uppsala (S) Damer 1. Lunds Lasaretts IF (S) 2. Mora Lasaretts IF (S) 3. Landstingets PK N:v Götaland (S) 4. Akademiska Uppsala INDIVIDUELLT Herrar 1. Anders Matsson Akademiska Uppsala (S) 2. Peter Johansson Kuggarnas IF Stockholm (S) 3. Eije Wennberg SÄS IF Borås (S) 4. Mikael Ahl LIF-Stilen Örebro (S) Damer 1. Kristina Sagen LPK N:v Götaland (S) 2. Maj-Britt Wallin Lunds Lasartts IF (S) 3. Carina Rosell Mora Lasaretts IF (S) 4. Britta Maltesson Lund Lasaretts IF (S) INDIVIDUELLT Herra 40 km 1. Gunnar Bäckgren SMK Sala (S) 2. Dan Johansson LIF-Stilen Örebro (S) 3. Timo Hollanti LIF-Stilen Örebro (S) 4. Egil Loken GS BIL Gjövik (N) Herrar 20 km 1. Peter Levenstam Kuggarnas IF Stockh. (S) Damer 40 km 1. Ann-Christine Oberle LPK N:v Götaland (S) Damer 20 km Eva Kvendbö SKYTTE Herrar 1. LS BIL Lillehammer (N) 2. BIL Ahus lag 1 (N) 3. BIL Ahus lag 2 (N) Damer 1. UBIL Oslo (N) 2. BIL Ahus (N) Rikshospit. BIL Oslo (N) - 2 -

18 INDIVIDUELLT Herrar 1. Trygve Sörhage LS BIL Lillehammer lag 2 (N) 2. Ove Jörstad LS BIL Lillehammer lag 1 (N) 3. Per Tore Olsen LS BIL Lillehammer lag 2 (N) 4. Rolf Jarle Jeppensen LS BIL Lillehammer lag 1 (N) Damer 1. Ingeborg Heidenberg BIL A-hus (N) 2. Marianne Nesheim Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 3. Lill Torjesen Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 4. Berit Börke BIL A-hus (N) TENNIS INDIVIDUELLT Herrsingel klass 1 1. Morgan Myrling SÄS IF Borås (S) 2. Mats Romell SÄS IF Borås (S) Herrsingel klass 2 1. Bo Robertsson Akademiska Uppsala (S) 2. Gunnar Berlin LIV Västerbotten (S) 3. Åke Sundling LIV Västerbotten (S) 4. Berth Henningsson SMK Sala (S) Damsingel 1. Ulrika Norström SÄS IF Borås (S) 2. Susanne Knutsson SÄS IF Borås (S) Dubbel 1. Berglind/Robertsson Akademiska Uppsala (S) 2. Myrling/Romell SÄS IF Borås (S) 3. Nordström/Knutsson SÄS IF Borås 4. Jansson/Lintula MSE Fritid Eskilstuna (S) TERRÄNGLÖPNING Herrar 2,5 km 1. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) INDIVIDUELLT Herrar 54 år 10 km 1. Anders Lundholm SMK Sala (S) 2. Peter Levenstam Kuggarnas IF Stockh. (S) Herrar 54 år 2,5 km 1. Lars Holmgren Akademiska Uppsala (S) 2. Erik Söderberg Akademiska Uppsala (S) 3. Peter Levenstam Kuggarnas IF Stockh. (S) 4. Niklas Fahlström Akademiska Uppsala (S) Herrar 55 år 10 km 1. Torsten Flink KIF Uppsala (S) Herrar 55 år 5 km 1. Bo Marklund Falu Lasaretts IoFF (S) 2. Rudolf Adolfsson Landspitali (I) 3. Lennart Strand Kuggarnas IF Stockh. (S) Herrar 55 år 2,5 km 1- Bo Marklund Falu Lasaretts IoFF (S) 2. Arild Johansen SUS BIL Stavanger (N) 3. Torsten Flink KIF Uppsala (S) 4. Lennart Strand Kuggarnas IF Stockh. (S) Damer 54 år 5 km 1. Ann-C Oberle LPK N:v Götaland (S) 2. Ann Berit Maeland SUS BIL Stavanger (N) 3. Björg Simonsen Rigshospitalet Oslo (N) 4. Marit Saeterbö Bil Ahus (N) Damer 54 år 2,5 km 1. Ann-Christine Oberle LPK N:v Götaland (S) 2. Ann Berit Maeland SUS BIL Stavanger (N) 3. Grete Czarnecki LIF-Stilen Örebro (S) 4. Eva Kvendbö Rikshospitalet Oslo (N) VOLLEYBOLL Herrar 1. Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 2. Akademiska Sjuhusets KK Uppsala (S) 3. Sjukvårdens MK Sala (S) 4. SUS BIL Stavanger (N) Damer 1. SUS BIL Stavanger (N) 2. Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 3. SSA BIL Arendal (N) 4. Landspitali (I) Mixed 1. Ullevål Sykehus BIL Oslo lag 1 (N) 2. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 3. Akes Sykehus BIL (N) 4. SSK BIL Kristianstad (N) Damer 5 km 1. Rikshospitalets BIL Oslo (N)

19 NORDISKA MÄSTARE FÖRENING ANTAL Landstingets PK N:v Götaland (S) 8 Sjukvårdens MK Sala (S) 6 1/2 Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 5 LIV Västerbotten (S) 4 1/2 Rikshospitalets BIL Oslo (N) 4 Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 4 Lillehammer Sykehus BIL (N) 3 Falu Lasaretts IoFF (S) 2 Kronåskamraternas IF Uppsala (S) 2 Södra Älvsborgs Sjukhus IF Borås (S) 2 Ryhovs MK Jönköping (S) 1 1/2 BIL Akershus (N) 1 Kuggarnas IF Stockholm (S) 1 Aker Sykehus BIL (N) 1 Landspitali Reykjavik (I) 1 Lunds Lasaretts IF (S) 1 LIF-Stilen Örebro (S) 1/2 TOTALT: 48 st LAND Sverige 34 st Norge 13 Island 1 Danmark 0 Finland 0 TOTALT: 48 st FAIR PLAY POKALEN VANDRINGSPRIS UPPSATT 1975 AV: RIGSHOSPITALETS BK KÖPENHAMN (priset övergick fr o m 1996 till Fair Play Pokal) Fair Play Pokalen vanns 2008 av: LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND LIV (S) TIDIGARE VINNARE AV FAIR PLAY POKALEN: 1996 LS BIL Lillehammer (N) 1998 Landspitali Háskólasjúkrahús Reykjavik (I) 2000 Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 2002 Haugesund Sykehus BIL (N) 2004 Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 2006 SSK BIL Kristiansand (N) SJUKVÅRDEN MK SALA, SOM SPORTSLIG ARRANGÖR, OCH VÄLKOMMEN TILL FALUN AB, SOM TEKNISK ARRANGÖR, FÖR ARRANGEMANGET AV DE 19:E NORDISKE HOSPITALS LEGE DEN 29 MAJ-1 JUNI 2008 I FALUN BÄSTA FÖRENING VANDRINGSPRIS UPPSATT 2000 AV: SAMARBETSORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE (priset var före 1996 den nuvarande Fair Play Pokal) Bästa förening vid DNHL 2008 blev: LANDSTINGETS PK N:V GÖTALAND (N) TIDIGARE VINNARE AV VANDRINGSPRISET BÄSTA FÖRENING : Landstingets PK N:a Älvsborg (S) 5 gånger Ullevåls Sykehus BIL Oslo (N) 4 IB Bispebjerg Hospital Köpenhamn (D) 1 Dikemarks Sykehus Oslo (N) 1 Helsingfors/Nyland Sjukvård (F) 1 Ryhovs MK Jönköping (S) 1 LS BIL Lillehammer (N) 1 SUS BIL Stavanger (N) 1 Lunds Lasaretts IF (S) 1 Haugesunds Sykehis BIL (N) 1 VÄL MÖTT VID DE 20:E NORDISKE HOSPITALS LEGE 2008 DEN MAJ I KÖPENHAMN, DANMARK! ARRANGÖR: IB BISPEBJERG HOSPITAL

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s ORDINARIE PRESIDIEMÖTE DEN 26 MARS 2015 PÅ GERGO HOTEL, BEITOSTÖLEN, NORGE.

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s ORDINARIE PRESIDIEMÖTE DEN 26 MARS 2015 PÅ GERGO HOTEL, BEITOSTÖLEN, NORGE. -1- (8) PROTOKOLL FRÅN DNHL:s ORDINARIE PRESIDIEMÖTE DEN 26 MARS 2015 PÅ GERGO HOTEL, BEITOSTÖLEN, NORGE. DELTAGARE: Namn Funktion Representerande Arild Johansen (AJ) president det norska förbundet (NHIF)

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG.

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN BADMINTON 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. Singel 1. Fredrik Ingemnsson RMK, Jönköping 2. Jusman Komaleri OUS Oslo 3. Espen Ditmansen Drammen 4. Nils-Gunnar Juel OUS

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS!

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS! - 1 - (5) ÅRGÅNG 28 NR 4/2012 ÅRGÅNG 20 NR 1/2004 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet!

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1953 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-4 - Förtroendevalda 1 - Ekonomi 2 - Representation 2 - Medlemsföreningar 2 - SSIF/KAF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2

Läs mer

Deltagar - ID för DNHL 2014

Deltagar - ID för DNHL 2014 Deltagar - ID för DNHL 2014 Med denna ID-bricka har du grönt ljus för deltagande i invigning och bankett. Du får också rabatt på entrén till Liseberg och betalar 70 skr (ord. 90 skr) Du skall visa upp

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

RIKSMÄSTERSKAPET I GOLF 2012 GENOMFÖRS DEN 7-8 SEPTEMBER PÅ MALMÖ & RÖNNBÄCKS GC! ANMÄLAN SENAST DEN 25 JUNI! ARRANGÖR: MASIF, MALMÖ

RIKSMÄSTERSKAPET I GOLF 2012 GENOMFÖRS DEN 7-8 SEPTEMBER PÅ MALMÖ & RÖNNBÄCKS GC! ANMÄLAN SENAST DEN 25 JUNI! ARRANGÖR: MASIF, MALMÖ - 1 - (6) ÅRGÅNG 28 NR 1/2012 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet! Medlemsföreningarna

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS (SSIF)

SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS (SSIF) 1953 2013 JUBILEUMSSKRIFT SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS (SSIF) FÖRSTA STYRELSEN VID FÖRBUNDETS BILDANDE 1953 I JÖNKÖPING FÖRBUNDETS FÖRSTE ORDFÖRANDE, ERIK EDENÖ, VÄNERSBORG (fyra från vänster

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Inbjudan till Saabiaden den 1-2/10 2011 i Eskilstuna.

Inbjudan till Saabiaden den 1-2/10 2011 i Eskilstuna. Inbjudan till Saabiaden den 1-2/10 2011 i Eskilstuna. Lördagen den 1 oktober 2011 genomförs 10 mästerskap i Eskilstuna. Det är följande grenar: Badminton Bangolf Boule Bowling Bridge par Fotboll Innebandy

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 4 februari 2013 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Mötesprotokoll 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Bilaga motioner 1. Mötets Öppnande. Ordförande Olle Wadestig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Närvarande Klubbar: Värmlands

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+.

VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+. VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+. Arrangör: Skövde PK, Skövde kommun och Svenska Bordtennisförbundet får härmed hälsa alla spelare och ledare välkomna till

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Protokoll längdrådsmöte

Protokoll längdrådsmöte Quality Airport Hotel Arlanda 2014 05 26 Protokoll längdrådsmöte Närvarande: Cathrine Engman Göran Nilsson Karin Ersson (via telefon) Joakim Abrahamsson (via telefon) Johan Sares Lars Selin (via telefon)

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Barncancerföreningen Mellansverige, 817601-9316, får härmed lämna verksamhetsberättelse för 2012. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Styrelsen Styrelsen har sedan årsmötet

Läs mer

Inbjudan till Saabiaden den 3/10 2015 i Eskilstuna.

Inbjudan till Saabiaden den 3/10 2015 i Eskilstuna. Inbjudan till Saabiaden den 3/10 2015 i Eskilstuna. Lördagen den 3 oktober 2015 genomförs 11 mästerskap i Eskilstuna. Det är följande grenar: Badminton Bangolf Boule Bowling Bridge par Cykel Fotboll Innebandy

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer