28 MARS-1 APRIL PÅ BEITOSTÖLEN I NORGE 9-11 NOVEMBER I FALUN 29 MAJ-1 JUNI I FALUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "28 MARS-1 APRIL PÅ BEITOSTÖLEN I NORGE 9-11 NOVEMBER I FALUN 29 MAJ-1 JUNI I FALUN"

Transkript

1 28 MARS-1 APRIL PÅ BEITOSTÖLEN I NORGE 9-11 NOVEMBER I FALUN 29 MAJ-1 JUNI I FALUN

2 Innehållsförteckning sid PRESIDIETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förtroendevalda 1 - Möten 2 - Ekonomi 2 - Medlemsföreningar 2 - Medlemskontingent 2 - DNHL-Nytt 3 - Representation 3 - Sponsoravtal 3 - Föreningsrapport 3 - Övrigt 3 - Slutord 4 1. Nordiske Skidager Kongress De Nordiske Hospitals Lege 2008 Övrigt - Presidiets underskrifter 5 Bilagor: Nr 1. REGNSKAP - för perioden 1 januari december REVISIONSBERÄTTELSE för perioden 1 januari december MEDLEMSFÖRENINGAR KONTINGENT NORDISKE SKIDAGER 2007 den 28 mars-1 april på Beitostölen, Norge 6. RESULTAT FRÅN NORDISKE SKIDAGER 7. DE NORDISKE HOSPITALS LEGE 2008 den 29 maj-1 juni i Falun, Sverige 8. RESULTAT FRÅN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE

3 1.(5) PRESIDIETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE (OK) Presidiet för Samarbetsorganisationen De Nordiske Hospitals Lege (DNHL) avger härmed följande verksamhetsberättelse för perioden FÖRTROENDEVALDA (OK) Följande personer har under mandatperioden varit förtroendevalda inom Samarbetsorganisationen: Namn Uppdrag Representerande Lars-Göran Bengtsson president (AU) Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) Otto Lauritsen kassör (AU) de norska medlemsföreningarna Lars G. Hansen sekreterare (AU) Dansk Hospitals-Idraet (DHIF) Arild Johansen v.president (AU) Norsk Helsevesens Idrettsforbund (NHIF) John Jensen ledamot de danska medlemsföreningarna vakant de finska medlemsföreningarna Rudolf Adolfsson den isländska medlemsföreningen Lasse Magnusson de svenska medlemsföreningarna Johnny Alsholt suppleant Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) Liv Berit Tordhol de norska medlemsföreningarna Gert Andersen Dansk Hospitals-Idraet (DHIF) Robert Nylund-Deraas Norsk Helsevesens Idrettsforbund (NHIF) Gitte M. Nielsen de danska medlemsföreningarna vakant de finska medlemsföreningarna Kalla Malmqvist den isländska medlemsföreningen Lotta Bylund de svenska medlemsföreningarna Rolf Vidladt revisor Kjersti Sagbakken DHIF valberedning NHIF SSIF Poul-Erik Oppelstrup hedersledamot Rolf Vifladt - 2 -

4 MÖTEN Samarbetsorganisationen har under mandatperioden genomfört 4 st presidiemöten, kongress samt konstitueringsmöte: mars Presidiemöte Beitostölen, Norge 9 november Presidiemöte Falun, Sverige 10 november Kongress 10 november Konstitueringsmöte maj Presidiemöte Falun, Sverige 4 oktober Presidiemöte Köpenhamn, Danmark EKONOMI Samarbetsorganisationen har under mandatperioden haft en kontrollerad negativ ekonomisk utveckling, vilket resulterat i ett underskott vid periodens slut på :52 Nkr och med en utgående behållning på :33 Nkr. - se bilaga 1 - REGNSKAP för perioden 1 januari december se bilaga 2 - REVISIONSBERÄTTELSE för ovanstående period MEDLEMSFÖRENINGAR Under mandatperioden har Samarbetsorganisationen minskat från 45 till 38 st medlemsföreningar (inkl de nationella förbunden i Danmark, Norge och Sverige). Danmark har minskat med två förening till 5 st och Sverige har minskat med tre förening till 17 st. Island och Norge har oförändrat antal medlems föreningar 1 st resp 18 st. Under mandatperioden har ingen förening från Finland varit medlemmar (tidigare 2 st). - se i övrigt bilaga 3 MEDLEMSFÖRENINGAR MEDLEMSKONTINGENT (OK) Medlemskontingenten första året är gratis, men om föreningen deltar i De Nordiske Hospitals Lege får man betala en pröva på avgift på f n 750,-. De tre nationella förbunden i Danmark, Norge och Sverige betalar en medlemskontingent enligt klass 6 (2 000 medlemmar eller fler). För att bli medlemmar i Samarbetsorganisationen fodras också medlemskap i resp nationellt förbund för de föreningar som kommer från Danmark, Norge och Sverige. - se i övrigt bilaga 4 MEDLEMSKONTINGENT (OBS) - 3 -

5 DNHL-NYTT DNHL-Nytt, vars syfte är att vara ett språkrör mellan Samarbetsorganisationens presidie och medlemsföreningarna, ges ut av presidiet. Under mandatperioden utkom tre nummer resp år d v s totalt sex nummer. REPRESENTATION Samarbetsorganisationen har under perioden representerat vid följande tillfällen: mars Norsk Helsevesens Idrotts Forbund Gardermoen, Norge (NHIF) Förbundsnöte 28 mars-1 april Nordiske Skidager Beitostölen, Norge 8-10 juni Norgemästerskap (NM) for ansatta i helsevesenet Stavanger, Norge 7-9 september SSIF/KAF-Spelen Falun, Sverige 9-11 november DNHL:s Kongress maj-1 juni De Nordiske Hospitals Lege Falun, Sverige 29 maj-1 juni SSIF-Spelen SPONSORAVTAL I samband med "De Nordiske Hospitals Lege 2008" i Falun slöt Samarbetsorganisationen avtal, i form av annonser i programmet, med: - MASTER PROFIL Profilkläder (S) Samarbetsorganisationen tackar för samarbetet! FÖRENINGSRAPPORT Medlemsföreningarna har under mandatperioden fått sig tillsända en föreningsrapport där Samarbetsorganisationen vill ha information om aktuell adress, funktionärer, DNHL-kontakt, antalet medlemmar etc. Med denna som underlag kan Samarbetsorganisationen hålla ett aktuellt medlemsregister, en förutsättning för effektivt informationsutbyte. Tyvärr är föreningarna dåliga på att sända denna åter till DNHL:s kontor i Köpenhamn, vilket innebär att adresser till resp kontaktperson etc kan vara felaktiga. ÖVRIGT I övrigt hänvisas till den separata berättelsen för: Nordiske Skidager mars-1 april Beitostölen, Norge (bilagorna 5-6) - arrangör: Gjövik Sykehus BIL De Nordiske Hospitals Lege maj-1 juni Falun Sverige (Bilagorna 7-8) - arrangör: Sjukvårdens MK Sala/Välkommen till Falun - 4 -

6 SLUTORD Under mandatperioden har Samarbetsorganisationen De Nordiske Hospitals Lege (DNHL) varit medarrangör vid tre olika arrangemang: 1. Nordiske Skidager den 28 mars-1 april på Beitostölen, Norge 2. Kongress den 9-11 november i Falun 3. De Nordiske Hospitals Lege den 29 maj-1 juni i Falun, Sverige 1. NORDISKE SKIDAGER 2007 För 8:e gången genomförde Gjöviks Sykehus BIL Nordiske Skidager den 28 mars-1 april med Bergo Hotel på Beitostölen i Norge som centrum för arrangemanget. Som vanligt stod den sociala delen i centrum, men det tävlades också såväl på längden som alpint. - se separat berättelse bilaga 5 samt resultat bilaga 6 2. KONGRESS 2007 Samarbetsorganisationens Kongress 2007 genomfördes den 9-11 november i Falun, Sverige, med Välkommen till Falun AB som arrangör. 3. DE NORDISKE HOSPITALS LEGE 2008 De 19:e Nordiske Hospitals Lege genomfördes den 29 maj-1 juni, med Sjukvårdens MK Sala resp Välkommen till Falun AB som arrangör. Totalt deltog ca 800 st från 25 st föreningar, 14 st från Norge, 8 st från Sverige samt 1 st vardera från Danmark, Finland resp Island. Något färre deltagare än tidigare år, men bl a var det skolavslutning i Sverige samma helg. - se separat berättelse bilaga 7 samt Nordiska Mästare bilaga 8-5 -

7 ÖVRIGT Presidiet ser med tillförsikt tillbaka på ännu en spännande mandatperiod, , som kulminerade i och med DNHL 2008, den 31 maj-1 juni i Falun, Sverige. Totalt har således spelen genomförts vid 19 tillfällen fördelat på Danmark 9 gånger, Sverige 5 gånger, Norge 4 gånger och Island 1 gång. Ytterligare en spännande mandatperiod ligger framför oss, , med de traditionella arrangemangen, Nordiske Skidager 2009 den 1-5 april på Beitostölen, Norge, Kongress 2009 den november på Bispebjerg Hospital i Köpenhamn, Danmark och slutligen De 20:e Nordiske Hospitals Lege 2008 den maj också i Köpenhamn. Slutligen vill Samarbetsorganisationen framföra sitt tack till samtliga medlemsföreningar i de Nordiska länderna inkl de riksomfattande förbunden i Danmark, Norge och Sverige för ett fint samarbete under den gångna mandatperioden. Härmed överlämnar presidiet för Samarbetsorganisationen "De Nordiske Hospitals Lege" sin verksamhetsberättelse för mandatperioden Lars-Göran Bengtsson President repr för Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) Otto Lauritsen Lars G. Hansen Arild Johansen Kassör Sekreterare v.president repr för de norska repr för Dansk Hospitals-Idraet repr för Norsk Helsevesens föreningarna (DHIF) Idrettsforbund (NHIF) John Jensen Lasse Magnusson Rudolf Adolfsson Ledamot Ledamot Ledamot repr för de dansk repr för de svenska repr för den isländska föreningarna föreningarna föreningen

8 - Bilaga 1 - REGNSKAP FOR SAMARBESTORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE 1 JANUAR DESEMBER 2008 INNTEKTER MEDLEMSKONTINGENT kr ,78 ARRANGEMENT kr ,00 PREMIESALG kr ,00 SPONSORBIDRAG kr 4.217,77 RENTER DRIFTKONTO kr 951,55 RENTER SIKRINGSFOND kr 4.237,59 SUM kr ,69 UTGIFTER KONGRESS kr ,88 MÖTEUTGIFTER kr ,52 ADMINISTRATION kr 8.600,89 ARRANGEMENTSTÖTTE kr ,37 REPRESENTATION kr 6.843,76 REKLAME kr 8,902,00 GAVER kr 170,00 BANKKOSTNADER kr 2.900,79 SUM kr ,21 Underdekning kr ,52 BEHÅLDNING 1 JANUAR 2007 Brukskonto kr ,15 Sikringsfond kr ,70 SUM kr ,85 BEHOLDNING 31 DECEMBER 2008 Brukskonto kr ,04 Sikringsfond kr ,29 SUM kr ,33 Restlager medaljer 250 stk a kr 27,50 kr 6.875,00 Hamar 20 oktober 2009 Otto Kr. Lauritzen Kasserer

9 - Bilaga 2 - REVISJONSBERETNING Undertegnede er av Samarbeidsorganisasjonen De Nordiske Hospitals Lege, DNHL, valgt til å revidere organisasjonens regnskap for virksomhetsperioden, 1. januar desember Regnskapets føringer er gjennomgått og kontrollert. Føringene stemmer med bilag og bankutskrifter. Kontrollsummering er foretatt. Bankkonti er avstemt og stemmer med regnskapets føringer og bankutskrifter. Regnskapet anbefales godkjent og presidiet gis ansvarsfrihet for den perioden som revisjonen omfatter. Gjøvik/ Lillehammer, 22. oktober Rolf Vifladt Revisor Kjersti Sagbakken Revisor

10 - Bilaga 3 - MEDLEMSFÖRENINGAR SAMARBETSORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE UNDER PERIODEN DANMARK 5 st Dansk Hospitals-Idraetts Forbund (DHIF) (6) HH82 Hvidovre Hspital Idraet (2) IB Bispebjerg Hospital, IBBH (5) Odense Sygehus IF (2) Rigshospitalet BK Köpenhamn (2) FINLAND 1 st Lahti Stadssjukhus PF (1) ISLAND 1 st Itrottafélag Landspitali (2) Háskólasjúkrahús, Reykjavik NORGE st Norsk Helsevesens (6) Idrettsforbund (NHIF) Aker Sykehus BIL (ABIL) (2) Baerum Kommune BIL (1) BIL Sentralsykehuset i (5) Akershus (BIL SiA) Fürst BIL Oslo (2) Gjöviks Sykehus BIL (GS/BIL) (3) Haugesund Sykehus BIL (3) Hamar Röde Kors BIL (1) Haukeland Sykehus IL Bergen (4) Lillehammer Sykehus BIL (4) Rikshospitalet- (5) Radiumhospitalet BIL Oslo Sykehuset Östfold HF BIL (2) Sykehuset Innlandet BIL Hamar (1) Sörlandet SH HF BIL Arendal (2) Sörlandet SH Kristiansand BIL (4) Ullevåls Sykehus UBIL Oslo (3) Universitetssykehus (6) I Stavanger (SUS) BIL SVERIGE 16 st Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) (6) Akademiska Sjukhusets KK (6) Uppsala Fritidsföreningen Regionsjukh. (3) Karsudden (RSK) Katrineholm Kronåskamraternas IF Uppsala (4) Kuggarnas IF Bromma (2) Landstingets PK N:v Götaland (6) Lunds Lasaretts IF (3) MaSIF Malmö (6) MSE Fritid, Mälarsjukhuset, (2) Eskilstuna Ryhovs MK Jönköping (4) Sjukvårdens MK Sala (2) S:t Sigfrids Sjukhus GoIF Växjö (3) SÄS IF Borås (3) PRÖVA-PÅ-MEDLEMSKAP Falu Lasaretts IoFF Landstingets Idrottsförbund Västerbotten Umeå LIF-Stilen Örebro TOTALT: 40 st - varav 3 st pröva-på-medlemskap

11 - Bilaga 4 - KONTINGENTEN KONTINGENT (1) - 49 medlemmar 600 Nkr (2) (3) (4) (5) (6) pröva-på-medlemskap 750 KONTINGENT TOTALT (1) 4 x 600,- = 2 400,- (2) 11 x 1 000,- = ,- (3) 7 x 1 400,- = 9 800,- (4) 5 x 1 800,- = 9 000,- (5) 3 x 2 200,- = 6 600,- (6) 7 x 2 600,- = ,- (prova) 3 x 750,- = 2 250,- Summa: 40 = ,- KONTINGENT/LAND Land: Antal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (pp) Danmark Finland Island Norge Sverige Summa: SUMMA/LAND Danmark 7 800,- Finland 600,- Island 1 000,- Norge ,- Sverige ,-,- Summa: ,- x) x) av olika orsaker överensstämmer inte denna summa exakt med den som finns under kontingen i räkenskaperna

12 - Bilaga 5 - NORDISKE SKIDAGER ÄR ETT FAMILJEARRANGEMANG! Nordiske Skidager är i första hand ett familjarrangemang för anställda inom vårdsektorn i Norden, men det hindrar inte att vi, som alltid Nordiska grannar skall göra när de kommer samman, tävlar mellan varandra på fullaste allvar! Här fick vi möjlighet att slå sin gamla eller nyfunna danske, finske, isländske, norske eller svenske vän på skidor, såväl på längden som alpint, eller om du föredrar i Rompe-Rally! Beitostölen är en fantastisk skidort, på tröskeln till Jotunheimen det mäktigaste fjäll massivet i Nord-Europa, kanske främst för längdåkare men även den som föredrar alpint får säkert sina önskemål uppfyllda! ROMPE-RALLY OCH LUNCH I BACKEN ÄR HÖJDPUNKTER! En av höjdpunkterna under Nordiske Skidager är, förutom själva tävlandet, Rompe- Rally, där det efter knivskarp konkurrens blev final för både vuxna och ungdomar med prisutdelning i backen. En annan höjdpunkt är utelunchen i backen där köket serverar den goda maten, med bl a Römmegröt, högt upp i backen eller på baksidan av hotellet! DELTAGARE I det totala arrangemanget Nordiske Skidager deltog ca 125 st varav ca 50 st kom från Ryhovs MK Jönköping resp Landstingets PK N:v Götaland. TACK GJÖVIKS SYKEHUS BIL Tack Gjöviks Sykehus BIL för ytterligare ett fint arrangemang av Nordiske Skidager 2007! RESULTAT Se bilaga 6 Resultat från Nordiske Skidager 2007.

13 - Bilaga 6-1.(2) LANGRENN HERRER ÅR 1. Erik Carlsson LPK N:v Götaland år 1. Ole Martin Tanum Bærum år 1. Lars Mellstrand Falun år 1. Anders Sand LPK N:v Götaland Arild Johansen Stavanger Over 60 år 1. Willy Barthel GS BIL PRESIDIEKLASSEN 1. Rolf Vifladt Norge Søren Rømer Danmark Gert Andersen Danmark Rudolf Andersen Island Lars Hansen Danmark Lars-Göran Bengtsson Sverige John Jensen Danmark LANGRENN DAMER år 1. Kirsten Østby Tungevåg LS BIL Anne Marit Østby LS BIL Liv Berit Tordhol Ullevål Kirsten Rasmussen Bispebjerg år 1. Irene Viervang Bærum Over 60 år 1. Torill Svendsen Lund Anne Oppelstrup DNHL 55.17

14 SLALÅM HERRER ÅR 1. Erik Carlsson LPK N:v Götaland år 1. Ole Jørgen Eikanger LS BIL Harald Tungevåg LS BIL Samuel Flodén Ryhovs MK Jönköping år 1. Jørgen Opheim LS BIL Gert Andersen DHIF Søren Rømer DHIF Lars Hansen DHIF år 1. Mads Nilsson Ryhovs MK Jönköping Christer Johansson LPK N:v Götaland Anders Sand LPK N:v Götaland Thomas Lindberg LPK N:v Götaland Over 60 år 1. Poul Erik Oppelstrup DNHL SLALÅM DAMER ÅR 1. Ann Iren Karlsen GS BIL år 1. Maggan Hansson Ryhovs MK Jönköping Kirsten Østby Tungevåg LS BIL Birgit Fossen GS BIL Kirsten Rasmussen Bispebjerg Maria Tarlowska Ryhovs MK Jönköping : Marianne Laiberg LPK N:v Götaland år 1. Irene Viervang Bærum Over 60 år 1. Barbro Lövgren Ryhovs MK Jönköping Anne Oppelstrup DNHL SLALÅM UNGDOMSKLASSE 1. Øystein Opheim (17 år) LS BIL Trond Jørgen Opheim (13 år) LS BIL Jostein Tungevåg (12 år) LS BIL Vegard Tungevåg (15 år) LS BIL Ola Eikanger (10 år) LS BIL

15 - Bilaga 7 - SSIF-Spelen 2008 arrangerades, på uppdrag av Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF), i samband ned De Nordiske Hospitals Lege 2008 den 29 maj-1 juni i Falun, med Sjukvårdens MK Sala som grenansvariga och organisationen Välkommen till Falun som huvudarrangör. TÄVLINGSGRENAR Följande 12 st grenar genomfördes: Badminton Boule Bowling Fotboll Golf Handboll Innebandy Mountainbike Skytte Tennis Terränglöpning Volleyboll DELTAGARE Närmare 700 deltagare från ett 30-tal föreningar, de flesta överraskande nog från Norge, deltog. Pokalen för Bästa förening gick till Landstingets PK N:v Götaland och FairPlaypokalen till Landstinget i Västenorrland (LiV). TACK Sjukvårdens MK Sala och organisationen Välkommen till Falun för ett fint samarbete i samband med SSIF-Spelen 2008 den 29 maj-1 juni i Falun. RESULTAT Se bilaga 8 Resultat från De 19:e Nordiske Hospitals Lege 2008

16 RESULTAT FRÅN DE 19:E NORDISKE HOSPITALS LEGE 2008 DEN 29 MAJ-1 JUNI I FALUN, SVERIGE ARRANGÖR: Sjukvårdens Motionsklubb, Sala Välkommen till Falun AB BADMINTON 1. RMK Jönköping lag 1 (S) 2. MSE Fritid Eskilstuna (S) 3. RMK Jönköping lag 2 (S) INDIVIDUELLT Herrsingel 1. Erik Almström LIV Västerbotten (S) 2. Lars-Ove Hägg LPK N:v Götaland (S) 3. Lars-Erik Petersson RMK Jönköping (S) Herrdubbel 1. Sundström/ LIV Västerbotten/ Hägg LPK N:v Götaland (S) 2. Carlsson/Granlund MSE Fritid Eskilstuna (S) 3. Magnusson/Pettersson RMK Jönköping (S) 4. Mathillas/Almström LIV Västerbotten (S) Damsingel 1. Gitte Johansson SMK Sala (S) 2. Paula Westerlund RMK Jönköping (S) 3. Benina Juul RMK Jönköping (S) 4. Carina Frisk LIF-Stilen Örebro (S) Damdubbel 1. Frisk/ LIF-Stilen Örebro/ Johansson SMK Sala (S) 2. Edenstråle/Flink MSE Fritid Eskilstuna (S) 3. Juul/Westerlund RMK Jönköping (S) Mixed 1. Hägg/ LPK N:v Götaland/ Juul RMK Jönköping (S) 2. Falk/ MSE Fritid Eskilstuna/ Johansson SMK Sala (S) 3. Sundström/ LIV Västerbotten/ Westerlund RMK Jönköping (S) 4. Carlsson/Flink MSE Fritid Eskilstuna (S) - Bilaga 8-1.(4) BOULE Öppen Dubbel 1. Kronåskamraternas IF Uppsala (S) 2. Satukunnan Keskussairaalan, Björneborg (F) 3. Landstingets PK N:v Götaland (S) 4. Kronåskamraternas IF Uppsala (S) BOWLING Herrar (2-manna) 1. SMK Sala (S) 2. Akademiska Uppsala (S) 3. LPK N:v Götaland (S) 4. LIV Västerbotten (S) Damer (2-manna) 1. Landstingets PK N:v Götaland (S) 2. LIV Västerbotten (S) 3. Satukunnan Keskussairaalan, Björneborg (F) 3. LS BIL Lillehammer (N) Mixed (2-manna) 1. Landstingets PK N:v Götaland (S) 2. LIV Västerbotten (S) 3. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 4. LS BIL Lillehammer (N) INDIVIDUELLT Herrar lic 1. Jan Peter Fredberg SMK Sala (S) 2. Andreas McGeough LPK N:v Götaland (S) 3. Lars Sjölund Akademiska Uppsala (S) 4. Lars-Åke Hägglund LIF-Stilen Örebro (S) Herrar olic 1. Göran Hugosson LIV Västerbotten (S) 2. Leif Sandberg LIV Västerbotten (S) 3. Sten Erik Johansen LS BIL Lillehammer (N) 4. Bernt Engen LS BIL LIllehammer (N) Damer lic 1. Ulla Nordström LPK N:v Götaland (S) 2. Anette Augustsson LPK N:v Götaland (S) 3. PirjoKosunen Satuk. Björneborg (F) 4. Agneta Larsson SÄS IF Borås (S) Damer olic 1. Eva Öst LIV Västerbotten (S) 2. Mona Johansen LS BIL Lillehammer (N) 3. Helli Virtanen Satukunnan Björneborg (F) 4. Shei Åshild BIL-Ahus (N)

17 FOTBOLL Herrar (7-manna) 1. Rikshospitalets BIL Oslo (N) 2. Akes Sykehus BIL (N) 3. LS BIL Lillehammer (N) Oldboys (7-manna) 1. Rikshospitalets BIL Oslo (N) 2. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 3. Landspitali Reykjavik (I) 3. BIL Ahus (N) Damer (7-manna) 1. LS BIL Lillehammer (N) 2. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 3. LIV Västerbotten (S) 4. BIL Ahus (N) HANDBOLL Herrar 1. LSH Reykjavik (I) 2. SSA BIL Arendal (N) Damer 1. Aker Sykehus BIL (N) 2. Sykehuset i Hamar (N) 3. Sykehuset Östfold Fredrikstad (N) 3. Stavanger SUS BIL (N) INNEBANDY 1. LIV Västerbotten (S) 2. SMK Sala (S) 3. Akademiska Uppsala (S) 4. Aker Sykehus BIL (N) MOUNTAINBIKE GOLF Herrar 1. SMK Sala (S) 2. SÄS IF Borås (S) 3. LIF-Stilen Örebro (S) 4. Akademiska Uppsala (S) Damer 1. Lunds Lasaretts IF (S) 2. Mora Lasaretts IF (S) 3. Landstingets PK N:v Götaland (S) 4. Akademiska Uppsala INDIVIDUELLT Herrar 1. Anders Matsson Akademiska Uppsala (S) 2. Peter Johansson Kuggarnas IF Stockholm (S) 3. Eije Wennberg SÄS IF Borås (S) 4. Mikael Ahl LIF-Stilen Örebro (S) Damer 1. Kristina Sagen LPK N:v Götaland (S) 2. Maj-Britt Wallin Lunds Lasartts IF (S) 3. Carina Rosell Mora Lasaretts IF (S) 4. Britta Maltesson Lund Lasaretts IF (S) INDIVIDUELLT Herra 40 km 1. Gunnar Bäckgren SMK Sala (S) 2. Dan Johansson LIF-Stilen Örebro (S) 3. Timo Hollanti LIF-Stilen Örebro (S) 4. Egil Loken GS BIL Gjövik (N) Herrar 20 km 1. Peter Levenstam Kuggarnas IF Stockh. (S) Damer 40 km 1. Ann-Christine Oberle LPK N:v Götaland (S) Damer 20 km Eva Kvendbö SKYTTE Herrar 1. LS BIL Lillehammer (N) 2. BIL Ahus lag 1 (N) 3. BIL Ahus lag 2 (N) Damer 1. UBIL Oslo (N) 2. BIL Ahus (N) Rikshospit. BIL Oslo (N) - 2 -

18 INDIVIDUELLT Herrar 1. Trygve Sörhage LS BIL Lillehammer lag 2 (N) 2. Ove Jörstad LS BIL Lillehammer lag 1 (N) 3. Per Tore Olsen LS BIL Lillehammer lag 2 (N) 4. Rolf Jarle Jeppensen LS BIL Lillehammer lag 1 (N) Damer 1. Ingeborg Heidenberg BIL A-hus (N) 2. Marianne Nesheim Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 3. Lill Torjesen Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 4. Berit Börke BIL A-hus (N) TENNIS INDIVIDUELLT Herrsingel klass 1 1. Morgan Myrling SÄS IF Borås (S) 2. Mats Romell SÄS IF Borås (S) Herrsingel klass 2 1. Bo Robertsson Akademiska Uppsala (S) 2. Gunnar Berlin LIV Västerbotten (S) 3. Åke Sundling LIV Västerbotten (S) 4. Berth Henningsson SMK Sala (S) Damsingel 1. Ulrika Norström SÄS IF Borås (S) 2. Susanne Knutsson SÄS IF Borås (S) Dubbel 1. Berglind/Robertsson Akademiska Uppsala (S) 2. Myrling/Romell SÄS IF Borås (S) 3. Nordström/Knutsson SÄS IF Borås 4. Jansson/Lintula MSE Fritid Eskilstuna (S) TERRÄNGLÖPNING Herrar 2,5 km 1. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) INDIVIDUELLT Herrar 54 år 10 km 1. Anders Lundholm SMK Sala (S) 2. Peter Levenstam Kuggarnas IF Stockh. (S) Herrar 54 år 2,5 km 1. Lars Holmgren Akademiska Uppsala (S) 2. Erik Söderberg Akademiska Uppsala (S) 3. Peter Levenstam Kuggarnas IF Stockh. (S) 4. Niklas Fahlström Akademiska Uppsala (S) Herrar 55 år 10 km 1. Torsten Flink KIF Uppsala (S) Herrar 55 år 5 km 1. Bo Marklund Falu Lasaretts IoFF (S) 2. Rudolf Adolfsson Landspitali (I) 3. Lennart Strand Kuggarnas IF Stockh. (S) Herrar 55 år 2,5 km 1- Bo Marklund Falu Lasaretts IoFF (S) 2. Arild Johansen SUS BIL Stavanger (N) 3. Torsten Flink KIF Uppsala (S) 4. Lennart Strand Kuggarnas IF Stockh. (S) Damer 54 år 5 km 1. Ann-C Oberle LPK N:v Götaland (S) 2. Ann Berit Maeland SUS BIL Stavanger (N) 3. Björg Simonsen Rigshospitalet Oslo (N) 4. Marit Saeterbö Bil Ahus (N) Damer 54 år 2,5 km 1. Ann-Christine Oberle LPK N:v Götaland (S) 2. Ann Berit Maeland SUS BIL Stavanger (N) 3. Grete Czarnecki LIF-Stilen Örebro (S) 4. Eva Kvendbö Rikshospitalet Oslo (N) VOLLEYBOLL Herrar 1. Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 2. Akademiska Sjuhusets KK Uppsala (S) 3. Sjukvårdens MK Sala (S) 4. SUS BIL Stavanger (N) Damer 1. SUS BIL Stavanger (N) 2. Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 3. SSA BIL Arendal (N) 4. Landspitali (I) Mixed 1. Ullevål Sykehus BIL Oslo lag 1 (N) 2. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 3. Akes Sykehus BIL (N) 4. SSK BIL Kristianstad (N) Damer 5 km 1. Rikshospitalets BIL Oslo (N)

19 NORDISKA MÄSTARE FÖRENING ANTAL Landstingets PK N:v Götaland (S) 8 Sjukvårdens MK Sala (S) 6 1/2 Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 5 LIV Västerbotten (S) 4 1/2 Rikshospitalets BIL Oslo (N) 4 Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 4 Lillehammer Sykehus BIL (N) 3 Falu Lasaretts IoFF (S) 2 Kronåskamraternas IF Uppsala (S) 2 Södra Älvsborgs Sjukhus IF Borås (S) 2 Ryhovs MK Jönköping (S) 1 1/2 BIL Akershus (N) 1 Kuggarnas IF Stockholm (S) 1 Aker Sykehus BIL (N) 1 Landspitali Reykjavik (I) 1 Lunds Lasaretts IF (S) 1 LIF-Stilen Örebro (S) 1/2 TOTALT: 48 st LAND Sverige 34 st Norge 13 Island 1 Danmark 0 Finland 0 TOTALT: 48 st FAIR PLAY POKALEN VANDRINGSPRIS UPPSATT 1975 AV: RIGSHOSPITALETS BK KÖPENHAMN (priset övergick fr o m 1996 till Fair Play Pokal) Fair Play Pokalen vanns 2008 av: LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND LIV (S) TIDIGARE VINNARE AV FAIR PLAY POKALEN: 1996 LS BIL Lillehammer (N) 1998 Landspitali Háskólasjúkrahús Reykjavik (I) 2000 Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 2002 Haugesund Sykehus BIL (N) 2004 Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 2006 SSK BIL Kristiansand (N) SJUKVÅRDEN MK SALA, SOM SPORTSLIG ARRANGÖR, OCH VÄLKOMMEN TILL FALUN AB, SOM TEKNISK ARRANGÖR, FÖR ARRANGEMANGET AV DE 19:E NORDISKE HOSPITALS LEGE DEN 29 MAJ-1 JUNI 2008 I FALUN BÄSTA FÖRENING VANDRINGSPRIS UPPSATT 2000 AV: SAMARBETSORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE (priset var före 1996 den nuvarande Fair Play Pokal) Bästa förening vid DNHL 2008 blev: LANDSTINGETS PK N:V GÖTALAND (N) TIDIGARE VINNARE AV VANDRINGSPRISET BÄSTA FÖRENING : Landstingets PK N:a Älvsborg (S) 5 gånger Ullevåls Sykehus BIL Oslo (N) 4 IB Bispebjerg Hospital Köpenhamn (D) 1 Dikemarks Sykehus Oslo (N) 1 Helsingfors/Nyland Sjukvård (F) 1 Ryhovs MK Jönköping (S) 1 LS BIL Lillehammer (N) 1 SUS BIL Stavanger (N) 1 Lunds Lasaretts IF (S) 1 Haugesunds Sykehis BIL (N) 1 VÄL MÖTT VID DE 20:E NORDISKE HOSPITALS LEGE 2008 DEN MAJ I KÖPENHAMN, DANMARK! ARRANGÖR: IB BISPEBJERG HOSPITAL

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt Nr 1 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens 6 SSIF/KAF-spelen 13 smått & gott 16 Förbunds Nytt nr 1 april 2002 Redaktör och ansvarig utgivare: Olle Wegner

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning

Läs mer

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång.

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång. 30 år med SKIF - en resumé av Bo Svensson SKIF Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund fyller 30 år, och som ett led i firandet vill jag ge våra medlemmar en liten återblick på de gångna åren. Det hela

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt nr 2 2002 Förbunds Nytt Nr 2 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2002 - Badminton - Boule - Bridge - Golf - Orientering - Terränglöpning Årets konferens i Vänersborg

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 1 2 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund innehåll Plan för RM-tävlingar 2013 och KAF-Nytt denna gång-----------------------------3 Årets konferne i Varberg-----------------------------------------------------------------------

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 0 8 VÄL- KOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS VARA 7-8 OKTOBER 2008 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund FÖRELÄSARE Carl-Magnus Bengtegård är folkhögskolelärare i Vara. Han h tidigare

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. IFK Göteborg Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

Föreningen Svensk Elit Simning

Föreningen Svensk Elit Simning Föreningen Svensk Elit Simning Verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2011 2 Innehåll Medlemmar... 3 Möten och konferenser... 3 Januarikonferens 28 30 jan... 3 Årsmöte 2011... 3 Halmstad

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun.

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 2013 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 1 FOMS årsmöte 20140326 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 0 9 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 RM i Bowling----------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Örnsköldsviks Diabetesförening (org.nr 889600-6734) lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. Styrelsen har haft

Läs mer

Med inbjudan till nordiskt möte för idrottsledarveteraner 16 18 augusti i Göteborg

Med inbjudan till nordiskt möte för idrottsledarveteraner 16 18 augusti i Göteborg Med inbjudan till nordiskt möte för idrottsledarveteraner 16 18 augusti i Göteborg Föreningen Riksidrottens Vänner, RV 1. Föreningen RV, stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka för gott

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: s B Omslagsbild: Håkan Håkansson, Blekinge Fotbollförbund

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Scandic Hotell Södertälje 2015-03-07 Järva MK: Guld i Lag SM 2015 Fotograf: Ben Nyman Göta MS, Enduro VM: Bästa VM arrangör

Läs mer

KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Program för KFUK-KFUM:s Östgötaregions Årsmöte 2015 Den 25 mars kl. 18 30 på Strömvillans Fritidsgård i Norrköping 18 30 Välkommen Vi börjar med lite

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Västerbottens Friidrottsförbund

Västerbottens Friidrottsförbund Västerbottens Friidrottsförbund Lena Aruhn, Ume FI Kristoffer Österlund, IFK Umeå Jonas Almqvist, Skellefteå AIK Årsberättelse 2004 1 Innehåll Dagordning... 3 Röstlängd... 4 Årsberättelse... 5 Resultatrapport...

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer