28 MARS-1 APRIL PÅ BEITOSTÖLEN I NORGE 9-11 NOVEMBER I FALUN 29 MAJ-1 JUNI I FALUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "28 MARS-1 APRIL PÅ BEITOSTÖLEN I NORGE 9-11 NOVEMBER I FALUN 29 MAJ-1 JUNI I FALUN"

Transkript

1 28 MARS-1 APRIL PÅ BEITOSTÖLEN I NORGE 9-11 NOVEMBER I FALUN 29 MAJ-1 JUNI I FALUN

2 Innehållsförteckning sid PRESIDIETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förtroendevalda 1 - Möten 2 - Ekonomi 2 - Medlemsföreningar 2 - Medlemskontingent 2 - DNHL-Nytt 3 - Representation 3 - Sponsoravtal 3 - Föreningsrapport 3 - Övrigt 3 - Slutord 4 1. Nordiske Skidager Kongress De Nordiske Hospitals Lege 2008 Övrigt - Presidiets underskrifter 5 Bilagor: Nr 1. REGNSKAP - för perioden 1 januari december REVISIONSBERÄTTELSE för perioden 1 januari december MEDLEMSFÖRENINGAR KONTINGENT NORDISKE SKIDAGER 2007 den 28 mars-1 april på Beitostölen, Norge 6. RESULTAT FRÅN NORDISKE SKIDAGER 7. DE NORDISKE HOSPITALS LEGE 2008 den 29 maj-1 juni i Falun, Sverige 8. RESULTAT FRÅN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE

3 1.(5) PRESIDIETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE (OK) Presidiet för Samarbetsorganisationen De Nordiske Hospitals Lege (DNHL) avger härmed följande verksamhetsberättelse för perioden FÖRTROENDEVALDA (OK) Följande personer har under mandatperioden varit förtroendevalda inom Samarbetsorganisationen: Namn Uppdrag Representerande Lars-Göran Bengtsson president (AU) Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) Otto Lauritsen kassör (AU) de norska medlemsföreningarna Lars G. Hansen sekreterare (AU) Dansk Hospitals-Idraet (DHIF) Arild Johansen v.president (AU) Norsk Helsevesens Idrettsforbund (NHIF) John Jensen ledamot de danska medlemsföreningarna vakant de finska medlemsföreningarna Rudolf Adolfsson den isländska medlemsföreningen Lasse Magnusson de svenska medlemsföreningarna Johnny Alsholt suppleant Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) Liv Berit Tordhol de norska medlemsföreningarna Gert Andersen Dansk Hospitals-Idraet (DHIF) Robert Nylund-Deraas Norsk Helsevesens Idrettsforbund (NHIF) Gitte M. Nielsen de danska medlemsföreningarna vakant de finska medlemsföreningarna Kalla Malmqvist den isländska medlemsföreningen Lotta Bylund de svenska medlemsföreningarna Rolf Vidladt revisor Kjersti Sagbakken DHIF valberedning NHIF SSIF Poul-Erik Oppelstrup hedersledamot Rolf Vifladt - 2 -

4 MÖTEN Samarbetsorganisationen har under mandatperioden genomfört 4 st presidiemöten, kongress samt konstitueringsmöte: mars Presidiemöte Beitostölen, Norge 9 november Presidiemöte Falun, Sverige 10 november Kongress 10 november Konstitueringsmöte maj Presidiemöte Falun, Sverige 4 oktober Presidiemöte Köpenhamn, Danmark EKONOMI Samarbetsorganisationen har under mandatperioden haft en kontrollerad negativ ekonomisk utveckling, vilket resulterat i ett underskott vid periodens slut på :52 Nkr och med en utgående behållning på :33 Nkr. - se bilaga 1 - REGNSKAP för perioden 1 januari december se bilaga 2 - REVISIONSBERÄTTELSE för ovanstående period MEDLEMSFÖRENINGAR Under mandatperioden har Samarbetsorganisationen minskat från 45 till 38 st medlemsföreningar (inkl de nationella förbunden i Danmark, Norge och Sverige). Danmark har minskat med två förening till 5 st och Sverige har minskat med tre förening till 17 st. Island och Norge har oförändrat antal medlems föreningar 1 st resp 18 st. Under mandatperioden har ingen förening från Finland varit medlemmar (tidigare 2 st). - se i övrigt bilaga 3 MEDLEMSFÖRENINGAR MEDLEMSKONTINGENT (OK) Medlemskontingenten första året är gratis, men om föreningen deltar i De Nordiske Hospitals Lege får man betala en pröva på avgift på f n 750,-. De tre nationella förbunden i Danmark, Norge och Sverige betalar en medlemskontingent enligt klass 6 (2 000 medlemmar eller fler). För att bli medlemmar i Samarbetsorganisationen fodras också medlemskap i resp nationellt förbund för de föreningar som kommer från Danmark, Norge och Sverige. - se i övrigt bilaga 4 MEDLEMSKONTINGENT (OBS) - 3 -

5 DNHL-NYTT DNHL-Nytt, vars syfte är att vara ett språkrör mellan Samarbetsorganisationens presidie och medlemsföreningarna, ges ut av presidiet. Under mandatperioden utkom tre nummer resp år d v s totalt sex nummer. REPRESENTATION Samarbetsorganisationen har under perioden representerat vid följande tillfällen: mars Norsk Helsevesens Idrotts Forbund Gardermoen, Norge (NHIF) Förbundsnöte 28 mars-1 april Nordiske Skidager Beitostölen, Norge 8-10 juni Norgemästerskap (NM) for ansatta i helsevesenet Stavanger, Norge 7-9 september SSIF/KAF-Spelen Falun, Sverige 9-11 november DNHL:s Kongress maj-1 juni De Nordiske Hospitals Lege Falun, Sverige 29 maj-1 juni SSIF-Spelen SPONSORAVTAL I samband med "De Nordiske Hospitals Lege 2008" i Falun slöt Samarbetsorganisationen avtal, i form av annonser i programmet, med: - MASTER PROFIL Profilkläder (S) Samarbetsorganisationen tackar för samarbetet! FÖRENINGSRAPPORT Medlemsföreningarna har under mandatperioden fått sig tillsända en föreningsrapport där Samarbetsorganisationen vill ha information om aktuell adress, funktionärer, DNHL-kontakt, antalet medlemmar etc. Med denna som underlag kan Samarbetsorganisationen hålla ett aktuellt medlemsregister, en förutsättning för effektivt informationsutbyte. Tyvärr är föreningarna dåliga på att sända denna åter till DNHL:s kontor i Köpenhamn, vilket innebär att adresser till resp kontaktperson etc kan vara felaktiga. ÖVRIGT I övrigt hänvisas till den separata berättelsen för: Nordiske Skidager mars-1 april Beitostölen, Norge (bilagorna 5-6) - arrangör: Gjövik Sykehus BIL De Nordiske Hospitals Lege maj-1 juni Falun Sverige (Bilagorna 7-8) - arrangör: Sjukvårdens MK Sala/Välkommen till Falun - 4 -

6 SLUTORD Under mandatperioden har Samarbetsorganisationen De Nordiske Hospitals Lege (DNHL) varit medarrangör vid tre olika arrangemang: 1. Nordiske Skidager den 28 mars-1 april på Beitostölen, Norge 2. Kongress den 9-11 november i Falun 3. De Nordiske Hospitals Lege den 29 maj-1 juni i Falun, Sverige 1. NORDISKE SKIDAGER 2007 För 8:e gången genomförde Gjöviks Sykehus BIL Nordiske Skidager den 28 mars-1 april med Bergo Hotel på Beitostölen i Norge som centrum för arrangemanget. Som vanligt stod den sociala delen i centrum, men det tävlades också såväl på längden som alpint. - se separat berättelse bilaga 5 samt resultat bilaga 6 2. KONGRESS 2007 Samarbetsorganisationens Kongress 2007 genomfördes den 9-11 november i Falun, Sverige, med Välkommen till Falun AB som arrangör. 3. DE NORDISKE HOSPITALS LEGE 2008 De 19:e Nordiske Hospitals Lege genomfördes den 29 maj-1 juni, med Sjukvårdens MK Sala resp Välkommen till Falun AB som arrangör. Totalt deltog ca 800 st från 25 st föreningar, 14 st från Norge, 8 st från Sverige samt 1 st vardera från Danmark, Finland resp Island. Något färre deltagare än tidigare år, men bl a var det skolavslutning i Sverige samma helg. - se separat berättelse bilaga 7 samt Nordiska Mästare bilaga 8-5 -

7 ÖVRIGT Presidiet ser med tillförsikt tillbaka på ännu en spännande mandatperiod, , som kulminerade i och med DNHL 2008, den 31 maj-1 juni i Falun, Sverige. Totalt har således spelen genomförts vid 19 tillfällen fördelat på Danmark 9 gånger, Sverige 5 gånger, Norge 4 gånger och Island 1 gång. Ytterligare en spännande mandatperiod ligger framför oss, , med de traditionella arrangemangen, Nordiske Skidager 2009 den 1-5 april på Beitostölen, Norge, Kongress 2009 den november på Bispebjerg Hospital i Köpenhamn, Danmark och slutligen De 20:e Nordiske Hospitals Lege 2008 den maj också i Köpenhamn. Slutligen vill Samarbetsorganisationen framföra sitt tack till samtliga medlemsföreningar i de Nordiska länderna inkl de riksomfattande förbunden i Danmark, Norge och Sverige för ett fint samarbete under den gångna mandatperioden. Härmed överlämnar presidiet för Samarbetsorganisationen "De Nordiske Hospitals Lege" sin verksamhetsberättelse för mandatperioden Lars-Göran Bengtsson President repr för Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) Otto Lauritsen Lars G. Hansen Arild Johansen Kassör Sekreterare v.president repr för de norska repr för Dansk Hospitals-Idraet repr för Norsk Helsevesens föreningarna (DHIF) Idrettsforbund (NHIF) John Jensen Lasse Magnusson Rudolf Adolfsson Ledamot Ledamot Ledamot repr för de dansk repr för de svenska repr för den isländska föreningarna föreningarna föreningen

8 - Bilaga 1 - REGNSKAP FOR SAMARBESTORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE 1 JANUAR DESEMBER 2008 INNTEKTER MEDLEMSKONTINGENT kr ,78 ARRANGEMENT kr ,00 PREMIESALG kr ,00 SPONSORBIDRAG kr 4.217,77 RENTER DRIFTKONTO kr 951,55 RENTER SIKRINGSFOND kr 4.237,59 SUM kr ,69 UTGIFTER KONGRESS kr ,88 MÖTEUTGIFTER kr ,52 ADMINISTRATION kr 8.600,89 ARRANGEMENTSTÖTTE kr ,37 REPRESENTATION kr 6.843,76 REKLAME kr 8,902,00 GAVER kr 170,00 BANKKOSTNADER kr 2.900,79 SUM kr ,21 Underdekning kr ,52 BEHÅLDNING 1 JANUAR 2007 Brukskonto kr ,15 Sikringsfond kr ,70 SUM kr ,85 BEHOLDNING 31 DECEMBER 2008 Brukskonto kr ,04 Sikringsfond kr ,29 SUM kr ,33 Restlager medaljer 250 stk a kr 27,50 kr 6.875,00 Hamar 20 oktober 2009 Otto Kr. Lauritzen Kasserer

9 - Bilaga 2 - REVISJONSBERETNING Undertegnede er av Samarbeidsorganisasjonen De Nordiske Hospitals Lege, DNHL, valgt til å revidere organisasjonens regnskap for virksomhetsperioden, 1. januar desember Regnskapets føringer er gjennomgått og kontrollert. Føringene stemmer med bilag og bankutskrifter. Kontrollsummering er foretatt. Bankkonti er avstemt og stemmer med regnskapets føringer og bankutskrifter. Regnskapet anbefales godkjent og presidiet gis ansvarsfrihet for den perioden som revisjonen omfatter. Gjøvik/ Lillehammer, 22. oktober Rolf Vifladt Revisor Kjersti Sagbakken Revisor

10 - Bilaga 3 - MEDLEMSFÖRENINGAR SAMARBETSORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE UNDER PERIODEN DANMARK 5 st Dansk Hospitals-Idraetts Forbund (DHIF) (6) HH82 Hvidovre Hspital Idraet (2) IB Bispebjerg Hospital, IBBH (5) Odense Sygehus IF (2) Rigshospitalet BK Köpenhamn (2) FINLAND 1 st Lahti Stadssjukhus PF (1) ISLAND 1 st Itrottafélag Landspitali (2) Háskólasjúkrahús, Reykjavik NORGE st Norsk Helsevesens (6) Idrettsforbund (NHIF) Aker Sykehus BIL (ABIL) (2) Baerum Kommune BIL (1) BIL Sentralsykehuset i (5) Akershus (BIL SiA) Fürst BIL Oslo (2) Gjöviks Sykehus BIL (GS/BIL) (3) Haugesund Sykehus BIL (3) Hamar Röde Kors BIL (1) Haukeland Sykehus IL Bergen (4) Lillehammer Sykehus BIL (4) Rikshospitalet- (5) Radiumhospitalet BIL Oslo Sykehuset Östfold HF BIL (2) Sykehuset Innlandet BIL Hamar (1) Sörlandet SH HF BIL Arendal (2) Sörlandet SH Kristiansand BIL (4) Ullevåls Sykehus UBIL Oslo (3) Universitetssykehus (6) I Stavanger (SUS) BIL SVERIGE 16 st Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) (6) Akademiska Sjukhusets KK (6) Uppsala Fritidsföreningen Regionsjukh. (3) Karsudden (RSK) Katrineholm Kronåskamraternas IF Uppsala (4) Kuggarnas IF Bromma (2) Landstingets PK N:v Götaland (6) Lunds Lasaretts IF (3) MaSIF Malmö (6) MSE Fritid, Mälarsjukhuset, (2) Eskilstuna Ryhovs MK Jönköping (4) Sjukvårdens MK Sala (2) S:t Sigfrids Sjukhus GoIF Växjö (3) SÄS IF Borås (3) PRÖVA-PÅ-MEDLEMSKAP Falu Lasaretts IoFF Landstingets Idrottsförbund Västerbotten Umeå LIF-Stilen Örebro TOTALT: 40 st - varav 3 st pröva-på-medlemskap

11 - Bilaga 4 - KONTINGENTEN KONTINGENT (1) - 49 medlemmar 600 Nkr (2) (3) (4) (5) (6) pröva-på-medlemskap 750 KONTINGENT TOTALT (1) 4 x 600,- = 2 400,- (2) 11 x 1 000,- = ,- (3) 7 x 1 400,- = 9 800,- (4) 5 x 1 800,- = 9 000,- (5) 3 x 2 200,- = 6 600,- (6) 7 x 2 600,- = ,- (prova) 3 x 750,- = 2 250,- Summa: 40 = ,- KONTINGENT/LAND Land: Antal (1) (2) (3) (4) (5) (6) (pp) Danmark Finland Island Norge Sverige Summa: SUMMA/LAND Danmark 7 800,- Finland 600,- Island 1 000,- Norge ,- Sverige ,-,- Summa: ,- x) x) av olika orsaker överensstämmer inte denna summa exakt med den som finns under kontingen i räkenskaperna

12 - Bilaga 5 - NORDISKE SKIDAGER ÄR ETT FAMILJEARRANGEMANG! Nordiske Skidager är i första hand ett familjarrangemang för anställda inom vårdsektorn i Norden, men det hindrar inte att vi, som alltid Nordiska grannar skall göra när de kommer samman, tävlar mellan varandra på fullaste allvar! Här fick vi möjlighet att slå sin gamla eller nyfunna danske, finske, isländske, norske eller svenske vän på skidor, såväl på längden som alpint, eller om du föredrar i Rompe-Rally! Beitostölen är en fantastisk skidort, på tröskeln till Jotunheimen det mäktigaste fjäll massivet i Nord-Europa, kanske främst för längdåkare men även den som föredrar alpint får säkert sina önskemål uppfyllda! ROMPE-RALLY OCH LUNCH I BACKEN ÄR HÖJDPUNKTER! En av höjdpunkterna under Nordiske Skidager är, förutom själva tävlandet, Rompe- Rally, där det efter knivskarp konkurrens blev final för både vuxna och ungdomar med prisutdelning i backen. En annan höjdpunkt är utelunchen i backen där köket serverar den goda maten, med bl a Römmegröt, högt upp i backen eller på baksidan av hotellet! DELTAGARE I det totala arrangemanget Nordiske Skidager deltog ca 125 st varav ca 50 st kom från Ryhovs MK Jönköping resp Landstingets PK N:v Götaland. TACK GJÖVIKS SYKEHUS BIL Tack Gjöviks Sykehus BIL för ytterligare ett fint arrangemang av Nordiske Skidager 2007! RESULTAT Se bilaga 6 Resultat från Nordiske Skidager 2007.

13 - Bilaga 6-1.(2) LANGRENN HERRER ÅR 1. Erik Carlsson LPK N:v Götaland år 1. Ole Martin Tanum Bærum år 1. Lars Mellstrand Falun år 1. Anders Sand LPK N:v Götaland Arild Johansen Stavanger Over 60 år 1. Willy Barthel GS BIL PRESIDIEKLASSEN 1. Rolf Vifladt Norge Søren Rømer Danmark Gert Andersen Danmark Rudolf Andersen Island Lars Hansen Danmark Lars-Göran Bengtsson Sverige John Jensen Danmark LANGRENN DAMER år 1. Kirsten Østby Tungevåg LS BIL Anne Marit Østby LS BIL Liv Berit Tordhol Ullevål Kirsten Rasmussen Bispebjerg år 1. Irene Viervang Bærum Over 60 år 1. Torill Svendsen Lund Anne Oppelstrup DNHL 55.17

14 SLALÅM HERRER ÅR 1. Erik Carlsson LPK N:v Götaland år 1. Ole Jørgen Eikanger LS BIL Harald Tungevåg LS BIL Samuel Flodén Ryhovs MK Jönköping år 1. Jørgen Opheim LS BIL Gert Andersen DHIF Søren Rømer DHIF Lars Hansen DHIF år 1. Mads Nilsson Ryhovs MK Jönköping Christer Johansson LPK N:v Götaland Anders Sand LPK N:v Götaland Thomas Lindberg LPK N:v Götaland Over 60 år 1. Poul Erik Oppelstrup DNHL SLALÅM DAMER ÅR 1. Ann Iren Karlsen GS BIL år 1. Maggan Hansson Ryhovs MK Jönköping Kirsten Østby Tungevåg LS BIL Birgit Fossen GS BIL Kirsten Rasmussen Bispebjerg Maria Tarlowska Ryhovs MK Jönköping : Marianne Laiberg LPK N:v Götaland år 1. Irene Viervang Bærum Over 60 år 1. Barbro Lövgren Ryhovs MK Jönköping Anne Oppelstrup DNHL SLALÅM UNGDOMSKLASSE 1. Øystein Opheim (17 år) LS BIL Trond Jørgen Opheim (13 år) LS BIL Jostein Tungevåg (12 år) LS BIL Vegard Tungevåg (15 år) LS BIL Ola Eikanger (10 år) LS BIL

15 - Bilaga 7 - SSIF-Spelen 2008 arrangerades, på uppdrag av Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF), i samband ned De Nordiske Hospitals Lege 2008 den 29 maj-1 juni i Falun, med Sjukvårdens MK Sala som grenansvariga och organisationen Välkommen till Falun som huvudarrangör. TÄVLINGSGRENAR Följande 12 st grenar genomfördes: Badminton Boule Bowling Fotboll Golf Handboll Innebandy Mountainbike Skytte Tennis Terränglöpning Volleyboll DELTAGARE Närmare 700 deltagare från ett 30-tal föreningar, de flesta överraskande nog från Norge, deltog. Pokalen för Bästa förening gick till Landstingets PK N:v Götaland och FairPlaypokalen till Landstinget i Västenorrland (LiV). TACK Sjukvårdens MK Sala och organisationen Välkommen till Falun för ett fint samarbete i samband med SSIF-Spelen 2008 den 29 maj-1 juni i Falun. RESULTAT Se bilaga 8 Resultat från De 19:e Nordiske Hospitals Lege 2008

16 RESULTAT FRÅN DE 19:E NORDISKE HOSPITALS LEGE 2008 DEN 29 MAJ-1 JUNI I FALUN, SVERIGE ARRANGÖR: Sjukvårdens Motionsklubb, Sala Välkommen till Falun AB BADMINTON 1. RMK Jönköping lag 1 (S) 2. MSE Fritid Eskilstuna (S) 3. RMK Jönköping lag 2 (S) INDIVIDUELLT Herrsingel 1. Erik Almström LIV Västerbotten (S) 2. Lars-Ove Hägg LPK N:v Götaland (S) 3. Lars-Erik Petersson RMK Jönköping (S) Herrdubbel 1. Sundström/ LIV Västerbotten/ Hägg LPK N:v Götaland (S) 2. Carlsson/Granlund MSE Fritid Eskilstuna (S) 3. Magnusson/Pettersson RMK Jönköping (S) 4. Mathillas/Almström LIV Västerbotten (S) Damsingel 1. Gitte Johansson SMK Sala (S) 2. Paula Westerlund RMK Jönköping (S) 3. Benina Juul RMK Jönköping (S) 4. Carina Frisk LIF-Stilen Örebro (S) Damdubbel 1. Frisk/ LIF-Stilen Örebro/ Johansson SMK Sala (S) 2. Edenstråle/Flink MSE Fritid Eskilstuna (S) 3. Juul/Westerlund RMK Jönköping (S) Mixed 1. Hägg/ LPK N:v Götaland/ Juul RMK Jönköping (S) 2. Falk/ MSE Fritid Eskilstuna/ Johansson SMK Sala (S) 3. Sundström/ LIV Västerbotten/ Westerlund RMK Jönköping (S) 4. Carlsson/Flink MSE Fritid Eskilstuna (S) - Bilaga 8-1.(4) BOULE Öppen Dubbel 1. Kronåskamraternas IF Uppsala (S) 2. Satukunnan Keskussairaalan, Björneborg (F) 3. Landstingets PK N:v Götaland (S) 4. Kronåskamraternas IF Uppsala (S) BOWLING Herrar (2-manna) 1. SMK Sala (S) 2. Akademiska Uppsala (S) 3. LPK N:v Götaland (S) 4. LIV Västerbotten (S) Damer (2-manna) 1. Landstingets PK N:v Götaland (S) 2. LIV Västerbotten (S) 3. Satukunnan Keskussairaalan, Björneborg (F) 3. LS BIL Lillehammer (N) Mixed (2-manna) 1. Landstingets PK N:v Götaland (S) 2. LIV Västerbotten (S) 3. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 4. LS BIL Lillehammer (N) INDIVIDUELLT Herrar lic 1. Jan Peter Fredberg SMK Sala (S) 2. Andreas McGeough LPK N:v Götaland (S) 3. Lars Sjölund Akademiska Uppsala (S) 4. Lars-Åke Hägglund LIF-Stilen Örebro (S) Herrar olic 1. Göran Hugosson LIV Västerbotten (S) 2. Leif Sandberg LIV Västerbotten (S) 3. Sten Erik Johansen LS BIL Lillehammer (N) 4. Bernt Engen LS BIL LIllehammer (N) Damer lic 1. Ulla Nordström LPK N:v Götaland (S) 2. Anette Augustsson LPK N:v Götaland (S) 3. PirjoKosunen Satuk. Björneborg (F) 4. Agneta Larsson SÄS IF Borås (S) Damer olic 1. Eva Öst LIV Västerbotten (S) 2. Mona Johansen LS BIL Lillehammer (N) 3. Helli Virtanen Satukunnan Björneborg (F) 4. Shei Åshild BIL-Ahus (N)

17 FOTBOLL Herrar (7-manna) 1. Rikshospitalets BIL Oslo (N) 2. Akes Sykehus BIL (N) 3. LS BIL Lillehammer (N) Oldboys (7-manna) 1. Rikshospitalets BIL Oslo (N) 2. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 3. Landspitali Reykjavik (I) 3. BIL Ahus (N) Damer (7-manna) 1. LS BIL Lillehammer (N) 2. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 3. LIV Västerbotten (S) 4. BIL Ahus (N) HANDBOLL Herrar 1. LSH Reykjavik (I) 2. SSA BIL Arendal (N) Damer 1. Aker Sykehus BIL (N) 2. Sykehuset i Hamar (N) 3. Sykehuset Östfold Fredrikstad (N) 3. Stavanger SUS BIL (N) INNEBANDY 1. LIV Västerbotten (S) 2. SMK Sala (S) 3. Akademiska Uppsala (S) 4. Aker Sykehus BIL (N) MOUNTAINBIKE GOLF Herrar 1. SMK Sala (S) 2. SÄS IF Borås (S) 3. LIF-Stilen Örebro (S) 4. Akademiska Uppsala (S) Damer 1. Lunds Lasaretts IF (S) 2. Mora Lasaretts IF (S) 3. Landstingets PK N:v Götaland (S) 4. Akademiska Uppsala INDIVIDUELLT Herrar 1. Anders Matsson Akademiska Uppsala (S) 2. Peter Johansson Kuggarnas IF Stockholm (S) 3. Eije Wennberg SÄS IF Borås (S) 4. Mikael Ahl LIF-Stilen Örebro (S) Damer 1. Kristina Sagen LPK N:v Götaland (S) 2. Maj-Britt Wallin Lunds Lasartts IF (S) 3. Carina Rosell Mora Lasaretts IF (S) 4. Britta Maltesson Lund Lasaretts IF (S) INDIVIDUELLT Herra 40 km 1. Gunnar Bäckgren SMK Sala (S) 2. Dan Johansson LIF-Stilen Örebro (S) 3. Timo Hollanti LIF-Stilen Örebro (S) 4. Egil Loken GS BIL Gjövik (N) Herrar 20 km 1. Peter Levenstam Kuggarnas IF Stockh. (S) Damer 40 km 1. Ann-Christine Oberle LPK N:v Götaland (S) Damer 20 km Eva Kvendbö SKYTTE Herrar 1. LS BIL Lillehammer (N) 2. BIL Ahus lag 1 (N) 3. BIL Ahus lag 2 (N) Damer 1. UBIL Oslo (N) 2. BIL Ahus (N) Rikshospit. BIL Oslo (N) - 2 -

18 INDIVIDUELLT Herrar 1. Trygve Sörhage LS BIL Lillehammer lag 2 (N) 2. Ove Jörstad LS BIL Lillehammer lag 1 (N) 3. Per Tore Olsen LS BIL Lillehammer lag 2 (N) 4. Rolf Jarle Jeppensen LS BIL Lillehammer lag 1 (N) Damer 1. Ingeborg Heidenberg BIL A-hus (N) 2. Marianne Nesheim Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 3. Lill Torjesen Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 4. Berit Börke BIL A-hus (N) TENNIS INDIVIDUELLT Herrsingel klass 1 1. Morgan Myrling SÄS IF Borås (S) 2. Mats Romell SÄS IF Borås (S) Herrsingel klass 2 1. Bo Robertsson Akademiska Uppsala (S) 2. Gunnar Berlin LIV Västerbotten (S) 3. Åke Sundling LIV Västerbotten (S) 4. Berth Henningsson SMK Sala (S) Damsingel 1. Ulrika Norström SÄS IF Borås (S) 2. Susanne Knutsson SÄS IF Borås (S) Dubbel 1. Berglind/Robertsson Akademiska Uppsala (S) 2. Myrling/Romell SÄS IF Borås (S) 3. Nordström/Knutsson SÄS IF Borås 4. Jansson/Lintula MSE Fritid Eskilstuna (S) TERRÄNGLÖPNING Herrar 2,5 km 1. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) INDIVIDUELLT Herrar 54 år 10 km 1. Anders Lundholm SMK Sala (S) 2. Peter Levenstam Kuggarnas IF Stockh. (S) Herrar 54 år 2,5 km 1. Lars Holmgren Akademiska Uppsala (S) 2. Erik Söderberg Akademiska Uppsala (S) 3. Peter Levenstam Kuggarnas IF Stockh. (S) 4. Niklas Fahlström Akademiska Uppsala (S) Herrar 55 år 10 km 1. Torsten Flink KIF Uppsala (S) Herrar 55 år 5 km 1. Bo Marklund Falu Lasaretts IoFF (S) 2. Rudolf Adolfsson Landspitali (I) 3. Lennart Strand Kuggarnas IF Stockh. (S) Herrar 55 år 2,5 km 1- Bo Marklund Falu Lasaretts IoFF (S) 2. Arild Johansen SUS BIL Stavanger (N) 3. Torsten Flink KIF Uppsala (S) 4. Lennart Strand Kuggarnas IF Stockh. (S) Damer 54 år 5 km 1. Ann-C Oberle LPK N:v Götaland (S) 2. Ann Berit Maeland SUS BIL Stavanger (N) 3. Björg Simonsen Rigshospitalet Oslo (N) 4. Marit Saeterbö Bil Ahus (N) Damer 54 år 2,5 km 1. Ann-Christine Oberle LPK N:v Götaland (S) 2. Ann Berit Maeland SUS BIL Stavanger (N) 3. Grete Czarnecki LIF-Stilen Örebro (S) 4. Eva Kvendbö Rikshospitalet Oslo (N) VOLLEYBOLL Herrar 1. Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 2. Akademiska Sjuhusets KK Uppsala (S) 3. Sjukvårdens MK Sala (S) 4. SUS BIL Stavanger (N) Damer 1. SUS BIL Stavanger (N) 2. Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 3. SSA BIL Arendal (N) 4. Landspitali (I) Mixed 1. Ullevål Sykehus BIL Oslo lag 1 (N) 2. Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 3. Akes Sykehus BIL (N) 4. SSK BIL Kristianstad (N) Damer 5 km 1. Rikshospitalets BIL Oslo (N)

19 NORDISKA MÄSTARE FÖRENING ANTAL Landstingets PK N:v Götaland (S) 8 Sjukvårdens MK Sala (S) 6 1/2 Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 5 LIV Västerbotten (S) 4 1/2 Rikshospitalets BIL Oslo (N) 4 Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 4 Lillehammer Sykehus BIL (N) 3 Falu Lasaretts IoFF (S) 2 Kronåskamraternas IF Uppsala (S) 2 Södra Älvsborgs Sjukhus IF Borås (S) 2 Ryhovs MK Jönköping (S) 1 1/2 BIL Akershus (N) 1 Kuggarnas IF Stockholm (S) 1 Aker Sykehus BIL (N) 1 Landspitali Reykjavik (I) 1 Lunds Lasaretts IF (S) 1 LIF-Stilen Örebro (S) 1/2 TOTALT: 48 st LAND Sverige 34 st Norge 13 Island 1 Danmark 0 Finland 0 TOTALT: 48 st FAIR PLAY POKALEN VANDRINGSPRIS UPPSATT 1975 AV: RIGSHOSPITALETS BK KÖPENHAMN (priset övergick fr o m 1996 till Fair Play Pokal) Fair Play Pokalen vanns 2008 av: LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND LIV (S) TIDIGARE VINNARE AV FAIR PLAY POKALEN: 1996 LS BIL Lillehammer (N) 1998 Landspitali Háskólasjúkrahús Reykjavik (I) 2000 Ullevål Sykehus BIL Oslo (N) 2002 Haugesund Sykehus BIL (N) 2004 Akademiska Sjukhusets KK Uppsala (S) 2006 SSK BIL Kristiansand (N) SJUKVÅRDEN MK SALA, SOM SPORTSLIG ARRANGÖR, OCH VÄLKOMMEN TILL FALUN AB, SOM TEKNISK ARRANGÖR, FÖR ARRANGEMANGET AV DE 19:E NORDISKE HOSPITALS LEGE DEN 29 MAJ-1 JUNI 2008 I FALUN BÄSTA FÖRENING VANDRINGSPRIS UPPSATT 2000 AV: SAMARBETSORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE (priset var före 1996 den nuvarande Fair Play Pokal) Bästa förening vid DNHL 2008 blev: LANDSTINGETS PK N:V GÖTALAND (N) TIDIGARE VINNARE AV VANDRINGSPRISET BÄSTA FÖRENING : Landstingets PK N:a Älvsborg (S) 5 gånger Ullevåls Sykehus BIL Oslo (N) 4 IB Bispebjerg Hospital Köpenhamn (D) 1 Dikemarks Sykehus Oslo (N) 1 Helsingfors/Nyland Sjukvård (F) 1 Ryhovs MK Jönköping (S) 1 LS BIL Lillehammer (N) 1 SUS BIL Stavanger (N) 1 Lunds Lasaretts IF (S) 1 Haugesunds Sykehis BIL (N) 1 VÄL MÖTT VID DE 20:E NORDISKE HOSPITALS LEGE 2008 DEN MAJ I KÖPENHAMN, DANMARK! ARRANGÖR: IB BISPEBJERG HOSPITAL

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s KONGRESS 2015 DEN 31 OKTOBER PÅ HOTEL WAKEUP I KÖPENHAMN.

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s KONGRESS 2015 DEN 31 OKTOBER PÅ HOTEL WAKEUP I KÖPENHAMN. -1- (5) PROTOKOLL FRÅN DNHL:s KONGRESS 2015 DEN 31 OKTOBER PÅ HOTEL WAKEUP I KÖPENHAMN. Samarbetsorganisationens president, Arild Johansen, hälsade deltagarna välkomna till DNHL:s Kongress 2015. Han vände

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s ORDINARIE PRESIDIEMÖTE DEN 26 MARS 2015 PÅ GERGO HOTEL, BEITOSTÖLEN, NORGE.

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s ORDINARIE PRESIDIEMÖTE DEN 26 MARS 2015 PÅ GERGO HOTEL, BEITOSTÖLEN, NORGE. -1- (8) PROTOKOLL FRÅN DNHL:s ORDINARIE PRESIDIEMÖTE DEN 26 MARS 2015 PÅ GERGO HOTEL, BEITOSTÖLEN, NORGE. DELTAGARE: Namn Funktion Representerande Arild Johansen (AJ) president det norska förbundet (NHIF)

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s KONGRESS 2013 DEN 26 OKTOBER PÅ SCANDIC CROWN I GÖTEBORG.

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s KONGRESS 2013 DEN 26 OKTOBER PÅ SCANDIC CROWN I GÖTEBORG. -1- (6) PROTOKOLL FRÅN DNHL:s KONGRESS 2013 DEN 26 OKTOBER PÅ SCANDIC CROWN I GÖTEBORG. Samarbetsorganisationens president, Arild Johansen, hälsade deltagarna välkomna till DNHL:s Kongress 2013. Han vände

Läs mer

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG.

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN BADMINTON 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. Singel 1. Fredrik Ingemnsson RMK, Jönköping 2. Jusman Komaleri OUS Oslo 3. Espen Ditmansen Drammen 4. Nils-Gunnar Juel OUS

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

DE NORDISKE HOSPITALS LEGE

DE NORDISKE HOSPITALS LEGE - 1 - (3) DNHL-Nytt ÅRGÅNG 22 NR 2/2014 DNHL-Nytt ges ut av DNHL:s AU vid ca tre/fyra tillfällen under året och syftet är att vara ett språkrör mellan presidiet för Samarbetsorganisationen DE NORDISKE

Läs mer

FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SJUKVÅRDS- ANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND DEN 23 MARS 2013 PÅ KARSUDDEN SJUKHUS I KATRINEHOLM.

FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SJUKVÅRDS- ANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND DEN 23 MARS 2013 PÅ KARSUDDEN SJUKHUS I KATRINEHOLM. -1- (6) FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SJUKVÅRDS- ANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND DEN 23 MARS 2013 PÅ KARSUDDEN SJUKHUS I KATRINEHOLM. NAMN ORT FUNKTION ÖVRIGT Närvarande: Johan Svenningson Katrineholm

Läs mer

från Samarbetsorganisationen DE NORDISKE HOSPITALS LEGE s Kongress 2017 Presidiemöte Konstitueringsmöte den 6-8 oktober på Vierumäki Resort i Finland

från Samarbetsorganisationen DE NORDISKE HOSPITALS LEGE s Kongress 2017 Presidiemöte Konstitueringsmöte den 6-8 oktober på Vierumäki Resort i Finland från Samarbetsorganisationen DE NORDISKE HOSPITALS LEGE s Kongress 2017 Presidiemöte Konstitueringsmöte den 6-8 oktober på Vierumäki Resort i Finland ARRANGÖR: LAHTI CITY HOSPITAL OCH VIERUMÄKI RESORT

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s ORDINARIE PRESIDIEMÖTE

PROTOKOLL FRÅN DNHL:s ORDINARIE PRESIDIEMÖTE -1- (7) PROTOKOLL FRÅN DNHL:s ORDINARIE PRESIDIEMÖTE DEN 22 MAJ 2014 PÅ SCANDIC CROWN HOTEL I GÖTEBORG. Mötet inleddes med en sittning med Landspitalinn från Island, arrangörer av DNHL 2016, och avslutades

Läs mer

BORDTENNIS FRÅN SSIF/KAF-SPELEN 2004 DEN 23-24 APRIL I VÄNERSBORG/TROLLHÄTTAN BADMINTON - 1 - (3)

BORDTENNIS FRÅN SSIF/KAF-SPELEN 2004 DEN 23-24 APRIL I VÄNERSBORG/TROLLHÄTTAN BADMINTON - 1 - (3) - 1 - (3) BORDTENNIS FRÅN SSIF/KAF-SPELEN 2004 DEN 23-24 APRIL I VÄNERSBORG/TROLLHÄTTAN Arrangörer: Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) Lokal arrangör:

Läs mer

FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2015, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 NOVEMBER KL.16.00 PÅ RESTAURANG MAT O PRAT I SALA.

FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2015, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 NOVEMBER KL.16.00 PÅ RESTAURANG MAT O PRAT I SALA. - 1 - (5) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2015, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 NOVEMBER KL.16.00 PÅ RESTAURANG MAT O PRAT I SALA. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Johan

Läs mer

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS!

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS! - 1 - (5) ÅRGÅNG 28 NR 4/2012 ÅRGÅNG 20 NR 1/2004 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet!

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1953 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-4 - Förtroendevalda 1 - Ekonomi 2 - Representation 2 - Medlemsföreningar 2 - SSIF/KAF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2

Läs mer

- 1 - (7) FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SJUKVÅRDS- ANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND DEN MARS 2016 PÅ SABBATSBERGS SJUKHUS I STOCKHOLM.

- 1 - (7) FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SJUKVÅRDS- ANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND DEN MARS 2016 PÅ SABBATSBERGS SJUKHUS I STOCKHOLM. - 1 - (7) FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SJUKVÅRDS- ANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND DEN 18-19 MARS 2016 PÅ SABBATSBERGS SJUKHUS I STOCKHOLM. NAMN ORT FUNKTION ÖVRIGT Närvarande: Tommy Mäntynen Stockholm

Läs mer

ARRANGÖRER: VISIT FALUN BORLÄNGE AB SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND (SSIF)

ARRANGÖRER: VISIT FALUN BORLÄNGE AB SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND (SSIF) - 1 - (8) ARRANGÖRER: VISIT FALUN BORLÄNGE AB SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND (SSIF) - 2 - Ett öppet riksmästerskap innebär att även andra anställda inom den offentliga sektor, ex anställda

Läs mer

TILL I VÄNERSBORG/TROLLHÄTTAN

TILL I VÄNERSBORG/TROLLHÄTTAN - 1 - (7) TILL I VÄNERSBORG/TROLLHÄTTAN ARRANGÖR: LANDSTINGETS PERSONALKLUBB NORDVÄSTA GÖTALAND (LPK) Arrangemanget är sanktionerat av: Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) Kommunanställdas

Läs mer

Deltagar - ID för DNHL 2014

Deltagar - ID för DNHL 2014 Deltagar - ID för DNHL 2014 Med denna ID-bricka har du grönt ljus för deltagande i invigning och bankett. Du får också rabatt på entrén till Liseberg och betalar 70 skr (ord. 90 skr) Du skall visa upp

Läs mer

DE NORDISKE HOSPITALS LEGE

DE NORDISKE HOSPITALS LEGE - 1 - (5) DNHL-Nytt ÅRGÅNG 24 NR 2/2016 DNHL-Nytt ges ut av DNHL:s AU vid ca tre/fyra tillfällen under året och syftet är att vara ett språkrör mellan presidiet för Samarbetsorganisationen DE NORDISKE

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1953 2016 BILD FRÅN SSIF:s BILDANDE 1953 I JÖNKÖPING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-4 - Förtroendevalda 1 - Ekonomi 1 - Representation 2 - Medlemsföreningar 2 - Riksmästerskap

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

RIKSMÄSTERSKAPET I GOLF 2012 GENOMFÖRS DEN 7-8 SEPTEMBER PÅ MALMÖ & RÖNNBÄCKS GC! ANMÄLAN SENAST DEN 25 JUNI! ARRANGÖR: MASIF, MALMÖ

RIKSMÄSTERSKAPET I GOLF 2012 GENOMFÖRS DEN 7-8 SEPTEMBER PÅ MALMÖ & RÖNNBÄCKS GC! ANMÄLAN SENAST DEN 25 JUNI! ARRANGÖR: MASIF, MALMÖ - 1 - (6) ÅRGÅNG 28 NR 1/2012 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet! Medlemsföreningarna

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Peter Andreas 2-0 (21-14, 21-17) Anders Olof 2-1 (21-16, 11-21, 21-19)

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Peter Andreas 2-0 (21-14, 21-17) Anders Olof 2-1 (21-16, 11-21, 21-19) RESULTAT Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Herrar singel 1. Peter Nilsson Korpen Saab 2. Andreas Pössl Korpen Saab 3. Anders Nylén Bofors Fritid 4. Olof Carlsson Korpen Saab MATCHRESULTAT SINGEL

Läs mer

Arrangemangsorter Individuella idrotter

Arrangemangsorter Individuella idrotter x Alpint Badminton Bangolf Bordtennis 1980 SPIK Trollhättan 1981 Ö-vik Alingsås 1982 Motala 1983 Hudiksvall 1984 Helsingborg Eskilstuna Trollhättan 1985 Kalmar Örebro Kristianstad Helsingborg Falun PGIK

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS (SSIF)

SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS (SSIF) 1953 2013 JUBILEUMSSKRIFT SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS (SSIF) FÖRSTA STYRELSEN VID FÖRBUNDETS BILDANDE 1953 I JÖNKÖPING FÖRBUNDETS FÖRSTE ORDFÖRANDE, ERIK EDENÖ, VÄNERSBORG (fyra från vänster

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

GÄLLANDE SAMARBETSORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE, DNHL

GÄLLANDE SAMARBETSORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE, DNHL - 1 - (18) GÄLLANDE SAMARBETSORGANISATIONEN DE NORDISKE HOSPITALS LEGE, DNHL - antagna vid kongressen i Oslo 1991-11-02 - reviderade Jönköping 1993-11-20 - - Köpenhamn 1995-11-25 - - Stavanger 1997-11-08

Läs mer

20-21 OKTOBER I KATRINEHOLM

20-21 OKTOBER I KATRINEHOLM På uppdrag av SSIF och KAF inbjuder Fritidsföreningen Regionsjukhuset Karsudden till SSIF/KAF-SPELEN 2006 Riksmästerskap för sjukvårds- och kommunanställda Badminton Bordtennis Boule Bowling Innebandy

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Slutställning 2014, Bil-O Syd

Slutställning 2014, Bil-O Syd Bana 2A Ljungby Hörby Örkelljunga Mölndal Ljungby Hässleholm Arlöv Plac. Bana 2A Klubb (Hemort) Antal 12-apr 03-maj 17-maj 24-maj 27-sep 11-okt 22-nov Totalt 1 Lennart Dacke Hyllinge MS (Perstorp) 3+4

Läs mer

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbunds stämma

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbunds stämma Protokoll 2017-04-07 Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbunds stämma 2017-04-07 1 Förbundsstämman öppnades Föreningens ordförande Eva Severinsson hälsade välkommen och öppnade förbundsstämman.

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 1 Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelse Ordinarie ledamöter Maria Skarnehall Lövgren KFF ordförande Ing-Marie Jungegård TSF sekreterare Carina Klang Svensson SOC kassör Lena Andersson TSF Lillemor Ekberg

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis Patrull 1 Uppropstid 06:30 1 K-G Johansson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 2 Tord Olsson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 4 Fredrik Johansson Örnsköldsviks

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

RESULTATLISTA. Region-syd mästerskap. Luftpistol

RESULTATLISTA. Region-syd mästerskap. Luftpistol ... ---- -----~- RESULTATLISTA Region-syd mästerskap Luftpistol Långås 2000-02-20 Arrangörer Falkenbergs Pk Varbergs Pk ' L Sydsvenska Mästare!- Damer Plac s 1 S2 S3 S4 Sum Final Totalt 1 Jennica Thörjesson

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland 1 Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 3: 1976-1979 Bowlingen Årets Idrott 1978 I januari 1976 deltar BK Rosen i en tävling, KK-träffen, i Växjö och är mycket nära att vinna. Första pris är

Läs mer

RM Kommun A Startlista

RM Kommun A Startlista Datum 005-08- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternam n 0800 Fredrik Mössler Kristianstad,6 Gul 0808 086 084 08 0840 0848 0856 0904 Björn Bergkvist Östhammar 9, Gul Gun-Marie Svärd Bollnäs 7,7

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen Kyrkofullmäktige 2017-04-18 _ Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rudbeckiussalen, Kyrkbacksgården, kl.19.00 20.05 Maria Thorgren, Britt Sandström, Karin Tilly, Jörgen

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Bie GoIF KURORTSLOPPET Resultat klass 1 Flickor f Ida Andersson Emmy Pettersson Gropptorps IF 5.46

Bie GoIF KURORTSLOPPET Resultat klass 1 Flickor f Ida Andersson Emmy Pettersson Gropptorps IF 5.46 Bie GoIF KURORTSLOPPET 2008-09-14 Resultat klass 1 Flickor f 01-1. Ida Andersson 5.42 2. Emmy Pettersson Gropptorps IF 5.46 3. Maja Olofsson Katrineholms OK 5.54 4. Cornelia Dahlin Gropptorps IF 6.41 5.

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Östersund 2014-02-06 2014-02-07. Närvarande: Gunilla Karlbom,Ola Svensson, Christer Antman, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,Magnus

Läs mer

ÖREBRO SPORTKLUBB. Årsmöte / Föreningsstämma 2013. Förslag till dagordning

ÖREBRO SPORTKLUBB. Årsmöte / Föreningsstämma 2013. Förslag till dagordning ÖREBRO SPORTKLUBB Årsmöte / Föreningsstämma 2013 Dag Tisdag 16 april 2013 Kl 18.00 Plats ÖSK Ungdom, Klubbhuset, Ekäng, Landbotorpsallén 58, Örebro Förslag till dagordning 1. Upprop och fastställande av

Läs mer

Maraton Kvinnor (42 195 m)

Maraton Kvinnor (42 195 m) Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Inbjudan till Saabiaden den 5-6/10 2013 i Eskilstuna.

Inbjudan till Saabiaden den 5-6/10 2013 i Eskilstuna. Inbjudan till Saabiaden den 5-6/10 2013 i Eskilstuna. Lördagen den 5 oktober 2013 genomförs 12 mästerskap i Eskilstuna. Det är följande grenar: Badminton Bangolf Boule Bowling Bridge par Bordtennis Cykel

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson

resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson 8 Robert Karlsson 9 Kerstin Frändegård 10 Märit Sandqvist

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2011-09-11

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2011-09-11 KOPPARKNALLEN 2011-09-11 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla; 91 (79) deltagare från 23 (18) klubbar för sina 181 (175) starter - samt givetvis alla funktionärer och sponsorer för

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

F4 i Ljungbyhed

F4 i Ljungbyhed F4 i Ljungbyhed 2007-03-11 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk x 5 4 3 5 2 5 4 6 34/31 9 60+30=90:- 2 Per-Olof Heddin Klippans Pk x 3 4 2 3 6 3 5 5 31/26 7 20+10=30:- 3 Mikael Nilsson

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 25 februri 2014

Protokoll Föreningsstämman den 25 februri 2014 1 Protokoll Föreningsstämman den 25 februri 2014 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 16 deltagarna välkommen. 2. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 3. Dagordningen fastställdes

Läs mer

59 Mötets öppnande Leif Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

59 Mötets öppnande Leif Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 7/2009 avseende 59-75 Plats: Dag: Tid: Skeviks Gård 21-22 mars 8.30 (lö) - 15.00 (sö) Närvarande: Leif Larsson, ordförande Susanna Radovanovic Eva Eliasson

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer