Gävle Sandviken Hofors Falun Borlänge Gagnef Vansbro Malung-Sälen Torsby Kongsvinger

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle Sandviken Hofors Falun Borlänge Gagnef Vansbro Malung-Sälen Torsby Kongsvinger"

Transkript

1 Gävle Sandviken Hofors Falun Borlänge Gagnef Vansbro Malung-Sälen Torsby Kongsvinger

2 Gränslänken Kongsvinger-Torsby Innehåll E 16 genväg till framtid 3 5 Torsby inspirationens vagga 6 7 Hur mår ni idrottare? 8 9 Torsbys känsla för trä Den felande länken När bävertimman slår Avstickare på grus från E Från Morokulien till Trysil 18 Med en drottnings ögon 19 Kongsvinger som Skandinaviakrysset 20 Kvinnomuseum på Rolighed 21 Militärisk grund 22 Avancerad dataräddning 23 2

3 Gränslänken Kongsvinger-Torsby på framtida europavägen E16 är ett historiskt vägstråk mellan de båda grannländerna. Genväg till framtid Dagens låga vägstandard genom de gamla svensknorska finnbygderna upplevs dock som ett gränshinder. Den utgör därigenom en felande länk mellan de båda ländernas alltmer välutbyggda nationella stamvägnät och integrerande arbetsmarknader. En förutsättning för regional utveckling och tillväxt är en tillfredsställande, tillgänglig och effektiv transportinfrastruktur, som leder till regionförstoring och minskade pendlingstider. De övergripande vägsystemen i Sverige och Norge är fortfarande uppbyggda med den nationella trafiken som grund. De gränsöverskridande kopplingarna är relativt få och en gemensam systemsyn har tidigare inte fått tillräckligt genomslag i det samlade svensk-norska vägnätet. Redan i januari

4 Befintliga öst-västliga Europavägar och kompletterande länk Gävle Oslo. Öst-västliga och nord-sydliga huvudstråk och kompletterande länk Gävle Oslo. inleddes ett samarbete mellan kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Malung-Sälen och Torsby i Sverige för att förverkliga ett östvästligt vägstråk genom norra Mellansverige. Länsstyrelsen i Dalarna hade fastlagt förslaget efter en väganalys tillsammans med Hedmarks fylkeskommun och Gävleborgs och Värmlands län samt berörda vägmyndigheter (Länsstyrelsens rapportserie 2000:5). Inom ramen för detta samarbete genomfördes tillsammans med motsvarande norska intressenter en vägstudie mellan Torsby och Kongsvinger 2002 (Ny hovedveg mellom Kongsvinger og Torsby). Studien förordar en ny vägsträckning Vittjärn-Femoen över riksgränsen. Studien fick stöd från EU via Interreg. Under 2008 gjorde ÅF-Infrastruktur en särskild System analys Gävle- Oslo (E16) inom ramen för den svenska infrastrukturplaneringen I Norge har även en intressant forskningsstudie som berör E16 utförts av Östlandsforskningen: Skandinaviakrysset Glåmdalsregionens infrastruktur i skandinavisk, nasjonalt og regionalt perspektiv, där Kongsvinger utgör centralpunkt. 4

5 I söder finns idag tre betydelsefulla gränsöverskridande vägkopplingar, nämligen E6, E18 och riksväg 61 inom elva mils avstånd fågelvägen. Dessa tre vägar löser gränstransportbehoven inom den s k Nordiska Triangeln, alltså på svensk sida från Sydsverige upp till Mälardalen. Därefter är det norrut ca 40 mil fågelvägen (ca 60 mil via vägnätet) till gränspassagen för nästa huvudvägstråk som är E14, Sundsvall Östersund Storlien Trondheim. Gränsövergången på E16 mellan Torsby och Kongsvinger kommer att bli Sveriges fjärde största efter E6, E18 och riksväg 61. Detta beror dels på transportbehoven i Gävle-Dalaområdet men till stor del också på de nordsydliga transporterna från norra Sverige och norra Norge till Osloregionen, som blir klart effektivast genom att välja E16 med gränsövergången Torsby Kongsvinger. På svensk sida blir Torsby en knutpunkt där E16 och E45 strålar samman och där järnvägen Fryksdalsbanan till Kil och Karlstad ansluter. På norsk sida blir Kongsvinger det tydliga Skandinaviakrysset för väg- och järnvägsnäten med Kongsvinger son centralpunkt E16 gör dessutom att det blir närmare för boende i Osloregionen att resa till svenska turistområden. Samtidigt får invånarna i stora delar av norra Mellansverige tillgång till den växande arbetsmarknaden runt Oslo och storflygplatsen Gardermoen. Ovan nämnda studier och ytterligare information finns på Gränslänken Kongsvinger-Torsby Gränslänken Kongsvinger Torsby med rödmarkerade nybyggnadssträckor och i övrigt standardförbättringar. Resvägen förkortas med med 9 km och restiden med 20 minuter. Alt O (74 km) Nuvarande väg Alt O+ (72 km) Nuvarande väg med breddökning och kurvrätningar på hela sträckningen Kongsvinger Skinnarbøl Femoen Vittjärn Alt. N (65 km) som Alt O+ med en större omläggning mellan Femoen och Vittjärn. Alt. S (68 km) Mårbacken Torsby 5

6 Gränslänken Kongsvinger-Torsby Torsby Inspirationens vagga Under en tågresa längs Fryken söder om Torsby såg Astrid Lindgren en vinterdag 1972 en utsikt med ett fantastiskt gryningsljus som gav henne en impuls att skriva om ett land långt borta: "Det var en sådan där fantastisk morgon med rosa ljus över skogen och sjön ja det var något överjordiskt vackert, och då fick jag plötsligt en så stark upplevelse, ett slags vision av mänsklighetens gryningsljus, och då kände jag att någonting tändes. Det här kanske det blir någonting av, tänkte jag. Resultatet blev boken Bröderna Lejonhjärta. Torsby är en tätort i Värmland och centralort i Torsby kommun, belägen i norra änden av sjön Fryken och har drygt invånare. Torsby har: Europaväg 45 har sin sträckning förbi Torsby, och i en snar framtid E16 Torsby flygplats, med reguljärförbindelse två gånger dagligen till Arlanda/Hagfors Järnvägsförbindelse via Fryksdalsbanan Viktig omlastningsterminal mellan väg- och järnvägstransporter En raffinerad skogsindustri Sveriges första och världens längsta skidtunnel I skidtunneln finns också världens enda skidskyttehall inomhus Världsberömt skidgymnasium Hovfjällets, Långbergets och Branäs skidanläggningar Flottfärder på Klarälven Torsby Finnkulturcentrum, centrum för skogsfinsk forskning De skogsfinska gårdarna Sahlströmsgården, konstnärsgård med restaurang, butik och galleri Hotell Björnidet Hotell Värmlandsporten 6

7 Torsby blir porten mot Norge och den fjärde största gränsövergången med tillskapandet av nya E16. Detta underlättar transportbehoven mot Norge i hela Gävle-Dalaområdet men till stor del också för de nordsydliga transporterna från norra Sverige och norra Norge till Osloregionen och Gardermoen. Kända personer: Sven-Göran Svennis Eriksson Signe Björnberg, författare under namnet Sigge Stark Bengt Berg, poet Patrik Bodén, världsrekordhållare i spjut Mikael Löfgren, skidskytt Conny Evensson, framgångsrik hockeytränare Med flera Torsby blir en knutpunkt där E16 och E45 strålar samman och där järnvägen Fryksdalsbanan till Kil och Karlstad ansluter. Gränslänken Torsby-Kongsvinger gör dessutom att det blir närmare för boende i Osloregionen att resa till svenska turistområden. Samtidigt får invånarna i stora delar av norra Mellansverige tillgång till den växande arbetsmarknaden runt Oslo och storflygplatsen Gardermoen. 7

8 Gränslänken Kongsvinger-Torsby Med över 90 OS och VM-medaljer i bagaget har Torsby idrottsgymnasium bevisat att man med kombinationen hård träning och livskvalité tagit toppidrott till en helt ny nivå. Hur mår ni idrottare? Med namn som tex. Gunde Svan, Mattias och Tobias Fredriksson, Björn Lind, Mikael Lövgren, kallas skolan i dag för medaljfabriken i folkmun. 8

9 E16 är ett viktigt förbindelsestråk för den omfattande turismverksamheten i både Norge och Sverige. Här finns norra Europas största vintersportområde i Malung-Sälen och Branäs skidanläggning i Torsby. Sveriges två största alpinanläggningar utanför fjällvärlden, Romme Alpin i Borlänge och Kungsberget i Sandviken, finns också längs E16. Därför är skidtunneln i Torsby ett strålande utropstecken för den inspirerande och framtidsinriktade satsningen på skidsporten längs E16. Det satsas mer på idrotten i Torsby i förhållande till folkmängd än någon annanstans i Sverige, säger Råland Stridh, tränare för skidåkarna sedan sju år, så det är snarare en regel än ett undantag att det finns en enorm kompetens bland ledare och tränare. I dag har vi 17 heltidsanställda tränare på skolan, ett eget supermodernt laboratorium, samt en skidtunnel med perfekta förhållanden året runt. Och en natur av Guds nåde. Det är så nära perfekt man kan komma, säger Råland Stridh. Råland pratar också mycket om betydelsen av att lära känna sig själv, inte bara som idrottare utan också som människa. Att det också är en tränares uppgift att vara lyhörd för hur eleven mår och att kunna dela med sig av egna erfarenheter, insikter och råd. Att försöka medvetandegöra den hårfina gränsen mellan succé och fiasko, mellan vardagsliv och idrottens skoningslösa konkurrens. Att inspirera mot det sociala livets betydelse med vänner, föräldrar och relationer För att bli en idrottare av världsklass så måste hon eller han må bra, fortsätter Råland, andan av livskvalité måste genomsyras i samtliga stadier. Balans i det sociala i kombination med hård träning har visat sig vara viktiga faktorer för att nå framgång som idrottare. Som tränare är det ytterst viktigt att hålla kollen. Idrotten ska må bra så det är alltid på sin plats att fråga; Hur mår du? 9

10 Längs E16:s östra delar i Gävle-Dala-området ligger flera av Sveriges allra största exportföretag, främst inom stål-, trä- och verkstadsindustrin. Längre västerut i Dalarna och norra Värmland har, förutom den mycket omfattande turismen, även träindustrin en lång tradition och stor betydelse. Här i norsk/svenska Moelvenland är gränsöverskridande vägtransporter en nyckelfråga. E16 med gränslänken Kongsvinger-Torsby är en viktig del av denna nödvändiga infrastruktur. Gränslänken Kongsvinger- Torsby 10

11 Torsbys känsla för trä De flesta människor i Sverige har på ett eller annat sätt varit i kontakt med träprodukter från Torsby. Sängar från IKEA, trägolv, lamellträ, byggnadsmaterial, timmerhus... Men träprodukterna återfinns även i dag i hela världen. Bl a USA, England och Japan är högkonsumenter från den högkvalitativa träindustrin i norra värmland. Mycket följer gammal kunskap och tradition. Sedan urminnes tider har skogsgubbar och bönder månat om skogen. Det som togs ut skulle också förädlas, formas och användas. Inget gick till spillo. Numer är naturligtvis volymen en annan, tekniken raffinerad och högteknologisk, en global industri, men känslan för trä densamma. Här finns hela förädlingskedjan inom kommungränsen, med ett stort antal representerade företag. Här finns hela spektrat av hantverkare som använder sig av lokalt producerade trävaror. Sågverken,hyvlerierna, limfogsföretag, transportföretag, skogsarbetaren... Allt från plantan till den färdiga produkten. 11

12 den felande länken Förbättringen av sträckan Kongsvinger-Torsby leder till flera strategiskt betydelsefulla samhällsvinster: Systemuppbyggnaden för det svensk-norska huvudvägnätet förbättras påtagligt och den vägsystemskugga som ligger över hela området från norra Värmland upp till Jämtland och ut mot Norrlandskusten överbryggas. E16:s fortsättning österut från Norge möjliggörs via Kongsvinger-Torsby genom Sverige till Gävle med sin expanderande hamn vid Östersjökusten 12

13 Gränslänken Kongsvinger-Torsby Karta: Cyklon, Malung. De nord-sydliga transporterna från norra Sverige och norra Norge till Osloregionen blir klart effektivare genom att välja E16:s gränsövergång Torsby Kongsvinger. Den regionala utvecklingen och tillväxten i området förbättras påtagligt genom den svensknorska regionförstoringen. Genom stärkta förbindelser och stärkt regional utveckling i det gränsnära området överbryggas karaktären av gränsområde. Förutsättningar skapas för långsiktigt fungerande integration i enlighet med EU:s strävanden. 13

14 Gränslänken Kongsvinger-Torsby Jag kommer fram till Mårbacken längs E16 i skymningen en sensommarkväll. Det är tyst och vindstilla som på månen och bländande vackert. Jag förstår genast varför detta ställe är ett paradis för holländare och tyskar. Det är vildmarken i sitt bästa ögonblick, en geologiskt evighet från autobahn och stimmiga europeiska storstäder. 14

15 Nya Skogsgårdens camping ägs och drivs sedan 10 år av det holländska paret Jan och Ingrid Barten. Deras affärsidé är lika genial som enkel; bo billigt och familjärt nära, krydda dagen med diverse vildmarks-aktiviteter och avsluta med en bäversafari med oanat hög spänningsfaktor! För det är i den sista timman, precis innan mörkret faller, som chansen är som störst att få se dessa fantastiska byggmästare, Europas största gnagare, i sitt naturliga tillstånd. Jan hämtar båten och minuten senare glider vi norrut längs Rottnaälven. Hans ögon spanar in mot stranden och snart passerar vi den första bäverhyddan och strax därefter den första bävern, långsamt simmande i det mörka vattnet, ljudlöst. - Tänk att det är inte mer än 50 meter till stora vägen, säger Jan, och 99,9 % av alla förbipasserande har inte en aning om detta, är inte det stort kanske? Ännu en bäver dyker upp i vattenbrynet 5 6 meter från båten, den vrider huvudet åt oss i ett par sekunder och sen helt utan förvarning slår den en jättekaskad med svansen och är försvunnen under vattenytan. Vi kom lite för nära, säger Jan, nu har han varnat de andra. Jag förstod inte riktigt vad som menades med uttrycket; när bävertimman slår. Nu vet jag. Möjligtvis är det också därför 60 % av besökarna återvänder år efter år till denna mycket speciella camping i Mårbacken utanför Lekvattnet vid E16. 15

16 När man åker förbi skylten Finnskogen mellan Torsby och Lekvattnet så infinner sig en annan sorts beundran. Skogen liksom växer till sig en aning. Det blir en annan känsla av litenhet i det stora vilda. Avstickare på grus från E16 En del trycker gasen i botten av rädsla för det okända. Andra stannar upp ett ögonblick, svänger av på sidovägarna. Grusvägar rätt in i de djupaste av skogar, in i den oförutsägbara vildmarken. Här kan man definitivt känna historiens vingslag av den finska invandringen och dess vedermödor. Finnskogen föder en känsla av en tidlös ordning. Här förpassas man hundratals år tillbaka i tiden. Och här och var skymtar de finska arven. Finngårdarna. Utan karta hittar man aldrig ut igen. Här bröt finnar bygd. Svedjeland, ödetorp och stenrösen täljer pionjärernas saga. Finnskogen, finnmarken, finnbygden, det finns många beteckningar som den finska invandringen lämnat efter sig. Och spåren är många. Ingen annanstans i Skandinavien har man hållit den finnländska skogskulturen mer närvarande och tydlig som i gränstrakterna mellan Kongsvinger och Torsby i form av byggnader, dialekt och traditioner. I Torsby finns också Skandinaviens enda forskningscenter om skogsfinnarna, Torsby Finnkulturcentrum Inte så långt från Torsby ligger vackra Lekvattnet. Här pratade man bara finska långt in på 1800-talet. Lekvattnets hembygdsgård Karmenkynna har en utsökt samling av hus i finskt ursprung och väl värt ett besök. Vill man se hur skogsfinnarna verkligen bodde, svänger man av vid Lekvattnet, förbi den vackra kyrkan och upp 16

17 i bergen. Efter tio kilometer av svindlande vyer mot sydväst närmar man sig Ritamäki och Kvarntorp (Myllylä). Två av många välbevarade finngårdar i det Norsksvenska gränsområdet. Ritamäki finngård. Jag följer den 1,5 kilometerlånga stigen uppför berget och ett stort stycke kulturhistoria gör sig märkbart påmint. Hur isolerade finnarna var från omvärlden. Vilket slit och vilka vedermödor för överlevnad har inte utspelats här? 350 år senare trippar jag lätt med nyinköpta Gore-tex kängor. En skylt förkunnar att Ritamäki troligen bebyggdes i slutet av 1600-talet eller 1700-talets början. Jag går in på gården. Den är omgiven av en kilometerlång gärdesgård. Gammal slåttermark. Till gården hör rökstugan, hölador, ladugård, härbre, vedbod med bastu och en jordkällare. I rökstugan, där finnarna bodde, finns nämligen ingen skorsten utan en stor ugn. Finessen med den var att den varma röken spred sig inne i stugan och letade sig så småningom ut genom ett vädringsspjäll i stugtaket. På detta sätt om rökgasernas värme att utnyttjas bättre. Och fortfarande luktar det gammal rök inne Ritamäkis rökstuga. Gränslänken Kongsvinger-Torsby 17 15

18 Från Morokulien Till trysil En gång i tiden, på talet, när de finska invandrarna etablerat sina pörten och boställen längs den svensk /norska gränsen, i regel mellan tre till fem kilometer från varandra, så behövdes också en kommunikationsled mellan dessa. Ibland kunde det vara fara och färde, en annan gång behövde man hjälp med slåtter eller barnafödanden. Friarståt eller uppgörelser. Hur som helst så blev Finnskogsleden en avgörande faktor i finnarnas överlevnad. Finnskogsleden sträcker sig från Morokulien i söder till Trysil i norr. 24 mil zicksackar den genom Sveriges och Norges vildmark. Genom finntorp, ängsmark, gammelskogar, sjöar och höga berg, samt alla de vilda djur som finns i området med varg, björn och älg. Det är förmodligen en av de mest spektakulära vandringsleder i Skandinavien med historiskt innehåll. Ett litet avsnitt av leden är den lärkskog som stadsrådet Marcus Göe Rosenkrantz lät plantera år I dag går leden rakt igenom dessa jättelika bjässar som mäter 40 meter i höjd. Rosenkrantz lärkskog, en del av Finnskogleden, som tål att tittas på! Gränstrakterna mellan Kongsvinger och Torsby har historiskt varit förknippade med kommunikationsleder. Förutom öst-västliga förbindelser i modern E16-anda har också den finska invandringen till dessa trakter skapat olika kommunikationsbehov, där den nord-sydliga Finnskogsleden fick en framträdande roll. 18

19 Gränslänken Kongsvinger-Torsby Det sades i folkmun att drottningen Sophie inte var någon skönhet, men ägde dock Med en drottnings ögon ett oöverträffat öga för skönhetens väsen. Hon var en pionjär att använda naturens resurser för att bota dålig hälsa. Drottingens favoritställe var vid Säterberget, en halv dagsritt österut från Kongsvinger, med en bländande utsikt över Norges och Sveriges skogar och sjöar. Platsen blev döpt till Drottningens utsikt och är idag ett välbesökt turistmål invid E16. Drottningens undermåliga hälsa med dåliga nerver, cancer, hjärtsvikt och ryggproblem gjorde att hon varje sommar sökte sig bort från Stockholm och bosatte sig i Skinnarbøl utanför Kongsvinger. Redan på den tiden, i slutet av 1800-talet, var gränsområdet mellan Sverige och Norge känt för sin spektakulära natur och rena luft. Jag parkerade bilen nere vid E16 och gick den två kilometer långa stigen uppför det branta berget och försökte visualisera den tidens ekipage, med Drottningen och alla hennes följeslagare i den orörda vildmarken. Väl på toppen, ensam och svettig, satte jag mig ner på en sten och blickade ut i oändligheten. Med en fantastisk välbefinnande känsla av rymd blev jag förvissad om att hon hade rätt. En timme på stenen hade fått en oanad filosofisk resning. Inget gym i världen kan vara så hälsobefrämjande som att se landskapet med en Drottnings ögon. 19

20 Gränslänken Kongsvinger-Torsby Glåmdalsregionen är gränsregionen som utgör den södra delen av Hedmarks fylke och består av kommunerna Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal och Sör-Odal. I Glåmdalen finns det flera viktiga väg- och järnvägsförbindelser. Väg och järnväg löper i stor utsträckning parallelt, där Kongsvinger utgör knutpunkten. Glåmdalsregionen har i den Syd-Skandinaviska transportbilden en viktig position i öst-väst förbindelsen som yttersta konsekvens från kust till kust genom de två länderna. Samtidigt utgör infrastrukturen i regionen en nordsyd förbindelse, där det transporteras personer och gods mellan Tröndelag/ Nordnorge och Sverige. Begreppet Skandinaviakrysset är lanserat för att beskriva detta, där Kongsvinger är den centrala knutpunkten. Mot Trondheim Åndalsnes Alvdal Bergen Stavanger Dombås Lillehammer Elversen Hamar Gardermoen Oslo Mot Nord-Sverige Malung Gävle Torsby Kil Moss Karlstad Kornsjø Konsvinger Mot Stockholm För utvecklingen av Skandinaviakrysset i Norge har E16 en självklar roll. Kongsvinger som kommunikationsnod stärks av ett tydligt öst-västligt europavägsstråk som knyter samman Osloregionen med norra Mellansverige och med europavägsanslutningar till norra Sverige och nordligaste Norge. Kristiansand Göteborg Till Malmö, Köpenhamn och Kontinenten Køpenhamn Malmö 20

21 Världens första kvinnomuseum startades i Århus, Danmark Kvinnomuseet på Rolighed i Kongsvinger är det första i sitt slag i Norge och fick sin status som nationellt museum Museets ansvarsområde är dokumentation av kvinnors liv och verkan i norsk kulturhistoria samt in i vår egen samtid. Kvinnomuseet verkar också som inspirationskälla och ledstjärna för en bättre samhällsutveckling och en drivkraft för alla att förmedla kvinnans historia. Museet producerar också ett antal temautställningar, seminarier, konserter och andra kulturella begivenheter och utgör en viktig manifestation för jämnställdhet. Kongsvinger är stad sedan 1854, belägen i Hedmark fylke. Kommunen har drygt invånare och näringslivet ger arbete åt personer. Dessutom är Kongsvinger den största Finnskogskommunen. En gång i tiden hette det Vinger, som betyder älvkrök. I staden ligger också Kongsvinger fästning som anlades på 1680-talet av danskarna, då Norge var en del av Danmark. Nu är Kongsvinger centralort i distriktet Glåmdalen som sträcker sig längs älven Glommas södra del. Staden kommer att utgöra en viktig knutpunkt för E16. Kongsvinger har: Toppidrottsgymnasium för 90 elever med fotboll, handboll, skytte och cykel En av Norges bästa golfbanor Sex museum Åtta restauranger kända Personer: En känd person från Kongsvinger är predikanten Runar Sögaard, tidigare gift med den svenska sångerskan Carola Håvard Gimse, pianist Dagny Juel, poet Levi Henriksen, författare Erik Werenskiöld, konstnär Roy Lönhöjden, kompositör Monica Kristensen, polaräventyrare Med flera 21

22 Fästningen i Kongsvinger undslipper ingen resenärs öga. Högt belägen vakar den majestätiskt över staden och landskapet och har gjort så sedan slutet av 1600-talet. Den byggdes ursprungligen för att stoppa fientliga styrkor (Svenska på väg mot Christiania. I dag framstår den som ett attraktivt resmål med ett myller av aktiviteter; fyrverkerikonserteroperor, rockkonserter och festivaler. Det nationella fästningsverkets vision är att skapa nytt liv på militärisk/historisk grund. Bevara dess egenart och historia genom att utveckla fästningen till en arena för kultur, näring och upplevelser. Kongsvinger fästning har numer antagit profilen Kulturfestningen i Grenseland. 22

23 Gränslänken Kongsvinger-Torsby En havererad hårddisk är en mardröm för de flesta. Ingen backup, och så står man där med lång näsa. Och svart skärm! Avancerad Dataräddning Men lugn. Det finns ett företag med ett magiskt trollspö som säjer simsalabim, och vips så har de skakat nytt liv i kraschade datorer. Fullt så enkelt är det naturligtvis inte, utan handlar i stället om kunskap av yttersta världsklass. Ibas AS, med sitt huvudkontor i Kongsvinger, är Nordens ledande tjänsteleverantör av dataräddning, dataradering och computer forensics. Företaget är ett helägt dotterbolag till amerikanska Kroll Ontrack och är internationellt erkänt för sin expertis inom datorräddning I Kroll Ontrack har Ibas ansvaret för Norden och Holland. Gränslänken Kongsvinger-Torsby är nyckeln till en framgångsrik utveckling av visionen om E16 genom Skandinavien från Bergen till Gävle. Dags för svensk/norsk kraftsamling på E16! 23

24 PRODUKTION: Håkan Bergeå, InfraSupport, Håkan Olsén, fotograf & skribent och Sanna Pärli, Art Director TRYCK: Henningsons Välkommen in på Partnerskap E16 Gävle Oslo Gävle Sandviken Hofors Falun Borlänge Gagnef Vansbro Malung-Sälen Torsby Kongsvinger En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Innehåll E 16 en väg för r egional utveckling... Gävle Sandviken 4 5 Hofors 6 7 Fem angelägna huvudinsatser 8 9 10 11 Falun 12 13 Borlänge Gagnef

Innehåll E 16 en väg för r egional utveckling... Gävle Sandviken 4 5 Hofors 6 7 Fem angelägna huvudinsatser 8 9 10 11 Falun 12 13 Borlänge Gagnef Dalarna och Gävleborg är de enda berörda län i Sverige som saknar en bra och tydligt utpekad öst-västlig vägförbindelse med Norge. Ändå bor det fler människor här i norra Mellansverige än i de områden

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16)

Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16) Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16) 25 augusti 2008 Rapport E16, augusti 2008 1 (9) Innehållsförteckning 0. Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Vad är fördelarna/nyttan

Läs mer

E16 Gävle-Oslo 2008-2011

E16 Gävle-Oslo 2008-2011 2011-09-30 Slutrapport för EU-projektet E16 Gävle-Oslo 2008-2011 www.e16.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Projektets bakgrund 4 Projektets mål 5 Projektaktivitet 1 Driva fram en gemensam svensk-norsk 6 förstudie/vägutredning/kommundelsplan

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

LET ÔSS ENTERTAIN YOU

LET ÔSS ENTERTAIN YOU LET ÔSS ENTERTAIN YOU IBLAND ÄR DET OK ATT SKRYTA Vi i Sunne kan det här med stora arrangemang. Vi har gjort det förut, och kan göra det igen... och igen... och igen. Nu är det er tur att se vad vi går

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö Anmäl intresse www.boinassjo.se Bo i Nässjö Välkommen att hyra en av våra nyrenoverade lägenheter i centrala Nässjö Våra lägenheter ligger i centrala Nässjö bara några kvarter från stationen, stadshuset,

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Communicate your knowledge through action!

Communicate your knowledge through action! Communicate your knowledge through action! 2013 startar den första gymnasieskolan med Skandinavisk profil där elever från Sverige, Norge och Danmark studerar tillsammans. Som elev bor du på skolans internat

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 för ARKO-samarbetsregion

ÅRSRAPPORT 2014 för ARKO-samarbetsregion 1 ÅRSRAPPORT 2014 för ARKO-samarbetsregion ARKO-samarbetsregion ARKO-samarbetsregions ansökan till NMR omfattade åren 2012-2014. ARKO:s-årsmöte 2014 beslutade om en ny handlingsplan för 2014-2016 med stark

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS WOOD PARK ORSA En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS AMBITION HYR LOKALER I EN KOMMUN DÄR TRÄINDUSTRIN STÅR I CENTRUM Fram till år 2015 har Orsa Lokaler AB som målsättning att utveckla Wood Park

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN!

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! Upplev världsarvsstaden Falun. Strosa i faluröda kvarter, slå dig ner på ett café, shoppa eller gå på konsert. Vi har alltid spännande saker på gång, välkommen! 1 3 2 4

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer

Via Maria, 4 nätter Salzburg St Wolfgang, 3 vandringsdagar

Via Maria, 4 nätter Salzburg St Wolfgang, 3 vandringsdagar Via Maria, Salzburg St Wolfgang, 4 nätter 1(5) Vandra i Österrike Via Maria, 4 nätter Salzburg St Wolfgang, 3 vandringsdagar Via Maria är en pilgrimsled som går mellan Altöttingen i Tyskland och Mariazell

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

En stad att leva och bo i.

En stad att leva och bo i. En stad att leva och bo Lite snabb fakta Befolkning: Cirka 100 000 invånare i Sundsvall Cirka 200 000 invånare Sundsvallsregionen Beläget vid kusten mitt i Sverige 38 mil norr om Stockholm 27 mil söder

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Kjell Friman. Näringslivskontoret Borlänge kommun

Kjell Friman. Näringslivskontoret Borlänge kommun Kjell Friman Näringslivskontoret Borlänge kommun Näringslivskontoret Näringslivskontoret ansvarar för etableringar och utveckling av kommunens fyra profilområden Transport och kommunikationer Handel Materialteknik

Läs mer

Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka

Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka 188 Rolf Palmberg Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka På gränsen mellan Estland och Lettland finns en liten stad av ovanligare slag. Statsgränsen mellan de två länderna går nämligen bokstavligen

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition.

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition. Tänker landskap Vissa fotograferar helst landskap, andra blom- Naturpaparazzo galleri serkan gûnes Med rätt känsla för ljus, komposition och när ögonblicket är inne gör Serkan Gûnes sina personliga betraktelser

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Vargar i Östergötland

Vargar i Östergötland Vargar i Östergötland Det kanske vore skönast att slippa följa med in till vargarna, tänkte Adam. Varför tänkte han så, tror du? Varför var vargarna tama? Vargarna hade vuxit upp bland människor. Numrera

Läs mer

A-hus erbjuder härliga villatomter med närhet till Klarälven. JÄRPETAN 17 nya hem i ett fantastiskt naturskönt område vid Klarälven

A-hus erbjuder härliga villatomter med närhet till Klarälven. JÄRPETAN 17 nya hem i ett fantastiskt naturskönt område vid Klarälven A-hus erbjuder härliga villatomter med närhet till Klarälven JÄRPETAN 17 nya hem i ett fantastiskt naturskönt område vid Klarälven ETT NYTT VILLAOMRÅDE VID KLARÄLVEN A-hus kan nu erbjuda 17 byggklara villatomter

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga TR MÖTESPLATSER3 1 På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga konferenser. Vi hjälper dig att ge

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Rapportering till SKANDIA- idéer för livet gällande projekt Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Projektets namn: Positiva Vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

G=T=B=R=G. Jag vill svara nu. Jag vill svara senare.

G=T=B=R=G. Jag vill svara nu. Jag vill svara senare. Poesi, retorik och glöggmingel På Mellanrum 20 i mitten av december möttes poesin och retoriken i regionens famn. Kvällens gäster var litteraturkollektivet G=T=B=R=G, (som består av Kristofer Folkhammar,

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö.

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö. Förord J ag tänker oftast med hjärtat, och den här samlingen berättelser, bilder, dikter och fragment är inget undantag. Sammantaget är den ett subjektivt porträtt av skärgården utanför Fjällbacka och

Läs mer

Stöten är till salu!

Stöten är till salu! Stöten är till salu! Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSNÖBYN RANCHEN Investera i Stöten bo mitt i pisten! Pistbyn Fjällbyn Projekterad golfbana Ranchen Yrsnöbyn

Läs mer

En sann Taekwon-Do mästare

En sann Taekwon-Do mästare En sann Taekwon-Do mästare Master Per Andresen, 7 Dan Pionjär av TKD ITF i Europa. Ledare för en av världens största ITF organisationer, National Taekwon-Do Norway med drygt 6000 medlemmar. Huvudinstruktör

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år 2% fler besökare + 20-30 miljoner per år Sparar 200 miljoner Kronor per år! Interreg 28-29 okt Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet Annika Daisley Gränsakademin 220 miljarder SEK i affärer mellan

Läs mer

Hällristningar Himmelstalund

Hällristningar Himmelstalund Hällristningar Himmelstalund Hällristningar Norrköping är den stad i världen som har flest hällristningar inom sin stadsgräns. Den största koncentrationen finns vid Motala ström, inom ett par kilometer

Läs mer

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, Ängelholm Helsingborg, 5 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, en vandring som bjuder på lite av allt. Sandstränder, klappersten, ängar,

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

mer än du tror (historien om en väv)

mer än du tror (historien om en väv) mer än du tror (historien om en väv) det här är berättelsen om det misslyckade sökandet efter en röd tråd. och om den lyckade upptäckten av något helt annat. Inom buddhismen är den röda tråden en symbol

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

INVESTERA I DALARNA MORA BORLÄNGE FALUN

INVESTERA I DALARNA MORA BORLÄNGE FALUN INVESTERA I DALARNA MORA BORLÄNGE FALUN DALARNA DALARNA sträcker sig från fjällen kring Grövelsjön i norr ner till Dalälvslandskapet och den bördiga jorden i söder. Från vildmark och skidorter i väster

Läs mer