KONSTNÄRLIGA GESTALTNINGAR NYA STRÅLBEHANDLINGSHUSET SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS I LUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSTNÄRLIGA GESTALTNINGAR NYA STRÅLBEHANDLINGSHUSET SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS I LUND"

Transkript

1 KONSTNÄRLIGA GESTALTNINGAR NYA STRÅLBEHANDLINGSHUSET SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS I LUND

2

3 DEN KONSTNÄRLIGA GESTALTNINGEN I DET NYA STRÅLBEHANDLINGSHUSET VID SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS I LUND Inom Region Skåne arbetar vi aktivt för att det ska finnas konstnärlig gestaltning i våra offentliga rum i samband med ny- och ombyggnation. Denna konst ska vara platsspecifik och korrespondera med arkitekturen på ett tilltalande och intressant sätt. Den konstnärliga gestaltningen ska också utformas i dialog med den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Det övergripande målet är att skapa en estetisk, inspirerande och hälsobringande miljö för patienter, personal och anhöriga. Konst kan vara tankeväckande, skänka glädje, omsorg och ge positiv energi. Konst kan göra skillnad. Den nya byggnaden för strålbehandling sticker ut med sin höga transparenta glasentré och sin flerfärgade glasfasad, som ger ett färgrikt och mångfacetterat ljusinsläpp. Tillsammans med verksamhetens särskilda karaktär har det inspirerat konstnärerna till de konstnärliga gestaltningarna i huset. Ljus, liv, hopp, lätthet och lekfullhet präglar konsten som uppförts på fyra olika platser i huset. Konstnärerna Jukka Värelä, Michael Johansson, Catrin Andersson och Aleksandra Stratimirovic har med såväl lekfulla och färgstarka som subtila uttryck skapat möten och platser för tanke och reflektion från entrén hela vägen in i strålbehandlingsrummen. Konsten ledsagar besökaren genom sin närvaro på alla plan i huset. Den är påtaglig och färgglad men också diskret och finstämd. Genom att verken för en dialog med varandra, verksamheten och arkitekturen skapas en helhet. Ett besök på strålbehandlingen kan vara en daglig rutin men även en konstvandring, där konsten bidrar till en positiv upplevelse oavsett var i huset man befinner sig. Tack till konstkonsult Mats Kläpp för allt stöd och engagemang. Tack också till utvärderingsgruppen för konstnärlig gestaltning; Stefan Degerman, projektledare, Lena Brand, arkitekt, Maria Houmann, arkitekt med inredningsuppdrag, Catharina Holmberg, projektledare för lokal och utrustning, Kristina Vilhelmsson, vårdenhetschef Strålbehandlingen samt Ing-Marie Eriksson, konstadministratör. Slutligen, tack till konstnärerna för en fantastisk insats. Helena Trenk Konsthandläggare Konstservice/Regionservice Region Skåne

4

5 BRYTNING I den stora glasentrén möts betraktaren av det skulpturala, avskalade verket Brytning. Skirt men kraftfullt svävar verket från tjugo meters höjd, och kastar ett effektfullt skuggspel på väggen. Brytning skapar ett lekande och vackert samspel med entréns transparenta glaskonstruktion. Verket skapades med utgångspunkt i tankar kring husets besökare och deras situation. Hur tillvaron kan förändras när man kämpar med en sjukdom. Vad som händer när livet ställs på ända. Om att nå en brytpunkt och om naturens och människans förmåga att återhämta sig. Brytning tar sin plats i entrérummet, och själva vajerhängningen bidrar till dess kraftfulla uttryck. Det finns en vilja att skapa något påtagligt och kraftfullt med volym men också en strävan efter lätthet och öppenhet i uttrycket. Verket förstärks med hjälp av ljus och linjerna lämnar en skuggbild på den ljusa väggytan, likt en tredimensionell blyertsteckning. När betraktaren rör sig på de olika våningsplanen i byggnaden, kan verket upplevas från olika vinklar och nivåer och ta ny skepnad. De öppna kuberna av järn spänner vajrarna genom sin tyngd och skapar raka linjer, strålar som sedan bryts. I brytpunkten förändras riktningarna, som när ljuset bryts. I tanken kan linjerna följas genom taket och ut; vandra från naturens minsta beståndsdelar till kosmiska dimensioner. Jukka Väreläs verk finns i glashallen på entréplan. JUKKA VÄRELÄ Född 1964 i Tammerfors, Finland. Bosatt i Lund. Arbetar med skulptur och installationer. Ett slags subtila reflektioner över vardagens och minnets komplexitet. Intresserar sig för skärningspunkter mellan funktion och icke-funktion, konkret och abstrakt, verklighet och dröm. Ett minimalt uttryck som ger betraktaren utrymme att fylla med egna erfarenheter. Utbildad vid Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet, och

6

7 DÄR ALLA FÄRGER HAR SITT URSPRUNG I väntrummet vid strålbehandlingen leder färgstarka, screentryckta glasdörrar in till de sex strålbehandlingsrummen. De unika skulpturala utformningarna i dörrarna speglas i motstående väggbaserade verk och skapar en välkomnande entré till behandlingsrummen. I Catrin Anderssons konst möter geometri och tidsbegrepp vetenskapliga frågeställningar och formuleringar. Blicken riktas bakåt mot det förgångna, där budskap och information ligger dolda i ruiner och miljöer från förhistoriska perioder i väntan på att återupptäckas och tolkas. Där alla färger har sitt ursprung hämtar inspiration från intuition, naturvetenskap, arkeologi, tvärvetenskap och förhistorisk tid. En diamantform har plockats isär, fasetterna har separerats och spridits över platsen. Sex dörrar har fått en egen färg och uppsättning fasetter, staplade i en balansakt. Formen förstärker färgens kraft. Den vänstra hjärnhalvan koncentrerar sig på form, medan den högra reagerar emotionellt på färg. En kombination av dessa kan få det medvetna och omedvetna att reagera unisont. Dörrarnas genomskinliga mönster binder samman utsida med insida och skapar ett flöde av energi mellan de båda utrymmena. På motstående vägg i varje korridor hänger en diptyk med fotografi och måleri som återförenar den uppbrutna formen. En vitmålad glasskiva har fått diamantens fasetter inristade i sin yta och bildar en mall till fotografiet bredvid. Tillsammans skapar de båda delarna en helhet, en sluten cirkel. Titeln är hämtad från ljusspelet i en diamant, dess briljans, där alla färger har sitt ursprung. Catrin Anderssons verk finns i ingångarna till strålbehandlingsrummen på entréplan. CATRIN ANDERSSON Född 1974 i Helsingborg. Bosatt i Malmö. Arbetar med fotografi, teckning, ljud, måleri och installation där tekniker och material möts. Utgår från tidsbegrepp, geometriska former, strukturer, klimatologi, naturhistoriska referenser; ofta med en vetenskaplig antydan och en platsrelaterad utgångspunkt. Utbildad vid Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet, 2009, Edinburgh College of Art, Skottland, och Emily Carr Institute of Art, Vancouver, Kanada, 2000.

8

9 KALEJDOSKOP Inne i strålbehandlingsrummen glimmar det färgglada och samtidigt kontemplativa ljusverket Kalejdoskop. Verket består av olikfärgade och skiftande ledljuspunkter placerade i taket ovanför strålbehandlingsmaskinerna och inbjuder betraktaren att följa ljusets lek i suggestiva färgade mönster. Intentionen med ljusverket är att tillföra de kliniska rummen ett lekfullt, oväntat, lugnande och hoppfullt inslag. En upplevelse som för ögonblicket kan vända oroliga tankar någon annanstans: Spelkulor som rullar, färgglatt godis och konfetti, lek och brädspel, blommor som slår ut, kristallerna i ett kalejdoskop. Kalejdoskop ger utrymme för betraktarens egen fantasi, men kan också vara något att bara fästa blicken vid, att följa färgernas skiftande lek, utan att tänka. Som ett barn som fascinerat riktar sitt kalejdoskop mot ljuset. Ljuspunkterna är spridda i taket i en regelbunden symmetrisk form som påminner om kalejdoskopiska fraktaler. Varje behandlingsrum har ett eget mönster. Ljusinstallationerna, integrerade i rummens arkitektur, dominerar inte med sin närvaro men de engagerar betraktaren med sin levande mikrovärld. Dynamiken i varje ljusverk ligger i dess föränderlighet. Färgglada kalejdoskopiska mönster uppstår i böljande sekvenser. Geometriska variationer och oregelbundna strukturer följer och ersätter varandra. Punkterna förändras gradvis i intensitet och färg i ett lugnt meditativt tempo, synbart även under kortare perioder. Ljusspelet är ständigt vid liv, alltid annorlunda, men aldrig krävande. Aleksandra Stratimirovics verk finns i strålbehandlingsrummen på entréplan. ALEKSANDRA STRATIMIROVIC Född 1968 i Belgrad. Bosatt i Stockholm. Arbetar med ljus, färg och form i dynamiska verk som pendlar mellan lugn och lekfullhet. Ljusinstallationer och andra platsspecifika verk är oftast tätt sammanvävda i platsens arkitektur. Utan att vara påträngande engagerar de med sin oväntade föränderlighet. Utbildad vid Konstuniversitet i Belgrad , Konstfack och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

10

11 TETRIS På trapphusväggarnas fyra våningsplan möts besökaren av en färgstark installation i form av kuber med oväntat innehåll. Här befinner sig igenkännbara föremål komprimerade i ny form och utan sin normala funktion. Michael Johansson arbetar med material vi alla känner igen, presenterat på ett nytt sätt. I lekfulla skulpturer och installationer förvandlas vardagsföremål till rektangulära former som bjuder in oss till ett rum där det bekanta möter det obekanta. Den nyfunna strikta ordningen separerar objekten från deras funktion, deras ursprungliga syfte omvandlas och får ny betydelse. Verken rymmer komprimerade världar från en svunnen tid där funktion tvingats ge efter för färg och form, och där de insamlade föremålen förenas i en imaginär bild som förstärks av vårt kollektiva minne. I verket Tetris på nya Strålbehandlingen har ett väggparti, som löper över fyra våningsplan, omvandlats till ett spelbräde, vilket tycks ha frusits mitt under spelomgången. De utifrån spelets sju grundformer färgkoordinerade kuberna skapar ett abstrakt rumsligt mönster längs väggytorna. Kuberna är i sin tur fyllda med likfärgade vardagsföremål vars täta sammanpackning efterapar spelets formspråk. Föremålens ursprungliga funktion har gått över till något nytt. Strålbehandlingen är för många en plats som förknippas med en stor förändring. Men samtidigt som livet kan te sig oförståeligt och abstrakt kan nya möjligheter öppnas. I Tetris kan man skönja ett system som följer samma tankegång. Vardagen tar sig nya former. Michael Johanssons verk finns på trapphusväggarna på alla fyra våningsplan. MICHAEL JOHANSSON Född 1975 i Trollhättan. Bosatt i Malmö. Ställer i lekfulla skulpturer och installationer vardagsföremål i relation till dess inneboende funktion och egenskaper. Genom repetition, skalförskjutning och ny funktion ifrågasätter han betraktarens tolkning av det unika. Tog efter studier på Kunstakademiet i Trondheim och Kunsthochschule Weissensee i Berlin sin magisterexamen på Konsthögskolan i Malmö 2005.

12 Producerad av Kommunikationsenheten vid Skånes universitetssjukhus Text: Konstservice/Regionservice Foto: Lars Strandberg Tryck: Holmbergs Maj 2013

Det emotionella brukandet

Det emotionella brukandet Det emotionella brukandet Ett KU-projekt av Anders Ljungberg Inledning... 3 Konsumtion som identitetsskapare, ett samhällsansvar?... 4 Konsthantverkets potential. Ett alternativt förhållningssätt?... 5

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin Det är inte bara duvor som använder offentlig konst, foto från mitt gestaltningsarbete. Konstfack,

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten.

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Förskolor som kunskapar som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Foto: Omslagsbild: Svetlana Sturesson Emma Hervén och och Annika Tanja Lenander Svensson Innehålllsförteckning Förord...4 Förskollärare,

Läs mer

Längtan att skapa med händerna. att lära konsthantverk i studiecirkel. Ann-Marie Laginder

Längtan att skapa med händerna. att lära konsthantverk i studiecirkel. Ann-Marie Laginder Längtan att skapa med händerna att lära konsthantverk i studiecirkel Ann-Marie Laginder Längtan att skapa med händerna att lära konsthantverk i studiecirkel Ann-Marie Laginder Bildningsförbundet Östergötland

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Att öppna nya världar. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola

Att öppna nya världar. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola Att öppna nya världar En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola INNEHÅLL Några ord från Riksteatern... sid 3 Teater i förskola och skola... sid 5 Teater för de allra yngsta om att

Läs mer

Att läsa bilder med kroppen

Att läsa bilder med kroppen Att läsa bilder med kroppen En studie om yngre förskolebarns kommunicerande Hanna Thuresson Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Pedagogiskt arbete licentiatuppsats Karlstad University Studies

Läs mer

OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT

OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT Handledning Av Susanne Boll i samarbete med: Margareta Berggren, Agneta Josephson och Pia Bohlin Projektledare: Gunilla Larsson Innehåll: Susanne Boll OM DU VAR JAG filmer

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen

Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen Acta Wexionensia Nr 102/2006 Pedagogik Vad händer med lärandets objekt? En studie

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

HUR FICK VI VÅRA BOKSTÄVER OCH SIFFROR?

HUR FICK VI VÅRA BOKSTÄVER OCH SIFFROR? HUR FICK VI VÅRA BOKSTÄVER OCH SIFFROR? Våra talbeteckningar bygger på de 10 siffrorna:. Dessa siffror kallas arabiska, men i verkligheten har vårt talsystem sitt ursprung i Indien och förmedlades till

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Lärande. på hållbar väg LÄRANDE PÅ HÅLLBAR VÄG

Lärande. på hållbar väg LÄRANDE PÅ HÅLLBAR VÄG Lärande på hållbar väg LÄRANDE PÅ HÅLLBAR VÄG Lärande på hållbar väg I arbetet med skriften har många varit inblandade och följande personer ska speciellt omnämnas och tackas: Inger Björneloo, Lärarutbildningen

Läs mer

Hur kan jag få in naturen på ett naturligt sätt i mitt arbete och hur meningsfullt är detta i rehabiliteringen?

Hur kan jag få in naturen på ett naturligt sätt i mitt arbete och hur meningsfullt är detta i rehabiliteringen? Master of Science Gestalt Psychotherapy Hur kan jag få in naturen på ett naturligt sätt i mitt arbete och hur meningsfullt är detta i rehabiliteringen? En aktionsforskning Renske Renkema T41 Januari 2011

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR. En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande

VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR. En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande Copyright SIOS 2004 Initiativtagare och rådgivare Julio Fuentes Text Lena Udd Illustrationer Burhan Misirli

Läs mer