TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig."

Transkript

1 TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet Bild: www. tmorell.blogspot.se Bild: 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. 3. Händelsen vid älven Bild: TULLPARKEN Haparanda kommun Bild: Norrbottenskuriren Jussi Taipaleenmäki har skulpterat ett minne. kulpturer i parkens närhet Gestaltningsförslag av MAF Arkitkektkontor AB Bild: I östra hörnet av parken finns en skulptur i en E4 ans rondeller

2 Vy västra Vy östra FÖRUTÄTTNINGAR ligger mellan tre vägar och tre cirkulationsplatser. I öster avgränsas parken av en cykelväg och parallellt med denna en jordvall och ett dike. Flera ledningsnät korsar parken, de flesta följer dock cykelvägen. Parken är mest synlig från cykelvägen och från cirkulationsplatserna. 3 Vy Västra cirkulationsplatsen 2 1 Vy östra cirkulationsplatsen Haparanda kommun Vy södra Vy södra cirkulationsplatsen Parken består av en klippt gräsmatta somm sluttar mot cykelvägen. Från denna kan man se var skulpturerna står. För att uppleva skulpturerna behöver man komma nära. Man kan nå skulpturerna från en smal grusväg som går halvvägs in i parken fram till en kulle med ett par tekniska plåtskåp.

3 ENTRE VILA ANALY OCH IDÉ Rörelse och platser En park behöver platser och målpunkter. Anlägg entréplatser och plats för lek, och vila. Lägg till fler målpunkter, fler skutlpturer och objekt. kapa en möjlighet att kunna gå runt i parken genom att förlänga befintlig grusväg till att runda skulpturerna och gå tillbaka till cykelvägen. Vägarna ska snöröjas. LEK Övergripande former Runt parken är landskapet hårdgjort, fullt av skyltar och starka lampor. Gör parken tydlig. låt den kontrastera med omgivning där denna är visuellt bullrig. Plantera många träd, använd en enhetlig färg och form, Ge parken ett signum. Dra även nytta av intilliggnade starka fromer, te x den välgjorda markgestaltningen längs E4, genom att föra in material och former från den östra rondellen. Gestalta med större cirklar av träd och sten utanför rondellen. komplettera med fler träd på jordvallen som redan idag utgör del av en större cirkel. INFORMATION Volymer av träd, buskar, perenner och skärmar. För den som är inne i parken är det viktigt att på bästa sätt uppleva skulpturerna, till dem är parkens detaljer komplement, bakgrund och ledsagare. I förslaget bör inga nya träd planteras inom vägområden TÄLLNINGTAGANDE Haparanda kommun Möte mellan mönster och rörelse En skog med gläntor och stigar Parken planteras tätt och utifrån en strikt grundstruktur, likt ett raster. Mellan dessa löper gångar och vägar i mer organiska former. Kontrasten mellan strikta trädrader bryts av strukturer som inte inlemmar sig efter ett mönster utan efter en rörelse. I skärningspunkter skapas möten och i anslutning till dessa placeras skulpturerna.

4 GETALTNINGFÖRLAG 11 Förklaringar 1a. Krigsbarnsmonumnetet 1b. Krigsbarnsminnesmärket. För dominant intill monumnetet. Förslås flyttas till ny placering vid entrén, tillsammans med annan information om parken. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. 3. Händelsen vid älven. ockeln kompletteras med en stiliserad ÄLV av kullersten som sträcker sig från E4 och ner till nr 6 där den övergår till en rändal.. Platser för nya stora skulpturer. Platserna har olika rumslighet och riktningar. må skulpturer kan placeras i närheten av träd CIRKLAR. törre delen av parken följer ett mönster av koncentriska cirklar. Terrasser, trädrader och olika breda linjer av gatsten. Nya träd är markerade med en cirkel med plus. Blandade sorter. 5. ÖVRE TORGET. Plats för sol. torget avslutas mot nordost med en lång svängd sittbar stödmur, inskuren på insidan av en bullervall mot rondellen PIRALEN. piralformad måbärshäck och ränndal med dagvatten som utgår från höjden med plåtskåpen och rinner ner till en fontän vid nr 9 7. LEKPLAT. I parkens mitt och i anslutning till piralen anläggs en lekplats. Lekredskap med starkt uttryck som fungerar året om - typ klätternät eller Bloqx från Kompan. Helst en lekskulptur. 9 1b 1a 8. NEDRE TORGET. Rutstruktur som utgår från Krigsbarnsmonumentets sockel. Rutorna ska olika typer av innehåll; från gräs, blommor, buskar,grus, tegelkross. Helst ska innehållet skifta år från år och även innehålla någon forma av instalation. Kvadraterna är åtskiljda av lister med gatstensarmerat gräs ITTPLAT 10. ÖDRA ENTRÉN. Plats för inormation om parken 10 Ta fram en virtuell karta över Haparanda-Tornio offentliga utsmyckningar. 11. NORRA ENTRÉN. Färgtema. tämningsfullt belyst mark. starkt ljus på träden intill. Haparanda kommun nov 2012 Befintlig belysning utgörs av låga stolpar utmed cykelväg samt omgivande gatubelysning på höga stolpar. Belysning av skulpturer, träd, gångar och platser behöver utredas av en ljusdesigner. nöröjning anpassas till planerade aktiviteter i parken, t ex snöskulpturtävlingar. Vägen upp till det övre torget ska snöröjas.

5 Haparanda kommun Illustration av markgestaltningen - utan nya träd

6 Haparanda kommun Illustration av markgestaltningen - med nya träd mot E4

7 Haparanda kommun Illustration av markgestaltningen - med alla nya träd

8 Haparanda kommun nov 2012 Illustration av övre torget kring Händelsen vid älven. I bakgrunden en svängd bänk infogad i en bullevall mot E4. prialen till höger med en skulptur i mitten som döljer plåtskåpen.

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad Lekplats för alla Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad FÖRORD Vi har fått i uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret att ta fram ett program för handikappanpassning av lekplatser

Läs mer

UTAN SPANING INGEN ANING VÄRMLAND En lärarhandledning

UTAN SPANING INGEN ANING VÄRMLAND En lärarhandledning UTAN SPANING INGEN ANING VÄRMLAND En lärarhandledning VÄRMLANDS MUSEUM Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701 19 98 E-post: museet@varmlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se 2008 Värmlands

Läs mer

orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning

orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning Det är friskare luft i skogen och fullt med fästingar. Douglas 10 år En orienterare har gympakläder och smutsiga skor. Felicia 10 år En

Läs mer

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Utemiljöns betydelse. för hälsan... 3 Äldre människors. utevistelse... 3 Tillgänglighet...

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente ringsförmåga

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6

Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6 Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6 Syftet med övningen är att eleverna lära sig att årstiderna orsakas av jordaxelns lutning och av att jorden kretsar runt solen. Bakgrund:

Läs mer

Ett sätt att mötas och förstå

Ett sätt att mötas och förstå Ett sätt att mötas och förstå Vad som kan vara bra att veta och tänka på när du möter besökare med olika funktionshinder. Denna handbok är framtagen i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin Det är inte bara duvor som använder offentlig konst, foto från mitt gestaltningsarbete. Konstfack,

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Fördjupningsprojekt inom TRAST. - en exempelsamling

Fördjupningsprojekt inom TRAST. - en exempelsamling Fördjupningsprojekt inom TRAST G A T U T Y P E R - en exempelsamling Innehållsförteckning Förord, inledning... I Gatans utveckling... II TRAST en vision om en stad för alla... III Gatans disposition och

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt Återvinn din hörsel Använd dina hörapparater framgångsrikt Välkommen tillbaka till ljudens värld Nu när du har tagit steget till att återvinna din hörsel kommer det att vara nödvändigt att göra vissa omställningar.

Läs mer

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G -

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - - M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - Alternativ i programförslaget Programmet prövar fyra områden för bostadsbebyggelse. Dessa prövas vart för sig. De är lokaliserade geografiskt olika

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

NS O INGR RD ILE FO OFRP

NS O INGR RD ILE FO OFRP FORDONS PROFILERING INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYP 3 STORA FORDON 4 MINDRE FORDON 5 MASKINER 6 TAKSKYLTAR 1PROFILERING PROFILERING REGLER Fordon och maskiner ska profileras enligt de grafiska riktlinjerna

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer