Brf. Sebohus nr.1 i Vaxholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf. Sebohus nr.1 i Vaxholm"

Transkript

1 Praktisk information Innehåll Hus och lägenheter... 2 Bostadsrättstillägg Bygga om Brandvarnare och brandsläckare El Fasader Ljud Skadedjur och ohyra Ventilation... 4 Värme och radiatorer... 4 Ytterbelysning Vår utemiljö Bilar och parkering Flagga Grusgångar Gräsytor och gräsklippning Husdjur Kompost Lekplats Redskapsboden Uteplatser Övrigt Föreningen Hemförsäkring Föreningen på webben Städdagar Sopor och sopsortering TV Tvättstugan Bilagor

2 Hus och lägenheter Bostadsrättstillägg I föreningens fastighetsförsäkring ingår gemensamt bostadsrättstillägg. Mer information om detta finner du på föreningens hemsida: Bygga om För mindre förändringar behöver du inte be om lov. Mindre förändringar avser sådant som faller under det normala underhållsansvaret, t.ex. tapetsera, måla väggar och tak, byta golv, sätta upp persienner, byta köksinredning och flytta väggar som inte är bärande. För väsentliga förändringar krävs enligt Stadgarna och Bostadsrättslagen föreningens tillstånd. Som väsentlig förändring räknas alltid förändring som kräver bygglov eller bygganmälan, t.ex. ändring i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme eller vatten. För förändring som kräver godkännande av föreningen ombeds medlem inkomma med ansökan till styrelsen i god tid. Notera att styrelsen sammanträder en gång per månad, med ett längre uppehåll under sommaren. För mer information hänvisas till den dokumentsamling för ombyggnad som finns på föreningens webbplats. Där finns även särskilda regler avseende källarplanet. Om du inte har tillgång till Internet eller behöver hjälp att skriva ut, kontakta styrelsen. Kontakta alltid styrelsen vid tveksamheter! Diskmaskin Avseende installation diskmaskiner ska läckageskydd i form av plastunderlägg monteras för undvikande av dolda läckage och skador på stomdelar. Brandvarnare och brandsläckare Brandvarnare och brandfilt har delats ut till varje lägenhet. Dessa tillhör föreningen. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att brandvarnare sätts upp. Funktionen bör också kontrolleras två gånger per år. Detta är mycket viktigt då vi bor i trähus och en brand kan få katastrofala följder. Till samtliga lägenheter hör också en brandsläckare. Även denna tillhör bostadsrättsföreningen och ska alltså lämnas kvar vid eventuell flytt. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att brandsläckaren hålls i gott skick. Förvara brandsläckaren lättåtkomligt. El All el drogs om under Jordade anslutningar finns överallt. Vid ombyggnad måste el-arbeten utföras av behörig elektriker. Kom ihåg att kontakta styrelsen först. Lägenhetsinnehavaren upphandlar själv sin elleverantör. 2

3 Huvudsäkringar På varje huslängas gavel är mätarskåp monterat. I dessa finns separata elmätare med 3 huvudsäkringar kopplade till din elcentral i lägenheten. Dessa huvudsäkringar löser ut ( går ) vid eventuell överbelastning eller av utmattning. Varje elmätare har en unik beteckning (t.ex. H7) som den på elcentralen i din lägenhet. Huvudsäkringarna tillhör dig och inte föreningen. Själva elmätaren registrerar din elförbrukning och tillhör nätägaren. Det är lägenhetsinnehavaren som ansvarar för att ha rätt typ av huvudsäkring (gamla vanliga typen på 16 Ampere gråa) hemma om olyckan skulle vara framme. Om en eller flera huvudsäkringar löst ut, måste de bytas. Hur vet man om en huvudsäkring löst ut? Belysningen eller eluttagen fungerar inte, trots att dvärgbrytarna ( automatsäkringarna inne i lägenhetens elcentral) pekar uppåt och glödlampan är bytt. Finns det fler lampor och/eller uttag som inte fungerar i lägenheten? Lyser lampan (lamporna) konstigt om t.ex. spisens olika plattor slås på (börjar t.ex. glödlampan glöda svagt)? Har jordfelsbrytaren löst ut (se beskrivning Jordfelsbrytare )? OBS! DET ÄR INTE ALLA LÄGENHETER SOM HAR JORDFELSBRYTARE INSTALLERAD! Om allt detta är ok så har med största sannolikhet en eller flera huvudsäkringar löst ut. Har jordfelsbrytaren löst ut, slocknar dock allt. Hur byter man huvudsäkring? I respektive mätarskåp finns en inplastad beskrivning som med förklarande bilder och bildtexter visar/talar om hur man går tillväga (för tvättstugelängan 38-48, är det mätarskåpet till höger som gäller). En stadig stege/pall (och ficklampa under den mörka tiden på dygnet) behövs. En märkt specialnyckel till skåpen hänger i tvättstugan (som ska hängas tillbaka!). För Lärkvägen 1-47 (8 st. lägenheter per länga), är det dubbla skåp. 4 st. elmätare per skåp och för Lärkvägen 2-48 (6 st. lägenheter per länga), är det ett enkelt skåp. Jordfelsbrytare En del lägenheter har jordfelsbrytare installerad. Den har till uppgift att stänga av strömmen helt om en felaktig (defekt) apparat används. Jordfelsbrytaren är installerad och monterad i din elcentral och kan se lite olika ut beroende på fabrikat. Oftast är den 6-7 cm bred och har ett vred eller en vippa (likt dvärgbrytarna) som indikerar status. Tyvärr kan, på olika fabrikat, färgmarkeringarna vara lite missvisande de flesta indikerar RÖTT när allt är ok och GRÖNT om den löst ut. För att återställa, vrid vredet ett kvarts varv åt höger eller tryck upp vippan. Skulle jordfelsbrytaren lösa ut direkt igen, kan en felaktig apparat fortfarande vara inkopplad. Om jordfelsbrytaren fortsätter att lösa ut, bör en elektriker tillkallas. På jordfelsbrytaren finns en testknapp som är till för att testa om jordfelsbrytaren fungerar som det är tänkt. Denna test bör göras 2 3 ggr/år. Tryck på testknappen och jordfelsbrytaren löser ut återställ. Jordfelsbrytaren är alltså ett säkerhetsskydd som stänger av all ström om felaktig apparat används! Det är ingen säkring som löser ut vid för hög belastning. Kontaktperson el: se bilaga B: Särskilda ansvarsområden. 3

4 Fasader Husfasader och utsidor av fönster målades Bättringsmålning av särskilt utsatta partier utfördes Innan kabelförläggning görs på fasad, t.ex. antennkabel från entréplan till övre plan, måste styrelsen kontaktas. Ljud Våra hus är lyhörda. Visa hänsyn mot dina grannar när du har fest, lyssnar på musik eller bygger om. Tala gärna med dina grannar i förväg om du tänker ha fest eller bullra med verktyg. Skadedjur och ohyra Föreningen har via Bostadsrätternas Medlemsförsäkring avtal med Nomor. Vid upptäckt av ohyra kontakta Nomor på telefon: uppge att du bor i Sebohus nr.1 i Vaxholm. OBS! Det är viktigt att du även informerar styrelsen. Ventilation Bygg inte för ventilerna. Alla ventiler bör hållas öppna, i annat fall kan självdraget störas vilket medför ökad risk för fuktskador och dålig luft. Värme och radiatorer Fjärrvärme kopplades in Via en värmeväxlare, placerad i pannrummet, leds värmevattnet runt till lägenheternas radiatorer via ett kulvertsystem, ombyggt Vid driftstörningar, kontakta styrelsen. Inga åtgärder får utföras i värmesystemet utan styrelsens skriftliga godkännande. Ytterbelysning Samtliga ytterbelysningar, vid entré och skyltbelysning, styrs centralt. Trasig ljuskälla byts av ansvarig person, se bilaga B: Särskilda ansvarsområden. Vår utemiljö Bilar och parkering Det finns ett antal parkeringsplatser i området, dessvärre inte lika många som vi har bilar. Tänk därför på att: Endast en bil per familj kan parkeras i området Ingen uppställning av släpvagnar i området Ingen cykling eller sparkcykelåkning mellan bilarna! Tala med era barn om detta och be dem att hålla avstånd till bilarna. Det är framför allt en säkerhetsfråga men handlar också om att undvika lackskador på bilarna. 4

5 Gäster kan i mån av plats parkera i området dagtid, men bör inte blockera parkeringsplatserna då vi boende kommer hem från jobbet. Parkera inte på grönytor, gångbanor eller grusgångar! Det är viktigt att utryckningsfordon och färdtjänst kan komma fram. Bilkörning i området Det finns många barn och äldre i området. Kör långsamt och försiktigt! Längs Lärkvägens östra kant finns en målad gångbana. Vi bilister ger givetvis fotgängare och cyklister företräde i de fall vi behöver köra innanför gång- och cykelbanans kantlinje. Biltvätt Bilarna får inte tvättas i området, detta är en kommunal regel. Flagga Flaggan finns i tvättstugan och får användas av alla enligt gängse regler. Kontaktman, se bilaga B: Särskilda ansvarsområden, ansvarar för att flaggan hissas och halas vid allmänna flaggdagar. Grusgångar Gångarna framför husen ska hållas framkomliga för utryckningsfordon, färdtjänst och brevbärare. Se till att utemöbler, leksaker, blomkrukor och dylikt hålls intill husväggen. Bilar får köras in på grusgången endast för i- och urlastning. Kör långsamt och försiktigt! Mopeder får inte ställas upp på grusgångarna, då stöden förstör grusarmeringen. Mopeder ställs på mc-plats eller på cykelparkeringarna. Snöröjning av grusgångarna samt halkbekämpning sköts av föreningens entreprenör, men vi boende ansvarar för att entréplattorna hålls fria från snö och is. Vi ansvarar gemensamt för ogräsrensning av grusgångarna. Gräsytor och gräsklippning Vi ansvarar gemensamt för att vårt område hålls snyggt och trevligt. Gräsklippning köps av föreningens entreprenör. Allt annat trädgårdsarbete sköts av oss boende; ogräsrensning, skötsel av gemensamma rabatter osv. Vi hjälps åt att forsla bort nedfallna grenar och annat skräp till återvinningscentralen. Trädgårdsredskap finns i redskapsboden bortom länga E:s gavel. Vid nyanläggning av rabatter, kontakta styrelsen. Husdjur Plocka upp efter ditt husdjur! Tänk på att det finns både barn och vuxna som är hundrädda, vänligen håll din hund kopplad. I Vaxholm gäller föreskrifter från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor: Katter ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår, t.ex. att katter uträttar sina behov i sandlådor för barn. Katter ska hållas under den tillsyn som krävs med hänsyn till djurets natur för att förebygga skador eller olägenheter. Läs mer om djur: aspx 5

6 Kompost Kompost för trädgårdsavfall finns nere mot skogen sydväst om huslänga G, se bilaga A) Ritning över området. Vid denna komposteringsplats får vi endast slänga gräs, ogräs och blommor, dvs. enklare organiskt material. Julgranar, kvistar, blomkrukor och annat bråte lämnas till återvinningscentralen på Eriksövägen. Tänk på att kontrollera öppettiderna innan du åker. Lekplats Lekplats för yngre barn finns på länga F:s västsida. Där finns gungor och sandlåda. Tänk på att lägga tillbaka nätet över sandlådan efter grävandet, så slipper vi otrevliga lämningar efter katter. Ytterligare en sandlåda finns vid länga D. Redskapsboden I boden bakom länga E:s gavel finns utrustning såsom räfsor, krattor, skottkärror och andra trädgårdsredskap. Nyckeln till boden hänger innanför dörren till tvättstugan. Uteplatser Till varje lägenhet hör en uteplats. Dessa renoverades i samband med isolerings- och dräneringsarbeten Uteplatserna är föreningens egendom och inga ingrepp i träkonstruktionen för företas utan styrelsens godkännande. Det är inte tillåtet att öppna upp dörr från uteplatsen, montera stegar eller trappor, eller att måla eller olja det tryckimpregnerade träet. Däremot får du olja ditt trägolv om du har sådant. Det är tillåtet att göra mindre anpassningar efter egen smak, t.ex. bygga enklare skåp eller växthus, sätta upp spaljé eller markis. Vid tveksamhet, kontakta alltid styrelsen. Anlägg inte rabatter invid husfasaden, då vattning kan orsaka skador. Grillning på uteplatser Visa hänsyn mot dina grannar! Våra hus och altaner är byggda av trä, beakta brandfaran! Använd eltändare, inte tändvätska. Rökning på uteplatser Visa hänsyn mot dina grannar! Rök inte på uteplatsen. Tänk på att röken gärna följer huskroppen och kommer in i din grannes bostad. Förvaringsutrymmen under uteplatser, länga F (17-31) och G (33-47) Utrymmet under längorna F och G får användas av alla. Alla boende har på egen risk rätt att ställa in saker i dessa utrymmen; cyklar, pulkor, vinter- och sommardäck. Placera föremålen så att de inte skymmer de boendes källarfönster. Ställ inte dit brandfarliga föremål, t.ex. bensindunkar, motorer, gasoltuber, inte heller kylar och frysar eller sådant som borde slängas. 6

7 Övrigt Föreningen Brf. Sebohus nr.1 i Vaxholm Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls årligen tidigast 1 mars och före april månads utgång. Då väljs styrelse, revisorer och valberedning. Ärenden till stämman ska anmälas skriftligen till styrelsen senast 1 februari om inte styrelsen meddelat annat. Styrelsen Styrelsen har protokollförda möten en gång per månad, med undantag av juli månad. Styrelsen består enligt stadgarna av 3-7 ledamöter med högst 3 suppleanter. Namn på aktuella ledamöter och suppleanter samt senaste stämmoprotokoll finns anslaget i tvättstugan och på föreningens webbplats. Ärenden till styrelsen lämnas skriftligen i brevlådan utanför tvättstugan. Skriftligt ärende behandlas på nästkommande styrelsemöte. Föreningens adress är: Sebohus nr 1, Pl Lärkvägen, Vaxholm. Månadsavgift I månadsavgiften ingår vatten, värme, tvättstuga, kabel-tv, sophämtning, gräsklippning, snöröjning, renoveringar av gemensamma utrymmen samt drift och underhåll av fastigheterna. Kontrolluppgift vid försäljning Vid försäljning kan kontrolluppgifter på föreningens amorteringar och kapitaltillskott erhållas av ansvarig för lägenhetsregistret, se bilaga B: Särskilda ansvarsområden. Meddela denne din nya adress. Föreningen på webben Föreningens webbplats har adressen: Vid frågor om hemsidan kontakta webbansvarig, se bilaga B: Särskilda ansvarsområden. Städdagar Två gånger om året, vår och höst, samlas vi för städning, krattning och skötsel av våra gemensamma ytor. Detta är ett bra tillfälle att bekanta sig med nya och gamla grannar. Vid dessa tillfällen anordnas även något att äta och dricka. Var och en deltar efter egen förmåga. Om du inte kan närvara går det bra att börja arbeta före städdagen eller kontakta styrelsen och ställa dig till förfogande för någon annan uppgift. Gatan sopas vår och höst av kommunen. 7

8 Sopor och sopsortering Vid Lärkvägens slut ligger vår miljöstation. Dörren har kodlås, koden är densamma som för tvättstugan. Har du glömt koden, kontakta tvättstugeansvarig, se bilaga B: Särskilda ansvarsområden. I miljöstationen kan vi slänga hushållssopor, matavfall, plast, pappersförpackningar, metall, ofärgat och färgat glas, tidningspapper och batterier. Observera att batterikärlet endast är avsett för batterier småelektronik förs till återvinningscentralen. Läs anslagen ovanför respektive behållare. Tänk på att platta till kartonger oavsett storlek ordentligt! Föreningen anlitar företag som ansvarar för tömning av sopkärlen. Vi ansvarar själva för städning av miljöstationen och för att plocka upp det skräp som hamnar på golvet. Se till att hushållssoporna är ordentligt ursköljda och förpackade. Plocka upp det du tappar på golvet! Kärl för glödlampor respektive lågenergilampor är placerade i tvättstugan. Dessa omfattas inte av tömningsavtal utan töms vid återvinningscentralen av ansvariga medlemmar, se bilaga B: Särskilda ansvarsområden. Det som inte kan slängas i något av sopkärlen hänvisas till återvinningscentralen vid Eriksövägen. Det kan vara bra att kontrollera öppettiderna innan du åker. Observera att miljöstationen inte är ett grovsoprum. Var vänlig och ställ inte dit saker i väntan på att någon annan ska frakta bort dem. TV Föreningen har kabel-tv, se bilaga D. Vid störning, vänligen kontakta inte styrelsen utan leverantören. Tvättstugan Föreningen har en tvättstuga i länga A. Dörren har kodlås, koden är densamma som för miljöstationen. Tvättid bokas på bokningstavla i förrummet. Har tvättid inte påbörjats inom en timme är det fritt fram för annan medlem att påbörja tvätt. Obs! Efter avslutad tvätt: kom ihåg att flytta din bokningscylinder till ny tvättid eller till låsparkeringen. Om du har tappat bort nyckeln till bokningscylindern, vänd dig till kontaktperson, se bilaga B: Särskilda ansvarsområden. Pälsdjur får inte vistas i tvättstugan. Vänligen följ städinstruktionen som finns anslagen i tvättstugan. Bilagor A. Ritning över området B. Särskilda Ansvarsområden Kontaktpersoner C. Kabel-TV 8

Brf. Sebohus nr. 1 i Vaxholm

Brf. Sebohus nr. 1 i Vaxholm Praktisk information 2012-04-23 Innehåll Hus och lägenheter... 2 Bygga om... 2 Brandvarnare och brandsläckare... 2 El... 2 Fasader... 2 Ljud... 2 Skadedjur och ohyra... 3 Ventilation... 3 Värme och radiatorer...

Läs mer

Brf. Sebohus nr. 1 i Vaxholm

Brf. Sebohus nr. 1 i Vaxholm Praktisk information Uppdaterad oktober 2012 Innehåll Hus och lägenheter... 2 Bygga om... 2 Brandvarnare och brandsläckare... 2 El... 2 Fasader... 3 Ljud... 3 Skadedjur och ohyra... 4 Ventilation... 4

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Brf Ekparken Dalénum

Trivsel- och ordningsregler för Brf Ekparken Dalénum Trivsel- och ordningsregler för Brf Ekparken Dalénum Styrelsen har ansvaret för den löpande förvaltningen av föreningen och verkställer de beslut som föreningsstämman fattar. Det innebär bl.a. att styrelsen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! För Dig, Dina grannar, Vår bostadsrättsförening Var och en som bor i huset ingår i en gemenskap. Ge den hjälp som du kan! Begär den hjälp som du behöver!

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande.

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen SKARPETEGEN Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. Det

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15 Brf Idlången nr 21 Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN IDLÅNGEN NR 21! Vi vill hälsa dig välkommen och hoppas att du ska trivas i vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Alla ska trivas Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Svåra ord? Ordlista finns på sidan 10. Omtanke gör det trevligare att bo tillsammans Det bor många människor i ditt hus och det händer

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas.

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas. \ÇÇx{üÄÄ f wa G G iùä~éåça4 fàçüxäáxç fàùååaç fàawzaü Yaáà z{xàxç Yaáà z{xàáàx~ç á~a uxáàùååxäáxü Yaáà z{xàáá~ àáxä Év{ awå Ç áàüaà ÉÇ ZÜ ÄÄÑÄaàá aaåçá~çäàaü Év{ ÑÉÜà~Éw féñ{açàxü Çz güùwzüüwázüâññ gü

Läs mer

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Barisen 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö TRIVSEL/ORDNINGSREGLER Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också föreningens

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Julinfo från Brf Järnåldern

Julinfo från Brf Järnåldern Årsavgift Julinfo från Brf Järnåldern Styrelsen har beslutat att det inte blir någon höjning av årsavgiften vid årsskiftet 2013-2014. Utedagar 2014 Klipp ner och packa ihop så mycket som möjligt. Förpacka

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET Brf BoKlok Färsna hage Ordningsregler 2013-07-03 Ordningsregler Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2 juni 2013 att gälla tills styrelsen fattar nya beslut. Utöver dessa ordningsregler

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER för bostadsrättsföreningen Valkyrian 11 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna hållas i gott skick krävs gemensamma regler.

För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna hållas i gott skick krävs gemensamma regler. Trivsel- och ordningsregler i Brf Gröna Husen, Lidingö Antagna vid årsmötet 2016-05-03 - - - - - - - För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna

Läs mer

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08 Trivselregler och information om våra hus Från A till Ö...... för att vi ska trivas så bra som möjligt i vår bostadsrättsförening. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Slottshörnet B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! För att alla boende i fastigheten ska trivas

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

ORDNINGSREGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN

ORDNINGSREGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Minneslista. Sopförråd

Minneslista. Sopförråd Sopförråd Inom samfälligheten finns två sopförråd. Sopförråden används dels för sopkärl och dels för förvaring av samfällighetens gemensamma saker, t.ex. stegar och gräsklippare. Sophämtning Varje fastighetsägare

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf HÖJDEN 2

ORDNINGSREGLER för Brf HÖJDEN 2 ORDNINGSREGLER för Brf HÖJDEN 2 Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningen utan Du har också skyldigheter mot föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Org nr 716408-1882. Brf Fiskekroken Information till nya medlemmar

Org nr 716408-1882. Brf Fiskekroken Information till nya medlemmar Org nr 716408-1882 Brf Fiskekroken Information till nya medlemmar Innehållsförteckning Välkommen till BRF Fiskekroken... 2 Om att bo i bostadsrättsförening... 2 Hemsida och e-postadress... 2 Föreningens

Läs mer

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 1 Vår gemensamma egendom omfattar - förutom de individuella lägenheterna med tillhörande vindsförråd - trapphus, gemensam

Läs mer

SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6

SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6 SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6 SID 2 (5) Affischering Det är inte tillåtet att affischera i de gemensamma utrymmena samt på fastighetens utsida och tomt. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Välkommen till 2013-04-09. Mariehemsvägen 31 33

Välkommen till 2013-04-09. Mariehemsvägen 31 33 Välkommen till 2013-04-09 Mariehemsvägen 31 33 Hjärtligt välkommen till oss på bostadsrättsföreningen Storspoven Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening Storspoven hälsar Dig välkommen som medlem

Läs mer

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av:

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Brf. Skönstavik Styrelsen Handbok för medlemmar Brf. Skönstavik Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Lagar och förordningar - Bostadsrättslagen - Lagen om ekonomiska

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för bostadsrättsföreningen Jaktvägen i Upplands Väsby. Gäller från och med 2015-04-01

ORDNINGSREGLER. för bostadsrättsföreningen Jaktvägen i Upplands Väsby. Gäller från och med 2015-04-01 ORDNINGSREGLER för bostadsrättsföreningen Jaktvägen i Upplands Väsby Gäller från och med 2015-04-01 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN Du bor i en av Sundbybergs äldsta bostadsföreningar. Den bildades redan 1920 och fungerar fortfarande som en ekonomisk förening, det vill säga vi bestämmer själva

Läs mer

Bo-info för hyresgäster

Bo-info för hyresgäster Bo-info för hyresgäster Bostadsrättsföreningen Åsunden www.brf-asunden.se Detta dokument tillhör lägenhet nr... med adress Sköntorpsvägen... Rev 2010-01-16 Bo-info. Sidan 1 av 6 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus På denna sida finns information, regler och anvisningar som vi alla ska följa för; Att öka trivsel där vi bor. Att underlätta vårt boende. Att vi

Läs mer

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER PRAKTISKA FRÅGOR PRAKTISKA FRÅGOR Att bo i bostadsrätt fungerar ungefär som att bo i hus åtminstone vad gäller ansvar för sitt boende. Skillnaden är att vi medlemmar i föreningen tar hjälp med vissa arbeten

Läs mer

Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler

Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler Vision för Brf Berghällen 10 Som boende i Brf Berghällen 10 s fastighet känner jag mig trygg. Jag känner de övriga medlemmarna i föreningen och

Läs mer

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER Dessa trivselregler är framtagna för att vi tillsammans skall kunna skapa trivsel, gemenskap och en bra miljö, allt till så låga kostnader som möjligt.

Läs mer

Fastighetsskötsel & trivselfrågor

Fastighetsskötsel & trivselfrågor Fastighetsskötsel & trivselfrågor 1. Hiss Om någon fastnat i hissen tillkalla alltid akut hjälp genom att ringa till hissjouren. Vid annat fel ringer Du också hissjouren. Ringer Du före kl 14.00 så åtgärdas

Läs mer

www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter

www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna gäller från den 1 oktober 2008. De antogs av Norsens styrelse den 30 september 2008, efter att ha presenterats och diskuterats

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 1 Firma Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Mullvaden andra 45. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

BRF RENEN 21 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23

BRF RENEN 21 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23 För allas trevnad rekommenderas medlemmarna i Brf Renen 21 att beakta reglerna i Brf Renen 21 stadgar samt följande ordningsregler: Balkonger: Balkongerna får inte

Läs mer

Rättigheter, Råd och Regler (RRR)

Rättigheter, Råd och Regler (RRR) UPPLANDS VÄSBY Hemsida: http://www.jt2.se Rättigheter, Råd och Regler (RRR) 1 2010 (fastställd vid årsmötet 2010) Denna skrift är framtagen som en sammanställning av vad som i huvudsak gäller inom vår

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer

Samfälligheten Bangården Information och ordningsregler

Samfälligheten Bangården Information och ordningsregler Samfälligheten Bangården Information och ordningsregler 1/5 Inledning Målsättningen med denna skrift är att informera om Samfälligheten Bangården. Den redovisar samtidigt vilka regler som gäller för medlemmarna

Läs mer

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Östra Mölla Samfällighetsförening Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Innehåll 1. Allmän information 2. Trivselregler / ordningsregler 3. Vanliga frågor 1. Allmän information Allmänt Östra

Läs mer

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14)

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Vi hoppas att ni ska trivas både med bostaden och i området. Här är lite information om föreningen som kan vara bra att känna till. Antal hushåll Det finns 57

Läs mer

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Till Brf Strandlyckans medlemmar Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Vi hoppas att denna information kan vara till nytta för dig och ditt boende i vår förening. Våra hus var färdiga

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare.

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. för Bostadsrättsföreningen/Bostadsföreningen Anders Zornsgatan 23 Denna guide är tanken att fungera som vägledning för att veta vilket underhållsansvar

Läs mer

Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8

Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8 Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8 För allas vår trevnad som boende i husen är det viktigt att du har kunskap om och följer föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Det är styrelsens uppgift

Läs mer

Välkommen till Orgelns Samfällighet

Välkommen till Orgelns Samfällighet Välkommen till Orgelns Samfällighet Med hjälp av detta informationsblad ska vi försöka ge er en inblick i och känsla för vad det innebär att bo i vårt område. Vad är en Samfällighet? En samfällighetsförening

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Bostad sr ätt sföreningen Slipgatan 12

Bostad sr ätt sföreningen Slipgatan 12 ORDNI N G S R E G L E R Bostad sr ätt sföreningen Slipgatan 12 Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens

Läs mer

Ordningsregler i korthet

Ordningsregler i korthet Ordningsregler i korthet Nedan finns en kort sammanfattning av ordningsreglerna. Reglerna i sin helhet finns under respektive avsnitt i detta dokument. - Reglerna gäller alla boende i BRF Grinden 15 samt

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10

Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10 Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare är Jörgen Källman, telefontid måndag fredag 10.00 12.00 tfn 021-17 91

Läs mer

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar Information till medlemmar Innehållsförteckning Sida Kontaktuppgifter till styrelsen... 3 Teknisk förvaltning... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Andrahandsuthyrning... 4 Renoveringar och ombyggnationer...

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MAJ 2015

MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 Tiiden mellllan hägg och syren är här Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015 Information från Nya grannar Än är det behaglliig temperatur ii lluften Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om

Läs mer

Brf Rensnålen 8. Information till medlemmarna. Hemsida

Brf Rensnålen 8. Information till medlemmarna. Hemsida Brf Rensnålen 8 Information till medlemmarna Hemsida... 1 Avgifter... 2 Nycklar... 2 Fastighetsskötsel... 2 Medlemsförmåner... 3 Rabatter... 3 Kabel-TV, bredband och IP-telefoni... 3 Inventarier... 3 Altan...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 2013 i november VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 Vår förening bildades 1978 och den består av 84 lägenheter som samtliga är bostadsrätter. Att bo i bostadsrätt. Att köpa en bostadsrätt

Läs mer

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Detta dokument (pdf-format) samt ytterligare information finns på föreningens hemsida: www.bojen11.a.se Detta dokument riktar sig till föreningens medlemmar

Läs mer

Ordningsregler Brf Översten

Ordningsregler Brf Översten Vad är en bostadsrätt Vi säger i dagligt tal att vi äger vår bostad. Det är riktigt att säga så när det gäller villor men i Sverige kan man till skillnad från de flesta andra länder inte äga sin bostadsrättslägenhet.

Läs mer

Balkonger och Uteplatser

Balkonger och Uteplatser Balkonger och Uteplatser Balkonger och Uteplatser - omfattning samt regler för underhåll inom Brf Vårsådden Inledning I Brf Vårsådden finns 428 lägenheter varav 25 har tillgång till uteplats. I det här

Läs mer

2011-02-28 1 av 7. Ordningsregler. För bostadsrättsföreningen Domherren

2011-02-28 1 av 7. Ordningsregler. För bostadsrättsföreningen Domherren 2011-02-28 1 av 7 Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Domherren Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FALKENBERGSHUS NR 6!!

VÄLKOMMEN TILL FALKENBERGSHUS NR 6!! VÄLKOMMEN TILL FALKENBERGSHUS NR 6!! Vi i styrelsen hälsar Dig välkommen som medlem och delägare i föreningen. Vi tror att du kommer att trivas i vår förening. Vi bor i ett välskött område och föreningen

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

Trivselregler. Gudmund 7 Vallingatan. Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B. Västerås 2014-10-21

Trivselregler. Gudmund 7 Vallingatan. Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B. Västerås 2014-10-21 Trivselregler Gudmund 7 Vallingatan Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B Västerås 2014-10-21 Du som medlem eller hyresgäst i lägenhet eller hyreslokal ansvarar för att ha kännedom om, förstå,

Läs mer

Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken

Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken Ordningsregler gällande för Brf Heleneborgsparken Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken Vår gemensamma egendom omfattar tvättstuga, bastu, motionsrum,

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER INFORMATION OCH TRIVSELREGLER Välkommen till Bostadsrättsföreningen Domarringen 1! Styrelsen har utarbetat Information och trivselregler som ska ses som ett komplement till föreningens stadgar samt till

Läs mer

TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER

TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER HSB BRF GANBO TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheter, men det självklara är inte alltid självklart för alla och därför behöver vi ibland regler. En sak kan vi vara

Läs mer

Ang brevet från Malung-Sälens Kommun ang skriftlig brandskyddsredogörelse. Ska ni renovera lägenheten? Brandvarnare och varmvattenberedare

Ang brevet från Malung-Sälens Kommun ang skriftlig brandskyddsredogörelse. Ska ni renovera lägenheten? Brandvarnare och varmvattenberedare 2016-06-07 Till Medlemmar i Brf Kalvheden, Sälen Nyhetsbrev Vill med detta brev informera om några av de punkter vi i styrelsen just nu arbetar med, samt informera er om några viktiga punkter inför sommaren

Läs mer

FÖRENINGSBLAD för HSB BRF GRANEN i MÄRSTA INLEDNING CONTAINERN!

FÖRENINGSBLAD för HSB BRF GRANEN i MÄRSTA INLEDNING CONTAINERN! INLEDNING FÖRENINGSBLAD för HSB BRF GRANEN i MÄRSTA www.brfgranen.se Nr 3/2014 Nu håller du det första Granbarret som har fått en ny design och utformning. Förut gjordes den i PowerPoint, men nu i PageMaker,

Läs mer

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler för HSBs Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap

Läs mer

Varmt välkommen till Brf Västgötagatan 22

Varmt välkommen till Brf Västgötagatan 22 Varmt välkommen till Brf Västgötagatan 22 Brf Västgötagatan 22 förvärvade huset 2001 Det finns 36 bostadsrättslägenheter och 3 lokaler inom fastigheten Att bo i en bostadsrätt är i vissa frågor annorlunda

Läs mer

Uppdaterad 2014-02-11. Din guide till Brf. Björken

Uppdaterad 2014-02-11. Din guide till Brf. Björken Uppdaterad 2014-02-11 Din guide till Brf. Björken Till dig som är ny medlem i Brf. Björken Styrelsen önskar dig varmt välkommen som ny medlem i Brf. Björken! Genom denna skrift hoppas vi att du snabbare

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser bort betyder mycket för de flesta. Foto:

Läs mer

Din trivsel och trygghet baseras på hänsyn

Din trivsel och trygghet baseras på hänsyn Din trivsel och trygghet baseras på hänsyn För att du ska kunna njuta fullt ut av hyresrättens alla fördelar, har vi några tips och regler som underlättar livet när man bor i lägenhet. Det handlar om grundläggande

Läs mer

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Vi vill gärna se Göteborg som ett stort hushåll, där många olika familjer lever tillsammans. Precis som i ett hushåll

Läs mer