10:00 10:05 Varmt välkomna från SweBCG och organisationskommittén, Professor Jonas Bergh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10:00 10:05 Varmt välkomna från SweBCG och organisationskommittén, Professor Jonas Bergh"

Transkript

1 Program TORSDAG 2 OKTOBER :30 10:00 Registrering och kaffe 10:00 10:05 Varmt välkomna från SweBCG och organisationskommittén, Professor Jonas Bergh MAMMOGRAFISK TÄTHET Moderator: Med.dr. Irma Fredriksson 10:05 12:00 Täta bröst vad bör klinikern och mammografidoktorn veta? Med.dr. Andreas Pettersson, Onkologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 12:00 13:00 LUNCH När kan MR och andra tekniker bidraga? Med.dr. Karin Leifland, Bilddiagnostiskt centrum, Södersjukhuset POMB-studien Med.dr. Brita Wasteson Arver, Onkologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Överläkare Anders Karlsson, Röntgenkliniken, Capio St Görans Sjukhus NEOADJUVANT TERAPI FRAMTIDEN ELLER KEJSARENS NYA KLÄDER? Moderator: Docent Lisa Rydén 13:00-14:30 Pro-neoadjuvant behandling Docent Thomas Hatschek, Onkologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Con-neoadjuvant behandling Med.dr. Henrik Lindman, Onkologiska Kliniken, Akademiska Sjukhuset Paneldiskussion Ovanstående samt Professor Jonas Bergh, Med.dr. Irma Fredriksson, Docent Fredrik Wärnberg, Med.dr. Marie Sundqvist

2 14:30 KAFFE ONKOPLASTIKKIRURGI OCH AXILLKIRURGI VAD ÄR STATE OF THE ART? Moderator: Professor Jan Frisell 15:30 16:00 Axillarutrymning eller inte uppdatering av kunskapsläget och information om de aktuella randomiserade studierna Professor Jan Frisell, Bröst- och Endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 16:00 16:45 Primär konstruktion state of the art Med.dr. Maria Mani, Plastikkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset 16:45 17:00 Diskussion 19:00 Konferensmiddag Solliden FREDAG 3 OKTOBER 2014 BRÖSTCANCER OCH SEXUALITET VAR STÅR VI IDAG? Moderator: Professor Yvonne Brandberg 08:00 10:00 Invited guest lecture: Gynecological and sexual issues in young women with breast cancer Professor Alessandra Graziottin, Centre of Gynaecology and Medical Sexology at the H. San Raffaele Resnati, Milan, Italy 10:00 10:30 KAFFE What are the special problems of the postmenopausal patient? Med.dr. Karin Bergmark, Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Paneldiskussion; sammanfattning Med.dr. Karin Bergmark, Med.dr. Sara Margolin under ledning av Professor Yvonne Brandberg, Karolinska Institutet

3 VIKTIGA NYA ONKOLOGISKA LÄKEMEDEL Moderator: Docent Johan Ahlgren 10:30 12:00 Anti-HER2 läkemedel Professor Jonas Bergh, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 12:00 13:00 LUNCH Läkemedel för trippelnegativ cancer Med.dr. Niklas Loman, Onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus Endokrina läkemedel Docent Tommy Fornander, Karolinska Institutet och Södersjukhuset, Stockholm Varför lever patienter med spridd sjukdom längre? Docent Theodoros Foukakis, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Långt liv med spridd sjukdom omvårdnadsaspekter Chefsjuksköterska Tina Bondesson, Södersjukhuset, Stockholm PROGNOSTIK OCH TERAPIPREDIKTIVA FAKTORER Moderator: Professor Jonas Bergh 13:00 15:00 Allmänna principer för prognostik och behandlingsprediktion Professor Mårten Fernö, Onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus Nya och lovande markörer Professor Åke Borg, Lunds Universitet Nya markörer versus gamla markörer Docent Theodoros Foukakis, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Kvalitetskontrollrapport för nu använda markörer Professor Mårten Fernö, Onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus

4 Prog Allmän information Konferenslokal Erling Persson salen i Aula Medica, KI Solna Campus, Adress: Nobels väg 6, Solna Registrering: Torsdag, 2 oktober 8:30-16:00 Sekretariat öppen: Torsdag 2 oktober 8:30-16:00 Fredag 3 oktober 8:00-13:00 Utställning öppen: Torsdag 2 oktober 8:30-17:00 Fredag 3 oktober 8:00-15:00 Namnskylt Din namnskylt är också entrébiljett till föreläsningar och måltider. Vänligen bär den genom hela konferensen. Luncher och förfriskningar Lunch och kaffe serveras på plan 2 och 3, vänligen meddela servitören om du har beställt specialkost. Specialkost serveras på plan 2. Konferensmiddag, torsdag 2 oktober 19:00 på Skansen, Solliden Restaurang Middagen ingår i anmälningsavgiften men måste förbokas. Promenad till Skansen tar ca 45 min från centrum. Det går också bra att ta en buss/spårvagn till Skansen. Ta en buss 69 eller 69K från T-centralen med byte till spårvagn nr.7 på Norrmalmstorg, Nybroplan, Styrmansgatan eller Djurgårdsbron till hållplats Skansen. Köp biljett innan du kliver på bussen t.ex. på SL-center på T-centralen eller på Pressbyrån alternativt i en automat på buss/spårvagn hållplatsen. Transport till Arlanda Flygplats Arlanda International ligger 42 km från Stockholm. Linje Arlanda-Liljeholmen kör via Karolinska Sjukhusområdet ca var 20:e minut. Bussen trafikerar från Liljeholmen vid Hornstull Södermalm över Västerbron till Kungsholmen och fortsätter via Vasastan till Karolinska Sjukhusområdet vidare till Arlanda. Restiden från Liljeholmen ca 50 min och från Vasastan ca 30 min. Mer information: biljett kan köpas ombord med kreditkort. Buss/tunnelbana Buss nr 69 eller 69K trafikerar från Vasagatan direkt till Karolinska Institutet eller buss nr 3 eller 77 från S:t Eriksplan tunnelbana station. Mer information Tåg Arlanda Express från T-centralen är ett direkt tåg till Arlanda flygplats och resan tar 20 min. Mer information: https://www. arlandaexpress.com/ Taxi Resa till Arlanda tar ca min. Fråga om fast pris. Telefon nr. Taxi Stockholm Taxi Kurir: Taxi 020: Om du behöver komma till en annan flygplats, kontakta konferenssekretariatet för information. Allmänna larmnummer 112 är nummer till ambulans, polis och brandkår. Konferenssekretariat Akademikonferens Universitet i samverkan: Karolinska Institutet,SLU och Uppsala universitet Box Uppsala 10 Tel eller

5 SE ROC Möt Roche - Välkommen till Roche monter i utställningshallen och ta en kopp kaffe Roche AB, Box 47327, Stockholm. Tel Programannons A5 s/v.indd :28

6 Oncology_Annons_SOTA_JN.indd :32 Ett genombrott för kvinnor med avancerad bröstcancer Fördubblad PFS till mellan 8 och 11 månader 1 Det blev utfallet i studien BOLERO-2, där Afinitor i kombination med exemestan jämfördes med just exemestan och placebo. 1,2 Behandlingen visade också signifikanta utfall i studiens alla fördefinierade subgrupper, vilket gör resultaten till något av det största som har hänt inom behandlingsområdet ER+/HER2 bröstcancer på 15 år. Afinitor är den första godkända mtor-hämmaren inom området ett val i behandlingsarsenalen, vid sidan av endokrin terapi och cytostatika. Afinitor har en väl dokumenterad säkerhetsprofil och möjliggör mer värdefull tid att dela med nära och kära, utan att livskvaliteten påverkas negativt av behandlingen. Afinitor är subventionerat och ingår i Läkemedelsförmånen Afinitor: R F ATC kod: L01XE10. Indikationer: Hormonreceptorpositiv avancerad bröstcancer. Afinitor är indicerat för behandling av hormonreceptorpositiv och HER2/neu-negativ avancerad bröstcancer hos postmenopausala kvinnor utan symtomatisk visceral sjukdom i kombination med exemestan i samband med recidiv eller sjukdomsprogress efter tidigare behandling med en icke-steroid aromatashämmare. Neuroendokrina tumörer med ursprung från pankreas. Afinitor är indicerat för behandling av inoperabel eller metastaserande, väl eller måttligt differentierade, neuroendokrina tumörer med ursprung från pankreas hos vuxna med progredierad sjukdom. Njurcellscancer. Afinitor är indicerat för behandling av patienter med avancerad njurcellscancer, där sjukdomen har progredierat under eller efter behandling med VEGF-hämmare. Beredning: tablett, 2.5, 5 och 10 mg. Kontraindikationer: Överkänslighet mot rapamycinderivat. Graviditet. Varningar och försiktighet: Afinitor har immunosuppresiva egenskaper. För behandling av patienter med leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh), se dosrekommendation på Afinitor skall ej ges vid samtidig behandling med levande vaccin. Hos patienter med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör Afinitor undvikas. Försiktighet bör iakttas före och efter kirurgiskt ingrepp pga. försämrad sårläkning. Afinitor kan påverka njurfunktionen. För ytterligare information beträffande: pris, dosering, varningar, försiktighet, biverkningar och hantering se, Senaste översyn av Produktresumé Referens: 1. Piccart M et al. ASCO 2012, Abstract 559 (poster). 2. Baselga J et al. NEJM 2012; 366: Novartis Sverige AB, Box 1150, Täby. Telefon , SE

7 13:32 Vad är BRO? Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation - BRO är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar, BCF, över hela landet. BRO bildades 1982 av dåvarande 12 bröstcancerföreningar och har idag över medlemmar. BRO får statligt bidrag från Socialdepartementet. BROs organisationsnummer är Varje år får cirka kvinnor och män i Sverige en bröstcancerdiagnos. Det är en allvarlig sjukdom som berör inte bara den enskilda personen utan också hennes närstående, partner, barn och vänner. BRO är intresseorganisationen som driver bröstcancerbehandlades frågor i samhället. Vi har också det mest utvecklade kontaktnätet i Sverige för dem som behöver stöd och hjälp. Ingen skall behöva kämpa ensam med sin bröstcancer! Hos oss finns det alltid någon att tala med! Bli medlem så kan Du vara med och påverka! Vad gör BRO? BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande behandling, vård och rehabilitering liksom de som löper risk att få bröstcancer på grund av ärftlighet. Genom Bröstcancerfonden utvecklar vi stödet till dem som idag lever med bröstcancer samtidigt som vi stöder bröstcancerforskning t - -. BRO tillvaratar bröstcancerbehandlades intressen genom: Intressepolitiskt arbete för förbättrad vård och rehabilitering. Information om bröstcancerbehandlades erfarenheter och villkor. Arbete för bättre hjälpmedel. Konferenser och utbildningar. Produktion av informations- och studiematerial. Utgivning av tidskriften BROfästet med fyra nummer per år. Utdelning av stipendier ur Bröstcancerfonden och Elisabeth Hedins fond. Medlemskap i Cancerfondens huvudmannaorganisation. Internationellt arbete i rörelsen Reach to Recovery samt Europa Donna. BRO ingår i Handikappförbundens Samarbetsorgan och Cancerfondens huvudmannaorganisation. SE

8 ANTECKNINGAR

9

10

11

12

Klinisk molekylär patologi en viktig partner i framtidens cancersjukvård

Klinisk molekylär patologi en viktig partner i framtidens cancersjukvård LABORATORIET I FOKUS Klinisk molekylär patologi en viktig partner i framtidens cancersjukvård POSITIVA RESULTAT I SOFT-STUDIEN nr 2-15 AstraZeneca AB AstraZeneca Nordic-Baltic 151 85 Södertälje T: 08 553

Läs mer

Illamående vid cancerbehandling. Information till dig som behandlas med cytostatika

Illamående vid cancerbehandling. Information till dig som behandlas med cytostatika Illamående vid cancerbehandling Information till dig som behandlas med cytostatika Broschyren är framtagen med stöd av Swedish Orphan Biovitrum. Faktagranskad av dr Katarina Öhrling, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Årets ASCO-rapport. Nobelkonferens om bröstcancerforskning. Mammografienheten på Radiumhemmet. Diagnostiskt precisionsarbete i högt tempo.

Årets ASCO-rapport. Nobelkonferens om bröstcancerforskning. Mammografienheten på Radiumhemmet. Diagnostiskt precisionsarbete i högt tempo. Årets ASCO-rapport Nobelkonferens om bröstcancerforskning Mammografienheten på Radiumhemmet Diagnostiskt precisionsarbete i högt tempo nr 4-12 Ny behandling vid sköldkörtelcancer Caprelsa (vandetanib)

Läs mer

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö.

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö. Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken Cancerfondsrapporten 2007 Kongressreferat EHA och EAPC Kliniken i fokus Från spets till bredd i Malmö nr 5-07 Riktlinjer från EORTC för behandling med erytropoesstimulerande

Läs mer

Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar

Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar De senaste genombrotten inom cancerforskning Blodstamcellsdonation: Donatorernas säkerhet i fokus HPV-orsakad epidemi av tonsilloch tungbascancer? Färöarna: Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar nr

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER Homepage: http://www.swebcg.se NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER Arbetet har genomförts med stöd av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) och Cancerfonden. Förord Version 3.0

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Immunförsvaret vid njursvikt och hemodialys. Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer

Immunförsvaret vid njursvikt och hemodialys. Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer NR. 5.2009 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer Bättre vardag med fysisk träning Immunförsvaret

Läs mer

JOHANNABLADET Januari 2014

JOHANNABLADET Januari 2014 JOHANNABLADET Januari 2014 Styrelse Ordförande: Maria Areskoug bcf.johanna.ordf@telia.com 0707-68 39 08 Vice ordförande: Ulla-Britt Lindbäck ulla-britt.l@johanna-gbg.se 0735-41 54 05 Kassör: Anna Emanuelson

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Rädda Livet. Tema: Bröstcancer. Träningsskor symbol för det friska Linda med behandling i ryggsäcken Kläder på mellan 12 och 2

Rädda Livet. Tema: Bröstcancer. Träningsskor symbol för det friska Linda med behandling i ryggsäcken Kläder på mellan 12 och 2 Rädda Livet E N T I D N I N G U T G I V E N A V C A N C E R F O N D E N N R 3 / 2 0 0 5 Tema: Bröstcancer Träningsskor symbol för det friska Linda med behandling i ryggsäcken Kläder på mellan 12 och 2

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014! Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 1, Onsdag 7 maj Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april 2012 Februari Nr 1 Medlemstidning från Njurföreningen i Västsverige Bilder: Maria Sandqvist I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella

Läs mer

Välkomna till Röntgenveckan 2011!

Välkomna till Röntgenveckan 2011! Välkomna till Röntgenveckan 2011! Varmt välkommen till årets röntgenvecka i Umeå! Vi är alla glada att just Du valt att ägna denna vecka till förkovran inom Bildoch funktionsmedicinen. Du kommer efter

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Innehåll se sidan 3. SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 87 Maj 2012

Innehåll se sidan 3. SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 87 Maj 2012 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 87 Maj 2012 Innehåll se sidan 3 Migränförbundet Banérgatan 55, 115 53 Stockholm Telefon: 08-660 55 35 E-post: kansliet@migran.org Hemsida: www.migran.org Svenska

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Gambro 50 år Dialysbehandlingen utvecklades från 1964 - sid 10 Nummer 4, 2014 Årgång

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2007 Volym 12 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

Zemplar nu som. Effektiv Selektiv Preventiv

Zemplar nu som. Effektiv Selektiv Preventiv Zemplar nu som Nu introduceras Zemplar i ny beredningsform, kapsel 1 µg och 2 µg Effektiv Selektiv Preventiv Indikationen omfattar CKD stadie 3, 4 och 5. SWE/108/27Apr2009 Zemplar kapsel är indicerat för

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

NJUR- TRANSPLANTATION. - RNj informerar -

NJUR- TRANSPLANTATION. - RNj informerar - NJUR- TRANSPLANTATION - RNj informerar - Publikationer utgivna i samma serie: Dialysbehandling, RNj informerar 1983, -92, -96 ISBN 91-86776-13-4 Att äta rätt, RNj informerar 1993 ISBN 91-86776-08-8 Njursjuk,

Läs mer