1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 16. DOM meddelad i Västerås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 16. DOM 2016-01-29 meddelad i Västerås"

Transkript

1 1 VÄSTMANLANDS meddelad i Västerås Mål nr: B PARTER (Antal tilltalade: 6) Tilltalad SARA Johanna Justina Andersson, Knutsgatan 13 B Lgh Västerås Ombud och försvarare: Advokat Tomas Fridh Fridh Advokatbyrå AB Slussplatsen Göteborg Åklagare Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Box Västerås Målsägande 1. Sören Johansson Persbo Gård Sevalla Persbo Ransta 2. Elisabeth Söderström Persbo Gård Sevalla Persbo Ransta SLUT Brott som den tilltalade döms för Stöld, 8 kap 1 brottsbalken (2 tillfällen) Påföljd m.m. 1. Villkorlig dom 2. Dagsböter 50 å 50 kr Postadress Box Västerås Besöksadress Sigurdsgatan 22 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:30

2 VÄSTMANLANDS Mål nr: B Skadestånd 1. Sara Andersson ska solidariskt med Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth utge skadestånd till Sören Johansson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2015 till dess betalning sker. 2. Elisabeth Söderströms skadeståndsyrkande ogillas. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Tomas Fridh tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 VÄSTMANLANDS meddelad i Västerås Mål nr: B Tilltalad Ivar RAMIN Winroth, Jägaregatan 10 B Lgh Göteborg Ombud och försvarare: Advokat Tomas Fridh Fridh Advokatbyrå AB Slussplatsen Göteborg Åklagare Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Box Västerås Målsägande 1. Sören Johansson Persbo Gård Sevalla Persbo Ransta 2. Elisabeth Söderström Persbo Gård Sevalla Persbo Ransta SLUT Brott som den tilltalade döms för Stöld, 8 kap 1 brottsbalken (2 tillfällen) Påföljd m.m. 1. Villkorlig dom 2. Dagsböter 50 å 50 kr

4 VÄSTMANLANDS Mål nr: B Skadestånd 1. Ramin Winroth ska solidariskt med Sara Andersson, Johanna Eriksson och Robin Jonsson utge skadestånd till Sören Johansson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2015 till dess betalning sker. 2. Elisabeth Söderströms skadeståndsyrkande ogillas. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Angående ersättning till försvararen, se domslutet beträffande Sara Andersson. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

5 VÄSTMANLANDS meddelad i Västerås Mål nr: B Tilltalad Boo STAFFAN Andersson, Hammarbacksvägen 26 C Lgh Västerås Försvarare: Advokat Tomas Fridh Fridh Advokatbyrå AB Slussplatsen Göteborg Åklagare Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Box Västerås SLUT Brott som den tilltalade döms för Stöld, 8 kap 1 brottsbalken Påföljd m.m. 1. Villkorlig dom 2. Dagsböter 40 å 50 kr Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Angående ersättning till försvararen, se domslutet beträffande Sara Andersson. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

6 VÄSTMANLANDS meddelad i Västerås Mål nr: B Tilltalad JOHANNA Elisabeth Eriksson, Vågens Gata 458 Lgh Brandbergen Ombud och försvarare: Advokat Tomas Fridh Fridh Advokatbyrå AB Slussplatsen Göteborg Åklagare Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Box Västerås Målsägande 1. Sören Johansson Persbo Gård Sevalla Persbo Ransta 2. Elisabeth Söderström Persbo Gård Sevalla Persbo Ransta SLUT Brott som den tilltalade döms för Stöld, 8 kap 1 brottsbalken (2 tillfällen) Påföljd m.m. 1. Villkorlig dom 2. Dagsböter 50 å 50 kr

7 VÄSTMANLANDS Mål nr: B Skadestånd 1. Johanna Eriksson ska solidariskt med Sara Andersson, Robin Jonsson och Ramin Winroth utge skadestånd till Sören Johansson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2015 till dess betalning sker. 2. Elisabeth Söderströms skadeståndsyrkande ogillas. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Angående ersättning till försvararen, se domslutet beträffande Sara Andersson. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

8 VÄSTMANLANDS meddelad i Västerås Mål nr: B Tilltalad Karl ROBIN Jonsson, Backsippsgatan 11 A Lgh Västerås Ombud och försvarare: Advokat Tomas Fridh Fridh Advokatbyrå AB Slussplatsen Göteborg Åklagare Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Box Västerås Målsägande 1. Sören Johansson Persbo Gård Sevalla Persbo Ransta 2. Elisabeth Söderström Persbo Gård Sevalla Persbo Ransta SLUT Brott som den tilltalade döms för Stöld, 8 kap 1 brottsbalken Påföljd m.m. 1. Villkorlig dom 2. Dagsböter 40 å 50 kr

9 VÄSTMANLANDS Mål nr: B Skadestånd 1. Robin Jonsson ska solidariskt med Sara Andersson, Johanna Eriksson, och Ramin Winroth utge skadestånd till Sören Johansson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 4 augusti 2015 till dess betalning sker. 2. Elisabeth Söderströms skadeståndsyrkande ogillas. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Angående ersättning till försvararen, se domslutet beträffande Sara Andersson. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

10 VÄSTMANLANDS meddelad i Västerås Mål nr: B Tilltalad MARTIN Lennart Smedjeback, Skorpionens Gata 530 Lgh Brandbergen Åklagare Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Box Västerås SLUT Brott som den tilltalade döms för Stöld, 8 kap 1 brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 1 månad Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

11 11 VÄSTMANLANDS B YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat enligt domsbilagorna 1-2. I målet är sex personer åtalade. Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth är åtalade för gärningen den 3-4 augusti 2015 (domsbilaga 1). Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson, Martin Smedjeback och Ramin Winroth är åtalade för gärningen den 14 augusti 2015 (domsbilaga 2). Sören Johansson har, i anslutning till domsbilaga 1, yrkat att Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth solidariskt ska förpliktas utge skadestånd till honom med kr, varav kr avser provtagning, kr hjälp vid provtagning, kr dörrbyte, kr kontorstid och kr för nya smågrisar samt kr avseende kränkning, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 4 augusti 2015 till dess betalning sker. Elisabeth Söderström har, i anslutning till domsbilaga 1, yrkat att Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth solidariskt ska förpliktas utge skadestånd till henne med kr, avseende kränkning, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 4 augusti 2015 till dess betalning sker. Elisabeth Söderström har som grund för yrkandet angivit att även hon blivit kränkt genom den gärning de tilltalade är åtalade för. Samtliga tilltalade har angivit samma inställning till gärningarna enligt följande. De har bestritt ansvar för brott och anfört att de saknat stölduppsåt eftersom djur inte har något ekonomiskt värde. De har hjälpt griskultingarna och hönsen därifrån. De har på sätt som åklagaren påstått tagit sig in i ladugård och stall men handlat utifrån ett moraliskt tvång som är att jämställa med nöd. De har också förklarat att gårdarna var slumpvis utvalda och att aktionen inte var riktad mot bönderna.

12 12 VÄSTMANLANDS B Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth har bestritt Sören Johanssons och Elisabeth Söderströms skadeståndsyrkanden och endast vitsordat Sören Johanssons yrkande om kr avseende dörrbyte och kr för provtagning. SKÄL SKULD Domsbilaga 1 (Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth) Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av domsbilagan. Sören Johansson och Elisabeth Söderström har, på egen begäran, hörts med anledning av deras skadeståndsyrkanden. De tilltalade har hörts över åtalet och även åberopat en film där de dokumenterat hela händelseförloppet. Av utredningen har framkommit bl.a. följande. På morgonen upptäckte en av Sören Johanssons anställda att ladugårdsdörren var uppbruten och stängd med silvertejp. Det visade sig att två stycken grisar saknades. När Sören Johansson ringde och gjorde en polisanmälan uppgav polisen att saken redan var polisanmäld. På platsen lämnades bl.a. ett brev som var undertecknat av medlemmarna i aktionsgruppen Tomma Burar. Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth har alla uppriktigt och utan tvekan berättat om sin egen inblandning i aktionen. Utifrån de tilltalades egna uppgifter och åberopad film framkommer att de bröt upp ladugårdsdörren, att Johanna Eriksson och Ramin Winroth tog med sig varsin gris, att Robin Jonsson fotograferade och att Sara Johansson stod utanför i syfte att avbryta aktion-

13 13 VÄSTMANLANDS B en om någon kom. Sara Johansson har berättat att hon var fullt medveten om vad som hände inne i ladugården. De har inte velat berätta vad någon annan gjorde men berättat att de tillsammans förberedde aktionen noga. Under förberedelsen tog de kontakt med olika experter för att djuren inte skulle fara illa och de var noga med skyddskläder. De har också berättat att de valt ut det nya hemmet med omsorg och att de räddat grisarna från döden och att djuren nu ska få leva sina liv för sin egen skull. Sören Johansson och Elisabeth Söderström har berättat att de mått dåligt och varit ledsna över det inträffade. De har oroat sig över grisarna. Grisarna var i en känslig period eftersom de precis skilts från sin mamma. De har också funderat över om grisarna blivit vaccinerade. Sören Johansson har vidare berättat att det yrkade beloppet för grisarna är enligt prislista samt att yrkandena för hjälp vid provtagning och kontorstid avser det extra arbete som han och hans anställda utfört. Enligt Sören Johansson har han inte tagit ut mindre i lön på grund av händelsen. Se tingsrättens bedömning nedan. Domsbilaga 2 (Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson, Martin Smedjeback och Ramin Winroth) Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av domsbilagan. De tilltalade har hörts över åtalet och även åberopat en film där de dokumenterat hela händelseförloppet. Av utredningen har framkommit bl.a. följande. Mikael Gilbertsson har berättat att han hittade en burk med kakor vid hönsstallet och en lapp där det stod att några hade tagit hönor. Gilbertsson har berättat att det i den här gruppen fanns djur men att han inte räknat hönorna efter händelsen.

14 14 VÄSTMANLANDS B Dörren som de gick in genom var inte låst. Gilbertsson har framhållit att han självklart varit bekymrad över det inträffade eftersom de har mycket stränga hygienregler som gäller för verksamheten för att skydda djuren. På samma sätt som beträffande den första händelsen har Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson, Martin Smedjeback och Ramin Winroth uppriktigt och utan tvekan berättat om sin egen inblandning i aktionen. Utifrån de tilltalades egna uppgifter och filmen framkommer att de gick in genom en olåst dörr, att Johanna Eriksson och Martin Smedjeback hämtade hönorna, att de tog med sig åtta stycken hönor, att Ramin Winroth filmade och hjälpte till med skyddskläder, att Sara Andersson stod utanför och vaktade samt att Staffan Andersson fotograferade. De har inte velat berätta vad någon annan gjorde men berättat att de på samma sätt som inför det första tillfället tillsammans förberedde aktionen noga. _ Tingsrätten gör följande bedömning såvitt avser båda åtalen. Aktionsgruppen Tomma Burar bildades knappt ett år före händelserna i augusti. Gruppen bildades för att agera samhällsbildande i syfte att genomföra öppna djurfritagningar och uppmärksamma djurrättsfrågor. Aktionerna planerades noggrant och tingsrätten har ingen anledning att ifrågasätta att de tilltalade agerat utifrån deras personliga övertygelse att tillvarata djurens rätt. De tilltalade har varit öppna med sitt handlande. De har på gårdarna lämnat brev till bönderna, underskrivna med medlemmarnas namn, och även ringt till polisen. I målet är klarlagt att Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson, Martin Smedjeback och Ramin Winroth agerat tillsammans och i samförstånd på det sätt som åklagaren påstått beträffande respektive gärning. När det gäller händelsen den 3-4 augusti 2015 är det således visat att Sara Andersson, Johanna

15 15 VÄSTMANLANDS B Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth genom inbrott berett sig tillträde till ladugården och med vett och vilja tagit med sig två griskultingar, till ett inte obetydligt värde, tillhörande Sören Johansson. När det gäller händelsen den 14 augusti 2015 är det visat att Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson, Martin Smedjeback och Ramin Winroth berett sig tillträde till hönsstallet och med vett och vilja tagit med sig åtta höns, till ett okänt värde, tillhörande Stjernsunds Produktion Aktiebolag. Även om det kan tyckas strida mot normalt språkbruk är djur lös egendom och kan vara objekt för stöld (se Berggren m.fl., kommentaren till 8 kap. 1 brottsbalken, version den 1 juli 2015, Zeteo). De tilltalade har också tagit djuren från dess ägare med avsikt att föra iväg dem och ge dem till någon, oklart vem, varför erforderligt uppsåt föreligger. Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson, Martin Smedjeback och Ramin Winroth har invänt att de handlat utifrån ett moraliskt tvång som är att likställa med nöd. De har agerat dels i syfte att rädda djuren från döden och för att låta dem leva för sin egen skull, dels i det politiska syftet att väcka opinion. Bestämmelserna om ansvarfrihet på grund av nödvärn och nöd tar sikte på situationer när en brottslig gärning bör vara straffri därför att den är nödvändig för att skydda eller rädda något skyddsvärt intresse. Enligt 24 kap. 4 brottsbalken utgör en gärning som någon begår i nöd brott endast om gärningen med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger, enligt bestämmelsens andra stycke, när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Utgångspunkten är att straffrihetsreglerna om nöd tar sikte på undantagssituationer och ska tilllämpas restriktivt. Nödbestämmelsen förutsätter också en akut nödsituation och kan inte åberopas för att avvärja framtida faresituationer (se NJA 2004 s. 786). Av Sören Johanssons och Mikael Gilbertssons uppgifter framkommer att griskultingarna var livdjur och skulle bli modersuggor åt nya griskultingar samt att hönsen skulle vara på lantgården i 75 veckor. Det har inte framkommit att lantbrukarnas djurhållning på något sätt stred mot de djurskyddsbestämmelser som finns om hur djur ska

16 16 VÄSTMANLANDS B hållas och skötas. Eftersom det inte förelåg något nödläge är bestämmelsen om nöd inte tillämpbar. De tilltalade kan därför inte på grund av nöd gå fria från ansvar. Gärningarna är att bedöma som stöld. Av det anförda följer att Sara Andersson, Johanna Eriksson och Ramin Winroth döms för stöld i två fall. Staffan Andersson, Robin Jonsson och Martin Smedjeback döms för stöld i ett fall. PÅFÖLJD Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth De tilltalade är över 21 år och endast Staffan Andersson förekommer i belastningsregistret, såvitt avser en trafiköverträdelse. De studerar på högskola eller universitet och lever under välordnade förhållanden. Det har tydligt framgått att de begått brotten i övertygelse om att tillvarata djurens rätt. Olika frivårdsmyndigheter har bedömt risken för återfall på olikartade sätt. Sara Andersson, Johanna Eriksson och Ramin Winroth fälls till ansvar för stöld i två fall. Staffan Andersson och Robin Jonsson för stöld i ett fall. Eftersom de, med undantag för Staffan Andersson, är ostraffade anser tingsrätten att påföljden kan stanna vid villkorlig dom och böter. Antalet böter kan sättas lågt utifrån gärningarnas samlade straffvärde för var och en av de tilltalade samt med beaktande av att de frivilligt angivit sig (se NJA 1982 s. 621 och 29 kap. 5 första stycket femte punkten brottsbalken).

17 17 VÄSTMANLANDS B Martin Smedjeback Martin Smedjeback förekommer under fyra avsnitt i belastningsregistret. Smedjeback dömdes senast den 14 oktober 2013 av Södertörns tingsrätt för olaga intrång till penningböter. Dessförinnan dömdes Smedjeback den 30 januari 2013 av Luleå tingsrätt för skadegörelse och olaga intrång till fängelse 14 dagar. Martin Smedjeback lever under ordnade sociala förhållanden. Smedjebacks kriminalitet är kopplad till hans politiska övertygelse och frivården har bedömt risken för återfall i brott som hög. Smedjeback har framhållit att han föredrar frihetsberövande påföljder framför frivårdspåföljder, varför frivården framhållit att det saknas förutsättningar för någon frivårdspåföljd. Martin Smedjeback fälls till ansvar för stöld i ett fall. Gärningens straffvärde uppgår till en månads fängelse. Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma ifråga. Vid straffmätningen beaktas i försvårande riktning att Smedjeback tidigare gjort sig skyldig till brott av likartat slag (se NJA 1982 s. 621) och i mildrande riktning att Smedjeback frivilligt angivit sig. Påföljden bestäms till en månads fängelse. SKADESTÅND Eftersom Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth fälls till ansvar för stöld (domsbilaga 1) ska de utge skadestånd till målsäganden Sören Johansson. De yrkade beloppen om kr avseende dörrbyte och kr för provtagning är vitsordade och ska bifallas. Därtill ska Sören Johanssons yrkande om kr för nya smågrisar, enligt prislista, bifallas. Tingsrätten anser inte att Sören Johansson visat ytterligare kostnader vid provtagningen än det belopp som vitsordats. Sören Johanssons yrkande om ersättning för egen kontorstid kan inte heller bifallas eftersom det inte framkommit att han skulle ha erhållit en högre lön för det fall skadan inte inträffat. Av Sören Johansson yrkad ränta följer av lag.

18 18 VÄSTMANLANDS B Sören Johansson och Elisabeth Söderström har därtill yrkat skadestånd avseende kränkning. Som framgår ovan har de beskrivit hur ledsna det blev över det inträffade samt den oro de kände för djuren. Av 2 kap. 3 skadeståndslagen följer att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär (s.k. kränkningsersättning). Utmärkande för de brott som grundar rätt till sådan ersättning är att de innefattar ett angrepp på den skadelidandes personliga integritet, närmast dennes privatliv och människovärde. Brottsliga angrepp på personers egendom, exempelvis stöld, anses som huvudregel inte i sig grunda rätt till kränkningsersättning. Inbrottsstöld kan ge rätt till kränkningsersättning om omständigheterna varit sådana att gärningen innefattat en särskild förgripelse på den drabbades frid och privatliv. Tingsrätten anser inte att det förelegat sådana försvårande omständigheter att gärningen ger Sören Johansson och Elisabeth Söderström rätt till ersättning för kränkning. Skadeståndsyrkandena ska därför inte bifallas i den delen. Sammantaget ska Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth solidariskt till Sören Johansson utge kr jämte ränta. Elisabeth Söderströms skadeståndsyrkande ogillas. ÖVRIGA FRÅGOR De tilltalade ska enligt lag betala en avgift till brottsofferfonden. Vad försvararen har yrkat i ersättning får anses skäligt. Kostnaden ska med hänsyn till de tilltalades ekonomiska förhållanden stanna på staten.

19 19 VÄSTMANLANDS B HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 19 februari På tingsrättens vägnar Magdalena Sivall

20 Bilaga 1 Stämningsansökan Sida 1(2) Åklagarområde Mitt Handling 5 Åklagarkammaren i Västerås Ärende AM Extra åklagare Nils Hallonsten Handläggare 504A-19 Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Västmanlands tingsrätt VÄSTMANLANDS INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 5 Stämningsansökan AM Åklagare Extra åklagare Nils Hallonsten Tilltalade Karl Robin Jonsson ( ) Johanna Elisabeth Eriksson ( ) Ivar Ramin Winroth ( ) Sara Johanna Justina Andersson ( ) Punkt STÖLD (Sara Andersson, Johanna Eriksson, Robin Jonsson och Ramin Winroth) (5000-K ) Robin Jonsson, Ramin Winroth, Sara Andersson och Johanna Eriksson har tillsammans och i samförstånd olovligen genom inbrott berett sig tillträde till ladugård och olovligen tagit två griskultingar värda cirka kr som tillhörde Sören Johansson. Det hände mellan den 3 augusti 2015 och den 4 augusti 2015 på Persbo gård, Sevalla Persbo, Ransta, Västerås stad. Tillgreppet innebar skada. Sara Andersson, Robin Jonsson, Johanna Eriksson och Ramin Winroth begick gärningen med uppsåt att stjäla. Lagrum: 8 kap 1 brottsbalken Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 21 Mäster Ahls gata 8, plan E VÄSTERÅS Telefax

21 Stämningsansökan Sida 2(2) Åklagarområde Mitt Handling 5 Åklagarkammaren i Västerås Ärende AM Extra åklagare Nils Hallonsten Handläggare 504A Målsäganden Sören Johansson Åklagaren för ej talan 1.3 Muntlig bevisning Förhör med målsäganden Sören Johansson angående händelseförloppet till styrkande av av stölden och uppkommen skada. 2 Muntlig bevisning 2.1 Förhör med den tilltalade Sara Andersson som vidgår händelseförloppet men förnekar brott. 2.2 Förhör med den tilltalade Johanna Eriksson som vidgår händelseförloppet men förnekar brott. 2.3 Förhör med den tilltalade Robin Jonsson som vidgår händelseförloppet men förnekar brott. 2.4 Förhör med den tilltalade Ramin Winroth som vidgår händelseförloppet men förnekar brott. Handläggning Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: ca 2 tim. Följande personalia bör inhämtas: personutredningar. Information: Ytterligare beslut i åtalsfråga kan förväntas inom kort.

22 Bilaga 2 Stämningsansökan Sida 1(3) Åklagarområde Mitt Handling 20 Åklagarkammaren i Västerås Ärende AM Extra åklagare Nils Hallonsten Handläggare 504A-19 Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Västmanlands tingsrätt B VÄSTMANLANDS INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 32 Stämningsansökan AM Åklagare Extra åklagare Nils Hallonsten Tilltalade Johanna Elisabeth Eriksson ( ) Offentlig försvarare bör förordnas. Offentlig försvarare önskas och den tilltalade föreslår Tomas Fridh, Göteborg eller någon från samma firma.. Ivar Ramin Winroth ( ) Offentlig försvarare bör förordnas. Offentlig försvarare önskas och den tilltalade föreslår Tomas Fridh, Göteborg eller någon från samma firma. Sara Johanna Justina Andersson ( ) Offentlig försvarare bör förordnas. Offentlig försvarare önskas och den tilltalade föreslår Tomas Fridh, Göteborg eller någon från samma firma. Boo Staffan Andersson ( ) Offentlig försvarare bör förordnas. Offentlig försvarare önskas och den tilltalade föreslår Tomas Fridh, Göteborg eller någon från samma firma. Martin Lennart Smedjeback ( ) Offentlig försvarare bör förordnas. Offentlig försvarare önskas inte. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 21 Mäster Ahls gata 8, plan E VÄSTERÅS Telefax

23 Stämningsansökan Sida 2(3) Åklagarområde Mitt Handling 20 Åklagarkammaren i Västerås Ärende AM Extra åklagare Nils Hallonsten Handläggare 504A-19 Punkt STÖLD (Sara Andersson, Staffan Andersson, Johanna Eriksson, Martin Smedjeback och Ramin Winroth) (5000-K ) Ramin Winroth, Staffan Andersson, Sara Andersson, Johanna Eriksson och Martin Smedjeback har tillsammans och i samförstånd olovligen berett sig tillträde till hönsstall och tagit och tillägnat sig åtta höns som tillhörde Stjernsunds Produktion Aktiebolag. Det hände den 14 augusti 2015 på Stjernsunds gård, Stjärnsund, Askersund, Askersunds kommun. Tillgreppet innebar skada. Johanna Eriksson, Staffan Andersson, Ramin Winroth, Sara Andersson och Martin Smedjeback begick gärningen med uppsåt att stjäla. Lagrum: 8 kap 1 brottsbalken 1.2 Målsäganden Stjernsunds Produktion Aktiebolag ( ) Åklagaren för ej talan Mikael Gilbertsson Åklagaren för ej talan 1.3 Muntlig bevisning Förhör med den tilltalade Sara Andersson som vidgår händelseförloppet men förnekar brott Förhör med den tilltalade Staffan Andersson som vidgår händelseförloppet men förnekar brott Förhör med den tilltalade Johanna Eriksson som vidgår händelseförloppet men förnekar brott Förhör med den tilltalade Martin Smedjeback som vidgår händelseförloppet men förnekar brott Förhör med den tilltalade Ramin Winroth som vidgår händelseförloppet men förnekar brott Förhör med målsäganden Mikael Gilbertsson angående tillgreppet till styrkande av tillvägagångssätt och skada.

24 Stämningsansökan Sida 3(3) Åklagarområde Mitt Handling 20 Åklagarkammaren i Västerås Ärende AM Extra åklagare Nils Hallonsten Handläggare 504A-19 2 Bevisning 2.1 Bild med text ( sid. 7) från Tomma Burars hemsida till styrkande av brottet. 2.2 Meddelande (sid.8) som de tilltalade lämnade efter sig på brottsplatsen, till styrkande av brottet. 2.3 Bilder från brottsplatsen( sid ) till visande av var ingång, skett och var hönsen tagits. Handläggning Följande personalia bör inhämtas: personutredningar. Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: cirlka 2 tim tillsammans med tidigare instämt mål. Hinder synes inte föreligga att förordna samma försvarare för samtliga tilltalade.

25 Bilaga 3 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. 3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller DV Producerat av Domstolsverket Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.

26 Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge 1 DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge Mål nr: B 11410-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FADI Nadjib Nadjem, 19910131-3998 c/o Tatyana Ogay Höders Väg 14 Lgh 1201 145 70 Norsborg Offentlig försvarare:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Farshid Norouzi, 19590801-2130 Gårdstigen 25 12552 Älvsjö Offentlig försvarare: Advokat Nils Hillert Process Advokatbyrå HB Box 19570

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Sollentuna

2012-03-05 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 7074-11 2012-03-05 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Thorvaldsson Norrorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Polismyndigheten

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

2012-06-12 meddelad i Malmö

2012-06-12 meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 9751-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jörgen Larsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad Shirko Midak, 680710-2030 Norrbäcksgatan

Läs mer

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda 1 meddelad i Haparanda Mål nr: B 813-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Göran Johansson, 19670819-7055 Smedjevägen 3 952 43 Töre Offentlig försvarare: Advokat Marko Tuhkanen Advokatbyrån

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 2684-08 Rättelse/komplettering Dom, Komplettering, 2009-11-09 Beslutat av: rådmannen Åke Söderlind ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

Alex Matservice AB åläggs företagsbot med 10 000 kr.

Alex Matservice AB åläggs företagsbot med 10 000 kr. 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PA R T E R Å klagare Kammaråklagare Anne-Marie Nyholm Norrorts åklagarkammare i Stockholm Motpart Alex Matservice AB, 556679-8590 Gökvägen 6 185 34 Vaxholm Ställföreträdare:

Läs mer

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0505 DOM 2016-03-31 Stockholm Mål nr B 7872-15 Dok.Id 1237398 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A PARTER

Läs mer

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PARTER KÄRANDE Aspis Liv Försäkrings AB i likvidation, 516406-0203 c/o Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ombud: Advokat Robert Wikholm Advokatfirman Vinge

Läs mer

2012-11-27 meddelad i Södertälje

2012-11-27 meddelad i Södertälje en DOM Mål nr B 1939-12 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Fredrik Karlsson Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Folksam c/o U

Läs mer

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr.

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr. Enhet 3 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Hjorth Åklagarkammaren i Norrköping Tilltalad Amir Ghane, 630423-0953 Travbanevägen 51 603 85 Norrköping

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad DOM Mål nr B 422-14 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Svenska Diabetesförbundet, 802007-6512 Box 1107 172 77 Sundbyberg Svarande Storstockholms Diabetesförening, 802005-8650 Torsgatan 8 111 23 Stockholm Ombud:

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11 GÖTA HOVRÄTT Avdelning l Rotel 13 DOM 2012-11-15 Jönköping Mål nr B 2276-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11 PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

Kriminellt.com. NORRKÖPINGS TINGSRÄTT Enhet 2. 2013-04-30 meddelad i Norrköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NORRKÖPINGS TINGSRÄTT Enhet 2. 2013-04-30 meddelad i Norrköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare My Lindholm Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Norrköping Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Carlsson

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

DOM 2016-03-23 Stockholm

DOM 2016-03-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030104 2016-03-23 Stockholm Mål nr B 9078-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål nr B 8253-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Tingsrätten dömer ut det Kolbavilba AB (med tidigare firma Sweet Wellness AB)

Tingsrätten dömer ut det Kolbavilba AB (med tidigare firma Sweet Wellness AB) STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr B 14517-14 KONSUMENTVERKET PARTER INK. m -W-1 6 SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processrådet Gunnar Wikström MOTPART Sweet

Läs mer

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad Aktbilaga 12 Mål nr T 1162-13 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN tillika PROTOKOLLFÖRARE Rådmannen Claes Enhörning PARTER KÄRANDE Bökebergs

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM 2016-04-27 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM 2016-04-27 meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr: B 11224-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MUSTAFE Abdi Haji Yussuf, 19811202-2598 Frihetsberövande: Häktad c/o Mohammed Edjama Skånegatan 17

Läs mer

2013-10-29 meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-10-29 meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande ERIKSHJÄLPEN BOX 1 570 15 HOLSBYBRUNN

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

DOM 2015-01-27 Stockholm

DOM 2015-01-27 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060105 DOM 2015-01-27 Stockholm Mål nr M 5356-14 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-15 i mål nr M 7447-13,

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand

SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand Mål nr M 2182-14 PARTER Klagande 1. Celeste Kay (uppgivet namn) 2. Axel Skog Hökegårdsgatan 14A Lgh 1202 431

Läs mer

DOM Meddelad i Västerås

DOM Meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2017-06-22 Meddelad i Västerås Mål nr FT 1340-17 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna Ombud: Processförarna Johanna Nilsson och Laine

Läs mer

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6011-09 KLAGANDE Föräldrakooperativet Framtiden ekonomisk förening, 769606-9801 c/o Anne-Marie S Lundell Vallavägen 9 B

Läs mer

DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand Mål nr F 1321-13 KLAGANDE 1. Agneta Olsson, Villagatan 14, 761 40 Norrtälje Fjäll 19:46 Ombud för 1: Kjell Olsson, Villagatan

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 22 Mål nr F 1405-14 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Inge Karlström, ordförande, och

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 5450-10 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lisa Lindberg City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte

Läs mer

Lagrum 1. Medhjälp till rån

Lagrum 1. Medhjälp till rån VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 6744-11 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Per-Åke Kvarnström Åklagarkammaren i Uddevalla 1. Målsägande Brunnereds Bensin AB

Läs mer

DOM Meddelad i Kalmar

DOM Meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 3 DOM 2017-03-15 Meddelad i Kalmar Mål nr T 3316-16 Kärande Sotning & Brandskydd Torsås AB, 556557-5296, Box 57, 385 21 Torsås Ombud: advokaten Thomas Söderqvist och jur.kand.

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand 1 Miljödomstolen DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1036-09 KLAGANDE Marja Entrich AB, 556184-6287 Box 5393 102 49 Stockholm MOTPART Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr T 1195-16 KÄRANDE OCH GENSVARANDE Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag, 969678-5378 c/o Västsvensk Tidningsdistribution AB Box

Läs mer

DOM 2015-02-02 Meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-02-02 Meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen KLAGANDE 1. Florian Reitmann Uddvägen 12, lgh 1115 2. Karin Bengtsson Uddvägen 12, lgh 1112 3. Sanna Storing Uddvägen 12, lgh 1009 4. Katarina Tagesson Uddvägen

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS

2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT 2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS Mål nr B 5881-10 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Göran Kastlund Åklagarkammaren i Västerås mbe, 8201Lövsång argatan 42 724 72 Västerås

Läs mer

DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 2105-12 KLAGANDE 1. Lovisa Axelle Johnson, Box 2049, 103 12 Stockholm 2. Gladys Hultenby-Johnson, Box 2049, 103

Läs mer

2010-05-12 meddelad i Huddinge

2010-05-12 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Leif H Johansson Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Enheten i Stockholm Tilltalad Homer Simon Häggblom, 530311-2816

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christel Anderberg Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sofia Cederhorn Stråtenbo Herrgård Stråtenbo 703 791 94 Falun Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 1000-14 KLAGANDE M R Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-O M MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

DOM 2016-02-23 Stockholm

DOM 2016-02-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0806 2016-02-23 Stockholm Mål nr T 697-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Leporiden 1, 769604-5173

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr F 6153-15 KLAGANDE Agneta Olsson Villagatan 14 761 40 Norrtälje Ombud: Kjell Olsson Samma adress ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

DOM 2013-11-20 Jönköping

DOM 2013-11-20 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2013-11-20 Jönköping Mål nr FT 3233-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom 2012-10-24 i mål FT 198-12, se bilaga A KLAGANDE Mikael Andersson, 650831-5931

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S.

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 KLAGANDE E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. S. M. Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

PROTOKOLL 2015-11-26 Handläggning i Malmö. MOTPART Staten genom Statens försvarshistoriska museer Box 14095 104 41 Stockholm

PROTOKOLL 2015-11-26 Handläggning i Malmö. MOTPART Staten genom Statens försvarshistoriska museer Box 14095 104 41 Stockholm 1 Handläggning i Malmö Aktbilaga 123 Mål nr RÄTTEN Chefsrådmannen Lennart Strinäs FÖRARE Beredningsjuristen Martin Andersson KLAGANDE Stiftelsen Beredskapsmuseet, 843003-2055 Djuramossavägen 160 263 65

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

DOM 2011-04-26 Stockholm

DOM 2011-04-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2011-04-26 Stockholm Mål nr M 9290-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-10-19 i mål nr M 1030-10, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2016-05-23 Stockholm

DOM 2016-05-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060204 DOM 2016-05-23 Stockholm Mål nr F 8931-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-02 i mål nr F 4237-13, se bilaga A KLAGANDE Kläppens Avloppsreningsverks

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling DOM Mål nr B 8894-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pontus Klang Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Abdulkadir Salad Ahmed, 860101

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 B 2648-14 KLAGANDE JK Ombud och offentlig försvarare: Advokat KS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1) Sida 1 (6) GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2008-02-22 meddelad i Gävle Mål nr B 1015-08 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagaren Annika Öster Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Mattias Strandberg Gågatan

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7979-11 Enhet 1 1 KLAGANDE AB Kramfors Energiverk, 556066-8492 872 80 Kramfors Ombud: Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

2012-12-17 meddelad i Stockholm

2012-12-17 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Kalmar

2013-02-26 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Hanna Nilsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Tilltalad Masod Rasoli, 930328 Riddaregatan 3 C Lgh 1102 393

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 2892-13 KLAGANDE Botkyrka kommun 147 85 Tumba Ombud: Advokat Mikael Wärnsby och advokat Madeleine Edqvist Advokatfirman

Läs mer

DOM 2012-08-21 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-08-21 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-08-21 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5221-11 KLAGANDE Gamac Zweden AB, 556146-6961 Box 1269 791 12 Falun Ombud: Advokat L-G E APR Advokatpartner AB

Läs mer

DOM 2008-02-04 Meddelad i Solna

DOM 2008-02-04 Meddelad i Solna http://www.kevius.com SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM 2008-02-04 Meddelad i Solna Mål nr T 877-06 Sid 1 (12) PARTER KÄRANDE Logitema Handelsbolag, 969632-6876 Box 84 142 22 Skogås Ombud: Advokaten Kristoffer

Läs mer

Begångna brott 1. Misshandel

Begångna brott 1. Misshandel meddelad i Södertälje Mål nr 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Assistentåklagare Veronica Närfors Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Målsägandebiträde: Advokat Agneta Kinch Advokat

Läs mer