UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1 1 UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2012 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB II. VERKSAMHETSÅRET III. EKONOMI OCH FÖRVALTNING A. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 B. RESULTATRÄKNING C. BALANSRÄKNING D. REDOVISNINGS PRINCIPER & NOTER IV. SAMARBETEN OCH SPONSORER V. ÅRETS VERKSAMHET OCH SEKTIONERNA A. KLUBBENS AKTIVITETER B. TÄVLINGSSEKTIONEN C. JAKTSEKTIONEN VI. UNGDOMSSEKTIONEN A. UNGDOMSSEKTIONENS VERKSAMHET VII. RIDSKOLORNA Verksamhetens art och inriktning Stockholms Fältrittklubb (SFK) är en ideell förening för ridsportintresserade. SFK är medlem i Svenska Ridsportförbundet, och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet. Det innebär att SFK följer Ridsportförbundets stadgar och regler bl.a. i syfte att främja ridningen i Sverige. SFK är huvudman och ansvarig gentemot medlemmarna beträffande ridverksamhet och därmed anslutna aktiviteter för sina medlemmar på Ryttarstadion belägen på fastigheten N Djurgården 1:1 på Storängsbotten i Stockholms Stad. Det sker genom att SFK köper externa tjänster från ridskolor som verkar vid Ryttarstadion och som SFK har slutit ett samarbetsavtal med. SFK räknas till Sveriges äldsta ridklubb med start 1886 då den instiftades på förslag av H.K.H. Prins Carl. Kungliga Djurgårdsförvaltningen arrenderar sedan 1966 ut mark, efter uppmaning från H.M. Gustaf VI Adolf, till fastighetsbolaget Stockholms Ryttarstadion AB som förvaltar ridanläggningarna. SFK har 9 procent av kapitalet och 50 procent av rösterna i Ryttarstadion AB.

3 3 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2012 STYRELSEN 2012 Ordinarier ledamöter: Lars Hansén (ordförande), Lotta Lagerberg (vice ordförande), Cecilia Lilliehöök (skattmästare), Haike Degenkolbe (sekreterare), Lovisa Boström, Kajsa Blomgren (avgått), Helena Perneborg (ersatt Kajsa Blomberg), Joanna Sieradzska, Sophia Karlsson (ungdomssektionen) och Vera Ranow (ungdomssektionen). Suppleanter: Botilda Levin, Angelika Gyllenhoff, Kristina Schauman, Maria Julia dos Santos, Annica Södergren, Johanna Ståhlgren (ungdomssektionen) samt Lisa Månsson (ungdomssektionen) ADJUNGERADE HELA VERKSAMHETSÅRET Adjungerande: Eva Tillmar (SR), Hanna Askered (ÖR) REVISORER Hans-Christer Gillquist, Lars Blomberg, Peter von Fábry-Eichner (suppleant). Lars-Åke Andreasson avgick som revisor under året. VALBEREDNINGEN Tore Dagerhamn, Sophie Nachemson-Ekwall (sammankallande), Annika Elmlund samt Johan Gyllenhoff. SAMMANTRÄDEN Styrelsen har tom haft 20 protokollförda sammanträden varav ett konstituerande. ANSTÄLLDA Kanslist: Mimmie Boghammar Fritidsledare, genom samarbete med Ryttaralliansen inom Stockholm Stad: Josefine Edefur (SR) samt Mikaela Thunholm (ÖR fram till och med sommaren 2012) MEDLEMMAR Totalt: Varav ständiga medlemmar: Varav 0-20 år: Varav fyllda 21 år: Antalet licenserade tävlingsryttare: 55 51

4 4 USEK:S STYRELSE STOCKHOLMS RIDHUS UNGDOMSKOMMITTÉ Sophia Karlsson (ordförande), Joanna Siederazda (vice ordförande), Amanda Bergström(kassör), Lisa Månsson (sekreterare), Norea Normelli (ledamot), Mirjam Boumadi (ledamot) ÖSTERMALMS RIDSKOLA UNGDOMSKOMMITTÉ Vera Ranow (ordförande), Alba Gawell (kassör), Cassandra Lawrence (ledamot), Johanna Ståhlgren (ledamot), Nike Grapengiesser (ledamot), Ellen Lidström (ledamot), Emma Skeppstrand (ledamot)

5 5 II. VERKSAMHETSÅRET 2012 För Stockholms Fältrittklubb blev 2012 ett år präglat av nystart. Men först en genomgång av det som verkligen varit i centrum under 2012 klubbaktiviteter och ridning! SFK var under året en tävlingsklubb och arrangerade fyra tävlingar där kvalitet, säkerhet och allra mest glädje var i fokus. Det ordnades en lokal hopptävling, två klubbmästerskap i både dressyr och hoppning samt en intern dressyrtävling. I juni firades 100-års jubiléet av Stockholms Olympiaden I samarbete med Svenska Ridsportförbundet representerade SFK ridsporten med tre ekipage på Stockholms Stadion. Den fälttävlan i samband med jubiléet som klubben planerat att genomföra tillsammans med Equestrian Games Sweden AB (EGS), ett av SFK och Livdragonernas Ridsportförening samägt aktiebolag, fick tyvärr ställas in, på grund av stora regnmängder som gjorde underlaget otjänligt och därmed tävlingen alltför riskfylld. Klubben har även genomfört ett antal förjakter under hösten samt, den årliga och uppskattade Hubertusjakten i november med 43 deltagande ekipage, den 116:e i ordningen, med efterföljande Hubertusbal. Totalt tävlade 51 ryttare, på olika nivåer och discipliner, för klubben under Klubben representerades med egna lag i div II och III i Dressyr-Allsvenskan och i division III i Hoppallsvenskan. På nationell och elitnivå har systrarna Sara, Anna och Emma Skeppstrand representerat SFK med stora framgång. För andra året i rad deltog klubben i ett samarbete med Stockholm International Horse Show som bl. a. innebar att medlemmar erbjöds rabatterade biljetter till uppvisningen i Globen i november. Klubben gavs även utrymme att marknadsföra sig under tävlingshelgen. Under föregående år ändrades tolkningen för huvudmannaskapet för lokala kommunala och statliga aktivitetsstöd (LOK-stöd) för ungdomsverksamhet och hur dessa skall administreras. Många ridklubbar förlorade sina LOK-stöd. SFK är en av få ridklubbar som erhöll LOK-stöd för verksamhetsåret Stöden betalades ut under våren Styrelsen har också genomfört omfattande arbete för att höja säkerheten och säkerställa att klubben har korrekta försäkringar. Bland annat har elsäkerheten förbättrats väsentligt. Under året har SFK tillsammans med försvarsmakten och Bågskytteklubben, som alla har nyttjanderätt till Gravslättsområdet, haft möten med Kungliga Djurgårdsförvaltningen (KDF) för att planera hur området bäst kan utnyttjas. Bland annat har behovet av hästhagar, dränering, belysning och ytterligare förrådsbyggnader diskuterats. Målet är att göra området prydligare, säkrare samtidigt som större externa evenemang såsom Stockholm Maraton ska kunna genomföras i anslutning till området. RYTTARSTADION AB SFK är A-aktieägare i fastighetsbolaget Stockholm Ryttarstadion AB (Ryttarstadion AB) med 9 procent av aktierna och 50 procent av rösterna. Fastighetsbolaget arrenderar marken vid Ryttarstadion

6 6 av Kungliga Djurgårdsförvaltningen och hyr ut byggnaderna på området till bl.a. två ridskolor. I fastighetsbolagets styrelse sitter till lika delar representanter från SFK (A-aktieägare) och fastighetsbolagets övriga aktieägare (B-aktieägare). Nyttjanderätten till området Ryttarstadion uppläts ursprungligen till SFK av Kungliga Djurgårdens Förvaltning med stöd av kungahuset för att säkerställa möjligheterna till att kunna utöva ridsport i centrala Stockholm. För att säkerställa ekonomin bildades ett fastighetsbolag. Av Fastighetsbolagets stadgar går det att utläsa att Bolagets verksamhet skall ha till föremål att i Stockholm uppföra ridhusbyggnad samt bedriva ridhusrörelse men även fastighetsförvaltning och annan därmed förenlig verksamhet. När Östermalms Ridskola, Stockholms Ridhus samt Tant Ellas Ponnyridskola stod utan stallar i början av 1960 talet var behovet akut av en större ridanläggning. Kungliga Djurgårdens Förvaltning upplät då i ett arrendekontrakt ett markområde till Stockholms Ryttarförbunds Fastighetsbolag (nuvarande Stockholm Ryttarstadion AB). Kung Gustaf VI Adolf fastslog att arrendet till Djurgårdsförvaltningen skulle vara lågt så länge mark och byggnader huvudsakligen användes för ridsporten. För att finansiera bygget och driften av ridanläggningen byggdes kommersiella kontors- och verkstadslokaler under ridhuset, dessa skulle säkra fastighetsbolagets ekonomi. SFK:s medlemmar gav vid årsmötet 2012 den nyvalda klubbstyrelsen i uppdrag att verka för att SFK skall få ett större inflytande på ryttarstadions ridanläggning. Detta i enlighet med det ursprungliga syftet (beskrivet ovan). Styrelsen har under året lagt ned ett omfattande arbete i denna fråga där målet har varit att etablera en dialog med B-aktieägargruppen baserad på ömsesidig respekt och förståelse för varandras ägarintressen. SFKs huvudsakliga intresse med sitt ägande i Ryttarstadion AB är att säkerställa fortsatt ridverksamhet på anläggningen så att ridsport kan utövas av alla åldrar, ryttare med egna hästar liksom ridskoleelever på ett säkert vis och till rimliga priser. Som alltid gäller det att blicka framåt. Att det finns ett engagemang och entusiasm bland klubbens medlemmar råder det inte någon tvekan om. Och det finns många idéer. I juni 2013 kommer bland annat elit/nationella tävlingar i fälttävlan gå av stapeln på Ryttarstadion i Equestrian Games Sweden AB s (EGS) regi. I augusti 2013 kommer klubben återigen att arrangera hopptävling på gröna banan. Även klubbmästerskap i både dressyr och hoppning kommer att hållas samt interna tävlingar där grannklubbarna inbjuds att delta. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggs- upplysningar. Föreningen visar ett positivt resultat för räkenskapsåret. Alla belopp uttrycks i svenska kronor om annat inte anges. Vi tackar för det stöd vi fått av medlemmarna och ser fram emot en fortsatt verksamhet i positiv anda. Dessutom vill styrelsen tacka alla och en var som på olika sätt bidragit till att tävlingar, kurser, clinics, familjedagar, jubileumsfirande, förjakter, hubertusjakt, luciatåg, spökövernattning och mycket mer har kunnat genomföras under året. Det är tillsammans vi gör SFK till en framgång!

7 7 III. EKONOMI OCH FÖRVALTNING 2012 A. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Under 2012 var totalt 763 personer medlemmar i föreningen vilket är en minskning med drygt 15 procent jämfört med året innan (906). Klubben bedriver ett nära samarbete med ridskolorna Stockholms Ridhus och Östermalms Ridskola. Dock är det bara Stockholms Ridhus som tillhandahåller uppsutten och avsutten verksamhet från och med Det pågår en omfattande ungdomsverksamhet i ridskolan och genom ridskolan köper föreningen bl.a. teori- och ridtjänster, som i sin tur leder till att ridskolan kan erbjuda klubbens juniorer rabatterade lektionsavgifter. SAMARBETEN UNDER ÅRET Föreningen har sökt och erhållit statliga och kommunala LOK-stöd för den uppsuttna samt avsuttna verksamheten för klubbens juniorer i samarbete med Östermalms Ridskola, Stockholms Ridhus samt ungdomssektionen. Föreningen har ett samarbete med 69:ans Bingo och erhåller därigenom del av bingoverksamhetens vinst ( kr under 2012). Bidraget från 69:ans bingo har sjunkit med 50 procent sedan 2011 vilket är ett betydande vinstbortfall vilket förmodligen beror på ett sviktande intresse för Bingo i dagens samhälle. Vidare har föreningen sökt bidrag hos ett flertal stiftelser och fonder samt hos Ridsportförbundets Idrottslyftet. Dessa pengar har finansierat ett projekt som klubben drivit i samarbete med Östermalms Ridskola och Stockholms Ridhus, "Lära med djur". Projektet "Lära med djur" har skett i samarbete med särskolan Min Skola för elever med en funktionsnedsättning av psykisk/neurologisk karaktär som t ex Aspergers syndrom, ADHD, ADD, autism och liknande. Vi har också erhållit bidrag för att finansierat hästens dag den 6/6 vilket var ett mycket välbesökt arrangemang, särskilt av barnfamiljer. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET OCH EFTER ÅRETS SLUT Föreningens ekonomi och förbättringar Under året som gått har Styrelsen sett över säkerhet och ekonomi för Föreningen. Företagsförsäkring och el- brandbesiktning Vi har tecknat en företagsförsäkring för klubbens byggnader (Ungdomsstugan, Tältstallet samt Domarhuset). I och med tecknandet av försäkringen så gjordes även en el- och brandbesiktning av dessa byggnader som ledde till stora åtgärdskrav från försäkringsbolaget. Tältstallet åtgärdade sina krav på egen bekostnad, i enlighet med avtalet mellan SFK och Tältstallet, men SFK fick även omfattande åtgärdskrav för Ungdomsstugan och Domarhuset, för att försäkringen överhuvudtaget skulle gälla. Klubben beslöt att åtgärda fel och brister till en kostnad av kr. Föreningens ekonomi är till 100 % för medlemmarna och klubbens överlevnad

8 8 Styrelsen har inte belastat föreningen med några representationskostnader, styrelsemiddagar eller övriga förmåner utan styrelsen har helt arbetat för att finansiera verksamheten, med stort fokus på Ungdomsverksamheten. SFK har nödgats anlita juridisk expertis pga ägartvisten i Ryttarstadion AB, varför vissa juridiska kostnader uppkommit. Styrelsen bedömer dock att det pågående arbetet inom Ryttarstadion AB är nödvändigt för att säkerställa klubbens existens och framtid. Projektredovisning Alla projekt som SFK har genomfört under året har på förhand budgeterats och projektredovisats (tex. tävlingar och hästens dag) och samtliga projekt har gått med någon form av vinst till klubben. LOK stödet Det Statligt Lokala aktivitetsstödet (nedan kallat LOK-stöd) är SFK:s enskilt största bidrag för ungdomsverksamheten. Riksidrottsförbundet informerade klubben i november att den fått avslag för LOK-stödet för innevarande år. Det handlar om kr avseende båda ridskolorna. Den nya styrelsen påbörjade ett omfattande arbete med att överklaga beslutet. Föreningen tog över huvudmannaskapet för ungdomsverksamheten och ett avtal har upprättats mellan SFK och Ridskolorna efter rekommendationer från Riksidrottsförbundet. Under 2012 reglerades samtliga utestående LOK stöd och vi ser härmed ingen risk att vi skall hamna i en liknande situation som i God likviditet men vi måste ha aktiva medlemmar Klubben har en god likviditet men det är viktigt för klubben att fortsätta ha ett högt antal aktiva medlemmar så att vi kan fortsätta att erhålla LOK stöd och andra bidrag för vår verksamhet. Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag: Nettoomsättning 1,176,965 1,845,586 5,101,455 5,513,448 Offentligrättsliga bidrag 518, , , ,817 Bingo 65,162 44,006 63,050 35,268 Årets resultat -140, ,626-23,395 67,936 Eget kapital 279, , , ,988 Antal anställda 0,2 0,2 0,2 0,2 Styrelsen förslår att 438,988 kr balanseras i ny räkning. Någon avsättning till reserverade medel eller till bundet eget kapital föreslås ej.

9 9 B. RESULTATRÄKNING 2012 Stockholms Fältrittklubb Org.nr Not Verksamhetsintäkter Försäljning av Ridlektioner 3,881,480 4,511,350 Medlemsavgifter 180, ,710 Aktivitetsbidrag 594, ,404 Tävling och jakt intäkter 148, ,088 Sponsorer /bidrag 418,368 70,850 Uthyrning tältstallet 144, ,000 Annan uthyrning 34,210 37,168 Diverse övriga intäkter 110,514 11,855 Summa röresens intäkter 5,513,448 5,101,455 Verksamhetens kostnader Inköp av Ridlektioner 1-3,881,480-4,511,350 Övriga verksamhetskostnader -950, ,924 Övriga externa kostnader -649, ,216 Personalkostnader 2-102, ,561 Avskrivningar 3-6,693-11,287 Summa rörelsens kostnader -5,590,086-5,208,338 Rörelseresultat -76, ,883 Resultat från finansiella poster Resultat aktier i intresseföretag 5 137, ,200 Reservation för eventuellt aktieägartillskott Ränteintäkter -15,000 7,074-43,000 8,288 Summa resultat från finansiella poster 144,574 83,488 Resultat efter finansiella poster 67,936-23,395 Årets resultat 67,936-23,395

10 10 C. BALANSRÄKNING 2012 Stockholms Fältrittklubb Org.nr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 2 0 6,693 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag 3 74,000 74,000 Summa anläggningstillgångar 74,000 80,693 Omsättningstillgångar Varulager Varulager av priser etc. 16,890 43,566 Kortfristiga fordringar Fordringar hos intressebolag 0 20,283 Övriga fordringar 4,030 57,321 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40,060 30,754 44, ,358 Kassa och bank 882, ,908 Summa omsättningstillgångar 943, ,832 Summa tillgångar 1,017, ,525

11 11 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital 82,498 82,498 Reservfond 50,334 50, , ,832 Fritt eget kapital Balanserat resultat 372, ,447 Årets resultat 67,936-23, , ,052 Summa eget kapital 572, ,884 Reserverade medel Ryttarstödsfond 27,948 29,948 Investeringsfond 150, ,000 Summa reserverade medel 177, ,948 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 121,394 19,586 Skuld till intressebolag 15,000 0 Övriga skulder 7, ,054 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 122, ,053 Summa kortfristiga skulder 266, ,693 Summa eget kapital och skulder 1,017, ,525

12 12 D. REDOVISNINGS PRINCIPER & NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Stockholms Fältrittklubbs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Redovisning av intäkter Intäkter periodiseras enligt god redovisningssed. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. vilken har bedömts till 3-10 år. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Not 1 Inköp av ridlektioner Dessa post avser inköp av ridlektioner för ungdomar mellan 7-20 år från ridskolorna. Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter Löner och andra ersättningar: Kanslipersonal 63,410 76,840 Totala löner och ersättningar 63,410 76,840 Sociala kostnader 22,513 27,282 (varav pensionskostnader) 0 0 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 85, ,122 Medelantal anställda Medelantal anställda 1 1 varav män 0% 0%

13 13 Not 3 Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 218, , , ,564 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början - 211, ,297 Årets avskrivning enligt plan - 6,980-11, , ,584 Planenligt restvärde vid årets slut - 6,980 Not 4 Andelar i intresseföretag Ingående värde 74,000 74,000 Lämnat aktieägartillskott 15,000 43,000 Nedskrivning av aktier - 15,000-43,000 Utgående värde 74,000 74,000 Namn Org.nummer Kapital Röster Ryttarstadion Fastighets AB % 50% Equestrian Games Sweden AB % 50%

14 14 Not 5 Resultat från andelar i intresseföretag Aktieutdelning Ryttarstadion Fastighets AB 109, ,200 Nedskrivning/uppskrivning av aktier i SEG AB 28,000-43, ,500 75,200 Not 6 Eget kapital Ingående balans 504, , , ,279 Årets resultat efter disposition 67,936-23,395 67,936-23,395 Utgående balans 572, ,884 Stockholm den 18 februari 2013 Lars Hansén Ordförande Lotta Lagerberg Vice Ordförande Cecilia Lilliehöök Skattemästare Haike Degenkolbe Sekreterare Lovisa Boström Ledamot Joanna Sieradzska Ledamot Helena Perneborg Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den 19/ Hans-Christer Gillquist Av SFK vald revisor Lars Blomberg Av SFK vald revisor

15 15 Specifikation intäkter Försäljning ridlektioner 3,881,480 4,511,350 Medlemsavgifter 180, ,310 Kommunala aktivitetsbidrag 102, ,217 Statliga aktivitetsbidrag 492,192 - Ryttaralliansens bidrag 50,000 - Övriga bidrag 333,100 7,800 Bingo 35,268 63,050 Uthyrning tältstallet 144, ,000 Vidarefakturering el 99,313 - Uthyrning skåp, skåplås 34,210 36,668 Försäljning klubbmaterial 50 Grönt kort utbildning 11,200 9,850 Intäkter ÖR/SR sektionerna Tävlingsintäkter: Försäljning cafeteria 15,991 9,462 Jakt/fältritt 71,779 7,906 Anmälningsavgifter 45,841 81,540 Klubbaktiviteter 12,640 - Intäkter för veterinär - 5,180 Diverse övriga intäkter 2,516 2,485 5,513,448 5,279,868

16 16 Specifikation kostnader Övriga verksamhetskostnader Inköp ridlektioner 3,881,480 4,511,350 Träningsbidrag 10,000 2,000 Ryttaralliansen bidrag SR 25,000 - Ryttaralliansen bidrag ÖR 25,000 - Aktivitetsbidrag SR 189,114 73,466 Aktivitetsbidrag ÖR 212, ,947 Uppköp ridlektioner och teorilektioner "Lära med Djur" 287,000 - Klubbmaterial 38,085 1,762 Fritidsledare SR Fritidsledare ÖR 864 1,145 Ungdomssektionen 3,003 - Ungdomssektionen SR Ungdomssektionen ÖR 1,875 - Undomsverksamheten ÖR/SR 4,982 Kostand ÖR/SR sektionen (ej aktivitetsbidrag) 6,177 Cafeteria 15,855 9,114 Jakt/fältritt 63,206 Plaketter/rosetter 48,675 7,045 Priser 473 4,824 Premier - 9,670 Tävlingsprogram 3,360 - Domare 4,400 14,532 Banbyggare 500 9,396 Veterinär/ambulans - 6,170 Funktionärer 1,666 1,547 Hinderbana 1, Tältbodar 495 1,355 Högtalare/ bedömning 2,800 2,900 Utrustning/maskiner 295 4,550 Förbrukingsmaterial 2,796 - Utsmyckning Administration Lag och övrig tävlings avgifter 7,750 7,250 Övriga kostnader 2,641 38,377 4,831,624 4,823,669

17 17 Övriga externa kostander Lokalhyra o arrende 43,712 36,599 Elektricitet 74,329 93,734 Försäkringskostnader lokaler 6,492 - Reparation/ underhåll av lokaler 29,964 10,954 Övriga lokalkostnader 52,840 55,000 Hyra för inventarier 14,308 14,273 Förbrukningsinventarier Frakt/transport Dataprogram 4,404 5,686 Förbruknings material 2, Reparation/ underhåll av inventarier - 5,875 Resekostnader - 90 Kostnadersättning bil mm 1,000 12,248 Reklam, PR, Annons 18,322 - Sammankonster/ representation 95 22,341 Uppvaktning 3,260 1,000 Årsmöte 6,288 - Klubbaktiviteter 7,430 - Kontorsmaterial 7,084 6,606 Telefon/internet 10,062 9,636 Porto 7,301 10,083 Företagsförsäkringar 22,814 26,804 Nedskrivning kundfordran (EGS) 20,283 - Utbildning övrig 22, Utbildning/ Grönt kort 13,424 9,899 Utbildning ungdom 23,200 11,200 Konsult/Advokat arvoden 151,500 2,500 Service avgifter 6,264 5,683 Bankkostander 2,150 6,530 Övriga kostnader för främmande tjänster 1,080 4,196 Föreningsavgifter 92,800 73,680 Kostnader ej redovisade förskott 3,000 1,500 Div övriga kostnader 375 9, , ,234 Personalkostnader Lön 63,410 76,840 Semesterlön 8,243 9,989 Sociala avgifter 22,513 27,282 Arbestmarknadsförsäkringar 8, , ,561

18 18 Total 5,583,392 5,375,464 IV. SAMARBETEN OCH SPONSORER Vi tackar våra samarbetspartners och sponsorer under året. PARTNERS: 69ans Bingo (Bingoalliansen) Ryttaralliansen SPONSORER: Stadsdelsnämnden Stockholm stad, Förenings- och fritidsenheten, Idrottsförvaltningen, Riksidrottsförbundet, Svenska Ridsportförbundet, Östermalm Ridskolas projekt Lära med djur för neurologiskt funktionsnedsatta barn har fått bidrag från: Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Oscar Hirsch Minne, Stiftelsen Timmermansorden, Bångs Minne, C.F. Lundströms stiftelse, Stadsdelsnämnden Stockholm stad, Förenings- och fritidsenheten, Idrottsförvaltningen, Riksidrottsförbundet, Svenska Ridsportförbundet, Idrottsutbildarna (SISU)

19 19 V. ÅRETS VERKSAMHET OCH SEKTIONERNA A. KLUBBENS AKTIVITETER Klubbsektionens årsberättelse 2012 Klubbsektionen har med stor hjälp av många medlemmar och styrelsemedlemmar haft ett mycket aktivt 2012 och styrelsen vill tacka alla för deras ovärderliga insatser. Året klubbaktiviteter startade den 19 februari med en välbesökt och mycket uppskattad Clinic med Pontus Westergren, årets hopptränare Pontus demonstrerade sitt system för utbildning av häst och ryttare i hoppning och gav därefter med hjälp av fyra av ridskolornas ridlärare träningstips för hur man arbetar för att förbättra sin teknik och balans.. Bild: Pontus Westergren Även vår svenska dressyrstjärna Kristian von Krusenstierna besökte SFK på Ryttarstadion den 18 mars 2012 och visade allt från det viktiga grundarbetet till fin piaff och passage och delade med sig av många användbara tips på hur man arbetar med hästar på olika utbildningsnivåer. Till hjälp hade Kristian två av klubbens tävlingsryttare i dressyr, Anna Skeppstrand och Ingela Carholt samt ridskoleleven Emmy Polbratt från Stockholms Ridhus.

20 20 Bild: Kristian von Krusenstierna Under 2012 har klubbsektionen också anordnat tre mycket välbesökta gröna kort-kurser under ledning av Eva Bjurenhed för att möjliggöra att fler unga lovande ryttare kan påbörja sin tävlingskarriär. Hästens dag den 6 juni med solsken och värme blev en riktig succé med långa ringlande köer till den mycket uppskattade ponnyridningen, en hisnande uppvisning i hoppning av otäcka hinder med Östermalms ridskolas juniorhoppgrupp samt Anki McPhearsons uppvisning av hoppning på fasta hinder på hästen Ingvor. Dagen kröntes av utdelningen av Kaptenen Åke Sjöstedts minnespris och andra priser till våra duktiga SFK:s medlemmar. Ordföranden serverade grillad fläskfilé med spetskålsallad och många medlemmar fann nya ridtillbehör på loppmarknaden.

21 21 Bild: Prisutdelning (Marianne Loodin, Anna Skeppstrand, Sara Skeppstrand, Emilia Perneborg, Lars Hansén och Sara Wiechel) SFK deltog också vid 100-års jubiléet av OS 1912 på Stadionfesten den 9 juni med prova på - aktiviteter (tex. ponny ridning). På kvällen visade tre stycken SFK dressyrekipage upp ett antal olika dressyrmoment till hela stadions stora förtjusning. Den 16 september anordnade SFK i samarbete med Stockholms Ridhus en höstupptakt med Hästens dag. Inbjuden denna gång var Anna Nordin som gjorde en fantastisk demonstration och uppvisning av Working Equitation. Några ekipage från ridskolan fick också prova. En funktionärs- och säkerhetsutbildning anordnades också den 18 september under ledning av Svenska Ridsportförbundet för att utbilda SFK:s medlemmar i att på bästa sätt förbereda och anordna tävlingar. Utbildningen var välbesökt och bidrog till de fina lovord vi fått från Ridsportförbundet för de tävlingar vi hållit på Ryttarstadion under året. Klubbsektionen har även lanserat den nya klubbkollektionen med jackor, hoodies, t-tröjor, fleecetröjor, kepsar, schabrak, mm som finns att beställa direkt på SFK:s hemsida. Klubbsektionen tackar för ett aktivt och lärorikt 2012 och ser redan fram emot 2013.

22 22 B. TÄVLINGSSEKTIONEN År 2012 bjöd på många fina framgångar för våra ekipage på tävlingsbanorna runt om i Sverige vilket vi tycker är mycket roligt! Det är härligt att SFK representeras på allt från Falsterbo Horse Show till inbjudningstävlingar på Djurgårdens ridskola och allt där emellan. Vi har under året anordnat två klubbmästerskap, en lokal tävling och några mindre interna tävlingar. KM i dressyr gick av stapeln under Kristi himmelsfärdshelgen. De tävlande valde program utifrån på vilken nivå de normalt tävlar. Vi fick se många fina ritter, bland annat bjöd Sara Skeppstrand på en Grand Prix-uppvisning.. Under våren representerades SFK av två lag i allsvenskan i dressyr. Emma Skeppstrand, Botilda Levin och Amelie Svalling kom till final i division 2 och slutade på en 9:e placering. I division 3 representerades SFK av Synnöve Almér, Camilla Eklund och Lovisa Boström. SFK kom på en 10:e plats vilket tyvärr inte räckte till final. Årets höjdpunkt för tävlingssektionen var SFK Sommarcup som vi genomförde med bravur den 19 augusti. Tävlingarna hölls på Gröna banan och tack vare alla fantastiska funktionärer och det strålande väder blev detta en minnesvärd dag. Vi har fått mycket beröm både från överdomaren men även från Ridsportförbundet för att vi gemomförde en utmärkt tävling med hög säkerhet. STORT tack till alla funktionärer som hjälpte till att göra denna tävling möjlig! Hösten fortsatte sedan i hoppningens tecken. SFK tog en sjätteplacering i finalen i division III. Det blev en spännande avslutning där laget länge låg på en fjärdeplats men halkade ner då klassens sista två ryttare var felfria. Laget bestod av Anki MacPherson, Viktoria Elmlund och Lovisa Boström. Foto: Norea Normelli En kall novemberdag var det dags för KM i hoppning och klubbens egna stilhoppningsdomare Benny Säldemar ställde upp och dömde ekipagen. SFK förespråkar stilhoppning då det är en bra träning inför riktiga tävlingar. Det handlar om att kunna vara effektiv och rida mjukt och följsamt i en bra rytm. Tävlingen flöt på mycket bra och även i år bjöds vi på spänning, stor glädje och några små tårar. Tävlingssektionens sista aktivitet var en intern dressyrtävling i december. Eva Brink ställde upp som domare och vi kan konstatera att ridskolans hästar är fina tävlingshästar och står sig bra i konkurrens med privathästarna. Tävlingssektionens ambition är att på sikt driva större tävlingar men SFK behöver få bra rutin på tävlingar av mindre slag innan SFK kan ta steget och våga arrangera större evenemang. För att SFK ska lyckas med detta behöver vi allas engagemang! Med önskan om ett fortsatt gott tävlingsår 2013/ Tävlingssektionen

23 23 C. JAKTSEKTIONEN Jaktsäsongen är ett arrangemang för att främja gemenskap och kamratskap. Den inleddes, som traditionen bjuder, sista lördagen i september på Skeppare Dahls äng i Lill-Jansskogen. Master och därmed ansvarig för den uppsuttna delen var kapten Claes Hermanson. Hubertusjakten, vilken avslutas med bal på Kavallerikasern, K1, avreds på rätt dag, 3:e november. Efter 30 km ritt samt närmare 50 språng över hinder på Norra och Södra Djurgården tog Hakim Bedziri, Livdragonerna, rävsvansen och vann därmed Hubertusjakten. Förutom rävsvansen får Jaktvinnaren härbärgera, till nästa Hubertusjakt, en miniatyr av S:t Markushästen, skänkt av den tidigare Mastern, redaktör Bengt Gustafson. SFK:s mest prestigefyllda pris är Bäste/bästa Jaktkamrat, vilken röstas fram av ryttarna som träffas innan Hubertusbalen för att rösta. Till Bäste jaktkamrat i år valdes Ronnie Walldén som därmed får sällskap, i ett år, med en statyett, Carl XII, vilken skänktes 1927 av generalmajoren, greve Reinhold von Rosen, för att alltid vandra. Fjolårets Bäste Jaktkamrat, Charlotta Mantell, erhöll en miniatyr av Carl XII. Under resterande tid av året träffas vi och rider ut tillsammans, i familjetempo, varför skaran av ryttare utökas. Vi har genomfört, Vårritt med start i Ulriksdals Slottspark, ut mot Järvafältet. Vårvinterritt då vi träffades på Aspviks Gård och red Lennartsnäshalvön runt. Vitsippsritt, Höstritt och Glöggritt på Södra Djurgården. Söndagen 28 april, träffades vi på Källhagens Värdshus för att under en brunch tacka vår avgående ordförande, stallmästaren, överste Lars-Olof Nilsson som har uppmuntrat samt framförallt, då vi hade stora motgångar, stöttat oss på ett storartat sätt. Lars-Olof tilldelades SFK:s jakt- och förtjänstmedalj i guld samt SFK:s miniatyrstandar. SFKs Hedersledamot och dess ordförande , advokaten Sven Hedvall gick ur tiden i slutet av 2011 i en ålder av 90 år. Sven var en stor eldsjäl och påhejare av ridning, både som tävling och gemenskap samt en mycket bra organisatör. Vi fick nekrologer publicerade i SvD samt DN. Till begravningen hedrade SFK Sven med en stor krans. Vår, alltid glade, Bäste Jaktkamrat år 1987, hamnkapten Gustaf Wilson lämnade oss också. Kondoleanser till familjen samt var några av oss närvarande på begravningen. Utförligare referat finns på hemsidan, Ansvariga för Jaktsektionen har varit Marianne Loodin och Jörgen Gustafson samt kontaktman i styrelsen Angelika Gyllenhoff. Utan Tore Dagerhamn och Roland Åkerlund stod vi oss slätt.

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2013 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2013... 3 II. VERKSAMHETSÅRET 2013... 5 III. EKONOMI OCH

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning för BRF KNOPPEN 15 Räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger härmed följande redovisning för förvaltningen av BRF KNOPPEN 15 för räkenskapsåret. Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer