Irländska Sjön ett syskonhav till Skagerrak?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Irländska Sjön ett syskonhav till Skagerrak?"

Transkript

1 Irländska Sjön ett syskonhav till Skagerrak? Rapport från styrgruppens studieresa till Irländska sjön den september Rapporten är skriven och illustrerad av deltagarna. Niklas Wennberg har agerat redaktör

2 Rapport från Forum Skagerrak, styrgruppens studieresa till Irländska Sjön den september Rapporten är skriven och illustrerad av deltagarna. Niklas Wennberg har agerat redaktör. Irländska Sjön ett syskonhav till Skagerrak? I Merseys mynningsområde, i Liverpool, står hundratals av dessa metallfigurer vända mot havet. Stora satsningar görs för att lyfta Liverpool ekonomiskt och miljömässigt. Laxen stiger i floden igen. Om några går ska badförbudet vara historia. När Forum Skagerraks styrgrupp for västerut i slutet av september 2005, var syftet att söka inspiration, kunskap och partners inför en tänkt uppbyggnad av ett permanent Forum Skagerrak på någon sida av Skagerrak. Irländska Sjön har flera karaktärsdrag gemensamt med Skagerrak. Dessutom har ett av Europas mest uppmärksammade pilotprojekt kring det europeiska vattendirektivet genomförts här. Irish Sea Pilot lyfts fram, av bland annat svenska miljödepartementet, som högintressant platsspecifik fördjupning av tankarna i vattendirektivet. Likheterna är påtagliga mellan dessa vattenområden. Enklaste utgångspunkten är förstås att plocka fram kartboken och genast konstaterar man att Skagerrak och Irländska Sjön är relativt små vattendomäner inklämda mellan flera länder och regioner. Irländska Sjön delas av England, Wales, Skottland, Irland och Nordirland. Skagerrak av Danmark, Norge och Sverige. Och när det gäller anspråken på havsområdenas olika resurser så är likheterna betydande. Intressenterna som vill nyttja havet är hundratals och listan på vad havet är bra för är kolossalt lång: - Fiske - Olja-/gasutvinning - Kvittblivning av flytande och fast avfall, inklusive radioaktivt avfall - Bad- och båtturism - Bosättning - Sandutvinning - Rörligt friluftsliv - Med mera 1

3 Det mesta förenar På ett par punkter är problembeskrivningarna mellan Skagerrak och Irländska Sjön väldigt aparta. När Engelsmännen beskrev faran med tidvattnet i Morecambe Bay, strax norr om Liverpool, delade vi inte erfarenheten. Strax före jul 2004 drunknade 21 kinesiska illegala plockare av hjärtmussla när floden kom. Årligen omkommer två-tre personer i bukten med tidvattenskillnader på cirka 10 meter. Men som sagt de flesta problemställningar är gemensamma liksom beskrivningarna av havsområden som tillgång i behov att ett betydligt bättre och mer genomtänkt förvaltning som inbegriper praktiskt taget alla intressenter kring vattenområdet. Många blickar mot Irländska sjön Vi nämner i inledningen att bland annat svenska miljödepartement anser att Irish Sea Pilot är Europas kanske intressantaste studie av EUs vattendirektiv. Meningen var att departementet skulle göra sällskap med styrgruppen på resan men sjukdom kom i vägen. Likafullt kvarstår det gemensamma intresset att fundera vidare om erfarenheter från området kring Irländska sjön kan överföras till våra egna vatten. Projektledaren för denna Irish Sea Pilot var en av värdarna på vår resa. Vi återkommer till det mötet som ägde rum strax norr om Liverpool. Start på Nordirland Det dansk-norsk-svenska sällskapet sammanstrålade på Kastrup och landade i Belfast sen eftermiddag för att i buss färdas vidare i hyrd buss mot Port Ballantree på den norra kusten. En dryg timmes resa blev introduktionen till Nordirland. Så här i slutet av september var konflikten mellan katoliker och protestanter återigen löpsedelmaterial. IRA har samlat in sina vapen för destruktion men lojalisterna litar inte på omfattningen eftersom inga oberoende observatörer närvarat. Friden känns avlägsen när man läser statistiken som visar att nästan 50 personer skjutits under Den vanligaste modellen är att offret skjuts i ben/knä för att Ja, varför är inte så lätt att begripa för oss gäster i landet. Vidare norrut på vindlande vägar genom byar med vita stenhus, just som man föreställt sig dem. Vi åker en väg som utgår en delsträcka i ett känt roadracing-lopp. Här är hastighetsrekordet 202 miles an hour (drygt 300km/h), säger chauffören och pinar bussen runt krökarna i 70 knyck. Och här borde legendaren Dunlop (han pekar på ett hus vid vägkanten) som tyvärr förolyckades i en krasch förra året! Mycket roadracing, inte så mycket Integrated Coastal Zone Management. Port Ballantree nordväst om Belfast. Stort hav dånar i natten Vi kommer fram till hotellet i mörker. Ljudet från stora vågor röjer havets omedelbara närhet. Kate Hutchinson från Ulster Wildlife Trust, tar emot vid hotellet. Kate har arrangerat vårt besök på den irländska sidan. Dessutom är David Erwin, ordförande i Causeway Coast Heritage & Glens Trust (CCHGT) med, liksom Ken Bradley från miljödepartementet och Peter Harper som är chefstjänsteman på CCHGT. David Erwin förklarar att han är vetenskapsman, men att han i många år har funderat över hur han skall kunna göra sin vetenskap mer politisk och verksam. Att jobba via CCHGT är ett sätt, menar han. Under den sena middagens välkomstanförande markerar David de tydliga banden mellan nordbor och nordirländare. De är ingen tillfällighet att så många av oss har blå ögon. Det var här vikingarna steg i land och präglade skeppsbygge, kultur, hantverk och handel. Och som sagt människorna. Efter middagen berättar David hajhistorier. Han har faktiskt lyckats få lift av en brugdhaj med ett fast grepp om ryggfenan. Dessa vänliga, planktonätande bjässar trivs utanför kusten och borde totalfredas för artens överlevnad. Onsdag den 20 september Start inomhus Onsdagen är strålande vacker men vårt schema innebär att vi tillbringar förmiddagen i hotellets konferenslokal för en orienterande sittning om områdets kustplanefrågor. Powerpoint gör sig dåligt i fält. Irländarna är genomgående mycket proffsiga i sina presentationer och bilden av Nordirland och samråd kring ICZM växer snabbt i omfång och skärpa. En fråga som givetvis är av överordnad betydelse är Nordirlands förhållande till makten i Westminster. Ken från miljödepartementet medger att det finns en tydlig barriär mellan centralmakten och lilla Nordirland. Det mest aktuella exemplet är The Marine Bill som just nu arbetas fram inom DEFRA (Englands miljödepartement). I detta arbete är inte Nordirland tillräckligt närvarande och här krävs en uppryckning menar bland annat David Erwin som inte behöver tassa omkring. Som pensionär kan han dundra på utan risk att bli av med vare sig jobb eller auktoritet. David Erwin levererar några nyckelsentenser: You can t protect nature in isolation

4 To bring about change you have to politizise sciense Management by bringing stakeholders together Ken, David och de andra runt bordet har ett gemensamt uppdrag och det är att under 2006 leverera en strategi för ICZM för Nordirland. Snabb tillväxt från låg nivå Nordirlands miljödepartement har vuxit kolossalt de senaste tio åren. Troligen kan inte någon del av Västeuropa matcha en tillväxt i budget på flera 100 procent. Från 150 personer till 700 på tio år. Förklaringen är att utgångspunkten var ett strukturerat miljöarbete på mycket låg nivå. Hur låg nivå framkommer när en av förmiddagens presentationer handlar om samråd kring förvaltningen av Strangford Lough. En lough är en grund fjord. Den här aktuella fjorden har ett intressant kräftfiske och stora naturvärden för det rörliga friluftslivet. Här har 18 olika grupper av intressenter arbetat i tre år för att hitta en samsyn kring vad som måste göras för att rädda fjorden. Ett problem är att flera av städerna kring vattendragen som rinner ut i fjorden helt och hållet saknar rening av det kommunala avloppet. Det saknas dessutom fungerande förvaltning av det kustnära fisket och det finns ingen bra övervakning och därmed inte heller någon statistik att tala om. Samla alla parter kring bordet Caroline Nolan är anställd av Strangford Lough Management Committe. Hennes uppdrag är att samla alla partners runt fjorden till en konstruktiv dialog. Hoh har lyckats skapa ett högt deltagande från alla men det är bräckligt. Om resultaten uteblir försvinner dessa partners snabbt. Hennes kontor har ingen operativt ansvar. Hon ger bara råd. Det ger henne samtidigt en status som ingen annan har. Hennes organisation kan samarbeta med alla. Metoden är samtal och inga hårda kampanjer. Vår uppfattning är att ICZM inte handlar om att göra allting annorlunda. Det handlar om att använda befintliga strukturer bättre. We make results without going to the press Caroline Nolan Vågorna blir högre Kate Hutchinson arbetar för samarbetsorganisationen Irish Seas. Strategin att samordna olika NGOs (frivilligorgansiationer) är mycket framgångsrik. Det är lättare för kommuner, företag och departement att kommunicera med en organisation än med en rad organisationer som dessutom ofta ha så spetsiga särintressen att samtalstonen kan bli störande. Kate och hennes medlemsoragnsiationer är oroade över en rad faktorer som påverkar miljön till det sämre. Sjöfarten ökar snabbt och därmed hamnarna. Flera arter i havet är utrotningshotade. Hon nämner olika rockor som exempel. (Common Skate) Våghöjderna har ökat det senaste decenniet som en klimateffekt Stora förändringar har skett i populationer fyto- och zooplanton vilket innebär att födobasen för många organsiamer har försämrats. Gary Burrows, till vänster, och Ken Bradley från Nordirlands miljödepartement. Peter Harper, chefstjänsteman på Causeway Coast & Glens Heritage Trust. Kieran Doherty arbetar med turism och miljö på norra Nordirland. Det är avgörande att lyfta fram kulturarvet för turisterna för att skapa intresse och ansvarskänsla för platsen.

5 Kate pekar på stora problem att samordna planeringen. När exempelvis Energidepartementet nyligen föreslog platser för etablering av vågkraft sammanföll samtliga med speciellt känsliga marina biotoper. Man hade helt enkelt inte brytt sig om att samråda. Integrerar kustzoneplanering är med andra ord en angelägen fråga, enligt Kate. Nuvarande marin lagstiftning är spridd på ett 80-tal lagar och Kate kallar det hela för Rather fluffy documents that doesn t mean a lot. Nu behöver vi en Aktionsplan med deadlines och leverans av resultat! Och för det behöver vi långsiktig finansiering av arbetet att bevara havets resurser. Kate Hutchinson förklarar att många trycket är hårt på havet. Engelsk marin lagstiftning är inte mycket att ha. Rather fluffy documents that doesn t mean a lot. Nu behöver vi en Aktionsplan med deadlines och leverans av resultat, säger hon.. Dr David Erwin, ordförande i Causeway Coast Glens Heritage Trust. Strax innan solnedgång hann vi uppleva Giants Causeway som är ett världskulturarv på Nordirland. Basalt har kristalliserts i märkliga stavar som i årtusenden har fött sägner och lockat horder av besökare. Utöver det geologiska underverket såg vi i Havssula (gannet på engelska) som dyker från hög höjd och flyger under vattnet på jakt efter fisk. Våra värdar förklarade också att det finns gott om utter i området. Laxodling och hummerexport Efter förmiddagens föreläsningar ger vi oss ut i fält för att se några av de verksamheter på den norra kusten med koppling till fiske. Flera av oss hade förväntat oss att kusten skulle bestå av ett pärlband små fiskesamhällen med en rad olika fisken som bas. I själv verket är det kustnära fisket mycket glest. Och krogarna i trakten serverar sällan lokalt fångad fisk från havet. Fisken som landas sänds via grossister åt annat håll och fisken på tallriken på Nordirland kommer ofta fryst med världshaven som ursprung. Denna fattigdom var förbluffande. Eftermiddagens studieresa ägnades åt en av landets få laxodlingar med fina möjligheter att expandera. Dessutom besökte vi en hummercentral som köper hummer från olika fiskelägen och exporterar till stor del av Europa. Ingen av verksamheterna representerade egentligen ett särskilt hållbart bruk av havet. Möjligen smarta affärsidéer, men det är någonting annat. Björn med en irländsk hummer plockad ur ett levandelager med flera tusen humrar. Mr Alex McMullan driver ett familjeföretag som köper hummer och säljer över hela Europa. 44 fiskare bidrar med hummer. En fiskelicens för denna båt på 5,5 meter kostar ungefär kronor som engångskostnad.

6 Torsdag den 21 september Sällskapet lämnade Port Ballantree efter frukost. Hyrbuss till Belfast och vidare över Irländska Sjön till Liverpool. Från luften ser vi flera olje- eller gasriggar och man ser även de vidsträckta sandstränder som vi senare kommer att vandra över. Någon tror sig skönja Sellafield uppe i norr, men avståndet är troligen för långt. Fast påverkan på vattenområdet är ett faktum. Vår huvudguide i Liverpool med omnejd är Kate Hutchinson. Hon arbetar som samordnare av kustfrågor för organisationen North West Coastal Forum. En av flera så kallade partnership för kustfrågor i nordvästra England. Liverpool har genomgått en påtaglig ekonomisk uppryckning de senaste fem åren. Massiva centrala medel har plöjts in för att göra den gamla hamnstaden till en modern europeisk metropol står Liverpool som kulturhuvudstad i Europa och den pågående byggboomen är påtaglig och påfrestande. Frågan i hotellobbyn var man kan springa på mjukt underlag besvaras med: All that is exchanged for buildings. Tate Gallery Vi styr genom staden mot de tre kulturminnesmärkta byggnader som heter Three Graces. Stora örnar och gudinnor på taket och vita stenfasader. Man ser att det handlar om maktcentra från storhetstiden ett sekel tillbaka. Här låg hamnkontoret och ett par av de största shippingbolagen. Nu är dockområdet ett kulturstråk med muséer som beskriver hamnepoken och dessutom har Tate från London etablerat en filial här. Vi samlas några våningar upp i Tate-komplexet för att få en rad presentationer om olika partnership med ICZM i fokus. Återigen påminns vi om den allmänna statusen i miljöarbetet. Floden Mersey rinner genom Liverpool och mynnar i hamnområdet. Först år 2000 började man med någon som helst rening av det kommunala avloppsvattnet från denna miljonstad. Skrämmande sen start, men trevligt resultat, eftersom fisk återigen börjar uppehålla sig i floden och laxen har återvänt. Men stränderna ett stycke utanför staden är fortfarande stängda för badande. Men snart, tror man att det blir aktuellt med bad igen. Utanför Tate Gallery i Dockområdet. The Three Graces i bakgrunden. Det finns de som ser till att bevara litet hamnkänsla i Liverpool. Kate Hutchinson förklarar att det finns en rad organisationer kring kustfrågorna. Hon beskriver behovet av sin egen organisation så här: A regional voice able to influence at regional, national and international level One voice for local coastal issues Wide partnership representing wide range of interests New opportunities for better understanding, joint-working and synergy. The North West Coastal Forum var det första liknande forum som etablerades I England efter att EU lyft frågan om integrerade kustzonsplanering (ICZM). Modellen har marknadsförts som en modell för good practise i ICZM. En enkel uppställning antyder vidden av detta forum. So what is the North West Coastal Forum? A multi-sector partnership bringing together coastal stakeholders from the public, private and voluntary sectors on both the Management Board and task-based groups. Management board: 29 organisations, independent annually elected chair (ordförande) Funded from a wide variety of sources, PO salary and secretariat provided by the NWRA (motsv. länsstyrelsen). Merged with the North West Bathing Water Forum inautumn 2002.

7 Tydligare idébildning kring samråd Graham Lymberty är tjänsteman och verksam i ett annat kustforum som heter Liverpool Bay Coastal Group. Denna organisation ingår i ett nationellt grepp att formera främst regionala myndigheter i samverkan kring kustfrågor. Graham har satt upp några principer för att dessa partnership ska fungera: Recognize and Accept the Need för Partnership Develop Clarity and Realism of Pupose Ensure Comittment and Ownership Develop and Maintain Trust Create Clear and Robust Partnership Arrangements Monitor, Measure and Learn. Det finns en uppfattning att engelsmän är duktiga på samråd och partnerskap. Hur väl det stämmer är förstås svårt att svara på men partnerskapets roll är mycket stark i naturoch miljövård i Storbritannien. Det verkar också som att det finns en starkare idébildning förankrad i den akademiska världen i Storbritannien än i Norden. Det är omöjligt att snabbt bedöma vems partnership som är bäst. De engelska eller de nordiska. Det kanske inte heller är viktigt. En väsentlig skillnad är dock att de engelska partnershipen kring kustfrågor har varit en förutsättning för att många frågor ska upp på bordet. En betydligt mindre offentlig budget för natur- och miljöfrågor torde ha lett till att fler grupper tagit tag i frågeställningar som inte samhället har mäktat med. ICZM har understrykt betydelsen av partnership och samråd och ingen verkar hävda att detta perspektiv är galet. Tvärtom välkomnas tanken att breda samråd med många inblandade är en bra bas för framtida kustplanering och förvaltning. En sak som skiljer åtminstone England från åtminstone Sverige är att engelsmännen har en klarare idébildning kring samråd och partnerskap via sina universitet som på många håll ger kurser i dessa principer. Motsvarigheten finns i viss mån i Sverige men inte i samma utsträckning. Hur rekryteras facilitators? En modern benämning för samordnare av samråd och partnership är facilitator. Alla vet på ett ungefär vad de betyder och alla vet på ett ungefär vad en sån ska göra. I vart fall har vi sett vilken oerhörd skillnad det är på den talangfulle samordnaren/facilitatorn och den ordinära. Frågan är då hur man tillförsäkrar projekt och partnerskap dessa skickliga drivkrafter? Och hur gör man för att skaran funktionella facilitators ska växa? Graham Lymbery har inte svaren på frågorna men han markerar att det förstås inte är så att vissa kan och andra inte. Man kan lära sig hantera människor och samverkansprojekt och kunskapsbildningen måste stimuleras så att rekrytering av duktiga facilitators inte står och faller med att någon av dessa självlärda trollkarlar som på nåt mystiskt sätt får allt att hända när lediga. Kunskapsnivån måste upp generellt om hur samråd görs konstruktiva. Fortfarande badförbud På stranden alldeles utanför Liverpool är det fortfarande badförbud och en rad andra förbud. Men man räknar med att det snart blir badbart. På bilden Kate Hutchinson. Beachmanagement innebär bland annat att skydda sanddyner och vägar mot ökande våghöjder och vattenstånd. Strandområdet utanför Liverpool bevakas och förvaltas av en organisation med ett 10-tal anställda/frivilligga.

8 Efter lunch tar vi oss till stranden i utkanten av Liverpool. Stranden är som sagt inte ett badområde, men inte desto mindre ett viktigt rekreationsområde. Liverpoolborna promenerar på stranden och man leker på stranden. Och så småningom ska det badas. Bara vattnet blir litet bättre. För oss nordbor är många av frågeställningarna främmande när det gäller beach-management. Med tidvattenskillnader på tio meter är säkerhetsfrågan längs stränderna essentiell. Tidvattnet och klimatförändringar med ökande våghöjder och vindhastigheter sätter samtidigt stort tryck på bevarandet av strandlinjer med sanddyner och andra resurser som är viktiga för att kusten skall behålla sin attraktionskraft. Fredag den 22 september Irish Sea Pilot ett syskonprojekt till Forum Skagerrak? Første punkt var et møde i English nature Office i Murley Moss, Kendal i udkanten af Lake District cirka 150 km nord for Liverpool. Her gav Steve Atkins fra North Western and North Wales sea Fisheries Committee (tidligere arbejdet med ICZM I Irish Sea) en gennemgang af Irish Sea Pilot, et projekt der på mange måder minder om Forum Skagerak. Projektet startede som regeringsprojekt i 1998 med mål at kunne overvåge og måle påvirkningen af naturen. Se hands out fra powerpoint om opdeling i zoner, hvor man med dataindsamling, Gis, ekkolod og MARXAN softwareprogrammet kan kortlægge og prioritere beskyttelsesværdige habitatområder (26) og 170 arter. Softwareprogrammet er et eksisterende program udviklet i Australien. Kan downloades fra nettet. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem England, Skotland, Nordirland, Irland og Wales. En stor del af datamængden fandtes på sammenlignelig form i forvejen, og det er lettere med et samarbejde mellem to suveræne nationer end hvis det skulle have været et projekt i Nordsøen med mange stakeholders. Projektet er meget top-down styret og kun med råd fra lokalt hold. Der var afholdt 1 workshop i hvert land og udsendt newsletters på website. Én af erfaringerne fra projektet er at der burde have været afholdt flere workshops. Fiskerne er ikke inddraget i projektet. Der var afsat 18 måneder til at gennemføre projektet i. Datagrundlager er forholdsvist godt langs kysterne, medens det bliver dårligere jo længere afstanden er til kysterne. Projektet er finansieret af DEFRA. Projektet er afsluttet og sendt til regeringen med anbefalinger. Regeringen vil anvende projektet til i en beslutning om hvad næste skridt skal være. Marin lov i sikte Målet er en national lovgivning, en Spatial plan, en awareness hos politikerne om god bevaringsværdig tilstand. Forventelig vil GB i 2006/2007 udarbejde en Marin lov, der tilgodeser miljøet. Der henvises til anvendte overheads og mailadresser. Caroline Salthouse talte om Marine Spatial Planning and National ICZM Der henvises til : UK MARINE SPATIAL PLANNING PILOT STUDY og ICZM in the UK: A STOCKTAKE udleveret til deltagerne. Den første rapport er udgivet i april Februar 2006 oplæg til koordineret strategi. Oplæggene vil være forskellige fra Irland, Wales, England og Skotland. Den afsluttende rapport vil indeholde anbefalinger. Mange uafklarede spørgsmål: Hvordan forenkle regulering af den marine planlægning? Hvad bliver resultatet? Hvilke anbefalinger? Hvilke beslutninger? Susannah Bleakley fra Morecambe Partnership. Uddannet som geolog med tidligere beskæftigelse inden for olie- og gasindustrien. En lokal interessegruppe fra et område på indbyggere med traditionel hensygnende industri (skibsbygning) og store turismeinteresser/. 10 meters forskel på ebbe og flod, mudderbankerne er det vigtigste vadefugleområde i England, ligesom saltmarsken er den største i UK.

9 Man er funded af private bidragsydere, ca Euro pr år. Man søger konfliktløsning mellem benyttere og beskyttere inden konflikten opstår, gerne igennem kommunikation og vidensformidling til især industri, fiskere og lokale myndigheder. Der er flere udfordringer, skal området være til battleships eller birds. Skal der laves en bro med tidevandsbaseret elproduktion, skal cockling muslingen beskyttes, eller kan man tillade uorganiseret høst. Man har dannet baggrundsgrupper med lokale ildsjæle, man renser strandene (1000 frivillige deltager hvert år) Man skaber tillid, man sørger for at fokusere på det vigtige, man etablerer fælles medejerskab til miljøinitiativer, man har trust hos myndigheder og industri, man står uden for bestemte interessegrupper. De første 5 år var brugt til at opbygge gensidig tillid blandt interessenterne. Fællesskabet accepteres, da man ved, at deltagernes meninger ikke vil blive brugt mod dem. Det var ikke altid muligt nå konsensus. Arbejdede sammen med grundskoler, hvor eleverne ikke så meget debatterede, men kom med mange ideer og stillede relevante spørgsmål. I øjeblikket vurderede man den anvendte arbejdsmetode ved at stille kritiske spørgsmål til sig selv. Målet er at gennemføre forbedringer. Erfaringen viser, at én af de væsentligste forudsætninger for at et projekt lykkes er projektlederens menneskelige kvalifikationer. Men ting tager tid og man kunne bruge langt flere penge. Susannah virkede som en energisk, veltalende ngo er, der brænder for sagen og har tilsyneladende inspireret mange. På spørgsmålet om hun af nogle blev betegnet som en irriteret tree-hugger sagde hun, at industri, fiskere og andre benyttere af naturen ikke så hendes organisation som modstander, men som god medspiller til fælles bedste. Hendes tidligere beskæftigelse i industrien havde været gavnlig i samarbejdet med industrien. Det var ikke alle de tilstedeværende englænderne, der fuldt og helt gav hende ret. Steve Atkins, North Western and North Wales sea Fisheries Committee talte om Inshore Fisheries Management in the UK. Steve Atkins var projektledare för Irish Sea Pilot och föredrog hur arbetet lagts upp. Nu arbetar han med bland fiskeritillsyn och förvaltning, Här syns ett arbetsfordon som används i bukten för tillsyn av bland annat musselfisket. Fiskerikontrollen i kystnære farvande er styret af 12 fiskeriinspektionskontorer. Irish Sea området indenfor 6 sømil har 5-6 inspektører med et antal hjælpere, som med båd, gummibåd og beachbuggy kontrollerer fiskerne med hensyn til redskabernes og fangsternes lovlighed. Der er tale om en lille organisation i forhold til en kyststrækning på 1000 miles. Sidste år gennemførtes 400 inspektioner på fiskerbåde på havet. Det overvejes om ansvarsområdet skal udvides til 12 sømilegrænsen. Det vil kræve anden båd til inspektionen. Der er regler om bådstørrelse og tilladelig fangst. Bådene konstrueres efter reglerne og resultatet er til tider usædvanligt i forhold til traditionelle bådtyper. Fiskeriet efter muslinger omfatter en flytning af muslinger til områder med bedre vækstbetingelser. Indsamling af hjertemuslinger er en omfattende og indbringende aktivitet i området. Sidste år kostede 1 tons hjertemuslinger op til pund. Alternative metoder til indsamling af muslinger afprøves. Bland annat skraber efter traktor. Desuden foretager fiskerikontrollen videnskabelige indsamlinger ved hjælp af vandprøver og dybdemålinger. Der blev snakket noget om de ulovlige cockling ( hjertemuslinger ) opsamlinger af blandt andet illegale emigranter. Der kunne være risiko for et højprofileret habitatområde natura 2000 ville blive ødelagt til skade for især Oystercatchers fuglene (strandskata) 25% af Europas bestand besøgte habitatområderne. Eftermiddag var besigtigelse af Arnside Knott, Arnside and Silverdale ANOB og Tern Project. Arnside Knott. Guide: Ian Henderson, Arnside and Silverdale AONB. Vi fik udleveret Arnside and Silverdale, Area of outstanding natural beauty, Management Plan. Arnside Knott er en limstenshøj på 159 m. Limstenen er dækket af et tyndt lag jord. Plantevæksten på Arnside Knott er Floden rusar in i Morecamb Bay med en fart av km/h. I december 2004 överraskades 22 illegala kinesiska musselplockare av vattnet och drunknade.

10 unik med mange forskellige planter og græsser som følge af de særlige klimatiske og jordbundsmæssige forhold. For at holde græsset nede og undgå ophobning af visne græsser anvendes heste og kvæg til afgræsning. Fra Arnside Knott er der en imponerende udsigt over floden Kent og Morecambe Bugt. På besøgstidspunktet var der ebbe og enorme sandflader omkring floden og i bugten. Tidevandet var på vej ind. Tidevandet bevæger sig med en hastighed på km i timen. Der er op til 10 meters forskel i vandniveau ved ebbe og flod. Området krævede 1 menneskeliv årligt, som følge af tidevandet. Området er kendt for sit fugleliv. En stor del af muslingeæderne holder til i området. Deres teknik er forskellig. Nogle suger muslingen ud, medens andre tager muslingen op og knuser den. Forekomsten af hjertemuslinger har været enorm. For at formeringen kan lykkes skal der være 50 hjertemuslinger per kvadratmeter. Bestanden i området var nået op på 1000 hjertemuslinger pr kvadratmeter. Fiskeriet (indsamlingen) blev givet fri sidste år. Da man samtidig havde lukket for indsamlingen på arealer ved Holland blev der et enormt pres på området. På en god dag kunne en samler tjene 600 pund ved indsamlingen i begyndelsen af perioden. Der er store ønsker om en regulering af indsamlingen, men rettighederne beror på gammel lov, som er vanskelig at ændre. Generelt manglede der ressourcer til at pleje området. Tern Project. Guide Ged McAllister, Lancaster City Council, tbc. The Tern Project syftar till att lyfta kaj- och pirområdet i Morecambe. De stora turistströmmarna har dragit förbi, men det gäller att sörja även för att de bofasta och helggäster trivs och sprider ordet om ett levande samhälle. Fåglarna i olika storlekar och material är ett genomgående tema. På bilden ovan syns den legendariske komikern xxxx xxx som härstammar från Morecambe. Göran Bengtsson, ordförande i Forum Skagerraks styrgrupp, är den andre i duon. Tern projektet er en samling kunstværker langs søpromenaden i Morecambe, Lancashire. Ved stormene i 1979, 83 og 90 blev der ødelagt to moler i Morecambe og promenaden blev stærkt beskadiget. Da 65% af byen bag bygværkerne ligger lavere end beskyttelsesmuren medføret det store skader på bygningerne. I forbindelse med genopbygningen af en mole og søpromenaden koblede man et kunstprojekt på. I dag er genopbygningen gennemført og er 8 km. lang. Overalt er der lavet kunstværker udført af skoleelever og etablerede kunstnere. Eet at projekterne medførte dyb uenighed mellem byrådet og kunstneren, som ikke var tilfreds med resultatet.

11 Den nyrestaurerede mole er meget bred som følge af at den tidligere var kørevej til dokkerne. Et gennemgående motiv i kunsten er fugle, som har tilknytning til havet, som er præget af tidevandet. Én af fuglede var skarven, som accepteres i kystzonen, men måtte skydes på licens ved indvande. Turistsæsonen varede kun 2 måneder. Det var et stort ønske at forlænge turistsæsonen. Attraktionen er fuglene i området og de er mest aktive i foråret. Slutsatser och utmaningar inför framtiden Avsikten med vår resa: Att söka inspiration och eventuellt partners inför ett bildande av ett permanent Forum Skagerrak förvaltades väl genom ett tight men välarbetat program buret av en rad samverkanspartners i England och på Nordirland. Vi har anledning att upprätthålla dialogen med dessa partners när vi ska föreslå hur en permanent organisation ska se ut för att bäst tillvarata och utveckla Skagerraks värden som biologisk/ekonomisk/kulturell bas. Vi som gjorde resan den september Danmark: Ole Hermansen och Henrik Ringbaek Madsen Norge: Bjørn Ketil Gudevold och Andreas Lervik. Sverige: Mats Abrahamsson, Göran Bengtsson, Steve Hidinger, Niklas Wennberg och Tord Wennerblom. Irländska Sjön vid Holyhead,

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Fiskeresursen hur kan den fördelas? Slutredovisning

Fiskeresursen hur kan den fördelas? Slutredovisning Fiskeresursen hur kan den fördelas? Slutredovisning 1 Innehållsförteckning Bakgrund och läsanvisning...3 Avgränsning och definition...3 Projektets målsättning...4 Sammanfattning och reflektion... 5 1.

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

2012-03-16 NORDISK KAPARKONFERENS

2012-03-16 NORDISK KAPARKONFERENS 2012-03-16 NORDISK KAPARKONFERENS Gullmarsstrand 23-24 november 2011 Inledning ENGAGERANDE, LÄRORIKA OCH VIKTIGA DAGAR Intresset var stort när konferensen introducerades och gensvaret från forskarna mycket

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Februari 2015. Fiskeresursen - hur kan den fördelas?

Februari 2015. Fiskeresursen - hur kan den fördelas? Februari 2015 Fiskeresursen - hur kan den fördelas? ? Innehållsförteckning Bakgrund och läsanvisning...3 Avgränsning och definition...4 Projektets målsättning...4 Sammanfattning och reflektion...5 Vart

Läs mer

Rapport från the Big Apple

Rapport från the Big Apple Rapport från the Big Apple om engagemang, sociala medier och volontärarbete Malin Stedt Gustavsson & Anna Rohlin Larsson 2 Inledning Genom Sacos fackliga stipendiefond fick vi möjligheten att åka till

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET Innehåll 1. Inledning... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...7 1.3 Metod...7 1.4 Disposition...7

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på ELDRE I INFORMASJONSSAMFUNNET

Nordens Välfärdscenter. Fokus på ELDRE I INFORMASJONSSAMFUNNET Nordens Välfärdscenter Fokus på ELDRE I INFORMASJONSSAMFUNNET 1 Forord Inom en snar framtid kommer man kunna sköta de flesta kontakter med myndigheter via nätet. De nordiska länderna är bland de främsta

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation ABC i social innovation och finansiering En publikation från Mötesplats Social Innovation 1 Inledning 4 Det här är social innovation 8 När SOCAP kom till Malmö 12 Danska pionjärer som vill göra skillnad

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE En studieresa till Manchester En rapport av Camilla Amnemyr, Ethel Andersson, Mia Bergdahl, Mirja Hildbrand, Karin Lundgren och Christian Stensöta maj 2003. Innehållsförteckning

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer