Irländska Sjön ett syskonhav till Skagerrak?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Irländska Sjön ett syskonhav till Skagerrak?"

Transkript

1 Irländska Sjön ett syskonhav till Skagerrak? Rapport från styrgruppens studieresa till Irländska sjön den september Rapporten är skriven och illustrerad av deltagarna. Niklas Wennberg har agerat redaktör

2 Rapport från Forum Skagerrak, styrgruppens studieresa till Irländska Sjön den september Rapporten är skriven och illustrerad av deltagarna. Niklas Wennberg har agerat redaktör. Irländska Sjön ett syskonhav till Skagerrak? I Merseys mynningsområde, i Liverpool, står hundratals av dessa metallfigurer vända mot havet. Stora satsningar görs för att lyfta Liverpool ekonomiskt och miljömässigt. Laxen stiger i floden igen. Om några går ska badförbudet vara historia. När Forum Skagerraks styrgrupp for västerut i slutet av september 2005, var syftet att söka inspiration, kunskap och partners inför en tänkt uppbyggnad av ett permanent Forum Skagerrak på någon sida av Skagerrak. Irländska Sjön har flera karaktärsdrag gemensamt med Skagerrak. Dessutom har ett av Europas mest uppmärksammade pilotprojekt kring det europeiska vattendirektivet genomförts här. Irish Sea Pilot lyfts fram, av bland annat svenska miljödepartementet, som högintressant platsspecifik fördjupning av tankarna i vattendirektivet. Likheterna är påtagliga mellan dessa vattenområden. Enklaste utgångspunkten är förstås att plocka fram kartboken och genast konstaterar man att Skagerrak och Irländska Sjön är relativt små vattendomäner inklämda mellan flera länder och regioner. Irländska Sjön delas av England, Wales, Skottland, Irland och Nordirland. Skagerrak av Danmark, Norge och Sverige. Och när det gäller anspråken på havsområdenas olika resurser så är likheterna betydande. Intressenterna som vill nyttja havet är hundratals och listan på vad havet är bra för är kolossalt lång: - Fiske - Olja-/gasutvinning - Kvittblivning av flytande och fast avfall, inklusive radioaktivt avfall - Bad- och båtturism - Bosättning - Sandutvinning - Rörligt friluftsliv - Med mera 1

3 Det mesta förenar På ett par punkter är problembeskrivningarna mellan Skagerrak och Irländska Sjön väldigt aparta. När Engelsmännen beskrev faran med tidvattnet i Morecambe Bay, strax norr om Liverpool, delade vi inte erfarenheten. Strax före jul 2004 drunknade 21 kinesiska illegala plockare av hjärtmussla när floden kom. Årligen omkommer två-tre personer i bukten med tidvattenskillnader på cirka 10 meter. Men som sagt de flesta problemställningar är gemensamma liksom beskrivningarna av havsområden som tillgång i behov att ett betydligt bättre och mer genomtänkt förvaltning som inbegriper praktiskt taget alla intressenter kring vattenområdet. Många blickar mot Irländska sjön Vi nämner i inledningen att bland annat svenska miljödepartement anser att Irish Sea Pilot är Europas kanske intressantaste studie av EUs vattendirektiv. Meningen var att departementet skulle göra sällskap med styrgruppen på resan men sjukdom kom i vägen. Likafullt kvarstår det gemensamma intresset att fundera vidare om erfarenheter från området kring Irländska sjön kan överföras till våra egna vatten. Projektledaren för denna Irish Sea Pilot var en av värdarna på vår resa. Vi återkommer till det mötet som ägde rum strax norr om Liverpool. Start på Nordirland Det dansk-norsk-svenska sällskapet sammanstrålade på Kastrup och landade i Belfast sen eftermiddag för att i buss färdas vidare i hyrd buss mot Port Ballantree på den norra kusten. En dryg timmes resa blev introduktionen till Nordirland. Så här i slutet av september var konflikten mellan katoliker och protestanter återigen löpsedelmaterial. IRA har samlat in sina vapen för destruktion men lojalisterna litar inte på omfattningen eftersom inga oberoende observatörer närvarat. Friden känns avlägsen när man läser statistiken som visar att nästan 50 personer skjutits under Den vanligaste modellen är att offret skjuts i ben/knä för att Ja, varför är inte så lätt att begripa för oss gäster i landet. Vidare norrut på vindlande vägar genom byar med vita stenhus, just som man föreställt sig dem. Vi åker en väg som utgår en delsträcka i ett känt roadracing-lopp. Här är hastighetsrekordet 202 miles an hour (drygt 300km/h), säger chauffören och pinar bussen runt krökarna i 70 knyck. Och här borde legendaren Dunlop (han pekar på ett hus vid vägkanten) som tyvärr förolyckades i en krasch förra året! Mycket roadracing, inte så mycket Integrated Coastal Zone Management. Port Ballantree nordväst om Belfast. Stort hav dånar i natten Vi kommer fram till hotellet i mörker. Ljudet från stora vågor röjer havets omedelbara närhet. Kate Hutchinson från Ulster Wildlife Trust, tar emot vid hotellet. Kate har arrangerat vårt besök på den irländska sidan. Dessutom är David Erwin, ordförande i Causeway Coast Heritage & Glens Trust (CCHGT) med, liksom Ken Bradley från miljödepartementet och Peter Harper som är chefstjänsteman på CCHGT. David Erwin förklarar att han är vetenskapsman, men att han i många år har funderat över hur han skall kunna göra sin vetenskap mer politisk och verksam. Att jobba via CCHGT är ett sätt, menar han. Under den sena middagens välkomstanförande markerar David de tydliga banden mellan nordbor och nordirländare. De är ingen tillfällighet att så många av oss har blå ögon. Det var här vikingarna steg i land och präglade skeppsbygge, kultur, hantverk och handel. Och som sagt människorna. Efter middagen berättar David hajhistorier. Han har faktiskt lyckats få lift av en brugdhaj med ett fast grepp om ryggfenan. Dessa vänliga, planktonätande bjässar trivs utanför kusten och borde totalfredas för artens överlevnad. Onsdag den 20 september Start inomhus Onsdagen är strålande vacker men vårt schema innebär att vi tillbringar förmiddagen i hotellets konferenslokal för en orienterande sittning om områdets kustplanefrågor. Powerpoint gör sig dåligt i fält. Irländarna är genomgående mycket proffsiga i sina presentationer och bilden av Nordirland och samråd kring ICZM växer snabbt i omfång och skärpa. En fråga som givetvis är av överordnad betydelse är Nordirlands förhållande till makten i Westminster. Ken från miljödepartementet medger att det finns en tydlig barriär mellan centralmakten och lilla Nordirland. Det mest aktuella exemplet är The Marine Bill som just nu arbetas fram inom DEFRA (Englands miljödepartement). I detta arbete är inte Nordirland tillräckligt närvarande och här krävs en uppryckning menar bland annat David Erwin som inte behöver tassa omkring. Som pensionär kan han dundra på utan risk att bli av med vare sig jobb eller auktoritet. David Erwin levererar några nyckelsentenser: You can t protect nature in isolation

4 To bring about change you have to politizise sciense Management by bringing stakeholders together Ken, David och de andra runt bordet har ett gemensamt uppdrag och det är att under 2006 leverera en strategi för ICZM för Nordirland. Snabb tillväxt från låg nivå Nordirlands miljödepartement har vuxit kolossalt de senaste tio åren. Troligen kan inte någon del av Västeuropa matcha en tillväxt i budget på flera 100 procent. Från 150 personer till 700 på tio år. Förklaringen är att utgångspunkten var ett strukturerat miljöarbete på mycket låg nivå. Hur låg nivå framkommer när en av förmiddagens presentationer handlar om samråd kring förvaltningen av Strangford Lough. En lough är en grund fjord. Den här aktuella fjorden har ett intressant kräftfiske och stora naturvärden för det rörliga friluftslivet. Här har 18 olika grupper av intressenter arbetat i tre år för att hitta en samsyn kring vad som måste göras för att rädda fjorden. Ett problem är att flera av städerna kring vattendragen som rinner ut i fjorden helt och hållet saknar rening av det kommunala avloppet. Det saknas dessutom fungerande förvaltning av det kustnära fisket och det finns ingen bra övervakning och därmed inte heller någon statistik att tala om. Samla alla parter kring bordet Caroline Nolan är anställd av Strangford Lough Management Committe. Hennes uppdrag är att samla alla partners runt fjorden till en konstruktiv dialog. Hoh har lyckats skapa ett högt deltagande från alla men det är bräckligt. Om resultaten uteblir försvinner dessa partners snabbt. Hennes kontor har ingen operativt ansvar. Hon ger bara råd. Det ger henne samtidigt en status som ingen annan har. Hennes organisation kan samarbeta med alla. Metoden är samtal och inga hårda kampanjer. Vår uppfattning är att ICZM inte handlar om att göra allting annorlunda. Det handlar om att använda befintliga strukturer bättre. We make results without going to the press Caroline Nolan Vågorna blir högre Kate Hutchinson arbetar för samarbetsorganisationen Irish Seas. Strategin att samordna olika NGOs (frivilligorgansiationer) är mycket framgångsrik. Det är lättare för kommuner, företag och departement att kommunicera med en organisation än med en rad organisationer som dessutom ofta ha så spetsiga särintressen att samtalstonen kan bli störande. Kate och hennes medlemsoragnsiationer är oroade över en rad faktorer som påverkar miljön till det sämre. Sjöfarten ökar snabbt och därmed hamnarna. Flera arter i havet är utrotningshotade. Hon nämner olika rockor som exempel. (Common Skate) Våghöjderna har ökat det senaste decenniet som en klimateffekt Stora förändringar har skett i populationer fyto- och zooplanton vilket innebär att födobasen för många organsiamer har försämrats. Gary Burrows, till vänster, och Ken Bradley från Nordirlands miljödepartement. Peter Harper, chefstjänsteman på Causeway Coast & Glens Heritage Trust. Kieran Doherty arbetar med turism och miljö på norra Nordirland. Det är avgörande att lyfta fram kulturarvet för turisterna för att skapa intresse och ansvarskänsla för platsen.

5 Kate pekar på stora problem att samordna planeringen. När exempelvis Energidepartementet nyligen föreslog platser för etablering av vågkraft sammanföll samtliga med speciellt känsliga marina biotoper. Man hade helt enkelt inte brytt sig om att samråda. Integrerar kustzoneplanering är med andra ord en angelägen fråga, enligt Kate. Nuvarande marin lagstiftning är spridd på ett 80-tal lagar och Kate kallar det hela för Rather fluffy documents that doesn t mean a lot. Nu behöver vi en Aktionsplan med deadlines och leverans av resultat! Och för det behöver vi långsiktig finansiering av arbetet att bevara havets resurser. Kate Hutchinson förklarar att många trycket är hårt på havet. Engelsk marin lagstiftning är inte mycket att ha. Rather fluffy documents that doesn t mean a lot. Nu behöver vi en Aktionsplan med deadlines och leverans av resultat, säger hon.. Dr David Erwin, ordförande i Causeway Coast Glens Heritage Trust. Strax innan solnedgång hann vi uppleva Giants Causeway som är ett världskulturarv på Nordirland. Basalt har kristalliserts i märkliga stavar som i årtusenden har fött sägner och lockat horder av besökare. Utöver det geologiska underverket såg vi i Havssula (gannet på engelska) som dyker från hög höjd och flyger under vattnet på jakt efter fisk. Våra värdar förklarade också att det finns gott om utter i området. Laxodling och hummerexport Efter förmiddagens föreläsningar ger vi oss ut i fält för att se några av de verksamheter på den norra kusten med koppling till fiske. Flera av oss hade förväntat oss att kusten skulle bestå av ett pärlband små fiskesamhällen med en rad olika fisken som bas. I själv verket är det kustnära fisket mycket glest. Och krogarna i trakten serverar sällan lokalt fångad fisk från havet. Fisken som landas sänds via grossister åt annat håll och fisken på tallriken på Nordirland kommer ofta fryst med världshaven som ursprung. Denna fattigdom var förbluffande. Eftermiddagens studieresa ägnades åt en av landets få laxodlingar med fina möjligheter att expandera. Dessutom besökte vi en hummercentral som köper hummer från olika fiskelägen och exporterar till stor del av Europa. Ingen av verksamheterna representerade egentligen ett särskilt hållbart bruk av havet. Möjligen smarta affärsidéer, men det är någonting annat. Björn med en irländsk hummer plockad ur ett levandelager med flera tusen humrar. Mr Alex McMullan driver ett familjeföretag som köper hummer och säljer över hela Europa. 44 fiskare bidrar med hummer. En fiskelicens för denna båt på 5,5 meter kostar ungefär kronor som engångskostnad.

6 Torsdag den 21 september Sällskapet lämnade Port Ballantree efter frukost. Hyrbuss till Belfast och vidare över Irländska Sjön till Liverpool. Från luften ser vi flera olje- eller gasriggar och man ser även de vidsträckta sandstränder som vi senare kommer att vandra över. Någon tror sig skönja Sellafield uppe i norr, men avståndet är troligen för långt. Fast påverkan på vattenområdet är ett faktum. Vår huvudguide i Liverpool med omnejd är Kate Hutchinson. Hon arbetar som samordnare av kustfrågor för organisationen North West Coastal Forum. En av flera så kallade partnership för kustfrågor i nordvästra England. Liverpool har genomgått en påtaglig ekonomisk uppryckning de senaste fem åren. Massiva centrala medel har plöjts in för att göra den gamla hamnstaden till en modern europeisk metropol står Liverpool som kulturhuvudstad i Europa och den pågående byggboomen är påtaglig och påfrestande. Frågan i hotellobbyn var man kan springa på mjukt underlag besvaras med: All that is exchanged for buildings. Tate Gallery Vi styr genom staden mot de tre kulturminnesmärkta byggnader som heter Three Graces. Stora örnar och gudinnor på taket och vita stenfasader. Man ser att det handlar om maktcentra från storhetstiden ett sekel tillbaka. Här låg hamnkontoret och ett par av de största shippingbolagen. Nu är dockområdet ett kulturstråk med muséer som beskriver hamnepoken och dessutom har Tate från London etablerat en filial här. Vi samlas några våningar upp i Tate-komplexet för att få en rad presentationer om olika partnership med ICZM i fokus. Återigen påminns vi om den allmänna statusen i miljöarbetet. Floden Mersey rinner genom Liverpool och mynnar i hamnområdet. Först år 2000 började man med någon som helst rening av det kommunala avloppsvattnet från denna miljonstad. Skrämmande sen start, men trevligt resultat, eftersom fisk återigen börjar uppehålla sig i floden och laxen har återvänt. Men stränderna ett stycke utanför staden är fortfarande stängda för badande. Men snart, tror man att det blir aktuellt med bad igen. Utanför Tate Gallery i Dockområdet. The Three Graces i bakgrunden. Det finns de som ser till att bevara litet hamnkänsla i Liverpool. Kate Hutchinson förklarar att det finns en rad organisationer kring kustfrågorna. Hon beskriver behovet av sin egen organisation så här: A regional voice able to influence at regional, national and international level One voice for local coastal issues Wide partnership representing wide range of interests New opportunities for better understanding, joint-working and synergy. The North West Coastal Forum var det första liknande forum som etablerades I England efter att EU lyft frågan om integrerade kustzonsplanering (ICZM). Modellen har marknadsförts som en modell för good practise i ICZM. En enkel uppställning antyder vidden av detta forum. So what is the North West Coastal Forum? A multi-sector partnership bringing together coastal stakeholders from the public, private and voluntary sectors on both the Management Board and task-based groups. Management board: 29 organisations, independent annually elected chair (ordförande) Funded from a wide variety of sources, PO salary and secretariat provided by the NWRA (motsv. länsstyrelsen). Merged with the North West Bathing Water Forum inautumn 2002.

7 Tydligare idébildning kring samråd Graham Lymberty är tjänsteman och verksam i ett annat kustforum som heter Liverpool Bay Coastal Group. Denna organisation ingår i ett nationellt grepp att formera främst regionala myndigheter i samverkan kring kustfrågor. Graham har satt upp några principer för att dessa partnership ska fungera: Recognize and Accept the Need för Partnership Develop Clarity and Realism of Pupose Ensure Comittment and Ownership Develop and Maintain Trust Create Clear and Robust Partnership Arrangements Monitor, Measure and Learn. Det finns en uppfattning att engelsmän är duktiga på samråd och partnerskap. Hur väl det stämmer är förstås svårt att svara på men partnerskapets roll är mycket stark i naturoch miljövård i Storbritannien. Det verkar också som att det finns en starkare idébildning förankrad i den akademiska världen i Storbritannien än i Norden. Det är omöjligt att snabbt bedöma vems partnership som är bäst. De engelska eller de nordiska. Det kanske inte heller är viktigt. En väsentlig skillnad är dock att de engelska partnershipen kring kustfrågor har varit en förutsättning för att många frågor ska upp på bordet. En betydligt mindre offentlig budget för natur- och miljöfrågor torde ha lett till att fler grupper tagit tag i frågeställningar som inte samhället har mäktat med. ICZM har understrykt betydelsen av partnership och samråd och ingen verkar hävda att detta perspektiv är galet. Tvärtom välkomnas tanken att breda samråd med många inblandade är en bra bas för framtida kustplanering och förvaltning. En sak som skiljer åtminstone England från åtminstone Sverige är att engelsmännen har en klarare idébildning kring samråd och partnerskap via sina universitet som på många håll ger kurser i dessa principer. Motsvarigheten finns i viss mån i Sverige men inte i samma utsträckning. Hur rekryteras facilitators? En modern benämning för samordnare av samråd och partnership är facilitator. Alla vet på ett ungefär vad de betyder och alla vet på ett ungefär vad en sån ska göra. I vart fall har vi sett vilken oerhörd skillnad det är på den talangfulle samordnaren/facilitatorn och den ordinära. Frågan är då hur man tillförsäkrar projekt och partnerskap dessa skickliga drivkrafter? Och hur gör man för att skaran funktionella facilitators ska växa? Graham Lymbery har inte svaren på frågorna men han markerar att det förstås inte är så att vissa kan och andra inte. Man kan lära sig hantera människor och samverkansprojekt och kunskapsbildningen måste stimuleras så att rekrytering av duktiga facilitators inte står och faller med att någon av dessa självlärda trollkarlar som på nåt mystiskt sätt får allt att hända när lediga. Kunskapsnivån måste upp generellt om hur samråd görs konstruktiva. Fortfarande badförbud På stranden alldeles utanför Liverpool är det fortfarande badförbud och en rad andra förbud. Men man räknar med att det snart blir badbart. På bilden Kate Hutchinson. Beachmanagement innebär bland annat att skydda sanddyner och vägar mot ökande våghöjder och vattenstånd. Strandområdet utanför Liverpool bevakas och förvaltas av en organisation med ett 10-tal anställda/frivilligga.

8 Efter lunch tar vi oss till stranden i utkanten av Liverpool. Stranden är som sagt inte ett badområde, men inte desto mindre ett viktigt rekreationsområde. Liverpoolborna promenerar på stranden och man leker på stranden. Och så småningom ska det badas. Bara vattnet blir litet bättre. För oss nordbor är många av frågeställningarna främmande när det gäller beach-management. Med tidvattenskillnader på tio meter är säkerhetsfrågan längs stränderna essentiell. Tidvattnet och klimatförändringar med ökande våghöjder och vindhastigheter sätter samtidigt stort tryck på bevarandet av strandlinjer med sanddyner och andra resurser som är viktiga för att kusten skall behålla sin attraktionskraft. Fredag den 22 september Irish Sea Pilot ett syskonprojekt till Forum Skagerrak? Første punkt var et møde i English nature Office i Murley Moss, Kendal i udkanten af Lake District cirka 150 km nord for Liverpool. Her gav Steve Atkins fra North Western and North Wales sea Fisheries Committee (tidligere arbejdet med ICZM I Irish Sea) en gennemgang af Irish Sea Pilot, et projekt der på mange måder minder om Forum Skagerak. Projektet startede som regeringsprojekt i 1998 med mål at kunne overvåge og måle påvirkningen af naturen. Se hands out fra powerpoint om opdeling i zoner, hvor man med dataindsamling, Gis, ekkolod og MARXAN softwareprogrammet kan kortlægge og prioritere beskyttelsesværdige habitatområder (26) og 170 arter. Softwareprogrammet er et eksisterende program udviklet i Australien. Kan downloades fra nettet. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem England, Skotland, Nordirland, Irland og Wales. En stor del af datamængden fandtes på sammenlignelig form i forvejen, og det er lettere med et samarbejde mellem to suveræne nationer end hvis det skulle have været et projekt i Nordsøen med mange stakeholders. Projektet er meget top-down styret og kun med råd fra lokalt hold. Der var afholdt 1 workshop i hvert land og udsendt newsletters på website. Én af erfaringerne fra projektet er at der burde have været afholdt flere workshops. Fiskerne er ikke inddraget i projektet. Der var afsat 18 måneder til at gennemføre projektet i. Datagrundlager er forholdsvist godt langs kysterne, medens det bliver dårligere jo længere afstanden er til kysterne. Projektet er finansieret af DEFRA. Projektet er afsluttet og sendt til regeringen med anbefalinger. Regeringen vil anvende projektet til i en beslutning om hvad næste skridt skal være. Marin lov i sikte Målet er en national lovgivning, en Spatial plan, en awareness hos politikerne om god bevaringsværdig tilstand. Forventelig vil GB i 2006/2007 udarbejde en Marin lov, der tilgodeser miljøet. Der henvises til anvendte overheads og mailadresser. Caroline Salthouse talte om Marine Spatial Planning and National ICZM Der henvises til : UK MARINE SPATIAL PLANNING PILOT STUDY og ICZM in the UK: A STOCKTAKE udleveret til deltagerne. Den første rapport er udgivet i april Februar 2006 oplæg til koordineret strategi. Oplæggene vil være forskellige fra Irland, Wales, England og Skotland. Den afsluttende rapport vil indeholde anbefalinger. Mange uafklarede spørgsmål: Hvordan forenkle regulering af den marine planlægning? Hvad bliver resultatet? Hvilke anbefalinger? Hvilke beslutninger? Susannah Bleakley fra Morecambe Partnership. Uddannet som geolog med tidligere beskæftigelse inden for olie- og gasindustrien. En lokal interessegruppe fra et område på indbyggere med traditionel hensygnende industri (skibsbygning) og store turismeinteresser/. 10 meters forskel på ebbe og flod, mudderbankerne er det vigtigste vadefugleområde i England, ligesom saltmarsken er den største i UK.

9 Man er funded af private bidragsydere, ca Euro pr år. Man søger konfliktløsning mellem benyttere og beskyttere inden konflikten opstår, gerne igennem kommunikation og vidensformidling til især industri, fiskere og lokale myndigheder. Der er flere udfordringer, skal området være til battleships eller birds. Skal der laves en bro med tidevandsbaseret elproduktion, skal cockling muslingen beskyttes, eller kan man tillade uorganiseret høst. Man har dannet baggrundsgrupper med lokale ildsjæle, man renser strandene (1000 frivillige deltager hvert år) Man skaber tillid, man sørger for at fokusere på det vigtige, man etablerer fælles medejerskab til miljøinitiativer, man har trust hos myndigheder og industri, man står uden for bestemte interessegrupper. De første 5 år var brugt til at opbygge gensidig tillid blandt interessenterne. Fællesskabet accepteres, da man ved, at deltagernes meninger ikke vil blive brugt mod dem. Det var ikke altid muligt nå konsensus. Arbejdede sammen med grundskoler, hvor eleverne ikke så meget debatterede, men kom med mange ideer og stillede relevante spørgsmål. I øjeblikket vurderede man den anvendte arbejdsmetode ved at stille kritiske spørgsmål til sig selv. Målet er at gennemføre forbedringer. Erfaringen viser, at én af de væsentligste forudsætninger for at et projekt lykkes er projektlederens menneskelige kvalifikationer. Men ting tager tid og man kunne bruge langt flere penge. Susannah virkede som en energisk, veltalende ngo er, der brænder for sagen og har tilsyneladende inspireret mange. På spørgsmålet om hun af nogle blev betegnet som en irriteret tree-hugger sagde hun, at industri, fiskere og andre benyttere af naturen ikke så hendes organisation som modstander, men som god medspiller til fælles bedste. Hendes tidligere beskæftigelse i industrien havde været gavnlig i samarbejdet med industrien. Det var ikke alle de tilstedeværende englænderne, der fuldt og helt gav hende ret. Steve Atkins, North Western and North Wales sea Fisheries Committee talte om Inshore Fisheries Management in the UK. Steve Atkins var projektledare för Irish Sea Pilot och föredrog hur arbetet lagts upp. Nu arbetar han med bland fiskeritillsyn och förvaltning, Här syns ett arbetsfordon som används i bukten för tillsyn av bland annat musselfisket. Fiskerikontrollen i kystnære farvande er styret af 12 fiskeriinspektionskontorer. Irish Sea området indenfor 6 sømil har 5-6 inspektører med et antal hjælpere, som med båd, gummibåd og beachbuggy kontrollerer fiskerne med hensyn til redskabernes og fangsternes lovlighed. Der er tale om en lille organisation i forhold til en kyststrækning på 1000 miles. Sidste år gennemførtes 400 inspektioner på fiskerbåde på havet. Det overvejes om ansvarsområdet skal udvides til 12 sømilegrænsen. Det vil kræve anden båd til inspektionen. Der er regler om bådstørrelse og tilladelig fangst. Bådene konstrueres efter reglerne og resultatet er til tider usædvanligt i forhold til traditionelle bådtyper. Fiskeriet efter muslinger omfatter en flytning af muslinger til områder med bedre vækstbetingelser. Indsamling af hjertemuslinger er en omfattende og indbringende aktivitet i området. Sidste år kostede 1 tons hjertemuslinger op til pund. Alternative metoder til indsamling af muslinger afprøves. Bland annat skraber efter traktor. Desuden foretager fiskerikontrollen videnskabelige indsamlinger ved hjælp af vandprøver og dybdemålinger. Der blev snakket noget om de ulovlige cockling ( hjertemuslinger ) opsamlinger af blandt andet illegale emigranter. Der kunne være risiko for et højprofileret habitatområde natura 2000 ville blive ødelagt til skade for især Oystercatchers fuglene (strandskata) 25% af Europas bestand besøgte habitatområderne. Eftermiddag var besigtigelse af Arnside Knott, Arnside and Silverdale ANOB og Tern Project. Arnside Knott. Guide: Ian Henderson, Arnside and Silverdale AONB. Vi fik udleveret Arnside and Silverdale, Area of outstanding natural beauty, Management Plan. Arnside Knott er en limstenshøj på 159 m. Limstenen er dækket af et tyndt lag jord. Plantevæksten på Arnside Knott er Floden rusar in i Morecamb Bay med en fart av km/h. I december 2004 överraskades 22 illegala kinesiska musselplockare av vattnet och drunknade.

10 unik med mange forskellige planter og græsser som følge af de særlige klimatiske og jordbundsmæssige forhold. For at holde græsset nede og undgå ophobning af visne græsser anvendes heste og kvæg til afgræsning. Fra Arnside Knott er der en imponerende udsigt over floden Kent og Morecambe Bugt. På besøgstidspunktet var der ebbe og enorme sandflader omkring floden og i bugten. Tidevandet var på vej ind. Tidevandet bevæger sig med en hastighed på km i timen. Der er op til 10 meters forskel i vandniveau ved ebbe og flod. Området krævede 1 menneskeliv årligt, som følge af tidevandet. Området er kendt for sit fugleliv. En stor del af muslingeæderne holder til i området. Deres teknik er forskellig. Nogle suger muslingen ud, medens andre tager muslingen op og knuser den. Forekomsten af hjertemuslinger har været enorm. For at formeringen kan lykkes skal der være 50 hjertemuslinger per kvadratmeter. Bestanden i området var nået op på 1000 hjertemuslinger pr kvadratmeter. Fiskeriet (indsamlingen) blev givet fri sidste år. Da man samtidig havde lukket for indsamlingen på arealer ved Holland blev der et enormt pres på området. På en god dag kunne en samler tjene 600 pund ved indsamlingen i begyndelsen af perioden. Der er store ønsker om en regulering af indsamlingen, men rettighederne beror på gammel lov, som er vanskelig at ændre. Generelt manglede der ressourcer til at pleje området. Tern Project. Guide Ged McAllister, Lancaster City Council, tbc. The Tern Project syftar till att lyfta kaj- och pirområdet i Morecambe. De stora turistströmmarna har dragit förbi, men det gäller att sörja även för att de bofasta och helggäster trivs och sprider ordet om ett levande samhälle. Fåglarna i olika storlekar och material är ett genomgående tema. På bilden ovan syns den legendariske komikern xxxx xxx som härstammar från Morecambe. Göran Bengtsson, ordförande i Forum Skagerraks styrgrupp, är den andre i duon. Tern projektet er en samling kunstværker langs søpromenaden i Morecambe, Lancashire. Ved stormene i 1979, 83 og 90 blev der ødelagt to moler i Morecambe og promenaden blev stærkt beskadiget. Da 65% af byen bag bygværkerne ligger lavere end beskyttelsesmuren medføret det store skader på bygningerne. I forbindelse med genopbygningen af en mole og søpromenaden koblede man et kunstprojekt på. I dag er genopbygningen gennemført og er 8 km. lang. Overalt er der lavet kunstværker udført af skoleelever og etablerede kunstnere. Eet at projekterne medførte dyb uenighed mellem byrådet og kunstneren, som ikke var tilfreds med resultatet.

11 Den nyrestaurerede mole er meget bred som følge af at den tidligere var kørevej til dokkerne. Et gennemgående motiv i kunsten er fugle, som har tilknytning til havet, som er præget af tidevandet. Én af fuglede var skarven, som accepteres i kystzonen, men måtte skydes på licens ved indvande. Turistsæsonen varede kun 2 måneder. Det var et stort ønske at forlænge turistsæsonen. Attraktionen er fuglene i området og de er mest aktive i foråret. Slutsatser och utmaningar inför framtiden Avsikten med vår resa: Att söka inspiration och eventuellt partners inför ett bildande av ett permanent Forum Skagerrak förvaltades väl genom ett tight men välarbetat program buret av en rad samverkanspartners i England och på Nordirland. Vi har anledning att upprätthålla dialogen med dessa partners när vi ska föreslå hur en permanent organisation ska se ut för att bäst tillvarata och utveckla Skagerraks värden som biologisk/ekonomisk/kulturell bas. Vi som gjorde resan den september Danmark: Ole Hermansen och Henrik Ringbaek Madsen Norge: Bjørn Ketil Gudevold och Andreas Lervik. Sverige: Mats Abrahamsson, Göran Bengtsson, Steve Hidinger, Niklas Wennberg och Tord Wennerblom. Irländska Sjön vid Holyhead,

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotbolls- och sportresor i många år. Det har resulterat i att vi är en av Skandinaviens billigaste

Läs mer

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer.

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. Vilka är vi? Sportfiske Vi är ett Gävleföretag med flerårig erfarenhet inom branschen. Vi producerar värden och upplevelser genom att formge och genomföra event,

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

UPPNÅ ERA FÖRSÄLJNINGSMÅL MED FOTBOLL

UPPNÅ ERA FÖRSÄLJNINGSMÅL MED FOTBOLL UPPNÅ ERA FÖRSÄLJNINGSMÅL MED FOTBOLL LÄTT SÅLT STORA VINST MARGINALER SÄKRA KÖPSYSTEM UTBUD SOM TÄCKER ALLA MÅLGRUPPER PERSONLIG SERVICE FOTBOLL = VÄXANDE TREND VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har

Läs mer

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE SKIP TO MAIN CONTENT Home 2015 Malmö SE Program Program Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE Mind the gaps - att skapa lika förutsättningar för alla unga *Programmet för Storstadens Hjärta och

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson (f.o.m 9), Björn Aspelin, Inga-Lill Håkansson ( 1-6), Bo Ynger och Folke Johansson (sammankallande).

Läs mer

Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004

Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Allmänt Det andra Malmö-mötet Kvalitet i strålskyddsarbetet hölls på Radisson SAS Hotel i Malmö den 4 5 februari 2004. Mötet arrangerades av NSFS,

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Traditionell medicin och odontologi

Traditionell medicin och odontologi Traditionell medicin och odontologi Kursresa till Mongoliet 20-29 augusti 2012 Privat tilläggsresa: Vandring med kameler i Gobi 17-22 augusti 2012 Resplan Resan kan kombineras med FDI-kongressen i Hongkong

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna Årgång 3, nr 3, December 2009 Julen närmar sig och vi börjar redan tänka på ledighet Eller kanske inte! Under julhelgerna kör ni föreningar så många cumap-cuper att det knappt går att hålla räkningen på

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 BAKGRUND Vi som ska åka är 12 elever och 2 handledare från samhällsprogrammet åk 2, men inriktning ekonomi. Vi vill göra en

Läs mer

vid biogasproduktion Samhälle och näringsliv stödjer Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se Biogasanläggningar i Skåne

vid biogasproduktion Samhälle och näringsliv stödjer Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se Biogasanläggningar i Skåne Lönsamhetspotential vid biogasproduktion Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se -Biogas Syd är ett regionalt samverkansprojekt för biogasintressenter i södra Sverige - Projektet har som mål att

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

26 28 29.2 33 37 40.3 47

26 28 29.2 33 37 40.3 47 26 28 29.2 33 37 40.3 47 33 VARV VÆRFT Delphia, som ägs av två bröder, startade att bygga båtar 1990. Idag har man Polens och en utav Europas modernaste produktionsanläggningar för att bygga både motor-

Läs mer

Vietnam & Kambodja LIGHT

Vietnam & Kambodja LIGHT Vietnam & Kambodja LIGHT 12 DAGAR HO CHI MINH CITY - SIEM REAP - SIHANOUKVILLE - PHNOM PENH NYHET! Upplev södra Vietnam och Kambodjas allra främsta sevärdheter. Vi inleder vår resa i spännande Ho Chi Minh

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Fredag 16 oktober - lördag 17 oktober Plats: Naturhistoriska Riksmuséet Stockholm 1 Fakta om konferensen

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY 2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY Resans arrangör är Safari Classic Rally tillsammans med Rallytravels. En upplevelse av Afrika och des kultur och följa The toughest Rally of the world

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004 Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM The project is co-financed by ERDF through the InterregIIIB North Sea Region programme

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund rf

Finlands Svenska Orienteringsförbund rf GB11 2015 INBJUDAN ÅLAND 2015 IR-LÄGER! Nu siktar vi på uthållighetslägret på Åland. Vi börjar lägret tisdagen 14.07.2015 kl. 0740 i Åbo hamn och slutar lägret torsdagen 23.7.2015 i Åbo. Vi har ett intressant

Läs mer

Sydafrika. East London och Kapstaden. Avresa: 7/3 2012 15 dagar

Sydafrika. East London och Kapstaden. Avresa: 7/3 2012 15 dagar Sydafrika East London och Kapstaden Avresa: 7/3 2012 15 dagar Dag 1 (Sandviken) - Gävle - Johannesburg Vår resa börjar kl 11.30 med att hämta resenärer i Sandviken. Vi åker vidare via Gävle till Arlanda

Läs mer

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen personer intresserade av fiske Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen kvinnor / män som fiskat 2004 Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske,

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Kungsörnsymposium 2007

Kungsörnsymposium 2007 MAGNUS MARTINSSON Kungsörnsymposium 2007 Kungsörnsymposiet är det 9:e i ordningen och vänder sig till dig som jobbar ideellt eller yrkesmässigt med inventering av och forskning om kungsörn. Gotland har

Läs mer

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon Sveriges hamnar - Idag och i morgon Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

2010-12-07 kl 11.00-16.00. Pege Schelander, sekreterare/verkställande tjänsteman. Före VRBK:s möte har Vattenmyndigheten, VM, tillsammans med

2010-12-07 kl 11.00-16.00. Pege Schelander, sekreterare/verkställande tjänsteman. Före VRBK:s möte har Vattenmyndigheten, VM, tillsammans med Vattenrådet för Bohuskusten, VRBK Styrelsen Protokoll 2010-12-07 Plats och tid Gryyab AB, Göteborg 2010-12-07 kl 11.00-16.00 Närvarande Ej närvarande Magnus Jakobsson, ordf Knut Andrén Boel Lanne Björn

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Portfolio. Frösundavik Fredrik var projektledare för uppförandet av Frösundavik samt Platsansvarig

Portfolio. Frösundavik Fredrik var projektledare för uppförandet av Frösundavik samt Platsansvarig Portfolio Bakgrund SES09 Under andra halvåret 2009 har Sverige varit ordförandeland i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige har lett arbetet i EU:s ministerråd och också representerat EU utåt. Under

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 31, 6 augusti 2011 Alla bilder där inget annat anges: Lars Lindskog

Nyheter från Radiomuseet Nr 31, 6 augusti 2011 Alla bilder där inget annat anges: Lars Lindskog Nyheter från Radiomuseet Nr 31, 6 augusti 2011 Alla bilder där inget annat anges: Lars Lindskog 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat

Läs mer

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR?

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Lärdomar från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007 2013 INNEHÅLL Havet och historien binder oss samman... 3 Fakta om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden Program NTPR-resan 2007 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden NTPR 2007 dag för dag Lördagen den 2 juni Klockan 8:00 lämnar Stenafärjan Göteborg och då finns vi ombord. 11:15 är vi i Frederikshavn

Läs mer

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Antal svar: 26 1. Öppen fråga Min spontana kommentar till dig Lasse är... Motiverande, bra energy, bra kunskap om ämnet, inspirerande som person,

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015

I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015 I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015 Välkommen med på en spännande resa till det okända Spanien, de vilda och vackra nordvästra provinsen, Galicien. Vi reser med flyg, lokaltåg och

Läs mer

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll:

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Transport inom Sverige... 1 Transport till utlandet... 3 Icke kvitterade transportsedlar... 5 Hantering av manuellt kvitterade utländska

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Väddsandbi Foto Niklas Johansson Arbetssätt Arbetet ska ske i samverkan med andra regionala aktörer. Mål att ta fram en strategi för hur biologisk

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt?

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Seminariet arrangeras av SESAM Sverige i samarbete

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Sydafrika. Avresa: 7 mars 2015 15 dagar

Sydafrika. Avresa: 7 mars 2015 15 dagar Sydafrika East London och Kapstaden Avresa: 7 mars 2015 15 dagar Vi erbjuder här en unik resa till Sydafrika med Laila Nordfors som reseledare. Laila har på uppdrag av Gävle Kommun haft ett tätt samarbete

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

Kniv, gaffel och Internet. Utgångsfråga. Efter Nätet?

Kniv, gaffel och Internet. Utgångsfråga. Efter Nätet? Kniv, gaffel och Internet Om tiden efter Nätet Nicklas Lundblad 020050228 Utgångsfråga Hittills har vi studerat hur Internet förändrar saker: hur Nätet förändrar ekonomi, samhälle, teknik och rättssystem.

Läs mer

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål Vem är jag? Ordförande i BGORJ Affärsområdeschef

Läs mer

Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter...

Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter... Kommunikationsplan Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för kommunikationen... 2 Strategier... 3 Organisation... 4 Målgrupper... 4 Aktiviteter... 6 Aktivitetslista och tidsplan... 7 Ansvar... 7 Budget...

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Följ med BTF till London 25 28 september 2015

Följ med BTF till London 25 28 september 2015 Följ med BTF till London 25 28 september 2015 L O N D O N CALLLING Det finns många olika skäl att åka till Englands huvudstad. På den här resan är vårt mål att gästa ett av världens mest intressanta arkitektkontor

Läs mer

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan.

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan. 5 inspirerande tips Om hur Du säljer mer på mässan. Tips # 1 Le. Ett gott skratt förlänger livet, heter det ju. Läkaren och föreläsaren Nisse Simonson påstår att det är vetenskapligt bevisat att surkartarna

Läs mer

Lyt, hør og forstå. Tekst Marie Bengts, Foto Mats Erlandsson, Ill Eva Lindström

Lyt, hør og forstå. Tekst Marie Bengts, Foto Mats Erlandsson, Ill Eva Lindström Lyt, hør og forstå Skultuna har længe været forbun med messingfremstilling. Nu er snarere kunsten at lytte og reflektere der er den gamle industribys særpræg. Tekst Marie Bengts, Foto Mats Erlandsson,

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Mats Benner, presentation för den norska produktivitetskommissionen, 20 augusti 2015 Byggd på två rapporter: Evaluation of The Kristian

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

LET ÔSS ENTERTAIN YOU

LET ÔSS ENTERTAIN YOU LET ÔSS ENTERTAIN YOU IBLAND ÄR DET OK ATT SKRYTA Vi i Sunne kan det här med stora arrangemang. Vi har gjort det förut, och kan göra det igen... och igen... och igen. Nu är det er tur att se vad vi går

Läs mer