Irländska Sjön ett syskonhav till Skagerrak?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Irländska Sjön ett syskonhav till Skagerrak?"

Transkript

1 Irländska Sjön ett syskonhav till Skagerrak? Rapport från styrgruppens studieresa till Irländska sjön den september Rapporten är skriven och illustrerad av deltagarna. Niklas Wennberg har agerat redaktör

2 Rapport från Forum Skagerrak, styrgruppens studieresa till Irländska Sjön den september Rapporten är skriven och illustrerad av deltagarna. Niklas Wennberg har agerat redaktör. Irländska Sjön ett syskonhav till Skagerrak? I Merseys mynningsområde, i Liverpool, står hundratals av dessa metallfigurer vända mot havet. Stora satsningar görs för att lyfta Liverpool ekonomiskt och miljömässigt. Laxen stiger i floden igen. Om några går ska badförbudet vara historia. När Forum Skagerraks styrgrupp for västerut i slutet av september 2005, var syftet att söka inspiration, kunskap och partners inför en tänkt uppbyggnad av ett permanent Forum Skagerrak på någon sida av Skagerrak. Irländska Sjön har flera karaktärsdrag gemensamt med Skagerrak. Dessutom har ett av Europas mest uppmärksammade pilotprojekt kring det europeiska vattendirektivet genomförts här. Irish Sea Pilot lyfts fram, av bland annat svenska miljödepartementet, som högintressant platsspecifik fördjupning av tankarna i vattendirektivet. Likheterna är påtagliga mellan dessa vattenområden. Enklaste utgångspunkten är förstås att plocka fram kartboken och genast konstaterar man att Skagerrak och Irländska Sjön är relativt små vattendomäner inklämda mellan flera länder och regioner. Irländska Sjön delas av England, Wales, Skottland, Irland och Nordirland. Skagerrak av Danmark, Norge och Sverige. Och när det gäller anspråken på havsområdenas olika resurser så är likheterna betydande. Intressenterna som vill nyttja havet är hundratals och listan på vad havet är bra för är kolossalt lång: - Fiske - Olja-/gasutvinning - Kvittblivning av flytande och fast avfall, inklusive radioaktivt avfall - Bad- och båtturism - Bosättning - Sandutvinning - Rörligt friluftsliv - Med mera 1

3 Det mesta förenar På ett par punkter är problembeskrivningarna mellan Skagerrak och Irländska Sjön väldigt aparta. När Engelsmännen beskrev faran med tidvattnet i Morecambe Bay, strax norr om Liverpool, delade vi inte erfarenheten. Strax före jul 2004 drunknade 21 kinesiska illegala plockare av hjärtmussla när floden kom. Årligen omkommer två-tre personer i bukten med tidvattenskillnader på cirka 10 meter. Men som sagt de flesta problemställningar är gemensamma liksom beskrivningarna av havsområden som tillgång i behov att ett betydligt bättre och mer genomtänkt förvaltning som inbegriper praktiskt taget alla intressenter kring vattenområdet. Många blickar mot Irländska sjön Vi nämner i inledningen att bland annat svenska miljödepartement anser att Irish Sea Pilot är Europas kanske intressantaste studie av EUs vattendirektiv. Meningen var att departementet skulle göra sällskap med styrgruppen på resan men sjukdom kom i vägen. Likafullt kvarstår det gemensamma intresset att fundera vidare om erfarenheter från området kring Irländska sjön kan överföras till våra egna vatten. Projektledaren för denna Irish Sea Pilot var en av värdarna på vår resa. Vi återkommer till det mötet som ägde rum strax norr om Liverpool. Start på Nordirland Det dansk-norsk-svenska sällskapet sammanstrålade på Kastrup och landade i Belfast sen eftermiddag för att i buss färdas vidare i hyrd buss mot Port Ballantree på den norra kusten. En dryg timmes resa blev introduktionen till Nordirland. Så här i slutet av september var konflikten mellan katoliker och protestanter återigen löpsedelmaterial. IRA har samlat in sina vapen för destruktion men lojalisterna litar inte på omfattningen eftersom inga oberoende observatörer närvarat. Friden känns avlägsen när man läser statistiken som visar att nästan 50 personer skjutits under Den vanligaste modellen är att offret skjuts i ben/knä för att Ja, varför är inte så lätt att begripa för oss gäster i landet. Vidare norrut på vindlande vägar genom byar med vita stenhus, just som man föreställt sig dem. Vi åker en väg som utgår en delsträcka i ett känt roadracing-lopp. Här är hastighetsrekordet 202 miles an hour (drygt 300km/h), säger chauffören och pinar bussen runt krökarna i 70 knyck. Och här borde legendaren Dunlop (han pekar på ett hus vid vägkanten) som tyvärr förolyckades i en krasch förra året! Mycket roadracing, inte så mycket Integrated Coastal Zone Management. Port Ballantree nordväst om Belfast. Stort hav dånar i natten Vi kommer fram till hotellet i mörker. Ljudet från stora vågor röjer havets omedelbara närhet. Kate Hutchinson från Ulster Wildlife Trust, tar emot vid hotellet. Kate har arrangerat vårt besök på den irländska sidan. Dessutom är David Erwin, ordförande i Causeway Coast Heritage & Glens Trust (CCHGT) med, liksom Ken Bradley från miljödepartementet och Peter Harper som är chefstjänsteman på CCHGT. David Erwin förklarar att han är vetenskapsman, men att han i många år har funderat över hur han skall kunna göra sin vetenskap mer politisk och verksam. Att jobba via CCHGT är ett sätt, menar han. Under den sena middagens välkomstanförande markerar David de tydliga banden mellan nordbor och nordirländare. De är ingen tillfällighet att så många av oss har blå ögon. Det var här vikingarna steg i land och präglade skeppsbygge, kultur, hantverk och handel. Och som sagt människorna. Efter middagen berättar David hajhistorier. Han har faktiskt lyckats få lift av en brugdhaj med ett fast grepp om ryggfenan. Dessa vänliga, planktonätande bjässar trivs utanför kusten och borde totalfredas för artens överlevnad. Onsdag den 20 september Start inomhus Onsdagen är strålande vacker men vårt schema innebär att vi tillbringar förmiddagen i hotellets konferenslokal för en orienterande sittning om områdets kustplanefrågor. Powerpoint gör sig dåligt i fält. Irländarna är genomgående mycket proffsiga i sina presentationer och bilden av Nordirland och samråd kring ICZM växer snabbt i omfång och skärpa. En fråga som givetvis är av överordnad betydelse är Nordirlands förhållande till makten i Westminster. Ken från miljödepartementet medger att det finns en tydlig barriär mellan centralmakten och lilla Nordirland. Det mest aktuella exemplet är The Marine Bill som just nu arbetas fram inom DEFRA (Englands miljödepartement). I detta arbete är inte Nordirland tillräckligt närvarande och här krävs en uppryckning menar bland annat David Erwin som inte behöver tassa omkring. Som pensionär kan han dundra på utan risk att bli av med vare sig jobb eller auktoritet. David Erwin levererar några nyckelsentenser: You can t protect nature in isolation

4 To bring about change you have to politizise sciense Management by bringing stakeholders together Ken, David och de andra runt bordet har ett gemensamt uppdrag och det är att under 2006 leverera en strategi för ICZM för Nordirland. Snabb tillväxt från låg nivå Nordirlands miljödepartement har vuxit kolossalt de senaste tio åren. Troligen kan inte någon del av Västeuropa matcha en tillväxt i budget på flera 100 procent. Från 150 personer till 700 på tio år. Förklaringen är att utgångspunkten var ett strukturerat miljöarbete på mycket låg nivå. Hur låg nivå framkommer när en av förmiddagens presentationer handlar om samråd kring förvaltningen av Strangford Lough. En lough är en grund fjord. Den här aktuella fjorden har ett intressant kräftfiske och stora naturvärden för det rörliga friluftslivet. Här har 18 olika grupper av intressenter arbetat i tre år för att hitta en samsyn kring vad som måste göras för att rädda fjorden. Ett problem är att flera av städerna kring vattendragen som rinner ut i fjorden helt och hållet saknar rening av det kommunala avloppet. Det saknas dessutom fungerande förvaltning av det kustnära fisket och det finns ingen bra övervakning och därmed inte heller någon statistik att tala om. Samla alla parter kring bordet Caroline Nolan är anställd av Strangford Lough Management Committe. Hennes uppdrag är att samla alla partners runt fjorden till en konstruktiv dialog. Hoh har lyckats skapa ett högt deltagande från alla men det är bräckligt. Om resultaten uteblir försvinner dessa partners snabbt. Hennes kontor har ingen operativt ansvar. Hon ger bara råd. Det ger henne samtidigt en status som ingen annan har. Hennes organisation kan samarbeta med alla. Metoden är samtal och inga hårda kampanjer. Vår uppfattning är att ICZM inte handlar om att göra allting annorlunda. Det handlar om att använda befintliga strukturer bättre. We make results without going to the press Caroline Nolan Vågorna blir högre Kate Hutchinson arbetar för samarbetsorganisationen Irish Seas. Strategin att samordna olika NGOs (frivilligorgansiationer) är mycket framgångsrik. Det är lättare för kommuner, företag och departement att kommunicera med en organisation än med en rad organisationer som dessutom ofta ha så spetsiga särintressen att samtalstonen kan bli störande. Kate och hennes medlemsoragnsiationer är oroade över en rad faktorer som påverkar miljön till det sämre. Sjöfarten ökar snabbt och därmed hamnarna. Flera arter i havet är utrotningshotade. Hon nämner olika rockor som exempel. (Common Skate) Våghöjderna har ökat det senaste decenniet som en klimateffekt Stora förändringar har skett i populationer fyto- och zooplanton vilket innebär att födobasen för många organsiamer har försämrats. Gary Burrows, till vänster, och Ken Bradley från Nordirlands miljödepartement. Peter Harper, chefstjänsteman på Causeway Coast & Glens Heritage Trust. Kieran Doherty arbetar med turism och miljö på norra Nordirland. Det är avgörande att lyfta fram kulturarvet för turisterna för att skapa intresse och ansvarskänsla för platsen.

5 Kate pekar på stora problem att samordna planeringen. När exempelvis Energidepartementet nyligen föreslog platser för etablering av vågkraft sammanföll samtliga med speciellt känsliga marina biotoper. Man hade helt enkelt inte brytt sig om att samråda. Integrerar kustzoneplanering är med andra ord en angelägen fråga, enligt Kate. Nuvarande marin lagstiftning är spridd på ett 80-tal lagar och Kate kallar det hela för Rather fluffy documents that doesn t mean a lot. Nu behöver vi en Aktionsplan med deadlines och leverans av resultat! Och för det behöver vi långsiktig finansiering av arbetet att bevara havets resurser. Kate Hutchinson förklarar att många trycket är hårt på havet. Engelsk marin lagstiftning är inte mycket att ha. Rather fluffy documents that doesn t mean a lot. Nu behöver vi en Aktionsplan med deadlines och leverans av resultat, säger hon.. Dr David Erwin, ordförande i Causeway Coast Glens Heritage Trust. Strax innan solnedgång hann vi uppleva Giants Causeway som är ett världskulturarv på Nordirland. Basalt har kristalliserts i märkliga stavar som i årtusenden har fött sägner och lockat horder av besökare. Utöver det geologiska underverket såg vi i Havssula (gannet på engelska) som dyker från hög höjd och flyger under vattnet på jakt efter fisk. Våra värdar förklarade också att det finns gott om utter i området. Laxodling och hummerexport Efter förmiddagens föreläsningar ger vi oss ut i fält för att se några av de verksamheter på den norra kusten med koppling till fiske. Flera av oss hade förväntat oss att kusten skulle bestå av ett pärlband små fiskesamhällen med en rad olika fisken som bas. I själv verket är det kustnära fisket mycket glest. Och krogarna i trakten serverar sällan lokalt fångad fisk från havet. Fisken som landas sänds via grossister åt annat håll och fisken på tallriken på Nordirland kommer ofta fryst med världshaven som ursprung. Denna fattigdom var förbluffande. Eftermiddagens studieresa ägnades åt en av landets få laxodlingar med fina möjligheter att expandera. Dessutom besökte vi en hummercentral som köper hummer från olika fiskelägen och exporterar till stor del av Europa. Ingen av verksamheterna representerade egentligen ett särskilt hållbart bruk av havet. Möjligen smarta affärsidéer, men det är någonting annat. Björn med en irländsk hummer plockad ur ett levandelager med flera tusen humrar. Mr Alex McMullan driver ett familjeföretag som köper hummer och säljer över hela Europa. 44 fiskare bidrar med hummer. En fiskelicens för denna båt på 5,5 meter kostar ungefär kronor som engångskostnad.

6 Torsdag den 21 september Sällskapet lämnade Port Ballantree efter frukost. Hyrbuss till Belfast och vidare över Irländska Sjön till Liverpool. Från luften ser vi flera olje- eller gasriggar och man ser även de vidsträckta sandstränder som vi senare kommer att vandra över. Någon tror sig skönja Sellafield uppe i norr, men avståndet är troligen för långt. Fast påverkan på vattenområdet är ett faktum. Vår huvudguide i Liverpool med omnejd är Kate Hutchinson. Hon arbetar som samordnare av kustfrågor för organisationen North West Coastal Forum. En av flera så kallade partnership för kustfrågor i nordvästra England. Liverpool har genomgått en påtaglig ekonomisk uppryckning de senaste fem åren. Massiva centrala medel har plöjts in för att göra den gamla hamnstaden till en modern europeisk metropol står Liverpool som kulturhuvudstad i Europa och den pågående byggboomen är påtaglig och påfrestande. Frågan i hotellobbyn var man kan springa på mjukt underlag besvaras med: All that is exchanged for buildings. Tate Gallery Vi styr genom staden mot de tre kulturminnesmärkta byggnader som heter Three Graces. Stora örnar och gudinnor på taket och vita stenfasader. Man ser att det handlar om maktcentra från storhetstiden ett sekel tillbaka. Här låg hamnkontoret och ett par av de största shippingbolagen. Nu är dockområdet ett kulturstråk med muséer som beskriver hamnepoken och dessutom har Tate från London etablerat en filial här. Vi samlas några våningar upp i Tate-komplexet för att få en rad presentationer om olika partnership med ICZM i fokus. Återigen påminns vi om den allmänna statusen i miljöarbetet. Floden Mersey rinner genom Liverpool och mynnar i hamnområdet. Först år 2000 började man med någon som helst rening av det kommunala avloppsvattnet från denna miljonstad. Skrämmande sen start, men trevligt resultat, eftersom fisk återigen börjar uppehålla sig i floden och laxen har återvänt. Men stränderna ett stycke utanför staden är fortfarande stängda för badande. Men snart, tror man att det blir aktuellt med bad igen. Utanför Tate Gallery i Dockområdet. The Three Graces i bakgrunden. Det finns de som ser till att bevara litet hamnkänsla i Liverpool. Kate Hutchinson förklarar att det finns en rad organisationer kring kustfrågorna. Hon beskriver behovet av sin egen organisation så här: A regional voice able to influence at regional, national and international level One voice for local coastal issues Wide partnership representing wide range of interests New opportunities for better understanding, joint-working and synergy. The North West Coastal Forum var det första liknande forum som etablerades I England efter att EU lyft frågan om integrerade kustzonsplanering (ICZM). Modellen har marknadsförts som en modell för good practise i ICZM. En enkel uppställning antyder vidden av detta forum. So what is the North West Coastal Forum? A multi-sector partnership bringing together coastal stakeholders from the public, private and voluntary sectors on both the Management Board and task-based groups. Management board: 29 organisations, independent annually elected chair (ordförande) Funded from a wide variety of sources, PO salary and secretariat provided by the NWRA (motsv. länsstyrelsen). Merged with the North West Bathing Water Forum inautumn 2002.

7 Tydligare idébildning kring samråd Graham Lymberty är tjänsteman och verksam i ett annat kustforum som heter Liverpool Bay Coastal Group. Denna organisation ingår i ett nationellt grepp att formera främst regionala myndigheter i samverkan kring kustfrågor. Graham har satt upp några principer för att dessa partnership ska fungera: Recognize and Accept the Need för Partnership Develop Clarity and Realism of Pupose Ensure Comittment and Ownership Develop and Maintain Trust Create Clear and Robust Partnership Arrangements Monitor, Measure and Learn. Det finns en uppfattning att engelsmän är duktiga på samråd och partnerskap. Hur väl det stämmer är förstås svårt att svara på men partnerskapets roll är mycket stark i naturoch miljövård i Storbritannien. Det verkar också som att det finns en starkare idébildning förankrad i den akademiska världen i Storbritannien än i Norden. Det är omöjligt att snabbt bedöma vems partnership som är bäst. De engelska eller de nordiska. Det kanske inte heller är viktigt. En väsentlig skillnad är dock att de engelska partnershipen kring kustfrågor har varit en förutsättning för att många frågor ska upp på bordet. En betydligt mindre offentlig budget för natur- och miljöfrågor torde ha lett till att fler grupper tagit tag i frågeställningar som inte samhället har mäktat med. ICZM har understrykt betydelsen av partnership och samråd och ingen verkar hävda att detta perspektiv är galet. Tvärtom välkomnas tanken att breda samråd med många inblandade är en bra bas för framtida kustplanering och förvaltning. En sak som skiljer åtminstone England från åtminstone Sverige är att engelsmännen har en klarare idébildning kring samråd och partnerskap via sina universitet som på många håll ger kurser i dessa principer. Motsvarigheten finns i viss mån i Sverige men inte i samma utsträckning. Hur rekryteras facilitators? En modern benämning för samordnare av samråd och partnership är facilitator. Alla vet på ett ungefär vad de betyder och alla vet på ett ungefär vad en sån ska göra. I vart fall har vi sett vilken oerhörd skillnad det är på den talangfulle samordnaren/facilitatorn och den ordinära. Frågan är då hur man tillförsäkrar projekt och partnerskap dessa skickliga drivkrafter? Och hur gör man för att skaran funktionella facilitators ska växa? Graham Lymbery har inte svaren på frågorna men han markerar att det förstås inte är så att vissa kan och andra inte. Man kan lära sig hantera människor och samverkansprojekt och kunskapsbildningen måste stimuleras så att rekrytering av duktiga facilitators inte står och faller med att någon av dessa självlärda trollkarlar som på nåt mystiskt sätt får allt att hända när lediga. Kunskapsnivån måste upp generellt om hur samråd görs konstruktiva. Fortfarande badförbud På stranden alldeles utanför Liverpool är det fortfarande badförbud och en rad andra förbud. Men man räknar med att det snart blir badbart. På bilden Kate Hutchinson. Beachmanagement innebär bland annat att skydda sanddyner och vägar mot ökande våghöjder och vattenstånd. Strandområdet utanför Liverpool bevakas och förvaltas av en organisation med ett 10-tal anställda/frivilligga.

8 Efter lunch tar vi oss till stranden i utkanten av Liverpool. Stranden är som sagt inte ett badområde, men inte desto mindre ett viktigt rekreationsområde. Liverpoolborna promenerar på stranden och man leker på stranden. Och så småningom ska det badas. Bara vattnet blir litet bättre. För oss nordbor är många av frågeställningarna främmande när det gäller beach-management. Med tidvattenskillnader på tio meter är säkerhetsfrågan längs stränderna essentiell. Tidvattnet och klimatförändringar med ökande våghöjder och vindhastigheter sätter samtidigt stort tryck på bevarandet av strandlinjer med sanddyner och andra resurser som är viktiga för att kusten skall behålla sin attraktionskraft. Fredag den 22 september Irish Sea Pilot ett syskonprojekt till Forum Skagerrak? Første punkt var et møde i English nature Office i Murley Moss, Kendal i udkanten af Lake District cirka 150 km nord for Liverpool. Her gav Steve Atkins fra North Western and North Wales sea Fisheries Committee (tidligere arbejdet med ICZM I Irish Sea) en gennemgang af Irish Sea Pilot, et projekt der på mange måder minder om Forum Skagerak. Projektet startede som regeringsprojekt i 1998 med mål at kunne overvåge og måle påvirkningen af naturen. Se hands out fra powerpoint om opdeling i zoner, hvor man med dataindsamling, Gis, ekkolod og MARXAN softwareprogrammet kan kortlægge og prioritere beskyttelsesværdige habitatområder (26) og 170 arter. Softwareprogrammet er et eksisterende program udviklet i Australien. Kan downloades fra nettet. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem England, Skotland, Nordirland, Irland og Wales. En stor del af datamængden fandtes på sammenlignelig form i forvejen, og det er lettere med et samarbejde mellem to suveræne nationer end hvis det skulle have været et projekt i Nordsøen med mange stakeholders. Projektet er meget top-down styret og kun med råd fra lokalt hold. Der var afholdt 1 workshop i hvert land og udsendt newsletters på website. Én af erfaringerne fra projektet er at der burde have været afholdt flere workshops. Fiskerne er ikke inddraget i projektet. Der var afsat 18 måneder til at gennemføre projektet i. Datagrundlager er forholdsvist godt langs kysterne, medens det bliver dårligere jo længere afstanden er til kysterne. Projektet er finansieret af DEFRA. Projektet er afsluttet og sendt til regeringen med anbefalinger. Regeringen vil anvende projektet til i en beslutning om hvad næste skridt skal være. Marin lov i sikte Målet er en national lovgivning, en Spatial plan, en awareness hos politikerne om god bevaringsværdig tilstand. Forventelig vil GB i 2006/2007 udarbejde en Marin lov, der tilgodeser miljøet. Der henvises til anvendte overheads og mailadresser. Caroline Salthouse talte om Marine Spatial Planning and National ICZM Der henvises til : UK MARINE SPATIAL PLANNING PILOT STUDY og ICZM in the UK: A STOCKTAKE udleveret til deltagerne. Den første rapport er udgivet i april Februar 2006 oplæg til koordineret strategi. Oplæggene vil være forskellige fra Irland, Wales, England og Skotland. Den afsluttende rapport vil indeholde anbefalinger. Mange uafklarede spørgsmål: Hvordan forenkle regulering af den marine planlægning? Hvad bliver resultatet? Hvilke anbefalinger? Hvilke beslutninger? Susannah Bleakley fra Morecambe Partnership. Uddannet som geolog med tidligere beskæftigelse inden for olie- og gasindustrien. En lokal interessegruppe fra et område på indbyggere med traditionel hensygnende industri (skibsbygning) og store turismeinteresser/. 10 meters forskel på ebbe og flod, mudderbankerne er det vigtigste vadefugleområde i England, ligesom saltmarsken er den største i UK.

9 Man er funded af private bidragsydere, ca Euro pr år. Man søger konfliktløsning mellem benyttere og beskyttere inden konflikten opstår, gerne igennem kommunikation og vidensformidling til især industri, fiskere og lokale myndigheder. Der er flere udfordringer, skal området være til battleships eller birds. Skal der laves en bro med tidevandsbaseret elproduktion, skal cockling muslingen beskyttes, eller kan man tillade uorganiseret høst. Man har dannet baggrundsgrupper med lokale ildsjæle, man renser strandene (1000 frivillige deltager hvert år) Man skaber tillid, man sørger for at fokusere på det vigtige, man etablerer fælles medejerskab til miljøinitiativer, man har trust hos myndigheder og industri, man står uden for bestemte interessegrupper. De første 5 år var brugt til at opbygge gensidig tillid blandt interessenterne. Fællesskabet accepteres, da man ved, at deltagernes meninger ikke vil blive brugt mod dem. Det var ikke altid muligt nå konsensus. Arbejdede sammen med grundskoler, hvor eleverne ikke så meget debatterede, men kom med mange ideer og stillede relevante spørgsmål. I øjeblikket vurderede man den anvendte arbejdsmetode ved at stille kritiske spørgsmål til sig selv. Målet er at gennemføre forbedringer. Erfaringen viser, at én af de væsentligste forudsætninger for at et projekt lykkes er projektlederens menneskelige kvalifikationer. Men ting tager tid og man kunne bruge langt flere penge. Susannah virkede som en energisk, veltalende ngo er, der brænder for sagen og har tilsyneladende inspireret mange. På spørgsmålet om hun af nogle blev betegnet som en irriteret tree-hugger sagde hun, at industri, fiskere og andre benyttere af naturen ikke så hendes organisation som modstander, men som god medspiller til fælles bedste. Hendes tidligere beskæftigelse i industrien havde været gavnlig i samarbejdet med industrien. Det var ikke alle de tilstedeværende englænderne, der fuldt og helt gav hende ret. Steve Atkins, North Western and North Wales sea Fisheries Committee talte om Inshore Fisheries Management in the UK. Steve Atkins var projektledare för Irish Sea Pilot och föredrog hur arbetet lagts upp. Nu arbetar han med bland fiskeritillsyn och förvaltning, Här syns ett arbetsfordon som används i bukten för tillsyn av bland annat musselfisket. Fiskerikontrollen i kystnære farvande er styret af 12 fiskeriinspektionskontorer. Irish Sea området indenfor 6 sømil har 5-6 inspektører med et antal hjælpere, som med båd, gummibåd og beachbuggy kontrollerer fiskerne med hensyn til redskabernes og fangsternes lovlighed. Der er tale om en lille organisation i forhold til en kyststrækning på 1000 miles. Sidste år gennemførtes 400 inspektioner på fiskerbåde på havet. Det overvejes om ansvarsområdet skal udvides til 12 sømilegrænsen. Det vil kræve anden båd til inspektionen. Der er regler om bådstørrelse og tilladelig fangst. Bådene konstrueres efter reglerne og resultatet er til tider usædvanligt i forhold til traditionelle bådtyper. Fiskeriet efter muslinger omfatter en flytning af muslinger til områder med bedre vækstbetingelser. Indsamling af hjertemuslinger er en omfattende og indbringende aktivitet i området. Sidste år kostede 1 tons hjertemuslinger op til pund. Alternative metoder til indsamling af muslinger afprøves. Bland annat skraber efter traktor. Desuden foretager fiskerikontrollen videnskabelige indsamlinger ved hjælp af vandprøver og dybdemålinger. Der blev snakket noget om de ulovlige cockling ( hjertemuslinger ) opsamlinger af blandt andet illegale emigranter. Der kunne være risiko for et højprofileret habitatområde natura 2000 ville blive ødelagt til skade for især Oystercatchers fuglene (strandskata) 25% af Europas bestand besøgte habitatområderne. Eftermiddag var besigtigelse af Arnside Knott, Arnside and Silverdale ANOB og Tern Project. Arnside Knott. Guide: Ian Henderson, Arnside and Silverdale AONB. Vi fik udleveret Arnside and Silverdale, Area of outstanding natural beauty, Management Plan. Arnside Knott er en limstenshøj på 159 m. Limstenen er dækket af et tyndt lag jord. Plantevæksten på Arnside Knott er Floden rusar in i Morecamb Bay med en fart av km/h. I december 2004 överraskades 22 illegala kinesiska musselplockare av vattnet och drunknade.

10 unik med mange forskellige planter og græsser som følge af de særlige klimatiske og jordbundsmæssige forhold. For at holde græsset nede og undgå ophobning af visne græsser anvendes heste og kvæg til afgræsning. Fra Arnside Knott er der en imponerende udsigt over floden Kent og Morecambe Bugt. På besøgstidspunktet var der ebbe og enorme sandflader omkring floden og i bugten. Tidevandet var på vej ind. Tidevandet bevæger sig med en hastighed på km i timen. Der er op til 10 meters forskel i vandniveau ved ebbe og flod. Området krævede 1 menneskeliv årligt, som følge af tidevandet. Området er kendt for sit fugleliv. En stor del af muslingeæderne holder til i området. Deres teknik er forskellig. Nogle suger muslingen ud, medens andre tager muslingen op og knuser den. Forekomsten af hjertemuslinger har været enorm. For at formeringen kan lykkes skal der være 50 hjertemuslinger per kvadratmeter. Bestanden i området var nået op på 1000 hjertemuslinger pr kvadratmeter. Fiskeriet (indsamlingen) blev givet fri sidste år. Da man samtidig havde lukket for indsamlingen på arealer ved Holland blev der et enormt pres på området. På en god dag kunne en samler tjene 600 pund ved indsamlingen i begyndelsen af perioden. Der er store ønsker om en regulering af indsamlingen, men rettighederne beror på gammel lov, som er vanskelig at ændre. Generelt manglede der ressourcer til at pleje området. Tern Project. Guide Ged McAllister, Lancaster City Council, tbc. The Tern Project syftar till att lyfta kaj- och pirområdet i Morecambe. De stora turistströmmarna har dragit förbi, men det gäller att sörja även för att de bofasta och helggäster trivs och sprider ordet om ett levande samhälle. Fåglarna i olika storlekar och material är ett genomgående tema. På bilden ovan syns den legendariske komikern xxxx xxx som härstammar från Morecambe. Göran Bengtsson, ordförande i Forum Skagerraks styrgrupp, är den andre i duon. Tern projektet er en samling kunstværker langs søpromenaden i Morecambe, Lancashire. Ved stormene i 1979, 83 og 90 blev der ødelagt to moler i Morecambe og promenaden blev stærkt beskadiget. Da 65% af byen bag bygværkerne ligger lavere end beskyttelsesmuren medføret det store skader på bygningerne. I forbindelse med genopbygningen af en mole og søpromenaden koblede man et kunstprojekt på. I dag er genopbygningen gennemført og er 8 km. lang. Overalt er der lavet kunstværker udført af skoleelever og etablerede kunstnere. Eet at projekterne medførte dyb uenighed mellem byrådet og kunstneren, som ikke var tilfreds med resultatet.

11 Den nyrestaurerede mole er meget bred som følge af at den tidligere var kørevej til dokkerne. Et gennemgående motiv i kunsten er fugle, som har tilknytning til havet, som er præget af tidevandet. Én af fuglede var skarven, som accepteres i kystzonen, men måtte skydes på licens ved indvande. Turistsæsonen varede kun 2 måneder. Det var et stort ønske at forlænge turistsæsonen. Attraktionen er fuglene i området og de er mest aktive i foråret. Slutsatser och utmaningar inför framtiden Avsikten med vår resa: Att söka inspiration och eventuellt partners inför ett bildande av ett permanent Forum Skagerrak förvaltades väl genom ett tight men välarbetat program buret av en rad samverkanspartners i England och på Nordirland. Vi har anledning att upprätthålla dialogen med dessa partners när vi ska föreslå hur en permanent organisation ska se ut för att bäst tillvarata och utveckla Skagerraks värden som biologisk/ekonomisk/kulturell bas. Vi som gjorde resan den september Danmark: Ole Hermansen och Henrik Ringbaek Madsen Norge: Bjørn Ketil Gudevold och Andreas Lervik. Sverige: Mats Abrahamsson, Göran Bengtsson, Steve Hidinger, Niklas Wennberg och Tord Wennerblom. Irländska Sjön vid Holyhead,

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Kære Hr.,

Läs mer

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se Hav möter Land klimat vatten samhällsplanering tillsammans Projektledare: Ingela Isaksson Länsstyrelsen Västra Götalands län (lead partner) 1 september 2010 31 augusti 2013 Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak

Läs mer

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Warszawa- rejse November 2013 I 2009 instuderede Gundsø og TAP- koret Haydn s Nelson -messe, bl.a. med det formål at opføre værket i Budapest sammen med Tyresjö Kammarkör

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotbolls- och sportresor i många år. Det har resulterat i att vi är en av Skandinaviens billigaste

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Göran Sjöberg Vilt, fisk och miljö, SLU

Göran Sjöberg Vilt, fisk och miljö, SLU Göran Sjöberg Vilt, fisk och miljö, SLU Bäver som en resurs i vattenförvaltningen Bäverns försvinnande ur landskapet, och dess återkomst En ekologisk ingenjörsart Vattendirektivet god ekologisk status

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

Bevarande och utveckling i samspel. Nationalparkschef Anders Tysklind Naturavdelningen, Enheten för Kosterhavet Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Bevarande och utveckling i samspel. Nationalparkschef Anders Tysklind Naturavdelningen, Enheten för Kosterhavet Länsstyrelsen i Västra Götalands län Bevarande och utveckling i samspel Nationalparkschef Anders Tysklind Naturavdelningen, Enheten för Kosterhavet Länsstyrelsen i Västra Götalands län Vad är en nationalpark? ett större sammanhängande område

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer.

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. Vilka är vi? Sportfiske Vi är ett Gävleföretag med flerårig erfarenhet inom branschen. Vi producerar värden och upplevelser genom att formge och genomföra event,

Läs mer

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 REJSEDAGBOG VED GUIDE MIKAEL ANDERSSON OCH FREDRIK LÖFBERG FRA SVERIGES MOTORCYKLISTER, SOM I SAMARBEJDE MED SMYRIL LINE REJSTE PÅ GRUPPETUR TIL FÆRØERNE I AUGUST

Läs mer

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Grönland 2015 Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Trackers erbjuder som enda researrangör i Europa en unik paddlingsresa i ett av Grönlands mest spektakulära områden Uummannaqfjorden på nordvästra

Läs mer

Översiktsplan med maritim näringslivsstrategi

Översiktsplan med maritim näringslivsstrategi Blå ÖP Översiktsplan med maritim näringslivsstrategi Erfarenheter/kunskap genom tidigare samarbeten: Strategisk plan för besöksnäringen TILLVÄXT BOHUSLÄN - NOBO Länsstyrelsen Västerbotten Inspirationsdag

Läs mer

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Höga kusten är ett unikt kustområde i Ångermanland som sedan istiden haft en landhöjning på 800 meter, vilket är världsunikt,

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar Österlenleden, Simrishamn Kuskahusen 4 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar I följande alternativ har du möjlighet att vandra den östra delen

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Marint centrum. där havet är en tillgång

Marint centrum. där havet är en tillgång Marint centrum där havet är en tillgång Program 10 FEB 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Forskningsstudien ECOSIMP i ett Simrishamnsperspektiv, Thomas Palo 13.30 14.00 Rapport från Innovatten, Marint Centrum

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:50

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:50 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:50 GOD JUL och Gott nytt ÅR Hej styrelsen i SFK Laxen önskar alla en God Jul och Gott nytt Fiskeår 2015. I och med helgerna och att redaktören är på resande fot

Läs mer

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige. SCANGRIP Sveriges nationaltång sedan 1946. Den enda låstången som kan manövreras med en hand. Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med. SCANGRIP Sveriges

Läs mer

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Grönland 2016 Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Trackers erbjuder som enda researrangör i Europa en unik paddlingsresa i ett av Grönlands mest spektakulära områden Uummannaqfjorden på nordvästra

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

VAD HAVET GER OSS! - Ekosystemtjänster i Hav möter land och framöver. Jorid Hammersland Hav möte lands slutkonferens Larvik

VAD HAVET GER OSS! - Ekosystemtjänster i Hav möter land och framöver. Jorid Hammersland Hav möte lands slutkonferens Larvik VAD HAVET GER OSS! - Ekosystemtjänster i Hav möter land och framöver Jorid Hammersland Hav möte lands slutkonferens Larvik 2013-05-29 Vad är ekosystem? Ekosystem ett dynamiskt komplex av växt-, djuroch

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

Nordiskt Berättarseminarium

Nordiskt Berättarseminarium 1 Nordiskt Berättarseminarium På GOTLAND Hemse Folkhögskola 25-31 juli 2010 2 Kära berättarvänner Vi välkomnar er och gläds över att få bjuda er till Nordiskt berättarseminarium, nr 18 i ordningen, som

Läs mer

Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017

Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017 Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017 Ers Majestät, Statsrådet, Konferensdeltagare Hjärtligt välkomna till Umeå, till Västerbotten och till denna konferens. En konferens där vi helhjärtat ska ägna

Läs mer

Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor Skr för erfarna sjuksköterskor

Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor Skr för erfarna sjuksköterskor Erbjuder svenska sjuksköterskor en meriterande karriärmöjlighet med Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling samt en lägsta lön på 25.000 Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor 30.000

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015

Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015 Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015 28 maj Solen skiner från en klarblå himmel denna morgon när 47 förväntansfulla medlemmar ska ge sig ut på resa till Lofoten med Högbergs

Läs mer

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer.

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. Vilka är vi? Sportfiske Vi producerar värden och upplevelser genom att formge och genomföra event, resor, konferenser och reklam på en global marknad. Kvalitet,

Läs mer

Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay

Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay Vilket år! Hallo Bay bjöd återigen på fantastiska upplevelser. Vår första tur 2010 gjordes redan under junimånad, det är en spännande period med

Läs mer

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 07734/15 Stadsmiljö Karolina Källstrand Telefon 031-368 38 78 E-post: karolina.kallstrand@miljo.goteborg.se Yttrande till Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Miljösituationen i Malmö

Miljösituationen i Malmö Hav i balans samt levande kust och skärgård Malmös havsområde når ut till danska gränsen och omfattar ca 18 000 hektar, vilket motsvarar något mer än hälften av kommunens totala areal. Havsområdet är relativt

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson

Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson Rapport "Provfiske efter signalkräftor i Stora Le 2006" Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson Hushållningssällskapet i Värmland Projektledare Astacus EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Namibia med guide. Namibia med guide. Resan i korthet. Gruppresor med reseledare

Namibia med guide. Namibia med guide. Resan i korthet. Gruppresor med reseledare Namibia med guide Namibia sägs vara en av Afrikas bäst bevarade hemligheter och för äventyrslystna bjuder Namibia på några av Afrikas mest extrema, men vackra, landskap. Även de mer moderna Namibia är

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

TRÄNINGSÄVENTYR OCH UTFLYKTER

TRÄNINGSÄVENTYR OCH UTFLYKTER TRÄNING FÖR ALLA - MALLORCA 22-29 OKTOBER TRÄNINGSÄVENTYR OCH UTFLYKTER Vanlig träning i all ära men om du vill utmana dig själv lite så erbjuder vi ett utflykts- och äventyrsprogram som är lite utöver

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du hjælpe mig, tak? Fråga om hjälp Snakker du engelsk? Fråga om en person talar engelska snakker du _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jeg snakker ikke_[language]_.

Läs mer

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE SKIP TO MAIN CONTENT Home 2015 Malmö SE Program Program Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE Mind the gaps - att skapa lika förutsättningar för alla unga *Programmet för Storstadens Hjärta och

Läs mer

Malaga here we come. Resans första fikapaus, på Gävle Bro.

Malaga here we come. Resans första fikapaus, på Gävle Bro. Malaga here we come Onsdag 18 september Fyra förväntansfulla tjejer (läs damer) samlades redan 8.30 för att hinna med flyget från Arlanda 13.15. Det gäller att vara ute i tid! Redan i Valbo började önskemål

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6 Vandra i Sverige Hamnen i Båstad Bjärehalvön, 3 nätter Skummeslövstrand Torekov, 2 vandringsdagar Leden på Bjärehalvön ingår i Skåneleden

Läs mer

Blågyltan. vår vackraste fisk B IO I O L OG O G I

Blågyltan. vår vackraste fisk B IO I O L OG O G I B IO I O L OG O G I Text och foto Anders Salesjö/Sjöharen Blågyltan vår vackraste fisk Text och foto Anders Salesjö/Sjöharen Blågyltan anses ofta som vår vackraste fisk. Färgprakten hos hanen kan utan

Läs mer

Reseprogram Moheda SPF Seniorerna Budapest med Pusztan, Ungern 6-11 september 2017

Reseprogram Moheda SPF Seniorerna Budapest med Pusztan, Ungern 6-11 september 2017 Ungerns huvudstad Budapest består av två stadshalvor. Dessa var tidigare två självständiga städer. Buda ligger på vänstra sidan av floden Donau och Pest på den högra. År 1873 blev de till en stad som idag

Läs mer

Många ska samsas om havet Dialog om framtida havsplan för Västerhavet. Västra Götaland, Halland & Skåne

Många ska samsas om havet Dialog om framtida havsplan för Västerhavet. Västra Götaland, Halland & Skåne Många ska samsas om havet Dialog om framtida havsplan för Västerhavet Västra Götaland, Halland & Skåne Välkommen! Dialog om framtida havsplan för Västerhavet Göteborg, 2 februari 2017 Västra Götaland,

Läs mer

Markus Lundgren. med underlag från

Markus Lundgren. med underlag från Havsöring i Sverige förvaltning och beståndsövervakning Markus Lundgren med underlag från Havsöring leker i många små vattendrag.... och är en karaktärsart viktig för övrig biologisk mångfald! 2017-03-28

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du hjælpe mig, tak? Fråga om hjälp Snakker du engelsk? Fråga om en person talar engelska snakker du _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jeg snakker ikke_[language]_.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET En inblick i Öresundsklassrummet 2010 2014 VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET Öresundsklassrummet arbetar gränsöverskridande med hållbar utveckling inom skola och andra lärandemiljöer i Öresundsregionen.

Läs mer

Traditionell medicin och odontologi

Traditionell medicin och odontologi Traditionell medicin och odontologi Kursresa till Mongoliet 20-29 augusti 2012 Privat tilläggsresa: Vandring med kameler i Gobi 17-22 augusti 2012 Resplan Resan kan kombineras med FDI-kongressen i Hongkong

Läs mer

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat).

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat). GRÄNNA PINGST SÖNDAGAR Varje vecka klockan 16:30 * med församlingsdag 6 oktober 8 september 13 oktober 15 september 20 oktober 1 september 22 september 29 september ** för alla åldrar * Startar klockan

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Team Rocket Vi kommer fra Österbybruk Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 9 gutter. Vi representerer Österbyskolan

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland

Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland Under tre härliga sommardagar bjuds vi på det bästa Jämtland har att erbjuda gällande mat, dryck,

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004 Best Kust Feskarna Havsf iskeklubb BestKust Feskarna 04 Augusti 04 Innehåll BestKust Feskarna 04, 3:e resan gick till Flakstadsvåg

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 En solig dag mitt i sommaren satt Zackarina på stranden och frös så att tänderna skallrade. Här, ta på dig badrocken, sa pappa. Han frös också. De hade varit i vattnet i säkert en timma, för Zackarina

Läs mer

Out to Sea. - Oceaner av plast

Out to Sea. - Oceaner av plast Out to Sea - Oceaner av plast Till klassläraren Åk 7-9 och gymnasiet Innan ni kommer till museet och utställningen Läraren: Vi ska besöka Tekniska museet och en ovanlig utställning som finns där just nu.

Läs mer

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012.

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. Til alle deltagere, hjælpere og fotografer. Vi mødes på banen Nötesjövägen 317, 233 91 SVEDALA mellem kl. 11.00 11.30 så vi er klar til at holde førermøde kl. 11.45

Läs mer

Måltiden ett gemensamt uppdrag

Måltiden ett gemensamt uppdrag Måltiden ett gemensamt uppdrag Föreläsning av Anders Söderberg Minnesanteckningar chefsforum EU-projekt MEDEL 8 mars 2012, Villa Belparc Anders inledde med att beskriva sin karriär från matvägrare i grundskolan

Läs mer

Regional kustplanering i Skåne med fokus på stränder och erosion

Regional kustplanering i Skåne med fokus på stränder och erosion Regional kustplanering i Skåne med fokus på stränder och erosion Pär Persson vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Regional planering enligt PBL finns inte i Skåne men länsstyrelsen har många uppdrag

Läs mer

Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004

Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Allmänt Det andra Malmö-mötet Kvalitet i strålskyddsarbetet hölls på Radisson SAS Hotel i Malmö den 4 5 februari 2004. Mötet arrangerades av NSFS,

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Regionalgeografi. Världen i regioner

Regionalgeografi. Världen i regioner Regionalgeografi Världen i regioner Vad är regionalgeografi? NATUR- GEOGRAFI REGIONAL- GEOGRAFI KULTUR- GEOGRAFI Vanliga indelningar av jordens yta 1. Länder 2. Landskap & län 3. Kommuner 4. Världsdelar

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske

Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske 1994 startade Projekt Sälar och Fiske (PSF) Deltagare Länsstyrelser Naturvårdsverket Fiskeriverket Yrkesfiskare SNF WWF Syfte

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

Fåglar och vindkraft Martin Green Biologiska institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Reseberättelse - Studieresa EKR Hamburg 2015

Reseberättelse - Studieresa EKR Hamburg 2015 Reseberättelse - Studieresa EKR Hamburg 2015 Syfte med studieresan: Vartannat år åker Energi och klimatrådgivarna i Norrbotten och Västerbotten på studieresa. Syftet med dessa resor är att få nya kunskaper

Läs mer

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

Sladdlampor/Kabellygter

Sladdlampor/Kabellygter Rohrlux handlampor, halogenljus och specialsystem för bl a verkstäder, byggarbetsplatser och laboratorier visar Rohrlux specialistkunnade på ljus. Rohrlux utvecklingsavdelning kounicerar kontinuerligt

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Läs mer

FIRST LEGO League. Trollhättan 2012

FIRST LEGO League. Trollhättan 2012 FIRST LEGO League Trollhättan 2012 Presentasjon av laget innovation&inspiration Vi kommer fra Vänersborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 11 jenter og 3 gutter. Vi representerer

Läs mer

Regional miljöstrategi för vatten

Regional miljöstrategi för vatten 1 (6) Regional miljöstrategi för vatten Stockholms läns landstings miljöstrategiska arbete med vatten Beslutad av landstingsfullmäktige 17 september 2013 2 (6) Regional miljöstrategi för vatten Stockholms

Läs mer

vid biogasproduktion Samhälle och näringsliv stödjer Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se Biogasanläggningar i Skåne

vid biogasproduktion Samhälle och näringsliv stödjer Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se Biogasanläggningar i Skåne Lönsamhetspotential vid biogasproduktion Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se -Biogas Syd är ett regionalt samverkansprojekt för biogasintressenter i södra Sverige - Projektet har som mål att

Läs mer

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 BAKGRUND Vi som ska åka är 12 elever och 2 handledare från samhällsprogrammet åk 2, men inriktning ekonomi. Vi vill göra en

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

UPPNÅ ERA FÖRSÄLJNINGSMÅL MED FOTBOLL

UPPNÅ ERA FÖRSÄLJNINGSMÅL MED FOTBOLL UPPNÅ ERA FÖRSÄLJNINGSMÅL MED FOTBOLL LÄTT SÅLT STORA VINST MARGINALER SÄKRA KÖPSYSTEM UTBUD SOM TÄCKER ALLA MÅLGRUPPER PERSONLIG SERVICE FOTBOLL = VÄXANDE TREND VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har

Läs mer

Kryssning från Cairns

Kryssning från Cairns Kryssning från Cairns Vill du uppleva barriärrevet och slippa alla dagsturister? Då är detta kryssningen för dig. Detta är en 4-dagars minikryssning från Cairns med mindre fartyg, avslappning, grym snorkling

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

Tillståndsprövning - odling av musslor och ostron. Jarl Svahn Länsstyrelsen Västra Götalands län Vattenvårdsenheten

Tillståndsprövning - odling av musslor och ostron. Jarl Svahn Länsstyrelsen Västra Götalands län Vattenvårdsenheten Tillståndsprövning - odling av musslor och ostron Musselseminarium Stenungsund 2013-10-28 Jarl Svahn Länsstyrelsen Västra Götalands län Vattenvårdsenheten ANSÖKAN TILLSTÅND ATT ANLÄGGA OCH DRIVA EN VATTENBRUKSANLÄGGNING

Läs mer

Viktoriafallen, Chobe & Okavango

Viktoriafallen, Chobe & Okavango Viktoriafallen, Chobe & Okavango Denna resa kombinerar Viktoriafallens magiska krafter med safari i Chobe National park samt häftiga djurupplevelser i Okavango-deltat. I resan ingår två nätter vid Viktoriafallen,

Läs mer

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 3 april 2013 3.8.3-225/2013 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande över

Läs mer

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Nationell Fiskevattenägarekonferens 22-23 november 2017 Per-Erik Larson, Länsstyrelsen Östergötland Håkan Carlstrand, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Förslag till budget för 2011

Förslag till budget för 2011 Förslag till budget för 2011 Budget 2011 Innehål Budgetförutsättningar sida 3 Budgetförutsättningar / Basis for the budget Resultatbudget 1. januari till 31. december 2011 sida 6 Resultatbudget / Profit

Läs mer