Prestandatest av sekventiella läs- och skrivoperationer i UNIX-liknande operativsystem 4 hp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prestandatest av sekventiella läs- och skrivoperationer i UNIX-liknande operativsystem 4 hp"

Transkript

1 Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Prestandatest av sekventiella läs- och skrivoperationer i UNIX-liknande operativsystem 4 hp Dennis Svensson, Jesper Åkerberg 8 januari 2014

2 Innehåll 1 Introduktion Operativsystem ext4 Filsystem Prestandatester Verktyg Maskiner Metod Syfte Experiment Installation och kommandon i Ubuntu Installation och kommandon i Linuxmint Installation och kommandon i Fedora Analys av insamlad data Resultat Slutsats

3 Sammanfattning Denna rapport kommer att undersöka prestandaskillnaderna av de sekventiella läs- och skrivoperationerna i tre olika Unix-liknande operativsystem. Med hjälp av prestandaverktygen IOzone, Bonnie++ och det inbyggda dd-kommandot har de olika operativsystemen prestandatestats för att få fram kvantierbara resultat. Rapporten kommer även belysa de tillvägagångssätt som använts för att kunna installera testverktygen för att sedan utföra experimentet. Samtliga tester har utförts i en virtuell miljö med hjälp av programmet VMware Workstation 10. Testerna visar att Linux Mint i de esta fallen presterar bättre än de andra operativsystemen, både i läs- och skrivoperationer.

4 1 Introduktion Det här stycket kommer att innehålla information om hur utformningen av experimentet har gått till samt bakgrundsinformation till den teknik, programvaror, mätverktyg samt relevansen utav denna studie. Här kommer dessutom avgränsningar av studien tas upp. 1.1 Operativsystem Operativsystemet är kärnan i ett datorsystem, den förser användaren med ett graskt gränssnitt för att kunna köra sina program. Operativsystemet ligger som ett lager mellan hårdvaran och de applikationer som körs på datorn. Systemanrop skickas ut och tas hand av operativsystemet för att lokalisera den eller de hårdvaror som behöver utnyttjas för en särskild operation. Några vanliga operationer som utförs utav operativsystemet är I/O-hantering, processhantering, minneshantering och lhantering. [1] Ubuntu Ubuntu är ett gratis operativsystem som utvecklades av Mark Shuttleworth och hans team vilka kom att bli kända som Canonical. Målet med ubuntu var att utveckla ett användarvänligt operativsystem som dessutom skulle vara gratis. Den första utgåvan av Ubuntu släpptes i oktober 2004 och har sedan dess skapat sig ett namn inom datorvärlden. Ubuntu ges ut under GNU GPL/LGPL vilket är upphovslicenser för fri programvara. Ubuntu är byggt på linuxkärnan som är en monolitisk kärna vilket betyder att processer körs som en del av kärnan vilket bidrar till ett mer eektivt processamarbete. Om ett fel uppstår i kärnan så kommer hela systemet att sluta fungera. Motsatsen till en monolitisk kärna är en mikrokärna, vilket lägger mest kraft på att vara som ett stöd till processer med bland annat resurshantering för minne, schemaläggning av processortid och kommunikation mellan processer, medan all annan funktionalitet körs som separata användarprocesser. [2] Fedora Operativsystemet är en linuxdistribution i samma anda som ubuntu, men har istället sitt ursprung från Red Hat Enterprise Linux. Fedora är kanske inte lika känt som ubuntu men är en av de större linuxdistributionerna. Fedora liksom ubuntu ges ut under GNU GPL licensen. Den första distributionen utgavs i september 2003 och är nu uppe i sin 20:e utgåva som släpptes i December [3] Linux Mint Linux Mint är en linuxdistribution som är baserat på Ubuntu och utger sig för att vara ett modernt, kraftfullt och användarvänligt operativsystem. Den hade sin första utgåva 2006 och har sedan dess släppt två nya utgåvor per år, den senaste versionen är Linux Mint 16. I början använde Linux Mint samma källkod som Ubuntu 6.10 men med efterföljade utvgåvor utvecklades källkoden till att bli en egen. Detta operativsystem ges också ut under GNU GPL licensen. [4] 2

5 1.2 ext4 Filsystem Ext4, fourth extended lesystem, är ett lsystem för Unixbaserade operativsystem, och är för närvarande standard i nya installationer. Filsystemet stödjer volymstorlekar på upp till 1 EiB och lstorlekar upp till 16 TiB. Ext var från början det första lsystemet som använde ett virtuellt lsystem, VFS. Ett virtuellt lsystem presenterar ett enskilt gränssnitt för processer att hämta information ifrån. Det presenterar alla ler på datorn och nätverket som om de vore i samma masslagring utan att processerna märker någon skillnad. Samtliga operativsystem som använts i detta experiment har testats med ett ext4-lsystem. [5] [6] 1.3 Prestandatester För att driva utvecklingen framåt så har prestandatester varit en viktig roll inom IT-världen. Med hjälp av prestandatester har utvecklare enkelt kunna testa sina produkter såväl som konkurrenternas, och på så sätt har förbättringen av hårdvaruprestanda ökat från 25% till 50% per år. Även om prestandatester är särskilt utvecklade för att testa hårdvara så kan detta även appliceras på operativsystem, då det är operativsystemets roll att reglera hur hårdvaran ska hanteras. [7] 1.4 Verktyg Detta stycke kommer att belysa de verktyg som har använts för att uppnå de kvantierbara resultaten. IOZone Iozone är ett prestanda verktyg som genererar och mäter olika loperationer, den analyserar I/O prestandan genom att utföra en rad olika tester för dessa operationer: Read, Write, re-read, re-write, read backwards, read strided, fread, fwrite, random read, pread, mmap, aio_read, aio_write. Testerna som utförs förmedlar kvantierbar information om systemet och har dessutom stöd för en grask presentation av resultaten. [8] Bonnie++ Ett prestandaverktyg för test utav hårddiskar och lsystem som utförs genom dessa operationer: Sekventiell skrivning och läsning, slumpvis skrivning och läsning samt metaoperationer som att skapa och radera ler och kataloger. [9] dd kommando dd är ett kommando som nns i UNIX och UNIX-liknande operativsystem, vars funktion är främst att konvertera och kopiera ler. Detta kommando kan också användas till att köra prestanda test på den sekventiella läs- och skrivhastigheten i ett system. 3

6 VMware Workstation Detta program är ett virtualiseringsverktyg för skapandet av virtuella maskiner. VMware workstation tillåter en fysisk maskin att köra era olika operativsystem samtidigt. 1.5 Maskiner Den fysiska maskinen CPU: Intel 2.80GHz 8 Kärnor RAM: 12GB De virtuella maskinerna CPU: Intel 2.80GHz 4 Kärnor RAM: 1GB Versioner av operativsystemen samt verktygen Ubuntu LTS (Long Term Support), 64-bit, (Precise Pangolin) Fedora 20, 64-bit, (Heisenbug) Linux Mint 16, 64-bit, (Petra) Iozone v i386 Bonnie++ v1.03 VMware Workstation Metod Utformningen utav denna rapport och experimentet den bygger på har baserats på en litteraturstudie där kunskap inom ämnet för utförandet av experimentet har samlats in. Rapporten baseras dessutom på kvantierbara resultat och för att uppnå tillförlitliga resultat har verktyg som är väl etablerade använts. Prestandatesterna har utförts i programmen Iozone, Bonnie++ och kommandot dd, samtliga tester har körts för att få fram resultat i den sekventiella läs- och skrivhastigheten i systemen. I Iozone har tester mätts för tre olika lstorlekar: 1MB, 512MB och 1GB. Dessa tester har utförts tre gånger vardera och sedan sammanställts till ett medelvärde. I Bonnie++ utfördes testerna under samma omständigheter fast med lstorleken 2GB. Testerna i dd kommando genomfördes på samma sätt som Bonnie Syfte På senare år har de UNIX-liknande operativsystemen fått allt mer uppmärksamhet då de utvecklas och förbättras ständigt samt är kostnadsfria. Syftet med att testa tre olika UNIX-liknande operativsystem och dess läs- och skrivförmåga, är för att testa hur de olika etablerade operativsystemen presterar, då prestandan är en viktig del för användare utav operativsystem. 4

7 Avgränsning Experimentet begränsades till att utföra tester på två operationer: sekventiella läs- och skrivhastigheter, samt att applicera dessa tester på tre olika operativsystem. Dessa begränsningar implementerades då tidsramen för experimentet inte tillät ytterligare tester. 2 Experiment Här beskrivs hur de olika testerna på operativsystemet har utförts. Detta kapitel kommer även att belysa vad man måste tänka på när prestandatest utförs. 2.1 Installation och kommandon i Ubuntu För att testerna på de olika Unix-distributionerna skall kunna utföras var testverktygen tvungna att installeras först. - IOzone installerades med följande kommando: sudo apt-get install rpm cd /tmp #wget #rpm ivh iozone i386.rpm Detta kommando installerar rpm, och hämtar rpm-paketet för installation av IOzone från och sedan installerar det. Efter installationen av IOzone var klar påbörjades testerna. IOzone kongurerades att läsa och skriva ler som är varierande i storlek; 1mb, 512mb och 1024mb. Processor-cachen är inställd till 1024 Kb. Det skapas även ett excel-dokument som visar resultaten. Dessa tester exekverades tre gånger. För att starta testet med dessa inställningar användes detta kommando: Iozone - Ra -s 1 (eller 512/1024)m -S i 0 -i 1 -b namn.xls - Bonnie++ installeras med följande kommando: apt-get install bonnie++ Efter installationen påbörjades testerna. 100 (default) ler skrevs upp till 2 GB totalt. Kommandot för att exekvera detta test: bonnie++ -s 2048 Efter testerna med Bonnie++ var slut påbörjades tester med hjälp av ddkommandot i terminalen. Filer på 1mb skapades upp till 2 GB: 5

8 Write: dd if=/dev/zero of=test bs=1m count=2000 oag=dsync Read: dd if=/home/namn/test of=/dev/null bs=1m oag/dsync 2.2 Installation och kommandon i Linuxmint IOzone installerades genom den förinstallerade applikationen programhanteraren i Linuxmint. För att installera Bonnie++ användes detta kommando: apt-get install bonnie++ När installationerna var klara startades testerna. Alla tester i Linuxmint med de olika testverktygen kördes med samma parametrar och kommandon som kördes i Ubuntu. Testerna utfördes i samma ordning och med samma förutsättningar. 2.3 Installation och kommandon i Fedora IOzone installerades med följande kommando: yum install iozone Därefter installerades Bonnie++ med kommandot: yum install bonnie++ När installationerna av verktygen var klara initierades testerna med samma parametrar och kommandon som testerna i Ubuntu och Linuxmint. 2.4 Analys av insamlad data Efter de resultat verktygen har samlat in kopieras det in i ett excel-dokument för att få ut en tydlig bild av de erhållna resultaten. I excel-dokumentet görs diagram för att jämföra de olika operativsystemens resultat. Resultaten som samlats in har adderats ihop och dividerats med antal gånger testerna kördes för att ge ett medelvärde som blir enklare att jämföra med. Nedan visas resultat från de olika testverktygen. 2.5 Resultat IOzone-testerna exekverades med tre olika lstorleks-parametrar och kommer att presenteras i storleksordning. IOzone skriver också med olika blockstorlekar. 6

9 Figur 1: Skrivhastighet 1MB, IOzone I diagramet ovan visas hastigheter när ler med en storlek på 1MB skrivs till disk med olika blockstorlekar. Det man kan se i detta diagram är att operativsystem presterar bättre ju högre blockstorlek som används. Ubuntu presterar bäst med blockstorlekar mellan 32kb-256kb. 7

10 Figur 2: Läshastighet 1MB, IOzone Detta diagram visar läshastigheten för en l som har en storlek på 1MB. Även här presterar Ubuntu något bättre än de andra operativsystemen, förutom när en blockstorlek på 32 KB används då Linuxmint presterar något bättre. Gemensamt för alla operativsystem är att de alla presterar bäst när en blockstorlek på 1024 KB används. 8

11 Figur 3: Skrivhastighet 512MB, IOzone Då Fedora inte klarade av att testas när parametern för lstorlek sattes på 512MB kommer Fedora ligga på 0 i de resterande IOzone-resultaten. I denna gur ser vi att Linuxmint i stort sett har övertaget oavsett vilken blockstorlek som används. Ubuntu ligger mellan MB/s medan Linuxmint ligger mellan MB/s. Figur 4: Läshastighet 512MB, IOzone Figur 4 visar läshastigheten när lstorleken är 512 MB. Linuxmint ligger stabilt runt 80 MB/s och presterar bäst oavsett blockstorlek. 9

12 Figur 5: Skrivhastighet 1024MB, IOzone Ovan ser vi ett diagram över skrivhastigheten när en l på 1024 MB skrivs till disk. Linuxmint presterar återigen bättre, mest i de lägre blockstorlekarna. Ubuntu ligger väldigt stadigt runt 50 MB/s medan Linuxmint är ostadigare men bättre presterande. Figur 6: Läshastighet 1024MB, IOzone Diagramet visar läshastighet när lstorleken är 1024 MB. Här ser vi att de värden som presenteras är relativt stabila. Linuxmint presterar bättre med en läshastighet runt 75 MB/s oavsett blockstorlek medan Ubuntu presterar ungefär 1/3 av vad Linuxmint gör. 10

13 Figur 7: Skrivhastighet, Bonnie++ I guren ovan ser vi att Linuxmint presterar bättre när ler på 100 MB skrivs med en total storlek på 2 GB. Linuxmint ligger strax under 45 MB/s medan Ubuntu ligger på 37 MB/s. 11

14 Figur 8: Läshastighet, Bonnie++ Diagramet visar att även när en l på 2 GB läses presterar Linuxmint i liten grad bättre. Linuxmint har en genomsnittlig läshastighet på 56 MB/s medan Ubuntu har en läshastighet på 52 MB/s. 12

15 Figur 9: Skrivhastighet, dd-kommando När en lstorlek på 2 GB skrivs till disk 1 MB i taget presterar Ubuntu och Fedora ungefär jämnlikt med en hastighet runt 66 MB/s. Linuxmint nner man en bit lägre med en hastighet på 52 MB/s. 13

16 Figur 10: Läshastighet, dd-kommando En markant skillnad från skrivhastigheten ser vi här då Fedora kan leverera en läshastighet på 162 MB/s. Ubuntu och Linuxmint presterar ungefär 55% av vad Fedora presterar med hastigheter på runt 90 MB/s. 3 Slutsats Resultaten visar att i genomsnitt presterar Linux Mint bäst enligt testerna med IOzone och Bonnie++. När testerna kördes med dd-kommandot så var Fedora avsevärt bättre än de andra på att läsa. Då Fedora endast kunde testas genom dd-kommandot och i första IOzone testet så går det inte att dra en slutsats hurvida Fedora presterar gentemot de andra två överlag. Vissa resultat vi ck där läs- och skrivhastigheterna uppnådde era MB/s var något oväntade. Men då måste man ta i åtanke att testerna utfördes i en virtuell miljö och läs- och skrivoperationerna utfördes inledningsvis på den stationära datorn, varpå skrivningen/läsningen skedde på en server i nätverket. Detta kan medföra avvikande resultat. Då Fedora inte fungerade med vissa tester spenderade vi väldigt mycket tid på att försöka lösa det utan resultat. Vi testade dels andra operativsystem som var uppbyggda likt Fedora, men lyckades inte. Det vi kunde ha gjort bättre var att nöja oss med två operativsystem och kört er tester på, t.ex random write/ random read på 4K. Dessutom kunde vi ha utformat testerna så att verktygen 14

17 använde samma parametrar. Något som skulle vara intressant att undersöka i framtiden är hur nyare Unixliknande operativsystem presterar gentemot äldre versioner. Det skulle även vara intressant att göra de tester vi utfört i en fysisk miljö där ler skrivs och läses direkt från den stationära datorns hårddisk. 15

18 Litteraturförteckning [1] H. Lunell. Datorn i världen, världen i datorn - En introduktion till dataoch informationsteknik. Studentlitteratur AB, p. 139,140. [2] W. Stallings. Operating Systems: Internals and design principles, volume 7. Pearson Education Limited, p. 91. [3] Fedora. About fedora. Online, [4] Linux Mint. About us. Online, [5] W. Stallings. Operating Systems: Internals and design principles, volume 7. Pearson Education Limited, p [6] Kevin D. Fairbanks. An analysis of ext4 for digital forensics, p. 118, 130. [7] D. Patterson. Technical perspective for better or worse, benchmarks shape a eld. Communications of the ACM, vol. 55, NO. 7, [8] William D. Norcott. Iozone lesystem benchmark. Iozone, [9] Russel Coker. Bonnie++. Online,

Prestandajämförelse - Sekventiell skrivhastighet i RAID 4 och RAID 5

Prestandajämförelse - Sekventiell skrivhastighet i RAID 4 och RAID 5 Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Prestandajämförelse - Sekventiell skrivhastighet i RAID 4 och RAID 5 Mattias Nensén, Henrik Hedlund 10 januari 2014 Sammanfattning

Läs mer

Diskprestanda Tester

Diskprestanda Tester Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Diskprestanda Tester Matteus Gilis, Linus Fogelström 9 januari 2014 Sammanfattning Vi ville utföra läs och skrivhastighets tester mellan

Läs mer

Filöverföring i Windowsmiljö

Filöverföring i Windowsmiljö Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Filöverföring i Windowsmiljö Erik Ljungqvist, Viktor Hjertman 10 januari 2014 Sammanfattning I detta projekt undersöks skillnaden i

Läs mer

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server?

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Att välja operativsystem kan vara svårt. Det kan vara svårt att förstå vilka konsekvenser

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 17 december 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material

Läs mer

Advanced Format. Examensarbete i Datavetenskap. En prestandajämförelse av sektorer i RAID. B-nivå. Författare: Jesper Lindgren

Advanced Format. Examensarbete i Datavetenskap. En prestandajämförelse av sektorer i RAID. B-nivå. Författare: Jesper Lindgren Examensarbete i Datavetenskap B-nivå Advanced Format En prestandajämförelse av sektorer i RAID Författare: Jesper Lindgren Författare: Cenny Stålnäbb Handledare: Marcus Wilhelmsson Termin: VT11 Kurskod:

Läs mer

Prestandamätning av RAID-lösningar

Prestandamätning av RAID-lösningar Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Prestandamätning av RAID-lösningar Rasmus Kroon, Victor Hedlund, Erik Johansson 9 januari 2014 Sammanfattning Vi har utfört ett experiment

Läs mer

Operativsystem. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 7. Exempel på operativsystem. Operativsystem

Operativsystem. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 7. Exempel på operativsystem. Operativsystem Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström Slideset 7 Agenda Exempel på operativsystem

Läs mer

Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem

Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem Introduktion till hårdvara, mjukvara och operativsystem Grundläggande operativsystem 1DV415 1 1 Lärare Marcus Wilhelmsson Universitetsadjunkt i datavetenskap Linux, UNIX (Solaris, OpenSolaris, Mac OS X),

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

Jämförelse av prestanda mellan SMB och NFS i WAN och LAN. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013

Jämförelse av prestanda mellan SMB och NFS i WAN och LAN. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 Jämförelse av prestanda mellan SMB och NFS i WAN och LAN Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 Simon Sjöström Handledare: Thomas Fischer Examinator: Birgitta

Läs mer

HIGs Remote Desktop Service med Linux

HIGs Remote Desktop Service med Linux Instruktion för Högskolan i Gävles Remote Desktop Services Sida1 av 5 HIGs Remote Desktop Service med Linux 2015-03-11 Göran Sandström, Version 1.1 Allmänt om Remote Desktop Services (RDS) RDS är ett sätt

Läs mer

Prestandatest mellan Windows och Linux

Prestandatest mellan Windows och Linux Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Prestandatest mellan Windows och Linux Erik Källqvist, Teddy Wong, Douglas Rikardsson 10 januari 2014 Sammanfattning Vi har i vårt

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation. Marcus Wilhelmsson 15 januari 2013

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation. Marcus Wilhelmsson 15 januari 2013 Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 15 januari 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material och genomförande 3 3 Förberedelseuppgifter

Läs mer

Prestandaskillnader mellan olika ZFS-implementationer

Prestandaskillnader mellan olika ZFS-implementationer Examensarbete i Datavetenskap B-nivå Prestandaskillnader mellan olika ZFS-implementationer Författare: Jacob Carlsson Johnas Lindell Handledare: Marcus Wilhelmsson Termin: VT11 Kurskod: 1DV41E Abstrakt

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Operativsystem Lektion 1. Lärare. Schema. Kurssajten Finns på adressen. Jan Erik Moström. Set Norman

Operativsystem Lektion 1. Lärare. Schema. Kurssajten Finns på adressen. Jan Erik Moström. Set Norman Operativsystem Lektion 1 1 Lärare jem@cs.umu.se, B449 Lektioner etc Set Norman set@cs.umu.se, NAdv105 Labbar, labhandledning 2 Schema Notera att det finns ändringar i schemat!! Under perioden 1-8 mars

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation, användare och allmänt Linuxhandhavande

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation, användare och allmänt Linuxhandhavande Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation, användare och allmänt Linuxhandhavande Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 23 januari 2014 Innehåll 1 Inledning och mål 4 2 Material och

Läs mer

Test av lösenordsknäckningsattacker mot Windowsanvändare

Test av lösenordsknäckningsattacker mot Windowsanvändare Linnéuniversitetet Projektrapport (4 HP) Grundläggande Operativsystem 1DV415 Test av lösenordsknäckningsattacker mot Windowsanvändare David Lundqvist, Fred Uggla 8 januari 2014 Sammanfattning Med hjälp

Läs mer

Uppstart av OS med resp. utan krypering

Uppstart av OS med resp. utan krypering Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Uppstart av OS med resp. utan krypering Andreas Aspernäs, August Winberg 12 januari 2014 Sammanfattning Kryptering av hårddiskar blir

Läs mer

Operativsystem - input/output, skydd, virtualisering

Operativsystem - input/output, skydd, virtualisering Operativsystem - input/output, skydd, virtualisering Mats Björkman 2015-03-12 Lärandemål, I/O n Typer av I/O-enheter n Character, Block & Special n Minnesmappad I/O n Typer av I/O-programmering n Programmerad,

Läs mer

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok.

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok. Ver Okt 2011/pls Windows7, GX-IEC Developer, USB-adapter I olika kurser i styrteknik på Högskolan Dalarna används ett styrsystem från Mitsubishi och programvaran GX-IEC Developer. Kurserna går på distans

Läs mer

Open Source - Program och hur man väljer

Open Source - Program och hur man väljer Open Source - Program och hur man väljer Copyright 2007, 2008 Marcus Rejås Rejås Datakonsult Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga

Läs mer

Arbetsuppgift 1: På virtuell maskin med Ubuntuserver, skapa katalog och skapa Dockerfile. Skapa ny katalog i din hemmakatalog, med namnet webbserver.

Arbetsuppgift 1: På virtuell maskin med Ubuntuserver, skapa katalog och skapa Dockerfile. Skapa ny katalog i din hemmakatalog, med namnet webbserver. Arbeta med Dockerfile Förutsättningar: Virtuell maskin med Ubuntu 14.04.1 server installerat, nätverksbrygga konfigurerat enligt tidigare övning, eller se vidare på denna länk: http://linuxkurser.nu/?p=282.

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15. Föreläsning 1 Unix. Operativsystem. Unix

Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15. Föreläsning 1 Unix. Operativsystem. Unix Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15 Per Holm Per.Holm@cs.lth.se Unix 2 (lab 1) Lågnivåprogrammering 23 (lab 2) Datorns hårdvara 45 L A TEX 69 (lab 3) Internet 98 (lab 4) Operativsystem 117

Läs mer

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Välkommna - till KTH, Haninge, Datateknik, kursen och till första steget mot att bli programmerare! Er lärare och kursansvarig: Nicklas Brandefelt, bfelt@kth.se

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se Om MacElda Classic Denna version av Elda finns kvar av historiska skäl. Om du använder operativsystemet OSX, rekommenderas du att använda OSX-versionen av MacElda, EldaX. Skillnaderna mellan MacElda Classic

Läs mer

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom Dokumentation för VLDIT AB Online classroom 2 Introduktion VLDIT AB önskar area för att tillhandahålla ett kursutbud online för sina befintliga deltagare, men även för nya. Syfte för applikationen: tillhandhålla

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Windows 7 vs Windows 8.1

Windows 7 vs Windows 8.1 Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Windows 7 vs Windows 8.1 Thommy Simonsson, Johan Clarenfjord, Eric Johansson 8 januari 2014 Sammanfattning I det här projektet har

Läs mer

Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation

Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation Sun Microsystems, Inc. www.sun.com Artikelnr 817-7995-10 Oktober 2004, Version B Skicka kommentarer om dokumentet till: http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Datorsystem Laboration 2: Minnesmappade bussar

Datorsystem Laboration 2: Minnesmappade bussar Datorsystem Laboration 2: Minnesmappade bussar Senast uppdaterad: 14 oktober 2012 Version 1.2 Student: Lärare: Underskrift: Underskrift: Datum: Datorsystem Laboration 2 1 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Introduktion..................................

Läs mer

Din egen webserver med Apache

Din egen webserver med Apache Din egen webserver med Apache Att köra en egen webserver kan vara väldigt skojjigt. Jag själv har ett lokalt nätverk och har till exempel ett CGI script för att koppla upp på Internet och koppla ner igen.

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Diskkrypteringsprestanda i GNU/Linux

Diskkrypteringsprestanda i GNU/Linux Examensarbete Diskkrypteringsprestanda i GNU/Linux Författare: Sebastian Ahlstedt & David Granath Karlsson Handledare: Marcus Wilhelmsson Examinator: Jacob Lindehoff Termin: VT13 Kurskod: 1DV41E Nivå:

Läs mer

Större antal portar. Större skalbarhet.

Större antal portar. Större skalbarhet. PCI Express USB 3.0-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign StarTech ID: PEXUSB3S7 Hantera arbetsbördan effektivare. Detta USB 3.0-kort ger datorn fler möjligheter genom att lägga till sju extra

Läs mer

Öppen/Fri programvara

Öppen/Fri programvara Öppen/Fri programvara, 19 januari 2003 1(13) Öppen/Fri programvara DENNA PRESENTATION ÄR INTE KLAR, KOMMENTARER MOTTAGES TACKSAMT. CyberRymden 2002-09-10 Marcus Rejås $Id: slides.tex,v

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 18 februari 2014 Innehåll 1 Inledning och mål

Läs mer

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn?

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn? Fö 7: Operativsystem Introduktion. Klassificering. Vad är ett operativsystem? Program som kontrollerar andra andra program. Gränssnitt mellan användare och hårdvaran. Kärnan. Historisk översikt. Typeset

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

UNIX. Laborations-PM Anders Egneus, Henrik Lindgren, 2004, 2006. Raphael Corsoski, 2005. Erik Eliasson, 2007. Christian von Schultz, 2008.

UNIX. Laborations-PM Anders Egneus, Henrik Lindgren, 2004, 2006. Raphael Corsoski, 2005. Erik Eliasson, 2007. Christian von Schultz, 2008. 1 Introduktion UNIX Laborations-PM Anders Egneus, Henrik Lindgren, 2004, 2006. Raphael Corsoski, 2005. Erik Eliasson, 2007. Christian von Schultz, 2008. Det övergripande syftet med dessa laborationer är

Läs mer

Syfte. Praktisk datorkunskap. Personal. Kursinfo. Examination- Krav för godkänt. Agenda idag DVG A06

Syfte. Praktisk datorkunskap. Personal. Kursinfo. Examination- Krav för godkänt. Agenda idag DVG A06 Syfte Praktisk datorkunskap DVG A06 Ge teoretisk förståelse och praktisk erfarenhet om hur en dator är uppbyggd Ge kunskap kring operativsystemets roll, samt ge kunskap om olika operativsystem. Ge praktisk

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Att bygga enkel webbapplikation i Docker

Att bygga enkel webbapplikation i Docker Att bygga enkel webbapplikation i Docker Arbetsuppgift 1: Skapa container med Ubuntu som bas. Steg 1: Skriv in kommandot: sudo docker run i t p 80:80 ubuntu /bin/bash, klicka Skriv in ditt root-lösenord,

Läs mer

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 Installationsguide för SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SNABBSTART 16 mars 2007 www.novell.com Välkommen till SUSE Linux Enterprise Desktop Läs följande

Läs mer

Random Access Memory. Amare Reda Jenny Holmberg Henrik Kreipke Gaylord Kaya

Random Access Memory. Amare Reda Jenny Holmberg Henrik Kreipke Gaylord Kaya Random Access Memory Amare Reda Jenny Holmberg Henrik Kreipke Gaylord Kaya Introduktion Historia Vad är RAM? Hur fungerar RAM? Dataöverföring, tidsklocka och termer Vilka är de olika typerna av RAM? Vad

Läs mer

Handbok Simond. Peter H. Grasch

Handbok Simond. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda Simond 7 2.1 Användarinställning.................................... 7 2.2 Nätverksinställning..................................... 9 2.3 Inställning

Läs mer

Prestandatest mellan Ubuntu och Windows

Prestandatest mellan Ubuntu och Windows Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Prestandatest mellan Ubuntu och Windows David Hörnsten, David Larsson, Ludwig Broman 12 januari 2014 Sammanfattning Denna rapport omfattar

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

UNIX Introduktion UNIX. Datorerfarenhet. Vad menar man med operativsystem

UNIX Introduktion UNIX. Datorerfarenhet. Vad menar man med operativsystem UNIX Introduktion UNIX Inge Frick inge@nada.kth.se De datorer ni kommer att använda här är huvudsakligen SUN-maskiner som kör Solaris. Solaris är ett Unix operativsystem. Unix intro 2005 / Copyright Inge

Läs mer

Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystem och användargränssnitt Operativsystem och användargränssnitt Som du fick läsa tidigare behöver datorn förutom hårdvara också ett program för att hantera hårdvaran, dvs. ett operativsystem. Denna sida behandlar bland annat följande

Läs mer

Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker

Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker Laboration Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker Författare: Niclas Håkansson Handledare: Niclas Håkansson Termin: VT13 Kurskod: 1DV425 Innehåll Instruktioner 3 Laborationens delar 3 Förberedelse

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 2 Filsystemet och kickstart. Marcus Wilhelmsson

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 2 Filsystemet och kickstart. Marcus Wilhelmsson Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 2 Filsystemet och kickstart Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 27 januari 2014 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material och genomförande 3 3 Förberedelseuppgifter

Läs mer

Programmering i C++ Kompilering från kommandoraden

Programmering i C++ Kompilering från kommandoraden Programmering i C++ Kompilering från kommandoraden Sven Gestegård Robertz Datavetenskap, LTH 9 november 2015 Sammanfattning Ibland vill man, av olika anledningar, inte använda en stor integrerad utvecklingsmiljö

Läs mer

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1 DVG A06 Operativsystem, mm DVG A06 Johan Eklund, 1 2 DVG A06 Johan Eklund, 2 Operativsystem - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem

Läs mer

Digital- och datorteknik

Digital- och datorteknik Digital- och datorteknik Föreläsning #21 Biträdande professor Jan Jonsson Institutionen för data- och informationsteknik Chalmers tekniska högskola Teknologier och hierarkier Minnestyper Vi har hittills

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Linux

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Linux LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-29 Godkänd / Ej Godkänd den Signatur: Ev anm: 1 Syfte Vi skulle

Läs mer

Optimala inställningar för MTU vid filöverföring

Optimala inställningar för MTU vid filöverföring Examensarbete i Datavetenskap B-uppsats Optimala inställningar för MTU vid filöverföring En utredning i Linuxmiljö baserad på protokoll och filstorlek Författare: Anton Roskvist Filip Roskvist Handledare:

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser Innehåll Operativsystem Vad är operativsystem och hur fungerar de Vad är ett OS? Syfte Att tillåta flera program att köra samtidigt Att fungera som ett abstraktionslager mot hårdvaran Att hantera olika

Läs mer

Inledning LAMP Perl Python.

Inledning LAMP Perl Python. ... 1 Inledning... 1 1. Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP)... 2 1.1 Linux... 2 1.2 Apache... 3 1.3 MySQL... 4 1.4 PHP... 5 2. Wordpress... 8 2.1 Databasen... 8 2.2 Installation av Wordpress... 9 2.3 Multisite...

Läs mer

Prestandaundersökning och återställning av degraderade RAIDsystem

Prestandaundersökning och återställning av degraderade RAIDsystem Examensarbete Prestandaundersökning och återställning av degraderade RAIDsystem Oscar Karlsson & Marcus Carlsson 2010-06-02 Ämne: Datavetenskap Nivå: B Kurskod: 1DV41E Abstrakt Denna B-uppsats tar upp

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson, Linn Friberg DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-05

Läs mer

Handbok Kfloppy diskettformaterare

Handbok Kfloppy diskettformaterare Thad McGinnis Nicolas Goutte Utvecklare: Bernd Johannes Wuebben Utvecklare (omkonstruktion av användargränssnitt): Chris Howells Utvecklare (tillägg av BSD-stöd): Adriaan de Groot Granskare: Lauri Watts

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Operativsystem (IS1350) :00-12:00

Operativsystem (IS1350) :00-12:00 Operativsystem (IS1350) 2017-03-15 08:00-12:00 Namn: Instruktioner Betyg Du får endast ha med dig skrivmateriel. Mobiler etc skall lämnas till tentamensvakterna. Svaren skall lämnas på dessa sidor, använd

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Konfiguration av Delat virtuellt diskbibliotek på ATAboy, SVTL

Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Konfiguration av Delat virtuellt diskbibliotek på ATAboy, SVTL Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Konfiguration av Delat virtuellt diskbibliotek på ATAboy, SVTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Instruktioner Organisation och genomförande

Läs mer

Eftersom kortet har USB Type-C -portar kan du vara säker på att din dator är kompatibel med de allt mer populära USB-C-tilläggen.

Eftersom kortet har USB Type-C -portar kan du vara säker på att din dator är kompatibel med de allt mer populära USB-C-tilläggen. USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - 2x USB-C - PCIe StarTech ID: PEXUSB312C Förbered dig inför framtiden med universell anslutning och prestanda med hög hastighet. Detta USB 3.1-kort lägger till två

Läs mer

Digital- och datorteknik

Digital- och datorteknik Digital- och datorteknik Föreläsning #21 Biträdande professor Jan Jonsson Institutionen för data- och informationsteknik Chalmers tekniska högskola Teknologier och hierarkier Minnestyper Vi har hittills

Läs mer

eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 Livscykelplaner eklient 1.5

eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 Livscykelplaner eklient 1.5 eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 1 eklient Livscykelplan Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97

Läs mer

Administrationsverktyg för marinvåg

Administrationsverktyg för marinvåg Computer Science Opponent(s): Ewelina Helmersson & Mollin Widegren Respondent(s): Christer Oscarsson & Jonas Larsson Administrationsverktyg för marinvåg Opposition Report, C-level 2010:VT 1 En generell

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v5.2

Innehåll. Förändringar i v5.2 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärendevyn... 3 Utrustningar... 3 Inventering... 3 Metering... 3 E-post... 3 IT Service Management... 3 SNMP... 4 Connections... 4

Läs mer

Åtkomst och användarhandledning

Åtkomst och användarhandledning Innehållsförteckning Problemspecifikation...1 Åtkomst och användarhandledning...2 Systembeskrivning...3 Lösningens begränsningar...5 Problem och reflektioner...6 Testkörning...7 Bilagor......Källkod...

Läs mer

Agenda. Syfte med datorbygge Datorns delar. Datorbygge. Moderkort Processor Minne och hårddisk Instickskort Övrigt

Agenda. Syfte med datorbygge Datorns delar. Datorbygge. Moderkort Processor Minne och hårddisk Instickskort Övrigt Datorbygge Agenda Syfte med datorbygge Datorns delar Moderkort Processor Minne och hårddisk Instickskort Övrigt Datorbygge Syfte med datorbygge Att alla ska ha byggt ihop en dator eftersom många tror att

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Filsystem. Varför? Hur? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM. Vettig organisation Vettiga namn

Filsystem. Varför? Hur? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM. Vettig organisation Vettiga namn Varför? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM Hur? Vettig organisation Vettiga namn Stora/små bokstäver 8-bitars tecken (teckenkodning) File extensions Längd Struktur på filerna Byte efter byte,

Läs mer

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 10.4.2014 Information om Windows 1 Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 Vad betyder det? 10.4.2014 Information om Windows 2 När slutar systemen att säljas? Operativsystem Operativsystemet allmänt tillgängligt

Läs mer

Fö 8: Operativsystem II. Minneshantering. Minneshantering (1) Minneshantering (2) Minneshantering och Virtuelltminne.

Fö 8: Operativsystem II. Minneshantering. Minneshantering (1) Minneshantering (2) Minneshantering och Virtuelltminne. Fö 8: Operativsystem II Minneshantering och Virtuelltminne. Virtuella I/O enheter och Filsystemet. Flerprocessorsystem. Minneshantering Uniprogrammering: Minnet delas mellan operativsystem och användarprogrammet.

Läs mer

Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP

Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av miljön: RIVTA-box Vad har vi i lådan? Övningar

Läs mer

Laboration 2: Ett kommunikationssystem

Laboration 2: Ett kommunikationssystem Laboration 2: Ett kommunikationssystem 1 Syfte Att arbeta ännu mer med OO-design och programmering, framför allt programmering mot gränssnitt. Undantag och felhantering. Parallellism 2 Uppgift Ni skall

Läs mer

Operativsystem DVG A06. Definition. Varför operativsystem? - Vad är ett operativsystem?

Operativsystem DVG A06. Definition. Varför operativsystem? - Vad är ett operativsystem? Operativsystem DVG A06 Operativsystem, mm - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem finns? 2 Definition Den del av systemet

Läs mer

1 (10) Dok.bet. PID136806 Version 2.1 Dnr/ref. 2016-02-17. användarmanual PM59003 1.0

1 (10) Dok.bet. PID136806 Version 2.1 Dnr/ref. 2016-02-17. användarmanual PM59003 1.0 1 (10) användarmanual 2 (10) Innehåll Pensionsmyndighetens typfallsmodell för pensionsberäkningar... 3 Installation... 3 Start av modellen... 3 Verktygsfält... 4 Välja språk... 4 Ingångsvärden till modellen...

Läs mer

Kapitel 22: Överföring av variabler och uppgradering 365. I fönstret VAR-LINK visas en lista med definierade variabler, Flashprogram

Kapitel 22: Överföring av variabler och uppgradering 365. I fönstret VAR-LINK visas en lista med definierade variabler, Flashprogram Kapitel 22: Överföring av variabler och uppgradering 22 Länka två enheter... 366 Överföra variabler, Flash-program och mappar... 367 Överföra variabler under från ett program... 371 Uppgradera programkod

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än gratis 1(36) Copyright 2005, 2006 Marcus Rejås <marcus@rejas.se>

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än gratis 1(36) Copyright 2005, 2006 Marcus Rejås <marcus@rejas.se> Fri programvara Mycket mer än gratis Copyright 2005, 2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet

Läs mer

SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013

SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013 Rahim Rahmani (rahim@dsv.su.se) Division of ACT Department of Computer and Systems Sciences Stockholm University SVAR TILL TENTAMEN I DATORSYSTEM, VT2013 Tentamensdatum: 2013-03-21 Tentamen består av totalt

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö Januari-2016

Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö Januari-2016 Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö Januari-2016 Att tänka på innan du köper bärbar dator Behov/Användningsområde Om man mest ska använda datorn till epost, Internet, lagra foton och skriva dokument i

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer