omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG"

Transkript

1 komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

2 Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2

3 3 Du och din kund har beslutat att det är hög tid att byta till ett energieffektivt uppvärmningssystem som minskar CO 2 -utsläppen. Daikin Altherma är ett komplett värme- och tappvarmvatten system baserat på luft-luft värmepump och hybridteknik. Ett flexibelt och kostnadseffektivt alternativ till en fossilbränsleeldad panna. Det har även ett tillval för luftkonditionering.* Den inneboende energieffektiviteten hos Daikin Altherma gör den till en idealisk lösning för minskad energikonsumtion och låga CO 2 - emissioner. Uppvärmningssystemens höga och låga temperaturer ger optimal komfort. Mycket energieffektiva värmepumpar med avancerad kompressorteknik omvandlar outnyttjad och outtömlig värme från den omgivande luften till användbar värme, antingen som en del av det totala systemet eller som en fristående källa för hushållets varmvatten. Dessutom är systemet enkelt att installera. *Daikin Altherma kylalternativ finns tillgängligt för lågtemperatur- och hybridvärmesystem (golvvärmesystem, värmepumpskonvektorer). & effektiva

4

5 Erbjud din kund fördelen med Daikins teknik 6 Förstklassiga energieffektiva lösningar för alla tillämpningar 10 Värme, varmvatten och kyla för att ersätta en gaspanna Daikin Altherma hybridvärmepump 10 Låga driftskostnader för värme och varmvatten i jämförelse med en traditionell panna 12 Låga investeringskostnader 14 Ger tillräcklig värme i renoveringstillämpningar 15 Lätt och snabbt att installera 15 Värme och varmvatten för ersättning av oljepannor Daikin Altherma högtemperatur 18 Split-system: inomhusenhet och utomhusenhet 21 Varmvattentank 24 Solvärme 25 Värme, varmvatten och kyla för nya hus Daikin Altherma lågtemperatur 30 Split-system: inomhusenhet och utomhusenhet 32 Monoblocksystem 40 Värmepumpskonvektor 44 Värme och varmvatten för nybyggnation och utbyte av pannor Daikin Altherma värmepump för bergvärme 46 Hög årstidsrelaterad verkningsgrad 49 Snabb och enkel att installera 51 Kompakt inomhusenhet med tilltalande design 51 Nytt användargränssnitt 51 Värme, varmvatten och kyla för bostäder och kommersiellt bruk Daikin Altherma Flex Type 52 8 fördelar 4 olika tillämpningar 54 Två Daikin-tekniker kombinerade 56 Varmvattentank 58 Enkel kontroll 59 Värmepumpskonvektor 62 Urvalsverktyg 64 Energibesparingskalkylator 66 Simuleringsprogram 67 Urvals- och konstruktionsprogram för daikin altherma flex type 67 Tekniska specifikationer 68

6 6 Erbjud din kund fördelarna med Daikins teknik 1. MAXIMAL ANVÄNDNING AV FÖRNYELSEBAR ENERGI Luft-vattentekniken: tar upp värme från utomhusluften Med hjälp av en värmepump, extraherar systemet värme och använder den för att höja temperaturen hos vattnet i systemet, och minskar därmed kostnaderna och energiförbrukningen. Garanterad uppvärmningskapacitet ner till -25 C så inga bekymmer vintertid En solvärmelösning kan inkluderas som förvärmer varmvatten Hybridteknik: en gaspanna kombinerad med luft-vattenteknik Genom att kombinera de senaste och mest effektiva gaskondenserande pannorna med vår värmepumpsteknik kan kunderna ha det bästa av två världar. Det mest ekonomiska uppvärmningsläget väljs beroende på aktuella energipriser, utomhustemperatur och önskad komfortnivå inomhus. Denna kombination ger optimal användning av båda tekniker MEST EKONOMISKA LÄGET - endast värmepump - hybrid - endast gas EFFEKTIVITET ENERGIPRISER Bergvärmetekniken: tar upp värme från marken. Användningen av geotermisk teknik gör att värme kan extraheras från marken och användas för att höja temperaturen på vattnet i systemet. Perfekt för platser där medetemperaturen under vintern faller under 3 C. Hög årstidsrelaterad verkningsgrad eftersom temperaturen en bit ner under mark är mycket stabil och påverkas inte av lufttemperaturen

7 7 2. OPTIMAL KOMFORT Vår lösning ger ett system möjlighet att leverera värme under vintern, kyla under sommaren och varmvatten året runt... och i kombination med vårt användarvänliga styrsystem ger det möjlighet för kunden att programmera in en perfekt komfort! 3. PERFEKT FÖR ALLA TILLÄMPNINGAR Daikin Altherma är den perfekta lösningen för alla applikationer både för bostäder och för kommersiell användning och ger för närvarande optimal komfort, energieffektivitet och kostnadsbesparingar för Nya hus Lågenergihus Kompletta renoveringar av värmesystem Renoveringar som behåller befintligt rörsysten och radiatorer Bivalenta system för att kombineras med sekundära uppvärmningssystem Lägenheter Hotell Restauranger Spa och avkopplingskomplex 4. KOMBINERAS MED ALLA TYPER AV VÄRMEAVGIVARE Vilken värmeavgivare som används beror på kundernas behov både för perfekt komfort och av estetiska skäl och Daikin Altherma kombinerar perfekt med golvvärme, värmepumpskonvektorer och låga eller höga radiatortemperaturer.

8 8 Förstklassiga lösningar för alla LUFT-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR LUFT-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR LUFT-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR Värme, varmvatten och kyla för att ersätta en gaspanna Värme och varmvatten för ersättning av oljepannor Värme, varmvatten och kyla för nya hus Daikin Altherma hybridvärmepump Daikin Altherma högtemperatur Daikin Altherma lågtemperatur sid. 10 sid. 18 sid. 30

9 9 energieffektiva tillämpningar BÄRARE-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR Värme och varmvatten för nybyggnation och utbyte av pannor LUFT-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR Värme, varmvatten och kyla för bostäder och kommersiellt bruk Daikin Altherma värmepump för bergvärme sid. 46 Daikin Altherma Flex Type sid. 52

10 KÄLLA-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR En ny möjlighet för Det är ett växande behov från bostadsägare att ersätta uppvärmningssystem, speciellt att byta ut gaspannor, med effektivare, mera kostnadseffektiva och mer miljövänliga system som minskar CO 2 -emissionerna, minskar energiförbrukningen och skyddar sin budget. Hybrid- teknik Svaret är Daikin Altherma hybridvärmepump. För värme i rummen kan Daikin Altherma hybrid värmepump kombinera luftvatten värmepumpsteknik med gaskondenseringsteknik genom att söka efter det optimala ekonomiska förhållandet för detta tillstånd, och kombinerar parametrar på energikostnader (el, gas), värmepumpens effektivitet och värmebehovet för att leverera upp till 35% bättre värmeeffektivitet, plus väsentliga kostnadsbesparingar. För varmvatten optimerar Daikin Altherna hybridvärmepump driften på den mest effektiva och gaskondenspannan. Dina fördelar 99 Låga driftskostnader för värme och varmvatten i jämförelse med en traditionell panna 99 Låg investeringskostnad 99 Ger tillräcklig värme i renoveringstillämpningar 99 Lätt och snabbt att installera Daikin Altherma hybridvärmepump

11 Daikin Altherma hybridvärmepump 11 bostadsuppvärmning! Vad är en luft-vatten värmepump? Daikin Altherma luft-vatten värmepump använder en förnyelsebar energikälla: genom att extrahera värme från utomhusluften. I en sliten slinga som innehåller köldmedia skapas en termodynamisk cykel genom förångning, kondensering, kompression och expansion. Detta pumpar värme från en låg till en högre temperaturnivå. Den värme som utvunnits överförs till din bostads centrala värmedistributionssystem via en värmeväxlare. 1/5 elektricitet Vad är kondenspannteknik? 4/5 omgivningsvärme Beroende på modell och villkor levererar Daikin Altherma värmepump cirka 5 kwh användbar värme för varje kwh elektricitet den använder. Det betyder att cirka 4/5 av värmen som behövs är kostnadsfri! En bra investering! 100% energi Kondenspanntekniken omvandlar det bränsle som används till användbar värme, i stort sett helt utan förluster. Detta är bra för miljön och din plånbok eftersom en lägre energiförbrukning innebär lägre uppvärmningskostnader, mindre användning av energiresurser samt en minskning i CO 2 utsläpp. Under denna process kyls rödgasen ner så mycket att den ånga som rökgasen innehåller kondenseras. Den energi som erhålls används som uppvärmning.

12 412 källa-till-vatten-tillämpningar Låga driftskostnader för värme och varmvatten i jämförelse med en traditionell panna A. RUMSUPPVÄRMNING ENERGIPRISER EFFEKTIVITET MEST EKONOMISKA LÄGET - endast värmepump - hybridläge - endast gas Beroende på utomhustemperaturen, energipriserna och den interna värmebelastningen, väljer Altherma hybrid värmepump mellan värmepump och/eller gaspanna, eventuellt med samtidig drift, för att alltid välja det mest ekonomiska driftläget.

13 Daikin Altherma hybridvärmepump 13 5 Om man ser på ett genomsnittligt europeiskt klimat, täcks den största delen av den erforderliga värmeeffekten av hybridoch värmepumpsdrift, vilket resulterar i upp till 35% högre värmeeffektivitet. Grafik över ett genomsnittligt europeiskt klimat. Önskad värmeproduktion kwh/ C Gasdrift Hybriddrift Värmepumpsdrift Omgivningstemperatur C + 35% effektivitet (värme i rummen) i jämförelse med kondenspanna Värmebelastning: 14 kw 70% uteffekt från värmepump 30% uteffekt från gaspanna Värmebelastning = den kapacitet som krävs av systemet för rumsuppvärmning för att upprätthålla en bekväm inomhustemperatur i alla lägen. Önskad värmeproduktion = värmebelastning x n inträffade timmar per år Värmepumpsdrift Den värmepump som är integrerad i Altherma hybridvärmepump har den bästa tillgängliga tekniken för att optimera driftskostnader vid måttliga utomhustemperaturer, vilket resulterar i en värmefaktor på 5,04 1! (1) värme Ta DB/WB 7 C/6 C - LWC 35 C (Dt = 5 C) Hybriddrift Om en hög värmebelastning krävs, eller för att uppnå högsta effektivitet vid de nuvarande förhållandena, arbetar både gaspannan och värmepumpen samtidigt på det mest ekonomiska sättet. Vattenflödet kommer automatiskt att regleras, för att ha möjlighet att sänka temperaturen hos det vatten som strömmar från radiatorerna till värmepumpen och därmed maximera värmepumpseffektiviteten. Den exakta tidpunkten för övergången från värmepumpsdrift till hybriddrift beror på husets egenskaper, energipriser och den önskade inomhustemperaturen. Gasdrift När utomhustemperaturen sjunker drastiskt, är det inte längre effektivt att arbeta i hybridläge. Vid den tidpunkten, kommer enheten att automatiskt växla till enbart gasdrift.

14 14 källa-till-vatten-tillämpningar B. VARMVATTEN FÖR HUSHÅLLET Varmvattnet värms med gaskondenseringsteknik: kallt kranvatten flödar direkt in i en speciell dubbel värmeväxlare som möjliggör optimal och kontinuerlig kondensering av rökgaserna vid varmvattenberedning, vilket resulterar i en ökning på 10-15% i effektiviteten jämfört med traditionella gaskondenspannor. Dessutom, tack vare hybridprincipen, när rumsuppvärmning erhålls från värmepumpen, kan varmvatten samtidigt åstadkommas genom kondenseringsteknik, vilket resulterar i optimal komfort. Låga investeringskostnader Det finns inget behov av att ersätta de befintliga radiatorerna (upp till 80 C) och rören eftersom vår Daikin Altherma hybridvärmepump ansluts direkt till det befintliga värmesystemet, vilket minskar kostnader och störningar vid installationen. Tack vare de kompakta måtten, tar det nya systemet i stort sett samma plats som det befintliga, så allt utrymme utnyttjas och ingen ombyggnad krävs. 450 mm 400 mm 890 mm Daikin Altherma hybridvärmepump 450 mm 350 mm 890 mm Befintlig gaspanna

15 Daikin Altherma hybridvärmepump 15 Ger tillräcklig värme i renoveringstillämpningar Flera tillämpningar är möjliga med hjälp av Daikin Altherma hybridvärmepump så alla värmelaster täcks upp till 27 kw. Gaspannan kan installeras utan värmepump i ett tidigt skede, för att snabbt återuppta uppvärmning vid en nedtagning av en befintlig gaspanna. Lätt och snabbt att installera Daikin Altherma hybridvärmepump levereras som tre stora komponenter: värmepumpens utomhusenhet värmepumpens inomhusenhet gaskondenspanna Värmepumpens utomhusenhet Gaskondenspanna 832 mm 307 mm 735 mm Värmepumpens inomhusenhet Eftersom värmepumpens inomhusenhet och gaskondenspannan levereras som separata enheter, är de lättare att hantera och arbeta med, och är lättare att installera. Värmepumpens inomhusenhet kan lätt monteras på väggen med en standard bakplatta. Med snabbkopplingar kan gaskondenspannan enkelt anslutas till värmepumpens inomhusenhet, vilket resulterar i en mycket kompakt enhet. I likhet med alla väggmonterade gaspannor, finns alla anslutningar i botten och alla komponenter kan nås från framsidan, vilket gör enheten lätt att serva och underhålla.

16 16 KÄLLA-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR > Att ersätta en gaspanna med en Daikin Altherma hybridvärmepump ger besparingar på driftskostnader för både rumsuppvärmning och varmvattenförsörjningen Fallstudie Driftskostnader i jämförelse med en ny gaskondenspanna Typiskt belgiskt exempel Med vår Daikin Altherma hybridvärmepump kommer den mest kostnadseffektiva kombinerade driften att köras, oavsett omgivningstemperatur. Värmeförbrukning under en typisk vinter i Belgien Värmeförbrukning (kwh / C) A B C A B C Låg omgivningstemperatur 100% användning av gaspanna Medelhög omgivningstemperatur värmepump + gaspanna Hög omgivningstemperatur 100% användning av värmepump C 0 +35% effektivitet (värme i rummen) i jämförelse med kondenspanna

17 Daikin Altherma hybridvärmepump 17 DAIKIN ALTHERMA HYBRIDVÄRMEPUMP NY GASKONDENSPANNA BEFINTLIG GASKONDENSPANNA RUMSUPPVÄRMNING Energi som tillhandahålls av HP kwh HP-effektivitet 3,64 SCOP Energi som tillhandahålls av gaspannan kwh kwh kwh Effektivitet på rumsuppvärmningen 90% 90% 75% Driftkostnader VARMVATTENUPPVÄRMNING Energi som tillhandahålls av gaspannan* kwh kwh kwh Effektivitet på varmvattenuppvärmningen* 90% 80% 65% Driftkostnader* TOTALT Driftkostnader * för kombi-panna, ingen separat varmvattentank > Årliga besparingar: för rumsuppvärmning och varmvatten jämfört med ny gaskondenspanna jämfört med befintlig gaskondenspanna 330 /år 690 /år -19% -32% Värmebelastning 16 kw Dimensioneringstemperatur -8 C Avstängningstemperatur rumstemperatur 16 C Maximal vattentemperatur 60 C Minsta vattentemperatur 38 C Gaspris 0,070 /kwh Elpris (dag) 0,237 /kwh Elpris (natt) 0,152 /kwh Totalt behov för rumsuppvärmning kwh Totalt behov för varmvatten (4 personer) kwh

18 18 LUFT-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR Värme och varmvatten idealisk för ersättning av en oljebrännare Daikin Altherma högtemperatur

19 19

20 20 Luft-till-vatten-tillämpningar Som ersättare av oljepannor Daikin Altherma högtemperatursystem tillhandahåller värme och varmvatten för din bostad. Detta system kan utan problem ersätta en traditionell varmvattenberedare och anslutas till befintligt rörsystem. Daikin Altherma högtemperatur är därför den idealiska lösningen vid renoveringar. Split-systemet består av en utomhusenhet och en inomhusenhet och kan kompletteras med anslutning till solvärmesystem. Varmvattentank Utomhusenhet Inomhusenhet

21 Daikin Altherma högtemperatur 21 Split-system Ett split-system består av en utomhusenhet och en inomhusenhet Daikin Altherma utomhusenhet består av en värmepump som tar upp värme från den omgivande luften vilket innebär att nästan 2/3 av all användbar värme kommer från en varaktig och fri källa. Utomhusenheten tar upp värme från utomhusluften. Värmen förs sedan över till inomhusenheten genom köldmedierör. Inomhusenheten tar emot värmen från utomhusenheten och ökar temperaturen ytterligare så att vattentemperaturen når upp till 80 C och ger värme till radiatorer och varmvatten. Daikins unika lösning med kaskadkompressor i värmepumparna (en i utomhusenheten/en i inomhusenheten) innebär optimal komfort även vid de lägsta utomhustemperaturerna, utan att en extra elektrisk värmare behövs. Tillgänglig kapacitet på 11, 14 och 16 kw. Önskas högre uppvärmningskapacitet än 16 kw kan du nu kombinera flera inomhusdelar med en enda utomhusdel för en uppvärmning på upp till 40 kw. Daikin Altherma högtemperatur värmer upp till 3 gånger effektivare än ett traditionellt uppvärmningssystem som är baserat på fossila bränslen eller elektricitet. En lägre driftkostnad erhålls därmed, samtidigt som du kan njuta av en stabil och angenäm komfortnivå.* * COP (Värmefaktor) upp till 3,08 Varmvattentank Daikin Altherma med hög temperatur är lämplig för att värma tappvarmvatten utan att behöva extra elektrisk värme. Snabb uppvärmning av tappvarmvatten innebär också att mindre varmvattentankar behövs. För en familj på ca 4 personer är standardtanken den bästa lösningen. Det finns också större tankar om du behöver mer tappvarmvatten. Värmeavgivare Daikin Athermas högtemperatursystem är utvecklade för att enbart arbeta tillsammans med högtemperaturradiatorer. Dessa finns i olika storlekar och format för att passa till inredningsdesignen samt till uppvärmningsbehovet. Våra radiatorer kan styras enskilt eller så kan de regleras av centralstyrningens program. Solvärme Daikin Altherma högtemperaturvärmesystem kan som tillval använda solenergi för varmvattenproduktion. Om solenergin inte behövs med det samma kan den specialkonstruerade varmvattentanken (EKHWP) lagra stora mängder varmvatten i upp till ett dygn för senare användning som varmvatten eller värme.

22 22 Luft-till-vatten-tillämpningar 1. UTOMHUSENHET OCH INOMHUSENHET UTOMHUSENHET Daikin Altherma högtemperatur använder 100 % termodynamisk energi för att komma upp till vattentemperaturer på upp till 80 C utan att använda extra värmeelement. Inverterstyrning innebär ännu fler besparingar! Invertern anpassar hela tiden ditt system till det aktuella värmebehovet. Inget behov att mixtra med inställningar: den programmerade temperaturen hålls optimal oavsett utomhus- och inomhusfaktorer, t.ex. mängden solljus, antal personer i rummet. Resultatet blir oöverträffad komfort, förlängd livslängd eftersom den bara är i drift när den behövs, och 30 % extra besparingar i energikostnader jämfört med en värmepump utan inverter. Uppvärmning: Temperatur/effektförbrukning Temperaturen hålls stabil Långsam start värmepump utan inverter Inställd temp. värmepump med inverter Tid Daikin Altherma kaskadteknik Hög prestanda i 3 steg: 1 Utomhusenheten tar upp värme från utomhusluften. Värmen förs sedan över till inomhusenheten genom köldmedium R-410A. Steg 1 Utomhus

23 Daikin Altherma högtemperatur 23 INOMHUSENHET Tillgänglig för modeller med enbart uppvärmning Ingen backupvärmare krävs tack vare kaskadteknik Värmeväxlare R-134a H 2 O 2. Värmeväxlare R-410A R-134a 3. Pump (DC-inverter för att behålla bestämt T) 4. Kompressor R-134a 5. Avluftare 6. Manometer 7. Expansionskärl (12 l) Inomhus Steg 2 Steg3 2 Inomhusenheten tar emot värmen och ökar temperaturen ytterligare med köldmedium R-134a. 3 Värmen överförs från R-134a-köldmediekretsen till vattenkretsen. Tack vare den unika lösningen med kaskadkompressor kan vattentemperaturen 80 C nås utan att använda extra backup-värmare.

24 24 Luft-till-vatten-tillämpningar 2. VARMVATTENTANK Oavsett om din kund vill enbart ha varmvatten till hushållet eller dra nytta av solenergin kan Daikin erbjuda den varmvattentank som uppfyller behoven. Inomhusenheten och varmvattentanken kan staplas för att spara utrymme, eller installeras bredvid varandra om det bara finns begränsad höjd ELLER Ej stackad Stackad EKHTS: Varmvattentank > > 13 Finns med 200 och 260 liter > > Effektiv temperatur uppvärmning: 6 från 10 C till 50 C på bara 60 minuter* 8 > > Värmeförluster reduceras till ett minimum tack vare värmeisoleringen av hög kvalitet > > Vid lämpliga tillfällen kan inomhusenheten värma upp vattnet till 60 C för att förebygga bakterietillväxt * Test 3 utfört med en 16 kw utomhusdel vid en omgivningstemperatur på 7 C och med 200 liters tank Varmvattenanslutning 5 2. T-stycke (monteras vid installation) Anslutning för säkerhetsventil Säkerhetsventil (monteras vid installation) 5. Återcirkulationshål 6. Termistoruttag Flödets inloppsanslutning 8. Värmeväxlare, spole Returutloppsanslutning 10. Kallvattenanslutning Termistor 12. Anod 13. Hål 14. Hål 7 1

25 Daikin Altherma högtemperatur SOLVÄRMEANSLUTNING Solfångare Inomhusenhet och varmvattentank Solfångare I genomsnitt över ett helt år ger solen oss helt gratis hälften av den energi vi behöver för att öka temperaturen på varmvattnet till önskad temperatur. De högeffektiva kollektorerna med selektiva beläggningar överför all kortvågig solstrålning till värme. Kollektorerna kan monteras på taktegel. Drift Solfångarna fylls inte med vatten förrän de har fått tillräckligt mycket värme från solen. Då kommer båda pumparna i styroch pumpenheten att slå på kortvarigt och fylla kollektorerna med vatten från förvaringstanken. Efter påfyllningen som tar mindre än en minut kommer en av pumparna att slås av och vattencirkulationen bibehålls med hjälp av den andra pumpen. Systemet ej under tryck Om solen inte skiner tillräckligt mycket eller om förvaringstanken för solvärme inte behöver mer värme, kommer matningspumpen att slås av och hela solvärmesystemet tappas ur och vattnet rinner ner i förvaringstanken. Det är inte nödvändigt att tillsätta frostskyddsmedel eftersom, om installationen inte används, kollektorytorna inte är fyllda med vatten ytterligare en fördel för miljön. EKHWP: varmvattentank Varmvattentanken har två sektioner: Den övre, alltid varma, sektionen den aktiva vattenzonen och den nedre, kallare sektionen solzonen. 1. Det aktiva vattnet hettas upp i den övre sektionen i förvaringstanken. Eftersom temperaturen är hög i den här zonen är varmvatten alltid tillgängligt. 2. Solfångare arbetar effektivare när kallt vatten passerar genom solfångarna. Därför förvaras vattnet som matas direkt till solfångarna vid soldrift i solzonen.

26 26 Luft-till-vatten-tillämpningar 4. ENKEL KONTROLL Styrenhet Användargränssnittet styr högtemperaturvärmesystemet på två sätt: 1/ Väderberoende flytande börvärde När funktionen flytande börvärde är aktiverad kommer börvärdet för det avgivande vattnets temperatur att vara beroende av temperaturen utomhus. Vid låg utomhustemperatur kommer temperaturen för det avgivande vattnet att öka så att det ökade värmebehovet i byggnaden tillgodoses. Vid varmare temperaturer kommer temperaturen för det avgivande vattnet att minska för att spara energi. 2/ Termostatstyrning Med Daikin Althermas användargränssnitt med integrerad temperatursensor kan den ideala temperaturen enkelt, snabbt och bekvämt regleras. Det lättstyrda gränssnittet för högtemperaturtillämpningar garanterar din komfort. Byggnadsuppvärmning Tyst läge Sänkningsfunktion Desinficeringsfunktion Funktionen Av Tidsplanering Varmvattenläge Rumstermostat som tillval Termostaten mäter rumstemperaturen och kommunicerar direkt med användargränssnittet. Rumstermostatens LCD-skärm visar all den information som behövs för att ställa in Daikin Altherma-systemet. Användaren kan enkelt navigera mellan de olika menyerna, och de vanligaste funktionerna innefattar: Inställning av rumstemperaturen baserat på mätningar från den inbyggda eller externa sensorn. Funktionen Av (med integrerat frostskydd) Frånvarofunktionsläge Komfort och färre funktionslägen Tid (dag och månad) Programmerad veckotimer med 2 användardefinierade och 5 förinställda program med upp till 12 åtgärder per dag Låsfunktion Inställningsgränser. Installatören kan ändra de övre och nedre gränserna Golvtemperaturskydd * * endast i kombination med EKRTETS

27 Daikin Altherma högtemperatur 27

28 28 LUFT-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR Värme, varmvatten och kyla för nya Daikin Altherma erbjuder två lågtemperatursystem som båda innefattar värme och kyla inklusive ett varmvattensystem som alla ansluts till samma utbud av tillbehör. Daikin Altherma lågtemperatur

29 hus 29

30 30 Luft-till-vatten-tillämpningar Daikin Altherma lågtemperatur värmepump är en del av ett innovativt produktutbud att leverera endast det bästa inom klimatkontroll: Bästa säsongsverkningsgrad med stora besparingar på löpande kostnader utmärka COP-värden för motiv- och certifieringssystem inget behov av (eller mycket litet behov av) elektrisk hjälp bästa effektivitet uppnådd inom det mest relevanta temperaturintervallet Passar perfekt för nybyggnationer och för lågenergihus anpassad produkt för mycket låga värmelaster byggd för att stå emot de svåraste vinterförhållandena värme, kyla och varmvatten i ett system

31 Daikin Altherma lågtemperatur 31 erbjuds i 3 lösningar Integrerad golvplacerad enhet, sparar installationsutrymme och tid alla komponenter och anslutningar är fabrikstillverkade mycket liten installationsyta krävs minsta strömuttag med konstant tillgänglighet på varmvatten Integrerad solpanel maximerar förnyelsebar energi och erbjuder toppkomfort varmvatten med solenergi med ej trycksatt solvärmesystem lätt plasttank bivalent alternativ: kombinerbar med en sekundär värmekälla möjlighet till app-styrning Väggmonterad enhet erbjuder flexibilitet vid installationen och anslutning för varmvatten Kompakt enhet med litet installationsutrymme och kräver nästan inget spelrum på sidorna Kombinerbar med en separat varmvattentank upp till 500 liter, med eller utan stöd för solvärme

32 32 Luft-till-vatten-tillämpningar Garanterad drift: Daikin Altherma är lämplig för alla klimat, klarar till och med Daikin är välkända för sitt kunnande i samband med frostskydd på sina värmepumpar. Utomhusenheterna är särskilt utformade för att undvika isbildningsproblem, även i de svåraste vinterförhållanden. Daikin Altherma lågtemperatur har en garanterad drift ner till en utomhustemperatur på -25 C. Detta säkerställer en tillräcklig drift av värmepumpen även i de kallaste klimaten. 1. Utbudet av 4-8 kw för Daikin Altherma har ett specialkonstruerat hus för att undvika risken för isbildning på utomhusenhetens konvektor. Utomhusenheten har en fritt hängande konvektor som säkerställer att ingen is ackumuleras i den nedre delen av utomhusenheten. Detta är nyckeln till att erbjuda frostskydd och har den ytterligare fördelen att det inte behövs någon platta med elektrisk uppvärmning. Utloppsgallret är också specialkonstruerat för att undvika ansamling av is. Fritt hängande konvektor Vårt avancerade frostskydd och skydd mot isbildning innebär att vi kan erbjuda Daikin Altherma i hela Europa. Nytt utloppsgaller

33 Daikin Altherma lågtemperatur 33 svåra vinterförhållanden 2. Utbudet av kw för Daikin Altherma (ERLQ-C) har ett specifikt frostskydd för att undvika risken för isbildning på utomhusdelens konvektor. Hetgaspassage: hett köldmedium i gasform som kommer från kompressorn går genom bottenplattan för att hålla den isfri och alla dräneringshål öppna Underkylningspassage: innan köldmedieledningen delas upp av fördelaren till de olika grenarna passerar den genom botten av konvektorn för att hålla denna nedre del fri från is Endast en liten eluppvärmd bottenplatta (35W) sitter monterad på ERLQ-C, med en smart styrlogik som gör att den bara är igång under avfrostningscyklerna. Detta sparar cirka 90% av elförbrukningen i jämförelse med ett traditionellt värmepumpsystem som har en termostatstyrd uppvärmning av bottenplattan. Fritt hängande konvektor Hetgasledning Distributör Tätning Underkylningspassage

34 34 Luft-till-vatten-tillämpningar 1. INTEGRERAD GOLVPLACERAD ENHET, SPARAR INSTALLATIONSUTRYMME OCH TID Varmvattentanken i rostfritt stål finns inbyggd i enheten och alla anslutningar mellan värmepumpen och tanken är monterade på fabrik. Det gör det möjligt till en snabb installation i jämförelse med en traditionell installation (väggmonterad med en separat varmvattentank) där endast ledningar för vatten och köldmedium ska anslutas. Alla hydrauliska komponenter ingår (cirkulationspump, expansionstank, extravärme, etc.) Inget behov för att söka efter komponenter från tredje part. Kretskortet med elektroniken och hydrauliska komponenter är åtkomliga från framsidan. Detta underlättar servicearbetet och undviker risken för skada på elektriska komponenter i händelse av vattenläckage. Alla anslutningar för vatten och köldmedium sitter överst på enheten vilket säkerställer enkel anslutning och åtkomlighet. Detta innebär att inga anslutningar behöver göras på enhetens baksida, vilket innebär att enheten upptar mindre golvyta. Komponenterna är åtkomliga från framsidan

35 Daikin Altherma lågtemperatur 35 Tack vare konstruktionen med allt-i-ett, minimeras installationsutrymmet både för golvyta och höjd 1 I jämförelse med den traditionella split-up-versionen för en väggmonterad inomhusenhet och en separat varmvattentank reduceras den integrerade inomhusenheten det installationsutrymme som krävs i stor utsträckning. Traditionell uppställning Integrerad inomhusenhet Hydrobox DHW-tank VS Utrymmet minskat med mer än 30% mm 580 mm X 370 mm 950 mm + X 728 mm 600 mm 2 Mindre golvyta: med en bredd på bara 600 mm och ett djup på 728 mm, har den integrerade inomhusenheten samma monteringsyta som andra hushållsmaskiner. 728 mm Mindre monteringsyta: nästan inget avstånd åt sidorna krävs och inget utrymme bakom enheten för rördragning krävs eftersom alla rör ansluts från ovansidan. Detta resulterar i en monteringsyta på bara 0,45 m². 600 mm + 10 mm avstånd på båda sidorna 3 4 Låg installationshöjd: både versionen med 180 l och med 260 l har en bredd på 173 cm. Den installationshöjd som krävs är mindre än 2 m. Den kompakta integrerade inomhusenheten understryks av dess eleganta design och moderna utseende, samt enkel montering med andra hushållsmaskiner.

36 36 2. INTEGRERAD SOLPANEL MAXIMERAR FÖRNYELSEBAR ENERGI OCH ERBJUDER TOPPKOMFORT Varmvatten med solenergi med trycklöst (återflödande) och trycksatt solvärmesystem Det integrerade solvärmesystemet tar upp energin från solen som då utgör ett stöd för att värma varmvatten. Som mest kan 80% av solenergin konverteras till användbar värme, vilket är möjligt med den höga effektiviteten som våra platta solpaneler har. Solenergi och värmepumpar samverkar på ett utmärkt sätt i denna tillämpning. Värmepumpen bidrar med nödvändig värme till systemet för att uppfylla behovet. Grafiken visas när och hur mycket solsystemet bidrar till uppvärmningen och produktionen av varmvatten. I kombination med en värmepump, som också utnyttjar förnyelsebar energi, reduceras behovet av extra energi till ett minimum. kwh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Efter kundens behov erbjuds ett trycksatt och ett trycklöst system. Trycklöst varmvatten (med EHSX-A) Solfångarna fylls inte med vatten förrän de har fått tillräckligt mycket värme från solen. Då kommer båda pumparna i styroch pumpenheten att slå på kortvarigt och fylla kollektorerna med vatten från förvaringstanken. Efter påfyllningen som tar mindre än en minut kommer en av pumparna att slås av och vattencirkulationen bibehålls med hjälp av den andra pumpen. Om solen inte skiner tillräckligt mycket eller om förvaringstanken för solvärme inte behöver mer värme, kommer matningspumpen att slås av och hela solvärmesystemet tappas ur och vattnet rinner ner i förvaringstanken. Det är inte nödvändigt att tillsätta frostskyddsmedel eftersom, om installationen inte används, kollektorytorna inte är fyllda med vatten. Ytterligare en fördel för miljön! Trycksatt solvärmesystem (med EHSXB-A) Vid behov kan även ett trycksatt varmvattensystem erbjudas. Systemet är fyllt med värmeöverföringsvätska med rätt mängd frostskyddsvätska för att undvika frysning under vintern. Hela systemet är trycksatt och förseglat.

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump. idag. DAIKIN Evolution FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump. idag. DAIKIN Evolution FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump idag DAIKIN Evolution VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Evolution värmepump för bergvärme 4 fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR 2 Det naturliga valet 3 i 1: värme, kyla och varmvatten Daikin Altherma är ett komplett värme- och varmvattensystem med ett tillval

Läs mer

komplett ärmesystem för bostäder och kommersiellt bruk KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

komplett ärmesystem för bostäder och kommersiellt bruk KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett ärmesystem för bostäder och kommersiellt bruk KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump. idag. DAIKIN Evolution

Framtidens. ergvärmepump. idag. DAIKIN Evolution Framtidens ergvärmepump idag DAIKIN Evolution VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME VÄRME OCH VARMVATTEN FÖR VILLAN BROSCHYR FÖR SLUTKUNDEN Bergvärme- Även i de kallaste platserna under vintern finns det geotermisk

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

HÖGTEMPERATURSYSTEM FÖR VÄRME "LUFT-TILL-VATTEN"-VÄRMEPUMPAR. Renovering värme varmvatten för hushållet

HÖGTEMPERATURSYSTEM FÖR VÄRME LUFT-TILL-VATTEN-VÄRMEPUMPAR. Renovering värme varmvatten för hushållet HÖGTEMPERATURSYSTEM FÖR VÄRME "LUFT-TILL-VATTEN"-VÄRMEPUMPAR Renovering värme varmvatten för hushållet DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMPAR LÖSNINGEN MED TANKE PÅ FRAMTIDEN Håller du på och rustar upp ditt värmesystem

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Det naturliga. valet BROSCHYR FÖR INSTALLATÖR DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. valet BROSCHYR FÖR INSTALLATÖR DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga valet BROSCHYR FÖR INSTALLATÖR DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Bästa årsverkningsgrad med stora besparingar på löpande kostnader utmärka COP-värden för motiv- och certifieringssystem

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Det naturliga. alet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR LÅGTEMPERATUR

Det naturliga. alet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR LÅGTEMPERATUR Det naturliga alet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR LÅGTEMPERATUR Den nya Daikin Altherma-värmepumpen för lågtemperatur, del av ett innovativt produktutbud, är utformad för att leverera

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

luft-vatten värmepumpar

luft-vatten värmepumpar Daikin Luft-vatten värmepumpar Högsta betyg för våra luft-vatten värmepumpar Daikins värmepumpar utvinner värme ur utomhusluften även när det är så kallt som -25 C. Våra luft-vatten- värmepumpar har energiklass

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

Det naturliga. valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR DAIKIN ALTHERMA LÅGTEMPERATUR Helt ny för DEN NYA DAIKIN ALTHERMA LÅGTEMPERATUR VÄRMEPUMP, ETT INNOVATIVT

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Varför värma ditt hus med annat än solen?

Varför värma ditt hus med annat än solen? Varför värma ditt hus med annat än solen? HYSS Hybrid Solar System Ett nytt värmesystem med solen som drivkraft året om! 10 ÅRS GARANTI LÄGSTA MÖJLIGA ENERGIKOSTNAD KLOK INVESTERING ÖKAD KOMFORT SMART

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Varför välja Daikin VRV IV S-serierna? Du kan installera extremt effektiva och tillförlitliga

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet... 3 3.2.1 Knappar...

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

DAIKIN ALTHERMA FLEX. Högsta komfort. Värme, varmvatten och kyla. Låga CO 2. -utsläpp. Modulsystem

DAIKIN ALTHERMA FLEX. Högsta komfort. Värme, varmvatten och kyla. Låga CO 2. -utsläpp. Modulsystem DAIKIN ALTHERMA FLEX A n v ä n d n i n g i b o s t ä d e r o c h k o m m e r s i e l l t Högsta komfort Värme, varmvatten och kyla Låga CO 2 -utsläpp Modulsystem w w w. d a i k i n. s e 2 DAIKIN ALTHERMA

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Perfekt C mfort - varje dag

Perfekt C mfort - varje dag LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Perfekt C mfort - varje dag VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem som t.ex.

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

KMPs värmepumpsberedare. ger dig billigt tappvarmvatten. En miljövänlig varmvattenberedare

KMPs värmepumpsberedare. ger dig billigt tappvarmvatten. En miljövänlig varmvattenberedare KMPs värmepumpsberedare ger dig billigt tappvarmvatten En miljövänlig varmvattenberedare med inbyggd värmepump, som är utformad för tappvarmvatten i fastigheter och bostäder. Når en värmefaktor på upp

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Perifal Sol Solen som energikälla

Perifal Sol Solen som energikälla Perifal Sol Solen som energikälla Skattefri värme Generöst med varmvatten Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter,

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer

HÄRLIG VÄRME TILL DITT HEM LUFT/VATTEN-PUMPAR VÄRMESYSTEM NY TEKNIK FÖR MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING

HÄRLIG VÄRME TILL DITT HEM LUFT/VATTEN-PUMPAR VÄRMESYSTEM NY TEKNIK FÖR MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING HÄRLIG VÄRME TILL DITT HEM LUFT/VATTEN-PUMPAR VÄRMESYSTEM NY TEKNIK FÖR MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING DU SPARAR ENERGI UPP TILL 58% * MILJÖKLOK OCH PRISVÄRD TRYGGHET * Upp till 58 % av värmen som produceras

Läs mer

BESPARINGAR SOM VÄRMER

BESPARINGAR SOM VÄRMER BESPARINGAR SOM VÄRMER JVP SHW by nilan Sänk uppvärmningskostnaderna med en markvärmepump Uppvärmning och varmvatten BESPARINGAR SOM VÄRMER fylld med fördelar De energieffektiva JVP SHW-markvärmepumparna

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus.

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. A U K T O R I S E R A D Å T E R F Ö R S Ä L J A R E 1 Besparingsanalys Välkommen

Läs mer

37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM.

37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM. 37 NYA PRODUKTER. 37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM. Det är en ny vinter nu. Det enda vi med säkerhet vet är att det är då människor funderar på hur de värmer upp sina hus. Och det är då värmepumpar

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Spara miljön och många sköna tusenlappar

Spara miljön och många sköna tusenlappar Spara miljön och många sköna tusenlappar Indol är en supereffektiv värmepumpsberedare som sparar upp till 75% av kostnaderna för varmvatten i jämförelse med en vanlig elvarmvattenberedare. Hemligheten

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump 50 70% LÄGRE KOSTNADER OCH MYCKET MINDRE KOLDIOXID! (Beroende på utnyttjandegrad och installation) VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump ECODAN LUFTVÄRMEPUMP Därför är Ecodan Next Generation

Läs mer

20år Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss värmepump ge god komfort och bra prestanda - år efter år.

20år Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss värmepump ge god komfort och bra prestanda - år efter år. Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20år Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss värmepump ge god komfort och bra prestanda - år efter

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR. alira. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi!

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR. alira. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR alira www.ait.se Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! Mångsidig Dubbla luft/vattenvärmepumpar LWD 5 9 kw Stillfull Luft/vattenvärmepumpar LWA 7 31 kw Frekvensreglerad LW

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter, bland dessa jorden. Solljuset förser

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump.

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet...

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla VBKZB107 189F9911 NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla Home Heating Ulvehavevej 61 7100 Vejle Danmark E-post: contact@hh-homeheating.se

Läs mer