omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG"

Transkript

1 komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

2 Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2

3 3 Du och din kund har beslutat att det är hög tid att byta till ett energieffektivt uppvärmningssystem som minskar CO 2 -utsläppen. Daikin Altherma är ett komplett värme- och tappvarmvatten system baserat på luft-luft värmepump och hybridteknik. Ett flexibelt och kostnadseffektivt alternativ till en fossilbränsleeldad panna. Det har även ett tillval för luftkonditionering.* Den inneboende energieffektiviteten hos Daikin Altherma gör den till en idealisk lösning för minskad energikonsumtion och låga CO 2 - emissioner. Uppvärmningssystemens höga och låga temperaturer ger optimal komfort. Mycket energieffektiva värmepumpar med avancerad kompressorteknik omvandlar outnyttjad och outtömlig värme från den omgivande luften till användbar värme, antingen som en del av det totala systemet eller som en fristående källa för hushållets varmvatten. Dessutom är systemet enkelt att installera. *Daikin Altherma kylalternativ finns tillgängligt för lågtemperatur- och hybridvärmesystem (golvvärmesystem, värmepumpskonvektorer). & effektiva

4

5 Erbjud din kund fördelen med Daikins teknik 6 Förstklassiga energieffektiva lösningar för alla tillämpningar 10 Värme, varmvatten och kyla för att ersätta en gaspanna Daikin Altherma hybridvärmepump 10 Låga driftskostnader för värme och varmvatten i jämförelse med en traditionell panna 12 Låga investeringskostnader 14 Ger tillräcklig värme i renoveringstillämpningar 15 Lätt och snabbt att installera 15 Värme och varmvatten för ersättning av oljepannor Daikin Altherma högtemperatur 18 Split-system: inomhusenhet och utomhusenhet 21 Varmvattentank 24 Solvärme 25 Värme, varmvatten och kyla för nya hus Daikin Altherma lågtemperatur 30 Split-system: inomhusenhet och utomhusenhet 32 Monoblocksystem 40 Värmepumpskonvektor 44 Värme och varmvatten för nybyggnation och utbyte av pannor Daikin Altherma värmepump för bergvärme 46 Hög årstidsrelaterad verkningsgrad 49 Snabb och enkel att installera 51 Kompakt inomhusenhet med tilltalande design 51 Nytt användargränssnitt 51 Värme, varmvatten och kyla för bostäder och kommersiellt bruk Daikin Altherma Flex Type 52 8 fördelar 4 olika tillämpningar 54 Två Daikin-tekniker kombinerade 56 Varmvattentank 58 Enkel kontroll 59 Värmepumpskonvektor 62 Urvalsverktyg 64 Energibesparingskalkylator 66 Simuleringsprogram 67 Urvals- och konstruktionsprogram för daikin altherma flex type 67 Tekniska specifikationer 68

6 6 Erbjud din kund fördelarna med Daikins teknik 1. MAXIMAL ANVÄNDNING AV FÖRNYELSEBAR ENERGI Luft-vattentekniken: tar upp värme från utomhusluften Med hjälp av en värmepump, extraherar systemet värme och använder den för att höja temperaturen hos vattnet i systemet, och minskar därmed kostnaderna och energiförbrukningen. Garanterad uppvärmningskapacitet ner till -25 C så inga bekymmer vintertid En solvärmelösning kan inkluderas som förvärmer varmvatten Hybridteknik: en gaspanna kombinerad med luft-vattenteknik Genom att kombinera de senaste och mest effektiva gaskondenserande pannorna med vår värmepumpsteknik kan kunderna ha det bästa av två världar. Det mest ekonomiska uppvärmningsläget väljs beroende på aktuella energipriser, utomhustemperatur och önskad komfortnivå inomhus. Denna kombination ger optimal användning av båda tekniker MEST EKONOMISKA LÄGET - endast värmepump - hybrid - endast gas EFFEKTIVITET ENERGIPRISER Bergvärmetekniken: tar upp värme från marken. Användningen av geotermisk teknik gör att värme kan extraheras från marken och användas för att höja temperaturen på vattnet i systemet. Perfekt för platser där medetemperaturen under vintern faller under 3 C. Hög årstidsrelaterad verkningsgrad eftersom temperaturen en bit ner under mark är mycket stabil och påverkas inte av lufttemperaturen

7 7 2. OPTIMAL KOMFORT Vår lösning ger ett system möjlighet att leverera värme under vintern, kyla under sommaren och varmvatten året runt... och i kombination med vårt användarvänliga styrsystem ger det möjlighet för kunden att programmera in en perfekt komfort! 3. PERFEKT FÖR ALLA TILLÄMPNINGAR Daikin Altherma är den perfekta lösningen för alla applikationer både för bostäder och för kommersiell användning och ger för närvarande optimal komfort, energieffektivitet och kostnadsbesparingar för Nya hus Lågenergihus Kompletta renoveringar av värmesystem Renoveringar som behåller befintligt rörsysten och radiatorer Bivalenta system för att kombineras med sekundära uppvärmningssystem Lägenheter Hotell Restauranger Spa och avkopplingskomplex 4. KOMBINERAS MED ALLA TYPER AV VÄRMEAVGIVARE Vilken värmeavgivare som används beror på kundernas behov både för perfekt komfort och av estetiska skäl och Daikin Altherma kombinerar perfekt med golvvärme, värmepumpskonvektorer och låga eller höga radiatortemperaturer.

8 8 Förstklassiga lösningar för alla LUFT-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR LUFT-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR LUFT-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR Värme, varmvatten och kyla för att ersätta en gaspanna Värme och varmvatten för ersättning av oljepannor Värme, varmvatten och kyla för nya hus Daikin Altherma hybridvärmepump Daikin Altherma högtemperatur Daikin Altherma lågtemperatur sid. 10 sid. 18 sid. 30

9 9 energieffektiva tillämpningar BÄRARE-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR Värme och varmvatten för nybyggnation och utbyte av pannor LUFT-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR Värme, varmvatten och kyla för bostäder och kommersiellt bruk Daikin Altherma värmepump för bergvärme sid. 46 Daikin Altherma Flex Type sid. 52

10 KÄLLA-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR En ny möjlighet för Det är ett växande behov från bostadsägare att ersätta uppvärmningssystem, speciellt att byta ut gaspannor, med effektivare, mera kostnadseffektiva och mer miljövänliga system som minskar CO 2 -emissionerna, minskar energiförbrukningen och skyddar sin budget. Hybrid- teknik Svaret är Daikin Altherma hybridvärmepump. För värme i rummen kan Daikin Altherma hybrid värmepump kombinera luftvatten värmepumpsteknik med gaskondenseringsteknik genom att söka efter det optimala ekonomiska förhållandet för detta tillstånd, och kombinerar parametrar på energikostnader (el, gas), värmepumpens effektivitet och värmebehovet för att leverera upp till 35% bättre värmeeffektivitet, plus väsentliga kostnadsbesparingar. För varmvatten optimerar Daikin Altherna hybridvärmepump driften på den mest effektiva och gaskondenspannan. Dina fördelar 99 Låga driftskostnader för värme och varmvatten i jämförelse med en traditionell panna 99 Låg investeringskostnad 99 Ger tillräcklig värme i renoveringstillämpningar 99 Lätt och snabbt att installera Daikin Altherma hybridvärmepump

11 Daikin Altherma hybridvärmepump 11 bostadsuppvärmning! Vad är en luft-vatten värmepump? Daikin Altherma luft-vatten värmepump använder en förnyelsebar energikälla: genom att extrahera värme från utomhusluften. I en sliten slinga som innehåller köldmedia skapas en termodynamisk cykel genom förångning, kondensering, kompression och expansion. Detta pumpar värme från en låg till en högre temperaturnivå. Den värme som utvunnits överförs till din bostads centrala värmedistributionssystem via en värmeväxlare. 1/5 elektricitet Vad är kondenspannteknik? 4/5 omgivningsvärme Beroende på modell och villkor levererar Daikin Altherma värmepump cirka 5 kwh användbar värme för varje kwh elektricitet den använder. Det betyder att cirka 4/5 av värmen som behövs är kostnadsfri! En bra investering! 100% energi Kondenspanntekniken omvandlar det bränsle som används till användbar värme, i stort sett helt utan förluster. Detta är bra för miljön och din plånbok eftersom en lägre energiförbrukning innebär lägre uppvärmningskostnader, mindre användning av energiresurser samt en minskning i CO 2 utsläpp. Under denna process kyls rödgasen ner så mycket att den ånga som rökgasen innehåller kondenseras. Den energi som erhålls används som uppvärmning.

12 412 källa-till-vatten-tillämpningar Låga driftskostnader för värme och varmvatten i jämförelse med en traditionell panna A. RUMSUPPVÄRMNING ENERGIPRISER EFFEKTIVITET MEST EKONOMISKA LÄGET - endast värmepump - hybridläge - endast gas Beroende på utomhustemperaturen, energipriserna och den interna värmebelastningen, väljer Altherma hybrid värmepump mellan värmepump och/eller gaspanna, eventuellt med samtidig drift, för att alltid välja det mest ekonomiska driftläget.

13 Daikin Altherma hybridvärmepump 13 5 Om man ser på ett genomsnittligt europeiskt klimat, täcks den största delen av den erforderliga värmeeffekten av hybridoch värmepumpsdrift, vilket resulterar i upp till 35% högre värmeeffektivitet. Grafik över ett genomsnittligt europeiskt klimat. Önskad värmeproduktion kwh/ C Gasdrift Hybriddrift Värmepumpsdrift Omgivningstemperatur C + 35% effektivitet (värme i rummen) i jämförelse med kondenspanna Värmebelastning: 14 kw 70% uteffekt från värmepump 30% uteffekt från gaspanna Värmebelastning = den kapacitet som krävs av systemet för rumsuppvärmning för att upprätthålla en bekväm inomhustemperatur i alla lägen. Önskad värmeproduktion = värmebelastning x n inträffade timmar per år Värmepumpsdrift Den värmepump som är integrerad i Altherma hybridvärmepump har den bästa tillgängliga tekniken för att optimera driftskostnader vid måttliga utomhustemperaturer, vilket resulterar i en värmefaktor på 5,04 1! (1) värme Ta DB/WB 7 C/6 C - LWC 35 C (Dt = 5 C) Hybriddrift Om en hög värmebelastning krävs, eller för att uppnå högsta effektivitet vid de nuvarande förhållandena, arbetar både gaspannan och värmepumpen samtidigt på det mest ekonomiska sättet. Vattenflödet kommer automatiskt att regleras, för att ha möjlighet att sänka temperaturen hos det vatten som strömmar från radiatorerna till värmepumpen och därmed maximera värmepumpseffektiviteten. Den exakta tidpunkten för övergången från värmepumpsdrift till hybriddrift beror på husets egenskaper, energipriser och den önskade inomhustemperaturen. Gasdrift När utomhustemperaturen sjunker drastiskt, är det inte längre effektivt att arbeta i hybridläge. Vid den tidpunkten, kommer enheten att automatiskt växla till enbart gasdrift.

14 14 källa-till-vatten-tillämpningar B. VARMVATTEN FÖR HUSHÅLLET Varmvattnet värms med gaskondenseringsteknik: kallt kranvatten flödar direkt in i en speciell dubbel värmeväxlare som möjliggör optimal och kontinuerlig kondensering av rökgaserna vid varmvattenberedning, vilket resulterar i en ökning på 10-15% i effektiviteten jämfört med traditionella gaskondenspannor. Dessutom, tack vare hybridprincipen, när rumsuppvärmning erhålls från värmepumpen, kan varmvatten samtidigt åstadkommas genom kondenseringsteknik, vilket resulterar i optimal komfort. Låga investeringskostnader Det finns inget behov av att ersätta de befintliga radiatorerna (upp till 80 C) och rören eftersom vår Daikin Altherma hybridvärmepump ansluts direkt till det befintliga värmesystemet, vilket minskar kostnader och störningar vid installationen. Tack vare de kompakta måtten, tar det nya systemet i stort sett samma plats som det befintliga, så allt utrymme utnyttjas och ingen ombyggnad krävs. 450 mm 400 mm 890 mm Daikin Altherma hybridvärmepump 450 mm 350 mm 890 mm Befintlig gaspanna

15 Daikin Altherma hybridvärmepump 15 Ger tillräcklig värme i renoveringstillämpningar Flera tillämpningar är möjliga med hjälp av Daikin Altherma hybridvärmepump så alla värmelaster täcks upp till 27 kw. Gaspannan kan installeras utan värmepump i ett tidigt skede, för att snabbt återuppta uppvärmning vid en nedtagning av en befintlig gaspanna. Lätt och snabbt att installera Daikin Altherma hybridvärmepump levereras som tre stora komponenter: värmepumpens utomhusenhet värmepumpens inomhusenhet gaskondenspanna Värmepumpens utomhusenhet Gaskondenspanna 832 mm 307 mm 735 mm Värmepumpens inomhusenhet Eftersom värmepumpens inomhusenhet och gaskondenspannan levereras som separata enheter, är de lättare att hantera och arbeta med, och är lättare att installera. Värmepumpens inomhusenhet kan lätt monteras på väggen med en standard bakplatta. Med snabbkopplingar kan gaskondenspannan enkelt anslutas till värmepumpens inomhusenhet, vilket resulterar i en mycket kompakt enhet. I likhet med alla väggmonterade gaspannor, finns alla anslutningar i botten och alla komponenter kan nås från framsidan, vilket gör enheten lätt att serva och underhålla.

16 16 KÄLLA-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR > Att ersätta en gaspanna med en Daikin Altherma hybridvärmepump ger besparingar på driftskostnader för både rumsuppvärmning och varmvattenförsörjningen Fallstudie Driftskostnader i jämförelse med en ny gaskondenspanna Typiskt belgiskt exempel Med vår Daikin Altherma hybridvärmepump kommer den mest kostnadseffektiva kombinerade driften att köras, oavsett omgivningstemperatur. Värmeförbrukning under en typisk vinter i Belgien Värmeförbrukning (kwh / C) A B C A B C Låg omgivningstemperatur 100% användning av gaspanna Medelhög omgivningstemperatur värmepump + gaspanna Hög omgivningstemperatur 100% användning av värmepump C 0 +35% effektivitet (värme i rummen) i jämförelse med kondenspanna

17 Daikin Altherma hybridvärmepump 17 DAIKIN ALTHERMA HYBRIDVÄRMEPUMP NY GASKONDENSPANNA BEFINTLIG GASKONDENSPANNA RUMSUPPVÄRMNING Energi som tillhandahålls av HP kwh HP-effektivitet 3,64 SCOP Energi som tillhandahålls av gaspannan kwh kwh kwh Effektivitet på rumsuppvärmningen 90% 90% 75% Driftkostnader VARMVATTENUPPVÄRMNING Energi som tillhandahålls av gaspannan* kwh kwh kwh Effektivitet på varmvattenuppvärmningen* 90% 80% 65% Driftkostnader* TOTALT Driftkostnader * för kombi-panna, ingen separat varmvattentank > Årliga besparingar: för rumsuppvärmning och varmvatten jämfört med ny gaskondenspanna jämfört med befintlig gaskondenspanna 330 /år 690 /år -19% -32% Värmebelastning 16 kw Dimensioneringstemperatur -8 C Avstängningstemperatur rumstemperatur 16 C Maximal vattentemperatur 60 C Minsta vattentemperatur 38 C Gaspris 0,070 /kwh Elpris (dag) 0,237 /kwh Elpris (natt) 0,152 /kwh Totalt behov för rumsuppvärmning kwh Totalt behov för varmvatten (4 personer) kwh

18 18 LUFT-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR Värme och varmvatten idealisk för ersättning av en oljebrännare Daikin Altherma högtemperatur

19 19

20 20 Luft-till-vatten-tillämpningar Som ersättare av oljepannor Daikin Altherma högtemperatursystem tillhandahåller värme och varmvatten för din bostad. Detta system kan utan problem ersätta en traditionell varmvattenberedare och anslutas till befintligt rörsystem. Daikin Altherma högtemperatur är därför den idealiska lösningen vid renoveringar. Split-systemet består av en utomhusenhet och en inomhusenhet och kan kompletteras med anslutning till solvärmesystem. Varmvattentank Utomhusenhet Inomhusenhet

21 Daikin Altherma högtemperatur 21 Split-system Ett split-system består av en utomhusenhet och en inomhusenhet Daikin Altherma utomhusenhet består av en värmepump som tar upp värme från den omgivande luften vilket innebär att nästan 2/3 av all användbar värme kommer från en varaktig och fri källa. Utomhusenheten tar upp värme från utomhusluften. Värmen förs sedan över till inomhusenheten genom köldmedierör. Inomhusenheten tar emot värmen från utomhusenheten och ökar temperaturen ytterligare så att vattentemperaturen når upp till 80 C och ger värme till radiatorer och varmvatten. Daikins unika lösning med kaskadkompressor i värmepumparna (en i utomhusenheten/en i inomhusenheten) innebär optimal komfort även vid de lägsta utomhustemperaturerna, utan att en extra elektrisk värmare behövs. Tillgänglig kapacitet på 11, 14 och 16 kw. Önskas högre uppvärmningskapacitet än 16 kw kan du nu kombinera flera inomhusdelar med en enda utomhusdel för en uppvärmning på upp till 40 kw. Daikin Altherma högtemperatur värmer upp till 3 gånger effektivare än ett traditionellt uppvärmningssystem som är baserat på fossila bränslen eller elektricitet. En lägre driftkostnad erhålls därmed, samtidigt som du kan njuta av en stabil och angenäm komfortnivå.* * COP (Värmefaktor) upp till 3,08 Varmvattentank Daikin Altherma med hög temperatur är lämplig för att värma tappvarmvatten utan att behöva extra elektrisk värme. Snabb uppvärmning av tappvarmvatten innebär också att mindre varmvattentankar behövs. För en familj på ca 4 personer är standardtanken den bästa lösningen. Det finns också större tankar om du behöver mer tappvarmvatten. Värmeavgivare Daikin Athermas högtemperatursystem är utvecklade för att enbart arbeta tillsammans med högtemperaturradiatorer. Dessa finns i olika storlekar och format för att passa till inredningsdesignen samt till uppvärmningsbehovet. Våra radiatorer kan styras enskilt eller så kan de regleras av centralstyrningens program. Solvärme Daikin Altherma högtemperaturvärmesystem kan som tillval använda solenergi för varmvattenproduktion. Om solenergin inte behövs med det samma kan den specialkonstruerade varmvattentanken (EKHWP) lagra stora mängder varmvatten i upp till ett dygn för senare användning som varmvatten eller värme.

22 22 Luft-till-vatten-tillämpningar 1. UTOMHUSENHET OCH INOMHUSENHET UTOMHUSENHET Daikin Altherma högtemperatur använder 100 % termodynamisk energi för att komma upp till vattentemperaturer på upp till 80 C utan att använda extra värmeelement. Inverterstyrning innebär ännu fler besparingar! Invertern anpassar hela tiden ditt system till det aktuella värmebehovet. Inget behov att mixtra med inställningar: den programmerade temperaturen hålls optimal oavsett utomhus- och inomhusfaktorer, t.ex. mängden solljus, antal personer i rummet. Resultatet blir oöverträffad komfort, förlängd livslängd eftersom den bara är i drift när den behövs, och 30 % extra besparingar i energikostnader jämfört med en värmepump utan inverter. Uppvärmning: Temperatur/effektförbrukning Temperaturen hålls stabil Långsam start värmepump utan inverter Inställd temp. värmepump med inverter Tid Daikin Altherma kaskadteknik Hög prestanda i 3 steg: 1 Utomhusenheten tar upp värme från utomhusluften. Värmen förs sedan över till inomhusenheten genom köldmedium R-410A. Steg 1 Utomhus

23 Daikin Altherma högtemperatur 23 INOMHUSENHET Tillgänglig för modeller med enbart uppvärmning Ingen backupvärmare krävs tack vare kaskadteknik Värmeväxlare R-134a H 2 O 2. Värmeväxlare R-410A R-134a 3. Pump (DC-inverter för att behålla bestämt T) 4. Kompressor R-134a 5. Avluftare 6. Manometer 7. Expansionskärl (12 l) Inomhus Steg 2 Steg3 2 Inomhusenheten tar emot värmen och ökar temperaturen ytterligare med köldmedium R-134a. 3 Värmen överförs från R-134a-köldmediekretsen till vattenkretsen. Tack vare den unika lösningen med kaskadkompressor kan vattentemperaturen 80 C nås utan att använda extra backup-värmare.

24 24 Luft-till-vatten-tillämpningar 2. VARMVATTENTANK Oavsett om din kund vill enbart ha varmvatten till hushållet eller dra nytta av solenergin kan Daikin erbjuda den varmvattentank som uppfyller behoven. Inomhusenheten och varmvattentanken kan staplas för att spara utrymme, eller installeras bredvid varandra om det bara finns begränsad höjd ELLER Ej stackad Stackad EKHTS: Varmvattentank > > 13 Finns med 200 och 260 liter > > Effektiv temperatur uppvärmning: 6 från 10 C till 50 C på bara 60 minuter* 8 > > Värmeförluster reduceras till ett minimum tack vare värmeisoleringen av hög kvalitet > > Vid lämpliga tillfällen kan inomhusenheten värma upp vattnet till 60 C för att förebygga bakterietillväxt * Test 3 utfört med en 16 kw utomhusdel vid en omgivningstemperatur på 7 C och med 200 liters tank Varmvattenanslutning 5 2. T-stycke (monteras vid installation) Anslutning för säkerhetsventil Säkerhetsventil (monteras vid installation) 5. Återcirkulationshål 6. Termistoruttag Flödets inloppsanslutning 8. Värmeväxlare, spole Returutloppsanslutning 10. Kallvattenanslutning Termistor 12. Anod 13. Hål 14. Hål 7 1

25 Daikin Altherma högtemperatur SOLVÄRMEANSLUTNING Solfångare Inomhusenhet och varmvattentank Solfångare I genomsnitt över ett helt år ger solen oss helt gratis hälften av den energi vi behöver för att öka temperaturen på varmvattnet till önskad temperatur. De högeffektiva kollektorerna med selektiva beläggningar överför all kortvågig solstrålning till värme. Kollektorerna kan monteras på taktegel. Drift Solfångarna fylls inte med vatten förrän de har fått tillräckligt mycket värme från solen. Då kommer båda pumparna i styroch pumpenheten att slå på kortvarigt och fylla kollektorerna med vatten från förvaringstanken. Efter påfyllningen som tar mindre än en minut kommer en av pumparna att slås av och vattencirkulationen bibehålls med hjälp av den andra pumpen. Systemet ej under tryck Om solen inte skiner tillräckligt mycket eller om förvaringstanken för solvärme inte behöver mer värme, kommer matningspumpen att slås av och hela solvärmesystemet tappas ur och vattnet rinner ner i förvaringstanken. Det är inte nödvändigt att tillsätta frostskyddsmedel eftersom, om installationen inte används, kollektorytorna inte är fyllda med vatten ytterligare en fördel för miljön. EKHWP: varmvattentank Varmvattentanken har två sektioner: Den övre, alltid varma, sektionen den aktiva vattenzonen och den nedre, kallare sektionen solzonen. 1. Det aktiva vattnet hettas upp i den övre sektionen i förvaringstanken. Eftersom temperaturen är hög i den här zonen är varmvatten alltid tillgängligt. 2. Solfångare arbetar effektivare när kallt vatten passerar genom solfångarna. Därför förvaras vattnet som matas direkt till solfångarna vid soldrift i solzonen.

26 26 Luft-till-vatten-tillämpningar 4. ENKEL KONTROLL Styrenhet Användargränssnittet styr högtemperaturvärmesystemet på två sätt: 1/ Väderberoende flytande börvärde När funktionen flytande börvärde är aktiverad kommer börvärdet för det avgivande vattnets temperatur att vara beroende av temperaturen utomhus. Vid låg utomhustemperatur kommer temperaturen för det avgivande vattnet att öka så att det ökade värmebehovet i byggnaden tillgodoses. Vid varmare temperaturer kommer temperaturen för det avgivande vattnet att minska för att spara energi. 2/ Termostatstyrning Med Daikin Althermas användargränssnitt med integrerad temperatursensor kan den ideala temperaturen enkelt, snabbt och bekvämt regleras. Det lättstyrda gränssnittet för högtemperaturtillämpningar garanterar din komfort. Byggnadsuppvärmning Tyst läge Sänkningsfunktion Desinficeringsfunktion Funktionen Av Tidsplanering Varmvattenläge Rumstermostat som tillval Termostaten mäter rumstemperaturen och kommunicerar direkt med användargränssnittet. Rumstermostatens LCD-skärm visar all den information som behövs för att ställa in Daikin Altherma-systemet. Användaren kan enkelt navigera mellan de olika menyerna, och de vanligaste funktionerna innefattar: Inställning av rumstemperaturen baserat på mätningar från den inbyggda eller externa sensorn. Funktionen Av (med integrerat frostskydd) Frånvarofunktionsläge Komfort och färre funktionslägen Tid (dag och månad) Programmerad veckotimer med 2 användardefinierade och 5 förinställda program med upp till 12 åtgärder per dag Låsfunktion Inställningsgränser. Installatören kan ändra de övre och nedre gränserna Golvtemperaturskydd * * endast i kombination med EKRTETS

27 Daikin Altherma högtemperatur 27

28 28 LUFT-TILL-VATTEN-TILLÄMPNINGAR Värme, varmvatten och kyla för nya Daikin Altherma erbjuder två lågtemperatursystem som båda innefattar värme och kyla inklusive ett varmvattensystem som alla ansluts till samma utbud av tillbehör. Daikin Altherma lågtemperatur

29 hus 29

30 30 Luft-till-vatten-tillämpningar Daikin Altherma lågtemperatur värmepump är en del av ett innovativt produktutbud att leverera endast det bästa inom klimatkontroll: Bästa säsongsverkningsgrad med stora besparingar på löpande kostnader utmärka COP-värden för motiv- och certifieringssystem inget behov av (eller mycket litet behov av) elektrisk hjälp bästa effektivitet uppnådd inom det mest relevanta temperaturintervallet Passar perfekt för nybyggnationer och för lågenergihus anpassad produkt för mycket låga värmelaster byggd för att stå emot de svåraste vinterförhållandena värme, kyla och varmvatten i ett system

31 Daikin Altherma lågtemperatur 31 erbjuds i 3 lösningar Integrerad golvplacerad enhet, sparar installationsutrymme och tid alla komponenter och anslutningar är fabrikstillverkade mycket liten installationsyta krävs minsta strömuttag med konstant tillgänglighet på varmvatten Integrerad solpanel maximerar förnyelsebar energi och erbjuder toppkomfort varmvatten med solenergi med ej trycksatt solvärmesystem lätt plasttank bivalent alternativ: kombinerbar med en sekundär värmekälla möjlighet till app-styrning Väggmonterad enhet erbjuder flexibilitet vid installationen och anslutning för varmvatten Kompakt enhet med litet installationsutrymme och kräver nästan inget spelrum på sidorna Kombinerbar med en separat varmvattentank upp till 500 liter, med eller utan stöd för solvärme

32 32 Luft-till-vatten-tillämpningar Garanterad drift: Daikin Altherma är lämplig för alla klimat, klarar till och med Daikin är välkända för sitt kunnande i samband med frostskydd på sina värmepumpar. Utomhusenheterna är särskilt utformade för att undvika isbildningsproblem, även i de svåraste vinterförhållanden. Daikin Altherma lågtemperatur har en garanterad drift ner till en utomhustemperatur på -25 C. Detta säkerställer en tillräcklig drift av värmepumpen även i de kallaste klimaten. 1. Utbudet av 4-8 kw för Daikin Altherma har ett specialkonstruerat hus för att undvika risken för isbildning på utomhusenhetens konvektor. Utomhusenheten har en fritt hängande konvektor som säkerställer att ingen is ackumuleras i den nedre delen av utomhusenheten. Detta är nyckeln till att erbjuda frostskydd och har den ytterligare fördelen att det inte behövs någon platta med elektrisk uppvärmning. Utloppsgallret är också specialkonstruerat för att undvika ansamling av is. Fritt hängande konvektor Vårt avancerade frostskydd och skydd mot isbildning innebär att vi kan erbjuda Daikin Altherma i hela Europa. Nytt utloppsgaller

33 Daikin Altherma lågtemperatur 33 svåra vinterförhållanden 2. Utbudet av kw för Daikin Altherma (ERLQ-C) har ett specifikt frostskydd för att undvika risken för isbildning på utomhusdelens konvektor. Hetgaspassage: hett köldmedium i gasform som kommer från kompressorn går genom bottenplattan för att hålla den isfri och alla dräneringshål öppna Underkylningspassage: innan köldmedieledningen delas upp av fördelaren till de olika grenarna passerar den genom botten av konvektorn för att hålla denna nedre del fri från is Endast en liten eluppvärmd bottenplatta (35W) sitter monterad på ERLQ-C, med en smart styrlogik som gör att den bara är igång under avfrostningscyklerna. Detta sparar cirka 90% av elförbrukningen i jämförelse med ett traditionellt värmepumpsystem som har en termostatstyrd uppvärmning av bottenplattan. Fritt hängande konvektor Hetgasledning Distributör Tätning Underkylningspassage

34 34 Luft-till-vatten-tillämpningar 1. INTEGRERAD GOLVPLACERAD ENHET, SPARAR INSTALLATIONSUTRYMME OCH TID Varmvattentanken i rostfritt stål finns inbyggd i enheten och alla anslutningar mellan värmepumpen och tanken är monterade på fabrik. Det gör det möjligt till en snabb installation i jämförelse med en traditionell installation (väggmonterad med en separat varmvattentank) där endast ledningar för vatten och köldmedium ska anslutas. Alla hydrauliska komponenter ingår (cirkulationspump, expansionstank, extravärme, etc.) Inget behov för att söka efter komponenter från tredje part. Kretskortet med elektroniken och hydrauliska komponenter är åtkomliga från framsidan. Detta underlättar servicearbetet och undviker risken för skada på elektriska komponenter i händelse av vattenläckage. Alla anslutningar för vatten och köldmedium sitter överst på enheten vilket säkerställer enkel anslutning och åtkomlighet. Detta innebär att inga anslutningar behöver göras på enhetens baksida, vilket innebär att enheten upptar mindre golvyta. Komponenterna är åtkomliga från framsidan

35 Daikin Altherma lågtemperatur 35 Tack vare konstruktionen med allt-i-ett, minimeras installationsutrymmet både för golvyta och höjd 1 I jämförelse med den traditionella split-up-versionen för en väggmonterad inomhusenhet och en separat varmvattentank reduceras den integrerade inomhusenheten det installationsutrymme som krävs i stor utsträckning. Traditionell uppställning Integrerad inomhusenhet Hydrobox DHW-tank VS Utrymmet minskat med mer än 30% mm 580 mm X 370 mm 950 mm + X 728 mm 600 mm 2 Mindre golvyta: med en bredd på bara 600 mm och ett djup på 728 mm, har den integrerade inomhusenheten samma monteringsyta som andra hushållsmaskiner. 728 mm Mindre monteringsyta: nästan inget avstånd åt sidorna krävs och inget utrymme bakom enheten för rördragning krävs eftersom alla rör ansluts från ovansidan. Detta resulterar i en monteringsyta på bara 0,45 m². 600 mm + 10 mm avstånd på båda sidorna 3 4 Låg installationshöjd: både versionen med 180 l och med 260 l har en bredd på 173 cm. Den installationshöjd som krävs är mindre än 2 m. Den kompakta integrerade inomhusenheten understryks av dess eleganta design och moderna utseende, samt enkel montering med andra hushållsmaskiner.

36 36 2. INTEGRERAD SOLPANEL MAXIMERAR FÖRNYELSEBAR ENERGI OCH ERBJUDER TOPPKOMFORT Varmvatten med solenergi med trycklöst (återflödande) och trycksatt solvärmesystem Det integrerade solvärmesystemet tar upp energin från solen som då utgör ett stöd för att värma varmvatten. Som mest kan 80% av solenergin konverteras till användbar värme, vilket är möjligt med den höga effektiviteten som våra platta solpaneler har. Solenergi och värmepumpar samverkar på ett utmärkt sätt i denna tillämpning. Värmepumpen bidrar med nödvändig värme till systemet för att uppfylla behovet. Grafiken visas när och hur mycket solsystemet bidrar till uppvärmningen och produktionen av varmvatten. I kombination med en värmepump, som också utnyttjar förnyelsebar energi, reduceras behovet av extra energi till ett minimum. kwh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Efter kundens behov erbjuds ett trycksatt och ett trycklöst system. Trycklöst varmvatten (med EHSX-A) Solfångarna fylls inte med vatten förrän de har fått tillräckligt mycket värme från solen. Då kommer båda pumparna i styroch pumpenheten att slå på kortvarigt och fylla kollektorerna med vatten från förvaringstanken. Efter påfyllningen som tar mindre än en minut kommer en av pumparna att slås av och vattencirkulationen bibehålls med hjälp av den andra pumpen. Om solen inte skiner tillräckligt mycket eller om förvaringstanken för solvärme inte behöver mer värme, kommer matningspumpen att slås av och hela solvärmesystemet tappas ur och vattnet rinner ner i förvaringstanken. Det är inte nödvändigt att tillsätta frostskyddsmedel eftersom, om installationen inte används, kollektorytorna inte är fyllda med vatten. Ytterligare en fördel för miljön! Trycksatt solvärmesystem (med EHSXB-A) Vid behov kan även ett trycksatt varmvattensystem erbjudas. Systemet är fyllt med värmeöverföringsvätska med rätt mängd frostskyddsvätska för att undvika frysning under vintern. Hela systemet är trycksatt och förseglat.

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR 2 Det naturliga valet 3 i 1: värme, kyla och varmvatten Daikin Altherma är ett komplett värme- och varmvattensystem med ett tillval

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Perfekt C mfort - varje dag

Perfekt C mfort - varje dag LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Perfekt C mfort - varje dag VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem som t.ex.

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen

Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen * Inverter luft-vat värmep Energibesparande lösningar för nya och existerande byggnader Monoblock Yutaki M Inverter Med Yutaki M Inverter luft-vattenvärmepump

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Nevica Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system

30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept Säkert och bekvämt EvoFlat-systemen tillhandahåller

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol.

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. Installerar du en värmepump från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer