Det naturliga. valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det naturliga. valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR"

Transkript

1 Det naturliga valet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

2 DAIKIN ALTHERMA LÅGTEMPERATUR Helt ny för DEN NYA DAIKIN ALTHERMA LÅGTEMPERATUR VÄRMEPUMP, ETT INNOVATIVT PRODUKTUTBUD UTVECKLAD FÖR ATT LEVERERA ENDAST DET BÄSTA INOM KLIMATKONTROLL

3 dig

4 Bästa årsverkningsgrad med stora besparingar på löpande kostnader utmärka COP-värden för motiv- och certifieringssystem inget behov av eller mycket litet behov av elektrisk hjälp bästa effektivitet uppnådd inom det mest relevanta temperaturintervallet sid. 6 4 fördelar Passar perfekt för nybyggnationer och för lågenergihus anpassad produkt för mycket låga värmelaster byggd för att stå emot de svåraste vinterförhållandena värme, kyla och varmvatten i ett system sid. 14

5 5 Integrerad enhet för värme och varmvatten, sparar installationsutrymme och tid alla komponenter och anslutningar är fabrikstillverkade mycket liten installationsyta krävs minsta strömuttag med konstant tillgänglighet på varmvatten sid. 22 Ny kontrollpanel: lätt att använda, ta i drift och sköta självförklarande kontroll för enkel och snabb driftsättning möjlighet att förbereda och ladda upp fältinställningar via en PC återkoppling på driftstillstånd och energiförbrukning sid. 28

6 Med mångårig erfarenhet av luft-vatten värmepumpar och med över enheter installerade i Europa, strävar vi kontinuerligt att optimera prestandan på Daikin Altherma. Detta uppnås genom ett konstant fokus på att begränsa elförbrukningen under varje ny produktutvecklingsprocess, vilket leder till ytterligare reduktion av driftskostnaderna. Bästa års- med stora besparingar på löpande kostnader

7 verkningsgrad 7

8 8 1. HÖG VÄRMEPUMPSEFFEKTIVITET VID ALLA UTOMHUS- OCH VATTENTEMPERATURER Daikin Altherma lågtemperatur använder ett utbud av effektiva kompressorer, vilket begränsar kompressorns elförbrukning maximalt. Detta resulterar i optimala effektiviteter vid många, vilket ger utmärkta klassningar, överensstämmer med motiv- och certifieringssystem (t.ex. EPBD-förordningar) i Europa. Varje kapacitetsklass har en individuellt storleksanpassad kompressor, dimensionerad för att ge optimal effektivitet per kapacitetsområde. Detta gör att en överdimensionerad kompressor, som kan leda till lägre årstidsrelaterad verkningsgrad, inte behöver användas. Till exempel, kompressorn på den nya 4kW-klassen är designad att arbeta vid optimala frekvenser, och levererar de låga kapaciteter som behövs för hus med låga värmelaster effektivare. Utöver sitt effektiva kompressorutbud, optimerar Daikin Altherma effektiviteten vid alla utomhus- och vattentemperaturer genom att använda: en tryckgivare för detaljerad mätning av kondenseringstrycket för att utvärdera den optimala storleken på underkylning. en individuellt dimensionerad plattvärmeväxlare per kapacitetsklass, för att erbjuda effektiviteter per kapacitetsintervall. SWING SCROLL Lågkapacitetaggregaten på 4-8 kw är utrustade med en swingkompressor: integrering av de flesta rörliga delar i en komponent säkerställer ett litet slitage och inget läckage av köldmedie, vilket säkerställer optimal tillförlitlighet och effektivitet; Högkapacitetaggregaten på kw är utrustade med scrollkompressorer: tysta, kompakta och robusta för att garantera optimal driftsäkerhet (inga ventiler eller inbyggda "swing-link"-kopplingar) och effektivitet (genom ett lågt initialflöde och ett konstant kompressionsförhållande). Den årstidsrelaterade verkningsgraden (även kallad SCOP) för en värmepump är medeleffektiviteten under ett helt år, och tar hänsyn till specifika klimatförhållanden och specifikationer på huset (värmebelastning, vattentemperaturer som krävs, etc.). Detta innebär att SCOP-värdet kan ses som den verkliga effektiviteten på driften av ett värmepumpsystem, med hänsyn tagen till alla nödvändiga indata och specifika applikationsförhållanden. Effektiviteten på en värmepump = SCOP = värme / år elförbrukning / år Den totala värmen per år definieras av väderleksförhållandena och slangspecifikationerna och är oberoende av typ av uppvärmningssystem. Den totala elförbrukningen per år är den kritiska parametern eftersom det är vad kunden betalar för.

9 9 2. HÖGA VÄRMEKAPACITETER NER TILL LÅGA UTOMHUSTEMPERATURER Daikin Altherma lågtemperatur upprätthåller sina höga värmekapaciteter ner till låga utomhustemperaturer. Den elektriska reservvärmen krävs inte längre, eller enbart i mycket begränsad utsträckning. Dessa högvärmekapaciteter, som finns på alla Daikin Altherma lågtemperatur 4kW-16kW enheter, erhålls tack vare kombinationen av: Optimerad kontroll för att att uppnå en mera frekvent användning vid låga utomhustemperaturer Vätskeinsprutning för att undvika för höga utsläppstemperaturer när höga vattentemperaturer krävs vid låga utomhustemperaturer Perfekt dimensionerade plattvärmeväxlare för att maximera värmeväxlarytan Detta visas med en typisk applikation in München Typisk anläggning: Plats: München Konstruktionstemperatur: -15 C Värmebelastning: 14 kw Temperatur värme av: 16 C En jämförelse görs mellan ett standard lågtemperatur luft-vatten värmepumpsystem och de nya Daikin Altherma enheterna (ERLQ-C utbudet 11-16kW): Det nya utbudet levererar cirka 3kW extra vid -15 C (+40%) Jämviktstemperatur växlar från -5 C till -10 C Behovet av elektrisk hjälp (BUH) är mycket begränsad Värmekapacitet (kw) Mindre BUH krävs Standard HP-system ERLQ016CAV3 Värmebelastning Utomhustemperatur ( C)

10 10 3. DAIKIN INVERTERKOMPRESSORER MED STORT MODULERINGSINTERVALL När värmebelastningen är lägre än den maximala kapaciteten på värmepumpsystemet kan kompressorn gå över till dellastdrift. Denna minskade kompressorfrekvens resulterar i: Högre kompressoreffektivitet vid dellastdrift Levererade kapaciteter anpassas exakt efter det verkliga värmebehovet i byggnaden Uppnår den kapacitet som behövs med minimal energiförbrukning Mindre till/från-körning, vilket ökar kompressorns livslängd Nya Daikin Altherma lågtemperatur har ett högt moduleringsintervall, vilket innebär att kompressorn kan modulera ner till låga frekvenser för att erhålla den bästa effektiviteten över det relevanta temperaturområdet. Varje inverterkompressor har en max- och en minfrekvens och arbetar inom det optimala driftområdet med högsta drifteffektivitet. Detta visas i diagrammet nedan. 1 2 Värmebelastning > max kapacitet: fullast Kompressorn kommer att gå med 100% frekvens, med elektrisk hjälp vid behov Max kapacitet > värmebelastning > min kapacitet: dellast Kompressorn minskar sin frekvens och levererar kapaciteter som krävs av fastigheten, med hög drifteffektivitet Optimalt driftsområde 3 Min kapacitet > värmebelastning: dellast med till/från Kompressorn kommer att arbeta med sin lägsta frekvens med hög drifteffektivitet, men starta och stoppa för att leverera den kapacitet som krävs värmebelastningsledning ERLQ006CAV3 max kapacitet ERLQ006CAV3 min kapacitet 8 7 Värmekapacitet (kw) Max. frekvens Brett optimalt driftsområde vid relevant utomhustemperatur (-2 C till 10 C) Min frekvens Utomhustemperatur ( C)

11 11 Dellastdriften och optimalt driftområde kan åskådliggöras med en typisk applikation i Paris Typisk anläggning: Plats: Paris Konstruktionstemperatur: -7 C Värmebelastning: 7 kw Temperatur värme av: 16 C Effektiv dellastdrift är speciellt viktig för det temperaturintervall där högsta värmen krävs. Typiskt krävs 80% av den totala värmen vid utomhustemperaturer mellan -2 C och 10 C. Att uppnå hög effektivitet inom detta temperaturintervall bidrar starkt till höga årstidsrelaterade verkningsgrader. Största delen av värme levereras vid optimala effektiviteter Mindre till/från-drift när värmebelastningen blir lägre än den minsta kapacitet som värmepumpen kan leverera, vilket optimerar effektiviteten och komforten Drifttimmar (h) 1600 Värme utenergi (kwh) Värmebelastning 7kW Hög effektivitet kritisk i Ta-intervall -2C till 10 C Drifttimmar kwh utenergi Ta växling av Utomhustemperatur ( C) Moduleringsintervall dubblerat i jämförelse med luft-till-vatten värmepumpar Det nya utbudet levererar cirka 1kW extra i fullast vid -7 C (+25%) Standard-värmepump Daikin Altherma värmebelastningsledning standard HP max kapacitet standard HP min kapacitet ERLQ006CAV3 max kapacitet ERLQ006CAV3 min kapacitet 8 8 Effekt (kw) Optimalt driftsområde för litet Effekt (kw) Brett optimalt driftsområde vid relevant Ta (-2 C till 10 C) Utomhustemperatur ( C) Utomhustemperatur ( C)

12 12 4. SMART STYRNING AV VÄRME Den kombinerade effekten på Daikin Altherma väderberoende börvärdeskontroll och Daikin Altherma inverterkompressorer maximerar effektiviteten vid respektive utomhustemperatur, och säkerställer stabila rumstemperaturer. 1 Väderberoende börvärdeskontroll: Daikin Altherma maximerar effektiviteten under alla utomhustemperaturer genom sin väderberoende börvärdeskontroll. Denna styrlogik kommer alltid att hålla vattentemperaturer så låga som möjligt för att maximera värmepumpens effektivitet för varje specifik utomhustemperatur. Detta resulterar i: Högre effektivitet på värmepumpen med lägre vattentemperaturer Ingen onödig överhettning och levererar därmed de önskade temperaturerna Kontinuerlig uppvärmning vid lägre vattentemperaturer ger stabila rumstemperaturer 2 Inverterteknik: sänker kompressorfrekvensen med ökande utomhustemperaturer och ökar därmed effektiviteten Exemplet som visas är för en typisk tillämpning med golvvärme: En vattentemperatur på 38 C krävs vid en konstruktionstemperatur på -10 C (1) En vattentemperatur på endast 25 C krävs vid en rumsavstängningstemperatur på 16 C (2) För temperaturer mellan -10 C och 16 C, beräknar Daikin Altherma den vattentemperatur som krävs för att säkerställa maximal effektivitet, med kontinuerlig uppvärmning, vid respektive utomhustemperatur. 38 C T börvärde (T LWC ) 25 C 1 Flytande börvärde -10 C 16 C 2 Ta

13 13 5. BEGRÄNSA ELFÖRBRUKNINGEN TILL EXTRAKOMPONENTER Utöver att begränsa elförbrukningen för kompressorn och den elektriska extravärmaren fäster Daikin en specifik uppmärksamhet på att begränsa elförbrukningen till extrakomponenter. Detta bidrar även till den årstidsrelaterade verkningsgraden som uppnås av Daikin Altherma. Fabriksmonterad högeffektiv cirkulationspump kan redan hantera framtida krav (ErP2015) med en A-energimärkning (EEI 0.23) Inga standby-förluster för inverterns kretskort, vilket sänker elförbrukningen i standby-läge Ingen värmare i bottenplattan behövs på 4-8kW-klassen Värmare med låg kapacitet i bottenplattan för 11-16kW-klassen (ERLQ-C-serien), endast i drift under avfrostningscykler, resulterar i 90% lägre elförbrukning i jämförelse med standard termostatstyrda värmare för bottenplattan. => Tack vare alla dessa förbättringar uppnås en COP på upp till 5.04* * EHV(H/X)04C eller EHB(H/X)04C med ERLQ004CV3 (Ta DB/WB 7 C/6 C - LWC 35 C (DT=5 C)) Tillämpningsbara enheter: 4-8kW Plats: München (Tyskland) Fördel i jämförelse med traditionella HP-system Tillstånd Drifttimmar per år Årlig vinst Cirkulationspump med hög verkningsgrad 75W lägre enligt EN timmar 398 kwh Inga standby-förluster på inverterns kretskort 20W lägre i standbyläge 3400 timmar 70 kwh Ingen värmare i bottenplattan 60W lägre vid Ta under 4 C 2800 timmar 170 kwh Tillämpningsbara enheter: 11-16kW Plats: München (Tyskland) Fördel i jämförelse med traditionella HP-system Tillstånd Drifttimmar per år Årlig vinst Cirkulationspump med hög verkningsgrad 90W lägre enligt EN timmar 477 kwh Inga standby-förluster på inverterns kretskort 20W lägre i standbyläge 3400 timmar 70 kwh Värmare med låg kapacitet i bottenplattan 60W mindre + smart logik vid Ta under 4 C 2800 timmar 160 kwh

14 Passar perfekt för och för lågenergihus Daikin Altherma lågtemperatur är helt optimerad för att uppfylla behovet av effektivitet, komfort och tillämpning i nybyggda fastigheter. Dessutom erbjuder det utökade sortimentet nu den perfekta lösningen för lågenergihus, även för mycket låga värmelaster.

15 nybyggnationer, 15

16 16 1. OPTIMERAD ENHET FÖR LÅGA VÄRMELASTER Daikin Altherma lågtemperatur är konstruerad för att möta behovet från nybyggda och lågenergihus som karakteriseras av låga värmelaster. Lågkapacitets 4kW-enheten med sitt höga moduleringsområde erbjuder optimal effektivitet i de flesta utomhustemperaturer genom att kombinera kompressorer och plattvärmeväxlare som är specialkonstruerade för mindre värmelaster. Marknaden kring nybyggda hus i Europa rör sig mot mindre värmelaster på grund av: 1. Växande betydelse för lågenergihus 2. Förstärkt lagstiftning om energiförbrukningen i nya byggnader i bostadsområden (t.ex. EPBD-regler) 3. Minskande storlek på nybyggda hus 4. EU:s medlemsstater planerar att nå sina mål

17 17 Med den nya 4kW-enheten erbjuder Daikin Altherma lågtemperatur ett fullt produktutbud med anpassade värmepumpsystem (kompressor, moduleringsområde, plattvärmeväxlare, ) för att leverera de önskade kapaciteterna för huset med bästa möjliga effektivitet. Nya Daikin Altherma 4kW-enheten utvecklad och dimensionerad för att erhålla optimal effektivitet i det mest relevanta temperaturintervallet, tack vare dess höga moduleringsområde. Detta visas i det praktiska exemplet nedan Typisk anläggning: Plats: Paris Konstruktionstemperatur: -7 C Värmebelastning: 4kW Temperatur värme av: 12 C Lågenergihus har lägre rumsavstängningstemperatur (12 C) än normalt isolerade hus (16 C). Det innebär att det mest relevanta utomhustemperaturintervallet för lågenergihus går mot lägre temperaturer. Ett typiskt lågenergihus (se detaljer nedan) har 80% av sin totala värmeavgivning i ett utomhustemperaturintervall på -3 C till 7 C. Drifttimmar (h) Värme utenergi (kwh) Drifttimmar kwh utenergi Ta växling av Värmebelastning 4kW Hög effektivitet kritisk i Ta-intervall -3C till 7 C Utomhustemperatur ( C) Standard-värmepump Daikin Altherma Effekt (kw) Optimalt driftsområde för litet och inte i relevant Ta (-3 C till 7 C) Brett optimalt driftsområde vid relevant Ta (-3 C till 7 C) Utomhustemperatur ( C) Utomhustemperatur ( C) Effekt (kw) värmebelastningsledning Standard HP max kapacitet Standard HP min kapacitet ERLQ006CA max kapacitet ERLQ006CA min kapacitet

18 18 2. MAXIMAL KOMFORT Daikin Altherma lågtemperatur: ett system för optimal åretruntkomfort Optimala komfortförhållanden: Det är möjligt att hålla huset vid önskad temperatur med både värme och kyla under hela året Endast en utomhusdel krävs för att erhålla värme och kyla Samma avgivare kan användas för både värme och kyla (Daikin värmepumpkonvektor eller golvvärmesystem) Stabila rumstemperaturer: Den kombinerade effekten på Daikin inverterkompressorer och väderberoende börvärdeskontroll säkerställer en kontinuerlig värme. Med högre utomhustemperatur kommer vattentemperaturen att sänkas och kompressorns frekvens minska för att säkerställa en kontinuerlig värme för att erhålla en stabil rumstemperatur. Rumstermostat: Daikins användargränssnitt kan installeras i vardagsrummet med hjälp av rumstermostatfunktionen som kan ytterligare sänka eller höja vattentemperaturens börvärde som funktion av den verkliga rumstemperaturen för att ännu bättre överensstämma med börvärdet för rumstemperaturen.

19 19 3. ALLA TYPER AV VÄRMEAVGIVARE MÖJLIGA Daikin Altherma lågtemperatur har ett driftområde på upp till 55 C utgående vattentemperatur, vilket möjliggör anslutning till alla typer av lågtemperaturs värmeavgivare. Golvvärme 25 C 35 C Värmepumpkonvektor 35 C 45 C Daikin värmepumpskonvektor är speciellt konstruerad för att erbjuda optimal effektivitet och komfort för bostadsapplikationer. Små dimensioner i jämförelse med lågtemperaturradiatorer Låg ljudnivå, optimal för sovrumsinstallationer Kyla med hög kapacitet med vattentemperaturer ner till 6 C Lågtemperaturradiatorer 40 C 55 C Tack vare den multipla börvärdesfunktionen är det möjligt med en kombination av olika typer av värmeavgivare som arbetar vid olika temperaturer. När det inte finns någon uppvärmningsbegäran från den högre temperaturzonen, kommer vattentemperaturen att sänkas till den temperatur som krävs av den låga temperaturzonen. Detta säkerställer att hålla vattentemperaturer så låga som möjligt samtidigt som bästa effektivitet säkerställs. Utrymme 1 lågtemperaturradiator Utrymme 2 golvvärme Tset Termostatus 45 C AV PÅ PÅ AV 35 C AV PÅ AV PÅ Värmepump AV 45 C 45 C 35 C Radiateur standard basse température 2000mm 45 C 600mm 45 C balanseringskärl 600mm Lågtemperaturradiator blandningsventil 700mm 35 C Console Daikin Golvvärme

20 20 4. DAIKIN ALTHERMA ÄR LÄMPLIG FÖR ALLA KLIMAT, MOTSTÅR TILL OCH MED SVÅRA VINTERFÖRHÅLLANDEN Daikin är känd för sitt kunnande kring frostskydd på sitt värmepumpsortiment. Utomhusdelarna är särskilt utformade för att undvika isbildningsproblem, även i de svåraste vinterförhållanden. Daikin Altherma lågtemperatur har en garanterad drift ner till en utomhustemperatur på -25 C. Det säkerställer en tillräcklig värmepumpsdrift för även de kallaste klimaten. 1. Utbudet av 4-8kW för Daikin Altherma har ett specialkonstruerat hus för att undvika risken för isbildning på utomhusdelens konvektor. Utomhusdelen har en fritt hängande konvektor som säkerställer att ingen is ackumuleras i den nedre delen av utomhusdelen. Detta är nyckeln för att erbjuda lämpligt frostskydd och har en ytterligare fördel av att ingen elektrisk värmare i bottenplattan behövs. Utsläppsgallret är också specialkonstruerat för att undvika isbildning. Detta fullgoda frostskydd resulterar i att samma produkt kan erbjudas i hela Europa, från Spanien till norra Finland. Nytt utloppsgaller

21 21 2. Utbudet av 11-16kW för Daikin Altherma (ERLQ-C) har ett specifikt frostskydd för att undvika risken för isbildning på utomhusdelens konvektor. Hetgaspassage: Hett köldmedium i gasform som kommer från kompressorn går genom bottenplattan för att hålla den isfri och alla dräneringshål öppna Underkylningspassage: innan köldmedieledningen delas upp av fördelaren till de olika grenarna passerar köldmediumet genom botten av konvektorn för att hålla denna nedre del isfri Endast en liten eluppvärmd bottenplatta (35W) sitter monterad på ERLQ-C, med en smart styrlogik som gör att den bara är igång under avfrostningscyklerna. Detta sparar cirka 90% av elförbrukningen i jämförelse med ett traditionellt värmepumpsystem som har en termostatstyrd uppvärmning av bottenplattan. Hetgasrör Fördelare Tätning Underkylningspassage

22 Integrerad enhet för värme som sparar installationsutrymme och tid

23 23 allt i ETT varmvatten Nya den integrerade inomhusdelen i Daikin Altherma är en allt-i-ett golvplacerad värmepump med inbyggd varmvattentank (finns med 180 l och 260 l). Den gör det till den enklaste och snabbaste installationen när varmvatten ska ingå och erbjuder den bästa effektiviteten och komforten på varmvatten för användare i en kompakt och smidig design. När varmvatten önskas i kombination med Daikin Altherma lågtemperatur, är den integrerade inomhusdelen den bästa lösningen, för installatör och slutanvändare! En väggmonterad inomhusdel finns även att tillgå, för att erbjuda den bästa lösningen i speciella situationer, t.ex. inget varmvatten krävs eller en kombination med solenergi föredras.

24 24 1. ENKLASTE OCH SNABBASTE INSTALLATIONEN, VARMVATTENTANK INGÅR Varmvattentanken i rostfritt stål ingår i enheten, med alla anslutningar mellan värmepumpmodulen och tank fabriksmonterade. Detta möjliggör en snabb installation i jämförelse med en traditionell installation (väggmonterad med separat varmvattentank) med endast vatten- och köldmediumledningar som behöver anslutas. Alla hydrauliska komponenter ingår (cirkulationspump, expansionstank, reservvärme, etc.) Inget behov av att leta efter tredjepartskomponenter. Kretskort med elektriska komponenter och hydrauliska komponenter är åtkomliga från framsidan. Detta säkerställer en underlättad service och undviker risken för att skada elektriska komponenter på grund av vattenläckage. Alla anslutningar för vatten och köldmedium sitter högt upp på enheten, vilket underlättar inkoppling och åtkomst. Det innebär att inga anslutningar behövs på baksidan av enheten, vilket medför att den upptar en mindre golvyta. Komponenter är åtkomliga från framsidan

25 25 2. KOMPAKT INOMHUSDEL MED SNYGG DESIGN Tack vare konstruktionen med allt-i-ett, minimeras installationsutrymmet både för golvyta och höjd 1 I jämförelse med den traditionella uppdelade versionen för en väggmonterad inomhusdel och med separat varmvattentank, minskar den integrerade inomhusdelen det installationsutrymme som krävs till mycket stor del. DHW-tank Hydrobox mm VS Utrymmet minskat med mer än 30% 580 mm X 370 mm 950 mm + X 728 mm 600 mm mm Mindre monteringsyta: med en bredd på bara 600 mm och ett djup på 728 mm, upptar den integrerade inomhusdelen en mindre golvyta i jämförelse med andra hushållsapparater. Mindre monteringsyta: det behövs nästan inget spelrum åt sidorna och ingen plats kärvs för rör på baksidan eftersom alla röranslutningar sitter på ovansidan. Detta resulterar i att enheten bara tar upp 0,45 m² golvyta. 600 mm + 10 mm spelrum på båda sidor 3 4 Låg installationshöjd: både versionen med 180 l och 260 l levereras med en höjd på 173 cm. Den installationshöjd som krävs är mindre än 2 m. Det kompakta intrycket på den integrerade inomhusenheten understryks av dess eleganta design och moderna utseende, och passar in bland hushållsapparater.

26 26 3. BÄSTA LÖSNING FÖR VARMVATTEN I HUSHÅLLET: HÖG EFFEKTIVITET HÖG KOMFORT Varmvattentanken i den integrerade inomhusdelen är utrustad med en tjock isolering i polystyren vilket innebär 50% mindre värmeförluster i jämförelse med en standardisolerad tank. Detta resulterar i stora besparingar på driftkostnader och mindre energi krävs för nästa uppvärmningscykel. Värmeförlust från 180 l-tanken: endast 1,4 kwh per 24 tim (temperaturskillnader på 45 C mellan tank- och rumstemperatur). Daikin Altherma lågtemperatur kan värma upp varmvattentanken upp till höga tanktemperaturer enbart med värmepumpen. Detta gör att man slipper eluppvärmning för att värma upp varmvattentanken, vilket maximerar effektiviteten på varmvattenproduktionen. Tanktemperatur upp till 55 C med endast värmepump är möjlig. Tanktemperaturen kan höjas ytterligare till 60 C med standard elektrisk reservvärme på värmepumpen. Detta resulterar i stora volymer på varmvatten. Följande volymer kan erhållas med endast en uppvärmningscykel. Varmvattenvolym på 300 liter finns tillgängligt vid 40 C, tillräckligt för sex duschar, utan hjälp av elektrisk uppvärmning (260 liter tank, tanktemperatur 50 C, kallvattentemperatur 10 C, en uppvärmningscykel) Varmvattenvolymen kan ytterligare ökas till 375 liter med standard elektriska reservvärme (260 liter tank, tanktemperatur upp till 60 C). Daikin Altherma använder en smart princip för att styra uppvärmningen i varmvattentanken, vilket maximerar effektiviteten och komforten för slutanvändaren. I kombination med återuppvärmning och tidsfunktion garanteras minsta strömförbrukning och säkerställer en konstant tillgänglighet på varmvatten. Schemafunktion: värm upp innehållet i tanken vid en viss tidpunkt per dag, upp till en förinställd temperatur. Denna åtgärd kan upprepas fyra gånger per dag, med möjlighet att ställa in två olika tanktemperaturer (komfortförvaring och ekonomisk förvaring.) Återuppvärmningsfunktion: när temperaturen i tanken sjunker under en specifik minsta återuppvärmningstemperatur växlar Daikin Altherma automatiskt till varmvattenuppvärmning och värmer upp innehållet i tanken till specificerad maximal återuppvärmningstemperatur. Dessa två styrfunktioner kan användas individuellt, men även i kombination för att erhålla bästa effektivitet och maximal komfort. Schemafunktionen kan användas för att värma upp innehållet i tanken under natten med låg tariff på elkonsumtionen, upp till en relativt låg tanktemperatur (t.ex. 50 C för att slippa använda eluppvärmning). När en högre varmvattenförbrukning inträffar under dagen och sänker temperaturen till min återuppvärmnings-temperatur, kommer värmepumpen att automatiskt att växla till uppvärmning av varmvatten med återuppvärmningsfunktionen för att säkerställa konstant tillgänglighet på varmvatten. Tack vare den stora värmeöverföringsytan i tanken (1,56m 2 ) går det snabbt att värma upp innehållet i tanken med hjälp av den schemalagda funktionen.

27 27 4. VÄGGMONTERAD INOMHUSDEL DÄR ALLA HYDRAULISKA KOMPONENTER INGÅR Den väggmonterade inomhusdelen är den perfekta lösningen, i vissa situationer 1. När inget varmvatten behövs i kombination med Daikin Altherma-systemet: Alla hydrauliska komponenter ingår i värmepumpen (cirkulationspump, expansionstank, reservvärme, etc.), inget behov av att leta efter tredjepartskomponenter. Alla hydrauliska komponenter och kretskortet med elektriska komponenter är åtkomliga från framsidan. Kompakt enhet: 890 mm (höjd) x 480 mm (bredd) x 344 mm (djup) Litet installationsutrymme och nästan inget spelrum på sidorna behövs Modernt utseende för att passa in bland andra moderna hushållsapparater. 3. Anslutning till DAIKIN solvärmesystem Trycksatt termiskt varmvatten Separat varmvattentank kan användas (rostfri och emaljerad) Specifikt utformad solfångarsats väljer den mest relevanta källan (sol eller värmepump) för att värma upp i varmvattentanken, vilket säkerställer optimal effektivitet och maximal komfort. 2. Den väggmonterade inomhusdelen kan kombineras med en separat varmvattentank. tank i rostfritt stål: 150 l, 200 l eller 300 l målad tank: 150 l, 200 l eller 300 l.

28 Ny kontroll- lätt att använda, underlättar driftsättning och är enkel att förstå

29 29 Daikin Altherma lågtemperatur är utrustad med ett nytt användargränssnitt. Igångsättning, service och den dagliga hanteringen underlättas med det grafiska gränssnittet på flera språk, enkel menyhantering och intelligenta kontrollfunktioner. panel:

30 30 1. SNABB OCH ENKEL IGÅNGSÄTTNING Vid första uppstart kommer en snabbkonfigurationsguide att vägleda installatören genom igångsättningen. Genom en serie korta frågor kommer inställningen av grundparametrarna att utföras automatiskt. Det är därefter möjligt att finjustera dessa parametrar med hjälp av den menybaserade navigationen. Som ett resultat från snabbkonfigurationsguiden kommer bara de parametrar som är relevanta för installationen att visas i menyerna. De irrelevanta parametrarna är dolda och är därför inte åtkomliga. Parametrarna kan laddas ner till en PC för back-up, eller kopieras över till andra liknande installationer. Om så önskas kan parameterinställningarna även utföras på förhand och laddas upp till enheten under idrifttagningen. Innan enheten verkligen testkörs kan ett ställdonstestläge användas för att aktivera alla trådbundna komponenter en i taget. Detta gör det möjligt att snabbt och enkelt kontrollera alla anslutningar och kabeldragningar för att säkerställa att de fungerar. En automatisk utjämningstorkningsfunktion kan aktiveras för att fortgå under en gradvis uppvärmning av ett golvvärmesystem för att undvika sprickor i golvet under den första uppvärmningen. Individuella och lättprogrammerbara timers för schemalagd tid för värme, kyla, varmvattenproduktion och återcirkulation, ljudkänslig drift och elektrisk boostervärmare gör det möjligt att ställa in driften för enheten så att den passar slutanvändarens typiska dagliga rutin. Efter idrifttagning kan åtkomst till installatörens meny begränsas (manuellt eller automatiskt efter en timme) för att förhindra en felaktig inställning av slutanvändaren.

31 31 2. LÄTT ATT UTFÖRA SERVICE I den händelse något går fel kommer felmeddelanden att i klartext vägleda slutanvändaren att vidta nödvändiga åtgärder för att försöka lösa problemet. Om problemet kvarstår och ett ingripande är nödvändigt kommer en servicetekniker att kunna se de senaste 20 felmeddelandena. Detaljerad information över driftförhållandena på enheten, som drifttid för de olika elementen, drifttemperaturer eller antal starter, kan lätt läsas ut från den utökade slutanvändarens meny. Grafisk bakgrundsbelyst skärm Information På/Av Hem Meny tillbaka Bekräfta Navigeringsknappar 3. FUNKTION PÅ RUMSTEMPERATURSTYRNING Användargränssnittet är utrustat med en temperatursensor och kan installeras på distans från Daikin Altherma lågtemperatur inomhusenhet. Installerad på enheten, möjliggör det snabb och enkel tillgång till enhetens driftuppgifter och inställningar. Om den installeras på distans (t.ex. i ett vardagsrum) kommer den även att fungera som en rumstermostat med mer avancerade funktioner än en standard rumstermostat, vilket resulterar i stabilare rumstemperaturer, ökad effektivitet och livslängd. Ett andra gränssnitt kan installeras som tillval på enheten för servicesyften. 4. ANVÄNDARVÄNLIG MED INTUITIVA KONTROLLER I det detaljerade visningsläget, visar den stora displayen på användargränssnittet den verkliga rumstemperaturen och enhetens driftläge. Beroende på slutanvändarens önskan finns en förenklad standarddisplay som enbart visar den aktuella rumstemperaturen och ger endast möjlighet till att ändra rumstemperaturens börvärde. Användarinställningar kan kommas åt genom en intuitiv och självförklarande meny. Denna meny ger även tillgång till ytterligare information som energiförbrukning och systemets värmeproduktion, uppdelningen mellan värme, kyla och varmvattenproduktion, vilket ger möjlighet till en noggrann övervakning av enhetens effektivitet.

32 32 Värmepump i praktiken 1. EXEMPEL PÅ DRIFTKOSTNADER OCH CO 2 -JÄMFÖRELSE Daikin tillhandahåller ett webbaserat verktyg för att ge en snabb uppskattning av driftskostnader och besparingar på CO 2 -utsläpp. Baserat på några få insignaler från kunden (plats, hustyp, golvarea och antal personer) görs en jämförelse mellan Daikin Altherma värmepumpsystem och traditionella uppvärmningssystem. Denna jämförelse innefattar uppvärmning av rum samt varmvattenuppvärmning. Detta finns tillgängligt för både nya fastigheter och renoveringsobjekt. Energibesparingsräknare Gå till ecocalc.daikin.eu och se hur en Daikin Altherma värmepump sparar både driftskostnader och CO 2 -utsläpp. * Simulering för ett nybyggt fristående hus (rum under tak) med lågtemperaturradiatorer, för 4 personer och en uppvärmd yta på 125 m 2, med hänsyn taget till belgiska klimatförhållanden, och med ett elpris på 0,17EUR/kWh samt ett gaspris på 0,06 EUR/kWh.

Det naturliga. valet BROSCHYR FÖR INSTALLATÖR DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. valet BROSCHYR FÖR INSTALLATÖR DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga valet BROSCHYR FÖR INSTALLATÖR DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Bästa årsverkningsgrad med stora besparingar på löpande kostnader utmärka COP-värden för motiv- och certifieringssystem

Läs mer

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR 2 Det naturliga valet 3 i 1: värme, kyla och varmvatten Daikin Altherma är ett komplett värme- och varmvattensystem med ett tillval

Läs mer

Det naturliga. alet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR LÅGTEMPERATUR

Det naturliga. alet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR LÅGTEMPERATUR Det naturliga alet KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR LÅGTEMPERATUR Den nya Daikin Altherma-värmepumpen för lågtemperatur, del av ett innovativt produktutbud, är utformad för att leverera

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump. idag. DAIKIN Evolution

Framtidens. ergvärmepump. idag. DAIKIN Evolution Framtidens ergvärmepump idag DAIKIN Evolution VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME VÄRME OCH VARMVATTEN FÖR VILLAN BROSCHYR FÖR SLUTKUNDEN Bergvärme- Även i de kallaste platserna under vintern finns det geotermisk

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

DISKRET & MINIMALISTISK KASSETT. Design & genialitet i ett

DISKRET & MINIMALISTISK KASSETT. Design & genialitet i ett DISKRET & MINIMALISTISK KASSETT Design & genialitet i ett Slät kassett Design och genialitet i ett Som en marknadsledande visar Daikin återigen vägen genom att lansera ännu en kassett i världsklass som

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump. idag. DAIKIN Evolution FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump. idag. DAIKIN Evolution FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump idag DAIKIN Evolution VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Evolution värmepump för bergvärme 4 fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

komfort & design ECPSV11-006A_hires.pdf 1 4/04/2011 16:14:01

komfort & design ECPSV11-006A_hires.pdf 1 4/04/2011 16:14:01 komfort & design komfort Daikin introducerar > KOMFORT ÄR NYCKELN Nexura gör din värld komfortabel. Den svala sommarbrisen eller myset från en extra värmekälla ger en känsla av välbehag i ditt hus, året

Läs mer

Fläktkonvektorer FWZ-AT/AF FWR-AT/AF FWS-AT/AF FWP-AT. Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter

Fläktkonvektorer FWZ-AT/AF FWR-AT/AF FWS-AT/AF FWP-AT. Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter Fläktkonvektorer Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter Upp till 70% energibesparing med BLDC motorteknik Omedelbar justering till förändringar av temperatur och relativ luftfuktighet Låga

Läs mer

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Varför välja Daikin VRV IV S-serierna? Du kan installera extremt effektiva och tillförlitliga

Läs mer

HÖGTEMPERATURSYSTEM FÖR VÄRME "LUFT-TILL-VATTEN"-VÄRMEPUMPAR. Renovering värme varmvatten för hushållet

HÖGTEMPERATURSYSTEM FÖR VÄRME LUFT-TILL-VATTEN-VÄRMEPUMPAR. Renovering värme varmvatten för hushållet HÖGTEMPERATURSYSTEM FÖR VÄRME "LUFT-TILL-VATTEN"-VÄRMEPUMPAR Renovering värme varmvatten för hushållet DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMPAR LÖSNINGEN MED TANKE PÅ FRAMTIDEN Håller du på och rustar upp ditt värmesystem

Läs mer

Kyla & värme. Värmepumpar FVXS-F F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL. Golvmonterad enhet. » Komfortabelt värmesystem.

Kyla & värme. Värmepumpar FVXS-F F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL. Golvmonterad enhet. » Komfortabelt värmesystem. Värmepumpar Kyla & värme Golvmonterad enhet F U LL R A NGE A CLASS ENERGY LABEL» Komfortabelt värmesystem» Inverterteknik» Samma sköna känsla i hela rummet» Flexibel installation» Låg ljudnivå www.daikin.se

Läs mer

Värme & kyla. Luftkonditionering FHQ-B. Takmonterad kassett. » Energiklass: Upp till klass A. » Värmepumpsystem. » Årstidsrelaterad verkningsgrad

Värme & kyla. Luftkonditionering FHQ-B. Takmonterad kassett. » Energiklass: Upp till klass A. » Värmepumpsystem. » Årstidsrelaterad verkningsgrad Luftkonditionering Värme & kyla Takmonterad kassett» Energiklass: Upp till klass A» Värmepumpsystem» Årstidsrelaterad verkningsgrad» Den idealiska lösningen för större rum» Kan installeras både i nya &

Läs mer

Värmepumpar och Luftkonditionering Värme och kyla

Värmepumpar och Luftkonditionering Värme och kyla Värmepumpar och Luftkonditionering Värme och kyla M u l t i m o d e l l s i n s t a l l a t i o n För användning i bostäder och lätt kommersiell användning Energieffektivt uppvärmningsystem Anslut upp

Läs mer

Värmepumpar & luftkonditionering Värme och kyla

Värmepumpar & luftkonditionering Värme och kyla Värmepumpar & luftkonditionering Värme och kyla»» Upp till fem inomhusenheter på en utomhusenhet M u l t i m o d e l l s i n s t a l l a t i o n»» Individuella kontrollsystem per rum»» Kombination av olika

Läs mer

Värmepump Värme och kyla

Värmepump Värme och kyla Värmepump Värme och kyla V ä g g m o d e l l Energiklass:» Upp till klass A Värmepumpsystem Inverterteknik Optimal design för smidig placering Åh, så tyst: Garanterar en god nattsömn Rätt storlek för rätt

Läs mer

Luftkonditionering Tekniska data

Luftkonditionering Tekniska data Luftkonditionering Tekniska data I n o m h u s e n h e t e r E E D S V - 0 0 3 A FVXS-F Inomhusdel Golvmodell FVXS-F INNEHÅLLSFÖRTECKNING FVXS-F Speciella egenskaper..............................................

Läs mer

Luftkonditionering Värme & kyla

Luftkonditionering Värme & kyla Luftkonditionering Värme & kyla Takmonterad 4-vägsblåsande kassett» Energiklass: Upp till klass A» Värmepumpsystem» Inverterteknik» Passar precis i standardmoduler på 600X600 mm» 4-vägsblåsning för behaglig

Läs mer

komplett ärmesystem för bostäder och kommersiellt bruk KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

komplett ärmesystem för bostäder och kommersiellt bruk KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett ärmesystem för bostäder och kommersiellt bruk KATALOG FÖR INSTALLATÖRER DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt

Läs mer

Värme och kyla. Värmepump / Luftkonditionering FTXS-K/CTXS-K FTXS-J FTXS-F. Väggmodell. » Energiklass: Upp till klass A.

Värme och kyla. Värmepump / Luftkonditionering FTXS-K/CTXS-K FTXS-J FTXS-F. Väggmodell. » Energiklass: Upp till klass A. Värmepump / Luftkonditionering Värme och kyla Väggmodell» Energiklass: Upp till klass A» Värmepumpsystem» Inverterteknik» Optimal design för smidig placering» Åh, så tyst: Garanterar en god nattsömn» Rätt

Läs mer

emura DAIKIN EMURA. DEN NYA VÄRMEPUMPEN FRÅN DAIKIN.

emura DAIKIN EMURA. DEN NYA VÄRMEPUMPEN FRÅN DAIKIN. emura DAIKIN EMURA. DEN NYA VÄRMEPUMPEN FRÅN DAIKIN. 01 TOTAL KOMFORT ÅRET RUNT. Daikin Emura är ett bevis på att teknisk överlägsenhet och modern design kan kombineras. Den ultratunna profilen och den

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Kyla & värme. Luftkonditionering FBQ-C. Undertaksmodell. » Energiklass: Upp till klass A. » Värmepumpsystem. » Årstidsrelaterad verkningsgrad

Kyla & värme. Luftkonditionering FBQ-C. Undertaksmodell. » Energiklass: Upp till klass A. » Värmepumpsystem. » Årstidsrelaterad verkningsgrad Luftkonditionering Kyla & värme Undertaksmodell» Energiklass: Upp till klass A» Värmepumpsystem» Årstidsrelaterad verkningsgrad» Reducerad strömförbrukning tack vare DC inverterfläkt» Energiklass A» Prydligt

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

EWAD~C. serien för större. anläggningar. Året runt KLIMATKOMFORT. Värme. Luftkonditionering. Vätskekylaggregat. Kyl & Frys applikationer

EWAD~C. serien för större. anläggningar. Året runt KLIMATKOMFORT. Värme. Luftkonditionering. Vätskekylaggregat. Kyl & Frys applikationer EWAD~C serien för större Året runt KLIMATKOMFORT anläggningar Värme Luftkonditionering Vätskekylaggregat Kyl & Frys applikationer EWAD~C- Utformad för att överträffa HVAC branschstandarder för verkningsgrad,

Läs mer

Perfekt C mfort - varje dag

Perfekt C mfort - varje dag LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Perfekt C mfort - varje dag VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem som t.ex.

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

DAIKIN ALTHERMA FLEX. Högsta komfort. Värme, varmvatten och kyla. Låga CO 2. -utsläpp. Modulsystem

DAIKIN ALTHERMA FLEX. Högsta komfort. Värme, varmvatten och kyla. Låga CO 2. -utsläpp. Modulsystem DAIKIN ALTHERMA FLEX A n v ä n d n i n g i b o s t ä d e r o c h k o m m e r s i e l l t Högsta komfort Värme, varmvatten och kyla Låga CO 2 -utsläpp Modulsystem w w w. d a i k i n. s e 2 DAIKIN ALTHERMA

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

LUFTKYLD MINI-CHILLER MED INVERTER TILLÄMPADE SYSTEM

LUFTKYLD MINI-CHILLER MED INVERTER TILLÄMPADE SYSTEM LUFTKYLD MINI-CHILLER MED INVERTER TILLÄMPADE SYSTEM www.daikin.se ENBART KYLA EWAQ005-011ACV3 EWAQ009-013ACW1 VÄRMEPUMP EWYQ005-011ACV3 EWYQ009-013ACW1 EWAQ/EWYQ-AC Med utökningen av minichillerserien

Läs mer

FORM. FUNKTION. INNOVATION. emura

FORM. FUNKTION. INNOVATION. emura FORM. FUNKTION. INNOVATION. emura UPPTÄCK EN NY VÄRLD AV INREDNINGSDESIGN / DET HANDLAR OM DESIGN & FUNKTION DESIGN ÄR INTE ALLT. DET HANDLAR OM ATT SKAPA EN FUNKTIONELL VÄRMEPUMP MED ETT MODERNT OCH ELEGANT

Läs mer

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Ny inverterkompressorteknik Idag visar Daikin vägen mot en effektivare och mer kostnadseffektiv komfortlösning. Alla Daikins produkter

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem VÄGGMODELL NY www.daikin.se FTKS/FTXS-D Daikin har tagit ytterligare ett steg mot den idealiska kombinationen av form och funktion, D-seriens snygga, släta

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Daikins luftkonditionering/värmepump för hem, affärer, restauranger och kontor

Daikins luftkonditionering/värmepump för hem, affärer, restauranger och kontor Daikins luftkonditionering/värmepump för hem, affärer, restauranger och kontor UNDERTAKSMODELL FÖR KANALANSLUTNING www.daikin.se FDEQ-B Undertaksmodeller monteras ovan innertak så att bara frånlufts- och

Läs mer

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem

Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem PRELIMINÄR INFO Daikin luftkonditionering/värmepump för ditt hem VÄGGMODELL www.daikin.se FTKS/FTXS-C FTKS/FTXS-F Daikins luftkonditionerare är branschledande på energibesparingar och brett modellutbud.

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Daikins luftkonditionering/värmepump för hem, affärer, restauranger och kontor

Daikins luftkonditionering/värmepump för hem, affärer, restauranger och kontor Daikins luftkonditionering/värmepump för hem, affärer, restauranger och kontor UNDERTAKSMODELL FÖR KANALANSLUTNING www.daikin.se FDEQ-B Undertaksmodeller monteras ovan innertak så att bara frånlufts- och

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

VRV DEN TOTALA LÖSNINGEN INTEGRERAD KLIMATST YRNING

VRV DEN TOTALA LÖSNINGEN INTEGRERAD KLIMATST YRNING VRV DEN TOTALA LÖSNINGEN INTEGRERAD KLIMATST YRNING Totalt lösningskoncept Daikins VRV-totallösning ger en enda kontaktpunkt för design och underhåll av ditt integrerade klimatstyrsystem. Med våra modulära

Läs mer

Kraftfull luft/vatten värmepump & vätskekylare med inverterteknik

Kraftfull luft/vatten värmepump & vätskekylare med inverterteknik Kraftfull luft/vatten värmepump & vätskekylare med inverterteknik EWAQ-BA, EWYQ-BA, SEHVX-AAW+SERHQ-AAW1 Överlägsen flexibilitet och enastående prestanda Varför välja Daikin? Daikin var det första företaget

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Form. Funktion. Innovation. emura

Form. Funktion. Innovation. emura Form. Funktion. Innovation. emura Upptäck en ny värld av inredningsdesign Design när den är som bäst "Daikin Emura är utformad för att perfekt balansera tekniskt ledarskap och skönheten i aerodynamik."

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Luft-luft värmepump Frihängande eller kanalansluten inomhusdel NCAC kw NCAC kw

Luft-luft värmepump Frihängande eller kanalansluten inomhusdel NCAC kw NCAC kw Luft-luft värmepump Frihängande eller kanalansluten inomhusdel NCAC 100-17 kw NCAC 125-19 kw Anpassad värmepump för lagerlokaler, verkstäder och industrier NCAC100-125 Luft - luft värmepump Halverar* din

Läs mer

Daikins luftkonditionering för små rum i multiapplikationer

Daikins luftkonditionering för små rum i multiapplikationer Daikins luftkonditionering för små rum i multiapplikationer UNDERTAKSMODELL www.daikin.se FDBQ-B Undertaksmodeller är perfekta för användning i små rum såsom hotellrum. De byggs in i undertaket så att

Läs mer

OAVSETT ÅRSTID KAN DU BESTÄMMA LUFTKVALITET OCH TEMPERATUR I DIN BOSTAD: DETTA ÄR VERKLIGEN ATT NJUTA AV

OAVSETT ÅRSTID KAN DU BESTÄMMA LUFTKVALITET OCH TEMPERATUR I DIN BOSTAD: DETTA ÄR VERKLIGEN ATT NJUTA AV OAVSETT ÅRSTID KAN DU BESTÄMMA LUFTKVALITET OCH TEMPERATUR I DIN BOSTAD: DETTA ÄR VERKLIGEN ATT NJUTA AV LIVET! I ETT INOMHUSKLIMAT MED EN ANGENÄM TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHETSNIVÅ KAN DU KÄNNA DIG PIGG

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet...

Läs mer

Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge

Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge Världens första luftvärmepump som har tilldelats energiklass A+++ Den högsta ErP-rankingen. Marknadens största besparing gör du med nya VE-serien från Panasonic med modeller

Läs mer

Daikins luftkonditionering/värmepump för affärer, restauranger och kontor

Daikins luftkonditionering/värmepump för affärer, restauranger och kontor Daikins luftkonditionering/värmepump för affärer, restauranger och kontor TAKMONTERAD 4-VÄGSBLÅSAN DE KASSETT (600x600mm) www.daikin.se FFQ-B Den takmonterade 4-vägsblåsande kassetten är särskilt utvecklad

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT TILLÄMPADE SYSTEM www.daikin.se ENBART KYLA VÄRMEPUMP EWAQ080-260DAYN - EWYQ080-250DAYN - OM DAIKIN Daikin har ett världsomspännande rykte som är baserat på över 80 års erfarenhet

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet... 3 3.2.1 Knappar...

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump 50 70% LÄGRE KOSTNADER OCH MYCKET MINDRE KOLDIOXID! (Beroende på utnyttjandegrad och installation) VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump ECODAN LUFTVÄRMEPUMP Därför är Ecodan Next Generation

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

LG Therma V - för installatören

LG Therma V - för installatören LG Therma V - för installatören LG Electronics Nordic AB Esbogatan 18, Akalla, PO Box 83, SE-164 94 Kista, Sverige www.lg.com LG förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra funktioner och specifikationer

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren Berg/jordvärmepumpar 617 kw Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget/jorden levererar

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

KMPs värmepumpsberedare. ger dig billigt tappvarmvatten. En miljövänlig varmvattenberedare

KMPs värmepumpsberedare. ger dig billigt tappvarmvatten. En miljövänlig varmvattenberedare KMPs värmepumpsberedare ger dig billigt tappvarmvatten En miljövänlig varmvattenberedare med inbyggd värmepump, som är utformad för tappvarmvatten i fastigheter och bostäder. Når en värmefaktor på upp

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

Inverterteknik ANVÄNDNINGSMEDDELANDE

Inverterteknik ANVÄNDNINGSMEDDELANDE Inverterteknik ANVÄNDNINGSMEDDELANDE VAD ÄR INVERTER -KOMPONENTEN? INVERTERN ÄR EN ELDRIVEN KOMPONENT SOM HELA TIDEN VARIERAR FREKVENSEN FÖR STRÖMTILLFÖRSELN I EN ELEKTRISK MOTOR. Den kontinuerliga frekvensvariationen

Läs mer

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se Investera i en luft/luft värmepump 1 Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? www..se Så fungerar en luft/luft värmepump 2 Kompressorn (1) tillförs en mindre mängd energi, komprimerar köldmediegasen,

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning. Daikin sätter ny standard för klimatet

URURU SARARA. Total. komfortlösning. Daikin sätter ny standard för klimatet URURU SARARA Total komfortlösning Daikin sätter ny standard för klimatet Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på temperaturen på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Intelligent styrenhet

Intelligent styrenhet Tablet Intelligent styrenhet Avancerad och centraliserad styrenhet med molnanslutning Effektiv styrteknik Intelligent styrning av inomhusklimatet, per zon 2 Affärslokaler är intensiva energiförbrukare.

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

R-32. Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar

R-32. Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar R-32 Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar Daikin är det första företaget i världen som lanserat värmepumpar och luftkonditionering som är laddade med R-32. Detta köldmedium

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Luft-luftvärmepump. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem

Luft-luftvärmepump. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem Luft-luftvärmepump En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem INNEHÅLL Energieffektiva värmepumpslösningar Livet börjar hemma. Därför erbjuder vi ett brett utbud av marknadens bästa värmepumpsmodeller

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT ENERGIEFFEKTIVITET EN SJÄLVKLAR SUCCE Den nya IDROFAN passar väl med de nya normerna för energisnåla byggnader. Den erbjuder ökade energibesparingar

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst DAIKIN Daikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat

Läs mer

NYHET. Värmepumpsteknik - när den är som bäst FTXR-E VÄGGMODELL. www.daikin.se

NYHET. Värmepumpsteknik - när den är som bäst FTXR-E VÄGGMODELL. www.daikin.se NYHET Värmepumpsteknik - när den är som bäst VÄGGMODELL www.daikin.se FTXR-E Uppvärmning av ett rum på vintern tenderar att torka ut luften, vilket kan leda till halsirritationer, förkylningar och andra

Läs mer

Ururu Sarara. Det bästa av det bästa

Ururu Sarara. Det bästa av det bästa Ururu Sarara Det bästa av det bästa Komfort i sin renaste form Med Ururu Sarara, har Daikin ändrat förutsättningarna för vad som är möjligt med en luft- luftvärmepump i hemmet. Vi är stolta över att introducera

Läs mer