Arbetsmiljö för chefer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljö för chefer"

Transkript

1

2 Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow

3 Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt. Som chef har man ansvar för att skapa en arbetsplats där alla trivs och mår bra och där ingen riskerar att råka ut för en olycka. Oftast faller det sig helt naturligt att se till att alla trivs och att sätta in åtgärder om det uppstår problem. Men ibland kan man behöva lite hjälp på vägen. Kanske handlar det om ett specifikt problem som stress, mobbning eller att flytta till öppet kontorslandskap. Eller så behövs grundkunskaper om arbetsmiljö för en nytillträdd chef eller ett skyddsombud. På Prevents webbplats finns böcker och kostnadsfritt material som ger stöd i olika arbetsmiljöfrågor, och du kan också ringa för att få hjälp att välja utbildning. Välkommen att höra av dig! Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Det gör vi genom att ge ut arbets- och utbildningsmaterial samt faktaböcker informera och utbilda ge ut tidningen Arbetsliv. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På finns mer information.

4 Arbetsmiljö på en kafferast En bra arbetsmiljö kan ge färre arbetsskador, minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Därför gynnar en god arbetsmiljö både arbetsgivare och arbetstagare. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetstagarna inte utsätts för olycksfall och ohälsa. Arbetstagaren är skyldig att hjälpa till med arbetsmiljöarbetet, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om det upptäcks några fel. Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga undersöka, bedöma och åtgärda risker för att kunna undvika att de anställda drabbas av olyckor eller ohälsa. Riskbedömning är ett viktigt arbetsmiljöbegrepp och handlar om att försöka hitta och få bort riskerna redan innan någonting händer. Att gå en skyddsrond är ett sätt att upptäcka risker. Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans med att lösa till exempel arbetsmiljöfrågor. Ekonomin kan förbättras genom att satsa på arbetsmiljö och bättre hälsa. Precis som för andra investeringar finns lönsamhetskalkyler för investeringar i bättre arbetsmiljö och hälsa. Grundutbildningen inom arbetsmiljö heter Bättre Arbetsmiljö BAM. Den har tagits fram av arbetsgivare och arbetstagare tillsammans. Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. Föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket finns som ett komplement som kan användas i den dagliga verksamheten.

5 Susanne Axelsson Heldring, HR-chef på Botkyrkabyggen Sjukfrånvaron minskade med 34 procent På ett par år har Botkyrkabyggen gått från att vara en organisation med problem i arbetsmiljön till att bli en arbetsplats där de anställda trivs och sjukfrånvaron minskat rejält. Nyckeln till framgången har varit att fokusera på arbetsmiljön. Arbetsmiljön var lågt prioriterad när Susanne Axelsson Heldring tillträdde som HR-chef på Botkyrkabyggen för fem år sedan. Det fanns inga bra rutiner kring arbetsmiljöarbetet, samarbetet med de fackliga parterna fungerade dåligt, sjukfrånvaron var hög och ledarskapet var bristfälligt. På sina håll var ledarskapet så dåligt att det fanns uppsägningshot bland de anställda, säger Susanne Axelsson Heldring. Hon inledde med att ta itu med ledarskapsfrågan. Ett antal ledarskapsprinciper inom Botkyrkabyggen togs fram, och de chefer som inte kunde leva upp till kraven byttes ut. En annan viktig förändring var att delegera arbetsmiljöansvaret till mellanchefsnivå. Kunskaperna om arbetsmiljö behövde också höjas, och därför planerades utbildningsdagar in för både chefer och skyddsombud. Alla chefer och skyddsombud gick Bättre Arbetsmiljö BAM och cheferna utbildades också i chefens roll och ansvar i arbetsmiljöarbetet. Det är inte alltid självklart vad arbetsmiljö är och vad som till exempel räknas som mobbning. Därför är det viktigt att alla får utbildning om det, säger Susanne Axelsson Heldring. Goda relationer mellan ledningen och facket är också nödvändigt för att arbetsmiljöarbetet ska fungera. De fackligt förtroendevalda är ju medarbetarnas förlängda arm. Nu har vi ett samverkansavtal, och det gör att vi vet att vi strävar mot samma mål, säger Susanne Axelsson Heldring.

6 På en del företag anser man att det är kostsamt att satsa på arbetsmiljön, men Susanne Axelsson Heldring håller inte med. Hon menar att sådana investeringar betalar sig många gånger om, och tar minskad korttidsfrånvaro som exempel. Där har man stora summor att spara, och det är något man kan räkna på. När de anställda mår bra ökar också produktiviteten. På Botkyrkabyggen har vi kunnat räkna hem varenda satsad krona. De mätningar av medarbetarnas trivsel som görs på Botkyrkabyggen visar numera toppresultat, och sjukfrånvaron minskade exempelvis med 34 procent bara under ett år. Botkyrkabyggen har också fått pris för bästa arbetsmiljö i fastighetsbranschen. Hur ska man då gå tillväga om man är chef på ett företag där det finns brister i arbetsmiljön? Susanne Axelsson Heldring tycker att man ska börja med att skapa bra rutiner, som skyddsronder och arbetsplatsträffar, för att på så sätt ringa in problemen. Då är det lättare att se i vilken ände man ska börja. Prevent har mycket bra material för att komma igång, till exempel cheklistor. Jag hoppas verkligen att fler blir uppmärksamma på det! Att ta tag i arbetsmiljöfrågor inte så svårt som man tror, poängterar Susanne Axelsson Heldring. Det handlar om att prioritera arbetsmiljön och att lösa problemen steg för steg. Man har så mycket att vinna på en bra arbetsmiljö. Både i bättre trivsel, ökad produktion och sänkta kostnader. utbildningar böcker BÄTTRE ARBETSMILJÖ BAM En grundutbildning som ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra som behöver kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Sveriges genom tiderna största utbildning i arbetsmiljö 1,5 miljoner svenskar har gått den! Pris kr exkl moms/deltagare inkl material. ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER Utbildningen ger ökade kunskaper om arbetsmiljöregler och metoder som ger säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, skapar god arbetsmiljö och främjar produktivitet. Pris kr exkl moms/deltagare inkl material. FÖRETAGSANPASSADE UTBILDNINGAR Prevent erbjuder arbetsmiljöutbildningar som skräddarsys för arbetsplatsen. Innehåll och omfattning bestäms i samråd med företaget. Kostnaden per deltagare blir ofta lägre med företagsanpassade utbildningar. Kontakta våra utbildningsledare för mer information på (vxl) eller ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER Här sammanfattas i huvuddrag det chefen behöver veta om lagar, regler och praktiskt arbetsmiljöarbete. Skriften ger också vägledning och metodik för att arbeta med chefsfrågor inom arbetsmiljöområdet. Art. nr 743. Pris 320 kr. STORA FÖRETAGS- PAKETET I arbetsmiljöpaketet ingår: Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare, Skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet, Bättre arbetsmiljö Handbok, Arbetsmiljölagen, Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete. Art. nr 887. Pris 490 kr. boka på Beställ på

7 Kristina Gullberg, en av Prevents utbildare. Foto Bengt Alm Prevent vägleder till rätt arbetsmiljöutbildning Du inser att ni behöver utbildning i arbetsmiljö på jobbet. Men vad finns och vad behöver ni? Att få hjälp att hitta den utbildning som passar bäst är avgörande för att få ut mesta möjliga av utbildningen. Utbildningsledarna på Prevent arbetar med att lotsa rätt bland olika arbetsmiljöutbildningar. De är vana att ge vägledning åt företag på telefon och mejl. När en chef på ett företag ringer för att få hjälp att komma vidare i arbetsmiljöarbetet börjar jag med att ställa frågor om var de befinner sig i nuläget och vad de vill uppnå. Sedan gör jag en analys av vad företaget behöver, säger Marie Rubertsson-Nerén som är en av Prevents utbildningsledare. Ibland är en skräddarsydd utbildning bästa alternativet. Då anpassas utbildningen för att passa arbetsplatsen och dess specifika behov och önskemål. Är det bara ett fåtal personer på företaget som behöver utbildas rekommenderar jag ofta våra ordinarie utbildningstillfällen, men börjar det bli uppåt tio deltagare från samma arbetsplats kan det löna sig att skräddarsy en kurs där vi kommer ut till arbetsplatsen och utbildar, säger Marie Rubertsson Nerén. Vid en skräddarsydd utbildning tar en utbildare som är expert på ämnet kontakt med företaget och diskuterar fram ett passande upplägg. Kristina Gullberg har varit en flitigt anlitad utbildare åt Prevent under många år. Inför en skräddarsydd utbildning tar jag gärna ett möte med företaget och sätter mig in i deras verksamhet och arbetsmiljöarbete, säger Kristina Gullberg. Finns det mallar och policyer läser hon in sig på dem, och sedan utgår hon från företagets egen arbetsmiljö i sin utbildning. Det viktigaste är att möta deltagarna på den nivå där de befinner sig, för då kan de ta till sig arbetsmiljökunskaperna på bästa sätt och får störst nytta av utbildningen.

8 Så förebygger du stress på jobbet Stress behöver inte vara negativt, utan kan tvärtom många gånger vara bra, eftersom det skärper sinnena. Det är när stressen blir långvarig och det inte finns möjlighet till ordentlig återhämtning som den blir skadlig. Som chef finns det flera saker man kan tänka på för att minska stressen på arbetsplatsen. Arbetsbelastning, kontroll, stöd och återhämtning Anpassa arbetet efter medarbetarens förutsättningar. Fördela arbetet så att det blir en så jämn arbetsbelastning som möjligt. Försök att göra arbetet mindre monotont och Tips & råd om möjligt utvidga arbetsinnehållet. Ge medarbetaren möjlighet att påverka hur arbetsuppgifterna ska utföras, till exempel att kunna variera ordningsföljden mellan olika arbetsmoment, vara med och besluta om metoder och själv kunna styra över arbetstakten. Olika former av medarbetarstöd är viktigt, som hjälp att prioritera arbetsuppgifter och att få feedback på arbetet från både arbetsledning och arbetskamrater. Ett bra administrativt och tekniskt stöd i organisationen minskar också stressen. Ge handledning och möjligheter till samtal och erfarenhetsutbyte vid arbeten som innebär nära och påfrestande kontakter med människor, till exempel för sjukvårdspersonal och poliser. Återhämtning är viktigt för att inte på sikt drabbas av psykisk och fysisk utmattning. För att öka medarbetarens möjlighet att kombinera arbete med familj och fritid kan flextidsystem användas. Tydlighet i organisationen Ha väldefinierade arbetsuppgifter och ansvarsområden. Tydliggör förväntad arbetsinsats. Var tydlig med vilken arbetsfilosofi, värdegrund och vilka normer som ska gälla i organisationen. Förbered förändringar noga. Ge information i ett tidigt skede och låt medarbetarna vara delaktiga i såväl planering som genomförande av förändringen. Trygghet och arbetsglädje Ha tydliga och för medarbetarna kända rutiner och instruktioner vid risker för hot och våld i arbetet. Ge utbildning och möjlighet till larm och snabb hjälp. Vid ensamarbete kan tryggheten ökas genom larmanordningar och möjlighet att konsultera arbetsledning. Var lyhörd för konflikter och mobbning. Agera tidigt. Se till att skapa möjligheter till dialog för

9 att undvika missförstånd. Diskutera problem och svårigheter. Skapa en för medarbetarna så rättvis organisation som möjligt. utbildning Företagsanpassad utbildning STRESS PÅ JOBBET HUR HANTERAR VI DEN? Vad kan leda till och motverka stress i arbetslivet? Vilka är signalerna på stress och utmattning? Vilken betydelse har arbetsorganisationen, ledarskapet och medarbetarskapet? Kontakta våra utbildningsledare för mer information på (vxl) eller böcker STRESS I ARBETSLIVET Boken tar upp vad stress är, hur den kan ta sig uttryck och hur man kan göra för att förebygga stress. Art. nr 727. Pris 250 kr. ARBETSRELATERAD STRESS En handledning som inspirerar chefer och medarbetare att tillsammans utveckla hälsosamma arbetsplatser. Art. nr 719. Pris 190 kr. boka på Beställ på Prevents lilla brevskola ger snabb överblick! Nu lanserar vi kostnadsfria minikurser för dig som vill lära dig mer om arbetsmiljö. Varje minikurs består av cirka tio mejl med smarta tips, goda råd och konkreta exempel om ämnen som stress, mobbning, hotfulla situationer, arbetsplatsens utformning och arbetsmiljö för chefer. Gå in på och anmäl dig i dag! Arbetsmiljö för för chefer

10 Hjälp till bättre arbetsmiljö utbildningar böcker UTVECKLA ARBETSKLIMATET Att konflikter uppstår i arbetsgrupper är inte ovanligt. Då är det viktigt att undersöka orsaken och lösa problematiken för att få hela arbetsgruppen att må bra och prestera bättre. Många gånger kan det vara känsliga konflikter som ska lösas. Då kan det vara svårt för den som inte har någon tidigare erfarenhet på området att undersöka de psykosociala frågorna i en arbetsgrupp. Den här utbildningen ger deltagarna kunskap om hur man kan undersöka, göra en handlingsplan, följa upp och utvärdera de psykosociala frågorna i en arbetsgrupp. Pris kr exkl moms. BÄTTRE ARBETSMILJÖ PÅ DISTANS Grundutbildningen Bättre arbetsmiljö BAM finns också som en distansutbildning. Utbildningen passar för dig som själv vill bestämma när och var utbildningen ska genomföras och behöver ett mer flexibelt upplägg av studierna. Fakta om utbildningen: - självstudier över internet - hjälp av en handledare - interaktiva fall - handboken Bättre arbetsmiljö och fyra tilläggshäften ingår - ska slutföras under 4 veckor - tidsåtgången motsvarar cirka 3 dagar. Pris kr exkl moms/deltagare inkl material. SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket gör det lättare att bland annat hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker. Pris kr exkl moms/deltagare inkl material. ARBETSKLIMAT En bok som tagits fram för att undersöka och utreda den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Chef och arbetsgrupp får hjälp att steg för steg undersöka den psykosociala arbets miljön. Arbetet utmynnar i en handlingsplan för att skapa ett bra arbetsklimat. Art. nr 237. Pris 190 kr BÄTTRE ARBETSMILJÖ HANDBOK Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Den här uppslagsboken innehåller de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats. Med handboken som hjälp får den som arbetar med arbetsmiljöfrågor ett praktiskt och användbart verktyg i vardagen. Det här är den åttonde upplagan. Art. nr 880. Pris 290 kr. SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE HANDBOK Boken beskriver hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan se ut i praktiken ute på arbetsplatsen. Den kan användas som ett hjälpmedel i det dagliga arbetsmiljöarbetet men även i arbetsmiljöutbildningar. Art. nr 704. Pris 290 kr. boka på Beställ på

11 fler böcker ÖVERLEVNADSHAND- BOK FÖR CHEFER Chefen har en avgörande roll för att företaget eller organisationen når målen samtidigt som personalen mår bra på vägen. För att lyckas med detta krävs bra stöd och rätt förutsättningar. Handboken innehåller verktyg för att bedöma förutsättningarna för ledarskap och chefskap både egna och företagets. Art. nr 774. Pris 350 kr. NYCKLAR TILL FRISKA FÖRETAG Forskningsprojektet Hälsa och Framtid visar att det finns en röd tråd i friska företag. De har bland annat ett gott ledarskap och erbjuder människor mening i arbetet. Boken visar vad som utmärker företag med friska medarbetare. Art. nr 797. Pris 250 kr. KONSTEN ATT LEDA SIG SJÄLV Att kunna leda sig själv är viktigt i dagens informationssamhälle. För det krävs att man känner till sina styrkor, grundläggande värderingar och var man hör hemma. Boken ger en överblick och introduktion till inre ledarskap, motivation och mental träning. Det handlar om att koncentrera sig på de styrkor och förmågor man har. Här finns modeller med hänvisningar till teorierna bakom dem. Art. nr 495. Pris 320 kr. Beställ på

12 BAM på distans visade sig vara ett väldigt bra alternativ. Det var tuffare än jag kanske hade trott till en början, men handledaren fanns alltid tillhands via mejl och telefon. Jan Sahlström, anläggningschef, Dala Energi Prevent hade en pedagogik som tilltalade oss mycket och de besökte vår verksamhet för att kunna säkerställa utbildningens relevans. Det blev en riktig fullträff! Cecilia Persson, Kustbevakningen Efter att ha genomfört utbildningen Bättre arbetsmiljö BAM är arbetsmiljön i fokus på ett annat sätt än tidigare. Alla vet bättre hur roller och ansvar fördelar sig. Det är lättare att höja nivån när alla har samma grundkunskaper! Therese Kareld, HR-chef för en division på Veolia Transport Sverige

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Det här häftet sammanfattar grundläggande fakta om stress och de åtgärder

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Skydds ombuds boken.

Skydds ombuds boken. Skydds ombuds boken. Skyddsombudsboken. En handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö 2001 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE LO 2001.09 70 000 ISBN 91 566 1781-X Grafisk form och produktion: Karlavagnen,

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform Må bra på och av arbetet Arbetsmiljöpolitisk plattform Innehållsförteckning Balans i livet...................................................................................................... 3 En arbetsplats

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer