Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

2 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8 Äntligen! Uppdrag utbildning sid 10 Vi möter morgondagens miljöhjältar All insamling i egen regi sid 12 En miljösmartare sophantering Rådgivning till företag och verksamheter sid 14 Det ska vara lätt att göra rätt Samarbeten för regional utveckling sid 16 Hållbara affärsmöjligheter Verksamhetsberättelse sid 18 Vår verksamhet sid 20 Tillsammans för en hållbar vardag Vår omvärld sid 22 Utblick Styrmodell sid 24 Långsiktiga mål Perspektiv sid 25 Kundnytta Perspektiv sid 26 Miljönytta Perspektiv sid 27 Samhällsnytta Perspektiv sid 28 Medarbetarskap och ledarskap Perspektiv sid 29 Processorientering Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre. Det är de konkreta sakerna vi tillsammans gör i vardagen både kunder och medarbetare som gör skillnad. Tillsammans kan vi värna om miljön och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, en värld som räcker längre. ekonomisk redovisning sid 30 Finansiell analys sid 32 Resultaträkningar sid 34 Balansräkningar sid 35 Kassaflödesanalyser sid 36 Noter sid 37 Styrelsen sid 41 Revisionsberättelse sid 43 2 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

3 THOMAS HAR ORDET THOMAS HAR ORDET En långsiktig röd tråd Det är mycket spännande som ligger framför oss, tro mig! Vi på Gästrike återvinnare har under flera år arbetat systematiskt med att långsiktigt utveckla vår verksamhet med kundnytta, miljönytta och samhällsnytta som främsta ledstjärnor. Det gör vi genom ett kontinuerligt utvecklat medarbetarskap och ledarskap samt en processorientering med fokus på värdeskapande. Successivt och målmedvetet har vi utvecklat och utökat vår service med lyhördhet för vad våra kunder medborgare och företag efterfrågar och behöver. Under 2013 har kärnverksamheten stärkts och breddats. Under våren tog vi över insamlingen av hushållsavfall i hela vår region i egen regi. Nya tjänster som introducerats och utökats är insamling av trädgårdsavfall från hushåll och farligt avfall från företag. Vår största återvinningscentral Sörby Urfjäll i Gävle, stod till sommaren klar i ny skepnad, kraftigt utökad och moderniserad. Nu också med ordentligt utrymme för återbruk. Även på flera av de mindre återvinningscentralerna har upprustningsåtgärder genomförts. Planeringen av en ny, mer centralt placerad återvinningscentral i Älvkarleby har också gått in i en ny fas under Återvinningscentralen i Gävle nominerades till Årets Återvinningsanläggning en av tre finalister vid 2013 års Återvinningsgala i november. Sandvikens återvinningscentral tilldelades Sandvikens kommuns miljöpris För företag och andra organisationer har vi utvecklat och erbjudit miljöutbildningar och rådgivning. Detta i harmoni med vårt övergripande mål att förebygga uppkomst av avfall. Året avslutades med att vi slutförde förvärvet av kompostanläggningen Mullbacka i Forsbacka. Därmed går vi in i ytterligare ett led av avfallshanteringskedjan, det vill säga behandling av avfall. Vi ser här en möjlighet att driva utvecklingen vidare mot såväl ökad miljömässig som ekonomisk nytta. Bakom kulisserna har ett intensivt arbete pågått under 2013 med införande av ett nytt heltäckande IT-stöd. Bland annat har nya och modernare stöd för ekonomiadministration, dokumenthantering och projektadministration tagits i bruk under året. Vi rustar oss för framtida ökad service och kostnadseffektivitet. Visionen lever i vardagen Vi törs påstå att vår vision, Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre, verkligen lever i vardagen. Tillsammans inom organisationen och tillsammans med våra kunder gör vi hela tiden dagliga insatser genom kloka konsumtionsval, sortering, insamling och miljöriktig behandling. Sammantaget ger våra handlingar i vardagen stor miljönytta som bidrar till att våra naturresurser och vår värld verkligen räcker längre. Små saker har stor betydelse. Vi har privilegiet att få känna att vårt arbete är meningsfullt och viktigt för miljön och samhället. Tillsammans gör vi skillnad! Från lokalt till globalt till nytta för regionen En ytterligare dimension av visionens Tillsammans skapar vi - begrepp är den samverkan vi utvecklat med andra miljö- och samhällsviktiga aktörer i regionen. Under 2013 har en nära samverkan skett med andra kommunala bolag inom infrastrukturom rådet, främst med Gävle Energi AB och Gästrike Vatten AB. Inriktningen är att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar regional utveckling. Frågor som rör avfallshantering samt energi- och VA-försörjning löper samman i många delar. Genom en tidig dialog och gemensam grundsyn kan vi hitta långsiktiga och samhällsekonomiskt kloka lösningar för framtiden och ge våra medborgare och vårt näringsliv en infrastruktur som bidrar till regional utveckling. Mycket spännande ligger framför oss, tro mig! Det vi här hemma oftast tar för givet att soporna hämtas och omhändertas miljöriktigt, att det kommer rent vatten ur kranen, att vi har ljus när vi trycker på knappen det är ju inte alltid så självklart på alla håll runt om i världen. Vår kommunala verksamhet betraktas med stort intresse, och även med avund, av besökare från många andra länder. Här finns en stor potential för en ny exportgren. Export av kunskap och tjänster inom avfallshantering och återvinning kan mycket väl bidra till en tillväxt här på vår hemmaplan. I samverkan mellan kommun, kommunala förbund och bolag, högskolan och det privata näringslivet kan detta utvecklas till något riktigt stort. Under 2013 har Gästrike återvinnare varit engagerat i avfallsprojekt i Kina och i Serbien. För- beredelser har gjorts för ett stort utbildningsuppdrag i Polen, som ska genomföras under , finansierat av en polsk statlig fond. Exportsatsningarna stöds i övrigt av bland annat branschorganisationen Avfall Sverige, Vinnova, Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Gävleborg. Gästrike återvinnare en organisation i tiden Varje arbetsdag under 2013 har alla våra medarbetare gjort en betydande och viktig insats för att skapa kundnytta, miljönytta och samhällsnytta. Det kommer vi att fortsätta med även under kommande år i en långsiktig strävan att skapa en värld som räcker längre Thomas Nylund Förbundsdirektör 4 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

4 Händelser under året Händelser under året Resumé Gästrike återvinnare har ett stort och spännande uppdrag vi ska bidra till en värld som räcker längre. Vi ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och vi ska göra det genom att fokusera på avfall. Vi arbetar enligt EUs avfallshierarki, avfallstrappan, och de aktiviteter och projekt vi genomför ska bidra till miljönytta, samhällsnytta och kundnytta. Vårt högsta mål är att minska avfallet. På vägen dit strävar vi efter att återanvända och återvinna så mycket som möjligt. Vi är ansvariga för regionens avfallshantering och vi arbetar enligt EUs avfallshierarki. Det innebär att vårt högsta mål är att minska avfallet. På vägen dit strävar vi efter att återanvända och återvinna så mycket som möjligt. Läs mer om avfallstrappan på Januari april Vi startade återbruk på återvinningscentralen i Ockelbo i samarbete med Missionskyrkan. EL-IN, vårt skåp för insamling av smått elavfall, exporterades till andra kommuner. ASWR, vår kampanj under avfallsminimeringsveckan 2012, blev nominerad till European Waste Reduction Award. Vi lanserade Gästrike återvinnares nya webbplats. Försäljningen av kompostjord till privatpersoner avvecklades. Vi tog över insamlingen av hushållsavfall i egen regi i hela området. Maj juli Vi ökade tillgängligheten på återvinningscentralerna med nyheten att funktionshindrade kan ringa och få hjälp. Lagom till sommaren började vi använda vår nya sopbil, som drivs med både gas och diesel, i full drift. Gästrike återvinnare lyfte avfallsutredningen på debattsidorna i lokala medier. Utbyggnaden av återvinningscentralen i Gävle blev klar. Äntligen! Thomas Nylund höll föredrag om exportmöjligheter på Circular Materials Expo i Skellefteå. I samarbete med Avfall Sverige utvecklade vi sopskolan.se. Augusti december Återvinningscentralen i Gävle invigdes officiellt. Vi körde igång återbruk i Sandviken i samarbete med Ånyo. I Järbo startade vi ett pilotprojekt med en yta, öppen dygnet runt, för att lämna trädgårdsavfall. Gästrike återvinnare blev en av tre nominerade till årets avfallsanläggning på Återvinningsgalan Återvinningscentralen i Sandviken fick Sandvikens kommuns miljöpris för professionellt bemötande och vägledning. Under vecka 47 och projektet Europa minskar avfallet delade vi ut miljösmarta shoppingtips på Valbo köpcentrum och bjöd in regionens entreprenörer och politiker till en inspirationskick. I samarbete med Gävle kommun genomförde vi utbildningar för fem kommuner i Serbien. Tillsammans med UMEVA (Umeå vatten och avfall AB) och Sweco exporterade vi kunskap till Kina. Styrelse och ledningsgrupp åkte på studieresa för att samla erfarenhet kring biogas och optisk sortering. Vi tecknade ett Letter of Intent tillsammans med Gävle Energi AB om biogassatsning. 6 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

5 NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I GÄVLE NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I GÄVLE Äntligen! Under sommaren slutfördes den stora och omfattande utbyggnaden av återvinningscentralen i Gävle. Nyheter är bland annat fördubblad kapacitet, stor mottagning för el- och farligt avfall, samt möjlighet att lämna till återbruk. Det ger besökarna möjlighet att klättra i avfallstrappan en satsning för framtiden! Det har varit en lång resa men det känns skönt, nu när vi äntligen är i mål med Gävlebornas nya återvinningscentral. Det är ju för deras skull vi byggt den och jag tycker att vi har lyckats bra. Jag tror och hoppas att de ska bli nöjda med den, säger Peter Tham, chef för återvinningscentralerna. Förutom att ge god miljönytta och kundnytta så har fokus varit att skapa en kommunikativ, tydlig återvinningscentral där det är lätt att göra rätt. Det ska vara en positiv upplevelse att återvinna. Den nya centralen har skapats för att besöket ska gå så smidigt som möjligt för våra kunder, samtidigt som vi får en rationell, effektiv insamling av avfallet. Utbyggnaden av återvinningscentralen i Gävle har även inneburit att vi utökat interna ytor för rangering, omlastning och parkering av fordon. Slutresultatet känns väldigt lyckat, säger Thomas Nylund, förbundsdirektör Tid att fira I augusti bjöd vi in medarbetare, politiker från våra fem kommuner och entreprenörer som medverkat i arbetet att skapa den nya återvinningcentralen. Maria Ivarsson från Naturvårdsverket invigningstalade och Hasse Edwall, medarbetare på återvinningscentralen sedan den öppnade 1997, nystade och klippte ett invigningsband av trasmattor tillsammans med förbundsdirektör Thomas Nylund. Positiv feedback Redan mot slutet av året kunde vi se en ökning i besöksantalet på återvinningen i Gävle och många kunder har kontaktat oss och berättat om hur nöjda de är med den nya centralen i Gävle. Under hösten nominerades Gästrike återvinnare och återvinningscentralen i Gävle även som en av tre finalister i kategorin årets avfallsanläggning i Swedish Recycling Award, som delas ut vid Återvinningsgalan Jätteroligt att vi blev nominerade! Det och feedbacken från våra kunder betyder mycket. I arbetet med utbyggnaden försökte vi verkligen fånga upp synpunkter, önskemål och erfarenheter från både kunder och personal. Det har funnits ett starkt och brett engagemang hela vägen från de tidiga planeringsskedena och genom hela byggprocessen. Slutresultatet känns väldigt lyckat, säger Thomas Nylund, förbundsdirektör Gästrike återvinnare. Med sikte på Älvkarleby Utbyggnaden av återvinningscentralen har gett bra erfarenheter inför kommande byggprojekt. Under hösten har vi åter startat upp projektet med att bygga en ny återvinningscentral i Älvkarleby kommun. Även det ett projekt baserat på stor efterfrågan hos våra kunder. Och även denna gång kommer ett av de stora målen vara att skapa en positiv upplevelse för våra besökare. FAKTA Gästrike återvinnare har 13 återvinningscentraler runt om i regionen. Vi har haft nära besök på våra centraler under Besöksantalet har ökat 12 % under 2013 (jfr 2012). Vi har totalt samlat in ton avfall på återvinningscentralerna. De mottagna avfallsvolymerna har ökat med ca 9 % under 2013 (jfr 2012). Under 2013 har vi öppnat mottagning för återbruk på återvinningscentralerna i Gävle, Ockelbo och Sandviken. Sedan tidigare finns återbruk i Järbo och klädinsamling i Älvkarleby. Vår målsättning är att i framtiden ha mottagning av återbruksmaterial på samtliga centraler. Vi strävar hela tiden efter att flytta avfallet uppåt i avfallstrappan. Vi kommer successivt att öka antalet avfallsfraktioner. 8 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

6 UPPDRAG UTBILDNING UPPDRAG UTBILDNING Vi möter morgondagens miljöhjältar FAKTA Miljöpedagogerna har träffat närmare skolelever. Vi har besökt 53 skolor runt om i regionen. Under året har vi deltagit i 15 små och stora event. Skolwebben, en del av Gästrike återvinnares nya webbsida lanserades under våren. Att besöka skolor och utbilda olika grupper är en viktig och uppskattad del i Gästrike återvinnares arbete för att sprida kunskap kring kretslopp, avfallshantering och hållbarhet. Utgångspunkten är avfallstrappan och hur och varför vi ska göra så lite sopor vi kan. Under året har Gästrike återvinnares miljöpedagoger träffat närmare skolelever i alla åldrar. De flesta elever vi träffar är i grundskoleåldern. Barn är en viktig målgrupp för oss, de är ivriga att lära sig nya saker och vi vill att de lär sig hur och varför kring avfallshantering från början. Vår förhoppning är också att de ska prata om vårt besök hemma och ta med sig kunskapen hem, säger Britt-Marie Berglund, miljöpedagog. Upplägget i skolan varierar med olika teman beroende på ålder och vad klassen jobbar med. Till de yngre skolklasserna tar vi exempelvis med kompostmaskar, pratar om kretslopp och introducerar dem till begreppen i avfallstrappan. Mellanstadieelever får göra en sorteringsövning och lära sig hur man ska sortera. Ungdomar i högstadiet och gymnasiet står i ett läge där de börjar konsumera mer på egen hand. Därför pratar vi om klimatförändringar och konsumtionens påverkan. Syftet är att ge insikt kring att alla val i vardagen har betydelse. Skolwebben nyhet 2013 För att öka tillgängligheten och stödja skolan ytterligare har vi utvecklat skolwebben, en del av Gästrike återvinnares nya webbplats som lanserades under våren Tanken med skolwebben är att den ska vara ett verktyg för både elever och lärare. Upplägget är förankrat i läroplanen. På skolwebben kan eleverna förbereda sig och göra kunskapstest inför en lektion tillsammans med miljöpedagoger från Gästrike återvinnare. Det ger också möjlighet att följa upp lektionen och på så sätt repetera och utveckla klassens resonemang vidare även efter vårt besök. Den nuvarande versionen av skolwebben riktar sig främst till mellanstadiet, men den kommer att utvecklas vidare för att även matcha upplägget i äldre årsklasser. Att motivera och stärka bra beteenden Gästrike återvinnares miljöpedagoger träffar också grupper med vuxna. Även där är utgångspunkten avfallstrappan, sortering och miljöpåverkan, men fokus ligger på att motivera och stärka bra beteenden. Under året som gått har vi både tagit emot studiebesök och själva besökt exempelvis vuxenutbildningar, pensionärsorganisationer, Barn är en viktig målgrupp för oss, säger Britt-Marie Berglund miljöpedagog. handikapporganisationer, politiska organisationer, SFI, högskolan och företag som önskar grundläggande information. Totalt har miljöpedagogerna träffat 600 vuxna under året. Tillsammans når vi fler Att delta i olika event arrangerade av andra organisationer är också ett sätt för oss att sprida kunskap om avfall och hållbarhet till olika grupper. Vi har till exempel ställt ut på Bomässan i Gävle och Villamässan i Sandviken, deltagit i Skördefesten på Wij trädgårdar, drivit workshop på miljötinget i Sandviken och informerat om matsvinn på IKEA i Gävle. 10 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

7 ALL INSAMLING I EGEN REGI ALL INSAMLING I EGEN REGI En miljösmartare sophantering FAKTA Varje dag tömmer vi i snitt cirka kärl med restavfall och matavfall. Vi har samlat in ton matavfall och ton restavfall under året. För att utföra den dagliga tömningen behöver vi 14 bilar och 19 chaufförer. Sedan den 8 april 2013 driver Gästrike återvinnare all sophämtning i regionen i egen regi. Resurseffektivisering och miljönytta var i fokus när vi övertog de områden där hämtningen tidigare var på entreprenad. Kunder fick nya hämtdagar och chaufförer fick nya körturer trots det, och tack vare stort engagemang i planeringsfasen, gick övertagandet smidigt för våra kunder. Planeringen och genomförandet av övertagandet drevs i projektet All in, som påbörjades redan våren Syftet med projektet var att i första hand säkra att övertagandet skulle ske på ett friktionsfritt sätt där våra kunder inte skulle märka av bytet. Men också att sätta formen för en hållbar insamlingsorganisation med fokus på effektivitet, kundnytta, miljönytta och arbetsmiljö. Arbetet i projektet har bland annat inneburit att se hur vi på ett så optimalt, kostnadseffektivt och logistiskt rationellt sätt som möjligt, kan utnyttja fordon och personal inom hela åkeridelen. Med andra ord en genomlysning av både driften med sophämtningen och åkeriet marknad med containertransporter. All in har varit intensivt och tagit mycket tid. Men tack vare engagerad personal, och att vi delat upp projektet i sex olika delprojekt, kunde vi ro i land hela Det är en ständig process att justera och effektivisera oss själva, så att vi gör ett så bra jobb som möjligt, säger Emil Lindbom, driftchef. projektet i tid och till bra kvalitet, säger Emil Lindbom, driftchef. Under hösten har arbetet med att optimera driften fortsatt. Det är en ständig process att justera och effektivisera oss själva, så att vi gör ett så bra jobb som möjligt, fortsätter Emil. Med fokus på miljönytta För att anpassa vår personalstyrka och kapacitet till att hämta sopor i hela regionen har Gästrike återvinnare anställt fem nya chaufförer och köpt in fem nya sopbilar. En av bilarna är av typen Dual Fuel, vilket innebär att chauffören tankar både gas och diesel. Motorn reglerar själv fördelningen. Enligt tillverkaren Volvo kommer mellan % av förbrukningen vara gas. Det ger nästan halverat co 2 - utsläpp mot traditionella dieselbilar. Att investera i en gasdriven sopbil är en tydlig satsning i linje med vår strävan efter miljönytta. 12 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

8 Rådgivning till företag och verksamheter Rådgivning till företag och verksamheter Det ska vara lätt att göra rätt Fler och fler företag och verksamheter börjar se vilka möjligheter det finns i att optimera sin avfallshantering. Det går att tjäna både tid och pengar på att se över avfallsflöden och skapa förutsättningar för en miljösmart vardag. För Gästrike återvinnares avfallskoordinatorer Thomas och Ulrika är ett besök hos kunden den bästa starten på ett samarbete. De vet hur viktigt det är att utgå från verksamhetens specifika behov. Vi har lösningar för alla delar i avfallsflödet Rådgivning Utbildning Sortering Containrar och kärl Farligt avfall Miljöutbildning Återvinningskort FAKTA Tvätt av kärl och soprum Balpressar och komprimatorer Det ska vara lätt att göra rätt. Under 2013 har vi utvecklat vårt breda erbjudande för att ge företag och verksamheter möjlighet att bli helkunder. Gästrike återvinnare är stolta över att vara det lokala alternativet där 100 % av pengarna går tillbaka till avfallshanteringen för de som bor i kommunerna. När vi träffas hos kunden kan vi gå igenom behovet på plats. Då får vi också en bättre helhetsbild och kan se hur hela flödet fungerar. När vi går runt i lokalerna kan vi också fråga personalen hur de vill göra. De flesta har många bra förbättringsförslag. När jag fått förståelse för verksamheten kan jag ge förslag på vad som kan fungera och underlätta. Det viktiga är att se till helheten. Ibland kan det även innebära att vi ger förslag på nya rutiner för exempelvis vaktmästare och städpersonal, säger Ulrika Svensson, avfallskoordinator. Kunskap och rätt förutsättningar är nycklar till framgång Under 2013 har Gästrike återvinnare bland annat påbörjat ett övergripande arbete i Hofors kommun, där vi fått i uppdrag att se över avfallshanteringen och komma med förbättringsförslag. Målet är att det ska vara lätt att göra rätt. Att vara miljösmart i vardagen kan spara både tid och pengar. För att lyckas krävs kunskap och rätt förutsättningar. Gästrike återvinnare erbjuder därför både miljöutbildningar och behovsanalyser av avfallsflöden. Arbetet i Hofors har inletts med att alla chefer i Hofors kommuns verksamheter och ledande förtroendevalda gått Gästrike återvinnares miljöutbildning. Britt-Marie Berglund, miljöpedagog, berättar att en viktig del i Gästrike återvinnares utbildningar är hur verksamheter kan sätta upp miljösmarta mål och nå dem. Feedback och beröm är viktigt för att lyckas. Att lyfta fram goda beteenden, istället för att fokusera på det som är mindre bra. På så vis kan vi inspirera varandra till miljösmarta handlingar i vardagen. Det gäller också att ta steget. Börja sortera mera, göra smarta inköp och minimera avfallet, säger Britt-Marie. Att förebygga avfall, ta tillvara avfall som resurs och säkra hanteringen av farligt avfall är de tre övergripande målen i regionens avfallsplan. Gästrike återvinnares breda erbjudande från Feedback och beröm är viktigt för att lyckas, säger Britt- Marie Berglund, miljöpedagog. rådgivning och utbildning, till lösningar för hanteringen av det avfall som uppkommer är en del i en långsiktig strategi för att aktivt verka för en värld som räcker längre. Farligt avfall en egen värld För hantering av farligt avfall gäller speciella regler. Det kan vara mycket att hålla koll på för verksamheter och företag. För att underlätta sortering, förvaring och dokumentation tog vi under 2012 fram lösningar för farligt avfall. Under 2013 har vi utvecklat och förfinat vårt erbjudande. Tillsammans med kunden gör vi en genomgång där vi ser över sortering, förvaring, dokumentation och transport. Områden som vart och ett innehåller en rad regler, skyldigheter och krav som måste uppfyllas. Vi kan regelverket och kan stötta i valda delar eller ta fram en helhetslösning med tillhörande förvaring. Oavsett vilken lösning vi kommer överens om tillsammans med kunden, är målet att ge en trygg struktur och rutiner. På gastrikeatervinnare.se/foretag finns mer information om våra lösningar för verksamheter och företag. 14 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

9 Samarbeten för regional utveckling Samarbeten för regional utveckling Hållbara affärsmöjligheter För femte året i rad deltog Gästrike återvinnare i Europa minskar avfallet*, som gick av stapeln under vecka 47. I år satsade vi på att tillsammans med radio P4 dela ut miljösmarta shoppingtips på Valbo köpcentrum och att ge regionens näringsliv en InspirationsKICK med föreläsningar om hållbara affärsmöjligheter. Camilla Molina gör en del av sin praktiktid på Gästrike återvinnare.hon läser en Co-op-utbildning inom miljöteknik, vatten och återvinning på Högskolan i Gävle. Camilla vill ha ett jobb där hon kan rädda världen! Utbildningen är ett samarbete mellan Gästrike återvinnare och Högskolan i Gävle. Årets båda event arrangerades tillsammans med Högskolan i Gävle och Gävle kommun, med stöd från länsstyrelsen och stiftelsen Gästrikeregionens miljö. Syftet var att inspirera och sprida kunskap kring vad vi alla kan göra för att minska mängden avfall genom smart konsumtion och produktion. Denna gång satsade vi lite extra på företagare, politiker, studenter och aktörer i näringslivet genom att arrangera föreläsningar en förmiddag. Syftet var att ta fram konkreta tips och intressanta exempel på verksamheter som lyckats skapa framgångsrika affärsmöjligheter av miljökrav. Visa att det går att tjäna pengar och spara på miljön. Politiker är en viktig målgrupp för att de ska få kunskap att fatta miljöriktiga beslut. Studenter likaså eftersom de kommer att jobba och starta företag framöver, berättar Britt-Marie Berglund, miljöpedagog. Vi ville visa att det går att tjäna pengar och spara på miljön, säger Britt-Marie. Tillsammans med sikte på hållbar regional utveckling Att samarbeta och samverka med olika aktörer i regionen för att inspirera, sprida kunskap och verka för en hållbar regional utveckling, är en nyckel till framgång för att nå våra mål, vår vision och vår uppdragsbeskrivning. Vi strävar ständigt efter att sätta in avfallshanteringen i ett helhetsperspektiv och prioriterar samhällsnyttiga lösningar för kunder och miljö. Under 2013 har vi både fortsatt och påbörjat engagemang i olika forum. Ett arbete som sträcker sig från erfarenhetsutbyte med andra kommuner och omvärldsbevakning i branschorganisationen Avfall Sverige, till strategiska utvecklingsprojekt som Klimatneutralt Gävleborg 2050 och Länsstyrelsens arbete med regionala miljömål. Här är ett axplock: Vi har deltagit i länsstyrelsens arbete med regionala miljömål, där landshövdingen lyfte fram avfallshanteringen som ett gott exempel. I projektet Klimatneutralt Gävleborg 2050, sitter vi med i styrgruppen. Andra projektdeltagare är Högskolan i Gävle, Gävle Energi AB, BillerudKorsnäs AB med flera. Vi finns representerade i många av de arbetsgrupper som Avfall Sverige har, till exempel kommunikation, export, biologisk återvinning och utveckling. I arbetsgrupperna sker en stor del av vår omvärldsbevakning och viktigt erfarenhetsutbyte. Vi sitter med i en styrgrupp för avfallsförebyggande arbete som Avfall Sverige har startat under Vi finns med i ett nätverk där handläggare från kommunernas bygg- och miljöförvaltningar deltar, utbyter information och samordnar insatser för kommuninvånare. Vi har deltagit på möten med Naturvårdsverket kring det nationella avfallsförebyggandeprogrammet. Vi har varit med i framtagandet av Gävle kommuns miljöstrategiska program. Vi samverkar med Gästrike Vatten för att ta fram en långsiktig slamstrategi. I vårt arbete för att införa nytt systemstöd i organisationen samarbetar vi med Gävle Energi. Vi samverkar med Västblekinge Miljö AB för att dra nytta av deras kunskaper om att bygga en behandlingsanläggning för matavfall. Studenter från Co-op-utbildningen Miljöteknik, vatten och återvinning på Högskolan i Gävle har gjort praktik hos oss. Vi har tagit emot 14 studiebesök från kollegor i andra kommuner eller andra länder för att byta erfarenheter. I samarbete med Gävle kommun har vi utbildat fem kommuner i Serbien inom avfallshantering och kommunikation. FAKTA Rädda världen och tjäna pengar Gästrike återvinnare har tillsammans med många andra kommuner i Sverige god kunskap om hur ett effektivt system för avfallshantering kan riggas. Det finns ett stort intresse från andra länder att ta del av den kunskapen. Under året har vi fortsatt att klargöra hur vi skulle kunna bidra till en sådan kunskapsexport inom ramen för de möjligheter vi har. Ett exempel är vår medverkan i det regionala samverkansprojektet Infra Service management, med syfte att bilda ett exportbolag. Medverkande är bland annat Gävle Energi AB, Sandviken Energi AB, Mellansvenska Handelskammaren och Green Business Region Dalarna Gävleborg. * Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som pågår november. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. 16 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

10 Verksamhetsberättelse Gästrike återvinnares verksamhetsberättelse beskriver vår organisation, styrmodell och följer upp våra mål. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

11 VÅR VERKSAMHET VÅR VERKSAMHET Organisation Tillsammans för en hållbar vardag Återvinningscentraler Kundservice Drift Marknad Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund bestående av Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. Förbundet bildades år Utveckling Kommunikation UPPDRAG I Gästrike återvinnares förbundsordning finns följande uppdrag beskrivna för förbundet: Medverka till att nationella och andra samhälleliga miljömål uppfylls. Omvärldsbevakning kring samhälle, relevant lagstiftning, miljöfrågor, teknik med mera. Upprätta och fortlöpande revidera en långsiktig och samlad utvecklingsplan inom avfallsområdet för medlemskommunerna. Främja, stödja och utveckla medborgarnas och näringslivets kunskaper och kompetens kring ett ekologiskt uthålligt och kretsloppsanpassat samhälle samt avfallshanteringens roll i miljösystem. Styrning Förbundsfullmäktige är kommunalförbundets beslutande församling och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Förbundsfullmäktige består av 20 ledamöter och 20 ersättare (4+4 från varje medlemskommun). Förbundsstyrelsen beslutar i frågor rörande förvaltningen av kommunalförbundets verksamhet och svarar för den myndighetsutövning som ligger inom förbundets verksamhetsområde. Förbundsstyrelsen bereder fullmäktiges ärenden och beslutar i de ärenden som förbundsfullmäktige delegerat. Styrelsen består av 5 ledamöter och 5 ersättare ( 1+1 från varje medlemskommun). Miljö och kvalitet Vårt miljö- och kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i ISO och ISO Ledningssystemet hjälper oss att på ett strukturerat sätt jobba med ständiga förbättringar och minska den miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till. Varje år blir vi granskade av en extern revisor. En kvalitetssäkring för både oss själva och för våra kunder. finansiering Verksamheten finansieras av taxor och avgifter. Förbundet har inget ekonomiskt vinstintresse, mer än att vara kostnadseffektiva. Taxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Inför varje år revideras renhållningstaxan. Inför 2013 gjordes ingen förändring i taxan. Inför 2014 har förbundsfullmäktige beslutat att höja taxan. PRISEXEMPEL 2013 Villaägare med 190 liters kärl och kärl för centralkompost kr per år. Samma avgiftsnivå som 2007! Gästrike återvinnare Omsättning 166,0 165,5 169,3 Antal tillsvidareanställda Förbundsdirektör Förbundsstyrelsen Förbundsfullmäktige Organisationen har ett tydligt fokus på kunden. Ekonomi FAKTA Förbundet Gästrike återvinnare äger också en koncern, genom det nybildade holdingbolaget GÅ tillsammans AB, med dotterbolagen GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB. Koncernen styrs ytterst av förbundsfullmäktige. 20 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

12 VÅR OMVÄRLD VÅR OMVÄRLD Utblick Att ställa om produktionen av varor och tjänster, så att mindre resurser går åt, är nödvändigt för att åstadkomma en hållbar framtid. Vår omvärld förändras hela tiden. I och med det förändras även kraven på Gästrike återvinnare som organisation. För att fortsätta vara en framgångsrik verksamhet behöver vi vara följsamma i den förändringen och anpassa våra erbjudanden, arbetsformer och myndighetsutövning. VÄRLDEN Avfall är en stor utmaning för många av världens länder ur flera perspektiv. Generellt är avfallsmängderna för stora, hanteringen av avfallet bristfällig då det mesta läggs på deponi, och invånarnas kunskap om avfall är låg. Samtidigt pågår ett arbete i Europa och andra delar av världen för att minska uppkomsten av avfall och där har även Sverige sin stora utmaning. Att ställa om produktionen av varor och tjänster så att mindre resurser går åt är nödvändigt för att åstadkomma en hållbar framtid. Begreppet cirkulär ekonomi börjar få fäste. Det innebär en omställning av företagens affärsmodeller till att tjäna pengar genom att kunderna använder produkterna länge, till skillnad från dagens affärsmodeller som ofta ger intäkter vid köp av nya produkter. På så sätt blir det lönsamt för företag att satsa på kvalitet, att tillverka produkter så att komponenterna kan plockas isär och användas till nya produkter. Det här innebär att mindre avfall uppstår och att material hanteras på ett miljöriktigt sätt eftersom det hela tiden cirkulerar i produktflöden. Tack vare den utveckling som har skett inom förbundet de senaste åren är vi väl rustade för att möta framtidens utmaningar. Sverige Sverige ligger i framkant vad gäller avfallsfrågor och diskuterar hur vi ska förebygga förekomsten av avfall och därmed arbeta med att minimera uppkomsten av avfall, det vill säga det högsta steget i avfallstrappan. Frågan är aktuell på flera håll, både på Naturvårdsverket och på Avfall Sverige. Naturvårdsverket Naturvårdsverket har presenterat Sveriges första avfallsförebyggande program. Mat, textil, elektronik samt bygg- och rivningsavfall är prioriterade områden. De har valts för att de antingen alstrar mycket avfall eller har stor miljöpåverkan, räknat från det att varan börjar produceras till dess att den blir avfall. Avfall Sverige Avfall Sverige är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Att minska avfallets mängd och farlighet är en central uppgift för branschen. Avfall Sverige har bildat en styrgrupp för att dels konkretisera hur vi jobbar med förebyggande idag, dels tydliggöra vilken roll branschen ska ta framöver och hur vi ska nå uppsatta målgrupper. Arbetet med förebyggande är i sin linda, nu sätts ramarna för det fortsatta arbetet. Gästrike återvinnare sitter i styrgruppen. Kretsloppspropositionen ytterligare försenad Ett av huvudförslagen i betänkandet Mot det hållbara samhället en resurseffektiv avfallshantering gick ut på att flytta ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper till kommunerna medan själva återvinningen fortsatt ska skötas av producenterna. Propositionen är försenad på grund av frågan om insamlingsansvaret och inga nya regler kommer att träda i kraft förrän tidigast Regionen Gästrike återvinnare är aktiva på det regionala området utifrån vårt uppdrag och vår inriktning att skapa ett hållbart samhälle. Bland annat har vi deltagit i olika fokusgrupper vad gäller nya bostadsområden. Under året har också en regional samverkan, förkortad HIT-Hållbar innovativ tillväxt skapats för att ge bättre förutsättningar för att klara miljö- och klimatmålen. Gästrike återvinnare genomför detta tillsammans med Gävle Energi AB, Gästrike Vatten, Gävle kommun samt Högskolan i Gävle. Den regionala efterfrågan på biogas är väldigt stor. Gästrike återvinnare är en viktig aktör i arbetet med att få till en lokal produktion eftersom vi samlar in en stor mängd matavfall som kan användas till biogasproduktion. Gästrike återvinnare Gästrike återvinnare har bedrivit sin verksamhet framgångsrikt och med god ekonomi under alla år som förbundet funnits. Omvärldens förändrade krav innebär att Gästrike återvinnare hela tiden behöver utveckla verksamheten. Under året har vi gjort stora insatser för kunderna i och med ny återvinningscentral, breddat erbjudandet till företag och trimmat den interna effektiviteten genom införandet av en ny affärssystemlösning. Löpande arbete sker för att göra verksamheten så miljöriktig som möjligt. Tack vare den utveckling som har skett inom förbundet de senaste åren är vi väl rustade för att möta framtidens utmaningar. Framtid Möjligheter och utmaningar för Gästrike återvinnare som ligger i framtiden är bland annat: Ökat samarbete med Gävle Energi AB. Köpet av kompostanläggningen Mullbacka möjliggör en satsning på biogas. Intresse från kommuner och organisationer att samarbeta mer med Gästrike återvinnare i framtiden. Kretsloppspropositionen är en viktig fråga som Gästrike återvinnare följer. Öka mängderna substrat, t ill exempel matavfall till kompostanläggningen Mullbacka. Ökad efterfrågan på våra tjänster från andra länder. Gästrike återvinnare kommer från och med den 1 februari 2014 att ha en ny organisationsstruktur. Syftet med omorganisationen är bland annat att öka samarbetet, kvalitén samt effektiviteten inom organisationen. 22 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

13 STYRMODELL perspektiv Långsiktiga mål Ytterst styrs Gästrike återvinnares verksamhet enligt EUs avfallshierarki. Vår verksamhet planeras och regleras också i nationella och regionala styrdokument, till exempel nationella miljömål. På lokal nivå arbetar vi tillsammans med invånare, verksamheter och företag för att nå våra mål. Kundnytta Renhållningsordning Renhållningsordningen är ett styrande dokument för avfallshanteringen i våra fem medlemskommuner. Denna består av föreskrifter och avfallsplan. Den senaste Renhållningsordningen fastställdes av respektive medlemskommuns fullmäktige 2010 och ligger till grund för de verksamhetsplaner som arbetas fram varje år, med prioriterade aktiviteter och mål för perioden. Renhållningsordningen finns att läsa i sin helhet på Gästrike återvinnares hemsida gastrikeatervinnare.se. I avfallsplanen finns tre målområden som ska gälla fram till och med år De är: Förebygga avfall Inriktningsmål: Hushåll och verksamheter bidrar till att minska ökningen av avfallsmängderna, genom att konsumera medvetet och hushålla med resurser. Säkra hanteringen av farligt avfall Inriktningsmål: Hushåll och verksamheter hanterar sitt farliga avfall på rätt sätt. Ta tillvara avfall som resurs Inriktningsmål: Hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall rätt så att det sedan kan återvinnas på bästa sätt för en hållbar utveckling. FAKTA Ny målmodell 2014 En aktivitet som har genomförts under 2013 har varit att arbeta fram en ny målmodell som kommer att gälla från och med FEM PERSPEKTIV Gästrike återvinnare arbetar med fem perspektiv i planeringen och uppföljningen. Under respektive perspektiv är målen i avfallsplanen fördelade. Tillsammans bildar perspektiven en helhet där alla delar är lika betydelsefulla för verksamheten. Delarna är: Kundnytta, Miljönytta, Samhällsnytta, Medarbetarskap och Ledarskap, Processorientering. Kundnytta Miljönytta Samhällsnytta Medarbetarskap Ledarskap Processorientering Genom att ha ett gott medarbetarskap och ledarskap och se helheten i våra arbetsflöden, skapar vi nytta för våra kunder, miljön och samhället. Gästrike återvinnares verksamhet kännetecknas av god tillgänglighet, enkelhet, flexibilitet och smidighet i hanteringen. Vi arbetar med fokus på kunden och för att de ska bli av med sitt avfall på ett smidigt, effektivt och miljöriktigt sätt. Övergripande inriktningsmål Vi är lyhörda för kundernas behov, ger god service och förbättrar ständigt verksamheten. MÄTBARA Mål Nöjd-kund-index ska vara minst 90 %. År 2015 tycker minst 90 % av kommuninvånarna att det är enkelt att lämna sitt avfall. Minst 95 % av kommuninvånarna och företagskunderna ska vara nöjda med den service de får från Gästrike återvinnare (sophämtning, återvinningscentraler, sophämtning i fritidshus, latrinhämtning, slamtömning, tömning av fettavskiljare, kundservice). År 2015 är kapaciteten på återvinningscentralen i Gävle utökad jämfört med Kommentar Utfall 90 % (mätår 2012) (en sammanvägning av ett antal bakomliggande faktorer) Utfall 94 % (mätår 2012) Utfall 100 % (mätår 2012) Målet har uppnåtts. Under 2013 invigde vi vår nya återvinningscentral i Gävle som har fördubblat antalet containerplatser, ökat rampytan med flera filer samt fått ett stort hus för farligt avfall och elavfall. AKTIVITETER under 2013 för att uppnå kundnytta Återvinningscentralen i Gävle är färdig. Vi har en ny webbplats som ska underlätta för våra kunder att hitta information och uträtta sina ärenden själva på nätet. Från och med april hämtar vi alla hushållssopor i hela distriktet i egen regi. Under året hade vi besöksrekord totalt sett på våra återvinningscentraler. Gävle, Sandviken, Hofors, Torsåker och Forsbackas återvinningscentraler hade egna individuella besöksrekord per central under året. Vi har påbörjat arbetet för en ny återvinningscentral i Skutskär. Vi har arbetat med möjligheten att erbjuda hämtning av trädgårdsavfall i hela regionen från Analys Gästrike återvinnare uppfyller alla mål inom perspektivet kundnytta. De kundundersökningar som vi har genomfört de senaste åren har visat ett gott och stabilt resultat. Under 2013 prioriterade vi ned genomförandet av vår kundanalys, vilket gör 2012 till vårt senaste mätår. Fokus under kommande år är att fortsätta erbjuda lösningar som gör det enkelt för kunderna att hantera sitt avfall på rätt sätt. 24 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

14 perspektiv perspektiv Miljönytta Största möjliga miljönytta är vår ledstjärna. Vi arbetar utifrån avfallstrappan med prioritetsordningen att först förebygga avfall, sedan återanvända, återvinna, energiutvinna och i sista hand deponera. Övergripande inriktningsmål Vi har en miljöriktig verksamhet och skapar goda förutsättningar för alla att agera utifrån avfallstrappan. MÄTBARA Mål Kommentar Det ska finnas mindre än Utfall 1,5 % 1 % farligt avfall i hushållssopor och grovsopor (Mätår 2011) från hushållen. Minst 95 % av människorna ska kunna beskriva (mätår 2012) Utfall 97 % hur de på rätt sätt lämnar farligt avfall från hushållet. Hushåll, restauranger, Utfall 65 % storkök och butiker (mätår 2012) sorterar ut minst 64 % av matavfallet. Det matavfall som går till centralkompostering eller rötning har en renhet på 99 %. All den färdiga komposten eller rötresten från matavfallet används så att växtnäringen kan utnyttjas. Hushållen sorterar ut minst 70 % av alla tidningar och förpackningar och lämnar till återvinning. Utsläppen av fossil koldioxid från våra fordon minskar med 5 % fram till Andelen invånare som uppger att de medvetet väljer att konsumera på ett sådant sätt att de ger upphov till mindre avfall ska öka fram till år Utfall 98 % (mätår 2011) Vid senaste uppföljningstillfället har all färdig kompost använts till jordblandningar. Utfall 65 % (Mätår 2011) Våra chaufförer tilllämpar ECO driving och kör med miljövänligare bränsle. Därför kommer målet troligtvis att nås. Utfall 64 % (mätår 2012) MÄTBARA Mål Kommentar Invånarnas kunskap om Utfall 42 % hur den egna konsumtionen av varor påverkar (mätår 2012) miljön ska öka fram till år Gästrike återvinnare ska i samarbete med andra intressenter arbeta för att produktion av biogas baserad på insamlat matavfall etableras senast Gästrike återvinnare säkrar att leverantörer har en miljöriktig verksamhet genom att ställa miljökrav i upphandlingar. Under året har vi slutfört ett förvärv av kompostanläggningen Mullbacka. Ett stort steg mot att bygga en biogasanläggning. Miljökrav ställs vid upphandlingar. AKTIVITETER under 2013 för att uppnå miljönytta Vi erbjuder nu återbruk på flera av våra återvinningscentraler där invånarna kan lämna in sina användbara saker. Mängderna deponi minskar på våra återvinningscentraler till förmån för gips och fyllnadsmassa (exempelvis tegel, porslin och betong). Under året har vi köpt in en kombinerad gas- och dieselbil som går på ungefär 40 % gas. Vi har under hösten byggt om vår interna tvätthall med en ny reningsanläggning. Vi har tagit fram ett nytt skyltkoncept och har ny tydlig skyltning på återvinningscentralen i Gävle. Analys Gästrike återvinnare arbetar hela tiden aktivt inom miljöområdet, men vi har ännu inte nått våra högt uppsatta mål för miljönytta. Medvetenhet hos våra kunder, ökad kunskap och investeringar för framtiden hjälper oss nå målen. Samhällsnytta Vi sätter in avfallshanteringen i ett helhetsperspektiv som handlar om att bidra till att bygga ett hållbart samhälle. Gästrike återvinnare samverkar och deltar aktivt i olika forum där vår kunskap kan bidra till totalt sett bättre lösningar för samhället. Övergripande inriktningsmål Vi har en helhetssyn, samverkar med andra och prioriterar samhällsnyttiga lösningar för kunderna och miljön. MÄTBARA Mål Minst 90 % av invånarna ska veta varför det är bra för miljön att återanvända och återvinna. Alla medlemskommuner ska vara mycket nöjda med den verksamhet Gästrike återvinnare bedriver. Minst 90 % av tillfrågade kunder anser att Gästrike återvinnare är ett föredöme i miljöfrågor. Varje år ska Gästrike återvinnare ingå i externa samhällsnyttiga samverkanslösningar och projekt (som inte är avtal med kunder). Alla medarbetare gör inköp inom gällande avtal och väljer prisvärda lösningar baserade på specifika miljökrav. Kommentar Utfall 100 % (mätår 2012) Målet är ej mätt. Utfall 100 % (mätår 2012) Gästrike återvinnare deltar i flera projekt. Målet är uppfyllt i allt väsentligt. De finansiella målen följs upp och redovisas i den finansiella analysen, sidan 32. AKTIVITETER under 2013 för att uppnå samhällsnytta Deltagit i länsstyrelsens arbete med regionala miljömål. Deltagit i styrgrupp för projektet Klimatneutralt Gävleborg som drivs av Högskolan i Gävle. Arrangerat en InspirationsKICK för hållbara affärsmöjligheter i samarbete med länsstyrelsen, Högskolan i Gävle och Gävle kommun. Bjudit på miljösmarta konsumtionstips med Högskolan i Gävle och Sveriges Radio Gävleborg på Valbo köpcentrum. Deltagit i arbetet med en regional slamstrategi i samarbete med Gästrike Vatten. Deltagit i möte med Naturvårdsverket kring det nationella avfallsförebyggande programmet. Deltar i nätverk för att samordna våra gemensamma kundkontakter med medlemskommunernas byggoch miljöförvaltningar. Analys Gästrike återvinnare arbetar aktivt med att samarbeta och dela med oss av vår kunskap till andra organisationer. Vi ses som ett föredöme i miljöfrågor bland invånarna och det är många organisationer som vill ta del av vår kunskap. 26 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

15 perspektiv perspektiv Medarbetarskap och ledarskap Ett gott medarbetarskap innebär bland annat att ta ansvar och komma med förslag till förbättringar. Ett gott ledarskap innebär bland annat att ge bra förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete, vara lyhörd och fatta beslut. Övergripande inriktningsmål Ledare och medarbetare bidrar till engagemang och öppet arbetsklimat baserat på respekt och skapar en trivsam arbetsplats. Mätbara mål Under 2013 har vi ändrat uppföljningen av våra mål inom perspektivet genom en bättre utformad medarbetarenkät. Vi har därför inte några resultat på våra mål och väljer istället att redovisa enkätens resultat. Målen för medarbetarskap och ledarskap kommer att justeras i och med bytet av målmodell till Område NMI, NMI betyder Nöjd Medarbetare Index Organisation omvärldens syn 5,6 Organisation ledningen 5,1 Organisation företagskultur 5,2 Information övergripande 5,1 Information personlig 5,3 Ledarskap mål och resultat 5,6 Ledarskap relation, kommunikation Indexresultat (högst 7,0) 5,7 5,6 Sammantaget fick Gästrike återvinnare som arbetsgivare ett mycket bra betyg i medarbetarenkäten. Ett indexresultat över 5,5 anses vara mycket bra. Svarsfrekvensen uppgick till 91 %. aktiviteter under 2013 För att uppnå gott medarbetarskap och ledarskap Förbättrat arbetsmiljön vid containerhanteringen. Vi har genomfört samarbetsövningar tillsammans med personalen på våra återvinningscentraler. Tydliggjord och ökad delegering mellan chef och arbetsledare. För att stärka positiva beteenden i organisationen har alla chefer och arbetsledare fått ökad kunskap inom OBM (organisational behaviour management). Analys Det här var första året som Gästrike återvinnare genomförde den nya medarbetarenkäten. För att lätta upp enkäten har vi delat upp den i två delar. Under 2013 följde vi upp organisation, information, ledarskap och nöjd medarbetare följer vi upp arbetsuppgifter, gemenskap och utveckling, allmän arbetstillfredställelse och nöjd medarbetare. Vi kommer årligen att genomföra någon av delarna. Förbättringsområden i medarbetarenkäten: Bilden om organisationens ambitioner på 3-5 års sikt kan bli tydligare för medarbetarna. Vi kan hjälpa och stötta varandra ännu mer. Den upplevda affärsmässigheten kan höjas. Information från företagsledningen kan till viss del bli bättre, liksom återkoppling kring den egna enhetens resultat. Processorientering Gästrike återvinnare arbetar tillsammans över enhetsgränserna och utgår från våra kunders behov. Det gör att alla medarbetare och ledare inom organisationen får en helhetssyn och kan fatta faktabaserade beslut. Övergripande inriktningsmål Vi skapar god kvalitet och effektivitet genom att arbeta processorienterat. MÄTBARA Mål Alla Gästrike återvinnares processer är kartlagda på lämplig nivå Senast 2014 ska mätvärden vara identifierade för de olika processerna. Minst 90 % av medarbetarna och ledarna upplever att samarbetet mellan enheterna fungerar bra. Minst 90 % av våra kunder upplever vår handläggning som snabb och enkel. Minst 95 % av medarbetarna och ledarna förstår hur deras arbete hänger ihop med verksamheten i stort. Kommentar Frågan har varit nedprioriterad under Frågan har varit nedprioriterad under I tidigare medarbetarenkät har vi inte uppnått detta mål. 96 % (mätår 2011) I tidigare medarbetarenkäter har vi inte uppnått detta mål. Vad har vi gjort under 2013 inom processorientering? Vi har jobbat med processutveckling för framtiden. (PUFF) Implementerat nytt IT-stöd. Projekt Intrimning innebar att vi tog fram en ny kontoplan. Tydliggjort roller och ansvar inom organisationen. Vi har skapat ny koncernstruktur GÅFAB Fastighets AB, samt GÅ Utveckling AB. Analys Under året har arbetet med processorientering varit nedprioriterat till förmån för våra stora projekt inom andra områden. Flera av de mätbara målen har vi tidigare inte klarat, bland annat frågan kring samarbete och hur verksamheten hänger ihop. Det är bland annat dessa resultat som har lett till att vi kommer att ha en ny organisation från den 1 februari Inför 2014 byter det här perspektivet namn till Effektivitet och ekonomi. Vi fortsätter att jobba med att tillgodose kundernas behov på ett allt smartare sätt. Genom att öka samverkan internt och arbeta bort onödiga moment säkrar vi en effektiv verksamhet. 28 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

16 Ekonomisk redovisning 30 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

17 EKONOMISK REDOVISNING Finansiell analys Koncernen Gästrike återvinnares resultat uppgick till -0,7 mnkr, varav förbundet stod för 0,1 mnkr. Förbundet är inne i en expansiv fas vilket tydliggörs genom att vi har genomfört stora investeringar under året och bildat ett dotterbolag till. EKONOMISK REDOVISNING Vi har gjort stora investeringar under året som är till nytta för våra kunder och miljön. Gästrike återvinnare har en ekonomi i balans med tre finansiella mål. FINANSIELLA MÅL resultatmarginal på minst 0,9 % av omsättningen. soliditet som inte understiger 30 %. skuldsättningsgrad som inte överstiger 2,3 gånger. (Föregående års resultat inom parentes) UTFALL 0,0 % (1,5 %) 40,6 % (51,0 %) 1,5 gånger (1,0) Koncernens resultat Koncernen Gästrike återvinnare utgörs av kommunalförbundet Gästrike återvinnare som i sin tur är ägare till 100 % av dotterbolagen GÅ Tillsammans AB, GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB. Koncernens resultat uppgick till -0,7 mnkr (2,5 mnkr). Förbundets resultat Kommunalförbundets resultat uppgick till 0,1 mnkr (2,5 mnkr). Resultatet är något under budget som uppgick till 0,6 mnkr. Det ekonomiska målet om en resultatmarginal om 1,0 % uppnås inte i år, men det är i enlighet med den långsiktiga ekonomiska planen. Intäkter Förbundets totala intäkter uppgick till 166,0 (165,5) mnkr, vilket var 3,6 mnkr bättre än budgeterat. Intäkterna består till stor del (cirka 75 %) av taxeintäkter och avgifter från hushållen och utgjorde 126,5 mnkr under året, vilket var 2,2 mnkr över budget. Taxeintäkterna utgörs av grundavgifter och hämtningsavgifter. Grundavgifterna ska täcka kostnaderna för återvinningscentraler och kontorsledningen. Hämtningsavgifterna för hushållsavfall, slam och fett ska täcka kostnaderna för insamlingen av allt avfall. Jämfört med föregående år har vi ökat taxeintäkterna med 1,0 mnkr. Under året har vi fakturerat fler tjänster för hushållsavfall, slam och fett. Våra kunder har även bytt abonnemang, vilket har genererat ökade intäkter. Ingen taxeökning gjordes inför Vår verksamhet finansieras till cirka 25 % av intäkter från företag, verksamheter och material från våra återvinningscentraler som vi säljer vidare till olika återvinningsföretag. De här intäkterna hjälper till att finansiera vår kärnverksamhet så att vi kan hålla nere taxorna till våra kunder. Totalt utgjorde intäkterna 39,5 mnkr under året, vilket var 1,3 mnkr bättre än budget. Den här verksamheten har ökat under flera år och vi hoppas på en fortsatt ökning även kommande år. Produktionskostnader Produktionskostnaderna uppgick till 54,3 mnkr (61,9) och består främst av kostnader för behandling, entreprenad och transporter. Under året har vi tagit över insamlingen av hushållssopor i egen regi, motsvarande en tredjedel av vårt upptagningsområde och det förklarar varför entreprenadkostnaderna har minskat med 6 mnkr jämfört med föregående år. Utfallet var 2,4 mnkr över budget och beror på fler levererade tjänster för brännbart, slam och fett. Övriga verksamhetskostnader Övriga kostnader uppgick till 37,3 mnkr (38,9) och består av kostnader för främst fordon, IT, lokal- och kontorskostnader samt externa tjänster. Utfallet är 1,4 mnkr högre än budget. Kostnader för reparationer och underhåll har blivit högre på grund av en större maskinpark. I och med att vi tog över och sköter hela insamlingen av hushållsavfall själva, har vi ökade kostnader för nya fordon. Införandet av nya IT-system har blivit försenat, vilket har lett till ökade kostnader. Personalkostnader Personalkostnaderna är den enskilt största posten inom förbundet. Utfallet uppgick till 59,8 mnkr(50,7), vilket är i nivå med budget som var 59,8 mnkr. Ökningen mot föregående år beror delvis på att vi har ökat antalet anställda under året i och med att vi har tagit över insamlingen av hushållssopor på ett område som tidigare låg ute på entreprenad. Införandet av nya IT-system har inneburit att vi har förstärkt personalstyrkan tillfälligt under införandetiden. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella poster består främst av räntekostnader för långfristiga lån samt ränteintäkter från bank och dröjsmålsräntor. Totalt uppgår finansnetto till -1,1 mnkr (-0,2). Under året har vi lånat upp 40 mnkr med anledning av nyinvesteringar. Räntekostnaderna har därmed ökat från 0,6 mnkr till 1,8 mnkr. Tillgångar, skulder och eget kapital Förbundets balansomslutning har ökat från 141 mnkr till 178 mnkr, en ökning med 26 %. Förbundet är inne i ett expansivt skede och ökningen beror i all väsentlighet på nyinvesteringar under året och att vi har kortfristiga fordringar mot koncernföretag. Vi har bland annat färdigställt ombyggnationen av återvinningscentralen i Gävle, samt investerat i sex nya sopbilar. Totalt uppgick årets investeringar till 38 mnkr. Av den totala balansomslutningen står anläggningstillgångarna för 69 % och omsättningstillgångarna för 31 %. Det egna kapitalet uppgick till 72,2 mnkr och skulderna uppgick till 105,4 mnkr, varav långfristiga skulder 80 mnkr. Nyckeltal Gästrike återvinnare har tre finansiella mål. Soliditeten, den långsiktiga betalningsberedskapen är fortfarande god och uppgick till 40,6 % (51), där målet är att överstiga 30 %. Skuldsättningsgraden, skuldernas andel av eget kapital uppgick till 1,5 (1,0) gånger, där målet är att understiga 2,3 gånger. Resultatmarginalen uppgick till 0,0 % (1,5) och där är målet att överstiga 1 %. Vi klarar två av de tre finansiella målen för året. I den långsiktiga ekonomiska planen kommer vi redan under 2014 att klara alla finansiella mål igen. Framtiden Förbundet är inne i en expansiv fas och vi har gjort stora investeringar under året som är till nytta för våra kunder och miljön. Under 2014 fortsätter vi att satsa genom att påbörja ombyggnationen av en ny återvinningscentral i Älvkarleby kommun. Vi kommer även att bli klara med införandet av nya IT-stöd. Vi har inte höjt renhållningsavgiften för våra hushåll sedan Inför 2014 höjs renhållningsavgiften med i snitt 4 %, vilket ger en intäktsförstärkning till förbundet med cirka 5 mnkr. Det gör att vi klarar våra ekonomiska mål. Från 1 januari 2014 äger Gästrike återvinnare kompostanläggningen Mullbacka i Forsbacka. Ägandet av anläggningen gör att vi kan påbörja satsningar inför en framtida biogasproduktion. Under 2014 påbörjar vi även arbetet med att föra över förbundets fastighetsbestånd till GÅFAB Fastighets AB. Maria Norling ekonomichef, Gästrike återvinnare 32 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

18 EKONOMISK REDOVISNING Resultatet av koncernens och förbundets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av följande resultaträkning och balansräkning med noter. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. ResultaträkningAR KONCERNEN FÖRBUNDET Not Verksamhetens intäkter Grund- och hämtningsavgifter Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens Kostnader Produktionskostnader Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar 3, 4, Summa verksamhetens kostnader Rörelseresultat BALANSräkningAR EKONOMISK REDOVISNING KONCERNEN FÖRBUNDET Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar FInansiella anläggningstillgångar 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav Aktier i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Resultat från finansiella Investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Latent skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Årets vinst Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Kostnader Intäkter Långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Personal (36 %) Produktion (33 %) Övriga kostnader (23 %) Avskrivningar (8 %) Hämtningsavgifter (47 %) Grundavgifter (30 %) Övriga intäkter (23 %) Panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser 13 Se not Se not Inga Inga 34 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

19 EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING kassaflödesanalyser KONCERNEN FÖRBUNDET Noter Gemensamma för förbundet och koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Skatt på årets resultat Summa NOT 1 redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper och eventuella avvikelser Årsredovisningen har upprättats enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisningslag (KRL), tillämpliga delar i Kommunallag (1991:900) 8 kap och utfärdade rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Tillämpade redovisningsprinciper Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. Beloppsgräns som gäller vid bokföring på investeringar är 20 tkr. Belopp under detta bokförs på driften. Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd enligt följande: Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Förändring pågående nyanläggning Sålda dotterbolag Investeringar i dotterbolag Förändring kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Immateriella anläggningstillgångar 5 år Byggnader Tekniska anläggningar Datorer Maskiner och bilar Övriga inventarier NOT 2 personal år år 3-5 år 5-10 år 5-10 år Leasing Samtliga leasingkontrakt redovisas som operationell leasing. Förbundet har sedan tidigare år ett fåtal finansiella leasingkontrakt av mindre värde. KONCERNEN OCH förbundet Medelantalet anställda* Kvinnor Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader** Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Summa löner Sociala avgifter enligt lag och avtal Återbetalning pensionsförsäkring FORA Pensionskostnader Totalt * Medelantalet anställda baseras på antal tillsvidareanställda. ** Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader avser kostnader för tillsvidareanställda och visstidsanställda. Förbundet har inga pensionsförpliktelser avseende förbundsdirektören utöver gällande anställningsavtal och PA-KFS 09. Vid uppsägning från förbundets sida har förbundsdirektören 12 månaders uppsägning. Under 2013 färdigställdes ombyggnationerna av återvinningscentralen i Gävle, vilket har påverkat kassaflödet. 36 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

20 EKONOMISK REDOVISNING Styrelseledamöter och ledande befattningshavare* Män 6 6 Totalt 6 6 * Antal styrelseledamöter och förbundsdirektör (exkl. ersättare) på balansdagen Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro % 3, 0 3,3 - långtidssjukfrånvaro % * 18,1 22,5 - sjukfrånvaro för män % 2,8 2,8 - sjukfrånvaro för kvinnor % 3,5 4,5 - anställda år % 2,9 3,0 - anställda 50 år % 3, 0 3,7 * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. NOT 3 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERNEN FÖRBUNDET Mark Ingående anskaffningsvärden EKONOMISK REDOVISNING NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER KONCERNEN FÖRBUNDET Utdelningar Räntor Orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar SUMMA NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER KONCERNEN FÖRBUNDET Räntekostnader SUMMA NOT 7 immateriella anläggningstillgångar KONCERNEN och förbundet Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter, inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Fastigheter för affärsverksamhet Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter, inköp Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter, intern utveckling Årets aktiverade utgifter, inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN Ingående avskrivningar Årets försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN NOT 4 maskiner och inventarier KONCERNEN och förbundet Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter, Inköp Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN NOT 8 pågående nyanläggningar Ingående balans Årets upparbetade utgifter, nybyggnation ÅVC Årets upparbetade utgifter övrigt Årets aktiverade utgifter, nybyggnation ÅVC Årets aktiverade utgifter övrigt SUMMA NOT 9 finansiella anläggningstillgångar KONCERNEN FÖRBUNDET Aktier och andra andelar i dotterbolag * Övriga aktier och andelar ** SUMMA * Gästrike Återvinnare äger 100 % av aktierna i dotterbolaget GÅ Tillsammans AB, org nr , med säte i Gävle. GÅ Tillsammans AB äger i sin tur 100% av aktierna i GÅ Utveckling AB, org.nr , och GÅFAB Fastighets AB, org nr , båda med säte i Gävle. ** GÅ Utveckling AB äger 9,875 % i Gästrike Avfallshantering AB, org.nr , med säte i Gävle. 38 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 1 FÖRETAG Under 2014 har vi ökat försäljningen av årskort för företag på återvinningscentralen med över en halv miljon kronor. 19 HIG COOP 20 HIG COOP En hållbar utbildning för drömjobb

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehållsförteckning sid 4 sid 6 sid 8 sid 10 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 sid20 sid 22 sid 24 sid 26 sid 28 sid 29 sid 30 sid 31 sid 32 sid

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Farligt avfall i egen regi

Farligt avfall i egen regi Farligt avfall i egen regi Förutsättningar 2015 Drivs som Uppdrag Start 2014-10-10 Slut 2015-03-31 Investering Resultat Resurser 0,7 mnkr -0,1 mnkr 0,3 åa internt Projektledare GÅ AnnaCarin Söderhielm

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Statistik är en mycket viktig branschfråga.

Statistik är en mycket viktig branschfråga. Avfall Web för din skull! Introduktion till Avfall Sveriges statistikverktyg Statistik är en mycket viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall 14 december 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall Enkäten syftar främst till att utvärdera tillsynskampanjen som startade september 2004 men tar också upp några andra frågor i anslutning

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Bilaga 1 och 2, tertialrapport 1 2015

Bilaga 1 och 2, tertialrapport 1 2015 PM 2015-05-27 Bilaga 1 och 2, tertialrapport 1 2015 INFORMATIONSMATERIAL TILL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 17 JUNI 2015 Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se 026-17 29 21, 070-414 27 57 madeleine.viklander@gastrikeatervinnare.se

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Innehåll. Året i korthet...3 5. Vår organisation...6 7. Mål i sikte...8 9. Miljönytta...10 14. Samhällsnytta...15 17. Kundnytta...

Innehåll. Året i korthet...3 5. Vår organisation...6 7. Mål i sikte...8 9. Miljönytta...10 14. Samhällsnytta...15 17. Kundnytta... Årsredovisning 1 Innehåll Året i korthet...3 5 Vår organisation...6 7 Mål i sikte...8 9 Miljönytta...10 14 Samhällsnytta...15 17 Kundnytta...18 21 Processorientering...22 Medarbetarskap Ledarskap...23

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2015-02-23 Förord För

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015

Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015 PM 2015-05-27 Verksamhetsuppföljning T1 Gästrike återvinnare 2015 INFORMATIONSMATERIAL TILL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 17 JUNI 2015 Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se 026-17 29 21, 070-414

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

A3 Från avfallshantering till resurshushållning

A3 Från avfallshantering till resurshushållning A3 Från avfallshantering till resurshushållning Nationella avfallsplanen och programmet för att förebygga avfall. Goda exempel! Catarina Östlund och Maria Ivarsson, NV Europa minskar avfallet Anna-Carin

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Företag. Förslag till Avfallsplan 2016-2020

Företag. Förslag till Avfallsplan 2016-2020 Företag 42 Företag Saker som vi tog ställning till när vi formulerade målen 43 Viktiga frågor Viktiga frågor Flera aspekter har varit viktiga vid formulering av mål och åtgärder. Några frågor och områden

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Renhållarträffen. Funktionsupphandling i praktiken. Innovation genom samarbete. Miljöambitioner i praktiken

Renhållarträffen. Funktionsupphandling i praktiken. Innovation genom samarbete. Miljöambitioner i praktiken Renhållarträffen Funktionsupphandling i praktiken Innovation genom samarbete Miljöambitioner i praktiken Fredrik Karlsson, Avfallschef Upplands Väsby kommun Väsby vågar och gör! I Väsby finns en stark

Läs mer

Att intressera medborgare för sopsortering

Att intressera medborgare för sopsortering Att intressera medborgare för sopsortering Dagens presentation Målsättningar för sopsortering/matavfallssortering Hur vi kommunicerar om sopsortering Vilka framgångar vi har sett Vilka utmaningar vi har

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Avfallsplan för Västerviks kommun

Avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020 Avfallsplan för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans Renhållningsordningen för Västerviks

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Avfallsplan Kick off 2013-01-30

Avfallsplan Kick off 2013-01-30 Kick-off Agenda 09.00 Introduktion Gunnar Peters/Svante Stomberg 09.30 Delprojekt 1,2,7 Fredrik Seger 09.45 Delprojekt 3, 8 Ofelia Hendar /Per Karlsson 10.00 Delprojekt 4 Hans Skoglund 10.15 Delprojekt

Läs mer

vi gör råvaror av ditt avfall

vi gör råvaror av ditt avfall vi gör råvaror av ditt avfall miljö redovisning 2015 1 miljon 93 % 327 000 76 000 80 km/h ton avfall hanterades på SUEZ anläggningar under 2014 Mer än 93 procent av allt material som kom in på SUEZ anläggningar

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Ren. information. Sophämtning. jul & nyår. Är du en vardagshjälte? Hur länge lever dina jeans? Gammalt blir nytt på återvinningscentralen i Sandviken

Ren. information. Sophämtning. jul & nyår. Är du en vardagshjälte? Hur länge lever dina jeans? Gammalt blir nytt på återvinningscentralen i Sandviken Samhällsinformation från Gästrike återvinnare Sophämtning jul & nyår Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. Nr 2 2013 Är du en vardagshjälte?

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Avfallstaxorna straffar källsorterare

Avfallstaxorna straffar källsorterare Avfallstaxorna straffar källsorterare Vi har oerhört mycket att vinna på att minska mängden avfall och att öka återbruk och återvinning. Värdefulla resurser skulle utnyttjas effektivare, energi sparas,

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer