Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

2 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8 Äntligen! Uppdrag utbildning sid 10 Vi möter morgondagens miljöhjältar All insamling i egen regi sid 12 En miljösmartare sophantering Rådgivning till företag och verksamheter sid 14 Det ska vara lätt att göra rätt Samarbeten för regional utveckling sid 16 Hållbara affärsmöjligheter Verksamhetsberättelse sid 18 Vår verksamhet sid 20 Tillsammans för en hållbar vardag Vår omvärld sid 22 Utblick Styrmodell sid 24 Långsiktiga mål Perspektiv sid 25 Kundnytta Perspektiv sid 26 Miljönytta Perspektiv sid 27 Samhällsnytta Perspektiv sid 28 Medarbetarskap och ledarskap Perspektiv sid 29 Processorientering Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre. Det är de konkreta sakerna vi tillsammans gör i vardagen både kunder och medarbetare som gör skillnad. Tillsammans kan vi värna om miljön och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, en värld som räcker längre. ekonomisk redovisning sid 30 Finansiell analys sid 32 Resultaträkningar sid 34 Balansräkningar sid 35 Kassaflödesanalyser sid 36 Noter sid 37 Styrelsen sid 41 Revisionsberättelse sid 43 2 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

3 THOMAS HAR ORDET THOMAS HAR ORDET En långsiktig röd tråd Det är mycket spännande som ligger framför oss, tro mig! Vi på Gästrike återvinnare har under flera år arbetat systematiskt med att långsiktigt utveckla vår verksamhet med kundnytta, miljönytta och samhällsnytta som främsta ledstjärnor. Det gör vi genom ett kontinuerligt utvecklat medarbetarskap och ledarskap samt en processorientering med fokus på värdeskapande. Successivt och målmedvetet har vi utvecklat och utökat vår service med lyhördhet för vad våra kunder medborgare och företag efterfrågar och behöver. Under 2013 har kärnverksamheten stärkts och breddats. Under våren tog vi över insamlingen av hushållsavfall i hela vår region i egen regi. Nya tjänster som introducerats och utökats är insamling av trädgårdsavfall från hushåll och farligt avfall från företag. Vår största återvinningscentral Sörby Urfjäll i Gävle, stod till sommaren klar i ny skepnad, kraftigt utökad och moderniserad. Nu också med ordentligt utrymme för återbruk. Även på flera av de mindre återvinningscentralerna har upprustningsåtgärder genomförts. Planeringen av en ny, mer centralt placerad återvinningscentral i Älvkarleby har också gått in i en ny fas under Återvinningscentralen i Gävle nominerades till Årets Återvinningsanläggning en av tre finalister vid 2013 års Återvinningsgala i november. Sandvikens återvinningscentral tilldelades Sandvikens kommuns miljöpris För företag och andra organisationer har vi utvecklat och erbjudit miljöutbildningar och rådgivning. Detta i harmoni med vårt övergripande mål att förebygga uppkomst av avfall. Året avslutades med att vi slutförde förvärvet av kompostanläggningen Mullbacka i Forsbacka. Därmed går vi in i ytterligare ett led av avfallshanteringskedjan, det vill säga behandling av avfall. Vi ser här en möjlighet att driva utvecklingen vidare mot såväl ökad miljömässig som ekonomisk nytta. Bakom kulisserna har ett intensivt arbete pågått under 2013 med införande av ett nytt heltäckande IT-stöd. Bland annat har nya och modernare stöd för ekonomiadministration, dokumenthantering och projektadministration tagits i bruk under året. Vi rustar oss för framtida ökad service och kostnadseffektivitet. Visionen lever i vardagen Vi törs påstå att vår vision, Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre, verkligen lever i vardagen. Tillsammans inom organisationen och tillsammans med våra kunder gör vi hela tiden dagliga insatser genom kloka konsumtionsval, sortering, insamling och miljöriktig behandling. Sammantaget ger våra handlingar i vardagen stor miljönytta som bidrar till att våra naturresurser och vår värld verkligen räcker längre. Små saker har stor betydelse. Vi har privilegiet att få känna att vårt arbete är meningsfullt och viktigt för miljön och samhället. Tillsammans gör vi skillnad! Från lokalt till globalt till nytta för regionen En ytterligare dimension av visionens Tillsammans skapar vi - begrepp är den samverkan vi utvecklat med andra miljö- och samhällsviktiga aktörer i regionen. Under 2013 har en nära samverkan skett med andra kommunala bolag inom infrastrukturom rådet, främst med Gävle Energi AB och Gästrike Vatten AB. Inriktningen är att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar regional utveckling. Frågor som rör avfallshantering samt energi- och VA-försörjning löper samman i många delar. Genom en tidig dialog och gemensam grundsyn kan vi hitta långsiktiga och samhällsekonomiskt kloka lösningar för framtiden och ge våra medborgare och vårt näringsliv en infrastruktur som bidrar till regional utveckling. Mycket spännande ligger framför oss, tro mig! Det vi här hemma oftast tar för givet att soporna hämtas och omhändertas miljöriktigt, att det kommer rent vatten ur kranen, att vi har ljus när vi trycker på knappen det är ju inte alltid så självklart på alla håll runt om i världen. Vår kommunala verksamhet betraktas med stort intresse, och även med avund, av besökare från många andra länder. Här finns en stor potential för en ny exportgren. Export av kunskap och tjänster inom avfallshantering och återvinning kan mycket väl bidra till en tillväxt här på vår hemmaplan. I samverkan mellan kommun, kommunala förbund och bolag, högskolan och det privata näringslivet kan detta utvecklas till något riktigt stort. Under 2013 har Gästrike återvinnare varit engagerat i avfallsprojekt i Kina och i Serbien. För- beredelser har gjorts för ett stort utbildningsuppdrag i Polen, som ska genomföras under , finansierat av en polsk statlig fond. Exportsatsningarna stöds i övrigt av bland annat branschorganisationen Avfall Sverige, Vinnova, Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Gävleborg. Gästrike återvinnare en organisation i tiden Varje arbetsdag under 2013 har alla våra medarbetare gjort en betydande och viktig insats för att skapa kundnytta, miljönytta och samhällsnytta. Det kommer vi att fortsätta med även under kommande år i en långsiktig strävan att skapa en värld som räcker längre Thomas Nylund Förbundsdirektör 4 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

4 Händelser under året Händelser under året Resumé Gästrike återvinnare har ett stort och spännande uppdrag vi ska bidra till en värld som räcker längre. Vi ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och vi ska göra det genom att fokusera på avfall. Vi arbetar enligt EUs avfallshierarki, avfallstrappan, och de aktiviteter och projekt vi genomför ska bidra till miljönytta, samhällsnytta och kundnytta. Vårt högsta mål är att minska avfallet. På vägen dit strävar vi efter att återanvända och återvinna så mycket som möjligt. Vi är ansvariga för regionens avfallshantering och vi arbetar enligt EUs avfallshierarki. Det innebär att vårt högsta mål är att minska avfallet. På vägen dit strävar vi efter att återanvända och återvinna så mycket som möjligt. Läs mer om avfallstrappan på Januari april Vi startade återbruk på återvinningscentralen i Ockelbo i samarbete med Missionskyrkan. EL-IN, vårt skåp för insamling av smått elavfall, exporterades till andra kommuner. ASWR, vår kampanj under avfallsminimeringsveckan 2012, blev nominerad till European Waste Reduction Award. Vi lanserade Gästrike återvinnares nya webbplats. Försäljningen av kompostjord till privatpersoner avvecklades. Vi tog över insamlingen av hushållsavfall i egen regi i hela området. Maj juli Vi ökade tillgängligheten på återvinningscentralerna med nyheten att funktionshindrade kan ringa och få hjälp. Lagom till sommaren började vi använda vår nya sopbil, som drivs med både gas och diesel, i full drift. Gästrike återvinnare lyfte avfallsutredningen på debattsidorna i lokala medier. Utbyggnaden av återvinningscentralen i Gävle blev klar. Äntligen! Thomas Nylund höll föredrag om exportmöjligheter på Circular Materials Expo i Skellefteå. I samarbete med Avfall Sverige utvecklade vi sopskolan.se. Augusti december Återvinningscentralen i Gävle invigdes officiellt. Vi körde igång återbruk i Sandviken i samarbete med Ånyo. I Järbo startade vi ett pilotprojekt med en yta, öppen dygnet runt, för att lämna trädgårdsavfall. Gästrike återvinnare blev en av tre nominerade till årets avfallsanläggning på Återvinningsgalan Återvinningscentralen i Sandviken fick Sandvikens kommuns miljöpris för professionellt bemötande och vägledning. Under vecka 47 och projektet Europa minskar avfallet delade vi ut miljösmarta shoppingtips på Valbo köpcentrum och bjöd in regionens entreprenörer och politiker till en inspirationskick. I samarbete med Gävle kommun genomförde vi utbildningar för fem kommuner i Serbien. Tillsammans med UMEVA (Umeå vatten och avfall AB) och Sweco exporterade vi kunskap till Kina. Styrelse och ledningsgrupp åkte på studieresa för att samla erfarenhet kring biogas och optisk sortering. Vi tecknade ett Letter of Intent tillsammans med Gävle Energi AB om biogassatsning. 6 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

5 NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I GÄVLE NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I GÄVLE Äntligen! Under sommaren slutfördes den stora och omfattande utbyggnaden av återvinningscentralen i Gävle. Nyheter är bland annat fördubblad kapacitet, stor mottagning för el- och farligt avfall, samt möjlighet att lämna till återbruk. Det ger besökarna möjlighet att klättra i avfallstrappan en satsning för framtiden! Det har varit en lång resa men det känns skönt, nu när vi äntligen är i mål med Gävlebornas nya återvinningscentral. Det är ju för deras skull vi byggt den och jag tycker att vi har lyckats bra. Jag tror och hoppas att de ska bli nöjda med den, säger Peter Tham, chef för återvinningscentralerna. Förutom att ge god miljönytta och kundnytta så har fokus varit att skapa en kommunikativ, tydlig återvinningscentral där det är lätt att göra rätt. Det ska vara en positiv upplevelse att återvinna. Den nya centralen har skapats för att besöket ska gå så smidigt som möjligt för våra kunder, samtidigt som vi får en rationell, effektiv insamling av avfallet. Utbyggnaden av återvinningscentralen i Gävle har även inneburit att vi utökat interna ytor för rangering, omlastning och parkering av fordon. Slutresultatet känns väldigt lyckat, säger Thomas Nylund, förbundsdirektör Tid att fira I augusti bjöd vi in medarbetare, politiker från våra fem kommuner och entreprenörer som medverkat i arbetet att skapa den nya återvinningcentralen. Maria Ivarsson från Naturvårdsverket invigningstalade och Hasse Edwall, medarbetare på återvinningscentralen sedan den öppnade 1997, nystade och klippte ett invigningsband av trasmattor tillsammans med förbundsdirektör Thomas Nylund. Positiv feedback Redan mot slutet av året kunde vi se en ökning i besöksantalet på återvinningen i Gävle och många kunder har kontaktat oss och berättat om hur nöjda de är med den nya centralen i Gävle. Under hösten nominerades Gästrike återvinnare och återvinningscentralen i Gävle även som en av tre finalister i kategorin årets avfallsanläggning i Swedish Recycling Award, som delas ut vid Återvinningsgalan Jätteroligt att vi blev nominerade! Det och feedbacken från våra kunder betyder mycket. I arbetet med utbyggnaden försökte vi verkligen fånga upp synpunkter, önskemål och erfarenheter från både kunder och personal. Det har funnits ett starkt och brett engagemang hela vägen från de tidiga planeringsskedena och genom hela byggprocessen. Slutresultatet känns väldigt lyckat, säger Thomas Nylund, förbundsdirektör Gästrike återvinnare. Med sikte på Älvkarleby Utbyggnaden av återvinningscentralen har gett bra erfarenheter inför kommande byggprojekt. Under hösten har vi åter startat upp projektet med att bygga en ny återvinningscentral i Älvkarleby kommun. Även det ett projekt baserat på stor efterfrågan hos våra kunder. Och även denna gång kommer ett av de stora målen vara att skapa en positiv upplevelse för våra besökare. FAKTA Gästrike återvinnare har 13 återvinningscentraler runt om i regionen. Vi har haft nära besök på våra centraler under Besöksantalet har ökat 12 % under 2013 (jfr 2012). Vi har totalt samlat in ton avfall på återvinningscentralerna. De mottagna avfallsvolymerna har ökat med ca 9 % under 2013 (jfr 2012). Under 2013 har vi öppnat mottagning för återbruk på återvinningscentralerna i Gävle, Ockelbo och Sandviken. Sedan tidigare finns återbruk i Järbo och klädinsamling i Älvkarleby. Vår målsättning är att i framtiden ha mottagning av återbruksmaterial på samtliga centraler. Vi strävar hela tiden efter att flytta avfallet uppåt i avfallstrappan. Vi kommer successivt att öka antalet avfallsfraktioner. 8 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

6 UPPDRAG UTBILDNING UPPDRAG UTBILDNING Vi möter morgondagens miljöhjältar FAKTA Miljöpedagogerna har träffat närmare skolelever. Vi har besökt 53 skolor runt om i regionen. Under året har vi deltagit i 15 små och stora event. Skolwebben, en del av Gästrike återvinnares nya webbsida lanserades under våren. Att besöka skolor och utbilda olika grupper är en viktig och uppskattad del i Gästrike återvinnares arbete för att sprida kunskap kring kretslopp, avfallshantering och hållbarhet. Utgångspunkten är avfallstrappan och hur och varför vi ska göra så lite sopor vi kan. Under året har Gästrike återvinnares miljöpedagoger träffat närmare skolelever i alla åldrar. De flesta elever vi träffar är i grundskoleåldern. Barn är en viktig målgrupp för oss, de är ivriga att lära sig nya saker och vi vill att de lär sig hur och varför kring avfallshantering från början. Vår förhoppning är också att de ska prata om vårt besök hemma och ta med sig kunskapen hem, säger Britt-Marie Berglund, miljöpedagog. Upplägget i skolan varierar med olika teman beroende på ålder och vad klassen jobbar med. Till de yngre skolklasserna tar vi exempelvis med kompostmaskar, pratar om kretslopp och introducerar dem till begreppen i avfallstrappan. Mellanstadieelever får göra en sorteringsövning och lära sig hur man ska sortera. Ungdomar i högstadiet och gymnasiet står i ett läge där de börjar konsumera mer på egen hand. Därför pratar vi om klimatförändringar och konsumtionens påverkan. Syftet är att ge insikt kring att alla val i vardagen har betydelse. Skolwebben nyhet 2013 För att öka tillgängligheten och stödja skolan ytterligare har vi utvecklat skolwebben, en del av Gästrike återvinnares nya webbplats som lanserades under våren Tanken med skolwebben är att den ska vara ett verktyg för både elever och lärare. Upplägget är förankrat i läroplanen. På skolwebben kan eleverna förbereda sig och göra kunskapstest inför en lektion tillsammans med miljöpedagoger från Gästrike återvinnare. Det ger också möjlighet att följa upp lektionen och på så sätt repetera och utveckla klassens resonemang vidare även efter vårt besök. Den nuvarande versionen av skolwebben riktar sig främst till mellanstadiet, men den kommer att utvecklas vidare för att även matcha upplägget i äldre årsklasser. Att motivera och stärka bra beteenden Gästrike återvinnares miljöpedagoger träffar också grupper med vuxna. Även där är utgångspunkten avfallstrappan, sortering och miljöpåverkan, men fokus ligger på att motivera och stärka bra beteenden. Under året som gått har vi både tagit emot studiebesök och själva besökt exempelvis vuxenutbildningar, pensionärsorganisationer, Barn är en viktig målgrupp för oss, säger Britt-Marie Berglund miljöpedagog. handikapporganisationer, politiska organisationer, SFI, högskolan och företag som önskar grundläggande information. Totalt har miljöpedagogerna träffat 600 vuxna under året. Tillsammans når vi fler Att delta i olika event arrangerade av andra organisationer är också ett sätt för oss att sprida kunskap om avfall och hållbarhet till olika grupper. Vi har till exempel ställt ut på Bomässan i Gävle och Villamässan i Sandviken, deltagit i Skördefesten på Wij trädgårdar, drivit workshop på miljötinget i Sandviken och informerat om matsvinn på IKEA i Gävle. 10 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

7 ALL INSAMLING I EGEN REGI ALL INSAMLING I EGEN REGI En miljösmartare sophantering FAKTA Varje dag tömmer vi i snitt cirka kärl med restavfall och matavfall. Vi har samlat in ton matavfall och ton restavfall under året. För att utföra den dagliga tömningen behöver vi 14 bilar och 19 chaufförer. Sedan den 8 april 2013 driver Gästrike återvinnare all sophämtning i regionen i egen regi. Resurseffektivisering och miljönytta var i fokus när vi övertog de områden där hämtningen tidigare var på entreprenad. Kunder fick nya hämtdagar och chaufförer fick nya körturer trots det, och tack vare stort engagemang i planeringsfasen, gick övertagandet smidigt för våra kunder. Planeringen och genomförandet av övertagandet drevs i projektet All in, som påbörjades redan våren Syftet med projektet var att i första hand säkra att övertagandet skulle ske på ett friktionsfritt sätt där våra kunder inte skulle märka av bytet. Men också att sätta formen för en hållbar insamlingsorganisation med fokus på effektivitet, kundnytta, miljönytta och arbetsmiljö. Arbetet i projektet har bland annat inneburit att se hur vi på ett så optimalt, kostnadseffektivt och logistiskt rationellt sätt som möjligt, kan utnyttja fordon och personal inom hela åkeridelen. Med andra ord en genomlysning av både driften med sophämtningen och åkeriet marknad med containertransporter. All in har varit intensivt och tagit mycket tid. Men tack vare engagerad personal, och att vi delat upp projektet i sex olika delprojekt, kunde vi ro i land hela Det är en ständig process att justera och effektivisera oss själva, så att vi gör ett så bra jobb som möjligt, säger Emil Lindbom, driftchef. projektet i tid och till bra kvalitet, säger Emil Lindbom, driftchef. Under hösten har arbetet med att optimera driften fortsatt. Det är en ständig process att justera och effektivisera oss själva, så att vi gör ett så bra jobb som möjligt, fortsätter Emil. Med fokus på miljönytta För att anpassa vår personalstyrka och kapacitet till att hämta sopor i hela regionen har Gästrike återvinnare anställt fem nya chaufförer och köpt in fem nya sopbilar. En av bilarna är av typen Dual Fuel, vilket innebär att chauffören tankar både gas och diesel. Motorn reglerar själv fördelningen. Enligt tillverkaren Volvo kommer mellan % av förbrukningen vara gas. Det ger nästan halverat co 2 - utsläpp mot traditionella dieselbilar. Att investera i en gasdriven sopbil är en tydlig satsning i linje med vår strävan efter miljönytta. 12 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

8 Rådgivning till företag och verksamheter Rådgivning till företag och verksamheter Det ska vara lätt att göra rätt Fler och fler företag och verksamheter börjar se vilka möjligheter det finns i att optimera sin avfallshantering. Det går att tjäna både tid och pengar på att se över avfallsflöden och skapa förutsättningar för en miljösmart vardag. För Gästrike återvinnares avfallskoordinatorer Thomas och Ulrika är ett besök hos kunden den bästa starten på ett samarbete. De vet hur viktigt det är att utgå från verksamhetens specifika behov. Vi har lösningar för alla delar i avfallsflödet Rådgivning Utbildning Sortering Containrar och kärl Farligt avfall Miljöutbildning Återvinningskort FAKTA Tvätt av kärl och soprum Balpressar och komprimatorer Det ska vara lätt att göra rätt. Under 2013 har vi utvecklat vårt breda erbjudande för att ge företag och verksamheter möjlighet att bli helkunder. Gästrike återvinnare är stolta över att vara det lokala alternativet där 100 % av pengarna går tillbaka till avfallshanteringen för de som bor i kommunerna. När vi träffas hos kunden kan vi gå igenom behovet på plats. Då får vi också en bättre helhetsbild och kan se hur hela flödet fungerar. När vi går runt i lokalerna kan vi också fråga personalen hur de vill göra. De flesta har många bra förbättringsförslag. När jag fått förståelse för verksamheten kan jag ge förslag på vad som kan fungera och underlätta. Det viktiga är att se till helheten. Ibland kan det även innebära att vi ger förslag på nya rutiner för exempelvis vaktmästare och städpersonal, säger Ulrika Svensson, avfallskoordinator. Kunskap och rätt förutsättningar är nycklar till framgång Under 2013 har Gästrike återvinnare bland annat påbörjat ett övergripande arbete i Hofors kommun, där vi fått i uppdrag att se över avfallshanteringen och komma med förbättringsförslag. Målet är att det ska vara lätt att göra rätt. Att vara miljösmart i vardagen kan spara både tid och pengar. För att lyckas krävs kunskap och rätt förutsättningar. Gästrike återvinnare erbjuder därför både miljöutbildningar och behovsanalyser av avfallsflöden. Arbetet i Hofors har inletts med att alla chefer i Hofors kommuns verksamheter och ledande förtroendevalda gått Gästrike återvinnares miljöutbildning. Britt-Marie Berglund, miljöpedagog, berättar att en viktig del i Gästrike återvinnares utbildningar är hur verksamheter kan sätta upp miljösmarta mål och nå dem. Feedback och beröm är viktigt för att lyckas. Att lyfta fram goda beteenden, istället för att fokusera på det som är mindre bra. På så vis kan vi inspirera varandra till miljösmarta handlingar i vardagen. Det gäller också att ta steget. Börja sortera mera, göra smarta inköp och minimera avfallet, säger Britt-Marie. Att förebygga avfall, ta tillvara avfall som resurs och säkra hanteringen av farligt avfall är de tre övergripande målen i regionens avfallsplan. Gästrike återvinnares breda erbjudande från Feedback och beröm är viktigt för att lyckas, säger Britt- Marie Berglund, miljöpedagog. rådgivning och utbildning, till lösningar för hanteringen av det avfall som uppkommer är en del i en långsiktig strategi för att aktivt verka för en värld som räcker längre. Farligt avfall en egen värld För hantering av farligt avfall gäller speciella regler. Det kan vara mycket att hålla koll på för verksamheter och företag. För att underlätta sortering, förvaring och dokumentation tog vi under 2012 fram lösningar för farligt avfall. Under 2013 har vi utvecklat och förfinat vårt erbjudande. Tillsammans med kunden gör vi en genomgång där vi ser över sortering, förvaring, dokumentation och transport. Områden som vart och ett innehåller en rad regler, skyldigheter och krav som måste uppfyllas. Vi kan regelverket och kan stötta i valda delar eller ta fram en helhetslösning med tillhörande förvaring. Oavsett vilken lösning vi kommer överens om tillsammans med kunden, är målet att ge en trygg struktur och rutiner. På gastrikeatervinnare.se/foretag finns mer information om våra lösningar för verksamheter och företag. 14 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

9 Samarbeten för regional utveckling Samarbeten för regional utveckling Hållbara affärsmöjligheter För femte året i rad deltog Gästrike återvinnare i Europa minskar avfallet*, som gick av stapeln under vecka 47. I år satsade vi på att tillsammans med radio P4 dela ut miljösmarta shoppingtips på Valbo köpcentrum och att ge regionens näringsliv en InspirationsKICK med föreläsningar om hållbara affärsmöjligheter. Camilla Molina gör en del av sin praktiktid på Gästrike återvinnare.hon läser en Co-op-utbildning inom miljöteknik, vatten och återvinning på Högskolan i Gävle. Camilla vill ha ett jobb där hon kan rädda världen! Utbildningen är ett samarbete mellan Gästrike återvinnare och Högskolan i Gävle. Årets båda event arrangerades tillsammans med Högskolan i Gävle och Gävle kommun, med stöd från länsstyrelsen och stiftelsen Gästrikeregionens miljö. Syftet var att inspirera och sprida kunskap kring vad vi alla kan göra för att minska mängden avfall genom smart konsumtion och produktion. Denna gång satsade vi lite extra på företagare, politiker, studenter och aktörer i näringslivet genom att arrangera föreläsningar en förmiddag. Syftet var att ta fram konkreta tips och intressanta exempel på verksamheter som lyckats skapa framgångsrika affärsmöjligheter av miljökrav. Visa att det går att tjäna pengar och spara på miljön. Politiker är en viktig målgrupp för att de ska få kunskap att fatta miljöriktiga beslut. Studenter likaså eftersom de kommer att jobba och starta företag framöver, berättar Britt-Marie Berglund, miljöpedagog. Vi ville visa att det går att tjäna pengar och spara på miljön, säger Britt-Marie. Tillsammans med sikte på hållbar regional utveckling Att samarbeta och samverka med olika aktörer i regionen för att inspirera, sprida kunskap och verka för en hållbar regional utveckling, är en nyckel till framgång för att nå våra mål, vår vision och vår uppdragsbeskrivning. Vi strävar ständigt efter att sätta in avfallshanteringen i ett helhetsperspektiv och prioriterar samhällsnyttiga lösningar för kunder och miljö. Under 2013 har vi både fortsatt och påbörjat engagemang i olika forum. Ett arbete som sträcker sig från erfarenhetsutbyte med andra kommuner och omvärldsbevakning i branschorganisationen Avfall Sverige, till strategiska utvecklingsprojekt som Klimatneutralt Gävleborg 2050 och Länsstyrelsens arbete med regionala miljömål. Här är ett axplock: Vi har deltagit i länsstyrelsens arbete med regionala miljömål, där landshövdingen lyfte fram avfallshanteringen som ett gott exempel. I projektet Klimatneutralt Gävleborg 2050, sitter vi med i styrgruppen. Andra projektdeltagare är Högskolan i Gävle, Gävle Energi AB, BillerudKorsnäs AB med flera. Vi finns representerade i många av de arbetsgrupper som Avfall Sverige har, till exempel kommunikation, export, biologisk återvinning och utveckling. I arbetsgrupperna sker en stor del av vår omvärldsbevakning och viktigt erfarenhetsutbyte. Vi sitter med i en styrgrupp för avfallsförebyggande arbete som Avfall Sverige har startat under Vi finns med i ett nätverk där handläggare från kommunernas bygg- och miljöförvaltningar deltar, utbyter information och samordnar insatser för kommuninvånare. Vi har deltagit på möten med Naturvårdsverket kring det nationella avfallsförebyggandeprogrammet. Vi har varit med i framtagandet av Gävle kommuns miljöstrategiska program. Vi samverkar med Gästrike Vatten för att ta fram en långsiktig slamstrategi. I vårt arbete för att införa nytt systemstöd i organisationen samarbetar vi med Gävle Energi. Vi samverkar med Västblekinge Miljö AB för att dra nytta av deras kunskaper om att bygga en behandlingsanläggning för matavfall. Studenter från Co-op-utbildningen Miljöteknik, vatten och återvinning på Högskolan i Gävle har gjort praktik hos oss. Vi har tagit emot 14 studiebesök från kollegor i andra kommuner eller andra länder för att byta erfarenheter. I samarbete med Gävle kommun har vi utbildat fem kommuner i Serbien inom avfallshantering och kommunikation. FAKTA Rädda världen och tjäna pengar Gästrike återvinnare har tillsammans med många andra kommuner i Sverige god kunskap om hur ett effektivt system för avfallshantering kan riggas. Det finns ett stort intresse från andra länder att ta del av den kunskapen. Under året har vi fortsatt att klargöra hur vi skulle kunna bidra till en sådan kunskapsexport inom ramen för de möjligheter vi har. Ett exempel är vår medverkan i det regionala samverkansprojektet Infra Service management, med syfte att bilda ett exportbolag. Medverkande är bland annat Gävle Energi AB, Sandviken Energi AB, Mellansvenska Handelskammaren och Green Business Region Dalarna Gävleborg. * Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som pågår november. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. 16 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

10 Verksamhetsberättelse Gästrike återvinnares verksamhetsberättelse beskriver vår organisation, styrmodell och följer upp våra mål. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

11 VÅR VERKSAMHET VÅR VERKSAMHET Organisation Tillsammans för en hållbar vardag Återvinningscentraler Kundservice Drift Marknad Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund bestående av Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. Förbundet bildades år Utveckling Kommunikation UPPDRAG I Gästrike återvinnares förbundsordning finns följande uppdrag beskrivna för förbundet: Medverka till att nationella och andra samhälleliga miljömål uppfylls. Omvärldsbevakning kring samhälle, relevant lagstiftning, miljöfrågor, teknik med mera. Upprätta och fortlöpande revidera en långsiktig och samlad utvecklingsplan inom avfallsområdet för medlemskommunerna. Främja, stödja och utveckla medborgarnas och näringslivets kunskaper och kompetens kring ett ekologiskt uthålligt och kretsloppsanpassat samhälle samt avfallshanteringens roll i miljösystem. Styrning Förbundsfullmäktige är kommunalförbundets beslutande församling och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Förbundsfullmäktige består av 20 ledamöter och 20 ersättare (4+4 från varje medlemskommun). Förbundsstyrelsen beslutar i frågor rörande förvaltningen av kommunalförbundets verksamhet och svarar för den myndighetsutövning som ligger inom förbundets verksamhetsområde. Förbundsstyrelsen bereder fullmäktiges ärenden och beslutar i de ärenden som förbundsfullmäktige delegerat. Styrelsen består av 5 ledamöter och 5 ersättare ( 1+1 från varje medlemskommun). Miljö och kvalitet Vårt miljö- och kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i ISO och ISO Ledningssystemet hjälper oss att på ett strukturerat sätt jobba med ständiga förbättringar och minska den miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till. Varje år blir vi granskade av en extern revisor. En kvalitetssäkring för både oss själva och för våra kunder. finansiering Verksamheten finansieras av taxor och avgifter. Förbundet har inget ekonomiskt vinstintresse, mer än att vara kostnadseffektiva. Taxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Inför varje år revideras renhållningstaxan. Inför 2013 gjordes ingen förändring i taxan. Inför 2014 har förbundsfullmäktige beslutat att höja taxan. PRISEXEMPEL 2013 Villaägare med 190 liters kärl och kärl för centralkompost kr per år. Samma avgiftsnivå som 2007! Gästrike återvinnare Omsättning 166,0 165,5 169,3 Antal tillsvidareanställda Förbundsdirektör Förbundsstyrelsen Förbundsfullmäktige Organisationen har ett tydligt fokus på kunden. Ekonomi FAKTA Förbundet Gästrike återvinnare äger också en koncern, genom det nybildade holdingbolaget GÅ tillsammans AB, med dotterbolagen GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB. Koncernen styrs ytterst av förbundsfullmäktige. 20 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

12 VÅR OMVÄRLD VÅR OMVÄRLD Utblick Att ställa om produktionen av varor och tjänster, så att mindre resurser går åt, är nödvändigt för att åstadkomma en hållbar framtid. Vår omvärld förändras hela tiden. I och med det förändras även kraven på Gästrike återvinnare som organisation. För att fortsätta vara en framgångsrik verksamhet behöver vi vara följsamma i den förändringen och anpassa våra erbjudanden, arbetsformer och myndighetsutövning. VÄRLDEN Avfall är en stor utmaning för många av världens länder ur flera perspektiv. Generellt är avfallsmängderna för stora, hanteringen av avfallet bristfällig då det mesta läggs på deponi, och invånarnas kunskap om avfall är låg. Samtidigt pågår ett arbete i Europa och andra delar av världen för att minska uppkomsten av avfall och där har även Sverige sin stora utmaning. Att ställa om produktionen av varor och tjänster så att mindre resurser går åt är nödvändigt för att åstadkomma en hållbar framtid. Begreppet cirkulär ekonomi börjar få fäste. Det innebär en omställning av företagens affärsmodeller till att tjäna pengar genom att kunderna använder produkterna länge, till skillnad från dagens affärsmodeller som ofta ger intäkter vid köp av nya produkter. På så sätt blir det lönsamt för företag att satsa på kvalitet, att tillverka produkter så att komponenterna kan plockas isär och användas till nya produkter. Det här innebär att mindre avfall uppstår och att material hanteras på ett miljöriktigt sätt eftersom det hela tiden cirkulerar i produktflöden. Tack vare den utveckling som har skett inom förbundet de senaste åren är vi väl rustade för att möta framtidens utmaningar. Sverige Sverige ligger i framkant vad gäller avfallsfrågor och diskuterar hur vi ska förebygga förekomsten av avfall och därmed arbeta med att minimera uppkomsten av avfall, det vill säga det högsta steget i avfallstrappan. Frågan är aktuell på flera håll, både på Naturvårdsverket och på Avfall Sverige. Naturvårdsverket Naturvårdsverket har presenterat Sveriges första avfallsförebyggande program. Mat, textil, elektronik samt bygg- och rivningsavfall är prioriterade områden. De har valts för att de antingen alstrar mycket avfall eller har stor miljöpåverkan, räknat från det att varan börjar produceras till dess att den blir avfall. Avfall Sverige Avfall Sverige är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Att minska avfallets mängd och farlighet är en central uppgift för branschen. Avfall Sverige har bildat en styrgrupp för att dels konkretisera hur vi jobbar med förebyggande idag, dels tydliggöra vilken roll branschen ska ta framöver och hur vi ska nå uppsatta målgrupper. Arbetet med förebyggande är i sin linda, nu sätts ramarna för det fortsatta arbetet. Gästrike återvinnare sitter i styrgruppen. Kretsloppspropositionen ytterligare försenad Ett av huvudförslagen i betänkandet Mot det hållbara samhället en resurseffektiv avfallshantering gick ut på att flytta ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper till kommunerna medan själva återvinningen fortsatt ska skötas av producenterna. Propositionen är försenad på grund av frågan om insamlingsansvaret och inga nya regler kommer att träda i kraft förrän tidigast Regionen Gästrike återvinnare är aktiva på det regionala området utifrån vårt uppdrag och vår inriktning att skapa ett hållbart samhälle. Bland annat har vi deltagit i olika fokusgrupper vad gäller nya bostadsområden. Under året har också en regional samverkan, förkortad HIT-Hållbar innovativ tillväxt skapats för att ge bättre förutsättningar för att klara miljö- och klimatmålen. Gästrike återvinnare genomför detta tillsammans med Gävle Energi AB, Gästrike Vatten, Gävle kommun samt Högskolan i Gävle. Den regionala efterfrågan på biogas är väldigt stor. Gästrike återvinnare är en viktig aktör i arbetet med att få till en lokal produktion eftersom vi samlar in en stor mängd matavfall som kan användas till biogasproduktion. Gästrike återvinnare Gästrike återvinnare har bedrivit sin verksamhet framgångsrikt och med god ekonomi under alla år som förbundet funnits. Omvärldens förändrade krav innebär att Gästrike återvinnare hela tiden behöver utveckla verksamheten. Under året har vi gjort stora insatser för kunderna i och med ny återvinningscentral, breddat erbjudandet till företag och trimmat den interna effektiviteten genom införandet av en ny affärssystemlösning. Löpande arbete sker för att göra verksamheten så miljöriktig som möjligt. Tack vare den utveckling som har skett inom förbundet de senaste åren är vi väl rustade för att möta framtidens utmaningar. Framtid Möjligheter och utmaningar för Gästrike återvinnare som ligger i framtiden är bland annat: Ökat samarbete med Gävle Energi AB. Köpet av kompostanläggningen Mullbacka möjliggör en satsning på biogas. Intresse från kommuner och organisationer att samarbeta mer med Gästrike återvinnare i framtiden. Kretsloppspropositionen är en viktig fråga som Gästrike återvinnare följer. Öka mängderna substrat, t ill exempel matavfall till kompostanläggningen Mullbacka. Ökad efterfrågan på våra tjänster från andra länder. Gästrike återvinnare kommer från och med den 1 februari 2014 att ha en ny organisationsstruktur. Syftet med omorganisationen är bland annat att öka samarbetet, kvalitén samt effektiviteten inom organisationen. 22 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

13 STYRMODELL perspektiv Långsiktiga mål Ytterst styrs Gästrike återvinnares verksamhet enligt EUs avfallshierarki. Vår verksamhet planeras och regleras också i nationella och regionala styrdokument, till exempel nationella miljömål. På lokal nivå arbetar vi tillsammans med invånare, verksamheter och företag för att nå våra mål. Kundnytta Renhållningsordning Renhållningsordningen är ett styrande dokument för avfallshanteringen i våra fem medlemskommuner. Denna består av föreskrifter och avfallsplan. Den senaste Renhållningsordningen fastställdes av respektive medlemskommuns fullmäktige 2010 och ligger till grund för de verksamhetsplaner som arbetas fram varje år, med prioriterade aktiviteter och mål för perioden. Renhållningsordningen finns att läsa i sin helhet på Gästrike återvinnares hemsida gastrikeatervinnare.se. I avfallsplanen finns tre målområden som ska gälla fram till och med år De är: Förebygga avfall Inriktningsmål: Hushåll och verksamheter bidrar till att minska ökningen av avfallsmängderna, genom att konsumera medvetet och hushålla med resurser. Säkra hanteringen av farligt avfall Inriktningsmål: Hushåll och verksamheter hanterar sitt farliga avfall på rätt sätt. Ta tillvara avfall som resurs Inriktningsmål: Hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall rätt så att det sedan kan återvinnas på bästa sätt för en hållbar utveckling. FAKTA Ny målmodell 2014 En aktivitet som har genomförts under 2013 har varit att arbeta fram en ny målmodell som kommer att gälla från och med FEM PERSPEKTIV Gästrike återvinnare arbetar med fem perspektiv i planeringen och uppföljningen. Under respektive perspektiv är målen i avfallsplanen fördelade. Tillsammans bildar perspektiven en helhet där alla delar är lika betydelsefulla för verksamheten. Delarna är: Kundnytta, Miljönytta, Samhällsnytta, Medarbetarskap och Ledarskap, Processorientering. Kundnytta Miljönytta Samhällsnytta Medarbetarskap Ledarskap Processorientering Genom att ha ett gott medarbetarskap och ledarskap och se helheten i våra arbetsflöden, skapar vi nytta för våra kunder, miljön och samhället. Gästrike återvinnares verksamhet kännetecknas av god tillgänglighet, enkelhet, flexibilitet och smidighet i hanteringen. Vi arbetar med fokus på kunden och för att de ska bli av med sitt avfall på ett smidigt, effektivt och miljöriktigt sätt. Övergripande inriktningsmål Vi är lyhörda för kundernas behov, ger god service och förbättrar ständigt verksamheten. MÄTBARA Mål Nöjd-kund-index ska vara minst 90 %. År 2015 tycker minst 90 % av kommuninvånarna att det är enkelt att lämna sitt avfall. Minst 95 % av kommuninvånarna och företagskunderna ska vara nöjda med den service de får från Gästrike återvinnare (sophämtning, återvinningscentraler, sophämtning i fritidshus, latrinhämtning, slamtömning, tömning av fettavskiljare, kundservice). År 2015 är kapaciteten på återvinningscentralen i Gävle utökad jämfört med Kommentar Utfall 90 % (mätår 2012) (en sammanvägning av ett antal bakomliggande faktorer) Utfall 94 % (mätår 2012) Utfall 100 % (mätår 2012) Målet har uppnåtts. Under 2013 invigde vi vår nya återvinningscentral i Gävle som har fördubblat antalet containerplatser, ökat rampytan med flera filer samt fått ett stort hus för farligt avfall och elavfall. AKTIVITETER under 2013 för att uppnå kundnytta Återvinningscentralen i Gävle är färdig. Vi har en ny webbplats som ska underlätta för våra kunder att hitta information och uträtta sina ärenden själva på nätet. Från och med april hämtar vi alla hushållssopor i hela distriktet i egen regi. Under året hade vi besöksrekord totalt sett på våra återvinningscentraler. Gävle, Sandviken, Hofors, Torsåker och Forsbackas återvinningscentraler hade egna individuella besöksrekord per central under året. Vi har påbörjat arbetet för en ny återvinningscentral i Skutskär. Vi har arbetat med möjligheten att erbjuda hämtning av trädgårdsavfall i hela regionen från Analys Gästrike återvinnare uppfyller alla mål inom perspektivet kundnytta. De kundundersökningar som vi har genomfört de senaste åren har visat ett gott och stabilt resultat. Under 2013 prioriterade vi ned genomförandet av vår kundanalys, vilket gör 2012 till vårt senaste mätår. Fokus under kommande år är att fortsätta erbjuda lösningar som gör det enkelt för kunderna att hantera sitt avfall på rätt sätt. 24 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

14 perspektiv perspektiv Miljönytta Största möjliga miljönytta är vår ledstjärna. Vi arbetar utifrån avfallstrappan med prioritetsordningen att först förebygga avfall, sedan återanvända, återvinna, energiutvinna och i sista hand deponera. Övergripande inriktningsmål Vi har en miljöriktig verksamhet och skapar goda förutsättningar för alla att agera utifrån avfallstrappan. MÄTBARA Mål Kommentar Det ska finnas mindre än Utfall 1,5 % 1 % farligt avfall i hushållssopor och grovsopor (Mätår 2011) från hushållen. Minst 95 % av människorna ska kunna beskriva (mätår 2012) Utfall 97 % hur de på rätt sätt lämnar farligt avfall från hushållet. Hushåll, restauranger, Utfall 65 % storkök och butiker (mätår 2012) sorterar ut minst 64 % av matavfallet. Det matavfall som går till centralkompostering eller rötning har en renhet på 99 %. All den färdiga komposten eller rötresten från matavfallet används så att växtnäringen kan utnyttjas. Hushållen sorterar ut minst 70 % av alla tidningar och förpackningar och lämnar till återvinning. Utsläppen av fossil koldioxid från våra fordon minskar med 5 % fram till Andelen invånare som uppger att de medvetet väljer att konsumera på ett sådant sätt att de ger upphov till mindre avfall ska öka fram till år Utfall 98 % (mätår 2011) Vid senaste uppföljningstillfället har all färdig kompost använts till jordblandningar. Utfall 65 % (Mätår 2011) Våra chaufförer tilllämpar ECO driving och kör med miljövänligare bränsle. Därför kommer målet troligtvis att nås. Utfall 64 % (mätår 2012) MÄTBARA Mål Kommentar Invånarnas kunskap om Utfall 42 % hur den egna konsumtionen av varor påverkar (mätår 2012) miljön ska öka fram till år Gästrike återvinnare ska i samarbete med andra intressenter arbeta för att produktion av biogas baserad på insamlat matavfall etableras senast Gästrike återvinnare säkrar att leverantörer har en miljöriktig verksamhet genom att ställa miljökrav i upphandlingar. Under året har vi slutfört ett förvärv av kompostanläggningen Mullbacka. Ett stort steg mot att bygga en biogasanläggning. Miljökrav ställs vid upphandlingar. AKTIVITETER under 2013 för att uppnå miljönytta Vi erbjuder nu återbruk på flera av våra återvinningscentraler där invånarna kan lämna in sina användbara saker. Mängderna deponi minskar på våra återvinningscentraler till förmån för gips och fyllnadsmassa (exempelvis tegel, porslin och betong). Under året har vi köpt in en kombinerad gas- och dieselbil som går på ungefär 40 % gas. Vi har under hösten byggt om vår interna tvätthall med en ny reningsanläggning. Vi har tagit fram ett nytt skyltkoncept och har ny tydlig skyltning på återvinningscentralen i Gävle. Analys Gästrike återvinnare arbetar hela tiden aktivt inom miljöområdet, men vi har ännu inte nått våra högt uppsatta mål för miljönytta. Medvetenhet hos våra kunder, ökad kunskap och investeringar för framtiden hjälper oss nå målen. Samhällsnytta Vi sätter in avfallshanteringen i ett helhetsperspektiv som handlar om att bidra till att bygga ett hållbart samhälle. Gästrike återvinnare samverkar och deltar aktivt i olika forum där vår kunskap kan bidra till totalt sett bättre lösningar för samhället. Övergripande inriktningsmål Vi har en helhetssyn, samverkar med andra och prioriterar samhällsnyttiga lösningar för kunderna och miljön. MÄTBARA Mål Minst 90 % av invånarna ska veta varför det är bra för miljön att återanvända och återvinna. Alla medlemskommuner ska vara mycket nöjda med den verksamhet Gästrike återvinnare bedriver. Minst 90 % av tillfrågade kunder anser att Gästrike återvinnare är ett föredöme i miljöfrågor. Varje år ska Gästrike återvinnare ingå i externa samhällsnyttiga samverkanslösningar och projekt (som inte är avtal med kunder). Alla medarbetare gör inköp inom gällande avtal och väljer prisvärda lösningar baserade på specifika miljökrav. Kommentar Utfall 100 % (mätår 2012) Målet är ej mätt. Utfall 100 % (mätår 2012) Gästrike återvinnare deltar i flera projekt. Målet är uppfyllt i allt väsentligt. De finansiella målen följs upp och redovisas i den finansiella analysen, sidan 32. AKTIVITETER under 2013 för att uppnå samhällsnytta Deltagit i länsstyrelsens arbete med regionala miljömål. Deltagit i styrgrupp för projektet Klimatneutralt Gävleborg som drivs av Högskolan i Gävle. Arrangerat en InspirationsKICK för hållbara affärsmöjligheter i samarbete med länsstyrelsen, Högskolan i Gävle och Gävle kommun. Bjudit på miljösmarta konsumtionstips med Högskolan i Gävle och Sveriges Radio Gävleborg på Valbo köpcentrum. Deltagit i arbetet med en regional slamstrategi i samarbete med Gästrike Vatten. Deltagit i möte med Naturvårdsverket kring det nationella avfallsförebyggande programmet. Deltar i nätverk för att samordna våra gemensamma kundkontakter med medlemskommunernas byggoch miljöförvaltningar. Analys Gästrike återvinnare arbetar aktivt med att samarbeta och dela med oss av vår kunskap till andra organisationer. Vi ses som ett föredöme i miljöfrågor bland invånarna och det är många organisationer som vill ta del av vår kunskap. 26 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

15 perspektiv perspektiv Medarbetarskap och ledarskap Ett gott medarbetarskap innebär bland annat att ta ansvar och komma med förslag till förbättringar. Ett gott ledarskap innebär bland annat att ge bra förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete, vara lyhörd och fatta beslut. Övergripande inriktningsmål Ledare och medarbetare bidrar till engagemang och öppet arbetsklimat baserat på respekt och skapar en trivsam arbetsplats. Mätbara mål Under 2013 har vi ändrat uppföljningen av våra mål inom perspektivet genom en bättre utformad medarbetarenkät. Vi har därför inte några resultat på våra mål och väljer istället att redovisa enkätens resultat. Målen för medarbetarskap och ledarskap kommer att justeras i och med bytet av målmodell till Område NMI, NMI betyder Nöjd Medarbetare Index Organisation omvärldens syn 5,6 Organisation ledningen 5,1 Organisation företagskultur 5,2 Information övergripande 5,1 Information personlig 5,3 Ledarskap mål och resultat 5,6 Ledarskap relation, kommunikation Indexresultat (högst 7,0) 5,7 5,6 Sammantaget fick Gästrike återvinnare som arbetsgivare ett mycket bra betyg i medarbetarenkäten. Ett indexresultat över 5,5 anses vara mycket bra. Svarsfrekvensen uppgick till 91 %. aktiviteter under 2013 För att uppnå gott medarbetarskap och ledarskap Förbättrat arbetsmiljön vid containerhanteringen. Vi har genomfört samarbetsövningar tillsammans med personalen på våra återvinningscentraler. Tydliggjord och ökad delegering mellan chef och arbetsledare. För att stärka positiva beteenden i organisationen har alla chefer och arbetsledare fått ökad kunskap inom OBM (organisational behaviour management). Analys Det här var första året som Gästrike återvinnare genomförde den nya medarbetarenkäten. För att lätta upp enkäten har vi delat upp den i två delar. Under 2013 följde vi upp organisation, information, ledarskap och nöjd medarbetare följer vi upp arbetsuppgifter, gemenskap och utveckling, allmän arbetstillfredställelse och nöjd medarbetare. Vi kommer årligen att genomföra någon av delarna. Förbättringsområden i medarbetarenkäten: Bilden om organisationens ambitioner på 3-5 års sikt kan bli tydligare för medarbetarna. Vi kan hjälpa och stötta varandra ännu mer. Den upplevda affärsmässigheten kan höjas. Information från företagsledningen kan till viss del bli bättre, liksom återkoppling kring den egna enhetens resultat. Processorientering Gästrike återvinnare arbetar tillsammans över enhetsgränserna och utgår från våra kunders behov. Det gör att alla medarbetare och ledare inom organisationen får en helhetssyn och kan fatta faktabaserade beslut. Övergripande inriktningsmål Vi skapar god kvalitet och effektivitet genom att arbeta processorienterat. MÄTBARA Mål Alla Gästrike återvinnares processer är kartlagda på lämplig nivå Senast 2014 ska mätvärden vara identifierade för de olika processerna. Minst 90 % av medarbetarna och ledarna upplever att samarbetet mellan enheterna fungerar bra. Minst 90 % av våra kunder upplever vår handläggning som snabb och enkel. Minst 95 % av medarbetarna och ledarna förstår hur deras arbete hänger ihop med verksamheten i stort. Kommentar Frågan har varit nedprioriterad under Frågan har varit nedprioriterad under I tidigare medarbetarenkät har vi inte uppnått detta mål. 96 % (mätår 2011) I tidigare medarbetarenkäter har vi inte uppnått detta mål. Vad har vi gjort under 2013 inom processorientering? Vi har jobbat med processutveckling för framtiden. (PUFF) Implementerat nytt IT-stöd. Projekt Intrimning innebar att vi tog fram en ny kontoplan. Tydliggjort roller och ansvar inom organisationen. Vi har skapat ny koncernstruktur GÅFAB Fastighets AB, samt GÅ Utveckling AB. Analys Under året har arbetet med processorientering varit nedprioriterat till förmån för våra stora projekt inom andra områden. Flera av de mätbara målen har vi tidigare inte klarat, bland annat frågan kring samarbete och hur verksamheten hänger ihop. Det är bland annat dessa resultat som har lett till att vi kommer att ha en ny organisation från den 1 februari Inför 2014 byter det här perspektivet namn till Effektivitet och ekonomi. Vi fortsätter att jobba med att tillgodose kundernas behov på ett allt smartare sätt. Genom att öka samverkan internt och arbeta bort onödiga moment säkrar vi en effektiv verksamhet. 28 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

16 Ekonomisk redovisning 30 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

17 EKONOMISK REDOVISNING Finansiell analys Koncernen Gästrike återvinnares resultat uppgick till -0,7 mnkr, varav förbundet stod för 0,1 mnkr. Förbundet är inne i en expansiv fas vilket tydliggörs genom att vi har genomfört stora investeringar under året och bildat ett dotterbolag till. EKONOMISK REDOVISNING Vi har gjort stora investeringar under året som är till nytta för våra kunder och miljön. Gästrike återvinnare har en ekonomi i balans med tre finansiella mål. FINANSIELLA MÅL resultatmarginal på minst 0,9 % av omsättningen. soliditet som inte understiger 30 %. skuldsättningsgrad som inte överstiger 2,3 gånger. (Föregående års resultat inom parentes) UTFALL 0,0 % (1,5 %) 40,6 % (51,0 %) 1,5 gånger (1,0) Koncernens resultat Koncernen Gästrike återvinnare utgörs av kommunalförbundet Gästrike återvinnare som i sin tur är ägare till 100 % av dotterbolagen GÅ Tillsammans AB, GÅ Utveckling AB och GÅFAB Fastighets AB. Koncernens resultat uppgick till -0,7 mnkr (2,5 mnkr). Förbundets resultat Kommunalförbundets resultat uppgick till 0,1 mnkr (2,5 mnkr). Resultatet är något under budget som uppgick till 0,6 mnkr. Det ekonomiska målet om en resultatmarginal om 1,0 % uppnås inte i år, men det är i enlighet med den långsiktiga ekonomiska planen. Intäkter Förbundets totala intäkter uppgick till 166,0 (165,5) mnkr, vilket var 3,6 mnkr bättre än budgeterat. Intäkterna består till stor del (cirka 75 %) av taxeintäkter och avgifter från hushållen och utgjorde 126,5 mnkr under året, vilket var 2,2 mnkr över budget. Taxeintäkterna utgörs av grundavgifter och hämtningsavgifter. Grundavgifterna ska täcka kostnaderna för återvinningscentraler och kontorsledningen. Hämtningsavgifterna för hushållsavfall, slam och fett ska täcka kostnaderna för insamlingen av allt avfall. Jämfört med föregående år har vi ökat taxeintäkterna med 1,0 mnkr. Under året har vi fakturerat fler tjänster för hushållsavfall, slam och fett. Våra kunder har även bytt abonnemang, vilket har genererat ökade intäkter. Ingen taxeökning gjordes inför Vår verksamhet finansieras till cirka 25 % av intäkter från företag, verksamheter och material från våra återvinningscentraler som vi säljer vidare till olika återvinningsföretag. De här intäkterna hjälper till att finansiera vår kärnverksamhet så att vi kan hålla nere taxorna till våra kunder. Totalt utgjorde intäkterna 39,5 mnkr under året, vilket var 1,3 mnkr bättre än budget. Den här verksamheten har ökat under flera år och vi hoppas på en fortsatt ökning även kommande år. Produktionskostnader Produktionskostnaderna uppgick till 54,3 mnkr (61,9) och består främst av kostnader för behandling, entreprenad och transporter. Under året har vi tagit över insamlingen av hushållssopor i egen regi, motsvarande en tredjedel av vårt upptagningsområde och det förklarar varför entreprenadkostnaderna har minskat med 6 mnkr jämfört med föregående år. Utfallet var 2,4 mnkr över budget och beror på fler levererade tjänster för brännbart, slam och fett. Övriga verksamhetskostnader Övriga kostnader uppgick till 37,3 mnkr (38,9) och består av kostnader för främst fordon, IT, lokal- och kontorskostnader samt externa tjänster. Utfallet är 1,4 mnkr högre än budget. Kostnader för reparationer och underhåll har blivit högre på grund av en större maskinpark. I och med att vi tog över och sköter hela insamlingen av hushållsavfall själva, har vi ökade kostnader för nya fordon. Införandet av nya IT-system har blivit försenat, vilket har lett till ökade kostnader. Personalkostnader Personalkostnaderna är den enskilt största posten inom förbundet. Utfallet uppgick till 59,8 mnkr(50,7), vilket är i nivå med budget som var 59,8 mnkr. Ökningen mot föregående år beror delvis på att vi har ökat antalet anställda under året i och med att vi har tagit över insamlingen av hushållssopor på ett område som tidigare låg ute på entreprenad. Införandet av nya IT-system har inneburit att vi har förstärkt personalstyrkan tillfälligt under införandetiden. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella poster består främst av räntekostnader för långfristiga lån samt ränteintäkter från bank och dröjsmålsräntor. Totalt uppgår finansnetto till -1,1 mnkr (-0,2). Under året har vi lånat upp 40 mnkr med anledning av nyinvesteringar. Räntekostnaderna har därmed ökat från 0,6 mnkr till 1,8 mnkr. Tillgångar, skulder och eget kapital Förbundets balansomslutning har ökat från 141 mnkr till 178 mnkr, en ökning med 26 %. Förbundet är inne i ett expansivt skede och ökningen beror i all väsentlighet på nyinvesteringar under året och att vi har kortfristiga fordringar mot koncernföretag. Vi har bland annat färdigställt ombyggnationen av återvinningscentralen i Gävle, samt investerat i sex nya sopbilar. Totalt uppgick årets investeringar till 38 mnkr. Av den totala balansomslutningen står anläggningstillgångarna för 69 % och omsättningstillgångarna för 31 %. Det egna kapitalet uppgick till 72,2 mnkr och skulderna uppgick till 105,4 mnkr, varav långfristiga skulder 80 mnkr. Nyckeltal Gästrike återvinnare har tre finansiella mål. Soliditeten, den långsiktiga betalningsberedskapen är fortfarande god och uppgick till 40,6 % (51), där målet är att överstiga 30 %. Skuldsättningsgraden, skuldernas andel av eget kapital uppgick till 1,5 (1,0) gånger, där målet är att understiga 2,3 gånger. Resultatmarginalen uppgick till 0,0 % (1,5) och där är målet att överstiga 1 %. Vi klarar två av de tre finansiella målen för året. I den långsiktiga ekonomiska planen kommer vi redan under 2014 att klara alla finansiella mål igen. Framtiden Förbundet är inne i en expansiv fas och vi har gjort stora investeringar under året som är till nytta för våra kunder och miljön. Under 2014 fortsätter vi att satsa genom att påbörja ombyggnationen av en ny återvinningscentral i Älvkarleby kommun. Vi kommer även att bli klara med införandet av nya IT-stöd. Vi har inte höjt renhållningsavgiften för våra hushåll sedan Inför 2014 höjs renhållningsavgiften med i snitt 4 %, vilket ger en intäktsförstärkning till förbundet med cirka 5 mnkr. Det gör att vi klarar våra ekonomiska mål. Från 1 januari 2014 äger Gästrike återvinnare kompostanläggningen Mullbacka i Forsbacka. Ägandet av anläggningen gör att vi kan påbörja satsningar inför en framtida biogasproduktion. Under 2014 påbörjar vi även arbetet med att föra över förbundets fastighetsbestånd till GÅFAB Fastighets AB. Maria Norling ekonomichef, Gästrike återvinnare 32 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

18 EKONOMISK REDOVISNING Resultatet av koncernens och förbundets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av följande resultaträkning och balansräkning med noter. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. ResultaträkningAR KONCERNEN FÖRBUNDET Not Verksamhetens intäkter Grund- och hämtningsavgifter Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens Kostnader Produktionskostnader Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar 3, 4, Summa verksamhetens kostnader Rörelseresultat BALANSräkningAR EKONOMISK REDOVISNING KONCERNEN FÖRBUNDET Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar FInansiella anläggningstillgångar 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav Aktier i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Resultat från finansiella Investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Latent skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Årets vinst Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Kostnader Intäkter Långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Personal (36 %) Produktion (33 %) Övriga kostnader (23 %) Avskrivningar (8 %) Hämtningsavgifter (47 %) Grundavgifter (30 %) Övriga intäkter (23 %) Panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser 13 Se not Se not Inga Inga 34 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

19 EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING kassaflödesanalyser KONCERNEN FÖRBUNDET Noter Gemensamma för förbundet och koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Skatt på årets resultat Summa NOT 1 redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper och eventuella avvikelser Årsredovisningen har upprättats enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisningslag (KRL), tillämpliga delar i Kommunallag (1991:900) 8 kap och utfärdade rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Tillämpade redovisningsprinciper Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. Beloppsgräns som gäller vid bokföring på investeringar är 20 tkr. Belopp under detta bokförs på driften. Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd enligt följande: Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Förändring pågående nyanläggning Sålda dotterbolag Investeringar i dotterbolag Förändring kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Immateriella anläggningstillgångar 5 år Byggnader Tekniska anläggningar Datorer Maskiner och bilar Övriga inventarier NOT 2 personal år år 3-5 år 5-10 år 5-10 år Leasing Samtliga leasingkontrakt redovisas som operationell leasing. Förbundet har sedan tidigare år ett fåtal finansiella leasingkontrakt av mindre värde. KONCERNEN OCH förbundet Medelantalet anställda* Kvinnor Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader** Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Summa löner Sociala avgifter enligt lag och avtal Återbetalning pensionsförsäkring FORA Pensionskostnader Totalt * Medelantalet anställda baseras på antal tillsvidareanställda. ** Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader avser kostnader för tillsvidareanställda och visstidsanställda. Förbundet har inga pensionsförpliktelser avseende förbundsdirektören utöver gällande anställningsavtal och PA-KFS 09. Vid uppsägning från förbundets sida har förbundsdirektören 12 månaders uppsägning. Under 2013 färdigställdes ombyggnationerna av återvinningscentralen i Gävle, vilket har påverkat kassaflödet. 36 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

20 EKONOMISK REDOVISNING Styrelseledamöter och ledande befattningshavare* Män 6 6 Totalt 6 6 * Antal styrelseledamöter och förbundsdirektör (exkl. ersättare) på balansdagen Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro % 3, 0 3,3 - långtidssjukfrånvaro % * 18,1 22,5 - sjukfrånvaro för män % 2,8 2,8 - sjukfrånvaro för kvinnor % 3,5 4,5 - anställda år % 2,9 3,0 - anställda 50 år % 3, 0 3,7 * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. NOT 3 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERNEN FÖRBUNDET Mark Ingående anskaffningsvärden EKONOMISK REDOVISNING NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER KONCERNEN FÖRBUNDET Utdelningar Räntor Orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar SUMMA NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER KONCERNEN FÖRBUNDET Räntekostnader SUMMA NOT 7 immateriella anläggningstillgångar KONCERNEN och förbundet Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter, inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Fastigheter för affärsverksamhet Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter, inköp Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter, intern utveckling Årets aktiverade utgifter, inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN Ingående avskrivningar Årets försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN NOT 4 maskiner och inventarier KONCERNEN och förbundet Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter, Inköp Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN NOT 8 pågående nyanläggningar Ingående balans Årets upparbetade utgifter, nybyggnation ÅVC Årets upparbetade utgifter övrigt Årets aktiverade utgifter, nybyggnation ÅVC Årets aktiverade utgifter övrigt SUMMA NOT 9 finansiella anläggningstillgångar KONCERNEN FÖRBUNDET Aktier och andra andelar i dotterbolag * Övriga aktier och andelar ** SUMMA * Gästrike Återvinnare äger 100 % av aktierna i dotterbolaget GÅ Tillsammans AB, org nr , med säte i Gävle. GÅ Tillsammans AB äger i sin tur 100% av aktierna i GÅ Utveckling AB, org.nr , och GÅFAB Fastighets AB, org nr , båda med säte i Gävle. ** GÅ Utveckling AB äger 9,875 % i Gästrike Avfallshantering AB, org.nr , med säte i Gävle. 38 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 1 FÖRETAG Under 2014 har vi ökat försäljningen av årskort för företag på återvinningscentralen med över en halv miljon kronor. 19 HIG COOP 20 HIG COOP En hållbar utbildning för drömjobb

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Ekonomisk plan 2016-2018

Ekonomisk plan 2016-2018 Ekonomisk plan 2016-2018 2015-11-12 Maria Norling Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se Telefonnummer Epost 1 (10) Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005.

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005. 2005-08-18 Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005. 1. Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Gävle, Hofors,

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram 2014-10-13 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstads Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehållsförteckning sid 4 sid 6 sid 8 sid 10 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 sid20 sid 22 sid 24 sid 26 sid 28 sid 29 sid 30 sid 31 sid 32 sid

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Dnr 2014-265 Version 2014-05-16 Kommunstyrelsen 160315 53 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstad Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 TEKNISKA KONTORET Kent Karlsson 2013-08-15 SALA KOMMUN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-08- 2 7 Yttrande över ny renhållningsordning for Västerås stad. Tekniska kontoret

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar Avfall Sverige Branschorganisationen för avfallshantering och återvinning 400 medlemmar kommuner, kommunbolag - Privata företag är associerade medlemmar Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare 1 Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare ÅI tillstyrker förslaget att verksamheter får ta ansvar för allt sitt avfall, dvs definitionen av

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Renhållningsplan i korthet

Renhållningsplan i korthet Renhållningsplan i korthet Mises renhållningsplan för perioden 2014-2024 är uppdelad i två faser med olika fokus. Fram till 2019 inriktar vi oss på att stabilisera systemet, 2019-2024 ligger fokus på miljöarbete.

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund s avfallsplan 2013-2016 ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN 2013-2016 s avfallsplan 2013-2016 FÖRORD Denna plan utgör s avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare

Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Reviderad förbundsordning träder i kraft 2016-01-01 1. Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Förord. Med vänliga hälsningar. Thomas Nylund. Förbundsdirektör Gästrike Återvinnare

Förord. Med vänliga hälsningar. Thomas Nylund. Förbundsdirektör Gästrike Återvinnare Förord Med den här Renhållningsordningen ger vi vårt bidrag för en hållbar samhällsutveckling. Detta genom en avfallshantering med fokus på att förebygga avfall, säkra hanteringen av farligt avfall och

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13, 7 Dnr KS 2012294-450 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun 1 (5) Tekniska förvaltningen Remiss Teknisk administratör Olsson, Anna Tfn 040-42 5182 Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun Tekniska förvaltningen i Vellinge kommun har tagit fram ett förslag

Läs mer

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Måluppföljning... 4 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet... 10 4.1 Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 2 (14) Inledning Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en renhållningsordning.

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Härnösands kommun Ekonomichef Datum Bo Glas, 0611-34 80 97 2015-07-09 bo.glas@harnosand.se Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Vad är miljönärvänlig-märkningen och vad betyder den? Vem kan få märkningen?

Vad är miljönärvänlig-märkningen och vad betyder den? Vem kan få märkningen? Q&A Vad är miljönärvänlig-märkningen och vad betyder den? Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och används av kommunerna för att inspirera till en hållbar konsumtion. Miljönär-vänlig

Läs mer

HUTs nätverksträff för förebyggande. Åsa Lindskog, Avfall Sverige

HUTs nätverksträff för förebyggande. Åsa Lindskog, Avfall Sverige HUTs nätverksträff för förebyggande Åsa Lindskog, Avfall Sverige Avfall Sveriges nätverksträff 25/9, 2014 Avfall Sveriges arbete med förebyggande EMA Kampanjen Extra satsning (resursförstärkning, samarbete

Läs mer

Farligt avfall i egen regi

Farligt avfall i egen regi Farligt avfall i egen regi Förutsättningar 2015 Drivs som Uppdrag Start 2014-10-10 Slut 2015-03-31 Investering Resultat Resurser 0,7 mnkr -0,1 mnkr 0,3 åa internt Projektledare GÅ AnnaCarin Söderhielm

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Avfallsplan Avfallsplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer