Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN"

Transkript

1 Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

2 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen men ändå väntade vi med att öppna en del greener för att undvika onödig slitage. Detta innebar att banan kom snabbt upp i hög kvalité som har behållits under hela tiden sedan dess. Mycket av det som har hänt på banan i år kan tillskrivas vår nygamla greenkeeper, Jörgen Siljenäs. Som bekant lämnade Jörgen sin anställning hos oss för ett par år sedan för att jobba med det som ligger honom näst närmast hjärtat, dvs. motorsport. Efter en tid av mycket resande kände Jörgen att ett jobb närmare hem och familj var trots allt kanske att föredra, och eftersom vi hade kommit överens med dåvarande greenkeeper Peter Persson om en organisationsändring, sökte Jörgen den utannonserade tjänsten och blev på nytt anställd hos HöGK. I skrivande stund törs jag säga att banan aldrig har varit så fin. Ett nytt och förbättrat gödselprogram har gjort att gräsväxten på fairways och greener har varit extremt bra vilket i sin tur underlättar för banpersonalen i sitt arbete med finishen. Under försommaren har en del banförbättringar påbörjats. Högaktuellt Ansvarig utgivare John Arnott Redaktionsråd Peter Adén Material till Högaktuellt: Peter Adén enligt adress nedan. Adress/telefonnummer/ Hammarö Golfklubb Barrstigen Hammarö Tel Anknytning Tidsbokning, Shop Kansli Klubbchef Tävlingskansli (under tävling) Tryck Hammarö Tryckeri, Karlstad Foto Jennie Adén MEDLEMSDAGEN Hål 6 har länge varit ett problem beträffande avvattning och dränering av området framför green. För att få bukt med detta har ett omfattande nätverk av dräneringar dragits fram till diket på högre sidan som i sin tur har utvidgats till ett litet damm strax före green. Bunkern på höger sidan (som har allt som oftast varit vattensjuk) har fyllts igen. För att ge greenområdet lite mer karaktär kommer vi mot slutet av säsongen att anlägga en ny bunker på vänster sidan green. Jonas Blixt har hjälpt till att utforma det nya greenområdet. På några hål finns inte tillräckligt med yta bakom greenerna vilket innebär att bra slag som är lite för långt kan straffas hårt genom att det inte går att hitta bollen. Hål 5 var ett bra exempel på detta, men nu har man rensat upp bakom greenen och utökat spelytan med några meter. Det finns ytterligare några hål med liknande problem (t.ex. 3:an och 10:an) och dessa kommer också att åtgärdas inom kort. Korthålsbanan upprustas också med ett nytt skötselprogram på samma sätt som den stora banan. Det innebär att vi kan erbjuda förbättrade träningsmöjligheter för alla men även för de träningsgrupper som finns i alla åldrar inte minst bland juniorer. Det är med glädje jag konstaterar att tack vare klubbens mycket bra och välfungerande juniorverksamhet vi i dagsläget har en bra tillströmning på juniorsidan. Här vill jag rikta ett särskilt tack till samtliga inblandade, dvs. våra två klubbtränare, medlemmarna i juniorkommittén samt alla ideella ledare som tillbringar åtskilliga timmar tillsammans med de olika juniorgrupperna. Juniorer var också i fokus i början på juni då klubben för första gången arrangerade tävlingen `Jonas Blixt Invitational - en breddtävling öppen för juniorer i alla åldrar och alla hcpklasser. Arrangemanget gick över två dagar och Jonas Blixt själv var i allra högsta grad delaktig i allt som pågick. Genom sina sponsorer på PGA-touren hade han också sett till att det fanns ett gediget prisbord samt mängder av `give-aways som var mycket uppskattade av de deltagande juniorerna. Jag är övertygad om att hans initiativ och engagemang i tävlingen kommer att inspirera många av våra egna juniorer, och även andra, till en fortsatt satsning och förhoppningsvis egna framgångar inom golfen. Vi ser redan fram emot nästa säsong då Jonas har lovat att ställa upp igen med sin egen tävling. Vi har återigen varit en av de fem klubbar som arrangerat Femdagarsgolfen, och än en gång har vi fått beröm från tävlingsledningen och från många deltagare som skickat tackbrev till klubben. Det här är också ett arrangemang som överhuvudtaget skulle vara omöjligt att genomföra utan alla funktionärer som ställer upp och bidrar med sin tid och kunskap. Hjärtligt tack till er alla! Kommittéverksamhet på klubben fungerar mycket bra, och deltagandet på de aktiviteter som arrangeras ligger på en mycket hög nivå. Styrelsen har under försommaren haft individuella träffar med junior, dam- och herr-kommittéer för att diskutera framtidsvisioner för kommitténs verksamhet. HöGK är en välmående golfklubb och den positiva medlemsutvecklingen under året är bevis på att klubben är och förblir attraktiv för medlemmarna och även för våra gäster. Vi har även i år kunnat erbjuder medlemmar och gäster på den välsmakande maten från 3-kök, fast i ärlighetens namn kunde medlemmarnas utnyttjande av restaurangen vara bättre. Med andra ord finns utrymme för fler matgäster. John Arnott Ordförande Modevisning av jun iorer Modevisning Robbin, Jesper, Kongo, Peter och Jörge n Tipspromenad Chip Provkörning

3 4 JONAS BLIXT INVITATIONAL 2014 Filip coachar Inspel på 18 En succétävling som uppskattades av både tävlande och publik. Samarbetspartners On tee Swedbank, Würth, Mäklarringen, Badab, PwC, Hammarö Kommun, Gribäck Business Control, Hammarö Rör, Palmstierna, Matchline Profil, Löfbergs, NCC, Carlhag, Carlstad Plattsättning, Jensens Blommor, Öberg Innovation, Korvbrödsbagarn, Mex, Puma, Cobra. Players only Jonas med vinnande lag i Jun-Am Jonas Blixt Clinic Caddie och spelare Vinnarna med Jonas, Markus Sjönneby C, Wilma Elofsson B, Hugo Sandberg A 5

4 6 7 GOLFVECKAN Johan Bergström Golfveckans Mästare LÅNG SÄSONG Boomerang Sportlovsgolf i februari Peter Person öppnar greenerna 4 april VERKSAMHETSPLAN FÖR BANAN De kvalitetshöjande och framför allt spelförbättrande åtgärderna fortsätter på golfbanan. Hål 6 kommer att färdigställas under hösten. Markbearbetning som har inletts runt greenområdena fortsätter, där nu hål 5 har växt till sig och är klar. Under hösten och vintern kommer greenområden på i första hand hål 3, 7, 8, 10, 11 omfattas av liknade åtgärder. Efter gallring och markberedning på hål 2 har speltempot avsevärt förbättrats, ytterligare arbete kommer att genomföras på höger sida före pumphuset. Arbetet kommer vi att utföra med egna resurser tack vare den grävmaskin som vi köpte under året. En maskin som vi med Boomerang Trophy hjälp av vår Peter Persson snabbt och med minimala skador har kunnat reparera ett antal vattenläckor med. Jörgen med personal ägnar sig fortfarande huvudsakligen åt klippning av banan, när grästillväxten har avstannat kommer bevattningsanläggningen att tömmas på vatten och banan förbereds för vinter. Under vinter vidtar omfattande maskinunderhåll samt röjning och gallring på och runt banan, åtgärder som vi kontinuerligt genomför. Tillsammans med vår hedersmedlem Jonas Blixt tittar vi på olika framtidsvisioner på banan där bl.a. förbättringar av greeenområdet på hål 18 ingår. Prisutdelning, Boomerang Trophy Svalka under tak i den heta Golfveckan Filippa trea i sin första tävling Hål 18, ett av Sveriges 100 bästa golfhål enligt Svensk Golf.

5 8 9 Årsmöte 2014 Föredragningslista vid Hammarö Golfklubbs årsmöte 16 oktober 2014 kl , i restaurangen på golfklubben 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistförflutna verksamhets-/räkenskapsåret. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet 11. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året. 12. Val av: a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. b. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år jämte två suppleanter, att inträda i bestämd ordning, för en tid av ett år. c. Fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid av ett år. d. Val av två revisorer jämte revisorsuppleant för en tid av ett år. Auktoriserad extern revisionsbyrå anlitas. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. e. Val av ordförande och en ledamot i valberedningen för en tid av ett år. f. Val av ombud till GDF-möte. 13. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de inte finns med på föredragningslistan före mötet Efter mötet: Utdelning av stipendium från Oscar Mellqvist minne samt utdelning av KM-medaljer och Hole In One priser. Motioner till årsmötet RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, netto Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat Vill ta upp följande som motion till kommande höstmöte Under sommaren har det varit dåligt ställt med golfvärdar på banan. Anser att det borde finnas sådana under högsäsongen varje dag och övrig tid under helgerna. Det finns många både herrar och damer som spelar ofta och som skulle kunna ställa upp. Med det sagt är det inte bara seniorerna som ska åta sig den uppgiften, utan alla åldersgrupper, frånsett juniorerna. Man bör då se till att det finns klara regler för hur värdarna ska agera; Åka ut och kolla flytet på banan, sätta ihop bollarna som går ut så inga singel eller tvåbollar går emellan fyrbollar vid hög belastning på banan. Ha rätten att påpeka långsamt spel och då föreslå genomsläppning av snabbare boll. Inga tomma hål framför spelarna som innebär långa väntetider bakom för andra. Kolla fikapauserna på 9:an, ibland är de alldeles för långa. Som morot att ställa upp för detta, någon form av uppskattning vid säsongavslutningen? Kanske viss rabatt på avgiften? Gratis lektion hos vår Pro? Naturligtvis mat under dagen på restaurangen. För att få igång verksamheten bör någon form av lista för intresseanmälan lämnas ut redan på vårmötet. En eller två personer ansvarar för att denna lista blir påskriven och hålles aktuell och bör träda i kraft redan vid säsongstarten. Med vänliga golfhälsningar Ingrid Nygren Styrelsen bifaller motionen. Förslag till årsmötet Styrelsen föreslår att seniormedlemmar i Hammarö GK debiteras en extra årsavgift på 200 kr som går oavkortat till klubbens krögare. I retur erhållas från krögaren ett present kort till minst lika värde som kan användas i restaurangen eller kiosken. Förslaget, som skulle garantera restaurangen en extra omsättning på ca kr, motiveras av det faktum att klubben står återigen utan krögare från och med 30 september Nuvarande krögaren har, på grund av den låga omsättningen inte kunna motsvara klubbens krav på öppettider. Styrelsen har, i sin verksamhetsinriktning för klubben en målsättning bl.a. att erbjuder medlemmar och gäster en bra restaurang och kioskverksamhet. Rekrytering av en krögare för nästa år har påbörjats och det är vår förhoppning att denna extra avgift kommer att bidra till en ökad trygghet för krögaren och en stabilare verksamhet som kan motsvara våra krav. Styrelsen Valberedningens förslag till funktionärer inför årsmötet 2014 Av styrelsens nuvarande medlemmar har en ledamot ett år kvar på sin mandatperiod, Anna Rosvall. Valberedningens förslag på ledamöter för om- och nyval samt fyllnadsval: Ordförande John Arnott Omval 1 år Ledamot Björn Nordenhammar Omval 2 år Ledamot Kjell Edlund Omval 2 år Ledamot Peter Svensson Fyllnadsval 1 år Suppleant Anette Hallgren Omval 1 år Suppleant Mats Jarnemo Nyval 1 år Revisor Erik Nilsson, PwC Omval 1 år Revisor Lars Hammar Omval 1 år Revisorsuppleant Rolf Kläppe Omval 1 år För valberedningen Leif Olsson, Torsten Bill, Monica Genberg KASSAFLÖDESANALYS Tillförda medel Rörelseresultat Erhållen ränta Erlagd ränta Justering för poster som inte ingår i kassaflöde Avskrivningar Avgår Nettominskning av medlemsandelar - - Förändring lämnade depositioner Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Investeringar i maskiner och inventarier byggnader - - bananläggning förutbetald leasing lång del Likviditetsunder/överskott Kassa och bank vid årets ingång Kassa och bank vid årets slut

6 10 11 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Not Värderingsprinciper Fordringar har upptagits till det belopp som de beräknas inflyta med. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde resp. nominellt värde om ej annat anges i not nedan. Föreningens beviljade checkräkningskredit är 500 tkr. Föreningen har inga ställda panter eller ansvarsförbindelser. Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas uträknade basvärde efter rekonstruktionen de nyanskaffningar som gjorts därefter. Materiella anläggningstillgångar Bananläggning Byggnader Inventarier, verktyg och fordon Finansiella anläggningstillgångar Lämnade depositioner Förutbetald leasing, lång del Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Medlemsfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Föreningens egna kapital Balanserad vinst Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Förutbetalda spel- o medlemsavgifter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Maskiner och inventarier skrivs av med 20 %, byggnader med 10 %, markanläggningar med 10% samt bananläggning med 5 %. Not 1 - Föreningens intäkter och kostnader, tkr Utfall Budget Utfall INTÄKTER Medlemsrelaterade årsavgifter 1) Försäljning/uthyrning spelrättsbevis Anmälningsavgift tävlingar Träning, utbildning och bidrag Företagsarrangemang Försäljning/uthyrning golfprodukter Greenfee gästspelare Arrende- och hyresintäkter Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Kommitté/medlemskostnader Tävlingskostnader Tränings- och utbildningskostnader Kostnader företagsarrangemang Inköp golfprodukter och övriga kostnader Lokal- och fastighetskostnader Driftskostnader för bana och anläggning Administrativa kostnader för bana och anläggning Personalkostnader inkl. sociala avg. utbildning mm 2) Inhyrt arbete Avskrivningar, netto Summa kostnader RÖRELSERESULTAT Finansnetto Årets resultat ) I beloppet ingår intäktsförda städavgifter med ) Beloppet har reducerats med följande lönekostnader, som aktiverats i samband med projekt och budgeterade anläggningsarbeten

7 12 13 Not 2 - Maskiner och inventarier, byggnader samt bananläggning Maskiner och inventarier Byggnader Bananläggning TOTALT Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Hammarö Golfklubb, org.nr Anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning enl plan Bokfört värde enligt plan Nyanskaffningar Avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde Not 3 - Depositioner Fortum och Telia har tidigare krävt depositioner pga rekonstruktion. Dessa belopp har återbetalats under Styrelsen föreslår att årets resultat förs över i ny räkning. Hammarö i februari 2014 John Arnott, ordförande Björn Nordenhammar Per Egerling Kjell Edlund Anna Roswall Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den /Erik Nilsson/ Revisor, PWC /Lars Hammar/ Rapport om årsbokslutet Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Hammarö Golfklubb för år. Styrelsens ansvar för årsbokslutet Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den godkända revisorn innebär detta att han har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den godkända revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar ett årsbokslut i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hammarö Golfklubb för år. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stadgarna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Karlstad den 14 mars 2014 Lars Hammar (lekmannarevisor) Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Erik Nilsson Auktoriserad revisor

8 14 15 BUDGET 2015 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 INTÄKTER Medlemsrelaterade årsavgifter Anmälningsavgift tävlingar Träning, utbildning och bidrag Företagsarrangemang Försäljning/uthyrning golfprodukter Greenfee gästspelare Arrende- och hyresintäkter Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Kommitte/medlemskostnader Tävlingskostnader Tränings- och utbildningskostnader Kostnader företagsarrangemang Inköp golfprodukter och övriga kostnader Lokal- och fastighetskostnader Driftskostnader för bana och anläggning Administrativa kostnader för bana och anläggning Personalkostnader inkl. sociala avg. utbildning mm Inhyrt arbete Avskrivningar, netto Förlust medlemsfodringar Summa kostnader Rörelseresultat Investeringar Klubbens Pro Thomas Hunter och assisterade Pro Filip Andersson förbättrar och utvecklar din sving. Thomas Hunter Pro Shop Här hittar du de senaste nyheterna från: Taylor Made, Adidas, Ashworth, Cobra, Callaway, Footjoy, Odyssey, Daily Sport. Lektioner Vinterlektioner dam och herr samt nybörjarkurser. Kontakta Thomas. Nyhet! Vägen mot 36 Kurs för dig med Hcp Mer information på hemsidan. Kontakt: , ankn 1 eller , AVGIFTER 2015 Med spelrätt Utan spelrätt Ändring Spelavgifter inkl. medlemsavgift Fullvärdig senior Vardagsmedlem senior Medlem 10 x 9 hål Junior Junior Junior Heltidsstuderande upp till 25 år Senior Passiv Vardagsmedlem har fritt spel med start före vardagar, övrig tid och helger gäller Värmlandsgreenfee Den populära puttningtävlingen inomhus under vintern kommer att börja i slutet av oktober, se hemsidan. Passiv medlem är inte registrerad som aktiv medlem i golfens IT-system men har rätt att använda klubbens övningsområde och medverka i klubbaktiviteter utom spel på banan. Utdebitering av årsavgift i januari med sista betalnings dag 28/2, därefter tillkommer förseningsavgift på 300:-. Övriga avgifter Städavgift 300 Förseningsavgift Skåpavgift 250/300/350 - Städavgiften återfås i samband med städdag endast i form av presentkort till ett värd av 350:- i shop eller restaurang. Greenfee Högsäsong Seniorer Juniorer Värmlandsgreenfee: Följer beslut som tas i Värmlands Golfdistriktsförbund ( :- rabatt) 2015 års avgift debiteras under januari med sista betalningsdag 28/2. Därefter debiteras förseningsavgift Kom ihåg att meddela eventuella ändringar av adress och medlemskap före 15 november. FORE Kom ihåg att uppdatera din mail-adress till klubben. Rekommendera gärna för vänner, grannar och släktingar att söka medlemskap på Hammarö Golfklubb, det är möjligt att hyra eller köpa spelrätt. Golfarrangemang som personalaktiviteter, företagsgolf, konferenser mm hjälper vi till att arrangera. Kontakta kansliet. Den ideella verksamheten är omfattande i vår klubb. Vill du också hjälpa till kontakta kansliet. Greenfeerabatten på Värmlandsklubbarna blir 70 kr rabatt på ordinarie greenfee vardagar. På klubben säljs Golfhäftet och Golfa runt Vänern som ger rabatt på många klubbar i Sverige. Kom in så berättar vi mer. Våra samarbetsklubbar är Nora GK, Töreboda GK, Mariestads GK, Nacka GK och Tjörn GK. Du som medlem får 100 kr rabatt på ordinarie greenfee. Luciagolf Lördag 13 december!

9 B Avs. Hammarö Golfklubb, Barrstigen 103, HAMMARÖ D50 H21 H35 H45 H55 H65 1. Anneli Wärme 2. Harriet Forsberg 3. Susanne Karlsson 1. Martin Jordanskog 2. Jesper Säfströmer 3. Sebastian Dahlén 1. Andreas Kullberg 2. Stefan Johansson 3. Mathias Knutsson Resultat KM Johan Bergström 2. Patrik Ögren 3. Mikael Wennerström 1. Gerry Larsson 2. Bo Carlsson 3. Morgan Aronsson 1. Hans Olsson 2. Kjell Edlund 3. Lars Östlund H75 1. Jens Nygren 2. Gunnar Mellqvist Jun Flick 1. Filippa Willermark HC18-36 Jun Pojk HC18-36 Jun Pojk HC0-17,9 Dam Herr 1. Marcus Andersson 2. Samuel Johansson 3. Victor Gillstedt 1. Petter Lundman 2. Samuel Murray 3. David Thorén 1. Anneli Wärme 2. Harriet Forsberg 3. Susanne Carlsson 1. Martin Jordanskog 2. Jesper Säfströmer 3. Sebastian Dahlén Hole In One på Hammarö GK Per Lindeman Hammarö GK Hål Göran Jonsson Hammarö GK Hål Olli Koponen Hammarö GK Hål Agneta Eriksson Hammarö GK Hål Fredrik Elfort Hammarö GK Hål Bengt Levander Karlstad GK Hål Erik Hjalmarsson Hammarö GK Hål Håkan Nygren Stora Lundby Hål 11 TAPETER TYGER AFFISCHER BANDEROLLER ROLL-UPS VEPOR SKYLTAR DEKALER m.m. Med vår nya storformatskrivare kan vi trycka på en mängd olika spännande material med marknadens miljövänligaste teknik. Vill du t ex göra en egen fototapet eller kanske designa ditt eget tyg? Möjligheterna är oändliga. Ring oss för mer info! Tel: Fallvindsgatan 4, Örsholmen, Karlstad

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer