Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN"

Transkript

1 Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

2 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen men ändå väntade vi med att öppna en del greener för att undvika onödig slitage. Detta innebar att banan kom snabbt upp i hög kvalité som har behållits under hela tiden sedan dess. Mycket av det som har hänt på banan i år kan tillskrivas vår nygamla greenkeeper, Jörgen Siljenäs. Som bekant lämnade Jörgen sin anställning hos oss för ett par år sedan för att jobba med det som ligger honom näst närmast hjärtat, dvs. motorsport. Efter en tid av mycket resande kände Jörgen att ett jobb närmare hem och familj var trots allt kanske att föredra, och eftersom vi hade kommit överens med dåvarande greenkeeper Peter Persson om en organisationsändring, sökte Jörgen den utannonserade tjänsten och blev på nytt anställd hos HöGK. I skrivande stund törs jag säga att banan aldrig har varit så fin. Ett nytt och förbättrat gödselprogram har gjort att gräsväxten på fairways och greener har varit extremt bra vilket i sin tur underlättar för banpersonalen i sitt arbete med finishen. Under försommaren har en del banförbättringar påbörjats. Högaktuellt Ansvarig utgivare John Arnott Redaktionsråd Peter Adén Material till Högaktuellt: Peter Adén enligt adress nedan. Adress/telefonnummer/ Hammarö Golfklubb Barrstigen Hammarö Tel Anknytning Tidsbokning, Shop Kansli Klubbchef Tävlingskansli (under tävling) Tryck Hammarö Tryckeri, Karlstad Foto Jennie Adén MEDLEMSDAGEN Hål 6 har länge varit ett problem beträffande avvattning och dränering av området framför green. För att få bukt med detta har ett omfattande nätverk av dräneringar dragits fram till diket på högre sidan som i sin tur har utvidgats till ett litet damm strax före green. Bunkern på höger sidan (som har allt som oftast varit vattensjuk) har fyllts igen. För att ge greenområdet lite mer karaktär kommer vi mot slutet av säsongen att anlägga en ny bunker på vänster sidan green. Jonas Blixt har hjälpt till att utforma det nya greenområdet. På några hål finns inte tillräckligt med yta bakom greenerna vilket innebär att bra slag som är lite för långt kan straffas hårt genom att det inte går att hitta bollen. Hål 5 var ett bra exempel på detta, men nu har man rensat upp bakom greenen och utökat spelytan med några meter. Det finns ytterligare några hål med liknande problem (t.ex. 3:an och 10:an) och dessa kommer också att åtgärdas inom kort. Korthålsbanan upprustas också med ett nytt skötselprogram på samma sätt som den stora banan. Det innebär att vi kan erbjuda förbättrade träningsmöjligheter för alla men även för de träningsgrupper som finns i alla åldrar inte minst bland juniorer. Det är med glädje jag konstaterar att tack vare klubbens mycket bra och välfungerande juniorverksamhet vi i dagsläget har en bra tillströmning på juniorsidan. Här vill jag rikta ett särskilt tack till samtliga inblandade, dvs. våra två klubbtränare, medlemmarna i juniorkommittén samt alla ideella ledare som tillbringar åtskilliga timmar tillsammans med de olika juniorgrupperna. Juniorer var också i fokus i början på juni då klubben för första gången arrangerade tävlingen `Jonas Blixt Invitational - en breddtävling öppen för juniorer i alla åldrar och alla hcpklasser. Arrangemanget gick över två dagar och Jonas Blixt själv var i allra högsta grad delaktig i allt som pågick. Genom sina sponsorer på PGA-touren hade han också sett till att det fanns ett gediget prisbord samt mängder av `give-aways som var mycket uppskattade av de deltagande juniorerna. Jag är övertygad om att hans initiativ och engagemang i tävlingen kommer att inspirera många av våra egna juniorer, och även andra, till en fortsatt satsning och förhoppningsvis egna framgångar inom golfen. Vi ser redan fram emot nästa säsong då Jonas har lovat att ställa upp igen med sin egen tävling. Vi har återigen varit en av de fem klubbar som arrangerat Femdagarsgolfen, och än en gång har vi fått beröm från tävlingsledningen och från många deltagare som skickat tackbrev till klubben. Det här är också ett arrangemang som överhuvudtaget skulle vara omöjligt att genomföra utan alla funktionärer som ställer upp och bidrar med sin tid och kunskap. Hjärtligt tack till er alla! Kommittéverksamhet på klubben fungerar mycket bra, och deltagandet på de aktiviteter som arrangeras ligger på en mycket hög nivå. Styrelsen har under försommaren haft individuella träffar med junior, dam- och herr-kommittéer för att diskutera framtidsvisioner för kommitténs verksamhet. HöGK är en välmående golfklubb och den positiva medlemsutvecklingen under året är bevis på att klubben är och förblir attraktiv för medlemmarna och även för våra gäster. Vi har även i år kunnat erbjuder medlemmar och gäster på den välsmakande maten från 3-kök, fast i ärlighetens namn kunde medlemmarnas utnyttjande av restaurangen vara bättre. Med andra ord finns utrymme för fler matgäster. John Arnott Ordförande Modevisning av jun iorer Modevisning Robbin, Jesper, Kongo, Peter och Jörge n Tipspromenad Chip Provkörning

3 4 JONAS BLIXT INVITATIONAL 2014 Filip coachar Inspel på 18 En succétävling som uppskattades av både tävlande och publik. Samarbetspartners On tee Swedbank, Würth, Mäklarringen, Badab, PwC, Hammarö Kommun, Gribäck Business Control, Hammarö Rör, Palmstierna, Matchline Profil, Löfbergs, NCC, Carlhag, Carlstad Plattsättning, Jensens Blommor, Öberg Innovation, Korvbrödsbagarn, Mex, Puma, Cobra. Players only Jonas med vinnande lag i Jun-Am Jonas Blixt Clinic Caddie och spelare Vinnarna med Jonas, Markus Sjönneby C, Wilma Elofsson B, Hugo Sandberg A 5

4 6 7 GOLFVECKAN Johan Bergström Golfveckans Mästare LÅNG SÄSONG Boomerang Sportlovsgolf i februari Peter Person öppnar greenerna 4 april VERKSAMHETSPLAN FÖR BANAN De kvalitetshöjande och framför allt spelförbättrande åtgärderna fortsätter på golfbanan. Hål 6 kommer att färdigställas under hösten. Markbearbetning som har inletts runt greenområdena fortsätter, där nu hål 5 har växt till sig och är klar. Under hösten och vintern kommer greenområden på i första hand hål 3, 7, 8, 10, 11 omfattas av liknade åtgärder. Efter gallring och markberedning på hål 2 har speltempot avsevärt förbättrats, ytterligare arbete kommer att genomföras på höger sida före pumphuset. Arbetet kommer vi att utföra med egna resurser tack vare den grävmaskin som vi köpte under året. En maskin som vi med Boomerang Trophy hjälp av vår Peter Persson snabbt och med minimala skador har kunnat reparera ett antal vattenläckor med. Jörgen med personal ägnar sig fortfarande huvudsakligen åt klippning av banan, när grästillväxten har avstannat kommer bevattningsanläggningen att tömmas på vatten och banan förbereds för vinter. Under vinter vidtar omfattande maskinunderhåll samt röjning och gallring på och runt banan, åtgärder som vi kontinuerligt genomför. Tillsammans med vår hedersmedlem Jonas Blixt tittar vi på olika framtidsvisioner på banan där bl.a. förbättringar av greeenområdet på hål 18 ingår. Prisutdelning, Boomerang Trophy Svalka under tak i den heta Golfveckan Filippa trea i sin första tävling Hål 18, ett av Sveriges 100 bästa golfhål enligt Svensk Golf.

5 8 9 Årsmöte 2014 Föredragningslista vid Hammarö Golfklubbs årsmöte 16 oktober 2014 kl , i restaurangen på golfklubben 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistförflutna verksamhets-/räkenskapsåret. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet 11. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året. 12. Val av: a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. b. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år jämte två suppleanter, att inträda i bestämd ordning, för en tid av ett år. c. Fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid av ett år. d. Val av två revisorer jämte revisorsuppleant för en tid av ett år. Auktoriserad extern revisionsbyrå anlitas. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. e. Val av ordförande och en ledamot i valberedningen för en tid av ett år. f. Val av ombud till GDF-möte. 13. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de inte finns med på föredragningslistan före mötet Efter mötet: Utdelning av stipendium från Oscar Mellqvist minne samt utdelning av KM-medaljer och Hole In One priser. Motioner till årsmötet RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, netto Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat Vill ta upp följande som motion till kommande höstmöte Under sommaren har det varit dåligt ställt med golfvärdar på banan. Anser att det borde finnas sådana under högsäsongen varje dag och övrig tid under helgerna. Det finns många både herrar och damer som spelar ofta och som skulle kunna ställa upp. Med det sagt är det inte bara seniorerna som ska åta sig den uppgiften, utan alla åldersgrupper, frånsett juniorerna. Man bör då se till att det finns klara regler för hur värdarna ska agera; Åka ut och kolla flytet på banan, sätta ihop bollarna som går ut så inga singel eller tvåbollar går emellan fyrbollar vid hög belastning på banan. Ha rätten att påpeka långsamt spel och då föreslå genomsläppning av snabbare boll. Inga tomma hål framför spelarna som innebär långa väntetider bakom för andra. Kolla fikapauserna på 9:an, ibland är de alldeles för långa. Som morot att ställa upp för detta, någon form av uppskattning vid säsongavslutningen? Kanske viss rabatt på avgiften? Gratis lektion hos vår Pro? Naturligtvis mat under dagen på restaurangen. För att få igång verksamheten bör någon form av lista för intresseanmälan lämnas ut redan på vårmötet. En eller två personer ansvarar för att denna lista blir påskriven och hålles aktuell och bör träda i kraft redan vid säsongstarten. Med vänliga golfhälsningar Ingrid Nygren Styrelsen bifaller motionen. Förslag till årsmötet Styrelsen föreslår att seniormedlemmar i Hammarö GK debiteras en extra årsavgift på 200 kr som går oavkortat till klubbens krögare. I retur erhållas från krögaren ett present kort till minst lika värde som kan användas i restaurangen eller kiosken. Förslaget, som skulle garantera restaurangen en extra omsättning på ca kr, motiveras av det faktum att klubben står återigen utan krögare från och med 30 september Nuvarande krögaren har, på grund av den låga omsättningen inte kunna motsvara klubbens krav på öppettider. Styrelsen har, i sin verksamhetsinriktning för klubben en målsättning bl.a. att erbjuder medlemmar och gäster en bra restaurang och kioskverksamhet. Rekrytering av en krögare för nästa år har påbörjats och det är vår förhoppning att denna extra avgift kommer att bidra till en ökad trygghet för krögaren och en stabilare verksamhet som kan motsvara våra krav. Styrelsen Valberedningens förslag till funktionärer inför årsmötet 2014 Av styrelsens nuvarande medlemmar har en ledamot ett år kvar på sin mandatperiod, Anna Rosvall. Valberedningens förslag på ledamöter för om- och nyval samt fyllnadsval: Ordförande John Arnott Omval 1 år Ledamot Björn Nordenhammar Omval 2 år Ledamot Kjell Edlund Omval 2 år Ledamot Peter Svensson Fyllnadsval 1 år Suppleant Anette Hallgren Omval 1 år Suppleant Mats Jarnemo Nyval 1 år Revisor Erik Nilsson, PwC Omval 1 år Revisor Lars Hammar Omval 1 år Revisorsuppleant Rolf Kläppe Omval 1 år För valberedningen Leif Olsson, Torsten Bill, Monica Genberg KASSAFLÖDESANALYS Tillförda medel Rörelseresultat Erhållen ränta Erlagd ränta Justering för poster som inte ingår i kassaflöde Avskrivningar Avgår Nettominskning av medlemsandelar - - Förändring lämnade depositioner Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Investeringar i maskiner och inventarier byggnader - - bananläggning förutbetald leasing lång del Likviditetsunder/överskott Kassa och bank vid årets ingång Kassa och bank vid årets slut

6 10 11 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Not Värderingsprinciper Fordringar har upptagits till det belopp som de beräknas inflyta med. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde resp. nominellt värde om ej annat anges i not nedan. Föreningens beviljade checkräkningskredit är 500 tkr. Föreningen har inga ställda panter eller ansvarsförbindelser. Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas uträknade basvärde efter rekonstruktionen de nyanskaffningar som gjorts därefter. Materiella anläggningstillgångar Bananläggning Byggnader Inventarier, verktyg och fordon Finansiella anläggningstillgångar Lämnade depositioner Förutbetald leasing, lång del Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Medlemsfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Föreningens egna kapital Balanserad vinst Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Förutbetalda spel- o medlemsavgifter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Maskiner och inventarier skrivs av med 20 %, byggnader med 10 %, markanläggningar med 10% samt bananläggning med 5 %. Not 1 - Föreningens intäkter och kostnader, tkr Utfall Budget Utfall INTÄKTER Medlemsrelaterade årsavgifter 1) Försäljning/uthyrning spelrättsbevis Anmälningsavgift tävlingar Träning, utbildning och bidrag Företagsarrangemang Försäljning/uthyrning golfprodukter Greenfee gästspelare Arrende- och hyresintäkter Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Kommitté/medlemskostnader Tävlingskostnader Tränings- och utbildningskostnader Kostnader företagsarrangemang Inköp golfprodukter och övriga kostnader Lokal- och fastighetskostnader Driftskostnader för bana och anläggning Administrativa kostnader för bana och anläggning Personalkostnader inkl. sociala avg. utbildning mm 2) Inhyrt arbete Avskrivningar, netto Summa kostnader RÖRELSERESULTAT Finansnetto Årets resultat ) I beloppet ingår intäktsförda städavgifter med ) Beloppet har reducerats med följande lönekostnader, som aktiverats i samband med projekt och budgeterade anläggningsarbeten

7 12 13 Not 2 - Maskiner och inventarier, byggnader samt bananläggning Maskiner och inventarier Byggnader Bananläggning TOTALT Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Hammarö Golfklubb, org.nr Anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning enl plan Bokfört värde enligt plan Nyanskaffningar Avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde Not 3 - Depositioner Fortum och Telia har tidigare krävt depositioner pga rekonstruktion. Dessa belopp har återbetalats under Styrelsen föreslår att årets resultat förs över i ny räkning. Hammarö i februari 2014 John Arnott, ordförande Björn Nordenhammar Per Egerling Kjell Edlund Anna Roswall Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den /Erik Nilsson/ Revisor, PWC /Lars Hammar/ Rapport om årsbokslutet Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Hammarö Golfklubb för år. Styrelsens ansvar för årsbokslutet Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den godkända revisorn innebär detta att han har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den godkända revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar ett årsbokslut i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hammarö Golfklubb för år. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stadgarna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Karlstad den 14 mars 2014 Lars Hammar (lekmannarevisor) Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Erik Nilsson Auktoriserad revisor

8 14 15 BUDGET 2015 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 INTÄKTER Medlemsrelaterade årsavgifter Anmälningsavgift tävlingar Träning, utbildning och bidrag Företagsarrangemang Försäljning/uthyrning golfprodukter Greenfee gästspelare Arrende- och hyresintäkter Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Kommitte/medlemskostnader Tävlingskostnader Tränings- och utbildningskostnader Kostnader företagsarrangemang Inköp golfprodukter och övriga kostnader Lokal- och fastighetskostnader Driftskostnader för bana och anläggning Administrativa kostnader för bana och anläggning Personalkostnader inkl. sociala avg. utbildning mm Inhyrt arbete Avskrivningar, netto Förlust medlemsfodringar Summa kostnader Rörelseresultat Investeringar Klubbens Pro Thomas Hunter och assisterade Pro Filip Andersson förbättrar och utvecklar din sving. Thomas Hunter Pro Shop Här hittar du de senaste nyheterna från: Taylor Made, Adidas, Ashworth, Cobra, Callaway, Footjoy, Odyssey, Daily Sport. Lektioner Vinterlektioner dam och herr samt nybörjarkurser. Kontakta Thomas. Nyhet! Vägen mot 36 Kurs för dig med Hcp Mer information på hemsidan. Kontakt: , ankn 1 eller , AVGIFTER 2015 Med spelrätt Utan spelrätt Ändring Spelavgifter inkl. medlemsavgift Fullvärdig senior Vardagsmedlem senior Medlem 10 x 9 hål Junior Junior Junior Heltidsstuderande upp till 25 år Senior Passiv Vardagsmedlem har fritt spel med start före vardagar, övrig tid och helger gäller Värmlandsgreenfee Den populära puttningtävlingen inomhus under vintern kommer att börja i slutet av oktober, se hemsidan. Passiv medlem är inte registrerad som aktiv medlem i golfens IT-system men har rätt att använda klubbens övningsområde och medverka i klubbaktiviteter utom spel på banan. Utdebitering av årsavgift i januari med sista betalnings dag 28/2, därefter tillkommer förseningsavgift på 300:-. Övriga avgifter Städavgift 300 Förseningsavgift Skåpavgift 250/300/350 - Städavgiften återfås i samband med städdag endast i form av presentkort till ett värd av 350:- i shop eller restaurang. Greenfee Högsäsong Seniorer Juniorer Värmlandsgreenfee: Följer beslut som tas i Värmlands Golfdistriktsförbund ( :- rabatt) 2015 års avgift debiteras under januari med sista betalningsdag 28/2. Därefter debiteras förseningsavgift Kom ihåg att meddela eventuella ändringar av adress och medlemskap före 15 november. FORE Kom ihåg att uppdatera din mail-adress till klubben. Rekommendera gärna för vänner, grannar och släktingar att söka medlemskap på Hammarö Golfklubb, det är möjligt att hyra eller köpa spelrätt. Golfarrangemang som personalaktiviteter, företagsgolf, konferenser mm hjälper vi till att arrangera. Kontakta kansliet. Den ideella verksamheten är omfattande i vår klubb. Vill du också hjälpa till kontakta kansliet. Greenfeerabatten på Värmlandsklubbarna blir 70 kr rabatt på ordinarie greenfee vardagar. På klubben säljs Golfhäftet och Golfa runt Vänern som ger rabatt på många klubbar i Sverige. Kom in så berättar vi mer. Våra samarbetsklubbar är Nora GK, Töreboda GK, Mariestads GK, Nacka GK och Tjörn GK. Du som medlem får 100 kr rabatt på ordinarie greenfee. Luciagolf Lördag 13 december!

9 B Avs. Hammarö Golfklubb, Barrstigen 103, HAMMARÖ D50 H21 H35 H45 H55 H65 1. Anneli Wärme 2. Harriet Forsberg 3. Susanne Karlsson 1. Martin Jordanskog 2. Jesper Säfströmer 3. Sebastian Dahlén 1. Andreas Kullberg 2. Stefan Johansson 3. Mathias Knutsson Resultat KM Johan Bergström 2. Patrik Ögren 3. Mikael Wennerström 1. Gerry Larsson 2. Bo Carlsson 3. Morgan Aronsson 1. Hans Olsson 2. Kjell Edlund 3. Lars Östlund H75 1. Jens Nygren 2. Gunnar Mellqvist Jun Flick 1. Filippa Willermark HC18-36 Jun Pojk HC18-36 Jun Pojk HC0-17,9 Dam Herr 1. Marcus Andersson 2. Samuel Johansson 3. Victor Gillstedt 1. Petter Lundman 2. Samuel Murray 3. David Thorén 1. Anneli Wärme 2. Harriet Forsberg 3. Susanne Carlsson 1. Martin Jordanskog 2. Jesper Säfströmer 3. Sebastian Dahlén Hole In One på Hammarö GK Per Lindeman Hammarö GK Hål Göran Jonsson Hammarö GK Hål Olli Koponen Hammarö GK Hål Agneta Eriksson Hammarö GK Hål Fredrik Elfort Hammarö GK Hål Bengt Levander Karlstad GK Hål Erik Hjalmarsson Hammarö GK Hål Håkan Nygren Stora Lundby Hål 11 TAPETER TYGER AFFISCHER BANDEROLLER ROLL-UPS VEPOR SKYLTAR DEKALER m.m. Med vår nya storformatskrivare kan vi trycka på en mängd olika spännande material med marknadens miljövänligaste teknik. Vill du t ex göra en egen fototapet eller kanske designa ditt eget tyg? Möjligheterna är oändliga. Ring oss för mer info! Tel: Fallvindsgatan 4, Örsholmen, Karlstad

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening Årsredovisning för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 769626-4642 Räkenskapsåret 2014-01 -01-201 4-1 2-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer