Installations anvisning KOMBIgard A6B2 GSM micromarine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations anvisning KOMBIgard A6B2 GSM micromarine"

Transkript

1 Inledning: Vi tackar för förtroendet att få leverera detta båtlarm till Dig. Vi hoppas att du ska trivas med detta larm. Är du händig du själv montera larmet med denna bruksanvisning som vägledning. Saknar du erfarenhet bör du dock låta sakkunnig utföra arbetet. Läs först igenom monteringsanvisningen innan du börjar! Det ger dig en god inblick i hur larmet är uppbyggt och hjälper dig att planera installationen. Vi önskar dig lycka till! Beskrivning av larmet. KOMBIgard A6B2 Marine är modernt båtlarm med det senaste inom GSM mobilteknik. Sändning och mottagning av SMS meddelande gör det möjligt att ha kontroll över din båt oberoende var du befinner dig i världen. Förutom larmmeddelande med OMD ankarlarm positionsangivelse kan du styra pumpar, larma på/av m.m. Centralenheten drivs av båtens 12/24-voltsystem och är mikroprocessorstyrd med upp till 6 separata larmsektioner. Dessa kan kopplas till olika typer larmgivare med brytande/slutande funktion. Larmet är tänkt för nyckellås och SMS men kan utrustas med radiostyrd fjärrkontroll för bekväm styrning av till/frånslag. Larmet har har utgång för startspärr men kan med fördel användas tillsammans med NAUTILOQ som nyttjar samma fjärrkontroll. Vid utlöst larm ljuder en akustisk signal (siren, tuta. ) samt båtens lanternor blinkar för att lättare kunna lokaliseras i mörker. Som alternativ kan en blixtfyr användas istället för lanternor. Före installationen!. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. Om någonting saknas, vänd dig till din återförsäljare! KOMBIgard A6B2 Marine består av följande delar: 1 st Centralenhet 1 st 1 st Programmering manual För tillbehör se bilaga A LÄS NOGA IGENOM DENNA ANVISNING FÖRE MONTERING AV LARMET! Montering av Centralenheten. OBSERVERA! Centralenheten skall monteras med kabel-genomföringarna nedåt. Detta är mycket viktigt eftersom som vatten annars kan tränga in i lådan. Innan du väljer plats för centralen bör du se till att kabel dragningen till kringutrustningen som lanternor, siren, lysdiodsindikator, nyckel samt startspärr går att göra utan problem. Du sparar mycket tid om du i förväg planerar installationen! Montera centralen med lämplig skruv i de fyra hålen under locket. Kabel genomföringarna skall vara nedåt. Monteras i båten på torr plats. Motorrum är ej lämpligt p.g.a. den höga temperaturen. Centralen monteras med fördel dold bakom skåp eller skott, för att försvåra sabotage. Saknar båten ruff kan centralen monteras under instrumentpanelen eller i låst toft. Sätt inte centralen vid starka radiosändare typ VHF, mobiltelefon, nära kompass eller givare till denna. Minsta avstånd är 30 cm. 1

2 Anslutning av larmslingor och magnetkontakter ingång 1-5. Larmet har fyra separata larmslingor 1 5, (se kopplingsschema. Det är en in- och ut passerings tid på larmslinga 1, 30 sek resp. 1 min. Det är nödvändigt om man placerar nyckelströmbrytaren i ett larmat utrymme. Välj vilka sektioner som skall användas och bestäm magnetkontakternas placering. Magnetkontakterna monteras på luckor, tofter, dörrar osv. till de utrymmen som skall vara larmade. Montera gärna bakom instrumentpanel för att skydda denna mot demontering. Tänk på att magneten inte sitter för nära kompass eller givare till denna. ( minimum 50 cm ) (Kontrollera även i öppet läge). Om kontakterna har pilar på ovansidan är det viktigt att dessa pekar mot varandra. Avståndet mellan de båda enheterna får ej vara större än 5 mm när luckan eller dörren är stängd. Dra kabeln dolt från centralen till magneterna, på så sätt att den inte kan skadas eller utsättas för slitage. Använd 2-4 ledad flertrådig larm kabel. Fäst kabeln vid behov med klammer eller limma. Montera därefter magneterna och anslut dessa till kabeln. Flera magnetkontakter på samma sektion, skall vara seriekopplade och av typen NC det vill säga slutna i opåverkat läge! Sabotage slinga Trampmatta Trampmattan ligger här på Slinga 3 och är placerad nedanför trappan i ruffen. Denna installation kräver omprogrammering av ingång 2 till NO. Slinga 2 ger omedelbart larm när motorluckan eller instrumentpanelen öppnas. Vi har även valt att lägga in trampmattans sabotage slinga i denna sektion Montering av nyckelbrytare ingång MAN. För att manövrera larmet (till/frånslag) används den medföljande nyckeln. Denna monteras direkt i skott eller panel. Håldiameter 19 mm. Utrymmet där nyckelbrytaren är monterad bör vara larmat med fördröjning. Använd larmsektion 1 till detta utrymme och fördröjning av larmet är aktiverat från fabrik. Detta gör att du hinner stänga av larmet innan det löser ut. Tiden är 30 sekunder. För att hinna ut ur båten och stänga luckor och/eller dörrar, är aktiveringen av larmet fördröjt 1 minut. Nyckeln ansluts till centralenheten med två ledad kabel på skruv plinten Man och GND Man GND 2

3 Montering av lysdiodsindikator. För att visa förbipasserande om att din båt är larmad och indikering på att larmet är aktiverat, monteras en dekal och en lampa ( lysdiod ) på insidan av rutan eller annan väl synlig plats. Lampan visar även om båten har varit utsatt för inbrottsförsök och vilken larmsektion som har påverkats. Tvätta först av rutan noga med något fettlösnings medel, t. ex. T-RÖD. Klistra sedan dekalen på insidan av glaset där indikatorn ska sitta. Ta av skyddspappret från tejpen på indikatorn och tryck fast denna på baksidan av dekalen. Anslut den röda kabeln till skruv MAT och den svarta till U4 på centralen. SVART U4 RÖD MAT Montering av Siren/tuta utgång NO. Denna monteras på ett väl skyddat ventilerat utrymme i båten. Den bör sitta oåtkomlig från utsidan, men ändå så att den hörs tydligt på avstånd. Lämplig placering är t. ex. bakom ventiler, i låsta, ventilerade tofter eller i stuvfack på segelbåtar. Montera sirenen så att vatten ej kan rinna in i öppningen, helst nedåt. Istället för siren kan man ansluta en tuta, t. ex. båtens egen. Max tillåten strömförbrukning är 2 Ampere Anslutningen av tuta/siren görs på skruv MAT och NO. 2A - BATTERI RÖD RÖD/SVART NO OBS! Bygling till Jord Anslutning av batteri till MAT & GND Anslut larmet till 12 volt på skruvarna nummer BATT och BATT Kontrollera polariteten noga! På plusledningen monteras så nära batteriet som möjligt en säkring på 2 Ampere. Om båten är utrustad med batterifrånskiljare skall larmet vara anslutet direkt till batteriet, så att strömmen ej bryts till detta. 3

4 Anslutning av lanternor/blixtfyr utgång U2. Anslutning av lanternorna sker via externt relä på utgång U2. Denna utgång ger blinkande indikering vid larm samt ger en blink vid tillslag av larmet och 2 blink vid aktivering. Blink tiden vid larm är ställbar. Lämplig säkring 10A i de flesta fall. 10A - - BATTERI Relä 12 VDC 20A Anslutning av tändning Ingång 6a. Önskar man larm vid manipulering av tändningen kopplas det in till 6a på detta sätt. OBS! är startspärr inkopplad på U3 måste tändningen vara ansluten. Startspärren frigörs och start är möjlig när tändningen slås till. IN UT Tändning Byglas 4

5 Anslutning av startspärr/tändning utgång U3 För att förhindra att motorn skall kunna startas finns en inbyggd startspärr, som automatiskt aktiveras så fort larmet löser ut. Skruv Vid långt avstånd mellan larmcentralen och startmotorn kan det vara på sin plats att montera reläet vid motorn för att undvika spänningsfall till startmotorns dragmagnet. Max belastning av U3 är 30VDC 200 ma. Se skiss nedan. Byglas Batt TÄNDN Monteringsförslag: Båt med två motorer Byglas Montera 2 st spärrdioder Standard Bilrelä 12 VDC Batt TÄNDN 5

6 Radionyckel A55 är avsedd för montering i GSM A55 Marine/microMarine eller universallarm. Monteringssatsen består i 1 st programmerbar universal mottagare och 1 st radionyckel. Max 6 nycklar kan användas till mottagaren Montering steg för steg. 1. Avlägsna locket på centralenheten 2. Avlägsna en plastgenomföring i lådans nederkant ( förslagsvis den vid antennen ) 3. För i mottagarens kabel genom hålet och sätt på muttern igen och dra åt försiktigt. 4. Anslut mottagarens kabel till larmets kontakt J3 lokaliserad till vänster på kortet mellan. Röd sladd åt uppåt i bild Se skiss RÖD! Gul ( styrledning ) Minus Svart Programmering av nya nycklar. 12 VDC Röd J3 Programmeringsbygel 1. Ta av locket på mottagaren 2. Kortslut med en skruvmejsel mellan stiften på mottagare Håll kvar, när lysdioden blinkat till tryck på den eller de knappar som skall aktivera larmet. Lysdioden blinkar till när tryckningen accepterats. Upprepa förfarandet för samtliga nycklar som skall användas. 3. Tag bort kortslutningen, prova nycklarna 4. Sätt på locket 6

7 Anslutning av GPS Mottagare ( Option ) GPS Mottagaren ansluts till systemet enligt nedan. OBS! OMD ( ankarlarm ) måste programmässigt knytas Till en ingång som då inte kan användas för andra larm LED 5 GPS GPS Antenn GPS Mottagare Brun Röd Svart Tips vid montering av GPS antenn. GPS antennen bör monteras dolt. GPS signalen tränger igenom glasfiber och trä utan nämnvärd försämring och kan i båt därför med fördel monteras inombords. Tills dock att ytan ovanför är någorlunda fri från störande objekt som master, bommar m.m. För bästa känslighet placera om möjligt antennen på metallyta eller skär till en plåtbit på ca 100 x 100 mm och sätt antennen i centrum på denna. När lysdiod LED 5 har slocknat har GPS mottagaren tillräcklig signalstyrka och har låst på ett antal satteliter. För att undvika falsklarm bör man inte programmera OMD funktionen för snävt då GPS signalerna ibland kan tillfälligt hoppa flera hundra meter ur position. Hur ofta det händer och hur mycket beror på omgivande terräng och väder. Praktiska prov har i Södra Sverige fungerat med värden nedan men man får prova sig fram. Avstånd Fördröjning 300 m 30 sek 200 m 60 sek 150 m 100 sek 100 m 180 sek 7

8 Funktionskontroll Programmera och sätt i SIM kortet enligt anvisningarna i programmerings manualen. När strömmen ansluts till larmet skall detta först stängas av med nyckelbrytaren. När samtliga slingor är slutna, lyser lampan i c:a 30 sekunder, för att därefter slockna. Om lampan ej tänds, är någon av larmslingorna öppen. Felsökning ske med t. ex. en ohm mätare. Vid tillslag blinkar lanternorna två gånger, vid frånslag en gång. Prova att lösa ut larmet med en larmslinga i taget. Tänk på att slinga 1 är fördröjd. I så fall löser larmet ut efter c:a 30 sekunder. Vid utlöst larm ljuder sirenen i 5 minuter och lanternorna fortsätter att blinka tills larmet återställs. Larmet återgår automatiskt i aktiverat läge efter larm. Om tändningen slås till med larmet aktiverat kommer detta att lösa ut. Denna finess förhindrar tjuvkoppling av båten. Tekniska Data: Drivspänning 12 VDC Utgångar 4 st. ( LED, utpassering, siren samt lanternor ) Strömförbrukning 10 ma Ingångar 6 st. Vilström 1 st. Manöver Larm tider: Siren 5 minuter fabriksinställning Lanternor/ljus Blinkar/lyser tills larmet återställs eller 15 min programmerbart Säkringar Elektronisk 8