SMEDBY AIS. - Toppidrott på bredden -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMEDBY AIS. - Toppidrott på bredden -"

Transkript

1 VÅR VISION Vi följer inte bara med i utvecklingen, vi vill istället kliva fram och vara de som driver utvecklingen, vi vill vara föreningen för alla att ta efter. VÅR MISSION Toppidrott på bredden Vi ska utveckla människor som vill spela fotboll, vi vill förädla den viljan och ambitionen som finns i oss alla. De som är med i vår förening ska alla kunna utveckla sitt intresse för fotboll såväl på topp, bredd, motion eller som ledare och tränare. Vi utvecklar människor utifrån individens ambition vi bygger individen genom laget. MÅL Vara den största barn- och ungdomsföreningen i Östergötland varje år. Prioritera individens utveckling före lagets resultat i SAIS barn- och ungdomsverksamhet. Erbjuda individuellt anpassad verksamhet till och med 19 års ålder. Erbjuda ett breddspår för de som vill spela fotboll på egna villkor. Erbjuda ett utvecklingsspår för de som vill satsa mer på sin fotboll. Utveckla en allsvensk Dam- och Herrspelare vart femte år. Sikta mot elitettan för Dam A-laget. Sikta mot division 1 för Herr A-laget. Överordnat A-lagens resultat är 1-3 nedan: Ha en god ekonomi i balans. Bedriva en jämställd verksamhet för flickor och pojkar. Bestå av minst 60 % SAIS-spelare i respektive A-trupp. SAIS-spelare = har spelat i föreningen minst 5 år. VÄRDEGRUND Vår värdegrund utgår ifrån: ÖPPENHET Vi är öppna för barn och ungdomar som vill spela fotboll och har ambitioner eller bara vill prova på, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning. GLÄDJE Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. TRYGGHET Vår miljö är välkomnade och positiv, vårt ledarskap är humanistiskt för att skapa välbefinnande och glädje Det är vår egen fantasi inget annat som sätter gränsen för hur långt vi kan hoppas nå i framtiden. Charles F. Kettering 1 Smedby AIS 2019

2 METOD En jämställd fotbollsverksamhet. Stegvis anpassning till seniorfotbollen. Rekrytering av ledare med en positiv människosyn och ambitioner att utveckla sin kompetens. Tydlig information till föräldrar och spelare om utvecklings- och föreningsfrågor, om vad som förväntas. Fortlöpande tränarutbildning. Hög kvalitet på all träning. Tydliga delmål och riktlinjer för ledare och spelare. En väl genomtänkt och samtidigt föränderlig utbildningsplan. TRÄNING Individens utveckling ska vara målet med all träning i SAIS (från bollek till A-trupp). All träning i SAIS ska ha ett syfte. Huvudledaren ansvarar för träningsplanering enligt SAIS spelarutbildningsplan. Huvudledaren säkerställer att alla spelare i årskullen erbjuds samma utbildning. Samarbete i och mellan åldersgrupperna. T ex i form av träningar tillsammans, extraträningar med annan grupp eller separata och individanpassade extraträningar. Föreningen förespråkar lyhördhet och kommunikation mellan ledare, föräldrar och spelare. Föreningen eftersträvar en trygg social miljö där individens utveckling står i centrum. Föreningen är positiv till att barnen ägnar sig åt fler idrotter än fotboll. Stöd för träningsupplägg: Svenska FF:s material C-diplom, ÖFF:s spelarutbildningsplan, Supercoach, Coerver Coaching. MATCH Huvudledaren säkerställer att alla spelare i årskullen erbjuds likartad matchning till och med 15 år. Vi vill ha en rättvis och samtidigt ur utbildningssyfte utvecklande inriktning för våra aktiva när det kommer till deltagande i match. Matchtillfället ska vara veckans höjdpunkt. Skapa en utvecklingsmiljö med glädje/mod. Träningarna isolerat räcker inte för att ge spelarna en bra fotbollsutbildning. Spelarna måste få testa sina färdigheter i match. Träningen och matchen hänger ihop. Alla spelare som vill måste få vara delaktiga även i matcher för att vilja fortsätta med fotboll. Allt deltagande i cuper gäller de som är sanktionerade och godkända av SvFF/ÖFF och följer SAIS riktlinjer i match. Öva först på de små tingen och fortsätt sedan med de större Epiketos 2 Smedby AIS 2019

3 5 6 ÅR METOD Spelet fotboll ska upptäckas på ett naturligt och lekfullt sätt. Leken som inlärningsmetod är prioriterad. Flickor och pojkar i samma grupp. Genom lek med boll aktivera barnen, väcka och stimulera deras intresse för idrott och bollspel. Träna med syfte att behärska kroppens olika rörelsemönster vilket ger en bra grund för långsiktig utveckling i fotboll. Indelning i grupper görs vid varje tillfälle utifrån förskoletillhörighet. Lära barnen ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler. Rekrytera spelare till SAIS verksamhet. Skapa intresse för fotboll, bollspel och för SAIS. Rekrytera ledare till SAIS verksamhet och erbjuda dem en grundläggande ledarutbildning. RIKTLINJER Bollekskola en gång i veckan under utomhussäsongen och varannan vecka under inomhussäsongen. Väl anpassade, varierade och lekfulla övningar med betoning på bollekar efter ett pedagogiskt utformat program i SAIS handledning för bollekskolan. Grupper om högst sex barn/ledare. Högst tre utespelare i varje lag under spel. Bollstorlek två. Uppmuntra lek med boll hemma. I januari det året man fyller 7 år blir kommande 7-åringar (flickor och pojkar) en grupp och tränar/leker varannan vecka i Rambodalshallen. Den andra träningsgruppen blir då samtliga barn som fyller 5-6 år det året. Fokus ligger nästan helt och hållet på bollen! Spelarna driver bollen framåt, vänder och dribblar! Ställ upp som ledare om Du anser Dig ha tid och intresse! Unna dig glädjen av att delta i barnens aktiviteter och att på ett positivt sätt påverka och följa barnens utveckling! 3 Smedby AIS 2019

4 7 ÅR METOD Spelet fotboll ska upptäckas på ett naturligt och lekfullt sätt. Leken som inlärningsmetod är prioriterad. Genom lekfull träning, anpassad efter spelarnas förmåga, stimulera spelarnas intresse för fotboll. Ge spelarna en grundläggande fotbollsteknik och en allsidig motorisk träning. Lära spelarna att ta hänsyn till varandra och att respektera regler. Utbildningskrav för tränarna: se ledarsidan. Stimulera föräldrarna att på olika sätt stödja verksamheten. RIKTLINJER I januari året man fyller 7 år bildar flickor och pojkar en gemensam träningsgrupp. Fr o m utesäsongen (start i maj) när man fyller 7 år bildar flickor och pojkar egna träningsgrupper. I träningsgrupperna delas spelarna in utifrån t ex skoltillhörighet, dock ska barn från olika geografiska områden blandas. Vi strävar efter att varje barn ska känna sig bekväm med nära kompisar samt indelas med andra barn. Vi vill skapa inkludering mellan olika områden samtidigt som vi skapar trygghet och tillit. Träningsgrupper innehåller ca barn, och delas in enligt SAIS lag svart, lag vit och lag gul. Ombildning av grupper kan ske dels på grund av tillkomst av nya spelare samt avhopp av spelare och ledare. Vid grupp- och lagombildning ska spelare få vara tillsammans med minst 3-5 kompisar i laget för att behålla tillit och trygghet. Träning Fotboll en gång i veckan. Betoning på lek och funktionell teknik enligt SAIS utbildningsplan. Träna med syfte att behärska kroppens olika rörelsemönster vilket ger en bra grund för långsiktig utveckling i fotboll. Grupper om högst sex spelare/ledare. Högst tre utespelare i varje lag under spel, som leder till många bollkontakter. Bollstorlek tre. Instruktion enbart på träningsperiodens tema enligt SAIS utbildningsplan. Uppmuntra till träning hemma. Match 3 mot 3 - utan serietabell. Lokala sammandrag. Jönsbergska Cup. Lokala cuper. Instruktion enbart på träningsperiodens tema. Fokus ligger nästan helt och hållet på bollen! Spelarna driver bollen framåt, vänder och dribblar! När bollen närmar sig motståndarnas mål är viljan att skjuta stor! Barnen skjuter ofta och från alla möjliga och omöjliga lägen! Passningsspelet är begränsat av flera anledningar, bland annat av brist på erfarenhet men också på grund av ett begränsat synfält! Uppmuntra och stimulera spelarnas naturliga vilja att dribbla, kämpa och göra mål i spelsituationer! Använd många småplaner samt cirkelövningar för att skapa aktivitet - undvik kolonnövningar! Stimulera individuella prestationer istället för att ställa krav på lagspel och passningsspel! 4 Smedby AIS 2019

5 8-9 ÅR METOD Genom lekfull träning, anpassad efter spelarnas förmåga, stimulera spelarnas intresse för fotboll. Utveckla spelarnas fotbollsteknik. Lära spelarna att ta hänsyn till varandra och att respektera regler. Utbildningskrav för tränarna: se ledarsidan. Uppmuntra föräldrarna till ett aktivt stöd för verksamheten. Ombildning av grupper kan ske dels på grund av tillkomst av nya spelare samt avhopp av spelare och ledare. Vid grupp- och lagombildning ska spelare få vara tillsammans med minst 3-5 kompisar i laget för att behålla tillit och trygghet. RIKTLINJER Träning Fotboll 8 år en gång i veckan under innesäsongen, från utesäsongen 8 år två gånger i veckan. Betoning på funktionell teknik och anfallsspel enligt SAIS utbildningsplan. Grupper om högst åtta spelare/ledare, små numerärer leder till aktiva spelare. Högst tre utespelare och en målvakt i varje lag under spel, det leder till många bollkontakter. Bollstorlek tre. Beröm lyckade aktioner från träningsperiodens tema enligt SAIS utbildningsplan. Uppmuntra träning hemma. Match Fem mot fem - utan serietabell. Fem mot fem i lokala sammandrag. Jönsbergska Cup. Distriktscuper. Alla som vill får delta. Ingen toppning /nivåindelning får förekomma. Lika speltid. Optimalt antal spelare per lag är 7 stycken 6 utespelare + 1 målvakt. Låt alla spelare prova alla positioner. Alla är anfallsspelare när vi har bollen alla är försvarsspelare när motståndarlaget har bollen. Låt spelarna turas om att starta matcher. Beröm lyckade aktioner från träningsperiodens tema. Alla provar målvaktsspel. Låt spelarna turas om att ta fasta situationer från match till match (hörnor, sidlinjespark, frisparkar, straffar). Barnens fokus ligger nästan helt och hållet på bollen! De driver bollen framåt, vänder och dribblar! När bollen närmar sig motståndarnas mål är viljan att skjuta stor! Barnen skjuter ofta och från alla möjliga och omöjliga lägen! Passningsspelet är till en början begränsat men ju större vana och erfarenhet spelarna får av fotboll desto mer ökar förståelsen och kunskapen även i den delen av spelet! Gläds med spelarna då de lyckas i match med moment som de lärt sig på träning! Se matchen som en viktig träning och som ett led i spelarnas fotbollsutbildning! Stimulera individuella prestationer istället för att ställa krav på lagspel och passningsspel! Hjälp spelarna - då de är mogna för det att själva upptäcka fördelarna med samarbete i spel! Påminn föräldrarna om att individuell utveckling är viktigare än matchresultat! Betrakta inte barnen som små vuxna! 5 Smedby AIS 2019

6 10-12 ÅR METOD Genom lekfull träning, anpassad efter spelarnas förmåga, stimulera och utveckla funktionell fotbollsteknik och spelförståelse. Lära spelarna att ta hänsyn till varandra och att respektera regler. Teori genom lärgrupper: laganda, rätt och fel, stress och press, spelarutveckling och anfallsspel. Utbildningskrav för tränarna: se ledarsidan. Stimulera föräldrarna till ett fortsatt aktivt stöd för verksamheten. Ombildning av grupper kan ske dels på grund av tillkomst av nya spelare samt avhopp av spelare och ledare. Huvudledaren ansvarar för rotering i grupperna, där spelarens trygghet är prioriterat. RIKTLINJER Träning Två gånger i veckan med laget. Från 10 år erbjuds spelarna som vill träna mer, ett extra teknikpass/vecka tillsammans med andra årskullar. Betoning på funktionell teknik och anfallsspel enligt SAIS utbildningsplan. Introduktion i försvarsspel enligt SAIS utbildningsplan. Grupper om högst tio spelare/tränare. Högst fem utespelare och en målvakt i varje lag under spel. Bollstorlek fyra. Individanpassning kan förekomma i träningen. Instruktionen har som utgångspunkt träningsperiodens tema enligt SAIS utbildningsplan. Uppmuntra till träning hemma. Match Sju mot sju - utan serietabell. Sju mot sju i lokal serie. Jönsbergska Cup. Distriktscuper och regionala cuper. Instruktionen har som utgångspunkt träningsperiodens tema. Alla som tränar (ca 1 ggr/vecka) ska få spela matcher, hänsyn skall tas till annat idrottsutövande. Ingen toppning /nivåindelning får förekomma. Lika speltid. Optimalt antal spelare per lag är 10 stycken 9 utespelare + 1 mv. Ur utbildningssyfte är matchen en viktig del, för att få bästa möjliga fokus vid matchtillfälle så är antal spelare enligt ovan att önska. Alla spelar 2 av 3 perioder. Låt spelarna turas om att starta matcher. Låt spelarna prova olika positioner. Låt alla som vill turas om att vara mv. Låt spelarna turas om att ta fasta situationer från match till match (hörnor, inkast, frisparkar, straffar). Den gyllene åldern för motorisk inlärning och utveckling av tekniska färdigheter! Spelarna börjar förstå att spelet fungerar bättre om de samarbetar! Bollhållaren försöker att vara rättvänd och medspelarna söker upp öppna ytor för att kunna ta emot passningar efter marken! Det kollektiva spelet med få spelare som är nära varandra börjar ta form! De flesta målen görs vid frilägen efter djupledsspel och vid 1 mot 1-situationer eller vid distansskott! Försvarsspelet karaktäriseras fortfarande av att flera spelare jagar bollhållaren, det sker spontant och utan större planering eller samarbete! Sträva efter att skapa en känsla av trygghet hos spelarna så att de vågar missa och vågar försöka först då kan de ju lyckas och därmed utvecklas på ett positivt sätt! 6 Smedby AIS 2019

7 13-15 ÅR METOD Genom rolig och meningsfull träning, anpassad efter spelarnas förmåga, stimulera och utveckla spelarnas fotbollskompetens. Teori genom lärgrupper: fair play, att vara domare, domarutbildning, kost, skador, positivt tänkande, anfalloch försvarsspel. Stimulera föräldrarna till ett fortsatt stöd genom olika projekt och insatser. Utbildningskrav för tränarna: se ledarsidan. RIKTLINJER Träning Två till tre gånger i veckan med laget. Spelare som vill träna mer erbjuds extraträning i form av spelförståelse- och fysträning. Samarbete mellan åldersgrupperna. T ex i form av: träningar tillsammans, extraträningar med annan grupp, separata individanpassade extraträningar (teknik, spelförståelse eller fysträning). Betoning på funktionell teknik och anfallsspel samt utveckling av försvarsspel enligt SAIS utbildningsplan. Grupper om högst tolv spelare/tränare. Högst sex utespelare och en målvakt i varje lag under spel. Bollstorlek fyra 13 år. Bollstorlek fem från 14 år. Individanpassning i träning förekommer. Instruktionen har som utgångspunkt träningsperiodens tema enligt SAIS utbildningsplan. Uppmuntra träning hemma. Match 9 mot 9 med serietabell år. 11 mot 11 med serietabell från 15 år. I lokal serie. Distrikts-, regionala- och/eller nationella cuper. Instruktionen har som utgångspunkt träningsperiodens tema. Alla som tränar (minst 1 ggr/vecka) ska få spela matcher, hänsyn ska tas till annat idrottsutövande. Individanpassning i lag för att möjliggöra utvecklande matchmiljö för alla. Ingen toppning /nivåindelning får förekomma. Sträva efter lika speltid och om möjligt hela perioder. Låt spelarna turas om att starta matcher. Låt spelarna prova olika positioner, men positioner börjar renodlas. Optimalt antal spelare per lag: 9 mot 9 är 13 st 12 utespelare + 1 målvakt. 11 mot st utespelare målvakter. Ur utbildningssyfte där matchen är en viktig del och för att få bästa möjliga fokus vid matchtillfälle så är antal spelare enligt ovan att önska. Spelarna börjar nu att tydligt samarbeta för att lösa olika situationer! I anfallsspelet samverkar spelarna för att ta sig framåt och göra mål! Eftersom ungdomarna blir starkare och snabbare kan man nu variera längden på passningarna vid till exempel spelvändningar, omställningar och djupledsspel! I försvarsspelet arbetar spelarna tillsammans för att ta tillbaka bollen och hindra motståndarna från att göra mål! Närmaste spelare pressar medans övriga i lagdelen täcker ytor! Kollektiva förflyttningar blir allt tydligare ju större erfarenhet och kunskap spelarna får av fotboll! 7 Smedby AIS 2019

8 16 19 ÅR METOD Här erbjuds spelare två spår. Spår ett är lugnare spår där spelare erbjuds träning en till två gånger per vecka. I spår två ställer vi krav på närvaro. I båda spåren kan det bli träning och match med äldre eller yngre. Motivera föräldrarna till ett fortsatt stöd genom olika projekt och insatser. SPÅR ETT: SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT - SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT Genom en variationsrik, rolig och intensiv träning med tonvikt på funktionell teknik i fart samt spelförståelse utveckla spelarnas fotbollskunnande. Utbilda och utveckla spelare för att tycka att SAIS och fotboll är roligt. Lägga grunden för ett livslångt idrottande. Motivera spelarna till fortsatt Fair Play. Utbildningskrav för tränarna: se ledarsidan. SPÅR TVÅ: SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT - SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT - SÅ BRA SOM MÖJLIGT Genom en variationsrik, rolig och intensiv träning med tonvikt på funktionell teknik i fart samt spelförståelse utveckla spelarnas fotbollskunnande. Genom specialträning, anpassad efter spelarnas förmåga, utveckla spelares spetskompetens. Samarbete med skolor. Utbilda och utveckla spelare för i första hand spel till SAIS A-lag. Lägga grunden för ett livslångt idrottande. Motivera spelarna till fortsatt Fair Play. Teori genom lärgrupper: föreningen, försvarsspel, anfallsspel. Utbildningskrav för tränarna: se ledarsidan. RIKTLINJER Träning Spår ett 1-2 gånger i veckan (här styr spelaren). Betoning på funktionell teknik. Grupper om tolv spelare/tränare. Utveckling av spelförståelse. Antal spelare i spelträning bör varieras så att det tillgodoser, å ena sidan kravet på många bollberöringar, hög intensitet och mycket deltagande i spel och å andra sidan kravet på spelarnas förmåga att rätt utnyttja planens ytor i 11-mannaspel. Träning Spår två 3-5 gånger per vecka hänsyn kan tas till idrott i skola. Betoning på funktionell teknik och spelförståelse enligt SAIS utbildningsplan. Grupper om tolv spelare/tränare. Anpassad fysisk träning enligt SAIS utbildningsplan och efter individuella behov. Antal spelare i spelträning bör varieras så att det tillgodoser, å ena sidan kravet på många bollberöringar, hög intensitet och mycket deltagande i spel och å andra sidan kravet på spelarnas förmåga att rätt utnyttja planens ytor i 11-mannaspel. 8 Smedby AIS 2019

9 Match Spår ett 11 mot 11 Östgöta serier Distrikts-, regionala- och/eller nationella cuper. Alla som tränar (ca 1 ggr/vecka) ska få spela matcher. Hänsyn ska tas till annat idrottsutövande. Individanpassning i lag för att möjliggöra utvecklande matchmiljö för alla. Lika speltid. Match Spår två 11 mot 11. Prioritera regionala ungdomsserier. Prioritera DM (SM) Distrikts-, regionala- och/eller nationella cuper. Introduktion i seniorernas arbetssätt. Instruktionen har som utgångspunkt träningsperiodens tema. Laguttagningarna blir successivt mer seniorbetonade: Det innebär att spelarnas fallenhet för fotboll får större betydelse, men det innebär också att alla som visar rätt inställning till träning och match får spela i godtagbar omfattning i något av lagen. Att särskild hänsyn tas till spelare som ligger efter i fysisk utveckling. Att yngre, tillfälligt uppflyttade spelare kan få spela i mindre omfattning eller stå över helt men de ska då spela även i det ordinarie laget. Fair Play Vi vill varandras framgång! Respekt visas för att föreningar och individer har olika förutsättningar! Diskriminering, trakasserier och mobbning ska aktivt motverkas! Vuxna är goda förebilder för barn och ungdomar! Fotbollens regler efterlevs och domarens beslut respekteras! Sätt individuell utveckling före kortsiktiga lagresultat det kan skilja fem år i fysisk och psykisk utveckling mellan spelare i samma ålder! Glädjen att spela måste alltid vara viktigare än resultatet! 9 Smedby AIS 2019

10 SPELARE SPELARE SAIS spelare Betalar föreningsavgift för att få spela match (se ÖFF Representationsbestämmelser 1 kap, 1 ). Gör sitt bästa utifrån sin egna förmåga. Passar tider. Visar respekt för föreningens anläggning och material. Föregår med gott exempel. Är lyhörd vilja att lära sig. Följer de regler som respektive åldersgrupp kommit fram till gällande t ex: meddela när man inte kan komma på träning/match genom att svara på kallelser. Tar del av SAIS föreningsidé/riktlinjer/policy samt stå bakom denna. NY SPELARE Varför begränsar vi intag till särskilda perioder: För att starten i laget ska bli bra är introduktionen i SAIS viktig för alla! Den är svårt att genomföra under pågående högsäsong. Antalet spelarövergångar under pågående säsong har de senaste åren ökat markant. Vi vill undvika att andra lag får svårt att klara sina anmälda lag i seriespel p g a att spelare väljer att börja hos oss under pågående säsong. Under december-februari varje år planeras det i vilka serier man ska vara med i och man utgår givetvis från hur många spelare man har i sina trupper. Undantag kan göras vid särskilda omständigheter och nya spelare kan tas in under pågående högsäsong, detta ska i så fall godkännas av klubbledning. Följande riktlinjer gäller när ny spelare vill börja: Nya spelare är upp t o m det år man fyller 7 år välkomna när som helst på året. Fr o m 8 års ålder är nya spelare välkomna 1/11 31/1, 1-31/7. Nya spelare anmäler intresse för spel i SAIS, genom att fylla i personuppgifter: Bli medlem SAIS kontaktar er och ni erbjuds prova upp till 3-4 träningstillfällen. Vid 5:e tillfället skall vårdnadshavare följa med för att stämma av hur allt fungerat samt att vårdnadshavare är informerad och accepterar de förväntningar vi har på vårdnadshavare/spelare. Vårdnadshavare ska ha tagit del av SAIS föreningsidé/riktlinjer som finns på hemsidan. Snarast skall föreningsavgift eller del av föreningsavgift enligt överenskommelse erläggas. När medlems- och aktivitetsavgift är betald är man välkommen att spela match. Intyg för registrering, krävs för spelare fr o m det året man fyller 12 år t o m det året man fyller 14 år: Intyg om licensiering, krävs för spelare fr o m det året man fyller 15 år. Dokumenten finns på Klicka på föreningen och sedan på ny spelare osv. 10 Smedby AIS 2019

11 LEDARE Ledarna har SAIS:s uppdrag att utbilda spelarna och leda lagen. Detta kan ibland medföra svåra överväganden och beslut som inte alltid kan tillgodose allas önskemål. Vid eventuella problem skall de i första hand tas upp med berörda ledarna. Sakliga och öppna diskussioner i positiv anda kan lösa det mesta! UTBILDNINGSKRAV FÖR LEDARE Huvudledaren 7-11 år Tränarutbildning C ungdom Fotbollsledare 8 år och äldre Tränarutbildning C ungdom. Huvudledaren 12 år och äldre Tränarutbildning B ungdom 7 år Spelformsutbildning 3 mot 3, samtliga ledare. 8-9 år Spelformsutbildning 5 mot 5, samtliga ledare år Spelformsutbildning 7 mot 7, samtliga ledare år Spelformsutbildning 9 mot 9, samtliga ledare. 15- år Spelformsutbildning 11 mot 11, samtliga ledare. FÖRENINGENS REKOMMENDATIONER FÖR LEDARUTBILDNING UTÖVER UTBILDNINGSKRAVEN Fotbollsledare år Tränarutbildning B ungdom. Fotbollstränare år Tränarutbildning A ungdom. A-lagstränare UEFA A. LEDSTJÄRNOR SAIS ledare/tränare Är medlemmar i SAIS. Bär aktuell SAIS-utrustning då de representerar SAIS i träning och match. Följer SAIS riktlinjer för ungdomsverksamheten. Följer SAIS utbildningsplan och verkar gärna för att den skall förbättras och utvecklas. Samarbetar med alla ledare och spelare i SAIS i positiv anda för allas trivsel och för klubbkänslan. Verkar för samarbete mellan flick- och pojkfotbollen. Verkar för samarbete och informationsutbyte med samarbetsföreningar, SvFF, ÖFF och fotboll i skolan. Planerar träningarna med intresse och omtanke. Instruerar spelarna på ett positivt sätt under träning och match. Utbildar spelarna i fotbollens grunder och sätter spelarens utveckling före matchresultat och tabellplacering. Stimulerar spelares vinnarinstinkt och intresse för fotboll. Ser matchen som ett viktigt träningspass - ett led i spelarnas utbildning till seniorspelare. Låter spelarna prova olika platser i lagen för att ge dem en allsidig fotbollsutbildning, men uppmuntrar även specialisering då det är lämpligt för att utveckla spelares spetskompetens. Arbetar för hälsosamma levnadsvanor fri från tobak-, alkohol- och narkotika. Tänker på att ungdomars fysiska och psykiska utveckling varierar, vilket innebär att en sent utvecklad spelare på lång sikt kan ha väl så goda förutsättningar att lyckas som en tidigt utvecklad spelare. 11 Smedby AIS 2019

12 VÅRDNADSHAVARE Som vuxen har du ett stort inflytande över barnen. Du kan påverka barnens förhållande till idrotten, föreningslivet, ledare och lagkamrater. Ditt stöd behövs, men du behöver insikt om föreningens mål, delmål och riktlinjer SAIS har här ett informationsansvar. Föreningsansvarig och ledarna i respektive lag ska anordna sammankomster och informera om de mål, delmål och riktlinjer som gäller för verksamheten SAIS vårdnadshavare. tar del av SAIS föreningsidé/riktlinjer/policy samt står bakom denna - Toppidrott på bredden! ser verksamheten i ett långt perspektiv, där lagens resultat kommer i andra hand. betraktar inte barnen som "små vuxna", varje individ är unik och utvecklas olika vad gäller fysisk, psykiskt och socialt. följer de regler som respektive åldersgrupp kommit fram till (och hjälper sitt barn med detta) gällande t ex: - meddela när man inte kan komma på träning/match. - svara på kallelser som skickas ut via lagens hemsidor. - hjälpa till med skjutsande till träningar/matcher/aktiviteter. respekterar ledarna och ledarnas beslut. Vill Du ta upp eventuella frågor om verksamheten gör det med berörda ledare eller tränare efter träning eller match eller vid SAIS sammankomster/möten. till barn med särskilda behov får räkna med att hjälpa till i verksamheten, om våra ledare saknar erforderliga specialkunskaper. MEDVERKAN Vårdnadshavare deltar (obligatoriskt) på informationsmöten som ni kallas till i åldersgruppen/föreningen. SAIS ska stimulera lämpliga vuxna att bli ledare - ett meningsfullt engagemang för barn och ungdomar. SAIS står för utbildningen. Ställer upp på de vuxenuppdrag som åldersgruppen förväntas göra i föreningen. T ex kioskvecka, matcharrangemang, cup-funktionärer mm. SAIS ska motivera föräldrarna att medverka i verksamheten genom sammankomster, projekt och lärgrupper, för allas trivsel och för att förstärka lagens ekonomi. Föräldrar i SAIS följer Fair Play: Hejar på och stöttar vårt lag! Hejar och uppmuntrar till schyst spel! Vi vill varandras framgång! Respekt visas för att föreningar och individer har olika förutsättningar! Diskriminering, trakasserier och mobbning ska aktivt motverkas! Vuxna är goda förebilder för barn och ungdomar! Fotbollens regler efterlevs och domarens beslut respekteras! Sätt individuell utveckling före kortsiktiga lagresultat det kan skilja fem år i fysisk och psykisk utveckling mellan spelare i samma ålder! Glädjen att spela måste alltid vara viktigare än resultatet! 12 Smedby AIS 2019

13 EKONOMI För att få spela och träna i SAIS betalar varje spelare föreningsavgift. SAIS står för: Idrottsförsäkring (Folksam). Avgifter till förbundet o Anmälningsavgifter seriespel och DM. Övriga avgifter till fotbollsförbund. Domartillsättningsavgift. Träningstider/matchtider enligt riktlinjer. Skötsel av anläggning. Kansli/administration. SvFF:s tränarutbildningar samt övriga fortbildningar som rekommenderas av föreningen. Ledarkläder till nya ledare samt ett gemensamt kit per år till samtliga ledare. Utvalt av föreningen i samråd med leverantör. Material. Matchtröja. 13 Smedby AIS 2019

14 UTDRAG UR SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELA LEK OCH LÄR. I varje distrikt finns det föreningar som bedriver verksamheten för alla spelare. I Sverige finns det drygt föreningar och cirka en halv miljon spelare. Alla fotbollsspelare i Sverige måste vara medlem i en förening för att få spela match. För föreningen är det viktigt att alla spelare som inleder en säsong även fullföljer säsongen. Detta eftersom föreningen annars får problem med att slutföra sina serier och samtidigt säkerställa att alla spelare får spela lagom antal matcher. Det går bra att vara medlem i en förening även om man inte är spelare. Föräldrar som har barn i föreningen och före detta spelare är exempel på medlemmar som är med för att stödja föreningens verksamhet. I en del föreningar har varje medlem en röst när föreningen väljer styrelse, vilket görs en gång om året på föreningens årsmöte. I Smedby AIS är man röstberättigad från de år man fyllt 15 och betalt medlemsavgift. Föreningens tillgångar Föreningar får bidrag från staten för att de erbjuder en fritidssysselsättning för barn och ungdomar. Detta bidrag täcker inte alla kostnader som finns för bland annat planhyror och inköp av fotbollsmaterial. Varje förening behöver därför skaffa egna resurser för verksamheten vilket ofta sker genom till exempel medlemsavgifter, sponsring och evenemang. Kostnaden för att vara medlem i en förening varierar mellan olika föreningar beroende på vilka kostnader föreningen har och hur mycket pengar föreningen får in på annat sätt. Medlemsavgiften måste vara betald i rätt tid för att man ska få tillgång till sina rättigheter som medlem (t.ex. rösta på årsmötet eller spela match). Ett medlemskap gäller i ett år och behöver sedan förnyas. Föreningens största tillgång är medlemmar som gör arbetsinsatser för föreningen utan ekonomisk ersättning. Genom att inte betala lön för det arbete som görs av exempelvis ledare vid träningar och matcher, styrelsemedlemmar i det strategiska arbetet och övriga medlemmar vid evenemang, sparar föreningen mycket pengar som bland annat gör det möjligt att ha låga medlemsavgifter. Alla medlemmar är välkomna att vara med och hjälpa till i föreningen efter sina förutsättningar. Man behöver inte ha någon förkunskap om fotboll eller ha spelat fotboll själv för att göra stor nytta i en förening utan alla kan hjälpa till på sitt sätt. 14 Smedby AIS 2019

Spelform 3 mot 3 Spelform 5 mot 5 Spelform 7 mot 7 Spelform 9 mot 9 Spelform 11 mot 11 Fotbollens spela lek och lär

Spelform 3 mot 3 Spelform 5 mot 5 Spelform 7 mot 7 Spelform 9 mot 9 Spelform 11 mot 11 Fotbollens spela lek och lär Spelform 3 mot 3 Spelform 5 mot 5 Spelform 7 mot 7 Spelform 9 mot 9 Spelform 11 mot 11 Fotbollens spela lek och lär Spelarutbildningsplan 6-7 år Spelform 3 mot 3 Svensk fotboll Ca 500 000 spelare Ca 3000

Läs mer

- Att skapa ett livslångt fotbolls- och idrottsintresse för barn och ungdomar.

- Att skapa ett livslångt fotbolls- och idrottsintresse för barn och ungdomar. VÄRDEFULLT Verksamhet: Syftet med Söderköpings IK s ungdomsverksamhet är: - Att skapa ett livslångt fotbolls- och idrottsintresse för barn och ungdomar. - Att skapa förutsättningar för motion, rörelse

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Börje UFO Spelarutbildningsplan

Börje UFO Spelarutbildningsplan Börje UFO Spelarutbildningsplan Alla barn och ungdomar i Börje med omnejd ska ges chansen att spela fotboll. Fotbollen ska vara rolig och utvecklande, oavsett ålder och kunskapsnivå. Fotbollslek, 6 år

Läs mer

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna.

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna. Spelidé. Vi vill att FBK:s 11- mannafotboll ska innehålla en bra mix mellan glädje, ambition och social gemenskap. På planen ska varje lag inom FBK uppmuntras till att finna samarbeten, sträva efter individuell

Läs mer

Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll. Verksamhet

Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll. Verksamhet 1 Tanken är - Att skapa ett fotbollsintresse för dom yngsta - Att detta intresse ska hålla i så länge som möjligt Verksamhet Söderköpings IK vill genom detta - Skapa en grogrund för föreningens framtid,

Läs mer

Riktlinjer för fotbollsverksamheten inom Ängby IF

Riktlinjer för fotbollsverksamheten inom Ängby IF 6-7 år genom lek med boll aktivera barnen, väcka och stimulera deras intresse för idrott och bollspel samt ge dem en allsidig motorisk träning lära barnen ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler

Läs mer

Nationella spelformer

Nationella spelformer Nationella spelformer 7 mot 7 10-12 år Målsättning med spelformen 7 mot 7 fotbollsaktioner som till exempel att passa, dribbla och skjuta. Sådana förutsättningar är bland annat planens storlek och antalet

Läs mer

ÅRE SLK FOTBOLL. Värdegrund & riktlinjer. Åre Slalomklubb Box Åre Tel: Fax:

ÅRE SLK FOTBOLL. Värdegrund & riktlinjer. Åre Slalomklubb Box Åre Tel: Fax: ÅRE SLK FOTBOLL Värdegrund & riktlinjer ÅRE SLK Fotboll Vår främsta uppgift är att skapa en miljö där barn och ungdomar trivs, mår bra och har roligt. Vi har även som fotbollsklubb ett ansvar att ge en

Läs mer

Fotbollsfilosofi Eskilstuna City FK

Fotbollsfilosofi Eskilstuna City FK Fotbollsfilosofi Eskilstuna City FK För att nå våra målsättningar utvecklar vi och arbetar med en fotbollsfilosofi där viljan att spela underhållande fotboll, ha ett stort bollinnehav, ha ett bra passningsspel

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Karlskrona AIF barn- och ungdomspolicy

Karlskrona AIF barn- och ungdomspolicy Sida 1 (8) Karlskrona AIF barn- och ungdomspolicy gemensamma värdegrunder för såväl lagledare, tränare, föräldrar, barn och ungdomar Sida 2 (8) Barns och ungdomars fotbollsspel bygger på att - de ska ha

Läs mer

Växjö Lakers utbildningsplan för ungdomsverksamhet. Växjö Lakers utbildningsplan för ungdomsverksamhet utgåva

Växjö Lakers utbildningsplan för ungdomsverksamhet. Växjö Lakers utbildningsplan för ungdomsverksamhet utgåva Växjö Lakers utbildningsplan för ungdomsverksamhet Huvudmål Fostra och utveckla ungdomarna ishockeymässigt och socialt. Ungdomarna skall utbildas så att de är representativa föredömen för Växjö Lakers.

Läs mer

SVENSK FOTBOLL. Svenska Fotbollförbundet. 24 Specialdistriktsförbund föreningar spelare

SVENSK FOTBOLL. Svenska Fotbollförbundet. 24 Specialdistriktsförbund föreningar spelare TEORI 1 SVENSK FOTBOLL Svenska Fotbollförbundet 24 Specialdistriktsförbund 3 200 föreningar 500 000 spelare VISION Fotboll Nationalsporten För alla och överallt MÅL FÖR SVENSK FOTBOLL Öka antalet utövare

Läs mer

Stuvsta IFs värdegrunder

Stuvsta IFs värdegrunder Stuvsta IFs värdegrunder Vision: Vi är föreningen som alla vill vara med i. Stuvsta IF verkar för att skapa de bästa förutsättningarna: att utveckla så många fotbollsspelare som möjligt så länge och så

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland. Så spelar vi 9 mot 9. Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland. Så spelar vi 9 mot 9. Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9 mot 9 Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela, Lek och Lär är mottot för all

Läs mer

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll.

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. GAIS barn- och ungdomsfotboll: Ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där alla kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten.

Läs mer

Välkommen till Haverdal IF

Välkommen till Haverdal IF Välkommen till Haverdal IF Riktlinjer för ungdomsverksamheten Våra riktlinjer är en del i vår strävan att vara tydliga med vad vi vill från föreningen, men ska också vara ett stöd för dig som ledare, förälder

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland. Så spelar vi 11 mot 11. Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland. Så spelar vi 11 mot 11. Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11 mot 11 Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll Det året man fyller

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland. Så spelar vi 9 mot 9. Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland. Så spelar vi 9 mot 9. Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9 mot 9 Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela, Lek och Lär är mottot för all

Läs mer

Lönsboda Gymnastik & Idrottsförening. Ungdomspolicy

Lönsboda Gymnastik & Idrottsförening. Ungdomspolicy Lönsboda Gymnastik & Idrottsförening Ungdomspolicy Inledning Detta dokument beskriver LGIFs syn på hur barn- och ungdomsfotbollen ska bedrivas och ska fungera som ett stöd för ledare, spelare och föräldrar.

Läs mer

Barn och ungdomsfotbollen

Barn och ungdomsfotbollen Här kan du läsa om vad vi i FC Gute vill med vår verksamhet för våra barn och ungdomar i föreningen. Det är av stor vikt att alla i föreningen känner till detta och att vi arbetar utifrån våra styrdokument.

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN Inledning bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att spela fotboll i IK Viljan. En bred verksamhet

Läs mer

Den vinröda tråden Näsets SK Nä

Den vinröda tråden Näsets SK Nä Den vinröda tråden Vision och målsättning Vision Näset är en förening för alla som vill träna och spela fotboll. Vi välkomnar både killar och tjejer, så väl barn, ungdom och seniorer, både bredd och topp.

Läs mer

SPELARUTBILDNING ÅR - SPELFORM 7 MOT 7

SPELARUTBILDNING ÅR - SPELFORM 7 MOT 7 SPELARUTBILDNING 10-12 ÅR - SPELFORM 7 MOT 7 Mål: Spelarna ska fortsätta spela fotboll och utveckla sin teknik. Vi tar hänsyn till att spelarna i den här åldern kan genomgå en fysisk utveckling Strategi:

Läs mer

Fagersta Södra IK POLICY

Fagersta Södra IK POLICY Fagersta Södra IK POLICY 2010 1. Vad som gäller för olika åldrar 1.1 Fem-manna: 6-8 år, fotbollsskola 1.2 Sju-manna: 9-12 år 1.3 Elva-manna: 13-14 år 1.4 Elva-manna: 15-16 år 1.5 Elva-manna: Junior 2.

Läs mer

Spelarutbildningsplan Vederslöv/Dänningelanda IF

Spelarutbildningsplan Vederslöv/Dänningelanda IF Spelarutbildningsplan Vederslöv/Dänningelanda IF Inledning V/D IF:s viktigaste uppgift är att långsiktigt bygga och erbjuda en sund lärandemiljö. En sund lärandemiljö är en tillåtande miljö där vi förstår,

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland. Så spelar vi 3 mot 3. Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland. Så spelar vi 3 mot 3. Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 3 mot 3 Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet Spela,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KURSMODUL 2 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNARUTBILDNING C 6-12 ÅR KURSMODUL 2

VÄLKOMMEN TILL KURSMODUL 2 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNARUTBILDNING C 6-12 ÅR KURSMODUL 2 VÄLKOMMEN TILL KURSMODUL 2 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNARUTBILDNING C 6-12 ÅR KURSMODUL 2 2 TRÄNARUTBILDNING C PROGRAM KURSMODUL 2 08.30 10.30 Teori 3 Återkoppling till Webbuppgift 1-6 Att kunna och

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland. Så spelar vi 3 mot 3. Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland. Så spelar vi 3 mot 3. Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 3 mot 3 Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet Spela,

Läs mer

Stuvsta IF sportsliga riktlinjer så många fotbollsspelare som möjligt så länge och så bra som möjligt

Stuvsta IF sportsliga riktlinjer så många fotbollsspelare som möjligt så länge och så bra som möjligt Stuvsta IF sportsliga riktlinjer så många fotbollsspelare som möjligt så länge och så bra som möjligt 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 STUVSTA IF:S VÄRDEGRUNDER... 4 VISION...

Läs mer

Så spelar vi 11 mot

Så spelar vi 11 mot Så spelar vi 11 mot 11 2017 Uppdaterad: 170127 1 Mer utvecklande spel Fokus på helhet Laget samverkar för att prestera Fr.o.m. 15 år är spelarna är mogna för att spela på fullstor plan och då med mer fokus

Läs mer

Så spelar vi 11 mot år 2017

Så spelar vi 11 mot år 2017 Så spelar vi 11 mot 11 15-16 år 2017 1 Mer utvecklande spel Fokus på helhet Laget samverkar för att prestera Fr.o.m. 15 år är spelarna är mogna för att spela på fullstor plan och då med mer fokus på roller,

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Barn och ungdomsfotbollens värdegrund

Barn och ungdomsfotbollens värdegrund Barn och ungdomsfotbollens värdegrund Bygger på att : barn och ungdomar skall ha roligt och idrotta på sina egna villkor Fotbollen skall vara tillgänglig för alla och aktivt bidra till samhällsnyttiga

Läs mer

KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER

KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER Den röda tråden inom breddverksamheten BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLLEN BÖR I FÖRSTA HAND SE TILL ATT ALLA FÅR MÖJLIGHET ATT SPELA FOTBOLL I DEN UTSTRÄCKNING DE VILL, UPPLEVA GLÄDJE

Läs mer

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Bildad 1997-01-01 Ledare Föreningens ledare är det viktigaste verktyget för utvecklingen av föreningens fotbollsverksamhet. För att fotbollsverksamheten ska leda

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland. Så spelar vi 5 mot 5. Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland. Så spelar vi 5 mot 5. Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5 mot 5 Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt Spela, lek och lär är mottot

Läs mer

Så spelar vi 3v3, 5v5 7v7 och 9v9 2017

Så spelar vi 3v3, 5v5 7v7 och 9v9 2017 Så spelar vi 3v3, 5v5 7v7 och 9v9 2017 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Fler fotbollsaktioner Alla skall få vara med Det här dokumentet I det här dokumentet finns sammanfattning

Läs mer

Så spelar vi 3v3, 5v5 7v7 och 9v9 2017

Så spelar vi 3v3, 5v5 7v7 och 9v9 2017 Så spelar vi 3v3, 5v5 7v7 och 9v9 2017 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Fler fotbollsaktioner Alla skall få vara med Det här dokumentet I det här dokumentet finns sammanfattning

Läs mer

Barnverksamheten i Fanna BK

Barnverksamheten i Fanna BK Barnverksamheten i Fanna BK 10-12 år. Spelidé. Vi vill att FBK:s 7- mannafotboll ska innehålla en bra mix mellan glädje, ambition och social gemenskap. På planen ska varje lag inom FBK uppmuntras till

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

Barnverksamheten Fanna BK 8-9 år. 5 manna

Barnverksamheten Fanna BK 8-9 år. 5 manna Vid denna ålder börjar matcher komma då med samlingar (oftast helgerna)som sker geografiskt i Uppland mot andra motståndare. I denna ålder blir det sammandragningar samt eventuellt deltagande i några cuper.

Läs mer

Så spelar vi 11 mot

Så spelar vi 11 mot Så spelar vi 11 mot 11 2017 Uppdaterad: 170404 1 Mer utvecklande spel Fokus på helhet Laget samverkar för att prestera Fr.o.m. 15 år är spelarna är mogna för att spela på fullstor plan och då med mer fokus

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion 2011 DenBlåtråden AnnebergsIF:sUngdomssektion DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsif:sungdomssektionspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF:sUngdomssektion

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

UTVECKLINGSBLOCKET ORGANISATION

UTVECKLINGSBLOCKET ORGANISATION UTVECKLINGSBLOCKET ORGANISATION Utvecklingsblocket är Hammarbys samlingsnamn för föreningens breddfotbollen, blocket består av över 1400 spelare dessa leds av ca 400 ideella föräldraledare. Blocket är

Läs mer

SÅ SPELAR VI 5 MOT 5-FOTBOLL I STOCKHOLM FLICKOR OCH POJKAR 8-9 ÅR

SÅ SPELAR VI 5 MOT 5-FOTBOLL I STOCKHOLM FLICKOR OCH POJKAR 8-9 ÅR SÅ SPELAR VI 5 MOT 5-FOTBOLL I STOCKHOLM FLICKOR OCH POJKAR 8-9 ÅR Bakgrund Vid Svenska Fotbollförbundets representationsmöte 2017 beslutades att nya nationella spelformer ska införas. Från och med 1 januari

Läs mer

IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL

IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL 2013 IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL Målet är enligt IF Örnens värdegrund att erbjuda fotboll som en positiv och meningsfull sysselsättning, så att alla som vill, oavsett förutsättningar

Läs mer

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017 Reymersholms IK Gröna Tråden Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten Beslutad av styrelsen 25/1 2017 1 Syfte Föreningens syfte är att bedriva verksamhet där vi: Spelar

Läs mer

Så spelar vi 3 mot år 2017

Så spelar vi 3 mot år 2017 Så spelar vi 3 mot 3 6-7 år 2017 1 Möjlighet för många planer Alla får vara med Roligt med många bollkontakter Hög aktivitet 3 mot 3 lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket bollkontakt

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK

UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att.. VMA blir i stort sett självförsörjande på seniorspelare (herrar) VMA kan tävla med ett damlag också. VMA blir självförsörjande

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

Välkommen till IK Arvika fotboll!

Välkommen till IK Arvika fotboll! Välkommen till IK Arvika fotboll! Detta dokument skall ligga till grund för IK Arvika Fotbolls utbildningsfilosofi och är en del av vår klubbpolicy. Vårt mål är att alla ledare, spelare och föräldrar skall

Läs mer

F14-16 Flickor Ungdom. Spelar- och föräldramöte

F14-16 Flickor Ungdom. Spelar- och föräldramöte F14-16 Flickor Ungdom Spelar- och föräldramöte Agenda Alsike IF Truppen Träningar Fotbollskunskap Tävling & Aktiviteter Organisation Material Avgifter Spelarregistrering Ekonomi Övrigt, Frågor Verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsinriktning Barn & Ungdomsfotboll

Verksamhetsinriktning Barn & Ungdomsfotboll Verksamhetsinriktning Eneby BK Innehållsförteckning EBK Mål & Inriktning - Värdegrund SvFF Fotbollens spela Lek & Lär - Värdegrund Eneby BK - Vision - Ledstjärnor för verksamheten - Ledstjärnor för ledare

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 5 mot

Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 5 mot Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 5 mot 5 2017 Bohusfotbollen fotboll för alla BUK 2017 utgåva 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt Spela,

Läs mer

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN FOTBOLLSKOLAN ---------------------- SENIORFOTBOLL 1 INLEDNING Den övergripande målsättningen med vår verksamhetsplan är att den skall vara ett levande dokument som

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN JIK FOTBOLL

UTBILDNINGSPLAN JIK FOTBOLL UTBILDNINGSPLAN JIK FOTBOLL Välkommen som ledare till barn- och ungdomsfotbollen i Jomala IK. Du behövs! Vision Vi vill att Jomala IK ska vara ett intressant och lockande alternativ för barn- och ungdomar

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

Så spelar vi 5 mot år 2017

Så spelar vi 5 mot år 2017 Så spelar vi 5 mot 5 8-9 år 2017 1 Bra förutsättningar Jämna matcher Roligt och bra spel Många fotbollsaktioner Alla får vara med 5 mot 5 är på barnens villkor och skall lära dem att spela fotboll på ett

Läs mer

Värdegrund. För oss i Degerfors IF är alla viktiga oavsett roll och vi sätter alltid föreningen främst i både med- och motgång.

Värdegrund. För oss i Degerfors IF är alla viktiga oavsett roll och vi sätter alltid föreningen främst i både med- och motgång. Värdegrund VÄRDEGRUND DEGERFORS IF I Degerfors IF erbjuder vi glädje och utveckling Glädje är en viktig del av verksamheten och skapar en förutsättning till ett livslångt fotbollsintresse. I Degerfors

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Bohuslän Så spelar vi 5-mannafotboll Bohusfotbollen fotboll för alla utg 2 mars 2015 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt Spela,

Läs mer

Så spelar vi 9 mot

Så spelar vi 9 mot Så spelar vi 9 mot 9 2017 Uppdaterad: 170127 1 Bra förutsättningar Hög delaktighet Många fotbollsaktioner Bra och utvecklande spel I 13- och 14-års åldern har spelarna nått en utveckling där de samverkar

Läs mer

ÅRSPLANERING POJKAR 03

ÅRSPLANERING POJKAR 03 ÅRSPLANERING POJKAR 03 Bakgrund: Under ett par år har SvFF arbetat med att FN:s barnkonvention ska ligga till grund för barn- och ungdomsfotbollen. Det har nu godkänts av fotbollsrörelsen och införts i

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling Oranga-tråden Policydokument för Torns IF En förening i utveckling (Rev. A 2012-08-20) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Torns IF:s

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Inledning Målbild Vision Verksamhetsområden Föräldrar Rent spel 5-mannafotboll 7-mannafotboll 9-mannafotboll 11-mannafotboll Föräldrar är viktiga

Läs mer

Så spelar vi 9 mot år 2017

Så spelar vi 9 mot år 2017 Så spelar vi 9 mot 9 13-14 år 2017 1 Bra förutsättningar Hög delaktighet Många fotbollsaktioner Bra och utvecklande spel I 13- och 14-års åldern har spelarna nått en utveckling där de samverkar med fler

Läs mer

SÅ SPELAR VI 7 MOT 7-FOTBOLL I STOCKHOLM FLICKOR OCH POJKAR ÅR

SÅ SPELAR VI 7 MOT 7-FOTBOLL I STOCKHOLM FLICKOR OCH POJKAR ÅR SÅ SPELAR VI 7 MOT 7-FOTBOLL I STOCKHOLM FLICKOR OCH POJKAR 10-12 ÅR Bakgrund Vid Svenska Fotbollförbundets representationsmöte 2017 beslutades att nya nationella spelformer ska införas. Från och med 1

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

Vår målsättning är och har varit i alla år är att vi vill att killarna skall hålla på med sin idrott så länge som möjligt!

Vår målsättning är och har varit i alla år är att vi vill att killarna skall hålla på med sin idrott så länge som möjligt! LB07 P04 (2018) LB07 som klubb LB07 är idag en av Skånes största fotbollsförening med drygt 1 300 aktiva. Målet är att vi skall vara bland Sveriges bästa utbildnings- och utvecklingsmiljöer för unga spelare.

Läs mer

SÅ SPELAR VI 9 MOT 9-FOTBOLL I STOCKHOLM FLICKOR OCH POJKAR ÅR

SÅ SPELAR VI 9 MOT 9-FOTBOLL I STOCKHOLM FLICKOR OCH POJKAR ÅR SÅ SPELAR VI 9 MOT 9-FOTBOLL I STOCKHOLM FLICKOR OCH POJKAR 13-14 ÅR Bakgrund Vid Svenska Fotbollförbundets representationsmöte 2017 beslutades att nya nationella spelformer ska införas. Från och med 1

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland. Så Spelar vi 7 mot 7. Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland. Så Spelar vi 7 mot 7. Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så Spelar vi 7 mot 7 Utifrån SvFF:s NATIONELLA SPELFORMER Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och lär är mottot för all barn-

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM SPELARE OCH FÖRÄLDER I TRANEMO IF FOTBOLL!

VÄLKOMMEN SOM SPELARE OCH FÖRÄLDER I TRANEMO IF FOTBOLL! VÄLKOMMEN SOM SPELARE OCH FÖRÄLDER I TRANEMO IF FOTBOLL! Vi är en ideell förening i Tranemo, med målet att ge barn och ungdomar en aktiv och meningsfull fritidsverksamhet. Alla är välkomna hos oss. BETALA

Läs mer

UTBILDNINGSPLANEN FÖR Spelare och Ledare i

UTBILDNINGSPLANEN FÖR Spelare och Ledare i UTBILDNINGSPLANEN FÖR Spelare och Ledare i 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Utbildningsstege för ledare Planering Åldersgrupp 6 8 år ( Poolspel ) Åldersgrupp 7 9 år ( Poolspel ) Åldersgrupp 10 11 år

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNARUTBILDNING B UNGDOM KURSMODUL 1:1

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNARUTBILDNING B UNGDOM KURSMODUL 1:1 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNARUTBILDNING B UNGDOM KURSMODUL 1:1 2 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS TRÄNARUTBILDNING 3 TRÄNARUTBILDNING B UNGDOM Med ungdomar i fokus Ungdomars utveckling Beskrivning

Läs mer

FÖRÄLDER TILL BARN I ÖJERSJÖ IF MER ÄN BARA FOTBOLL. sida 1

FÖRÄLDER TILL BARN I ÖJERSJÖ IF MER ÄN BARA FOTBOLL. sida 1 FÖRÄLDER TILL BARN I ÖJERSJÖ IF MER ÄN BARA FOTBOLL sida 1 Vad innebär det att vara förälder till barn i Öjersjö IF? Först vill vi säga att vi är väldigt glada över att ni har valt att ge oss förtroendet

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Arbetsplan för distriktslagsverksamhet inom Västerbottens Fotbollförbund Innehåll

Arbetsplan för distriktslagsverksamhet inom Västerbottens Fotbollförbund Innehåll Arbetsplan för distriktslagsverksamhet inom Västerbottens Fotbollförbund Innehåll Målsättning Värdegrund Arbetsbeskrivning DFK Förutsättningar för ett DFK uppdrag Årsplan för distriktslagen Praktiska frågor

Läs mer

Verksamhetsplan säsongen 2017

Verksamhetsplan säsongen 2017 Roslagsbro IF U15 Verksamhetsplan säsongen 2017 1. Inledning Detta dokument är en förklaring som gäller för samtliga spelare, tränare och föräldrar involverade i Roslagsbro IF U15 Syftet med dokumentet

Läs mer

Forssa BK Dalkurd FF

Forssa BK Dalkurd FF Dalkurd FF Ungdom Förväntningar på dig som spelare Säsongen 2018 - 2 - Att vara del av Dalkurd FF/: Vi vill bedriva en målinriktad fotbollsutbildning med långsiktig och individuell planering. Vi vill värna

Läs mer

KIF Örebro Spelarutbildningsplan

KIF Örebro Spelarutbildningsplan KIF Örebro Spelarutbildningsplan 6-9 år Fotbollsglädje Vår spelarutbildningsplan är baserad på Svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan och uppfyller det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundets

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

Sammanfattning om lagets möte

Sammanfattning om lagets möte Sammanfattning om lagets möte Välkommen till fotbolls-säsong 2017! I torsdags samlades laget för att diskutera viktiga saker angående planeringen om den kommande säsongen och lagets funktion. Karin, Athan,

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

KIF Örebro Spelarutbildningsplan

KIF Örebro Spelarutbildningsplan KIF Örebro Spelarutbildningsplan 9-12 år Lära för att träna Vår spelarutbildningsplan är baserad på Svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan och uppfyller det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundets

Läs mer

FÖRÄLDER TILL BARN I ÖJERSJÖ IF MER ÄN BARA FOTBOLL. sida 1

FÖRÄLDER TILL BARN I ÖJERSJÖ IF MER ÄN BARA FOTBOLL. sida 1 FÖRÄLDER TILL BARN I ÖJERSJÖ IF MER ÄN BARA FOTBOLL sida 1 Vad innebär det att vara förälder till barn i Öjersjö IF? Först vill vi säga att vi är väldigt glada över att ni har valt att ge oss förtroendet

Läs mer