SMEDBY AIS. - Toppidrott på bredden -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMEDBY AIS. - Toppidrott på bredden -"

Transkript

1 VÅR VISION Vi följer inte bara med i utvecklingen, vi vill istället kliva fram och vara de som driver utvecklingen, vi vill vara föreningen för alla att ta efter. VÅR MISSION Toppidrott på bredden Vi ska utveckla människor som vill spela fotboll, vi vill förädla den viljan och ambitionen som finns i oss alla. De som är med i vår förening ska alla kunna utveckla sitt intresse för fotboll såväl på topp, bredd, motion eller som ledare och tränare. Vi utvecklar människor utifrån individens ambition vi bygger individen genom laget. MÅL Vara den största barn- och ungdomsföreningen i Östergötland varje år. Prioritera individens utveckling före lagets resultat i SAIS barn- och ungdomsverksamhet. Erbjuda individuellt anpassad verksamhet till och med 19 års ålder. Erbjuda ett breddspår för de som vill spela fotboll på egna villkor. Erbjuda ett utvecklingsspår för de som vill satsa mer på sin fotboll. Utveckla en allsvensk Dam- och Herrspelare vart femte år. Sikta mot elitettan för Dam A-laget. Sikta mot division 1 för Herr A-laget. Överordnat A-lagens resultat är 1-3 nedan: Ha en god ekonomi i balans. Bedriva en jämställd verksamhet för flickor och pojkar. Bestå av minst 60 % SAIS-spelare i respektive A-trupp. SAIS-spelare = har spelat i föreningen minst 5 år. VÄRDEGRUND Vår värdegrund utgår ifrån: ÖPPENHET Vi är öppna för barn och ungdomar som vill spela fotboll och har ambitioner eller bara vill prova på, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning. GLÄDJE Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. TRYGGHET Vår miljö är välkomnade och positiv, vårt ledarskap är humanistiskt för att skapa välbefinnande och glädje Det är vår egen fantasi inget annat som sätter gränsen för hur långt vi kan hoppas nå i framtiden. Charles F. Kettering 1 Smedby AIS 2019

2 METOD En jämställd fotbollsverksamhet. Stegvis anpassning till seniorfotbollen. Rekrytering av ledare med en positiv människosyn och ambitioner att utveckla sin kompetens. Tydlig information till föräldrar och spelare om utvecklings- och föreningsfrågor, om vad som förväntas. Fortlöpande tränarutbildning. Hög kvalitet på all träning. Tydliga delmål och riktlinjer för ledare och spelare. En väl genomtänkt och samtidigt föränderlig utbildningsplan. TRÄNING Individens utveckling ska vara målet med all träning i SAIS (från bollek till A-trupp). All träning i SAIS ska ha ett syfte. Huvudledaren ansvarar för träningsplanering enligt SAIS spelarutbildningsplan. Huvudledaren säkerställer att alla spelare i årskullen erbjuds samma utbildning. Samarbete i och mellan åldersgrupperna. T ex i form av träningar tillsammans, extraträningar med annan grupp eller separata och individanpassade extraträningar. Föreningen förespråkar lyhördhet och kommunikation mellan ledare, föräldrar och spelare. Föreningen eftersträvar en trygg social miljö där individens utveckling står i centrum. Föreningen är positiv till att barnen ägnar sig åt fler idrotter än fotboll. Stöd för träningsupplägg: Svenska FF:s material C-diplom, ÖFF:s spelarutbildningsplan, Supercoach, Coerver Coaching. MATCH Huvudledaren säkerställer att alla spelare i årskullen erbjuds likartad matchning till och med 15 år. Vi vill ha en rättvis och samtidigt ur utbildningssyfte utvecklande inriktning för våra aktiva när det kommer till deltagande i match. Matchtillfället ska vara veckans höjdpunkt. Skapa en utvecklingsmiljö med glädje/mod. Träningarna isolerat räcker inte för att ge spelarna en bra fotbollsutbildning. Spelarna måste få testa sina färdigheter i match. Träningen och matchen hänger ihop. Alla spelare som vill måste få vara delaktiga även i matcher för att vilja fortsätta med fotboll. Allt deltagande i cuper gäller de som är sanktionerade och godkända av SvFF/ÖFF och följer SAIS riktlinjer i match. Öva först på de små tingen och fortsätt sedan med de större Epiketos 2 Smedby AIS 2019

3 5 6 ÅR METOD Spelet fotboll ska upptäckas på ett naturligt och lekfullt sätt. Leken som inlärningsmetod är prioriterad. Flickor och pojkar i samma grupp. Genom lek med boll aktivera barnen, väcka och stimulera deras intresse för idrott och bollspel. Träna med syfte att behärska kroppens olika rörelsemönster vilket ger en bra grund för långsiktig utveckling i fotboll. Indelning i grupper görs vid varje tillfälle utifrån förskoletillhörighet. Lära barnen ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler. Rekrytera spelare till SAIS verksamhet. Skapa intresse för fotboll, bollspel och för SAIS. Rekrytera ledare till SAIS verksamhet och erbjuda dem en grundläggande ledarutbildning. RIKTLINJER Bollekskola en gång i veckan under utomhussäsongen och varannan vecka under inomhussäsongen. Väl anpassade, varierade och lekfulla övningar med betoning på bollekar efter ett pedagogiskt utformat program i SAIS handledning för bollekskolan. Grupper om högst sex barn/ledare. Högst tre utespelare i varje lag under spel. Bollstorlek två. Uppmuntra lek med boll hemma. I januari det året man fyller 7 år blir kommande 7-åringar (flickor och pojkar) en grupp och tränar/leker varannan vecka i Rambodalshallen. Den andra träningsgruppen blir då samtliga barn som fyller 5-6 år det året. Fokus ligger nästan helt och hållet på bollen! Spelarna driver bollen framåt, vänder och dribblar! Ställ upp som ledare om Du anser Dig ha tid och intresse! Unna dig glädjen av att delta i barnens aktiviteter och att på ett positivt sätt påverka och följa barnens utveckling! 3 Smedby AIS 2019

4 7 ÅR METOD Spelet fotboll ska upptäckas på ett naturligt och lekfullt sätt. Leken som inlärningsmetod är prioriterad. Genom lekfull träning, anpassad efter spelarnas förmåga, stimulera spelarnas intresse för fotboll. Ge spelarna en grundläggande fotbollsteknik och en allsidig motorisk träning. Lära spelarna att ta hänsyn till varandra och att respektera regler. Utbildningskrav för tränarna: se ledarsidan. Stimulera föräldrarna att på olika sätt stödja verksamheten. RIKTLINJER I januari året man fyller 7 år bildar flickor och pojkar en gemensam träningsgrupp. Fr o m utesäsongen (start i maj) när man fyller 7 år bildar flickor och pojkar egna träningsgrupper. I träningsgrupperna delas spelarna in utifrån t ex skoltillhörighet, dock ska barn från olika geografiska områden blandas. Vi strävar efter att varje barn ska känna sig bekväm med nära kompisar samt indelas med andra barn. Vi vill skapa inkludering mellan olika områden samtidigt som vi skapar trygghet och tillit. Träningsgrupper innehåller ca barn, och delas in enligt SAIS lag svart, lag vit och lag gul. Ombildning av grupper kan ske dels på grund av tillkomst av nya spelare samt avhopp av spelare och ledare. Vid grupp- och lagombildning ska spelare få vara tillsammans med minst 3-5 kompisar i laget för att behålla tillit och trygghet. Träning Fotboll en gång i veckan. Betoning på lek och funktionell teknik enligt SAIS utbildningsplan. Träna med syfte att behärska kroppens olika rörelsemönster vilket ger en bra grund för långsiktig utveckling i fotboll. Grupper om högst sex spelare/ledare. Högst tre utespelare i varje lag under spel, som leder till många bollkontakter. Bollstorlek tre. Instruktion enbart på träningsperiodens tema enligt SAIS utbildningsplan. Uppmuntra till träning hemma. Match 3 mot 3 - utan serietabell. Lokala sammandrag. Jönsbergska Cup. Lokala cuper. Instruktion enbart på träningsperiodens tema. Fokus ligger nästan helt och hållet på bollen! Spelarna driver bollen framåt, vänder och dribblar! När bollen närmar sig motståndarnas mål är viljan att skjuta stor! Barnen skjuter ofta och från alla möjliga och omöjliga lägen! Passningsspelet är begränsat av flera anledningar, bland annat av brist på erfarenhet men också på grund av ett begränsat synfält! Uppmuntra och stimulera spelarnas naturliga vilja att dribbla, kämpa och göra mål i spelsituationer! Använd många småplaner samt cirkelövningar för att skapa aktivitet - undvik kolonnövningar! Stimulera individuella prestationer istället för att ställa krav på lagspel och passningsspel! 4 Smedby AIS 2019

5 8-9 ÅR METOD Genom lekfull träning, anpassad efter spelarnas förmåga, stimulera spelarnas intresse för fotboll. Utveckla spelarnas fotbollsteknik. Lära spelarna att ta hänsyn till varandra och att respektera regler. Utbildningskrav för tränarna: se ledarsidan. Uppmuntra föräldrarna till ett aktivt stöd för verksamheten. Ombildning av grupper kan ske dels på grund av tillkomst av nya spelare samt avhopp av spelare och ledare. Vid grupp- och lagombildning ska spelare få vara tillsammans med minst 3-5 kompisar i laget för att behålla tillit och trygghet. RIKTLINJER Träning Fotboll 8 år en gång i veckan under innesäsongen, från utesäsongen 8 år två gånger i veckan. Betoning på funktionell teknik och anfallsspel enligt SAIS utbildningsplan. Grupper om högst åtta spelare/ledare, små numerärer leder till aktiva spelare. Högst tre utespelare och en målvakt i varje lag under spel, det leder till många bollkontakter. Bollstorlek tre. Beröm lyckade aktioner från träningsperiodens tema enligt SAIS utbildningsplan. Uppmuntra träning hemma. Match Fem mot fem - utan serietabell. Fem mot fem i lokala sammandrag. Jönsbergska Cup. Distriktscuper. Alla som vill får delta. Ingen toppning /nivåindelning får förekomma. Lika speltid. Optimalt antal spelare per lag är 7 stycken 6 utespelare + 1 målvakt. Låt alla spelare prova alla positioner. Alla är anfallsspelare när vi har bollen alla är försvarsspelare när motståndarlaget har bollen. Låt spelarna turas om att starta matcher. Beröm lyckade aktioner från träningsperiodens tema. Alla provar målvaktsspel. Låt spelarna turas om att ta fasta situationer från match till match (hörnor, sidlinjespark, frisparkar, straffar). Barnens fokus ligger nästan helt och hållet på bollen! De driver bollen framåt, vänder och dribblar! När bollen närmar sig motståndarnas mål är viljan att skjuta stor! Barnen skjuter ofta och från alla möjliga och omöjliga lägen! Passningsspelet är till en början begränsat men ju större vana och erfarenhet spelarna får av fotboll desto mer ökar förståelsen och kunskapen även i den delen av spelet! Gläds med spelarna då de lyckas i match med moment som de lärt sig på träning! Se matchen som en viktig träning och som ett led i spelarnas fotbollsutbildning! Stimulera individuella prestationer istället för att ställa krav på lagspel och passningsspel! Hjälp spelarna - då de är mogna för det att själva upptäcka fördelarna med samarbete i spel! Påminn föräldrarna om att individuell utveckling är viktigare än matchresultat! Betrakta inte barnen som små vuxna! 5 Smedby AIS 2019

6 10-12 ÅR METOD Genom lekfull träning, anpassad efter spelarnas förmåga, stimulera och utveckla funktionell fotbollsteknik och spelförståelse. Lära spelarna att ta hänsyn till varandra och att respektera regler. Teori genom lärgrupper: laganda, rätt och fel, stress och press, spelarutveckling och anfallsspel. Utbildningskrav för tränarna: se ledarsidan. Stimulera föräldrarna till ett fortsatt aktivt stöd för verksamheten. Ombildning av grupper kan ske dels på grund av tillkomst av nya spelare samt avhopp av spelare och ledare. Huvudledaren ansvarar för rotering i grupperna, där spelarens trygghet är prioriterat. RIKTLINJER Träning Två gånger i veckan med laget. Från 10 år erbjuds spelarna som vill träna mer, ett extra teknikpass/vecka tillsammans med andra årskullar. Betoning på funktionell teknik och anfallsspel enligt SAIS utbildningsplan. Introduktion i försvarsspel enligt SAIS utbildningsplan. Grupper om högst tio spelare/tränare. Högst fem utespelare och en målvakt i varje lag under spel. Bollstorlek fyra. Individanpassning kan förekomma i träningen. Instruktionen har som utgångspunkt träningsperiodens tema enligt SAIS utbildningsplan. Uppmuntra till träning hemma. Match Sju mot sju - utan serietabell. Sju mot sju i lokal serie. Jönsbergska Cup. Distriktscuper och regionala cuper. Instruktionen har som utgångspunkt träningsperiodens tema. Alla som tränar (ca 1 ggr/vecka) ska få spela matcher, hänsyn skall tas till annat idrottsutövande. Ingen toppning /nivåindelning får förekomma. Lika speltid. Optimalt antal spelare per lag är 10 stycken 9 utespelare + 1 mv. Ur utbildningssyfte är matchen en viktig del, för att få bästa möjliga fokus vid matchtillfälle så är antal spelare enligt ovan att önska. Alla spelar 2 av 3 perioder. Låt spelarna turas om att starta matcher. Låt spelarna prova olika positioner. Låt alla som vill turas om att vara mv. Låt spelarna turas om att ta fasta situationer från match till match (hörnor, inkast, frisparkar, straffar). Den gyllene åldern för motorisk inlärning och utveckling av tekniska färdigheter! Spelarna börjar förstå att spelet fungerar bättre om de samarbetar! Bollhållaren försöker att vara rättvänd och medspelarna söker upp öppna ytor för att kunna ta emot passningar efter marken! Det kollektiva spelet med få spelare som är nära varandra börjar ta form! De flesta målen görs vid frilägen efter djupledsspel och vid 1 mot 1-situationer eller vid distansskott! Försvarsspelet karaktäriseras fortfarande av att flera spelare jagar bollhållaren, det sker spontant och utan större planering eller samarbete! Sträva efter att skapa en känsla av trygghet hos spelarna så att de vågar missa och vågar försöka först då kan de ju lyckas och därmed utvecklas på ett positivt sätt! 6 Smedby AIS 2019

7 13-15 ÅR METOD Genom rolig och meningsfull träning, anpassad efter spelarnas förmåga, stimulera och utveckla spelarnas fotbollskompetens. Teori genom lärgrupper: fair play, att vara domare, domarutbildning, kost, skador, positivt tänkande, anfalloch försvarsspel. Stimulera föräldrarna till ett fortsatt stöd genom olika projekt och insatser. Utbildningskrav för tränarna: se ledarsidan. RIKTLINJER Träning Två till tre gånger i veckan med laget. Spelare som vill träna mer erbjuds extraträning i form av spelförståelse- och fysträning. Samarbete mellan åldersgrupperna. T ex i form av: träningar tillsammans, extraträningar med annan grupp, separata individanpassade extraträningar (teknik, spelförståelse eller fysträning). Betoning på funktionell teknik och anfallsspel samt utveckling av försvarsspel enligt SAIS utbildningsplan. Grupper om högst tolv spelare/tränare. Högst sex utespelare och en målvakt i varje lag under spel. Bollstorlek fyra 13 år. Bollstorlek fem från 14 år. Individanpassning i träning förekommer. Instruktionen har som utgångspunkt träningsperiodens tema enligt SAIS utbildningsplan. Uppmuntra träning hemma. Match 9 mot 9 med serietabell år. 11 mot 11 med serietabell från 15 år. I lokal serie. Distrikts-, regionala- och/eller nationella cuper. Instruktionen har som utgångspunkt träningsperiodens tema. Alla som tränar (minst 1 ggr/vecka) ska få spela matcher, hänsyn ska tas till annat idrottsutövande. Individanpassning i lag för att möjliggöra utvecklande matchmiljö för alla. Ingen toppning /nivåindelning får förekomma. Sträva efter lika speltid och om möjligt hela perioder. Låt spelarna turas om att starta matcher. Låt spelarna prova olika positioner, men positioner börjar renodlas. Optimalt antal spelare per lag: 9 mot 9 är 13 st 12 utespelare + 1 målvakt. 11 mot st utespelare målvakter. Ur utbildningssyfte där matchen är en viktig del och för att få bästa möjliga fokus vid matchtillfälle så är antal spelare enligt ovan att önska. Spelarna börjar nu att tydligt samarbeta för att lösa olika situationer! I anfallsspelet samverkar spelarna för att ta sig framåt och göra mål! Eftersom ungdomarna blir starkare och snabbare kan man nu variera längden på passningarna vid till exempel spelvändningar, omställningar och djupledsspel! I försvarsspelet arbetar spelarna tillsammans för att ta tillbaka bollen och hindra motståndarna från att göra mål! Närmaste spelare pressar medans övriga i lagdelen täcker ytor! Kollektiva förflyttningar blir allt tydligare ju större erfarenhet och kunskap spelarna får av fotboll! 7 Smedby AIS 2019

8 16 19 ÅR METOD Här erbjuds spelare två spår. Spår ett är lugnare spår där spelare erbjuds träning en till två gånger per vecka. I spår två ställer vi krav på närvaro. I båda spåren kan det bli träning och match med äldre eller yngre. Motivera föräldrarna till ett fortsatt stöd genom olika projekt och insatser. SPÅR ETT: SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT - SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT Genom en variationsrik, rolig och intensiv träning med tonvikt på funktionell teknik i fart samt spelförståelse utveckla spelarnas fotbollskunnande. Utbilda och utveckla spelare för att tycka att SAIS och fotboll är roligt. Lägga grunden för ett livslångt idrottande. Motivera spelarna till fortsatt Fair Play. Utbildningskrav för tränarna: se ledarsidan. SPÅR TVÅ: SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT - SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT - SÅ BRA SOM MÖJLIGT Genom en variationsrik, rolig och intensiv träning med tonvikt på funktionell teknik i fart samt spelförståelse utveckla spelarnas fotbollskunnande. Genom specialträning, anpassad efter spelarnas förmåga, utveckla spelares spetskompetens. Samarbete med skolor. Utbilda och utveckla spelare för i första hand spel till SAIS A-lag. Lägga grunden för ett livslångt idrottande. Motivera spelarna till fortsatt Fair Play. Teori genom lärgrupper: föreningen, försvarsspel, anfallsspel. Utbildningskrav för tränarna: se ledarsidan. RIKTLINJER Träning Spår ett 1-2 gånger i veckan (här styr spelaren). Betoning på funktionell teknik. Grupper om tolv spelare/tränare. Utveckling av spelförståelse. Antal spelare i spelträning bör varieras så att det tillgodoser, å ena sidan kravet på många bollberöringar, hög intensitet och mycket deltagande i spel och å andra sidan kravet på spelarnas förmåga att rätt utnyttja planens ytor i 11-mannaspel. Träning Spår två 3-5 gånger per vecka hänsyn kan tas till idrott i skola. Betoning på funktionell teknik och spelförståelse enligt SAIS utbildningsplan. Grupper om tolv spelare/tränare. Anpassad fysisk träning enligt SAIS utbildningsplan och efter individuella behov. Antal spelare i spelträning bör varieras så att det tillgodoser, å ena sidan kravet på många bollberöringar, hög intensitet och mycket deltagande i spel och å andra sidan kravet på spelarnas förmåga att rätt utnyttja planens ytor i 11-mannaspel. 8 Smedby AIS 2019

9 Match Spår ett 11 mot 11 Östgöta serier Distrikts-, regionala- och/eller nationella cuper. Alla som tränar (ca 1 ggr/vecka) ska få spela matcher. Hänsyn ska tas till annat idrottsutövande. Individanpassning i lag för att möjliggöra utvecklande matchmiljö för alla. Lika speltid. Match Spår två 11 mot 11. Prioritera regionala ungdomsserier. Prioritera DM (SM) Distrikts-, regionala- och/eller nationella cuper. Introduktion i seniorernas arbetssätt. Instruktionen har som utgångspunkt träningsperiodens tema. Laguttagningarna blir successivt mer seniorbetonade: Det innebär att spelarnas fallenhet för fotboll får större betydelse, men det innebär också att alla som visar rätt inställning till träning och match får spela i godtagbar omfattning i något av lagen. Att särskild hänsyn tas till spelare som ligger efter i fysisk utveckling. Att yngre, tillfälligt uppflyttade spelare kan få spela i mindre omfattning eller stå över helt men de ska då spela även i det ordinarie laget. Fair Play Vi vill varandras framgång! Respekt visas för att föreningar och individer har olika förutsättningar! Diskriminering, trakasserier och mobbning ska aktivt motverkas! Vuxna är goda förebilder för barn och ungdomar! Fotbollens regler efterlevs och domarens beslut respekteras! Sätt individuell utveckling före kortsiktiga lagresultat det kan skilja fem år i fysisk och psykisk utveckling mellan spelare i samma ålder! Glädjen att spela måste alltid vara viktigare än resultatet! 9 Smedby AIS 2019

10 SPELARE SPELARE SAIS spelare Betalar föreningsavgift för att få spela match (se ÖFF Representationsbestämmelser 1 kap, 1 ). Gör sitt bästa utifrån sin egna förmåga. Passar tider. Visar respekt för föreningens anläggning och material. Föregår med gott exempel. Är lyhörd vilja att lära sig. Följer de regler som respektive åldersgrupp kommit fram till gällande t ex: meddela när man inte kan komma på träning/match genom att svara på kallelser. Tar del av SAIS föreningsidé/riktlinjer/policy samt stå bakom denna. NY SPELARE Varför begränsar vi intag till särskilda perioder: För att starten i laget ska bli bra är introduktionen i SAIS viktig för alla! Den är svårt att genomföra under pågående högsäsong. Antalet spelarövergångar under pågående säsong har de senaste åren ökat markant. Vi vill undvika att andra lag får svårt att klara sina anmälda lag i seriespel p g a att spelare väljer att börja hos oss under pågående säsong. Under december-februari varje år planeras det i vilka serier man ska vara med i och man utgår givetvis från hur många spelare man har i sina trupper. Undantag kan göras vid särskilda omständigheter och nya spelare kan tas in under pågående högsäsong, detta ska i så fall godkännas av klubbledning. Följande riktlinjer gäller när ny spelare vill börja: Nya spelare är upp t o m det år man fyller 7 år välkomna när som helst på året. Fr o m 8 års ålder är nya spelare välkomna 1/11 31/1, 1-31/7. Nya spelare anmäler intresse för spel i SAIS, genom att fylla i personuppgifter: Bli medlem SAIS kontaktar er och ni erbjuds prova upp till 3-4 träningstillfällen. Vid 5:e tillfället skall vårdnadshavare följa med för att stämma av hur allt fungerat samt att vårdnadshavare är informerad och accepterar de förväntningar vi har på vårdnadshavare/spelare. Vårdnadshavare ska ha tagit del av SAIS föreningsidé/riktlinjer som finns på hemsidan. Snarast skall föreningsavgift eller del av föreningsavgift enligt överenskommelse erläggas. När medlems- och aktivitetsavgift är betald är man välkommen att spela match. Intyg för registrering, krävs för spelare fr o m det året man fyller 12 år t o m det året man fyller 14 år: Intyg om licensiering, krävs för spelare fr o m det året man fyller 15 år. Dokumenten finns på Klicka på föreningen och sedan på ny spelare osv. 10 Smedby AIS 2019

11 LEDARE Ledarna har SAIS:s uppdrag att utbilda spelarna och leda lagen. Detta kan ibland medföra svåra överväganden och beslut som inte alltid kan tillgodose allas önskemål. Vid eventuella problem skall de i första hand tas upp med berörda ledarna. Sakliga och öppna diskussioner i positiv anda kan lösa det mesta! UTBILDNINGSKRAV FÖR LEDARE Huvudledaren 7-11 år Tränarutbildning C ungdom Fotbollsledare 8 år och äldre Tränarutbildning C ungdom. Huvudledaren 12 år och äldre Tränarutbildning B ungdom 7 år Spelformsutbildning 3 mot 3, samtliga ledare. 8-9 år Spelformsutbildning 5 mot 5, samtliga ledare år Spelformsutbildning 7 mot 7, samtliga ledare år Spelformsutbildning 9 mot 9, samtliga ledare. 15- år Spelformsutbildning 11 mot 11, samtliga ledare. FÖRENINGENS REKOMMENDATIONER FÖR LEDARUTBILDNING UTÖVER UTBILDNINGSKRAVEN Fotbollsledare år Tränarutbildning B ungdom. Fotbollstränare år Tränarutbildning A ungdom. A-lagstränare UEFA A. LEDSTJÄRNOR SAIS ledare/tränare Är medlemmar i SAIS. Bär aktuell SAIS-utrustning då de representerar SAIS i träning och match. Följer SAIS riktlinjer för ungdomsverksamheten. Följer SAIS utbildningsplan och verkar gärna för att den skall förbättras och utvecklas. Samarbetar med alla ledare och spelare i SAIS i positiv anda för allas trivsel och för klubbkänslan. Verkar för samarbete mellan flick- och pojkfotbollen. Verkar för samarbete och informationsutbyte med samarbetsföreningar, SvFF, ÖFF och fotboll i skolan. Planerar träningarna med intresse och omtanke. Instruerar spelarna på ett positivt sätt under träning och match. Utbildar spelarna i fotbollens grunder och sätter spelarens utveckling före matchresultat och tabellplacering. Stimulerar spelares vinnarinstinkt och intresse för fotboll. Ser matchen som ett viktigt träningspass - ett led i spelarnas utbildning till seniorspelare. Låter spelarna prova olika platser i lagen för att ge dem en allsidig fotbollsutbildning, men uppmuntrar även specialisering då det är lämpligt för att utveckla spelares spetskompetens. Arbetar för hälsosamma levnadsvanor fri från tobak-, alkohol- och narkotika. Tänker på att ungdomars fysiska och psykiska utveckling varierar, vilket innebär att en sent utvecklad spelare på lång sikt kan ha väl så goda förutsättningar att lyckas som en tidigt utvecklad spelare. 11 Smedby AIS 2019

12 VÅRDNADSHAVARE Som vuxen har du ett stort inflytande över barnen. Du kan påverka barnens förhållande till idrotten, föreningslivet, ledare och lagkamrater. Ditt stöd behövs, men du behöver insikt om föreningens mål, delmål och riktlinjer SAIS har här ett informationsansvar. Föreningsansvarig och ledarna i respektive lag ska anordna sammankomster och informera om de mål, delmål och riktlinjer som gäller för verksamheten SAIS vårdnadshavare. tar del av SAIS föreningsidé/riktlinjer/policy samt står bakom denna - Toppidrott på bredden! ser verksamheten i ett långt perspektiv, där lagens resultat kommer i andra hand. betraktar inte barnen som "små vuxna", varje individ är unik och utvecklas olika vad gäller fysisk, psykiskt och socialt. följer de regler som respektive åldersgrupp kommit fram till (och hjälper sitt barn med detta) gällande t ex: - meddela när man inte kan komma på träning/match. - svara på kallelser som skickas ut via lagens hemsidor. - hjälpa till med skjutsande till träningar/matcher/aktiviteter. respekterar ledarna och ledarnas beslut. Vill Du ta upp eventuella frågor om verksamheten gör det med berörda ledare eller tränare efter träning eller match eller vid SAIS sammankomster/möten. till barn med särskilda behov får räkna med att hjälpa till i verksamheten, om våra ledare saknar erforderliga specialkunskaper. MEDVERKAN Vårdnadshavare deltar (obligatoriskt) på informationsmöten som ni kallas till i åldersgruppen/föreningen. SAIS ska stimulera lämpliga vuxna att bli ledare - ett meningsfullt engagemang för barn och ungdomar. SAIS står för utbildningen. Ställer upp på de vuxenuppdrag som åldersgruppen förväntas göra i föreningen. T ex kioskvecka, matcharrangemang, cup-funktionärer mm. SAIS ska motivera föräldrarna att medverka i verksamheten genom sammankomster, projekt och lärgrupper, för allas trivsel och för att förstärka lagens ekonomi. Föräldrar i SAIS följer Fair Play: Hejar på och stöttar vårt lag! Hejar och uppmuntrar till schyst spel! Vi vill varandras framgång! Respekt visas för att föreningar och individer har olika förutsättningar! Diskriminering, trakasserier och mobbning ska aktivt motverkas! Vuxna är goda förebilder för barn och ungdomar! Fotbollens regler efterlevs och domarens beslut respekteras! Sätt individuell utveckling före kortsiktiga lagresultat det kan skilja fem år i fysisk och psykisk utveckling mellan spelare i samma ålder! Glädjen att spela måste alltid vara viktigare än resultatet! 12 Smedby AIS 2019

13 EKONOMI För att få spela och träna i SAIS betalar varje spelare föreningsavgift. SAIS står för: Idrottsförsäkring (Folksam). Avgifter till förbundet o Anmälningsavgifter seriespel och DM. Övriga avgifter till fotbollsförbund. Domartillsättningsavgift. Träningstider/matchtider enligt riktlinjer. Skötsel av anläggning. Kansli/administration. SvFF:s tränarutbildningar samt övriga fortbildningar som rekommenderas av föreningen. Ledarkläder till nya ledare samt ett gemensamt kit per år till samtliga ledare. Utvalt av föreningen i samråd med leverantör. Material. Matchtröja. 13 Smedby AIS 2019

14 UTDRAG UR SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELA LEK OCH LÄR. I varje distrikt finns det föreningar som bedriver verksamheten för alla spelare. I Sverige finns det drygt föreningar och cirka en halv miljon spelare. Alla fotbollsspelare i Sverige måste vara medlem i en förening för att få spela match. För föreningen är det viktigt att alla spelare som inleder en säsong även fullföljer säsongen. Detta eftersom föreningen annars får problem med att slutföra sina serier och samtidigt säkerställa att alla spelare får spela lagom antal matcher. Det går bra att vara medlem i en förening även om man inte är spelare. Föräldrar som har barn i föreningen och före detta spelare är exempel på medlemmar som är med för att stödja föreningens verksamhet. I en del föreningar har varje medlem en röst när föreningen väljer styrelse, vilket görs en gång om året på föreningens årsmöte. I Smedby AIS är man röstberättigad från de år man fyllt 15 och betalt medlemsavgift. Föreningens tillgångar Föreningar får bidrag från staten för att de erbjuder en fritidssysselsättning för barn och ungdomar. Detta bidrag täcker inte alla kostnader som finns för bland annat planhyror och inköp av fotbollsmaterial. Varje förening behöver därför skaffa egna resurser för verksamheten vilket ofta sker genom till exempel medlemsavgifter, sponsring och evenemang. Kostnaden för att vara medlem i en förening varierar mellan olika föreningar beroende på vilka kostnader föreningen har och hur mycket pengar föreningen får in på annat sätt. Medlemsavgiften måste vara betald i rätt tid för att man ska få tillgång till sina rättigheter som medlem (t.ex. rösta på årsmötet eller spela match). Ett medlemskap gäller i ett år och behöver sedan förnyas. Föreningens största tillgång är medlemmar som gör arbetsinsatser för föreningen utan ekonomisk ersättning. Genom att inte betala lön för det arbete som görs av exempelvis ledare vid träningar och matcher, styrelsemedlemmar i det strategiska arbetet och övriga medlemmar vid evenemang, sparar föreningen mycket pengar som bland annat gör det möjligt att ha låga medlemsavgifter. Alla medlemmar är välkomna att vara med och hjälpa till i föreningen efter sina förutsättningar. Man behöver inte ha någon förkunskap om fotboll eller ha spelat fotboll själv för att göra stor nytta i en förening utan alla kan hjälpa till på sitt sätt. 14 Smedby AIS 2019