Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)"

Transkript

1 Örebro universitet Sociologi Kompetensområde: Miljö, natur, expertis Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Områdesbeskrivning: Inom nutida sociologisk forskning finns ett ökat intresse för frågor som rör miljöproblem, risker och uppfattningar om natur. Det är dock viktigt att påpeka att människans relation till naturen och hennes reflektion över denna relation under lång tid har varit en viktig fråga för sociologin. Inom kompetensområdet Miljö, natur och expertis studeras frågor som handlar om reglering av gränsöverskridande miljöproblem, expertisens och medborgarens roll i dagens miljöpolitik, samt människans relation till sin omgivning med fokus på hur samhälle och natur samt hur människa och natur konstrueras i relation till varandra. Delar av forskningen (Lidskog, Uggla) sker vid det mångvetenskapliga forskningscentrat Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS ) Forskningsprojekt Expertise, democracy and environmental regulation A Comparative Study, , (Formas 2,3 Mkr) [Rolf Lidskog] Processionary Moth Governance. When, why and how should society intervene in natural biological systems?, (Formas, 3, 9 Mkr) [Rolf Lidskog] Everything in its right place: Constructions of the urban, humans and nature in urban planning and city-marketing, (fakultetsfinansierat) [Ylva Uggla] The Animal Without the Animal Within, (doktorandprojekt, planerad disputation 2013) [David Redmalm] Samhället, människan och den biologiska mångfalden: En diskursanalytisk studie av fallet biologisk mångfald. (doktorandprojekt, planerad disputation 2013) [Karin Gustafsson] Publiceringar på området ( ) Gustafsson, Karin (2011) Made in Conflict. Local residents construction of a local environmental problem, Local Environment, 16(7): Gustafsson, Karin & Lidskog, Rolf (2011, forthcoming) Acknowledging Risk, Trusting Expertise and Coping with Uncertainty. Citizens Deliberations on Spraying Insect Population, Society & Natural Resources Lidskog, Rolf (2011) Regulating Nature: Public Understanding and Moral Reasoning, Nature and Culture 6(2): Lidskog, Rolf & Elander, Ingemar (2011) Sweden and the Baltic Sea Pipeline: Between Ecology and Economy, forthcoming in Marine Policy Lidskog, Rolf & Elander, Ingemar (2011) Le développement durable en Suède : la rhétorique, les politiques et la pratique, Telescope. Revue d analyse comparée en administration publique 17(2).

2 Lidskog, Rolf & Pleijel, Håkan (2011) Co-Producing Policy-Relevant Science and Science- Based Policy. The Case of Regulating Ground-Level Ozone pp in Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (eds) Governing the Air. Governing the Air. The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction. Cambridge, MA: MIT Press. Lidskog, Rolf, Uggla, Ylva & Soneryd, Linda (2011) Making Transboundary Risks Governable: Reducing Complexity, Constructing Identities and Ascribing Capabilities, Ambio. A Journal of the Human Environment, special issue on Coping with Complexity in Baltic Sea Risk Governance, 40(2): Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) Miljösociologi. Lund: Studentlitteratur [182 pp.] Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) The sociology of risk, in Roeser, Sabine, Hillerbrand, Rafaela, Peterson, Martin & Sandin, Per (eds) Handbook of Risk Theory. New York: Springer. Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) Transboundary Air Pollution Policy in Transition, pp in Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (eds) Governing the Air. The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction. Cambridge, MA: MIT Press. Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) The Science-Policy-Citizen Dynamics in International Environmental Governance, pp in Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (eds) Governing the Air. The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction. Cambridge, MA: MIT Press. Ojala, Maria & Lidskog, Rolf (2011) What Lies Beneath the Surface? A Case Study of Citizens Moral Reasoning with Regard to Biodiversity, Environmental Values 20(2): Redmalm, David (2011) In-Your-Face-Ethics: Phenomenology of the Face and Social Psychological Animal Studies, , and Hector, 27-28, Segerdahl, Pär (ed.) Undisciplined Animals: Invitations to Animal Studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Redmalm, David (2011) Johan Asplund: Mellan fråga och svar, Lindblom, Jonas & Stier, Jonas (eds.) Det socialpsykologiska perspektivet, Lund: studentlitteratur. Redmalm, David (2011) Why look at Tinkerbell? Notes regarding the Paris Hilton Syndrome, Bull, Jacob (ed.) Animal Movements Moving animals: Essays on direction, velocity and agency in humanimal encounters, Crossroad of Knowledge Series Centre for Gender Research: Uppsala University Sayuli Fransson, Anna-Lisa, Elander, Ingemar & Lidskog, Rolf (2011) Framing Issues and Forming Opinions. The Baltic Sea Pipeline in Swedish Media, European Spatial Research and Policy 18(1) Soneryd, Linda & Uggla, Ylva (2011) (O)möjliga livsstilar. Samhällsvetenskapliga perspektiv på individualiserat miljöansvar. Lund: Studentlitteratur. Uggla, Ylva (2011, forthcoming) Construction of Nature in Urban Planning: A Case Study of Stockholm, Town Planning Review. Lidskog, Rolf (2010) Governing Moth and Man: Political Strategies to Manage Demands for Spraying, Etudes Rurales, special issue on Profilérantes Natures 185: Lidskog, Rolf (2010) Recension av Eco-standards, Product Labelling And Green Consumerism av Magnus Boström & Mikael Klintman (Basingstoke: Palgrave/MacMillan, 2008), Acta Sociologica 53(2): Lidskog, Rolf (2010) Recension av Miljö og samfunn. Sociologiska perspektier på forhålder mellom mennesker, nature og de menneskeskapte miljöproblemene av Odd Gåsdal &

3 Allan Sande (Oslo: Cappelen Akademisk forlag, 2009), Tidskrift for samfunnsforskning 51(2): Lidskog, Rolf (2010) Recension av Riskförståelse. Teoretiska och empiriska perspektiv av Erika Wall (Östersund: Mid-Sweden University) Sociologisk Forskning 47(2): Lidskog, Rolf & Elander, Ingemar (2010) Addressing climate change democratically. Multilevel governance, transnational networks and governmental structures, Sustainable Development 18(1): Uggla, Ylva (2010) What is this thing called natural? The nature-culture divide in climate change and biodiversity policy, Journal of Political Ecology, 17: Uggla, Ylva (2010) The value of biological diversity: A travelogue, Journal of Environmental Planning & Management, 53(1). Lidskog, Rolf (2009) Allmänhet, expertis och deliberation, s i Boel Berner, Boel, Drottz Sjöberg, Britt-Marie, Holm, Einar (red.) Samhällsforskningen Teman, resultat och reflektioner. Stockholm: SKB Lidskog, Rolf (2009) Recension av Risk governance. Copying with uncertainty in a complex world av Ortwin Renn (London: Earthscan 2008), Acta Sociologica 52(2): Lidskog, Rolf, Soneryd, Linda & Uggla, Ylva (2009) Transboundary Risk Management. London: Earthscan. Lidskog, Rolf & Uggla, Ylva (2009) Lokalt klimatarbete: kommunen som lärande organisation, s in Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (red.) Globala uppvärmningen och lokal politik. Stockholm: Santérus. Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2009) Mellan teknokrati och populism. Experter och medborgare i svensk kärnkraftspolitik, Fronesis Nr. 29: Lidskog, Rolf & Elander, Ingemar (2009) Addressing climate change democratically. Multilevel governance, transnational networks and governmental structures, Sustainable Development 17. Olausson, Ulrika & Uggla, Ylva (2009) Offentlig kommunikation om klimatförändring, s i Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (red) Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: Santérus. Redmalm, David (2009) Det binäras magi: Om den binära kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinäras tankefigur, s i Linköping Electronic Conference Proceedings nr. 40, artikel nr. 5. Linköpings universitet: Linköping University Electronic Press. Redmalm, David (2009): Recension av Donna Haraways When Species Meet i Sociologisk Forskning 46(4). Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (red.) (2009) Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: Santérus. Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (2009) Kommunerna och klimatet: tendenser, möjligheter och utmaningar, s i Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (red.) Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: Santérus. Granberg, Mikael, Lidskog, Rolf & Larsson, Stig (2008) Dealing with uncertainty. A case study of controlling insect populations in natural ecosystems Local Environment 13(7): Lidskog, Rolf (2008) Scientised citizens and democratised science. Re-assessing the expertlay divide, Journal of Risk Research 11(1-2):

4 Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2008) The role of science in environmental regimes: the case of LRTAP, s i Haas, Peter M. (red.) International Environmental Governance. Aldershot: Ashgate. Soneryd, Linda & Lidskog, Rolf (2008) Accountability, public involvement and (ir)reversibility, s i Boström, Magnus & Garsten, Christina (red.) Organizing Transnational Accountability. Cheltenham: Edwar Elgar. Uggla, Ylva (2008) Strategies to create risk awareness and legitimacy: the Swedish climate campaign, Journal of Risk Research 11(6): Uppsatspresentation i konferenser (2008-) Power and Participation, the 25th conference of the Nordic Sociological Association, Oslo 4-7 August, 2011 [paper presentation: Gustafsson, K. Between everyday and scientific knowledge or; to construct an environmental problem. ; Lidskog, R. Beyond Risk Communication and Public Deliberation. Towards a Narrative and Relational Understanding of Trust ; Uggla, Y. Storytelling and the creation of a city brand: negotiation of the urban and nature in city-marketing ] Current Issues in European Cultural Studies, Norrköping June 2011 [Uggla, Y. Storytelling and the creation of a city brand: negotiation of the urban and nature in citymarketing + Dogs: Companions, Culture, Conflict, symposium vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet 25 mars [Redmalm, D. key note speech: Why look at pet dogs? ] The Sociology of Risk - Theoretical Perspectives, Copenhagen January [Gustafsson, K. Between everyday and scientific knowledge or; to construct an environmental risk + Sentient Creatures, Oslo september [paper presentation: Redmalm, D. The Construction of a Celebrity and her Pet: A Case Study of Paris Hilton and Tinkerbell. + International Sociological Association, ISA, World XVII World Congress, Gothenburg July *Uggla, Y: The Role of Urban Nature in Biodiversity Preservation and the Construction of Nature in Urban Planning; Gustafsson, K & Lidskog, R: Acknowledging risk, trusting expertise and coping with uncertainty. Lay people s deliberations on spraying insect population; Lidskog, R & Sundqvist, G: Processes, strategies and learning. Taken policy-science-citizen dynamics into account in international environmental governance; Redmalm, D: The Construction of a Celebrity Pet: A Case Study of Paris Hilton s dog Tinkerbell] Animal Movements Moving Animals, Uppsala University, May, Redmalm, D: The Construction of a Celebrity Pet: A Case Study of Paris Hilton s dog Tinkerbell. Sociologi i Framtiden Visioner och utmaningar, Sveriges Sociologförbunds årskonferens, Halmstad mars [Gustafsson, K & Lidskog, R: Acknowledging risk, trusting expertise and coping with uncertainty. Lay people s deliberations on spraying an insect population; Soneryd, L &Uggla, Y: Tröga strukturer och ansvarsförskjutningar. Sociologiskt perspektiv på grön livsstil + Coping with Uncertainty. Multidisciplinary Research Conference on Risk Governance in the Baltic Sea Region, Sigtuna November 2009 [Uggla,Y: Risk, uncertainty and spatial distinctions: A study of urban planning in Stockholm] Urban Planning and Politics, Workshop October 2009 VTI, Linköping [Uggla, Y: Environmental planning and politics in urban development useful theoretical concepts, [inbjuden som kommentator]

5 Kultursociologisk konferens, september 2009, Växjö universitet [Redmalm, D: Husdjurets genalogi] European Society or European Societies? The 9th Conference of the European Sociological Association, Lisbon 2-5 of September 2009 [Lidskog, R: Making environmental risks governable. A comparative study on transboundary risk regulation] KULTUR~NATUR: A Conference for Culture Studies in Sweden June 2009, Linköpings universitet, Campus Norrköping [Redmalm, D: Det binäras magi: Om den binära kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinäras tankefigur] Nordic Environmental Social Sciences Conferences, University College London, June 2009 [Lidskog, R: Public at risk - public as risk. Managing biodiversity through risk governance] Meet Animal Meat, Maj 2009 Uppsala universitet [Redmalm, D: Meet a Can of Meat: On Lévinasian Ethics and Non-Human Faces] Sustainable Cities and Regions: Enabling Visions or Empty Talk? Örebro University, March 2009 [Lidskog, R: Public understanding and moral reasoning with regard to regulating nature] Makt och motstånd i dagens välfärdsstater, Sveriges Sociologförbunds årskonferens, Uppsala 5-6 mars 2009 [Lidskog, R: Public understanding and moral reasoning with regard to regulating nature] From expert to facilitator: the changing face of natural resource managers, Conference in environmental communication, Swedish University for Agricultural Sciences, 5-6 February 2009 [Lidskog, R: Public inclusion in risk regulation, what do we expect? (key note address)] The End of Rationality, First ISA Forum of Sociology, Sociological Research and Public Debate, Barcelona 5-9 September 2008 [Lidskog, R: Public understanding and moral reasoning with regard to regulating nature; Uggla, Y: The value of biological diversity: Who pleads for bugs and grubs?] Violence and conflict, The 24th Nordic Sociology Congress, University of Aarhus, August 2008 [coordinator of working group: Environment, risk and expertise [Lidskog, R: Whose and which nature? Public understanding and moral reasoning with regard toregulating biodiversity; Uggla, Y: What is this thing called natural?] Gränsdragning - risker och möjligheter, Sociologförbundets årskonferens, Mittuniversitetet, Östersund, 31 januari-1 februari 2008 [Lidskog, R & Pleijel, H: Making policy by measuring nature. Representing and regulating ground level ozone; Uggla, Y: The value of biological diversity: Who pleads for bugs and grubs?] Planerade konfererenser Social Relations in Turbulent Times, the 10th Conference of the European Sociological Association, Geneva, Switzerland, 7-10 September 2011 (paper presentation: Lidskog, R: Processes, strategies and learning. Taken policy-science-citizen dynamics into account in international environmental governance + Green Futures, workshop Norrköping 6-7 September 2011 [Uggla, Y. Urban nature as heterotopias: Citymarketing and the construction of the National City Park in Stockholm + Nätverk International Sociological Association, Research Committee on Environment and Society (RC24)

6 European Sociological Association, Research Network Environment and Society (RN 12) Sveriges sociologförbund, arbetsgruppen Miljö, expertis och teknik HumAnimal Group, Genusvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Green Futures, Research Network focusing the issues of sustainable development, environmental justice, utopian thought, and urban development. Diskursgruppen, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Övrigt Arrangerande av det internationella symposiet Dogs: Companions, Culture, Conflict, 25 mars 2011 (organiserad av HumAnimal Group). Arrangerande av den internationella konferensen Animal Movements Moving Animals, maj 2010 (organiserad av HumAnimal Group). Arrangerande av den internationella konferensen Sustainable Cities and Regional: Enabling Vision or Empty Talk? mars 2009 (organiserad av CUReS) Koordinator för arbetsgruppen miljö- och risksociologi, Nordiska sociologförbundet (Lidskog) Koordinator för arbetsgruppen miljö, expertis och teknik, Sveriges sociologförbund (Lidskog) Undervisning Avancerad nivå: Miljö- och risksociologi (7,5 hp), sociologi avancerad nivå I (kan även läsas som kurs på forskarutbildningsnivå), Human-Animal Studies: Representations and Practices (7,5 hp), kurs på doktorandnivå vid Centrum för genusvetenskap och Cemus, Uppsala universitet, höstterminen 2010, planeras att ges igen under 2012 (arrangerad av HumAnimal Group och Cemus). Grundnivå: Miljösociologi (7,5 hp), Sociologi B (valbar kurs som ges varannan termin), Modernity, environment and risk (7,5 hp), har genomförts 2002, 2003) Samhälle, miljö och risk (7,5 hp) har genomförts , 2005 och 2006.

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures Centrum för Urbana och Regionala Studier CUReS www.oru.se/cures CUReS inkl Forskarskolan Urbana Studier städer och regioner i förändring Ca 40 medlemmar; forskare, forskarstuderande Kulturgeografi Sociologi

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie

Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie (ISSN 1653-1531) (ISSN 1101-9093, för nummer 1-57) (ISSN 1653-1531, för nummer 62-) Stadsmiljögruppen (1991) Samhälle, Natur och Byggd miljö. En programskrift.

Läs mer

Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion

Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion Resiliens som integrering av riskreducering och klimatanpassning? En reflektion Mikael Granberg & Lars Nyberg Klimatet förändras Ökad frekvens av extrema väderhändelser och klimatrelaterade risker Ökade

Läs mer

CUReS och FUS: Publikationer 2012 och bakåt

CUReS och FUS: Publikationer 2012 och bakåt 1 CUReS och FUS: Publikationer 2012 och bakåt (Författare från CUReS och FUS genomgående markerade med fet stil) Publicering 2012 Eimermann, Marco (2012), Marketing the good life in rural Sweden - How

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Ett forskningsprojekt finansierat av Formas Energisession 2010, Uddevalla 4-5 februari. Ulrika Olausson. Docent

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare Iréne Bernhard Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Väst, Trollhättan irene.bernhard@hv.se

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring.

Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring. Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring. Verksamhetsberättelse 2011 1 Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

The ICA perspective on labelling with focus on organic food. Anna Karin Lindberg

The ICA perspective on labelling with focus on organic food. Anna Karin Lindberg The ICA perspective on labelling with focus on organic food Anna Karin Lindberg This is the ICA idea Individual retailers working in cooperation who successfully combine diversity and local adjustments

Läs mer

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-03- 05 att gälla från och med

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

På vilka sätt kan mönster vara en ingång till att utveckla förmågan att uttrycka och argumentera för generaliseringar algebraiskt?

På vilka sätt kan mönster vara en ingång till att utveckla förmågan att uttrycka och argumentera för generaliseringar algebraiskt? På vilka sätt kan mönster vara en ingång till att utveckla förmågan att uttrycka och argumentera för generaliseringar algebraiskt? Jenny Fred, lärare på Ekensbergsskolan och doktorand vid Forskarskolan

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE CONNECTING ÖREBRO Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN IS A RESEARCH BASED COMPANY THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF MORE LIVEABLE CITIES,

Läs mer

Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige

Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige Gregor Vulturius Stockholm Environment Institute Klimaseminar Finans Norge och Vestlandsforsking,

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

2. Sörbom, A. (2005) (red.), Den tömda demokratin och vägarna tillbaka till makten. Stockholm: Agora.

2. Sörbom, A. (2005) (red.), Den tömda demokratin och vägarna tillbaka till makten. Stockholm: Agora. Publikationslista Adrienne Sörbom Böcker och antologier 1. Sörbom, A. (2002), Vart tar politiken vägen? Om individualisering, reflexivitet och görbarhet i det politiska engagemanget. Avhandling, Sociologiska

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad.

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad. Kursplan för: Sociologi för gymnasielärare (A), 30 hp. Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Sociologi Grundnivå (A) Högskolepoäng 30.0 Fördjupning/examen Kursen ligger på grundnivå.

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010 Cecilia Waldenström SLU Forskarkonferens 3-5 maj Bakgrund: Initiativ från Nätverket, från Formas och KSLA, samt landsbygdskonferensen i Nässjö 2008 Speciellt:

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles * Lundegård, I. & Wickman, P.- O. (2007) Conflicts of interest: an indispensable element of education for sustainable development. Environmental Education

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Publications Göran Sundqvist

Publications Göran Sundqvist 1 Publications Göran Sundqvist A. Books, Monographs, Theme Issues in Journals 1. Vetenskapen och miljöproblemen. En expertsociologisk studie (Science and the Environment: A Study in the Sociology of Expertise).

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara

GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara LOCATION AND CONNECTIONS TO OTHER CITIES E4 E16 Gävle-Uppsala 110 km: 75 min by car, 60 min by train Gävle-Arlanda 140 km: 90 min by car, 60 min by train Gävle-Stockholm

Läs mer

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor Handelshögskolan vid Göteborgs Företagsekonomiska institutionen, Sektionen för management och organisation Box 610, 405 30 Göteborg, tel. 031-7864489;

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES Staden idag, imorgon Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB 2015-05-28 Urbaniseringen.

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Planering för mat trender och tendenser

Planering för mat trender och tendenser Planering för mat trender och tendenser RUSA sem. 4 nov. 2015 Madeleine Granvik, Ph.D. Researcher. in Planning for Sustainable Development and management of Urban-Rural interactions Department of Urban

Läs mer

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp Social Work Ba (B), Social work in a Swedish and global context, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle. Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan

Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle. Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan CRISMART Nationellt centrum för krishanteringsstudier Ø Etablerat 1997

Läs mer

Dahlstedt, Magnus & Olson, Maria (2013). Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups

Dahlstedt, Magnus & Olson, Maria (2013). Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups Sid 1 (5) Statsvetenskap B MOMENT 1: POLITISK ORGANISATION OCH RÖRELSE Dahlstedt, Magnus & Olson, Maria (2013). Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups Bengtsson, Åsa (2008). Politiskt deltagande,

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

2007 Ekman, Joakim, 2007, Turkskräck eller bristen på demokrati? EU-medborgarna och Turkiet, Inblick Östeuropa, Nr 1, 2007.

2007 Ekman, Joakim, 2007, Turkskräck eller bristen på demokrati? EU-medborgarna och Turkiet, Inblick Östeuropa, Nr 1, 2007. Joakim Ekman Docent, fil dr (Statskunskap) Örebro universitet Samhällsvetenskapliga institutionen 701 82 Örebro Tel: 019 30 38 90 E-post: joakim.ekman@sam.oru.se Publikationer 2007 Ekman, Joakim, 2007,

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på Enveuro European master in Science med avlagd masterexamen

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Environmental Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på EnvEuro European Master in Environmental

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november Internationella forskarsymposiet 26 oktober 1 november Inbjudan Ett femtiotal av världens mest framstående forskare kommer den 26 oktober till den 1 november 2008 till Lund och Malmö. Under sin vecka i

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

EU - makt och påverkan

EU - makt och påverkan EU - makt och påverkan ur ett regionalt perspektiv Måndag 15 juni 2009 ST09 1 Idag Europeisering 2 Europesiering (1) the interplay between changes in the relations between European states and changes within

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp Social Work Ma, Social work with families and children, theoretical

Läs mer

IVIP Tidigare evenemang

IVIP Tidigare evenemang IVIP Tidigare evenemang 2015 T. Müller & S. Norrthon. Storebror jag ser dig När informanter kommenterar inspelningssituationen. Föredrag vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 18 september 2015.

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Sociologi GR (B), 30 hp

Sociologi GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (B), 30 hp Sociology Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SO047G Sociologi Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

Dnr: UF 2013/383-4.1.2 Fastställd av FEH dekan 2013-10-29

Dnr: UF 2013/383-4.1.2 Fastställd av FEH dekan 2013-10-29 Svensk benämning: Ekonomistyrningens praktik om praktikbegreppet inom olika ekonomistyrningstraditioner Engelsk benämning: Management control Practice practice as concept in different management control

Läs mer

Etik, fördjupningskurs 15 hp

Etik, fördjupningskurs 15 hp Studiehandledning Etik, fördjupningskurs 15 hp Kurskod: 790G72 Lärare: Professor Anders Nordgren, Hus Key, kontor 4215 Tel. 013-28 47 21 Mobil: 0702-41 36 29 E-postadress: anders.nordgren@liu.se Administratör:

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Environmental Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på Enveuro European master in Environmental

Läs mer

Naturskyddsföreningens och Miljöaktuellts konferens "Vem ska bort" den 12 november

Naturskyddsföreningens och Miljöaktuellts konferens Vem ska bort den 12 november . Naturskyddsföreningens och Miljöaktuellts konferens "Vem ska bort" den 12 november Carl Folke, Director, Beijerinstitutet, KVA Science Director, Stockholm Resilience Centre, SU florianotte.webseiten.cc/

Läs mer

Stadsbyggnadsdagarna. Attraktiv hållbarhet! 4 februari, 2015. Johan Kuylenstierna Executive Director

Stadsbyggnadsdagarna. Attraktiv hållbarhet! 4 februari, 2015. Johan Kuylenstierna Executive Director Stadsbyggnadsdagarna 2015 Attraktiv hållbarhet! 4 februari, 2015 Johan Kuylenstierna Executive Director Fråga: Hur mycket växer världens städer med varje vecka? Alternativ 1: Ca 1,4 miljoner invånare Alternativ

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Twitter från ett informetriskt perspektiv

Twitter från ett informetriskt perspektiv Twitter från ett informetriskt perspektiv Metod, etik, praktik David Gunnarsson Lorentzen Following tweets around En informetrisk studie av metod Utgångspunkt: Twitter som demokratiskt verktyg lösning

Läs mer

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs.

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOB592 Dnr 1999:58 Beslutsdatum 1999-05-27 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng Human Resource Management

Läs mer

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH Green Charge Southeast a Leading Effort for s in Sweden Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH GreenCharge - for fossil-free transports 2030 Lead Partner (BTH) The whole value-chain Project Mgmt

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Datum 2012-10-22. Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation. Engelsk benämning: Social Interaction and Organization

Datum 2012-10-22. Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation. Engelsk benämning: Social Interaction and Organization 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Social Interaktion och Organisation Engelsk benämning: Social Interaction and Organization Kurskod: 1MV017 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Institution: Militärvetenskapliga

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik

Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik We live today in an age of sustainababble, a cacophonous profusion [överflöd] of uses of the word sustainable to mean anything from environmentally

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Sociology, 61-70 points

Läs mer