Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)"

Transkript

1 Örebro universitet Sociologi Kompetensområde: Miljö, natur, expertis Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Områdesbeskrivning: Inom nutida sociologisk forskning finns ett ökat intresse för frågor som rör miljöproblem, risker och uppfattningar om natur. Det är dock viktigt att påpeka att människans relation till naturen och hennes reflektion över denna relation under lång tid har varit en viktig fråga för sociologin. Inom kompetensområdet Miljö, natur och expertis studeras frågor som handlar om reglering av gränsöverskridande miljöproblem, expertisens och medborgarens roll i dagens miljöpolitik, samt människans relation till sin omgivning med fokus på hur samhälle och natur samt hur människa och natur konstrueras i relation till varandra. Delar av forskningen (Lidskog, Uggla) sker vid det mångvetenskapliga forskningscentrat Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS ) Forskningsprojekt Expertise, democracy and environmental regulation A Comparative Study, , (Formas 2,3 Mkr) [Rolf Lidskog] Processionary Moth Governance. When, why and how should society intervene in natural biological systems?, (Formas, 3, 9 Mkr) [Rolf Lidskog] Everything in its right place: Constructions of the urban, humans and nature in urban planning and city-marketing, (fakultetsfinansierat) [Ylva Uggla] The Animal Without the Animal Within, (doktorandprojekt, planerad disputation 2013) [David Redmalm] Samhället, människan och den biologiska mångfalden: En diskursanalytisk studie av fallet biologisk mångfald. (doktorandprojekt, planerad disputation 2013) [Karin Gustafsson] Publiceringar på området ( ) Gustafsson, Karin (2011) Made in Conflict. Local residents construction of a local environmental problem, Local Environment, 16(7): Gustafsson, Karin & Lidskog, Rolf (2011, forthcoming) Acknowledging Risk, Trusting Expertise and Coping with Uncertainty. Citizens Deliberations on Spraying Insect Population, Society & Natural Resources Lidskog, Rolf (2011) Regulating Nature: Public Understanding and Moral Reasoning, Nature and Culture 6(2): Lidskog, Rolf & Elander, Ingemar (2011) Sweden and the Baltic Sea Pipeline: Between Ecology and Economy, forthcoming in Marine Policy Lidskog, Rolf & Elander, Ingemar (2011) Le développement durable en Suède : la rhétorique, les politiques et la pratique, Telescope. Revue d analyse comparée en administration publique 17(2).

2 Lidskog, Rolf & Pleijel, Håkan (2011) Co-Producing Policy-Relevant Science and Science- Based Policy. The Case of Regulating Ground-Level Ozone pp in Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (eds) Governing the Air. Governing the Air. The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction. Cambridge, MA: MIT Press. Lidskog, Rolf, Uggla, Ylva & Soneryd, Linda (2011) Making Transboundary Risks Governable: Reducing Complexity, Constructing Identities and Ascribing Capabilities, Ambio. A Journal of the Human Environment, special issue on Coping with Complexity in Baltic Sea Risk Governance, 40(2): Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) Miljösociologi. Lund: Studentlitteratur [182 pp.] Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) The sociology of risk, in Roeser, Sabine, Hillerbrand, Rafaela, Peterson, Martin & Sandin, Per (eds) Handbook of Risk Theory. New York: Springer. Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) Transboundary Air Pollution Policy in Transition, pp in Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (eds) Governing the Air. The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction. Cambridge, MA: MIT Press. Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) The Science-Policy-Citizen Dynamics in International Environmental Governance, pp in Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (eds) Governing the Air. The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction. Cambridge, MA: MIT Press. Ojala, Maria & Lidskog, Rolf (2011) What Lies Beneath the Surface? A Case Study of Citizens Moral Reasoning with Regard to Biodiversity, Environmental Values 20(2): Redmalm, David (2011) In-Your-Face-Ethics: Phenomenology of the Face and Social Psychological Animal Studies, , and Hector, 27-28, Segerdahl, Pär (ed.) Undisciplined Animals: Invitations to Animal Studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Redmalm, David (2011) Johan Asplund: Mellan fråga och svar, Lindblom, Jonas & Stier, Jonas (eds.) Det socialpsykologiska perspektivet, Lund: studentlitteratur. Redmalm, David (2011) Why look at Tinkerbell? Notes regarding the Paris Hilton Syndrome, Bull, Jacob (ed.) Animal Movements Moving animals: Essays on direction, velocity and agency in humanimal encounters, Crossroad of Knowledge Series Centre for Gender Research: Uppsala University Sayuli Fransson, Anna-Lisa, Elander, Ingemar & Lidskog, Rolf (2011) Framing Issues and Forming Opinions. The Baltic Sea Pipeline in Swedish Media, European Spatial Research and Policy 18(1) Soneryd, Linda & Uggla, Ylva (2011) (O)möjliga livsstilar. Samhällsvetenskapliga perspektiv på individualiserat miljöansvar. Lund: Studentlitteratur. Uggla, Ylva (2011, forthcoming) Construction of Nature in Urban Planning: A Case Study of Stockholm, Town Planning Review. Lidskog, Rolf (2010) Governing Moth and Man: Political Strategies to Manage Demands for Spraying, Etudes Rurales, special issue on Profilérantes Natures 185: Lidskog, Rolf (2010) Recension av Eco-standards, Product Labelling And Green Consumerism av Magnus Boström & Mikael Klintman (Basingstoke: Palgrave/MacMillan, 2008), Acta Sociologica 53(2): Lidskog, Rolf (2010) Recension av Miljö og samfunn. Sociologiska perspektier på forhålder mellom mennesker, nature og de menneskeskapte miljöproblemene av Odd Gåsdal &

3 Allan Sande (Oslo: Cappelen Akademisk forlag, 2009), Tidskrift for samfunnsforskning 51(2): Lidskog, Rolf (2010) Recension av Riskförståelse. Teoretiska och empiriska perspektiv av Erika Wall (Östersund: Mid-Sweden University) Sociologisk Forskning 47(2): Lidskog, Rolf & Elander, Ingemar (2010) Addressing climate change democratically. Multilevel governance, transnational networks and governmental structures, Sustainable Development 18(1): Uggla, Ylva (2010) What is this thing called natural? The nature-culture divide in climate change and biodiversity policy, Journal of Political Ecology, 17: Uggla, Ylva (2010) The value of biological diversity: A travelogue, Journal of Environmental Planning & Management, 53(1). Lidskog, Rolf (2009) Allmänhet, expertis och deliberation, s i Boel Berner, Boel, Drottz Sjöberg, Britt-Marie, Holm, Einar (red.) Samhällsforskningen Teman, resultat och reflektioner. Stockholm: SKB Lidskog, Rolf (2009) Recension av Risk governance. Copying with uncertainty in a complex world av Ortwin Renn (London: Earthscan 2008), Acta Sociologica 52(2): Lidskog, Rolf, Soneryd, Linda & Uggla, Ylva (2009) Transboundary Risk Management. London: Earthscan. Lidskog, Rolf & Uggla, Ylva (2009) Lokalt klimatarbete: kommunen som lärande organisation, s in Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (red.) Globala uppvärmningen och lokal politik. Stockholm: Santérus. Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2009) Mellan teknokrati och populism. Experter och medborgare i svensk kärnkraftspolitik, Fronesis Nr. 29: Lidskog, Rolf & Elander, Ingemar (2009) Addressing climate change democratically. Multilevel governance, transnational networks and governmental structures, Sustainable Development 17. Olausson, Ulrika & Uggla, Ylva (2009) Offentlig kommunikation om klimatförändring, s i Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (red) Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: Santérus. Redmalm, David (2009) Det binäras magi: Om den binära kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinäras tankefigur, s i Linköping Electronic Conference Proceedings nr. 40, artikel nr. 5. Linköpings universitet: Linköping University Electronic Press. Redmalm, David (2009): Recension av Donna Haraways When Species Meet i Sociologisk Forskning 46(4). Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (red.) (2009) Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: Santérus. Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (2009) Kommunerna och klimatet: tendenser, möjligheter och utmaningar, s i Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (red.) Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: Santérus. Granberg, Mikael, Lidskog, Rolf & Larsson, Stig (2008) Dealing with uncertainty. A case study of controlling insect populations in natural ecosystems Local Environment 13(7): Lidskog, Rolf (2008) Scientised citizens and democratised science. Re-assessing the expertlay divide, Journal of Risk Research 11(1-2):

4 Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2008) The role of science in environmental regimes: the case of LRTAP, s i Haas, Peter M. (red.) International Environmental Governance. Aldershot: Ashgate. Soneryd, Linda & Lidskog, Rolf (2008) Accountability, public involvement and (ir)reversibility, s i Boström, Magnus & Garsten, Christina (red.) Organizing Transnational Accountability. Cheltenham: Edwar Elgar. Uggla, Ylva (2008) Strategies to create risk awareness and legitimacy: the Swedish climate campaign, Journal of Risk Research 11(6): Uppsatspresentation i konferenser (2008-) Power and Participation, the 25th conference of the Nordic Sociological Association, Oslo 4-7 August, 2011 [paper presentation: Gustafsson, K. Between everyday and scientific knowledge or; to construct an environmental problem. ; Lidskog, R. Beyond Risk Communication and Public Deliberation. Towards a Narrative and Relational Understanding of Trust ; Uggla, Y. Storytelling and the creation of a city brand: negotiation of the urban and nature in city-marketing ] Current Issues in European Cultural Studies, Norrköping June 2011 [Uggla, Y. Storytelling and the creation of a city brand: negotiation of the urban and nature in citymarketing + Dogs: Companions, Culture, Conflict, symposium vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet 25 mars [Redmalm, D. key note speech: Why look at pet dogs? ] The Sociology of Risk - Theoretical Perspectives, Copenhagen January [Gustafsson, K. Between everyday and scientific knowledge or; to construct an environmental risk + Sentient Creatures, Oslo september [paper presentation: Redmalm, D. The Construction of a Celebrity and her Pet: A Case Study of Paris Hilton and Tinkerbell. + International Sociological Association, ISA, World XVII World Congress, Gothenburg July *Uggla, Y: The Role of Urban Nature in Biodiversity Preservation and the Construction of Nature in Urban Planning; Gustafsson, K & Lidskog, R: Acknowledging risk, trusting expertise and coping with uncertainty. Lay people s deliberations on spraying insect population; Lidskog, R & Sundqvist, G: Processes, strategies and learning. Taken policy-science-citizen dynamics into account in international environmental governance; Redmalm, D: The Construction of a Celebrity Pet: A Case Study of Paris Hilton s dog Tinkerbell] Animal Movements Moving Animals, Uppsala University, May, Redmalm, D: The Construction of a Celebrity Pet: A Case Study of Paris Hilton s dog Tinkerbell. Sociologi i Framtiden Visioner och utmaningar, Sveriges Sociologförbunds årskonferens, Halmstad mars [Gustafsson, K & Lidskog, R: Acknowledging risk, trusting expertise and coping with uncertainty. Lay people s deliberations on spraying an insect population; Soneryd, L &Uggla, Y: Tröga strukturer och ansvarsförskjutningar. Sociologiskt perspektiv på grön livsstil + Coping with Uncertainty. Multidisciplinary Research Conference on Risk Governance in the Baltic Sea Region, Sigtuna November 2009 [Uggla,Y: Risk, uncertainty and spatial distinctions: A study of urban planning in Stockholm] Urban Planning and Politics, Workshop October 2009 VTI, Linköping [Uggla, Y: Environmental planning and politics in urban development useful theoretical concepts, [inbjuden som kommentator]

5 Kultursociologisk konferens, september 2009, Växjö universitet [Redmalm, D: Husdjurets genalogi] European Society or European Societies? The 9th Conference of the European Sociological Association, Lisbon 2-5 of September 2009 [Lidskog, R: Making environmental risks governable. A comparative study on transboundary risk regulation] KULTUR~NATUR: A Conference for Culture Studies in Sweden June 2009, Linköpings universitet, Campus Norrköping [Redmalm, D: Det binäras magi: Om den binära kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinäras tankefigur] Nordic Environmental Social Sciences Conferences, University College London, June 2009 [Lidskog, R: Public at risk - public as risk. Managing biodiversity through risk governance] Meet Animal Meat, Maj 2009 Uppsala universitet [Redmalm, D: Meet a Can of Meat: On Lévinasian Ethics and Non-Human Faces] Sustainable Cities and Regions: Enabling Visions or Empty Talk? Örebro University, March 2009 [Lidskog, R: Public understanding and moral reasoning with regard to regulating nature] Makt och motstånd i dagens välfärdsstater, Sveriges Sociologförbunds årskonferens, Uppsala 5-6 mars 2009 [Lidskog, R: Public understanding and moral reasoning with regard to regulating nature] From expert to facilitator: the changing face of natural resource managers, Conference in environmental communication, Swedish University for Agricultural Sciences, 5-6 February 2009 [Lidskog, R: Public inclusion in risk regulation, what do we expect? (key note address)] The End of Rationality, First ISA Forum of Sociology, Sociological Research and Public Debate, Barcelona 5-9 September 2008 [Lidskog, R: Public understanding and moral reasoning with regard to regulating nature; Uggla, Y: The value of biological diversity: Who pleads for bugs and grubs?] Violence and conflict, The 24th Nordic Sociology Congress, University of Aarhus, August 2008 [coordinator of working group: Environment, risk and expertise [Lidskog, R: Whose and which nature? Public understanding and moral reasoning with regard toregulating biodiversity; Uggla, Y: What is this thing called natural?] Gränsdragning - risker och möjligheter, Sociologförbundets årskonferens, Mittuniversitetet, Östersund, 31 januari-1 februari 2008 [Lidskog, R & Pleijel, H: Making policy by measuring nature. Representing and regulating ground level ozone; Uggla, Y: The value of biological diversity: Who pleads for bugs and grubs?] Planerade konfererenser Social Relations in Turbulent Times, the 10th Conference of the European Sociological Association, Geneva, Switzerland, 7-10 September 2011 (paper presentation: Lidskog, R: Processes, strategies and learning. Taken policy-science-citizen dynamics into account in international environmental governance + Green Futures, workshop Norrköping 6-7 September 2011 [Uggla, Y. Urban nature as heterotopias: Citymarketing and the construction of the National City Park in Stockholm + Nätverk International Sociological Association, Research Committee on Environment and Society (RC24)

6 European Sociological Association, Research Network Environment and Society (RN 12) Sveriges sociologförbund, arbetsgruppen Miljö, expertis och teknik HumAnimal Group, Genusvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Green Futures, Research Network focusing the issues of sustainable development, environmental justice, utopian thought, and urban development. Diskursgruppen, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Övrigt Arrangerande av det internationella symposiet Dogs: Companions, Culture, Conflict, 25 mars 2011 (organiserad av HumAnimal Group). Arrangerande av den internationella konferensen Animal Movements Moving Animals, maj 2010 (organiserad av HumAnimal Group). Arrangerande av den internationella konferensen Sustainable Cities and Regional: Enabling Vision or Empty Talk? mars 2009 (organiserad av CUReS) Koordinator för arbetsgruppen miljö- och risksociologi, Nordiska sociologförbundet (Lidskog) Koordinator för arbetsgruppen miljö, expertis och teknik, Sveriges sociologförbund (Lidskog) Undervisning Avancerad nivå: Miljö- och risksociologi (7,5 hp), sociologi avancerad nivå I (kan även läsas som kurs på forskarutbildningsnivå), Human-Animal Studies: Representations and Practices (7,5 hp), kurs på doktorandnivå vid Centrum för genusvetenskap och Cemus, Uppsala universitet, höstterminen 2010, planeras att ges igen under 2012 (arrangerad av HumAnimal Group och Cemus). Grundnivå: Miljösociologi (7,5 hp), Sociologi B (valbar kurs som ges varannan termin), Modernity, environment and risk (7,5 hp), har genomförts 2002, 2003) Samhälle, miljö och risk (7,5 hp) har genomförts , 2005 och 2006.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948 LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND,

Läs mer

Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire

Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire Abstract Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire For many years, family relations between white Westerners and non-white

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid.

Läs mer

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium Kreativitet och mångfald Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium RAPPORT FRÅN NCK:S VÅRKONFERENS 2011 NCK:S VÅRKONFERENS 2011 9 10 februari 2011 i Östersund, Sverige KREATIVITET OCH MÅNGFALD Kulturarvspedagogik

Läs mer

Nordisk Miljörättslig Tidskrift

Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordic Environmental Law Journal 2009 www.nordiskmiljoratt.se Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal 2009 ISSN: 2000-4273 Redaktör och ansvarig

Läs mer

theoretical perspective

theoretical perspective Summary like everyone else gender, functionality and sporting bodies The main aim of this thesis is to explore young women s lived experience of the body, which, on one hand, is viewed as deviant the disabled

Läs mer

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Förord Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, sedan 1980.

Läs mer

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Årsrapport 2011 Innehåll Lars Reuterswärd har ordet 4 Vision 5 2011 i korthet 6-7 Höjdpunkter 2011 8-9 RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Att gå samman för att möta urbana utmaningar 12-13 Göteborg

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

CURRICULUM VITAE. David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se

CURRICULUM VITAE. David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se CURRICULUM VITAE David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se Senast uppdaterad: 2014-05-14 PERSONUPPGIFTER Född i Uppsala, Sverige, 1974 Civilstånd:

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Tävlingsrapport från projekttävlingen för H+ Imagine Helsingborg 2009-05-15 Competition

Läs mer

Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande

Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Rapporter i pedagogik 19 JOHAN ÖHMAN Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Johan Öhman, 2014 Titel: Implementering

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

DRM och upphovsrättens obalans

DRM och upphovsrättens obalans IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 IPR University Centerin julkaisuja Viveca Still DRM och upphovsrättens obalans Helsinki 2007 Oy Nordprint Ab III VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS

Läs mer