Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)"

Transkript

1 Örebro universitet Sociologi Kompetensområde: Miljö, natur, expertis Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Områdesbeskrivning: Inom nutida sociologisk forskning finns ett ökat intresse för frågor som rör miljöproblem, risker och uppfattningar om natur. Det är dock viktigt att påpeka att människans relation till naturen och hennes reflektion över denna relation under lång tid har varit en viktig fråga för sociologin. Inom kompetensområdet Miljö, natur och expertis studeras frågor som handlar om reglering av gränsöverskridande miljöproblem, expertisens och medborgarens roll i dagens miljöpolitik, samt människans relation till sin omgivning med fokus på hur samhälle och natur samt hur människa och natur konstrueras i relation till varandra. Delar av forskningen (Lidskog, Uggla) sker vid det mångvetenskapliga forskningscentrat Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS ) Forskningsprojekt Expertise, democracy and environmental regulation A Comparative Study, , (Formas 2,3 Mkr) [Rolf Lidskog] Processionary Moth Governance. When, why and how should society intervene in natural biological systems?, (Formas, 3, 9 Mkr) [Rolf Lidskog] Everything in its right place: Constructions of the urban, humans and nature in urban planning and city-marketing, (fakultetsfinansierat) [Ylva Uggla] The Animal Without the Animal Within, (doktorandprojekt, planerad disputation 2013) [David Redmalm] Samhället, människan och den biologiska mångfalden: En diskursanalytisk studie av fallet biologisk mångfald. (doktorandprojekt, planerad disputation 2013) [Karin Gustafsson] Publiceringar på området ( ) Gustafsson, Karin (2011) Made in Conflict. Local residents construction of a local environmental problem, Local Environment, 16(7): Gustafsson, Karin & Lidskog, Rolf (2011, forthcoming) Acknowledging Risk, Trusting Expertise and Coping with Uncertainty. Citizens Deliberations on Spraying Insect Population, Society & Natural Resources Lidskog, Rolf (2011) Regulating Nature: Public Understanding and Moral Reasoning, Nature and Culture 6(2): Lidskog, Rolf & Elander, Ingemar (2011) Sweden and the Baltic Sea Pipeline: Between Ecology and Economy, forthcoming in Marine Policy Lidskog, Rolf & Elander, Ingemar (2011) Le développement durable en Suède : la rhétorique, les politiques et la pratique, Telescope. Revue d analyse comparée en administration publique 17(2).

2 Lidskog, Rolf & Pleijel, Håkan (2011) Co-Producing Policy-Relevant Science and Science- Based Policy. The Case of Regulating Ground-Level Ozone pp in Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (eds) Governing the Air. Governing the Air. The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction. Cambridge, MA: MIT Press. Lidskog, Rolf, Uggla, Ylva & Soneryd, Linda (2011) Making Transboundary Risks Governable: Reducing Complexity, Constructing Identities and Ascribing Capabilities, Ambio. A Journal of the Human Environment, special issue on Coping with Complexity in Baltic Sea Risk Governance, 40(2): Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) Miljösociologi. Lund: Studentlitteratur [182 pp.] Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) The sociology of risk, in Roeser, Sabine, Hillerbrand, Rafaela, Peterson, Martin & Sandin, Per (eds) Handbook of Risk Theory. New York: Springer. Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) Transboundary Air Pollution Policy in Transition, pp in Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (eds) Governing the Air. The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction. Cambridge, MA: MIT Press. Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) The Science-Policy-Citizen Dynamics in International Environmental Governance, pp in Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (eds) Governing the Air. The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction. Cambridge, MA: MIT Press. Ojala, Maria & Lidskog, Rolf (2011) What Lies Beneath the Surface? A Case Study of Citizens Moral Reasoning with Regard to Biodiversity, Environmental Values 20(2): Redmalm, David (2011) In-Your-Face-Ethics: Phenomenology of the Face and Social Psychological Animal Studies, , and Hector, 27-28, Segerdahl, Pär (ed.) Undisciplined Animals: Invitations to Animal Studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Redmalm, David (2011) Johan Asplund: Mellan fråga och svar, Lindblom, Jonas & Stier, Jonas (eds.) Det socialpsykologiska perspektivet, Lund: studentlitteratur. Redmalm, David (2011) Why look at Tinkerbell? Notes regarding the Paris Hilton Syndrome, Bull, Jacob (ed.) Animal Movements Moving animals: Essays on direction, velocity and agency in humanimal encounters, Crossroad of Knowledge Series Centre for Gender Research: Uppsala University Sayuli Fransson, Anna-Lisa, Elander, Ingemar & Lidskog, Rolf (2011) Framing Issues and Forming Opinions. The Baltic Sea Pipeline in Swedish Media, European Spatial Research and Policy 18(1) Soneryd, Linda & Uggla, Ylva (2011) (O)möjliga livsstilar. Samhällsvetenskapliga perspektiv på individualiserat miljöansvar. Lund: Studentlitteratur. Uggla, Ylva (2011, forthcoming) Construction of Nature in Urban Planning: A Case Study of Stockholm, Town Planning Review. Lidskog, Rolf (2010) Governing Moth and Man: Political Strategies to Manage Demands for Spraying, Etudes Rurales, special issue on Profilérantes Natures 185: Lidskog, Rolf (2010) Recension av Eco-standards, Product Labelling And Green Consumerism av Magnus Boström & Mikael Klintman (Basingstoke: Palgrave/MacMillan, 2008), Acta Sociologica 53(2): Lidskog, Rolf (2010) Recension av Miljö og samfunn. Sociologiska perspektier på forhålder mellom mennesker, nature og de menneskeskapte miljöproblemene av Odd Gåsdal &

3 Allan Sande (Oslo: Cappelen Akademisk forlag, 2009), Tidskrift for samfunnsforskning 51(2): Lidskog, Rolf (2010) Recension av Riskförståelse. Teoretiska och empiriska perspektiv av Erika Wall (Östersund: Mid-Sweden University) Sociologisk Forskning 47(2): Lidskog, Rolf & Elander, Ingemar (2010) Addressing climate change democratically. Multilevel governance, transnational networks and governmental structures, Sustainable Development 18(1): Uggla, Ylva (2010) What is this thing called natural? The nature-culture divide in climate change and biodiversity policy, Journal of Political Ecology, 17: Uggla, Ylva (2010) The value of biological diversity: A travelogue, Journal of Environmental Planning & Management, 53(1). Lidskog, Rolf (2009) Allmänhet, expertis och deliberation, s i Boel Berner, Boel, Drottz Sjöberg, Britt-Marie, Holm, Einar (red.) Samhällsforskningen Teman, resultat och reflektioner. Stockholm: SKB Lidskog, Rolf (2009) Recension av Risk governance. Copying with uncertainty in a complex world av Ortwin Renn (London: Earthscan 2008), Acta Sociologica 52(2): Lidskog, Rolf, Soneryd, Linda & Uggla, Ylva (2009) Transboundary Risk Management. London: Earthscan. Lidskog, Rolf & Uggla, Ylva (2009) Lokalt klimatarbete: kommunen som lärande organisation, s in Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (red.) Globala uppvärmningen och lokal politik. Stockholm: Santérus. Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2009) Mellan teknokrati och populism. Experter och medborgare i svensk kärnkraftspolitik, Fronesis Nr. 29: Lidskog, Rolf & Elander, Ingemar (2009) Addressing climate change democratically. Multilevel governance, transnational networks and governmental structures, Sustainable Development 17. Olausson, Ulrika & Uggla, Ylva (2009) Offentlig kommunikation om klimatförändring, s i Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (red) Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: Santérus. Redmalm, David (2009) Det binäras magi: Om den binära kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinäras tankefigur, s i Linköping Electronic Conference Proceedings nr. 40, artikel nr. 5. Linköpings universitet: Linköping University Electronic Press. Redmalm, David (2009): Recension av Donna Haraways When Species Meet i Sociologisk Forskning 46(4). Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (red.) (2009) Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: Santérus. Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (2009) Kommunerna och klimatet: tendenser, möjligheter och utmaningar, s i Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (red.) Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: Santérus. Granberg, Mikael, Lidskog, Rolf & Larsson, Stig (2008) Dealing with uncertainty. A case study of controlling insect populations in natural ecosystems Local Environment 13(7): Lidskog, Rolf (2008) Scientised citizens and democratised science. Re-assessing the expertlay divide, Journal of Risk Research 11(1-2):

4 Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2008) The role of science in environmental regimes: the case of LRTAP, s i Haas, Peter M. (red.) International Environmental Governance. Aldershot: Ashgate. Soneryd, Linda & Lidskog, Rolf (2008) Accountability, public involvement and (ir)reversibility, s i Boström, Magnus & Garsten, Christina (red.) Organizing Transnational Accountability. Cheltenham: Edwar Elgar. Uggla, Ylva (2008) Strategies to create risk awareness and legitimacy: the Swedish climate campaign, Journal of Risk Research 11(6): Uppsatspresentation i konferenser (2008-) Power and Participation, the 25th conference of the Nordic Sociological Association, Oslo 4-7 August, 2011 [paper presentation: Gustafsson, K. Between everyday and scientific knowledge or; to construct an environmental problem. ; Lidskog, R. Beyond Risk Communication and Public Deliberation. Towards a Narrative and Relational Understanding of Trust ; Uggla, Y. Storytelling and the creation of a city brand: negotiation of the urban and nature in city-marketing ] Current Issues in European Cultural Studies, Norrköping June 2011 [Uggla, Y. Storytelling and the creation of a city brand: negotiation of the urban and nature in citymarketing + Dogs: Companions, Culture, Conflict, symposium vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet 25 mars [Redmalm, D. key note speech: Why look at pet dogs? ] The Sociology of Risk - Theoretical Perspectives, Copenhagen January [Gustafsson, K. Between everyday and scientific knowledge or; to construct an environmental risk + Sentient Creatures, Oslo september [paper presentation: Redmalm, D. The Construction of a Celebrity and her Pet: A Case Study of Paris Hilton and Tinkerbell. + International Sociological Association, ISA, World XVII World Congress, Gothenburg July *Uggla, Y: The Role of Urban Nature in Biodiversity Preservation and the Construction of Nature in Urban Planning; Gustafsson, K & Lidskog, R: Acknowledging risk, trusting expertise and coping with uncertainty. Lay people s deliberations on spraying insect population; Lidskog, R & Sundqvist, G: Processes, strategies and learning. Taken policy-science-citizen dynamics into account in international environmental governance; Redmalm, D: The Construction of a Celebrity Pet: A Case Study of Paris Hilton s dog Tinkerbell] Animal Movements Moving Animals, Uppsala University, May, Redmalm, D: The Construction of a Celebrity Pet: A Case Study of Paris Hilton s dog Tinkerbell. Sociologi i Framtiden Visioner och utmaningar, Sveriges Sociologförbunds årskonferens, Halmstad mars [Gustafsson, K & Lidskog, R: Acknowledging risk, trusting expertise and coping with uncertainty. Lay people s deliberations on spraying an insect population; Soneryd, L &Uggla, Y: Tröga strukturer och ansvarsförskjutningar. Sociologiskt perspektiv på grön livsstil + Coping with Uncertainty. Multidisciplinary Research Conference on Risk Governance in the Baltic Sea Region, Sigtuna November 2009 [Uggla,Y: Risk, uncertainty and spatial distinctions: A study of urban planning in Stockholm] Urban Planning and Politics, Workshop October 2009 VTI, Linköping [Uggla, Y: Environmental planning and politics in urban development useful theoretical concepts, [inbjuden som kommentator]

5 Kultursociologisk konferens, september 2009, Växjö universitet [Redmalm, D: Husdjurets genalogi] European Society or European Societies? The 9th Conference of the European Sociological Association, Lisbon 2-5 of September 2009 [Lidskog, R: Making environmental risks governable. A comparative study on transboundary risk regulation] KULTUR~NATUR: A Conference for Culture Studies in Sweden June 2009, Linköpings universitet, Campus Norrköping [Redmalm, D: Det binäras magi: Om den binära kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinäras tankefigur] Nordic Environmental Social Sciences Conferences, University College London, June 2009 [Lidskog, R: Public at risk - public as risk. Managing biodiversity through risk governance] Meet Animal Meat, Maj 2009 Uppsala universitet [Redmalm, D: Meet a Can of Meat: On Lévinasian Ethics and Non-Human Faces] Sustainable Cities and Regions: Enabling Visions or Empty Talk? Örebro University, March 2009 [Lidskog, R: Public understanding and moral reasoning with regard to regulating nature] Makt och motstånd i dagens välfärdsstater, Sveriges Sociologförbunds årskonferens, Uppsala 5-6 mars 2009 [Lidskog, R: Public understanding and moral reasoning with regard to regulating nature] From expert to facilitator: the changing face of natural resource managers, Conference in environmental communication, Swedish University for Agricultural Sciences, 5-6 February 2009 [Lidskog, R: Public inclusion in risk regulation, what do we expect? (key note address)] The End of Rationality, First ISA Forum of Sociology, Sociological Research and Public Debate, Barcelona 5-9 September 2008 [Lidskog, R: Public understanding and moral reasoning with regard to regulating nature; Uggla, Y: The value of biological diversity: Who pleads for bugs and grubs?] Violence and conflict, The 24th Nordic Sociology Congress, University of Aarhus, August 2008 [coordinator of working group: Environment, risk and expertise [Lidskog, R: Whose and which nature? Public understanding and moral reasoning with regard toregulating biodiversity; Uggla, Y: What is this thing called natural?] Gränsdragning - risker och möjligheter, Sociologförbundets årskonferens, Mittuniversitetet, Östersund, 31 januari-1 februari 2008 [Lidskog, R & Pleijel, H: Making policy by measuring nature. Representing and regulating ground level ozone; Uggla, Y: The value of biological diversity: Who pleads for bugs and grubs?] Planerade konfererenser Social Relations in Turbulent Times, the 10th Conference of the European Sociological Association, Geneva, Switzerland, 7-10 September 2011 (paper presentation: Lidskog, R: Processes, strategies and learning. Taken policy-science-citizen dynamics into account in international environmental governance + Green Futures, workshop Norrköping 6-7 September 2011 [Uggla, Y. Urban nature as heterotopias: Citymarketing and the construction of the National City Park in Stockholm + Nätverk International Sociological Association, Research Committee on Environment and Society (RC24)

6 European Sociological Association, Research Network Environment and Society (RN 12) Sveriges sociologförbund, arbetsgruppen Miljö, expertis och teknik HumAnimal Group, Genusvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Green Futures, Research Network focusing the issues of sustainable development, environmental justice, utopian thought, and urban development. Diskursgruppen, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Övrigt Arrangerande av det internationella symposiet Dogs: Companions, Culture, Conflict, 25 mars 2011 (organiserad av HumAnimal Group). Arrangerande av den internationella konferensen Animal Movements Moving Animals, maj 2010 (organiserad av HumAnimal Group). Arrangerande av den internationella konferensen Sustainable Cities and Regional: Enabling Vision or Empty Talk? mars 2009 (organiserad av CUReS) Koordinator för arbetsgruppen miljö- och risksociologi, Nordiska sociologförbundet (Lidskog) Koordinator för arbetsgruppen miljö, expertis och teknik, Sveriges sociologförbund (Lidskog) Undervisning Avancerad nivå: Miljö- och risksociologi (7,5 hp), sociologi avancerad nivå I (kan även läsas som kurs på forskarutbildningsnivå), Human-Animal Studies: Representations and Practices (7,5 hp), kurs på doktorandnivå vid Centrum för genusvetenskap och Cemus, Uppsala universitet, höstterminen 2010, planeras att ges igen under 2012 (arrangerad av HumAnimal Group och Cemus). Grundnivå: Miljösociologi (7,5 hp), Sociologi B (valbar kurs som ges varannan termin), Modernity, environment and risk (7,5 hp), har genomförts 2002, 2003) Samhälle, miljö och risk (7,5 hp) har genomförts , 2005 och 2006.

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Ett forskningsprojekt finansierat av Formas Energisession 2010, Uddevalla 4-5 februari. Ulrika Olausson. Docent

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige

Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige Gregor Vulturius Stockholm Environment Institute Klimaseminar Finans Norge och Vestlandsforsking,

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor

CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor CV. Ewa Wikström, Docent, 670725-5169 Universitetslektor Handelshögskolan vid Göteborgs Företagsekonomiska institutionen, Sektionen för management och organisation Box 610, 405 30 Göteborg, tel. 031-7864489;

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter

Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter Globala stadsregioner och nordiska planeringssytem: utmaningar och möjligheter Lukas Smas, Senior Research Fellow, Nordregio Felles nettverksamling for regional og kommunal planlegging 12-13 November 2012.

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Ekström, M and Patrona, M (eds.) (2011) Talking Politics in Broadcast Media. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.

Ekström, M and Patrona, M (eds.) (2011) Talking Politics in Broadcast Media. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. Mats Ekström Publications (selection) Books Ekström, M and Tolson, A (2013) (eds.) Talking Politics in Election Campaigns: International Perspectives on Media Discourse. Palgrave (forthcoming) Djerf-Pierre,

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring.

Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring. Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana Studier- städer och regioner i förändring. Verksamhetsberättelse 2010 1 Centrum för Urbana och Regionala Studier med Forskarskolan Urbana

Läs mer

Magnus Hennlock. Climate & Sustainable Cities IVL Swedish Research Institute. Department of Economics University of Gothenburg. www.gu.

Magnus Hennlock. Climate & Sustainable Cities IVL Swedish Research Institute. Department of Economics University of Gothenburg. www.gu. Magnus Hennlock Climate & Sustainable Cities IVL Swedish Research Institute Department of Economics University of Gothenburg Ekonomi? Privatekonomi Företagsekonomi Samhällsekonomi Miljöekonomi Nationalekonomi

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Metod och material Etnografisk ansats Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Videoinspelningar med två kameror (62 h x 2), deltagande observationer, fältanteckningar, semistrukturerade intervjuer

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social NAS John Holmberg Klimatomställningen och det goda livet Konferensen: Arena hållbar stad, Göteborg, 6 nov John Holmberg Professor i fysisk resursteori och vicerektor vid Chalmers Ekogisk Social Ekonomisk

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Köttindustrin och hållbar utveckling

Köttindustrin och hållbar utveckling Köttindustrin och hållbar utveckling Hållbar matproduktion innebär att vi producerar mat så att alla kan äta sig mätta utan att förstöra miljön eller framtida generationers möjligheter att äta sig mätta.

Läs mer

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A Global Miljöhistoria Preliminärt schema, Hösten 2015 CEMUS utbildning/uppsala Centre för hållbar utveckling Höstterminen 2015 Vecka 36 Introduktion till miljöhistoria Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp. Kursinstruktion. Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430

1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp. Kursinstruktion. Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430 1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp Kursinstruktion Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430 Innehåll Introduktion 3 Innehåll och Förväntade Studieresultat 4 Undervisningsformer

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

Forskning Formar Framtiden

Forskning Formar Framtiden 2 3 1 4 5 Forskning Formar Framtiden DGA:s utbildningsvecka 2010 Maria Strandberg maria.strandberg@golf.se Utmaningar Klimatförändringar Begränsade naturresurser Lagar och restriktioner Opinion och politiskt

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter.

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. Örebro 2014-03-19 Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. En djupgående utvärdering i samarbete med Centrum för urbana och regionala studier, (CUReS) Örebro

Läs mer

Schema Människan och naturen Höstterminen 2013

Schema Människan och naturen Höstterminen 2013 Schema Människan och naturen Höstterminen 2013 Vecka 36 Mån 2/9 14.00-17.00 Öppet hus: Information om höstens kurser och Cemus bibliotek studentaktiviteter 18:15-20:30 Our Future, Our Task, Our Movement

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER

CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 CENTRUM FÖR URBANA OCH REGIONALA STUDIER MED FORSKARSKOLAN URBANA STUDIER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Framtidens utmaningar för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Framtidens utmaningar för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling Framtidens utmaningar för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling Bo Bergman SKF Professor Quality Centre for Healthcare Improvement Division of Quality Chalmers University of Technology SE-412 96 Gothenburg,

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21. Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap

KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21. Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21 Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap MARIA KALLBERG Sedan 1998 Arkivarie inom privat, statlig och kommunal arkivverksamhet 2000-2001 Universitetsadjunkt

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet

Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet Projektorganisation Styrgrupp Projektledn. och ek./adm. Följeforskare Referensgrupp Externa

Läs mer

Sociologi för sociala entreprenörer

Sociologi för sociala entreprenörer Sociologi för sociala entreprenörer Ester Barinaga Associate Prof. Dpt. of Management, Politics, and Philosophy eb.lpf@cbs.dk Ester Barinaga Grundare och Styrelseordförande ester@forortenicentrum.org Friday,

Läs mer

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Linköping University Electronic Press Håkan Andersson Linköpings universitetsbibliotek Liu E-press och Diva LiU E-press OA förlag inom Linköping universitet

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

Kunskapsförsörjning av turism och friluftsliv i planeringen av svenska kustlandskap En studie av besökare i Blekinge skärgård.

Kunskapsförsörjning av turism och friluftsliv i planeringen av svenska kustlandskap En studie av besökare i Blekinge skärgård. Kunskapsförsörjning av turism och friluftsliv i planeringen av svenska kustlandskap En studie av besökare i Blekinge skärgård. Rosemarie Ankre, Blekinge Tekniska Högskola/ETOUR Mittuniversitetet, rosemarie.ankre@etour.se

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor att använda och ett allt större

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton 1 Fyra trafikslag men samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Register Statistik över olyckor 2 I internationellt -EU EU-direktiv 2010/40/EU I optimal användning

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer