Construction. 2-komponents polymermodifierad, mjukflexibel cementmassa för mellanmembrans- och ljudisoleringsskikt i golvbeläggningar på 1 till 3 mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Construction. 2-komponents polymermodifierad, mjukflexibel cementmassa för mellanmembrans- och ljudisoleringsskikt i golvbeläggningar på 1 till 3 mm"

Transkript

1 Tekniskt datablad Version Sikalastic -45 HyCem Sikalastic -45 HyCem 2-komponents polymermodifierad, mjukflexibel cementmassa för mellanmembrans- och ljudisoleringsskikt i golvbeläggningar på 1 till 3 mm Construction ProduktBeskrivning Sikafloor -45 HyCem är ett tvåkomponents, mycket akrylhartsmodifierat, mjukflexibelt cementbaserat murbruk för självutjämnande golvbeläggningar i tunna skikt på 1-3 mm. Beståndsdelarna är en bas/vätska och en härdare/pulverkomponent som måste Användning blandas precis innan användning och sedan användas omedelbart. Som en mycket flexibel avjämningsmassa, även under kalla förhållanden, som ett första skikt för ytrenoveringar med Sikafloor -40 HyCem eller Sikafloor -42 HyCem och för att täcka nya eller särskilt för slitna och spruckna betongytor, asfalts- och stålytor etc. Det är avsett för användning på golv inom industri, i bostäder, inom jordbruk, sjöfart etc. Dess extremt flexibla egenskaper kombinerar ytskydd för att minska inträngningen av vatten, klorider, sulfater och andra ämnen som förstör betongen, i tunna lager på 1-3 mm. Det är den mest flexibla produkten i produktserien HyCem * och den har utformats för att minska och medge krympning i nylagda betonggolv. Kan appliceras på färsk betong som ett membran. Som ljudisolering och ogenomtränglig beläggning på cementbaserade, bituminösa, keramiska eller metalliska underlag och kan användas som följande: Spricköverbryggande beläggning över sprucken betong eller asfalt Ljudisolering i fläktrum Skyddsbeläggning Flytande fyllning för fogsprickor Utblandad med kvartssand, som lappning och reparationsmurbruk: Under epoxi, polyuretan och PMMA-golvbeläggningar/beläggningar Lämplig för fuktkontroll (princip 2, metod 2.3 i SS-EN ) Lämplig för fysiskt motstånd (princip 5, metod 5.1 i SS-EN ) Lämplig för att öka motståndskraften (princip 8, metod 8.3 i SS-EN ) Egenskaper/Fördelar * Se anvisningar för applicering/begränsningar Utmärkta spricköverbryggande egenskaper, även vid låga temperaturer Mycket goda ljuddämpande/isolerande egenskaper Utmärkt limning på nylagd betong eller härdad betong, oavsett om den är fuktig eller torr Kommer inte att korrodera armeringsjärnen Mycket goda avjämnande egenskaper Ogenomtränglig för vätskor men vattenånggenomtränglig Produkten härdar även i inneslutna skikt. Motståndskraftig mot avisningssalt Produkten härdar även i inneslutna skikt. För inomhus- eller utomhusbruk Innehåller inga lösningsmedel Mycket bra vidhäftning mot en mängd olika ytor, inklusive nylagd betong och keramiska plattor, utöver sliten och sprucken betong, asfalt och slitet och sprucket stål. Kan appliceras på fuktiga underlag, även en dag gammal betong, och förbättrar härdningen och stärker utvecklingen genom att förhindra att fukten förångas Fri från ämnen som kan migrera Produkten är både användarvänlig och miljömässigt säker. 1 Sikalastic -45 HyCem 1/9

2 Tester Godkännanden/ standarder ITT-rapporterna för SS-EN ref. ITT/YP/03-12, daterade januari 2012 från Sika, S.A.U, tekniskt centrum i Spanien Alla tester är interna tester såvida inget annat anges här. Testrapport Ref. PX , daterad mars 2011, från SP, Borås, Sverige brandklassificering Följer kraven i SS-EN 13813: 2002 som SR B1.5 Följer kraven i SS-EN för principerna 2 (MC), 5 (PR) och 8 (IR) som en beläggning (C) Produktdata Utseende/Färg Komponent A - Harts: vit vätska Komponent B - Filler : naturligt grå fillersand Lagringsförhållanden Färg: ljusgrå Finish: matt Från tillverkningsdatum om den lagrats på rätt sätt i originalförpackningar som är oöppnade och oskadade i Torr och sval miljö i temperaturer mellan +5 C och +30 C. Komponent A: Komponent B: Skyddas mot frost Skyddas mot fukt Hållbarhet Komponent A: 12 månader Komponent B: 12 månader Förpackning Komplett A+B: 28 kg sats Komponent A: 8 kg plastdunk Komponent B: 20 kg plastfodrade dubbla papperssäckar Tekniska Data Kemisk bas Akrylmodifierat cementbaserat bruk. Densitet (vid +20 C) Komponent A: ~ 1,05 kg/l (vid +20 C) Komponent B: ~ 1,72 kg/l (vid +20ºC) Komponent A + B : ~ 1,83 kg/l (vid +20 C) (SS-EN ) Skikttjocklek 1,0 mm min./3,0 mm max. Brandteknisk klass Klass A2 (fl) S1 (SS-EN ) Arbetstemperatur -30 C till +40 C vid kontinuerlig exponering Mekaniska/fysiska egenskaper Vidhäftning SS-EN 1574 Krav enligt SS-EN för all avsedd användning Nötningsmotstånd (Taber) Vattenånggenomgångs koefficient Vattengenomgångskoe fficient Slagtålighet Vidhäftning enligt draghållfasthet Resultat (ITT-resultat) Krav Testmetod mg < mg SS-EN ISO S D = 1,43 m Klass I: S D < 5 m Klass II: S D 5 50 m Klass III: S D > 50 m SS-EN ,077 kg.m -2.tim -0,5 < 0,1 kg.m -2.tim -0,5 SS-EN ,8 Nm Klass I (**) Klass I: 4 Nm Klass II: 10 Nm Klass III: 20 Nm 1,10 N/mm² (MPa) 0,8 N/mm² (MPa)/spricköverbrygg ande system utan trafik/belastning SS-EN ISO SS-EN 1542 (**) Maximal höjd 1 m i enheten, det går inte att veta om produkten ska klassificeras som klass II eller III. Resultat för en fullständig uppbyggnad, vilket innebär Sikafloor -Primer MRW och ett skikt av Sikafloor -40 HyCem ovanpå, plus Sikafloor -Hardtop DB som toppförsegling. Ålder Betong Stål 7 dagar 0,117 MPa (p.c.) 1,05 MPa (p.c.) 28 dagar 1,210 MPa (p.c.) 1,20 MPa (p.c.) p.c. = produktkohesiv a = adhesiv s.c. = underlagskohesiv Testad som enskild produkt Hårdhet, Shore D ~ 46 ISO 868 Brottöjning 10,81 MPa SS-EN 1341 Elasticitet 0,12 kn/mm 2 UNE SS-EN ISO 17 Värmeutvidgningskoefficient zz.z *10-6 m/m C SS-EN 177 Spricköverbryggande > 0,1 mm Klass A1: 21 ºC SS-EN C förmåga 0,37 mm sprickvidd 2 Sikalastic -45 HyCem 2/9

3 Beständighet Kemisk motståndskraft Systemuppbyggnad Produktserien HyCem har inte utformats som ett kemiskt skydd. För en särskild kemisk motståndskraft ska du alltid måla över med en lämplig produkt från Sikafloor -serien. Rådfråga oss om det gäller tillfällig exponering eller spill. Systemkonfigurationen måste följas exakt enligt beskrivningen och får inte ändras. Primer nedan lämpar sig för alla dessa underlag: Nylagd betong (så snart som mekanisk förberedelse är möjlig, 24 timmar-14 dagar) Fuktig betong (> 14 dagar gammal) Fuktig äldre betong (stigande fukt) Appliceringsinstruk tioner Åtgång/Förbrukning Lagning och reparation: Skikttjocklek: 3-6 mm Sikafloor -Primer MRW Lagningsbruk: Sikafloor -45 HyCem utblandad bruksblandning (se blandning för mer information) Spricköverbryggande membran: Skikttjocklek: 1-3 mm Sikafloor -Primer MRW Spricköverbr. skikt: Sikalastic -45 HyCem De definierade uppbyggnaderna ska utföras enligt följande: c) Spricköverbryggande/problemlösare/mellanskikt/primer på trägolv/bituminösa underlag Sikafloor Primer MRW Spricköverbr. skikt: Sikalastic -45 HyCem (1-3 mm) Basskikt: Sikafloor -40 HyCem (1-5 mm) Toppförsegling: EP/PU-toppbeläggning eller självutjämnande beläggning d) Bilparkeringssystem Sikafloor Primer MRW Spricköverbr.skikt: Sikalastic -45 HyCem (1-3 mm) Basskikt: Sikafloor -40 HyCem (3-5 mm, rikligt uppströad med ren kvartssand 0,4-0,7 mm Toppförsegling: Sikafloor -359N som en toppförsegling i ett eller två lager. Man bör aldrig låta Sikalastic -45 HyCem utsättas för direkt belastning. Se produktdatabladen för Sikafloor -40/42 HyCem för uppbyggnaderna a) och b).. Sikafloor -Primer MRW ~ 0,2-0,4 kg/m 2 beroende på underlagsförhållandena när man reparerar monolit- eller vakumbetong, eller utan uppströad finish eller när Sikafloor -45 HyCem målas över med ytterligare ett lager. Självutjämnande membran: Sikalastic -45 HyCem ~ 1,83 kg/m 2 /mm i en 1-3 mm tjock beläggning. ~ 3,6 kg/m 2 för applicering med en 5 mm V-tandad spackel för en nominell beläggning på 2,0 mm Självutjämnande beläggning: Sikafloor -40/-42 HyCem ~ 1,85 kg/m 2 /mm i en 1-5 mm tjock beläggning. ~ 5,5 kg/m 2 för applicering med en 5 mm V-tandad spackel för en nominell beläggning på 2,0 mm Dessa siffror är teoretiska och ger inget spelrum för ytterligare material på grund av ytporositet, ytprofil, variationer i nivåer eller spill etc. Underlag Betong även nattgammal, fukt och alkalitet inget hinder. Även användbar på keramiska plattor, natursten, terrazzo, bitumenunderlag, stål- och träytor. Underlaget kan vara fuktigt men måste vara fritt från löst material, cementhud, damm, stillastående vatten och fritt från alla föroreningar som olja, fett, beläggningar och ytbehandlingar etc. Om du är tveksam, applicera på ett testområde först. 3 Sikalastic -45 HyCem 3/9

4 Föreberedelse av underlaget Appliceringsförhållanden/ begränsningar Underlagstemperatur Omgivningstemperatur Underlagets fukthalt Relativ luftfuktighet Daggpunkt Appliceringsinstruktioner Blandningsförhållanden Komponent A : 8 kg komponent B: 20 kg Betongunderlagen måste vara mekaniskt förberedda med blästring eller slipning för att ta bort cementhud och för att få en öppen texturerad yta. Svaga skikt i underlaget måste tas bort och ytdefekter, såsom blåsor och hålrum, måste vara helt exponerade. Reparationer av underlaget, fyllning av blåsor/hålrum och ytnivellering måste utföras med lämpliga produkter från materialserierna Sikafloor, Sikadur och Sikagard. Sikalastic -45 HyCem kan användas för att täcka lokala oregelbundenheter på upp till 5 mm, liksom sprickor med samma vidd. Upphöjda ställen kan tas bort genom t.ex. slipning. Allt damm och löst material måste tas bort helt från alla ytor innan produkten appliceras, företrädesvis med en borste eller dammsugare. Underlaget måste primerbehandlas ordentligt med Sikafloor -Primer MRW för att undvika att det bildas porer i materialet till följd av mycket porösa ytor som absorberar bindemedlet i blandningen för fort. +7 C min./+30 C max. +7 C min./+30 C max. Kan appliceras på nylagd eller fuktig betong, utan något stillastående vatten 20% min./80% max. Se upp för kondensation! Underlaget och temperaturen i golv som inte härdat måste vara minst 3 C över daggpunkten för att minska risken för kondensation eller defekter på golvytan. Blandning Blandningsutrustning Applicering Rengöring av verktyg Appliceringsmetod/ utrustning Avjämnande beläggning: 1:2,5 (efter vikt) Innan blandning ska komp A (vit vätska) skakas hastigt, tills att den blir homogen och fri från bottensediment. Häll den sedan i ett rent tomt blandningskärl och tillsätt sakta komp B (pulver) till vätskan, samtidigt som du rör med en elektrisk blandare. Blanda ordentligt i 1 2 minuter tills du fått en jämn blandning. Låt blandningen vara kvar i behållaren i 3 5 minuter, tills att bubblorna ovanpå blandningen spricker. Häll ut på golvet inom 15 minuter vid 20ºC. Tillsätt aldrig vätskan till pulvret. Blanda med en elektrisk låghastighetsomrörare ( v/min) med spiralvisp eller annan lämplig utrustning. Vi rekommenderar en enkel omrörare eller en dubbel, motroterande (korgtyp) omrörare och tvångsblandare (kartyp). Frifallsblandare får inte användas. Rengör alla verktyg och all appliceringsutrustning med varmt vatten omedelbart efter användning. Härdat material kan bara tas bort mekaniskt. Placera blandad Sikalastic -45 HyCem Membran på det primerbehandlade underlaget inom 15 minuter efter blandningen och fördela det jämnt till rätt tjocklek med en gummi- eller metallspackel, en spatel eller justerbar raka och rulla omedelbart med en piggroller för att ta bort luft som kommit in och få ett jämntjockt lager. För att undvika ränder från rakan ska du jämna till den våta ytan med en piggroller av metall eller en utjämnande spackel. Använd inte ytterligare vatten, vilket skulle kunna förstöra ytfinishen och orsaka missfärgning. Man kan få en skarvfri yta om en våt kant bibehålls vid appliceringen. Arbeta inte i direkt solljus eller drag för att undvika att produkten härdar för fort. Låt torka under natten med god ventilering. För utomhusbruk: För att undvika krympningssprickor ska varje lager vara högst 1 mm, eftersom det torkar snabbt på grund av vind och höga temperaturer. 4 Sikalastic -45 HyCem 4/9

5 Appliceringsinstruktioner/ begränsningar Brukstid Sörj för god ventilation när du använder Sikalastic -45 HyCem i ett stängt utrymme för att avleda överflödig fukt. Innehåller cement. Vidta de försiktighetsåtgärder som krävs när du hanterar irriterande ämnen. Se materialsäkerhetsdatabladet. Nyligen applicerad Sikalastic -45 HyCem måste skyddas mot fukt, kondensation och vatten i minst 24 timmar. Applicera primern och Sikalastic -45 HyCem vid en fallande temperatur. Om applicering sker när temperaturen stiger, kan porbildning ske. Förhindra att den torkar för snabbt genom att skydda den mot stark vind och låt den inte hamna i direkt solljus när den är nylagd. Applicering under extrema förhållanden (hög temperatur och låg fuktighet), som kan orsaka att produkten torkar snabbt, måste undvikas, eftersom produktens kemiska härdning påverkas. Häll under inga omständigheter vatten i blandningen. Färgvariationer kan uppstå på otätad Sikalastic -45 HyCem genom variationer i tjocklek, torkningshastighet, drag, exponering för direkt solljus etc., i likhet med alla andra cementbaserade beläggningar. Detta kommer dock inte att påverka de mekaniska egenskaperna negativt. När man belägger med PMMA-beläggningar måste ytan på Sikalastic -45 HyCem fullströas med 0,4-0,7 mm sand. Produkten har inte utformats för att utsättas för direkt belastning utan som ett mellanskikt. När det appliceras i fläktrum kommer beläggningen inte att utsättas för mer än underhållsbelastning. En smutsavstötande beläggning kan appliceras såsom Sikafloor - TCW. 28 kg s enhet Temperatur/rh 75 % +10 C +20 C +30 C Tid ~ 60 minuter ~ 30 minuter ~ 15 minuter 5 Sikalastic -45 HyCem 5/9

6 Väntetid/övermålning Sikalastic -45 HyCem måste toppförseglas, annars blir det svårt att hålla rent. Hör dig för om de olika alternativen. Innan Sikalastic -45 HyCem appliceras på Sikafloor -Primer MRW, vänta: Väntetid Underlagets temperatur Minst Högst +10 C 6 timmar 72 timmar +20 C 3 timmar 48 timmar +30 C 1 timma 24 timmar Innan du applicerar andra produkter ur serien på Sikalastic -45 HyCem, vänta: Väntetid Underlagets temperatur Minst Högst +10 C 24 timmar 72 timmar +20 C 12 timmar 48 timmar +30 C 8 timmar 48 timmar Innan applicering av toppförseglingen Sikafloor -Hardtop DB på Sikalastic -45 HyCem, vänta tills man kan gå på ytan eller låt det helst stelna över natten: Väntetid Underlagets temperatur Minst Högst +10 C 24 timmar 72 timmar +20 C 12 timmar 48 timmar +30 C 8 timmar 48 timmar Anmärkning: Man bör grunda med Sikafloor -Primer MRW på varje på varandra följande lager av Sikalastic -45 HyCem för att se till att inga porer bildas och vänta åtminstone de minimitider som anges ovan mellan appliceringarna. Tidsangivelserna är ungefärliga vid 50% rh och kommer att påverkas av ändrade omgivnings- och underlagsförhållanden, särskilt av temperaturen och den relativa fuktigheten. Härdning Härdningstider Temperatur Gångbar Lätt belastning Helt uthärdad +10 C ~ 24 timmar ~ 3 dagar ~ 14 dagar +20 C ~ 15 timmar ~ 2 dagar ~ 7 dagar Rengöring/underhåll Metoder Värdegrund +30 C ~ 7 timmar ~ 1 dag ~ 4 dagar Anmärkning: Tidsangivelserna är ungefärliga och kommer att påverkas av ändrade omgivnings- och underlagsförhållanden. På grund yttexturen är Sikalastic -45 HyCem inte lämplig att använda som slitskikt, där det lätt kan uppstå fläckar. Vi rekommenderar en toppförsegling ur Sikafloor -serien med lämpliga rengöringsmöjligheter. Ta bort smuts med en borste och/eller dammsugare. Använd inte våta rengöringsmetoder tills produkten härdat helt. Använd inte slipande metoder eller rengöringsmedel. Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll. 6 Sikalastic -45 HyCem 6/9

7 CE-märkning Den harmoniserade europeiska standarden SS-EN Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplaster Egenskaper och krav specificerar kraven för avjämningsmassor som ska användas internt vid golvkonstruktion. Konstruktiva avjämningsmassor eller beläggningar, dvs. de som bidrar till den bärande strukturen, är exkluderade i denna standard. Golvsystem av harts liksom cementbaserade beläggningar lyder under denna specifikation. De måste vara CE-märkta enligt bilaga ZA. 3, tabell ZA. 1.1, eller 1.5 tabell ZA.1.5 och 3.3 och uppfylla kraven i det anförda mandatet i Byggproduktdirektivet (89/106): Sika Sverige AB, Kvarnbacksvägen Vadstena Sverige Fabriksnummer 12 1) SS-EN SR B 1.5 Primer/tätning (system enligt produktdatablad) Reaktion vid brandpåverkan: 2) Frigörande av korrosiva ämnen (syntetisk hartsbeläggning, Synthetic Resin SR Screed): Vattengenomsläpplighet: Nötningsmotstånd: Vidhäftning: B 0,8 Slagtålighet: Ljudisolering: Ljudabsorption: Termiskt motstånd: Kemisk motståndskraft: 1) De två sista siffrorna anger årtalet när märkningen gjordes. 2) Ingen prestanda fastställd (No performance determined) 3) Testad som en del av ett helt system 7 Sikalastic -45 HyCem 7/9

8 CE-märkning Den harmoniserade europeiska standarden SS-EN Betongkonstruktioner Produkter och system för skydd och reparation Del 2: ytskyddsprodukter för betong specificerar kraven för produkter och system baserade på metoderna hydrofob impregnering, impregnering och beläggning för de olika principer som presenteras i SS-EN Produkter som lyder under denna specifikation måste CE-märkas enligt bilaga ZA. 1, tabell ZA1a till ZA 1g enligt omfattningen och relevansen av klausulerna som anges där, och uppfylla kraven i det anförda mandatet i Byggproduktdirektivet (89/106): För golvsystem som inte är avsedda att skydda eller återställa skicket på en betongstruktur gäller SS-EN Produkter som enligt SS-EN används som golvsystem med mekaniska laster måste även uppfylla SS-EN Här nedan visas minimikraven för prestanda som krävs i standarden. Se de faktiska värdena ovan i PDS:en, för att få de specifika prestandaresultaten för produkten i ett särskilt test. Sika Sverige AB, Kvarnbacksvägen Vadstena Sverige Fabriksnummer 12 SS-EN Ytskyddsprodukter för betong, fast beläggning Viktförlust<3000mg Nötningsmotstånd (Taber test) H22, c, g Genomsläpplighet av vattenånga Kapillärabsorption och genomsläpplighet av vatten Slagtålighet Vidhäftningsstyrka enligt draghållfasthetstest Klass I: (släpper igenom vattenånga) S D < 5 m < 0,1 kg.m -2.tim -0,5 Inga sprickor eller delaminering efter belastning Klass I: 9,8 Nm (flexibel horisontell utan belastning) 0,8 N/mm 2 1) De två sista siffrorna anger årtalet när märkningen gjordes. 2) Ingen prestanda fastställd (No performance determined) 3) Testad som en del av ett helt system EU-bestämmelse2004/42 VOC Produktdirektiv (Decopaint) I enlighet med EU-direktiv 2004/42 är det maximalt tillåtna VOC-innehållet (produktkategori IIA/kat. J/typ wb), färdig för användning, 140 g/l (gräns 2010). Det maximala innehållet i Sikalastic -45 HyCem är <140 g/l VOC för produkten som är färdig för användning 8 Sikalastic -45 HyCem 8/9

9 Hälsa & Miljö Hälsa & Miljö Lagstiftning Se separat säkerhetsdatablad. Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan Construction Sika Sverige AB Domnarvsgatan 15 Box 8061 SE Spånga Sverige Tel Fax Sikalastic -45 HyCem 9/9

Construction. 2-komponents vattenbaserad epoxi. Produktbeskrivning

Construction. 2-komponents vattenbaserad epoxi. Produktbeskrivning Tekniskt datablad Version 2015-08-10 Id.nr:02 08 01 02 024 0 000021 Sikafloor Garage Sikafloor Garage 2-komponents vattenbaserad epoxi Construction Produktbeskrivning Användningsområden Egenskaper/fördelar

Läs mer

2-komponents elektrostatiskt avledande epoxisystem för självutjämnande golv.

2-komponents elektrostatiskt avledande epoxisystem för självutjämnande golv. Tekniskt datablad Version 2012-08-13 Sikafloor -235 ESD Sikafloor -235 ESD 2-komponents elektrostatiskt avledande epoxisystem för självutjämnande golv. Construction Produktbeskrivning Användning Sikafloor

Läs mer

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : temafloor@kemira.com Web : www.tikkurila.se SIMBASSÄNGMÅLNING MED TEMAFLOOR 50 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG BASSÄNGMÅLNING MED TEMACOAT GPL BASSÄNGMÅLNING MED TEMAPOOL GPL PRODUKTBESKRIVNING Lösningsmedelhaltig tvåkomponent epoxifärg. För målning av gamla och

Läs mer

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1.

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy L Epoxilim EN 1504-4 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mapepoxy L används för kraftöverförande limning av - färsk (ohärdad) på härdad - härdad

Läs mer

Approved. Kan användas på helikopterdäck, gångstråk, ramper, bryggdäck och däck där krävs nötningsbeständighet och halkskydd.

Approved. Kan användas på helikopterdäck, gångstråk, ramper, bryggdäck och däck där krävs nötningsbeständighet och halkskydd. Approved 462;463;9880;464;1500;7021 1,2 462 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en trekomponent nötningsbeständig polyaminhärdande epoxifärg. Avsedd som en halksyddsfärg. Lämplig på metalliskt

Läs mer

Beskrivning av Sika Primers. Innehåll: 1 Sika Cleaner-205... 2. 2 Sika Primer-3N...2. 3 Sika Primer-215...2

Beskrivning av Sika Primers. Innehåll: 1 Sika Cleaner-205... 2. 2 Sika Primer-3N...2. 3 Sika Primer-215...2 Tekniskt datablad Version 2007-01-10 Primertabell Sikaflex /Sikabond Primertabell Sikaflex /Sikabond Beskrivning av Sika Primers. Innehåll: 1 Sika Cleaner-205... 2 2 Sika Primer-...2 3 Sika Primer-215...2

Läs mer

Datablad Epoxy Yacht HB

Datablad Epoxy Yacht HB Datablad Epoxy Yacht HB Produktbeskrivning Epoxy Yacht HB är en två-komponent, rostförhindrande epoxyfärg med hög torrhalt som kan påföras i hög filmtjocklek. Eftersom den innehåller höga halter av aluminiumflak

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 10200;11420 1,2 10200 zink etylsilikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Det här är en tvåkomponent fukthärdande oorganisk zink etylsilikat färg. Är avsedd för målning av tankar där det

Läs mer

Transparent ythärdande och dammsäkrande tätnings- och härdningmaterial för betong

Transparent ythärdande och dammsäkrande tätnings- och härdningmaterial för betong Tekniskt datablad Version 2012-08-01 Sikafloor -Hardtop DB Sikafloor -Hardtop DB Transparent ythärdande och dammsäkrande tätnings- och härdningmaterial för betong Produktbeskrivning Sikafloor -Hardtop

Läs mer

Construction. Lim för limförstärkning. Produktbeskrivning. Tester Godkännanden/ standarder

Construction. Lim för limförstärkning. Produktbeskrivning. Tester Godkännanden/ standarder Tekniskt datablad Version 2004-08-18 Id nr 020206040010000001 Sikadur -30 Sikadur -30 Lim för limförstärkning Construction Produktbeskrivning Användningsområden Egenskaper/fördelar Tester Godkännanden/

Läs mer

Mapefloor PU Flex. Självutjämnande elastisk polyuretanbeläggning

Mapefloor PU Flex. Självutjämnande elastisk polyuretanbeläggning IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Självutjämnande elastisk

Läs mer

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. 2 Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig

Läs mer

YTBELÄGGNING SIM- & BADBASSÄNGER

YTBELÄGGNING SIM- & BADBASSÄNGER YTBELÄGGNING SIM- & BADBASSÄNGER Introduktion bassängmålning Sim- och badbassänger i offentlig men även privat miljö utsätt för mycket hög påfrestning genom konstant vattentryck, aggressiva kemikalier,

Läs mer

3-komponent flexibel självavjämnande slurry baserad på reaktiva akrylhartser

3-komponent flexibel självavjämnande slurry baserad på reaktiva akrylhartser Tekniskt datablad Version 2009-03-27 Sikafloor -15 Pronto 3-komponent flexibel självavjämnande slurry baserad på reaktiva akrylhartser Användning Beskrivning är en 3-komponent, snabbhärdande självavjämnande

Läs mer

2-komponent, polymermodifierad, flexibel cementmassa för självutjämnande golvbeläggningar på 1 till 5 mm

2-komponent, polymermodifierad, flexibel cementmassa för självutjämnande golvbeläggningar på 1 till 5 mm Tekniskt datablad Version 2012-07-31 Sikafloor -42 HyCem Sikafloor -42 HyCem 2-komponent, polymermodifierad, flexibel cementmassa för självutjämnande golvbeläggningar på 1 till 5 mm Användning Beskrivning

Läs mer

Sportgolv från SportgolvSpecialisten AB. Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra. FaceLift

Sportgolv från SportgolvSpecialisten AB. Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra. FaceLift FaceLift Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra PULASTIC FL Extra är en slitstark, mycket högkvalitativt sportgolv för renovering av befintliga PULASTIC sportgolv med tydliga tecken på hård användning och

Läs mer

2-komponents epoxiprimer med avledande egenskaper

2-komponents epoxiprimer med avledande egenskaper Tekniskt datablad Version 2012-04-27 Sikafloor -220 W Conductive Sikafloor -220 W Conductive 2-komponents epoxiprimer med avledande egenskaper Construction Användning Beskrivning Användning Fördelar Sikafloor-220

Läs mer

Mapecoat Universal. Tvåkomponents lösningsmedelsfri transparent epoxi

Mapecoat Universal. Tvåkomponents lösningsmedelsfri transparent epoxi IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapecoat Tvåkomponents lösningsmedelsfri transparent epoxi EN 1504-2 EN 13813 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mapecoat

Läs mer

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul MapeWrap C UNI-AX MapeWrap C UNI-AX HM Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul ANVÄNDNINGSOMRÅDE Systemet är lämpligt för reparation av armerade betongelement

Läs mer

PRODUKTDATABLAD. Sikafloor -2540W PRODUKT- BESKRIVNING. 2-komponents vattenbaserad epoxibeläggning med låga emissioner

PRODUKTDATABLAD. Sikafloor -2540W PRODUKT- BESKRIVNING. 2-komponents vattenbaserad epoxibeläggning med låga emissioner PRODUKTDATABLAD 2-komponents vattenbaserad epoxibeläggning med låga emissioner PRODUKT- BESKRIVNING är en tvåkomponents, AgBB-godkänd, vattenburen, pigmenterad, epoxihartsbaserad beläggning för golvapplikationer.

Läs mer

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV SIKA PRODUKTER VERSION 3 Limning och nåtning av teakdäck 1 LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK 2 Limning och nåtning av teakdäck GENERELL BESKRIVNING

Läs mer

3-komponent självavjämnande slurry baserad på reaktiva akrylhartser

3-komponent självavjämnande slurry baserad på reaktiva akrylhartser Tekniskt datablad Version 2009-03-27 Sikafloor -14 Pronto 3-komponent självavjämnande slurry baserad på reaktiva akrylhartser Användning Beskrivning är en 3-komponent, snabbhärdande självavjämnande slurry

Läs mer

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION EN 1504-2:2004 08 0921 EN 13813 PRESTANDADEKLARATION 02 08 01 02 045 0 000001 2017 EN 13813:2002 1. Produkttypens unika identifikationskod: 2. Typ- parti- eller serienummer eller någon Batchnummer se förpackning

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

Mapefloor PU 430 SL. Tvåkomponents flexibel självutjämnande beläggning baserad på polyuretan

Mapefloor PU 430 SL. Tvåkomponents flexibel självutjämnande beläggning baserad på polyuretan IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4-Cfl-s1 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Tvåkomponents

Läs mer

Construction. Sprayapplicerande vattentätt Hybridmembran baserad på Polyurea/Polyuretan. Produkt Beskrivning. Produktdata Form

Construction. Sprayapplicerande vattentätt Hybridmembran baserad på Polyurea/Polyuretan. Produkt Beskrivning. Produktdata Form Tekniskt datablad Version 2013-05-16 Sikalastic -830 N Sikalastic -830 N Sprayapplicerande vattentätt Hybridmembran baserad på Polyurea/Polyuretan Construction Produkt Beskrivning Användningsområde Egenskaper/Fördelar

Läs mer

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data Underlag Krav invändigt för innertak och övre delen av väggar ljudgenomsläpplig dekorativ beläggning svårantändlig

Läs mer

PRODUKTBLAD Sikafloor -156

PRODUKTBLAD Sikafloor -156 PRODUKTBLAD 2-KOMPONENT EPOXIBASERAD PRIMER, AVJÄMNINGSMASSA OCH LAGNINGSBRUK PRODUKTBESKRIVNING är en 2-komponent, lågviskös epoxibaserad produkt."totalt fast epoxi komposition enligt testmetoden Deutsche

Läs mer

Modern Betong. Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK

Modern Betong. Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK Modern Betong Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK Innehåll 3 4 5-7 Att välja rätt lösning Specifiera riskerna Att skydda utsatta ytor - CONIDECK system 2 Att välja rätt lösning Parkeringshus

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Tanklining. Invändig målning och beläggning i Tankar. Grundläggande. Lagringstemperatur

Tanklining. Invändig målning och beläggning i Tankar. Grundläggande. Lagringstemperatur Tanklining Invändig målning och beläggning i Tankar Grundläggande Lagringstankar av stål för diverse olika vätskor och andra media är ett område där man ställs in för intressanta utmaningar. Huvudfokus

Läs mer

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - för säker vattentätning

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - för säker vattentätning MAPELASTIC BRUKSANVISNING - för säker vattentätning 2 Vattenläckage? Mapelastic är ett 100% vattentätt cementbaserat membran som är mycket lätt att applicera: På terrasser och balkonger På utvändiga källarväggar

Läs mer

Tvåkomponents membran/ slitagebeläggning baserad på polyuretan

Tvåkomponents membran/ slitagebeläggning baserad på polyuretan IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-2 (C) PRINCIPLES PR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Purflex G SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR10 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Tvåkomponents

Läs mer

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus.

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. PRODUKTBESKRIVNING Sika Pyroplast Wood T är en vattenlösligt, transparant, brandskyddsfärg

Läs mer

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data invändigt för tak och övre delen av väggar svårantändlig ljudabsorberande W = 0,45 finstrukturerad yta många färgmöjligheter

Läs mer

H 9952 Epoxybaserat strukturlim

H 9952 Epoxybaserat strukturlim Epoxybaserat strukturlim Verkstadsindustri Aerospace Järnväg Maximal prestanda för konstruktioner med: Högpresterande kompositer Metaller Honeycombpaneler Egenskaper God vidhäftning till många material

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar

Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar Dokumentet kan i flera avsnitt även användas till andra betongreparationer INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Kontrollschema 3

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT S En produkt för 3 applikationer Ytskikt Tätningsmedel Lim Fläck- och vattenavvisande. Förhindrar spridning av svamp och mögel. Utmärkt motståndskraft mot syror

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

2-komponents seg-elastisk polyuretanbeläggning med spricköverbryggande egenskaper.

2-komponents seg-elastisk polyuretanbeläggning med spricköverbryggande egenskaper. Tekniskt datablad Version 2010-10-08 Sikafloor -375 Sikafloor -375 2-komponents seg-elastisk polyuretanbeläggning med spricköverbryggande egenskaper. Användning Beskrivning Användning Fördelar Godkännanden/

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Komplett reparationssortiment

Komplett reparationssortiment Betongreparation Finja Bemix Komplett reparationssortiment Specialister på specialbetong Finja Bemix utvecklar, producerar och levererar specialbetong till byggindustrin i hela Sverige och har ett stort

Läs mer

Texturerad 2-komponents epoxibaserad tunnskiktsbeläggning med avledande egenskaper.

Texturerad 2-komponents epoxibaserad tunnskiktsbeläggning med avledande egenskaper. Tekniskt datablad Version 2012-04-27 Sikafloor -262 AS N Thixo Sikafloor -262 AS N Thixo Texturerad 2-komponents epoxibaserad tunnskiktsbeläggning med avledande egenskaper. Construction Användning Beskrivning

Läs mer

CFF Basic. Ingående produkter CFF dammbindare är en oorganisk, 1-komp. polymermodifierad, silikatbaserad produkt. Ej brännbar.

CFF Basic. Ingående produkter CFF dammbindare är en oorganisk, 1-komp. polymermodifierad, silikatbaserad produkt. Ej brännbar. Basic Basic Det enkla och snabba konceptet för funktionella golv Ger en starkare och mera lättstädad yta. För torra betongytor inomhus. Basic är en enkel behandling av betonggolv där man vill stärka ytan,

Läs mer

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras.

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras. Bruksanvisning för OLEO SEALER samt TERAZZO SEALER för cement plattor Golvet ska vara absolut RENT och TORRT innan man ytbehandlar 1:a gången (tvättas med rent varmt vatten o ev. svag rengöringsmedel,ej

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

Ett innovativt svenskt företag med flera hundra års erfarenhet.

Ett innovativt svenskt företag med flera hundra års erfarenhet. Golvavjämning Ett innovativt svenskt företag med flera hundra års erfarenhet. Combimix är ett ungt svenskt företag som tillverkar mineralbaserade byggprodukter. I sortimentet ingår produkter för bland

Läs mer

Tekniskt faktablad StoColor Puran Satin

Tekniskt faktablad StoColor Puran Satin Mycket motståndskraftig, vattenburen 2-komp lackfärg på polyuretanbas, våtnötningsklass 1 och täckförmåga 2 enligt EN 13300 Karakteristik Användning Egenskaper Optik halvblank enligt EN 13300 Tekniska

Läs mer

Produktinformation Deltron Progress UHS DG Ultra-High Solids Direct Gloss Colour

Produktinformation Deltron Progress UHS DG Ultra-High Solids Direct Gloss Colour GLOBAL REFINISH SYSTEM Produktinformation Deltron Progress UHS DG Ultra-High Solids Direct Gloss Colour Deltron Progress UHS DG Mixfärger D60xx Deltron UHS härdare D8216, D8217, D8218, D8219 Deltron förtunning

Läs mer

Construction Användningsområde

Construction Användningsområde Tekniskt datablad Version 2013-08-06 Sikagard -675 W ElastoColor Sikagard -675 W ElastoColor Skyddande beläggning för exponerad betong Produktbeskrivning Sikagard -675 W ElastoColor är en 1-komponents,

Läs mer

Juni 2011 Product Information ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE

Juni 2011 Product Information ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2011 Product Information ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE PRODUKTER Envirobase Vattenspädbar baslackkulör T4xx Envirobase förtunning T494 Envirobase långsom förtunning T495 High

Läs mer

2-komponent epoxibaserad avjämningsmassa och uppströat system

2-komponent epoxibaserad avjämningsmassa och uppströat system Tekniskt datablad Version 2009-09-17 Sikafloor -263 SL Sikafloor -263 SL 2-komponent epoxibaserad avjämningsmassa och uppströat system Användning Beskrivning Användning Fördelar Produktdata Färg Sikafloor

Läs mer

ULTRATUNN NATURSTEN FÖR VÄGG OCH ANDRA YTOR. Äkta sten men lätt, flexibel och milimetertunn

ULTRATUNN NATURSTEN FÖR VÄGG OCH ANDRA YTOR. Äkta sten men lätt, flexibel och milimetertunn ULTRATUNN NATURSTEN FÖR VÄGG OCH ANDRA YTOR Äkta sten men lätt, flexibel och milimetertunn VAD ÄR ULTRATUNN NATURSTEN? Ultratunn natursten är sten faner laminerat på ett tunt underlag av: glasfiber och

Läs mer

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke CENTRO PRO SYSTEM Centro Pro System - vårt eget proffsmärke Vi på Centro har sålt kakel, klinker och fäst & fogprodukter i nästan 45 år. Mycket har förändrats under åren och inte minst den tekniska utvecklingen

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE PROFILER OCH DIMENSIONER UltraShield är en utveckling av den traditionella komposittrallen som kombinerar styrkan hos högdensitets polyetenplast och träfiber med en ogenomtränglig

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO 10140-1:2010 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat mira byggeprodukter erbjuder tre olika metoder

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Rengöringsanvisningar

Rengöringsanvisningar och skötsel av lackade och oljade Pergo-parkettgolv HÅLLBART ANVÄNDARVÄNLIGT EFFEKTIVT Varför? Genom att rengöra ditt golv på rätt sätt kan du garantera att ditt köp underhålls på bästa sätt. Produkterna

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

Produktdatablad Maj 2011

Produktdatablad Maj 2011 Precleaners P980-251/9010 Produktdatablad Maj 2011 INTERNATIONELLT STANDARD DOKUMENT ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK Sortiment av 2K polyesterspackel Produkt Beskrivning P551-1050 Standardspackel P551-1052/E1.5K

Läs mer

Lithomex. Hårdfogar till beläggningar. Teknisk information + praktiska bruksanvisningar. Från lätt till tung trafik. Natur Stengrå Svart

Lithomex. Hårdfogar till beläggningar. Teknisk information + praktiska bruksanvisningar. Från lätt till tung trafik. Natur Stengrå Svart Lithomex Hårdfogar till beläggningar Från lätt till tung trafik Natur Stengrå Svart Teknisk information + praktiska bruksanvisningar Bruksanvisning För lätt trafik Blandningsprocess Blandningsenhet 1 burk

Läs mer

Produktinformation Invändigt reparationssystem T510 vattenburen konverter för motorrum

Produktinformation Invändigt reparationssystem T510 vattenburen konverter för motorrum GLOBAL REFINISH SYSTEM April, 2008 Produktinformation Invändigt reparationssystem T510 vattenburen konverter för motorrum PRODUKTBESKRIVNING T510 vattenburen konverter för motorrum D8260 aktivator T494

Läs mer

Construction. R4 Korrosionsskyddande reparationsbruk för bärande konstruktioner. Produktbeskrivning. Produktdata

Construction. R4 Korrosionsskyddande reparationsbruk för bärande konstruktioner. Produktbeskrivning. Produktdata Tekniskt datablad Version 2013-05-22 Sika MonoTop -412 NFG Sika MonoTop -412 NFG R4 Korrosionsskyddande reparationsbruk för bärande konstruktioner Construction Produktbeskrivning Sika MonoTop -412 NFG

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

fermacell Ytbehandling Februari 2016

fermacell Ytbehandling Februari 2016 101 fermacell Ytbehandling Februari 2016 102 2 Information Tele 2 Arena, Stockholm, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stockholm Stad White Arkitekter PEAB Sverige Byggår 2010-2013 103 3 5. Ytbehandling

Läs mer

Designfog flex. 30 40 minuter; bruk som börjat härda får inte blandas upp igen, varken med vatten eller färskt bruk

Designfog flex. 30 40 minuter; bruk som börjat härda får inte blandas upp igen, varken med vatten eller färskt bruk Best. nr. Kan förvaras i 24 månader Sopro DF 10 Designfog flex Fogmassor 1050 vit 10 1051 ljusgrå 16 1052 silvergrå 17 1053 grå 15 1062 stengrå 22 1054 betonggrå 14 1055 sandgrå 18 1069 manhattan 77 1056

Läs mer

Lågtemperaturkorrosion

Lågtemperaturkorrosion Feb-2007 Lågtemperaturkorrosion Erfarenheter från Våt/Torra Rökgasreningsanläggningar efter Biobränsle och Avfallseldning Tina Edvardsson Lågtemperaturkorrosion Introduktion - Definition Lågtemperaturkorrosion

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Läggningsanvisningar

Läggningsanvisningar Läggningsanvisningar CELLGLASISOLERING Ekologi och Ekonomi i Ett! www.foamglas.se Foamglas hjälper er vid uppstart av nya projekt, kontakta oss 00-78 56. FOAMGLAS på betongbjälklag och profilerad plåt

Läs mer

Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent

Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent AMFIPANEL VISSTE DU ATT... Knauf Danolines produkter är testade för god luftkvalitet inomhus enligt dansk kvalitetsmärkning för inomhusmiljö och är placerade i den

Läs mer

2-komponents självutjämnande epoxibeläggning med - avledande egenskaper

2-komponents självutjämnande epoxibeläggning med - avledande egenskaper Tekniskt datablad Version 2012-04-27 Sikafloor -262 AS N Sikafloor -262 AS N 2-komponents självutjämnande epoxibeläggning med - avledande egenskaper Construction Användning ProduktBeskrivning Användningsområde

Läs mer

Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012

Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012 Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012 Projekt WR 27 Kartläggning av vittrings- och korrosionsskador på biologiska behandlingsanläggningar Projekt WR 34 Kartläggning av

Läs mer

Temainfo Nr. 3.112 S Maj 2008 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Temainfo Nr. 3.112 S Maj 2008 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Stående fogning med snabbhärdande golvfog, Cerafill 15 quick Denna temainfo handlar om fogning av keramiska golvplattor, natursten mm., när vikten läggs på arbetsmiljö och en rationell fog process.

Läs mer

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö)

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö) Sika Radonprogram Sika Sverige AB Den här broschyren ger dig en bra översikt över radonskyddande produkter från Sika Sverige AB. Önskar du mer information inom ett fackområde eller om en produkt, besök

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ

PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ Att vara målare är inte bara ett arbete med estetiska värden, lika väsentliga är de mänskliga och mate riella. Du som arbetar med brandskyddsfärg har en avgörande roll för

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EGENSKAPER PRODUKTDATA

PRODUKTBESKRIVNING ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EGENSKAPER PRODUKTDATA Sika Unitherm Platinum SWEDCERT PBC 1038 Lösningsmedelsfri, maximal uppbyggnad, 2-komponenets modifierad epoxi brandskyddsfärg för stål, för användning inom- och utomhus. Idealisk för applicering i verkstad,(in-shop).

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningsmassa, hålrumsförsegling och förarbetesverktyg

Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningsmassa, hålrumsförsegling och förarbetesverktyg kap-sv 0-0-,.0 Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningsmassa, kap-sv 0-0-,.0 Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningsmassa, Pliogrip Limpatroner för Plastlagningssystem

Läs mer

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Premium klickgolv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och

Läs mer

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel KINOPANEL KINOPANEL VÄGGBEKLÄDNAD Väggbeklädnad för biografer och andra nöjeslokaler som behöver enastående akustikhantering. Diskret utseende med eleganta

Läs mer

TUNING. Skydd, dekoration och design. Liquid Gum. Sprayfolie

TUNING. Skydd, dekoration och design. Liquid Gum. Sprayfolie TUNING Skydd, dekoration och design Liquid Gum Sprayfolie Nyhet! Tuning & Design med Liquid Gum Den avdragbara sprayfolien med Grepp-effekt* Liquid Gum hjälper dig att skapa en högkvalitativ beläggning

Läs mer