Centerpartiets landsbygdsmanifest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centerpartiets landsbygdsmanifest"

Transkript

1 Centerpartiets landsbygdsmanifest Foto: Hildur Valgeirsdottir 28 förslag för landsbygdutveckling Maj 2014

2 Närodlad politik ger växtkraft i hela landet Centerpartiets kamp för att hela landet ska leva går hundra år tillbaka i tiden. Vår landsbygdspolitik handlar om att tillvarata landsbygdens unika potential. Vi vill seen närodlad politik, som utgår ifrån din lokala ort, där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i landets alla delar. Möjligheten att jobba, tillgång till service och fungerande infrastruktur är tre grundförutsättningar för jobb i hela landet. Bilden av landsbygden har under lång tid tillåtits vara allt för homogen. I samhällsdebatten har landsbygd blivit synonymt med ett Sverige där affärer stänger, fönster släcks och samhällen avvecklas. Långt ifrån hela landsbygden känner igen sig i detta. Ytterligare en vrångbild är att samhällets värden produceras i storstäder och att landsbygden behöver försörjas. Sverige är naturligtvis helt beroende av dynamiska och växande städer som Stockholm, men det är samtidigt värt att notera att en invånare i Jokkmokks kommun producerar varor och tjänster till ett värde av över en miljon varje år, en stockholmare producerar i genomsnitt för ungefär kronor. Jobb är nyckeln oavsett om vi diskuterar förutsättningarna för en liten by med tre invånare, eller tätorter som Söderhamn eller Gullspång. Det är dags att vi gör upp med offerbilden av en landsbygd i förfall och istället kavlar upp ärmarna. Mätningar visar att människor på landsbygden, precis som människor i små, eller stora städer, i första hand bryr sig om att skolan är bra, att sjukvården fungerar och framförallt att man har ett jobb att gå till. Därför kommer Centerpartiets fortsatta kamp för landsbygdens utveckling att handla om möjligheterna till jobb, god välfärd och grön tillväxt i alla delar av landet. Det lägger grunden för att vårdcentralen ska finnas kvar, att skolorna ska vara bra och att våra föräldrar får bo på det äldreboende de vill när de blir gamla. Vår landsbygdspolitik handlar mer om sänkta kostnader än om bidrag. Mer om bredband och möjligheten att jobba hemifrån än om statliga ersättningsjobb, mer om en breddad arbetsmarknad än om sysselsättningsåtgärder. Det handlar om att människor ska få välja själva. Att vi måste ge hela Sverige kraft att växa och om att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Vi kallar det en närodlad politik. Trevlig läsning! Annie Lööf partiledare för Centerpartiet 2

3 28 FÖRSLAG FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I detta landsbygdsmanifest beskriver vi förslag som stärker utvecklingen på landsbygden, skapar möjligheter för fler jobb, bättre service, grön omställning och högre attraktivitet i hela landet. Grunden för landsbygdens utveckling är jobb och företagande. Vi föreslår åtgärder som omfattar såväl Storumans bondgård som Vaggeryds industrisamhälle. De mellanstora orterna, som ofta kallas bruksorter, är självklart en del av landsbygden. 1. Satsa ytterligare 2,8 miljarder på Landsbygdsprogrammet Med hjälp av Landsbygdsprogrammet har vi möjlighet att behålla de verksamheter som ger jobb på landsbygden, som förser oss med öppna landskap, levande bygder och svensk mat. Landsbygdsprogrammet bidrar även till att nå de miljömål vi satt upp. Det handlar om insatser för miljön och möjlighet till bredbandsutbyggnad. Centerpartiet har förstärkt landsbygdsprogrammet med 400 miljoner per år, totalt 2,8 miljarder. Det innebär att programmet startar på en stark nivå, 36, 1 miljarder att jämföra med 2007 då 35 miljarder lades på programmet inledningsvis. Vi vill satsa 3,25 miljarder på bredband och 700 miljoner på lanthandlar och mackar. Dessa satsningar riskeras vid ett regeringsskifte i höstens val. Inget av oppositionspartierna har matchat satsningen i sina budgetförslag. utöka landsbygdsprogrammet med 2,8 miljarder som vi föreslagit i samband med vårändringsbudgeten 2. Avsätt 3,25 miljarder till bredband i hela landet I regeringens bredbandsstrategi anges att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år Det är en tuff målsättning. Att kunna betala sina räkningar via Internet, titta på SVT-play utan avbrott samt ta del av elektroniska samhällstjänster är av stor betydelse för landsbygdens utveckling. I förslaget till Landsbygdsprogram satsas totalt 3,25 miljarder på bredbandsutbyggnad fram till Det här är pengar som i stor utsträckning går till fiber till by-projekt som bidrar till att den svenska landsbygden får snabb och säker internetuppkoppling. att den nya miljardsatsningen på bredband genomförs i Landsbygdsprogrammet 3. Satsa 700 miljoner på ett lanthandelslyft För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till en grundläggande service där människor bor. Därför vill Centerpartiet stärka möjligheten för entreprenörer och handlare på landsbygden genom ett stöd till kommersiell service. Det kan både handla om att stötta lanthandlare och bensinmackar och samordning av insatser för öka tillgängligheten till lokal service. satsa 700 miljoner på lanthandlar och mackar så att servicen säkras i hela landet 4. Inför en väg in för företagare För att fler människor ska vilja starta och driva företag på landsbygden är det viktigt att krånglet och administrationen minskar. Processerna behöver anpassas till företagens verklighet inte till myndigheternas. Mellan åren 2006 och 2010 minskade företagens administrativa kostnader med hela 7,3 miljarder kronor. Det är en bra början. Men arbetet behöver nu gå vidare. Det är inte bara reglerna som spelar roll. Även 3

4 bemötandet och tillämpningen av regler är av stor betydelse, liksom uppgiftslämnandet. I framtiden ska det vara självklart att en företagare bara ska behöva lämna uppgifter en gång och till ett ställe en väg in. att en väg in ska fungera i praktiken under nästa mandatperiod 5. Servicegaranti för kortare handläggningstider Många företagare, särskilt på landsbygden, vittnar om långa handläggningstider för att få bygglov, tillstånd eller miljöprövningar utförda. Det är inte rimligt att handläggningstiderna ska hindra landsbygdsföretagaren att bygga ut sitt företag, expandera och växa. Därför vill vi att länsstyrelser, kommuner och myndigheter inför en servicegaranti för att korta handläggningstiderna så att företagare kan få snabbare besked. att alla länsstyrelser, myndigheter och kommuner sätter en tydlig tidsbegränsning för handläggningstider att länsstyrelser, kommuner och myndigheter samverkar så att likvärdigheten i landet ökar 6. Inför ett högkostnadsskydd för sjuklöneansvar Centerpartiet har länge jobbat för att på olika sätt sänka sjuklönekostnaderna. Nyligen presenterade regeringen ett förslag om ett nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Detta är särskilt gynnsamt för småföretag vilket också sänker trösklarna för att våga nyanställa och gör det lättare för människor som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. I och med att oppositionen är motståndare till förslaget kommer det inte att bli verklighet om Socialdemokraterna skulle vinna valet i höst. genomföra förslaget om högkostnadsskydd 7. Nationell livsmedelsstrategi Centerpartiet har satt upp som mål att livsmedelsproduktionen ska öka i Sverige. Vi ska exportera minst lika mycket mat som vi importerar, självförsörjningsgraden måste därför öka. Svenska bönder skapar jobb på landsbygden och tillverkar världens mest miljö- och djurvänliga mat. Därför vill vi komplettera Matlandet med en livsmedelsstrategi som främst riktar sig mot bättre villkor för bonden och stärkt konkurrenskraft. En utredning är tillsatt för att utreda möjligheter för en framtida livskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion, denna ska ligga till grund för en framtida livsmedelsstrategi. Ytterligare åtgärder för att stärka svenskt jordbruk ryms i det nya landsbygdsprogram för perioden som nyligen presenterades, där 2 av 3 kronor går till bonden för att stärka jordbrukets konkurrenskraft. Vi kallar det bondepaketet. att satsningen på Matlandet Sverige kompletteras med en livsmedelsstrategi genomföra bondepaketet i det nya landsbygdsprogrammet 8. Fler unga bönder Majoriteten av lantbrukare i Sverige är mellan 50 och 65 år gamla, en medelålder som ökat sedan mitten på 1990-talet. Samtidigt har andelen lantbrukare som är under 35 år minskat från åtta till fyra procent. Centerpartiet vill se att fler unga bönder i Sverige. Därför vill vi satsa på den unga generationen för att säkerställa lantbrukets, och den svenska matproduktionens framtid införa högre hektarstöd och startstöd till unga bönder se till att trygghetssystemen passar företagare som vill bilda familj 4

5 satsa på naturbruksgymnasium och SLU samt sätta upp kommunala mål för att öka antalet studerande vid naturbruksgymnasierna prioritera gröna näringar i Arbetsförmedlingens utbildningsprogram 9. Inför CFN-lån för företagare en motsvarighet till CSN Mångas nyföretagare har det mycket knapert ekonomiskt under företagets uppstartsfas innan intäkterna börjar flyta in. Det skapar en osäkerhet som kan leda till att människor avstår för att förverkliga sin företagsdröm. Därför föreslår vi att alla som vill starta företag ska få använda ett av sina CSN-berättigande år till att starta företag med samma lånevillkor som vid studier. Centrala Företagarlånet, CFN, ska utgå som ett lån med samma ränte- och återbetalningsregler och som för studielånet. Samverkan bör ske med en befintlig organisation på näringslivsområdet, exempelvis Almi. att alla som vill starta företag ska få använda ett av sina CSN-berättigande år, ett CFN-år, till att starta företag med samma lånevillkor som vid studier. 10. Säkra kapitaltillgången på landsbygden Brist på bankkontor och lågt värderade fastigheter är många gånger faktorer som skapar problem för företagare på landsbygden att kunna få lån och kapital till sina verksamheter. Studier visar att tillgång till bankkontor har en positiv påverkan på nyföretagandet. Centerpartiet anser att lokala banker har ett särskilt ansvar för att säkerställa kapitaltillgång i landsbygdens företag och att ha en god kontakt med det lokala näringslivet. Vi ser också att det riskkapital som finns hos Almi ska kunna riktas mot mindre företag på landsbygden, utifrån affärsplan och tydliga kriterier. att lokala banker ser potentialen att finansiera investeringar i landsbygdens företag att Almi Invest bör får i uppdrag att marknadsföra sitt erbjudande om riskkapital till mindre företag på landsbygden 11. Fler investeringar i landsbygdsföretag Centerpartiet vill öka insatserna för småföretagens kreditförsörjning och föreslår att lokala kreditgarantiföreningar ska stödjas genom det statliga riskkapitalet. Kreditgarantiföreningen fungerar som säkerhet när föreningarnas medlemsföretag beviljas lån i banker. att lokala kreditgarantiföreningar backas upp av det statliga riskkapitalet för att fler småföretagare ska få tillgång till kapital 12. Stärkt koppling mellan studier och jobb Centerpartiet är stolt över utbyggnaden av högskolan i Sverige och anser att det ska finnas en mångfald av högre utbildning och forskning i hela landet. Samverkan mellan akademi och näringsliv har positiva effekter både på näringslivets utveckling och på den vetenskapliga kvaliteten vid universitet och högskolor. Ett närmare samarbete mellan landets högskolor och näringsliv skulle stärka innovationskraften i svensk forskning ytterligare utan att för den skull tumma på den vetenskapliga kvaliteten. Tack vare Centerpartiet avsattes 60 miljoner mer i senaste Forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30) som ska fördelas utifrån samverkan. Även satsningar på strategiska innovationsområden (SIO) ingick i propositionen, en satsning som innebär totalt 225 miljoner och som är ett nytt instrument för att identifiera och etablera långsiktiga samverkansprojekt mellan bl a lärosäten, näringsliv och forskningsinstitut. 5

6 att ett samverkanskriterium införs att högkvalitativ högre utbildning ska finnas i hela landet 13. Genomför ett skogsprogram i Sverige och mål om fler byggnader i trä Skogen spelar en viktig roll för jobben och tillväxten i vårt land. Den svenska skogsnäringens investeringar står för en betydande del av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Ett svenskt skogsprogram med ett brett anslag kan ta ett helhetsgrepp kring skogen och leda till fler jobb på landsbygden och underlätta omställningen till en biobaserad ekonomi. Det finns också stor potential i träbyggandet. Genom en tydlig ambition om att andelen trä i byggnader ska öka kan vi få fart på det industriella byggandet och därmed fler klimatsmarta hus. att Sverige ska ha ett nationellt skogsprogram öka och industrialisera träbyggandet i Sverige och stärka utbildningsinsatserna så att fler byggnadsarbetare, konstruktörer och arkitekter ser trä som det naturliga materialvalet 14. Minska vildsvinsstammen Vildsvinsstammen måste minska. Djuren ställer till väldigt stora problem för jordbrukare och utgör även en risk i trafiken. Statistiskt har olyckorna ökat i omfattning i takt med att antalet djur ökat och 2013 sköts fler vildsvin än älgar i vårt land. Redan i dag är möjligheterna till jakt omfattande, förvaltningsplan har tagits fram, fällor blir snabbare godkända och satsningar har gjorts för att vildsvinsköttet lättare ska komma ut på marknaden. Detta är bra steg på vägen, men Centerpartiet vill mer. underlätta användningen av kamera vid jakt begränsa möjligheten till utfodring se över arrendatorers jakträtt minska kostnaderna för trikintester 15. Tillåt jakt på varg Sverige har i modern tid aldrig haft så stora rovdjursstammar som idag. Ambitionen att bevara rovdjuren har lyckats. Vi har idag friska och livskraftiga stammar. En trovärdig rovdjurspolitik kräver också en aktiv förvaltning med starkt regionalt inflytande som stärker förtroendet för rovdjurspolitiken och tar hänsyn till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Centerpartiet anser att rovdjursfrågor är något som vi ska fatta beslut om nationellt och att förvaltningen ska vara regionalt förankrad. tillåta jakt på varg i Sverige stärka människors möjligheter att försvara sina husdjur och tamdjur mot angrepp genom förtydligande i paragraf 28 som reglerar detta 16. Mer makt till regionerna Centerpartiet vill se en decentraliserad demokrati, med spelregler som förhindrar centralisering. Makten ska utgå underifrån och fördelas uppåt, inte tvärtom. Självbestämmandet för den enskilda är den princip som ska vara vägledande för hur makten byggs. Det ger den enskilda individen större makt över sitt eget liv och sätter människan i centrum. Den lokala nivån är trots allt grunden för en levande demokrati. Vi vill se starka och funktionella regioner med stort självstyre i frågor som rör till exempel tillväxt- och näringspolitik. 6

7 regionalisera Sverige och tillåta fler län att bli regioner 17. Satsa på landsbygdens infrastruktur Centerpartiet vill se satsningar på både drift och underhåll samt nya långsiktiga investeringar. Vi har under våren satsat 522 miljarder kronor på infrastruktur. Genom en mångfald av finansieringslösningar vill vi tidigarelägga satsningar i såväl norra som södra Sverige. Satsningarna behöver omfatta såväl persontrafik som gods, motorvägar som enskilda vägar. På detta sätt knyter vi samman Sverige och förbättrar förutsättningarna för tillväxt i hela landet. Flera sträckor är särskilt betydelsefulla för att underlätta jobb och tillväxt i hela landet. satsa på en robust infrastruktur i hela landet, det gäller såväl räls, vägar, luft och vatten fortsätta bygga dubbelspår på Ostkustbanan och fortsatta satsningar på bland annat Inlandsbanan, Malmbanan och Ostlänken även prioritera att Norrbottniabanan byggs när utrymme finns 18. Utvidga lagen om valfrihetssystem Centerpartiet vill att lagen om valfrihet ska bli verklighet i alla kommuner. Då kan människor själva få möjlighet att välja sin omsorg och entreprenörer som uppfyller kommunens krav får erbjuda hemtjänst och annan service till äldre. Fler företag kan startas och landsbygdens företagsamma kvinnor och män får möjlighet att förverkliga sina idéer. LOV handlar om valfrihet för den enskilde medborgaren, inte i första hand för kommunerna, och därför vill Centerpartiet att det ska gälla i hela landet. att lagen om valfrihet (LOV) ska gälla oavsett var i landet man bor 19. Tillsätt en nationell byskolekommitté Tillgång till god utbildning på landsbygden är både en rättighet för alla barn som växer upp på landsbygden och en förutsättning för attraktivitet, växtkraft och utveckling på landsbygden. Centerpartiet vill inrätta en nationell byskolekommitté för att öka samverkan mellan byskolor, samla och sprida goda exempel som kan lösa frågor om personalförsörjning, tekniska hjälpmedel, arbetsmiljö och logistiska utmaningar för byskolor med långa avstånd. inrätta en nationell byskolekommitté för att öka samverkan mellan byskolor 20. Mindre tid på skolbussen Skolbussen är något fantastiskt, men inte om man måste vistats i den flera timmar om dagen. Centerpartiet tycker det är orimligt att barn ska behöva åka i timtal för att komma till sin skola. Vi vill att elever på lansbygden ska tillbringa kortare tid av sin dag på skolbussen. Vi behöver kartlägga restiderna för att se om fler bussar behöver sättas in för att minska barnens restid. värna de mindre skolorna på landsbygden att kommunerna sätter upp mål för maximal restid för barnen i skolbussen kommunerna ska årligen redovisa hur långa restider barnen har med skolbussen 7

8 21. Inför en landsbygdspeng Unga är landsbygdens framtid, samtidigt går många flyttlass till staden. Siffror från februari 2014 för exempelvis Värmlands och Gävleborgs län visar tydligt att det endast är den största kommunen i respektive län som haft nettoökning av ungdomar. Det framgår också att de små landsortskommunerna tappat unga invånare och i synnerhet kvinnor. Detta är en utveckling som Centerpartiet vill vända genom att stärka landsbygdens attraktivitet så att fler vill stanna kvar eller återvända till landsbygden. I det nya landsbygdsprogrammet satsar regeringen 500 miljoner på att stärkt tillgång till service och infrastruktur (utöver bredband) samt till attraktiva natur-, fritids- och kulturmiljöer. Minst 50 miljoner (plus övrig offentlig medfinansiering) ska gå till en ny särskild satsning på idrotts- och fritidsanläggningar. införa en landsbygdspeng för en attraktivare fritid 22. Skala upp pengar till biogas Centerpartiet har i regeringen tagit fram en satsning på rötning av stallgödsel för att producera råmetangas. Regeringen föreslår en satsning på 240 miljoner kronor som sträcker sig över 10 år med en ersättning på 20 öre per producerad kilowattimme råmetangas till producenter i hela landet. Centerpartiet vill skala upp denna satsning så produktionen av biogas kan öka i hela landet. skala upp pengar till biogasstödet procent djurskydd på kött i skolan För Centerpartiet är det en självklarhet att alla som äter mat som tillagats i offentligt kök ska få god och näringsriktig mat varje dag. Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill också att maten ska kunna ätas med gott samvete. Barnen i våra skolor, de äldre i omsorgen och sjuka på våra vårdinrättningar har rätt att få äta mat som produceras med högt djurskydd och höga miljökrav. Vi ser det därför som en självklarhet att vi i våra offentliga restauranger inte serverar fläsk och korv som hade varit olagligt att producera i vårt land. Problemet med den offentliga upphandlingen av mat idag är att många överhuvudtaget inte ställer några krav alls. Vi vill att det ska ställas miljö- och djurskyddskrav på all mat som upphandlas. att 100 procent av all mat som upphandlas och serveras i den offentliga sektorn ska uppfylla högt ställda miljö- och djurskyddskrav att 100 procent av allt kött som serveras i skolor och äldreboenden har djurskyddskrav som minst motsvarar de svenska 24. Mer grönt i tanken öka inblandningen av förnybart Regeringen har föreslagit en ökad kvotplikt för merinblandningen av förnybara drivmedel i bensin och diesel. Detta är ett sätt att säkerställa vissa volymer av förnybart i våra transporter. I regeringens utredning om fossiloberoende fordonsflotta föreslås en ökad inblandning i de fossila bränslena bensin och diesel. Centerpartiet vill att Sverige tar fler steg för att främja de förnybara drivmedlen. Inte minst bör vi utnyttja den potential som finns i att skapa förnybara drivmedel från svensk skogsråvara. höja ambitionen genom att kvotplikten höjs från dagens nivå så att en högre andel förnybart i drivmedel stimuleras 8

9 25. Underlätta byggande vid vatten Vi vill göra landsbygden attraktiv för människor att bo och företag att etableras och drivas. Strandskyddet behöver förändras. Det måste bli enklare att bygga nära stränderna på landsbygden. Vi vill ha en strandskyddslagstiftning med sunt förnuft som anpassas utifrån lokala förutsättningar. Sverige är rikt på både kust och sjöar och därför går det att kombinera och trygga allmänhetens tillgång till stränder, bevarandet av goda livsvillkor för djur och växter med större möjligheter att bygga strandnära. Vi föreslår därför att ytterligare förändringar görs i lagstiftningen så att det blir enklare att bygga strandnära. undanta mindre sjöar och vattendrag i strandskyddslagstiftningen som gör det enklare att bygga strandnära på landsbygden 26. Tillåt gårdsförsäljning i tre pilotlän Den svenska besöksnäringen växer så det knakar. Sedan år 2000 har den bidragit med över nya arbeten i hela landet. Inte minst i den svenska matturismen finns fortsatt stor potential. Precis som det idag är tillåtet att sälja lokalt producerade ostar och korvar på en gård anser Centerpartiet att det ska vara tillåtet att sälja egenproducerat öl och vin till gårdens besökare. Det vill vi möjliggöra utan att för den delen äventyra det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol. Redan i dag finns ett antal mindre producenter av vin och öl m.m. som tar emot besökare, men deras verksamhet begränsas av att de inte får sälja sina produkter direkt till kund. Genom en mindre fyrkantig lagstiftning är det möjligt att både locka fler besökare till den svenska landsbygden och skapa förutsättningar för fler jobb och företag. att gårdsförsäljning införs i tre pilotlän 27. Satsa på närodlad kultur Centerpartiet vill se ett rikt kulturliv i hela landet där nya uttryck frodas, lyfts fram och tas tillvara. Tack vare den så kallade Kultursamverkansmodellen har det i ökad utsträckning gått att mobilisera kulturlivet regionalt och lyfta fram det som är regionalt mest angeläget. Samtidigt ligger i dag mycket nationell expertis i storstäderna eller i huvudstaden. Centerpartiet vill därför fortsätta att decentralisera svensk kulturpolitik genom att utveckla Kultursamverkansmodellen. Vi vill införa modellen i hela Sverige och vi vill öka Kultursamverkansmodellens andel av den statliga kulturbudgeten. I dag beslutas och fördelas knappt var femte krona ur den statliga kulturbudgeten av den regionala nivån. att kulturstödet decentraliseras så att det lokala och regionala inflytandet ökar 28. Mer konst och kultur utanför Stockholm Centerpartiet vill göra de statliga kulturinstitutionerna och dess verksamheter mer tillgängliga över hela landet. Det kan ske exempelvis genom att digitalt tillgängliggöra scenföreställningar och genom goda villkor för utlåning av konstverk. Det kan också ske ge genom att ge institutioner som i dag uppfattas som regionala angelägenheter nationella uppdrag. I dag ligger exempelvis 22 av 26 Sveriges statliga museum i Stockholmsområdet. Det är en oacceptabel geografisk fördelning som Centerpartiet vill förändra. att konst och kultur är tillgängligt för hela landets befolkning att fler statliga museum förläggs på olika platser i landet att fler föreställningar som går på de stora nationella scenerna som Dramaten även ska turnera på landsbygden 9

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

För Sveriges landsbygder

För Sveriges landsbygder s slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1 Kommitténs uppdrag Regeringen tillsatte i juni 2015 en Parlamentarisk Landsbygdskommitté

Läs mer

agenda för landsbygden 2012

agenda för landsbygden 2012 agenda för landsbygden 2012 2 25 PUNKTER FÖR HÅLLBAR UTVECKLINGSKRAFT I HELA LANDET När jag tänker på landsbygden tänker jag på mitt smultronställe och min trygga uppväxtmiljö i Maramö i Småland. Jag tänker

Läs mer

För Sveriges landsbygder

För Sveriges landsbygder s slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1 Därför behövs ny sammanhållen landsbygdspolitik Det behövs tydliga mål för olika. politikområdens

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S)

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Nytt landsbygdsprogram med: 20 konkreta förslag 6 områden Landsbygdskommunen Uppsala Uppsala är inte bara Sveriges fjärde storstad. Både

Läs mer

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Sammanfattning Den svenska maten är något vi ska vara stolta över. Sverige är bland de länder som har högst djurskydd

Läs mer

MODERATERNA I VÄRMLAND

MODERATERNA I VÄRMLAND MODERATERNA I VÄRMLAND Del av länshandlingsprogram 2014-2018 Ett konkurrenskraftigt jordbruk i Värmland Ökat självbestämmande för jakt, fiske och viltvård i Värmland Vidareutveckla turistnäringen i Värmland

Läs mer

Norrbotten

Norrbotten Sida 1 av 6 Finansdepartementet Remissyttrande Indelningskommitténs förslag SOU 2016:48 (Finansdepartementet diarienummer Fi2016/02568/K) Centerpartiet i Norrbotten är i grunden positiva till en regionbildning

Läs mer

Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU

Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling? Cecilia Waldenström Institutionen för Stad och Land SLU De två korta svaren Därför att: Landsbygdens framtid är viktig för hela samhället Det inte

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Norrbotten

Norrbotten Sida 1 av 6 Finansdepartementet Remissyttrande Indelningskommitténs förslag SOU 2016:48 (Finansdepartementet diarienummer Fi2016/02568/K) Centerpartiet i är i grunden positiva till en regionbildning där

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Ellinore Swahn Strateg/Utvecklingsledare bredband

Ellinore Swahn Strateg/Utvecklingsledare bredband Ellinore Swahn Strateg/Utvecklingsledare bredband 2016-09-28 Region Halland Region Hallands övergripande vision är att Halland ska vara bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin för Halland har som mål att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Har vi en vision för landsbygden? Vad är en attraktiv och god Natur och miljö Trygghet

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden Programmet ska ge: lönsamma och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

1 (5) Kb Medlemmar Mats Blomberg

1 (5) Kb Medlemmar Mats Blomberg 1 (5) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.remisser.hl@regeringskansliet.se Södra Skogsägarna, Södra har inbjudits till att yttra sig över rubricerade betänkande och vill med anledning

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill?

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Workshop Kalmar 2014-02-11 februari, 2014 Innehållsförteckning Sammanställning workshop Önskat läge 2020 Enkätsvar 2

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Parlamentariska landsbygdskommittén

Parlamentariska landsbygdskommittén Parlamentariska landsbygdskommittén N 2015:04 Vi är landsbygdskommittén Ulf Berg, Moderaterna Emma Carlsson Löfdahl, Folkpartiet Åsa Coenraads, Moderaterna Anders Forsberg, Sverigedemokraterna Monica Haider,

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Innovationskraft i hela landet

Innovationskraft i hela landet Innovationskraft i hela landet Forum för hållbar regional tillväxt 19 maj 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 1 Foto: Julia Sjöberg/Folio Det ska vara attraktivt att bo och jobba

Läs mer

Hedemora FRAMTIDEN TILLHÖR DEN SOM VÅGAR DITT KRYSS ÄR VIKTIGT!

Hedemora FRAMTIDEN TILLHÖR DEN SOM VÅGAR DITT KRYSS ÄR VIKTIGT! Hedemora FRAMTIDEN TILLHÖR DEN SOM VÅGAR GE DRÖMMEN EN CHANS - I HEDEMORA Min dröm är ett Hedemora där det är lätt att leva, bo och verka, ett Hedemora där det är tillåtet att växa. Hedemora kommun ska

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 Innehåll Inledning 4 Ja till likvärdig vård i hela länet 5 Hållbart och livslångt lärande 7 Infrastruktur 8 Närodlad

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN

NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN FÖRSLAG TILL BESLUTSUNDERLAG VÅR STRATEGI! STRATEGIN CENTERPARTIET PÅ BJÄREHALVÖN syftet Att boende på Bjärehalvön vet att en röst på Centerpartiet ger en trygg och hållbar

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Stärkt konkurrenskraft i Sveriges gröna och blå näringar

Stärkt konkurrenskraft i Sveriges gröna och blå näringar Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2544 av Lena Ek (C) Stärkt konkurrenskraft i Sveriges gröna och blå näringar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

För mer och 100 procent hållbar mat. Centerpartiets förslag till en svensk livsmedelsstrategi

För mer och 100 procent hållbar mat. Centerpartiets förslag till en svensk livsmedelsstrategi För mer och 100 procent hållbar mat Centerpartiets förslag till en svensk livsmedelsstrategi Augusti 2014 Dagens situation Sverige har en lång tradition av att bedriva ett jordbruk som är skonsamt mot

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Strunta i priserna, satsa på hållbarhet! Ingrid Elam

Strunta i priserna, satsa på hållbarhet! Ingrid Elam Strunta i priserna, satsa på hållbarhet! Ingrid Elam 1 Vad bör den regionala kulturpolitiken göra? Ingrid Elam, dekan vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, ser en fara i att majoritetskulturen

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Yttrande Näringsdepartementet STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2017:1 Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande

Yttrande Näringsdepartementet STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2017:1 Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande Yttrande 2017-02-09 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:1 Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande Sammanfattning Vi vill börja med att vi tycker att det är ett väl underbyggt

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer