Nya inköpsvägar för byggmaterial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya inköpsvägar för byggmaterial"

Transkript

1 Boverket Rapport April 2004 Nya inköpsvägar för byggmaterial En rapport från Svensk Handel om en inköpsresa i Europa och Asien

2 Nya inköpsvägar för byggmaterial En rapport från Svensk Handel om en inköpsresa i Europa och Asien Boverket april 2004

3 Titel: Nya inköpsvägar för byggmaterial En rapport från Svensk Handel om en inköpsresa i Europa och Asien. Utgivare: Boverket april 2004 Upplaga: 1:1 Antal: Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: Sökord: Byggmaterial,,sanitetsporslin, kakel, klinkers, badkar, duschkabiner, blandare, badrumsmöbler, trägolv, leverantörer, företagsbesök, företagsfakta, Tjekien, Polen, Thailand, Kina, produkter, produktion, standard, kvalitet, priser, exporterfarenhet. Diarienummer: /2002 Omslag foto: Svensk Handel Layout: Kjell Warnquist, ateljé WQ Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Boverket 2004

4 Sammanfattning 3 Förord Oligopol, prissamverkan och dolda rabattsystem begränsar konkurrensen, driver upp materialpriserna, utestänger leverantörer och försvårar förupphandling och sidoimport av byggmaterial. Detta konstaterade bl.a. Byggkommissionen i sitt betänkande Skärpning Gubbar (SOU 2002:115) som överlämnades till regeringen i december För att öka konkurrensen och bryta de etablerade försörjningskedjorna för byggmaterial i Sverige måste beställarna dels få större kunskap om hur byggprocessen fungerar dels en ökad insikt om att det finns alternativa inköpsvägar och upphandlingsmetoder. Beställaren måste lära sig att utnyttja alla konkurrensmedel och inköpskanaler för att sänka sina kostnader. En ökad sidoimport av byggoch installationsvaror tvingar fram en prisanpassning hos aktörerna på den svenska marknaden och stimulerar till en sund konkurrens, i syfte att åstadkomma sänkta bygg- och boendekostnader. Boverkets byggkostnadsforum stöder en sådan utveckling och har i det syftet startat projektet Ny prisstruktur för Byggmaterial i Sverige, BYMAS. Det finns dock många frågor utöver priset som bör beaktas vid handel med byggmaterial, kvalitetsfrågor, garantier och leveranstrygghet är bara några av dessa. Det är därför angeläget att på olika sätt öka kunskapen om vilka villkor som gäller för import av byggmaterial, hur man går tillväga och vad man får för pengarna. Svensk Handel / Importrådet har i detta syfte och med ekonomiskt stöd från Boverkets Byggkostnadsforum, tagit fram en handbok för import av byggmaterial till Sverige samt genomfört ett kompetensuppbyggnadsprogram för att stimulera till en ökad direktimport av byggmaterial. Handboken kan rekvireras från Svensk Handel. I denna rapport redovisas resultaten från en inköpsresa som genomfördes under november och december månad 2003 på uppdrag av Svensk Handel / Importrådet. Under resan, som finansierades av Boverkets Byggkostnadsforum, genomfördes företagsbesök i Tjeckien, Polen, Thailand och Kina. Syftet med resan var att på plats etablera kontakt med företag inom produktsegment som kan vara intressanta för import till Sverige. Några av de besökta företagen deltog senare i den stora byggmaterialmässan Nordbygg i mars 2004 och fick där tillfälle att lära känna den svenska byggmarknaden och knyta kontakt med presumtiva kunder. Den som finner innehållet i rapporten intressant kan lämpligen kontakta representanter för företagen direkt eller Svensk Handel /Importrådet för ytterligare information. För uppgifterna i rapporten svarar Martin Weiderstrand, Svensk Handel/Importrådet, Jan Jonsson, Forsen Projekt AB samt Magnus Östryd, Bo Trygg Bygg AB. Dessa har också svarat för sammanställningen av rapporten. Karlskrona i april 2004 Sonny Modig projektledare Boverkets Byggkostnadsforum

5 4 Nya inköpsvägar för byggmaterial

6 Sammanfattning 5 Innehåll Bakgrund och läsanvisning... 7 Kvalitet och standard... 7 Sammanfattning...9 Metod...11 Förberedelsearbetet i projektet Genomförande av företagsbesök Uppföljning och rapportarbete Priser, frakt och tullavgifter Resultat Tjeckien Ronal Sanitarni Technika s.r.o Ideal Standard a.s RAVAK a.s Le Bon, spol. S.r.o Magnum Parket a.s BK Parket v.o.s Drevopar s.r.o Polen Jopex Ceramika Pilch Opoczno Spolka Akcyjna Cersanit s.a Krakowska Fabryks Armatur s.a KABI Ltd Italprod Sp. z.o.o Stolarka Wolomin s.a Thailand Star Sanitaryware Co., LTD SIAM Sanitary Ware Co., LTD UMI-LAUFEN Sanitaryware IMEX International Co., LTD Kina Midocean Sanitary Ware Co Eagle Brand Holdings Limited Meijie Plumbing Co LTD New Zhong Yuan Ceramics Co Nanhai Yong Wei Metal Products Factory Dongpeng Ceramic Co Ltd Prissammanställning...73

7 6 Nya inköpsvägar för byggmaterial

8 Sammanfattning 7 Bakgrund och läsanvisning Denna rapport är en delrapport i ett projektsamarbete mellan Boverkets Byggkostnadsforum och Svensk Handel. Syftet med denna rapport är att utifrån förberedelsearbete och företagsbesök i Tjeckien, Polen, Thailand och Kina söka lämpliga leverantörer av byggmaterial till den svenska marknaden. De aktuella produktgrupperna är sanitetsporslin, kakel och klinkers, badkar, duschkabiner, blandare, badrumsmöbler och trägolv. De företag som är intresserade och anses lämpliga som leverantörer kommer att bjudas in till Nordbygg i mars I anslutning till detta kommer respektive företag att få delta i seminarier och workshops med inriktning på hur man exporterar till Sverige. Samtliga förekommande företag i denna rapport har av respektive lands guider eller kontaktpersoner innan besöken undersökts och de har försäkrats sig om att det inte förekommer någon minderårig arbetskraft vid produktionen. Under företagsbesöken som genomfördes under november och december 2003 upptäcktes eller misstänktes det inte något som skulle kunna påvisa motsatsen. Rapporten är uppdelad i två kapitel, där det första tar upp hur projektarbetet fortskridit från förberedelsearbetet till utvärdering och skrivande av rapporten. Det andra kapitlet presenterar alla de företag som besökts med inriktning på allmänna företagsfakta, produkter och produktion, standard, kvalitet och priser samt exporterfarenhet och logistik. Utöver detta presenteras en bedömning av respektive företag utifrån ovan nämnda kriterier. Under rubriken intryck och omdöme ges åsikter om huruvida företaget och dess produkt/produkter kan vara lämpade för export till Sverige. Det måste understrykas att det gäller de besökande personernas subjektiva bedömningar och slutsatserna som dras är baserat på förberedelsearbetet och företagsbesöken. När det gäller val av produkt och leverantör är det sedan upp till varje enskilt företag att göra en egen bedömning om huruvida produkten och/ eller företaget lever upp till de krav som ställs i varje enskilt fall. Detta avser t.ex. marknadskrav, myndighetskrav och det enskilda företagets krav. Mer detaljerad teknisk dokumentation finns antingen genom företagens hemsidor eller genom direkt kontakt med de kontaktpersoner som nämns under respektive företagspresentation. Kvalitet och standard När man diskuterar produkter återkommer vissa begrepp som t.ex. kvalitet och standard. Dessa begrepp används i dagligt tal ibland slentrianmässigt om en produkts pris är högt eller lågt. För att visa vår uppfattning om skillnaden mellan dessa begrepp ska vi användas oss av följande exempel: Om man tar en kakelplatta som är vit och slät i storleken 15x15 cm så har den en normal standard. Har man istället en kakelplatta i

9 8 Nya inköpsvägar för byggmaterial storleken 25x33 cm som är marmorerad eller dekorlackad i flera färger håller den en högre standard. Båda produkterna kan vara tillverkade i en hög eller låg kvalitet, med tanke på toleranser för t.ex. måttavvikelser och plattans buktighet mm. Anledningen till denna begreppsförklaring är att vi redan från början vill förklara vad vi menar med kvalitet och standard när vi diskuterar kring företagens produkter i rapporten.

10 Sammanfattning 9 Sammanfattning Svensk Handel driver med stöd av Boverkets Byggkostnadsforum ett pilotprojekt import av byggmaterial till Sverige. Projektet är uppdelat i tre delar, importhandbok, kontaktskapande samt utbildning och information. Denna rapport redovisar den del av projektet som syftar till att skapa kontakter och öppna nya inköpsvägar. Utgångspunkten för denna del av byggmaterialprojektet har varit att i några länder i Europa och Asien undersöka om det inom vissa utvalda produktgrupper, finns produkter som skulle vara intressanta att importera till Sverige. En viktig utgångspunkt i detta sammanhang har varit att kvaliteten på produkterna skulle vara likvärdig eller bättre än de som rutinmässigt används idag. De av Svensk Handel utvalda länderna i Europa är Tjeckien och Polen och i Asien är det Thailand och Kina och de utvalda produktgrupperna är sanitetsporslin, kakel och klinker, duschkabiner, badkar, blandare och trägolv. Den undersökande delen av projektet utfördes under det fjärde kvartalet Sammanfattningsvis kan sägas att det inom alla utvalda produktgrupper både i Europa och Asien finns produkter som synes vara kvalitetsmässigt och prismässigt konkurrenskraftiga respektive mycket konkurrenskraftiga för en import till Sverige. Som exempel kan nämnas följande produkter: WC-stol från ca 450 SEK/st. Trälamellgolv (14 mm) från ca 160 SEK/m 2 Kakel från ca 40 SEK/m 2 Klinker från ca 50 SEK/m 2 Blandare till handfat från ca 100 SEK/st. Bubbelbadkar från ca SEK/st. Duschkabin (glas) från ca SEK/st. Priserna ovan innefattar frakt och eventuell tullavgift till Linköping, men exklusive moms. Det bör även tilläggas att det i ovannämnda produktgrupper även finns produkter med mycket hög alternativt lyxstandard, till konkurrenskraftiga priser.

11 10 Nya inköpsvägar för byggmaterial

12 Metod 11 Metod Förberedelsearbetet i projektet Förberedelsearbetet påbörjades i september De som representerat Svensk Handel och projektet under resorna har varit Jan Jonsson Byggkonsult på Forsen Projekt AB och Magnus Östryd som arbetar med inköp och logistik på Botrygg Bygg AB, Linköping. När beslut fattats av Svensk Handel om vilka produktgrupper som skulle undersökas, startade arbetet med att söka detaljfakta om respektive produkt. Detta gjordes bl.a. genom att söka information på Internet, kontakta certifieringsföretagen SITAC och Swedcert för att få information om vad de tagit hänsyn till när de certifierat produkter tillverkade i och utanför Sverige. Efter detta gjordes det ett studiebesök hos VVS-grossisten Dahl i Linköping. Syftet med detta studiebesök var att ytterligare undersöka och informera sig om orsakssammanhanget för dagens marknadssituation för bl.a. sanitetsporslin. När all information sammanställts upprättades det en checklista. Checklistans syfte var att fungera som ett stöd och ett kom ihåg under och efter företagsbesöken. Listan innehöll allmänna frågor till företaget, produktspecifika frågor för respektive produktgrupp, frågor om produktionen och om företagets logistik, samt priser. Genomförande av företagsbesök Alla företagsbesök med något enstaka undantag genomfördes med en guide och/eller tolk. Guiderna hade på ett tidigt skede i projektet kontaktats av Svensk Handel och efter det kontaktat lämpliga företag och planerat in alla besök. Dessa personer var till en stor hjälp vid besöken och en nödvändighet för att företagsbesöken skulle kunna genomföras på det sätt som de gjordes. Ett typisk företagsbesök började med att vi presenterade projektet och syftet med vårt besök. Efter detta presenterades det aktuella företaget sig och kompletterande frågor om företaget ställdes. Detta

13 12 Nya inköpsvägar för byggmaterial följdes av att företaget visade upp sina produkter i sin utställning. Vidare visades i de allra flesta fall produktionen eller delar av den, där det om det tilläts av företaget togs fotografier med medtagen digitalkamera. Vissa företag kunde eller ville inte visa upp sin produktionsanläggning eller tillåta fotografering. Rapporten kommer i dessa fall nämna detta under det aktuella företaget, i och med att detta inte ger en lika klar bild av deras produkter och hur företaget arbetar. Efter visning av produktionen avslutades besöken med en genomgång och summering från alla berörda parter. Vid detta tillfälle ställdes de kvarvarande frågorna till företaget enligt tidigare nämnd checklista. Information angående Nordbygg i mars 2004 gavs även till företagen. En given fråga under besöken berörde prisnivåerna på företagens produkter och i det flesta fall gavs besökarna exportprislista med tillhörande rabattnivåer. De företag som inte lämnade prisuppgifter vid besöket har vid flertalet tillfällen kontaktats om detta. Mer information om detta ges vid respektive företag. Efter dagens företagsbesök sammanställdes de båda besökarna anteckningar och dessa skrevs in i en bärbar dator, ihop med de fotografier som tagits under dagen. Uppföljning och rapportarbete Efter hemkomst från resorna påbörjades arbetet med hur uppföljningen och rapportarbetet skulle genomföras. Ett möte hölls under december månad, där projektets dagsläge samt förslag till rapportutformning presenterades för både Svensk Handel och Boverket. Efter detta startade rapportarbetet med att gemensamt följa upp och skriva om ett företag som sedan fungerat som en mall för resterande företagspresentationer. Bedömningen av alla företag har dock gjorts gemensamt och sist i rapportarbetet. Utöver detta kontaktades VVS-grossisten Dahl igen, för att se om dem kunde hjälpa oss med att få besöka IFÖ:s produktionsanläggning i Bromölla. Syftet med studiebesöket var att efter ha sett produktion av sanitetsporslin i både Tjeckien, Polen, Thailand och Kina kunna jämföra och skapa sig en bättre bild av vad som skiljer produkterna åt. Beroende på att anläggningen var under ombyggnad ansåg IFÖ att besök inte var genomförbart eller lämpligt. Ett möte med en representant från IFÖ genomfördes dock hos Dahl i Linköping under december månad.

14 Resultat 13 Resultat Priser, frakt och tullavgifter Alla priser som redovisas i denna rapport är i svenska kronor (SEK) och inkluderar inköpspris för produkten samt frakt till Linköping och eventuella tullavgifter, men exklusive moms. Produktpriserna är baserade på följande valutakurser: 1 Euro 9,00 SEK 1 USD 7,00 SEK 1 Tjeckisk krona 0,30 SEK 1 Polsk Zloty 2,00 SEK 1 Thailändsk Bath 0,20 SEK 1 Kinesisk RMB 1,00 SEK Priserna som visas vid företagens presentationer är baserade på de prislistor som erhållits vid och efter besöken, med korrigering för de rabattnivåer som respektive företag använder sig av. Av denna anledning presenteras produkternas priser i många fall med ett prisspann med lägsta och högsta pris. Rabattnivåerna är naturligtvis baserade på volym, men det finns anledning att tro att det i ett skarpt läge kan finnas en ytterligare marginal att förhandla om. En sammanställning över samtliga i rapporten angivna produktpriser finns i Bilaga 1. Fraktkostnaden från företagen i Tjeckien och Polen är beräknade till 10 procent. Detta antagande görs utifrån tidigare erfarenheter av fraktpriser med dessa länder och övriga i Europa. Väl medvetna om att detta generella påslag kan variera beroende på vad det är för produkt, antalet av dessa och vilken speditör man använder, anses det som den enda möjligheten att på ett enkelt sätt få med fraktpriset med inköpspriset. Fraktpriserna med båt från Thailand och Kina är hämtade från fraktbolag, med parametrarna 5 container per år och medeltunga varor. Utifrån ovan kriterier ligger priserna för en 20-fots container från Kina (Shunde) och Thailand (Bangkok) till Linköping på cirka

15 14 Nya inköpsvägar för byggmaterial SEK respektive SEK. För 40-fots container ligger motsvarande priser på cirka SEK och SEK. Fraktpriserna ska även dem ses som riktpriser och fördelningen per styck är inte så lätt att beräkna exakt. Vi har genom företagens uppgifter gjort egna antagande om hur många av respektive produkt som får plats i en 20-fots container (volym = ca 33 m 3 ). Vid köp av enbart toalettstolar beräknas antalet till cirka 150 st. beroende på storlek och om de ska stå på pall eller inte. Med detta som utgångspunkt har bedömning gjorts av hur många handfat som får plats. Samtliga företag har vid besöken meddelat att det är tillåtet att blanda produkter i containern. Se bilaga 2 för en specificering och förklaring av de ingående delarna vid import från Asien. Tullavgifterna för import av dessa produkter ligger mellan 2-10 procent, vilket alltid beräknas på inköpspriset med pålagd fraktkostnad till det första EU-landet, i detta fall Sverige. Vad det gäller företagen från Tjeckien och Polen har ingen tullsats lagts på, beroende på den kommande utvidgningen av EU den 1 maj 2004, vilket medför tullfrihet.

16 Tjeckien 15 Tjeckien Tjeckien har 10,3 miljoner invånare med Prag på 1,2 miljoner som huvudstad. Den ekonomiska tillväxten har sedan 2000 legat mellan 2,8 och 3,3 procent. Landets huvudsakliga styrkor ligger bl.a. i en fungerande marknadsekonomi, politisk stabilitet, hög utbildningsnivå, låg inflation och en väl utbyggd infrastruktur. Mer än 70 procent av exporten går till Västeuropa, med Tyskland som största exportland (43 procent). Övriga exportländer är bl.a. Österrike, Frankrike och USA. Handeln mellan Sverige och Tjeckien har historiskt varit stor men har de senaste åren minskat. Handelsbalansen mellan länderna beräknas jämnas ut och balanseras under Under de första tio månaderna av 2003 exporterades det varor till Sverige av ett värde på drygt 3,6 miljarder SEK. Exporten till Tjeckien under motsvarande period var ca 3,5 miljarder SEK. Byggnadsindustrin är en av de branscher som växer mest i Tjeckien och den har haft en positiv tillväxt sedan Byggmaterialindustrin har även den ökat sedan Detta beror bl.a. på ökat behov av nybyggnation, renovering beroende på bristfälligt underhåll sedan 1950-talet och de stora översvämningarna 1997 och Texten ovan är översatt och sammanfattad från en engelsk text om Tjeckien, sammanställd av Jiri Zumr som är Senior Consultant på Swedish Trade Council i Prag, Tjeckien.

17 16 Nya inköpsvägar för byggmaterial Ronal Sanitarni Technika s.r.o. Adress: Jungmannova 1117 CZ Jicin, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Karel Neckar Petr Svoboda Produkter: Duschväggar, duschkabiner Omsättning: Ca SEK Ägare: Internationellt holdingbolag med säte Lichtenstein Antal anställda: Ca 80 i Jicin (1 skift) Grundat: 1981 Produkt, produkter och produktion Duschväggarna levereras i glas eller polystyren med fabriksmålade bärverk av aluminiumprofiler. Glaset är härdat säkerhetsglas med en tjocklek av 3, 4, 6 eller 8 mm. Bottendelen i kabinerna är gjord av acryl, alternativt konstgjord marmor. Duschkabinerna finns i alla normalt förekommande mått. Duschväggar för montering på badkar tillverkas även i några olika modeller. Ronal producerar idag ca 150 st. duschkabiner/duschväggar per dygn på ett skift i en helt ny fabrikslokal med en elektrostatisk målningsanläggning för aluminiumprofiler. De förekommande aluminiumprofilerna och duschväggarna i glas eller polystyren köps in för en vidareförädling som omfattas av i huvudsak kapning, borrning, fräsning, målning och montering. Förutom produktionen i Jicin sker i dag en produktion i Polen och Frankrike. Produktionen i Frankrike kommer inom en två-årsperiod att flyttas till Tjeckien. Standard, kvalitet, och priser Enligt företagsledningen riktar sig produktsortimentet mot en kundkategori som väljer medel t.o.m. hög standard med en hög kvalitet. Produktionen är styrd av en omfattande internkontroll i alla led. Ronal är mitt i en process som innebär en certifiering enligt ISO 9001 under år Som prisexempel kan följande produkter redovisas: Duschvägg, rak med måtten 77x82x185 cm, Tango KLT 800 Polystyren A11 Härdat säkerhetsglas A7 ca SEK/st. ca SEK/st.

18 Tjeckien 17 Exporterfarenhet och logistik Ronals produktion exporteras i dag till ca 80 procent till bl.a. Tyskland, Frankrike, Spanien, USA och Kanada. Ledtiderna är mellan 2-4 veckor beroende på produkt och lagersituation. Betalningsvillkor är inledningsvis bankgaranti, men efter en tids affärssamarbete kan fakturering med max 60 dagar bli aktuellt. Produktleveranserna sker normalt med bil enligt Incoterms Lagerlokalerna är liksom övriga fabriken mycket moderna och ändamålsenliga. Emballering och paketering sker normalt på med i första hand skumgummi, kartong, sträckfilm, krympfilm, bandning. Leveranserna sker på EUR-pall med märkning enligt kundens önskemål. Intryck och omdöme Vårt intryck av företaget, företagsledningen och produkterna är att man producerar och marknadsför produkter som väl motsvarar normala svenska krav vad gäller standard och kvalitet. Då dessutom prisbilden och exporterfarenheten är tilltalande är det vår uppfattning att Ronal mycket väl kan vara aktuell för export till Sverige.

19 18 Nya inköpsvägar för byggmaterial Ideal Standard a.s. Adress: Zemska 623 CZ Teplice, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Jiri Tourek Miluse Pojerova Produkter: Sanitetsporslin Omsättning: Ca SEK i Europa Ägare: Dotterbolag till American Standard Antal anställda: 560 i Teplice, i hela koncernen Grundat: 1885 Produkt, produkter och produktion Ideal Standard producerar och säljer sanitetsporslin, badkar, blandare, duschkabiner och diverse badrumsmöbler. Dessa produkter ingår i divisionen badrum och kök inom koncernen American Standard. I koncernen finns det globalt 108 fabriker i 25 länder. I den besökta fabriken i Teplice produceras sanitetsporslin, vilket de har ett stort utbud av för att kunna tillgodose behoven på olika marknader inklusive den Skandinaviska. Produktionslokalerna i Teplice är gamla men delvis renoverade. De har de senaste åren investerat ca SEK i sin produktionsanläggning med tillhörande kontor. Maskinutrustningen är relativt ny. Standard, kvalitet, och priser Ideal Standard har som tidigare nämnts ett väldigt brett utbud av produkter kopplade till våtutrymmen. Deras produkter riktar sig till en kundkategori som eftersträvar medel till hög standard med hög kvalitet. Företaget är certifierade enligt ISO 9001 och arbetar även enligt DIN-normer. Internkontrollen på fabriken är omfattande, där de vid respektive station använder sig av streckkoder för dokumentation av kontrollen. Några prisexempel kan tyvärr inte delges i rapporten beroende på det att vi inte erhållit en exportprislista som utlovats vid besöket. Vi har vid ett flertal tillfällen påmint företaget via och telefon om detta, men tyvärr utan resultat.

20 Tjeckien 19 Exporterfarenhet och logistik Ideal Standard har stor exporterfarenhet och 40 procent av de produkter som tillverkas i Tjeckien går på export. Exporten till Skandinavien styrs via ett försäljningsbolag i Tyskland, men de har även ett dotterbolag i Danmark. Deras slutmål är enligt företagsledningen att varje land ska hanteras inrikes. Ledtiderna för lagervaror och produkter med medel standard är ca 2 veckor. Betalningsvillkoren för nya kunder är bankgaranti Leveranserna sker via lastbil enligt Incoterms Lagerlokalerna är äldre men delvis renoverad. Investeringar har gjorts i bl.a. automatiska plastningsmaskiner för EUR-pall. Övrig emballering sker främst med kartong och bandning. Märkningen av varorna utförs enligt kundens önskemål, streckkoder används. Intryck och omdöme Vårt intryck av företaget, företagsledningen och produkterna är att man producerar och marknadsför produkter som väl motsvarar normala svenska krav vad gäller standard och kvalitet. Trots att några prisexempel inte kunnat delges i rapporten är det vår uppfattning att Ideal Standard mycket väl kan vara aktuell för export till Sverige.

21 20 Nya inköpsvägar för byggmaterial RAVAK a.s. Adress: Obeccnicka 285 CZ Pribram 1, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Bedrich Parizek Produkter: Duschkabiner och badkar Omsättning: Ca SEK Ägare: Familjeföretag med dotterbolag i Europa. Antal anställda: 650 varav 80 utanför Tjeckien Grundat: 1990 Produkt, produkter och produktion Ravak producerar badkar, duschkabiner och badkarsskärmar. Badkaren är av akryl och finns i en mängd utförande med eller utan front och sidpanel. Materialet i duschkabinernas väggar är polystyren eller 6 mm härdat säkerhetsglas. Ramverket är gjort av fabriksmålad aluminium som köps in och bearbetas. Bottendelen är gjord av glasfiberarmerad ABS plast. Duschkabinerna finns i alla normalt förekommande mått i raka eller svängda utföranden. Badkarsskärmarna finns även de i både plast eller härdat säkerhetsglas. Ravak producerar även radiatorer för våtutrymmen och duschpaneler med massagefunktion. All produktion sker i Pribram i moderna och ändamålsenliga lokaler med en maskinutrustning som till stor del är datoriserad. Standard, kvalitet, och priser Ravaks produktsortiment riktat sig till en kundgrupp som eftersträvar medel till och med hög standard med en hög kvalitet och utvecklad design. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 men ännu inte enligt ISO 14001, men de säger att de uppfyller alla krav ställs vid certifiering fram till år Som prisexempel kan följande produkter redovisas: Duschvägg, rak, 77x79x185 cm, SRV2-80 Polystyrol Härdat säkerhetsglas ca SEK/st. ca SEK/st. Badkar, Nerida med måtten 170x75 cm i akryl Inklusive front ca SEK/st. Badkarsskärm VS3, höjd 133 cm, bredd 125 cm Polystyrol ca SEK/st. Härdat säkerhetsglas ca SEK/st.

22 Tjeckien 21 Exporterfarenhet och logistik Ravak har stor erfarenhet av export och exporterar till 15 länder i Europa som t.ex. Tyskland, Österrike, Schweiz och Spanien. Ledtiderna för lagervaror är normalt tio arbetsdagar. Betalningsvillkoren är inledningsvis bankgaranti som efter en tids affärer normalt övergår till 30 dagars kredit. Förskottsbetalning ger en rabatt på 2 procent. Leveranserna sker normalt med lastbil enligt Incoterms Lagerlokalerna är moderna och rationellt uppbyggda. Emballering och paketering av produkterna görs främst med hjälp av kartong och krympfilm, sträckfilm och bandning. Leveranserna sker på EUR-pall med märkning enligt kundens önskemål. Intryck och omdöme Vårt intryck av företaget, företagsledningen och produkterna är att man producerar och marknadsför produkter som motsvarar normala svenska krav vad gäller standard och kvalitet. Då dessutom prisbilden och exporterfarenheten är tilltalande är det vår uppfattning att RAVAK mycket väl kan vara aktuell för export till Sverige.

23 22 Nya inköpsvägar för byggmaterial Le Bon, spol. S.r.o. Adress: Dornych 47 CZ Brno, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Rene Novak Produkter: Badrumsmöbler Omsättning: Ca SEK Ägare: Rene Novak Antal anställda: 26 Grundat: 1996 Produkt, produkter och produktion Le Bon tillverkar badrumsmöbler som t.ex. skåp och komoder i massivt trä, spånskiva, MDF, ABS och konstgjord marmor i italiensk design. Ytskiktet är lackat eller av melamin. Handfat till kommoderna köps in från bl.a. Laufen, Roca och IFÖ. Beslagning och gångjärn köps från Österrike. Produktionslokalerna som Le Bon använder sig av är gamla och mycket orationella. Produktionsutrustningen är enkel med få automatiserade processer. Vid besöket meddelade företagsledningen att de under 2004 kommer att flytta in i nya produktionslokaler. Uppgift om Produktionskapacitet saknas, men de producerar mellan procent av allt själva. Standard, kvalitet, och priser Enligt företagsledningen riktar sig Le Bons produkter mot en kundkategori som eftersträvar medel till hög standard. Företaget är inte certifierade enligt ISO, men ska ta upp detta till diskussion i och med inflyttning i nya lokaler. Produktionen i de nuvarande lokalerna är inte styrd av någon schemalagd internkontroll utan sker underhand genom ockulär besiktning. Som prisexempel kan följande produkter redovisas: Badrumskommod inkl. handfat i porslin (IFÖ). IGO, 65x55,5x35 cm ca SEK/st. Badrumsskåp med dörr, vit IGO, 80x30x20 cm Spegel med hylla och halogenbelysning IGO, 80x55,5x15 cm ca 520 SEK/st. ca 690 SEK/st.

24 Tjeckien 23 Exporterfarenhet och logistik Le Bon säljer huvudsakligen till den inhemska marknaden, men exporterar även till bl.a. Österrike, Schweiz och Norge. Ledtiderna är 2-4 veckor beroende på produkt. Betalningsvillkoren är inledningsvis förskott, men sedan fakturering dagar. Leveranserna sker med bil enligt Incoterms Lagerlokalerna finns i en annan del av Brno och upplevs röriga och omoderna. De ska under 2004 flyttas till nya lokaler i anslutning till den nya produktionslokalen. Emballering och paketering av produkterna görs främst med hjälp av kartong, sträckfilm och bandning. Leveranserna sker på EUR-pall med märkning enligt kundens önskemål. Intryck och omdöme Vårt intryck av företaget, företagsledningen och produkterna är att man producerar och marknadsför produkter som motsvarar normala svenska krav vad gäller standard och kvalitet. Då prisbilden är tilltalande är det vår uppfattning att Le Bon kan vara lämplig för export till Sverige.

25 24 Nya inköpsvägar för byggmaterial Magnum Parket a.s. Adress: Tovarni 1 CZ Vyskov, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Michaela Novakova Produkter: Lamellparkett Omsättning: Ca SEK Ägare: Aktiebolag > 50 procent Tjeckiskt ägt, övrigt USA. Antal anställda: 250 Grundat: 1995 (1939) Produkt, produkter och produktion Magnum Parket tillverkar 15mm lamellparket i bl.a. ek, bok, körsbär och lönn. Parketten består av 3 lager och har ett slitskikt på 4mm som normalt levereras med en yta av 3 stavar, men de kan även leverera med 1 eller 2 stavar. Ytskiktet levereras från deras sågverk i Slovakien och övrigt material köps inom Tjeckien. Deras produktionsanläggning ligger i Vyskov och invigdes De har en produktionskapacitet på m 2 /år vid 3-skift. Vid företagsbesöket fick vi tyvärr inte se deras produktion, p.g.a. att de byggde om för produktion av klickgolv (limfritt). En visning och genomgång i deras utställning gavs dock. Företagets representant uppgav att förhandlingar pågick med ett stort svenskt företag. Om denna affär skulle gå i lås kommer produktionslokalerna att byggas ut. Standard, kvalitet, och priser I och med att en visning av produktionen inte gavs är det svårt att göra en helhetsbedömning av produkterna. De producerar enligt DIN-norm och planerar för ISO-certifiering. Magnum Parket har fyra olika utförande av ytskiktet på parketten, men de har alla samma kvalitet. De har en särskild märkning på förpackningarna för ädelträ. Några prisexempel kan tyvärr inte delges i rapporten. Till en början påmindes företaget om detta, utan resultat för att vid ett senare samtal meddela att de nu har skrivit kontrakt med ett försäljningsbolag i Sverige. Detta företag heter Cewex Trading och finns i Trelleborg.

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron?

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Juni 2003 Rapport från s eurotest för företag 1 Innehål FÖRORD... 2 TESTETS UPPLÄGG... 3 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR ÖSTERGÖTLANDS LÄN... 3 TABELLER

Läs mer

Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron?

Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron? Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron? Juli 2003 Rapport från s eurotest för företag 1 Innehåll FÖRORD... 2 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR KALMAR LÄN... 3 TESTETS UPPLÄGG... 3 TABELLER KALMAR

Läs mer

Projekt - när det fungerar som bäst!

Projekt - när det fungerar som bäst! PROJEKT HUS Projekt - när det fungerar som bäst! Denna broschyr beskriver hur Ballingslöv tillsammans med oss som återförsäljare vill göra livet enklare för dig som är arkitekt, entreprenör eller fastighetsägare.

Läs mer

INREDNINGSBROSCHYR Standardutförande - Brf Prästgården

INREDNINGSBROSCHYR Standardutförande - Brf Prästgården Tillvalsbeställning Linda Hornberg Svenska hem i Bromma Tel 08-704 90 44 linda.hornberg@svh.se INREDNINGSBROSCHYR Standardutförande - Brf Prästgården TILLVAL Här har du möjlighet att köpa till produkter

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Balkongräcken. BSAB X6.3 Sfb (33)X Juni 2003

Balkongräcken. BSAB X6.3 Sfb (33)X Juni 2003 Balkongräcken BSAB X6.3 Sfb (33)X Juni 2003 Bra totalekonomi Windoor är en av marknadens ledande tillverkare av räcken för balkonger, loftgångar, terrasser och franska dörrar. Det gäller såväl renovering

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Nr 2-2014 2014-04-02. Prislista. Aluminiumplåt. Aluminiumstång. Aluminiumprofiler. Aluminiumrör

Nr 2-2014 2014-04-02. Prislista. Aluminiumplåt. Aluminiumstång. Aluminiumprofiler. Aluminiumrör Nr 2-2014 2014-04-02 Prislista Aluminiumplåt Aluminiumstång Aluminiumprofiler Aluminiumrör - Försäljningsvillkor Prislista Aluminium Leveransvillkor och frakt Priserna gäller exklusive mervärdeskatt, legeringstillägg

Läs mer

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL!

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional såväl som internationell förankring och som alltid jobbat fristående för att

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Lycka till! Innehåll: Inredningsförslag s. 4-7. Vägghängd inredning s. 8-12. Fristående inredning s. 13. Garderobsinredning s.

Lycka till! Innehåll: Inredningsförslag s. 4-7. Vägghängd inredning s. 8-12. Fristående inredning s. 13. Garderobsinredning s. Garderobsinredning och skjutdörrar 2016 2 Pelly har tillverkat smart garderobsinredning i småländska Hillerstorp sedan 1947. Vi gör helt enkelt bra förvaring baserad på skandinavisk designtradition. Med

Läs mer

Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här.

Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här. badstudıose 6-14 Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här. 1 4 5 Kvalitetsrea på alla Ifös badrumsmöbler, tillhörande tvättställ, speglar och belysning.

Läs mer

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar?

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Peter Algurén Produkt- och hlanseringschef Volvo Cars Sweden Page 1 Varför slutade vi med gasbilar 2007? Efterfrågan globalt på gasbilar i Volvos segment

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet... 4 Växelkursförändringar av stor

Läs mer

I VÄ X JÖ S H JÄ RTA. Standard & tillval. Brf Folkets Park 1 och 2

I VÄ X JÖ S H JÄ RTA. Standard & tillval. Brf Folkets Park 1 och 2 I VÄ X JÖ S H JÄ RTA Standard & tillval Brf Folkets Park 1 och 2 Information Denna broschyr presenterar de standardprodukter som är aktuella i detta projekt. Broschyren presenterar även ett preliminärt

Läs mer

Träbadkar Badkar Massagebadkar --- Steamroom Duschväggar --- Möbler Tvättställ

Träbadkar Badkar Massagebadkar --- Steamroom Duschväggar --- Möbler Tvättställ Träbadkar Badkar Massagebadkar --- Steamroom Duschväggar --- Möbler Tvättställ... kvalité... nytänkande... inte lika fyrkantiga ... kvalité... nytänkande Vi på Demerx vill vara lite smartare, roligare,

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:-

badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:- badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:- du hittar fler kampanjerbjudande inne i foldern Ifö badrumsmöbler

Läs mer

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren E-handel utan mellanhänder ger bättre marginaler och tydlig konkurrensfördel i branschen Omsättning 31,6 MSEK (+11%) med

Läs mer

Innehållsförteckning: Lycka till!

Innehållsförteckning: Lycka till! Inredning och skjutdörrar 2015 Pelly har tillverkat smart garderobsinredning i småländska Hillerstorp sedan 1947. Vi gör helt enkelt bra förvaring baserad på Skandinavisk designtradition. Med vårt fl exibla

Läs mer

EUROPAS MODERNASTE RÖRKLIPPNINGSANLÄGGNING FINNS NU PÅ AXELENT I HILLERSTORP

EUROPAS MODERNASTE RÖRKLIPPNINGSANLÄGGNING FINNS NU PÅ AXELENT I HILLERSTORP X-News Nr 2 2009 Nyheter & Notiser från Axelent AB www.axelent.se Problemlösare med unikt erbjudande» Läs mer på sid 4 NYTT SAMARBETS- AVTAL MED ASEAN Nu finns vi i 38 länder.» Läs mer på sid 3 EUROPAS

Läs mer

Prislista Innerdörrar med tillbehör Augusti 2015

Prislista Innerdörrar med tillbehör Augusti 2015 Prislista Innerdörrar med tillbehör Augusti 2015 Gäller from Augusti 2015 150810 sid. 1 Fyllning av stavlimmad fanér. Ek 13857 17321 Karm och ramar är helt massiva. skjutdörr 12232 15290 Rostfria lyftgångjärn,

Läs mer

Prislista Innerdörrar med tillbehör Mars 2014

Prislista Innerdörrar med tillbehör Mars 2014 Prislista Innerdörrar med tillbehör Mars 2014 Gäller from Mars 2014 140304 sid. 1 Alvö *Teak 14400 18000 Fyllning av stavlimmad fanér. *skjutdörr 11680 14600 Karm och ramar är helt massiva. Ek 13566 16958

Läs mer

Nr Prislista. Aluminiumplåt. Aluminiumstång. Aluminiumprofiler. Aluminiumrör

Nr Prislista. Aluminiumplåt. Aluminiumstång. Aluminiumprofiler. Aluminiumrör Nr 6-2014 2014-09-05 Prislista Aluminiumplåt Aluminiumstång Aluminiumprofiler Aluminiumrör - Försäljningsvillkor Prislista Aluminium Leveransvillkor och frakt Priserna gäller exklusive mervärdeskatt, legeringstillägg

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS POSTNR ORT TELEFON MOBIL DATUM E-POST Vedums köksprocess steg för

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

The Presona Waste Extraction Systems

The Presona Waste Extraction Systems SE The Presona Waste Extraction Systems Rationell spillhantering med Presona Presona erbjuder den totala lösningen för rationell och problemfri hantering av pappersspill och makulatur inom grafisk industri,

Läs mer

Din verksamhet är vår affärsidé!

Din verksamhet är vår affärsidé! SE Din verksamhet är vår affärsidé! Ammeraal Beltech:» förstår din process» för alla dina transportbandbehov» just-in-time leveranser www.ammeraalbeltech.com Förstå din produktionsprocess Specialist i

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Kampanjen gäller från den 20/9 till 31/10 2013. D-LIGHT 70 5165:- ORD. PRIS 6 465:- INDIGO 70/LAGUN 7895:- EXKL. BLANDARE/HANDTAG ORD.

Kampanjen gäller från den 20/9 till 31/10 2013. D-LIGHT 70 5165:- ORD. PRIS 6 465:- INDIGO 70/LAGUN 7895:- EXKL. BLANDARE/HANDTAG ORD. HÖSTKLIPP I BADRUMMET Kampanjen gäller från den 20/9 till 31/10 2013. D-LIGHT 70 5165:- 6 465:- INDIGO 70/LAGUN 7895:- 11 305:- INDIGO Mångas favorit som blir vad du gör den till. Formspråket tillåter

Läs mer

om köket, och köket kan fortsätta att stråla i många år till. Detta gör Byggfabrikens kök både prisvärda och miljövänliga.

om köket, och köket kan fortsätta att stråla i många år till. Detta gör Byggfabrikens kök både prisvärda och miljövänliga. MÅTTBYGGDA KÖK Byggfabrikens måttbyggda kök I GAMLA TIDER byggde man långsammare än vad vi gör idag. Kök och inredningar byggdes av snickare, ofta direkt på plats, och både snickare och byggmästare hade

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Inredningskatalog Lägenhetstyp L. Sopranen, Malmö Live

Inredningskatalog Lägenhetstyp L. Sopranen, Malmö Live Inredningskatalog Lägenhetstyp L Sopranen, Malmö Live Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Introduktion till utlastningen SLS.

Introduktion till utlastningen SLS. Innehållsförteckning Group Slide 2 5 februari 13 1. Index 2. Presentation 3. Karta över :s europahubbar 4. Lista över Schweinfurts och Tongerens distributionsländer 5. Sekvenslastning från Göteborg till

Läs mer

höstklipp i badrummet 7895:- 5165:- Kampanjen gäller från den 20/9 till 31/10 2013. Indigo 70/lagun 11 305:- 6 465:- exkl.

höstklipp i badrummet 7895:- 5165:- Kampanjen gäller från den 20/9 till 31/10 2013. Indigo 70/lagun 11 305:- 6 465:- exkl. höstklipp i badrummet Kampanjen gäller från den 20/9 till 31/10 2013. D-light 70 5165:- 6 465:- Indigo 70/lagun 7895:- 11 305:- INDIGO Mångas favorit som blir vad du gör den till. Formspråket tillåter

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

APS Norway. Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri. Företagspresentation. APS Norway AS.

APS Norway. Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri. Företagspresentation. APS Norway AS. www.consilio.no APS Norway Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri Företagspresentation APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rör GRP-rör till kraftverk GRP-rör till vatten

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se PERSONLIGA KÖK Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se Made in Halland. Inte långt ifrån Varberg, ca 3 mil österut

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Handel 2009 Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de preliminära uppgifter

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Hur påverkas olika branscher av euron?

Hur påverkas olika branscher av euron? Hur påverkas olika branscher av euron? Augusti 2003 Rapport från s eurotest för företag. Kapitelrubrik 1 Innehåll FÖRORD... 2 SAMMANFATTNING... 3 INTERNATIONELL VERKSAMHET... 3 ARBETSKRAFT... 3 KONKURRENSKRAFT...

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

en nytänkare i byggbranschen

en nytänkare i byggbranschen en nytänkare i byggbranschen FOTOGRAF ANDREAS LARSSON BM Impex levererade betongelement till Vasakronans byggnation av Sony Ericssons kontor i Lund. Inbjudan till teckning av aktier i B & M Impex AB (publ)

Läs mer

PRISLISTA ARBETSPLATSPRODUKTER. Prislista 2016

PRISLISTA ARBETSPLATSPRODUKTER. Prislista 2016 Ver. 16.0 2016-03-01 PRISLISTA ARBETSPLATSPRODUKTER Prislista 2016 www.eurimex.se Telefon 08-734 00 06 Ordermottagning order@eurimex.se Post och Besöksadress: Industrivägen 23 171 48 Solna Betalningsvillkor

Läs mer

F Ö R E T A G S P R E S E N T A T I O N GATUMÖBLER I ALUMINIUM HÅLLER LÄNGST DESIGNEN HÅLLER FÖR EVIGT

F Ö R E T A G S P R E S E N T A T I O N GATUMÖBLER I ALUMINIUM HÅLLER LÄNGST DESIGNEN HÅLLER FÖR EVIGT F Ö R E T A G S P R E S E N T A T I O N GATUMÖBLER I ALUMINIUM HÅLLER LÄNGST DESIGNEN HÅLLER FÖR EVIGT BRA KVALITET ÄR INGEN KOSTNADSFRÅGA DÅLIG KVALITET ÄR EN KOSTNADSFRÅGA OM ALUMINIUM Aluminium framställs

Läs mer

FORMAD AV SKANDINAVERNAS SÄRSKILDA KRAV. INTE MINST PÅ DESIGN.

FORMAD AV SKANDINAVERNAS SÄRSKILDA KRAV. INTE MINST PÅ DESIGN. FORMAD AV SKANDINAVERNAS SÄRSKILDA KRAV. INTE MINST PÅ DESIGN. Vi började tillverka våra duschar i vår fabrik i Mörrum redan 1976, och har inga planer på att sluta. En sak som gör att så många väljer oss

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton Papper, produktion och leveranser Miljoner ton 14 12 10 Produktion Export 8 6 4 2 Inhemska leveranser 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Avsalumassa, produktion och leveranser Miljoner ton 5 4 Produktion

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

(pelare, vit) 4988001908. (duschkar 90x80) 4985022982. (framglas klar 90x80) 4985023982. (framglas gråton 90x80) 4985025982

(pelare, vit) 4988001908. (duschkar 90x80) 4985022982. (framglas klar 90x80) 4985023982. (framglas gråton 90x80) 4985025982 IDO artnr 498501 (pelare, vit) 4981908 (duschkar 90x80) 4985022982 (framglas klar 90x80) 4985023982 (framglas gråton 90x80) 4985025982 (framglas dandelion II 90x80) 4985022891 (bakglas klar 90x80) 4985023891

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

LUCKOR OCH LÅDOR 2014 CIRKAPRISLISTA

LUCKOR OCH LÅDOR 2014 CIRKAPRISLISTA LUCKOR OCH LÅDOR 14 CIRKAPRISLISTA PRISGRUPPER luckor Kantprofil maja Kantprofil agnes Agnes Maja Elin Alva Vera Annika Eva Jenny Astrid Linda Saga Agnes Alutech Elin Frida Karin Alice Helena Johanna Maja

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008

Utrikeshandel med tjänster 2008 Handel 2010 Utrikeshandel med tjänster 2008 Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de slutliga uppgifterna i statistiken över

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

nyhet! Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum

nyhet! Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum nyhet! En baskollektion för hela badrummet, Prisvärd, Funktionell och Enkel. Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum Byggd på Svedbergs erfarenhet

Läs mer

Ett brett sortiment fästelement

Ett brett sortiment fästelement Ett brett sortiment fästelement Brett sortiment Marknadens bredaste sortiment? Vi kan skaffa fram allt från minsta mutter till största skruv, från jordens alla hörn, snabbt. Snabba, exakta leveranser Vi

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Brf MARTALLEN, INREDNINGSKATALOG

Brf MARTALLEN, INREDNINGSKATALOG Brf MARTALLEN, Midsommarkransen INREDNINGSKATALOG 1 DAGS ATT INREDA DIN NYA BOSTAD! På följande sidor presenteras Brf Martallens originalinredning. Det finns även en separat tillvalsfolder och där kommer

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Innehåll. Hur du beställer en investigation Hur du ser de investigations du beställt Hur du tar fram rapporten då den är klar

Innehåll. Hur du beställer en investigation Hur du ser de investigations du beställt Hur du tar fram rapporten då den är klar Användarmanual DBAI Innehåll Första gången du loggar in Inställningar för din utlandstjänst, DBAI Hur söker du efter företag Hur beställer du en rapport Om företaget du söker inte finns i DBAI Hur du beställer

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Skräddarsy din garderob

Skräddarsy din garderob skjutdörrar Skräddarsy din garderob pacific >> Oändliga möjligheter >> Kraftig aluminiumprofil >> Urspårningsskydd >> Hög kvalitet Tengberts Pacific ger ditt hem en elegant möbel av högsta kvalitet som

Läs mer