Nya inköpsvägar för byggmaterial

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya inköpsvägar för byggmaterial"

Transkript

1 Boverket Rapport April 2004 Nya inköpsvägar för byggmaterial En rapport från Svensk Handel om en inköpsresa i Europa och Asien

2 Nya inköpsvägar för byggmaterial En rapport från Svensk Handel om en inköpsresa i Europa och Asien Boverket april 2004

3 Titel: Nya inköpsvägar för byggmaterial En rapport från Svensk Handel om en inköpsresa i Europa och Asien. Utgivare: Boverket april 2004 Upplaga: 1:1 Antal: Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: Sökord: Byggmaterial,,sanitetsporslin, kakel, klinkers, badkar, duschkabiner, blandare, badrumsmöbler, trägolv, leverantörer, företagsbesök, företagsfakta, Tjekien, Polen, Thailand, Kina, produkter, produktion, standard, kvalitet, priser, exporterfarenhet. Diarienummer: /2002 Omslag foto: Svensk Handel Layout: Kjell Warnquist, ateljé WQ Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Boverket 2004

4 Sammanfattning 3 Förord Oligopol, prissamverkan och dolda rabattsystem begränsar konkurrensen, driver upp materialpriserna, utestänger leverantörer och försvårar förupphandling och sidoimport av byggmaterial. Detta konstaterade bl.a. Byggkommissionen i sitt betänkande Skärpning Gubbar (SOU 2002:115) som överlämnades till regeringen i december För att öka konkurrensen och bryta de etablerade försörjningskedjorna för byggmaterial i Sverige måste beställarna dels få större kunskap om hur byggprocessen fungerar dels en ökad insikt om att det finns alternativa inköpsvägar och upphandlingsmetoder. Beställaren måste lära sig att utnyttja alla konkurrensmedel och inköpskanaler för att sänka sina kostnader. En ökad sidoimport av byggoch installationsvaror tvingar fram en prisanpassning hos aktörerna på den svenska marknaden och stimulerar till en sund konkurrens, i syfte att åstadkomma sänkta bygg- och boendekostnader. Boverkets byggkostnadsforum stöder en sådan utveckling och har i det syftet startat projektet Ny prisstruktur för Byggmaterial i Sverige, BYMAS. Det finns dock många frågor utöver priset som bör beaktas vid handel med byggmaterial, kvalitetsfrågor, garantier och leveranstrygghet är bara några av dessa. Det är därför angeläget att på olika sätt öka kunskapen om vilka villkor som gäller för import av byggmaterial, hur man går tillväga och vad man får för pengarna. Svensk Handel / Importrådet har i detta syfte och med ekonomiskt stöd från Boverkets Byggkostnadsforum, tagit fram en handbok för import av byggmaterial till Sverige samt genomfört ett kompetensuppbyggnadsprogram för att stimulera till en ökad direktimport av byggmaterial. Handboken kan rekvireras från Svensk Handel. I denna rapport redovisas resultaten från en inköpsresa som genomfördes under november och december månad 2003 på uppdrag av Svensk Handel / Importrådet. Under resan, som finansierades av Boverkets Byggkostnadsforum, genomfördes företagsbesök i Tjeckien, Polen, Thailand och Kina. Syftet med resan var att på plats etablera kontakt med företag inom produktsegment som kan vara intressanta för import till Sverige. Några av de besökta företagen deltog senare i den stora byggmaterialmässan Nordbygg i mars 2004 och fick där tillfälle att lära känna den svenska byggmarknaden och knyta kontakt med presumtiva kunder. Den som finner innehållet i rapporten intressant kan lämpligen kontakta representanter för företagen direkt eller Svensk Handel /Importrådet för ytterligare information. För uppgifterna i rapporten svarar Martin Weiderstrand, Svensk Handel/Importrådet, Jan Jonsson, Forsen Projekt AB samt Magnus Östryd, Bo Trygg Bygg AB. Dessa har också svarat för sammanställningen av rapporten. Karlskrona i april 2004 Sonny Modig projektledare Boverkets Byggkostnadsforum

5 4 Nya inköpsvägar för byggmaterial

6 Sammanfattning 5 Innehåll Bakgrund och läsanvisning... 7 Kvalitet och standard... 7 Sammanfattning...9 Metod...11 Förberedelsearbetet i projektet Genomförande av företagsbesök Uppföljning och rapportarbete Priser, frakt och tullavgifter Resultat Tjeckien Ronal Sanitarni Technika s.r.o Ideal Standard a.s RAVAK a.s Le Bon, spol. S.r.o Magnum Parket a.s BK Parket v.o.s Drevopar s.r.o Polen Jopex Ceramika Pilch Opoczno Spolka Akcyjna Cersanit s.a Krakowska Fabryks Armatur s.a KABI Ltd Italprod Sp. z.o.o Stolarka Wolomin s.a Thailand Star Sanitaryware Co., LTD SIAM Sanitary Ware Co., LTD UMI-LAUFEN Sanitaryware IMEX International Co., LTD Kina Midocean Sanitary Ware Co Eagle Brand Holdings Limited Meijie Plumbing Co LTD New Zhong Yuan Ceramics Co Nanhai Yong Wei Metal Products Factory Dongpeng Ceramic Co Ltd Prissammanställning...73

7 6 Nya inköpsvägar för byggmaterial

8 Sammanfattning 7 Bakgrund och läsanvisning Denna rapport är en delrapport i ett projektsamarbete mellan Boverkets Byggkostnadsforum och Svensk Handel. Syftet med denna rapport är att utifrån förberedelsearbete och företagsbesök i Tjeckien, Polen, Thailand och Kina söka lämpliga leverantörer av byggmaterial till den svenska marknaden. De aktuella produktgrupperna är sanitetsporslin, kakel och klinkers, badkar, duschkabiner, blandare, badrumsmöbler och trägolv. De företag som är intresserade och anses lämpliga som leverantörer kommer att bjudas in till Nordbygg i mars I anslutning till detta kommer respektive företag att få delta i seminarier och workshops med inriktning på hur man exporterar till Sverige. Samtliga förekommande företag i denna rapport har av respektive lands guider eller kontaktpersoner innan besöken undersökts och de har försäkrats sig om att det inte förekommer någon minderårig arbetskraft vid produktionen. Under företagsbesöken som genomfördes under november och december 2003 upptäcktes eller misstänktes det inte något som skulle kunna påvisa motsatsen. Rapporten är uppdelad i två kapitel, där det första tar upp hur projektarbetet fortskridit från förberedelsearbetet till utvärdering och skrivande av rapporten. Det andra kapitlet presenterar alla de företag som besökts med inriktning på allmänna företagsfakta, produkter och produktion, standard, kvalitet och priser samt exporterfarenhet och logistik. Utöver detta presenteras en bedömning av respektive företag utifrån ovan nämnda kriterier. Under rubriken intryck och omdöme ges åsikter om huruvida företaget och dess produkt/produkter kan vara lämpade för export till Sverige. Det måste understrykas att det gäller de besökande personernas subjektiva bedömningar och slutsatserna som dras är baserat på förberedelsearbetet och företagsbesöken. När det gäller val av produkt och leverantör är det sedan upp till varje enskilt företag att göra en egen bedömning om huruvida produkten och/ eller företaget lever upp till de krav som ställs i varje enskilt fall. Detta avser t.ex. marknadskrav, myndighetskrav och det enskilda företagets krav. Mer detaljerad teknisk dokumentation finns antingen genom företagens hemsidor eller genom direkt kontakt med de kontaktpersoner som nämns under respektive företagspresentation. Kvalitet och standard När man diskuterar produkter återkommer vissa begrepp som t.ex. kvalitet och standard. Dessa begrepp används i dagligt tal ibland slentrianmässigt om en produkts pris är högt eller lågt. För att visa vår uppfattning om skillnaden mellan dessa begrepp ska vi användas oss av följande exempel: Om man tar en kakelplatta som är vit och slät i storleken 15x15 cm så har den en normal standard. Har man istället en kakelplatta i

9 8 Nya inköpsvägar för byggmaterial storleken 25x33 cm som är marmorerad eller dekorlackad i flera färger håller den en högre standard. Båda produkterna kan vara tillverkade i en hög eller låg kvalitet, med tanke på toleranser för t.ex. måttavvikelser och plattans buktighet mm. Anledningen till denna begreppsförklaring är att vi redan från början vill förklara vad vi menar med kvalitet och standard när vi diskuterar kring företagens produkter i rapporten.

10 Sammanfattning 9 Sammanfattning Svensk Handel driver med stöd av Boverkets Byggkostnadsforum ett pilotprojekt import av byggmaterial till Sverige. Projektet är uppdelat i tre delar, importhandbok, kontaktskapande samt utbildning och information. Denna rapport redovisar den del av projektet som syftar till att skapa kontakter och öppna nya inköpsvägar. Utgångspunkten för denna del av byggmaterialprojektet har varit att i några länder i Europa och Asien undersöka om det inom vissa utvalda produktgrupper, finns produkter som skulle vara intressanta att importera till Sverige. En viktig utgångspunkt i detta sammanhang har varit att kvaliteten på produkterna skulle vara likvärdig eller bättre än de som rutinmässigt används idag. De av Svensk Handel utvalda länderna i Europa är Tjeckien och Polen och i Asien är det Thailand och Kina och de utvalda produktgrupperna är sanitetsporslin, kakel och klinker, duschkabiner, badkar, blandare och trägolv. Den undersökande delen av projektet utfördes under det fjärde kvartalet Sammanfattningsvis kan sägas att det inom alla utvalda produktgrupper både i Europa och Asien finns produkter som synes vara kvalitetsmässigt och prismässigt konkurrenskraftiga respektive mycket konkurrenskraftiga för en import till Sverige. Som exempel kan nämnas följande produkter: WC-stol från ca 450 SEK/st. Trälamellgolv (14 mm) från ca 160 SEK/m 2 Kakel från ca 40 SEK/m 2 Klinker från ca 50 SEK/m 2 Blandare till handfat från ca 100 SEK/st. Bubbelbadkar från ca SEK/st. Duschkabin (glas) från ca SEK/st. Priserna ovan innefattar frakt och eventuell tullavgift till Linköping, men exklusive moms. Det bör även tilläggas att det i ovannämnda produktgrupper även finns produkter med mycket hög alternativt lyxstandard, till konkurrenskraftiga priser.

11 10 Nya inköpsvägar för byggmaterial

12 Metod 11 Metod Förberedelsearbetet i projektet Förberedelsearbetet påbörjades i september De som representerat Svensk Handel och projektet under resorna har varit Jan Jonsson Byggkonsult på Forsen Projekt AB och Magnus Östryd som arbetar med inköp och logistik på Botrygg Bygg AB, Linköping. När beslut fattats av Svensk Handel om vilka produktgrupper som skulle undersökas, startade arbetet med att söka detaljfakta om respektive produkt. Detta gjordes bl.a. genom att söka information på Internet, kontakta certifieringsföretagen SITAC och Swedcert för att få information om vad de tagit hänsyn till när de certifierat produkter tillverkade i och utanför Sverige. Efter detta gjordes det ett studiebesök hos VVS-grossisten Dahl i Linköping. Syftet med detta studiebesök var att ytterligare undersöka och informera sig om orsakssammanhanget för dagens marknadssituation för bl.a. sanitetsporslin. När all information sammanställts upprättades det en checklista. Checklistans syfte var att fungera som ett stöd och ett kom ihåg under och efter företagsbesöken. Listan innehöll allmänna frågor till företaget, produktspecifika frågor för respektive produktgrupp, frågor om produktionen och om företagets logistik, samt priser. Genomförande av företagsbesök Alla företagsbesök med något enstaka undantag genomfördes med en guide och/eller tolk. Guiderna hade på ett tidigt skede i projektet kontaktats av Svensk Handel och efter det kontaktat lämpliga företag och planerat in alla besök. Dessa personer var till en stor hjälp vid besöken och en nödvändighet för att företagsbesöken skulle kunna genomföras på det sätt som de gjordes. Ett typisk företagsbesök började med att vi presenterade projektet och syftet med vårt besök. Efter detta presenterades det aktuella företaget sig och kompletterande frågor om företaget ställdes. Detta

13 12 Nya inköpsvägar för byggmaterial följdes av att företaget visade upp sina produkter i sin utställning. Vidare visades i de allra flesta fall produktionen eller delar av den, där det om det tilläts av företaget togs fotografier med medtagen digitalkamera. Vissa företag kunde eller ville inte visa upp sin produktionsanläggning eller tillåta fotografering. Rapporten kommer i dessa fall nämna detta under det aktuella företaget, i och med att detta inte ger en lika klar bild av deras produkter och hur företaget arbetar. Efter visning av produktionen avslutades besöken med en genomgång och summering från alla berörda parter. Vid detta tillfälle ställdes de kvarvarande frågorna till företaget enligt tidigare nämnd checklista. Information angående Nordbygg i mars 2004 gavs även till företagen. En given fråga under besöken berörde prisnivåerna på företagens produkter och i det flesta fall gavs besökarna exportprislista med tillhörande rabattnivåer. De företag som inte lämnade prisuppgifter vid besöket har vid flertalet tillfällen kontaktats om detta. Mer information om detta ges vid respektive företag. Efter dagens företagsbesök sammanställdes de båda besökarna anteckningar och dessa skrevs in i en bärbar dator, ihop med de fotografier som tagits under dagen. Uppföljning och rapportarbete Efter hemkomst från resorna påbörjades arbetet med hur uppföljningen och rapportarbetet skulle genomföras. Ett möte hölls under december månad, där projektets dagsläge samt förslag till rapportutformning presenterades för både Svensk Handel och Boverket. Efter detta startade rapportarbetet med att gemensamt följa upp och skriva om ett företag som sedan fungerat som en mall för resterande företagspresentationer. Bedömningen av alla företag har dock gjorts gemensamt och sist i rapportarbetet. Utöver detta kontaktades VVS-grossisten Dahl igen, för att se om dem kunde hjälpa oss med att få besöka IFÖ:s produktionsanläggning i Bromölla. Syftet med studiebesöket var att efter ha sett produktion av sanitetsporslin i både Tjeckien, Polen, Thailand och Kina kunna jämföra och skapa sig en bättre bild av vad som skiljer produkterna åt. Beroende på att anläggningen var under ombyggnad ansåg IFÖ att besök inte var genomförbart eller lämpligt. Ett möte med en representant från IFÖ genomfördes dock hos Dahl i Linköping under december månad.

14 Resultat 13 Resultat Priser, frakt och tullavgifter Alla priser som redovisas i denna rapport är i svenska kronor (SEK) och inkluderar inköpspris för produkten samt frakt till Linköping och eventuella tullavgifter, men exklusive moms. Produktpriserna är baserade på följande valutakurser: 1 Euro 9,00 SEK 1 USD 7,00 SEK 1 Tjeckisk krona 0,30 SEK 1 Polsk Zloty 2,00 SEK 1 Thailändsk Bath 0,20 SEK 1 Kinesisk RMB 1,00 SEK Priserna som visas vid företagens presentationer är baserade på de prislistor som erhållits vid och efter besöken, med korrigering för de rabattnivåer som respektive företag använder sig av. Av denna anledning presenteras produkternas priser i många fall med ett prisspann med lägsta och högsta pris. Rabattnivåerna är naturligtvis baserade på volym, men det finns anledning att tro att det i ett skarpt läge kan finnas en ytterligare marginal att förhandla om. En sammanställning över samtliga i rapporten angivna produktpriser finns i Bilaga 1. Fraktkostnaden från företagen i Tjeckien och Polen är beräknade till 10 procent. Detta antagande görs utifrån tidigare erfarenheter av fraktpriser med dessa länder och övriga i Europa. Väl medvetna om att detta generella påslag kan variera beroende på vad det är för produkt, antalet av dessa och vilken speditör man använder, anses det som den enda möjligheten att på ett enkelt sätt få med fraktpriset med inköpspriset. Fraktpriserna med båt från Thailand och Kina är hämtade från fraktbolag, med parametrarna 5 container per år och medeltunga varor. Utifrån ovan kriterier ligger priserna för en 20-fots container från Kina (Shunde) och Thailand (Bangkok) till Linköping på cirka

15 14 Nya inköpsvägar för byggmaterial SEK respektive SEK. För 40-fots container ligger motsvarande priser på cirka SEK och SEK. Fraktpriserna ska även dem ses som riktpriser och fördelningen per styck är inte så lätt att beräkna exakt. Vi har genom företagens uppgifter gjort egna antagande om hur många av respektive produkt som får plats i en 20-fots container (volym = ca 33 m 3 ). Vid köp av enbart toalettstolar beräknas antalet till cirka 150 st. beroende på storlek och om de ska stå på pall eller inte. Med detta som utgångspunkt har bedömning gjorts av hur många handfat som får plats. Samtliga företag har vid besöken meddelat att det är tillåtet att blanda produkter i containern. Se bilaga 2 för en specificering och förklaring av de ingående delarna vid import från Asien. Tullavgifterna för import av dessa produkter ligger mellan 2-10 procent, vilket alltid beräknas på inköpspriset med pålagd fraktkostnad till det första EU-landet, i detta fall Sverige. Vad det gäller företagen från Tjeckien och Polen har ingen tullsats lagts på, beroende på den kommande utvidgningen av EU den 1 maj 2004, vilket medför tullfrihet.

16 Tjeckien 15 Tjeckien Tjeckien har 10,3 miljoner invånare med Prag på 1,2 miljoner som huvudstad. Den ekonomiska tillväxten har sedan 2000 legat mellan 2,8 och 3,3 procent. Landets huvudsakliga styrkor ligger bl.a. i en fungerande marknadsekonomi, politisk stabilitet, hög utbildningsnivå, låg inflation och en väl utbyggd infrastruktur. Mer än 70 procent av exporten går till Västeuropa, med Tyskland som största exportland (43 procent). Övriga exportländer är bl.a. Österrike, Frankrike och USA. Handeln mellan Sverige och Tjeckien har historiskt varit stor men har de senaste åren minskat. Handelsbalansen mellan länderna beräknas jämnas ut och balanseras under Under de första tio månaderna av 2003 exporterades det varor till Sverige av ett värde på drygt 3,6 miljarder SEK. Exporten till Tjeckien under motsvarande period var ca 3,5 miljarder SEK. Byggnadsindustrin är en av de branscher som växer mest i Tjeckien och den har haft en positiv tillväxt sedan Byggmaterialindustrin har även den ökat sedan Detta beror bl.a. på ökat behov av nybyggnation, renovering beroende på bristfälligt underhåll sedan 1950-talet och de stora översvämningarna 1997 och Texten ovan är översatt och sammanfattad från en engelsk text om Tjeckien, sammanställd av Jiri Zumr som är Senior Consultant på Swedish Trade Council i Prag, Tjeckien.

17 16 Nya inköpsvägar för byggmaterial Ronal Sanitarni Technika s.r.o. Adress: Jungmannova 1117 CZ Jicin, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Karel Neckar Petr Svoboda Produkter: Duschväggar, duschkabiner Omsättning: Ca SEK Ägare: Internationellt holdingbolag med säte Lichtenstein Antal anställda: Ca 80 i Jicin (1 skift) Grundat: 1981 Produkt, produkter och produktion Duschväggarna levereras i glas eller polystyren med fabriksmålade bärverk av aluminiumprofiler. Glaset är härdat säkerhetsglas med en tjocklek av 3, 4, 6 eller 8 mm. Bottendelen i kabinerna är gjord av acryl, alternativt konstgjord marmor. Duschkabinerna finns i alla normalt förekommande mått. Duschväggar för montering på badkar tillverkas även i några olika modeller. Ronal producerar idag ca 150 st. duschkabiner/duschväggar per dygn på ett skift i en helt ny fabrikslokal med en elektrostatisk målningsanläggning för aluminiumprofiler. De förekommande aluminiumprofilerna och duschväggarna i glas eller polystyren köps in för en vidareförädling som omfattas av i huvudsak kapning, borrning, fräsning, målning och montering. Förutom produktionen i Jicin sker i dag en produktion i Polen och Frankrike. Produktionen i Frankrike kommer inom en två-årsperiod att flyttas till Tjeckien. Standard, kvalitet, och priser Enligt företagsledningen riktar sig produktsortimentet mot en kundkategori som väljer medel t.o.m. hög standard med en hög kvalitet. Produktionen är styrd av en omfattande internkontroll i alla led. Ronal är mitt i en process som innebär en certifiering enligt ISO 9001 under år Som prisexempel kan följande produkter redovisas: Duschvägg, rak med måtten 77x82x185 cm, Tango KLT 800 Polystyren A11 Härdat säkerhetsglas A7 ca SEK/st. ca SEK/st.

18 Tjeckien 17 Exporterfarenhet och logistik Ronals produktion exporteras i dag till ca 80 procent till bl.a. Tyskland, Frankrike, Spanien, USA och Kanada. Ledtiderna är mellan 2-4 veckor beroende på produkt och lagersituation. Betalningsvillkor är inledningsvis bankgaranti, men efter en tids affärssamarbete kan fakturering med max 60 dagar bli aktuellt. Produktleveranserna sker normalt med bil enligt Incoterms Lagerlokalerna är liksom övriga fabriken mycket moderna och ändamålsenliga. Emballering och paketering sker normalt på med i första hand skumgummi, kartong, sträckfilm, krympfilm, bandning. Leveranserna sker på EUR-pall med märkning enligt kundens önskemål. Intryck och omdöme Vårt intryck av företaget, företagsledningen och produkterna är att man producerar och marknadsför produkter som väl motsvarar normala svenska krav vad gäller standard och kvalitet. Då dessutom prisbilden och exporterfarenheten är tilltalande är det vår uppfattning att Ronal mycket väl kan vara aktuell för export till Sverige.

19 18 Nya inköpsvägar för byggmaterial Ideal Standard a.s. Adress: Zemska 623 CZ Teplice, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Jiri Tourek Miluse Pojerova Produkter: Sanitetsporslin Omsättning: Ca SEK i Europa Ägare: Dotterbolag till American Standard Antal anställda: 560 i Teplice, i hela koncernen Grundat: 1885 Produkt, produkter och produktion Ideal Standard producerar och säljer sanitetsporslin, badkar, blandare, duschkabiner och diverse badrumsmöbler. Dessa produkter ingår i divisionen badrum och kök inom koncernen American Standard. I koncernen finns det globalt 108 fabriker i 25 länder. I den besökta fabriken i Teplice produceras sanitetsporslin, vilket de har ett stort utbud av för att kunna tillgodose behoven på olika marknader inklusive den Skandinaviska. Produktionslokalerna i Teplice är gamla men delvis renoverade. De har de senaste åren investerat ca SEK i sin produktionsanläggning med tillhörande kontor. Maskinutrustningen är relativt ny. Standard, kvalitet, och priser Ideal Standard har som tidigare nämnts ett väldigt brett utbud av produkter kopplade till våtutrymmen. Deras produkter riktar sig till en kundkategori som eftersträvar medel till hög standard med hög kvalitet. Företaget är certifierade enligt ISO 9001 och arbetar även enligt DIN-normer. Internkontrollen på fabriken är omfattande, där de vid respektive station använder sig av streckkoder för dokumentation av kontrollen. Några prisexempel kan tyvärr inte delges i rapporten beroende på det att vi inte erhållit en exportprislista som utlovats vid besöket. Vi har vid ett flertal tillfällen påmint företaget via och telefon om detta, men tyvärr utan resultat.

20 Tjeckien 19 Exporterfarenhet och logistik Ideal Standard har stor exporterfarenhet och 40 procent av de produkter som tillverkas i Tjeckien går på export. Exporten till Skandinavien styrs via ett försäljningsbolag i Tyskland, men de har även ett dotterbolag i Danmark. Deras slutmål är enligt företagsledningen att varje land ska hanteras inrikes. Ledtiderna för lagervaror och produkter med medel standard är ca 2 veckor. Betalningsvillkoren för nya kunder är bankgaranti Leveranserna sker via lastbil enligt Incoterms Lagerlokalerna är äldre men delvis renoverad. Investeringar har gjorts i bl.a. automatiska plastningsmaskiner för EUR-pall. Övrig emballering sker främst med kartong och bandning. Märkningen av varorna utförs enligt kundens önskemål, streckkoder används. Intryck och omdöme Vårt intryck av företaget, företagsledningen och produkterna är att man producerar och marknadsför produkter som väl motsvarar normala svenska krav vad gäller standard och kvalitet. Trots att några prisexempel inte kunnat delges i rapporten är det vår uppfattning att Ideal Standard mycket väl kan vara aktuell för export till Sverige.

21 20 Nya inköpsvägar för byggmaterial RAVAK a.s. Adress: Obeccnicka 285 CZ Pribram 1, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Bedrich Parizek Produkter: Duschkabiner och badkar Omsättning: Ca SEK Ägare: Familjeföretag med dotterbolag i Europa. Antal anställda: 650 varav 80 utanför Tjeckien Grundat: 1990 Produkt, produkter och produktion Ravak producerar badkar, duschkabiner och badkarsskärmar. Badkaren är av akryl och finns i en mängd utförande med eller utan front och sidpanel. Materialet i duschkabinernas väggar är polystyren eller 6 mm härdat säkerhetsglas. Ramverket är gjort av fabriksmålad aluminium som köps in och bearbetas. Bottendelen är gjord av glasfiberarmerad ABS plast. Duschkabinerna finns i alla normalt förekommande mått i raka eller svängda utföranden. Badkarsskärmarna finns även de i både plast eller härdat säkerhetsglas. Ravak producerar även radiatorer för våtutrymmen och duschpaneler med massagefunktion. All produktion sker i Pribram i moderna och ändamålsenliga lokaler med en maskinutrustning som till stor del är datoriserad. Standard, kvalitet, och priser Ravaks produktsortiment riktat sig till en kundgrupp som eftersträvar medel till och med hög standard med en hög kvalitet och utvecklad design. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 men ännu inte enligt ISO 14001, men de säger att de uppfyller alla krav ställs vid certifiering fram till år Som prisexempel kan följande produkter redovisas: Duschvägg, rak, 77x79x185 cm, SRV2-80 Polystyrol Härdat säkerhetsglas ca SEK/st. ca SEK/st. Badkar, Nerida med måtten 170x75 cm i akryl Inklusive front ca SEK/st. Badkarsskärm VS3, höjd 133 cm, bredd 125 cm Polystyrol ca SEK/st. Härdat säkerhetsglas ca SEK/st.

22 Tjeckien 21 Exporterfarenhet och logistik Ravak har stor erfarenhet av export och exporterar till 15 länder i Europa som t.ex. Tyskland, Österrike, Schweiz och Spanien. Ledtiderna för lagervaror är normalt tio arbetsdagar. Betalningsvillkoren är inledningsvis bankgaranti som efter en tids affärer normalt övergår till 30 dagars kredit. Förskottsbetalning ger en rabatt på 2 procent. Leveranserna sker normalt med lastbil enligt Incoterms Lagerlokalerna är moderna och rationellt uppbyggda. Emballering och paketering av produkterna görs främst med hjälp av kartong och krympfilm, sträckfilm och bandning. Leveranserna sker på EUR-pall med märkning enligt kundens önskemål. Intryck och omdöme Vårt intryck av företaget, företagsledningen och produkterna är att man producerar och marknadsför produkter som motsvarar normala svenska krav vad gäller standard och kvalitet. Då dessutom prisbilden och exporterfarenheten är tilltalande är det vår uppfattning att RAVAK mycket väl kan vara aktuell för export till Sverige.

23 22 Nya inköpsvägar för byggmaterial Le Bon, spol. S.r.o. Adress: Dornych 47 CZ Brno, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Rene Novak Produkter: Badrumsmöbler Omsättning: Ca SEK Ägare: Rene Novak Antal anställda: 26 Grundat: 1996 Produkt, produkter och produktion Le Bon tillverkar badrumsmöbler som t.ex. skåp och komoder i massivt trä, spånskiva, MDF, ABS och konstgjord marmor i italiensk design. Ytskiktet är lackat eller av melamin. Handfat till kommoderna köps in från bl.a. Laufen, Roca och IFÖ. Beslagning och gångjärn köps från Österrike. Produktionslokalerna som Le Bon använder sig av är gamla och mycket orationella. Produktionsutrustningen är enkel med få automatiserade processer. Vid besöket meddelade företagsledningen att de under 2004 kommer att flytta in i nya produktionslokaler. Uppgift om Produktionskapacitet saknas, men de producerar mellan procent av allt själva. Standard, kvalitet, och priser Enligt företagsledningen riktar sig Le Bons produkter mot en kundkategori som eftersträvar medel till hög standard. Företaget är inte certifierade enligt ISO, men ska ta upp detta till diskussion i och med inflyttning i nya lokaler. Produktionen i de nuvarande lokalerna är inte styrd av någon schemalagd internkontroll utan sker underhand genom ockulär besiktning. Som prisexempel kan följande produkter redovisas: Badrumskommod inkl. handfat i porslin (IFÖ). IGO, 65x55,5x35 cm ca SEK/st. Badrumsskåp med dörr, vit IGO, 80x30x20 cm Spegel med hylla och halogenbelysning IGO, 80x55,5x15 cm ca 520 SEK/st. ca 690 SEK/st.

24 Tjeckien 23 Exporterfarenhet och logistik Le Bon säljer huvudsakligen till den inhemska marknaden, men exporterar även till bl.a. Österrike, Schweiz och Norge. Ledtiderna är 2-4 veckor beroende på produkt. Betalningsvillkoren är inledningsvis förskott, men sedan fakturering dagar. Leveranserna sker med bil enligt Incoterms Lagerlokalerna finns i en annan del av Brno och upplevs röriga och omoderna. De ska under 2004 flyttas till nya lokaler i anslutning till den nya produktionslokalen. Emballering och paketering av produkterna görs främst med hjälp av kartong, sträckfilm och bandning. Leveranserna sker på EUR-pall med märkning enligt kundens önskemål. Intryck och omdöme Vårt intryck av företaget, företagsledningen och produkterna är att man producerar och marknadsför produkter som motsvarar normala svenska krav vad gäller standard och kvalitet. Då prisbilden är tilltalande är det vår uppfattning att Le Bon kan vara lämplig för export till Sverige.

25 24 Nya inköpsvägar för byggmaterial Magnum Parket a.s. Adress: Tovarni 1 CZ Vyskov, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Michaela Novakova Produkter: Lamellparkett Omsättning: Ca SEK Ägare: Aktiebolag > 50 procent Tjeckiskt ägt, övrigt USA. Antal anställda: 250 Grundat: 1995 (1939) Produkt, produkter och produktion Magnum Parket tillverkar 15mm lamellparket i bl.a. ek, bok, körsbär och lönn. Parketten består av 3 lager och har ett slitskikt på 4mm som normalt levereras med en yta av 3 stavar, men de kan även leverera med 1 eller 2 stavar. Ytskiktet levereras från deras sågverk i Slovakien och övrigt material köps inom Tjeckien. Deras produktionsanläggning ligger i Vyskov och invigdes De har en produktionskapacitet på m 2 /år vid 3-skift. Vid företagsbesöket fick vi tyvärr inte se deras produktion, p.g.a. att de byggde om för produktion av klickgolv (limfritt). En visning och genomgång i deras utställning gavs dock. Företagets representant uppgav att förhandlingar pågick med ett stort svenskt företag. Om denna affär skulle gå i lås kommer produktionslokalerna att byggas ut. Standard, kvalitet, och priser I och med att en visning av produktionen inte gavs är det svårt att göra en helhetsbedömning av produkterna. De producerar enligt DIN-norm och planerar för ISO-certifiering. Magnum Parket har fyra olika utförande av ytskiktet på parketten, men de har alla samma kvalitet. De har en särskild märkning på förpackningarna för ädelträ. Några prisexempel kan tyvärr inte delges i rapporten. Till en början påmindes företaget om detta, utan resultat för att vid ett senare samtal meddela att de nu har skrivit kontrakt med ett försäljningsbolag i Sverige. Detta företag heter Cewex Trading och finns i Trelleborg.

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL!

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional såväl som internationell förankring och som alltid jobbat fristående för att

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

INREDNINGSBROSCHYR Standardutförande - Brf Prästgården

INREDNINGSBROSCHYR Standardutförande - Brf Prästgården Tillvalsbeställning Linda Hornberg Svenska hem i Bromma Tel 08-704 90 44 linda.hornberg@svh.se INREDNINGSBROSCHYR Standardutförande - Brf Prästgården TILLVAL Här har du möjlighet att köpa till produkter

Läs mer

badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:-

badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:- badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:- du hittar fler kampanjerbjudande inne i foldern Ifö badrumsmöbler

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här.

Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här. badstudıose 6-14 Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här. 1 4 5 Kvalitetsrea på alla Ifös badrumsmöbler, tillhörande tvättställ, speglar och belysning.

Läs mer

BRF TALLUNDA PARK Backen 2:2 Umeå VAL- OCH TILLVAL

BRF TALLUNDA PARK Backen 2:2 Umeå VAL- OCH TILLVAL 2014 05 20 BRF TALLUNDA PARK Backen 2:2 Umeå VAL- OCH TILLVAL VAL OCH TILLVAL Varje lägenhet har ett grundutförande, vilket ingår i det pris som angetts för respektive lägenhet. Detta grundutförande har

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Rumsbeskrivning BRF Draknästet

Rumsbeskrivning BRF Draknästet BOA 133 m 2 Entré/kapprum Klinker prisklass 700 kr/m² Klinker. Infällda spotlights Garderober enl. ritning med inredning Elfa Tvättstuga Klinker prisklass 500 kr/m² Kakel (vit) vid tvättbänk. Tvättmaskin:

Läs mer

I ditt nya hem! GRUNDVAL & TILLVAL

I ditt nya hem! GRUNDVAL & TILLVAL För att ett hus ska kännas som ditt hem, måste du få låta dina egna behov, önskemål och drömmar växa fram. Att du får lyfta fram din egen stil och sätta din egen prägel på ditt nya hus. Därför har vi handplockat

Läs mer

Introduktion till utlastningen SLS.

Introduktion till utlastningen SLS. Innehållsförteckning Group Slide 2 5 februari 13 1. Index 2. Presentation 3. Karta över :s europahubbar 4. Lista över Schweinfurts och Tongerens distributionsländer 5. Sekvenslastning från Göteborg till

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Trägolv LM Flooring. fr.329:-/m 2 NYHET. Gäller så länge lagret räcker. 1-stav. 30 års. Garanti. Trägolvsnyheter och mycket mer.

Trägolv LM Flooring. fr.329:-/m 2 NYHET. Gäller så länge lagret räcker. 1-stav. 30 års. Garanti. Trägolvsnyheter och mycket mer. Trägolv LM Flooring NYHET fr.329:-/m 2 Gäller så länge lagret räcker 1-stav 30 års Garanti Trägolvsnyheter och mycket mer Oktober/14 Kvalitetsprodukter med förmånlig garanti Vi har under åren blivit många

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN Affärsidé: Med hög servicegrad och goda affärsrelationer utveckla, marknadsföra, sälja och lagerhålla egna konstruktions- och systemlösningar i

Läs mer

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak www.burserydsgolv.se Snabba leveranser Mönsterstav Tiljor/Teak Industriparkett Mosaik/Basparkett Stjärnparkett ruta Tillbehör, list, kompass Mönsterstav Beställningsvara/ ring och hör vad som finns på

Läs mer

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS New England - BOBERGA VRETBO - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

INREDNINGSBESKRIVNING

INREDNINGSBESKRIVNING INREDNINGSBESKRIVNING Larroy Original I alla våra hus ingår Larroy Original - en noga utvald inredning som ingår i priset för just din specifika bostad. På bilderna ser du exempel på några av de inredningsdetaljer

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153 BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153 DESIGN OCH KVALITET ÄR LEDORD FÖR WILLA NORDIC. DÄRFÖR ÄR DET SJÄLV- KLART ATT MATERIALEN I VÅRA HUS ÄR VALDA MED OMSORG. DETTA KRYDDAR VI MED FUNKTIONELLA LÖSNINGAR FÖR ATT SKAPA

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

nyhet! Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum

nyhet! Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum nyhet! En baskollektion för hela badrummet, Prisvärd, Funktionell och Enkel. Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum Byggd på Svedbergs erfarenhet

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Dusch & Massagebadkar

Dusch & Massagebadkar Dusch & Massagebadkar Vi på Combac har en badrumsfilosofi Vi har tillverkat badrumsprodukter till de nordiska hemmen i över 50 år. På den tiden lär man sig en massa bra saker. Så mycket att man skulle

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-02-12 Rumsbeskrivning brf. Lindhagen, Sida 1 av 12 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt: Innerväggar:

Läs mer

www.tylo.se Sköna duschar från Tylö

www.tylo.se Sköna duschar från Tylö www.tylo.se Sköna duschar från Tylö B A S T U D U S C H Å N G B A D Tylö är allt som behövs i ett badrum nästan. Vi på Tylö har lång erfarenhet av att tillverka kvalitetsprodukter inom bastu, dusch och

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

HURRA! VI FIRAR 9 ÅR MED STÖRRE STANNA HUR LÄNGE DU VLL! KORV & BRÖD TILL ALLA VÅRA KUNDER I HELGEN!

HURRA! VI FIRAR 9 ÅR MED STÖRRE STANNA HUR LÄNGE DU VLL! KORV & BRÖD TILL ALLA VÅRA KUNDER I HELGEN! HURRA! STANNA HUR LÄNGE DU VLL! KORV & BRÖD TILL ALLA VÅRA KUNDER I HELGEN! TRÄFFA VÅRA LEVERANTÖRER HOS OSS HELA HELGEN, 11-12 SEPTEMBER! MASSOR AV TIPS OCH GODA RÅD, MÄNGDER AV ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER!

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Geberits moderna badrumsprodukter för 2015

Geberits moderna badrumsprodukter för 2015 Pressinformation från Geberit Februari 2015 Geberits moderna badrumsprodukter för 2015 I år är det badrummen vi renoverar och inreder! I trendspaningarna för 2015 ser vi personligt designade badrum med

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se PERSONLIGA KÖK Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se Made in Halland. Inte långt ifrån Varberg, ca 3 mil österut

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak www.burserydsgolv.se Snabba leveranser Mönsterstav Tiljor/Teak Industriparkett Mosaik/Lamparkett Stjärnparkett ruta Tillbehör, list, kompass Mönsterstav Beställningsvara kontakta Ardbo Golv 08-53 18 80

Läs mer

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35 ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Hemservice och erbjudanden

Hemservice och erbjudanden Hemservice och erbjudanden Hushållsnära tjänster och hemservice för dig som hyresgäst! FLYTTNINGSSTÄDNING Fönsterputsning ingår. 1 rok 2.732: 2 rok 3.207: 3 rok 3.800: Fönsterputsning, 2-sidig 1 rok 540:

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Utställning med förslag på inredning och vägg- och golv- beklädnad är uppbyggd i skydds- rummet von Lingens väg 106-112.

Utställning med förslag på inredning och vägg- och golv- beklädnad är uppbyggd i skydds- rummet von Lingens väg 106-112. ingång Utställning med förslag på inredning och vägg- och golv- beklädnad är uppbyggd i skydds- rummet von Lingens väg 106-112. Öppettider för Ditt hus och tidpunkt när valet skall vara inlämnat finns

Läs mer

Val och tillval till Golvläggaren

Val och tillval till Golvläggaren Val och tillval till Golvläggaren När du flyttar till en nybyggd lägenhet hos Stockholmshem är du garanterad en grundstandard med vackra parkettgolv och helkaklat badrum. För att göra inredningen lite

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Inläggning av produktionsorder

Inläggning av produktionsorder Inläggning av produktionsorder Författare: Ingrid Tibemo Publiceringsdatum: 20121024 Antal Sidor: 7 Dokument-id: I003_002 Reviderad av: Ingrid Tibemo Revisionsdatum: 2013-04-04 Skapa produktionorder Lägga

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-08-15 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin

Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin 1 Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin Postadress/ besöksadress: Lennartsfors 1 672 92 Årjäng Tlf. +46 573 392 20 Fax. +46 573 300 35 info@norsjo.com www.norsjo.com 2 Försäljningsvillkor

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS POSTNR ORT TELEFON MOBIL DATUM E-POST Vedums köksprocess steg för

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934 Rambodal 2A Norrköpings kommun PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Bofakta, standardutförande. Peab har valt en god standard i sitt standardutförande. Därutöver kommer Peab att erbjuda tillval enligt

Läs mer

kvalitet till -pris Begränsat sortiment Fokus på de mest efterfrågade produkterna i varje kategori ger stora volymer och bättre förhandlingsmöjlighet.

kvalitet till -pris Begränsat sortiment Fokus på de mest efterfrågade produkterna i varje kategori ger stora volymer och bättre förhandlingsmöjlighet. kvalitet till -pris Begränsat sortiment Fokus på de mest efterfrågade produkterna i varje kategori ger stora volymer och bättre förhandlingsmöjlighet. Utvalda leverantörer Utvalda tillverkare med god kvalitet

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER!

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! SANITETSKAMPANJ 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! Tillgänglighet utgör tillsammans med tillförlitlighet och kompetens ledorden för Dahl. Tillgänglighet är också temat för

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Standardkatalog 2012-01. DD Hus och Arkape reserverar sig för leveransförseningar, prisförändringar samt modell-, färg- och materialbyten.

Standardkatalog 2012-01. DD Hus och Arkape reserverar sig för leveransförseningar, prisförändringar samt modell-, färg- och materialbyten. ARKAPE/DD HUS 12 1 Välkommen Arkapes och DD Hus unika arkitektritade hus tillverkas av produkter och material av högsta kvalitet. Följande sidor kommer att presentera huset som är utrustat enligt en standard

Läs mer

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11 EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT på din julklappsorder t.o.m. 30/11 VAD ÄR OLSSON&CO GÅVOKORT? En genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer