Nya inköpsvägar för byggmaterial

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya inköpsvägar för byggmaterial"

Transkript

1 Boverket Rapport April 2004 Nya inköpsvägar för byggmaterial En rapport från Svensk Handel om en inköpsresa i Europa och Asien

2 Nya inköpsvägar för byggmaterial En rapport från Svensk Handel om en inköpsresa i Europa och Asien Boverket april 2004

3 Titel: Nya inköpsvägar för byggmaterial En rapport från Svensk Handel om en inköpsresa i Europa och Asien. Utgivare: Boverket april 2004 Upplaga: 1:1 Antal: Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: Sökord: Byggmaterial,,sanitetsporslin, kakel, klinkers, badkar, duschkabiner, blandare, badrumsmöbler, trägolv, leverantörer, företagsbesök, företagsfakta, Tjekien, Polen, Thailand, Kina, produkter, produktion, standard, kvalitet, priser, exporterfarenhet. Diarienummer: /2002 Omslag foto: Svensk Handel Layout: Kjell Warnquist, ateljé WQ Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Boverket 2004

4 Sammanfattning 3 Förord Oligopol, prissamverkan och dolda rabattsystem begränsar konkurrensen, driver upp materialpriserna, utestänger leverantörer och försvårar förupphandling och sidoimport av byggmaterial. Detta konstaterade bl.a. Byggkommissionen i sitt betänkande Skärpning Gubbar (SOU 2002:115) som överlämnades till regeringen i december För att öka konkurrensen och bryta de etablerade försörjningskedjorna för byggmaterial i Sverige måste beställarna dels få större kunskap om hur byggprocessen fungerar dels en ökad insikt om att det finns alternativa inköpsvägar och upphandlingsmetoder. Beställaren måste lära sig att utnyttja alla konkurrensmedel och inköpskanaler för att sänka sina kostnader. En ökad sidoimport av byggoch installationsvaror tvingar fram en prisanpassning hos aktörerna på den svenska marknaden och stimulerar till en sund konkurrens, i syfte att åstadkomma sänkta bygg- och boendekostnader. Boverkets byggkostnadsforum stöder en sådan utveckling och har i det syftet startat projektet Ny prisstruktur för Byggmaterial i Sverige, BYMAS. Det finns dock många frågor utöver priset som bör beaktas vid handel med byggmaterial, kvalitetsfrågor, garantier och leveranstrygghet är bara några av dessa. Det är därför angeläget att på olika sätt öka kunskapen om vilka villkor som gäller för import av byggmaterial, hur man går tillväga och vad man får för pengarna. Svensk Handel / Importrådet har i detta syfte och med ekonomiskt stöd från Boverkets Byggkostnadsforum, tagit fram en handbok för import av byggmaterial till Sverige samt genomfört ett kompetensuppbyggnadsprogram för att stimulera till en ökad direktimport av byggmaterial. Handboken kan rekvireras från Svensk Handel. I denna rapport redovisas resultaten från en inköpsresa som genomfördes under november och december månad 2003 på uppdrag av Svensk Handel / Importrådet. Under resan, som finansierades av Boverkets Byggkostnadsforum, genomfördes företagsbesök i Tjeckien, Polen, Thailand och Kina. Syftet med resan var att på plats etablera kontakt med företag inom produktsegment som kan vara intressanta för import till Sverige. Några av de besökta företagen deltog senare i den stora byggmaterialmässan Nordbygg i mars 2004 och fick där tillfälle att lära känna den svenska byggmarknaden och knyta kontakt med presumtiva kunder. Den som finner innehållet i rapporten intressant kan lämpligen kontakta representanter för företagen direkt eller Svensk Handel /Importrådet för ytterligare information. För uppgifterna i rapporten svarar Martin Weiderstrand, Svensk Handel/Importrådet, Jan Jonsson, Forsen Projekt AB samt Magnus Östryd, Bo Trygg Bygg AB. Dessa har också svarat för sammanställningen av rapporten. Karlskrona i april 2004 Sonny Modig projektledare Boverkets Byggkostnadsforum

5 4 Nya inköpsvägar för byggmaterial

6 Sammanfattning 5 Innehåll Bakgrund och läsanvisning... 7 Kvalitet och standard... 7 Sammanfattning...9 Metod...11 Förberedelsearbetet i projektet Genomförande av företagsbesök Uppföljning och rapportarbete Priser, frakt och tullavgifter Resultat Tjeckien Ronal Sanitarni Technika s.r.o Ideal Standard a.s RAVAK a.s Le Bon, spol. S.r.o Magnum Parket a.s BK Parket v.o.s Drevopar s.r.o Polen Jopex Ceramika Pilch Opoczno Spolka Akcyjna Cersanit s.a Krakowska Fabryks Armatur s.a KABI Ltd Italprod Sp. z.o.o Stolarka Wolomin s.a Thailand Star Sanitaryware Co., LTD SIAM Sanitary Ware Co., LTD UMI-LAUFEN Sanitaryware IMEX International Co., LTD Kina Midocean Sanitary Ware Co Eagle Brand Holdings Limited Meijie Plumbing Co LTD New Zhong Yuan Ceramics Co Nanhai Yong Wei Metal Products Factory Dongpeng Ceramic Co Ltd Prissammanställning...73

7 6 Nya inköpsvägar för byggmaterial

8 Sammanfattning 7 Bakgrund och läsanvisning Denna rapport är en delrapport i ett projektsamarbete mellan Boverkets Byggkostnadsforum och Svensk Handel. Syftet med denna rapport är att utifrån förberedelsearbete och företagsbesök i Tjeckien, Polen, Thailand och Kina söka lämpliga leverantörer av byggmaterial till den svenska marknaden. De aktuella produktgrupperna är sanitetsporslin, kakel och klinkers, badkar, duschkabiner, blandare, badrumsmöbler och trägolv. De företag som är intresserade och anses lämpliga som leverantörer kommer att bjudas in till Nordbygg i mars I anslutning till detta kommer respektive företag att få delta i seminarier och workshops med inriktning på hur man exporterar till Sverige. Samtliga förekommande företag i denna rapport har av respektive lands guider eller kontaktpersoner innan besöken undersökts och de har försäkrats sig om att det inte förekommer någon minderårig arbetskraft vid produktionen. Under företagsbesöken som genomfördes under november och december 2003 upptäcktes eller misstänktes det inte något som skulle kunna påvisa motsatsen. Rapporten är uppdelad i två kapitel, där det första tar upp hur projektarbetet fortskridit från förberedelsearbetet till utvärdering och skrivande av rapporten. Det andra kapitlet presenterar alla de företag som besökts med inriktning på allmänna företagsfakta, produkter och produktion, standard, kvalitet och priser samt exporterfarenhet och logistik. Utöver detta presenteras en bedömning av respektive företag utifrån ovan nämnda kriterier. Under rubriken intryck och omdöme ges åsikter om huruvida företaget och dess produkt/produkter kan vara lämpade för export till Sverige. Det måste understrykas att det gäller de besökande personernas subjektiva bedömningar och slutsatserna som dras är baserat på förberedelsearbetet och företagsbesöken. När det gäller val av produkt och leverantör är det sedan upp till varje enskilt företag att göra en egen bedömning om huruvida produkten och/ eller företaget lever upp till de krav som ställs i varje enskilt fall. Detta avser t.ex. marknadskrav, myndighetskrav och det enskilda företagets krav. Mer detaljerad teknisk dokumentation finns antingen genom företagens hemsidor eller genom direkt kontakt med de kontaktpersoner som nämns under respektive företagspresentation. Kvalitet och standard När man diskuterar produkter återkommer vissa begrepp som t.ex. kvalitet och standard. Dessa begrepp används i dagligt tal ibland slentrianmässigt om en produkts pris är högt eller lågt. För att visa vår uppfattning om skillnaden mellan dessa begrepp ska vi användas oss av följande exempel: Om man tar en kakelplatta som är vit och slät i storleken 15x15 cm så har den en normal standard. Har man istället en kakelplatta i

9 8 Nya inköpsvägar för byggmaterial storleken 25x33 cm som är marmorerad eller dekorlackad i flera färger håller den en högre standard. Båda produkterna kan vara tillverkade i en hög eller låg kvalitet, med tanke på toleranser för t.ex. måttavvikelser och plattans buktighet mm. Anledningen till denna begreppsförklaring är att vi redan från början vill förklara vad vi menar med kvalitet och standard när vi diskuterar kring företagens produkter i rapporten.

10 Sammanfattning 9 Sammanfattning Svensk Handel driver med stöd av Boverkets Byggkostnadsforum ett pilotprojekt import av byggmaterial till Sverige. Projektet är uppdelat i tre delar, importhandbok, kontaktskapande samt utbildning och information. Denna rapport redovisar den del av projektet som syftar till att skapa kontakter och öppna nya inköpsvägar. Utgångspunkten för denna del av byggmaterialprojektet har varit att i några länder i Europa och Asien undersöka om det inom vissa utvalda produktgrupper, finns produkter som skulle vara intressanta att importera till Sverige. En viktig utgångspunkt i detta sammanhang har varit att kvaliteten på produkterna skulle vara likvärdig eller bättre än de som rutinmässigt används idag. De av Svensk Handel utvalda länderna i Europa är Tjeckien och Polen och i Asien är det Thailand och Kina och de utvalda produktgrupperna är sanitetsporslin, kakel och klinker, duschkabiner, badkar, blandare och trägolv. Den undersökande delen av projektet utfördes under det fjärde kvartalet Sammanfattningsvis kan sägas att det inom alla utvalda produktgrupper både i Europa och Asien finns produkter som synes vara kvalitetsmässigt och prismässigt konkurrenskraftiga respektive mycket konkurrenskraftiga för en import till Sverige. Som exempel kan nämnas följande produkter: WC-stol från ca 450 SEK/st. Trälamellgolv (14 mm) från ca 160 SEK/m 2 Kakel från ca 40 SEK/m 2 Klinker från ca 50 SEK/m 2 Blandare till handfat från ca 100 SEK/st. Bubbelbadkar från ca SEK/st. Duschkabin (glas) från ca SEK/st. Priserna ovan innefattar frakt och eventuell tullavgift till Linköping, men exklusive moms. Det bör även tilläggas att det i ovannämnda produktgrupper även finns produkter med mycket hög alternativt lyxstandard, till konkurrenskraftiga priser.

11 10 Nya inköpsvägar för byggmaterial

12 Metod 11 Metod Förberedelsearbetet i projektet Förberedelsearbetet påbörjades i september De som representerat Svensk Handel och projektet under resorna har varit Jan Jonsson Byggkonsult på Forsen Projekt AB och Magnus Östryd som arbetar med inköp och logistik på Botrygg Bygg AB, Linköping. När beslut fattats av Svensk Handel om vilka produktgrupper som skulle undersökas, startade arbetet med att söka detaljfakta om respektive produkt. Detta gjordes bl.a. genom att söka information på Internet, kontakta certifieringsföretagen SITAC och Swedcert för att få information om vad de tagit hänsyn till när de certifierat produkter tillverkade i och utanför Sverige. Efter detta gjordes det ett studiebesök hos VVS-grossisten Dahl i Linköping. Syftet med detta studiebesök var att ytterligare undersöka och informera sig om orsakssammanhanget för dagens marknadssituation för bl.a. sanitetsporslin. När all information sammanställts upprättades det en checklista. Checklistans syfte var att fungera som ett stöd och ett kom ihåg under och efter företagsbesöken. Listan innehöll allmänna frågor till företaget, produktspecifika frågor för respektive produktgrupp, frågor om produktionen och om företagets logistik, samt priser. Genomförande av företagsbesök Alla företagsbesök med något enstaka undantag genomfördes med en guide och/eller tolk. Guiderna hade på ett tidigt skede i projektet kontaktats av Svensk Handel och efter det kontaktat lämpliga företag och planerat in alla besök. Dessa personer var till en stor hjälp vid besöken och en nödvändighet för att företagsbesöken skulle kunna genomföras på det sätt som de gjordes. Ett typisk företagsbesök började med att vi presenterade projektet och syftet med vårt besök. Efter detta presenterades det aktuella företaget sig och kompletterande frågor om företaget ställdes. Detta

13 12 Nya inköpsvägar för byggmaterial följdes av att företaget visade upp sina produkter i sin utställning. Vidare visades i de allra flesta fall produktionen eller delar av den, där det om det tilläts av företaget togs fotografier med medtagen digitalkamera. Vissa företag kunde eller ville inte visa upp sin produktionsanläggning eller tillåta fotografering. Rapporten kommer i dessa fall nämna detta under det aktuella företaget, i och med att detta inte ger en lika klar bild av deras produkter och hur företaget arbetar. Efter visning av produktionen avslutades besöken med en genomgång och summering från alla berörda parter. Vid detta tillfälle ställdes de kvarvarande frågorna till företaget enligt tidigare nämnd checklista. Information angående Nordbygg i mars 2004 gavs även till företagen. En given fråga under besöken berörde prisnivåerna på företagens produkter och i det flesta fall gavs besökarna exportprislista med tillhörande rabattnivåer. De företag som inte lämnade prisuppgifter vid besöket har vid flertalet tillfällen kontaktats om detta. Mer information om detta ges vid respektive företag. Efter dagens företagsbesök sammanställdes de båda besökarna anteckningar och dessa skrevs in i en bärbar dator, ihop med de fotografier som tagits under dagen. Uppföljning och rapportarbete Efter hemkomst från resorna påbörjades arbetet med hur uppföljningen och rapportarbetet skulle genomföras. Ett möte hölls under december månad, där projektets dagsläge samt förslag till rapportutformning presenterades för både Svensk Handel och Boverket. Efter detta startade rapportarbetet med att gemensamt följa upp och skriva om ett företag som sedan fungerat som en mall för resterande företagspresentationer. Bedömningen av alla företag har dock gjorts gemensamt och sist i rapportarbetet. Utöver detta kontaktades VVS-grossisten Dahl igen, för att se om dem kunde hjälpa oss med att få besöka IFÖ:s produktionsanläggning i Bromölla. Syftet med studiebesöket var att efter ha sett produktion av sanitetsporslin i både Tjeckien, Polen, Thailand och Kina kunna jämföra och skapa sig en bättre bild av vad som skiljer produkterna åt. Beroende på att anläggningen var under ombyggnad ansåg IFÖ att besök inte var genomförbart eller lämpligt. Ett möte med en representant från IFÖ genomfördes dock hos Dahl i Linköping under december månad.

14 Resultat 13 Resultat Priser, frakt och tullavgifter Alla priser som redovisas i denna rapport är i svenska kronor (SEK) och inkluderar inköpspris för produkten samt frakt till Linköping och eventuella tullavgifter, men exklusive moms. Produktpriserna är baserade på följande valutakurser: 1 Euro 9,00 SEK 1 USD 7,00 SEK 1 Tjeckisk krona 0,30 SEK 1 Polsk Zloty 2,00 SEK 1 Thailändsk Bath 0,20 SEK 1 Kinesisk RMB 1,00 SEK Priserna som visas vid företagens presentationer är baserade på de prislistor som erhållits vid och efter besöken, med korrigering för de rabattnivåer som respektive företag använder sig av. Av denna anledning presenteras produkternas priser i många fall med ett prisspann med lägsta och högsta pris. Rabattnivåerna är naturligtvis baserade på volym, men det finns anledning att tro att det i ett skarpt läge kan finnas en ytterligare marginal att förhandla om. En sammanställning över samtliga i rapporten angivna produktpriser finns i Bilaga 1. Fraktkostnaden från företagen i Tjeckien och Polen är beräknade till 10 procent. Detta antagande görs utifrån tidigare erfarenheter av fraktpriser med dessa länder och övriga i Europa. Väl medvetna om att detta generella påslag kan variera beroende på vad det är för produkt, antalet av dessa och vilken speditör man använder, anses det som den enda möjligheten att på ett enkelt sätt få med fraktpriset med inköpspriset. Fraktpriserna med båt från Thailand och Kina är hämtade från fraktbolag, med parametrarna 5 container per år och medeltunga varor. Utifrån ovan kriterier ligger priserna för en 20-fots container från Kina (Shunde) och Thailand (Bangkok) till Linköping på cirka

15 14 Nya inköpsvägar för byggmaterial SEK respektive SEK. För 40-fots container ligger motsvarande priser på cirka SEK och SEK. Fraktpriserna ska även dem ses som riktpriser och fördelningen per styck är inte så lätt att beräkna exakt. Vi har genom företagens uppgifter gjort egna antagande om hur många av respektive produkt som får plats i en 20-fots container (volym = ca 33 m 3 ). Vid köp av enbart toalettstolar beräknas antalet till cirka 150 st. beroende på storlek och om de ska stå på pall eller inte. Med detta som utgångspunkt har bedömning gjorts av hur många handfat som får plats. Samtliga företag har vid besöken meddelat att det är tillåtet att blanda produkter i containern. Se bilaga 2 för en specificering och förklaring av de ingående delarna vid import från Asien. Tullavgifterna för import av dessa produkter ligger mellan 2-10 procent, vilket alltid beräknas på inköpspriset med pålagd fraktkostnad till det första EU-landet, i detta fall Sverige. Vad det gäller företagen från Tjeckien och Polen har ingen tullsats lagts på, beroende på den kommande utvidgningen av EU den 1 maj 2004, vilket medför tullfrihet.

16 Tjeckien 15 Tjeckien Tjeckien har 10,3 miljoner invånare med Prag på 1,2 miljoner som huvudstad. Den ekonomiska tillväxten har sedan 2000 legat mellan 2,8 och 3,3 procent. Landets huvudsakliga styrkor ligger bl.a. i en fungerande marknadsekonomi, politisk stabilitet, hög utbildningsnivå, låg inflation och en väl utbyggd infrastruktur. Mer än 70 procent av exporten går till Västeuropa, med Tyskland som största exportland (43 procent). Övriga exportländer är bl.a. Österrike, Frankrike och USA. Handeln mellan Sverige och Tjeckien har historiskt varit stor men har de senaste åren minskat. Handelsbalansen mellan länderna beräknas jämnas ut och balanseras under Under de första tio månaderna av 2003 exporterades det varor till Sverige av ett värde på drygt 3,6 miljarder SEK. Exporten till Tjeckien under motsvarande period var ca 3,5 miljarder SEK. Byggnadsindustrin är en av de branscher som växer mest i Tjeckien och den har haft en positiv tillväxt sedan Byggmaterialindustrin har även den ökat sedan Detta beror bl.a. på ökat behov av nybyggnation, renovering beroende på bristfälligt underhåll sedan 1950-talet och de stora översvämningarna 1997 och Texten ovan är översatt och sammanfattad från en engelsk text om Tjeckien, sammanställd av Jiri Zumr som är Senior Consultant på Swedish Trade Council i Prag, Tjeckien.

17 16 Nya inköpsvägar för byggmaterial Ronal Sanitarni Technika s.r.o. Adress: Jungmannova 1117 CZ Jicin, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Karel Neckar Petr Svoboda Produkter: Duschväggar, duschkabiner Omsättning: Ca SEK Ägare: Internationellt holdingbolag med säte Lichtenstein Antal anställda: Ca 80 i Jicin (1 skift) Grundat: 1981 Produkt, produkter och produktion Duschväggarna levereras i glas eller polystyren med fabriksmålade bärverk av aluminiumprofiler. Glaset är härdat säkerhetsglas med en tjocklek av 3, 4, 6 eller 8 mm. Bottendelen i kabinerna är gjord av acryl, alternativt konstgjord marmor. Duschkabinerna finns i alla normalt förekommande mått. Duschväggar för montering på badkar tillverkas även i några olika modeller. Ronal producerar idag ca 150 st. duschkabiner/duschväggar per dygn på ett skift i en helt ny fabrikslokal med en elektrostatisk målningsanläggning för aluminiumprofiler. De förekommande aluminiumprofilerna och duschväggarna i glas eller polystyren köps in för en vidareförädling som omfattas av i huvudsak kapning, borrning, fräsning, målning och montering. Förutom produktionen i Jicin sker i dag en produktion i Polen och Frankrike. Produktionen i Frankrike kommer inom en två-årsperiod att flyttas till Tjeckien. Standard, kvalitet, och priser Enligt företagsledningen riktar sig produktsortimentet mot en kundkategori som väljer medel t.o.m. hög standard med en hög kvalitet. Produktionen är styrd av en omfattande internkontroll i alla led. Ronal är mitt i en process som innebär en certifiering enligt ISO 9001 under år Som prisexempel kan följande produkter redovisas: Duschvägg, rak med måtten 77x82x185 cm, Tango KLT 800 Polystyren A11 Härdat säkerhetsglas A7 ca SEK/st. ca SEK/st.

18 Tjeckien 17 Exporterfarenhet och logistik Ronals produktion exporteras i dag till ca 80 procent till bl.a. Tyskland, Frankrike, Spanien, USA och Kanada. Ledtiderna är mellan 2-4 veckor beroende på produkt och lagersituation. Betalningsvillkor är inledningsvis bankgaranti, men efter en tids affärssamarbete kan fakturering med max 60 dagar bli aktuellt. Produktleveranserna sker normalt med bil enligt Incoterms Lagerlokalerna är liksom övriga fabriken mycket moderna och ändamålsenliga. Emballering och paketering sker normalt på med i första hand skumgummi, kartong, sträckfilm, krympfilm, bandning. Leveranserna sker på EUR-pall med märkning enligt kundens önskemål. Intryck och omdöme Vårt intryck av företaget, företagsledningen och produkterna är att man producerar och marknadsför produkter som väl motsvarar normala svenska krav vad gäller standard och kvalitet. Då dessutom prisbilden och exporterfarenheten är tilltalande är det vår uppfattning att Ronal mycket väl kan vara aktuell för export till Sverige.

19 18 Nya inköpsvägar för byggmaterial Ideal Standard a.s. Adress: Zemska 623 CZ Teplice, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Jiri Tourek Miluse Pojerova Produkter: Sanitetsporslin Omsättning: Ca SEK i Europa Ägare: Dotterbolag till American Standard Antal anställda: 560 i Teplice, i hela koncernen Grundat: 1885 Produkt, produkter och produktion Ideal Standard producerar och säljer sanitetsporslin, badkar, blandare, duschkabiner och diverse badrumsmöbler. Dessa produkter ingår i divisionen badrum och kök inom koncernen American Standard. I koncernen finns det globalt 108 fabriker i 25 länder. I den besökta fabriken i Teplice produceras sanitetsporslin, vilket de har ett stort utbud av för att kunna tillgodose behoven på olika marknader inklusive den Skandinaviska. Produktionslokalerna i Teplice är gamla men delvis renoverade. De har de senaste åren investerat ca SEK i sin produktionsanläggning med tillhörande kontor. Maskinutrustningen är relativt ny. Standard, kvalitet, och priser Ideal Standard har som tidigare nämnts ett väldigt brett utbud av produkter kopplade till våtutrymmen. Deras produkter riktar sig till en kundkategori som eftersträvar medel till hög standard med hög kvalitet. Företaget är certifierade enligt ISO 9001 och arbetar även enligt DIN-normer. Internkontrollen på fabriken är omfattande, där de vid respektive station använder sig av streckkoder för dokumentation av kontrollen. Några prisexempel kan tyvärr inte delges i rapporten beroende på det att vi inte erhållit en exportprislista som utlovats vid besöket. Vi har vid ett flertal tillfällen påmint företaget via och telefon om detta, men tyvärr utan resultat.

20 Tjeckien 19 Exporterfarenhet och logistik Ideal Standard har stor exporterfarenhet och 40 procent av de produkter som tillverkas i Tjeckien går på export. Exporten till Skandinavien styrs via ett försäljningsbolag i Tyskland, men de har även ett dotterbolag i Danmark. Deras slutmål är enligt företagsledningen att varje land ska hanteras inrikes. Ledtiderna för lagervaror och produkter med medel standard är ca 2 veckor. Betalningsvillkoren för nya kunder är bankgaranti Leveranserna sker via lastbil enligt Incoterms Lagerlokalerna är äldre men delvis renoverad. Investeringar har gjorts i bl.a. automatiska plastningsmaskiner för EUR-pall. Övrig emballering sker främst med kartong och bandning. Märkningen av varorna utförs enligt kundens önskemål, streckkoder används. Intryck och omdöme Vårt intryck av företaget, företagsledningen och produkterna är att man producerar och marknadsför produkter som väl motsvarar normala svenska krav vad gäller standard och kvalitet. Trots att några prisexempel inte kunnat delges i rapporten är det vår uppfattning att Ideal Standard mycket väl kan vara aktuell för export till Sverige.

21 20 Nya inköpsvägar för byggmaterial RAVAK a.s. Adress: Obeccnicka 285 CZ Pribram 1, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Bedrich Parizek Produkter: Duschkabiner och badkar Omsättning: Ca SEK Ägare: Familjeföretag med dotterbolag i Europa. Antal anställda: 650 varav 80 utanför Tjeckien Grundat: 1990 Produkt, produkter och produktion Ravak producerar badkar, duschkabiner och badkarsskärmar. Badkaren är av akryl och finns i en mängd utförande med eller utan front och sidpanel. Materialet i duschkabinernas väggar är polystyren eller 6 mm härdat säkerhetsglas. Ramverket är gjort av fabriksmålad aluminium som köps in och bearbetas. Bottendelen är gjord av glasfiberarmerad ABS plast. Duschkabinerna finns i alla normalt förekommande mått i raka eller svängda utföranden. Badkarsskärmarna finns även de i både plast eller härdat säkerhetsglas. Ravak producerar även radiatorer för våtutrymmen och duschpaneler med massagefunktion. All produktion sker i Pribram i moderna och ändamålsenliga lokaler med en maskinutrustning som till stor del är datoriserad. Standard, kvalitet, och priser Ravaks produktsortiment riktat sig till en kundgrupp som eftersträvar medel till och med hög standard med en hög kvalitet och utvecklad design. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 men ännu inte enligt ISO 14001, men de säger att de uppfyller alla krav ställs vid certifiering fram till år Som prisexempel kan följande produkter redovisas: Duschvägg, rak, 77x79x185 cm, SRV2-80 Polystyrol Härdat säkerhetsglas ca SEK/st. ca SEK/st. Badkar, Nerida med måtten 170x75 cm i akryl Inklusive front ca SEK/st. Badkarsskärm VS3, höjd 133 cm, bredd 125 cm Polystyrol ca SEK/st. Härdat säkerhetsglas ca SEK/st.

22 Tjeckien 21 Exporterfarenhet och logistik Ravak har stor erfarenhet av export och exporterar till 15 länder i Europa som t.ex. Tyskland, Österrike, Schweiz och Spanien. Ledtiderna för lagervaror är normalt tio arbetsdagar. Betalningsvillkoren är inledningsvis bankgaranti som efter en tids affärer normalt övergår till 30 dagars kredit. Förskottsbetalning ger en rabatt på 2 procent. Leveranserna sker normalt med lastbil enligt Incoterms Lagerlokalerna är moderna och rationellt uppbyggda. Emballering och paketering av produkterna görs främst med hjälp av kartong och krympfilm, sträckfilm och bandning. Leveranserna sker på EUR-pall med märkning enligt kundens önskemål. Intryck och omdöme Vårt intryck av företaget, företagsledningen och produkterna är att man producerar och marknadsför produkter som motsvarar normala svenska krav vad gäller standard och kvalitet. Då dessutom prisbilden och exporterfarenheten är tilltalande är det vår uppfattning att RAVAK mycket väl kan vara aktuell för export till Sverige.

23 22 Nya inköpsvägar för byggmaterial Le Bon, spol. S.r.o. Adress: Dornych 47 CZ Brno, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Rene Novak Produkter: Badrumsmöbler Omsättning: Ca SEK Ägare: Rene Novak Antal anställda: 26 Grundat: 1996 Produkt, produkter och produktion Le Bon tillverkar badrumsmöbler som t.ex. skåp och komoder i massivt trä, spånskiva, MDF, ABS och konstgjord marmor i italiensk design. Ytskiktet är lackat eller av melamin. Handfat till kommoderna köps in från bl.a. Laufen, Roca och IFÖ. Beslagning och gångjärn köps från Österrike. Produktionslokalerna som Le Bon använder sig av är gamla och mycket orationella. Produktionsutrustningen är enkel med få automatiserade processer. Vid besöket meddelade företagsledningen att de under 2004 kommer att flytta in i nya produktionslokaler. Uppgift om Produktionskapacitet saknas, men de producerar mellan procent av allt själva. Standard, kvalitet, och priser Enligt företagsledningen riktar sig Le Bons produkter mot en kundkategori som eftersträvar medel till hög standard. Företaget är inte certifierade enligt ISO, men ska ta upp detta till diskussion i och med inflyttning i nya lokaler. Produktionen i de nuvarande lokalerna är inte styrd av någon schemalagd internkontroll utan sker underhand genom ockulär besiktning. Som prisexempel kan följande produkter redovisas: Badrumskommod inkl. handfat i porslin (IFÖ). IGO, 65x55,5x35 cm ca SEK/st. Badrumsskåp med dörr, vit IGO, 80x30x20 cm Spegel med hylla och halogenbelysning IGO, 80x55,5x15 cm ca 520 SEK/st. ca 690 SEK/st.

24 Tjeckien 23 Exporterfarenhet och logistik Le Bon säljer huvudsakligen till den inhemska marknaden, men exporterar även till bl.a. Österrike, Schweiz och Norge. Ledtiderna är 2-4 veckor beroende på produkt. Betalningsvillkoren är inledningsvis förskott, men sedan fakturering dagar. Leveranserna sker med bil enligt Incoterms Lagerlokalerna finns i en annan del av Brno och upplevs röriga och omoderna. De ska under 2004 flyttas till nya lokaler i anslutning till den nya produktionslokalen. Emballering och paketering av produkterna görs främst med hjälp av kartong, sträckfilm och bandning. Leveranserna sker på EUR-pall med märkning enligt kundens önskemål. Intryck och omdöme Vårt intryck av företaget, företagsledningen och produkterna är att man producerar och marknadsför produkter som motsvarar normala svenska krav vad gäller standard och kvalitet. Då prisbilden är tilltalande är det vår uppfattning att Le Bon kan vara lämplig för export till Sverige.

25 24 Nya inköpsvägar för byggmaterial Magnum Parket a.s. Adress: Tovarni 1 CZ Vyskov, Czech Republic Telefon: Fax: Hemsida: Kontaktperson: Michaela Novakova Produkter: Lamellparkett Omsättning: Ca SEK Ägare: Aktiebolag > 50 procent Tjeckiskt ägt, övrigt USA. Antal anställda: 250 Grundat: 1995 (1939) Produkt, produkter och produktion Magnum Parket tillverkar 15mm lamellparket i bl.a. ek, bok, körsbär och lönn. Parketten består av 3 lager och har ett slitskikt på 4mm som normalt levereras med en yta av 3 stavar, men de kan även leverera med 1 eller 2 stavar. Ytskiktet levereras från deras sågverk i Slovakien och övrigt material köps inom Tjeckien. Deras produktionsanläggning ligger i Vyskov och invigdes De har en produktionskapacitet på m 2 /år vid 3-skift. Vid företagsbesöket fick vi tyvärr inte se deras produktion, p.g.a. att de byggde om för produktion av klickgolv (limfritt). En visning och genomgång i deras utställning gavs dock. Företagets representant uppgav att förhandlingar pågick med ett stort svenskt företag. Om denna affär skulle gå i lås kommer produktionslokalerna att byggas ut. Standard, kvalitet, och priser I och med att en visning av produktionen inte gavs är det svårt att göra en helhetsbedömning av produkterna. De producerar enligt DIN-norm och planerar för ISO-certifiering. Magnum Parket har fyra olika utförande av ytskiktet på parketten, men de har alla samma kvalitet. De har en särskild märkning på förpackningarna för ädelträ. Några prisexempel kan tyvärr inte delges i rapporten. Till en början påmindes företaget om detta, utan resultat för att vid ett senare samtal meddela att de nu har skrivit kontrakt med ett försäljningsbolag i Sverige. Detta företag heter Cewex Trading och finns i Trelleborg.

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries

Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? NR10125b Nordregio & NLS Finland for administrative boundaries Svanen i mindre samhällen hur kan man stödja utvecklingen? Stefán Gíslason TemaNord

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Produktionen flyttar utomlands?

Produktionen flyttar utomlands? SASCHA O. BECKER KAROLINA EKHOLM KATARIINA NILSSON HAKKALA Produktionen flyttar utomlands? Om offshoring och arbetsmarknaden SNS Förlag sns Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax:

Läs mer

Dimensioner. BE storsatsar. i Malmö och Norrköping. BE Group nu även i S:t Petersburg. Serviceteam nära kunderna. dygnet runt

Dimensioner. BE storsatsar. i Malmö och Norrköping. BE Group nu även i S:t Petersburg. Serviceteam nära kunderna. dygnet runt Nya Dimensioner En tidning från Bröderna Edstrand u Nr 2 2006 BE storsatsar i Malmö och Norrköping BE Online dygnet runt BE Group nu även i S:t Petersburg Serviceteam nära kunderna En kraftsamling för

Läs mer

1. Alfa Quality Moving AB, 556501-0229, Fordonsvägen 15, 553 02 JÖNKÖPING

1. Alfa Quality Moving AB, 556501-0229, Fordonsvägen 15, 553 02 JÖNKÖPING Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-14 Dnr 511/2014 1 (39) Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 STOCKHOLM Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM Svarande

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Åländsk exportverksamhet

Åländsk exportverksamhet Åländsk exportverksamhet ur småföretagens perspektiv Sami Andersson Linus Dolke Högskolan på Åland serienummer 15/2014 Företagsekonomi Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram:

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Tidsbesparing Kostnader Investeringar Osäkerhet Författare: Andrea Femrell September 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden RAPPORT 2015:19 REGERINGSUPPDRAG 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen Boverket mars 2015 Titel: 2011

Läs mer

Institutionen för skogens produkter och marknader. Kinas intåg på skogsvarumarknaden. Idag och i framtiden. Gabriel Mörner

Institutionen för skogens produkter och marknader. Kinas intåg på skogsvarumarknaden. Idag och i framtiden. Gabriel Mörner Institutionen för skogens produkter och marknader Kinas intåg på skogsvarumarknaden Idag och i framtiden Gabriel Mörner Examensarbeten ISSN 1651-4467 Nr 63 2006 Institutionen för skogens produkter och

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Kommunikation med outsourcad funktion

Kommunikation med outsourcad funktion Kommunikation med outsourcad funktion av Johannes Blackne MF112x - Fördjupningsarbete i Integrerad Produktutveckling KTH Industriell teknik och management Maskinkonstruktion SE-100 44 STOCKHOLM Fördjupningsarbete

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

God standard, hög kvalitet och låg hyra

God standard, hög kvalitet och låg hyra Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Maj 2004 God standard, hög kvalitet och låg hyra Slutrapport från Melin Förvaltnings AB om uppförande av bostäder i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm God

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland aktiebolag i Västerbottens län 2005 2005:219:19:05001a.doc FÖRORD Denna rapport utgör den andra delen i Västerbottens Handelskammares arbete med

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer