Möjligheter till EU-finansiering för Life Science-företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheter till EU-finansiering för Life Science-företag"

Transkript

1 Möjligheter till EU-finansiering för Life Science-företag EU Support Office på SwedenBIO Kortfattad översikt över möjligheter till EU-finansiering för Life Science-företag Sjunde ramprogrammet (FP7) FP7_Capacities; Research for SMEs FP7_ People ( Marie Curie ) FP7_Cooperation; Health IMI, Eurostars och Eureka

2 EU Support Office på SwedenBIO: Vägvisare till EU-medel för SME i Sverige

3 SwedenBIO representerar Sveriges Life Science industri Biotechnology Tools Service providers Drug Discovery SwedenBIO Diagnostics s Affiliated companies MedTech

4 SwedenBIOs arbetsgrupper Industry members EU-Support Office 2. Science 1. Business & Finance 3. Clinical trial & Regulatory SwedenBIO Staff 4. Intellectual Property 6. Communication 5. MedTech

5 SME Life Science EU Support Office (EUSO) Uppdrag: Att främja deltagande i EUs ramprogram för forskning för små och medelstora företag (SME) i Sverige Startade 2007 Efterfrågades av den svenska Life Science-industrin via SwedenBIOs medlemsbolag En del av den svenska EU-strategin som utformades av VINNOVA på begäran av Näringsdepartementet Finansierat av VINNOVA Projektledare anställd på SwedenBIO Svenska Life Science-industrins branschorganisation Maximal kontaktyta mot svenska Life Science SME Referensgrupp med representanter för svenska SME, Akademisk Grant office, VINNOVA och SwedenBIO Sounding board Diskussionsforum- förmedla input till prioriteringar etc. Support för supporten

6 SME Life Science EU Support Office-Referensgrupp Referensgrupp 2010 Cristina Glad BioInvent Björn Kull Actar Mats Gullberg Olink Jenny Goodwin Cellartis Gunnar Sandberg, NCP FP7, VINNOVA Elisabet Nielsen, Dep. Biotech., VINNOVA Mats Berggren, CEO, SwedenBIO Ulla Mortensen, EU-coordinator SIK Johan Åkerman, EU-coordinator Linköpings Universitet

7 SME Life Science EU Support Office-interaktioner VINNOVA Nationell FP7 Hälsa PK Referensgrupp AKADEMI EUSO ref. grupp BIO-regioner Life Science SME Konsulter

8 SwedenBIOs EU support process Konsulter Information Och Kontakt Skräddarsydd support FP7 ansökan EUSO Information and kontakt Introduktion till FP7 och andra program. Senaste utlysningarna (Hälsa och andra tema) Hur man skriver en framgångsrik ansökan Finansiella riktlinjer Mm mm Gratis! Skräddarsydd support Matcha utlysning till företagsprofil Hjälp att finna lämpliga partners Gå igenom spelreglerna Leta alternativ om FP7 är stängt FP7 ansökan Skrivs av SMF! EUSO rekommenderar konsulter för skrivhjälp EUSO är diskussionspartner, besvarar frågor Konsulter kostar!

9 EU-medel för Life Science företag

10 Att förstå FP7 Politiker POLICY EU-kommissionen Forskare Samarbete mellan forskare/smf från minst tre europeiska länder: Europeiskt perspektiv!

11 Sjunde ramprogrammet Ramprogram Delprogram Tema ,5 miljarder 6 delprogram I. Cooperation II. Ideas III. People* IV. Capacities V. Euratom VI. JRC *= Marie Curie 1. Health 2. Food, agriculture, biotechnology 3. Information and Communication Nanosciences, ITN, Initial Training materials Networks Energy IEF, Research Intra-European infrastructures Fellowships Environment IAPP, Research Industry-Academia for the benefit of SMEs Transport Partnerships Regions of knowledge and Pathways Socio-economic IIF Research & IOF, potential International sciences of convergence 9. Security Incoming/Outgoing regions Fellowships Space Science in society 6. Support to the coherent development of research policies 7. International Cooperation

12 Aktuella delprogram/teman för Life Science SME FP7; Cooperation; Health FP7; People FP7; Capacities; Research for SMEs

13 FP7; Cooperation;Health Exempel på riktigt top-down Policyn bakom Hälsotemat Principer för prioriteringar, utlysningar, utvärdering av ansökningar... Siffror från de första utlysningsomgångarna av FP7 Hälsa

14 Bakomliggande policy Huvudsakliga policy drivers : Förbättrad hälsa för Europas medborgare Stärkt konkurrenskraft för Europeisk hälsorelaterad industri och affärsverksamheter Globala hälsoproblem, (epidemier) Budget: 6.1 miljarder över 7 år ( )

15 Hälsotemat-rigid struktur: top-down Pelare 1: Bioteknologi, allmäna verktyg och teknologier för människors hälsa High-throughput Innovative therapies Detection, diagnostics Safety, efficacy Pelare 2: Omsättning av forskningsresultat till gagn för människors hälsa Systems Biology Brain diseases, ageing Other major diseases Infectious Diseases Pelare 3: Optimerad tillgång till sjukvård för Europas medborgare Better clinical practice Quality of health care systems Disease prevention Activity 4: Support actions & response to policy needs

16 Från policy till beviljade medel Varje år skriver Europeiska kommissionen (GD Hälsa) ett arbetsprogram. Baserat på konsultation av forskarsamhället, diskuterat med Advisory Group och ländernas Programkommittér En utlysning call for proposals bjuder in forskare att ansöka (Utlysningen 2010 släpptes 30 th Juli 2009) De bästa projekten väljs efter en utvärdering av en panel med oberoende experter (peer review) Efter förhandling av grant agreement, beviljas medel för normalt 2-5 år.

17 Utvärdering av ansökan Principer: Årliga utlysningar single-stage eller two-stage Eligibility check (partners, limits, scope, deadline) Peer review som övervakas av Independent Observers. 3 kriterier: Tröskelvärden: Science & Technology excellence 4/5 Implementation & Management 3/5 overall Potential Impact 3/5 10/15 Feedback: Evaluation Summary Reports (ESRs)

18 Key figures Resultat av de första utlysningarna i Hälsotemat Call Budget Proposals Projects Success evaluated funded rate m % m % S 493m % 2S* 117m 26 (145) 11 42% TOTAL: 1,828m 2, % * two-stage call 2 nd stage evaluation results still to be confirmed

19 Forskarmobilitetsprogram Ersättning efter schablon SME välkomna! Bra inkörsport till FP7 Min. 2 länder FP7; People

20 FP7; People (Marie Curie) IAPP, Industry-Academia Partnerships and Pathways Samarbete mellan industri och akademi Personalbyte över sektorer (företag/akademi) ITN, Initial Training Networks Nätverk för utbildning av unga forskare. PhD eller postdoc Skall förbättra den unga forskarens karriarmöjligheter inom både akademi och industri IEF, Intra-European Fellowships Postdoc, Max 2 år För jobb i annat europeiskt land

21 FP7; Capacities;Research for SMEs ff Stöd till innovativa SME som behöver outsourca forskning Syfte att stärka innovationskapaciteten hos europeiska SME Mål att öka konkurrenskraften hos europeiska SME Hur ser ett Research for SME - projekt ut? Mål att lösa gemensamma problem för SME Projektresultaten skall ägas av SME och ha marknadspotential Minst 3 SME från olika EU-länder och 2 forskningsutövare

22 Example: Research for SMEs Novel strategies for the prevention and control of persistent infections (NOPERSIST) Funded under 7th FWP (Seventh Framework Programme) Research area: Research for SMEs Coordinator:LIONEX GMBH Participants: IVD GESELLSCHAFT FUR INNOVATIVE VETERINARDIAGNOSTIK MBH GERMANY PRIONICS AG SWITZERLAND HELMHOLTZ-ZENTRUM FUER INFEKTIONSFORSCHUNG GMBH GERMANY PRINS LEOPOLD INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE BELGIUM VICHEM CHEMIE KUTATO KFT HUNGARY UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE ITALY FUNDACIO INSTITUT DE INVESTIGACIO EN CIENCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL SPAIN THE SECRETARY OF STATE FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS UNITED KINGDOM KAROLINSKA INSTITUTET SWEDEN Project Acronym: NOPERSIST Start Date: Duration: 30 months Project Cost: 1.71 million euro Contract Type: Research for SMEs End Date: Project Status: Execution Project Funding: 1.32 million euro

23 The four SME members of this consortium with complimentary areas of research and business activities.are dedicated to solving the problems of the persistent infections by employing novel strategies of product development for diagnosis, prevention and control of these global diseases by outsourcing demanding but feasible work to internationally known research organisations (RTDP) with highly positive track record. The SMEs alone cannot perform the outsourced work but shall validate and exploit the results provided by the RTDPs.

24 Other European funding opportunities for Life Science SMEs COOPERATION -HEALTH

25 Fördelar för SMF med deltagande i FP7? Bra källa till ekonomiska medel för FoU SMF får 75% av forskningskostnaderna täckta, storföretagen endast 50% Internationell exponering för forskare och investerare Når nya marknader Spin-off effekter: Utökat nätverk Deltagande är ett positivt kriterium för investerare (kvalitetsstämpel!) Målsättningen är 15% SMF- deltagande- EU är inte där ännu! Fortsatt och ökad positiv särbehandling att vänta.

26 Lycka till!