Manual Högtryckstvätt 8003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Högtryckstvätt 8003"

Transkript

1 Manual Högtryckstvätt 8003 VIKTIGT! Vänligen se till att alla som använder högtryckstvätten läser och förstår instruktionerna innan användning! 1

2 Viktigt! Fyll motorn till rätt nivå med 4-takts olja! 2

3 Garanti Denna produkt har en garantitid period av ett år, med verkan från inköpsdatum och gäller endast den ursprungliga köparen. Denna garanti gäller endast fel som uppkommer av, material och/eller felaktigt utförande som framkommit under garantitiden. Garantin inkluderar inte förbrukningsartiklar. Tillverkaren äger rätten att byta ut eller reparera produkten vid ett garantiärende. Att produkten har använts i enlighet med beskrivningen i produktens manual och att den inte har varit föremål för missbruk, övervåld eller använts för ett ändamål som den inte var avsedd för. Att det inte har tagits isär eller manipulerats med på något sätt eller att obehöriga utfört service eller har använts för uthyrningsändamål. Tack för att du handlade den här varan! Tack för att du köpt denna produkt som har passerat genom vår omfattande kvalitetssäkringsprocess. Stor noggrannhet har vidtagits för att säkerställa att den levererats till dig i perfekt skick. Särskilda säkerhetsanvisningar för högtryckstvättar. Viktig varning! Använd ALDRIG högtryckstvätten med pulserande. Med pulsering menas de upprepade och snabba ON & OFF drift av avtryckaren. Denna åtgärd kan leda till fel på komponenter och anslutningar som är under tryck. VATTENFÖRSÖRJNING Denna högtryckstvätt är för rent, kallt vatten. Arbetstemperaturen måste ligga mellan 0 C och +60 C. Vattentrycket får inte överstiga 4 bar och måste vara rent och fritt från slipande partiklar eller frätande föroreningar. VARNING När maskinen är i fullt tryck och avtryckaren pressas gör frisättningen av trycket att sprutmunstycket får en rekyl. Anta en stabil hållning och håll sprutmunstycket stadigt med båda händerna innan du trycker in avtryckaren. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i en skada från sprutmunstycket. 3

4 Högtrycksstrålar kan vara farliga om de används felaktigt. Rikta inte vattenstrålen på el-utrustning eller på apparaten. Låt inte barn eller personer som inte känner till maskinen använda högtryckstvätten. Använd inte maskinen för att pumpa bensin eller andra brandfarliga eller frätande vätskor. Försök inte att modifiera maskinens anslutningar, slangar eller andra kopplingar på något sätt. Lämna inte sprutmunstycket utan uppsikt medan maskinen är igång. Använd inte apparaten i närheten av andra personer såvida dom inte bär skyddskläder. RENGÖRING Tvättmedels delen är utformad för användning för de flesta rengöringsmedel och schampo. Använd inte diskmedel, industriella rengöringsmedel eller lösningsmedel. Din lokala bilvårdsfirma kan ge råd om ett lämpligt rengöringsmedel. Användning av andra rengöringsmedel eller kemikalier kan påverka säkerheten i apparaten. För att garantera apparatens säkerhet, använd endast originalreservdelar eller godkända av tillverkaren. Högtrycksslangar, fästen och kopplingar är viktiga för säkerheten på maskinen. Använd endast slangar, fästen och kopplingar avsedda för högt tryck. Placera maskinen behörigt avstånd från brännbart material, brännbarrök eller damm. Håll slangen till maskinen och spolhandtaget anslutna när systemet är under tryck. Det är farligt att koppla slangen medan enheten är under tryck. 4

5 Se alltid till att vatten trycket har släppt och maskinen är avstängd innan du försöker koppla bort slangar eller anslutningar. Håll munstycke mellan cm från den yta som ska rengöras. Vid start av motorn, dra sladden långsamt tills ett motstånd känns och sedan dra snabbt för att undvika kast. Om motorn stannar eller om ökat motstånd känns vid start, försök att krama avtryckaren på spolhandtaget. Arbetsområdet bör inte vara för lutande samt ha dränering för att minska risken för ett fall till följd av halt underlag. NOTERA Maskinen kan användas för att tvätta jalusier, stora dörrar, kakel, staket, uteplatser, garageuppfarter, bilar, husbilar etc., där vattentrycket är tillräckligt för att ta bort smutsen. Kan användas för att utföra skumning och tvätt med ett lämpligt rengöringsmedel. Bensin- eller dieseldrivna motorer får aldrig användas i oventilerade slutna utrymmen. Avgaserna är mycket farligt och kan orsaka "kolmonoxidförgiftning", som kan orsaka dåsighet och död. Dom bensindrivna högtryckstvättarna skall monteras på en fast plan yta. Motorn får inte köras i hastigheter som överskrider den föreskrivna hastigheten som finns på märkplåten. 5

6 Lämna INTE spolhandtaget obevakad när maskinen är igång. Använd ALDRIG ett spolhandtag som inte har en fungerande spärr. Drivs motorn med alltför höga hastigheter ökar riskerna för personskador. Innan du startar högtryckstvätten i kallt väder, kontrollera alla delar för att vara säker på att is inte kan bildas på utrustningen. Flytta aldrig maskinen genom att dra i högtrycksslangen. Använd handtaget som finns på enheten. Kontrollera om bränslesystemet har läckor eller tecken på försämring, såsom skavda eller porösa slangar, klämmor som lossnat eller saknas eller skadad tank eller tanklock. Rätta till alla fel innan du använder högtryckstvätten. Rör INTE heta ytor. Mixtra inte med komponenter som reglerar hastigheten. Håll området runt den bensindrivna högtryckstvätten fri från hinder. Placera aldrig den bensindrivna högtryckstvätten mot en byggnad eller nära en duk eller plast struktur, tält dvs etc. Använd alltid rätt bränsle som anges i bruksanvisningen på typskylten. Stäng av högtryckstvätten och låt den svalna i minst i 2 minuter innan du tar bort tanklocket. Tanka utomhus. Om du spiller bensin så se till att det saneras. Använd med fördel sand. Använd inte den bensindrivna högtryckstvätten i eller nära en explosiv miljö. Kontrollera bränslesystemet regelbundet efter läckor. Tätningar och slangar bör kontrolleras för tecken på försämring eller skav. Kontrollera lossnade eller saknade klämmor, skadad bränsletank eller tanklock. Alla defekter bör korrigeras innan man använder högtryckstvätten. 6

7 Innan den bensindrivna högtryckstvätten transporteras i ett fordon, tappa ur allt bränsle för att förhindra läckage. Transportera högtryckstvätten upprätt så att det inte bränsle och olja rinner ut. Krama avtryckaren på spolhandtaget för att lindra instängt tryck varje gång du stoppar motorn. Släpp spärren på spolhandtaget. Förvara den bensindrivna högtryckstvätten i ett välventilerat område med tanken tom. 7

8 8

9 KOMPONENTER OCH KONTROLLER (Bild 1). 1. Motor 2. Ram 3. Hjul 4. Pump 5. Hastighetsreglage 6. Munstycken 7. Insugningsrör för tvättmedel 8. Startlina 9. Bränsletank 10. Motor omkoppling ON / OFF 11. Choke spak 12. Bränsle ON / OFF-reglage 13. Luftfilter 14. Avgassystem ljuddämpare (HET. Rör ej!) 15. Kontakt för vattenintag 16. Högtrycksslang 17. Spolhandtag, högtryckspistol 18. Sprutlans 19. Munstyckesrengöraren 20. Värmeskydd (Automatisk kyl-ned-system -.. Cirkulerar vatten genom pumpen när vattnet når 60 C. Varmt vatten töms från pumpen på marken. Detta system förhindrar interna skador på pumpen) 21. Hylsa 22. Skiftnyckel 9

10 MONTERING AV HÖGTRYCKSTVÄTTENS ÖVRE HANDTAG (Bilder 2-4) Montera övre handtaget på ramen och säkra med muttrar, bultar och bricka som tillhandahålls (Bild 2). Montera slang och strålrör hölster till det övre handtaget (Bilder 3 och 4). MONTERA HJULEN (Bild 5-7) Skjut in axeln i stödröret på undersidan av ramen. (Bild 5) 10

11 När axeln är monterad så dra åt bulten på stödröret. (Bild 6) Montera ett hjul på axeln med låsmutter. Upprepa proceduren för de andra hjulet. (Bild 7) MONTERINGSPLATS Innan du använder högtryckstvätten måste den vara monterad rätt. Montera högtryckstvätten på ett fast plant underlag med avstånd från föremål. Avgasröret får inte täppas till. PUMPENS PLUGG (Bild 8) Pumpen levereras med en plugg som enbart är monterad för att förhindra att oljespill under transport. Ta bort denna plugg och ersätta med den med den medföljande ordinarie pluggen. Högtryckstvättspumpen är försedd med ett slutet smörjsystem. Ingen extra smörjning behövs. 11

12 MONTERA SPOLHANDTAGET OCH SPRUTLANSEN (Bild 9 och 10) Innan du använder högstryckstvätten så anslut sprutlansen till spolhandtaget. Håll i änden av spolhandtaget och skruva sprutlansen på spolhandtaget samt säkerställ att det är tätt. Dra inte åt för hård eftersom det kan skada både kontakterna (Bild 9) Anslut högttrycksslangen till kontakten på undersidan av vapnet montering (bild 10) se till att den är tät. Dra inte åt eftersom det kan skada både kontakterna. SÄKERHETSLÅS FÖR SPOLHANDTAGET (Bild 11) För att förhindra oavsiktlig drift, är spolhandtaget försett med ett säkerhetslås. För att frigöra säkerhetslåset så släpp avtryckaren och frigör säkerhetslåset mellan avtryckaren och spolhandtagskroppen. 12

13 ANSLUTNING AV SLANGAR (Bild 12 till 14) VARNING! Använd endast kallt vatten. Kontakten för vattenintaget är försett med partikelfilter och om den inte är monterad så måste det ske före användning (Bild 12). Detta filter får inte tas bort utom för undersökning och rengöring. Inloppets vattenfilter bör helst kontrolleras och vid behov rengöras före varje användning. Skruva hanen på kontakten för vattenintag i högtryckstvättens vatteninloppet (Bild 13). Montera honslanganslutningen till slang och anslut sedan honkontakt på hanen. 13

14 Anslut högtrycksslangen till utloppet (Bild 14). Slå på vatten och krama spolhandtagets avtryckare tills vattnet rinner i en jämn ström genom sprutlansen. Använd inte vatten som överstiger 40 C. JUSTERA STRÅLEN (Bilder 15 och 16). Du kan välja mellan fyra olika munstycken (Bild 15) som ger dig olika spraymönster att välja mellan. BRED SPRAYBILD (Vit) För allmän rengöring som t.ex. fordonstvätt och rengöring av uppfarter. SMAL SPRAYBILD (Gul) För grovrengöring och färgborttagning. (Använd inte det här munstycket för rengöring av fordon) PENN SPRAYBILD (Röd) För grovrengöring av små områden (Använd inte det här munstycket för rengöring av fordon) LÅGT TRYCK (Svart) När du vill använda tvättmedel etc. Till exempel när du tvättar en bil. Munstyckena sitter på plattans övre handtag. OBS: Innan du använder högtryckstvätten för att rengöra uteplatsen, stenplattor etc. så är det lämpligt att testa ett litet område först. Vissa plattor är tillverkade av känsligt material och användning av högtryckstvätt kan skada ytan. 14

15 Anslut munstycket till sprutlansen med snabbkopplingen. Detta ger snabba och enkla byten av munstycken. För att ansluta en munstyckeskrage till sprutlansen (Bild 16). Tryck in munstycket i slutet av sprutlansen. Släpp kragen för att låsa munstycket på plats. För att ta bort ett munstycke så trycker man in det mot sprutlansen och vrider. Munstycket kan nu tas bort. ANVÄNDNING AV RENGÖRINGSMEDELSENHETEN (Bild 17) Fyll behållaren för högtryckstvättens rengöringsmedel. Använd inte medel som innehåller salt. Vi rekommenderar användning av rengöringsmedel av hög kvalitet för användning med denna högtryckstvätt. Följ instruktionerna på förpackningen. De flesta biltvättmedel är en kombination av tvättmedel och en vax lösning (tvätt / wax vätska). Dessa tenderar att vara trögflytande vätskor. Viskositeten(tjockleken) på rengöringsmedlet kommer att öka i kallt väder. Rekommendationen är att man späder denna typ av diskmedel med varmt vatten innan man fyller behållaren. När ni använder en kombination av tvätt och vax lösningar rekommenderar vi att de är utspädda före användning. Som en allmänt råd kan vi rekommendera att man späder 50/50. OBS! 1. Om ett trögflytande rengöringsmedel inte skulle flyta fritt från rengöringsmedelsbehållaren kan återstoden orsaka ett stopp i flödessystemet. 2. Efter användning av rengöringsmedelsanläggningen bör den spolas ur ordentligt med rikliga mängder varmt vatten. Vid användning av tvättmedel så passar det svarta lågtrycksmunstycket. Anslut munstycket till till spollansen. Sänk ned änden i rengöringsmedel (Bild 17). Blandning sker automatiskt när vattnet strömmar genom pumpen. 15

16 RENSA VID BLOCKERING AV SYSTEMET (PIC18) Om flödet minskar eller är inkonsekvent så släpp avtryckaren och stäng av maskinen. Tryck på avtryckaren och kontrollera strålen för att se om det är någon blockering. Om du misstänker att det finns en blockering så använd munstyckesrengöraren för att rensa bort det som fastnat och orsakar stoppet. FYLLA PÅ BRÄNSLETANKEN (Bild 19) Högtryckstvätten drivs av en fyrtaktsmotor, som använder blyfri bensin. Använd en lämplig tratt för att fylla på bränsle. Var noga med att inte spilla bränsle eller fyll på för mycket bränsle i bränsletanken. Bränsletanken bör inte fyllas över toppen av bränslefiltret som visas i bild

17 FYLLA PÅ BRÄNSLETANKEN (Bild 19) Högtryckstvätten drivs av en fyrtaktsmotor, som använder blyfri bensin. Använd en lämplig tratt för att fylla på bränsle. Var noga med att inte spilla bränsle eller fyll på för mycket bränsle i bränsletanken. Bränsletanken bör inte fyllas över toppen av bränslefiltret som visas i bild 19. Påfyllning av motorolja SE15-40 (Bilder 29 och 30) STARTA HÖGTRYCKSTVÄTTENS MOTOR (Bilder från 20 till 25) Vrid spaken på bränslekranen till ON (Bild 20). Ställ choken till läget CLOSE (Bild 21). 17

18 Ställ spaken Variable speed control till startpositionen (Bild 22) Ställ motorns ON/OFF knapp på ON (Bild 23) Håll stadigt med en hand på ramen. Med den andra handen greppar du startsnörets handtag och drar långsamt tills ett motstånd känns. När du känner motståndet så ryck till snabbt (Bild 24). Upprepa tills motorn startar. 18

19 När motorn startat och går som den ska så ställ tillbaka choken till OPEN (Bild 25) STANNA MOTORN (Bilder 26 och 27) För att stanna motorn så sätt motorns ON/OFF knapp till läget OFF (Bild 26) Varning! Stäng av vattentillförseln till högtryckstvätten och släpp det kvarvarande trycket genom att hålla inne avtryckaren tills det inte finns mer tryck i apparaten samt att vattnet slutar flöda. Säkra avtryckaren med säkerhetslåset för att förhindra oavsiktlig användning. Koppla sprutlansen och dränera eventuella kvarvarande vatten från alla slangar noga. Spola slangarna och se till att de inte är böjda eller vridna samt kontrollera om det finns skadade slangar. Skadade slangar kan vara farliga under tryck. 19

20 När motorn har stannat och före lagring så vrid bränslekranens spak till läge OFF (Bild 27). RUTINER FÖR UNDERHÅLL (Bilder 28 till 32) TÄNDSTIFT (Bild 28) Var 50:e timmes drift bör tändstiftet tas bort. Kontrollera färgen på insättningar i änden på tändstiftet bör det vara en ljusbrun" färg. Ta bort alla insättningar med en hård borste. En stålborste är idealisk. Kontrollera tändstiftet gap och justera om det behövs. Det korrekta avståndet bör vara 0,7 till 0,8 mm. 20

21 RUTINER FÖR UNDERHÅLL (Bilder 28 till 32) TÄNDSTIFT (Bild 28) Var 50:e timmes drift bör tändstiftet tas bort. Kontrollera färgen på insättningar i änden på tändstiftet bör det vara en ljusbrun" färg. Ta bort alla insättningar med en hård borste. En stålborste är idealisk. Kontrollera tändstiftet gap och justera om det behövs. Det korrekta avståndet bör vara 0,7 till 0,8 mm. BYTE AV OLJA (Bilder 29 och 30) Placera maskinen på en jämn yta och låt motorn vara igång flera minuter. Stäng sedan av motorn. Tag bort oljepåfyllningslocket (Pic 29,1). Placera ett oljetråg under motorn. Ta bort avtappningspluggen (Pic 29,2) så att oljan kan rinna ut. Du kommer att behöva använda ett rör eller liknande anordning för att förhindra att olja från att läcka på högtryckstvättens ram. Kontrollera oljeavtappningsplugg, packning, oljefilter och O-ring. Ersätt om något är skadat. Sätt dit oljeavtappningspluggen igen. Fyll på motorolja upp till den övre nivån på oljestickan (Bild 30). 21

22 LUFTFILTER (Bild 31) Efter 100 timmars drift eller varje månad, bör luftfiltret tas bort, undersökas med avseende på försämring samt rengöras. Rengör luftfiltret noggrant med ett miljövänligt vattenbaserat avfettningsmedel. Låt torka helt innan du byter ut luftfiltret. Varning! Kör aldrig motorn utan luftfilter. BRÄNSLEKRANENS FILTER SAMT BRÄNSLEFILTRET (PIC32) Efter varje 150 timmars drift eller var tredje månad bör bränslekranens filter samt bränslefiltret bör tas bort och rengöras. Se till att bränslekranen är i läge OFF när du ska rengöra filtret. Ta bort avtappningspluggen, tätningsbrickan och filtret. Rengör dessa noggrant med ett miljövänligt vattenbaserat avfettningsmedel och montera tillbaka allting. Ta bort tanklocket, tankensfyllningsmedel och filter. Rengör filtret noggrant med en miljövänligt vattenbaserade avfettningsmedel montera tillbaka allting. 22

23 FÖRVARING (1-3 MÅNADER) Om högtryckstvätten inte ska användas på över en månad så bör följande förfarande för lagring genomföras. Töm allt bränsle från bränsletanken och förgasaren. Se till att allt bränsle har tagits bort. Ta bort tändstiftet och häll ca en matsked full med ren motorolja i tändstiftshålet. Med tändningen OFF dra försiktigt i startsnöret sladden flera gånger. Sätt tillbaka tändstiftet och fortsätt att dra i startsnöret sladden tills kolven är på komprimerad (när motstånd känns) så sluta du dra. Förvara högtryckstvätten på en torr och välventilerad plats under skydd för att förhindra att damm eller smuts samlas på maskinen. LÅNGTIDSFÖRVARING (MER ÄN 3 MÅNADER) Om högtryckstvätten inte ska användas på mer än tre månader eller om det finns risk under vintermånaderna att pumpen kräver att bli skyddad för att förhindra skador orsakade av frysning. För att skydda pumpenheten, blanda en lösning av frostskyddsvätska som rekommenderas på frostskyddsvätskans förpackningen. Häll försiktigt lösningen i pumpens inlopp på högtryckstvätten. När lösningen rinner ur avloppet så försegla utloppet med kork eller annan lämpligt propp. När högtryckstvätt ska användas för första gången efter frostskydd se till att all frostskyddsvätska spolas ur pumpen, slang samt sprutlans. När högtryckstvätten startas efter en långtidsförvaring så kan små läckage uppstå från pumpen. Detta försvinner efter en kort tid. 23

24 TEKNISK SPECIFIKATION Motor modell Motor typ Oljetyp Cylindervolym Max effekt Bränsle Kapacitet på bränsletank Tändsystem Startsystem Vattenflöde Maxtryck Ljudtrycksnivå 168F Fläktkyld - 4-takt SE cc 5.5HP/4000 rpm Blyfri bensin 3,6 liter Elektronisk transistor Rekyl 10 l/min 20Mpa(2900psi) 90,34dB(A) Ljudeffektsnivå 106,7dB(A) SYMBOLER Märk skylten på högtryckstvätten visar olika symboler. Dessa presenterar viktig information om maskinen eller hur maskinen ska användas. Läs instruktionsmanualen! Generell varning! Elektriska produkter ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Återvinn på en återvinningsstation. För råd kontrollera med din lokala myndighet. 24

25 FELSÖKNING PROBLEM Motorn startar inte Motorn är svårstartad ORSAK Motoromkopplaren står i OFF läge Ingen bensin i tanken Tändstiftet är kortslutet eller sotigt Tändstiftet är trasigt (sprucket porslin eller trasiga elektroder) Tändkabeln är kortsluten, trasig eller bortkopplad från tändstiftet Tändningen är ur funktion Vatten i bränslet Motorn är chokad för mycket eller för lite Svag gnista vid tändstiftet LÖSNING Sätt omkopplaren på START Fyll på bensin Sätt i nytt tändstift Sätt i nytt tändstift Ersätt tändkabeln eller anslut den till tändstiftet om den är hel Kontakta serviceverkstad Töm hela systemet och fyll på med nytt bränsle Justera choken Kontakta serviceverkstad Motorn saknar effekt Smutsigt luftfilter Rengör eller ersätt luftfiltret Rengöringsmedlet blandar sig inte Pumpen saknar tryck Maskinen arbetar inte upp något tryck Injektionsröret är inte tillräckligt under vatten Högtrycksmunstycket applicerar inte rengöringsmedel Lågtrycksmunstycket används Otillräcklig vattenförsörjning Vätskeläckage i röret Munstycket är tilltäppt Pumpen är deffekt Diametern på vattenslangen är för liten Begränsad vattenförsörjning Inte tillräckligt med inkommande vatten Fel munstycke används Sätt injektionsröret tillräckligt långt ned i hinken för rengöringsmedel Använd lågtrycksmunstycket (Svart) när det gäller rengöringsmedel Ersätt med högtrycksmunstycket Se till att det finns ett tillräckligt vattenflöde Ersätt röret Rengör munstycket Kontakta serviceverkstad Ersätt med en vattenslang med minst en diameter på 20mm Kolla om vattenslangen har vecka, läckage eller stopp Öka på mängden inkommande vatten Använd högtrycksmunstycket 25

26 FELSÖKNING AV MOTORN Tillstånd Trolig orsak Korrigerande åtgärder Otillräcklig kompression Löst tändstift Lös cylinderbult Dra åt tändstiftet Dra åt bulten Skadad packning Byt packning Fel i bränslesystemet Inte tillräckligt kraftiga drag i startsnöret Dra snabbt i startsnöret Motorn startar inte Låg motoreffekt Inget bränsle når förbränningen Främmande föremål i bensintanken Igensatt bränsleledning Inget bränsle i tanken Rengör tanken Rengör bränsleledningen Tanka Motorn går ojämt Tillräcklig kompression Fel i elsystemet Trasigt tändstift Bränsleventil stängd Tändstiftet är smutsigt eller vått av bränsle Trasigt tändstift Öppna ventilen Ta bort kol eller torka tändstiftet Byt tändstift Förbrännare fylld med bränsle Trasigt tändstift Defekt magnet Förgasaren är feljusterad Inte tillräckligt kraftiga drag i startsnöret Hör med återförsäljare Dra kraftigt i Startsnöret Fel bränslekvantitet Kolla bränslet Överbelastning Överbelastning Kontrollera skicket 26

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 MANUAL HYDRO 7000 Utgåva 3 2012 SVERIGE info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 Installation av Hydro 7000 1. Tag ut din klädseltvätt från kartongen. 2. Den långa vätskeslangen skall

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL NiTO MiniSpray är ett doseringssystem som monteras på väggen. Systemet är avsett för såpa/vattenblandningar som strömmar genom en pistol eller borste (skaft med borste). Precisionsmunstyckena ger en korrekt

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL..

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL.. GGP Silex 360-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇõES DE

Läs mer

Högtryckstvättar K5 Premium Home - NYHET!

Högtryckstvättar K5 Premium Home - NYHET! Högtryckstvättar K5 Premium Home - NYHET! Perfekt allroundmaskin med vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig för regelbundna arbeten på stora ytor och hårt sittande smuts, t ex på

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Svenska

Läs mer

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 14 FORM NO. 769-05609E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Svenska Bruksanvisning

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 10

Handbok. Avfuktare Attack 10 Handbok Avfuktare Attack 10 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning Hurricane 32 och 42 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Egenskaper... 3 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 3 1.3 Användning... 3 2. Service och underhåll... 4 2.1 Driftsunderhåll...

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Service och underhåll

Service och underhåll Regelbundet underhåll är nödvändigt för att din CLEONE vattenrenare ska fungera tillförlitligt och leverera gott och rent vatten. Du kan välja att sköta underhållet på fyra olika sätt: 1. Har du köpt CLEONE

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Produktpresentation En kraftfull vedklipp som snabbt och enkelt klyver veden i 2-4 delar. Med en tryckkraft på hela 20 ton och ett kraftigt klyvblad klarar den att klyva

Läs mer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Swedish Tack för att du har köpt avsaltaren Katadyn Survivor-06 Den är konstruerad och tillverkad för produktion av färskvatten

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

Användarhandbok. Luftavfuktare Arctus Fenja 20

Användarhandbok. Luftavfuktare Arctus Fenja 20 Användarhandbok Luftavfuktare Arctus Fenja 20 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter Användningsområde Produkten och dess delar Användarhandledning Knappar och dess funktion Automatisk avfrostning

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Snabb start guide VIKTIGT: Läs hela instruktionsmanualen noga innan du använder utrustningen och spar sen manualen för framtida behov SE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 07-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin Virtu 60 och 80 serien Kaffemaskin Bruksanvisning Modell: Virtu Maskintyp: 9CND Revision A, svenska Referens: 5DUCNK71 Din leverantör är: Tillverkaren av denna maskin är: De Jong Duke Postbus 190 3360

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp INSTRUKTION SE-194 82 Upplands Väsby Besöksadress: Centralvägen 2-4 Telefon 08-590 344 60 Telefax 08-590 925 40 VARNING! Klipps kortare bitar än 10 cm kan den

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

K5 Premium. K5 Premium, 1.181-313.0, 2015-03-15

K5 Premium. K5 Premium, 1.181-313.0, 2015-03-15 K5 Premium K5 Premium rengör snabbt och enkelt bland annat fordon, stenmurar och cyklar. Utrustad med praktisk Quick connect, 8 m högtrycksslang på vinda, variopowerspolrör. Perfekt allroundmaskin med

Läs mer

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Handbok Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Våt och torr dammsugare Denna instruktion förser Er med all nödvändig information som behövs för ett korrekt och säkert användande av dammsugaren. Användande

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion Oljeskimmers & pneumatiska blås/vakuumsystem Proportionaldoserare modell Q-Dos För enkel och exakt dosering av kylvätska Reglerbar koncentration. Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning.

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE

NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE Grattis till ditt köp! SmartKleen är en teknologisk avancerad automatisk pool bottensugare, som är lätt att använda. SmartKleen gör det enkelt att hålla poolen

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom Innehåll Reservdelslista Illustrationer Instruktioner Garanti Bästa kund! Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom är en prisbelönt barnstol som kan användas mycket

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 29 och 40 Art.: och

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 29 och 40 Art.: och Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 29 och 40 Art.: 90 21 201 och 90 21 202 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från

Läs mer