STUDIEPROGRAM ::: utbildningar i ideologi, politik och organisation :::

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEPROGRAM 2008. ::: utbildningar i ideologi, politik och organisation :::"

Transkript

1 STUDIEPROGRAM 2008 ::: utbildningar i ideologi, politik och organisation :::

2 INNEHÅLL ANMÄLAN: Studieorganisatörer sid 3 STUDIECIRKEL: Ny i partiet sid 4 KURSER: Studier för socialism steg 1-4 sid 5-8 SEMINARIUM/WORKSHOPS: Är Sverigedemokraterna ett parti som andra? sid 9 Utveckla din S-förening sid 10 Utbildning för S-föreningens styrelse sid 11 Lagutbildning för styrelsen sid 12 Medlemsvärvning sid 13 Kassörsutbildning sid 13 STUDIEMATERIAL: Bio på föreningen sid 14 FOLKiRÖRELSE sid 15 ÖVERSIKT 2008 sid 16 2

3 STUDIEORGANISATÖRER/ ANMÄLAN Vill du anmäla dig till någon utbildning? Då ska du i första hand kontakt din studieorganisatör. Han eller hon hittar du här listan nedan. Är du osäker eller in studieorganisatör fattas, kan du ringa till expeditionen på tel: BORGMÄSTAREGÅRDENS S-FÖRENING Kenth Jönsson CENTRUMS S-FÖRENING, Jan-Erik Ek HÖJA S-FÖRENING Kaj Pettersson KULLADALS S-FÖRENING Tommy Gustlin LIMHAMNS S-FÖRENING Lars-Åke Nilsson LINDÄNGENS S-FÖRENING Leif Hoffman LINDÄNGENS S-FÖRENING Leif Hansson SOFIELUNDS S-FÖRENING BosseBertilsson KROKSBÄCK-HYLLIE S-FÖRENING Ewert Jönsson LORENSBORGS S-FÖRENING Lone Poulsen LINDEBORGS S-FÖRENING Ingegerd Larsson KIRSEBERGS S-FÖRENING Ingvar Kömer MÖLLEVÅNGENS S-FÖRENING Robert Burén ROSENGÅRDS S-FÖRENING Torbjörn Andersson SÖDERKULLA S-FÖRENING Preben Karlsson OXIE S-FÖRENING Ingela Svensson V INNERSTADENS S-FÖRENING Konstantinos Moustogiannis MALMÖ S-FÖRENING Nancy Castillo BRODERSKAP Gunnar Cronhamn UNGA SOCIALDEMOKRATER Markus Blomberg AVANTGARDE KV-KLUBB Sara Clapham KAROLINA KV-KLUBB Anica Nikolovska LORENSBORG KV-KLUBB ElsaPüschel SEKO S-FACKKLUBB Susanne Abrahamsson LIVS S-FACKKLUBB Lennart Carlsson KOMMUNALS S-FACKKLUBB Carina Ekholm LO-FACKENS S-KLUBB Anders Antin IF METALL, Tommy Holmgren

4 NY I PARTIET Ny i partiet är en utbildning för våra nya medlemmar innan de blir aktiva i partiet. Utbildningen som är i tre steg ger en grund för det fortsatta partiarbetet. Varje steg hålls på kvällstid och omfattar tre veckor i följd. Inbjudan till utbildningen skickas till alla nya medlemmar! Har du inte fått den, kontakta expeditionen. INNEHÅLL: Träff 1 Vi går igenom utseendet på organisationen. Från förening till partistyrelse. Träff 2 Vad vill vi i kommunen? Denna fråga besvaras på träff 2 som vi förlägger till stadshuset. Där berättar vi om hur kommunens organisation ser ut och vad vi socialdemokrater tycker i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram. Träff 3 På den sista träffen möter vi representanter från ABF. Vi blir introducerade i deras verksamhet och på vilket sätt vi samarbetar inom arbetarerörelsen. Här får vi också en presentation av arbetarekommunens övriga utbildningar. ::: START/TID/PLATS ::: 6/2 KL FOLKETS HUS 5/3 KL FOLKETS HUS 9/4 KL FOLKETS HUS 14/5 KL FOLKETS HUS 4/6 KL FOLKETS HUS 10/9 KL FOLKETS HUS 15/10 KL FOLKETS HUS 12/11 KL FOLKETS HUS 4

5 OM VÅRA HELGKURSER Studier för socialism kallas de helgkurser som riktar sig mot både nya och gamla medlemmar. Kursernas syften är att ge: - Inblick i organisationen - Samhörighetskänsla med andra socialdemokrater - Kännedom om arbetarerörelsens historia - Grundläggande kunskaper i vår ideologi - Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift Kurserna kan gås i valfri ordning. Du behöver alltså inte gå samtliga eller i viss ordning, du väljer själv vilken kurs som passar ditt behov. Stegen är med både internat och externat och sträcker sig över två dagar vardera. På varje kurstillfälle finns det 16 platser med internat och 14 platser med externat. Man väljer själv om man vill sova över eller åka hem över natten. Oavsett vilket är kursanmälan bindande för båda dagarna. Kurserna är kostnadsfria. Om man har arbete just de dagar då kursen går, kan man ansöka om ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Kontakta oss så hjälper vi dig. Mer om de olika kursernas innehåll hittar du på följande sidor. 5

6 STUDIER FÖR SOCIALISM om arbetarrörelsenshistoria, facket och arbetet i föreningen Så arbetar vi i föreningen Föreläsningen/workshopen ska ge fördjupad kunskap om föreningen och dess verksamhetsområde. Här beskrivs också vad man kan göra som medlem och styrelsens ansvar för verksamheten. Arbetarerörelsens historia Passet tar sin början i de sociala förhållanden ur vilka socialdemokratin och fackföreningsrörelsen växte fram. Därefter en redogörelse om partiets kända och okända företrädare. Facklig-politisk samverkan, varför då? Facklig-politisk samverkan är inte bara av historisk betydelse. Den betyder väldigt mycket mer och är i grunden ett väldigt idelogiskt och viktigt vägval. På denna första kurs går vi igenom skälen och grunden till samarbetet mellan LO och SAP. ::: START/TID/PLATS: 8-9/3, KL.09.30, FALSTERBOKURSGÅRD ::: STUDIER FÖR SOCIALISM om vår ideologi och att arbeta i projekt Att arbeta i projekt Projektarbete är ett spännande sätt att uppnå konkreta mål i föreningsverksamheten. Men hur gör man? Vår ideologi En fördjupning av den demokratiska socialismen. Hur ser vår ideologi ut i teoretisk mening? Vi går igenom filosofin och idéerna, begreppen och termerna. Från ord till handling Ideologisk teori är en sak, ideologisk handling i praktiken en annan. Vi ser på idéhistorien, de mest kända socialdemokratiska ideologerna och hur vi har omsatt ideologin i praktisk handling. ::: START/TID/PLATS: 31/5-1/6, KL.09.30, FALSTERBOKURSGÅRD ::: 6

7 STUDIER FÖR SOCIALISM om att tala och skriva, främlingsfientlighet och andra ideolgier Det talade ordet Här lär man sig kunskapen att tala till publik och hur kroppsspråket kan användas. Det skrivna ordet Som politiskt aktiv är det viktigt att kunna skriva insändare, artiklar och motioner. Detta kurspass ska ge de första grundläggande kunskaperna i detta. Vi skriver insändare och artiklar till Hjärter ESS och arbetarekommunens hemsida. En jämförelse av ideologierna Ämnet ska ge en sammanfattning av de olika ideologierna; socialism, konservatism och liberalism. Det ska också tydliggöra de största skiljelinjerna mellan dessa. Fascism och Nazism Vi går igenom grunderna för fascismen och nazismen samt hur den sk nationella rörelsen har utvecklats i vårt land. Vi gör även ett nedslag i Sverigedemokraternas historia och strategi. ::: START/TID/PLATS: 18-19/10, KL.09.30, FALSTERBOKURSGÅRD ::: 7

8 STUDIER FÖR SOCIALISM om ledarskap, globaliseringen och ekonomisk demokrati Det goda ledarskapet Tar upp de egenskaper som betecknar den goda ledaren och hur vi leder föreningen framåt. Vi diskuterar även konfliktlösning. Ekonomisk demokrati De senaste fem åren har direktörernas löner ökat markant. Samtidigt ser vi att kommunerna går med underskott och löneutvecklingen för LO medlemmar ligger långt efter direktörernas. Hur gör vi för att fördela? Vilka vägar ska socialdemokratin välja för att komma till rätta med allt mer växande klyftor? Globaliseringen Vad är egentligen globaliseringen, vad är dess effekter och hur ska vi bemöta den? ::: START/TID/PLATS: 6-7/12, KL.09.30, FALSTERBOKURSGÅRD ::: 8

9 Kurs ÄR SVERIGEDEMOKRATERNA ETT PARTI SOM ANDRA? Med utgångspunkt i det nya material som ABF Norra Storstockholm tagit fram tillsammans med EXPO: Sverigedemokraterna ett parti som andra? kommer denna dag att, med folkbildningens hjälp, inspirera till krafttag mot främlingsfientligheten. Innehåll: Föreläsning, samtal och praktiska övningar. Kursledare: Maria Nyman Stjärnskog, ABF Skåne hålls av ABF Skåne Medverkande: Bengt Göransson, debattör och f.d. kulturminister och Andreas Schönström, Malmö Arbetarekommun ABF Skåne svarar för kurskostnaden. När det gäller reseersättning och/eller förlorad arbetsförtjänst ber vi dig tala med din ABF-avdelning/organisation. Senast den 20 mars är du välkommen med din anmälan till expeditionen på tel: ::: START/TID/PLATS: 5/4, KL.09.30, BACKAGÅRDEN I HÖÖR ::: 9

10 UTVECKLA DIN S-FÖRENING! Föreningsutveckling - föreningens politiska program och verksamhet Hur skapar man ett politiskt program för s-föreningen och hur omsätter man det till verksamhet? Hur utvecklar vi folkrörelsearbetet i vår socialdemokratiska förening? Hur får vi alla att dra åt samma håll, t.ex. s- gruppen i SDF och S-föreningen eller SSU och S-förening? Denna utbildning vänder sig till s-föreningarnas styrelseledamöter, cirkelledare eller andra verksamhetsledare som har ett ansvar för s- föreningens verksamhetsutveckling. Utbildningen kommer att redovisa både teoretiska metoder och praktiska erfarenheter från politiskt arbete i en socialdemokratisk förening. ::: START/TID/PLATS: 20/9, KL.10.00, PLATS MEDDELAS SENARE ::: 10

11 UTBILDNING FÖR STYRELSER Det här en kvällsutbildning för dig som har ett styrelseuppdrag i föreningen. Syftet är att ge både dig som har haft uppdrag sedan tidigare och dig som är helt ny, en chans till nystart och inspiration. Kvällen är uppdelat efter vilket uppdrag man har i styrelsen. Man deltar i den grupp som behandlar ens uppdrag. De fyra uppdragen som kallas är ordförande, medlemsansvarig, studieorganisatör och kassör. Utbildningen hålls på Malmö Folkhögskola och en särskild inbjudan kommer att gå ut till S-föreningarna. ORDFÖRANDE I S-FÖRENING: Föreningens uppgift, styrelsens roll samt verksamhetsplanering. MEDLEMSANSVARIG: Medlemsvärvning från ax till limpa och framgångsrika metoder. KASSÖR: Bokföring och bokslut. Vi går även genom den stadgebundna verksamheten. STUDIEORGANISATÖR: Förväntad roll och uppgift i föreningen/styrelsen. Att ta tillvara medlemmars engagemang och kunskaper ::: START/TID/PLATS: 21/4, KL.18.00, MALMÖ FOLKHÖGSKOLA ::: 11

12 LAGUTBILDNING för grupper och styrelser INNEHÅLL: Arbetarekommunen har tagit fram en kurs för både den nya och gamla föreningsstyrelsen. Kursen är tänkt att ha som ett internat under två dagar men kan göras om efter önskemål. Utbildningen hålls på begäran, d.v.s. att de föreningsstyrelser som känner efter årsmötet att detta vore ett bra sätt att få ihop den nyvalda styrelsen, kan ringa till Andreas Schönström och tillsammans med honom lägger ni upp utbildningen. SYFTET MED UTBILDNINGEN ÄR: - Utveckla ledarskapet - Tydliggöra styrelseuppdraget och vad de olika funktionerna innebär - Ge tips och vägledning i medlemsvård - Lära sig konflikthantering - Lära sig att skapa "laganda" i föreningen - Utveckla föreningens verksamhet FINANSIERING: Utbildningen finansieras genom anslag som föreningen söker från arbetarekommunens expedition. Ring för mer information. 12

13 MEDLEMSVÄRVARUTBILDNING Det här är utbildningen för alla! I Arbetarekommunens medlemsvärvarutbildning får deltagaren genomgående utbildning i hur man på bästa sätt möter medborgaren. Metoden som arbetarekommunen ger utbildning i är beprövad av olika organisationer. Grund idén bakom metoden är att skapa ett förtroende genom att komunicera på rätt sätt. I utbildningen får man möjlighet att lära sig olika sätt att värva medlemmar. I utbildningen kommer det även att ingå teori kring planering och genomförande av utåtriktade aktiviteter såsom torgmöte av olika slag. Utbildningen är en heldagsutbildning. ::: START/TID/PLATS: 15/3, KL.10.00, ROSENGÅRDS FOLKETS HUS ::: KASSÖRSUTBILDNING arrangeras av ABF Grundläggande utbildning för föreningskassörer där vi går igenom kassörsuppdraget, handkassa, budget och bokslut. Den största delen kommer att ägnas åt grundläggande bokföring. MÅLGRUPP: Föreningskassörer utan bokföringskunskap OMFATTNING: 6x4 studietimmar ::: START/TID/PLATS:18/3, KL.18-21, ABF ::: 13

14 BIO PÅ FÖRENINGEN Vi har samlat en rad spännande dokumentärer och filmer på expeditionen. Tillsammans förvandlar vi er förening till en biosalong. Ett spännande och annorlunda inslag på medlemsmötet. Teknik och film kan ni låna från expeditionen under förutsättning att arrangemanget anmäls och genomför i samarbete med ABF Malmö. NYA FILMER FÖR I ÅR: SICKO Bli aldrig sjuk om du vill vara frisk i USA. Så sammanfattar Oscarbelönade Michael Moore det amerikanska sjukvårdssystemet i sin nya dokumentärfilm SICKO.I dagens USA får amerikaner sina liv förstörda och till och med avslutade på grund av brister inom sjukvården. SICKO visar tydligt att sjukvårdskrisen inte enbart drabbar de 47 miljoner människor som står utan sjukförsäkring, utan även miljontals andra som plikttroget betalat sin premie under många år. Enligt Moore kan man skylla systemets brister på två saker vinstsuget och Nixon SiCKO ger en rak beskrivning av det galna och ibland rent av grymma amerikanska sjukvårdssystemet. En obekväm sanning USA:s före detta vicepresident Al Gore presenterar skrämmande fakta om framtiden för vår planet och vårt samhälle i årets mest sevärda DVDdokumentär! Detta är en väckarklocka som genomskådar myter och missuppfattningar för att förmedla budskapet att växthuseffekten är en verklig och överhängande fara. En obekväm sanning - visar Gores starka argument för att vi måste agera nu för att kunna rädda jorden. Vi kan alla göra förändringar i våra liv för att bli en del av lösningen. Komplett förteckning över våra filmer kan du få från expeditionen. 14

15 FOLKiRÖRELSE Folkirörelse är i huvudsak en konkret arbetsmetod som ska fungera som en karta där medlemmarnas engagemang och vilja kan prickas in som en väg från punkt A till punkt B. I arbetsmetoden följer vi upplägget; Analys- Mål- Medel. I Folkirörelse finns det en rad konkreta uppgifter som syftar till att stärka organisationen på en rad områden: - Användandet av nya medier - Medlemsvärvning - Samarbetet med andra folkrörelseorganisationer Metoden kan användas på vilket verksamhetsområde som helst, det spelar ingen roll om ni vill arbeta med ett ämne, befolkningsgrupp eller ett geografiskt område! Med lätthet kan ni som vill jobba med rådslagen applicera dessa på Folkirörelse. De kompletterar varandra utmärkt! Till vår hjälp att förverkliga Folkirörelse har arbetarekommunen 50 inspiratörer som har till uppgift att inspirera till och sätta igång Folkirörelse grupper i S-föreningarna. Dessa kan ni bjuda in till föreningen för att få veta mer om materialet och upplägget. Material och inspiratörer får ni tillgång till genom att ringa expeditionen på tel:

16 ÖVERSIKT 2008 FEBRUARI Ny Partiet 6/2 MARS Ny Partiet 5/3 Studier för socialism om arb.rör. historia /3 Medlemsvärvning 15/3 Kassörsutbildning 18/3 APRIL Är Sverigedemokraterna ett parti som... 5/4 Ny Partiet 9/4 Utbildning för S-föreningens styrelse 21/4 MAJ Ny Partiet 14/5 JUNI Studier för socialism om ideologi... 31/5-1/6 Ny Partiet 4/6 SEPTEMBER Ny Partiet 10/9 Utveckla din S-förening 20/9 OKTOBER Ny Partiet 15/10 Studier för socialism om att skriva och /10 NOVEMBER Ny Partiet 12/11 DECEMBER Studier för socialism ekonomisk demokrati /12 Samtliga utbildningar genomförs i samarbete med ABF Malmö & Lomma samt LO-sektionen i Malmö & Svedala