VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll... Sid 2 Förbundet, verksamheten Ordförande har ordet... Sid 3 Historik... Sid 5 Organisation / Styrelse... Sid 5 Organisationsledning... Sid 6 Förbundets kansli... Sid 7 Föreningar, medlemmar... Sid 7 Folksam skadestatistik... Sid 8 Dangraderingar... Sid 8 Utbildningar... Sid 9 Hapkidokommittén... Sid 10 Poomsae... Sid 13 Landslag Kamp... Sid 21 Rankinglista Sid 24 Svenska Taekwondoförbundets ITF-Sektion... Sid 27 Styrelse... Sid 27 Graderingar... Sid 27 Utbildningar... Sid 28 Mästerskap... Sid 29 Årsredovisning Årsredovisning Sid 31 Förvaltningsberättelse... Sid 32 Resultaträkning... Sid 34 Balansräkning... Sid 35 Tilläggsupplysningar... Sid 36 Revisionsberättelse... Sid 36 2

3 Ordförande har ordet Det nya året Gemensamt måste vi ta ut en ny kompassriktning! Jag skulle vilja blicka tillbaka lite på året som varit men framförallt titta framåt på vad som väntar under Efter diverse olika avhopp och egen sjukdom i somras fick jag i all hast ta över som ordförande den 2 oktober 2014(knappt 4 månader till dagens datum) och arbetet har sedan dess till stor del varit uppdelat i två delar - en reflekterande och en planerande del. För mig har det varit viktigt att (förutom att ta tag i de akuta problem som uppstått under tiden), att verkligen sätta mig in i, hur förbundets verksamhet fungerar i praktiken. Utifrån frågeställningar som: - Svenska Taekwondoförbundet och dess syfte? - Förbundets övergripande mål? - Nuvarande organisation? - Hur fungerar det inom vårt förbund idag? - Hur vill vi ha det i förbundet? Den senaste tidens händelser visar hur sårbara vi är i dag som förbund. Det visar även den utredningen som styrelsen beslutade om, att förbundet behöver kvalitetssäkra verksamheten genom att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet genom att införa ett ledningssystem. Kortfattat beskrivet, ordning och reda. Första steget är att definiera nya mål genom att konkretisera arbetet utifrån; behov, krav och utmaningar som finns, samt vilka svårigheter vi kan möta i framtiden. - Det är av yttersta vikt att vi kommunicerar med varandra om det aktuella läget vad avser Svensk Taekwondo s framtid! Gemensamt måste vi ta ut en ny kompassriktning med tydliga mål och sjösätta detta i praktiken genom en konkret plan för att uppnå dessa mål som vi gemensamt kommit överens om. Och här vill jag skapa förutsättningar för dessa mötesplatser där vi som medlemmar i vårt förbund träffas och utbyter tankar och idéer. Förbundet blir vad vi gör det till! Tävlings- och Landslagsverksamheten En annan het potatis som jag kunnat utläsa på de senaste årens protokoll och diverse disciplinanmälningar, är landslagsverksamheten. På det senaste styrelsemötet diskuterades situationen idag och framtida strategier för både tävlingar och landslagsverksamheten. Mycket synpunkter har kommit in från olika håll och här vill Jag särskilt påtala vikten av en långsiktig planering, med löpande utvärderingar för att skapa internationell erfarenhet och vidareutveckling av lovande talanger inför framtiden. - Att hålla drömmen levande om att få representera sitt land och bli svensk, nordisk, europeisk, världs- eller OS-mästare. Förbundet måste ha en egen satsning (inkl. ekonomi) som ansvarar för att utveckla och genomföra satsningar på olika nivåer. Sveriges Olympiska kommitté(sok) och RF s elitstöd kan ju självklart bidra till, som ett tillägg, att förstärka förbundets egna satsningar och resurser med olika typer av stöd i ett långsiktigt samarbete. Men det måste vara förbundet som leder och utvecklar satsningen med tydliga regler, krav och mål. Framförallt måste det vara enkelt att förstå, vad man som aktiv, behöver och måste göra för att representera Sverige i tävlingssammanhang. Förbundet måste skapa förutsättningar för medlemmar i en landslagstrupp att få möjlighet att prövas, testas och få erfarenhet på den internationella arenan och matchas mot det slutgiltiga landslaget baserat på resultat och prestation. Samtidigt som utövaren bakom dig nosar och vill ha platsen. Det måste finnas en konkurrens om platsen. Konkurrens är bra! Den röda tråden i landslagsverksamheten måste bygga på 3 byggstenar; Gemensam dialog, planering och samspel. Under februari månad har jag som målsättning att bjuda in till en tränar konferens för att tillsammans med föreningar runt om i vårt avlånga land gemensamt diskutera fram - Hur vi vill att det skall fungera?, både på kort och lång sikt. En dialog med alla inblandade parter kommer därför att föras på olika nivåer. Som Ordförande i förbundet? Vad innebär det? Kortfattat kan man beskriva mitt uppdrag/ansvar som ordförande är att: - Leda styrelsens arbete - svara för förbundets representation och - hålla förbundets mål levande för medlemmarna. 3

4 Som ordförande är Jag en i laget. Men jag tillsammans med styrelsen kan inte göra allt själva. Det är alla vi tillsammans inom förbundet som måste ta ett ansvar för svensk Taekwondo med målsättningen att bygga upp arbetet kring gemensamma mål, och se till att vi skapar en miljö i förbundet där vi samverkar. Därför är det, tänker jag, viktigt att vi satsar resurser där verksamheten bedrivs. På den lokala nivån, ute i distrikten. På förbundsnivå handlar det om att upprätta nationella riktlinjer och skapa förutsättningar som kan utföras lokalt! Vidare är det viktigt att representanter från våra distrikt är delaktiga på olika styrelsemöten och träffar. För att gemensamt arbeta fram olika förutsättningar i våra distrikt utifrån behov, krav och utmaningar som finns. Min förhoppning är att 2015 blir ett år med fokus på hur vi kan utveckla och göra svensk Taekwondo till ett bättre förbund för alla som är medlemmar. Ett år som handlar om hur vi kan stärka förbundet, i stället för splittring, diskussioner om politikens former och Individer som bygger en plattform för sin egna framtida internationella karriär. Vi måste se till vad som är bäst för svensk taekwondo och möta vårt förbunds utmaningar med reformer och handlingskraft. Det är så vi gemensamt tar ansvar för att bygga ett demokratiskt och starkare Taekwondo förbund. Tankar, funderingar, idéer? Tveka inte ta kontakt! Med vänlig hälsning, Emir Empa Dizdarevic 4

5 Historik TAEKWONDO är namnet på ett självförsvarssystem som under ca 60 år förädlats till en kampsport. Den har sin tradition i den tidiga Koreanska historien och förlorar sig i töcknet i den 2000-åriga fragmentariska dokumentationen. Kännetecknet för TAEKWONDO är den stora variation varigenom man använder sina fötter som verktyg i kamp. Alla rörelser är ursprungligen uppbyggda i en defensiv anda då man sedan urminnes tider som underordnad i det feodala samhället förbjöds vapeninnehav men på något sätt ändå tvingades att freda sig mot övervåld. Kampen mot övermakten medförde att den hårda träningen för att obeväpnad kunna möta väpnade styrkor förbättrade hälsa, välbefinnande och den själsliga balansen hos underklassen i dåtidens Korea. Ur denna historiska grund har TAEKWONDO utvecklats till en modern kampsport som ger utövaren självförtroende och gör honom samtidigt generösare vid mötet med svagare individer. Efter lång träning kommer känslan av anspråkslöshet då man inser att man klarar av att bemästra konfliktfyllda situationer. Anspråkslöshet och generositet är fundamentala delar av självförtroendet som alla bär inom sig och förbättrar i samband med kontinuerlig träning. Ordet Taekwondo är uppbyggt av tre ord. TAE, KWON och DO. TAE betyder fot. KWON betyder hand. DO är vägen att med inlevelse, koncentration och mental balans agera. I Taekwondo betyder det att fysiskt och med maximal mental kraft använda foten och handen i kamp och i självförsvar. Hur tävlar man? Tävling delas i två discipliner. KAMP (Kyorogi) och MÖNSTER (Poomsae). Kamp (Kyorogi) Kamp utförs mot en motståndare på en kampyta som är begränsad till 8 x 8 meter. För seniorer - 16 år och uppåt - gäller 8 viktklasser vardera för damer och herrar och för juniorer 14 till 18 år - gäller 10 viktklasser för damer och herrar vardera. Numera har tillkommit VM vid sidan av EM även för kadetter i åldrarna år som är indelade i 10 herr respektive 10 damklasser. De Olympiska viktklasserna är 4 för herrar respektive damer. Effektiv matchtid är 3 ronder x 2 min med pausvila på 1 minut mellan ronderna för seniorer och juniorer. I kadett-tävlingar gäller 1,5 minut i rondtid med 1 minuts pausvila mellan ronderna. Det gäller att under rigorösa regler skaffa sig poäng genom kontrollerade slag och sparkar på tillåtna träffytor. Poänggivande områden skall vara täckta med godkända skydd i form av västar och huvudskydd som numera är försedda med sensorer för automatisk registrering av sparkar - kalibrerade efter de olika viktklasserna. Attack med händer mot huvud är förbjudet. Matchdomaren har att övervaka att match genomförs efter noggrant fastställda kampregler. 3 kantdomare assisterar matchdomaren att följa gällande regelverk. Oavgjort resultat efter 3 ronder medför en adderad fjärde rond där segraren utses via Golden Point. Matchadministratörer vid ett separat bord övervakar att gällande tidsramar följs och att elektroniken fungerar korrekt via ett datoriserat system under pågående match. Mönster (Poomsae) Ett mönster är inövad slag, blockering och sparkserie som skall följa ett förutbestämt rörelseschema. Tävlingar genomförs individuellt eller i fastställda kombinationer eller lag på motsvarande yta som kamptävling. En jury utser via poängbedömning segraren som är den tävlande som i sitt utförande avvikit minst från det av arrangör eller juryn fastställda mönstret (poomsae) för tävlingen. Vid svenska tävlingar används 5 alternativt 3 domare som poängsätter utförandet av ett mönster. Organisation/Styrelse Svenska Taekwondoförbundet bildades den 30/ Ansökan om medlemskap till Sveriges Riksidrottsförbund överlämnades den 20/ och valdes in av Riksidrottsmötet den 24/ som Specialidrottsförbund nr 68. Svenska Taekwondoförbundet, har till uppgift att administrera och främja den koreanska idrotten Taekwondo samt försvarskonsten Hapkido i Sverige. Förbundet är såsom specialförbund (SF) anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund RF, vars stadgar och bestämmelser utgör grunden för Förbundets verksamhet. Taekwondo är en Olympisk Idrott och förbundet är också medlem i Sveriges Olympiska Kommitté. Förbundet består av de föreningar som upptagits som medlemmar i Förbundet. Dessa föreningar är regionalt organiserade i 4 Taekwondo Region Förbund, TRF, vilka är Norrländska Taekwondoförbundet, Östsvenska Taekwondoförbundet, Västsvenska Taekwondoförbundet, Södra Taekwondoförbundet. Förbundets verksamhet regleras genom stadgar samt övriga bestämmelser, fastställda av Förbundsmöte eller dess bestämmande av Förbundsstyrelsen eller av Förbundsmötet utsett organ. Förbundets verksamhet omfattas för närvarande av Taekwondo, med en ITF sektion samt en kommitté för Hapkido. Förbundets tävlingsverksamhet är granskad och godkänd av Kamsportdelegationen med ett generellt tillstånd med knockout som vinstgivande moment för den Olympiska grenen i tävlingar för seniorer och juniorer. Förbundets verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december. Svenska Taekwondoförbundets styrelse har det övergripande ansvaret för verksamheten. Löpande ärenden har administrerats av förbundsstyrelsen, kansliet och ansvariga enheter inom respektive område. 5

6 Organisationsledning Styrelse 2014 Ordförande: Chakir Chelbat t.o.m Rebecca Chentinell Emir Dizdarevic Vice Ordförande: Rebecca Chentinell t.o.m Emir Dizdarevic Kassör: Sammi Kaidi Sekreterare: Rebecca Chentinell t.o.m Emir Dizdarevic t.o.m Ledamöter: Brousk Saleh Jonas Sjöström Robert Andersson (ITF) Patrick Karlsson fr.o.m Suppleanter: Mimmi Oskarsson Patrick Karlsson t.o.m Christel Berg t.o.m Revisorer: Aukt. revisor: Ulrika Granholm- Dahl Öhrlings PriceWaterhouse Coopers Revisorsuppleant: Johan Rönnkvist Öhrlings PriceWaterhouse Coopers Region Norr Ordförande: Niklas Andersson Region Öst Ordförande: Yong Oh-Cho Region Syd Ordförande: Christian Woxell Region Väst Ordförande: Finn Frederiksen Aktiva på styrelsemöten under Valberedning Ordförande: T. S Rodriguez Segura Ledamöter: Nikita Glasnovic Reza Abrishami Ekonomi: RF Ekonomi Idrottens Hus Stockholm Kommittéer/Samordnare Domarkommittén Nationell Samordnare: Reza Abrishami Samordnare Norr: Fanny Bygdén Samordnare Syd: Anders Berg Samordnare Väst: Asghar Nazari Hapkidokommittén Ordförande: Dick Skantz Ansvarig Region Norr: Rikard Larsson Ansvarig Region Öst: Pierre Sundin Ansvarig Region Väst: Jonas Andersson Ansvarig Region Syd: Ronny Lemvall Utbildningskommittén/Idrottslyftsansvarig Arto Ala-Häivälä Poomsae Sammankallande: Assisterande: Peter Malmberg Yong Oh-Cho Peter Nordin Elitansvariga/ledning SOK:s satsning Olympisk Head Coach: Markus Kohloeffel Olympisk koordinator: Johan Berg Landslagen Samordnare: Johan Berg Medlemskap i Internationella Förbund: World Taekwondo Federation (WTF) European Taekwondo Union (ETU) International Taekwondo Federation (ITF) 6

7 Förbundets Kansli Taekwondoförbundets kansli har haft sitt säte i Nyköping under följande adress: Svenska Taekwondoförbundet Västra Storgatan Nyköping Tel: E-post: Hemsida: Kansliet har administrerats av en anställd, Ferenc Böö, under tjänstebeteckningen Generalsekreterare som även är Hedersordförande i Svenska Taekwondoförbundet, ledamot i Europeiska Taekwondounionen, ETU. Kansliet har under 2014 administrerat det löpande arbetet. Arbetet har också medfört att även agera som förbundets ansikte och kontakt i framför allt nationella sammanhang mot våra myndigheter, enskilda och andra organisationer. Kansliet har under året stadgemässigt fört och uppdaterat register, handlagt Dan-certifikat, administrerat inval, samt ansvarat för korrespondensen nationellt såväl som internationellt via e-post, telefon samt ordinarie post. Webbshop har varit i bruk varifrån bl.a. Gup-certifikat och Taekwondopass administrerats. Föreningar / Medlemmar Under 2014 var 179 föreningar anslutna till förbundet av vilka 143 föreningar hade inrapporterade medlemmar fördelade på 9701 WTF-föreningar och 3752 ITF-föreningar. 36 föreningar hade inte rapporterat sin medlemsstatistik under året. 4 nya föreningar valdes under året in i Svenska Taekwondoförbundet. 8 föreningar begärde utträde. Fördelningen av föreningar i Regionerna har sett ut på följande sätt. Region Norr hade 12 föreningar, Region Syd hade 54 föreningar, Region Väst hade 57 föreningar samt Region Öst hade 56 föreningar. 7

8 Folksam / Skadestatistik 2014 Totala antalet rapporterade skador i vår verksamhet under 2014 var 51 st. En ökning med 19 st från föregående år. 33 män och 18 kvinnor hade skadat sig. Arm inkl. handskador samt knäskador låg 2014 i topp där av 17 rapporterade handskador 10 gällde fingrar och av 14 knäskador gällde 7 främre korsband 5 knäskål och knäskålssenor. Dangraderingar 2014 har 176 Dan (svartbälte)- graderingar administrerats av kansliet. Nedan visas levererade Dancertifikat till våra medlemmar. 111 nya svartbälten tillkom under året. 8

9 Utbildningar Under 2013 övergick förbundet till ett nytt system när det gäller utbildningar där man delar in allt i tre nivåer, A, B och C. För att göra det lättare för alla föreningar så samlar man på sig utbildningar i sina SISUdistrikt/regioner för att sedan skicka in intyg till förbundet. Under 2014 certifierades följande antal per nivå: A-nivå: 7 st, B-nivå: 5 st, C-nivå: 2 st Sport Campus Sweden Ansvarig från Svenska Taekwondoförbundet: Arto Ala-Häivälä År 2014 sökte ytterligare en Taekwondoutövare in till Sport Campus Sweden vilket gör att förbundet nu har tre utövare med i programmet: Uno Sahnli Fryshusets Taekwondoklubb Mirja-Karin Pettai Södermalms Taekwon-Do Klubb Faiz Hamed REI Kampsport Idrottslyftet År 2014 Ansökningstiden för Idrottslyftets 2013 år var mellan 1-30 januari. Totalt sökte 51 föreningar bidrag för olika projekt varav 41 st beviljades. Gruppen som utarbetade förslag på fördelning bestod av Arto Ala-Häivälä Utbildningsansvarig och Ferenc Böö Generalsekreterare och därefter godkändes fördelningen enhälligt av styrelsen. Föreningar som erhållit idrottslyftsmedel för År 2014: Toigye Taekwondo Club Sjöbo Toigye Taekwondo Club Göteborg Toigye Taekwondo Club Malmö Landskrona Taekwondo Elit-Akademi IF Chung-Sim Taekwondo Klubb Chae Taekwondoklubb Rumlaborg Team East Taekwondo Klubb Kalmar Team East Taekwondo Klubb Öland Olympia Taekwondo Club Helsingborg IF Gripen Taekwon-do Bohus Taekwon-Do Klubb Föreningen Borås Taekwondo Center Lindome Taekwon-do Klubb Helsingborgs Kampsportsklubb Telge Kampsport Klubb IF Gnesta Taekwon-do Eklanda Taekwon-Do Club Skövde Taekwon-Do Club Sport Taekwondo IF Lidingö Taekwon-Do Klubb S 1 Taekwondo IF Tae Kwondo Föreningen Jeong Shim Kwan Fryshusets Taekwondo Klubb Ängelsholms Taekwondoklubb Chrisan WTF Taekwondo Klubb Föreningen Kampsportsakademin Västerås Särö Taekwon-do Förening Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm KFUK-KFUM Malmö Taekwondoklubb Kumgang Taekwondo-Klubb Trollhättan Gymnastik o Atletklubb Enighet Fighter taekwon-do Club Mariestad Taekwondo Klubb Kim Taekwondo Klubb Billdal Taekwon-do Förening Wettern Taekwondo Förening Wemmenhögs Budoförening Östermalms Hapkido TDK Jönköping Taekwon-do Klubb ITF Rei Botkyrka Kampsportcenter Toigye Taekwondo Club Höör Arto Ala-Häivälä Utbildningsansvarig 9

10 Hapkidokommittén Hapkidokommittén Kommittén hade under 2014 följande sammansättning Ordförande: Dick Skantz Ledamot/Regionansvarig Norr: Rikard Larsson Ledamot/Regionansvarig Öst: Pierre Sundin Ledamot/Regionansvarig Väst: Jonas Andersson Ledamot/Regionansvarig Syd: Mattias Karlsson Kommittén genomförde under året två fysiska möten och 5 telefonmöten. Tävlingsverksamhet I maj genomfördes Nordic Hapkido Cup 2014 i Skellefteå. Den internationella tävlingen lockade deltagare från våra klubbar i Sverige, Finland, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Grandmaster Scott Seo, General Secretary för Hanminjok Hapkido Association övervakade tävlingen som supervisor. Många av våra svenska utövare gjorde bra resultat i stark internationell konkurrens. Alla, tävlande, domare och funktionärer, som deltog på tävlingen var överens om att evenemangen har varit ett viktigt steg för utvecklingen av Hapkido i Sverige och Europa. Efter flera års visioner och arbete och nu två genomförda evenemang kan vi stolta konstatera att vi satt ribban för hur Hapkidotävling i Norden ska arrangeras på ett högklassigt och seriöst sätt. Efter svartbältesträning och domargenomgång i samband med Nordic Hapkido Cup

11 Action på Nordic Hapkido Cup 2014 I november deltog ett lag från Soo Shim Hapkido med stor framgång på 4:e Copa de la Asociacion Hanminjok Hapkido España (Spanish Hanminjok Hapkido Championship). Deltagandet var helt självfinansierat. Samtliga utövare i laget tog hem medaljer i flera grenar och visade än en gång att vi har haft en bra teknisk utveckling och fortsätter göra framsteg i svensk Hapkido. Grattis till Emil Gustafsson, Ottilia Wikström, Hedvig Palmberg och Hanna Bengtsson samt coach Rikard Larsson som tillsammans tog en mängd medaljer vid 4a Copa de la Asociacion Hanminjok Hapkido España i Murcia, Spanien. Tränings- och lägerverksamhet Året började med domarutbildning i Stockholm med Master Lee, representant för Hanminjok Hapkido Association i Spanien. Utbildningen genomfördes parallellt med ett träningsläger där fokus låg på tävlingsteknik för Hapkido. I samband med Nordic Hapkido Cup 2014 genomfördes ett träningsläger med Grandmaster Scott Seo från Sydkorea, General Secretary och tekniskt ansvarig för Hanminjok Hapkido Association. GM Seo gick igenom allt 11

12 från grundläggande teknik till avancerade träningskoncept. Rikard Larsson, ansvarig för Region Norr deltog under våren i World Kido Federation/ Hanminjok Hapkido Assosiations Members Summit and Master Training i San Fransisco. Förutom värdefull teknisk och teoretisk träning samt möten med världsförbundets president/ordförande GM In Sun Seo knöts också många viktiga kontakter med förbundsrepresentanter från olika delar av världen. Våra regionsansvariga har deltagit och medverkat på diverse läger runt om i landet och världen. Bland annat deltog tre av kommitténs medlemmar som instruktörer på ett Hapkidoläger i region väst under hösten, som värd stod Wetterns TKD. Kommittén ser gärna ett utökat samarbete med eventuella Taekwondo klubbar i förbundet som är nyfikna på Hapkido. Graderingar och förordnaden. Ordförande Dick Skantz blev under året utsedd till chefsinstruktör för Jung Ki Kwan i Europa. Positionen annonserades av GM Lim Hyun Soo under ett träningsläger i Holland. Under året har ett antal dangraderingar genomförts, bl a på en samling i Skellefteå där 10 utövare från olika delar av landet klarade sina test och tilldelades nya grader. Att vi ser en ny generation utövare som når högre grader är något vi i kommittén gläds över och som vi hoppas bådar gott för framtiden. Dangradering i Skellefteå, augusti 2014 Sammanfattningsvis så har det varit ett väldigt händelserikt år med olika typer av verksamhet. Utvecklingen av Hapkido i Sverige rör sig så sakta framåt och nu blickar vi frammåt mot ett nytt händelsrikt år med ytterligare nya framsteg. Dick Skantz Ordförande Hapkidokommittén 12

13 Poomsae Poomsae Kommitténs arbete och ändamål har varit att för våra klubbar och medlemmar öka intresset, höja statusen och påvisa möjligheterna med Svensk Poomsae. Vår ambition är att arbeta fokuserat och långsiktigt inom våra prioriterade områden för att få verksamheten att växa successivt. Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för ökad kunskap och erfarenhet genom arrangerade samlingar, utbildningar, seminarium och tävlingar. Vi satsar både på bredd- och Elit- verksamhet. Genom att få en tillräckligt bred bas har vi större möjlighet att finna och utveckla spets utövarna som har möjlighet att ta medaljer i internationella tävlingar och senare i mästerskapstävlingarna. Genom PR av dessa spetsutövare kan vi öka intresset och rekrytera nya medlemmar till basverksamheten. På detta sätt är både bas- och spets- verksamheten beroende av varandra och gynnar utvecklingen på ett positivt sätt. Intresset och deltagarantalet på våra svenska tävlingar har ökat under året vilket är glädjande på alla sätt. Största ökningen är inom vår relativt nya kategori TRY-Out där det finns möjlighet att testa att tävla inom Poomsae grenen. Vi har varit i kontakt med många klubbledare under året som nu också blivit intresserade av Poomsae som tävlingsgren och kommer att satsa på Poomsae verksamheten för sin klubb. Detta tycker vi inom kommittén är riktigt positivt och ett tecken på att vår satsning inom förbundet på Poomsae är på väg åt rätt håll. Höjdpunkten var årets SM i Borås där hela 164 deltagare anmält sig vilket var rekord för svensk Poomsae tävling. Kommittén har under året arbetat med följande områden. - Utbildningar för domare, instruktörer, ledare och utövare. - Genomförande av lokala tävlingar. - Genomförande av tre Svenska Poomsae cuper. - Genomförande av SM. - Deltagit på NM och VM. - Uttagning av Landslags- och talang-trupp. Poomsae kommittén har under verksamhetsårets bestått av följande personer. - Peter Malmberg, Ordförande/ Landslagsansvarig. - Yong Oh Cho, senior rådgivare, utbildning av domare. - Peter Nordin, domaransvarig och utbildning av domare. - Laban Frederiksen, tävlingsansvarig. - Michael Brännback, ledamot. Svenska Poomsae landslagets ledning har under verksamhetsåret bestått av följande personer. - Peter Malmberg Förbundskapten Regionansvarig landslagstränare väst - Michael Brännback Regionansvarig landslagstränare öst - Abtin Khoshnood Regionansvarig landslagstränare syd Poomsae domare Svensk domarrepresentation vid nationella Poomsae tävlingar 12/1, Nyårscupen. Yong Oh Cho, Laban Frederiksen, Peter Malmberg, Peter Nordin. 26/4, Nacka Poomsae Festival Carl-Johan Askelöf, Yong Oh Cho 27/9, Svenska Cupen 1. Michael Brännback, Yong Oh Cho, Laban Frederiksen, Martina Frederiksen, Peter Malmberg, Peter Nordin 4/10, Svenska Cupen 2. Kajsa Ahlgren, Michael Brännback, Laban Frederiksen, Martina Frederiksen, Gabriella Pantic. 15/11, Svenska Cupen 3. Michael Brännback, Laban Frederiksen, Martina Frederiksen, Abtin Khoshnood, Peter Malmberg, Peter Nordin. 6/12, SM. Rahel Azad, Lisa Blazquez Olsson, Michael Brännback, Laban Frederiksen, Martina Frederiksen, Abtin Khoshnood, Peter Malmberg 13

14 Svensk domarrepresentation vid internationella Poomsae tävlingar 15-16/2, German Open (A-klass) Peter Nordin 8/3, Helsingborg Open Laban Frederiksen, Martina Frederiksen, Abtin Khoshnood, Patric Sköld 5/4, Belgian Open (A-klass) Yong Oh Cho, Peter Nordin 26/4, Malmö Open Laban Frederiksen, Abtin Khoshnood, Peter Malmberg, Peter Nordin 10-11/5, Lomma Cup Kajsa Ahlgren, Laban Frederiksen, Martina Frederiksen, Abtin Khoshnood, Gabriella Pantic 17/5, Nordiska Mästerskapen Laban Frederiksen, Abtin Khoshnood 24/5, Danish Open (A-klass) Abtin Khoshnood, Peter Nordin 14-15/6, Austrian Open (A-klass) Abtin Khoshnood, Peter Nordin 6/9, Copenhagen Open Abtin Khoshnood Det kan ha förekommit fler internationella representationer då inbjudningar till tävlingar oftast är personliga och inte går genom poomsaekommittén. Utbildningar 13/9, Västerås Domarutbildning. Kursledare: Peter Nordin. Deltagare: Michael Brännback, Laban Frederiksen, Martina Frederiksen, Tevin Redvall, Linnéa Sundström. 30/9-4/10, Lowicz, Polen Domarutbildning IRRC. Deltagare: Peter Nordin Genomförda tävlingar Nedanstående tävlingar har kommittén varit med och arrangerat under året. Tävling Datum Deltagare Arrangör Deltagare vid 2 tävlingar samtidigt Nyårscupen 12/1 42 KSA Västerås HBG Open 8/3 35 Tian Dao Malmö Open 26/4 93 Po Eun Lomma Cup 10-11/5 98 Lomma TKD Sv. Cupen 1 27/9 48 Mudo Academy Mudo Open 27/9 47 Mudo Academy 95 Sv.Cupen 2 4/10 36 Tian Dao Krona Cup 4/10 43 Tian Dao 79 Sv.Cupen 3 15/11 59 Yoksa Vänersborg Nostalgi Cup 15/11 35 Yoksa Vänersborg 94 SM /12 81 VSTF Väst Sv. Cupen 6/12 83 VSTF

15 Rankingpoäng Elitserien Poomsae. Svensk Mästare i fetstil Klass Namn Förening Cup 1 Cup 2 Cup 3 SM Total ADV 11 Frida Roos Vimmerby Valdemar Tylstam Baekdusan Måns Dahlgren JSK Teodor Bimer JSK Elin Bökman KSH IF Jakop Wiberg Trosa ADV KAD F Tilde Johansson Haga Elin Andersson Haga Emma Wiberg Trosa Nicole Lindström Ängelholm Maja Kapusta Ängelholm ADV KAD M Simon Gustavsson Haga Oliver Österlund Trosa Gustav Axelsson Trosa Simon Hofvander Trosa Erik Bökman KSH IF Oscar Stenfelt Vimmerby ADV JUN F Sara Avdija GAK Emma Olsson Baekdusan Izabella Valter Ängelholm Jennifer Viljakainen Kumgang ADV JUN M Tevin Redvall Wettern ADV-30 F Sumeija Duric Haga Eleonor Johansson Yoksa Earn Chantahan Eskilstuna ADV-30 M Martin Eriksson I3 Sport C Simon Åback Ängelholm ADV-40 F Elena Söderberg JSK ADV-40 M Mattias Holmqvist Wettern ADV-50 F Katrin Engvers Rumlaborg Annethe Bäckström Kumgang ADV PAR KAD T.Johansson / S.Gustavsson Haga E.Wiberg / G.Axelsson Trosa ADV PAR-30 Z.Aslakhanov / S. Duric Haga ADV LAG KAD M O.Österlund / S. Hofvander / G.Axelsson Trosa ELITE-11 M Fredrik Ekenman T.Academy ELITE KAD F Alicia Brännback KSA Västerås Emma Sjöberg Haga Ziyu Janice Jin T. Academy Nora Hahr T. Academy

16 ELITE KAD M Richard Coltelius Baekdusan Kevin Kumlin Yoksa Gustav Rollfeldt JSK Gustav Alsenhed Vimmerby ELITE JUN F Victoria Lim Falk T. Academy ELITE JUN M Isak Björk JSK David Alsenhed Vimmerby Isak Olsson Samurang William Nylind T. Academy ELITE-30 F Johanna Lim Falk T. Academy Joanna Warnestad Samurang Emely Fransson JSK Rebecka Chiu T. Academy Linnea Ruiz Mutikainen KSH IF ELITE-30 M Hannes Nilsson T. Academy Zauer Aslakhanov Haga Jonas Jonsson Filipstad Dennis Bengtsson Yoksa ELITE-40 F Lisa B Olsson Yoksa Katherine Wong FTK ELITE-40 M Michael Brännback KSA Västerås Roger Milde Yoksa Patric Sköld Vimmerby Johan Persson Borås TKD C Mikael Staubhaar I3 Sport C ELITE-50 F Lotta Dahlqvist Baekdusan ELITE-50 M Ji-Pyo Lim T.Academy David Jansson Haga Robert Baldinger Grästorp Ulf Rylander Kumgang Mario Clementi T.Academy ELITE-60 F Josef Chiu Rumlaborg Laban Frederiksen Wettern ELITE PAR-14 A.Brännback / R. Coltelius Baekdusan N.Hahr / F. Palmqvist T.Academy ELITE PAR JUN V. Lim Falk / W. Nylind T. Academy ELITE PAR-30 R. Chiu/H. Nilsson T. Academy ELITE PAR+30 L. Dahlqvist / J. Chiu Baekdusan ELITE LAG-30F K.Wong/M.Brännback KSA Väst L. Olsson / R.Milde Yoksa J.Lim Falk / R.Chiu / L. Ruiz Mutikainen T.Academy ELITE LAG+30M J.Chiu / U.Rylander / R.Milde Yoksa J-P- Lim / M.Brännback / R. Baldinger Grästorp P.Rollfeldt / M.Brännback / P.Sköld KSA Västerås

17 FÖRENINGSRANKING 2014 Symbolerna vid placering visar ändring sedan raking efter Cupen 3, 2014 = föreningen har stigit i rankingen - = föreningen har samma ranking possition = föreningen har sjunkt i rankingen Placering Förening Cupen 1 Cupen 2 Cupen 3 SM Total Placering innan SM 1 Team Academy Haga Baekdusan KSA Västerås Yoksa Trosa JSK Rumlaborg Wettern Vimmerby Samurang Kumgang GAK I3 Sport C Grästorp Ängelholm Eskilstuna FTK Borås TKD C Filipstad KSH IF Special utnämningar Cupen 1 Bästa Minior / Kad Female Frida Roos (Vimmerby) Bäste Minior / Kad Male Richard Coltelius (Baekdusan) Bästa Junior / Senior Female Joanna Warnestad (Samurang) Bäste Junior / Senior Male Michael Brännback (KSA Västerås) 1ª Bästa Klubb Cupen 1 Team Academy 2ª Bästa Klubb Cupen 1 KSA Västerås 3ª Bästa Klubb Cupen 1 JSK Special utnämningar Cupen 2 1ª Bästa Klubb Cupen 2 Haga 2ª Bästa Klubb Cupen 2 KSA Västerås 3ª Bästa Klubb Cupen 2 JSK 17

18 Special utnämningar Cupen 3 1ª Bästa Klubb Cupen 3 Haga 2ª Bästa Klubb Cupen 3 Yoksa 3ª Bästa Klubb Cupen 3 KSA Västerås Specialutnäningar SM 2014 Bästa Poomsae Domare Bästa Hejarklack Haga Abtin Khoshnood 1ª Bästa Klubb SM 2014 Team Academy 2ª Bästa Klubb SM 2014 Haga 3ª Bästa Klubb SM 2014 Baekdusan Läger I januari var medlemmar ur det svenska Poomsaelandslaget och domarkåren på ett fyradagars träningsläger under ledning av den flerfaldige världsmästaren respektive världsmästarinnan Master Jeong Cheol Kim och Laura Kim Kim i Alicante, Spanien. Under påskveckan, mellan den 14/4 21/4, var det dags för en uppföljning. Förutom Abtin, Lotta, Josef, Katherine och Joanna deltog också Rebecka och Hannes denna gång. Träningslägret pågick i fyra dagar och under de övriga dagarna fördjupade deltagarna sig i de kunskaper de fått. Fr.v, Rebecca Chiu, Lotta Dahlqvist, Katherine Wong, Världsmästare Laura Kim, Joanna Warnestad, Världsmästare Cheol Kim, Abtin Khoshnood, Hannes Nilsson och Josef Chiu. Landslaget Svenska Poomsae landslaget har haft i genomsnitt en gemensam samling varannan månad och en regionssamling varannan månad under året för att utveckla våra landslagsspelare. Uttagningar har genomförts inför NM och VM och spelarna har på egen hand och ofta gemensamt i truppen tävlat internationellt i första hand på A- klass tävlingar för att få ökat motstånd och erfarenhet. Landslagspool 2014 Följande spelare har varit uttagna till landslagspoolen Micaela Melker, Team Academy, Alicia Brännback, KSA, Kevin Kumlin, Vänersborg TKD Klubb Yoksa Alfred Nodby, Team Academy, Johanna Lim Falk, Team Academy, Linnea Ruiz, KSH, Isak Olsson, Samurang William Nylind, Team Academy,Joanna Warnestad, Samurang, Rebecka Chiu, Rumlaborg, Hannes Nilsson, GAK Zaur Aslakhanov, Haga, Katherine Wong, Fryshyset, Lisa Olsson, Vänersborg TKD Klubb Yoksa, 18

19 Michael Brännback, KSA, Edgard George, KSH, Lotta Dahlqvist, Baekdusan, David Jansson, Haga Christer Nodby, Team Academy, Josef Chiu, Rumlaborg, Laban Frederiksen, Wettern Talangpool 2014 Följande spelare har varit uttagna till talangpoolen Tevin Redvall, Wettern, Frida Sjölin, Baekdusan, Midde Näregård, Haga, Christoffer Wisberg, Wettern Martina Frederiksen, Wettern, Sumejja Duric, Haga, Martin Eriksson, I3 Sportcenter, Robert Baldinger, Grästorp Rickard Coltelius, GAK, Victoria Lim Falk, Team Academy, Diana Frederiksen, KSH, Emely Fransson, JSK Jenny Larsson, JSK, Caroline Larsson, JSK, Gustav Rollfeldt, JSK, Jonas Jonsson, Filipstad Internationella tävlingar Sex svenska medaljer i Serbia Open, två guld, två silver och två brons blev resultatet för den svenska Poomsaelandslaget insats i A-klass tävlingen i Belgrad, Serbien. Tre representanter, Josef Chiu, Lotta Dahlqvist och Rickard Contelius, från poomsaelandslaget deltog på Serbien Open i Belgrad. Tillsammans tog de hem hela 6 medaljer. Rickard tog en individuell brons och tillsammans med danska landslagstjejen, Laerke Kamp Pedersen, tog de guld i kadettklassen i par. Silver individuellt och brons i par med Lotta blev det för Josef. Förutom brons i par tog Lotta även silver individuellt och guld i team tillsammans med Niina Virtala från Finland och Erika Zimmermann från Österrike. Fr.v. Lotta Dahlqvist, Josef Chiu och Rickard Coltelius. NM på Island Den 17 maj avgjordes Nordiska Mästerskapen i Keflavik på Island där Svenska Taekwondoförbundet representerades av både kamp- och Poomsaelandslaget. Poomsaelandslaget tog hem hela 17 medaljer genom sina duktiga spelare och dess ledare och coacher. Även på domarsidan var Sverige representerade genom Poomsae domarna Abtin Khoshnood och Laban Frederiksen. Individuella klasser: Michaela Melcher, brons, Alicia Brännback, 4.e plats, Kevin Kumlin, guld, Richard, Colteus, brons Alfred Nodby, 5.e plats, Victoria Lim Falk, 4.e plats, Isak Olsson, silver, Johanna Lim Falk, brons Joanna Warnestad, silver, Rebecca Chiu, 5.e plats, Linne Ruiz Mutikainen, 7.e plats, Hannes Nilsson, silver Lisa Blazques Olsson, silver, Michael Brännback, brons, Lotta Dahlqvist, silver, Josef Chiu, guld Laban Frederiksen, 5.e plats 19

20 Par klasser: Alicia Brännback/ Alfred Nodby, guld, Hannes Nilsson/Rebecca Chiu, silver, Victoria Lim Falk/ Isak Olsson, silver Lisa Blazques Olsson, Michael Brännback, brons, Lotta Dahlqvist/ Josef Chiu, 4.e plats Team klasser Hannes Nilsson/Josef Chiu/ Michael Brännback, guld, Johanna Lim Falk/Joanna Warnestad/Rebecca Chiu, guld VM, Aguascalientes Mexico Efter genomförd vårsäsong har landslagsledningen tagit ut ett VM-lag att representera Sverige under 9th WTF World Taekwondo Poomsae Championships I Mexico under hösten Laget presterade bra under mästerskapen, men konkurrensen var naturligtvis tuff, vilket man kan förvänta sig av ett världsmästerskap. Uttagna till 9:e Poomsae VM som arrangerades i Mexico var Lotta Dahlqvist, Josef Chiu, Joanna Warnestad, Katherine Wong och Kevin Kumlin samt Förbundskapten Peter Malmberg. - Kevin Kumlin, 22.e plats. - Joanna Warnestad, 20.e plats - Katherine Wong, 14.e plats - Lotta Dahlqvist, 10.e plats - Josef Chiu, 11.e plats Fr.v. Peter Malmberg, Josef Chiu, Joanna Warnestad, Katherine Wong, Lotta Dahlqvist och Kevin Kumlin. Med sportsliga hälsningar Ordförande Poomsae kommittén Peter Malmberg, 20