VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll... Sid 2 Förbundet, verksamheten Ordförande har ordet... Sid 3 Historik... Sid 5 Organisation / Styrelse... Sid 5 Organisationsledning... Sid 6 Förbundets kansli... Sid 7 Föreningar, medlemmar... Sid 7 Folksam skadestatistik... Sid 8 Dangraderingar... Sid 8 Utbildningar... Sid 9 Hapkidokommittén... Sid 10 Poomsae... Sid 13 Landslag Kamp... Sid 21 Rankinglista Sid 24 Svenska Taekwondoförbundets ITF-Sektion... Sid 27 Styrelse... Sid 27 Graderingar... Sid 27 Utbildningar... Sid 28 Mästerskap... Sid 29 Årsredovisning Årsredovisning Sid 31 Förvaltningsberättelse... Sid 32 Resultaträkning... Sid 34 Balansräkning... Sid 35 Tilläggsupplysningar... Sid 36 Revisionsberättelse... Sid 36 2

3 Ordförande har ordet Det nya året Gemensamt måste vi ta ut en ny kompassriktning! Jag skulle vilja blicka tillbaka lite på året som varit men framförallt titta framåt på vad som väntar under Efter diverse olika avhopp och egen sjukdom i somras fick jag i all hast ta över som ordförande den 2 oktober 2014(knappt 4 månader till dagens datum) och arbetet har sedan dess till stor del varit uppdelat i två delar - en reflekterande och en planerande del. För mig har det varit viktigt att (förutom att ta tag i de akuta problem som uppstått under tiden), att verkligen sätta mig in i, hur förbundets verksamhet fungerar i praktiken. Utifrån frågeställningar som: - Svenska Taekwondoförbundet och dess syfte? - Förbundets övergripande mål? - Nuvarande organisation? - Hur fungerar det inom vårt förbund idag? - Hur vill vi ha det i förbundet? Den senaste tidens händelser visar hur sårbara vi är i dag som förbund. Det visar även den utredningen som styrelsen beslutade om, att förbundet behöver kvalitetssäkra verksamheten genom att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet genom att införa ett ledningssystem. Kortfattat beskrivet, ordning och reda. Första steget är att definiera nya mål genom att konkretisera arbetet utifrån; behov, krav och utmaningar som finns, samt vilka svårigheter vi kan möta i framtiden. - Det är av yttersta vikt att vi kommunicerar med varandra om det aktuella läget vad avser Svensk Taekwondo s framtid! Gemensamt måste vi ta ut en ny kompassriktning med tydliga mål och sjösätta detta i praktiken genom en konkret plan för att uppnå dessa mål som vi gemensamt kommit överens om. Och här vill jag skapa förutsättningar för dessa mötesplatser där vi som medlemmar i vårt förbund träffas och utbyter tankar och idéer. Förbundet blir vad vi gör det till! Tävlings- och Landslagsverksamheten En annan het potatis som jag kunnat utläsa på de senaste årens protokoll och diverse disciplinanmälningar, är landslagsverksamheten. På det senaste styrelsemötet diskuterades situationen idag och framtida strategier för både tävlingar och landslagsverksamheten. Mycket synpunkter har kommit in från olika håll och här vill Jag särskilt påtala vikten av en långsiktig planering, med löpande utvärderingar för att skapa internationell erfarenhet och vidareutveckling av lovande talanger inför framtiden. - Att hålla drömmen levande om att få representera sitt land och bli svensk, nordisk, europeisk, världs- eller OS-mästare. Förbundet måste ha en egen satsning (inkl. ekonomi) som ansvarar för att utveckla och genomföra satsningar på olika nivåer. Sveriges Olympiska kommitté(sok) och RF s elitstöd kan ju självklart bidra till, som ett tillägg, att förstärka förbundets egna satsningar och resurser med olika typer av stöd i ett långsiktigt samarbete. Men det måste vara förbundet som leder och utvecklar satsningen med tydliga regler, krav och mål. Framförallt måste det vara enkelt att förstå, vad man som aktiv, behöver och måste göra för att representera Sverige i tävlingssammanhang. Förbundet måste skapa förutsättningar för medlemmar i en landslagstrupp att få möjlighet att prövas, testas och få erfarenhet på den internationella arenan och matchas mot det slutgiltiga landslaget baserat på resultat och prestation. Samtidigt som utövaren bakom dig nosar och vill ha platsen. Det måste finnas en konkurrens om platsen. Konkurrens är bra! Den röda tråden i landslagsverksamheten måste bygga på 3 byggstenar; Gemensam dialog, planering och samspel. Under februari månad har jag som målsättning att bjuda in till en tränar konferens för att tillsammans med föreningar runt om i vårt avlånga land gemensamt diskutera fram - Hur vi vill att det skall fungera?, både på kort och lång sikt. En dialog med alla inblandade parter kommer därför att föras på olika nivåer. Som Ordförande i förbundet? Vad innebär det? Kortfattat kan man beskriva mitt uppdrag/ansvar som ordförande är att: - Leda styrelsens arbete - svara för förbundets representation och - hålla förbundets mål levande för medlemmarna. 3

4 Som ordförande är Jag en i laget. Men jag tillsammans med styrelsen kan inte göra allt själva. Det är alla vi tillsammans inom förbundet som måste ta ett ansvar för svensk Taekwondo med målsättningen att bygga upp arbetet kring gemensamma mål, och se till att vi skapar en miljö i förbundet där vi samverkar. Därför är det, tänker jag, viktigt att vi satsar resurser där verksamheten bedrivs. På den lokala nivån, ute i distrikten. På förbundsnivå handlar det om att upprätta nationella riktlinjer och skapa förutsättningar som kan utföras lokalt! Vidare är det viktigt att representanter från våra distrikt är delaktiga på olika styrelsemöten och träffar. För att gemensamt arbeta fram olika förutsättningar i våra distrikt utifrån behov, krav och utmaningar som finns. Min förhoppning är att 2015 blir ett år med fokus på hur vi kan utveckla och göra svensk Taekwondo till ett bättre förbund för alla som är medlemmar. Ett år som handlar om hur vi kan stärka förbundet, i stället för splittring, diskussioner om politikens former och Individer som bygger en plattform för sin egna framtida internationella karriär. Vi måste se till vad som är bäst för svensk taekwondo och möta vårt förbunds utmaningar med reformer och handlingskraft. Det är så vi gemensamt tar ansvar för att bygga ett demokratiskt och starkare Taekwondo förbund. Tankar, funderingar, idéer? Tveka inte ta kontakt! Med vänlig hälsning, Emir Empa Dizdarevic 4

5 Historik TAEKWONDO är namnet på ett självförsvarssystem som under ca 60 år förädlats till en kampsport. Den har sin tradition i den tidiga Koreanska historien och förlorar sig i töcknet i den 2000-åriga fragmentariska dokumentationen. Kännetecknet för TAEKWONDO är den stora variation varigenom man använder sina fötter som verktyg i kamp. Alla rörelser är ursprungligen uppbyggda i en defensiv anda då man sedan urminnes tider som underordnad i det feodala samhället förbjöds vapeninnehav men på något sätt ändå tvingades att freda sig mot övervåld. Kampen mot övermakten medförde att den hårda träningen för att obeväpnad kunna möta väpnade styrkor förbättrade hälsa, välbefinnande och den själsliga balansen hos underklassen i dåtidens Korea. Ur denna historiska grund har TAEKWONDO utvecklats till en modern kampsport som ger utövaren självförtroende och gör honom samtidigt generösare vid mötet med svagare individer. Efter lång träning kommer känslan av anspråkslöshet då man inser att man klarar av att bemästra konfliktfyllda situationer. Anspråkslöshet och generositet är fundamentala delar av självförtroendet som alla bär inom sig och förbättrar i samband med kontinuerlig träning. Ordet Taekwondo är uppbyggt av tre ord. TAE, KWON och DO. TAE betyder fot. KWON betyder hand. DO är vägen att med inlevelse, koncentration och mental balans agera. I Taekwondo betyder det att fysiskt och med maximal mental kraft använda foten och handen i kamp och i självförsvar. Hur tävlar man? Tävling delas i två discipliner. KAMP (Kyorogi) och MÖNSTER (Poomsae). Kamp (Kyorogi) Kamp utförs mot en motståndare på en kampyta som är begränsad till 8 x 8 meter. För seniorer - 16 år och uppåt - gäller 8 viktklasser vardera för damer och herrar och för juniorer 14 till 18 år - gäller 10 viktklasser för damer och herrar vardera. Numera har tillkommit VM vid sidan av EM även för kadetter i åldrarna år som är indelade i 10 herr respektive 10 damklasser. De Olympiska viktklasserna är 4 för herrar respektive damer. Effektiv matchtid är 3 ronder x 2 min med pausvila på 1 minut mellan ronderna för seniorer och juniorer. I kadett-tävlingar gäller 1,5 minut i rondtid med 1 minuts pausvila mellan ronderna. Det gäller att under rigorösa regler skaffa sig poäng genom kontrollerade slag och sparkar på tillåtna träffytor. Poänggivande områden skall vara täckta med godkända skydd i form av västar och huvudskydd som numera är försedda med sensorer för automatisk registrering av sparkar - kalibrerade efter de olika viktklasserna. Attack med händer mot huvud är förbjudet. Matchdomaren har att övervaka att match genomförs efter noggrant fastställda kampregler. 3 kantdomare assisterar matchdomaren att följa gällande regelverk. Oavgjort resultat efter 3 ronder medför en adderad fjärde rond där segraren utses via Golden Point. Matchadministratörer vid ett separat bord övervakar att gällande tidsramar följs och att elektroniken fungerar korrekt via ett datoriserat system under pågående match. Mönster (Poomsae) Ett mönster är inövad slag, blockering och sparkserie som skall följa ett förutbestämt rörelseschema. Tävlingar genomförs individuellt eller i fastställda kombinationer eller lag på motsvarande yta som kamptävling. En jury utser via poängbedömning segraren som är den tävlande som i sitt utförande avvikit minst från det av arrangör eller juryn fastställda mönstret (poomsae) för tävlingen. Vid svenska tävlingar används 5 alternativt 3 domare som poängsätter utförandet av ett mönster. Organisation/Styrelse Svenska Taekwondoförbundet bildades den 30/ Ansökan om medlemskap till Sveriges Riksidrottsförbund överlämnades den 20/ och valdes in av Riksidrottsmötet den 24/ som Specialidrottsförbund nr 68. Svenska Taekwondoförbundet, har till uppgift att administrera och främja den koreanska idrotten Taekwondo samt försvarskonsten Hapkido i Sverige. Förbundet är såsom specialförbund (SF) anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund RF, vars stadgar och bestämmelser utgör grunden för Förbundets verksamhet. Taekwondo är en Olympisk Idrott och förbundet är också medlem i Sveriges Olympiska Kommitté. Förbundet består av de föreningar som upptagits som medlemmar i Förbundet. Dessa föreningar är regionalt organiserade i 4 Taekwondo Region Förbund, TRF, vilka är Norrländska Taekwondoförbundet, Östsvenska Taekwondoförbundet, Västsvenska Taekwondoförbundet, Södra Taekwondoförbundet. Förbundets verksamhet regleras genom stadgar samt övriga bestämmelser, fastställda av Förbundsmöte eller dess bestämmande av Förbundsstyrelsen eller av Förbundsmötet utsett organ. Förbundets verksamhet omfattas för närvarande av Taekwondo, med en ITF sektion samt en kommitté för Hapkido. Förbundets tävlingsverksamhet är granskad och godkänd av Kamsportdelegationen med ett generellt tillstånd med knockout som vinstgivande moment för den Olympiska grenen i tävlingar för seniorer och juniorer. Förbundets verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december. Svenska Taekwondoförbundets styrelse har det övergripande ansvaret för verksamheten. Löpande ärenden har administrerats av förbundsstyrelsen, kansliet och ansvariga enheter inom respektive område. 5

6 Organisationsledning Styrelse 2014 Ordförande: Chakir Chelbat t.o.m Rebecca Chentinell Emir Dizdarevic Vice Ordförande: Rebecca Chentinell t.o.m Emir Dizdarevic Kassör: Sammi Kaidi Sekreterare: Rebecca Chentinell t.o.m Emir Dizdarevic t.o.m Ledamöter: Brousk Saleh Jonas Sjöström Robert Andersson (ITF) Patrick Karlsson fr.o.m Suppleanter: Mimmi Oskarsson Patrick Karlsson t.o.m Christel Berg t.o.m Revisorer: Aukt. revisor: Ulrika Granholm- Dahl Öhrlings PriceWaterhouse Coopers Revisorsuppleant: Johan Rönnkvist Öhrlings PriceWaterhouse Coopers Region Norr Ordförande: Niklas Andersson Region Öst Ordförande: Yong Oh-Cho Region Syd Ordförande: Christian Woxell Region Väst Ordförande: Finn Frederiksen Aktiva på styrelsemöten under Valberedning Ordförande: T. S Rodriguez Segura Ledamöter: Nikita Glasnovic Reza Abrishami Ekonomi: RF Ekonomi Idrottens Hus Stockholm Kommittéer/Samordnare Domarkommittén Nationell Samordnare: Reza Abrishami Samordnare Norr: Fanny Bygdén Samordnare Syd: Anders Berg Samordnare Väst: Asghar Nazari Hapkidokommittén Ordförande: Dick Skantz Ansvarig Region Norr: Rikard Larsson Ansvarig Region Öst: Pierre Sundin Ansvarig Region Väst: Jonas Andersson Ansvarig Region Syd: Ronny Lemvall Utbildningskommittén/Idrottslyftsansvarig Arto Ala-Häivälä Poomsae Sammankallande: Assisterande: Peter Malmberg Yong Oh-Cho Peter Nordin Elitansvariga/ledning SOK:s satsning Olympisk Head Coach: Markus Kohloeffel Olympisk koordinator: Johan Berg Landslagen Samordnare: Johan Berg Medlemskap i Internationella Förbund: World Taekwondo Federation (WTF) European Taekwondo Union (ETU) International Taekwondo Federation (ITF) 6

7 Förbundets Kansli Taekwondoförbundets kansli har haft sitt säte i Nyköping under följande adress: Svenska Taekwondoförbundet Västra Storgatan Nyköping Tel: E-post: Hemsida: Kansliet har administrerats av en anställd, Ferenc Böö, under tjänstebeteckningen Generalsekreterare som även är Hedersordförande i Svenska Taekwondoförbundet, ledamot i Europeiska Taekwondounionen, ETU. Kansliet har under 2014 administrerat det löpande arbetet. Arbetet har också medfört att även agera som förbundets ansikte och kontakt i framför allt nationella sammanhang mot våra myndigheter, enskilda och andra organisationer. Kansliet har under året stadgemässigt fört och uppdaterat register, handlagt Dan-certifikat, administrerat inval, samt ansvarat för korrespondensen nationellt såväl som internationellt via e-post, telefon samt ordinarie post. Webbshop har varit i bruk varifrån bl.a. Gup-certifikat och Taekwondopass administrerats. Föreningar / Medlemmar Under 2014 var 179 föreningar anslutna till förbundet av vilka 143 föreningar hade inrapporterade medlemmar fördelade på 9701 WTF-föreningar och 3752 ITF-föreningar. 36 föreningar hade inte rapporterat sin medlemsstatistik under året. 4 nya föreningar valdes under året in i Svenska Taekwondoförbundet. 8 föreningar begärde utträde. Fördelningen av föreningar i Regionerna har sett ut på följande sätt. Region Norr hade 12 föreningar, Region Syd hade 54 föreningar, Region Väst hade 57 föreningar samt Region Öst hade 56 föreningar. 7

8 Folksam / Skadestatistik 2014 Totala antalet rapporterade skador i vår verksamhet under 2014 var 51 st. En ökning med 19 st från föregående år. 33 män och 18 kvinnor hade skadat sig. Arm inkl. handskador samt knäskador låg 2014 i topp där av 17 rapporterade handskador 10 gällde fingrar och av 14 knäskador gällde 7 främre korsband 5 knäskål och knäskålssenor. Dangraderingar 2014 har 176 Dan (svartbälte)- graderingar administrerats av kansliet. Nedan visas levererade Dancertifikat till våra medlemmar. 111 nya svartbälten tillkom under året. 8

9 Utbildningar Under 2013 övergick förbundet till ett nytt system när det gäller utbildningar där man delar in allt i tre nivåer, A, B och C. För att göra det lättare för alla föreningar så samlar man på sig utbildningar i sina SISUdistrikt/regioner för att sedan skicka in intyg till förbundet. Under 2014 certifierades följande antal per nivå: A-nivå: 7 st, B-nivå: 5 st, C-nivå: 2 st Sport Campus Sweden Ansvarig från Svenska Taekwondoförbundet: Arto Ala-Häivälä År 2014 sökte ytterligare en Taekwondoutövare in till Sport Campus Sweden vilket gör att förbundet nu har tre utövare med i programmet: Uno Sahnli Fryshusets Taekwondoklubb Mirja-Karin Pettai Södermalms Taekwon-Do Klubb Faiz Hamed REI Kampsport Idrottslyftet År 2014 Ansökningstiden för Idrottslyftets 2013 år var mellan 1-30 januari. Totalt sökte 51 föreningar bidrag för olika projekt varav 41 st beviljades. Gruppen som utarbetade förslag på fördelning bestod av Arto Ala-Häivälä Utbildningsansvarig och Ferenc Böö Generalsekreterare och därefter godkändes fördelningen enhälligt av styrelsen. Föreningar som erhållit idrottslyftsmedel för År 2014: Toigye Taekwondo Club Sjöbo Toigye Taekwondo Club Göteborg Toigye Taekwondo Club Malmö Landskrona Taekwondo Elit-Akademi IF Chung-Sim Taekwondo Klubb Chae Taekwondoklubb Rumlaborg Team East Taekwondo Klubb Kalmar Team East Taekwondo Klubb Öland Olympia Taekwondo Club Helsingborg IF Gripen Taekwon-do Bohus Taekwon-Do Klubb Föreningen Borås Taekwondo Center Lindome Taekwon-do Klubb Helsingborgs Kampsportsklubb Telge Kampsport Klubb IF Gnesta Taekwon-do Eklanda Taekwon-Do Club Skövde Taekwon-Do Club Sport Taekwondo IF Lidingö Taekwon-Do Klubb S 1 Taekwondo IF Tae Kwondo Föreningen Jeong Shim Kwan Fryshusets Taekwondo Klubb Ängelsholms Taekwondoklubb Chrisan WTF Taekwondo Klubb Föreningen Kampsportsakademin Västerås Särö Taekwon-do Förening Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm KFUK-KFUM Malmö Taekwondoklubb Kumgang Taekwondo-Klubb Trollhättan Gymnastik o Atletklubb Enighet Fighter taekwon-do Club Mariestad Taekwondo Klubb Kim Taekwondo Klubb Billdal Taekwon-do Förening Wettern Taekwondo Förening Wemmenhögs Budoförening Östermalms Hapkido TDK Jönköping Taekwon-do Klubb ITF Rei Botkyrka Kampsportcenter Toigye Taekwondo Club Höör Arto Ala-Häivälä Utbildningsansvarig 9

10 Hapkidokommittén Hapkidokommittén Kommittén hade under 2014 följande sammansättning Ordförande: Dick Skantz Ledamot/Regionansvarig Norr: Rikard Larsson Ledamot/Regionansvarig Öst: Pierre Sundin Ledamot/Regionansvarig Väst: Jonas Andersson Ledamot/Regionansvarig Syd: Mattias Karlsson Kommittén genomförde under året två fysiska möten och 5 telefonmöten. Tävlingsverksamhet I maj genomfördes Nordic Hapkido Cup 2014 i Skellefteå. Den internationella tävlingen lockade deltagare från våra klubbar i Sverige, Finland, Spanien, Tyskland och Storbritannien. Grandmaster Scott Seo, General Secretary för Hanminjok Hapkido Association övervakade tävlingen som supervisor. Många av våra svenska utövare gjorde bra resultat i stark internationell konkurrens. Alla, tävlande, domare och funktionärer, som deltog på tävlingen var överens om att evenemangen har varit ett viktigt steg för utvecklingen av Hapkido i Sverige och Europa. Efter flera års visioner och arbete och nu två genomförda evenemang kan vi stolta konstatera att vi satt ribban för hur Hapkidotävling i Norden ska arrangeras på ett högklassigt och seriöst sätt. Efter svartbältesträning och domargenomgång i samband med Nordic Hapkido Cup

11 Action på Nordic Hapkido Cup 2014 I november deltog ett lag från Soo Shim Hapkido med stor framgång på 4:e Copa de la Asociacion Hanminjok Hapkido España (Spanish Hanminjok Hapkido Championship). Deltagandet var helt självfinansierat. Samtliga utövare i laget tog hem medaljer i flera grenar och visade än en gång att vi har haft en bra teknisk utveckling och fortsätter göra framsteg i svensk Hapkido. Grattis till Emil Gustafsson, Ottilia Wikström, Hedvig Palmberg och Hanna Bengtsson samt coach Rikard Larsson som tillsammans tog en mängd medaljer vid 4a Copa de la Asociacion Hanminjok Hapkido España i Murcia, Spanien. Tränings- och lägerverksamhet Året började med domarutbildning i Stockholm med Master Lee, representant för Hanminjok Hapkido Association i Spanien. Utbildningen genomfördes parallellt med ett träningsläger där fokus låg på tävlingsteknik för Hapkido. I samband med Nordic Hapkido Cup 2014 genomfördes ett träningsläger med Grandmaster Scott Seo från Sydkorea, General Secretary och tekniskt ansvarig för Hanminjok Hapkido Association. GM Seo gick igenom allt 11

12 från grundläggande teknik till avancerade träningskoncept. Rikard Larsson, ansvarig för Region Norr deltog under våren i World Kido Federation/ Hanminjok Hapkido Assosiations Members Summit and Master Training i San Fransisco. Förutom värdefull teknisk och teoretisk träning samt möten med världsförbundets president/ordförande GM In Sun Seo knöts också många viktiga kontakter med förbundsrepresentanter från olika delar av världen. Våra regionsansvariga har deltagit och medverkat på diverse läger runt om i landet och världen. Bland annat deltog tre av kommitténs medlemmar som instruktörer på ett Hapkidoläger i region väst under hösten, som värd stod Wetterns TKD. Kommittén ser gärna ett utökat samarbete med eventuella Taekwondo klubbar i förbundet som är nyfikna på Hapkido. Graderingar och förordnaden. Ordförande Dick Skantz blev under året utsedd till chefsinstruktör för Jung Ki Kwan i Europa. Positionen annonserades av GM Lim Hyun Soo under ett träningsläger i Holland. Under året har ett antal dangraderingar genomförts, bl a på en samling i Skellefteå där 10 utövare från olika delar av landet klarade sina test och tilldelades nya grader. Att vi ser en ny generation utövare som når högre grader är något vi i kommittén gläds över och som vi hoppas bådar gott för framtiden. Dangradering i Skellefteå, augusti 2014 Sammanfattningsvis så har det varit ett väldigt händelserikt år med olika typer av verksamhet. Utvecklingen av Hapkido i Sverige rör sig så sakta framåt och nu blickar vi frammåt mot ett nytt händelsrikt år med ytterligare nya framsteg. Dick Skantz Ordförande Hapkidokommittén 12

13 Poomsae Poomsae Kommitténs arbete och ändamål har varit att för våra klubbar och medlemmar öka intresset, höja statusen och påvisa möjligheterna med Svensk Poomsae. Vår ambition är att arbeta fokuserat och långsiktigt inom våra prioriterade områden för att få verksamheten att växa successivt. Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för ökad kunskap och erfarenhet genom arrangerade samlingar, utbildningar, seminarium och tävlingar. Vi satsar både på bredd- och Elit- verksamhet. Genom att få en tillräckligt bred bas har vi större möjlighet att finna och utveckla spets utövarna som har möjlighet att ta medaljer i internationella tävlingar och senare i mästerskapstävlingarna. Genom PR av dessa spetsutövare kan vi öka intresset och rekrytera nya medlemmar till basverksamheten. På detta sätt är både bas- och spets- verksamheten beroende av varandra och gynnar utvecklingen på ett positivt sätt. Intresset och deltagarantalet på våra svenska tävlingar har ökat under året vilket är glädjande på alla sätt. Största ökningen är inom vår relativt nya kategori TRY-Out där det finns möjlighet att testa att tävla inom Poomsae grenen. Vi har varit i kontakt med många klubbledare under året som nu också blivit intresserade av Poomsae som tävlingsgren och kommer att satsa på Poomsae verksamheten för sin klubb. Detta tycker vi inom kommittén är riktigt positivt och ett tecken på att vår satsning inom förbundet på Poomsae är på väg åt rätt håll. Höjdpunkten var årets SM i Borås där hela 164 deltagare anmält sig vilket var rekord för svensk Poomsae tävling. Kommittén har under året arbetat med följande områden. - Utbildningar för domare, instruktörer, ledare och utövare. - Genomförande av lokala tävlingar. - Genomförande av tre Svenska Poomsae cuper. - Genomförande av SM. - Deltagit på NM och VM. - Uttagning av Landslags- och talang-trupp. Poomsae kommittén har under verksamhetsårets bestått av följande personer. - Peter Malmberg, Ordförande/ Landslagsansvarig. - Yong Oh Cho, senior rådgivare, utbildning av domare. - Peter Nordin, domaransvarig och utbildning av domare. - Laban Frederiksen, tävlingsansvarig. - Michael Brännback, ledamot. Svenska Poomsae landslagets ledning har under verksamhetsåret bestått av följande personer. - Peter Malmberg Förbundskapten Regionansvarig landslagstränare väst - Michael Brännback Regionansvarig landslagstränare öst - Abtin Khoshnood Regionansvarig landslagstränare syd Poomsae domare Svensk domarrepresentation vid nationella Poomsae tävlingar 12/1, Nyårscupen. Yong Oh Cho, Laban Frederiksen, Peter Malmberg, Peter Nordin. 26/4, Nacka Poomsae Festival Carl-Johan Askelöf, Yong Oh Cho 27/9, Svenska Cupen 1. Michael Brännback, Yong Oh Cho, Laban Frederiksen, Martina Frederiksen, Peter Malmberg, Peter Nordin 4/10, Svenska Cupen 2. Kajsa Ahlgren, Michael Brännback, Laban Frederiksen, Martina Frederiksen, Gabriella Pantic. 15/11, Svenska Cupen 3. Michael Brännback, Laban Frederiksen, Martina Frederiksen, Abtin Khoshnood, Peter Malmberg, Peter Nordin. 6/12, SM. Rahel Azad, Lisa Blazquez Olsson, Michael Brännback, Laban Frederiksen, Martina Frederiksen, Abtin Khoshnood, Peter Malmberg 13

14 Svensk domarrepresentation vid internationella Poomsae tävlingar 15-16/2, German Open (A-klass) Peter Nordin 8/3, Helsingborg Open Laban Frederiksen, Martina Frederiksen, Abtin Khoshnood, Patric Sköld 5/4, Belgian Open (A-klass) Yong Oh Cho, Peter Nordin 26/4, Malmö Open Laban Frederiksen, Abtin Khoshnood, Peter Malmberg, Peter Nordin 10-11/5, Lomma Cup Kajsa Ahlgren, Laban Frederiksen, Martina Frederiksen, Abtin Khoshnood, Gabriella Pantic 17/5, Nordiska Mästerskapen Laban Frederiksen, Abtin Khoshnood 24/5, Danish Open (A-klass) Abtin Khoshnood, Peter Nordin 14-15/6, Austrian Open (A-klass) Abtin Khoshnood, Peter Nordin 6/9, Copenhagen Open Abtin Khoshnood Det kan ha förekommit fler internationella representationer då inbjudningar till tävlingar oftast är personliga och inte går genom poomsaekommittén. Utbildningar 13/9, Västerås Domarutbildning. Kursledare: Peter Nordin. Deltagare: Michael Brännback, Laban Frederiksen, Martina Frederiksen, Tevin Redvall, Linnéa Sundström. 30/9-4/10, Lowicz, Polen Domarutbildning IRRC. Deltagare: Peter Nordin Genomförda tävlingar Nedanstående tävlingar har kommittén varit med och arrangerat under året. Tävling Datum Deltagare Arrangör Deltagare vid 2 tävlingar samtidigt Nyårscupen 12/1 42 KSA Västerås HBG Open 8/3 35 Tian Dao Malmö Open 26/4 93 Po Eun Lomma Cup 10-11/5 98 Lomma TKD Sv. Cupen 1 27/9 48 Mudo Academy Mudo Open 27/9 47 Mudo Academy 95 Sv.Cupen 2 4/10 36 Tian Dao Krona Cup 4/10 43 Tian Dao 79 Sv.Cupen 3 15/11 59 Yoksa Vänersborg Nostalgi Cup 15/11 35 Yoksa Vänersborg 94 SM /12 81 VSTF Väst Sv. Cupen 6/12 83 VSTF

15 Rankingpoäng Elitserien Poomsae. Svensk Mästare i fetstil Klass Namn Förening Cup 1 Cup 2 Cup 3 SM Total ADV 11 Frida Roos Vimmerby Valdemar Tylstam Baekdusan Måns Dahlgren JSK Teodor Bimer JSK Elin Bökman KSH IF Jakop Wiberg Trosa ADV KAD F Tilde Johansson Haga Elin Andersson Haga Emma Wiberg Trosa Nicole Lindström Ängelholm Maja Kapusta Ängelholm ADV KAD M Simon Gustavsson Haga Oliver Österlund Trosa Gustav Axelsson Trosa Simon Hofvander Trosa Erik Bökman KSH IF Oscar Stenfelt Vimmerby ADV JUN F Sara Avdija GAK Emma Olsson Baekdusan Izabella Valter Ängelholm Jennifer Viljakainen Kumgang ADV JUN M Tevin Redvall Wettern ADV-30 F Sumeija Duric Haga Eleonor Johansson Yoksa Earn Chantahan Eskilstuna ADV-30 M Martin Eriksson I3 Sport C Simon Åback Ängelholm ADV-40 F Elena Söderberg JSK ADV-40 M Mattias Holmqvist Wettern ADV-50 F Katrin Engvers Rumlaborg Annethe Bäckström Kumgang ADV PAR KAD T.Johansson / S.Gustavsson Haga E.Wiberg / G.Axelsson Trosa ADV PAR-30 Z.Aslakhanov / S. Duric Haga ADV LAG KAD M O.Österlund / S. Hofvander / G.Axelsson Trosa ELITE-11 M Fredrik Ekenman T.Academy ELITE KAD F Alicia Brännback KSA Västerås Emma Sjöberg Haga Ziyu Janice Jin T. Academy Nora Hahr T. Academy

16 ELITE KAD M Richard Coltelius Baekdusan Kevin Kumlin Yoksa Gustav Rollfeldt JSK Gustav Alsenhed Vimmerby ELITE JUN F Victoria Lim Falk T. Academy ELITE JUN M Isak Björk JSK David Alsenhed Vimmerby Isak Olsson Samurang William Nylind T. Academy ELITE-30 F Johanna Lim Falk T. Academy Joanna Warnestad Samurang Emely Fransson JSK Rebecka Chiu T. Academy Linnea Ruiz Mutikainen KSH IF ELITE-30 M Hannes Nilsson T. Academy Zauer Aslakhanov Haga Jonas Jonsson Filipstad Dennis Bengtsson Yoksa ELITE-40 F Lisa B Olsson Yoksa Katherine Wong FTK ELITE-40 M Michael Brännback KSA Västerås Roger Milde Yoksa Patric Sköld Vimmerby Johan Persson Borås TKD C Mikael Staubhaar I3 Sport C ELITE-50 F Lotta Dahlqvist Baekdusan ELITE-50 M Ji-Pyo Lim T.Academy David Jansson Haga Robert Baldinger Grästorp Ulf Rylander Kumgang Mario Clementi T.Academy ELITE-60 F Josef Chiu Rumlaborg Laban Frederiksen Wettern ELITE PAR-14 A.Brännback / R. Coltelius Baekdusan N.Hahr / F. Palmqvist T.Academy ELITE PAR JUN V. Lim Falk / W. Nylind T. Academy ELITE PAR-30 R. Chiu/H. Nilsson T. Academy ELITE PAR+30 L. Dahlqvist / J. Chiu Baekdusan ELITE LAG-30F K.Wong/M.Brännback KSA Väst L. Olsson / R.Milde Yoksa J.Lim Falk / R.Chiu / L. Ruiz Mutikainen T.Academy ELITE LAG+30M J.Chiu / U.Rylander / R.Milde Yoksa J-P- Lim / M.Brännback / R. Baldinger Grästorp P.Rollfeldt / M.Brännback / P.Sköld KSA Västerås

17 FÖRENINGSRANKING 2014 Symbolerna vid placering visar ändring sedan raking efter Cupen 3, 2014 = föreningen har stigit i rankingen - = föreningen har samma ranking possition = föreningen har sjunkt i rankingen Placering Förening Cupen 1 Cupen 2 Cupen 3 SM Total Placering innan SM 1 Team Academy Haga Baekdusan KSA Västerås Yoksa Trosa JSK Rumlaborg Wettern Vimmerby Samurang Kumgang GAK I3 Sport C Grästorp Ängelholm Eskilstuna FTK Borås TKD C Filipstad KSH IF Special utnämningar Cupen 1 Bästa Minior / Kad Female Frida Roos (Vimmerby) Bäste Minior / Kad Male Richard Coltelius (Baekdusan) Bästa Junior / Senior Female Joanna Warnestad (Samurang) Bäste Junior / Senior Male Michael Brännback (KSA Västerås) 1ª Bästa Klubb Cupen 1 Team Academy 2ª Bästa Klubb Cupen 1 KSA Västerås 3ª Bästa Klubb Cupen 1 JSK Special utnämningar Cupen 2 1ª Bästa Klubb Cupen 2 Haga 2ª Bästa Klubb Cupen 2 KSA Västerås 3ª Bästa Klubb Cupen 2 JSK 17

18 Special utnämningar Cupen 3 1ª Bästa Klubb Cupen 3 Haga 2ª Bästa Klubb Cupen 3 Yoksa 3ª Bästa Klubb Cupen 3 KSA Västerås Specialutnäningar SM 2014 Bästa Poomsae Domare Bästa Hejarklack Haga Abtin Khoshnood 1ª Bästa Klubb SM 2014 Team Academy 2ª Bästa Klubb SM 2014 Haga 3ª Bästa Klubb SM 2014 Baekdusan Läger I januari var medlemmar ur det svenska Poomsaelandslaget och domarkåren på ett fyradagars träningsläger under ledning av den flerfaldige världsmästaren respektive världsmästarinnan Master Jeong Cheol Kim och Laura Kim Kim i Alicante, Spanien. Under påskveckan, mellan den 14/4 21/4, var det dags för en uppföljning. Förutom Abtin, Lotta, Josef, Katherine och Joanna deltog också Rebecka och Hannes denna gång. Träningslägret pågick i fyra dagar och under de övriga dagarna fördjupade deltagarna sig i de kunskaper de fått. Fr.v, Rebecca Chiu, Lotta Dahlqvist, Katherine Wong, Världsmästare Laura Kim, Joanna Warnestad, Världsmästare Cheol Kim, Abtin Khoshnood, Hannes Nilsson och Josef Chiu. Landslaget Svenska Poomsae landslaget har haft i genomsnitt en gemensam samling varannan månad och en regionssamling varannan månad under året för att utveckla våra landslagsspelare. Uttagningar har genomförts inför NM och VM och spelarna har på egen hand och ofta gemensamt i truppen tävlat internationellt i första hand på A- klass tävlingar för att få ökat motstånd och erfarenhet. Landslagspool 2014 Följande spelare har varit uttagna till landslagspoolen Micaela Melker, Team Academy, Alicia Brännback, KSA, Kevin Kumlin, Vänersborg TKD Klubb Yoksa Alfred Nodby, Team Academy, Johanna Lim Falk, Team Academy, Linnea Ruiz, KSH, Isak Olsson, Samurang William Nylind, Team Academy,Joanna Warnestad, Samurang, Rebecka Chiu, Rumlaborg, Hannes Nilsson, GAK Zaur Aslakhanov, Haga, Katherine Wong, Fryshyset, Lisa Olsson, Vänersborg TKD Klubb Yoksa, 18

19 Michael Brännback, KSA, Edgard George, KSH, Lotta Dahlqvist, Baekdusan, David Jansson, Haga Christer Nodby, Team Academy, Josef Chiu, Rumlaborg, Laban Frederiksen, Wettern Talangpool 2014 Följande spelare har varit uttagna till talangpoolen Tevin Redvall, Wettern, Frida Sjölin, Baekdusan, Midde Näregård, Haga, Christoffer Wisberg, Wettern Martina Frederiksen, Wettern, Sumejja Duric, Haga, Martin Eriksson, I3 Sportcenter, Robert Baldinger, Grästorp Rickard Coltelius, GAK, Victoria Lim Falk, Team Academy, Diana Frederiksen, KSH, Emely Fransson, JSK Jenny Larsson, JSK, Caroline Larsson, JSK, Gustav Rollfeldt, JSK, Jonas Jonsson, Filipstad Internationella tävlingar Sex svenska medaljer i Serbia Open, två guld, två silver och två brons blev resultatet för den svenska Poomsaelandslaget insats i A-klass tävlingen i Belgrad, Serbien. Tre representanter, Josef Chiu, Lotta Dahlqvist och Rickard Contelius, från poomsaelandslaget deltog på Serbien Open i Belgrad. Tillsammans tog de hem hela 6 medaljer. Rickard tog en individuell brons och tillsammans med danska landslagstjejen, Laerke Kamp Pedersen, tog de guld i kadettklassen i par. Silver individuellt och brons i par med Lotta blev det för Josef. Förutom brons i par tog Lotta även silver individuellt och guld i team tillsammans med Niina Virtala från Finland och Erika Zimmermann från Österrike. Fr.v. Lotta Dahlqvist, Josef Chiu och Rickard Coltelius. NM på Island Den 17 maj avgjordes Nordiska Mästerskapen i Keflavik på Island där Svenska Taekwondoförbundet representerades av både kamp- och Poomsaelandslaget. Poomsaelandslaget tog hem hela 17 medaljer genom sina duktiga spelare och dess ledare och coacher. Även på domarsidan var Sverige representerade genom Poomsae domarna Abtin Khoshnood och Laban Frederiksen. Individuella klasser: Michaela Melcher, brons, Alicia Brännback, 4.e plats, Kevin Kumlin, guld, Richard, Colteus, brons Alfred Nodby, 5.e plats, Victoria Lim Falk, 4.e plats, Isak Olsson, silver, Johanna Lim Falk, brons Joanna Warnestad, silver, Rebecca Chiu, 5.e plats, Linne Ruiz Mutikainen, 7.e plats, Hannes Nilsson, silver Lisa Blazques Olsson, silver, Michael Brännback, brons, Lotta Dahlqvist, silver, Josef Chiu, guld Laban Frederiksen, 5.e plats 19

20 Par klasser: Alicia Brännback/ Alfred Nodby, guld, Hannes Nilsson/Rebecca Chiu, silver, Victoria Lim Falk/ Isak Olsson, silver Lisa Blazques Olsson, Michael Brännback, brons, Lotta Dahlqvist/ Josef Chiu, 4.e plats Team klasser Hannes Nilsson/Josef Chiu/ Michael Brännback, guld, Johanna Lim Falk/Joanna Warnestad/Rebecca Chiu, guld VM, Aguascalientes Mexico Efter genomförd vårsäsong har landslagsledningen tagit ut ett VM-lag att representera Sverige under 9th WTF World Taekwondo Poomsae Championships I Mexico under hösten Laget presterade bra under mästerskapen, men konkurrensen var naturligtvis tuff, vilket man kan förvänta sig av ett världsmästerskap. Uttagna till 9:e Poomsae VM som arrangerades i Mexico var Lotta Dahlqvist, Josef Chiu, Joanna Warnestad, Katherine Wong och Kevin Kumlin samt Förbundskapten Peter Malmberg. - Kevin Kumlin, 22.e plats. - Joanna Warnestad, 20.e plats - Katherine Wong, 14.e plats - Lotta Dahlqvist, 10.e plats - Josef Chiu, 11.e plats Fr.v. Peter Malmberg, Josef Chiu, Joanna Warnestad, Katherine Wong, Lotta Dahlqvist och Kevin Kumlin. Med sportsliga hälsningar Ordförande Poomsae kommittén Peter Malmberg, 20

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2015 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2015 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTION Officiell representant för ITF Taekwon-Do i Sverige Verksamhetsberättelse år 2015 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2013 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2010

Verksamhetsberättelse år 2010 Verksamhetsberättelse år 2010 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Sveriges Landslag samt officiella representanter under EM 2010. Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2010 hade följande

Läs mer

Pressrelease, Uttagning till Svenska Poomsae landslaget 2015

Pressrelease, Uttagning till Svenska Poomsae landslaget 2015 Karlstad den 26 december 2014 Pressrelease, Uttagning till Svenska Poomsae landslaget 2015 Landslagsledningen har nu genomfört uttagningarna till 2015 års landslagsverksamhet. Uttagningen har skett enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2012 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2012 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2012 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2015 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2015 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTION Officiell representant för ITF Taekwon-Do i Sverige Verksamhetsberättelse år 2015 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2009

Verksamhetsberättelse år 2009 Verksamhetsberättelse år 2009 Styrelse - sektionen ITF sektionens styrelse för år 2009 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Robert Andersson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen JANUARI Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2002 Preliminär landslagsuttagning 26/1 gjordes den sista av de tre preliminära landslagsuttagningarna. Denna gång var det Uppsala

Läs mer

Resultat för Swedish ITF Open 2013

Resultat för Swedish ITF Open 2013 Resultat för Swedish ITF Open 2013 BÄSTA KLUBB Klubb Guld Silver Brons 1 Skövde 8 6 2 2 Fighter 7 0 3 3 Södermalm 6 7 5 4 Tyresö 3 4 0 5 Jönköping 3 3 5 6 Trollhättan 3 2 0 7 Mariestad 2 5 5 8 Kärra 2

Läs mer

Närvarande: Chakir Chelbat, Rebecca Chentinell, Mario Glasnovic, Peter Rollfelt, Robert Andersson, Broosk Saleh, Ferenc Böö (adjungerad)

Närvarande: Chakir Chelbat, Rebecca Chentinell, Mario Glasnovic, Peter Rollfelt, Robert Andersson, Broosk Saleh, Ferenc Böö (adjungerad) Protokoll 4. FS-möte: 7 juni 2011, Sky City Arlanda, Stockholm Datum: 2010-06-07 Tid: kl. 10.00 15.00 Plats: Sky City Arlanda, Stockholm Närvarande: Chakir Chelbat, Rebecca Chentinell, Mario Glasnovic,

Läs mer

Kyorugi landslaget. En kort sammanställning av resultatet finner du här:

Kyorugi landslaget. En kort sammanställning av resultatet finner du här: Kyorugi landslaget Landslaget har under 2015 tyvärr drabbats av den internationella konflikten mellan förbundet och den europeiska kontinentalförbundet, varpå vissa tävlingar inte kunde deltas på under

Läs mer

Ordförande har ordet var ett händelserikt år med fantastiska framgångar internationellt.

Ordförande har ordet var ett händelserikt år med fantastiska framgångar internationellt. Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet 2014 var ett händelserikt år med fantastiska framgångar internationellt. Något som kännetecknar södra taekwondoförbundets region är att vi har flera framtidshopp

Läs mer

Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010

Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010 Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010 Text: Swavek Dydiszko Foto: Swavek Dydiszko, Jerzy Jedut, Katarzyna Rozwodowska Det 25:e senior och 16:e junior Europamästerskapen i Taekwon-Do ITF

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll... Sid 2 Förbundet, verksamheten Ordförande har ordet... Sid 3 Historik... Sid 6 Organisation /

Läs mer

Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen 1 27 september 2014

Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen 1 27 september 2014 Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen 1 27 september 2014 Svenska Taekwondo Förbundet bjuder in alla föreningar tillhörande Svenska Taekwondoförbundet att delta i Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen

Läs mer

150. Val av justerare Mario Glasnovic och Broosk Saleh valdes till justerare för mötesprotokollet.

150. Val av justerare Mario Glasnovic och Broosk Saleh valdes till justerare för mötesprotokollet. Protokoll FS-möte: 3 20 maj 2010, Scandic Elmia, Jönköping Datum: 2010-05-20 Tid: kl. 09.30 16.00 Plats: Scandic Elmia, Jönköping Närvarande: Chakir Chelbat, Rebecca Chentinell, Ji-Pyo Lim, Christel Berg,

Läs mer

DIVISIONER OCH KLASSER DIVISION VIT GUL GRÖN BLÅ/RÖD. 9kup-1 till 9kup-2 8kup-1 till 7kup-2 6kup-1 till 5kup-2 4kup-1 till 1kup-2

DIVISIONER OCH KLASSER DIVISION VIT GUL GRÖN BLÅ/RÖD. 9kup-1 till 9kup-2 8kup-1 till 7kup-2 6kup-1 till 5kup-2 4kup-1 till 1kup-2 SWEDISH ITF OPEN 2015 Ljungby Taekwon-Do Klubb välkommnar alla klubbar i Sverige till en tävling för Yngre Miniorer, Miniorer, Kadetter,Yngre Juniorer, Juniorer och Seniorer den 15 november 2015 i Sunnerbohallen

Läs mer

Europamästerskap 2006

Europamästerskap 2006 Europamästerskap 2006 Constanta, Rumänien 12-14 maj 2006 Av: Swavek Dydiszko landslagstränare och coach Den svenska truppen till EM 2006. Stående från vänster: Örjan Eriksson (domare), Robert Andersson

Läs mer

LOMMA CUP. 9-11 Maj 2014. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade

LOMMA CUP. 9-11 Maj 2014. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade SEDAN 1984 LOMMA CUP 9-11 Maj 2014 Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade. Välkomna till årets roligaste Internationella tävling i Kamp och Poomsae med Combat MMA på söndagen

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

International Instructors Course Polen, Warszawa, september 2013

International Instructors Course Polen, Warszawa, september 2013 International Instructors Course Polen, Warszawa, 27-29 september 2013 www.itfsverige.se Text: Petra Dydiszko Foto: Jerzy Jedut, Swavek Dydiszko Den 27-29 september arrangerades en Internationell Instruktörskurs,

Läs mer

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION Lördagen den 14 maj Stenungsunds Open XXVIII är en tävling för färgbälten från Yngre-Minior till Senior. Alla STF-ITF anslutna klubbar i Sverige är

Läs mer

Skövde Taekwon-Do Club inbjuder härmed till klubbtävlingen SKARABORGSKAMPEN. Inbjudna föreningar

Skövde Taekwon-Do Club inbjuder härmed till klubbtävlingen SKARABORGSKAMPEN. Inbjudna föreningar Skövde Taekwon-Do Club inbjuder härmed till klubbtävlingen SKARABORGSKAMPEN Inbjudna föreningar Skövde TKD Club Mariestad TKD Club Skara TKD Klubb Trollhättans TKD ITF Ljungby TKD ITF Se-Jong TKD Floda

Läs mer

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION Lördagen den 14 maj Stenungsunds Open XXVIII är en tävling för färgbälten från Yngre-Minior till Senior. Alla STF-ITF anslutna klubbar i Sverige är

Läs mer

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER.

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. INBJUDAN Svea Cup 9 Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. En nyhet är att vitbältare kommer

Läs mer

Lomma Cup. Kamp och Poomsae Maj. Internationell tävling. Vi förväntar oss 600 deltagare. Välkomna

Lomma Cup. Kamp och Poomsae Maj. Internationell tävling. Vi förväntar oss 600 deltagare. Välkomna 2013 Internationell tävling Kamp och Poomsae 11-12 Maj Vi förväntar oss 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+ Nybörjare och Avancerade Välkomna Lomma Taekwondoklubb bjuder in Era

Läs mer

Sammi Kaidi, Patrick Karlsson, Brousk Saleh, Robert Andersson Jonas Sjöström, Johan Nilsson (Adjungerad) och Ferenc Böö (Adjungerad)

Sammi Kaidi, Patrick Karlsson, Brousk Saleh, Robert Andersson Jonas Sjöström, Johan Nilsson (Adjungerad) och Ferenc Böö (Adjungerad) Mötesdatum: 2015-03-19 Plats: Telefon, kl 21:00 Närvarande: Anmält förhinder: Sammi Kaidi, Patrick Karlsson, Brousk Saleh, Robert Andersson Jonas Sjöström, Johan Nilsson (Adjungerad) och Ferenc Böö (Adjungerad)

Läs mer

RESULTAT - Svea Cup 6 Datum: 2012-11-24

RESULTAT - Svea Cup 6 Datum: 2012-11-24 RESULTAT - Svea Cup 6 Datum: 2012-11-24 Mönster Sen. Av, Damer 2k-6D 1. Varpu KURVINEN, Hosin Sul TKD 2. Jaqueline JUKIC, Södermalm TKD Klubb 3. Mirja-Karin PETTAI, Södermalm TKD Klubb 3. Sofia GUSTAVSSON,

Läs mer

12-13 Maj. 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade. Pilängshallen i Lomma. Vi förväntar oss cirka

12-13 Maj. 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade. Pilängshallen i Lomma. Vi förväntar oss cirka 2012 Vi kommer att arrangera Kamp & Poomsae tävling Vi förväntar oss cirka 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade 12-13 Maj Pilängshallen i Lomma w w w. l o m m a c u p. c o

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse Svenska Kyokushin och fullkontaktkaratefo rbundet

Verksamhetsbera ttelse Svenska Kyokushin och fullkontaktkaratefo rbundet fullkontaktkarateförbundet (SKOFF) är till för att främja tävlandet inom vår idrott. Allmänt Styrelsen har arbetat fram ett avtal för att komma vidare med tvisten om rättigheten till SM i kyokushin. Styrelsen

Läs mer

STENUNGSUND OPEN XXVII AFRICAN DONATION COMPETITION

STENUNGSUND OPEN XXVII AFRICAN DONATION COMPETITION STENUNGSUND OPEN XXVII AFRICAN DONATION COMPETITION Lördagen den 18 april Stenungsunds Open XXVII är en tävling för färgbälten från Yngre-Minior till Senior. Alla STF-ITF anslutna klubbar i Sverige är

Läs mer

TALENT OPEN 2015. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 3 maj.

TALENT OPEN 2015. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 3 maj. TALENT OPEN 2015 Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 3 maj. Vi hoppas på en lika trevlig vårhelg som förra året. I år kommer Talent Open ligga tidigare i maj vilket gör det

Läs mer

WTF-reglemente (gällande cadetter och minorer: STF:s regler, inga huvudträffar) utslagseliminering

WTF-reglemente (gällande cadetter och minorer: STF:s regler, inga huvudträffar) utslagseliminering 19 20 maj Arrangör: Medarrangör: Adress: Ansvarig: Team Toigye Panthers STF Svenska taekwondo förbundet Snapperupsgatan 9, Malmö Mario Glasnovic Mobil: +4670424 40 83 e-mail: info@toigye.com hemsida: www.ntc2012-malmo.se

Läs mer

TAPOUT TAEKWONDO CUP09

TAPOUT TAEKWONDO CUP09 TAPOUT TAEKWONDO CUP09 Härmed inbjuds alla Taekwondo klubbar tillhörande Svenska Taekwondo Förbundet (STF) och Norges Kampsport forbund att delta i Tapout Taekwondo Cup09 i både kamp och poomsae i Karlstad

Läs mer

600 deltagare. 14-15 Maj. Vi förväntar oss cirka. Vår Internationella tävling kommer att hållas den. Pilängshallen i Lomma

600 deltagare. 14-15 Maj. Vi förväntar oss cirka. Vår Internationella tävling kommer att hållas den. Pilängshallen i Lomma 2011 Vi kommer att arrangera Kamp & Poomsaetävling Vi förväntar oss cirka 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade Vår Internationella tävling kommer att hållas den 14-15 Maj

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras Lördagen den 5 April.

TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras Lördagen den 5 April. VÄSTSVENSKA CUPEN 2014 Lindome Taekwon-Do Klubb välkommnar alla klubbar i Sverige till en tävling för Juniorer och Seniorer den 5 April 2014 i Aktiviteten i Mölndal TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar

Läs mer

World Cup Montego Bay, Jamaica / 26-30 augusti 2014

World Cup Montego Bay, Jamaica / 26-30 augusti 2014 World Cup Montego Bay, Jamaica / 26-30 augusti 2014 www.itfsverige.se 2014-08-31 Nu är ITF:s World Cup avslutad. Det blev ett riktigt medaljregn över de svenska deltagarna vilket gjorde att Sverige slutligen

Läs mer

Vägen till Landslaget

Vägen till Landslaget Svenska Judoförbundet Landslaget Vägen till Landslaget Uttagning riktlinjer för svenska Judoförbundets utvecklingstrupper Utvecklingstrupp Utvecklingstruppen är en del i Svenska judoförbundets landslagsprogram

Läs mer

LOMMA CUP. 10-11 Maj 2014. Nyhet Daedovästar. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade

LOMMA CUP. 10-11 Maj 2014. Nyhet Daedovästar. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade SEDAN 1984 LOMMA CUP 10-11 Maj 2014 Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade. Välkomna till årets roligaste Internationella tävling i Kamp och Poomsae med Combat MMA på

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

RESULTAT Skaraborgskampen Skövde 2015-02-22

RESULTAT Skaraborgskampen Skövde 2015-02-22 RESULTAT Skaraborgskampen Skövde 2015-02-22 Yngre Minior VIT, Flickor -145 cm 1. Naima VALIN, Kärra TKD Klubb Yngre Minior VIT, Pojkar OPEN 1. Tomi KARLSSON, Fighter TKD Göteborg 2. Kim BRYLANDER, Se-Jong

Läs mer

En sann Taekwon-Do mästare

En sann Taekwon-Do mästare En sann Taekwon-Do mästare Master Per Andresen, 7 Dan Pionjär av TKD ITF i Europa. Ledare för en av världens största ITF organisationer, National Taekwon-Do Norway med drygt 6000 medlemmar. Huvudinstruktör

Läs mer

Kamp Kvalmatcherna i kampgrenen kommer att genomföras enligt poolsystem. Matchlängd är då 2 x 2 min.

Kamp Kvalmatcherna i kampgrenen kommer att genomföras enligt poolsystem. Matchlängd är då 2 x 2 min. Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion tillsammans med Jönköping Taekwon-Do ITF inbjuder alla föreningar som tränar ITF style Taekwon-Do och är anslutna till Svenska Taekwondoförbundet till Svenska Mästerskapen

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

LOMMA CUP. För 31:a gången. 14-15 Maj 2016. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och Masters 35 +. Nybörjare och Avancerade

LOMMA CUP. För 31:a gången. 14-15 Maj 2016. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och Masters 35 +. Nybörjare och Avancerade LOMMA CUP För 31:a gången 14-15 Maj 2016 Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och Masters 35 +. Nybörjare och Avancerade. Välkomna till årets roligaste Internationella tävling i Kamp och Poomsae Ni samlar

Läs mer

för Miniorer, Kadetter, Junior, Seniorer & Masters den 15 oktober Elektroniska Daedo Västar för alla

för Miniorer, Kadetter, Junior, Seniorer & Masters den 15 oktober Elektroniska Daedo Västar för alla ! Inbjudan till: Krona Cup I Kamp och Poomsae för Miniorer, Kadetter, Junior, Seniorer & Masters den 15 oktober Elektroniska Daedo Västar för alla Information Organisatör: Tian Dao Taekwondo Plats & tid:

Läs mer

EM ett stort tack till alla! Skövde, 3-5 maj 2013

EM ett stort tack till alla! Skövde, 3-5 maj 2013 EM 2013 - ett stort tack till alla! Skövde, 3-5 maj 2013 www.itfsverige.se Text: Swavek Dydiszko Foto: Swavek Dydiszko och Jerzy Jedut Bakgrunden till arrangemanget av det andra i historien EM:et i Sverige

Läs mer

Inbjudan SVENSKA CUPEN 1 25/ Yoksa Open 26/ En nybörjartävling med elekroniska västar i fight och tryout i poomsae

Inbjudan SVENSKA CUPEN 1 25/ Yoksa Open 26/ En nybörjartävling med elekroniska västar i fight och tryout i poomsae Inbjudan SVENSKA CUPEN 1 25/9 2016 Vänersborgs Taekwondo Yoksa står som arrangör och vi jobbar i vanlig ordning hårt med att göra ett så bra tävlingsarrangemang som möjligt och vill hälsa alla klubbar

Läs mer

Verksamhetsidé - VOIB

Verksamhetsidé - VOIB Verksamhetsidé - VOIB VOIB ansvarar för all landslagsverksamhet för svenska badmintonspelare. VOIB ska tillse bästa förutsättningar för landslagsspelare i kvalitetssäkrade miljöer och tillsammans med individen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Kickboxningsförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Kickboxningsförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Kickboxningsförbundet Författare: Håkan Ozan, Ordförande Nationell tävlingsstatistik... 2 Svenska Mästerskapen 2013... 3 Svenska mästare 2013... 3 Landslag... 4 PRO...

Läs mer

Protokoll. Emir Dizdarevic, Sammi Kaidi, Patrick Karlsson, Brousk Saleh, Robert Andersson (tisdag kl 10:00-17:00), Ferenc Böö (Adjungerad)

Protokoll. Emir Dizdarevic, Sammi Kaidi, Patrick Karlsson, Brousk Saleh, Robert Andersson (tisdag kl 10:00-17:00), Ferenc Böö (Adjungerad) Mötesdatum: 2015-01-13 & 2015-01-14 Plats: Närvarande: Göteborg Emir Dizdarevic, Sammi Kaidi, Patrick Karlsson, Brousk Saleh, Robert Andersson (tisdag kl 10:00-17:00), Ferenc Böö (Adjungerad) Anmält förhinder

Läs mer

Vi anser det av yttersta vikt att meddela regionförbunden och medlemmarna om vad som sker i vår huvudstyrelse! Detta brister gång på gång!

Vi anser det av yttersta vikt att meddela regionförbunden och medlemmarna om vad som sker i vår huvudstyrelse! Detta brister gång på gång! Vi i Södra Taekwondo Förbundet har flera gånger påpekat saker och ställt frågor som under lång tid blivit ignorerade till STF. De svar vi fått, efter onormalt lång tid, är svamlande och generella. Detta

Läs mer

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen.

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen. Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion tillsammans med Ljungby TKD ITF inbjuder alla föreningar som tränar ITF style Taekwon-Do och är anslutna till Svenska Taekwondoförbundet till Svenska Mästerskapen

Läs mer

Ambassador Cup 3 okt 2015

Ambassador Cup 3 okt 2015 Ambassador Cup 3 okt 2015 Stockholms Taekwondo Akademi i samarbete med Koreanska Ambassaden i Sverige och Svenska Taekwondoförbundet har äran att välkomna alla tävlingssugna till Ambassadors Cup den 3

Läs mer

Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare.

Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare. Motionerna I 1-5 Eslövs TKD Klubb, Lunds TKD Klubb, Champion TKD Klubb, Höganäs TKD och Södra Taekwondoförbundet: Ny domarkommitté med Reza Abrishami som samordnare. Motionärernas förslag: Årsmötet yrkar

Läs mer

LOMMA CUP. 30-års jubileum. 16-17 Maj 2015. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade

LOMMA CUP. 30-års jubileum. 16-17 Maj 2015. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade SEDAN 1984 LOMMA CUP 30-års jubileum 16-17 Maj 2015 Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade. Välkomna till årets roligaste Internationella tävling i Kamp och Poomsae Ni

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Viktig information från styrelsen om det förändringsarbete vi just nu står inför.

Viktig information från styrelsen om det förändringsarbete vi just nu står inför. INFORMATIONSBREV INFORMATION Organisationsutredningen 2014-09-14 Viktig information från styrelsen om det förändringsarbete vi just nu står inför. I den nya styrelsekonstellationen, efter avhopp, var styrelsen

Läs mer

OBS! Obl. legitimationskontroll på samtliga tävlande!

OBS! Obl. legitimationskontroll på samtliga tävlande! DOMARANSVARIG STU: Reza Abrishami reza.abrishami@stuswe.se KONTAKTPERSON ARRANGÖR: Patrick Karlsson patrick@malmotkd.se TID/PLATS: Söndagen den 4 december med start 09.00 Baltiskahallen - Eric Perssons

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse För Nya Skellefteå Squashklubb omfattande tiden 2014-07-01 2015-06-30. Styrelsens sammansättning Jan Kaiding Ulf Andren Malin Forsmark Tomas Widmark Mikael Åström Ann Holmberg Gunnar

Läs mer

Partille TKD Challenge 2015 Partille 28/2-1/3 2015

Partille TKD Challenge 2015 Partille 28/2-1/3 2015 Partille TKD Challenge 2015 Partille 28/2-1/3 2015 www.itfsverige.se Text och foto: Partille TKD Klubb Partille TKD Challenge 2015 Helgen den 28/2-1/3 arrangerade årets upplaga av Partille TKD Challenge

Läs mer

V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund

V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund Verksämhetsber ä ttelse föä r 2013 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 stycken möten. Styrelsens sammansättning har varit följande: Ordförande Kenneth Mattsson

Läs mer

Gothenburg Open Angereds Arena 7 juni 2014 Kyeorugi och Poomsae

Gothenburg Open Angereds Arena 7 juni 2014 Kyeorugi och Poomsae Gothenburg Open Angereds Arena 7 juni 2014 Kyeorugi och Poomsae Välkommen! Arrangör: Hallasan Taekwondo IF Hamid Hajjari, Mobile: +46 (0)737 39 96 01 Hallasan.taekwondo@yahoo.com Dr. Kamuran Inci, Mobile:

Läs mer

TALENT OPEN 2013 - STORA FÖRÄNDRINGAR. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen på Talent Open 2013.

TALENT OPEN 2013 - STORA FÖRÄNDRINGAR. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen på Talent Open 2013. TALENT OPEN 2013 - STORA FÖRÄNDRINGAR Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen på Talent Open 2013. Efter över tio år så kommer vi nu ta ett helt nytt grepp gällande registrering, tävlingsupplägg

Läs mer

TALENT OPEN 2014. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 18 Maj.

TALENT OPEN 2014. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 18 Maj. TALENT OPEN 2014 Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 18 Maj. Vi slog alla rekord förra året med över 300 tävlande. Vi tror att vi även i år kommer få ett stort antal tävlande

Läs mer

DIVISION VIT GUL GRÖN BLÅ / RÖD KADETTER 12-13år. DIVISION VIT GUL GRÖN/BLÅ RÖD/SVART YNGRE JUNIORER 14-15år

DIVISION VIT GUL GRÖN BLÅ / RÖD KADETTER 12-13år. DIVISION VIT GUL GRÖN/BLÅ RÖD/SVART YNGRE JUNIORER 14-15år SWEDISH ITF OPEN 2014 Ljungby Taekwon-Do Klubb välkommnar alla klubbar i Sverige till en tävling för Kadetter,Juniorer och Seniorer den 11 oktober 2014 i Sunnerbohallen i Ljungby Registreringen startar

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Förbundsmöte i Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 2010-03-28 Verksamhetsberättelse för Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 2009 Förbundsstyrelsen Styrelsen har under året genomfört

Läs mer

SOK s STYRELSERUM, SOFIATORNET, OLYMPIASTADION

SOK s STYRELSERUM, SOFIATORNET, OLYMPIASTADION 8-9 JUNI 2015 Plats: Deltagare: SOK s STYRELSERUM, SOFIATORNET, OLYMPIASTADION Johan Nilsson, Ji-Pyo Lim, Emir Dizdarevic, Patrick Karlsson, Sammi Kaidi, Brousk Saleh, Björn Åkesson, Jonas Sjöström, Robert

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

Skövde Taekwon-Do Club inbjuder härmed till VIKING CUP 2016

Skövde Taekwon-Do Club inbjuder härmed till VIKING CUP 2016 Skövde Taekwon-Do Club inbjuder härmed till VIKING CUP 2016 Viking Cup var under många år en mycket stor internationell tävling med deltagare från många olika länder från världens alla hörn. Efter ett

Läs mer

P Gymn U, SO 3000 M 1 Yavar Birandvand Idrottsgymnasiet Bollnäs 10.57,29 2 Alexander Lindholm Idrottsgymnasiet Bollnäs 13.02,72

P Gymn U, SO 3000 M 1 Yavar Birandvand Idrottsgymnasiet Bollnäs 10.57,29 2 Alexander Lindholm Idrottsgymnasiet Bollnäs 13.02,72 P Gymn U 60 M HEAT 1 1 Robin Nygren Idrottsgymnasiet Bollnäs 7,95 Final 2 Johan Sörlander Idrottsgymnasiet Bollnäs 8,32 3 Mattias Jönsson Norrängsskol Hässleholm 8,68 4 Andreas Jönsson Idrottsgymnasiet

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Innehållsförteckning Förbundet, verksamheten Ordförande har ordet 3 Historik 4 Organisation / Styrelse 2016 4 Valberedning 2016 4 Revisorer 4 Anställda

Läs mer

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INBJUDAN Välkomna Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 2014. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. Den 8:e upplagan av Svea Cup kommer

Läs mer

STOCKHOLM TROPHY 2015 1

STOCKHOLM TROPHY 2015 1 STOCKHOLM TROPHY 2015 1 STOCKHOLM TROPHY Härmed inbjuds alla klubbar tillhörande Svenska Taekwondo Förbundet att delta i Stockholm Trophy 2015. S1 Taekwondo IF står som arrangör och givetvis är målet att

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes utan eventuella tillägg

Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes utan eventuella tillägg Förbundsstyrelsemöte, Idrottens Hus, Stockholm 2014 16-17 oktober kl. 18:00 PUBLIKT PROTOKOLL Närvarande: Jimmy Persson Bosse Ohlsson Mikael Jansson Inger Mortensen Patrik Johansson Mikael Svensson Lisbeth

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Epic Training Center

Verksamhetsberättelse för. Epic Training Center Verksamhetsberättelse för Epic Training Center 2011 Styrelsen Styrelsen har bestått under verksamhetsåret av följande personer: Ordförande: Per Hellqvist V. ordf: Ulf Säreborn t om 25/5 Peter Lenberg from

Läs mer

Sverige under TKD ITF VM i Argentina

Sverige under TKD ITF VM i Argentina Sverige under TKD ITF VM i Argentina Text: Swavek Dydiszko 2009-11-30, 00:30 Detta är mitt sista inlägg angående VM i Argentina. För Sveriges del var det mycket tråkigt tävling där i många fall var det

Läs mer

Göteborg Namn Klubb Sävsjö Trollhättan Eskilstuna GP-final Summa Pris 1 JANNESSON Marie Össjö kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21

Göteborg Namn Klubb Sävsjö Trollhättan Eskilstuna GP-final Summa Pris 1 JANNESSON Marie Össjö kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21 Damer 3x20 50m Totalt antal starter 31 2 325 kr 1 JANNESSON Marie Össjö 14 18 16 27 61 1 163 kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21 18 0 39 698 kr 3 LINDBERG Cecilia Aspö 10 0 10 18 38 465 kr 3 KLEMMEDSSON

Läs mer

Huselius Rullskidcup 2015

Huselius Rullskidcup 2015 Totala cupen huvudklass Karlsnäsrullen Nybrorullen Rull-Dacke Maran Skåneskejten Änglarullen Total 1 Johannes AnderssonIF Ski Team Skåne 50 100 100 250 2 Joakim Bydinger Ronneby OK 60 29 80 45 214 3 Lars

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

HELSINGBORGS OPEN Kamp och Poomsae

HELSINGBORGS OPEN Kamp och Poomsae HELSINGBORGS OPEN Kamp och Poomsae för Miniorer, kadetter, junior & seniorer den 8 Mars Elektroniska Daedo Västar för alla Avancerade Information Organisatör: Tian Dao Taekwondo Plats & tid: Anmälan: IdrottensHus

Läs mer

TeamGym inom UEG. Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG. UEG = Union Européenne de Gymnastique

TeamGym inom UEG. Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG. UEG = Union Européenne de Gymnastique TeamGym inom UEG Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG UEG = Union Européenne de Gymnastique Agenda Utvecklingen i Europa Truppkommittén i UEG (TC-TG) Fokusområden Vad är på gång? Frågor

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Funktionärer 2011 Styrelsen för IK Södra 2011 Ordförande: Gustav Fagerberg Kassör: Tommy Engström Vice ordförande: Björn Nyberg Sekreterare: Marcus Elfver Ledamot: Ann Löf

Läs mer

INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL. mv Mattias Banérson Amar Zubcevic

INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL. mv Mattias Banérson Amar Zubcevic INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL Småland Seriematch 1 36 10 juni 2007 0930 Arena Oskarshamn Lag A Lemmings Lag B Dövesta FÖRLOPP mv Mattias Banérson Amar Zubcevic mv Stefan Håkansson Eric Aldebert Fredrik

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Inbjudan SVENSKA CUPEN 1 24/ Yoksa Open 25/ En nybörjartävling med bl.a. elekroniska västar i fight

Inbjudan SVENSKA CUPEN 1 24/ Yoksa Open 25/ En nybörjartävling med bl.a. elekroniska västar i fight Inbjudan SVENSKA CUPEN 1 24/9 2016 Vänersborgs Taekwondo Yoksa står som arrangör och vi jobbar i vanlig ordning hårt med att göra ett så bra tävlingsarrangemang som möjligt och vill hälsa alla klubbar

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET. Uttagningskriterier för Senior- och U23-landslag inom sprint 2015

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET. Uttagningskriterier för Senior- och U23-landslag inom sprint 2015 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Uttagningskriterier för Senior- och U23-landslag inom sprint 2015 ÖVERGRIPANDE a.) Aktiva till U23 och eller Senior ska nominera sig själva till laget (nominering innebär att man

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

HELSINGBORGS OPEN Kamp och Poomsae

HELSINGBORGS OPEN Kamp och Poomsae HELSINGBORGS OPEN Kamp och Poomsae för Miniorer, kadetter, junior & Seniorer, Master den 19 Mars Elektroniska Daedo Västar för alla Avancerade Information Organisatör: Tian Dao Taekwondo Plats & tid: Anmälan:

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet Verksamhetsberättelse 2015 Ordföranden har ordet 2015 har varit extra intensivt, speciellt under våren och sommaren, då Svenska Taidoförbundet i början av augusti anordnade EM (European Taido Championship),

Läs mer