Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)"

Transkript

1 Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta självständigt som psykoterapeut, att ha tillägnat sig psykoanalytiskt grundad psykoterapeutisk teknik och teori, att såväl i sitt eget som i det psykoterapeutiska arbetet med patienten bygga upp en kontinuerlig förmåga till utveckling där nya berättelser får ta form utifrån en sanningssökande strävan, och att utifrån ett vetenskapsteoretiskt och filosofiskt synsätt kunna se utbildningsinnehållet i ett samhälleligt och tidsmässigt perspektiv. Utbildningen har en psykoanalytisk inriktning och eftersträver utveckling av förmågan till självständigt och kritiskt tänkande kring både den egna yrkesrollen och den psykoanalytiska vetenskapen. Betoning läggs vid integration av teoretiska och kliniska moment, och fokus ligger på utforskandet av överförings- och motöverföringsfenomen relaterat till omedvetna processer. Behörig att söka är den som har avlagt psykologexamen (enligt 1982 års studieordning), har läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomexamen eller akademisk examen omfattande 120 poäng inom vårdsektorn samt: genomgått grundläggande psykoterapiutbildning samt därefter haft 2 års kliniskt arbete innefattande psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning, genomgått minst 50 timmar individuell, psykoanalytiskt inriktad terapi hos en legitimerad psykoterapeut, och har intyg från arbetsgivaren om att man innehar en tjänst där psykoterapeutiska arbetsuppgifter utgör minst 50% av heltid. 1

2 Förutom formella meriter bedöms personlig lämplighet vid två intervjutillfällen som sökande genomgår med två olika intervjuare. Med personlig lämplighet avses förmåga till självreflektion, förmåga till kritiskt, analytiskt tänkande, förmåga till empati, förmåga att förhålla sig professionellt i sitt arbete samt förmåga till och önskan om egen utveckling. Omfattning Uppläggning Utbildningen består av följande delar: Teoretiska seminarier, ramkurs och uppsats: Seminarierna behandlar den litteratur som ingår i respektive delkurs. Här ingår även löpande fallpresentationer samt eget skriftligt arbete. Detta moment omfattar totalt 460 lärarledda timmar ( med timmar avses lektionstimmar). Handledning på eget patientarbete: Handledningen sker dels i grupp om fyra deltagare på det första psykoterapiarbetet (100 timmar under två år) dels individuellt 50 timmar med en annan handledare under två år. Handledningen omfattar totalt 150 timmar. Egenterapi: Den studerande ska utanför utbildningsinstitutet genomgå egen individuell psykoanalytiskt inriktad psykoterapi hos en legitimerad psykoterapeut omfattande minst 75 tim utöver de 50 tim, som krävs för att få behörighet till utbildningen. Denna skall ske före eller under utbildningen. I de fall då eleven genomgått egenterapin före utbildningen får det inte ha gått mer än 5 år sen den avslutats. Egenterapin sker på annan institution eller hos en utanförstående, enskild psykoterapeut och i en psykoterapiform som är individuell och vilar på psykoanalytisk grund. Utbildningen bedrivs under 6 terminer. Seminarier och patientarbete under handledning löper parallellt. De teoretiska seminarierna äger rum varje vecka fyra lektionstimmar per gång. Under seminarierna arbetar eleverna med de texter, som ska läsas till varje gång. Varje delkurs avslutas med en skriftlig eller muntlig tentamen, som redovisas och diskuteras i gruppen tillsammans med seminarieledaren. Den studerande godkänns resp. underkänns utifrån förståelse av kursinnehållet. Vid underkänt erbjuds ett nytt tentamenstillfälle. 2

3 Föreläsare utifrån engageras vid enstaka tillfällen varje termin. Föreläsarna bjuds in för att bredda utbildningens innehåll i avseende på olika teoretiska och kliniska inriktningar. Ett skriftligt vetenskapligt arbete utförs under sista året av utbildningen. Det utförs under handledning parallellt med vetenskapsteori och forskningsseminarier. Fallseminarier ges varje termin. De studerande får följa och undersöka en psykoterapiprocess. Detta ökar möjligheten till fördjupning och integrering av teoretiska och praktiska kunskaper. Olika frågeställningar som väcks under utbildningen som berör den studerandes situation kan dryftas på den ramkurs som äger rum varje termin. Den kliniska delen av kursen omfattar psykoterapiarbete under handledning med två olika patienter, varav den första ska vara en patient med en problematik av huvudsakligen neurotisk natur. Den andra patienten kan ha en svårare problematik och terapin behöver inte avslutas under utbildningen. Kostnader Examination Kursplan 610 timmar (60 poäng) Kostnaderna för utbildningen kommer att uppgå till ca kr i Göteborg och kr per termin. i Stockholm Kostnaderna inkluderar allt utom kurslitteratur.och är momsbefriade. Varje delkurs examineras separat av läraren som bedömer den studerandes kunskapsinhämtande. Dessutom görs helhetsbedömningar genom kontinuerliga samtal vid slutet av varje termin. Dessa samtal avser att bedöma den studerandes integrerade kunskaper och förmåga till analytiskt tänkande i sin helhet. Utbildningen omfattar 420 timmar lärarledda (plus 40 lärarlösa) teoretiska seminarier och 150 timmar handledning på eget patientarbete. Varje termin motsvarar 10 poäng. 3

4 Kursplan (forts.) I II III IV V VI VII VIII IX Psykoanalytiska och psykoterapeutiska teorier 40 timmar (4 poäng). Diagnostiska metoder 24 timmar (2 poäng). Etik och juridik 16 timmar (1 poäng). Psykoterapeutisk teknik 136 timmar (10 poäng). Psykopatologi 136 timmar (10 poäng). Vetenskapsteori, forskning, utvärdering 68 timmar (6 poäng). Uppsatsseminarier för presentation av vetenskapligt arbete 12 timmar (10 poäng). Ramkurs 28 timmar (2 poäng). Handledning på eget patientarbete 150 timmar (15 poäng). Lärare Plats Lärare och handledare är legitimerade psykologer och psykoterapeuter med handledarutbildning och verksamma vid Otterhällans Institut i Göteborg. Det ingår även psykoanalytiker och handledare från Stockholm. Göteborg Otterhällans Instituts lokaler Kungsgatan 10A, 5 tr. Stockholm Hartwickska Huset, St Paulsgatan 39 B. Bekräftelse Betalning Alla som anses vara behöriga kallas till intervju innan utbildningen startar. Intervjun kostar 600 kr och betalas vid intervjutillfälletet. Så snart uttagningen skett får den sökande bekräftelse om hon/han har antagits eller ej. Samtidigt med bekräftelsen om antagning skickas en faktura på första terminsavgiften samt ett kontrakt att den antagna eleven förbinder sig att betala kursavgiften terminsvis i förskott. Återbud Vid återbud senast 4 veckor innan kursstart varje termin tas ut en administrativ kostnad på 500 kr. Kommer återbudet senare men innan kursstart debiteras halva kursavgiften. Efter kursstart eller under pågående termin debiteras hela terminsavgiften. 4

5 Kursanmälan Fyll i anmälningsblanketten och skicka den till Otterhällans institut. Anmälan innebär ingen förbindelse innan antagning till utbildningen har skett. För sista anmälningsdag och kursstart se anmälningsblankett. Mer information Kajsa Brundin, rektor Otterhällans institut Kungsgatan 10 A Göteborg Telefon och fax: e-post: 5

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Polisens förhör med misstänkta

Polisens förhör med misstänkta Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:7 Polisens förhör med misstänkta Svensk utbildning i internationell belysning Pär Anders Granhag Leif A. Strömwall Sebastian Cancino Montecinos Psykologiska

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt

Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt SFAMs Studierektorskollegium Reviderat 110609 Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt Vid planering av kurserna bör SFAM:s kriterier och anvisningar

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Ulf P. Lundgren Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Högskoleverket 2001 Högskoleverket

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning

Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning 1 Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning Denna studie av skolors kostnader för att genomföra arbete i enlighet med Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skolkomet,

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Redovisning av ett regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM Ju2005/9830/KRIM Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer