Minnesanteckningar Lokal utvecklingsgrupp Anneberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Lokal utvecklingsgrupp Anneberg 2015-06-03"

Transkript

1 Datum (6) Handläggare Jessica Persson Direkttelefon E-postadress Minnesanteckningar Lokal utvecklingsgrupp Anneberg Tid och plats: den 3 juni i Pilaboparken kl Närvarande: Kenneth Åstrand, Torleif Sandgren, Sören Klasson, Lars-Göran Giss, Hans-Olav HOA Austli, Helena Christopher, Maj Widäng, Jessica Persson Frånvarande: Lena Thörn, Åke Johansson, Malin Dahlqvist 1. Mötet öppnas Jessica hälsar alla välkomna till mötet. 2. Resultat av enkätundersökningen Jessica presenterar resultatet av enkätundersökningen som genomfördes i Annebergs planeringsområde under november och december Enkäten var webbaserad men det fanns möjlighet att få den utskriven på papper genom att kontakta Jessica eller medborgarkontoret. Enkätundersökningen finns i bilaga 1 till minnesanteckningarna. 3. Genomgång av inkomna åtgärdsförslag, uppdelning på lång och kort sikt Utvecklingsgruppen går igenom sammanställningarna av inkomna åtgärdsförslag via enkät, förslagslåda och uppstartsmöte. De sammanställda åtgärdsförslagen finns i bilaga 2 till minnesanteckningarna. Gruppen börjar kategorisera åtgärdsförslagen efter vad som kan genomföras på kort sikt och vad som är mer långsiktigt genomförbart. De långsiktiga åtgärderna rör sådant där kommunen inte själv äger frågan och som utvecklingsgruppen tillsammans med kommunen måste arbeta för. Fysiska åtgärder på kort sikt: Rusta upp Pilabodammen VA-till Pilaboparken Vattenpost och el till näridrottsplatsen Utveckla/förbättra lekplatsen Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan

2 2 (6) Fysiska åtgärder på lång sikt: Organisatoriska åtgärder: Underhåll av gator och trottoarer Cykelväg mellan Solberga och Eksjö via Elmeshultasjön Utveckla användandet av näridrottsplatsen 4. Resultatet av undersökningen Barns egna platser i Anneberg 2012 gjorde Nässjö kommun en undersökning kallad Barns egna platser som genomfördes i de flesta av kommunens tätorter. Undersökningen gjordes bland annat för att användas som underlag för översiktsplanseringen. Utvecklingsgruppen anser att undersökningen fortfarande är aktuell och Jessica ber dem till nästa möte fundera vidare på om denna undersökning räcker eller om vi behöver komplettera denna. 5. Övrigt Till nästa gång ombeds utvecklingsgruppen att kategorisera fritextsvaren enligt fysiska åtgärder på kort och lång sikt, organisatoriska åtgärder på kort och lång sikt samt mjuka och hårda åtgärder. Fysiska åtgärder på kort sikt ska även kategoriseras i grönområden, fritidsmiljöer, belysning och trafikåtgärder. 6. Nästa möte Nästa möte äger rum tisdagen den 30 juni kl i Pilaboparken. Jessica ordnar fika. Nästnästa möte Nästnästa möte äger rum tisdagen den 8 september kl Plats är ännu inte bestämt. Kommunledningskontoret Jessica Persson projektledare

3 3 (6) Bilaga 2 Sammanfattning av fritextsvar enkätundersökning i Annebergs planeringsområde nov-dec 2014 Enkäten skickade ut till 500 slumpvis utvalda hushåll varav 179 personer valde att besvara enkäten. Förbättringar fysisk miljö, 5 vanligaste kategorierna och antal kommentarer Behov av gång- och cykelvägar, 40 st Särskilt nämns cykelväg till Älmeshultasjön Sänkt hastighet, 24st Särskilt nämns Solbergavägen Bättre underhåll av gator och trottoarer, 23 st Belysning, 22 st Särskilt nämns dålig belysning vid återvinningsstatinen, att belysning saknas på vägen nedanför tennisplanen och belysning vid dammen Fler övergångställen, 15 st Upprustning av byggnader, 7 st Särskilt nämns tapetfabriken Förbättringar landskapet och naturen, 4 vanligaste kategorierna och antal kommentarer Pilabodammen, 7 st Särskilt nämns behov av rensning i och runt dammen Park, grönytor och blommor, 5 st Uppfräschning inne i samhället, 5 st Cykelväg till Älmeshultasjön och ut i naturen, 3 st Förbättringar grön- och strövområden, 4 vanligaste kategorierna och antal kommentarer

4 4 (6) Området runt dammen, 10 st Särskilt nämns belysning, sittmöjligheter och underhåll av gångstig Elljusspåret, 7 st Särskilt nämns underhåll och picknickplatser Belysning, 4 st Ny park och lekplats, 4 st Förbättringar boende, 4 vanligaste kategorierna och antal kommentarer Fler lägenheter, 24 st Särskilt nämns pensionärslägenheter Migrationsverket hyr alla lediga lägenheter, 15 st Ytte underhåll av fastigheter, 4 st Viktigt att Björkliden finns kvar, 4 st Förbättringar trygg- och säkerhet, 4 vanligaste kategorierna och antal kommentarer Belysning, 11 st Polisnärvaro, 7 st Ta bort flyktingboendet, 6 st Ökad trafiksäkerhet, 4 st Särskilt nämns buskörningar Förbättringar utbud av aktiviteter, 4 vanligaste kategorierna och antal kommentarer Barn- och ungdomsaktiviteter, 10 st Särskilt nämns samlingsplats för ungdomar Tränings- och motionsaktiviteter, 4 st Kulturella aktiviteter, 4 st

5 5 (6) Skate/BMX-park, 3 st Naturliga samlingspunkter, 5 vanligaste kategorierna och antal kommentarer I och utanför affären, 70 st Macken, 49 st I idrottsammanhang, 31 st Särskilt nämns Granvalla och idrottshallen Kyrkan, 26 st Särskilt nämns Missionskyrkan Medborgarkontoret/biblioteket, 17 st OBS! 16 st svarar att de inte vet. Vilket är det främsta argumentet för att bo i/flytta till Anneberg? 5 vanligaste kategorierna och antal kommentarer Lugnt och tryggt samhälle, 41 st Nära till naturen, 40 st Läget mellan Nässjö och Eksjö, 38 st Bra och nära till barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter och annan service, 34 st Låga huspriser, 33 st Vilket är det främsta argumentet för att inte bo i/flytta från Anneberg? 5 vanligaste kategorierna och antal kommentarer Dåligt utbud av kommersiell service och nöjen, 36 st Särskilt nämns affär med dåligt utbud och service Dåliga bussförbindelser kvällstid, bilberoende 20 st För många invandrare/flyktingar, 19 st

6 6 (6) Brist på lägenheter, 11 st Ingen vårdcentral/distriktsläkarmottagning, 7 st Tre viktigaste insatserna för att göra Anneberg till en attraktivare plats, 12 vanligaste kategorierna och antal kommentarer Bevara och utveckla macken och affären, 41 st Skötsel och underhåll av fastigheter, vägar, gator och grönområden, 34 st Gång- och cykelväg till bl.a. Älmeshultabadet, 31 st Fler mötesplatser, t.ex. café, fritidsgård, 30 st Bättre bussförbindelser, 21 st Distriktsmottagning/vårdcentral/provtagning, 21 st Färre/inga invandrare eller flyktingar, 18 st Grönområde och lekpark, 15 st Fler arbetstillfällen och företag, 14 st Behålla Björkliden, 13 st Fler lägenheter, 12 st Barnomsorg och skola, 12 st

7 Kommundelsutveckling Anneberg Svar: 179/179=100% 1. Kön? Besvarad av: 170 (85%) Ej besvarad av: 31 (15%) 1 Kvinna 87 (51%) 2 Man 83 (49%) Besvarad av: 179 (89%) Ej besvarad av: 22 (11%) Link 1 Allmän 179 (100%) 2. Ålder? Besvarad av: 169 (84%) Ej besvarad av: 32 (16%) år 10 (6%) år 23 (14%) år 23 (14%) år 30 (18%) år 41 (24%) år 36 (21%) 7 75 år eller äldre 6 (4%) 3. Var bor du? Besvarad av: 168 (84%) Ej besvarad av: 33 (16%) 1 Inom Annebergs tätort 134 (80%) 2 Utanför Annebergs tätort 34 (20%)

8 3. Var bor du? Besvarad av: 168 (84%) Ej besvarad av: 33 (16%) 1 Inom Annebergs tätort 134 (80%) 2 Utanför Annebergs tätort 34 (20%) 4. Hur många är du/ni i ert hushåll? Besvarad av: 168 (84%) Ej besvarad av: 33 (16%) 1 En person 15 (9%) 2 Två personer 93 (55%) 3 Tre personer 22 (13%) 4 Fyra personer 28 (17%) 5 Fem personer 8 (5%) 6 Sex personer 2 (1%) 7 Fler än sex personer 0 (0%) 5. Hur nöjd är du generellt sett med den fysiska miljön i Anneberg? (se även fråga 6 8) Besvarad av: 162 (81%) Ej besvarad av: 39 (19%) Byggnader 1 Mycket nöjd 5 (3%) 2 Ganska nöjd 115 (71%) 3 Inte särskilt nöjd 29 (18%) 4 Inte alls nöjd 5 (3%) 5 Vet ej 8 (5%) Besvarad av: 162 (81%) Ej besvarad av: 39 (19%) Belysning 1 Mycket nöjd 12 (7%)

9 Besvarad av: 162 (81%) Ej besvarad av: 39 (19%) Belysning 1 Mycket nöjd 12 (7%) 2 Ganska nöjd 99 (61%) 3 Inte särskilt nöjd 40 (25%) 4 Inte alls nöjd 3 (2%) 5 Vet ej 8 (5%) Besvarad av: 162 (81%) Ej besvarad av: 39 (19%) Gång och cykelbanor 1 Mycket nöjd 4 (2%) 2 Ganska nöjd 27 (17%) 3 Inte särskilt nöjd 58 (36%) 4 Inte alls nöjd 62 (38%) 5 Vet ej 12 (7%) Besvarad av: 159 (79%) Ej besvarad av: 42 (21%) Gator och vägar 1 Mycket nöjd 10 (6%) 2 Ganska nöjd 71 (45%) 3 Inte särskilt nöjd 56 (35%) 4 Inte alls nöjd 18 (11%) 5 Vet ej 5 (3%) Besvarad av: 160 (80%) Ej besvarad av: 41 (20%) Trafiksäkerhet

10 Besvarad av: 160 (80%) Ej besvarad av: 41 (20%) Trafiksäkerhet 1 Mycket nöjd 5 (3%) 2 Ganska nöjd 72 (45%) 3 Inte särskilt nöjd 54 (34%) 4 Inte alls nöjd 22 (14%) 5 Vet ej 7 (4%) 6. Hur nöjd är du med landskapet och naturen i Anneberg? Besvarad av: 161 (80%) Ej besvarad av: 40 (20%) 1 Mycket nöjd 73 (45%) 2 Ganska nöjd 84 (52%) 3 Inte särskilt nöjd 3 (2%) 4 Inte alls nöjd 0 (0%) 5 Vet ej 2 (1%) 7. Hur nöjd är du med grön och strövområden i Anneberg? Besvarad av: 158 (79%) Ej besvarad av: 43 (21%) 1 Mycket nöjd 46 (29%) 2 Ganska nöjd 93 (59%) 3 Inte särskilt nöjd 9 (6%) 4 Inte alls nöjd 1 (1%) 5 Vet ej 10 (6%) 8. Vad tycker du om underhåll och skötsel? Besvarad av: 157 (78%) Ej besvarad av: 44 (22%)

11 8. Vad tycker du om underhåll och skötsel? Besvarad av: 157 (78%) Ej besvarad av: 44 (22%) Av grön och strövområden 1 Mycket bra 7 (4%) 2 Bra 55 (35%) 3 Tillfredsställande 62 (39%) 4 Dåligt 12 (8%) 5 Mycket dåligt 4 (3%) 6 Vet ej 17 (11%) Besvarad av: 156 (78%) Ej besvarad av: 45 (22%) Av gång och cykelvägar 1 Mycket bra 0 (0%) 2 Bra 19 (12%) 3 Tillfredsställande 50 (32%) 4 Dåligt 45 (29%) 5 Mycket dåligt 20 (13%) 6 Vet ej 22 (14%) Besvarad av: 160 (80%) Ej besvarad av: 41 (20%) Av gator och vägar 1 Mycket bra 0 (0%) 2 Bra 31 (19%) 3 Tillfredsställande 79 (49%) 4 Dåligt 34 (21%) 5 Mycket dåligt 10 (6%) 6 Vet ej 7 (4%) 9. Hur nöjd är du med utbudet av boendealternativ i Anneberg?

12 9. Hur nöjd är du med utbudet av boendealternativ i Anneberg? Besvarad av: 158 (79%) Ej besvarad av: 43 (21%) 1 Mycket nöjd 12 (8%) 2 Ganska nöjd 47 (30%) 3 Inte särskilt nöjd 41 (26%) 4 Inte alls nöjd 23 (15%) 5 Vet ej 36 (23%) 10. Hur trygg och säker känner du dig i Anneberg under kvälls och nattetid? Besvarad av: 157 (78%) Ej besvarad av: 44 (22%) 1 Mycket trygg 28 (18%) 2 Ganska trygg 88 (56%) 3 Inte särskilt trygg 29 (18%) 4 Inte alls trygg 6 (4%) 5 Vet ej 7 (4%) 11. Hur ofta gör du ärenden inom Anneberg? Besvarad av: 159 (79%) Ej besvarad av: 42 (21%) För att handla 1 Dagligen 8 (5%) 2 Flera gånger/vecka 25 (16%) 3 Någon gång/vecka 45 (28%) 4 Någon gång/månad 34 (21%) 5 Sällan eller aldrig 48 (30%) 6 Vet ej 0 (0%) Besvarad av: 159 (79%) Ej besvarad av: 42 (21%)

13 Besvarad av: 159 (79%) Ej besvarad av: 42 (21%) För att delta i föreningsaktivitet/kyrklig aktivitet 1 Dagligen 4 (3%) 2 Flera gånger/vecka 21 (13%) 3 Någon gång/vecka 30 (19%) 4 Någon gång/månad 31 (19%) 5 Sällan eller aldrig 72 (45%) 6 Vet ej 1 (1%) Besvarad av: 159 (79%) Ej besvarad av: 42 (21%) För att ta en promenad/motionera 1 Dagligen 35 (22%) 2 Flera gånger/vecka 50 (31%) 3 Någon gång/vecka 36 (23%) 4 Någon gång/månad 17 (11%) 5 Sällan eller aldrig 21 (13%) 6 Vet ej 1 (1%) Besvarad av: 159 (79%) Ej besvarad av: 42 (21%) För att hälsa på hos någon 1 Dagligen 7 (4%) 2 Flera gånger/vecka 36 (23%) 3 Någon gång/vecka 51 (32%) 4 Någon gång/månad 34 (21%) 5 Sällan eller aldrig 31 (19%) 6 Vet ej 0 (0%) 12. Var och hur ofta gör du dina inköp av matvaror? Besvarad av: 156 (78%) Ej besvarad av: 45 (22%)

14 12. Var och hur ofta gör du dina inköp av matvaror? Besvarad av: 156 (78%) Ej besvarad av: 45 (22%) Anneberg 1 Dagligen 1 (1%) 2 Flera gånger/vecka 12 (8%) 3 Någon gång/vecka 33 (21%) 4 Någon gång/månad 28 (18%) 5 Sällan eller aldrig 80 (51%) 6 Vet ej 2 (1%) Besvarad av: 157 (78%) Ej besvarad av: 44 (22%) Nässjö 1 Dagligen 6 (4%) 2 Flera gånger/vecka 32 (20%) 3 Någon gång/vecka 90 (57%) 4 Någon gång/månad 22 (14%) 5 Sällan eller aldrig 7 (4%) 6 Vet ej 1 (1%) Besvarad av: 157 (78%) Ej besvarad av: 44 (22%) Eksjö 1 Dagligen 3 (2%) 2 Flera gånger/vecka 25 (16%) 3 Någon gång/vecka 61 (39%) 4 Någon gång/månad 52 (33%) 5 Sällan eller aldrig 15 (10%) 6 Vet ej 1 (1%) Besvarad av: 158 (79%) Ej besvarad av: 43 (21%)

15 Besvarad av: 158 (79%) Ej besvarad av: 43 (21%) Jönköping 1 Dagligen 0 (0%) 2 Flera gånger/vecka 4 (3%) 3 Någon gång/vecka 3 (2%) 4 Någon gång/månad 76 (48%) 5 Sällan eller aldrig 74 (47%) 6 Vet ej 1 (1%) Besvarad av: 154 (77%) Ej besvarad av: 47 (23%) Aneby 1 Dagligen 0 (0%) 2 Flera gånger/vecka 0 (0%) 3 Någon gång/vecka 4 (3%) 4 Någon gång/månad 23 (15%) 5 Sällan eller aldrig 126 (82%) 6 Vet ej 1 (1%) Besvarad av: 154 (77%) Ej besvarad av: 47 (23%) Någon annanstans 1 Dagligen 0 (0%) 2 Flera gånger/vecka 1 (1%) 3 Någon gång/vecka 2 (1%) 4 Någon gång/månad 20 (13%) 5 Sällan eller aldrig 122 (79%) 6 Vet ej 9 (6%) 13. Var arbetar du? Besvarad av: 159 (79%) Ej besvarad av: 42 (21%)

16 13. Var arbetar du? Besvarad av: 159 (79%) Ej besvarad av: 42 (21%) 1 Anneberg 21 (13%) 2 Nässjö tätort 35 (22%) 3 Annan del av Nässjö kommun 18 (11%) 4 Eksjö kommun 26 (16%) 5 Jönköpings kommun 12 (8%) 6 Aneby kommun 5 (3%) 7 Annan kommun i länet 4 (3%) 8 Utanför länet 4 (3%) 9 Jag arbetar inte 52 (33%) 14. När du ska utanför Annebergs tätort, hur förflyttar du dig och hur ofta? Besvarad av: 155 (77%) Ej besvarad av: 46 (23%) Kör bil själv 1 Dagligen 64 (41%) 2 Flera gånger/vecka 55 (35%) 3 Någon gång/vecka 21 (14%) 4 Någon gång/månad 2 (1%) 5 Sällan eller aldrig 12 (8%) 6 Vet ej 1 (1%) Besvarad av: 150 (75%) Ej besvarad av: 51 (25%) Samåker i bil 1 Dagligen 1 (1%) 2 Flera gånger/vecka 17 (11%) 3 Någon gång/vecka 18 (12%) 4 Någon gång/månad 16 (11%) 5 Sällan eller aldrig 96 (64%) 6 Vet ej 2 (1%) Besvarad av: 151 (75%) Ej besvarad av: 50 (25%) Buss

17 Besvarad av: 151 (75%) Ej besvarad av: 50 (25%) Buss 1 Dagligen 7 (5%) 2 Flera gånger/vecka 7 (5%) 3 Någon gång/vecka 10 (7%) 4 Någon gång/månad 19 (13%) 5 Sällan eller aldrig 106 (70%) 6 Vet ej 2 (1%) Besvarad av: 142 (71%) Ej besvarad av: 59 (29%) Annat sätt 1 Dagligen 2 (1%) 2 Flera gånger/vecka 1 (1%) 3 Någon gång/vecka 3 (2%) 4 Någon gång/månad 4 (3%) 5 Sällan eller aldrig 115 (81%) 6 Vet ej 17 (12%) 15. Hur nöjd är du med utbudet av affärer, kaféer och restauranger i Anneberg? Besvarad av: 156 (78%) Ej besvarad av: 45 (22%) 1 Mycket nöjd 3 (2%) 2 Ganska nöjd 27 (17%) 3 Inte särskilt nöjd 42 (27%) 4 Inte alls nöjd 68 (44%) 5 Vet ej 17 (11%) 16. Vilka är de naturliga samlingspunkterna i Anneberg där invånarna möts och "växlar några ord"?

18 16. Vilka är de naturliga samlingspunkterna i Anneberg där invånarna möts och "växlar några ord"? 17. Hur nöjd är du med utbudet av aktiviteter som Anneberg erbjuder idag? Besvarad av: 155 (77%) Ej besvarad av: 46 (23%) 1 Mycket nöjd 4 (3%) 2 Ganska nöjd 68 (44%) 3 Inte särskilt nöjd 45 (29%) 4 Inte alls nöjd 9 (6%) 5 Vet ej 29 (19%) 18. Vilket är ditt helhetsintryck av Anneberg? Besvarad av: 156 (78%) Ej besvarad av: 45 (22%) 1 Mycket bra 11 (7%) 2 Bra 66 (42%) 3 Tillfredsställande 69 (44%) 4 Dåligt 12 (8%) 5 Mycket dåligt 0 (0%) 6 Vet ej 0 (0%) 19. För och emot Anneberg? 20. Vilka är de tre viktigaste insatserna för att göra Anneberg till en attraktivare plats?

Lokalt utvecklingsprogram Anneberg oktober 2015

Lokalt utvecklingsprogram Anneberg oktober 2015 Lokalt utvecklingsprogram Anneberg oktober 2015 Bakgrund Nässjö kommun och dess utveckling påverkas av vad som händer i kommunens mindre tätorter och landsbygd. Det är därför viktigt att det finns en balans

Läs mer

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla!

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla! & nu då? Jag vill ha snyggare gårdar Det behövs fler affärer Bra att man tagit detta initiativ att förbättra Akalla Naturen i Akalla är helt fantastisk Tydligare trafikstruktur Det behövs en bank i Akalla

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

OP 2010. Röster från män 70 år-

OP 2010. Röster från män 70 år- OP 2010 Röster från män 70 år- 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana efter Järbovägen. Av- och påfart Rv80- Järbovägen. Fler poliser. Det är en enorm förstörelse

Läs mer

MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ

MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad de

Läs mer

Minnesanteckningar kommunbygderåd 130418

Minnesanteckningar kommunbygderåd 130418 Vår ref: Susann Gustafson Turist och landsbygdsutvecklare Datum: 2013 04 22 Minnesanteckningar kommunbygderåd 130418 Tid: torsdagen den 18 april, klockan 18.30 Plats: Rådde gård, Länghem Närvarande: Dalstorps

Läs mer

INTERNET: www.nugruppen.se

INTERNET: www.nugruppen.se Undersökning Gränna - NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 2010-04-19 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping PHONE +46 36 34 62 30 FAX +46 36

Läs mer

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga?

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? En rapport utifrån de öppna frågorna i LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning Av Ungdomspolitiken), som besvarades av unga i Luleå i åk 8 och år 2 på gymnasiet ht

Läs mer

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 SAMMANSTÄLLNING AV: WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 Den 10 november genomfördes en öppen workshop med boende och verksamma på Brunnshög, Östra Torn och Norra Fäladen.

Läs mer

LEADER Göteborgs Insjörike

LEADER Göteborgs Insjörike LEADER Göteborgs Insjörike PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Onsdagen den 17 februari 2016 kl. 08.30 Plats Europa Direkt, Norra Station Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Föredragande Till 1. Protokollsjustering

Läs mer

Munktell Science Park

Munktell Science Park Munktell Science Park Så hittar du: I utkanten av Eskilstunas stadshjärta hittar du Munktellstaden. Stadsdelen är välkänd och är en plats stadens invånare normalt rör sig mot när de vill uppleva stadens

Läs mer

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL 1. Är Du 57,3% Kvinna 42,8% Man 2. Hur gammal är Du? _40,11_år k: 39,61 år m: 40,76 år 3. Har Du körkort? 90,1% Ja 9,9% Nej 4. Har

Läs mer

Utredning av Sporthallsfältet - aktivitetsområdet som sträcker sig från sim- och sporthallen ner mot Ingsbergssjön

Utredning av Sporthallsfältet - aktivitetsområdet som sträcker sig från sim- och sporthallen ner mot Ingsbergssjön 1 (6) Datum 2016-02-17 Diarienummer KFN 2016-48 Handläggare Thomas Hanzén Direkttelefon 0380-51 89 99 E-postadress thomas.hanzen@nassjo.se Kultur- och fritidsnämnden Utredning av Sporthallsfältet - aktivitetsområdet

Läs mer

Seniorlägenheter med hyresrätt

Seniorlägenheter med hyresrätt Nyköpingshem bygger Seniorlägenheter med hyresrätt Vildgåsvägen 1 18 lägenheter med inflyttning hösten 2013 version 201304 foto: jan Lindblad Jr 2 Seniorlägenheter i östra Nyköping Ett nytt servicecenter

Läs mer

Anteckningar Workshop 1

Anteckningar Workshop 1 1(7) Anteckningar Workshop 1 Tid: 12 maj 2015 kl. 18.00-21.00 Plats: Hallersrudskolans matsal Närvarande: Anna Lindstedt och Örjan Nässlander från Hammarö kommun, Göran Grönkvist tf kommunarkitekt, Maria

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

SAMHÄLLSBAROMETERN WWW.PE.SE. Om Projektengagemang

SAMHÄLLSBAROMETERN WWW.PE.SE. Om Projektengagemang SAMHÄLLSBAROMETERN 2016 Om Projektengagemang Projektengagemang erbjuder kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, el- och teleteknik, VVS, industri och energi, infrastruktur

Läs mer

Minnesanteckningar Tillgänglighetsrådet 2015-11-16

Minnesanteckningar Tillgänglighetsrådet 2015-11-16 Minnesanteckningar Tillgänglighetsrådet 2015-11-16 Närvarande: Marie Sjögren, RSMH-Österlen, ordförande i Tillgänglighetsrådet Arvid Persson, DHR Siv Lindskog Hjärt- och Lungförening Ystad-Sjöbo-Skurup

Läs mer

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan. Mattias Samuelson 0767-244150 MOS 2010.1397 2011-12-14 1(6) Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-14, 152, har

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER STADSLEDNINGSKONTORET STABEN SID 1 (5) 2010-01-18 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER Kollektivtrafik Under medborgardialogerna har frågan vad är bra med

Läs mer

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY I Hogslaby järnåldersbyn INFORMATION LÄGERSKOLA WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY BOTKYRKA KOMMUN Informationsmaterial för era besök i Hogslaby I denna mapp har ni all praktisk information ni behöver inför besöket.

Läs mer

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Östra Mölla Samfällighetsförening Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Innehåll 1. Allmän information 2. Trivselregler / ordningsregler 3. Vanliga frågor 1. Allmän information Allmänt Östra

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHETEN Kommunfullmäktiges Bredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens har under året i samband med Hamnfestivalen och Arvikamârten träffat medborgare och då

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Munkedals Folkets Park, 13 september 2012

Munkedals Folkets Park, 13 september 2012 Utva rdering Seniorma ssa 12 Munkedals Folkets Park, 13 september 12 Bakgrund Seniormässan arrangerades i Munkedals Folkets Park den 13 september 12. Det var den tredje mässan i ordningen. En arbetsgrupp

Läs mer

TEKNISK INFORMATION BYGGMÄSSAN Öresund 2013 VVS MÄSSAN Öresund 2013 Malmö 23 24 april

TEKNISK INFORMATION BYGGMÄSSAN Öresund 2013 VVS MÄSSAN Öresund 2013 Malmö 23 24 april TEKNISK INFORMATION BYGGMÄSSAN Öresund 2013 VVS MÄSSAN Öresund 2013 Malmö 23 24 april Mässgatan 6 215 32 Malmö och easyfairs hälsar Er välkomna hit och hoppas att ni ska få två givande mässdagar! Nedan

Läs mer

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning.

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning. MEDBORGARDIALOG OM SÖDERBÄRKE CENTRUM Söderbärke Folkets hus 18:30-20:30 2015-09-28 Vid tisdagskvällens möte närvarade ca 75-80 personer. Närvarande politiker och tjänstemän från kommunen var: Fredrik

Läs mer

Svar på motion om att medborgarbudget ska införas i Nässjö kommun

Svar på motion om att medborgarbudget ska införas i Nässjö kommun 1 (5) Datum 2016-08-05 Diarienummer KS 2015-296 Handläggare Karolina Haag Sjöberg Direkttelefon 0380-51 80 42 E-postadress karolina.haagsjoberg@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på motion om att medborgarbudget

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna Del 2 Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna En områdesbeskrivning har gjorts i syfte att inventera Östra Dalslundsområdet med dess planförutsättningar för geoteknik, trafi

Läs mer

Fem förslag har blivit ett

Fem förslag har blivit ett Fem förslag har blivit ett Minskat geografiskt område Fokus på centrum med fördubblad handelsyta och fler arbetstillfällen Ingen tunnel, men överdäckning vid Torsviks torg Bullerdämpande åtgärder längs

Läs mer

Sörby 13:2, kv Pumpen

Sörby 13:2, kv Pumpen PLANBESKRIVNING 2011-12-12, reviderad 2012-02-21 Antagandehandling Dnr: 11BMN97 Handläggare: Henry Grew Sörby 13:2, kv Pumpen Detaljplan för samlingslokal och skola Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Minnesanteckningar från Erosionsskadecentrums medlems- och styrelsemöte den 27 januari i Malmö.

Minnesanteckningar från Erosionsskadecentrums medlems- och styrelsemöte den 27 januari i Malmö. Minnesanteckningar från Erosionsskadecentrums medlems- och styrelsemöte den 27 januari i Malmö. Beslutande: Hans Lilja Sofia Warpman Skurups kommun Trelleborgskommun Halmstads kommun Ej NV Övriga medlemmar:

Läs mer

Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015

Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015 Bo i Örebro sammanställning av synpunkter. 12 augusti 2015 Örebro kommun, Sam 532/2015 Bo i Örebro Bo i Örebro arrangerades på Krämaren den 12 augusti 2015. Under dagen hölls drop-in samtal, samt flera

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning PM KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 2006-03-13 Ann-Kristin Andén Utredare 08-550 21974 ann-kristin.anden@sodertalje.se Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning Inledning På uppdrag av kultur-

Läs mer

01 söndag Adventskaffe med Julklapp 14 lördag Julfest med levande musik 21 och 22 lördag/söndag Julgala, Konserthuset 1 av 10

01 söndag Adventskaffe med Julklapp 14 lördag Julfest med levande musik 21 och 22 lördag/söndag Julgala, Konserthuset 1 av 10 Hej Värniter! Här kommer ett extrautskick med tanke på att styrelsen har beslutat om flera träffar som gäller alla medlemmar, men även Er som arbetar på LSS-boenden, som personliga assistenter, ledsagare,

Läs mer

Trygghetsvandring Brandbergen, Haninge Dokumentation 2014-10-29

Trygghetsvandring Brandbergen, Haninge Dokumentation 2014-10-29 Trygghetsvandring Brandbergen, Haninge Dokumentation 2014-10-29 Den 29 oktober 2014 genomfördes en trygghetsvandring i Brandbergen, Haninge kommun. Trygghetsvandringen leddes av Stiftelsen Tryggare Sverige

Läs mer

Vill Du studera - resa uppleva?

Vill Du studera - resa uppleva? Brukspensionärerna Finspång Vill Du studera - resa uppleva? Idag har Du chansen att meddela oss Dina förväntningar och önskningar om studiecirklar, mötesprogram, resor och andra upplevelser! Det ligger

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-03-06 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-03-06 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-03-06 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Ej närvarande Helena Dahlström Daniel Tidefjärd Pernilla Olebring Lena Ek Helena Hall Blixt Malin Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Ulla Lundberg, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 12-23 Jessica Lövdahl. Ordförande...

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Ulla Lundberg, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 12-23 Jessica Lövdahl. Ordförande... Plats och tid Enåsenrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Helena Brink (C), ordförande Johan Zahn, DHR Karl-Erik Wigholm, DHR Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF John Bertil

Läs mer

Klimatdialog 2010 BACKA

Klimatdialog 2010 BACKA Klimatdialog 2010 BACKA UNGA OCH BESLUTSFATTARE SAMARBETAR I BACKA På initiativ av stadsdelen Backa har unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under våren 2010 tillsammans skapat förslag kring

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3

SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3 SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3 Fokusgrupper och sammanställning genomförd av Elin Mossberg, Sweco på uppdrag av Nacka kommun Sweco Management AB SAMMANFATTNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Gruppen kan tänka sig att detta område utnyttjas för servicefunktioner, ex. förskola. Förskolan får på så sätt närheten till skogen och havet utan att behöva korsa vägen.

Läs mer

DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007

DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007 Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar bäst. Om svarsalternativen inte passar

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Paletten www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se Ladda

Läs mer

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Kontaktpersoner är: Lars Åke Johannesson Margareta Johansson Projektledare Ekonomiansvarig Tel. 070

Läs mer

Örgryte-Härlanda. Anhörigstöd. För dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående. Våren 2016. www.goteborg.se

Örgryte-Härlanda. Anhörigstöd. För dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående. Våren 2016. www.goteborg.se Örgryte-Härlanda Anhörigstöd För dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående Våren 2016 www.goteborg.se Program våren 2016 Anhörig är du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående. Du kan

Läs mer

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor Kommunstyrelsen Datum 1 (8) Kommunledningskontoret 2012-09-25 Rådet för funktionshinderfrågor Anna-Maarit Tirkkonen Tfn. 016-710 24 28 Mobil: 073-950 65 89 Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor

Läs mer

Österängen. Attitydundersökning

Österängen. Attitydundersökning Österängen Attitydundersökning NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 11-6-8 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping PHONE +46 36 34 62 3 FAX +46

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Örnsköldsviks kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Örnsköldsviks kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Örnsköldsviks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Hudiksvalls kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Hudiksvalls kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Hudiksvalls kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Rapport. Lokal samhällsutveckling i Godegård 2000-2010

Rapport. Lokal samhällsutveckling i Godegård 2000-2010 Rapport Lokal samhällsutveckling i Godegård 2000-2010 Vi har jobbat med materialet till och från: Birgitta Karlsson, Bodil Wahlberg, Pia Hjelmar, Pia Folin, Sara Karlsson, Annika Linder, Anette Linder

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2015-10-07

PROTOKOLL 1 (10) 2015-10-07 PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid: Odenrummet, tekniska kontoret, Skeppargatan 16, kl. 09.00 12.00 Beslutande Kenneth Fahlesson (SN), ordförande Andreas Westerberg (KS) Gunilla Åström (KS) Evelina Fahlesson

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Falu kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Falu kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Falu kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Fritids- och Idrottsprogrammet Styrelsen har ordet Inbjudan till Föreningsmöte Presentation av Fyrklöverns Arbetsgrupp JUL HOS PATRIK Freja Musikteater Adventssamkväm

Läs mer

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten.

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Föräldraenkät 2015 81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Är du/ni nöjda med verksamheten på Melliz och det utbud av aktiviteter som erbjuds? 6% 49% 45% Uppfattar

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Begäran om anläggande av gång- och cykelväg utmed väg 1762 mellan väg 180 och Thåängens idrottsplats i Sandhult.

Begäran om anläggande av gång- och cykelväg utmed väg 1762 mellan väg 180 och Thåängens idrottsplats i Sandhult. Gatukontoret Borås Stad 501 80 Borås Begäran om anläggande av gång- och cykelväg utmed väg 1762 mellan väg 180 och Thåängens idrottsplats i Sandhult. Thåängens idrottsplats används av många, framförallt

Läs mer

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla.

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla. 2016-06-08 Hej alla trädgårdsvänner! Välkommen att ta del av sommarens program! Vi ber om ursäkt att vi inte skickat ut tidigare men hoppas ni har överseende med det! Kika in på föreningens hemsida & Facebook!

Läs mer

Att bilda en elevförening

Att bilda en elevförening Att bilda en elevförening Bilda en elevförening En elevförening är en förening där alla elever på kulturskolan kan vara med, oavsett om man spelar, sjunger, dansar, drillar, målar eller spelar teater.

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå

Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå Handläggare: Ida Broman, Folkhälsoförvaltningen Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå Michael Sjöberg - Planeringsdirektör och kanslichef, Örebro läns landsting Michael introducerar

Läs mer

Anderslöv 2010-09-09

Anderslöv 2010-09-09 TRELLEBORGS KOMMUN Trygghetsvandring Anteckningar Anderslöv 2010-09-09 1 Innehåll Arrangör...3 Deltagare...3 Sträckan som vandrades...3 Sammanfattning...4...5 Stoppunkt 1: Områder runt Väståkraskolan...5

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder Ortsutveckling: Arbetsgrupp: Trafik, boende, estetik och miljö Tema: Trafik Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder 1. Förutsättningar för utveckling Väghållningsansvar

Läs mer

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Februari 2016 Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Målsättningen Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för utarbetande

Läs mer

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum NYBRO - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum Alexandra Eliasson Examensarbete 30 hp, Magisterprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola, 2008 1 FÖRORD

Läs mer

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2013-02-04 ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 7 00,00%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 55,3%. Man,68% Totalt 7 00,00% Medelvärde,5.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet.

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet. Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet. För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator är vår erfarenhet att tidigare metod med blomlådor och senare med trafiköar i betong åstadkommer en fartdämpning som

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Stockholm i mitt hjärta

Stockholm i mitt hjärta Stockholm i mitt hjärta - Stockholmarna om Stockholm 8 december 2010 Per Fernström Ida af Robson 2082 1 Nästan alla, 96 procent, har en positiv relation till Stockholm Om du skulle jämföra din relation

Läs mer

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Ärende 29 Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2015-03-19 KS 2014.0266 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om ny småbåtshamn i Karlskoga Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002

Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002 Fresken Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002 Att gammal charm är bevarad: spegeldörrar, rosett i taket etc (Skriven kommentar till frågan

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Skepplanda

Ortsutvecklingsmöte i Skepplanda MINNESANTECKNINGAR 1(5) Ortsutvecklingsmöte: Skepplanda Vår 2016 Datum och tid 2016-04-28, 19:00-21:30 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Skepplanda Bygdegård, Skepplanda Carlos Tischler, ordförande

Läs mer

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA Maj 2006 1. Inledning Miljö- och byggförvaltningen gjorde under februari månad en framställan till kommunstyrelsen om att få använda LommaPanelen för att

Läs mer

Bilaga 2 resecenter och stadsutveckling

Bilaga 2 resecenter och stadsutveckling Bilaga 2 resecenter och stadsutveckling 1.1. Inledande OH- Bilder vid seminarium/ workshop i Piteå den 31 mars 2009 Bild 2 Bild 1 Bild 3 1 1.2. Minnesanteckningar från seminariet den 31 mars 2009 Tid:

Läs mer

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet.

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet. Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet. För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator är vår erfarenhet att trafiköar i betong åstadkommer en fartdämpning som är till gynnar trafiksäkerheten inom våra bostadsområden.

Läs mer

Sammanställning: Medborgardialog Linehedsparken 16/5, 19/5

Sammanställning: Medborgardialog Linehedsparken 16/5, 19/5 Antal formulär: 78 st. (44 st. torsdag, 34 st. söndag), plus 22 st. teckningar med önskemål från åk 0-1, Linehedsskolan Svarande:

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling

Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-06-16 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2010-02-01, rev 2010-04-12 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling Dnr 06-10252.214 Ks 07-566 LANBESKRIVNING

Läs mer

Hösten 2014. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Rädisan. Skytte. Grillning vid Glänninge

Hösten 2014. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Rädisan. Skytte. Grillning vid Glänninge Hösten 2014 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Rädisan Skytte Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från den 1 juli 2013 har planeringen

Läs mer

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Trygghetsvandring i sydvästra Kvillestaden 24 febr.2005

Trygghetsvandring i sydvästra Kvillestaden 24 febr.2005 Trygghetsvandring i sydvästra Kvillestaden 24 febr.2005 Vad är en trygghetsvandring? En trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Metoden bygger på att det är de som bor och är verksamma

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS HÖSTEN 2013 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara s prioritering gällande säkerhet och trygghet för

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 30 augusti, 2006 Yrkestrafikrådet i Jämtlands län Närvarande: Bert Eriksson, Transportarbetareförbundet, Bengt Arnell,

Minnesanteckningar från mötet 30 augusti, 2006 Yrkestrafikrådet i Jämtlands län Närvarande: Bert Eriksson, Transportarbetareförbundet, Bengt Arnell, Minnesanteckningar från mötet 30 augusti, 2006 Yrkestrafikrådet i Jämtlands län Närvarande: Bert Eriksson, Transportarbetareförbundet, Bengt Arnell, Taxi Östersund, Kenneth Peterson, Kommunal, Lennart

Läs mer