Monteringsanvisning DLW Vinyl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning DLW Vinyl"

Transkript

1 Monteringsanvisning DLW Vinyl Färglikhet säkerställs från fabriken om det använda materialet kommer ifrån samma produktion och läggs i nummer ordning. Det kan dock inte uteslutas att det kan framkomma en mindre färgskillnad. Golvläggaren skall kontrollera att våderna läggs i samma riktning. Reklamation pga färgskillnad kan inte göras efter läggningen. 1. UNDERGOLV Alla undergolv som är och förblir torra, plana, fasta och sprickfria, är lämpade för läggning av DLW VINYL. DLW Vinyl bör läggas på ett sugande underlag för att säkerställa att limmet häftar ordentligt mot underlaget. Om häftningen mot underlaget inte är tillräcklig som t.ex. på asfaltgolv skall det spacklas med lämpligt spackel i tillräcklig tjocklek (minst 2 mm). Till detta ändamål är cement- eller gipsbundna spänningsfria spackel normalt lämpliga. Restbyggfuktigheten i de olika cementbaserade undergolven mäts enligt golvbranschens rekommendationer och får inte överstiga följande: Material Cementbaserade undergolv Betong Anhydrit golv < 85 Max. restbyggfukt i RF % < LIM DLW vinyl klistras med lämpligt dispersionslim. Limleverantören och DLW s rekommendationer skall alltid följas. Vi rekommenderar användning av lim utan lösningsmedel och med låg emission från en av golvbranschens medlems leverantörer. Se och följ vänligen de olika producenternas limguide som är anpassad till användning av DLWs produkter. Att man uppnår en tillräcklig häftning av limmet på golvmaterialets baksida är något som den som lägger golvet är ansvarig för att löpande kontrollera. Förbrukning: Normal förbrukning från 4-6 m 2 per liter lim. DLW vinyl: Spackeltandning A1 (ca: g/m 2 ) DLW vinyl på DLW Korkment Special: Spackeltandning A2 (ca: g/m 2 ) Dispersionslim finns också för ledande material. För att säkerställa att materialet är permanent antistatiskt när det är lagt på ett isolerande underlag, som t.ex spånskivor, stöpasfalt, golv värme samt undergolv och golv, som är förbehandlade med epoxy. Till denna typ av undergolv skall ett ledande lim användas. Alla limleverantörer är förtrogna med DLW Floorings golvmaterial och utför löpande tester på dessa. Ansvaret för limmets lämplighet ligger uteslutande hos limproducenterna. Val av ett icke lämpligt lim kan få en negativ effekt på golvets kvalitet. 3. BERÄKNING AV MÄNGD 3.1 Våder För att beräkna hur mycket material som behövs skall nödvändiga vådlängder och vådbredder finnas. Före beräkningen skall läggriktningen fastläggas. Normalt läggs materialet i ljusets riktning i rummet. Ändskarvar kan göras med våder som stöter upp till dörröppningar, nischer eller liknande. Sidodörrsöppningar, nischer eller liknande kan beläggas med strimlor. 3.2 Plattor Plattor läggs normalt i ett schack mönster men kan också läggas parallellt. Med hänsyn till fogningen är både parallell- och diagonalläggning möjlig. Vid beräkning gäller den yta där plattorna skall läggas, samt marginal för tillskärning. Vid diagonalläggning är tillskärningen större än vid parallelläggning och vid snedvinklade eller runda ytor är den större än vid raka ytor. 3.3 Trappsteg Trappsteg skall skäras av våder. Vid material med mönster i längdriktningen skall detta löpa parallellt med avstampskanten. Detta gäller också för trappavsatser. Mängden beräknas på basis av antalet trappsteg som kan skäras ut i en våd. Vid spiraltrappor bör ett mönster eller skiss skapas. 4. FÖRVARING, ACKLIMATISERING OCH LÄGGNINGSVILLKOR En fackmässigt korrekt förvaring är en förutsättning 1

2 för att de läggningstekniska egenskaperna för de elastiska golvmaterialen bevaras. Golvmaterial skall förvaras i torra och normal tempererade rum. Rullar förvaras stående. Vid förvaring av ett elastiskt golvmaterial i för låga temperaturer, kan en felfri läggning inte garanteras. Under läggningsarbetet skall både rumstemperaturen och undergolvets temperatur vara C (vid golv värme rekommenderas C) och den relativa luftfuktigheten % RF(ideellt mellan 40 och 60 %). Dessa temperaturer och förhållanden skall upprätthållas i minst 3 dagar före läggningen och 7 dagar efter. Även vid de korrekta temperaturerna skall vinylen acklimatiseras före läggning. Vi rekommenderar därför att skära upp våderna dagen före läggningen. DLW vinyl bör efter tillskärningen anpassas till rummets temperatur över natten. Våderna läggs ut och staplas ovan på varandra. Eventuella vågor försvinner. Om det vid läggning konstateras en böjning i längdriktningen skall våderna åter rullas upp och ställas upp minst ett dygn i ett väl tempererat rum. Därefter kan våderna bearbetas som beskrivits ovanför. Akustik vinyl skall acklimatiseras stående, löst sammanrullat i de anpassade vådlängderna i minst 24 timmar innan läggning. Det material som läggs i ett rum skall ha samma tillverkningsnummer och rullarna skall läggas i nummerordning. 5. LÄGGNING Vid läggning av DLW vinyl. 5.1 Våder Även om man senare skall svetsa med tråd, rekommenderar vi att renskära båda vådkanter, då en rent skuren kant ger garanti för en snygg skarv. Den första vådkanten skärs lätt med en kantskärare eller linjeskärare. Den andra kanten kan skäras på två sätt: Efter limningen, märks den överliggande vådkanten upp med en rits, längs den redan renskurna vådkanten och remsan skärs därefter av med en böjd klinga Tillskärning av skarvar Fogen skall alltid utföras så att det mellan våderna finns en minimal öppen fog. Snittet utföres lodrätt eller lite snett (underskuret) Tvärskarvar Vid tvärskarvning skall hänsyn tas till golvbeläggningens eventuella formförändring. Korta våder kan skäras på passande sätt före limningen. Vid längre våder är det praktiskt om vådsluten först skärs när de sitter fast i limmet. 5.2 Plattor a) Parallelläggning Först fastläggs en parallell till rummets huvudfrontsida med hjälp av ett snöre. Väggavståndet är en multiplikation av platt storleken minus ca:1 cm. I hallar kan denna mätning istället för från väggen också ske ut från den lägsta dörrtröskeln. På den funna linjen markeras startpunkten. Det rekommenderas att vid speciellt iögonfallande ställen t.ex vid huvudingången, endast lägga nästan hela plattor och inga smala remsor. Från startpunkten läggs nu en rad plattor löst längs snöret. De hålls nere med staplar av plattor eller kartonger. Vid stora rum ligger denna plattrad kvar tills den angränsande raden är lagd. Vid små rum räcker det att låta en platta ligga som hållpunkt. b) Diagonalläggning Först delas rummet upp symmetriskt och rumsaxeln fastläggs med hjälp av ett snöre. Nu undersöks hur plattorna löper ut längs väggarna och huvudingången. En plattas diagonal är längden av plattsidan x 1,4. Om det blir små trekanter här, förskjuts rumsaxeln i sidled med en fjärdedel av diagonalen. Det samma gäller för startpunkten. I asymmetriska rum fastläggs parallellen med hjälp av ett snöre på ett avstånd till huvudfrontsidan som motsvarar en multiplicering av plattans diagonal minus ca: 1 cm. Här skall också tas hänsyn till att det vid huvudingången endast skall ligga nästan hela plattor och däremellan halva, men aldrig små trekanter. Längs snöret läggs därefter en dubbel plattrad löst, den första plattraden skall ligga på snöret med hörnen motsatt varandra, medan den andra plattraden skall beröra snöret med hörnen. I stora rum läggs nu en diagonal plattrad ut från startpunkten. Plattraden används som grundlinje för läggningen. I små rum räcker det att låta en platta ligga som hållpunkt. Efter limningen av ytan skärs kantplattorna till med en böjd eller trapetsformad klinga. 5.3 Trappsteg Raka trappsteg och stödsteg skärs till efter mått och alltid i rullens längdriktning. Vid läggning på spiraltrappor överförs formen av trappstegen med ett skapat mönster eller skiss med hjälp av trapmall och linjal. Framkanten anpassas med hjälp av en rits. Längsgående mönster skall löpa parallellt med trappkanten. 5.4 Vinyl i våtrum DLW vinyl Contour PUR - PastelPUR - Favorite PUR Favorite R10 PUR - Medintone PUR, är alla VT godkända. 2

3 6. LIMNING 6.1 Våder Golvmaterialet helklistras enligt limproducentens anvisningar. Val av rätt tandspackel och regelbundet byte av spackelblad samt grundlig gnidning, så att limmet fördelas bra på baksidan, är av största vikt. Häftning av limmet på baksidan skall löpande kontrolleras genom att lyfta materialet. Våderna slås tillbaka till rummets mitt. Limningen startar vid den mittersta våden. Limmet för den andra vådhalvan skall sluta till precis vid limgränsen för första vådhalvan. Vådhalvan som är skuren med tät tillskärning till de angränsande delarna av rummet t.ex dörrsteg och karmar, skall limmas först. Våderna skjuts, med hänsyn taget till limmets öppningstid eller väntetid (se limproducentens anvisningar) in i limmet. Der får inte bli luftblåsor. Luftblåsor konstateras vid hammarskaft metoden och tas bort genom att stryka ut den inneslutande luften sidlänges. Vådändar valkas motsatt för att avspänna materialet. Vid behov skall skarvarna och vådändar hållas nedtryckta tills de fastnar på golvet av limmet. 6.2 Plattor Efter påstrykning av lim börjar läggningen av de plattor som lagts ut som hållpunkt eller linje. I stora rum rekommenderas stegvis läggning för att undvika förskjutning. För häftning på baksidan skall plattorna noga gnidas eller tryckas ned. Vid behov upprepas detta. 7. SVETSNING Vi rekommenderar trådsvetsning i rum där skarvarna skall skydda mod inträngande fukt. Vid läggning av DLW Korkment Special, gips/ spånskivor eller vid läggning av DLW Favorite Acoustic, skall man alltid trådsvetsa. Svetsningen får först göras när limmet har härdat. Limproducentens anvisningar skall följas. Beroende på limtyp och rummets temperatur kan härdningen pågå i flera dagar. Vådsamlingarna fräses upp med hjälp av fogfräs och fog hyvel med ett djup på 2/3 av materialets tjocklek. Fogen skall därefter rensas noggrant (genom att suga eller blåsa med ren luft). Fogbredden bör vara ca: 3,5mm. Bearbetningen av svetstråden kan ske både med handsvets med påsatt svetsmunstycke d=5 mm, och med svetsautomat. Vid svetsmunstycke bör den bakersta delen av foten vid luftutsläppet inte vara bredare än fräsfogen. Bearbetningstemperaturen är ca: C. Arbetshastigheten är ca: 4-5m per minut. Den del av svetstråden som sticker upp skärs av i två steg: omedelbart efter svetsning skärs den fortfarande ljumma svetstråden bort med månkniv med påsatt släde. När svetstråden är avkyld skärs den med månkniv så att tråden ligger i plan med materialets yta. 8. DLW KORKMENT SPECIAL SOM UNDERLAG Till stegljudsdämpning för DLW vinyl rekommenderas uteslutande DLW Korkment Special. Det rör sig om ett särskilt finkornigt och mycket komprimerat korkment som är speciellt anpassat till vinylens egenskaper. DLW Korkment Special kan läggas på alla förberedda undergolv. Vådriktningen bör vara samma som golvmaterialets medan skarvarna skall placeras med minst 50cm förskjutning. Vådkanterna överlappas och skärs samman med ett dubbelsnitt, man skär genom båda lagen, längs en linjal. Till limning används dispersionslim. Föst när limmet är helt härdat, normalt dagen efter, kan läggning av golvmaterialet starta. Limförbrukning vid läggning av DLW Korkment Special: Lim Limspridare Förbrukning Dispersionslim B g/m 2 9. GOLV VÄRME DLW Floorings golvmaterial kan generellt läggas på undergolv med golv värme. Olika former av golv värme Elektriskt drivna värme anläggningar värms upp med nattström och avger den lagrade värmen under dagen. Vid vattenburna värmegolv värmer underkonstruktionen upp vattnet till en temperatur på max. 60 C. Värmeanläggningen fungerar alltså som direkt uppvärmning. Golvmaterialens värmegenomgångs motstånd är så litet att det praktiskt taget är obetydligt för driften av värmeanläggningen. Förberedelse av undergolv med golv värme Med hänsyn till undergolv måste man skilja på torrkonstruktioner och våtkonstruktioner. 9.1 Torrkonstruktioner kan bestå av anhydrit eller gipsplattor. Spånskivegolv med golv värme rekommenderas inte pga. dimensionsändringar i skivorna vid torkning. Golvmaterialet limmas direkt på skivorna. 9.2 Våtkonstruktioner är där värmerören eller kablarna är nedsänkta i understa delen av den simmande cementen, betongen eller anhydritundergolvet. Innan golvmaterialet kan läggas på skall installatören se till att fuktigheten som avges vid värmepåverkan är borta. 3

4 Värmeanläggningen får därför efter undergolvets härdningstid dvs.ej tidigare än 21 dagar efter att läggningen av undergolvet gjorts, värmas gradvis med en ökning av temperaturen med 5 C per dag, och skall därefter hållas på max temperatur i minst 3 dagar. Därefter skall anläggningens temperatur gradvis sättas ned med max. 10 C per dag. Under hela denna process dvs. upp och ned sättning av temperaturen, skall rummet vara ordentligt ventilerat utan att det uppstår tvärdrag. Det åligger värmeanläggningens installatör att se till att dessa förhållanden gäller och ett intyg skall utfärdas. Detta intyg ersätter den fuktighetsmätning som golvläggaren gör under normala förhållanden då en fuktighetsmätning normalt inte kan göras på undergolv med golvvärme. Efter spackling av undergolvet kan golvmaterialet läggas Läggning på kopparband Samtliga av materialets våder skall bindas ihop på tvären med hjälp av ett genomgående kopparband. Enstaka våder skall vara på min. 3m 2 och sammanbundna med den övriga ytan med hjälp av kopparband. I rum på upp till 40m 2 skall det finnas minst en punkt där möjlighet finns för anslutning av potentialutjämning. I större rum skall det finnas flera anslutningspunkter. Vid läggning av plattor skall ledande lim alltid användas. En enskild kopparbandsflik ca:1m in under materialet är således tillräcklig på rum större är per 40m 2. Golvmaterialet helklistras med speciellt lim för golvvärme. Golvtemperaturen vid monteringen bör vara ca: C. 3-5 dagar efter läggningen kan värmeanläggningen användas igen. Här måste temperaturen max. höjas/sänkas med 5 C per dygn. Fuktmätningar kan göras som beskrivet. Om man tidigare satt ut mätpunkter på golvet som säkerställer att man inte skadar värmeslingorna. Temperaturen på golvmaterialet får aldrig överstiga 28 C. 10. LÄGGNING AV DLW VINYL MED AVLEDNING Här läggs det ledande materialet på ett avledningssystem av kopparband, som skall tas med i det extra elektriska skyddet. I rum, som inte har speciellt gällande riktlinjer är det möjligt att ansluta till t.ex en noll led. Jordning av avledande golv skall göras av en auktoriserad elinstallatör. Vid läggning av avledande DLW Vinyl Conductive /ESD golvmaterial kan man använda gängse ej ledande vinyl lim. Vid läggning av ledande DLW Vinyl Conductive/ESD plattor skall man principiellt använda ett avledande lim. Följande anvisningar rekommenderas: 1. DLW Vinyl Conductive / ESD i våder. 2. Kopparband ett stycke av ca.1. Per max 40 m 2 rumstorlek 3. Jordning 4. Undergolv. 5. Tvärskarv 1. DLW Vinyl Conductive/ESD platter, lagda I avledande lim 2. Kopparband ett stycke av ca. 1m, per max. 40 m 2 rumsstorlek 3. Jordning 4 4. Undergolv

5 Vi erbjuder kopparband i rullar à 50m till användning i samband med avledande läggning av DLW VINYL Conductive/ESD. Förfrågningar om ledande läggning kan ställas till DLW Flooring Swedens tekniska kundservice tel: (0) RENGÖRING OCH SKÖTSEL Golventreprenören skall ge kunden en skriftlig vägledning om skötsel av golvmaterialet. Vägledningen kan hämtas på eller rekvireras från vår kundservice på tel: Rengörings och skötsel rekommendationer för DLW VINYL 12. SPECIELLT 12.1 Kontorstolar med hjul + stolsben EN 425 / EN Kontorsstolar med hjul skall för att kunna användas på elastiska golvmaterial vara utrustade med hjultyp W, det vill säga med mjuka hjul eller med hänsyn till inventarier, mjuka underlag som t.ex. filttassar. För att undvika materialskador speciellt i skolor och liknande skall man vara uppmärksam på att kontaktytor på stolar och liknande inventarier är mjuka, avrundade och utan skarpa kanter. Detta bör man beakta vid inköp av kontorsstolar och vanliga stolar Brännmärken Cigaretter kan orsaka brännmärken på vinylgolv. Dessa material bör därför inte användas i röktillåtna utrymmen. Däremot är linoleum resistent mot glöd Missfärgningar Vid en längre tids kontakt med gummi, kan gummit efterlämna permanenta missfärgningar på vinylgolv. Exempel på möjliga anledningar kan vara kontakt med: bildäck, maskeringsmaterial, hjul eller ben på tvättmaskiner och kylskåp m.m. Dessa permanenta missfärgningar uppstår pga. en mjukgörarvandring. För att undvika dessa permanenta missfärgningar rekommenderar vi användning av ljusa hjul av polyuretan, eller på lämpligt underlag/skydd. Bitumen baserad asfalt, mineralolja, fett och färgad skokräm, missfärgar golvmaterialet. Speciellt ljusa vinylgolv som utsätts för mycket trafik, kan snabbt missfärgas, om de ligger vid direkt utgång till asfalterade gator eller i kök och kontor på bensinstationer och bilverkstäder Skyddtäkning av nylagda golv Vi avråder från användning av tejp direkt på golvmaterialet. Om detta ändå sker, kontakta vänligen leverantören av tejpen för att kontrollera tejpens lämplighet. På vinyl utan ytbehandling får man inte använda tejp. I byggperioden bör nylagda golv skyddstäckas mot nedsmutsning från gångtrafik och efterföljande entreprenader. Hur man skyddstäcker golvet beror på typen av belastning som golvet utsätts för mellan läggning och nyanvändning, t.ex intensiteten i gångtrafik och om torr eller våt belastning förväntas. Om golven läggs sent i byggprocessen kan skyddstäckning eventuellt begränsas till vissa gångsträcka. För att undvika blåsbildning bör skyddstäckning av elastiska golvmaterial först läggas ut når limmet har härdat. I hårt belastade gångstråk rekommenderar vi att komplettera skyddstäckningen med skivor av trä, ex. Plywoodskivor Kontakt vid läggningstekniska frågor: DLW Flooring Naverland sal DK 2600 Glostrup Tel Fax Utgåva 07/2015 Denna utgåva ersätter alla tidigare läggningsvägledningar för dessa produkter 5

6 1 MONTERINGSANVISNING FÖR DLW HOMOGEN PLAST, TIL ANVÄNDING PÅ GOLV I VÅTRUM. Gällande för: DLW Favorite PUR ftalatfri DLW Favorite R10 ftalatfri DLW Contour PUR ftalatfri DLW Medintone PUR ftatatfri DLW Contour PUR DLW Pastell PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d, liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor o d kan ge missfärgning. Observera att angivet RF-värde för material gäller för byggfukt och inte fukttillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme, över högtemperaturrör i golv o d. Vid ev. rördragning i golv förutsätts rören vara så förlagda att golvmaterialet inte kontinuerligt utsätts för en högre temperatur än 27 C då missfärgningar eller andra förändringar av materialet annars kan uppstå. Läggning kan göras upp till max 85 % RF i undergolv enligt aktuell AMA Hus, YSC.1 med följande produkter: OBS! att mätning alltid skall utföras av särskild utbildad personal (exempelvis RBK-kontrollant). 1.2 Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20 C), så att inte rörelser som senare kan orsaka skador uppstår. 1.3 Underlaget skall uppfylla angivna toleranser för buktighet enligt aktuell AMA Hus, tabell 43. DC/-1. Korrekt golvlutning, liksom kontroll av golvlutningen i våtutrymmet, förutsätts vara utförd innan det vattentäta skiktet monteras. I utrymmen med golvavlopp (golvbrunn) skall golvet och dess vattentäta skikt ha fall mot avloppet (brunnen). Ytskikt på golv ska alltid ligga minst 20 mm över brunnsil i duschplats eller motsvarande. Bakfall får inte förekomma i någon del av rummet. (Krav på fall enligt GVK: 1:150 1:50 medelvärde 13 mm/m i duschplats eller motsvarande, 1:500 1:100 medelvärde 6 mm/m utanför duschplats)

7 2 1.4 Håltagning för rörgenomföringar o d förutsätts vara så dimensionerade att mellanrum mellan rör och håltagning ej förekommer. Vid avvikelser måste mellanrummet tätas. 1.5 Uppskjutande avloppsrör ska vara monterade och fast förankrade innan tätskiktet monteras. Avloppstosar eller avloppsrör ska sticka upp minst 40 mm över färdigt golv och vara så utformade att tätskiktet kan anslutas vattentätt mot dessa. Rören förutsätts vara placerade minst 60 mm från vägg samt att avståndet mellan rörens mantelyta (ytterkanter) är tillräckligt för att kunna montera mattan tätt mot rören. 1.6 Om andra typer av rör finns innebär det ett avsteg och uppfyller ej GVKs Branschregler. Avsteg ska tydligt avtalas. 2 FÖRBEREDELSER 2.1 Damm och lösa partiklar avlägsnas noggrant. 2.2 Vid spackling skall spackelmassa uppfylla krav enligt kapitlet MF i AMA Hus. Eventuella mellanrum mellan väggskiva och golv skall fyllas upp. OBS! Vid användning av 2-komponents polyesterspackel kan missfärgning uppstå vid felaktig och/eller otillräcklig blandning. Blanda ej direkt på underlaget. 2.3 Montering på befintlig beläggning rekommenderas ej. Vid målade underlag finns risk för missfärgning. Befintlig färg avlägsnas 2.4 Använd endast blyertspenna vid ev. märkning. Observera att alla markeringar med sprit/märkpennor, märk och stämpelfärger, kulspetspenna och liknande kan orsaka missfärgningar genom s.k. migration. 2.5 Om material från flera rullar används, skall dessa ha samma serie/tillverkningsnummer och tas i nummerföljd. 2.6 Före montering måste såväl material, lim som underlag ges möjlighet att anta normalt rumsklimat. Materialet skall acklimatiseras liggande i 24 timmar före läggning, lämpligen genom att våderna staplas ovan på varandra. 2.7 Rullar lagras stående. 3 MONTERING 3.1 Montering skall ske i rumstemperatur, minst +18 C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen bör vara 30-60%. Högre luftfuktighet medför längre torktid för limmet och risk för blåsbildning. Låg luftfuktighet medför att limmet torkar för fort och det blir dålig

8 3 övervätning mellan underlag och matta. Monteringstid är bl.a beroende av typ av underlag, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet i lokalen. 3.2 Tillämpa våtlimning vid sugande underlag. Vid täta underlag tillämpas sen våtlimning/tidig häftlimning. Sen häftlimning medför ett sämre limförband och man löper dessutom risken att limränderna avtecknar sig på mattans yta. Lösningsmedelsbaserat kloroprenkontaktlim skall inte användas pga. missfärgningsrisk. 3.3 Vid montering av plastmatta i golvbrunn, som godkänts enligt SS-EN 1253, (tidigare NKB nr 17), ska respektive golvbrunnsleverantörs monteringsanvisningar följas Vid äldre brunn, tillverkad före 1990/91, rekommenderas att denna byts ut. Om brunnen ej byts ut är det ett avsteg och uppfyller ej GVKs Branschregler. Avsteg ska tydligt avtalas. Vid montering av plastmatta i golvbrunn med så kallad ställbar klämring tillverkad före 1990/91 (renovering), skall golvbrunnen kontaktlimmas med PU-kontaktlim. Brunnssätet skall sedan förslutas med Aqua Tät eller likvärdigt. Avslutningsvis monteras klämringen. OBS! Klämringen skall bottna på brunnssätet Vid montering av plastmatta i golvbrunn avsedd för väggnära placering, följ separat anvisning för anslutningen mellan brunn och tätskikt. 3.4 Följande lim rekommenderas: Limleverantör Limtyp Limteknik Limmängd ARDEX ARDEX PREMIUM AF Sen våtlimning/tidig 4,6-5,5 m2/l häftlimning SIKA Sverige AB CascoProff 3448 Sen våtlimning/tidig 4-5 m2/l CascoProff 3444 CascoProff Extreme 3450 häftlimning BOSTIK StarTac ST Våtlimning/häftlimning 4-5 m2/l MultiTac MT Attack AlcaliTac AT UZIN KE 2000 S Sen våtlimning g/m2 KE 2428 Sen våtlimning g/m2 KE 66 Våtlimning g/m2 Vid uppvikning: ett lim med extra bra hugg t.ex CascoProff Extreme eller liknande kan med fördel användas till upp- och nedvik. Undvik kontaktlimsanvändning.

9 4 3.5 Felaktigt material ska ej installeras (t.ex. färgdifferens, mönsterfel, ytdefekt eller annat materialfel). Felaktigt material ska sorteras ut. 3.6 Tänk på tillägg för sockeluppvikningen samt att någon materialskarv inte får finnas inom 0,5 m radie från golvbrunn Mönsterpassning och ändvändning Tillägg för mönsterrapport behövs ej. Våder ska inte mönsterpassas Våder ska inte ändvändas för att undvika färgdifferens. 3.7 Märk sockeluppvikningens höjd (minst 100 mm) med blyerts och linjal. Sprid limmet på väggen till uppmärkningen med tandad limspackel (limmängd ca 4m 2 /lit). Stryk därefter ut lim på golvytan. Vid större golvytor utförs limningen etappvis efter inplacering av våderna OBS! Om kakel eller klinker skall utgöra väggbeklädnad och plastmatta skall utgöra vattentät golvbeläggning, skall golvmattans uppvik vara minst 130 mm. 3.8 Våderna lägges kant mot kant. 3.9 Gnid noggrant fast ytan så att mattan får en god förankring i limmet och så att all luft pressas ut. Arbeta från vådens mitt. Se till att fastgnidningsverktyget ej repar mattan Vid genomföringar i golv skall mattan monteras så att ett uppvik av ca 15 mm erhålls. Vid avloppsrör med diameter 60 mm eller större kan ett uppvik av ca 15 mm erhållas genom att kränga mattan över röret. Vik mattan mot röret. Mät ut och markera rörets centrum på mattan och skär ett hål som är 35 mm mindre än rördiametern. Värm mattan och pressa den över röret. Alternativt används stosmall Runt rör-/rörhylsor intill vägg snittas mattan upp och pressas mot röret/rörhylsan. Snittet lägges enl. streckade linjerna i figuren. Rör för tappvatten och värmeledningar skall förses med stos som säkerställer tätheten mellan golvbeläggning och rör. Stos får inte limmas mot rör. Vid rörhylsa eller liknande kan stos limmas mot denna. För tätning används i första hand prefabricerade typgokända stosar eller annan typgodkänd

10 5 metod, vilka monteras enligt respektive tillverkares monteringsanvisningar. Vid montering av stos som tillverkats av golvmattan skall stosen vara minst 30 mm hög Vid montering av stos som tillverkats av golvmatta vilken har PUR-förstärkt yta: Vid all lödning/smältning av material måste PUR-förstärkningen helt avlägsnas genom skrapning etc. Detta är viktigt för att få bästa vidhäftning/täthet i fogen Använd hörnrulle eller annat lämpligt verktyg för vikning av mattan till en jämn radie mellan golv och vägg. Mattan värms och gnids fast mot vägg. Värm mellan matta och vägg för att få bättre limeffekt Pressa in mattan i hörnet med hörnrulle eller annat lämpligt verktyg Vid inåtgående hörn placeras fogen 45 upp på väggen och skärningen avslutas/påbörjas ca 5 mm från golvet. OBS! Se till att limöverskott tas bort innan svetsning påbörjas Vid utåtgående hörn viks mattan mot hörnet och snittas ca 5 mm från golvet. Hjälplinjerna på bilden visar hörnet "överfört" till mattan och snittets placering i 45 vinkel. Här fördelas materialet lika på var sida om hörnet.

11 För enklare och säkrare limning av den triangelformade passbiten skärs ett spår på dess baksida med spårverktyg. Spårets djup får max vara halva mattans tjocklek "Triangeln" kan därefter enkelt vikas och monteras på hörnet Mattan skall dras upp mot eventuell dörrtröskel. Tröskeln bör vara överfalsad (urfalsad) för mattan. 4 SVETSNING 4.1 Mattan skall alltid trådsvetsas. 4.2 För att åstadkomma en fullgod trådsvets krävs att fogen är riktigt fasad. Bäst sker detta med en elektrisk fräs eller med lämpligt skärverktyg. Fräs eller skär spåret till ca 3/4 av mattans tjocklek.

12 Använd endast svetstråd som är speciellt ämnad till den monterade vinylen 4.3 Svetsningen utföres med varmluft och snabbsvetsmunstycke. Följande förutsättningar gäller innan fasning och svetsning kan ske: Sugande underlag: Tidigast 4 timmar efter monteringen Icke sugande underlag: Tidigast 12 timmar efter monteringen Vid svetsning av mattor med PUR-förstärkt yta skall snabbsvetsmunstycke med smalt luftutsläpp användas (ca 0,9 mm) för att inte PUR-ytan skall krackelera. Vid svetsning av mattor med PUR-förstärkt yta i hörn måste PUR-beläggningen avlägsnas i hörnet för att tråden skall fästa när den smälts ut. Detta kan exempelvis utföras med en bit smärgelduk eller ett slipstift. OBS! Slipa inte större yta än att tråden täcker. 4.4 OBS! att svetstråden måste kallna före renskärningen. Börja skärningen där du började svetsningen. Skärningen görs i två steg med månkniv, fogsläde, trimming knife eller likvärdigt verktyg. 4.5 Efter trådsvetsning av inåt- och utåtgående hörn ska fogen i golvvinkeln tillsmältas. (använd lödkolv eller liknande verktyg).

13 8 5 KONTROLL 5.1 Arbetet avslutas med kontroll. Se till att ytbeläggningen är fri från limrester och att inga släppor eller blåsbildningar har uppstått efter monteringen. 6 SKÖTSELRÅD 6.1 Se branschgemensamma SKÖTSELRÅD VÅTRUM som utgivits av Golvbranschens Riksorganisation, GBR, i samarbete med leverantörsföretag och i samråd med GVK.

14 9 Golvbranschens Riksorganisation, GBR är en heltäckande organisation för samtliga branschled. Där finns: - entreprenörer/fackhandel - grossistföretag och svensk golvindustri Tillsammans svarar GBR:s medlemmar för den avgörande delen av produktion och handel med golv och tunga väggprodukter i Sverige GBR arbetar inom många områden. Exempel på aktuella verksamheter är: - information - forskning - utbildning - teknisk/juridisk rådgivning - prisfrågor GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR Folkungagatan 122 Box STOCKHOLM Tel: Fax e-post

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Monteringsanvisning DLW Vinyl

Monteringsanvisning DLW Vinyl Monteringsanvisning DLW Vinyl Färglikhet säkerställs från fabriken om det använda materialet kommer ifrån samma produktion och läggs i nummer ordning. Det kan dock inte uteslutas att det kan framkomma

Läs mer

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Läggningsanvisning Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Januari 2013 (ersätter november 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

Mipolam Symbioz Mipolam Esprit Mipolam Elegance Mipolam Accord Mipolam Cosmo Mipolam Troplan Mipolam Classic Imperial Univers

Mipolam Symbioz Mipolam Esprit Mipolam Elegance Mipolam Accord Mipolam Cosmo Mipolam Troplan Mipolam Classic Imperial Univers Monteringsanvisning våtrum Mipolam Symbioz Mipolam Esprit Mipolam Elegance Mipolam Accord Mipolam Cosmo Mipolam Troplan Mipolam Classic Imperial Univers BSAB: MFK.21 Ver:2014-12-01 (Ersätter ver. Januari

Läs mer

Avsnitt 1: Homogen rullvara Avsnitt 2: Homogena vinylplattor

Avsnitt 1: Homogen rullvara Avsnitt 2: Homogena vinylplattor Läggningsanvisning Torra utrymmen Avsnitt 1: Homogen rullvara Avsnitt 2: Homogena vinylplattor Läggningsanvisning Torra utrymmen Homogen rullvara December 2012 iq Natural, iq Granit, iq Optima, iq Eminent

Läs mer

Tarkodry Floor* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt under keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008)

Tarkodry Floor* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt under keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008) Läggningsanvisning Tarkodry Floor* Januari 2013 (ersätter februari 2008) * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt under keramik 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING TIMBERLINE PUR FAVORITE PUR MEDINTONE PUR ROYAL PUR SOLID PUR CENIT PUR CONTOUR PUR. VINYL ESD och KONDUKTIVA GOLV

MONTERINGSANVISNING TIMBERLINE PUR FAVORITE PUR MEDINTONE PUR ROYAL PUR SOLID PUR CENIT PUR CONTOUR PUR. VINYL ESD och KONDUKTIVA GOLV MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING: TIMBERLINE PUR FAVORITE PUR MEDINTONE PUR ROYAL PUR SOLID PUR CENIT PUR CONTOUR PUR VINYL ESD och KONDUKTIVA GOLV Armstrong World Industries AB Org.nr/Reg.no Box

Läs mer

Monteringsanvisning DLW Nålfilt

Monteringsanvisning DLW Nålfilt Monteringsanvisning DLW Nålfilt Färglikhet säkerställs från fabriken om det använda materialet kommer ifrån samma produktion och läggs i nummer ordning. Det kan dock inte uteslutas att det kan framkomma

Läs mer

Monteringsanvisning 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 2 FÖRBEREDELSER

Monteringsanvisning 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 2 FÖRBEREDELSER Monteringsanvisning Monteringsanvisning 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d, liksom damm tas bort.

Läs mer

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsgolv. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsgolv. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Läggningsanvisning Aquarelle Våtrumsgolv November 2013 (ersätter januari 2013) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget skall vara rent,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Monteringsanvisning. Max. restbyggfukt I RF % < 85. Cement baserade undergolv. Betong Anhydrit golv < 85

Monteringsanvisning. Max. restbyggfukt I RF % < 85. Cement baserade undergolv. Betong Anhydrit golv < 85 Monteringsanvisning DLW Linoleum tillverkas av naturliga, förnyelsebara råvaror som ger linoleumet följande materialegenskaper som man skall ta hänsyn till vid läggningen: A. Reaktion på fuktighet Linoleum

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Läggningsanvisning Vinylgolv

Läggningsanvisning Vinylgolv VINYL-Golv... För ett perfekt resultat 1. Mätning Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar. Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida. 2. Förberedelse Kontrollera

Läs mer

Monteringsanvisning våtrumsgolv. Tarasafe Standard Geo/Ultra Plus Super

Monteringsanvisning våtrumsgolv. Tarasafe Standard Geo/Ultra Plus Super Monteringsanvisning våtrumsgolv Ej som tätskikt under keramik Tarasafe Standard Geo/Ultra Plus Super BSAB: MFK.21 Ver:2016-03-08 (Ersätt Ver: 2014-12-01) Version 2016-03-08 Sida 1 av 6 1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Premium klickgolv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsgolv

Tarkett Aquarelle Våtrumsgolv Läggningsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsgolv September 2010 (ers. februari 2004) Information Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com www.tarkett.se

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

BOLON BY JEAN NOUVEL DESIGN

BOLON BY JEAN NOUVEL DESIGN MONTERINGSANVISNING RULLVARA 1 (3) MATERIALET Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

1 Monteringsanvisning Mural Club, Calypso

1 Monteringsanvisning Mural Club, Calypso 1 Monteringsanvisning Mural Club, Calypso Mural Club är en 1,0mm tjock och 2,0m bred trådsvetsbar homogen väggplastmatta med brandklass B-s2,d0 23 Damm och lösa partiklar avlägsnas noggrant Mural Calypso

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Click 2015-02-03 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV NOVILON CLICK Mattkniv med trapetsblad Tumstock

Läs mer

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS LÄGGNINGSANVISNING F L Y T A N D E G O L V WICANDERS KORKGOLV WIC-CORK Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS Wicanders flytande golv - läggningsanvisning

Läs mer

BOLON BY YOU MONTERINGSANVISNING RULLVARA

BOLON BY YOU MONTERINGSANVISNING RULLVARA 1 (5) MATERIALET Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Limguide ARDEX PREMIUM AF 260** ARDEX PREMIUM AF 2270* ARDEX PREMIUM AF 260** ARDEX PREMIUM AF 2100. Våtlimning. Sen våtlimning.

Limguide ARDEX PREMIUM AF 260** ARDEX PREMIUM AF 2270* ARDEX PREMIUM AF 260** ARDEX PREMIUM AF 2100. Våtlimning. Sen våtlimning. Limguide Beläggning Limtyp Limmetod Limmängd Sugande Lätt sugande DLW linoleum med LPX/ PUR Marmorette, Marmorette Acoustic/AcousticPlus, Linodur, Uni Walton, Colorette, LinoArt, Granette, Korkment, Korkment

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS

LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS Läggningsinstruktioner för PolyContract Nova, Vega och Sirius FÖRBEREDELSER Kontrollera serienummer på respektive rulle. Vid skada skall serienummer återrapporteras

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 novopan.dk salg@novopan.dk 1 NOVOPAN KLIMAGOLV - ligger varmt Ett nytt,

Läs mer

flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments

flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments flex LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Allura Flex 2016-12-15 Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt, torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast.

Läs mer

Fogning med nora fogmassa

Fogning med nora fogmassa Fogning med nora fogmassa I. Förberedelsearbete 1. Fogar Ta bort smuts från skarvarna (borsta bort, skrapa bort) Applicera nora flytande vax med hjälp av en trasa över området som skall fogas. Se till

Läs mer

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras.

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras. Bruksanvisning för OLEO SEALER samt TERAZZO SEALER för cement plattor Golvet ska vara absolut RENT och TORRT innan man ytbehandlar 1:a gången (tvättas med rent varmt vatten o ev. svag rengöringsmedel,ej

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsvägg/bård. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsvägg/bård. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Läggningsanvisning Aquarelle Våtrumsvägg/bård November 2013 (ersätter januari 2013) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Tarkett Aquarelle vägg och bård kan monteras såväl

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil TILE. 3. Monteringsram träbjälklag (H: 22 mm). 4. Träskruvar (12

Läs mer

Läggningsanvisning. Wallgard. Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Läggningsanvisning. Wallgard. Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Läggningsanvisning Wallgard Februari 2013 (ersätter april 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Tarkett Wallgard kan monteras såväl horisontellt som vertikalt. Bård

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET 1) Allmänt Uniclic X-systemet: Klicksystemet som innebär att du kan ersätta en skadad bräda i mitten av rummet snabbt,kvickt och lätt, utan

Läs mer

fermacell Ytbehandling Februari 2016

fermacell Ytbehandling Februari 2016 101 fermacell Ytbehandling Februari 2016 102 2 Information Tele 2 Arena, Stockholm, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stockholm Stad White Arkitekter PEAB Sverige Byggår 2010-2013 103 3 5. Ytbehandling

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

Montering & skötsel STÄNKPANEL

Montering & skötsel STÄNKPANEL Montering & skötsel STÄNKPANEL HEJ! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya stänkpanel från LG Collection. För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv för din stänkpanel råder

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Maj 2011 Ersätter jan 2009 Combinett Som typgodkänt regelgolv för skarvning på reglar sid 2 3 Hur enkelt som helst! Som typgodkänt regelgolv för skarvning mellan

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för ColoRex SD, ColoRex EC Produktbeskrivning ColoRex är en elektriskt avledande PVC-platta med dim. 615x615x2 mm.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Click Följande verktyg behövs för läggning av NOVILON CLICK Mattkniv med trapetsblad Tumstock / måttband

Läs mer

Monteringsanvisning. *Godkänd som tätskikt under klinker JULI 2013

Monteringsanvisning. *Godkänd som tätskikt under klinker JULI 2013 Monteringsanvisning för Altro Walkway 20 / VM20, Altro Walkway 20 / VM20 SD, Altro Walkway Plus 20 / VM20 Plus, Altro Impressionist II / IP20, Altro CX20, Altro XpressLay, Altro Unity, Altro Designer 25

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

TarkoDry Wall* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008)

TarkoDry Wall* Läggningsanvisning. * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik. Januari 2013 (ersätter februari 2008) Läggningsanvisning TarkoDry Wall* Januari 2013 (ersätter februari 2008) * Produkten är godkänd och endast avsedd som tätskikt bakom keramik Tarkett TarkoDry Wall kan monteras såväl horisontellt som vertikalt.

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsgolv. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik)

Aquarelle. Läggningsanvisning. Våtrumsgolv. Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) Läggningsanvisning Aquarelle Våtrumsgolv Augusti 2016 (ersätter november 2013) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget skall vara rent,

Läs mer

Contifloor. Contifloor. Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar.

Contifloor. Contifloor. Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar. Contifloor Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar. Godkända för montering med löpande kortfog som får hamna mellan reglar. Contifloor Certifikat 11 20 06 verifierar

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker Kakelbranschen informerar Skötsel av kakel och klinker Städråd för väggar och golv med ytskikt av keramiska plattor! I denna folder redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Allura 2017-03-30 Förutsättningar Undergolvet skall vara jämnt och torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast.

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

v1.0 01/18/11 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION

v1.0 01/18/11 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak INDUSTRIPARKETTRAW PRODUKTINFORMATION v1.0 01/18/11 SAS Radisson Hotel, Göteborg Teak PRODUKTINFORMATION v1.0 01/18/11 2 Restaurang Fredsgatan 12, Stockholm Wenge INNEHÅLL TEKNISKT DATABLAD 03 ÖVERSIKT PRODUKTSPECIFIKATION 04 EK 05 RÖKT EK

Läs mer

Monteringsanvisning för

Monteringsanvisning för Monteringsanvisning för Mipolam Symbioz Mipolam Esprit Mipolam Accord Mipolam Elegance Mipolam Cosmo Mipolam Troplan Classic Imperial Univers Januari 2013 Ersätter anvisning daterad Januari 2009 2 Mipolam

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Rengöringsanvisningar

Rengöringsanvisningar och skötsel av lackade och oljade Pergo-parkettgolv HÅLLBART ANVÄNDARVÄNLIGT EFFEKTIVT Varför? Genom att rengöra ditt golv på rätt sätt kan du garantera att ditt köp underhålls på bästa sätt. Produkterna

Läs mer

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

1. SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

Brokett- och svampmålning Arbetsråd för Sober Natur Täckfärg, Kashmir Täckfärg, Tålig Täckfärg, Tät Täckfärg och Brokett Dekorfärg

Brokett- och svampmålning Arbetsråd för Sober Natur Täckfärg, Kashmir Täckfärg, Tålig Täckfärg, Tät Täckfärg och Brokett Dekorfärg Brokett- och svampmålning Arbetsråd för Sober Natur Täckfärg, Kashmir Täckfärg, Tålig Täckfärg, Tät Täckfärg och Brokett Dekorfärg Svampmålning. Svampmålning är en gammaldags målningsteknik som användes

Läs mer

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING 1 Version/datum 2007-01-15 SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING AV FUNCTION Tack för att du valde AV Function som din förvaringsmöbel för din audio- och videoutrustning. Den tillverkas i Litauen av skickliga

Läs mer

BSK 07. Monteringsanvisning

BSK 07. Monteringsanvisning BSK 07 Monteringsanvisning INNEHÅLL 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Allmänt... 2 Allmän information... 3 Måttblad...5 Toleranser av värmebetong formdelarna... 9 Byggnadskomponenter av BSK 07...11 Orndningsföljd för

Läs mer