Klimatförändringar genom jordens historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatförändringar genom jordens historia"

Transkript

1 Klimatförändringar genom jordens historia Lärande för hållbar utveckling ht 2008 Mikael Berglund Institutionen för naturvetenskap, MIUN

2 Sammanfattning: Dagens situation: klimat globalt och klimatändringar Klimatöversikt: jordens historia Orsaker till klimatändringar Framtiden

3 - Solinstrålning värmer atmosfär och markytor - Växthuseffekten värmer Jorden ca 33 - Solens strålning värmer jordytan - Jorden sänder ut långvågig (värme)strålning - En del av denna absorberas av växthusgaser som vattenånga, koldioxid och metan - Växthuseffekten har genom Jordens historia bidragit till att hålla planeten lagom varm - Idag bidrar ett av människan skapat tillskott av fr.a. koldioxid och metan till en förstärkt växthuseffekt Solinstålning Långvågig strålning absorberas: energin blir kvar i atmosfären

4 Värmefördelning över jorden - Jorden tar emot mer värme från solen vid ekvatorområdena och omfördelar den mot polerna genom vindar och havsströmmar Instrålningsunderskott -överskott -underskott Nordpolen ekvatorn Sydpolen

5 - Klimatet på jorden blir varmare

6 - Koldioxidökning huvudorsak (OBS tidsskalan!)

7 Dagens situation: klimat globalt och klimatändringar Klimatöversikt: jordens historia Orsaker till klimatändringar Framtiden Jordens klimathistoria? osäkrare bakåt i tiden...

8 - Historisk tid: information från t.ex. historiska källor, trädringar och glaciärborrkärnor Ca 1º

9 Vår mellanistid: rätt stabilt klimat trots allt - trädringar, isborrkärnor, sedimentborrkärnor ger data Ca 2º

10 Istidens klimatväxlingar: kast mellan kallt och varmt. - Härnedan: Antarktisborrkärnor; kring Nordatlanten växlade klimatet ändå mer!

11 - Senaste årmiljonerna: jorden går in i istidsklimatet som är mer instabilt än tidigare. Temperaturspann globalt 8-9 ºC Nutid

12 - Istidsskeden har funnits tidigare i jordens historia

13 - Även mildare skeden har funnits...

14 ... delvis knutet till koldioxidhalt

15 - En extrem situation uppkom för ca 55 milj år sedan The Paleocene-Eocene Thermal Maximum is labeled PETM and is likely to be understated by a factor of 2 or more due to coarse sampling and averaging in this data set.

16 - Tillbaka till nutiden: ännu måttlig värmning men mer är att vänta

17 Dagens situation: klimat globalt och klimatändringar Klimatöversikt: jordens historia Orsaker till klimatändringar Framtiden Några har vi redan tagit upp...

18 Oberoende klimatfaktorer Solen Jordens rörelse kring solen Faktorer på Jorden: hit hör en rad saker som hänger samman på ett eller annat sätt, t.ex. - - växthusgaser (t.ex. CO 2 -halt) - kontinenters och havsströmmars lägen (jmf Golfström!) - vulkanism och plattektonisk aktivitet (stoft o CO 2 i atmosfären) - livet på Jorden (ändrar atmosfärens sammansättning) - sedimentbildning (för bort C ur kretslopp) -...

19 - Växthuseffekten har vi berört redan, men det lönar sig att titta på enskilda detaljer

20 - Koldioxidvariationen igen: vår egen tid sticker av påtagligt

21 -CO 2 är knutet till kolets hela kretslopp: biomassa, sediment och bergarter är viktiga reservoarer,vilkas kolinnehåll har varierat mycket genom Jordens historia ("GtC" = GigaTons of Carbon, circa 2004). The sediments do not include the ~70 million GtC of carbonate rock and kerogen.

22 - Det finns andra växthusgaser som per molekyl är mycket effektivare än koldioxid Ur Bogren m.fl 2006: Klimatförändringar

23 Olika gaser har olika förmåga att absorbera långvågig strålning: Inte bara halten är betydelsefull! Obs - LOSU: level of sci. understanding! IPCC 2007: Summary for policymakers, p. 4

24 Ett katastrofscenario: tillskott av metan från havssediment skapar accelererande uppvärmning (kartan nedan visar var s.k. metanhydrater finns idag i offshore-lägen ; därutöver finns de även i tundraområden)

25 Metanhalten har ökat i atmosfären, troligen ända sedan odling inleddes (många 1000 år sedan). Ökningen tycks ha bromsats under senare tid (bilden visar ). Metan finns i mycket mindre halter än koldioxid, och bryts ned i atmosfären, men är en effektivare växthusgas urspr NOAA

26 Samband mellan oceanografi och klimat: Golfströmmens vatten sjunker, utrymme skapas för mer varmt ytvatten arktisk havsis öppet hav: Grönlandshavet, Norska havet avkylning Kallt, salt vatten sjunkning Nordatlantiska strömmen ( Golfströmmen ): varm, salt vatten Havsströmmar kan leta sig över trösklar: täthetsskillnader avgör! Djupvatten: North Atl Deep Water, NADW

27 - Solen som klimatfaktor: Solenergiutflödet är stort då fler solfläckar uppträder talet: riktigt kallt enligt historiska källor! 1900-talet: viss samvariation med temperaturändring

28 Mer av isotopen beryllium-10 bildas i atmosfären då solintensiteten är lägre: genom att mäta mängden av denna isotop i sediment eller glaciäris får man ett mått på solintensiteten bakåt i tiden. Bilden här visar hur solfläckantal och berylliumisotophalt stämmer överens.

29 Milankovitch-cykler: jordens bana varierar, alltså gör fördelningen av solenergi det också i tid och rum

30 Dessa variationer kan beräknas noggrant, och hög sommarvärme på N halvklotet sammanfaller med isavsmältningsskeden

31 Dagens situation: klimat globalt och klimatändringar Klimatöversikt: jordens historia Orsaker till klimatändringar Framtiden... så vitt vi kan se...

32 Temperaturhöjning: obs att höga latituder för större höjning än genomsnittet!

33 Havsnivån höjs också...

34 ... men här motverkar vår landhöjning en hel del 0 till 90cm i olika delar av Sverige

35 SLUT men säkert inte det sista du hör om detta!

DEN VETENSKAPLIGA GRUNDEN FÖR KLIMAT- FÖRÄNDRINGAR

DEN VETENSKAPLIGA GRUNDEN FÖR KLIMAT- FÖRÄNDRINGAR AKADEMIUTTALANDE DEN VETENSKAPLIGA GRUNDEN FÖR KLIMAT- FÖRÄNDRINGAR KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN, BOX 50005, SE-104 05 STOCKHOLM, SWEDEN TEL +46 8 673 95 00, INFO@KVA.SE HTTP://KVA.SE, BESÖK/LEVERANS, VISIT/DELIVERIES:

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

FAKTABLAD I5. Varför blir det istider?

FAKTABLAD I5. Varför blir det istider? Världsarv i samverkan 63 N ISTID fakta I 5 Tema 2. Vi har legat under samma is FAKTABLAD I5. Varför blir det istider? Det finns många olika teorier om varför det blir istider. Exakt vad som utlöser och

Läs mer

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Innehåll 1. Inledning... 1 2. Växthuseffekten och klimatförändringarna... 3 3. Effekter i naturen... 9 4. Klimatförändringar och jordbruket... 21 5. Klimatförändringar

Läs mer

Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6

Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6 Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6 Syftet med övningen är att eleverna lära sig att årstiderna orsakas av jordaxelns lutning och av att jorden kretsar runt solen. Bakgrund:

Läs mer

Klimatförändringar vad innebär det egentligen?

Klimatförändringar vad innebär det egentligen? Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

BECCS som klimatåtgärd. En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt

BECCS som klimatåtgärd. En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt perspektiv Författarna och Biorecro AB, 2010 www.biorecro.se Biorecro AB Box 3699 103 59 Stockholm Telefon: 08 678 75 01 Fax: 08 611 42 10

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Ett biskopsbrev om klimatet

Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Biskopsmötet 2014 artikelnr: sk14048 svenska kyrkan, biskopsmötet, uppsala 2014 produktion & tryck: Ineko issn: 1654-0085 Vapnet på baksidan är

Läs mer

KLIMATO OLOGI Nr 4, 2011 Uppdatering av den vetenskapligga grunden för klimatarbetet

KLIMATO OLOGI Nr 4, 2011 Uppdatering av den vetenskapligga grunden för klimatarbetet KLIMATOLOGI Nr 4, 2011 Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimat tarbetet En översyn av naturvetenskapliga aspekter r Markku Rummukainen, Daniel J. A. Johansson, Christian Azar,, Joakim Langner,

Läs mer

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH Tid vad är det? Clas Blomberg Teoretisk fysik KTH Det finns här i världen en stor och ändå mycket vardaglig hemlighet. Alla människor har del i den, alla känner till den, men mycket få tänker någonsin

Läs mer

Energi. på hållbar väg. bashäfte

Energi. på hållbar väg. bashäfte bashäfte Energi på hållbar väg Varje soluppgång borde ses som en ny möjlighet, varje dag som en ny utmaning att rädda vår planet och dess liv i alla former för kommande generationer. Jens Wahlstedt, Så

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

Vad innebär egentligen geologisk lagring av koldioxid?

Vad innebär egentligen geologisk lagring av koldioxid? Vad innebär egentligen geologisk lagring av koldioxid? Ansvarsfull användning av fossila bränslen Den viktigaste växthusgasen tas om hand Kolet förs tillbaka ner i marken Vi får tid till att utveckla klimatvänliga

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER Ämne: Svenska/So Namn: Linnea Olsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: VT 09 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING..2 INLEDNING

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Bedömningsanvisningar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30. Innehåll

Läs mer

Mer koldioxid i atmosfären gör haven surare

Mer koldioxid i atmosfären gör haven surare Mer koldioxid i atmosfären gör haven surare Anders Omstedt, Moa Edman & Jon Havenhand, Göteborgs universitet Hur klimatförändringarna som orsakas av ökade utsläpp av växthusgaser kommer att påverka våra

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 För den klickerkloka hunden betyder klick som bekant två saker. För det första talar klicket om att belöning är

Läs mer