Handbok. Kontaktuppgifter. ApN Support Tfn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. Kontaktuppgifter. ApN Support Tfn 090-16 16 60"

Transkript

1 Handbok Kontaktuppgifter ApN Support Tfn ApN Föreningsenheten, Haninge kommun Therése Grevlund, , Calle Strandh, ,

2 Handbok Aktivitetskort på Nätet (ApN) Senast uppdaterad Aktivitetskort på Nätet, ApN, är ett internetbaserat program som förenklar föreningars tillvägagångssätt att uppdatera sina föreningsuppgifter, ladda upp årsmöteshandlingar samt ansöka om föreningsbidrag inom Haninge kommun. Den 1 juli 2011 gick ApN i skarpt läge och från och med den 1 januari 2012 är det via ApN som alla registrerade föreningar i Haninge kommuns föreningsregister uppdaterar sina föreningsuppgifter, laddar upp sina årsmöteshandlingar och ansöker om föreningsbidrag. Kultur- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen har alla sina föreningsbidrag sökbara i ApN. Som förening kan ni ansöka om bidrag och följa ert ärende via ApN. Var ni än är i världen och vilken tid det än är på dygnet kan ni logga in i ApN och uppdatera era föreningsärenden gentemot kommunen. Varje föreningsstyrelse utser en till tre personer/föreningsadministratörer som har styrelsens förtroende och uppdrag att uppdatera föreningens uppgifter, ladda upp årsmöteshandlingar samt ansöka om eventuella bidrag. Föreningsadministratörens inloggningsuppgifter fungerar som en digital signatur och ersätter därför en manuell namnunderskrift, detta är juridiskt godkänt. Kontakta Therése eller Calle på Föreningsenheten, Kultur- och fritidsförvaltningen, via mail eller telefon (se nedan) för att erhålla inloggningsuppgifter för föreningsadministratörer till ApN. Det som behövs är: Föreningens namn Föreningsadministratörens namn Föreningsadministratörens personnummer(ååååmmdd-xxxx) Föreningsadministratörens mobilnummer Föreningsadministratörens e-post Information om ApN samt länk till inloggningssida Telefon ApN-supporten Kontakt för inloggningsuppgifter Therése Grevlund, / Calle Strandh, /

3 Kom i gång Alla föreningar som är registrerade i Haninge kommuns föreningsregister har möjlighet att erhålla ett inlogg till det digitala systemet ApN. Föreningsregistret finner ni här: Om ni ej är synliga i föreningsregistret, vänligen kontakta Therése Grevlund för registrering av er förening alt. för uppdatering av era föreningsuppgifter. Digital signering Skaffa inlogg till ApN Inloggningsuppgifterna till ApN som föreningsadministratören har fungerar som en digital signatur vid inlämnande av föreningsuppgifter, årsmöteshandlingar samt insändande av bidragsansökan. Varje förening kan ha upp till tre stycken föreningsadministratörer. Föreningsadministratören erhåller inloggningsuppgifter till ApN av kommunadministratörerna. Kontakta Therése eller Calle på Föreningsenheten via mail eller telefon för att erhålla inloggningsuppgifter. Det som behövs är: Föreningens namn Föreningsadministratörens namn Föreningsadministratörens personnummer (ååååmmdd-xxxx) Föreningsadministratörens mobilnummer Föreningsadministratörens e-post Ledare erhåller inlogg i ApN från föreningsadministratören. Fullständigt personnummer ApN kräver ett fullständigt personnummer på tolv siffror för varje administratör/ledare/deltagare som registreras i systemet. Personuppgifter kan idag hämtas från antingen Skatteverket eller från försäkringsbolaget som föreningen använder i samband med försäkring av de aktiva. Alla som erhåller ett inlogg i ApN uppger sitt tolvsiffriga personnummer. Detta fullständiga personnummer är alltid synligt för föreningsadministratören samt kommunadministratören. Skyddat och krypterat Det tolvsiffriga personnumret är skyddat och krypterat i tolv 2

4 tecken som är godkänt av Datainspektionen. Den enda gången det fullständiga personnumret på en deltagare är synligt är när en ledare lägger till en deltagare i ApN. Personnumret krypteras sedan för all framtid och de fyra sista siffrorna kan varken ses av ledaren, föreningsadministratören eller kommunadministratören. Folkbokföringsregistret Skyddad identitet / Asylsökande Ändra lösenord ApN är kopplat till Skatteverkets folkbokföringsregister. Detta ger möjlighet att, via t.ex. närvaroföring i ApN, ta fram fullständig statistik kring åldrar och kön på deltagare, antal aktiviteter utförda i en viss förening eller i ett visst geografiskt område eller anläggning. All statistik är ett ovärderligt underlag för kommunens politiker inför deras nästa beslut gällande t.ex. byggande av nya anläggningar etc. Har föreningen deltagare med skyddad identitet eller som är asylsökande, vänligen kontakta Föreningsenheten vid närvaroregistrering i ApN. För att ändra lösenord klicka på Ledare och ändra ditt lösenord. Alternativt ta hjälp av föreningsadministratören som klickar på Ledare, väljer aktuell ledare och ändrar till önskat lösenord. 5 minuters inaktivitet I dagsläget loggas man ut ur ApN om man ej klickat runt sig på olika sidor i systemet inom fem minuter. Tänk därför på att spara era uppgifter med jämna mellanrum vid t.ex. bidragsansökan. Adress till ApN Inlogg: Information: Manual för ApN Finns under: 3

5 Föreningsuppgifter Som registrerad förening i Haninge kommuns föreningsregister syns föreningen på Haninge kommuns hemsida, har möjlighet att boka hallar/lokaler i Kultur- och fritidsförvaltningens regi samt möjlighet att ansöka om bidrag inom Kultur- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen. Minst en gång om året, dock senast den 15 augusti, behöver alla föreningar som önskar finnas i Haninge kommuns föreningsregister uppdatera sina föreningsuppgifter. Uppdatera föreningsuppgifter i ApN Endast föreningsadministratören kan uppdatera föreningens uppgifter! Logga in i ApN, första sidan som kommer upp är Föreningsuppgifter. Fyll i adressuppgifter till föreningen, styrelsens kontaktuppgifter samt medlemsstatistik. Även om styrelsen/medlemsantalet ej förändrats sedan föregående år så radera någon av uppgifterna, skriv in informationen igen och avsluta med att klicka på uppdatera information. Den uppdaterade informationen kommer att godkännas av kommunadministratören innan publicering i föreningsregistret/på hemsidan. Ladda upp årsmöteshandlingar i ApN I samband med att föreningen ansöker om ett bidrag i ApN, laddas de senaste årsmöteshandlingarna upp i den aktuella bidragsansökan. Bidragsansökan Ny ansökan Välj bidrag och ladda upp årsmöteshandlingarna under bifogade dokument. Föreningar som söker Lokalt aktivitetsstöd (Lok), laddar upp årsmöteshandlingar senast den 15 augusti under Bidragsansökan Ny ansökan Årsmöteshandlingar. Årsmöteshandlingarna består av: årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. Sista dag för uppdatering av föreningsuppgifter / insändande av årsmöteshandlingar När som under året, dock senast den 15 augusti varje år. (De föreningar som ansöker om bidrag med sista ansökningsdag, uppdaterar sina föreningsuppgifter senast den 15 augusti samt bifogar årsmöteshandlingar i samband med ansökan senast den 1 november) 4

6 Bidrag Alla registrerade och aktiva föreningar i Haninge kommuns föreningsregister har möjlighet att ansöka om bidrag inom Kultur- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen samt Äldreförvaltningen. Mer information om föreningsbidrag finner ni på: De sökbara bidragen i ApN är markerade med: KoF Kultur- och fritidsförvaltningen SoF Socialförvaltningen ÄF Äldreförvaltningen Tänk på I dagsläget loggas man ut ur ApN om man ej klickat runt sig på olika sidor i systemet inom fem minuter. Det är därför bra att klicka på spara med jämna mellanrum vid t.ex. bidragsansökan. Hur man ansöker om bidrag (Ej Lokalt aktivitetsstöd) Logga in på ApN. Nere till vänster står det Bidragsansökan - klicka. Klicka på Ny ansökan. En lista på bidrag kommer upp. Välj bidrag och klicka på Ansök, fyll i frågeboxarna samt ladda upp eventuella bifogade dokument och klicka på Skicka. Önskar du fylla i hela ansökan men vänta med att skicka in den så klicka på Spara. Ansökan sparas då under Bidragsansökan på föreningens sida. Klicka på Visa på den sparade bidragsansökan för att ändra, skicka eller radera ansökan. Bidragsansökan kan endast göras av föreningsadministratören. Hur man följer sitt bidragsärende i ApN Sista ansökningsdag för bidrag Föreningsadministratören går in under Bidragsansökan. Där ser man i nästa bild vilka bidrag som föreningen har ansökt om. Där står vilken typ av bidrag som är sökt, vem som har gjort ansökan, beloppet på ansökan och under Status ser man var i bidragsprocessen ansökan ligger hos kommunen. Bidraget kan antingen vara: Skickad Mottagen Beviljad (och på väg för utbetalning) Avslag Kultur- och fritidsförvaltningen Lokalt aktivitetsstöd 1 (1 juli 31 december): 15 februari Lokalt aktivitetsstöd 2 (1 januari 30 juni): 15 augusti Stöd till studieförbund: 1 april 5

7 Föreningsdriven Öppen Verksamhet: Förstärkt ridbidrag: 15 februari Lokalbidrag för scouter: Lokalhållande förening: Startbidrag för nyregistrerade föreningar: Övrigt bidrag: Kulturbidrag, grund: Kulturprojekt/kulturmiljöprojekt: Kulturarrangemang: senast tre månader innan aktuellt arrangemang Socialförvaltningen Handikappföreningar, medlemsbidrag: 1 april Handikappföreningar, aktivitetsbidrag: 1 april Driftsbidrag: 1 april Övrigt bidrag: 1 april Äldreförvaltningen Pensionärsverksamhet, grundbidrag: 1 februari Pensionärsverksamhet, övrigt bidrag: 1 februari samt 1 augusti Redovisning av bidrag De föreningar som har erhållit föreningsbidrag från Kulturoch fritidsförvaltningen är skyldiga att redovisa bidragen (till vad och hur bidraget har nyttjats) till Kultur- och fritidsförvaltningen. 6

8 LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Lok) Lokalt aktivitetsstöd söks av föreningar med barn- och ungdomsverksamhet eller handikappverksamhet. Bidragsberättigad ålder är 7-20 år. Sedan 1 jan 2008 har Haninge kommun en begränsning i antalet bidragsberättigade sammankomster per barn och aktivitet: 7-9 år 40 sammankomster/halvår år 60 sammankomster/halvår år 60 sammankomster/halvår år 80 sammankomster/halvår För föreningar med fler sektioner får barnen 40/60/80 sammankomster per idrott som utövas. Dvs spelar 8-åriga Lisa både fotboll och handboll i samma förening så begränsas hon inte till att vara bidragsberättigad 40 sammankomster för att hon utövar bägge idrotter i samma förening, utan man får 40 bidragsberättigade sammankomster för fotbollen och 40 för handbollen. Nytt för 2012 är att man i Haninge valt att ha en 4 veckorsspärr för att slippa stort jobb i slutet på bidragsperioden då föreningarna av misstag registrerat Lisa på två sammankomster samtidigt, sk flaggor för dubbelredovisade deltagare, samt att både kommunen och föreningarna har validerat data i systemet för att se hur mycket kommunen är skyldiga föreningen i samma sekund. Något som underlättar budgetarbetet för båda parter. Lägga upp en ledare Föreningsadministratören är den som har befogenheten att tilldela sin förenings ledare inloggningsuppgifter i ApN. För att göra detta klickar man på Ledare och sedan knappen Skapa eller återaktivera ledare. Därefter fyller man i fullständigt personnummer för att kunna komma vidare. I nästa bild lägger man till samtliga uppgifter och trycker på Spara. Nu är ledaren inlagd med de inloggningsuppgifter som föreningsadministratören har skapat. Tips! Vår absoluta rekommendation och önskan är att man tilldelar ledarna inloggningsuppgift i form av fullständigt personnummer (ååååmmdd-xxxx). Detta för att kunna ge unika inloggningsuppgifter till ledaren och minska risken att Sven Svensson redan är upptaget av annan förening i ApN. Vanligt misstag! Vanligt är att man lägger upp en ledare t ex dag 10 och försöker registrera närvaro på ledaren för en sammankomst dag 1. ApN tolkar Din registrering av ledaren dag 10 som att ledaren först blev medlem i föreningen dag 10 och kan därför heller inte registreras på en sammankomst innan det datumet. Vårt tips registrera alla ledare först. Närvaro sen. 7

9 Hur man lägger upp ett Loknärvarokort I samband med att föreningsadministratören lägger till ledaren kan man längst ner på sista sidan skriva i namnet på närvarokortet som ledaren ska ansvara för och klicka på Skapa ett kort. Då kopplas ledaren till just det närvarokortet. Ledaren ansvarar för samma närvarokort för all framtid, tills ni väljer något annat. Ledarens närvarokort rensas på data i samband med inskickad ansökan och att ny bidragsperiod påbörjas. Det är därför viktigt att namnge kortet med födelseår, ex F97 istället för F15, eftersom flickorna blir 16 nästa år. På så vis slipper föreningen ändra namnen på samtliga närvarokort som är kopplade till alla ledare. Koppla ledare till närvarokort Namn på närvarokort Hur man ändrar namn på närvarokort Ta bort närvarokort I samband med att föreningsadministratören lägger till ledaren kan man längst ner på sista sidan skriva i namnet på närvarokortet som ledaren ska ansvara för och klicka på Skapa ett kort. Då kopplas ledaren till just det närvarokortet. Ledaren ansvarar för samma närvarokort för all framtid, tills ni väljer något annat. Ledarens närvarokort rensas på data i samband med inskickad ansökan och att ny bidragsperiod påbörjas. Det är därför viktigt att namnge kortet med födelseår, ex F97 istället för F15, eftersom flickorna blir 16 nästa år. På så vis slipper föreningen ändra namnen på samtliga närvarokort som är kopplade till alla ledare. Ledaren ansvarar för samma närvarokort för all framtid, tills ni väljer något annat. Ledarens närvarokort rensas på data i samband med inskickad ansökan och att ny bidragsperiod påbörjas. Det är därför viktigt att namnge kortet med födelseår, ex F97 istället för F15, eftersom flickorna blir 16 nästa år. På så vis slipper föreningen ändra namnen på samtliga närvarokort som är kopplade till alla ledare. Föreningsadministratören kan ändra namnet på närvarokortet. Klicka på Byt namn, kort. Klicka på det kort det berör längst ut till vänster och ändra namn. Klicka på Ändra för att spara det nya namnet. Föreningsadministratören kan klicka på Borttag av kort och sedan klicka i berörda kort och sedan svara Ja på frågan om du är säker. Borttagna kort innebär att all registrerad närvaro och deltagare försvinner helt och hållet, för all framtid! 8

10 Arkivering av gamla närvarokort/bidragsansökningar All registrerad närvaro, närvarokort och periodrapporter för samtliga bidragsperioder som föreningen ansökt om bidrag för finns lagrade i ApN för all framtid. Föreningsadministratören kan alltså när som helst gå tillbaka och titta på gamla närvarokort och periodrapporter inne i ApN. Klicka på Periodrapport och välj vilken period du vill titta på i rullistan. Samma sak gäller för övriga bidragsansökningar. Klicka på Bidragsansökan för att se sammanställningen på samtliga övriga bidragsansökningar föreningen gjort. Lägga upp en deltagare Deltagare med skyddad identitet Hur gör man om man stavat fel på en ledare eller deltagare? Koppla deltagare till närvarokort Sök deltagare Ta bort deltagare Skapa en Lok-sammankomst Deltagare läggs till när en närvaro skapas. Klicka på Närvarokort och fyll i samtliga uppgifter för sammankomsten. Klicka på Skapa ny sammankomst. I nästa bild klickar du på Lägg till en ny deltagare. Fyll i samtliga uppgifter och klicka på Spara. Deltagare med skyddad identitet eller som är asylsökande registreras inte i ApN eftersom deras personnummer inte överensstämmer med folkbokföringens och ApNs uppgifter. Har ni deltagare med skyddad identitet eller som är asylsökande, vänligen kontakta Therése eller Calle på Föreningsenheten. Kontakta ApN-supporten eller Therése/Calle på Föreningsenheten så hjälper vi till med korrigeringen. Deltagare läggs till när en närvaro skapas. Klicka på Närvarokort och fyll i samtliga uppgifter för sammankomsten. Klicka på Skapa ny sammankomst. I nästa bild klickar du på Lägg till en ny deltagare. Fyll i samtliga uppgifter och klicka på Spara. Kan göras under Närvarokort och när sammankomst har skapats, så klickar man Sök deltagare. En ny ruta öppnas och man kan söka på antingen födelsenummer, för- eller efternamn. Föreningsadministratören eller ledare kan gå in under Närvarokort och lägga till en sammankomst. I samband med att man får upp alla aktiva kopplade till närvarokortet klickar man på Borttag längst ut till höger efter den aktives namn och klickar på Spara. Logga in på ApN. Klicka på Närvarokort. Välj närvarokort, aktivitet, lokal, match eller träning/sammankomst, datum och tid och avsluta med att klicka på Skapa sammankomst. 9

11 Föra närvaro Hur man tar ut tomma närvarokort i pappersform att föra närvaro i innan man registrerar i ApN Om anläggning eller område saknas i rullistan Riktat stöd Sista dag för registrering av närvaro i ApN Gå in på Närvarokort sammankomst. Kryssa för de deltagare samt ledare som är närvarande. Klicka på Spara. Föreningsadministratör kan klicka på periodrapport visa pdf skriv ut. Kontakta ApN-supporten eller Therése/Calle på Föreningsenheten så hjälper vi till med att lägga upp den anläggning/det område som saknas. Riktat stöd är det namn som i dagsläget används för att markera om en deltagare/ledare är funktionsnedsatt och aktiv i en verksamhet för funktionsnedsatta. Kontakta ApN-supporten eller Therése/Calle på Föreningsenheten så hjälper vi till med att registrera en deltagare/ledare som funktionsnedsatt. Under 2011 mjukstartade inkörningen med ApN i Haninge kommun. Fr o m den 1/ infördes en fyraveckorsspärr vilket innebär att ledaren måste ha registrerat sammankomstens närvaro i ApN inom 30 dagar från att den genomfördes. Senare än fyra veckor från det datum aktiviteten genomfördes låses ApN och aktiviteten kan inte längre registreras i ApN. Anledningen till denna fyraveckorsspärr är två saker: Det första är att vi vill kunna underlätta för föreningarna att lösa eventuella flaggor (dvs. dubbelredovisade deltagare) under pågående period istället för att ha hundratals flaggor att lösa i sista sekund. Det andra är att vi vill kunna ha validerad data i systemet. Dvs. att både kommunens administratörer samt föreningsadministratörerna ska kunna få ut aktuella prognoser i ApN. Prognoser innehållande hur mycket kommunen är skyldig föreningen i just denna sekund. Något som kan vara bra att veta i budgetarbetet för båda parter. Flagga vid en deltagares sammankomst En flagga innebär att en deltagare har blivit dubbelredovisad. Dvs. att denne har registrerats som närvarande på två olika aktiviteter samtidigt. Enligt Haninge kommuns bidragsreglemente får en förening endast bidrag för en sammankomst per person och förening/dag, oavsett antalet timmar. Vanligt misstag Ett vanligt problem är att förening A har registrerat Lisa som närvarade i många timmar, t ex 09:00-15:00. Fast i verkligheten kanske Lisa endast närvarade mellan 09:00-10

12 11:00 och åkte sedan vidare till förening B:s aktivitet som började kl 12:00. Eftersom förening A har sagt att Lisa var närvarande mellan 9-15 så säger ApN ifrån och säger att hon inte kan vara närvarande på två ställen samtidigt. Lösningen på detta är att föreningarna endast registrerar närvaro för EN timma, oavsett längden på aktiviteten. Så förening A registrerar endast närvaro för kl Detta fungerar ur bidragssynpunkt eftersom bidraget alltså baseras på antalet sammankomster och deltagare, och INTE antalet timmar. Hur man tar bort en flagga Uppkommer det en flagga vid en deltagare så klicka på flaggan för att se vilken förening och föreningsledares verksamhet som det krockar med. Föreningarna själva måste lösa var den dubbelförda deltagaren var den förkryssade dagen och tiden. Var den hos förening A eller B? Kultur- och fritidsförvaltningen har ingen möjlighet att hjälpa i dessa ärenden då vi omöjligt kan veta var deltagaren har varit aktiv. Det är därför upp till varje förening att lösa. Löses ej flaggorna utgår inget bidrag för berörda föreningar för denna deltagare vid flaggad sammankomst. Hur man för över närvarosiffror från ApN till IdrottOnline (RF) Föreningsadministratören klickar på periodrapport och väljer sedan Statistik verksamhet. Kopiera sammanställningen av alla närvarokort och klistra in uppgifterna i IdrottOnline. För att erhålla kommunalt Lok måste all närvaro vara förd i ApN. Kan man föra närvaro i IdrottOnline (RF) och sedan föra över siffrorna i ApN? App. för Lok i ApN till androidtelefoner App. för Lok i ApN till iphone Nej. I samråd med jurist och ekonomer i Haninge kommun är endast närvarokort och ansökan förda i ApN godkända handlingar för Lok-bidragsansökan i Haninge kommun. Finns i androidmarket, sök på Aktivitetskort på nätet. Kommer eventuellt att finnas i framtiden. iphone användare hänvisas till Safari och ApN-adressen: 11

13 Återkommande sammankomst Hur man ansöker om Lok Se deltagares totala sammankomster Statistik på föreningarnas aktiviteter Hur får man del av statistik kring sin förening? Önskemålet om att kunna lägga upp återkommande sammankomster i förväg går tyvärr inte att lösa i ApN i dagsläget. Föreningsadministratören klickar på periodrapport, välj vilken period det gäller, se över att närvarokorten stämmer och klicka på Godkänn. Föreningsadministratören kan klicka på Deltagares sammankomster och skriva i personnumret på den aktive och välja vilken period man vill se statistiken på. Via ApN och det statistikprogram (QlikView) som är kopplat till ApN, kan kommunens administratörer plocka ut statistik på respektive förenings aktiviteter. Detaljerad statistik så som: Total summa aktiviteter per idrott Fördelning åldrar och kön Antalet aktiva i ett visst geografiskt område, där föreningen kan se om man tappat aktiva i ett visst område Nyttjandegrad på anläggningar etc. Statistik kring sin förenings aktiviteter m.m. kan mot en avgift fås utav Föreningsenheten på Kultur- och fritidsförvaltningen. Egna anteckningar 12

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Handbok 1 Aktivitetskort på Nätet (ApN) Som förening kan ni ansöka om bidrag och följa ert ärende via ApN. Var ni än är i världen och vilken tid det än är på dygnet kan ni logga

Läs mer

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET Föreningsbidrag Värmdö Kommun med närvarorapportering i ApN Version 2 2014-03-18 Innehållsförteckning Innehåll Varför ApN?... 3 Kontaktuppgifter... 3 Tillgång till systemet...

Läs mer

Frågor och svar / Manual Digitalisering av föreningsuppgifter / ansökan om föreningsbidrag Aktivitetskort på Nätet (ApN) ALLMÄNT

Frågor och svar / Manual Digitalisering av föreningsuppgifter / ansökan om föreningsbidrag Aktivitetskort på Nätet (ApN) ALLMÄNT 1 2011-07-01 Frågor och svar / Manual Digitalisering av föreningsuppgifter / ansökan om föreningsbidrag Aktivitetskort på Nätet (ApN) ALLMÄNT Fråga Vad innebär det att föreningsuppgifter samt ansökan om

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Handbok för Aktivitetskort på nätet ADJÖ PAPPER! Handbok för Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på Nätet (ApN) är den e-tjänst där fritidsförvaltningens föreningar ska närvarorapportera. Systemet medför

Läs mer

Lathund för föreningsadministratörer för ApN

Lathund för föreningsadministratörer för ApN Lathund för föreningsadministratörer för ApN 1 Inledning...3 Vad är aktivitetsstöd?...3 Några av reglerna för aktivitetsstöd...3 Ansökan och redovisning...3 Rapportera närvaro inom fyra veckor...3 Vad

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på Nätet (ApN) är den e-tjänst där kultur- och fritidsförvaltningens bidragsberättigade idrottsföreningar ska närvarorapportera. Systemet medför flera fördelar för

Läs mer

MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET För föreningsbidrag Värmdö Kommun Varför ApN? Aktivitetskort på Nätet, ApN, är ett webbaserat program som förenklar föreningars tillvägagångssätt att ladda upp årsmöteshandlingar

Läs mer

MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET För föreningsbidrag Värmdö Kommun Varför ApN? Aktivitetskort på Nätet, ApN, är ett webbaserat program som förenklar föreningars tillvägagångssätt att ladda upp årsmöteshandlingar

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Handbok för Aktivitetskort på nätet ADJÖ! R E P P PA Handbok för Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på Nätet (ApN) är den e-tjänst där fritidsförvaltningens föreningar ska närvarorapportera. Systemet

Läs mer

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsadministratör

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsadministratör Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsadministratör Manual för föreningsledare (ApN) Innehåll Kom igång med ApN... 2 Inlogg... 2 Lägg upp ledare... 2 Ta bort ledare... 2 Närvarokort...

Läs mer

Lathund för registrering i Aktivitetskort på Nätet (ApN)

Lathund för registrering i Aktivitetskort på Nätet (ApN) Lathund för registrering i Aktivitetskort på Nätet (ApN) Aktivitetskort på Nätet är ett digitaliserat system för att registrera och ansöka om kommunalt aktivitetsstöd. Registrera föreningsadministratör

Läs mer

MANUAL FÖR FÖRENINGSADMINISTRATÖRER Aktivitetskort på Nätet (ApN)

MANUAL FÖR FÖRENINGSADMINISTRATÖRER Aktivitetskort på Nätet (ApN) MANUAL FÖR FÖRENINGSADMINISTRATÖRER Aktivitetskort på Nätet (ApN) Manual för föreningsadministratör (ApN) Innehåll Kom igång med ApN... 2 Inlogg... 2 Lägg upp ledare... 2 Ta bort ledare... 2 Närvarokort...

Läs mer

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare Manual för föreningsledare (ApN) Innehåll Kom igång med ApN... 2 Registrera sammankomst... 2 Välj rätt närvarokort... 2 Välj vad ni gjorde och

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet En tjänst för bidragsgrundande närvarorapportering. Kundsupport vardag kl 8-17 090-16 16 60, välj 2 Inloggningsuppgifter föreningsadministratör: asa.borglund@vallentuna.se Manual

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Nu kan du använda "Aktivitetskort på nätet". Det kommer att förenkla föreningens hantering och redovisning av Lokalt aktivitetsstöd. All närvaro som föreningen registrerar sparas

Läs mer

LATHUND Lokalt aktivitetsstöd För föreningsadministratörer

LATHUND Lokalt aktivitetsstöd För föreningsadministratörer Version 1.0 2011-05-09 LATHUND Lokalt aktivitetsstöd För föreningsadministratörer Skapa ny ledare Tryck på "Ledare" i den vänstra menyn. Skapa ledare Högst upp på sidan har du en länk som heter "Skapa

Läs mer

Aktivitetskort på nätet Hur gör jag?

Aktivitetskort på nätet Hur gör jag? 1 Aktivitetskort på nätet Hur gör jag? Föreningsadministratör är den/de som är huvudansvarig för föreningen och ansvarar för att aktivitetsredovisningen sköts på ett riktigt sätt i föreningen. Föreningsadministratörernas

Läs mer

LATHUND Lokalt aktivitetsstöd För aktivitetsledare

LATHUND Lokalt aktivitetsstöd För aktivitetsledare Version 1.0 2011-05-09 LATHUND Lokalt aktivitetsstöd För aktivitetsledare Registrera sammankomst Menyval Tryck på "Närvarokort" i den vänstra menyn. Välj rätt närvarokort Välj det närvarokort du vill registrera

Läs mer

Att fylla i närvarokort - ledare

Att fylla i närvarokort - ledare Att fylla i närvarokort - ledare 1 2 Innehåll Registrera sammankomst 4 Välj närvarokort 4 Välj vad ni gjorde och när ni gjorde det 4 Lägg till deltagare på närvarokortet 5 Fyll i närvaromarkeringar 5 Spara

Läs mer

Att fylla i närvarokort föreningsadministratör

Att fylla i närvarokort föreningsadministratör Att fylla i närvarokort föreningsadministratör 1 2 Innehållsförteckning Skapa nya ledare 4 4 Skapa ledare 4 Tänk på: 4 Ta bort/inaktivera ledare 5 5 Ta bort ledare 5 Tänk på: 5 Skapa nytt närvarokort 6

Läs mer

Fö reningsadministratö r Hantera ledare Hantera na rvarökört Registrera na rvarö (ledare) Statistik Periödrappört, bidragsansö kan

Fö reningsadministratö r Hantera ledare Hantera na rvarökört Registrera na rvarö (ledare) Statistik Periödrappört, bidragsansö kan Fö reningsadministratö r Hantera ledare Hantera na rvarökört Registrera na rvarö (ledare) Statistik Periödrappört, bidragsansö kan Inloggning i ApN Tillsätt nya och hantera ledare Hantera närvarokort Ändra

Läs mer

Manual webb-bidrag. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-bidrag. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-bidrag Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Lösenord 3. Logga in 4.

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Att fylla i närvarokort - ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Att fylla i närvarokort - ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Att fylla i närvarokort - ledare 2 (12) 3 (12) Innehåll Innehåll... 3 Registrera sammankomst... 4 Menyval... 4 Välj närvarokort... 4 Välj vad ni gjorde och när ni gjorde

Läs mer

Frågor och svar föreningsbidrag 2017 (uppdaterad )

Frågor och svar föreningsbidrag 2017 (uppdaterad ) Frågor och svar föreningsbidrag 2017 (uppdaterad 2017-02-28) Innehåll Frågor och svar föreningsbidrag 2017... 1 Nya regler för föreningsbidrag 1 januari 2017... 2 Vad är det som ändras 1 januari 2017?...

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Att hantera närvarokort - Föreningsadministratör

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Att hantera närvarokort - Föreningsadministratör Malmö stad Fritidsförvaltningen Att hantera närvarokort - Föreningsadministratör 2 (12) Innehåll Innehåll... 2 Skapa ny ledare... 3... 3 Skapa ledare... 3 Ta bort/inaktivera ledare... 4... 4 Ta bort ledare...

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Att fylla i närvarokort - ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Att fylla i närvarokort - ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Att fylla i närvarokort - ledare 2 (10) Innehåll Innehåll... 2 Registrera sammankomst... 3 Menyval... 3 Välj närvarokort... 3 Välj vad ni gjorde och när ni gjorde det...

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst

Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst Introduktion för ungdomsföreningar Uppdaterad 2015-06-11 Inledning Idrott & förenings e-tjänst är ett webbaserat hjälpmedel för föreningar och privatpersoner

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Manual till Kultur- och fritidförvaltningens e-tjänst/självservice SÖKA BIDRAG

Manual till Kultur- och fritidförvaltningens e-tjänst/självservice SÖKA BIDRAG Manual till Kultur- och fritidförvaltningens e-tjänst/självservice SÖKA BIDRAG Webbadress: http://booking.jonkoping.se/netinterbook/ För behörighet till tjänsten krävs fullmakt, Ansökningsblankett för

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se

Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se GÄLLER FRÅN 2012-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritidskontoret Hörby Kommun 1 Inledning 1 Följande bidrag går att söka på webben.1 Logga in..2 Dokumenthantering..3

Läs mer

Manual för Webb-bidrag

Manual för Webb-bidrag Manual för Webb-bidrag Föreningar ska från och med 2019-01-01 söka sina bidrag via nätet: http://funktion.solvesborg.se/bidrag/ Fritids- och kulturkontoret Manual för Webb-bidrag Webb-bidrag innebär att

Läs mer

Söka föreningsbidrag på webben - landskrona.se

Söka föreningsbidrag på webben - landskrona.se LAT HU Landskrona stad Söka föreningsbidrag på webben - landskrona.se Uppdaterad 2014-11-20 ND Innehåll Kontaktperson på fritids- och kulturförvaltningen...2 Inledning...2 Följande bidrag går att söka

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet umea.se/aktivitetskort Vad är Aktivitetskort på nätet? Aktivitetskort på nätet är en tjänst för aktivitetsbidragsgrundande närvarorapportering. Tjänsten har sedan lanseringen den

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Manual till Fritid Jönköpings självservice SÖKA BIDRAG

Manual till Fritid Jönköpings självservice SÖKA BIDRAG Manual till Fritid Jönköpings självservice SÖKA BIDRAG KOM IHÅG att kontrollera föreningens kontaktuppgifter, direkt efter att du loggat in. Glömt lösenord? Klicka på länken, skriv in ditt användarnamn.

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

manual interbook FÖRENINGAR

manual interbook FÖRENINGAR manual interbook FÖRENINGAR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Föreningsregistret på Botkyrka kommuns hemsida 1.2 Kontaktuppgifter till personer i föreningen 1.3 Huvudanvändare och underanvändare 2.

Läs mer

Informations- och dialogträff

Informations- och dialogträff 1. Kompiskortet Informations- och dialogträff 2017-11-15 2. Rutiner för ansökan om verksamhetsstöd: - grundstödet - aktivitetsstödet 3. Dialog ang. aktivitetsstödet: - förändring i lagstiftning ang. personuppgifter

Läs mer

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD. Nya regler från 1 januari 2014

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD. Nya regler från 1 januari 2014 STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD Nya regler från 1 januari 2014 Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja barn- och ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i

Läs mer

IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd

IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd 3.1.1 091214 Ansök om LOK-stöd Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

FRI för föreningar i Sjöbo kommun. Manual i föreningsregistret och stödansökan via webben

FRI för föreningar i Sjöbo kommun. Manual i föreningsregistret och stödansökan via webben FRI för föreningar i Sjöbo kommun Manual i föreningsregistret och stödansökan via webben FRI FÖR FÖRENINGAR I SJÖBO KOMMUN VAD ÄR FRI? FRI är ett administrativt system som används av cirka 60 % av Sveriges

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ NKÖPING PRESENTATION En presentation av applikationen Aktivitetsstöd för NÄRVAROREGISTRERING Ett begrepp vi vill försöka använda oss av MEN FÖRSTF RST Finns det några idrottsföreningar

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Webb-bidragsansökan Manual

Webb-bidragsansökan Manual sansökan Manual Kontakt: Maria Björk, turist- och fritidskonsulent maria.bjork@bromolla.se 0456-82 22 57 Uppdaterad 2019-09 Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Lösenord 3. Logga in 4. Uppdatera föreningsuppgifter

Läs mer

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline 1 Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline För att skicka kommunfil från IdrottOnline behöver föreningen även ha inloggningsuppgifter till kommunens system Aktivitetsstöd. Det är olika inloggningsuppgifter

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2013-04-15 Lathund Klubbmedlem 1 1 FUNKTIONER Din förenings IdrottOnline sida är portalen för medlemmarna där du kan hitta information om vad som händer i din förening. Med ditt personliga

Läs mer

IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd

IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras på webbverktyget EPiServer,

Läs mer

Sök föreningsbidrag på webben.

Sök föreningsbidrag på webben. Sök föreningsbidrag på webben /bidrag Innehållsförteckning Kontaktperson, kultur- och fritidsförvaltningen Ljungby kommun 2 Inledning 2 Föreningsbidrag på webben 3 Logga in 3 Dokumenthantering 4 Söka bidrag

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

Sök föreningsbidrag på webben.

Sök föreningsbidrag på webben. Sök föreningsbidrag på webben /bidrag Innehållsförteckning Kontakt, kultur- och fritidsförvaltningen Ljungby kommun Inledning Föreningsbidrag på webben Logga in Dokumenthantering Söka bidrag Exempel Godkännande

Läs mer

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation.

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn Manual Spelarregistrering Manualen beskriver hur man lägger in spelare i sin spelartrupp och tilldelar fasta spelarnummer. Läs igenom manualen och följ den när du lägger in spelarna i ditt lag och föreningens

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Klubb. Dags att ansöka om LOK-stöd för 2009

Klubb. Dags att ansöka om LOK-stöd för 2009 Klubb Dags att ansöka om LOK-stöd för 2009 Senast lördag den 15 augusti 2009 ska du skicka in ansökan för aktiviteter genomförda under ven 2009. Senast måndag den 15 februari 2010 ska du skicka in ansökan

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund redigera kontaktuppgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Ledare 2 (37) Datum 2013-01-09 Version: 1.4 Innehållsförteckni ning ng 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2011-01-01 Innehåll Inledning...3 Föreningsregistret på webben...3 Logga in...3 Uppdatera föreningens uppgifter...5 Godkännande...7 Allmänna föreningsuppgifter...8

Läs mer

Ansök om LOK-stöd Uppdaterad

Ansök om LOK-stöd Uppdaterad Ansök om LOK-stöd Uppdaterad 2011-12-06 Innehållsförteckning Inledning 3 Utbildning 3 Specialidrottsförbundens (SF) och distriktsförbundens sidor (DF) 3 Information 3 Manualer 3 Operativsystem och webbläsare

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

SÖKA ÖVRIGA FÖRENINGSBIDRAG I ApN

SÖKA ÖVRIGA FÖRENINGSBIDRAG I ApN Anvisningar för att SÖKA ÖVRIGA FÖRENINGSBIDRAG I ApN Kultur- och fritid i Lindesberg kommun Gäller fr.o.m. 2014-01-01 1 Kommunala föreningsbidrag För att ta del av vilka bidrag som föreningar kan söka

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister FRIså gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister FRIså gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister FRIså gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Uppdaterad augusti 2017 Innehåll Föreningsregistret FRI... 3 Kontaktpersoner Nyköpings Arenor, Nyköpings kommun...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-förening Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning 2. Föreningsregister på webben 3. Logga

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Webb-bidragsansökan Manual

Webb-bidragsansökan Manual sansökan Manual Kontakt: Föreningsutvecklaren 0171-46 43 46 forening@habo.se Giltig från 2019-01-25 Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Lösenord 3. Logga in 4. Uppdatera föreningsuppgifter 5. Sök bidrag

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

- en ny webblösning för föreningen

- en ny webblösning för föreningen - en ny webblösning för föreningen Broschyren som du håller i din hand ska förhoppningsvis reda ut en del frågetecken kring IdrottOnline Klubb Information från idrotten i Västergötland Detta ingår i IdrottOnline

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Användarhandledning Interbook

Användarhandledning Interbook Linköpings Kommun Användarhandledning Interbook För föreningar Kultur & Fritid, Lokalbokningen 2009-07-14 2 Användarhandbok till Interbook (för föreningar) Via länken http://interbook.linkoping.se/netinterbook/

Läs mer

Användarmanual till e-tjänsten Ekonomiskt Bistånd

Användarmanual till e-tjänsten Ekonomiskt Bistånd 1 Användarmanual till e-tjänsten Ekonomiskt Bistånd I e-tjänsten Ekonomiskt bistånd kan du på ett enkelt och säkert sätt söka ekonomiskt bistånd. Du kan också följa ditt ärende när du vill och kontakta

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.horby.se GÄLLER FRÅN 2012-01-01

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.horby.se GÄLLER FRÅN 2012-01-01 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.horby.se GÄLLER FRÅN 2012-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritidskontoret Hörby Kommun...2 Inledning.2 Föreningsregistret på webben 3 Logga in..3

Läs mer

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (26) Datum 2011-09-16 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Uppdaterad Ansök om LOK-stöd

Uppdaterad Ansök om LOK-stöd Uppdaterad 2012-06-20 Ansök om LOK-stöd Innehållsförteckning Inledning 3 Utbildning 3 Specialidrottsförbundens (SF) och distriktsförbundens sidor (DF) 3 Information 3 Manualer 3 Operativsystem och webbläsare

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se LATHUND Landskrona stad Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se Uppdaterad 2014-11-20 Innehåll Kontaktperson på fritids- och kulturförvaltningen...2 Inledning...2 Föreningsregistret

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer