ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN"

Transkript

1 ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN Kompendium: Olov Thunman (Copyright författaren)

2 EUROPA FRAM TILL VERSAILLESFREDEN Europa före första världskriget Från franska revolutionen 1789 och fram till att Napoleon besegras vid Waterloo 1815 är det i stort sett krig hela tiden, krig som till sin omfattning berör hela Europa. Vid fredskongressen i Wien ( ) är ett av målen att skapa ett stabilt Europa. Det skall dröja ganska precis 100 år innan ett lika omfattande krig bryter ut. De krig som drabbar Europa under dessa 100 år är alla mer begränsade. Under senmedeltiden ( talen) omvandlas många splittrade feodala områden till starka stater under en stark kungamakt, dock inte i de områden som i grova drag nu utgörs av Italien, Österrike och Tyskland. Området kännetecknas av politisk splittring och av furstendömen av mycket olika storlek och makt. Det finns inget Italien, inget Österrike och inget Tyskland. Från Norditalien upp genom Europa till Östersjön ingår dessa småstater i det tysk-romerska riket, under en kejsare som så småningom kommer att ha Wien som huvudstad och vara av släkten Habsburg. Under 1800-talet växer nationalismen fram. Den kännetecknas av att resp. land betonar sitt unika, att just det egna folket är värdefullt och kanske bättre än andra folk. När detta tankesätt förenas med de starka stater som redan finns pratar vi om nationalstater. I de områden som är splittrade väcker dessa tankegångar en önskan om att även dessa ska enas till nationalstater. I de stater som består av olika nationer(folk) så väcker dessa tankar en önskan om att få bryta upp och bilda egna nationalstater. Under 1800-talet faller det Tysk-romerska riket ihop. I norr bildas Tyskland Med Österrike som centrum bildas ett imperium av olika nationaliteter, med inre spänningar som följd. På Apenninska ( Italienska) halvön enas de olika områdena under 1800-talets senare del till Italien. Under 1800-talet fanns det ett till mångnationellt imperium, det är det ryska imperiet. De franska och brittiska imperierna finns utanför Europa i form av kolonier (undantag Irland i det brittiska imperiet) Förutom de spänningar och motsättningar som nationalismen ger upphov till så växer under 1800 talet andra motsättningar fram. Europas länder industrialiseras i snabb takt vilket leder till konkurrens om råvaror och marknader. Handelsfrågor blir centrala tvistefrågor. Flera av Europas ledande länder deltar också i en kapplöpning om kolonier. I Central och Sydeuropa har det skett stora politiska förändringar genom bildandet av Tyskland och Italien. Den maktbalans som Wienkongressens fred byggde på fungerar inte längre. Nya politiska ideologier såsom liberalism och socialism spelar en allt större roll under 1800-talet. Till dessa samhällsförändringar och den maktkamp som uppstår skall läggas skapandet av ett allianssystem som innefattar alla de större länderna. I trippelalliansen ingår Tyskland, Österrike-Ungern och Italien (kliver av vid krigsutbrottet 1914). I Ententen ingår Frankrike, Ryssland och Storbritannien.

3 Första världskriget Motsättningar, allianssystem, samhällsförändringar och kriser under 1800-talet utgör bakgrunden till det stora krig som bryter ut Den ur ett europeiskt perspektiv tämligen obetydliga händelsen då Österike-Ungerns tronföljare Frans Ferdinand och hans hustru mördas i Sarajevo 1914 är den tändande gnista som växer till sig i ett omfattande europeiskt krig som även sprids utanför Europa. Kriget slutar 11:te november 1918 med vapenstilleståndet i Compiègne skogen (Frankrike). Tyskland kapitulerar på Västfronten. Österrike Ungern inställer fientligheterna ungefär samtidigt. På segrarsidan finns då Frankrike, USA och Storbritannien och i viss mån Italien som under kriget går med i Ententen. På Östfronten har Tyskland slutit fred med den efter statskuppen 1917 (november) styrande kommunistregimen under Lenin i Ryssland. Första världskriget satte djupa spår i många av Europas länder, kriget kallades till en början med för Det stora kriget. Fortfarande är stilleståndsdagen i november helgdag i flera av Europas länder. Det var det gamla Europa som gick i krig. Det brittiska imperiet, Frankrike, Tyska kejsardömet (härlett ur Preussen), det Ryska kejsardömet och det Österrikisk-Ungerska kejsardömet, samma makter som genom historien varit i krig och allianser med varandra. När kriget tar slut så var det Österrikiska kejsardömet (med rötter i Medeltiden) borta likväl som det Österrikiska imperiet. Det ryska tsardömet med rötter i 1500-talet var omkullkastat först av en borgerlig revolution (februari /mars)) sedan av Lenin och bolsjevikernas statskupp (oktober/november). De brittiska och franska imperierna bestod men var starkt försvagade. Det tyska kejsardömet hade upphört genom att kejsaren abdikerade några dagar före vapenstilleståndet 11/ Som nya aktörer fanns USA och det kommunistiska Sovjetunionen (namnbytet 1922) Nya länder och gränser Finland, Estland, Lettland och Litauen bryter sig loss från Ryssland. Polen skapas av fd. ryska, österrikiska och tyska områden. Tyskland förlorar landområden i Schleswig till Danmark, Elsass Lothringen ( Alsace- Lorraine) till Frankrike, delar av Schlesien till Polen och samtliga tyska kolonier delas upp mellan segrarmakterna. Turkiet som under kriget var på Tysklands sida får lämna områden i Asien där det bor araber till Nationernas förbund (NF) ( Det är ur denna uppdelning som en av orsakerna till dagens konflikt mellan palestinier och Israel kan härledas). Österrike-Ungern fick avträda stora landområden till Italien, Rumänien och de nybildade länderna Tjeckoslovakien, Polen och Jugoslavien., och unionen mellan Österrike och Ungern bryts. (De krig som drabbade fd. Jugoslavien under 1990-talet kan också härledas från konstruktionen av Jugoslavien).

4 Versaillesfreden 28 juni 1919, freden undertecknades i Versailles utanför Paris. Frankrikes förhandlare Clemenceau ( tigern kallad) hade fått vad han ville. Tyskland försvagat och bestraffat. De tyska förhandlarna lämnade salen djup bedrövade, segrarmakterna hade skapat ett dokument som de tyska förhandlarna hade att skriva under. Engelska diplomater kände olust och USA:s president Wilson blev bortmanövrerad av Clémenceau. Åsikterna om Versaillesfreden går isär bland historiker. En del anser att freden var för hård andra att det var en rättvis fred. I Europa såg man freden som den fred som skulle trygga Europa från framtida galenskaper som krig. Det må vara hur som helst, med det, rättvisa eller orättvisa. Tyskarna ansåg fredsbestämmelserna som överraskande och kränkande, de hade trott att man skulle förhandla om fred, inte få färdiga bestämmelser att anta. De hade trott på USA:s president som 1918 hade presenterat ett förslag på 14 punkter för en bra fred. Han fick inte igenom någonting förutom punkten om en fredsorganisation NF, men den gick USA aldrig med i. Clemenceau brukade säga när Wilson kom tyst mina herrar, nu kommer Jesus Kristus. Djupt besviken, utarbetad och sjuk orkar Wilson inte starta om förhandlingarna när den engelske förhandlaren Lloyd George börjar tycka att man nog varit för hård mot Tyskland. Förutom ovan beskrivna landförluster så begränsades Tysklands krigsmakt till en armé på man (Reichswehr senare Wehrmacht), inget flygvapen, inga ubåtar och en obetydlig flotta. Tyskland västra gränsområde Rhenlandet skulle vara en demilitariserad zon (inga soldater eller militära anordningar) Till detta kom ett krigsskadestånd, som den senare så berömde nationalekonomen, Maynard Keynes profetiskt sa, med den nivån på skadeståndet så kommer Europa att på nytt vara i krig inom tjugo år. MELLANKRIGSTIDEN Tyskland efter Versaillesfreden 1919 bildas arbetar och soldatråd i Tyskland av kommunisterna, dessa gör uppror, Spartakistupproret.(ledare Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg) Upproret slås ner av den nyligen tillsatta socialdemokratiska regeringen. Kejsaren har abdikerat, Tyskland har blivit republik. Grundlagen( konstitutionen) utarbetas i Weimar, därav namnet Weimarrepubliken.. Demokratin upplevs av många tyskar som ett påtvingat ont i likhet med Versaillesfreden. Bland armékretsar börjar en myt spridas, om att den tyska armen inte blev besegrad (det är den sk. dolkstötslegenden), de demokratiska politikerna svek armén och begick landsförräderi genom vapenstillståndet och freden enligt denna myt. En myt som senare kommer att bli ett genomgående tema i den nazistiska propagandan. Under de fem åren efter Versaillesfreden upplevde Tyskland kaos. Ett kaos skapat av nederlaget i första världskrigets häxkittel, flera kuppförsök äger rum både från vänster och höger. Till dessa politiska kriser kommer en ekonomisk.1920 var priserna 15 gånger högre än 1913, för att 1922 vara 350 gånger högre. För att krisåret 1923 vara 2500 gånger högre.

5 Detta år ockuperar franska trupper Ruhrområdet, (den sk. Ruhrockupationen) för att sätta press på de tyska myndigheterna att betala krigsskadeståndet. De tyska arbetarna strejkar och för att kunna betala understöd till sina egna börjar regeringen massproducera sedlar. Följden blir en galopperande inflation. I december 1923 är priserna 1, 25 miljarder högre än Hyperinflationen leder till att besparingar suddas ut och till en valutakollaps. En vanlig limpa kostar 400 miljarder mark, Det var billigare att tapetsera med sedlar än att köpa tapeter, det var billigare att elda sedlar än att köpa ved. Hitler ser en chans och startar den sk. Ölstugekuppen, uppkallad efter Bürgerbräukeller (en ölhall i München), Hitler och Ludendorff (militär) försöker ta makten. Kuppen misslyckas, Hitler sätts i fängelse i Landsberg, där han skriver Mein Kampf. Domen är på fem år, men Hitler släpps efter nio månader. I boken framställer han sig själv som den som av historien är utsedd att rädda Tyskland, riva upp Versaillesfreden och leda Tyskland till storhet och ära. Det var inte många som lyssnade och ännu färre läste boken. I 1928 års upplaga av nordisk familjebok noteras om Hitler Adolf fd. politiker numera utan betydelse. 10 år efter kuppförsöket röstar 14 miljoner tyskar på hans parti. Det glada tjugotalet Efter krigsslut, demobilisering och depression återhämtar sig ländernas ekonomier. Tjugotalets utveckling är i mångt och mycket häpnadsväckande, begreppet det glada tjugotalet kommer till. Framtidsutsikterna ser goda ut. Nationernas förbund kommer igång med sitt fredsarbete, demokratierna har ökat i antal. I många länder har rösträtten till slut blivit både allmän och lika. En rad nya varor kommer ut på marknaden, kanske är det T-forden som rullar av det löpande bandet som bäst visar massproduktionens möjligheter för vanligt folk. I Tyskland avlider 1925 president Ebert. Hindenburg (ledande militär under första världskriget) väljs till president. Under andra halvan av 20-talet börjar också tysk ekonomi återhämta sig från hyperinflationen genom en valutareform och lån från bl.a USA. Hitler I en österrikisk gränsstad nära den tyska gränsen föddes 1889 Adolf Hitler. Hans pappa var lägre tulltjänsteman, en auktoritär far och en överbeskyddande mor var Hitlers barndom, en inte direkt ovanlig kombination för den tiden. Efter att i förtid ha avbrutit skolan flyttande han som artonåring till Wien. Hitler drömde om en konstnärs eller arkitektkarriär, men trots flera försök så kom han inte in på dessa utbildningar. I Wien kom Hitler i kontakt med antisemitism( judehat) och stortyska drömmar om att Tyskland och Österrike-Ungern skulle vara ett land. Ett par år före första världskrigets utbrott flyttade Hitler till München, även i München drev Hitler omkring utan arbete. När kriget bröt ut gick han som frivillig in i tyska armén. Enligt honom själv var krigsåren bland de bästa i hans liv, tydligen fann han gemenskap och meningsfullhet. När kriget tog slut så var han korpral och hade tilldelats järnkorset.

6 Han återvände till München och demobiliserades som merparten av de hemvändande soldaterna. Möjligen fortsatte han som informatör åt armén genom att gå på politiska möten. I München upptäckte Hitler ett litet parti, i vilket han genom sin talarförmåga, blev ledare för. Börskrasch, världsdepression och 30-talet 1929 kraschar börsen på Wall Street i New York, en världsomfattande depression breder ut sig, handel och ekonomi stagnerar. Tyskland som, efter den ekonomiska kraschen i början av 20-talet, har fått viss ordning på sin ekonomi med amerikanska lån drabbas dubbelt, dels av världsdepressionen dels av att USA vill ha tillbaka lånen. I land efter land leder krisen till massarbetslöshet.1930 är 3,1 miljoner (14,0%)arbetslösa i Tyskland. Arbetslösheten i Tyskland ( från T.Kirk Nazi Germany 1995 Longman) i % 8,5 14,0 21,9 29,9 25,9 13,5 10,3 7,4 4,1 1,9 0.5 i miljoner 1,9 3,1 4,5 5,6 4,8 2,7 2,2 1,6 0,9 0,4 0,1 Den borgerliga regeringen under Brüning är handlingsförlamad. Efter ännu en regeringskris utlyser rikskansler Brüning nyval Kommunistpartiet går starkt framåt, röstetalet ökar från 10,6% till 13,1% av rösterna. Det andra partiet som växer snabbt är NSDAP( Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei = nazistpartiet), vilket ökar från 2,6% till 18,3% av rösterna. Ett parti som, i slutet av 20-talet, var i det närmaste uträknat lockar människomassor. Människor som nyss övervunnit den ekonomiska krisen i början av 20-talet och som nu igen drabbas av en ny ekonomisk kris. Partiets enkla budskap är, det är Versaillesfreden, judarna och kommunisternas fel, Hitler och nazistpartiet är ert hopp. Någon lösning för Brüning blev inte valet. 37 partier kommer in i den tyska riksdagen, inget parti får majoritet. Han sitter kvar som rikskansler(statsminister), med president Hindenburgs stöd. Under 1932 når arbetslösheten upp till 5,6 miljoner eller 29,9 % arbetslösa är det presidentval, den 85 åriga Hindenburg segrar över Hitler som också ställer upp i valet. I maj 1932 tvingas dock Brüning att avgå, han har då förlorat det stöd som militären tidigare givit honom. I riksdagsvalet når NSDAP sina största valframgångar ( i ett fritt val) med 37,3% av rösterna. Det var framförallt medelklassen som röstade på NSDAP. Många tyskar fruktade även kommunismen och upplevde att valet stod mellan nazism och kommunism. De demokratiska partierna hade svårt att få väljarstöd. Franz von Papen, också han konservativ, träder till som rikskansler. Redan samma år överlämnar han rikskanslersposten till Kurt von Schleicher. Regeringskriserna avlöser varandra, i november blir det åter igen nyval. I riksdagen finns det 622 mandat (antal ledamöter). Det finns inga spärrar mot småpartier, vilket gör det svårt att bilda majoritetsregeringar( regeringen har stöd av minst 50% av ledamöterna)

7 Mandat i Riksdagen ( från T.Kirk Nazi Germany 1995 Longman) Kommunistp. Socialdemokraterna Nazistp. Före nyvalet Efter nyvalet Efter valet i juli (37%) Efter valet i november (33%) 37% motsvarar 13 miljoner röster av ca. 35 miljoner röstberättigande Redan i dec. går budet till Hitler att bilda en koalitionsregering mellan NSDAP och ett antal konservativa partier. För att få till stånd en majoritetsregering erbjuds Hitler rikskanslersposten av högerpartierna, de konservativa tror sig kunna styra Hitler och utnyttja partiets stora andel riksdagsledamöter för att få igenom sina förslag. De säger lite föraktfullt att den där böhmiske korpralen kan vi rama in. I jan blir Hitler rikskansler (statsminister) Val till tyska riksdagen, de större partierna i % ( från T.Kirk Nazi Germany 1995 Longman) NSDAP6, ,6 18,3 37,3 33,1 43,9 DNVP 19,5 20,5 14,2 7,0 4,9 8,8 8,0 DVP 9,2 10,1 8,7 4,5 1,2 1,9 1,1 Z/BVP 16,6 17,3 15,1 14,8 15,9 15,0 14,1 DDP 5,7 6,3 4,9 3,8 1,0 1,0 0,9 SPD 20,5 26,0 29,8 24,6 21,6 20,4 18,2 USPD 0,8 0,3 0, KPD 12,6 9,0 10,6 13,1 14,3 16,9 12,2 Förkortningar i svensk översättning NSDAP Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet DVP Tyska folkpartiet Z=zenter Centerpartiet -katolskt DDP Tyska demokratiska partiet DNVP Tysknationella partiet SPD Socialdemokratiska partiet Tyskland KPD Kommunistparti Tyskland

8 Nazistpartiet och samhället Att nazistpartiet fick så pass stort stöd berodde på flera olika faktorer, några av de viktigare var att: * tysk ekonomi var återigen i kris. * tilltron till det demokratiska systemet var låg och de demokratiska partierna sviktade. * Hitlers talarförmåga * Det förenklade budskapet, att alla problem berodde på Versaillesfreden, judarna och kommunisterna =bolsjeviker och demokratin. * Budskapet att Hitler och nazistpartiet skulle återge Tyskland dess storhet och ära. * Att anhängarna och medlemmarna kunde fås från flera olika grupper i samhället. Medlemmarna i partiet kom från olika samhällsgrupper, se nedanstående tabell. ( från T.Kirk Nazi Germany 1995 Longman) Medlemmar i NSDAP( i %): Yrkesgruppernas andel före jan.1935 i det tyska samhället Arbetare 26,3 32,5 29,7 46,3 Tjänstemän 24,0 20,6 18,6 12,4 Egen anställda 18,9 17,3 19,0 9,6 Statsanställda 7,7 6,5 12,4 4,8 Bönder 13,2 12,5 10,2 20,7 Andra 3,4 3,7 3,2 6,2 Förutom medlemskap och att människor röstade på partiet så fick den nazisiska politiken direkt eller indirekt stöd av många olika grupperingar i samhället. Att riva upp Versaillesfreden tilltalade många militärer och storföretagare, judehatet passade in bland hantverkare och köpmän som skrämdes av talet om judarnas farlighet och konkurrens. Hitlers antikommunism tilltalade företagare och de som såg den kommunistiska revolutionen som ett hot. Riksvärnet ( militärer) gillade talet om upprustning och att bygga upp en ny krigsmakt, än mer gillande fick Hitler från denna grupp efter att Hitler och SS låtit mörda ledningen för SA, som militären fruktade skulle bli det nya Tysklands armé. När Autobahnsbyggena (tyska motorvägar) och de militära rustningarna kommer i gång och arbetslösheten sjunker så växer också stödet bland de arbetslösa,som nu får jobb, och arbetare. Fascism och nazism Under 1920 och 30 -talen bildas fascistiska partier i flera av Europas länder, mest kända är det italienska under Benito Mussolini och det spanska under Franco, förutom det tyska, som tar namnet Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) eller vanligen nazistpartiet. Nazismen är namnet på den fascistiska ideologins tillämpning i Tyskland som från 1920-talet leds av Adolf Hitler.

9 Den fascistiska ideologin och den nazisiska kännetecknas av följande punkter: * Anti-kommunistisk * Anti-demokratisk För ett elitstyre, ett parti / en person * Allmänviljan ( Rousseau ) I bland finns det personer som vet folkets bästa, då skall dessa styra. I Tysklands fall är det Hitler, därav Führer-principen. * Positiv till våld, nyttigt för människan, våldet förädlar människan, mindervärdiga rensas ut ur rasen (socialdarwinism) nyttigt för landet, det är starka länders plikt att härska ( krig är inte bara naturligt utan också nyttigt) * Nationalistisk Nationen är en organism, nationen har ett värde i sig, värd mer än individen. ("Övernationalistisk") En tro på det egna folkets överlägsenhet, på dess kultur och ett folk. * Myt-tro Folk vill inte höra sanningar utan myter. Ex.1.historien har givit Tyskland uppdraget att härska. Ex.2.dolkstötslegenden Italien: Näringslivet är organiserat korporativt (Anställda, arbetsgivare, fackföreningar, arbetsgivarföreningar bildar gemensamma organisationer. Riksdagen är inte uppbyggd på partier utan på dessa organisationer) Tyskland: Läran om våld och det egna landets överlägsenhet "drivs" längre i Tyskland. Det egna landet skall härska över underlägsna länder och raser. Det är det tyska folkets historiska plikt att rensa ut underlägsna raser (Untermenschen) speciellt då judarna. Den överlägsna rasen är germanerna som Hitler kallar arier. Det som hindrar tyskarna att spela denna roll är enligt nazismen Versaillesfreden, judarna, demokratin och kommunisterna (bolsjevikerna). Nazismens antisemitism (judehat) går mycket längre än fascismens. Frankrike Västfronten under första vkr. hade gått genom Frankrike, landet hade drabbats oerhört hårt både materiellt och personellt, nästan hela årskurser av franska unga män hade utplånats. Dessa stora förluster är den främsta orsaken till Frankrikes hårda linje vid fredsförhandlingarna i Versailles. Ruhrockupationen gav inte vad Frankrike hade trott. Världsdepressionen drabbade Frankrike ganska hårt. Misstron mot Tyskland växer under 30-talet. Man hör Hitler gång på gång kräva att Versaillesfredens bestämmelser för Tyskland skall rivas upp. Än mer hotfullt blir läget sedan Tyskland infört allmän värnplikt och på allvar börjar rusta upp. Hela mellankrigstiden avlöser regeringarna varandra bl.a. beroende på mängden partier i parlamentet, till detta kom vänster och högerextrema partier som lockade till sig väljare. Med ett dåligt fungerande parlamentariskt system (att regeringsmakten utses utifrån maktförhållandena i parlamentet=riksdagen), med ett svagt näringsliv och skarpa klassmotsättningar var Frankrike inte redo för krig. Av de rustningsförberedelser man dock gjorde gick nästan allt till att bygga en försvarslinje mot Tyskland med bunkrar och fort den sk. Maginot linjen. Man har sagt att Maginotlinjen var som att bygga de franska skyttegravarna redan i fredstid och göra dem bekväma, välutrustade och ointagliga. På detta sätt skulle Frankrike räddas från en tysk invasion och slippa uppleva första världskrigets enorma materiella och mänskliga förstörelse( miljoner unga fransmän stupade under första världskrigets skyttegravskrig. Maginotlinjen byggdes hela vägen från Schweiz upp utefter gränsen mot Tyskland. Vid Belgien slutade dock befästningarna. Det ansågs vara oförskämt mot det neutrala Belgien att fortsätta byggnationen där. De franska soldaterna övades i linje med detta tänk, i ett försvarskrig som skulle genomföras utifrån Maginotlinjen.

10 Storbritannien Materiellt sett var Storbritannien lite förstört av kriget. Förlusterna av unga män i produktionen ersattes av kvinnlig arbetskraft. Det liberala partiet försvinner nästan under 20-talet och två ganska jämnstarka partier växer fram Labour ( ungefär socialdemokrater) och Tory (konservativa), som har växlat vid makten under hela talet. Något förenklat kan man säga att Labour var mer intresserat av att utveckla en välfärdsstat än av europeisk politik. Tory mer av att bevara imperiet än av europeisk politik. Att omfördela pengar från att modernisera landet till en effektiv militär upprustning var politiskt ej möjligt. De pacifistiska (totalt avståndstagande från vapenbruk) strömningarna var starka under 20-talet.Till detta kan läggas känslan av att Versaillesfreden var för hård mot Tyskland och även under 30-talet en åsikt att Hitler och Tyskland var en motvikt i Europa mot det ideologiskt expanderande kommunistiska Sovjet. Att gå i krig för att Hitler bröt Versaillesfredens bestämmelser kändes inte aktuellt USA När president Wilson kom hem till USA möttes han av ett land som tyckte att Versaillesfreden var fel, att Nationernas förbund var fel. Wilson lyckades aldrig få med sitt land i NF. USA vände Europa ryggen. USA:s politik blev vad man kallar isolationistisk ( att fokusera på inrikespolitiken), denna politik blev ännu starkare efter Börskraschen tillträdde Roosevelt som president med ett program för att få USA på fötter, men trots en rad sysselsättningsbefrämjande åtgärder den s.k. New Deal var arbetslösheten fortfarande hög 1939 och produktionen hade ännu inte kommit upp till 1929 års nivå. Sovjetunionen Den sovjetiska diktaturen växer sig starkare efter statskuppen 1917 och inbördeskriget i vilket den kommunistiska (eller bolsjevikiska) sidan segrar. Lenin dör 1924 och efterträds av Josef Stalin. Planekonomin och det socialistiska ägandet (samhället äger företagen) utökas. Under 30-talet genomförs folkmord på delar av den egna befolkningen. Begreppet den stora terrorn används om dessa förföljelser och avrättningar. Slavlägren växer i omfattning. Det sk. Gulagsystemet blir mycket omfattande. Historikern P.Englund noterar att under denna tid så är var tjugonde invånare arresterad och fängslad. Utrikespolitiskt så försöker Sovjet att sprida sin lära till andra länder och kommunistpartierna i dessa. I slutet av 30-talet låter Stalin avrätta ett stort antal höga officerare, som Stalin i sin sjukliga misstänksamhet tror vill störta honom.

11 Italien I spåren efter första världskriget och i besvikelsen över att resultatet inte blev fler landvinster växer sig det fascistiska partiet starkt. Under Benito Mussolinis ledning genomförs i början av 20-talet en marsch mot Rom av partiets anhängare, de sk. svartskjortorna. B. Mussolini utnämns då av kungen till statsminister och en fascistisk diktatur införs. Mussolini börjar tituleras Il Duce. Förhållandet mellan Tyskland och Italien är till en början spänt men under mitten på 30-talet finner de ideologiska dikaturbröderna varandra och ett samarbete etableras. Sverige, Danmark, Norge Alla tre skandinaviska länder har lyckats vara neutrala under första världskriget. Utvecklingen under 20-och 30 tal påminner om varandra. Alla har i början av 20-talet demokrati med allmän och lika rösträtt. Länderna har kungar som statschefer, men dessa blir alltmer enbart symboliska statschefer utan politisk makt. Utrikespolitiskt satsar man på NF och rustar ner sina krigsmakter. Sverige är det mest industrialiserade av dessa länder. Givetvis drabbas de av den stora depressionen 1929 med massarbetslöshet som följd, men det politiska systemet överlever och regeringar hittar på motåtgärder som så småningom får effekt. Finland,Estland, Lettland, Litauen Finland och de baltiska staterna passade på att bryta sig loss från det ryska imperiet, när detta skakades av förlusten i första världskriget, februarirevolutionen 1917 då tsaren avgick och statskuppen i november då bolsjevikerna tar makten från den provisoriska regeringen, under Lenins ledning. Genom Molotov-Ribbentroppakten får Sovjet fria händer med dessa länder. Det leder till sovjetiska krav på militärbaser och kontroll av landet. För Estland, Litauen och Lettland leder det sedan till sovjetisk ockupation som bytts i tysk 1941 och återigen sovjetisk 1944/45, då dessa länder tvingas bli delstater i Sovjetunionen. När Finland inte accepterar de sovjetiska önskemålen anfaller Sovjet i nov Finska vinterkriget har inletts. Till mångas förvåning lyckas finländarna stoppa upp det ryska anfallet. På sikt kan dock det lilla Finland inte klara sig utan tvingas till fred i mars Finland förlorar då ca. ¼ av sin landyta. När så Tyskland anfaller Sovjet i juni 1941 dras Finland på nytt in i kriget, det sk. fortsättningskriget, på tysk sida. Genom att i slutet på kriget vända vapnen mot tyskarna i Finland och acceptera landförlusterna lyckas man få fred med Sovjet och behålla sin självständighet. Tyskland omkr.1930 och under 1930-talet 1933 betecknas som året för Hitlers Machtübernahme (Maktövertagandet). Hitler blir då rikskansler Under 1933 stärker Hitler sin och nazistpartiets kontroll över den tyska staten. Riksdagshuset brinner i början av Om det var nazisterna som tände på eller om det var den förvirrade van der Lubbe som hittades i huset och som sedan dömdes för branden är inte helt klarlagt. Troligen var det van der Lubbe. Hur det nu än var så utnyttjade nazisterna branden till att förfölja politiska motståndare, att förbjuda övriga politiska partier, att förbjuda fackföreningarna, mm.

12 Nu upprättas även de första koncentrationslägren i Dachau och Oranienburg. Riksdagen manipuleras till att rösta igenom undantagslagar som ger regeringen makten, med andra ord Hitler. Natten mellan den 29 och 30 juni 1934 låter Hitler SS rensa ut(döda) ett stort antal av SA:s ledning(de långa knivarnas natt) bl.a. mördas SA-ledaren Ernst Röhm. Hitler upplever det mäktiga SA som ett hot mot sin makt. En stor del av det tyska folket upplever SA som slagskämpar och bråkstakar. Innan SA finns också mer av socialistiska tankar som skrämmer de tyska företagna. SA:s önskan om att bli en folkarmé är för yrkesofficerarna förhatlig. Hitler behöver officerarna de är ju proffs på att kriga. När Hindenburg dör i aug. låter Hitler bli att utlysa presidentval. Han tar själv hand om presidentposten, han blir Tysklands Führer. Tyskland återhämtar sig ekonomiskt bl.a genom vägbyggen och att rustningarna kommer igång antas de sk. Nürnberglagarna som diskriminerar judar, äktenskap och sexuella relationer mellan judar och sk arier blir förbjudna. Organiserade angrepp på judar och judiska butiker genomförs Det tyska samhället likriktas mer och mer och diktaturen stärker sin makt 1935 införs allmän värnplikt, vilket är ett klart brott mot Versaillesfredens bestämmelser.1936 återmilitariseras Rhenlandet i och med att tyska armén marscherar in i området. Segrarmakterna från Versailles gör inget, förutom att Frankrike skickar fram några stridsvagnar mot gränsen. Hitler och Mussolini i Italien, fascistledare sedan tidigt tjugotal i Italien kommer överens om militärt samarbete, den sk. Rom-Berlin axeln skapas. Samma år hjälper de sin fascistiska broder Franco i det spanska inbördeskriget. Spanien blir ett blodigt övningsfält för deras soldater och arméer genomförs Berlinolympiaden som är en stor idrottslig och propagandamässig framgång för Tyskland och Hitler. Nazistpartiets popularitet ökar,allt fler tyskar samlas under svastikan (hakkorset) var NSDAP ett massparti. SA-SS Redan under nazistpartiets tidiga år 1921 bildas SA (Sturmabteilung = stormavdelning). Ett antal demobiliserade soldater bildar olika typer av halvmilitära organisationer, eller gäng. Ett av dessa är SA som knyter sig till det nazisiska partiet. Det är framförallt arbetslösa lågutbildade män, många fd. soldater som utgör grunden. SA fungerar som vakter vid nazistpartiets egna möten, som störande grupper när andra politiska partier har möten och som gäng av slagskämpar som drar omkring och misshandlar folk. Det är denna paramilitära (halvmilitära) skara som utgör fotfolket i den kupp som Hitler försökte sig på 1923.Ernst Röhm en gammal stridskamrat till Hitler blir SA:s ledare skapas organisationen SS (Schutzstaffeln = vaktstyrka) för att skydda ledande nazister framförallt då Hitler själv. När Heinrich Himmler 1929 blir chef för SS så börjar organisationen växa starkt. SS är mycket bättre disciplinerad än SA och kommer under 30-talet och krigsåren att bli den organisation som svarar för terror och förintelse. SS kommer till slut att omfatta den vanliga polisen, säkerhetspolisen(gestapo), nazistpartiets egen säkerhetspolis, spionage, koncentrationslägren, slavarbetssystemet, organiserandet av Förintelsen och en egen armé (Waffen-SS).

13 Tysk inrikespolitik Inrikespolitiskt kännetecknas 30-talet av att samhällsområde efter samhällsområde skall nazifiseras, detta kallas för likriktning. Likriktninspolitiken innebär att skolan, domstolarna, polisen, barnomsorgen, ungdomsorganisationer, fackföreningar, kyrkan etc. skall tänka nazistiskt. Givetvis är inga andra politiska partier än NSDAP tillåtna. Det innebär att de som enligt nazisterna inte passar in i det nazisiska 1000 åriga riket skall stötas bort och avlägsnas. Det kommer ett antal lagar som begränsar judarnas möjligheter att leva i Tyskland (t.ex. Nürnberglagarna). Koncentrationsläger upprättas redan 1933 för motståndare (såväl verkliga som inbillade) till regimen och för icke önskvärda I slutet av 30-talet startas projekt som T 4 och Lebensborn. T 4 uppkallat efter gatan Tiergarten 4 i Berlin där huvudkontoret för verksamheten fanns. Målet för T 4 är att utrota mentalt och fysiskt handikappade och psykiskt sjuka tyskar. Enligt den nazisiska samhällssynen skulle undermåliga människor rensas ut. Sådana tankar var även gångbara i andra länder. Sverige var före Tyskland med att i slutet på 20-talet upprätta ett rashygieniskt institut, inte för att mörda folk men för att sterilisera och på det viset hindra anlag för psykiska sjukdomar och förståndshandikapp att föras vidare. I Tyskland steriliserades ca människor. I oktober 1939 undertecknade Hitler en order om att börja avliva sinnesjuka och vanföra På speciella inrättningar mördas med gas eller genom injektioner människor. En stor del av personalen från T 4 kom senare att ingå i dödslägrens personal. Det andra projektet ( Lebensborn) administrerades av SS och gick ut på att få fram ariska barn. Man hade speciella hem sk. Lebensbornanstalter. Där kunde kvinnor som fått barn med tyska soldater i de ockuperade länderna få föda sitt barn och få hjälp. På dessa anstalter kunde SS-fruar som blivande mammor få en mycket bra barnavård. På en del anstalter avlade kvinnor ( antingen av ideologisk övertygelse eller mot betalning) fram barn med goda ariska män från SS. I ockuperade länder tog man (kidnappade) man barn som togs till Lebensbornanstalterna för arisering och sedan adoption i tyska hem. Lebensbornprojektet kom att totalt omfatta ca barn. Tysk utrikespolitik Utrikespolitiskt kännetecknades Tysklands politik under 30-talet av att man på olika sätt åsidosatte Versaillesfredens bestämmelser. I mitten på 30-talet tar Hitler Tyskland ut ur NF ( Tyskland hade under 20-talet fått bli medlem i NF). Nazisternas mål var att alla tyskar skulle bo i Tyskland (Heim ins Reich). Detta betydde i praktiken att Europas gränser skulle ritas om. När detta var gjort så var målet att skapa Lebensraum (livsutrymme) för tyskar i östra Europa, området från Polen till Ural skulle bli något slags tysk kolonialmark med tyskar som överklass och ursprungsbefolkningen som slavarbetare. Hitler hoppades att detta skulle kunna genomföras med enbart krig i öster och att Frankrike och Storbritannien skulle acceptera denna nyordning av Europa, så att den europeiska kontinenten skulle vara Tysklands intresseområde. Under detta omskapande av Europa så skulle judarna och kommunisterna utrotas.

14 1930-talet har sett en rad av brott mot Versaillesfredens bestämmelser och intentioner. Den tyska staten blir mer och mer totalitär. Förföljelser mot oliktänkande, handikappade,,judar och andra som av nazismens ansågs vara motståndare och /eller mindervärdiga, blir grövre och grövre håller Hitler ett hemligt tal till de militära ledarna, efter sekreteraren kallas talet för Hossbachtalet. I detta redogör Hitler för olika krigsalternativ och i vilken ordning olika länder skall erövras. För att uppnå dessa så var krig enda metoden. I mars 1938 uppfylls 1800-talets stortyska dröm, genom att Österrike införlivas med Tyskland (Anschluss). Den 29 sept. träffade Hitler Englands Chamberlain, Frankrikes Daladier och Italiens Mussolini i München för att bevara "freden". Genom Münchenöverenskommelsen erhåller Hitler Sudetområden ( med i huvudsak tysktalande befolkning) i Tjeckoslovakien,tjeckerna är inte tillfrågade. Resten av Tjeckoslovakien ockuperas våren 1939, och med att gränsområdena mot Tyskland med sina befästningar låg i Sudetområdet så är Tjeckoslovakien i praktiken försvarslöst. Judeförföljelse-Förintelsen Långt före Hitler har det funnits antisemitism, ( Nedvärdering av judar, diskriminering av judar förföljelse av judar, misshandel och dödande av judar är alla företeselser som ingår i begreppet antisemitism). Antisemitismen är mycket äldre än Hitler och nazismen. Redan under medeltiden finns det en antisemitism i Europa som till stora delar bygger på tanken att det var judarna som dödade Jesus, alltså är juden fördömd med dåtidens kristna ögon. Att judar skulle bära en judestjärna bestämdes på ett kyrkomöte Många skyllde massdöden under den stora pesten(digerdöden/svarta döden) under senmedeltiden på judarna. Det är till denna långa tradition som Hitler och nazismens antisemitism länkar. A. Tidig antisemitism B. Nazistisk antisemitism Propagandaperioden C. Avskiljningsperioden o. sporadiskt dödande D. Systematisk förföljelse o.osystematiskt dödande E. Systematiskt utrotande B. PROPAGANDAPERIODEN I det nyligen grundade NSDAP, i Mein Kampf och tidningen Der Stürmer framförs budskapet att juden är en underlägsen och farlig ras. Det är ett sätt att få folkmassornas stöd i politiken och att "bygga" en plattform för kommande antisemitism. C.AVSKILJNINGSPERIODEN O. SPORADISKT DÖDANDE Vid maktövertagandet 1933 blir de nazistiska rasideérna en del av den totalitära staten. Judar främst intellektuella och välutbildade attackeras, många spärras in i nyöppnade läger som Oranienburg och Dachau. Politiken går ut på att skilja ut judarna från tyskarna. Judar som arbetar åt staten avskedas. Judiska författare förbjuds kommer de sk. Nürnberglagarna. Judarna uppmanas att flytta, mellan 1933 och 36 utvandrar judar, totalt emigrerade

15 D. SYSTEMATISK FÖRFÖLJELSE OCH OSYSTEMATISKT DÖDANDE Natten mellan den 9 och 10 november 1938, Kristallnatten, skedde en upptrappning, förföljandet blev systematiskt. Judiska butiker plundrades och judar sätts i koncentrationsläger. I de länder som erövras införs undan för undan tysk raspolitik. Perioden kännetecknas av förföljelse, konfiskering av judisk egendom, deportering österut, getton upprättas i öster, insatsgruppernas dödande(einsatzgruppen ). E. SYSTEMATISKT UTROTANDE I juni 41 anfölls Sovjetunionen. Den 31 juli 1941 utfärdar Hermann Göring ett bemyndigande till R. Heydrich att vidtaga alla erforderliga åtgärder för att lösa judefrågan för alltid, den sk. slutgiltiga lösningen. I och med detta så inleds en ny fas i nazisternas "kamp" mot judarna, förföljelsen tilltar och dödandet blir ett systematiskt massdödande, genom skjutning, gasning och död genom umbäranden. Från juni 41 till slutet av 41 mördas 1 miljon judar. Einsatzgruppernas vilda framfart tilltar och rena förintelseläger (dödsläger) uppförs I jan. 42 hölls den ökända konferensen i Wannsee, där ett 15-tal ledande nazister och statstjänstemän drar upp riktlinjerna för en "effektivisering" av utrotandet Koncentrationsläger Begreppet koncentrationsläger omfattar en lång rad av olika lägertyper. För krigsfångar från i huvudsak de västallierade fanns krigsfångeläger, ofta enligt det regelverk som finns för sådana läger. Runt om i Europa upprättades arbetsläger, ofta i närheten av någon industri där fångarna fick arbeta som slavarbetskraft, så var t.ex. Auschwitz III av den typen. En del läger var straffläger eller fängelser. Auschwitz I var av denna kategori. Avskilda stadsdelar sk. Ghetton var också en form av koncentrationsläger. I det ockuperade Polen upprättades dödsläger eller förintelseläger Auschwitz II = Birkenau var ett sådant. Ibland så blandas lägertyperna. I alla lägren dog människor. Utanför Berlin ligger Sachsenhausen, in genom deras port gick ca fångar, hälften dog i Sachsenhausen, det var inget dödsläger enligt den snäva definitionen. Det fanns 6 rena dödsläger där syftet enbart var att ta livet av folk. Totalt fanns det ca läger av olika slag i Tyskland och länder ockuperade av Tyskland i mitten av kriget Likväl som lägertyper blandas så är sätten att dö olika och blandade. Man kan säga att människor dog genom svält, bestraffningar, arbete, dödade med gas/skjutna, experiment, sjukdomar och genom att vakterna på skoj dödade för att de fick lust/ville trakassera etc. Vilka var det då som gjorde detta? Den organisation som administrerade hela verksamheten var SS och då under RSHA (Reichssicherheitshauptamt i Berlin). Inom SS fanns olika enheter som Waffen-SS (dess militära styrkor), SD (säkerhetstjänsten inom SS), Gestapo (säkerhetspolisen inom SS), andra SS enheter, polisbataljoner, hjälppolis (ofta lokalbefolkning). Nazistpartiet deltog givetvis i denna verksamhet. SS hade också en förmåga att få folkgrupper i ockuperade länder att hjälpa till. Även tyska krigsmakten var inblandad, dock inte alls så djupt som SS.

16 KRIGSÅREN Kriget I augusti 39 chockas världen av beskedet att Hitler och Stalin, de ideologiska ärkefienderna, har kommit överens om en icke angreppspakt(molotov- Ribbentroppakten). Hade världen känt till de hemliga paragraferna så hade chocken blivit ännu större. Sovjet får fria händer med Finland, Estland, Lettland, Litauen, halva Polen och delar av Rumänien. Hitler får halva Polen, krigsförnödenheter från Sovjet och slipper risken av ett tvåfrontskrig. När Sovjets passivitet var garanterad så kunde Hitler starta kriget mot Polen den 1 sept., för att få "Lebensraum" och komma i position för ett framtida krig mot Sovjet. När Hitler inte uppfyller Frankrikes och Storbritanniens ultimatum,att senast den 3 sept. dra tillbaka de tyska trupperna så är världskriget, som kommer att kosta över 50 miljoner människor livet, ett faktum. Den 5 oktober, efter fyra veckors strider, upphör allt organiserat polskt motstånd, den polska krigsmakten blir bokstavligt överkörd av den tyska armén(wehrmacht) med dess nya krigsteknik(blixtkrigs krigföringen. Blitzkrieg). Sovjetunionen har då tagit sin halva av Polen och inledd ockupationen av Estland, Lettland och Litauen. Finland böjer sig inte för de sovjetiska kraven vilket resulterar i att Sovjet anfaller Finland, Finska vinterkriget har börjat. Utifrån syfte och metod kan man urskilja fyra typer av krig, som hänger ihop och går in i varandra. NAZISMENS FYRA KRIG 1. Ett krig i öster för att få Lebensraum( livsutrymme) 2. Ett krig i öster som är ett korståg mot kommunismen (för att utrota den) 3. Ett i väster, ett krig som Hitler inte ville ha och som påminde i krigföringssätt om regelboken för krigföring, även om krigsförbrytelse begicks även där 4. Ett raskrig mot framförallt judarna VARFÖR KRIG? 1.Hitler och nazismen 2.Upprivandet av Versaillesfreden 3.Demokratierna hade nedrustat och fascistdiktaturerna hade upprustat. 4.NF:s misslyckande 5.Diktaturerna hade brett ut sig 6.Diplomatiska misstag VARFÖR ANFALLER TYSKLAND POLEN? 1.Den sk. polska korridoren delade upp Tyskland i två områden (officiell orsak) 2.Vill ta tillbaka fd. tyska områden (före 1:a världskriget Tyskland) 3.Få "Lebensraum", slavarbetskraft till Tyskland och områden i Polen för deportation av judar och andra (senare områden för koncentrationsläger) 4.Få uppmarschområde och gräns till Sovjetunionen för senare anfall.

17 VARFÖR TYSKA FRAMGÅNGAR I BÖRJAN AV KRIGET? 1.Tysklands upprustning och flera motståndares nedrustning 2.Den tyska blixtkrigstaktiken 3.Besegra ett land i sänder 4.Hitler hade före kriget en politisk fingertoppskänsla, även i början av kriget har han denna förmåga för djärva militära lösningar Sudetområdet i Tjekoslovakien Tyskland ansluter Österrike 1939 Ty. besätter resten av Tjeckoslovakien 1/ Ty. anfaller Polen. Polen ockuperat 9/4-40 Danmark och Norge anfölls och ockuperas Holland anfölls och ockuperas Belgien likaså juni Frankrike likaså Slaget om Storbritannien, Ty. misslyckas 1941 Jugoslavien anfölls och ockuperas Grekland likaså 22/6-41Tyskland anfaller Sovjet dec. Tyskarna är nästan framme vid Moskva, Leningrad omringat dec. 41 Tysk krigsförklaring mot USA i anslutning till Japans attack på Pearl Harbour 1942 Tysk sommaroffensiv Slaget vid El Alamein (vändpunkt) 1943 Slaget vid Stalingrad(vändpunkt) Efter Stalingrad så pressar sig den sovjetiska Röda armén bit för bit mot Tyskland Tyskarna ut ur Afrika Italien kapitulerar och går ur kriget 6/6-44 Landstigningen i Normandie 7/5-45 tysk kapitulation Västfronten På västfronten sker ingen omfattande krigföring hösten 1939, dessa krigsmånader har på engelska fått namnet "The phoney war"(låtsaskriget). I hemlighet har operation Weserübung förberetts. Den 9 april träder den i kraft. Falkenhorsts tyska armé går över Danmarks sydgräns, tre timmar senare kapitulerar Danmark. Samma dag anfölls Norge. Genom sin natur och ett lyckosamt sänkande av den tyska kryssaren Blücher i Oslofjorden hinner kungen och norska regeringen undan, motståndet kommer att fortsätta några månader i Norge. Kung och regering flyr till London, varifrån de kommer att fortsätta att bekämpa tyskarna och de norska nazisterna under Vidkun Quisling som tar makten i Norge. I maj börjar kriget på västfronten genom det tyska blixtanfallet på de neutrala länderna Belgien, Holland och Luxemburg. Efter några dagar kapitulerar de holländska trupperna. De belgiska, franska och engelska styrkornas linjer rivs upp. Reträtten sker mot hamnstaden Dunkirk, på stränderna och i stadens omgivningar samlas flera hundratusen soldater, en katastrof står för dörren, då stannar den tyska offensiven upp soldater räddas över till Storbritannien.

18 VARFÖR ANFALLER TYSKLAND DANMARK? 1.För att kunna erövra Norge 2.För att få kontroll över Öresund, Bälten, Kattegatt och Skagerrak VARFÖR ANFALLER TYSKLAND NORGE? 1.För att säkra järnmalmstransporterna 2.För att få Atlanthamnar för sjökriget 3.För att få kontroll över Skagerrak, Kattegatt och delar av Nordsjön VARFÖR ANFALLER TYSKLAND HOLLAND, BELGIEN OCH LUXEMBURG? 1.För att komma åt Frankrike 2.Få anfallsmöjligheter mot Storbritannien VARFÖR ANFALLER TYSKLAND FRANKRIKE? 1.De är i krig sedan 3/ Historisk rivalitet, revansch på första världskriget 3.Isolera Storbritannien och få anfallsmöjligheter mot Storbritannien. 25 juni var stora delar av Frankrike ockuperat, Frankrike kapitulerar. I staden Vichy bildas en fransk regering under generalen Pétain(Vichyregimen). Operation Seelöwe (sjölejon), börjar nu förberedas av tyskarna, invasionen av Storbritannien. Arméofficerarna var skeptiska och blev bara glad då Göring(nazist och flygmarskalk) erbjöd sig att med Luftwaffe(tyska flygvapnet) krossa Storbritannien. Luftwaffe började med att bomba brittiska flygbaser och radaranläggningar, målet var att slå ut RAF(Royal air force, brittiska flygvapnet).raf kämpade självuppoffrande emot, om dessa unga flygare har Churchill, som nu var premiärminister sagt. Att aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket. När tyskarna var på gränsen till att lyckas med att slå ut RAF och radaranläggningarna så flyttas bombningarna till civila mål, framförallt London. Denna terrorbombning går under beteckningen " Blitzen" (engelsk).tyskarnas misslyckande att få luftherraväldet omöjliggör en invasion. Operation sjölejon ställs in. Detta öppnar möjligheten att flytta över kriget till öster. Kriget mot Storbritannien kommer i fortsättningen framförallt att föras som ett sjökrig. Atlantkusten och de ockuperade länderna förses med tyska ockupationssoldater och i deras fotspår kommer SS-avdelningar och Gestapo. De yngre stridsvana soldaterna börjar skickas österut. Molotov-Ribbentroppakten har av bägge sidor använts som ett slags "time out" i väntan på den stora uppgörelsen. Kriget Anfallet på Sovjet gick under kodnamnet Barbarossa. Innan det planerade anfallet kom igång på våren 1941 så utvidgades kriget till Balkanhalvön. Från Albanien gick italienska trupper in i Jugoslavien med ringa militär framgång. Hitler fick komma sin vapenbroder till hjälp. Under våren 41 ockuperas Balkanhalvön och den grekiska övärlden. Den 22 juni 41 gick tyska trupper in på sovjetiskt område. Under de första krigsmånaderna avancerade de tyska trupperna häpnadsväckande snabbt.

19 De sovjetiska arméerna led fruktansvärda nederlag. Så togs i slaget om Kiev 1/2 million sovjetiska soldater tillfånga. 5 dec.41 stod de tyska arméerna utanför Moskva, kommunistledningen lämnade staden. Den ryska vinter som nu kom var den bästa förstärkning de ryska soldaterna kunde ha fått.stalin vågade också börja föra över vintervana trupper från Sibirien. Via spionen Sorge visste Stalin att Japan inte tänkte gå i krig mot Sovjet. Dec.41 sträcker sig fronten från Leningrad, vilken är omringad och kommer så att förbli i 900 dagar, till Moskva och floden Don. Under våren 42 slår Röda armén ut en counterattack och tog tillbaks delar i norr. Tyskarna riktar nu uppmärksamheten söderut mot Stalingrad och oljefälten i Kakaus. Hösten 42 inleds striderna om Stalingrad vid Volgafloden. Striderna kommer att bli bland de blodigaste och pågå till 31jan - 43.Trots att Hitler utnämner general Paulus till fältmarskalk så kapitulerar han då med de tyska stridskrafterna.(i tysk historia hade tidigare ingen fältmarskalk kapitulerat)stalingrad blir en vändpunkt i världskriget. Sjökriget i Atlanten När invasionsplanerna av Storbritannien övergavs inleddes en period av sjökrig,dels med övervattens fartyg och för tyskarna framförallt u-båtar.under 1941 sänker tyskarna i snitt för varje nytt fartyg som byggs 3 st.den livlina för överlevnad som transporterna över Atlanten utgör för britterna håller på att skäras av. USA håller sig avvaktande, de isolationistiska stämningarna(att USA skall strunta i resten av världen) är starka. President Roosevelt är dock mer positiv till att hjälpa. Han ser att USA förr eller senare kommer att vara i krig med Tyskland. Han säger att USA:s första front går i Europa. På Roosevelts initiativ skapas den sk. lend and lease lagen (låne och uthyrningslagen). Storbritannien skall få låna och hyra vapen, vilka skall lämnas tillbaka när de inte behövs. Denna hjälp irriterar tyskarna och amerikanerna irriteras av att tyskarna sänker amerikanska fartyg, motsättningarna ökar och amerikanska folket börjar glida i sin inställning till krig. Förutom hjälpkonvojerna med fartyg till Storbritannien börjar USA att skeppa förnödenheter via Nordatlanten till Sovjets hjälp(efter tyska anfallet på Sovjet). Raskriget Förföljelse, fängslande och dödande förekom redan före krigsutbrottet. Under kriget i Polen och under ockupationen av Polen tilltar förtrycket. Många judar deporteras och dödas direkt eller indirekt. Insatsstyrkor och polisbataljoner sprider skräck. Koncentrationslägren och ghettona byggs ut. Förutom judar så förföljs romer, homosexuella, Jehovas vittnen och de som på något sätt anses vara motståndare till regimen. I de länder som erövras av Nazi-tyskland införs tysk raspolitik. I Tyskland och erövrade länder uppförs koncentrationsläger. I koncentrationslägren förses fångarna med färgade tygmärken för att visa till vilken kategori de hörde. Gult för judar, grönt för kriminella, lila för Jehovas vittnen, ljusröd för homosexuella, svart för romer och mörkröd för politiska fångar.

20 I det erövrade Polen byggs rena dödsläger som Auschwitz II ( Birkenau), Sobibor, Treblinka, Belzec, Chelmo och Majdanek som byggs om till dödsläger. I Auschwitz området finns tre koncentrationsläger Auschwitz I som fungerade redan 1940, Auschwitz III som var ett arbetsläger och de ovan nämnda Birkenau. I protokollet från Wannseekonferensen sammanfattas den nazistiska judepolitiken. Att Hitler hade godkänt att alla Europas judar skulle deporteras till Östeuropa som ett led i judefrågans slutgiltiga lösning ( vilket i klartext betyder utrotning).att R.Heydrich från RSHA (en del av SS) var chef för verksamheten (se bilaga). Syftet med mötet var att lösa de praktiska frågor som utrotningsbeslutet medförde. Under mötet fastställdes också mängden judar i Europa till ca. 11 miljoner (se bilaga). Målet var att utrota alla. I protokollet kan man läsa För att genomföra den slutgiltiga lösningen kommer Europa att finkammas från väst till öst.. De evakuerade judarna kommer gruppvis att föras till genomgångsgetton, för att därifrån transporteras österut. Redan 1939 sa Hitler i ett tal på temat, att om judarna återigen startar ett världskrig i Europa så kommer det kriget att leda till judarnas utrotning. Det kan synas märkligt, att när den militära krigslyckan vänder så ökas dödandet av judar och i slutet av kriget prioriteras deportationstågen som viktigare transporter än tåg med soldater, ammunition och sårade soldater. I ett tidigare skede i den nazistiska judepolitiken fanns idéer om utvandring(fördrivning) av judar, men under kriget övergavs dessa tankar och vid Wannseekonferensen uttrycker man det helt klart I stället för utvandring ser man nu som ytterligare lösningsmöjlighet efter särskilt godkännande av Führern, evakuering av judarna till de ockuperade östområdena. Dessa aktioner skall emellertid bara betraktas som temporära lösningar eftersom man håller på att samla värdefulla praktiska erfarenheter vilka med tanke på den kommande slutgiltiga lösningen av judefrågan är av stor betydelse.(www.ghwk.de/schwed/mötesprotokoll.htm) Någon gång under sommaren 1941 (troligen i juli) bestämmer sig nazistledningen Hitler, Himler, Göring och andra för att judepolitiken skall övergå i en betydligt mer dödlig fas. Standardmetoden hitintills att ta livet av folk var förutom svält och umbäranden att skjuta dem. Att skjuta så många miljoner som nu blev aktuellt var inte praktiskt möjligt. I Auschwitz började man i september experimentera med gas som avlivningsmetod. I dec, gasas judar ihjäl i Chelmo I mars börjar ihjälgasningen i Belzec, åtminstone judar transporteras till Belzec, där de avlivas omgående. I maj har man experimenterat och byggt färdigt i Auschwitz så massgasningarna där kan börja. I Auschwitz dödas åtminstone 1,1 miljoner judar, mellan polacker, romer och ca sovjetiska krigsfångar. Sverige under andra världskriget När Tyskland 1/ anfaller Polen förklarar sig de skandinaviska länderna så som i första världskriget neutrala. Neutralitet är ett folkrättsligt begrepp som betyder att ett land inte kommer att deltaga i kriget på någons sida och ej heller kommer att ge favörer till endera av de stridande länderna. Det är ingen garanti, det beror helt och hållet på om de krigförande respekterar den neutrala ståndpunkten.

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland!

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Mellankrigstiden 1919-1939 Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Läget efter det första världskriget Versaillesfreden, som bestämdes av segrarmakterna, var hård mot Tyskland. De var tvungna att betala krigsskadestånd,

Läs mer

Första världskriget The Great War

Första världskriget The Great War Första världskriget The Great War Europa 1800-talet Nationalismen: en ny tanke samma språk, religion och kultur skulle bli ett land Italien enas Tyskland (tidigare 38 stater) enades 1871 under Bismark

Läs mer

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Adolf Hitler hur kunde han få makten? Adolf Hitler hade kommit

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Andra världskriget

Andra världskriget Andra världskriget 1939-1945 Vägen till kriget s.231-232 Upprustning, först i smyg sedan öppet. Allians Tyskland Italien Japan (axelmakterna). Rehnlandet (vid franska gränsen) besätts 1936. Österrike ansluts

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Europa efter det första världskriget

Europa efter det första världskriget Nya stater i Europa Finland Estland Lettland Litauen Polen Tjeckoslovakien Ö:rike Ungern Jugoslaviem aug 27 14:18 Europa efter det första världskriget Tyskland Turkiet aug 27 12:59 1 Tysklands territoriella

Läs mer

Mellankrigstiden. 1.1 Det första världskriget är slut och det har skett en del förändringar:

Mellankrigstiden. 1.1 Det första världskriget är slut och det har skett en del förändringar: 1. Läget efter det första världskriget Europa har precis avslutat sin (hittills) värsta period i sitt långa liv, nämligen det första världskriget. Många människor har dött, många människor har lidit och

Läs mer

ORSAKER TILL ANDRA VK

ORSAKER TILL ANDRA VK HUVUDORSAKER: Hitler och aggressiv tysk utrikespolitik Nationernas Förbund kollektiv säkerhet misslyckas Eftergiftspolitiken (Appeasement) ANDRA VIKTIGA ORSAKER: Fredsuppgörelserna efter Första VK Ekonomi

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur 1900-talets historia Mål och arbetsmetod Målet med arbetsområdet är att du ska få övergripande kunskaper om 1900- talets historia och hur den har påverkat den tid vi lever i idag. Kursen kommer att koncentrera

Läs mer

ORSAKER TILL ANDRA VK

ORSAKER TILL ANDRA VK HUVUDORSAKER: Hitler och aggressiv tysk utrikespolitik Nationernas Förbund kollektiv säkerhet misslyckas Eftergiftspolitiken (Appeasement) ANDRA VIKTIGA ORSAKER: Fredsuppgörelserna efter Första VK Ekonomi

Läs mer

UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR. Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42)

UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR. Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42) UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42) Titel: nov 8-20:06 (Sida 2 av 42) Titel: nov 8-20:07 (Sida 3 av 42) UTVECKLINGEN MOT DET ANDRA VÄRLDSKRIGET 1933; Japan angriper Manchuriet.

Läs mer

tisdag 23 oktober 12

tisdag 23 oktober 12 ANDRA VÄRLDSKRIGET PÅ VÄG MOT KRIG Adolf Hitler blir rikskansler i Tyskland, 1933 Hitler sätter in militär i Rhenlandet, 1936 Hitler upphäver Versaillesfördaget, 1937 Ockuperar Österrike, Anschluss, 1938

Läs mer

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 2. Förkrossande nederlag. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 2. Förkrossande nederlag. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET VÄRLDENS UNDERGÅNG ANDRA VÄRLDSKRIGET Del 2. Förkrossande nederlag Studiehandledning BAKGRUND Världens undergång del 2 Kriget är nu i full gång. Den 10 maj 1940 lägger Tyskland in offensiven när fallskärmsjägare

Läs mer

Mellankrigstiden och andra världskriget

Mellankrigstiden och andra världskriget Mellankrigstiden och andra världskriget Inledning: Utgångsfråga: Hur kunde alla tyskar följa Adolf Hitler och bli nazister med allt vad det innebar i lidande för resten av världen? 1. Läget i Europa efter

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget Bakgrund Hitler ville ha krig. Det skrev han redan år 1925 i sin bok Mein Kampf (min kamp). Men varför? Hitler brukade tala om Stortyskland. Där skulle alla Europas tyskar bo i ett land. Österrike och

Läs mer

Mellankrigstiden. Tysklands väg mot det andra världskriget 1919-1939. -! - stötslegenden -Nazisternas huvudpersoner. -Nazisternas organisation !!!!!

Mellankrigstiden. Tysklands väg mot det andra världskriget 1919-1939. -! - stötslegenden -Nazisternas huvudpersoner. -Nazisternas organisation !!!!! Mellankrigstiden 1919-1939 Tysklands väg mot det andra världskriget -! - stötslegenden -Nazisternas huvudpersoner!!!!! -Nazisternas organisation!!!! Europa efter det första världskriget! Sätt ut: 1. Storbritannien

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Andra världskriget: en sammanfattning

Andra världskriget: en sammanfattning Andra världskriget: en sammanfattning Basfakta andra världskriget År: 1939-1945 Allianser: De allierade (USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike m. fl.) mot Axelmakterna (Tyskland, Japan, Italien m.fl.).

Läs mer

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet.

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet. Första världskriget Europa år 1900 Optimism och framtidstro. Mer eller mindre lång sammanhängande fred. Industriexplosion. Tekniken tog stora steg framåt. Titanic lysande exempel på hur det inte alltid

Läs mer

VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget

VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget 1939 1 sept. Tyskland angriper Polen. 3 sept. Frankrike och Storbritannien förklarar Tyskland krig. 17 sept. Sovjetunionen angriper Polen. Tyskarna bombar Warszawa

Läs mer

Planering historia tillval

Planering historia tillval Planering historia tillval Perioden 1871-1945 Vi skall arbeta med perioden 1871 till 1945. Vi kommer dela upp perioden i fyra block. Block 1- Imperialismen 1871-1914 Block 2 Första världskriget 1914-1918

Läs mer

Två olika syner på Finlands roll i kriget.

Två olika syner på Finlands roll i kriget. Fortsättningskriget Fortsättningskriget är det andra kriget som Finland deltar i under andra världskriget. Kriget börjar efter att Tyskland inleder operation barbarossa, invasionen av Sovietunionen. Finland

Läs mer

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet?

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? Bilder av 1920-talet Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? George Grosz Kapitalismens största kris: depressionen Börskrasch 29 oktober

Läs mer

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Basfakta första världskriget År: 1914-1918 Inblandade länder: Tyskland, Österrike Ungern, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, USA, Italien,

Läs mer

Den väpnade freden 1871-1914

Den väpnade freden 1871-1914 Den väpnade freden 1871-1914 Osäkerhet och misstro Alla förberedde sig för krig Industrialiseringen gav resurser Värnplikt Allianser Trippelalliansen Tyskland, Österrike, Italien (till 1915) (inkl. Bulgarien

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Mellankrigstiden 1919-1939

Mellankrigstiden 1919-1939 Mellankrigstiden 1919-1939 Optimism under 1920-talet s.215 USA Högkonjunktur stor efterfrågan på varor, mycket arbete, glada 20-talet. Masskonsumtion bilar, kylskåp, radio mm Aktier andel i företag säljs

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 4. En värld i lågor. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 4. En värld i lågor. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET VÄRLDENS UNDERGÅNG ANDRA VÄRLDSKRIGET Del 4. En värld i lågor Studiehandledning BAKGRUND Världens undergång del 4 Japan är på väg att ta över hela Stilla havet, de enda som står i deras väg är USA. På

Läs mer

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv1sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 1 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: I två program ska ni få en kortversion av de

Läs mer

Första världskrigets resultat

Första världskrigets resultat Första världskrigets resultat 1929 På västfronten intet nytt Erich Maria Remarque tysk soldat, vid västfronten 1929 På västfront intet nytt - Antikrigsroman! 1933 förbjuden i Tyskland 1938 Erich förlorar

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN Sveriges roll 1939-1945 BEREDSKAPSTIDEN Regeringen Sverige hade en samlingsregering för att hålla landet utanför kriget Per-Albin Hansson Kampanjen mot svenska kommunisterna bedrevs av kungen, försvaret,

Läs mer

(2) Ekonomiska kriser

(2) Ekonomiska kriser 1 Mellan två krig Hur fredsvillkor, ekonomisk kris, liberalismens och demokratins kris och fascismens idéer leder fram till ett nytt krig Hur Hitler kommer till makten, börjar skapa ett stortyskland och

Läs mer

Första världskriget. Bildspel: Mattias Larsson

Första världskriget. Bildspel: Mattias Larsson Första världskriget ildspel: Mattias Larsson In Flanders fields In Flanders fields the poppies blow etween the crosses, row on row That mark our place; and in the sky The larks, still bravely singing,

Läs mer

Finland och Förintelsen Föredrag av Oula Silvennoinen Presenterat vid konferensen Finlands utsatta 1900-tal, Stockholm 2010

Finland och Förintelsen Föredrag av Oula Silvennoinen Presenterat vid konferensen Finlands utsatta 1900-tal, Stockholm 2010 13 feb 2010 Finland och Förintelsen Föredrag av Oula Silvennoinen Presenterat vid konferensen Finlands utsatta 1900-tal, Stockholm 2010 Finland efter kriget Våren 1945 domineras Finland av fruktan för

Läs mer

INNEHÅLL. Förord 9. 1 Bakgrunden till andra världskriget 11

INNEHÅLL. Förord 9. 1 Bakgrunden till andra världskriget 11 Förord 9 1 Bakgrunden till andra världskriget 11 Arvet från första världskriget 11 Versaillesfreden 13 Locarnopakten 1925 16 Nationernas Förbunds problem 17 Den ekonomiska världskrisen drabbar Europa 18

Läs mer

Efterkrigstiden 1945-1991

Efterkrigstiden 1945-1991 Efterkrigstiden 1945-1991 1 Det kalla kriget s.254-255 Kalla kriget = förhållandet mellan supermakterna USA och Sovjetunionen 1945 1989. Liberal demokrati mot kommunistisk diktatur, båda supermakterna

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 135:4 2015

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 135:4 2015 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 135:4 2015 Uppfattningar om andra världskrigets historia: Svar till Lennart Andersson Palm Martin Hårdstedt* Umeå universitet Jag har i egenskap av författare till ett av kapitlen

Läs mer

Rysslands problem före revolutionen.

Rysslands problem före revolutionen. Rysslands problem före revolutionen. - Feodalt system. Livegenskapen avskaffas 1861. - Ont om land. Ingen skiftesreform. - Växande befolkning. Drabbar främst bönderna. Bönderna utgjorde 80 % av befolkningen.

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Inledning 7. Attentatsman och offer 13. Från attentat till pogrom 21. Synagogorna står i lågor 27

Inledning 7. Attentatsman och offer 13. Från attentat till pogrom 21. Synagogorna står i lågor 27 Inledning 7 KAPITEL 1 Attentatsman och offer 13 KAPITEL 2 Från attentat till pogrom 21 KAPITEL 3 Synagogorna står i lågor 27 KAPITEL 4 Radikalisering av judeförföljelserna i hela landet 31 KAPITEL 5 Utländsk

Läs mer

Världskrigens tid Sammanfattning.

Världskrigens tid Sammanfattning. Världskrigens tid Sammanfattning. Första världskriget: Orsaker till första världskriget: Nationalism o Länderna som uppstod på 1800- talet hade rubbat maktbalansen. o Italien 1860 o Tyskland 1871. o Tysk-

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

Från demokrati till diktatur steg för steg

Från demokrati till diktatur steg för steg Från demokrati till diktatur steg för steg Hur snabbt kan ett samhälle gå från demokrati till diktatur? I efterhand är varnings tecknen ofta tydliga. Men inte alltid just då och inte för alla. Särskilt

Läs mer

Sammanfattning av Svensk politik under krigsåren 1939-1945

Sammanfattning av Svensk politik under krigsåren 1939-1945 Sammanfattning av Svensk politik under krigsåren 1939-1945 Sammanfattning av Sverige under det andra världskriget 1939-1945 1939 bildades en samlingsregering (ministrarna kom från nästan alla partier)

Läs mer

5. Quisling och den tyska invasionen av Norge och Danmark 1940

5. Quisling och den tyska invasionen av Norge och Danmark 1940 57 5. Quisling och den tyska invasionen av Norge och Danmark 1940 Det är tveksamt om den tyska invasionen av Norge 1940 skulle ha lyckats om det norska försvaret hade bjudit ett organiserat motstånd. Den

Läs mer

INNEHÄLL DELI. 1. Att skriva historia om Sveriges förhällande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15. Förord 11

INNEHÄLL DELI. 1. Att skriva historia om Sveriges förhällande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15. Förord 11 INNEHÄLL Förord 11 1. Att skriva historia om Sveriges förhällande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15 Historieskrivningens villkor 17 Uppdraget 19 Nyckelbegreppen 23 Uppgiften 27 Teoretiska

Läs mer

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen - Varför ville amerikanerna upphöra att tillhöra det brittiska riket? - Varför hade England höjt skatterna för de amerikanska bosättarna? Händelse: Amerika blir

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

FASCISMENS MÖRKA ÅRHUNDRADE

FASCISMENS MÖRKA ÅRHUNDRADE FASCISMENS MÖRKA ÅRHUNDRADE Då filmen är mycket innehållsrik och spänner över större delen av 1900-talets krigshistoria bör man se filmen innan man ser den tillsammans med elever. Du kan inleda avsnittet

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet

1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet Inledning 1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet Efter den franska revolutionen samt Napoleons fall skulle Europa aldrig mer vara sig likt. Som ni vet bidrog Upplysningstiden under 1700-talet

Läs mer

NÜRNBERGRÄTTEGÅNGARNA

NÜRNBERGRÄTTEGÅNGARNA NÜRNBERGRÄTTEGÅNGARNA VARADE MELLAN 1945 OCH 1949 DET VAR EN INTERNATIONELL MILITÄRDOMSTOL. I DENNA RÄTTEGÅNG ÅTALADES DE MEST FRAMTRÄDANDE AV TYSKA LEDARNA, BLAND ANDRA HERMANN GÖRING, RUDOLF HESS OCH

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

Filmerna ger mycket fakta i form av namn och händelser. Det finns olika sätt att pedagogiskt hantera detta:

Filmerna ger mycket fakta i form av namn och händelser. Det finns olika sätt att pedagogiskt hantera detta: Tiden mellan krigen Serien består av tre filmer, som alla beskriver Adolf Hitlers väg till makten och som slutar 1939 när det andra världskriget är ett faktum. Frågan som förenar de tre filmerna är: Hur

Läs mer

INNEHÅLL DELI. 1 Att skriva historia om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15

INNEHÅLL DELI. 1 Att skriva historia om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15 INNEHÅLL Förord 11 1 Att skriva historia om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15 Historieskrivningens villkor 17 Uppdraget 19 Nyckelbegreppen 21 Uppgiften 25 Teoretiska perspektiv

Läs mer

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2015 ORSAKER ORSAKER ORSAKER

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2015 ORSAKER ORSAKER ORSAKER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION Etablerad 2014 ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2015 HVISTORIA Denna presentation är en del av det arbete som ingår i det historiska projektet HVISTORIA för

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13 KALLA KRIGET Någon bild, tex berlinmuren... FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ Hur påverkar kalla kriget världen ännu idag? ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET Under

Läs mer

Det andra världskriget

Det andra världskriget Det andra världskriget Vilka slogs mot vilka? Axelmakterna: Tyskland Italien (1940-43) Japan (mot USA) De allierade: Storbritannien Frankrike Sovjetunionen (bytte sida juni 1941) USA (fr.o.m. december

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Militärt försvar fredsbevarande?

Militärt försvar fredsbevarande? Militärt försvar fredsbevarande? Eders Majestäter, eders Kungliga högheter, herr talman, excellenser, akademiledamöter, mina damer och herrar Alla har vi hört uttrycket Si vis pacem para bellum, myntat

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

kubakrisen.notebook September 21, 2009

kubakrisen.notebook September 21, 2009 KUBAKRISEN Det Kalla kriget förändrades under den senare delen av 1950 talet. Den värsta kommunisthysterin avtog i USA samtidigt som Khruschev lanserade idén om fredlig samexistens mellan väst och öst.

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Måndag, 10 November, 2014 ORSAKER ORSAKER ORSAKER

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Måndag, 10 November, 2014 ORSAKER ORSAKER ORSAKER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION Etablerad 2014 ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Måndag, 10 November, 2014 HVISTORIA Denna presentation är en del av det arbete som ingår i det historiska projektet HVISTORIA

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie

Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie Anti-Serbisk propaganda i Österrike efter mordet på Franz Ferdinand. Texten lyder Serbien måste dö! Efter några veckor så trappades

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

Finland under 1950 talet.

Finland under 1950 talet. Farans år 1944 1948 Direkt efter de finska krigen gick Finland igenom en period som kallas för farans år. Den sovietiska kontrollkomissionen är i landet fram till slutet av 1946 och ingen formell fred

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Instuderingsfrågor i historia åk 7

Instuderingsfrågor i historia åk 7 Instuderingsfrågor i historia åk 7 Läroboken s. 32-37 1. Vad innebär nationalismen? 2. Vem enade det tyska riket år 1871? 3. Vad kallades denna man? 4. Varför hade han fått detta smeknamn? 5. Mot vilka

Läs mer