Vattenkraft-historia-idagframtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenkraft-historia-idagframtid"

Transkript

1 Vattenkraft-historia-idagframtid Mikael Sundby, Vattenfall Inledning Vattenkraftshistoria historia Hur används hydrologiska prognoser av ett kraftföretag? Kraftsystemet idag Avregleringen Vad bestämmer elpriset? Vattenkraftens roll Optimering av vattenkraft Framtiden för vattenkraft 1

2 Presentation Vattenfall Sverige största och enda större helsvenskt ägda energiföretag Europas femte största när det gäller el, nummer 1 i värmekraft-verksamhet i Tyskland, Polen, Finland, Danmark, Holland, UK. 4 anställda. 83 i Sverige Producerar ca 2 TWh vattenkraft, kärnkraft och värmekraft I Sverige ca 1 vattenkraftstationer, 8 GW installerad effekt, medelproduktion 33 TWh, totalt magasin 2 TWh Har hydrologikompetens inom elproduktion, vattenkraft, konsultverksamhet och trading Vattenfall organisation Facts of today Number of employees: 4,26 Net sales: 25,47 M SEK Operating profit: 27,938 M SEK Electricity generation: TWh Heat generation: 37.9 TWh Number of customers: 7,5 million electricity 2 million gas Vattenfall is a leading European energy company Operations in eight markets Number 5 in electricity generation Number 1 in heat production 2

3 Historisk tillbakablick Vattenkraften har mycket gamla anor, minst 5 år. Historisk tillbakablick Reglerades g i Sverige redan i landskapslagarna Industriellt i kvarnar mm, dokumenterat minst 1 år. Stor skillnad över Europa tydlig nord-sydlig dimension. 3

4 Historisk tillbakablick Bergdriften g ledde till mycket starkt ökat nyttjande av vattenkraft i främst mellansverige från 15 talet, Gustav Vasa reglerade nyttjandet. På 17 talet vidareutvecklade Polhem teknik för att överföra kraften via stånggångar mm Historisk tillbakablick Begynnande industrialisering av Sverige under slutet av 18-talet och början av 19-talet krävde allt mer kraftproduktion och utveckling av teknik för distansöverföring av kraft (ASEA) Landet hade i princip två val för att lösa sitt kraftbehov (utvecklingsbehov från i ett europeiskt perspektiv p u-land till ett industriland), nämligen Vattenkraft - Kolkondens. De delar av Europa som saknade vattenkraftresurser valde kol 4

5 Historisk tillbakablick Vattenkraften byggdes ut på statliga direktiv - bygg! Enbart tillgången till kapital och tillfälliga nergångar i ekonomin (börskrasch och krig) stoppade tillfälligt utbyggnaden. Staten bildade Staten Vattenfallsverk 199 för att säkra statens tillgångar och ägande av produktionen, ca 5 %. TWh Historisk tillbakablick CHP Nuclear Cond Hydro (jan. -99) 5

6 Vattenkraftutbyggnad I Sverige 4, 3,5 ower Addition (TWh) Annual P 3, 2,5 2, 15 1,5 1,,5 Björn Norell, Year Miljö - Varför blev det som det blev Som en konsekvens av det föregående byggdes vattenkraften ut med avsikten att producera så mycket kraft som möjligt med bästa möjliga ekonomi. Utbyggnaden fortsatte fram till 6-talet, då en starkt växande miljörörelse såg utbyggnaden av kärnkraft som ett (av flera)skäl att inte vidare bygga ut vattenkraften utan skydda de älvar som var kvar åt framtiden 6

7 Miljö - Vad hade alternativet gett oss Under 19-talet har totalt ca 37 TWh vattenkraftel producerats i Sverige Som ett rent räkneexempel empel kan detta räknas om till utsläpp från kolkondens vilket var det faktiska alternativet: Årliga totalutsläpp i Sverige idag CO Kg 58 kg SO Kg 5 Kg NO x Kg 28 Kg Produktion Sverige, TWh/year % 1% Hydro power Nuclear power Thermal power Vattenfall Other share 22 Total average generation : 143 TWh/year (excl. Barsebäck 1 and wind power as 22) Klarälven 2, Lule älv 15, Skellefte älv 4,7 Ume älv 8,3 Ångermanälven 8,3 Faxälven 3,9 Indalsälven 1, Ljungan 2,3 Ljusnan 3,8 Dalälven 4,7 Forsmark 22,6 t v-leyd Ringhals 22,9 Göta älv 1,7 Barsebäck (unit 2 only) 3,5 T Oskarshamn 14,1 Other hydropower 4,3 Other thermal power 9,8 Wind power,6 (year 22) 7

8 Vattenkraften i Sverige Ca7kraftverkstörreän15MW 1,5 Ca 18 mindre än 1,5 MW Total installerad effekt ca 162 MW Normalårsproduktion ca 65 TWh De små ca 1,5 TWH därav Vattenkraften i Sverige Teoretisk potenial 2TWh, teknisk utbyggnadsbar 135 TWh Total teknisk/ekonomisk potential ca 9 TWh Normalårsproduktionen 65 TWh Tillgänglig (ej NRL) potential ca 2-5 TWh I dag talar allt för att vi som högst kommer att nå upp till dessa 66 TWh i normalårsproduktion 8

9 Installerad effekt i Skandinavien MW 3 2 Vattenkraft Kärnkraft Termisk Förnybar 1 Danmark Finland Island Norge Sverige tot Produktion 28 Production GWh 15 Vattenkraft Kärnkraft Termisk Förnybar 1 5 Danmark Finland Island Norge Sverige tot 9

10 Grundläggande vattenreglering 12 1 TWh / Week Hydro power spring flood 8 6 Nuclear and Thermal 4 2 Hydro from reservoir Hydro inflow January December 19 Urtappning av magasinen D.G 1395, m Magasin kde S.G 1375, m GARDIKEN/NK51 GARDIKFORS Flöde m 3 /s Ve

11 Avregleringen Uppdelning av nät- och producentbolag Nordpool bildas Spotmarknad för för de nordiska länderna Fysisk timhandel en dag i förväg Även finansiell handel Köp och sälj bud på Nordpool kr/mwh 9 Sälj 2 Köp 6 MW 11

12 Budgivning Produktion Säsong Korttid Pris Utbudskurva Norden (normalår) Rörlig prod.kostnad öre/kwh Gasturbinkraft 3 /ton CO 2 2 /ton CO 2 1 /ton CO 2 1 /ton CO 2,8 öre/kwh Kondenskraft olja Elförbrukning P Kondenskraft kol Kraftvärme fjärrvärme Vindkraft Vattenkraft Kraftvärme industri Kärnkraft Svensk Energi TWh 24 12

13 Elpriser på Nord Pool Spot och Nasdaq/OMX EUR/MWh Nord Pool, Systempris Vecka Månad Kvartal År Nord Pool Spot, Nasdaq/OMX, Svensk Energi Områdespriser på Nord Pool Spot Systempris 36,62 3,95 Aktuella siffror i rött genomsnitt fr i svart EEX 43,11 44,4 36,4 28,71 37,52 36,93 36,4 29,1 36,64 31,5 36,4 29,34 37,9 38,34 36,64 3,63 36,53 31,51 36,53 32,2 37,52 34,69 36,53 31,45 36,55 35,89 36,55 38,56 Estland Obs! Ej aktuella priser då dessa förändras dagligen. Nord Pool Spot, Svensk Energi

14 Tillrinning Norge o Sverige Tillrinning viktig för systemet! Maximala variationen tillrinning (5 år) = 9 TWh Maximum kärnkraftsproduktioen = 67 TWh 22 TWh/ år GWh Tillrinning i Norden, GWh Systempris, SEK/MWh SEK/MWh jan-96 jul-96 jan-97 jul-97 jan-98 jul-98 jan-99 jul-99 jan- jul- jan-1 jul-1 jan-2 jul-2 jan-3 jul-3 jan-4 jul-4 jan-5 jul-5 jan-6 jul-6 Källa: Nord Pool, Svensk Energi 14

15 Vattenmagasinens utveckling i Norden 12 1 TWH, EUR/MWh, EUR/ton "Överskott" "Underskott" Systempris Nord Pool, /MWh EUA, /ton jan jan 1 jan 2 jan 3 jan 4 jan 5 jan 6 jan 7 jan 8 jan 9 jan 1 jan 11 jan 12 jan Nord Pool Spot, Svensk Energi Prisutveckling resp futures på kol 2 USD/ton Terminspris (EEX) World Bank, EEX, Svensk Energi

16 Utsläppsrätter och elpriser i Norden EUR/MWh,EUR/tCO2 EUADEC 7 Spotpris ENOYR 9 ENOYR 13 EUADEC jan 5 aug 5 mar 6 okt 6 maj 7 dec 7 jul 8 feb 9 sep 9 apr 1 nov 1 jun 11 jan 12 aug 12 mar 13 Nasdaq/OMX, EEX, Svensk Energi Vad styr elpriset Vattentillgången-tillrinning tillrinning och hydrologiska balansen Tyska elpriset Olje- och kolpriset C 2 -utsläppsrättigh. 16

17 Hur används hydrologiska prognoser Långtidsprognoser :Indata till prisprognos- och optimeringsmodeller Korttidprognoser: : För kortsiktig planering/optimering Hydrologiska prognoser för prisprognoser p Två alternativ för kraftföretaget, själv modellera hela systemet-inklusive Norge eller använda detaljerade hydrologiska prognoser som uppskaleras 17

18 Olika typer av prismodeller Komersiella modeller: EFI, SDDP- detaljerade stokastiska modeller för Värmekraft-vattensysystem, PoMo, Balmorel-något mer aggegerade Egenutvecklade modeller: Regressionsmodeller, utbudsmodeller Optimering av vattenkraft Kommersiellt tillgängliga som säljs bland annat av SINTEF i Norge Egenutvecklade 18

19 Behovet av prognoser Alla drivs av vattenserier på ett eller annat sätt och behöver därför prognoser Exampel på prisprogonser Pris(SEK/MWh) medel 19

20 Vårflödesprognos VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN UMEÄLVEN ÅNGERMANÄLVEN INDALSÄLVEN LJUNGAN LJUSNAN DALÄLVEN UMEÄLVEN, vårflödesprognos 1 april 24 Prognoserna är baserade på HBV-modellen. Tillrinningarna har jämförts med medelvärden för årsserien Föregående prognos beräknades den 15 mars 24. Med 5% sannolikhet kommer tillrinningen överstiga nedanstående värden. 1/4-3/6 Ändr. 1/4-31/7 Ändr. 1/5-3/6 1/5-31/7 Restmag DE % % DE % % Qmin Qmin DE Öerman Överuman Ajaure totalt Abelvattnet Gardiken totalt Storuman lokalt Storjuktan TOTALT Årsplan!!! D.G 1395, m Magasin kde S.G 1375, m GARDIKEN/NK51 GARDIKFORS Flöde m 3 /s Ve

21 Hur bra är prognoserna? Prognosfel-definitioner P är den totala prognosvolymen-antar medelväder U är den uppmätta volymen M är den totala modellsimulerade volymen-med verkligt väder (M k är uppdaterade modellsimulerade volymen) P-U=totalfelet M-U=modellfelet 21

22 Prognosfel i HUVA-magasinet 1,4 pronosvolym/uppmätt volym 1,2 1,8,6,4 P/U Mk/U Muk/U Kvot, År Prognosfel alla punkter ett visst år (P-U)/N (%) (P-U)/N (%)

23 Framtiden för Vattenkraft Klimatförändring Ersättning av kärnkraft? Gröna certifikat Vattendirektivet Vindkraft-ökat krav på vattenkraften 23

Utbudskurva Norden (normalår)

Utbudskurva Norden (normalår) Utbudskurva Norden (normalår) Rörlig prod.kostnad öre/kwh 3 /ton CO 2 2 /ton CO 2 1 /ton CO 2 Gasturbinkraft Kondenskraft olja Elförbrukning P 1 /ton CO 2,8 öre/kwh Kraftvärme fjärrvärme Kondenskraft kol

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A Vattensituationen Vecka 33 12 aug - 18 aug år 213 version: A /vecka 7 Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad) Median 1% resp 9% sannolikhet 1 8 4 3 2 4 1 jul sep nov jan mar maj jul sep 2 % 1 9 8 7

Läs mer

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Den 16 November sände SVT Aktuellt (kl 21:) ett inslag om elpriserna i Sverige. I

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 15 Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den ns utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka

Läs mer

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen

I ett marknadsmeddelande på onsdagsmorgonen Stigande elpriser Nya möjligheter för energifonder. s.2 Elcertifikat Beslut om gemensam marknad s. 4 Utrikes Grupptalan mot Statkraft s. 9 Nr 25, vecka 50, 2010 110 70 Nord Pool Spot systempris 16 nov

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Underlag till nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften ER 2014:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Svallvågor över Norden

Svallvågor över Norden Trading Strategy Commodity Strategy, 1 oktober 2014 Svallvågor över Norden Den nordiska elmarknaden Tsunamin har nått Tyskland Tre av fem priskrafter kämpar på den politiska arenan Norden på väg att blir

Läs mer

Marknad. Utlandshandel med el 2001

Marknad. Utlandshandel med el 2001 Marknad Utlandshandel med el 2001 Utlandshandel med el 2001 Sammanfattning Under år 2001 var Sverige en nettoexportör av el. Importen var 8,8 TWh och exporten 16,1 TWh. Totalt ger detta en nettoexport

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020

FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDSBILD AV ELPRISUTVECKLINGEN I SVERIGE 2011-2020 Cecilia Karlström Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2010 Examinator: Camilla Persson

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2014 Laika Consulting AB Hedagården

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer