Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse för år 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse för år 2001"

Transkript

1 årsredovisning

2 Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse för år 2001 VDs kommentar... 2 Ordförande har ordet... 4 Möt några kunder...6 Vår verksamhet...12 Förvaltningsberättelse Styrelse och VD Resultaträkning...17 Balansräkning...18 Kassaflödesanalys...20 Noter...21 Revisionsberättelse

3 konjunkturnedgång, men med ljusglimtar Det gångna året har präglats av den konjunkturavmattning som inleddes under slutet av år Efterfrågan på Norrlandsfondens tjänster har därför minskat i förhållande till föregående rekordår. Fondens utlåning under år 2001 beräknas ändå möjliggöra investeringar i kundföretagen på totalt 600 miljoner kronor, vilket är respektingivande. Välbesökt jubileum. Den 25 september 2001 firade Norrlandsfonden sitt 40-årsjubileum med ett seminarium och en festkväll för över 250 inbjudna gäster som representerade kunder, samarbetspartners och regeringskansliet. Jubiléet genomfördes för att markera en aktningsvärd ålder för en näringspolitisk organisation, men också för att visa på ambitionen om en framtida vital verksamhet. Utvärdering med goda omdömen. Konsultföretaget KPMG levererade i början av år 2001 en oberoende utvärdering av Norrlandsfonden, beställd av näringsdepartementet. Rapporten gav fonden mycket fina vitsord, vilket vi är stolta över. Affärsmässighet i agerandet, hög kompetens, en effektiv användning av resurserna och ett medvetet högt risktagande parat med en god ordning i den egna ekonomin, var några av slutsatserna. Utvärderingen är ett kvitto på att Norrlandsfonden gör stor nytta och inspirerar oss till fortsatt utveckling av verksamheten. Försiktigare kreditmarknad. Norrlandsfondens lånerörelse bedrivs i mycket nära samarbete med de banker som opererar på den norrländska kreditmarknaden. En av fondens grundpelare är att företagens val av bank inte skall påverka besluten inom fonden. Vi har under året kunnat skönja en ökad försiktighet i bankernas kreditgivning, särskilt för företag belägna i inlandet. Vi ser dessutom en minskad uthållighet i bankernas agerande i företag som inte utvecklas precis efter kalkylerna. Konkurs som rekonstruktionsmetod blir allt vanligare och lagen om företagsrekonstruktion är inte tillräckligt effektiv för att vara ett alternativ till konkursinstitut. Bättre uppföljning. Konjunkturnedgången har medfört att Norrlandsfondens personella resurser i ökad utsträckning fokuserats på uppföljning av befintliga kunder. En ny och mer organiserad form för effektiv uppföljning har introducerats under året. Erfarenheterna hittills är positiva. Eftersom Norrlandsfonden är en risklånefinansiär gäller det för oss att tidigt fånga upp varningssignaler om utvecklingen i kundföretagen. Och sedan, i samråd med ägare, ledning och andra finansiärer, ta initiativ till åtgärder för att bryta negativa processer. Vår ambition är att ytterligare vässa kompetensen inom detta område. Ljusare framtid. Målet för innevarande arbetsår är att nå en utökad utlåning och en fortsatt tillväxt av lånestocken. Uppföljningen av befintliga kunder ska som sagt var prioriteras. Vi ser framtiden an med tillförsikt och räknar med att resultatet för år 2002 ska förbättras. lars-olov söderström verkställande direktör 3

4 Karl Gustav Abramsson är sedan juni år 2001 styrelseordförande i Norrlandsfonden. Född i Stensele, men flyttade redan som fyraåring till Vilhelmina där han fortfarande bor. Studerat i Umeå till socionom på förvaltningslinjen. Har varit kommunalråd i Vilhelmina kommun i 13 år och har mångårig erfarenhet som ordförande i olika bankstyrelser. Riksdagsman för socialdemokraterna sedan 1998 och ordinarie ledamot i näringsutskottet. Den nye styrelseordföranden uttrycker här några tankar om Norrlandsfondens roll i ett föränderligt samhälle. 4

5 Gott renommé. Norrlandsfonden är känd för att vara en bra samarbetspartner för företagen i Norrland och har fungerat väl i 40 år. Det är glädjande att även externa bedömare som utvärderat verksamheten menar att fonden utvecklats till ett respekterat finansinstitut för det norrländska näringslivet. Det här goda anseendet ska vi bygga vidare på och stärka vår ställning. Norrlandsfonden är en resurs som kan användas ännu mer offensivt i utvecklingen av företagsamheten i Norrland. Norrlandsfonden har gedigen kompetens om företagande i Norrland Tror på Norrland. Norrland har absolut en ljus framtid som en företagarlandsända. Vi har många oslipade diamanter som kan förädlas ytterligare. Vår fantastiska natur är en sådan och jag tror att turismen kommer att få stor betydelse i framtiden, särskilt för inlandet. Även inom de traditionella basnäringarna finns outnyttjade mervärden. Och våra högskolor och universitet uvecklas positivt och har en dynamik som resulterat i många nya högteknologiska företag. Tack vare den nya tekniken för informationsöverföring har många företag valt att etablera sig i Norrland. Det handlar inte bara om så kallade callcenter-företag, utan vi ser en ny trend där mer avancerade verksamheter också söker sig ut från storstäderna. I ett världsperspektiv ligger vi långt framme i fråga om utbyggnad av olika IT-nät. Vi norrlänningar måste bli ännu bättre på att nyttja den distansöverbryggande tekniken för företagande som bygger på lokala idéer och med lokala entreprenörer. Svalare intresse från bankerna. Idag finns det tydliga tecken på att banker centraliserar sina kreditstaber och även lägger ner lokala kontor. Norrland och särskilt inlandet är förlorare i den här finansiella strukturomvandlingen. Bankerna har för mycket fokus på att ge aktieägarna mervärden. Utvecklingen är inte bra för våra mindre och medelstora företag som är beroende av goda bankkontakter på hemmaplan. Beslutsgången blir längre, mer komplicerad och flyttas långt från företagaren. Kontakten med banken blir mer opersonlig och viktiga kunskaper om den enskilde företagarens bakgrund och personliga egenskaper kommer bort. Med den här utvecklingen blir Norrlandsfondens verksamhet än viktigare i framtiden och kanhända borde fonden tillföras ännu mer resurser. EU-pengar kan ge mer. En annan betydande finansieringskanal är EU:s strukturfondsmedel. Sett med näringslivsögon har medlen betytt mycket för att stärka infrastrukturen för företagande i Norrland. Men hittills har väldigt lite pengar gått direkt till företagen bland annat för att regelsystemen varit oklara. Med tanke på att det rör sig om 6 7 miljarder kronor som vi hämtar hem till vårt område, borde det gå att bättre nyttja dessa medel för direkta investeringar i företag. I det sammanhanget har Norrlandsfonden en viktig roll som finansiell komplementär, inte minst med tanke på att vi är beredda att ta lite större risker än andra. Hämta kraften från oss själva. Vi måste tänka om i fråga om regionalpolitiken och det är vad regering och riksdag också har gjort med sitt nya beslut. Man pekar bland annat på vikten av ett större regionalt och lokalt engagemang. När nu den nya regionalpolitiken ska omsättas praktiskt ute i landet, så hoppas jag att vi kan anförtros större uppgifter. Men vi kan inte sitta och vänta på att någon annan ska agera. Vi norrlänningar måste ta kraften där vi finns och forma våra styrkor utifrån lokala förutsättningar. I det arbetet ska Norrlandsfonden vara med och bidra med sin gedigna kompetens om företagande i Norrland. 5

6 En kulen oktoberdag 1996 klev två entusiastiska yngre män in på Norrlandsfondens kontor i Luleå och presenterade sina framtidsplaner. Sex år senare beräknas deras företag omsätta närmare 200 miljoner kronor med agenter och distributörer runt om i hela världen och eget försäljningskontor i England. 6

7 Swe-Dish Satellite Systems gör kometkarriär med rymden som spelplan Vi talar om Swe-Dish Satellite Systems AB som bokstavligt talat har gjort kometkarriär på företagshimlen. För det är just rymden som är spelplanen. Företaget opererar nämligen inom området satellitkommunikation med system och produkter som i många fall sätter ny standard för överföring av bild och ljud. Det mesta av produktionen och servicen är koncentrerad till Kalix i Norrbotten, där 25-talet anställda utbildats till experter på satellitkommunikation. Huvudkontoret med forskning, administration och marknadsavdelning finns i Stockholm. Möttes på Rymdbolaget. Företagets grundare är Markus Selin och Per Wahlberg som arbetat tillsammans på Svenska Rymdbolaget. I samband med en omorganisation bröt de sig ut och bildade ett eget bolag. Från början sålde vi skräddarsydda lösningar efter kundernas önskemål och försökte samtidigt utveckla egna produkter. Men vi ville få mer tid för våra egna idéer och det var i den vevan vi kom i kontakt med Norrlandsfonden, berättar Markus Selin Sedan har det rullat på fort. Swe-Dish erbjuder idag ett stort antal produkter inom området satellitkommunikation. Från 17 ton till 100 kilo. Det är ingen överdrift att påstå att Swe-Dish har revolutionerat marknaden med sina tekniskt högtstående produkter som är enkla att transportera, sätta upp och använda. Utrustningen kan bäras för hand, fraktas med bil eller installeras i lättare fordon. Dagens 17-tons trailers med massor av antenner, utrustning och personal för att klara en sändning känns onekligen som stenålder jämfört med Swe-Dish Fly-away utrustning som kan göras sändningsklar inom några minuter av en person för att via satellit nå ut över hela världen. Och allt ryms i ett paket som väger under 100 kilo. De viktigaste kunderna idag är TV-bolag, men teknologin anpassas även för militär kommunikation och telecombolag. Cirka 95 procent av försäljningen sker utomlands. TV-bolag runt om i världen som exempelvis CNN och BBC är idag våra främsta kunder och svarar för cirka 70 procent av omsättningen, men de andra segmenten växer stadigt. Morgondagens teknologi. Det senaste tillskottet i Swe-Dish utbud är en produktserie för att kunna kommunicera via satellit i sk IP-format. Ett världsunikt koncept som bedöms få mycket stor framgång och definitivt sätta företaget på kartan. Det här är verkligen morgondagens kommunikationsteknologi. Enkelt uttryckt kan man säga att det handlar om Internet live anywhere. Markus Selin Med våra bärbara grejer går det att sända bild, ljud och data direkt in på Internet från vilken plats som helst på jorden. Alla våra kunder är mycket intresserade. Samarbete med Ericsson. En annan ny produkt är den mobila GSM-enhet företaget tagit fram tillsammans med Ericsson. På några timmar kan man var som helst i världen ordna ett lokalt mobiltelefonnät med möjlighet till utlandssamtal via satellit. Allt som behövs finns samlat i en trailer som är helt självförsörjande. Med vår station ordnade vi det första mobiltelefonnätet i Afghanistan. Hjälparbetarna i Kabulområdet kunde på det här sättet både kommunicera med varandra och nå sina nära och kära i hemlandet. Vi förväntar oss att sälja konceptet till alla stora GSM-operatörer i världen. Förändrad ägarbild. Företagets ägarbild har förändrats under våren genom en riktad nyemission. De ursprungliga entreprenörerna är emellertid fortfarande tillsammans de största aktieägarna. Nu är det inga problem att få in nytt kapital i företaget, men det har funnits tider då kapitalbristen varit akut. Vi har redan från början haft bra kontakt med Norrlandsfonden. De har agerat professionellt och förstått våra möjligheter och ställt upp med pengar när de varit svåra att få tag i, säger Markus Selin. Världsföretaget Swe-Dish Satellite Systems AB ser framtiden an med stor tillförsikt och räknar själva med att vara noterade på börsen om tre år. 7

8 Delsbo i Hälsingland är mest känt för sina djupa traditioner inom svensk folkmusik. Men från denna idyll vid Södra Dellensjön kommer en helt annan verksamhet att låta tala om sig den närmaste tiden. 8

9 MEDAIR UTVECKLAR AVANCERADE MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER I HAMBOSTINTANS BYGDER Företaget MedAir AB står i startgroparna för att ta det avgörande språnget ut på den svårflirtade medicinsktekniska marknaden. Produkterna bygger på en avancerad teknologi att mäta koncentration av gaser med hjälp av ljusknippen som skickas mot gasmolekyler och sedan registreras av en detektor. Grundkonceptet, som är världspatenterat, är utvecklat av moderföretaget SenseAir AB, som tillverkar gasmätutrustning för främst industrin och fastighetsmarknaden. Arvid Egeland är verkställande direktör för båda företagen och har varit med under hela resans gång. MedAir AB bildades i maj 1999 som en direkt avknoppning från SenseAir AB för att särskilja den medicinsktekniska nischen. I styrelsen har vi knutit upp medicinsk, teknisk och affärsmässig kompetens för att säkerställa en stark profil inom vårt affärsområde, säger Arvid Egeland. Mobil patientövervakning först ut. Företagets första produkt är en liten och nätt monitor för patientövervakning, Life Sense. Det är en prisvärd och användarvänlig mobil övervakningsapparat som väckt stor uppmärksamhet inom de medicinska kretsarna. Instrumentet - som kan användas på vanliga vårdavdelningar, vid uppvakningsenheter eller under transport visar andningsfrekvens, koldioxidhalt i utandningsluft, puls och syremättnad i blodet. I slutet av förra året erhöll vi CE-certifiering för både företaget och produkten, vilket betyder att vi kan bearbeta alla marknader utom USA och Kanada. Det är en mycket stor fjäder i hatten för ett så litet företag som vårt, berättar Arvid Egeland stolt. Hittills har verksamheten bara kostat pengar, men under 2002 beräknas försäljningen uppgå till sju miljoner kronor och nästa år räknar man med att nå break-even. Arvid Egeland Vi måste ha hela världen som marknad och nu lägger vi ner mycket arbete på att marknadsorientera företagets organisation. De två senaste anställda har denna inriktning. Nästa produkt en joker. MedAir AB arbetar också med att ta fram ett bärbart instrument för mätning av lustgas, som också använder den patenterade gasmätningstekniken. Apparaten är inte större än de senaste mobiltelefonerna och bärs av personalen i fickan. Lustgasmätaren, som är helt unik, bedöms ha mycket stor marknadspotential; på kort sikt 30 miljoner kronor enbart i Skandinavien. Lustgasdosimetern väntas innebära ett miljömässigt genombrott för personal som arbetar inom främst operation och förlossningsvård. Den både larmar för höga gasvärden och visar den mängd gas som personen utsatts för under ett arbetspass. Alla vi visat produkten för är lyriska. Vi befinner oss i slutfasen av teknikutvecklingen och jag räknar med att vi kan börja sälja mätaren inom kort. Den kan bli en joker i företagets resultaträkning. Bra partners är viktigt. Att utveckla medicinsktekniska produkter är både tidsödande och kostsamt. MedAir AB har hittills lagt ner cirka 12 miljoner kronor på tester, analyser, certifieringar och annat förarbete på vägen fram till färdiga produkter. I vår situation gäller det verkligen att ha bra partners som är uthålliga hela resan. I det sammanhanget har Norrlandsfonden betytt mycket för oss. De har ställt upp tidigt i avgörande skeenden. 9

10 När skellefteåsonen och innovatören Kjell Lindskog på tidigt 1980-tal lanserade sina idéer om en säkerhetsväska för värdetransporter under mottot tjuven ska aldrig belönas, var det inte många som lyssnade. Tidsandan präglades av det penninglösa samhället. Idag anses hans företagsskapelse SQS Security Qube System AB med egenutvecklade lösningar för värdeskydd utan stål, betong och pansarbilar vara banbrytande med ett produktsortiment som är internationellt teknikledande. 10

11 Tjuven ska aldrig belönas affärsidén som fängslar en allt större marknad. I år räknar företaget med att omsätta över 100 miljoner kronor på värdetransportväskor, vapenboxar och bankautomater. Sedan 1997 då affärerna kom igång ordentligt har omsättningen i stort sett fördubblats varje år. SQS, som bolaget kallar sig, sysselsätter idag 77 personer och har nyligen flyttat in i helt nya lokaler som byggts för en fortsatt stark expansion. Smart elektroniskt skalskydd. Grunden i hela produktprogrammet är ett elektroniskt kompositskal, uppbyggt av plast med olika armeringar. Det är lätt och lika starkt som en flygplansvinge. Elektroniken är mer avancerad än i den dyraste Bang & Olufsen-TV. De specialkonstruerade höljena i kombination med elektroniska nycklar, olika förstörelsesystem och inbyggda spårningstekniker är de fyra grundelement som allt bygger på. Om någon försöker bryta sig in förstörs innehållet på någon miljondels sekund med någon av de sprängtekniker företaget utvecklat. Väskor och boxar kan även utrustas med sändare så att stulna enheter både kan spåras och förstöras. Eventuella tjuvar blir onekligen dragna vid näsan. Våra kärnteknologier är skyddade med ett 15-tal patent som slår vakt om vårt koncept i nästan tjugo år, berättar Anders Eklund som i olika positioner, senast som Vd, varit med och lotsat verksamheten från ett renodlat innovationsbolag till dagens fullfjädrade affärsföretag. Idag sitter Anders i styrelsen och arbetar mest med internationella affärskontrakt. Ny generation bankmaskiner. SQS ser många intressanta områden där företagets teknologi kan användas; medicinförvaring, slutna rum, värdecontainers etc. Ett av de mer spännande, och som bedöms ha en mycket stor marknadspotential, är bankvärlden. För några år sedan insåg vi att bankernas uttagsautomater kunde förbättras med vår skyddsteknologi. Tillsammans med en av världens största tillverkare av bankautomater har vi utvecklat Intresset från bankvärlden är minst sagt enormt. Anders Eklund nästa generations produkt där stål och betong ersatts med våra smarta och lätta lösningar Tester i Skandinavien och stort intresse i bland annat England och Holland lovar mycket gott och de SQS-märkta automaterna beräknas komma ut på marknaden senare under år Uppbyggnaden av en produktionslinje på fabriken i Skellefteå är i full gång. Intresset från bankvärlden är minst sagt enormt. Det senaste halvåret har vi haft flera besök i veckan från etablerade storbanker från hela Europa. Om något år räknar vi med att det här segmentet dominerar vår försäljning. Sunda finanser. Fram till 1998 var grundaren Kjell Lindskog ensam ägare till bolaget. Idag, efter olika nyemissioner och omstruktureringar, kontrolleras SQS Security Systems AB av ett finansbolag, men fortfarande äger mannen bakom verket en betydande aktiepost. Vi har en sund finansiering och står väl rustade att möta en spännande framtid som lovar gott. I det här sammanhanget vill jag lyfta fram Norrlandsfonden som verkligen ställer upp på ett kunnigt och positivt sätt när de ser att pengarna gör nytta, menar Anders Eklund. 11

12 12

13 Norrlandsfonden har 366 kunder i 54 norrländska kommuner Norrlandsfonden gör mer än att låna ut pengar. Vid sidan om låneverksamheten tar Norrlandsfonden initiativ för att allmänt stärka förutsättningarna för näringslivet i Norrland och locka företag att etablera sig i regionen. Norrlandsfonden är i denna roll delägare och engagerad i följande bolag/sammanhang: Norrlandsfondens grunduppdrag är att erbjuda små och medelstora företag i Norrland lån för nyetablering, utveckling och expansion. Fondens finansiella engagemang i känsliga utvecklingsskeenden kan vara avgörande för företagets utveckling. Norrlandsfonden har funnits i 40 år. Under denna period har fonden medverkat till att cirka tolv miljarder kronor investerats i norrländskt näringsliv; genom direkta lån på tre miljarder som kompletterats med annan finansiering. Norrlandsfondens engagemang når ut över hela Norrland. I samtliga 54 kommuner finns företag som idag är kunder hos Norrlandsfonden. Norrland Center AB Arbetar för att sprida kunskaper om och stödja etableringar i Norrland. Sedan starten 1991 har Norrland Center AB, via kontoret i Stockholm, medverkat till ett 80-tal nya företagsetableringar i Norrland inom främst tjänstesektorn. Emano AB Ett riskkapitalbolag som stödjer företag genom att gå in som minoritetsägare och aktiv part. Vid utgången av år 2001 hade Emano AB investerat 92 mkr i 12 företag. Norr Sådd Holding AB Norr Sådd Holding AB ska genom att bilda så kallade såddkapitalbolag, som erbjuder riskkapital och affärskompetens, medverka till att ta vara på och utveckla bärkraftiga företag av idéer som är sprungna ur den norrländska universitets- och högskolevärlden. Lunova AB i Luleå är bolagets första investering. Aktietorget Norrland AB Via Aktietorget Norrland AB, med kontor i Umeå, kan även mindre och medelstora norrländska företag börsintroduceras och på så sätt stärka ägarkapitalet. Aktietorget Norrland AB erbjuder en aktiebörs som är specialanpassad för mindre företag. Bolaget hjälper också till med privata emissioner till en begränsad investerarkrets. North Sweden European Office North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens gemensamma EU-kontor i Bryssel. Uppdraget är att sprida kunskaper om de båda länen så att regionerna blir attraktiva i europasamarbetet samt att hjälpa företag och organisationer att etablera kontakter på den europeiska marknaden. 13

14 förvaltningsberättelse Norrlandsfondens uppdrag är att främja norrländska företags utveckling. Detta sker genom att fonden erbjuder tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrland lån för nyetablering, utveckling och expansion. Lånen är främst avsedda för små och medelstora företag. Norrlandsfonden kan också ta initiativ till och finansiera insatser för att utveckla förutsättningarna för näringslivet i Norrland. Minskad utlåning. Norrlandsfondens utlåning under 2001 minskade som en följd av konjunkturavmattningen. Under 2001 beviljade fonden krediter till 91 (118) företag med totalt 130 (192) mkr. Av låntagarna var 54 procent eller 49 företag nya kunder för fonden. Årets utlåning beräknas generera investeringar i norrländskt näringsliv med cirka 600 mkr. Vid årets slut hade fonden totalt 415 totalengagemang i dessa kunder med 553 mkr. Norrlandsfonden kan i huvudsak erbjuda företagen tre former av finansiering: lån, villkorslån och garantier. Lån. Företag kan få lån för att investera i anläggningar, utveckla produkter samt för marknadsinsatser. Dessutom kan lån ges för att tillgodose företags behov av rörelsekapital. Under 2001 beviljade fonden 85 lån (112) till ett totalt belopp av 117 (170) mkr. Villkorslån. Villkorslån lämnas främst till befintliga företag som investerar i nya produkter eller nya marknader. En gemensam nämnare för låneformen är att investeringen är särskilt angelägen för företagets expansion. Syftet med villkorslånet är att reducera en del av företagets risktagande. Under 2001 har 2 villkorslån (5) beviljats till ett belopp av totalt 4 (12) mkr. Garantier. Norrlandsfondens garantier avser normalt enskilda affärsuppgörelser. I praktiken betyder det att fonden garanterar förskott och åtaganden som kundföretag tagit på sig. Under 2001 har fonden beviljat 7 (4) sådana garantier på totalt 9 (10) mkr. Fem procents ökning av lånestocken. En relativt hög utbetalningskvot resulterade i en tillväxt av fondens utestående lån och villkorslån med 17 mkr. Förvärv av regionala utvecklingslån/lokaliseringslån. Den 1 januari 1999 förvärvade Norrlandsfonden av staten samtliga fordringar beträffande regionala utvecklingslån/lokaliseringslån. Under 2001 har förvärvet utökats med 6 mkr avseende lån som betalats ut av NUTEK och länsstyrelserna. INTRESSEBOLAG Emano AB. Riskkapitalbolaget Emano AB ska som minoritetsägare och aktiv partner medverka till att skapa värdetillväxt i utvecklingsbara små och medelstora företag i Norrland. Bolaget bildades 1998 med ett eget kapital om 100 mkr. Efter genomförd nyemission på 50 mkr under år 2001, ägs Emano AB av Industrifonden till 40 procent och med 27 procent av Norrlandsfonden samt med 16 procent av vardera Teknikbrostiftelserna i Luleå respektive Umeå. Vid utgången av 2001 hade Emano AB investerat 92 mkr i 12 företag. Norrland Center AB. Norrland Center ABs uppgift är att på uppdrag av norrländska kommuner främja etablering och lokalisering av främst tjänsteproducerande företag i Norrland. Bolaget hade vid utgången av år 2001 samarbetsavtal med 16 kommuner. Bolaget ägs till en tredjedel av vardera Norrlandsfonden, Norhold AB och Näringsdepartementet. Norr Sådd Holding AB. Bolaget, som bildades i slutet av 2000, ska som delägare och aktiv partner bidra till tillkomsten av s k såddkapitalbolag i anslutning till universitets- och högskoleorterna i Norrland. Norr Sådd Holding AB ägs till en tredjedel av vardera Norrlandsfonden, Industrifonden och Sjätte AP Fonden. Bolaget har för närvarande ett eget kapital på 15,3 mkr och ambitionen är att bolaget på sikt ska kapitaliseras med ytterligare 45 mkr. Bolagets första investering genomfördes under 2001 i Lunova AB i Luleå med 15 mkr. Övriga delägare i Lunova AB är Teknikbrostiftelsen vid Luleå tekniska universitet och Holdingbolaget vid Luleå tekniska universitet. 14

15 Aktietorget Norrland AB. Aktietorget Norrland AB ska på kommersiella grunder hjälpa företag i regionen att skaffa ägarkapital via emissioner riktade till den aktieintresserade allmänheten (publika emissioner) eller till en mindre krets av investerare (private placements). Bolaget har genom avtal med Aktietorget i Norden AB tillgång till ett aktiehandelssystem. Bolaget ägs av Norrlandsfonden till 47,5 procent, de fem norrländska Länsförsäkringsbolagen till 47,5 procent och av Handelskamrarna i Västerbotten och Västernorrland/Jämtland till 5 procent. Under året har bolaget medverkat i två publika emissioner till en emissionsvolym om 16 mkr, samt två private placements med en uppnådd emissionsvolym om 27 mkr. North Sweden European Office. North Sweden European Office är Norr- och Västerbottens läns gemensamma EU-kontor. Syftet med verksamheten är att verka för att länen skall bli en aktiv och kompetent region inom ramen för europasamarbetet. North Sweden är ett samverkansprojekt mellan Norrlandsfonden, kommunförbunden, landstingen och länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, Företagarna och Handelskamrarna i länen samt Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Verksamheten drivs i projektform med Norrlandsfonden som formell huvudman. Kontoret har under 2001 haft tre anställda. FÖRVALTNING AV NORRLANDSFONDENS LIKVIDA MEDEL Fonden har uppdragit åt två externa förvaltare att sköta fondens kapitalförvaltning avseende räntebärande värdepapper och aktier noterade på Stockholms Fondbörs. Resultat. Årets underskott uppgår till 36 mkr. Föregående år redovisades ett överskott med 47 mkr. Det försämrade resultatet förklaras av väsentligt lägre avkastning från fondens kapitalförvaltning med anledning av börsutvecklingen samt ökade låneförluster. Utsikter för Norrlandsfondens ambition för år 2002 är att uppnå en ökad utlåning och att lånestocken skall fortsätta att växa. Resultatet bedöms bli bättre. Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys med tillhörande bokslutskommentarer. Olika finansieringsinsatser 2001 fördelade efter bransch (belopp kkr) FINANSIERINGSFORM Lån Villkorslån Garantier Summa Bransch Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp Data och elektronik Metall- och verkstadsindustri Trä- och snickeriindustri Tjänsteproduktion Livsmedelsindustri Turism Övrigt Summa

16 styrelse och vd Karl Gustav Abramsson Styrelsens ordförande Tore Erkén Anne-Marie Fransson Bertil Hammarstedt Renate Hedung Toivo Hofslagare Karl-Gunnar Holmqvist Ingrid Liljegrääs Harriet Svaleryd Lars-Olov Söderström Verkställande direktör 16 16

17 resultaträkning (KKR) Not Intäkter Ränteintäkter lån Övriga intäkter Kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Kostnader för egna projekt Avskrivningar av inventarier Jämförelsestörande post Resultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före låneförluster Låneförluster Årets resultat

18 balansräkning (KKR) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Fordringar lån Fordringar villkorslån Fordringar lokaliseringslån Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Reserv för befarade förluster Lån Villkorslån Lokaliseringslån Långfristiga skulder Reversskuld staten Kortfristiga skulder Reversskuld staten Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Tecknade garantier och borgensåtaganden Garantier gentemot intresseföretag

20 kassaflödesanalys (KKR) N O T E R Den löpande verksamheten Resultat efter låneförluster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Låne- och investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från låne- och investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS Betalda räntor i låneverksamheten Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar som belastat resultatet Reavinst vid avyttring av inventarier 47 Avskrivningar av lånefordringar Reserveringar för kreditförluster Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Kortfristiga placeringar

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057 Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Organisationsnummer: 556806-9057 Årsredovisning Räkenskapsåret 100428-101231 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...5 Balansräkning...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1 Org nr 702000-3989 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer