av Jesus och samtiden utmanad: Örebro 2010 Programbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av Jesus och samtiden utmanad: Örebro 2010 Programbok www.gemensamframtid.se/utmanad"

Transkript

1 utmanad: av Jesus och samtiden Örebro 2010 Programbok

2 Antar du utmaningen? I maj 2010 får vi glädjas åt en ny gemensam mötesplats! Örebro är i år platsen där vi fattar viktiga beslut och för fruktbara samtal, där vi kan skapa nya kontakter och fördjupad gemenskap med Gud och människor. Låt oss mötas i Örebro och utmanas av evangeliet, av varandra, i församlingarna, av världen, i världen, i kallelsen. I utmaningen anar vi Gud. Vågar vi låta oss manas och utmanas? Hur utmanas vi av Jesus och samtiden idag? Välkommen med din erfarenhet! Du är viktig! Christian Alsted, Metodistkyrkan i Sverige Karin Wiborn, Svenska Baptistsamfundet Göran Zettergren, Svenska Missionskyrkan Patric Forsling, equmenia t 1

3 Om det inte varit för er För att möjliggöra Utmanad medverkar ett stort antal människor med sång, musik, förkunnelse, föredrag med mera. Vi får lyssna, lära och njuta! Många andra människor arbetar med praktiska uppgifter för att den stora konferensen ska fungera så smidigt som möjligt. Den lokala projektledningen och de lokala arbetsgrupperna har gjort ett fantastiskt arbete i förberedelsen inför konferensen. Om det inte varit för er hade Utmanad inte kunnat genomföras. Utrymmet i programboken medger inte att nämna alla vid namn. Därför vill vi inkludera er alla i ett varmt och innerligt TACK! Styrgruppen Pilgrimsvandring Utmanad: Vandra till Örebro Vi vandrar, samtalar, ber och äter tillsammans som ett sätt att förbereda oss inför kyrkokonferensen. Vi sover under enkla former i missionskyrkor efter vägen. Alla är välkomna att vandra en del av eller hela vägen. Väntade och oväntade medvandrare kommer att mötas. Vi går från Hallsberg till Örebro, via Fjugesta och Vintrosa. Start vid Hallsbergs centralstation 10 maj kl Kostnad: kr/dag Information och anmälan: eller Vi vill ha din anmälan senast 28 april. Se hemsidan för mer info. 2

4 Stillhetens rum Torsdag till lördag kl finns ett rum tillgängligt för dig som vill be för Utmanad eller våra kyrkors gemensamma böneämnen eller för att få möjlighet till stillhet och egen tid med Gud. I rummet finns inspiration till bön på många olika sätt. Jim Wallis Jim Wallis är en ledargestalt i mötet mellan tro och politik i USA, har skrivit åtta böcker och är grundare till Sojourners, ett globalt nätverk för tro och rättvisa. Han är även teolog, internationellt efterfrågad talare och predikant, samt aktivist. I sin bok Agenda för en hoppfull värld påminner Wallis om att religiös tro har varit drivkraft bakom stora reformer, såsom avskaffandet av slaveriet och medborgarrättsrörelsen. Nu är tiden mogen för ytterligare en rörelse som kan förändra samhället. Wallis hjälper oss att återfinna vår moraliska grund och kommer både med den inspiration som behövs och en konkret agenda för att hitta lösningar på våra största utmaningar. På Libris har av Jim Wallis utkommit Jim Wallis Tro som förändrar världen, Ett nytt sätt att leva samt Agenda för en hoppfull värld. Jim Wallis medverkar i konferensen under fredagen. Ett samarrangemang med Libris. Internationella gäster Utmanad gästas, förutom av Jim Wallis, också av gäster från våra internationella systerkyrkor och organisationer. Dessa vet vi om när programboken trycks, men fler kommer, bland annat från Kongo, Vitryssland och El Salvador. Wilfried Bolay, metodistpastor och ledare för Tyska Tält- 3

5 missionen som arbetar med församlingsplantering och församlings utveckling i hela Europa. Neville Callam, generalsekreterare, Baptist World Alliance Edí Diafuanakana, missionsföreståndare, Kongo Kinshasa Scott Jones, biskop, Kansas, USA, ordförande i the Study Committee on the Worldwide Nature of the Church (United Methodist Church) Eiki Miura, missionsföreståndare, Japan Meego Remmel, missionsföreståndare, Estland med Jesus och varandra Barnkonferensen för alla barn mellan 5 och 12 år Vi vill göra barnens egen konferens till en glädjefest! Alla barn mellan 5 och 12 år är välkomna att vara med under tre dagar. Barnkonferensen pågår samtidigt som den övriga konferensen och har barnen i centrum. Vi kommer att ha möten med undervisning, sång och tävlingar, kreativa årsmöten där barnen får vara med och forma framtidens kyrka, samt utflykter. Vi möts torsdag lördag kl På torsdagen är det inskrivning och registrering kl Barnkonferensen erbjuder ett lekrum för barn mellan 0 och 4 år. Där finns ledare som tar emot, men du som förälder ansvarar för ditt barn. Det finns möjlighet att värma mat samt tillgång till skötbord och leksaker. Hanna Ekstedt kommer att ha barnrytmik för de mindre barnen vid några tillfällen. Ledare: Magnus Sternegård och Hanna Ekstedt från equmenia, Andreas Tärnvind (Brakfesten, etc) samt flera lokala ledare. Se gärna hemsidan för mer information och utförligt program. 4

6 Gendercafé Men män då? Välkommen på gendercafé med en spännande gäst! Tomas Wetterberg är ordförande för organisationen Män för jämställdhet och talar om män, manlighet och jämställdhet. Fredag 14 maj kl i Handskmakaren Biljetter kostar 100 kr och säljs i konferensbyrån och finns i ett begränsat antal. Eventuellt behov av specialkost meddelas till konferensbyrån. Programmet arrangeras av Missionskyrkans arbetsgrupp för genderfrågor. Gudstjänster Gudstjänsterna i konferensen vill ge synligt uttryck för vår gemenskap och för den mångfald och rikedom som vi tillsammans representerar. Vår önskan är att gudstjänsterna skall inspirera och utmana, att mötet med Gud får bli påtagligt. Konferenskör, husband och lovsångsgrupp ansvarar för musiken. Livsnära samtal Fredag Lördag Söndag Välkommen till de livsnära samtalsgrupperna under konferensen. De ger oss en möjlighet att samtala om de tankar som väcks inför en gemensam framtid och konferensens tema Utmanad. Varje grupp samlas vid tre tillfällen fredag, lördag och söndag och har en gruppledare som leder samtalet. Att mötas i ett nära samtal handlar om att komma nära varandra, oss själva och vår Gud. Frågor som vi fokuserar på är: Varifrån kommer jag? Hur kan våra olika sammanhang och 5

7 skilda erfarenheter bidra till en gemensam framtid? Vad bär jag med mig av tankar, tro och tveksamhet? Mötet med det olika. Hur kan mötet med den andre och med det som är olika utmana mig i min tro och berika vårt sätt att vara kyrka? Kan nyfikenhet på varandra öppna nya möjligheter? Vart är vi på väg? En spännande fråga att ställa sig inför en gemensam framtid. Vad vill jag ta med mig hem till mitt lokala sammanhang? Alla som vill, ombud såväl som deltagare, är välkomna att vara med. Gruppindelning sker vid ombuds- och deltagarregistreringen. Då får du också reda på var din grupp ska mötas under de tre dagarna. På grund av tidsbrist kommer tyvärr inte equmenias ombud att kunna delta. Vill du veta mer om livsnära samtal? Information finns på Material till Livsnära samtal finns också i Bildas monter. Storforum Vid två tillfällen får vi utmanas tillsammans i storforum. Båda tillfällena är i Conventum Arena. Kvällsprogram Varje kväll har konferensdeltagare möjlighet att avsluta dagen med något av fem olika kvällsprogram som är förlagda till de olika citykyrkorna. Dessa kvällar innehåller musikalisk upplevelse, men också möjlighet till nattvardsgemenskap och stillhet. Konferenskör Konferenskören medverkar i de flesta gudstjänster. Vill du vara med? Mer information och anmälan hittar du på hemsidan. 6

8 Årsmötesförhandlingar lokaler Metodistkyrkan: Handskmakaren (utom onsdag, se sid 8) Svenska Baptistsamfundet: Hjalmar Bergmanteatern Svenska Missionskyrkan: Kongresshallen equmenia: Club 700 Torsdag möts ungdomsförbunden: Metodistkyrkans ungdomsförbund: Nålmakaren Svenska Baptistsamfundets ungdomsförbund: Tunnbindaren Svenska Missionskyrkans ungdom: Club 700 Seminariedag den 12 maj kl på Karlskoga Folkhögskola Kongo möjligheternas land!? Tro, engagemang och utmaningar Hur ser kyrkans roll i det kongolesiska samhället ut idag? Hur kan vi som lokala församlingar och enskilda medlemmar i Sverige engagera oss för Kongo Kinshasa? Möt representanter från Baptistsamfundet, Missionskyrkan, Diakonia och systerkyrkor i Kongo-Kinshasa. 7

9 manad Måndag 10 maj Pilgrimsvandring från Hallsbergs centralstation till Lekebergskyrkan, Fjugesta Vägskäl. En öppen pilgrimskväll i Lekebergskyrkan, Fjugesta. Tisdag 11 maj 9.00 Pilgrimsvandring från Lekebergskyrkan, Fjugesta till Missionskyrkan, Vintrosa Vägskäl. En öppen pilgrimskväll i Missionskyrkan, Vintrosa. Onsdag 12 maj 9.00 Pilgrimsvandring från Missionskyrkan, Vintrosa till Betlehemskyrkan, Örebro Kongo Möjligheternas land. Seminariedag, Karlskoga folkhögskola Konferensbyrån öppen Årsmötesförhandlingar Metodistkyrkan (Trefaldighetskyrkan) Metodistkyrkan: Pastorernas enskilda session samt Lekmannasession (Trefaldighetskyrkan) Vägskäl. En öppen pilgrimskväll i Betlehemskyrkan, Örebro. 8

10 Torsdag 13 maj Konferensbyrån öppen Utskottsarbete för Metodistkyrkan Introduktion för nya ombud, Missionskyrkan & Baptistsamfundet (Tunnbindaren) Riksstämmoskola för equmenias ombud (Club 700) Utmanad: Av evangeliet (Conventum Arena) Inledande gudstjänst. Göran Zettergren, Elin Alm Årsmötesförhandlingar Lunch Utmanad: Gemensam framtid Storforum. Ulf Hållmarker, Elisabeth Englund, Lars Dalesjö Fika serveras i anslutning till förhandlingslokalerna Årsmötesförhandlingar Utmanad: Invigning (Conventum Arena) Utmanad: Av din medmänniska Öppningsgudstjänst. Patric Forsling, Malin Ljungdahl Kvällsprogram: Betelkyrkan Jim Wallis i närbild. Samtal med journalist från Sändaren Vasakyrkan Joakim Arenius och Praise Unit Joakim Arenius & Praise Unit Betlehemskyrkan Vägskäl: Prins Annorlunda Sören Olsson, författare, berättar om att vara pappa till ett förståndshandikappat barn. 9

11 Trefaldighetskyrkan Nattvardsandakt, lovsångsdans Samuel Ljungblahd live in concert Turnékonsert med Samuel Ljungblahd, band och kör. Entréavgift. Konferensdeltagare: fri entré. (Conventum Arena) Fredag 14 maj Konferensbyrån öppen Årsmötesförhandlingar, inleds med morgonbön Fika serveras i anslutning till förhandlingslokalerna Påverkanstorg equmenia Livsnära samtal: Varifrån kommer jag? Lunch Utmanad: Den lokala församlingen Storforum med Jim Wallis Fika serveras Seminarier Samuel Ljungblahd Beskrivning av seminarierna hittar du på sid 14 och framåt Medarbetarförbundens årsmöten Se information om lokaler på sid Utmanad: Av världen (Conventum Arena) Internationell gudstjänst. Jim Wallis, Hanna Ekstedt. Sändning och hälsning av missionsarbetare och praktikanter 10

12 21.30 Kvällsprogram: Club 700 Agenda för en hoppfull värld Jim Wallis, Daniel Grahn, representanter från politiska ungdomsförbund Betelkyrkan Psalmskatt i orkesterskrud. Sing-a-long med Smyrna symfoniorkester, Göteborg. Dirigent: Ingemar Tessin. Solister: Gunnel och Fred Sjöberg Vasakyrkan Joakim Arenius och Praise Unit Betlehemskyrkan Konsert med musiklinjens kör vid Södra Vätterbygdens folkhögskola. Dirigent: Ove Gotting Trefaldighetskyrkan Nattvardsandakt, lovsångsdans Utmanade vad gör vi nu? Samtal om gemensamt medarbetarförbund. En samling för alla medarbetare i de tre samfunden. Servering. (Bankettsalen under kongresshallen) Utmanad: Att leva i världen men inte av den (Club 700) Nattgudstjänst. Patric Forsling, Johanna Lantz 11

13 Lördag 15 maj Konferensbyrån öppen Årsmötesförhandlingar, inleds med morgonbön samfunden Fika serveras i anslutning till förhandlingslokalerna Årsmötesförhandlingar equmenia Livsnära samtal: Mötet med det olika Lunch Torgmöte Freds- och ickevåldskonsert (Våghustorget) Kerstin Bergeå, Margareta Ingelstam, Ingemar Olsson. I samarbete med Örebro kommun Seminarier Beskrivning av seminarierna hittar du på sid 14 och framåt Årsmötesförhandlingar Metodistkyrkan Årsmötesförhandlingar Baptistsamfundet, Missionskyrkan och equmenia Fika serveras i anslutning till förhandlingslokalerna Utmanad: Av din kallelse (Conventum Arena) Ordinationsgudstjänst. Christian Alsted, Elaine Lindblom-Erlandsson, Ingemar Olsson, Karin Wiborn, Göran Zettergren Kvällsprogram: Club 700 Tomas Andersson Wij Tomas Andersson Wij 12

14 Betelkyrkan Konsert med elever från Betel folkhögskola, Bromma. Körsång, instrumentalister, dans och ensambler. Musikledning: Carina Einarsson Vasakyrkan Psalmskatt i orkesterskrud. Sing-a-long med Smyrna symfoniorkester, Göteborg. Dirigent: Ingemar Tessin. Solister: Gunnel och Fred Sjöberg Betlehemskyrkan Vägskäl; Evangelii dårar Eva Nilsson, kulturarbetare, framför en soloföreställning, med tal och musik, om svenska missionärer i Kongo kring sekelskiftet 1800/1900 Jenny Fredén Trefaldighetskyrkan Nattvardsandakt, lovsångsdans Utmanad: Kallelse till tjänst (Club 700) Nattgudstjänst. Jenny Fredén, Joakim Lundqvist Söndag 16 maj Minnesgudstjänst i Trefaldighetskyrkan Livsnära samtal: Vart är vi på väg? Utmanad: Av framtiden (Conventum Arena) Sändningsgudstjänst med nattvard. Karin Wiborn, Ulf Schöier, Noomi Tönnäng, Rajan G. Mall Kyrkkaffe serveras på läktaren i Conventum Arena samt i bankettsalen under kongresshallen. Gudstjänsten sänds i Sveriges Radio P1. 13

15 ana Seminarium Fredag 1. Att äga och vara delaktig delad lycka eller dubbel börda? Ska kyrkan ha ett delägande i en mediekoncern? Har papperstidningen spelat ut sin roll? Har västkusten behov av ett bildningscentrum? Kan kommunitetsliv vara ett svar på dagens ekorrhjulstillvaro? Kan vi samordna våra resurser vad avser gårdar i landet till att samverka effektivare och erbjuda varierat utbud? Ska equmenia driva en egen folkhögskola? Tycker du något av det här låter lockande, har du en särskild hjärtefråga eller är ovanstående bara strunt. Då är vi intresserade av dina tankar! Medverkande från arbetsgruppen: Lennart Johansson, Fred Nilsson och Ingemar Nordieng 2. Samtal om en ny kyrka: Jesu uppdrag för ett folk på väg RUT (reflektion, utmaning, teologi) har i en liten skrift aktualiserat sex dimensioner av Jesu liv som förebild för församling och kyrka. Några av författarna medverkar under värdskap av PA Sahlberg som talar om en postkristen tid. 3. Hur ser den gemensamma framtiden ut? 15 maj 15 oktober är remissperiod för församlingar och andra som vill påverka den gemensamma framtiden och det nya kyrkosamfundet. Remissmaterialet presenteras av projektledningen för Gemensam framtid. 14

16 4. Organisation och struktur Hur omsätter vi kyrko- och församlingsordning till stadgar? Hur ser rollfördelningen ut mellan församling, kyrkostyrelse och kyrkokonferens ut? Varför ska det finnas en regional närvaro? Vad menas med kluster? Vad behöver kyrkan och församlingarna för slags stöd? Vad ska det nationella kontoret koncentrera sig på? Kan, vill och behöver vi utveckla vår demokrati? Dessa och andra frågor kan du få information om och diskutera på detta seminarium. Medverkande: Anders Fläckman, Håkan Englund, Sanna Boij, Britt Arvidsson, Erik Andreasson och Thord-Ove Thordson 5. Kyrkans uppdrag Vi delar tankar vad gäller församlingssyn, dop medlemskap och ledarskap i en gemensam framtid. Medverkande: Arbetsgruppen för församling/kyrka/samfund 6. Den utmanade lokala församlingen Uppföljning av Jim Wallis storforum. Seminariet hålls helt på engelska. Här fördjupar vi våra utmaningar och tänker framåt. Vad är på gång? Vilka resurser och möjligheter har vi i vår kyrka/ gemensamma framtid. Medverkande: Jim Wallis, Margareta Ingelstam, Görel Byström Janarv, Torbjörn Bådagård, Margareta Andermo. 7. Att vända andra kinden till Att vända andra kinden till har i de flesta tider använts i betydelsen att lägga sig platt, att ta emot förnedring utan protester. Det var Jesus Kristus som gav rådet att vända andra kinden till. Men hur kommer det sig då att han själv satte sig upp mot den religiösa makten på sin tid, som han fick sona med sitt liv för? Vad betyder texten och vad innebär den för oss? Kan den bli en viktig del i församlingens mission? 15

17 Medverkande: Kerstin Bergeå, utbildningssekreterare på Kristna Fredsrörelsen, och Annika Spalde, diakon i Svenska Kyrkan, författare och fredsaktivist. 8. Introduktion till nytt scoutprogram Efter ett par års intensivt arbete har Scouternas första gemensamma program hittat formen. Programmet har tagits fram för att det ska bli roligare att vara scout och enklare att vara scoutledare. Under seminariet går vi igenom hur programmet är upplagd och hur ni kan använda det i er kår. Medverkande: Atle Svanberg, scouthandläggare, equmenia 9. Kyrka och internet hur ska vi göra? Internet är den självklara mötesplatsen för snart sagt hela vårt samhälle. Hänger man inte med i denna kultur är man snabbt borträknad. Vi för ett samtal om kyrka, internetkultur, verktyg och idéer samt frågan om kyrkan alls behöver vara en del av denna överflödande hype. Medverkande: Nils Bryntesson 10. Hjälp, vi är inte överens! Hur gör vi när vi tycker olika om något viktigt? Hur kan vi ta tillvara olikheter när vi ska samarbeta? Redskap för konflikthantering med hjälp av Bildas material för konflikthantering. Medverkande: Maria Rödholm, samordnare för pedagogik/ dialog, Bilda. 11. Påverkansarbete Diakonia har trätt fram som en av svensk kristenhets starkaste röster i debatten. I flera frågor har Diakonia nått igenom mediebruset och påverkat debatten och kanske svenska politikers beslut. Med vilken rätt talar vi för världens fattiga? Detta är ett 16

18 seminarium om hur opinionsbildning är ett sätt att påverka vår värld och om hur det görs. Samtalet anknyter till den aktuella klimatdebatten och Diakonias arbete för klimaträttvisa. Medverkande: Magnus Walan, Diakonia. 12. Håller civilsamhället på att älskas ihjäl? Många möjligheter och förväntningar riktas idag mot ideell verksamhet, frivilligarbetare och folkrörelse från offentlig sektor och näringsliv. Men vilken är samfundens och församlingarnas roll? Hur bevarar vi vår självständighet? Hur gör vi för att slippa betala med våra idéer och våra egna prioriteringar? Medverkande: Peter Örn, Erik Amnå, Staffan Werme 13. Den lärande församlingen Lärande och undervisning pågår alltid i en församling. Medvetet och omedvetet uttrycker den sin tro, bara genom att finnas till och i allt den säger gör. Den särskilda undervisningen är viktig men den blir trovärdig bara om församlingen i hela sitt liv praktiserar samma tro. Därför behövs samtalet om vad det innebär att vara kyrka/församling och hur denna gestaltar sin kristna tro i hela dess rikedom i gemenskap, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Medverkande: Rune Larsson 14. Tillsammans för Kongos framtid! Möt representanter från SB, SMK, Diakonia och samarbetskyrkor i Kongo i samtal om nuläge och framtidsplaner. Hur ser kyrkans roll i samhället ut idag, vad gör Diakonia och hur samverkar vi från svensk sida för att främja en långsiktigt hållbar utveckling? Medverkande: Christer Daelander, Bertil Svensson m.fl. 17

19 P.P. Waldenströms två frågor: Var står det skrivet? Vad står det skrivet? är ständigt aktuella. Oberoende om vi kallar oss baptister, missionare, metodister eller equmenianer brottas vi med bibelns ord. Vad får tolkas, vad bör tolkas och vad bör lämnas otolkat? Runar och Per-Anders tar med oss i var sitt bibelstudium: 15. Med medlidandet som måttstock Bibelstudium kring Matteus 9:35 36 Medverkande: Runar Eldebo, pastor i Östra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan och SMU. 16. Församlingens utmaning: förvandlas eller dö Den bistra verkligheten för svensk kristenhet om ett levande flexibelt församlingsliv i motsats till anpassning efter samhällets normer. Bibelstudium kring Romarbrevet 12:1 2 Medverkande: Per-Anders Karlsson, föreståndare Lidköpings missionsförsamling 17. Kan församlingen vara till för långtidssjukskrivna? Presentation av kursen Skapa dig ett gott liv I kursen finns plats för 8 10 deltagare. Gruppen möts 2 gånger/ vecka under ca 15 veckor. Kursen vänder sig till människor med erfarenhet av lång sjukskrivning. Genom undervisning, kreativa övningar samt enskild och gemensam reflektion bearbetas olika livsområden. I seminariet kommer du att få del av kursens mål och arbetsformer bl.a. genom att pröva på någon livsbearbetande övning. Medverkande: Noomi Tönnäng 18

20 18. Hur ser det ekumeniska samtalet, vägen till större kristen enhet, ut i dialoger, samtal och praktik på andra håll i världen? Neville Callam, generalsekretare Baptist World Alliance, har under många år varit engagerad i Kyrkornas världsråd och arbetet med Faith and Order. Seminariet hålls på engelska utan tolkning. 19. Gemensam framtid utmanad av en efterkristen kultur? Ett seminarium om församlingsplantering och nya vägar att vara kyrka i en ny tid. Vi samtalar om vad församlingsplantering är, om de utmaningar vi står inför och de möjligheter som vi ser i pionjärt arbete i den nya kyrkan. Ledare: Mattias Neve, biträdande missionssekreterare i Baptistsamfundet, Peter Svanberg, samordnare för församlingsplantering i Missionskyrkan 20. Ung och världsförändrare! När diktaturer störtas, när orättvisor upphör, när ohållbara livsstilar ifrågasätts, då är ofta unga människor inblandade. Så är det även när positiva förändringar sker i kyrkor och kristna organisationer. De senaste åren har ungas engagemang för globala rättvisefrågor lett till att grupper av Diakoniaaktivister startats i städer runt om i Sverige. Varför är det så roligt att vara Diakoniaaktivist? Vad kan vi lära av Diakoniaaktivisternas organisa tionsform? Hur kan samarbetet mellan Diakoniaaktivisterna och din lokala församling eller förening se ut? Välkommen att inspireras, diskutera former för engagemang och kyrkans roll för global rättvisa. Medverkande: Diakoniaaktivister, Julia Daniels, ungdomssekreterare Diakonia samt representanter för equmenia. 19

21 21. SMU fyller 100 år 2010 Hur kan vi använda oss av det i vår lokala förening? Kort historisk återblick och en rejäl titt framåt. SMU har betytt väldigt mycket för väldigt många. Vi tror att lokal barn- och ungdomsverksamhet kommer få betyda ännu mer under kommande 100 år. Allt bra som gjorts vad tar vi med oss och hur kan vi använda det i rekryteringsarbetet? Hur kan vi använda våra erfarenheter för att fortsätta utveckla vår verksamhet. Medverkande: Lena Ericsson, scoutkoordinator, equmenia, Caroline Staaf, Jonatan Wårdh, Sofia Fransson och Frida Jönsson, medlemsrekryterare, equmenia equmenias medlemsrekryterare 22. Varför lyckas Tabernaklet i Göteborg och Immanuel 153 i Stockholm? Hur fångar vi upp flyttande studenter och unga vuxna? Hur kan min församling bli bättre på det? Medverkande: Rebecka Björndahl och Fredrik Alm, Immanuel 153, och Urban Holmquist, Tabernaklet Göteborg 23. När kyrkan inte begränsar Utifrån perspektivet Styrsö och Vänga resonerar vi kring öppenhet mot samhället, i gudstjänsten och om hur tron får upprätta människor. Medverkande: Lena Huld och Perarne Lindberg 24. Starka kvinnor lokalt och globalt! Ett nytt kvinnoförbund i en gemensam framtid! Hur ska det se ut? Hur kan kvinnors resurser tas tillvara? Hur kan kvinnor stärka varandra i Sverige och världen? Medverkande: Ulla Marie Gunner, Gittan Ericsson, Aina Rasmussen 20

22 25. Från jämställdhet till alla människors lika rättigheter och möjligheter. Ett seminarium som ger en nyorientering i sättet att se på jämställdhetsarbetet, som utmanar och som tar avstamp i kraven på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. I seminariet fokuserar vi på de sju diskrimineringsgrunderna och på vikten av att omsätta kunskapen i praktiskt arbete. Medverkande: Anne-Marie Morhed. universitetslektor Uppsala universitet 26. En skapelsevänlig församling Vårt uppdrag är att ta hand om skapelsen på bästa sätt. Här får du veta mer om olika sätt att miljöanpassa en församling i vardagen och i söndagens gudstjänster. Vi berättar om erfarenheterna av arbetet med miljödiplomering i vår församling det är inte svårt, ofta lönar det sig och det gör stor skillnad. Medverkande: Cecilia Dalman Eek, Eva Nordieng 27. Apg29 historien fortsätter Apg29 är en internationell missionsoch lärjungaskola. Dess rötter hittar näring i vår kyrkas väckelsetradition både i Sverige och utomlands. Skolan vill utmana unga till ett Apg29 helhjärtat liv för Jesus. Den vill vara en positiv förnyelsekraft som stärker vår kyrkas identitet i en tid av relativism och osäkerhet. Medverkande: Carl-Johan Sävinger med flera 28. Idrott för Guds skull Kan idrott vara en viktig del i en ny kyrka? En ny kyrka behöver läsa av tiden och möta människor där de är. Idrottsrörelsen är vår största folkrörelse och hälften av Sveriges medborgare mellan 7 och 70 år är medlemmar i en idrottsförening. 21

23 Varför betyder idrott så mycket för så många? Har idrott och kyrka något gemensamt? Vad kan idrott och kyrka lära av varandra? Kan idrott vara ett redskap för en ny kyrka att nå ut med det glada budskapet? Detta är några av de frågor vi tänker samtala om i en panel av bl.a. intressanta idrottsprofiler. Medverkande: Tomas Hammar, Svenska Missionskyrkan, Samuel Hammerdal, equmenia, samt intressanta idrottsprofiler Lördag Seminarium 1 5 ges även på lördag 29. Stå upp för det du tror på! Träna ditt civilkurage. Vågar du säga till när du tycker att något är fel? Hur har du det med civilkuraget? Genom övningar, rollspel och samtal kommer vi att söka efter förhållningssätt och metoder för hur vi praktiskt kan gripa in. I Kristna Fredsrörelsen tror vi att Jesus kallar oss till att vara fredsarbetare. Men vad betyder det för mitt liv? Medverkande: Kerstin Bergeå/Jonas Jonsson 30. Att slå följe närvaro som skyddar Jerusalem en stad för två folk och tre religioner. Stämmer det med premiärminister Netanyahus tal om Jerusalem som Israels eviga och odelbara huvudstad? Kyrkorna och de kristna känner sig hårt trängda och har vädjat om internationell närvaro till skydd mot övergrepp. Därför finns nu ekumeniska följeslagare från totalt 16 länder på plats i Jerusalem och på Västbanken. Uppgift: att om möjligt dämpa våldet och bidra till en fredlig lösning av konflikten Israel Palestina. Medverkande: Följeslagare och ansvariga för följeslagarprogrammet. 22

24 31. Livsnära samtal Hur gör man? Hur startar vi livsnära smågrupper i vår församling? Vem kan vara ledare? Vilka ämnen ska vi ha? Ibland kan frågorna bli så många och stora att de hindrar oss från att starta det som kan ge nytt liv i vår församling. I det här seminariet får du enkla tips och hjälpmedel för att starta livsnära smågrupper. Det är enklare än du tror! Medverkande: Katarina Linderborg, pastor, Ockelbo missionsförsamling 32. Tema: Scouting och kristen tro I equmenia hör scouting och kristen tro i hop. Men hur jobbar vi med kristen tro i vår egen scoutkår och hur kan vi hjälpa våra scouter att hitta sin tro? Arbete pågår med att skriva ett material kring kristen tro och scouting som ska komplettera det nya scoutingprogrammet. Detta material vill vi att du ska påverka. Vi samtalar kring utmaningar och möjligheter. Medverkande: Atle Svanberg, scouthandläggare, equmenia 33. Vuxna glömda barn Ca 20 % av alla barn mellan 1 17 år lever i familjer med riskfylld konsumtion av alkohol. Vi kan ana att ca 20 % av Sveriges vuxna befolkning har liknande livserfarenheter. De har rätt att erbjudas möjlighet att dela och bearbeta sina upplevelser och erfarenheter. I det här seminariet får du ett smakprov på hur du/ni kan arbetar med Vuxna glömda barn Medverkande Noomi Tönnäng, Hela människan Medarbetarförbundens årsmöten (fredag kl ) Diakonernas riksförbund: Tunnbindaren Pastorernas riksförbund: Kongresshallen Svenska Baptistsamfundets personalförbund: Bryggaren 23

25 Praktisk information Anmälan Anmälan sker enklast via hemsidan: Det är viktigt att du fyller i samtliga uppgifter, även personnummer som behövs för säkerhet, identifikation och fakturering. Avgiften för Utmanad är kr för dig född 1983 eller tidigare, 550 kr för dig född 1984 eller senare. Deltagare i barnkonferensen betalar 200 kr/barn. Deltagaravgiften inkluderar konferensmaterial, konferensutbud samt lunch torsdag lördag och fikapauser. Betala konferensavgiften innan du kommer till Örebro, helst via hemsidan. Det går också att betala via faktura. Vid registreringen kommer det att finnas kollektomater, där du kan betala med kort. Kontant betalning är inte möjlig. Du är anmäld först när deltagaravgiften är betald. Vid avbokning mindre än en vecka i förväg återbetalas inte deltagaravgiften. Det går däremot bra att skicka en ersättare. För frågor om anmälan ring Inger Ågren, Missionskyrkan, på tel Bagage Undvik att ta in packning i Conventum lämna den där du bor. Bokhandeln Gummessons Bok & Musik har försäljning i sin utställningsmonter. Välkommen att botanisera bland böcker, cd och lite annat smått och gott. Hemsidan Välkommen till hemsidan för Utmanad: 24

26 Konferensbyrån För att hjälpa dig på bästa sätt finns en konferensbyrå. Den har öppet onsdag och torsdag lördag oo Konferensbyrån går att nå dagtid på telefon från och med den 3 maj. Måltider och fika Lunch och fika torsdag, fredag och lördag ingår i deltagaravgiften. Luncherna serveras i Ahlséns Salong, Bankettsalen samt på läktaren i Conventum Arena. Allt kaffe och te är Rättvisemärkt. Registrering och ombudsgranskning När du kommer till Conventum registrerar du dig i konferensbyrån vid huvudentrén. Vid registreringen får du bland annat din namnskylt som även är din måltidsbiljett och därmed en värdehandling. Vid registreringsområdet finns även Studieförbundet Bilda där du anmäler dig till seminarier och Livsnära samtalsgrupper. Efter registreringarna går du vidare till din organisation för ombuds- och fullmaktsgranskning. Detta sker utanför respektive förhandlingslokal översiktskarta samt information om vart du ska, får du vid ankomstregistreringen. Deltagare som inte är ombud bör också gå till respektive organisation för att få de eventuella handlingar som behövs under konferens och årsmöten. Tänk på miljön ta cykeln Nu kan du cykla när du kommer till Örebro! Att cykla är ett snabbt och smidigt sätt att ta sig fram i Örebro. Och miljövänligt! I samarbete med Örebro kommun kan vi erbjuda uthyrning av cyklar mkt förmånligt, ja de första 50 cyklarna är helt gratis! Kommer du med bil? Ställ bilen och låna/hyr en cykel. 25

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se Program gemensam konferens 5 8 juni 2008 Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se 1 Välkommen till Göteborgsmötet 2008! I rörelse var temat när tre samfund och tre ungdomsförbund för första gången

Läs mer

PROGRAMBOK. Gemensam Framtids kyrkokonferens Karlstad 9 12 maj 2013

PROGRAMBOK. Gemensam Framtids kyrkokonferens Karlstad 9 12 maj 2013 PROGRAMBOK Gemensam Framtids kyrkokonferens Karlstad 9 12 maj 2013 Tack! Att genomföra kyrkokonferensen kräver insatser från många engagerade. Planerande och genomförande av konserter, kvällsevenemang,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

program Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se

program Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se program Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se Innehåll: Praktisk information... 4 Program...6 Stockholmskarta...8 Barnkonferensen...10 Bibelstudier...

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Ordförandekonferens; Mellansvenska distriktet s 5 Zenit på Skräddartorp;

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

16-22 JUNI 2014 S E D A N 15-21 JUNI TEMA: ÄLSKA ALLA FOLK WWW.TORPKONFERENSEN.NU

16-22 JUNI 2014 S E D A N 15-21 JUNI TEMA: ÄLSKA ALLA FOLK WWW.TORPKONFERENSEN.NU 16-22 JUNI 15-21 JUNI 2014 MIDSOMMARVECKAN MIDSOMMARVECKAN S E D A N 2015 1 8 8 7 S E D A N 1 8 8 7 TEMA: ÄLSKA ALLA FOLK WWW.TORPKONFERENSEN.NU Ny bok av Egil Svartdahl Jag hoppas att någon en dag kommer

Läs mer

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften!

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 2 april - juni 2013 Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Föreståndartankar

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen ANDAKT MED SÖREN s 2 GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. EN DEL AV VILL DU HA pastorns Veckobrev via e-post, hör av dig

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

KyrkTorget 3. Några sommartips Kyrkokonferensen 2012 Nyfiken på Agneta Wallenstam Om arbetet med höstmarknaden

KyrkTorget 3. Några sommartips Kyrkokonferensen 2012 Nyfiken på Agneta Wallenstam Om arbetet med höstmarknaden KyrkTorget 3 2012 Några sommartips Kyrkokonferensen 2012 Nyfiken på Agneta Wallenstam Om arbetet med höstmarknaden Gemensam framtid med barnen i centrum För något år sedan skulle förskolegruppen, där min

Läs mer

Växtkraft. I detta nummer

Växtkraft. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Snart höstmarknadskö sidan 6

Snart höstmarknadskö sidan 6 Equmeniakyrkan i Vallentuna www.abybergskyrkan.nu Bergvägen 2, 186 41 VALLENTUNA Nr 3 september - november 2014 Snart höstmarknadskö sidan 6 Globala veckan sidan 4 Kyrkdörren sidan 5 Taizé sidan 6 Samtalsrummet

Läs mer

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se utmanad: av Jesus och samtiden Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens www.missionskyrkan.se Svenska Missionskyrkans föredragningslista

Läs mer

Konfan drar igång. Fia drar söderut. Ida på Equmenia. Ny ordförande för ny organisation. Livsfrågor, samvaro och bad. Aten nästa för vår ungdomsledare

Konfan drar igång. Fia drar söderut. Ida på Equmenia. Ny ordförande för ny organisation. Livsfrågor, samvaro och bad. Aten nästa för vår ungdomsledare i Abrahamsbergskyrkan 2/12 Ida på Equmenia Ny ordförande för ny organisation Konfan drar igång Livsfrågor, samvaro och bad Fia drar söderut Aten nästa för vår ungdomsledare Ledare Är kyrkan relevant? lnyligen

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU JANUARI 2005. I Missionskyrkan - januari 2005 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU JANUARI 2005. I Missionskyrkan - januari 2005 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU JANUARI 2005 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Annandagsinsamlingen; Mellansvenska distriktet s 5 Kassör i 44 år Mälardistriktet

Läs mer

Välkommen hösten! sidan

Välkommen hösten! sidan Åbybergskyrkan, Bergvägen 2, 186 41 VALLENTUNA www.abybergskyrkan.nu Nr 3 september - oktober 2012 Välkommen hösten! sidan 8 Höstglöd sidan 5 Himla kul sidan 11 Höstmarknad sidan 6 Bibeläventyr sidan 10

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 FÖRSAMLINGSBLAD BORÅS PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 Konfirmation 2014. Foto: Knäpparen, Tina Bergstrand Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7 Kyrkokonferensen Dunderklumpen Sid. 12 Körresa Sid. 13-14 Församlingsboken

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Oas Sommarmöte RÄTA PÅ ER LYFT ERA HUVUDEN. jönköping 21-25 juli 2015 TY ER BEFRIELSE NÄRMAR SIG OCH LUKAS 21:28. Tag med din Bibel och kom!

Oas Sommarmöte RÄTA PÅ ER LYFT ERA HUVUDEN. jönköping 21-25 juli 2015 TY ER BEFRIELSE NÄRMAR SIG OCH LUKAS 21:28. Tag med din Bibel och kom! RÄTA PÅ ER OCH LYFT ERA HUVUDEN TY ER BEFRIELSE NÄRMAR SIG LUKAS 21:28 Tag med din Bibel och kom! Anta Utmaningen att bli en regelbunden bibelläsare! // Berit Simonsson och Hans Weichbrodt Oas Sommarmöte

Läs mer