av Jesus och samtiden utmanad: Örebro 2010 Programbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av Jesus och samtiden utmanad: Örebro 2010 Programbok www.gemensamframtid.se/utmanad"

Transkript

1 utmanad: av Jesus och samtiden Örebro 2010 Programbok

2 Antar du utmaningen? I maj 2010 får vi glädjas åt en ny gemensam mötesplats! Örebro är i år platsen där vi fattar viktiga beslut och för fruktbara samtal, där vi kan skapa nya kontakter och fördjupad gemenskap med Gud och människor. Låt oss mötas i Örebro och utmanas av evangeliet, av varandra, i församlingarna, av världen, i världen, i kallelsen. I utmaningen anar vi Gud. Vågar vi låta oss manas och utmanas? Hur utmanas vi av Jesus och samtiden idag? Välkommen med din erfarenhet! Du är viktig! Christian Alsted, Metodistkyrkan i Sverige Karin Wiborn, Svenska Baptistsamfundet Göran Zettergren, Svenska Missionskyrkan Patric Forsling, equmenia t 1

3 Om det inte varit för er För att möjliggöra Utmanad medverkar ett stort antal människor med sång, musik, förkunnelse, föredrag med mera. Vi får lyssna, lära och njuta! Många andra människor arbetar med praktiska uppgifter för att den stora konferensen ska fungera så smidigt som möjligt. Den lokala projektledningen och de lokala arbetsgrupperna har gjort ett fantastiskt arbete i förberedelsen inför konferensen. Om det inte varit för er hade Utmanad inte kunnat genomföras. Utrymmet i programboken medger inte att nämna alla vid namn. Därför vill vi inkludera er alla i ett varmt och innerligt TACK! Styrgruppen Pilgrimsvandring Utmanad: Vandra till Örebro Vi vandrar, samtalar, ber och äter tillsammans som ett sätt att förbereda oss inför kyrkokonferensen. Vi sover under enkla former i missionskyrkor efter vägen. Alla är välkomna att vandra en del av eller hela vägen. Väntade och oväntade medvandrare kommer att mötas. Vi går från Hallsberg till Örebro, via Fjugesta och Vintrosa. Start vid Hallsbergs centralstation 10 maj kl Kostnad: kr/dag Information och anmälan: eller Vi vill ha din anmälan senast 28 april. Se hemsidan för mer info. 2

4 Stillhetens rum Torsdag till lördag kl finns ett rum tillgängligt för dig som vill be för Utmanad eller våra kyrkors gemensamma böneämnen eller för att få möjlighet till stillhet och egen tid med Gud. I rummet finns inspiration till bön på många olika sätt. Jim Wallis Jim Wallis är en ledargestalt i mötet mellan tro och politik i USA, har skrivit åtta böcker och är grundare till Sojourners, ett globalt nätverk för tro och rättvisa. Han är även teolog, internationellt efterfrågad talare och predikant, samt aktivist. I sin bok Agenda för en hoppfull värld påminner Wallis om att religiös tro har varit drivkraft bakom stora reformer, såsom avskaffandet av slaveriet och medborgarrättsrörelsen. Nu är tiden mogen för ytterligare en rörelse som kan förändra samhället. Wallis hjälper oss att återfinna vår moraliska grund och kommer både med den inspiration som behövs och en konkret agenda för att hitta lösningar på våra största utmaningar. På Libris har av Jim Wallis utkommit Jim Wallis Tro som förändrar världen, Ett nytt sätt att leva samt Agenda för en hoppfull värld. Jim Wallis medverkar i konferensen under fredagen. Ett samarrangemang med Libris. Internationella gäster Utmanad gästas, förutom av Jim Wallis, också av gäster från våra internationella systerkyrkor och organisationer. Dessa vet vi om när programboken trycks, men fler kommer, bland annat från Kongo, Vitryssland och El Salvador. Wilfried Bolay, metodistpastor och ledare för Tyska Tält- 3

5 missionen som arbetar med församlingsplantering och församlings utveckling i hela Europa. Neville Callam, generalsekreterare, Baptist World Alliance Edí Diafuanakana, missionsföreståndare, Kongo Kinshasa Scott Jones, biskop, Kansas, USA, ordförande i the Study Committee on the Worldwide Nature of the Church (United Methodist Church) Eiki Miura, missionsföreståndare, Japan Meego Remmel, missionsföreståndare, Estland med Jesus och varandra Barnkonferensen för alla barn mellan 5 och 12 år Vi vill göra barnens egen konferens till en glädjefest! Alla barn mellan 5 och 12 år är välkomna att vara med under tre dagar. Barnkonferensen pågår samtidigt som den övriga konferensen och har barnen i centrum. Vi kommer att ha möten med undervisning, sång och tävlingar, kreativa årsmöten där barnen får vara med och forma framtidens kyrka, samt utflykter. Vi möts torsdag lördag kl På torsdagen är det inskrivning och registrering kl Barnkonferensen erbjuder ett lekrum för barn mellan 0 och 4 år. Där finns ledare som tar emot, men du som förälder ansvarar för ditt barn. Det finns möjlighet att värma mat samt tillgång till skötbord och leksaker. Hanna Ekstedt kommer att ha barnrytmik för de mindre barnen vid några tillfällen. Ledare: Magnus Sternegård och Hanna Ekstedt från equmenia, Andreas Tärnvind (Brakfesten, etc) samt flera lokala ledare. Se gärna hemsidan för mer information och utförligt program. 4

6 Gendercafé Men män då? Välkommen på gendercafé med en spännande gäst! Tomas Wetterberg är ordförande för organisationen Män för jämställdhet och talar om män, manlighet och jämställdhet. Fredag 14 maj kl i Handskmakaren Biljetter kostar 100 kr och säljs i konferensbyrån och finns i ett begränsat antal. Eventuellt behov av specialkost meddelas till konferensbyrån. Programmet arrangeras av Missionskyrkans arbetsgrupp för genderfrågor. Gudstjänster Gudstjänsterna i konferensen vill ge synligt uttryck för vår gemenskap och för den mångfald och rikedom som vi tillsammans representerar. Vår önskan är att gudstjänsterna skall inspirera och utmana, att mötet med Gud får bli påtagligt. Konferenskör, husband och lovsångsgrupp ansvarar för musiken. Livsnära samtal Fredag Lördag Söndag Välkommen till de livsnära samtalsgrupperna under konferensen. De ger oss en möjlighet att samtala om de tankar som väcks inför en gemensam framtid och konferensens tema Utmanad. Varje grupp samlas vid tre tillfällen fredag, lördag och söndag och har en gruppledare som leder samtalet. Att mötas i ett nära samtal handlar om att komma nära varandra, oss själva och vår Gud. Frågor som vi fokuserar på är: Varifrån kommer jag? Hur kan våra olika sammanhang och 5

7 skilda erfarenheter bidra till en gemensam framtid? Vad bär jag med mig av tankar, tro och tveksamhet? Mötet med det olika. Hur kan mötet med den andre och med det som är olika utmana mig i min tro och berika vårt sätt att vara kyrka? Kan nyfikenhet på varandra öppna nya möjligheter? Vart är vi på väg? En spännande fråga att ställa sig inför en gemensam framtid. Vad vill jag ta med mig hem till mitt lokala sammanhang? Alla som vill, ombud såväl som deltagare, är välkomna att vara med. Gruppindelning sker vid ombuds- och deltagarregistreringen. Då får du också reda på var din grupp ska mötas under de tre dagarna. På grund av tidsbrist kommer tyvärr inte equmenias ombud att kunna delta. Vill du veta mer om livsnära samtal? Information finns på Material till Livsnära samtal finns också i Bildas monter. Storforum Vid två tillfällen får vi utmanas tillsammans i storforum. Båda tillfällena är i Conventum Arena. Kvällsprogram Varje kväll har konferensdeltagare möjlighet att avsluta dagen med något av fem olika kvällsprogram som är förlagda till de olika citykyrkorna. Dessa kvällar innehåller musikalisk upplevelse, men också möjlighet till nattvardsgemenskap och stillhet. Konferenskör Konferenskören medverkar i de flesta gudstjänster. Vill du vara med? Mer information och anmälan hittar du på hemsidan. 6

8 Årsmötesförhandlingar lokaler Metodistkyrkan: Handskmakaren (utom onsdag, se sid 8) Svenska Baptistsamfundet: Hjalmar Bergmanteatern Svenska Missionskyrkan: Kongresshallen equmenia: Club 700 Torsdag möts ungdomsförbunden: Metodistkyrkans ungdomsförbund: Nålmakaren Svenska Baptistsamfundets ungdomsförbund: Tunnbindaren Svenska Missionskyrkans ungdom: Club 700 Seminariedag den 12 maj kl på Karlskoga Folkhögskola Kongo möjligheternas land!? Tro, engagemang och utmaningar Hur ser kyrkans roll i det kongolesiska samhället ut idag? Hur kan vi som lokala församlingar och enskilda medlemmar i Sverige engagera oss för Kongo Kinshasa? Möt representanter från Baptistsamfundet, Missionskyrkan, Diakonia och systerkyrkor i Kongo-Kinshasa. 7

9 manad Måndag 10 maj Pilgrimsvandring från Hallsbergs centralstation till Lekebergskyrkan, Fjugesta Vägskäl. En öppen pilgrimskväll i Lekebergskyrkan, Fjugesta. Tisdag 11 maj 9.00 Pilgrimsvandring från Lekebergskyrkan, Fjugesta till Missionskyrkan, Vintrosa Vägskäl. En öppen pilgrimskväll i Missionskyrkan, Vintrosa. Onsdag 12 maj 9.00 Pilgrimsvandring från Missionskyrkan, Vintrosa till Betlehemskyrkan, Örebro Kongo Möjligheternas land. Seminariedag, Karlskoga folkhögskola Konferensbyrån öppen Årsmötesförhandlingar Metodistkyrkan (Trefaldighetskyrkan) Metodistkyrkan: Pastorernas enskilda session samt Lekmannasession (Trefaldighetskyrkan) Vägskäl. En öppen pilgrimskväll i Betlehemskyrkan, Örebro. 8

10 Torsdag 13 maj Konferensbyrån öppen Utskottsarbete för Metodistkyrkan Introduktion för nya ombud, Missionskyrkan & Baptistsamfundet (Tunnbindaren) Riksstämmoskola för equmenias ombud (Club 700) Utmanad: Av evangeliet (Conventum Arena) Inledande gudstjänst. Göran Zettergren, Elin Alm Årsmötesförhandlingar Lunch Utmanad: Gemensam framtid Storforum. Ulf Hållmarker, Elisabeth Englund, Lars Dalesjö Fika serveras i anslutning till förhandlingslokalerna Årsmötesförhandlingar Utmanad: Invigning (Conventum Arena) Utmanad: Av din medmänniska Öppningsgudstjänst. Patric Forsling, Malin Ljungdahl Kvällsprogram: Betelkyrkan Jim Wallis i närbild. Samtal med journalist från Sändaren Vasakyrkan Joakim Arenius och Praise Unit Joakim Arenius & Praise Unit Betlehemskyrkan Vägskäl: Prins Annorlunda Sören Olsson, författare, berättar om att vara pappa till ett förståndshandikappat barn. 9

11 Trefaldighetskyrkan Nattvardsandakt, lovsångsdans Samuel Ljungblahd live in concert Turnékonsert med Samuel Ljungblahd, band och kör. Entréavgift. Konferensdeltagare: fri entré. (Conventum Arena) Fredag 14 maj Konferensbyrån öppen Årsmötesförhandlingar, inleds med morgonbön Fika serveras i anslutning till förhandlingslokalerna Påverkanstorg equmenia Livsnära samtal: Varifrån kommer jag? Lunch Utmanad: Den lokala församlingen Storforum med Jim Wallis Fika serveras Seminarier Samuel Ljungblahd Beskrivning av seminarierna hittar du på sid 14 och framåt Medarbetarförbundens årsmöten Se information om lokaler på sid Utmanad: Av världen (Conventum Arena) Internationell gudstjänst. Jim Wallis, Hanna Ekstedt. Sändning och hälsning av missionsarbetare och praktikanter 10

12 21.30 Kvällsprogram: Club 700 Agenda för en hoppfull värld Jim Wallis, Daniel Grahn, representanter från politiska ungdomsförbund Betelkyrkan Psalmskatt i orkesterskrud. Sing-a-long med Smyrna symfoniorkester, Göteborg. Dirigent: Ingemar Tessin. Solister: Gunnel och Fred Sjöberg Vasakyrkan Joakim Arenius och Praise Unit Betlehemskyrkan Konsert med musiklinjens kör vid Södra Vätterbygdens folkhögskola. Dirigent: Ove Gotting Trefaldighetskyrkan Nattvardsandakt, lovsångsdans Utmanade vad gör vi nu? Samtal om gemensamt medarbetarförbund. En samling för alla medarbetare i de tre samfunden. Servering. (Bankettsalen under kongresshallen) Utmanad: Att leva i världen men inte av den (Club 700) Nattgudstjänst. Patric Forsling, Johanna Lantz 11

13 Lördag 15 maj Konferensbyrån öppen Årsmötesförhandlingar, inleds med morgonbön samfunden Fika serveras i anslutning till förhandlingslokalerna Årsmötesförhandlingar equmenia Livsnära samtal: Mötet med det olika Lunch Torgmöte Freds- och ickevåldskonsert (Våghustorget) Kerstin Bergeå, Margareta Ingelstam, Ingemar Olsson. I samarbete med Örebro kommun Seminarier Beskrivning av seminarierna hittar du på sid 14 och framåt Årsmötesförhandlingar Metodistkyrkan Årsmötesförhandlingar Baptistsamfundet, Missionskyrkan och equmenia Fika serveras i anslutning till förhandlingslokalerna Utmanad: Av din kallelse (Conventum Arena) Ordinationsgudstjänst. Christian Alsted, Elaine Lindblom-Erlandsson, Ingemar Olsson, Karin Wiborn, Göran Zettergren Kvällsprogram: Club 700 Tomas Andersson Wij Tomas Andersson Wij 12

14 Betelkyrkan Konsert med elever från Betel folkhögskola, Bromma. Körsång, instrumentalister, dans och ensambler. Musikledning: Carina Einarsson Vasakyrkan Psalmskatt i orkesterskrud. Sing-a-long med Smyrna symfoniorkester, Göteborg. Dirigent: Ingemar Tessin. Solister: Gunnel och Fred Sjöberg Betlehemskyrkan Vägskäl; Evangelii dårar Eva Nilsson, kulturarbetare, framför en soloföreställning, med tal och musik, om svenska missionärer i Kongo kring sekelskiftet 1800/1900 Jenny Fredén Trefaldighetskyrkan Nattvardsandakt, lovsångsdans Utmanad: Kallelse till tjänst (Club 700) Nattgudstjänst. Jenny Fredén, Joakim Lundqvist Söndag 16 maj Minnesgudstjänst i Trefaldighetskyrkan Livsnära samtal: Vart är vi på väg? Utmanad: Av framtiden (Conventum Arena) Sändningsgudstjänst med nattvard. Karin Wiborn, Ulf Schöier, Noomi Tönnäng, Rajan G. Mall Kyrkkaffe serveras på läktaren i Conventum Arena samt i bankettsalen under kongresshallen. Gudstjänsten sänds i Sveriges Radio P1. 13

15 ana Seminarium Fredag 1. Att äga och vara delaktig delad lycka eller dubbel börda? Ska kyrkan ha ett delägande i en mediekoncern? Har papperstidningen spelat ut sin roll? Har västkusten behov av ett bildningscentrum? Kan kommunitetsliv vara ett svar på dagens ekorrhjulstillvaro? Kan vi samordna våra resurser vad avser gårdar i landet till att samverka effektivare och erbjuda varierat utbud? Ska equmenia driva en egen folkhögskola? Tycker du något av det här låter lockande, har du en särskild hjärtefråga eller är ovanstående bara strunt. Då är vi intresserade av dina tankar! Medverkande från arbetsgruppen: Lennart Johansson, Fred Nilsson och Ingemar Nordieng 2. Samtal om en ny kyrka: Jesu uppdrag för ett folk på väg RUT (reflektion, utmaning, teologi) har i en liten skrift aktualiserat sex dimensioner av Jesu liv som förebild för församling och kyrka. Några av författarna medverkar under värdskap av PA Sahlberg som talar om en postkristen tid. 3. Hur ser den gemensamma framtiden ut? 15 maj 15 oktober är remissperiod för församlingar och andra som vill påverka den gemensamma framtiden och det nya kyrkosamfundet. Remissmaterialet presenteras av projektledningen för Gemensam framtid. 14

16 4. Organisation och struktur Hur omsätter vi kyrko- och församlingsordning till stadgar? Hur ser rollfördelningen ut mellan församling, kyrkostyrelse och kyrkokonferens ut? Varför ska det finnas en regional närvaro? Vad menas med kluster? Vad behöver kyrkan och församlingarna för slags stöd? Vad ska det nationella kontoret koncentrera sig på? Kan, vill och behöver vi utveckla vår demokrati? Dessa och andra frågor kan du få information om och diskutera på detta seminarium. Medverkande: Anders Fläckman, Håkan Englund, Sanna Boij, Britt Arvidsson, Erik Andreasson och Thord-Ove Thordson 5. Kyrkans uppdrag Vi delar tankar vad gäller församlingssyn, dop medlemskap och ledarskap i en gemensam framtid. Medverkande: Arbetsgruppen för församling/kyrka/samfund 6. Den utmanade lokala församlingen Uppföljning av Jim Wallis storforum. Seminariet hålls helt på engelska. Här fördjupar vi våra utmaningar och tänker framåt. Vad är på gång? Vilka resurser och möjligheter har vi i vår kyrka/ gemensamma framtid. Medverkande: Jim Wallis, Margareta Ingelstam, Görel Byström Janarv, Torbjörn Bådagård, Margareta Andermo. 7. Att vända andra kinden till Att vända andra kinden till har i de flesta tider använts i betydelsen att lägga sig platt, att ta emot förnedring utan protester. Det var Jesus Kristus som gav rådet att vända andra kinden till. Men hur kommer det sig då att han själv satte sig upp mot den religiösa makten på sin tid, som han fick sona med sitt liv för? Vad betyder texten och vad innebär den för oss? Kan den bli en viktig del i församlingens mission? 15

17 Medverkande: Kerstin Bergeå, utbildningssekreterare på Kristna Fredsrörelsen, och Annika Spalde, diakon i Svenska Kyrkan, författare och fredsaktivist. 8. Introduktion till nytt scoutprogram Efter ett par års intensivt arbete har Scouternas första gemensamma program hittat formen. Programmet har tagits fram för att det ska bli roligare att vara scout och enklare att vara scoutledare. Under seminariet går vi igenom hur programmet är upplagd och hur ni kan använda det i er kår. Medverkande: Atle Svanberg, scouthandläggare, equmenia 9. Kyrka och internet hur ska vi göra? Internet är den självklara mötesplatsen för snart sagt hela vårt samhälle. Hänger man inte med i denna kultur är man snabbt borträknad. Vi för ett samtal om kyrka, internetkultur, verktyg och idéer samt frågan om kyrkan alls behöver vara en del av denna överflödande hype. Medverkande: Nils Bryntesson 10. Hjälp, vi är inte överens! Hur gör vi när vi tycker olika om något viktigt? Hur kan vi ta tillvara olikheter när vi ska samarbeta? Redskap för konflikthantering med hjälp av Bildas material för konflikthantering. Medverkande: Maria Rödholm, samordnare för pedagogik/ dialog, Bilda. 11. Påverkansarbete Diakonia har trätt fram som en av svensk kristenhets starkaste röster i debatten. I flera frågor har Diakonia nått igenom mediebruset och påverkat debatten och kanske svenska politikers beslut. Med vilken rätt talar vi för världens fattiga? Detta är ett 16

18 seminarium om hur opinionsbildning är ett sätt att påverka vår värld och om hur det görs. Samtalet anknyter till den aktuella klimatdebatten och Diakonias arbete för klimaträttvisa. Medverkande: Magnus Walan, Diakonia. 12. Håller civilsamhället på att älskas ihjäl? Många möjligheter och förväntningar riktas idag mot ideell verksamhet, frivilligarbetare och folkrörelse från offentlig sektor och näringsliv. Men vilken är samfundens och församlingarnas roll? Hur bevarar vi vår självständighet? Hur gör vi för att slippa betala med våra idéer och våra egna prioriteringar? Medverkande: Peter Örn, Erik Amnå, Staffan Werme 13. Den lärande församlingen Lärande och undervisning pågår alltid i en församling. Medvetet och omedvetet uttrycker den sin tro, bara genom att finnas till och i allt den säger gör. Den särskilda undervisningen är viktig men den blir trovärdig bara om församlingen i hela sitt liv praktiserar samma tro. Därför behövs samtalet om vad det innebär att vara kyrka/församling och hur denna gestaltar sin kristna tro i hela dess rikedom i gemenskap, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Medverkande: Rune Larsson 14. Tillsammans för Kongos framtid! Möt representanter från SB, SMK, Diakonia och samarbetskyrkor i Kongo i samtal om nuläge och framtidsplaner. Hur ser kyrkans roll i samhället ut idag, vad gör Diakonia och hur samverkar vi från svensk sida för att främja en långsiktigt hållbar utveckling? Medverkande: Christer Daelander, Bertil Svensson m.fl. 17

19 P.P. Waldenströms två frågor: Var står det skrivet? Vad står det skrivet? är ständigt aktuella. Oberoende om vi kallar oss baptister, missionare, metodister eller equmenianer brottas vi med bibelns ord. Vad får tolkas, vad bör tolkas och vad bör lämnas otolkat? Runar och Per-Anders tar med oss i var sitt bibelstudium: 15. Med medlidandet som måttstock Bibelstudium kring Matteus 9:35 36 Medverkande: Runar Eldebo, pastor i Östra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan och SMU. 16. Församlingens utmaning: förvandlas eller dö Den bistra verkligheten för svensk kristenhet om ett levande flexibelt församlingsliv i motsats till anpassning efter samhällets normer. Bibelstudium kring Romarbrevet 12:1 2 Medverkande: Per-Anders Karlsson, föreståndare Lidköpings missionsförsamling 17. Kan församlingen vara till för långtidssjukskrivna? Presentation av kursen Skapa dig ett gott liv I kursen finns plats för 8 10 deltagare. Gruppen möts 2 gånger/ vecka under ca 15 veckor. Kursen vänder sig till människor med erfarenhet av lång sjukskrivning. Genom undervisning, kreativa övningar samt enskild och gemensam reflektion bearbetas olika livsområden. I seminariet kommer du att få del av kursens mål och arbetsformer bl.a. genom att pröva på någon livsbearbetande övning. Medverkande: Noomi Tönnäng 18

20 18. Hur ser det ekumeniska samtalet, vägen till större kristen enhet, ut i dialoger, samtal och praktik på andra håll i världen? Neville Callam, generalsekretare Baptist World Alliance, har under många år varit engagerad i Kyrkornas världsråd och arbetet med Faith and Order. Seminariet hålls på engelska utan tolkning. 19. Gemensam framtid utmanad av en efterkristen kultur? Ett seminarium om församlingsplantering och nya vägar att vara kyrka i en ny tid. Vi samtalar om vad församlingsplantering är, om de utmaningar vi står inför och de möjligheter som vi ser i pionjärt arbete i den nya kyrkan. Ledare: Mattias Neve, biträdande missionssekreterare i Baptistsamfundet, Peter Svanberg, samordnare för församlingsplantering i Missionskyrkan 20. Ung och världsförändrare! När diktaturer störtas, när orättvisor upphör, när ohållbara livsstilar ifrågasätts, då är ofta unga människor inblandade. Så är det även när positiva förändringar sker i kyrkor och kristna organisationer. De senaste åren har ungas engagemang för globala rättvisefrågor lett till att grupper av Diakoniaaktivister startats i städer runt om i Sverige. Varför är det så roligt att vara Diakoniaaktivist? Vad kan vi lära av Diakoniaaktivisternas organisa tionsform? Hur kan samarbetet mellan Diakoniaaktivisterna och din lokala församling eller förening se ut? Välkommen att inspireras, diskutera former för engagemang och kyrkans roll för global rättvisa. Medverkande: Diakoniaaktivister, Julia Daniels, ungdomssekreterare Diakonia samt representanter för equmenia. 19

21 21. SMU fyller 100 år 2010 Hur kan vi använda oss av det i vår lokala förening? Kort historisk återblick och en rejäl titt framåt. SMU har betytt väldigt mycket för väldigt många. Vi tror att lokal barn- och ungdomsverksamhet kommer få betyda ännu mer under kommande 100 år. Allt bra som gjorts vad tar vi med oss och hur kan vi använda det i rekryteringsarbetet? Hur kan vi använda våra erfarenheter för att fortsätta utveckla vår verksamhet. Medverkande: Lena Ericsson, scoutkoordinator, equmenia, Caroline Staaf, Jonatan Wårdh, Sofia Fransson och Frida Jönsson, medlemsrekryterare, equmenia equmenias medlemsrekryterare 22. Varför lyckas Tabernaklet i Göteborg och Immanuel 153 i Stockholm? Hur fångar vi upp flyttande studenter och unga vuxna? Hur kan min församling bli bättre på det? Medverkande: Rebecka Björndahl och Fredrik Alm, Immanuel 153, och Urban Holmquist, Tabernaklet Göteborg 23. När kyrkan inte begränsar Utifrån perspektivet Styrsö och Vänga resonerar vi kring öppenhet mot samhället, i gudstjänsten och om hur tron får upprätta människor. Medverkande: Lena Huld och Perarne Lindberg 24. Starka kvinnor lokalt och globalt! Ett nytt kvinnoförbund i en gemensam framtid! Hur ska det se ut? Hur kan kvinnors resurser tas tillvara? Hur kan kvinnor stärka varandra i Sverige och världen? Medverkande: Ulla Marie Gunner, Gittan Ericsson, Aina Rasmussen 20

22 25. Från jämställdhet till alla människors lika rättigheter och möjligheter. Ett seminarium som ger en nyorientering i sättet att se på jämställdhetsarbetet, som utmanar och som tar avstamp i kraven på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. I seminariet fokuserar vi på de sju diskrimineringsgrunderna och på vikten av att omsätta kunskapen i praktiskt arbete. Medverkande: Anne-Marie Morhed. universitetslektor Uppsala universitet 26. En skapelsevänlig församling Vårt uppdrag är att ta hand om skapelsen på bästa sätt. Här får du veta mer om olika sätt att miljöanpassa en församling i vardagen och i söndagens gudstjänster. Vi berättar om erfarenheterna av arbetet med miljödiplomering i vår församling det är inte svårt, ofta lönar det sig och det gör stor skillnad. Medverkande: Cecilia Dalman Eek, Eva Nordieng 27. Apg29 historien fortsätter Apg29 är en internationell missionsoch lärjungaskola. Dess rötter hittar näring i vår kyrkas väckelsetradition både i Sverige och utomlands. Skolan vill utmana unga till ett Apg29 helhjärtat liv för Jesus. Den vill vara en positiv förnyelsekraft som stärker vår kyrkas identitet i en tid av relativism och osäkerhet. Medverkande: Carl-Johan Sävinger med flera 28. Idrott för Guds skull Kan idrott vara en viktig del i en ny kyrka? En ny kyrka behöver läsa av tiden och möta människor där de är. Idrottsrörelsen är vår största folkrörelse och hälften av Sveriges medborgare mellan 7 och 70 år är medlemmar i en idrottsförening. 21

23 Varför betyder idrott så mycket för så många? Har idrott och kyrka något gemensamt? Vad kan idrott och kyrka lära av varandra? Kan idrott vara ett redskap för en ny kyrka att nå ut med det glada budskapet? Detta är några av de frågor vi tänker samtala om i en panel av bl.a. intressanta idrottsprofiler. Medverkande: Tomas Hammar, Svenska Missionskyrkan, Samuel Hammerdal, equmenia, samt intressanta idrottsprofiler Lördag Seminarium 1 5 ges även på lördag 29. Stå upp för det du tror på! Träna ditt civilkurage. Vågar du säga till när du tycker att något är fel? Hur har du det med civilkuraget? Genom övningar, rollspel och samtal kommer vi att söka efter förhållningssätt och metoder för hur vi praktiskt kan gripa in. I Kristna Fredsrörelsen tror vi att Jesus kallar oss till att vara fredsarbetare. Men vad betyder det för mitt liv? Medverkande: Kerstin Bergeå/Jonas Jonsson 30. Att slå följe närvaro som skyddar Jerusalem en stad för två folk och tre religioner. Stämmer det med premiärminister Netanyahus tal om Jerusalem som Israels eviga och odelbara huvudstad? Kyrkorna och de kristna känner sig hårt trängda och har vädjat om internationell närvaro till skydd mot övergrepp. Därför finns nu ekumeniska följeslagare från totalt 16 länder på plats i Jerusalem och på Västbanken. Uppgift: att om möjligt dämpa våldet och bidra till en fredlig lösning av konflikten Israel Palestina. Medverkande: Följeslagare och ansvariga för följeslagarprogrammet. 22

24 31. Livsnära samtal Hur gör man? Hur startar vi livsnära smågrupper i vår församling? Vem kan vara ledare? Vilka ämnen ska vi ha? Ibland kan frågorna bli så många och stora att de hindrar oss från att starta det som kan ge nytt liv i vår församling. I det här seminariet får du enkla tips och hjälpmedel för att starta livsnära smågrupper. Det är enklare än du tror! Medverkande: Katarina Linderborg, pastor, Ockelbo missionsförsamling 32. Tema: Scouting och kristen tro I equmenia hör scouting och kristen tro i hop. Men hur jobbar vi med kristen tro i vår egen scoutkår och hur kan vi hjälpa våra scouter att hitta sin tro? Arbete pågår med att skriva ett material kring kristen tro och scouting som ska komplettera det nya scoutingprogrammet. Detta material vill vi att du ska påverka. Vi samtalar kring utmaningar och möjligheter. Medverkande: Atle Svanberg, scouthandläggare, equmenia 33. Vuxna glömda barn Ca 20 % av alla barn mellan 1 17 år lever i familjer med riskfylld konsumtion av alkohol. Vi kan ana att ca 20 % av Sveriges vuxna befolkning har liknande livserfarenheter. De har rätt att erbjudas möjlighet att dela och bearbeta sina upplevelser och erfarenheter. I det här seminariet får du ett smakprov på hur du/ni kan arbetar med Vuxna glömda barn Medverkande Noomi Tönnäng, Hela människan Medarbetarförbundens årsmöten (fredag kl ) Diakonernas riksförbund: Tunnbindaren Pastorernas riksförbund: Kongresshallen Svenska Baptistsamfundets personalförbund: Bryggaren 23

25 Praktisk information Anmälan Anmälan sker enklast via hemsidan: Det är viktigt att du fyller i samtliga uppgifter, även personnummer som behövs för säkerhet, identifikation och fakturering. Avgiften för Utmanad är kr för dig född 1983 eller tidigare, 550 kr för dig född 1984 eller senare. Deltagare i barnkonferensen betalar 200 kr/barn. Deltagaravgiften inkluderar konferensmaterial, konferensutbud samt lunch torsdag lördag och fikapauser. Betala konferensavgiften innan du kommer till Örebro, helst via hemsidan. Det går också att betala via faktura. Vid registreringen kommer det att finnas kollektomater, där du kan betala med kort. Kontant betalning är inte möjlig. Du är anmäld först när deltagaravgiften är betald. Vid avbokning mindre än en vecka i förväg återbetalas inte deltagaravgiften. Det går däremot bra att skicka en ersättare. För frågor om anmälan ring Inger Ågren, Missionskyrkan, på tel Bagage Undvik att ta in packning i Conventum lämna den där du bor. Bokhandeln Gummessons Bok & Musik har försäljning i sin utställningsmonter. Välkommen att botanisera bland böcker, cd och lite annat smått och gott. Hemsidan Välkommen till hemsidan för Utmanad: 24

26 Konferensbyrån För att hjälpa dig på bästa sätt finns en konferensbyrå. Den har öppet onsdag och torsdag lördag oo Konferensbyrån går att nå dagtid på telefon från och med den 3 maj. Måltider och fika Lunch och fika torsdag, fredag och lördag ingår i deltagaravgiften. Luncherna serveras i Ahlséns Salong, Bankettsalen samt på läktaren i Conventum Arena. Allt kaffe och te är Rättvisemärkt. Registrering och ombudsgranskning När du kommer till Conventum registrerar du dig i konferensbyrån vid huvudentrén. Vid registreringen får du bland annat din namnskylt som även är din måltidsbiljett och därmed en värdehandling. Vid registreringsområdet finns även Studieförbundet Bilda där du anmäler dig till seminarier och Livsnära samtalsgrupper. Efter registreringarna går du vidare till din organisation för ombuds- och fullmaktsgranskning. Detta sker utanför respektive förhandlingslokal översiktskarta samt information om vart du ska, får du vid ankomstregistreringen. Deltagare som inte är ombud bör också gå till respektive organisation för att få de eventuella handlingar som behövs under konferens och årsmöten. Tänk på miljön ta cykeln Nu kan du cykla när du kommer till Örebro! Att cykla är ett snabbt och smidigt sätt att ta sig fram i Örebro. Och miljövänligt! I samarbete med Örebro kommun kan vi erbjuda uthyrning av cyklar mkt förmånligt, ja de första 50 cyklarna är helt gratis! Kommer du med bil? Ställ bilen och låna/hyr en cykel. 25

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

Välkomna till årets kyrkokonferens!

Välkomna till årets kyrkokonferens! nr 3/06 Välkomna till årets kyrkokonferens! I år samlas Svenska Missionskyrkan till kyrkokonferens kring temat En kyrka som berör. Förhoppningen är att temat ska väcka oss till utmaning och insikt, uppdrag

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Baptistkyrkan i Linköping

Baptistkyrkan i Linköping G T R O F R I H G I H F R T R O F R I H T R O G Svenska Baptistsamfundets årskonferens 2012 Baptistkyrkan i Linköping 2 Dagordning Torsdag 17 maj 11.15 17.00 (med avbrott för lunch och eftermiddagskaffe)

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Att bygga sitt arbetsliv på klippan I tider av storm

Att bygga sitt arbetsliv på klippan I tider av storm En konferens om att som kristen navigera i arbetslivet 13-15 november 2015 Kungsportskyrkan, Huskvarna e Bland talarna: Hans Ruth Jan J. Gunnar Weichbrodt Nordström Sturesson Olsson I samarbete med: ICCC

Läs mer

Öppen mot andra Sann mot sig själv

Öppen mot andra Sann mot sig själv Öppen mot andra Sann mot sig själv 29 sept 1 okt 2015 i Västerås Årets fortbildningsdagar tar upp sjukhuskyrkans roll i en multikulturell och multireligiös kontext. Är det så att olika livsåskådningar/kulturella

Läs mer

Programblad för Valdshult och Öreryd

Programblad för Valdshult och Öreryd Programblad för Valdshult och Öreryd Juli Oktober 2015 Pastorn har ordet Tillfället kommer inte igen. Vi som har fått rutin på att vakna om morgnarna, alltså vi som lever idag, vi har ju blivit ganska

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! Nyhetsbrev till Svenska Missionsförbundets församlingar och medarbetare Utgivningsdag: 03-04-28 Redaktion: Informationsenheten vid missionsexpeditionen Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-15

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Välkomna till Trampolin! Lägerkommittén, genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef

Välkomna till Trampolin! Lägerkommittén, genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef trampolin närmar sig med stormsteg! Om nio månader är det slutet av juli, uppbyggnaden av lägret är i full gång och inryckningen för scouterna ligger bara ett par dagar bort. Förhoppningsvis väntar lägerplatsen

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Rum för själen 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Du är på helig mark. Ditt uppdrag är oändligt. Du är en bärare av Guds nåd. Den stund som man får dela vid en sjukhussäng, vid en dödsbädd eller i samtalsrummet

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå:

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: GUDSTJÄNST. INGRID SVENSSON. (1) Gudstjänsten är alltså i Missionskyrkan och inte i Kållereds kyrka 1 10 Att skapa

Läs mer

Program 7 12 oktober

Program 7 12 oktober Program 7 12 oktober En vecka om psykiska olikheter, lika rättigheter Blekinges psykiatrivecka är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk (o)hälsa. I hela Blekinge arrangeras kulturarrangemang

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

Att bygga sitt arbetsliv på klippan I tider av storm

Att bygga sitt arbetsliv på klippan I tider av storm En konferens om att som kristen navigera i arbetslivet 13-15 november 2015 Kungsportskyrkan, Huskvarna Bland talarna: Hans Ruth Jan J. Gunnar Weichbrodt Nordström Sturesson Olson I samarbete med: ICCC

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Bygg den värld du vill ha

Bygg den värld du vill ha F ördjupning Bygg den värld du vill ha Ickevåldskommuniteten Fikonträdet är en gemenskap öppen för alla som är i behov av den. Genom att ge en fristad till papperslösa och med ickevåldsmetoder kämpa för

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Under våren 2012 har metodstödjaren för Barn och Ungdom på Frälsningsarméns programkontor tillsammans med arbetsgruppen för Frälsningsarméns Ungdomsförbund

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM KONFERENS OM FILM- OCH MEDIEPEDAGOGIK I KULTURSKOLAN NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 VÄLKOMMEN TILL TVÅ SPÄNNANDE DAGAR MED INSPIRATION OCH DISKUSSION OM FILMSKAPANDE I KULTURSKOLAN!

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer