Öppethus. Spännvidd. Bergtagen. Läs mer på sidan 6. Läs mer på sidan 16. ett magasin från fortifikationsverket nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppethus. Spännvidd. Bergtagen. Läs mer på sidan 6. Läs mer på sidan 16. ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010"

Transkript

1 Öppethus ett magasin från fortifikationsverket nr Spännvidd Läs mer på sidan 6 Bergtagen Läs mer på sidan 16

2 Öppet Hus LEDARE Ständigt nya utmaningar Foto: Catharina Millmarker samhet för intresserade presumtiva nya medarbetare. Bredden i vår verksamhet gör att vi också har flera olika yrkesgrupper i verket, som exempelvis den anrika gruppen bergskrotarna. Alla som, liksom Fortifikationsverket, förvaltar kulturfastigheter vet att det är en särskild utmaning och ett stort ansvar. Fastigheterna vilar ofta på en spännande historia och är verkligen en del av vårt gemensamma kulturarv. I takt med att Fortifikationsverket under senare år utvecklats för att kunna möta det civila samhällets behov av vår skydds tekniska kompetens, möter vi nya utmaningar. Vår specialnisch är säkerhet och sekretess och det ställer krav på ständig utveckling och anpassning av arbetssätt, rutiner, teknik och konstruktionsregler. Foto: Catharina Millmarker Åsikter som framförs i Fortifikationsverkets magasin Öppet Hus är inte nödvändigtvis Fortifikationsverkets officiella ställningstagande. Redaktör: Catharina Millmarker Telefon: E-post: Postadress: Fortifikationsverket, Eskilstuna Ansvarig utgivare: Greta Stridsman Fortifikationsverket Nr Omslagsbild: Världsarvet Karlskrona Marinbasen Öppet Hus är ett magasin som Fortifikationsverket ger ut två gånger om året. Här berättar vi om det som är aktuellt i vår verksamhet Innehåll Fortifikationsverket vad är det? sid 4 En stad på övningsfältet sid 5 djup S p ä n n v i d d med bredd och sid 6 Bergvärme i berganläggning sid 8 Tydliga rutiner för sekretess sid 9 Vad vore livet utan Fortifikationsverket? sid 10 Att vara fastighetsägare och förvaltare innebär ständigt nya utmaningar. Minskning av energiförbrukningen är en sådan utmaning, som alla i branschen försöker hitta bra lösningar på. Att ha en sådan bredd i fastighetsbestånd och uppgifter som Fortifikationsverket har ställer särskilda krav i vår roll som ägare och förvaltare. Samtidigt gör det vårt verk till en spännande arbetsplats. Något som behövs i den för alla myndigheter och företag gemensamma utmaningen som generationsväxlingen innebär. Ett sätt som vi valt att möta denna på är genom traineeverksamhet. Det är alltid lika roligt att möta de nya traineerna för första gången och sedan få följa dem genom sitt första år i verket. I den informationsfilm som vi numera presenterar på vår hemsida möter man olika medarbetare, bland annat en trainee som beskriver sina arbetsuppgifter i den bredd som det innebär att arbeta i Fortifikationsverket. Vi hoppas att detta kan ge en bra bild av vår verk Sören Häggroth har, som regeringens ut redare, sett över de förordningar som reglerar verksamheten för statliga fastighetsaktörer. Förslagen har nyligen lagts på regeringens bord och innebär på olika sätt en förenkling. Det uppskattar vi naturligtvis. Som statlig fastighetsförvaltare möter vi en ny utmaning i Fastighetsförvaltningsutredningens kommande förslag. Utredningen har fått förlängning till den 1 april 2011 och vi väntar med stort intresse på förslagen. Sammantaget arbetar vi med en oerhört spännande verksamhet med ständigt nya utmaningar. Under år 2010 har våra medarbetare mött detta med stor entusiasm, ett gott arbete och utvecklade kundkontakter. Vi ser fram emot år 2011 och önskar alla våra läsare God Jul och Gott Nytt År! Lena Jönsson Generaldirektör Grafisk form och produktion: Soya Repro och tryck: Printfabriken Upplaga: 3000 ex Papper: Balance Silk Nytt grepp ger ökat stöd inom skydds- och anläggningsteknik sid 12 Lyckad försäljning sid 13 Världens äldsta militärakademi sid 14 Bergtagen från Bergslagen sid 16 Fakta om Fortifikationsverket sid

3 Fortifikationsverket vad är det? Trots att vi är Sveriges i särklass största fastighetsägare så är det inte många som vet vilka vi är och vad vi gör. Fortifikationsverket har av tradition jobbat i det tysta. En del av vår verksamhet har varit och är hemlig. Vårt huvudansvar är försvarsfastigheter och vi tar hand om mycket speciella fastigheter. Verket har också civila kunder som har behov av att skydda värden, som exempelvis dataservrar. För vår del innebär det att vi ska se till att anpassa fastighetsbeståndet till Försvarsmaktens behov. ning av beståndet. Under året beräknas 800 miljoner kronor att gå till investeringar för Försvarsmakten. En stad på övningsfältet På Kvarns skjut- och övningsområde i Östergötland mellan Linköping och Motala växer det fram en SIB-anläggning, en plats där det ska tränas strid i bebyggelse. Fortifikationsverkets projekt innebär en investering på cirka 100 miljoner. Dykeribyggnad i Karlskrona Många fastigheter är det Räknar vi bara det öppna (icke hemliga) beståndet av fastigheter så ligger vi på 3,5 miljoner kvadratmeter, vilket är på samma nivå som de andra största fastighetsägarna i Sverige. Men när vi räknar all yta vi har, även de hemliga anläggningarna, så är vi definitivt störst. Av naturliga skäl talar vi inte om hur mycket det är totalt. Verksamheten med fortifikation i Sverige började på 1600-talet och förändringarna har naturligtvis varit oräkneliga genom åren. Vad som är lätt att glömma bort är att förändringarna fortfarande pågår. Läggs allt ned? Fortifikationsverkets i särklass största kund Försvarsmakten lägger inte ned allting, de förändrar sin verksamhet. Försvarsmakten förändras och vi med den. Nya behov Förändringen inom försvarssektorn innebär utvecklad verksamhet, geografisk omflyttning eller nedläggning. Vissa delar är helt nya, exempelvis att värnpliktssystemet ersatts av anställd personal. Det innebär givetvis nya förutsättningar för boende och sättet att leva och verka. Detta är ett exempel i raden av nya förutsättningar och krav på nya lösningar när det gäller fastigheter. Det sker hela tiden förändringar i försvarssektorn. Omorganisationen, nya uppgifter och ny teknik. Allt detta gör att det kontinuerligt finns ett behov av förändrade fastig heter. Nybyggnation, anpassningar av befintliga lokaler eller förtät Men också förändrade hot i samhället påverkar vad vi gör. Terrorism och organiserad brottslighet ökar även i vårt land. Vi är inte undantagna. Det gör att det civila samhället har ett större behov av skydd, där vi har en viktig roll att fylla. Vi har idag ett antal civila kunder som behöver skydda dataservrar eller annat av värde. Utvecklingen av vår kompetens inom skydd fortsätter på detta sätt både militärt och civilt. Här märker vi tydligt styrkan i att vara en civil myndighet som kan stötta hela samhället, inte bara försvarssektorn. Text och foto: Catharina Millmarker Prickskyttetorn Sommaren 2010 Hösten 2010 Strid i bebyggelse måste övas När försvarets inriktning förändras så måste vi skapa goda förutsättningar för övningar. På Kvarns övnings- och skjutfält övar i första hand Skaraborgs regemente P4, men fältet finns till för hela Försvarsmakten. Övningar har pågått i området sedan många år tillbaka, det som förändras är sättet att strida. Nu byggs det för fullt för att skapa en miljö med byggnader istället för bara skog. Strid i bebyggelse är något som måste tränas inför internationella uppdrag. Byggprojekt full fart framåt! Byggstarten gick i juni 2009 och hela projektet ska vara klart sommaren Under tiden har man fokuserat på att få färdigt vissa delar så att en del av området kunnat utnyttjas av Försvarsmakten redan från oktober Det känns bra att vi kunnat anpassa byggandet så att Försvarsmakten har haft möjlighet att sätta igång med olika typer av träning och övningar nästan ett år innan hela anläggningen är klar, säger Patric Salomonsson, projektledare på Fortifikationsverket. Inom området ska stridsvagnar kunna köras, prickskytte övas och genomsök tränas. Redan i år har träning varit i full gång med bland annat klättring och firning i torn. Här kommer att finnas flervåningshus med lägenheter, villor, butikslokaler och ett prickskyttetorn på sju våningar. Försvarets materielverk installerar övervakningssystem så att man kan följa och styra övningar. Man försöker få miljön så lik verkligheten som möjligt. Bland annat går det åt 677 fönster och 956 innerdörrar. Energiförbrukning långt under dagens krav På en annan del av området bygger vi just nu elevförläggning och den är vi också stolta över, fortsätter Patric. Vi kommer att hamna på en så låg energiförbrukningsnivå att vi kan jämföras med vad som kallas Green Building, vilket innebär en energiförbrukning på 55 kwh per kvadratmeter och år. Det är hälften av det krav som finns idag enligt Boverkets Byggregler (BBR). Förläggningen byggs för att passa kontraktsanställd personal. Det kommer att finnas plats för 140 boende och rummen förses med dusch och toalett. Projektet startade under hösten och ska vara klart Upphandlingen är gjord så att våra entreprenörer garanterar den låga energiförbrukningen, berättar Patric, vilket gör att vi kan lita på att målet nås. Givetvis måste vi gemensamt med Försvarsmakten sedan se till att hålla nere förbrukningen, men nu vet vi att grundförutsättningen finns i byggnaden. Det är välisolerat och välbyggt. Text: Catharina Millmarker Foto: Patric Salomonsson och Catharina Millmarker 4 Någon stans i Sverige 5

4 S p ä n n v i d d med bredd och djup Med lätta steg och en bred kompetens i ryggen tar han sig an de utmaningar som ligger för dagen. Krister Silemo som är fastighetschef för det öppna beståndet i mellersta och norra Sverige har ett mångfacetterat och spännande jobb. F21 Luleå Kavallerikasernen i Stockholm Krister Silemo Vi har verkligt unika miljöer och ett fastig hetsbestånd med i stort sett alla typer av byggnader, mark och lokaler som finns i samhället, berättar Krister. Det är allt från vanliga kontor till mer ovanliga objekt som till exempel komplicerade utbildningsanordningar, hamnar, flygfält, avloppsreningsverk, värmecentraler eller annan typ av infrastruktur. Utöver det finns ju också den skyddade delen med berg anläggningar där vi sköter drift, underhåll och förvaltning av ett bestånd som vi i princip är ensamma om i Sverige. Det här gör att vi på flera sätt bidrar till ett robustare samhälle. Att vi har ett så varierande fastighetsbestånd med många olika typer av verksamhet ställer krav på en bred kompetens där vi behöver göra avvägda insatser beroende på behov, funktion och objektets värde. Vi förvaltar allt ifrån torrdass på en kvadratmeter till skyddade berganläggningar och nybyggda helikopterhangarer på kvadratmeter, säger Krister. Det gör att ingen dag är den andra lik och vi möts hela tiden av nya utmaningar såväl positiva som negativa. Vår största kund är Försvarsmakten och med den speciella verksamhet som de bedriver ställer det krav på vår verksamhet, fortsätter Krister. Vi har också en speciell kompetens inom verket där det är viktigt att vi kan omsätta kundens önskemål i ett fastighetsperspektiv. Försvarsmaktens krav på funktion på lokaler och anläggningar ställer naturligtvis också höga krav på vår kompetens och tillgänglighet, till exempel för att säkerställa anläggningarnas funktion. Det är inte bara bredden och djupet i verksamheten som lockar Krister, utan även den geografiska spridningen att vi finns över hela landet med många vackra miljöer. Några exempel som han spontant nämner är Karlbergs Slott, Örlogsstaden Karlskrona, Älvdalen och öar i Stockholms skärgård. Som en inbiten träningsfantast tycker han också att det är positivt med en fysisk miljö som inbjuder till att träna, plocka svamp eller orientera på markerna. Personligen tycker jag att Försvarsmaktens verksamhet är spännande så för mig är det en extra krydda i jobbet, berättar Krister vidare. På Malmen testas stridspiloter, i örlogsstaden Karlskrona blandas gammalt med nytt, där finns allt från världsarvet med Kungsholms Fort till ett toppmodernt Dyk och Navalmedicinskt Centrum. På Muskö har vi en anläggning under jord som till ytan är lika stor som Gamla stan i Stockholm. Tidigare var det ren försvarsverksamhet i berget, men i dag hyr vi till stora delar ut berganläggningen till privata industrin även om det finns kopplingar till försvaret. Vi har också många kulturfastigheter, där ungefär trehundra är Statliga Byggnadsminnen och jag tycker att det är en tillgång att se att de används för försvarsändamål, säger Krister. Merparten används i den dagliga verksamheten. Just nu fortsätter vi att utveckla vår förmåga att med hänsyn till objektets komplexitet och omfattning dokumentera fastighetsuppgifter, skötsel och drift på ett ännu bättre sätt. Viktigt är också att vi arbetar vidare med att utveckla vårt kundsamarbete och att vi har förmågan att följa med och stödja Försvarsmakten i deras omställning till ett försvar med anställda och kontrakterade gruppbefäl, sjömän och soldater. Med den nya omställningen kommer våra fysiska miljöer i allt högre grad att vara en arbetsplats för tiotusentals människor och det blir intressant att följa, avslutar Krister. Text: Greta Stridsman Foto: Catharina Millmarker, Eva Hetting och Anders Jonsson Krister Silemo har under femton år arbetat på Fortifikationsverket. Sedan oktober 2001 i rollen som fastighetschef arbetade han på verket som projektledare flygfält, förvaltare av anläggningar och förvaltare av garnisoner. Dyktorn och Amiralitetskyrkan i Karlskrona Korsö Krister Silemo är chef för Fastighetsavdelning Norr, hans kollega Klas Johansson är chef för Fastighetsavdelning Syd. Tillsammans har de hand om fastigheter över hela Sverige. Kavallerikasernens stallar Gripensimulator Luleå 6 7

5 Bergvärme i berganläggning En värmande idé växte fram i Boden. Värmen finns ju i berget, varför inte bara plocka upp den i anläggningen som också finns i berget? Hans Engman Tydliga rutiner för sekretess Med Fortifikationsverkets ökande fokus mot nya marknader, krisberedskapsfrågor och fler kontakter med civila myndigheter och företag behövdes regler för att hantera den typ av sekretess som inte faller under rikets säkerhet. Karin Spetz Per Fjellman Text: Greta Stridsman Foto: Catharina Millmarker och Greta Stridsman För några år sen började diskussionerna om man inte kunde utnyttja bergvärme till berganläggningar. Många sa att det inte skulle fungera. Men Hans Engman, som är chef på anläggningsenhet Norr och finns på Fortifikationsverkets lokala kontor i Boden, gav sig inte utan fortsatte att driva frågan. Sedan startade en försöksverksamhet. Inte bara bergvärme I berggrunden finns lagrad solenergi. Borrar man ned till 200 meter så ligger temperaturen i grundvattnet på 4-8 grader. I borrhålen leds en vätska ned i slangar, denna vätska pumpas sedan upp igen via en bergvärmepump och energin i vätskan används i de flesta fall till att värma byggnader. Men vi gör mer än så, berättar Hans Engman. I Fortifikationsverkets fall så använder vi vattnet både till att värma och att kyla. Dessutom fungerar systemet så att det både avfuktar och hjälper till att få bort radon. Vi sänker också energikostnaderna och minskar miljöpåverkan. Koldioxidutsläppen har minskat dramatiskt. Innovativt system hos fortifikationsverket Utöver den konventionella metoden när det gäller bergvärme, så använder Fortifikationsverket systemet både till värme och kyla. Kylan används till att kyla datahallar i berganläggningar. Systemet innebär också att det används för avfuktning och man sänker också radonhalten. Detta sätt att kombinera olika tekniker som ger så många positiva effekter är nytt och utvecklat tack vare Fortifikationsverket. Vinnande koncept Nu har den första anläggningen varit igång sedan 2005 och driften går utmärkt. Ett par anläggningar till har nu snart samma system och fler planeras. Förutom de uppenbara fördelarna med att utnyttja grön energi och att det för med sig bonuseffekterna att bli av med fukt och radon, så sparar man mycket pengar. På en enda anläggning sparade man cirka kwh (vilket motsvarar ungefär lika mycket i kronor) i energikostnad per år, jämfört med ett konventionellt system. Investeringskostnaden har man fått tillbaka på fyra år och man får mindre underhållskostnader. Och sist men inte minst, på en anläggning har koldioxidutsläppen minskat med 30 ton på ett år! Text och foto: Catharina Millmarker Karin Spetz, som är jurist, har tillsammans med Per Fjellman, säkerhetssamordnare, ansvarat för att ta fram hanteringsregler för den typ av sekretess som det inte fanns regler kring. Huvudregeln är att all information hos en myndighet faller under offentlighetsprincipen, säger Karin. Eventuell sekretess styrs av Offentlighets- och sekretess lagen. Offentlighet är alltså huvudprincipen och sekretess undantaget när man behöver skydda information. Lagen reglerar i vilka fall, det vill säga när, det är befogat att undanta en handling från offentlig heten. Den talar om vad som får skyddas men däremot inte hur det ska skyddas. När det gäller information kopplad till rikets säkerhet är det MUST, Militära underrättelseoch säkerhetstjänsten, som talar om hur vi ska skydda den. Men när det gäller annan form av sekretess så är det upp till varje myndighet att bestämma hur det ska hanteras. Tidigare har vi mest haft försvarssekretess och även personbaserad sekretess kopplat till våra anställda, men nu ökar andelen affärssekretess. Lagen säger att all information som omfattas av sekretess ska skyddas och med det här nya regelverket säkerställer vi att den verkligen skyddas, berättar Per. De här reglerna talar om hur man ska hantera den information man bedömt omfattas av sekretess; det vill säga hur den ska förvaras, hur den ska skickas, hur den ska destrueras och vilka lagringsmedia som kan användas. Man kan säga att det är ett slags komplement till lagstiftningen. Det är myndighetens interna rutiner. Det är viktigt att vi kan tillgodose kundernas och samhällets krav på sekretesshantering, fortsätter Per. Utgångspunkt för arbetet var att reglerna skulle ge ett gott skydd för informationen, att det skulle vara klart och tydligt så att alla vet vad som gäller och att de skulle funka i praktiken. Vi använder det nya regelverket dels när vi hyr ut och dels när vi genomför konsultuppdrag för våra civila kunder. Vi har fått positiv respons från de övriga myndigheter vi pratat med som nu sneglar på att göra samma sak för att få bra hanteringsrutiner, berättar Karin. Så vitt jag vet är det ingen annan myndighet som i dag har den här typen av omfattande rutiner som hanterar den information som omfattas av sekretess men som inte rör rikets säkerhet. Vi har också bjudits in att hålla föredrag om säkerhet och sekretess för externa kollegor. 8 9

6

7 Nytt grepp Lyckad försäljning Kristina och Toppen ger ökat stöd inom skydds- och anläggningsteknik Samhällets behov och efterfrågan på kunskaper om fysiskt skydd ökar i takt med att hotbilden förändras. För att på bästa sätt ta tillvara Fortifikationsverkets kompetens inom skydds- och anläggningsteknik har egna konstruktionsregler tagits fram. Vi har träffat Carl Elfving som är chef för Teknikenheten på Centrum för Skyddsteknik. Vi har sedan tidigare ett regelverk som vi har använt när vi utformat skydd för byggnader och anläggningar med krav på fysiskt skydd, säger Carl. Med resultat från ny forskning och ny kunskap inom området skydds- och anläggningsteknik så har de gamla anvisningarna delvis blivit inaktuella. Nu har vi tagit ett samlat grepp där vi fräschat upp, samlat ihop och digitaliserat regelverket. Vi har utgått från Boverkets Konstruktionsregler, BKR, och tagit fram ett komplement och eget regelverk, Fortifikationsverkets Konstruktionsregler, FKR som behandlar vår specifika kompetens inom skydds- och anläggningsteknik. Det är viktigt att vi har ett bra och tydligt regelverk när vi kommunicerar med våra kunder, fortsätter Carl. Regelverket är i grund och botten till för att vi ska vara en kompetent leverantör. I första hand är FKR tänkt att användas för vår verksamhet med Försvarsmakten och vi har arbetat in de krav på funktionstillgänglighet och skalskydd som Försvarsmakten har utifrån sin hotbild. Vi tittar bland annat på effekter av olika vapen och hur vi ska konstruera en anläggning för att den ska stå emot olika typer av yttre påverkan, till exempel från vapen eller explosioner. En del i det här arbetet har också varit att bygga upp kompetensen hos vår egen personal, berättar Carl. Flera personer som arbetat aktivt i projektet med att ta fram FKR har nu byggt upp sin egen kompetens inom området. Det finns ingen utbildning på stan där vi kan plocka personer direkt som har denna kompetens utan de måste in i verksamheten och lära sig. Vårt mål och uppgift är att bidra till ett robustare och säkrare samhälle. Vi stöttar till exempel aktivt och för dialog med aktörer som har behov av att skydda ITfunktioner och värdehantering. Även andra myndigheter som MSB, Myndig heten för Samhällsskydd och Beredskap, och Bo verket bör kunna använda vårt kompletterande regelverk som handlar om belastningar från vapenhot och skydd mot dessa, avslutar Carl. Text: Greta Stridsman Foto: Catharina Millmarker Det är något av det absolut bästa jag har gjort i mitt liv och med facit i hand så skulle jag ha gjort det här mycket tidigare. Det säger Kristina Girhagen som för drygt ett år sedan köpte två fastigheter av Fortifikationsverket. Text: Greta Stridsman Foto: Elin Malmsten Kristina har under det år hon ägt fastigheten utvecklat området och verksamheten i en mycket positiv riktning. Hon är en sann entreprenör och har gott om spännande idéer till fortsatt utveckling. Fastigheten har en hög kapacitet och jag vill fylla den med mer verksamhet och före tagande, säger Kristina. Vi har ett hotell och vandrarhem som är basen i verksamheten och det finns en stor före detta mäss som jag hyr ut till ett bageri. De har café och serverar frukost till mitt hotell och vandrarhem, Björklunden. Men det jag ser som den stora potentialen är att utveckla hästverksamhet inom området, fortsätter Kristina. Jag har hästar för hoppning och har letat ett ställe där jag skulle kunna utveckla den här verksamheten. Mitt nästa mål är att bygga ett stall och ett uppvärmt ridhus inom området. Jag vill sätta Sollefteå på kartan när det gäller hästhoppning och dressyr. Kristina berättar att hon tidigare hade sneglat på hundskoleområdet, men att hon tyckte att det var för stort objekt i sin helhet. När området styckades av till flera mindre fastigheter och lades ut till försäljning så passade det bättre och hon köpte två av dem. Den ena var en mindre markbit i anslutning till ridskolan i Sollefteå och den andra fastigheten bestod av 12 hektar mark och tio byggnader. Hotellet och vandrarhemmet Björklunden fanns redan då och det har varit spännande att ta över och vidareutveckla verksam heten, berättar Kristina. Förutom att utveckla själva verksamheten har vi under året målat, skött fasader och lärt oss fastigheten. Vi har renoverat i lagom takt efter behov. I det före detta kansli huset har vi kontor och konferenslokaler, både för eget bruk och vi hyr också ut till andra företag. Jag vill också bredda arbetet med konferenser och att hyra ut mer på kontorssidan. Kristina som i dag har två anställda fick en riktig rivstart redan från början och hon ser entusiastiskt fram emot fortsättningen. Det har varit både roligt och gått över förväntan bra, säger Kristina. Vi hade en fantastisk höst 2009 när vi startade upp. Vi har ett bra kund underlag med många stamkunder och vi är det enda stället i Sollefteå där man kan bo med hund. Snart börjar också skidsäsongen och nästa år arrangeras senior mästerskapen i bangolf i Sollefteå. Jag är jättenöjd med Fortifikationsverket som säljare. Eeva Göthed som var ansvarig för försäljningen var professionell med ordning och reda och raka besked. Det har dykt upp frågor som ingen av oss har kunnat förutse och de har Fortifikations verket tagit tag i på ett bra sätt. Eeva är en bra affärskontakt för mig som närings idkare och jag kan gärna tänka mig att köpa fler fastigheter av Fortifikationsverket inom ramen för min satsning framåt! 12 13

8 Världens äldsta militärakademi Ända sedan 1792 har militär utbildning bedrivits på Karlberg, som ägs av Fortifikationsverket. Den första försvarsmakts gemensamma officersutbildningen av kadetter från armén och flottan organiserades. Utbildning har därmed skett i obruten följd i mer än 200 år. Sjösidan Slottsanläggningen är dock äldre än så. De äldsta delarna av slottet uppfördes redan åt riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm. Vid den tiden var han en av förmyndarna i drottning Kristinas förmyndarregering. År 1669 köptes Karlberg av ämbetsmannen och rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie. Omfattade ombyggnader genomfördes på slottet med hjälp av arkitekten Jean de la Vallée. Han lät också anlägga en av sin tids praktfullaste barockträdgårdar med raka gångar, spegeldammar, fontäner, orangeri, broderiparterrer och vidsträckta boskéer. Växter till parken levererades av den kände botanisten Olof Rudbeck d.ä. som med De la Gardies stöd även hade anlagt botaniska trädgården i Uppsala. Inspirationen till barockträdgården vid Karlberg kom från parken vid det franska slottet Versailles. Versaillesparken hade utformats av André Le Nôtre en stilbildande landskapsarkitekt och chefsträdgårdsmästare hos Ludvig XIV. Dianas tempel Karlberg köptes av Karl XI Den unge kronprinsen Karl, den blivande Karl XII, växte upp på Karlberg och jagade bland annat varg i Solnaskogarna. Som minne av hans tid på Karlberg finns gravstenen för hans första hund, av tre, med namnet Pompe. När slottet Tre kronor brann flyttade kungafamiljen under en tid ut till Karlberg. I parken lät Gustav III uppföra en tempelbyggnad ritad av arkitekten Carl Christoffer Gjörwell. Det kallades för Neptunus tempel men har senare kommit att få namnet Dianas tempel. Det nya namnet var troligen en förväxling med lusthuset Dianeberg som tidigare fanns i parken. Carl Michael Bellman vistades också gärna på Karlberg. En del uppgifter säger att han bodde i torpet Ingenting, andra att han och hans familj bodde i en lägenhet i orangeriet. Klart är i alla fall att Bellman som medlem i Augustiorden deltog i de sammanträden som hölls i orangeriet på Karlberg. Karlberg förblev ett kungligt lustslott fram till 1792 när den Kungliga Krigsacademien inrättades. Efter ritningar av arkitekten Fyrverkarhuset Gjörwell uppfördes nya stora flygelbyggnader för att ge plats åt skolans elever och personal. I parken uppfördes ett Fyrverkarhus där undervisning i tillverkning av sprängämnen och projektiler kunde genomföras. Byggnaden lades därför på behörigt avstånd från övriga byggnader. Flera förslag till förändringar av parken har tagits fram genom århundradena men inget har genomförts. Parken har istället successivt förändrats i olika delar. Den största förändringen stod järnvägsutbyggnaden för i slutet av 1800-talet. Stambanan drogs snett genom parken så att dess yta minskades till ungefär hälften. Även Essingeledens tillkomst inkräktade i parken. Systemet med de raka gångarna har dock bevarats genom århundradena. Kanske med hänsyn till stormaktstidens barockpark. Karlbergs slott blev statligt byggnadsminne Byggnadsminnet utökades senast 1995 och omfattar tolv byggnader och parken. För att säkerställa att byggnaderna förvaltas så att de kulturhistoriska värdena inte minskar pågår ett arbete med att upp datera vårdprogram för byggnader och park. I vårdprogrammen beskrivs historik, kulturhistoriska värden, nuläge samt innehåller råd och anvisningar om hur förvaltningen ska skötas. Målet är att även framtida generationer ska kunna njuta av slottsmiljön och parken precis som vi gör idag. Text och foto: Ingela Andersson 14 15

9 Bergtagen från Bergslagen Men nu ska du lyssna här istället, fortsätter Henrik. Nu slår han på ett annat ställe och ljudet är annorlunda, ungefär som en sprucken kolossal keramikskål. Dovt och lite som en trumma. Här är berget bomt. Ja, det kallas bomt när det är löst berg, förklarar Henrik. Utanför ingången till berganläggningen ska berget säkras. Henrik visar hur man borrar med ett borr som är nästan ett par meter långt, för att sen cementera fast armeringsjärn i hålen. En platta sitter fast i järnet som håller ihop berget och samtidigt fäster ett grovt metallnät över hela sidan vid ingången. Från gruvor till berganläggningar Henrik är trogen sina rötter, född i Bergslagen, bott på Sprängarevägen och jobbat i gruva innan det blev Fortifikationsverket och bergskrotare för över 20 år sen. Vad är då skillnaden mellan att jobba med bergskrotning i en gruva respektive i en berg anläggning? Förenklat kan man säga att skillnaden är att arbetet måste göras mer noggrant, säger Henrik. En gruva ska givetvis vara säker att jobba i, det måste man sträva efter, vi har ju under senare tid följt dramat i Chile. Men i en berganläggning måste man dessutom göra åtgärder så att den klarar ett angrepp. En anläggning ska stå pall för all sorts vapenverkan. Grönland Under ett år i mitten av 80-talet jobbade Henrik i gruva på Grönland. Där fanns det zink, bly och silver. Och inte mycket mer. Det var i princip bara jobb under ett år. Transporten till jobbet var flyg till Grönland, inrikes blev det helikopter de 40 milen till gruvan. Sen upp i linbana meter. Och fyra kilometer in i berget under isen. De som arbetade i gruvan bodde alldeles intill. Det var tre kilometer till närmaste by och dit tog man sig med helikopter eller båt. Livet bestod av att jobba, äta och sova. Några av dem som kom dit för att jobba stod ut i ett par veckor innan de gav upp och åkte hem. Henrik däremot jobbade 57 dagar i ett sträck. Det fanns ju inget annat att göra och jag hade bestämt mig, ler Henrik. Det kan man väl kalla bergsäker! Vad gör en bergskrotare på fritiden? Jo, tumlar sten och reser! Henrik reser ungefär mil (gissningsvis) om året i jobbet och gillar trots det att resa på fritiden. Och inte nog med det, han som tillbringat hela yrkeslivet i berg, har som hobby att samla stenar för att tumla och göra smycken av! Berg kan han och vet när han har en bergskristall inom räckhåll. Bonusfakta Träffade sin fru Carina: Dotter: Cecilia. Barnbarn: Felix 10 år och Max 7 år. Henriks och Carinas första gemensamma utlandsresa: 1975 Ceylon/Sri Lanka Favoritresmål: Medelhavet och USA Favoritsten: Flinta För den är så otroligt vacker när den blir tumlad Henrik Diedrichsen är chef för bergskrotarna på Fortifikationsverket. Text och foto: Catharina Millmarker Vad gör en bergskrotare? Skrotar berg, förstärker berg och genomför betongsprutning. Att skrota berg innebär helt enkelt att man knackar bort löst berg. Förstärka kan man göra på olika sätt, oftast med armeringsjärn. Betongsprutning innebär att man täcker insidan på berget i en anläggning med betong. piporna är kvar, säger Henrik och pekar på de långa spåren efter borret. Det är bara ungefär 50 centimeter mellan borrhålen vilket gör att sprängningen är mer kontrollerad än när man har längre avstånd emellan. Då blir det också mindre risk för sprickbildning och ras. Coromantspets Halva borrpipor Henrik som är chef för gruppen jobbar dessutom med besiktning och naturligtvis med vanliga chefsuppgifter som personalansvar, budget och planering. Han har dessutom sprängcertifikat. Kort lektion om bomt berg Vi går in i en berganläggning någonstans i Sverige. Tunneln som leder in i anläggningen är väl upplyst. Det märks att Henrik Bergskrotare Diedrichsen har jobbat länge med berg. Den vana blicken följer tunnelns väggar och tak. Här ser du att det är gjort ett mycket bra jobb när man sprängt tunneln. Halva borr Vi vänder och går ut igen. Strax utanför ingången stannar Henrik. Lyssna nu! Henrik slår med änden på ett spett in i bergväggen utanför ingången. Det klingar vackert, ja, riktigt sjunger om berget. Här är berget intakt och helt, det hör man. Besiktning Bomt berg 16 17

10 Om Fortifikationsverket: Sveriges största fastighetsägare 3,5 milj kvadratmeter lokaler 300 SBM-byggnader byggnader försvarsanläggningar 11 flygfält hektar mark, varav hektar skog 350 mil väg Kvarns övnings- och skjutfält. Foto: Catharina Millmarker Foto: Catharina Millmarker 18 19

11 Fortifikationsverket Eskilstuna Tel

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner. JÄRNRALLY Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I järnrallyt ska du på utställningen försöka hitta verkliga järnportioner av information som gäller geologi, gruvverksamhet och underjordiska

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet.

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet. Teknikprojekt Sofia Distans våren 2012. Mitt drömhus Efter att ha bott i Italien nästan ett år har jag gjort mitt drömhus baserat på den gamla romerska arkitekturen. Att bygga huset har varit svårt med

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan MILJÖARBETET UNDER 200 Lokal miljöpåverkan 200 20-08-7 (4) Fortifikationsverket under året 200 den lokala miljöpåverkan Fortifikationsverkets verksamhet finns över hela landet och huvudkontoret är placerat

Läs mer

Presentation 4 6. Resumé 2010... 7 9. Våra kunder 10 11. Samarbeten 12 13. Skydd och säkerhet 14 15. Investeringar 16 17.

Presentation 4 6. Resumé 2010... 7 9. Våra kunder 10 11. Samarbeten 12 13. Skydd och säkerhet 14 15. Investeringar 16 17. Årsberättelse 2010 2 årsberättelse 2010 gd kommentar årsberättelse 2010 innehåll 3 Kommentar Innehåll Presentation 4 6 Resumé 2010... 7 9 Våra kunder 10 11 Samarbeten 12 13 Skydd och säkerhet 14 15 Investeringar

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

Den putsade staden. Eftersom Puts & Plattsättning. Sedan ett par decennier

Den putsade staden. Eftersom Puts & Plattsättning. Sedan ett par decennier Kvarteret Venus Den putsade staden Att Puts & Plattsättning är ett företag med anor skvallrar faktiskt namnet om. För 50 år sedan var det murarna som både putsade och satte kakel. Men i och med miljonprogrammens

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Den 15 oktober 2013 hade projektledningen för bygget av Stigbergsgaraget två möten med de boende och företagare som bor och verkar vid Stigberget.

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Kartan i datorn berättar historien

Kartan i datorn berättar historien bengt-olof käck Kartan i datorn berättar historien Kartorna visar hur marken använts och hur byar och hemman växt fram från 1600-talet till idag. Nu skannas den nationella kartskatten, över 50 miljoner

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46)

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46) GULDQUIZ Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I vår guldquiz ska du på utställningen försöka hitta guldkorn, det vill säga bitar av information som gäller geologi, gruvverksamhet

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning säsongens snyggaste sidobord dynor stolar kuddar bärbart ljud till bryggan 5 inspirerande läsning bryssel São Paulo london dorset melbourne shanghai Warszawa N 05 2014 59 KRONOR 80 NOK vinn digitalt hemsystem

Läs mer

Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö. Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås

Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö. Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås N O R R A H A L L S Å S L E R U M Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås Svävande hus på naturens villkor Norra Hallsås, kanske det mest spännande och spektakulära

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1.

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1. Svenska i fokus 1 Svenska i fokus 1 är ett nybörjarläromedel med snabb och tydlig progression. Boken är framtagen för vuxna och tonåringar med studievana. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Sammetslent badrum. KLOKA HEM badrum. klokahem 47

Sammetslent badrum. KLOKA HEM badrum. klokahem 47 KLOKA HEM badrum Sammetslent badrum De magiskt sammetslena i villan i Hovås i tadelakt ett och vackert mate rial av maroc De hade stött på materialet i södra Spanien och efter en resa till Marocko hade

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen...

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Lindholmen Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Förmodligen stöter du på en blivande kund eller samarbetspartner redan på färjan över älven. Till lunch kommer du i samspråk med några branschkollegor

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda innovativ fastighetsutveckling med människan i centrum Modern arkitektur med bästa läge i torslanda Terminal 3 ligger alldeles

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

114 Vårt Nya Bad & spa

114 Vårt Nya Bad & spa Badrummet badar i ljus från tre generösa fönster. Duschen och badkaret har familjen lagt på en liten praktisk avsats. Den ljusa och orange handduken är av märket Abyss, kostar 595 kr/styck och kommer från

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Jättegod mat och mycket trevligt att det ingick gott vin (på flaska).

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Jättegod mat och mycket trevligt att det ingick gott vin (på flaska). Namn: Anna Maria Lidström Resa: Alentejo - dressyr Datum: 24/4-3/5-14 Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra Kommentar boende: -Helt OK. Jag sov på en bäddsoffa

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser

Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser Besiktning av stötdämpande underlag enligt SS-EN 1177:2008 För att minska riskerna för allvarliga skador vid ofrivilliga fall

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av:

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av: Göteborgs stolthet, F98 Qvidings FF, Spanienläger 2013 1-16 april Barcelona är en fantastisk blandning av gammalt och nytt, med världens just nu bästa fotboll, Tyvärr slängde ju Kung Zlatan in handduken

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Öppethus F21. Vassa på skydd. Tieto sid 8 Nordiska länder delar kunskap sid 9 Bat forts sid 19. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 6

Öppethus F21. Vassa på skydd. Tieto sid 8 Nordiska länder delar kunskap sid 9 Bat forts sid 19. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 6 Öppethus ett magasin från experten på skyddsteknik nr.2 2009 F21 Läs mer på sidan 4 Vassa på skydd Läs mer på sidan 6 Tieto sid 8 Nordiska länder delar kunskap sid 9 Bat forts sid 19 Öppet Hus LEDARE Foto:

Läs mer