16. De olika dokumenttyperna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16. De olika dokumenttyperna"

Transkript

1 Sida 149 av De olika dokumenttyperna 16.1 Introduktion Fass-databasen innehåller ett stort antal dokument av olika typer. Dessa dokument är kopplade till produkter och även i vissa fall även till substanser eller enskilda förpackningar. De olika dokumenttyperna som finns på Fass.se är: Produktresumé Fass-text Bipacksedel Veterinär produktresumé Veterinär Fass-text Veterinär bipacksedel Egenvårdsinfo Miljöinformation Skyddsinformation Läkemedelsnyheter Dokumenten är uppbyggda på olika sätt och för många av dem finns det flera olika mallar. Hur de olika dokumenten är uppbyggda, vad som skiljer de olika dokumentmallarna och vad man ska tänka på när man uppdaterar texterna kan man se under respektive dokuments avsnitt i detta kapitel. OBS! När man arbetar i editorn ska man alltid ha i tanken att man jobbar i XML-format. Detta betyder att mallarna i editorn är fasta med rubriker som inte ändras när man byter från en mall till en annan. När man sedan väljer publicera dokumentet flyttas rubriker till det bestämda stället i dokumentet som avsnittet är kodat till. Det kan även bli så att lydelsen på rubriker ändras när texten publiceras jämfört med de rubriker som finns i editorn Olika mallar för PIL/SPC I editorn finns det fem olika mallar för produktresuméer, veterinära produktresumeér samt veterinära bipacksedlar och sex olika mallar för bipacksedlar. Skillnaden mellan mallarna är relativt små och ibland kan det vara svårt att veta vilken mall man ska använda. Under avsnitt 16.3 finns en förklaring för respektive SPC-mall under 16.5 finns en förklaring till respektive PIL-mall. Anledningen till att det finns många olika mallar är att mallarna som används vid godkännande av läkemedelsmyndigheterna under åren har förändrats samt att mallarna kan se en aning olika ut beroende på om produkten är nationellt, centralt eller ömsesidigt godkänd. När man jobbar med ett dokument i editorn är det enkelt att växla mellan de olika mallarna. Detta kan göras hela tiden dokumentet är öppet genom att. 1. Högerklicka i editorn 2. Välj Modify Template

2 Sida 150 av Markera önskad mall och tryck Ok 4. Högst upp i editorfönstret visas vilken mall som är vald för det utcheckade dokumentet Det sker ingen ändring i editorn när man byter mall, skillnaden ses bara när man sparat och väljer förhandsgranska webb. Varför ser inte mallarna ut som dokumentet som publiceras på Fass.se? Idag finns ett antal olika typer av SPC och bipacksedlar. Många av dessa har samma typ av informationsinnehåll men har däremot olika formuleringar av rubriker, rubriker i olika ordningar och även i vissa fall sammanslagningar av rubriker. Eftersom innehållet i många bipacksedlar är detsamma men rubrikordningen olika använder man i editorn en och samma grundmall med förinskrivna rubriker när man skapar bipacksedlar och sedan direkt i dokumentet byter till den mall som passar den aktuella bipacksedeln. När man gör ett mallbyte i editorn ser man ingen förändring i grundmallen. Skillnaden mellan mallarna finns istället inprogrammerade i editorn och kan inte ses förrän dokumentet förhandsgranskas. Vid förhandsgranskning kan man se: I vilken ordning rubrikerna kommer Hur rubriken är formulerad Vid förhandsgranskning och publicering av dokumentet plockar alltså systemet ihop olika rubriker och flyttar dem till det publicerade dokumentet i den ordning de ska vara. Hur de olika mallarna som finns i Fass Editor blir när de publiceras på Fass.se kan ses i avsnittet nedan, där kan du också stämma vilken av de olika mallarna som passar din bipacksedel. Helst skulle man som användare nog vilja att dokumentet vid mallbyte skulle kasta om rubrikerna så att mallen ser ut som den kommer att göra på Fass.se, tyvärr fungerar det inte så när man jobbar med XML-format. Skulle man ha det på detta sätt krävs det att man har ett eget dokument för varje mall och detta skulle eliminera möjligheten att på ett enkelt sätt byta mellan olika mallar utan att behöva skriva in texten igen (så är fallet är när man idag byter mall från Äldre format till Nationell/Central mall). Det är viktigt att tänka på att alltid lägga rätt information under rätt informationselement när man skapar sina bipacksedlar. Anledningen till detta är att XML-formatet möjliggör så att man skulle kunna välja ut delar av ett dokument som man vill visa. Detta val baseras då på de förinskrivna rubrikerna som finns i grundstrukturen. Skriver man in information under en rubrik där den inte hör hemma, eller ändrar en rubrik manuellt och sedan skriver in information som passar till den egna rubriken, känner inte editorn av denna ändring utan baserar fortfarande sorteringen på den grundinställning som finns. Har man då till exempel ändrat rubriken Var särskilt försiktig med XX till Användning av andra läkemedel och där skrivit in interaktionsinformation kommer man få upp denna information om man skulle välja ut att bara se Var särskilt försiktig med XX. Tips! Istället för att tänka på rubrikerna i editorn som rubriker som kommer i den ordningen de ligger kan man tänka på editordokumentet som ett förvaringsutrymme där varje rubrik är ett förvaringsfack där rätt information måste förvars i rätt fack.

3 Sida 151 av Produktresumé (SPC) Produktresuméer som publiceras på Fass.se ska vara en kopia på den, av läkemedelsmyndighet, senast godkända produktresumén. Arbetsflöde Skapa SPC 1. Kontrollera vilken av de fem mallarna för produktresuméer som finns i editorn. Detta kan göras i tabellerna i handbokens avsnitt Olika mallar för produktresuméer 2. Byt vid behov mall 3. Fyll på information i mallen. 4. Spara dokumentet och förhandsgranska 5. Vid förhandsgranskningen, kontrollera så att rubrikerna kommer i rätt ordning och så att rubrikerna är rätt formulerade. 6. Om något inte stämmer, gå tillbaka till editorn och rätta till det genom att t ex byta mall eller ändra formuleringen på en rubrik genom att manuellt ändra den (se avsnitt 6.3). 7. När allt stämmer, spara och checka in dokumentet. Gå sedan vidare för att skapa en Fass-text baserad på produktresumén. SPC-mallar Det finns fem olika SPC-mallar i editorn: Nationell Central Central mall 2 Central mall 3 Naturläkemedel När man skapar ett nytt dokument väljer man vilken mall som skall användas. Behöver man senare byta mall kan man enkelt göra det utan att skapa ett nytt dokument (se avsnitt 16.2) Skillnaden mellan mallarna och hur de ser ut när texten publiceras på Fass.se beskrivs nedan. I vänstra kolumnen finns uppradat hur avsnittets rubrik ser ut i editorn och till höger finns angett hur rubrikerna ser ut på Fass.se. Här anges också kommentarer till respektive mall. Kommenterar till Nationell mall Nationell mall är den mall som tidigare använts vid nationella godkännanden av läkemedelsverket. Denna typ av SPC är fortfarande vanligt förekommande. Skillnaderna i rubrikerna jämfört men Central mall 2 ligger i avsnitt 4.4, 4.8 samt 6.6 Skillnaderna i rubrikerna jämfört men Central mall ligger i avsnitt 4.8 Biverkningar, där sättet att ange biverkningsfrekvenserna är olika. Kommentar till Central mall Central mall är en äldre variant av den mall som använts vid godkännande av EMA och i vissmån även svenska läkemedelsverket.

4 Sida 152 av 232 Skillnaderna i rubrikerna jämfört men Nationell mall ligger i avsnitt 4.8 Biverkningar, där sättet att ange biverkningsfrekvenserna är olika. Skillnaderna i rubrikerna jämfört med Central mall 2 ligger i avsnitt 4.4, 4.8 samt 6.6. Kommentar till Central mall 2 Central mall 2 är den mall som i de flesta fall ska användas till produkter som idag godkänns enligt Läkemedelsverkets och EMAs senast uppdaterade mall för SPC. Även för VBL och TVBL som blivit omklassade från NLM ska denna mall användas. Skillnaderna i rubrikerna jämfört med Central mall ligger i avsnitt 4.4, 4.8 samt 6.6. Skillnaderna i rubrikerna jämfört men Nationell mall ligger i avsnitt 4.4, 4.8 samt 6.6 Kommentar till Central mall 3 Central mall 3 skiljer sig jämfört med Central mall 2 endast genom att avsnitt 4.6 rubriceras annorlunda, Fertilitet, graviditet och amning. Kommentar till Naturläkemedel Naturläkemedel är den mall som används till produkter som klassas som NLM (och även ibland VBL och TVBL). Om en produkt tidigare varit ett NLM man blivit omklassat till VBL eller TVBL och därmed fått en ny SPC är det i de flesta fall Central mall 2 som skall användas i stället. Mallen Naturläkemedel har en extra rubrik som inte finns i de övriga, 6.1a Egenskaper hos läkemedelsformen.

5 Sida 153 av 232 Utseende i Fass Editor Nationell mall (utseende på Fass.se) Central mall (utseende på Fass.se) Central mall 2 (utseende på Fass.se) Central mall 3 (utseende på Fass.se) Naturläkemedel (utseende på Fass.se) LÄKEMEDLETS NAMN 1 LÄKEMEDLETS NAMN 1 LÄKEMEDLETS NAMN 1 LÄKEMEDLETS NAMN 1 LÄKEMEDLETS NAMN 1 LÄKEMEDLETS NAMN KVALITATIV OCH 2 KVALITATIV OCH 2 KVALITATIV OCH 2 KVALITATIV OCH 2 KVALITATIV OCH 2 AKTIVA INNEHÅLLSÄMNEN KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING LÄKEMEDELSFORM 3 LÄKEMEDELSFORM 3 LÄKEMEDELSFORM 3 LÄKEMEDELSFORM 3 LÄKEMEDELSFORM 3 LÄKEMEDELSFORM KLINISKA UPPGIFTER 4 KLINISKA UPPGIFTER 4 KLINISKA UPPGIFTER 4 KLINISKA UPPGIFTER 4 KLINISKA UPPGIFTER 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer 4.1 Terapeutiska indikationer 4.1 Terapeutiska 4.1 Terapeutiska 4.1 Terapeutiska 4.1 Indikationer indikationer indikationer indikationer 4.2 Dosering och 4.2 Dosering och 4.2 Dosering och 4.2 Dosering och 4.2 Dosering och 4.2 Dosering administrationssätt administreringssätt administreringssätt administreringssätt administreringssätt 4.3 Kontraindikationer 4.3 Kontraindikationer 4.3 Kontraindikationer 4.3 Kontraindikationer 4.3 Kontraindikationer 4.3 Kontraindikationer 4.4 Varningar och försiktighetsmått 4.4 Varningar och försiktighetsmått 4.4 Varningar och försiktighetsmått 4.4 Varningar och försiktighet 4.4 Varningar och försiktighet 4.4 Varningar och försiktighetsmått 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner 4.6 Graviditet och amning 4.6 Graviditet och amning 4.6 Graviditet och amning 4.6 Graviditet och amning 4.6 Fertilitet, graviditet och amning 4.7 Effekter på förmågan att 4.7 Effekter på förmågan att 4.7 Effekter på förmågan 4.7 Effekter på förmågan 4.7 Effekter på förmågan framföra fordon och framföra fordon och använda att framföra fordon och att framföra fordon och att framföra fordon och använda maskiner maskiner använda maskiner använda maskiner använda maskiner 4.8 Biverkningar Mycket vanliga (<1/10) Vanlig (>1/100, <1/10) Mindre vanliga (>1/1000, <1/100) Sällsynta (>1/10000, <1/1000) Mycket sällsynta (>1/10000) Isolerade fall 4.8 Biverkningar Mycket vanliga (>1/10) Vanliga (>1/100) Mindre vanliga (1/100-1/1000) Sällsynta (1/1000-1/10000) Mycket sällsynta (<1/10 000) 4.8 Biverkningar Mycket vanliga (>1/10) Vanliga (>1/100, <1/10) Mindre vanliga (>1/1000, 1<100) Sällsynta (>1/10 000, <1/1000) Mycket sällsynta (<1/10 000) 4.8 Biverkningar Mycket vanlig (>1/10) Vanlig (>1/100, <1/10) Mindre vanlig (>1/1000, <1/100) Sällsynt (>1/10 000, <1/1000) Mycket sällsynt (<1/10 000) 4.8 Biverkningar Mycket vanlig (>1/10) Vanlig (>1/100, <1/10) Mindre vanlig (>1/1000, <1/100) Sällsynt (>1/10 000, <1/1000) Mycket sällsynt (<1/10 000) 4.5 Interaktioner 4.6 Graviditet och amning 4.7 Trafikvarning 4.8 Biverkningar Mycket vanlig (>1/10) Vanlig (>1/100, <1/10) Mindre vanlig (>1/1000, <1/100) Sällsynt (>1/10 000, <1/1000) Mycket sällsynt (<1/10 000) 4.9 Överdosering 4.9 Överdosering 4.9 Överdosering 4.9 Överdosering 4.9 Överdosering 4.9 Överdosering 5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiska 5.1 Farmakodynamiska 5.1 Farmakodynamiska 5.1 Farmakodynamiska 5.1 Farmakodynamiska 5.1 Farmakodynamik egenskaper egenskaper egenskaper egenskaper egenskaper 5.2 Farmakokinetiska egenskaper 5.2 Farmakokinetiska egenskaper 5.2 Farmakokinetiska egenskaper 5.2 Farmakokinetiska egenskaper 5.2 Farmakokinetiska egenskaper 5.2 Farmakokinetik

6 Sida 154 av 232 Utseende i Fass Editor Nationell mall (utseende på Fass.se) Central mall (utseende på Fass.se) Central mall 2 (utseende på Fass.se) Central mall 3 (utseende på Fass.se) Naturläkemedel (utseende på Fass.se) 5.3 Prekliniska 5.3 Prekliniska 5.3 Prekliniska 5.3 Prekliniska 5.3 Prekliniska 5.3 Prekliniska uppgifter säkerhetsuppgifter säkerhetsuppgifter säkerhetsuppgifter säkerhetsuppgifter säkerhetsuppgifter 6. FARMACEUTISKA EGENSKAPER 6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6.1 Förteckning över 6.1 Förteckning över 6.1 Förteckning över 6.1 Förteckning över 6.1 Innehållsämnen hjälpämnen hjälpämnen hjälpämnen hjälpämnen 6.1 a Egenskaper hos läkemedelsformen 6.1 Förteckning över hjälpämnen 6.1a Egenskaper hos läkemedelsformen (Finns bara i mallen Naturläkemedel) 6.2 Blandbarhet 6.2 Inkompatibiliteter 6.2 Inkompatibiliteter 6.2 Inkompatibiliteter 6.2 Inkompatibiliteter 6.2 (Blandbarhet) 6.3 Hållbarhet 6.3 Hållbarhet 6.3 Hållbarhet 6.3 Hållbarhet 6.3 Hållbarhet 6.3 Hållbarhet 6.4 Särskilda 6.4 Särskilda 6.4 Särskilda 6.4 Särskilda 6.4 Särskilda 6.4 Förvaringsanvisningar förvaringsanvisningar förvaringsanvisningar förvaringsanvisningar förvaringsanvisningar förvaringsanvisningar 6.5 Förpackningstyp och 6.5 Förpackningstyp och 6.5 Förpackningstyp och 6.5 Förpackningstyp och 6.5 Förpackningstyp och 6.5 Förpackning innehåll innehåll innehåll innehåll innehåll 6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion 6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion 6.6 Särskilda anvisningar för destruktion 6.6 Särskilda anvisningar för destruktion 6.6 Särskilda anvisningar för destruktion 6.6 Anvisningar för hantering 7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE 7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE 7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYA T GODKÄNNANDE 7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE 7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE Första godkännandet Första godkännandet: Första godkännandet: Första godkännandet: Första godkännandet: Förnyat godkännande Förnyat godkännande Förnyat godkännande Förnyat godkännande Förnyat godkännande 10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN 10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN 10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN 10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN 10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN 7 DEN SOM INNEHAR GODKÄNNANDET 8 GODKÄNNANDENUMMER 9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDET/FÖRNYAT GODKÄNNANDE 10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

7 Sida 155 av Fass Fass-texten för en produkt är den text som visas för förskrivare i journalsystem, på olika hemsidor och den som finns i den tryckta boken Fass. Fass-texten baseras på den, av läkemedelsmyndighet, senast godkända produktresumén och innehåller de uppgifter från produktresumén som anses vara mest relevanta för förskrivaren vid förskrivning av läkemedlet. Eftersom förskrivare i större utsträckning använder sig av Fasstexter vid förskrivning av läkemedel än produktresuméer är det viktigt att ingen kliniskt relevant information utelämnats. Utöver information som finns i produktresumén innehåller Fass-texten även information om bland annat graviditet- och amningskategorier, miljöinformation och information om överdosering. Mer information om riktlinjer för Fass-texter finns att läsa på Fass-service under Regulatory, Riktlinjer, Fass. Skapa ny Fass-text SPC-basering Eftersom innehållet i Fass-texten ska baseras på informationen i en produktresumé finns det i Fass Editor en funktion som kallas SPC-basering. Med denna funktion kan man på ett enkelt sätt välja ut enskilda kapitel i en produktresumé som man vill ska kopieras över till Fass-texten. Man slipper då att mata in denna text manuellt. Texten man SPC-baserar ifrån behöver inte vara publicerad för att SPC-baseringen skall göras korrekt. Text hämtas alltid från det senast redigerade dokumentet, även om det inte är publicerat. Första gången en Fass-text skapas måste dokumentet SPC-baseras. Här nedan beskrivs hur man med hjälp av SPC-basering skapar en ny Fass-text: 1. Gör klart den aktuella produktresumén och checka in den. Produktresumén behöver inte publiceras. OBS! Texten måste vara incheckad för att SPC-basering ska gå att genomföra! 2. Sök upp läkemedlets Fass-dokument i arbetsytan och skapa ett nytt dokument om det behövs (avsnitt 4.3). 3. Checka ut Fass-texten 4. En lista med SPC-dokument kommer upp. Markera den text som Fass-texten ska baseras på och välj Ok längst ner till vänster. SPC-texterna som man väljer är den version som finns i modifiera.

8 Sida 156 av 232 Om Fass-texten gäller för flera styrkor/beredningsformer och de olika styrkorna/beredningsformerna har olika SPC-dokument måste man välja att basera Fass-texten på ett av dokumenten och sedan manuellt fylla på med information om de andra styrkorna/formerna. 5. En dialogruta visas där man får välja vilka kapitel från produktresumén som ska kopieras in i Fass-texten. Ovanför rutan med kapitel visas filnamnet på det SPC-dokument man valt. Om man valt fel dokument klickar man på knappen Tillbaka och kommer då till listan med SPC-dokument. Det går alltid att avbryta kopieringen genom att klicka på Avbryt. 6. Klicka i rutan till vänster om kapitlet som ska kopieras. De rutor som är i bockade är de som kommer att kopieras över. Vill man markera eller avmarkera alla kapitel kan man enkelt göra det via knappen Markera/Amarkera alla. Man måste välja minst ett kapitel att kopiera. Vissa kapitel från SPC slås samman till ett val eftersom dessa ska in under samma rubrik i Fass-texten. 7. När man valt de kapitel man vill kopiera, klicka på knappen Kopiera. 8. Nu visas hur många kapitel som är valda att kopieras. Är man nöjd, klicka Ok. 9. Fass-texten, nu påfylld med text från SPC-dokumentet öppnas nu i editorn. 10. Texten behöver nu redigeras. Nedan följer en lista på saker som behöver redigeras. 11. Spara och förhandsgranska. När texten är klar checka in och publicera dokumentet. Saker som kan behöva redigeras i Fass-texten: OBS! Att detta är en kom ihåg-lista på saker som alltid behöver justeras, fler saker kan behövs justeras i din text! Om Fass-texten gäller för flera styrkor/beredningsformer, komplettera med information så att alla styrkor/former beskrivs i t.ex. dosering och innehållsavsnitten.

9 Sida 157 av 232 Alla hänvisningar till numrerade rubriker, t.ex. se 4.2, måste ändras eller tas bort helt då rubrikerna i Fass-texten inte har numrerade rubriker. Dessa hänvisningar finns nästan alltid under avsnittet Innehåll men är vanligt förekommande även på fler ställen i texten. Första meningen i avsnittet Farmakodynamik, t.ex. Farmakoterapeutisk grupp: ACE-hämmare och diuretika, ATC-kod: C09B A06, bör redigeras bort eftersom denna information visas längst upp i produkthuvudet. Graviditet och amning (och i förekommande fall Fertilitet) är ett avsnitt i produktresumén men två eller tre avsnitt i Fass-texten. Systemet kan inte skilja dessa åt med automatik, därför hamnar allt under graviditetsavsnittet vid kopieringen. Amnings- och fertilitetsdelarna måste därför klippas ut och klistras in under avsnitten Amning resp. Fertilitet. Tänk på att inte skriva ut graviditets- och amningskategori under dessa avsnitt. Dessa uppgifter fylls i under Visa produkt. Information om Hållbarheten i obruten förpackning kan tas bort från Fass-texten då denna information är överflödig för förskrivaren. Om innehållsämnena radas upp, ett per rad, kan man spara plats genom att lägga dem efter varandra, kommaseparerade. Om texten smak/utseende (under läkemedelsform i SPC-texten) är mycket lång kan den läggas in under rubriken Egenskaper hos läkemedelsformen i Fass-texten. Bruksanvisningar redigeras generellt bort från Fass-texten. Dessa bilder och instruktioner finns ändå tillgängliga i bipacksedeln och produktresumén. Om läkemedlet har begränsningar i förmånen har texten som är godkänd av TLV tidigare lagts in i avsnittet End-notes. Nu lägger man in förmånsbegränsning i produktinformationen i Visa produkt, se avsnitt Aktualitetsdatum Texten är baserad på produktresumé: ÅÅÅÅ-MM-DD. anges i End-notes. Registeruppgifter. Detta är bland annat Graviditets- och amningskategori, interaktions- och överdoseringshänvisning men även uppgifter som presenteras i produkthuvudet så som hur läkemedlet fungerar, utseende, förmånsbegränsningstext osv. Uppgifter som är specifika för en produkt redigeras i Visa produkt. Kryssar man i hänvisning till överdoseringskapitlet i Visa produkt visas följande mening upp på Fass.se, sist i avsnittet för överdosering (ö-symbolen är klickbar och leder till kapitlet): Se överdoseringskapitlet,, på Fass.se. I boken visas följande mening: Se speciellt avsnitt märkt. Tips! Om du vill att Fass-texten ska gälla för flera beredningsformer och styrkor, skapa då ett Fass-dokument för en av produkterna och kopiera sedan över text från SPCn till dokumentet. Fyll sedan på med information i texten så att alla styrkor och former finns benämnda där de skiljer sig åt. Glöm sedan inte att koppla ihop produkternas dokument så att registeruppgifter för samtliga produkter kommer med i Fass-texten. Redigera befintlig Fass-text För en befintlig Fass-text kan man avgöra själv om man vill SPC-basera den. Undantaget är de Fass-texter som är skapade enligt det gamla sättet, d.v.s. innan SPC-basering fanns. För dessa texter krävs att man första gången gör en SPC-basering av minst ett avsnitt för att texten skall kunna öppnas. Texten man SPC-baserar ifrån behöver inte vara publicerad för att SPC-baseringen skall göras korrekt. Text hämtas alltid från det senast redigerade dokumentet, även om det inte är publicerat.

10 Sida 158 av 232 När Fass-texten ska redigeras gör man som vanligt: 1. Sök upp dokumentet och checka ut texten som vanligt. Systemet känner nu av om texten är skapad enligt det gamla eller nya sättet. OBS! Om texten är skapad enligt gamla sättet måste den nu SPC-baseras. Detta sker för att Fass endast ska ha texter som baserade på innehållet i SPCn. Eftersom den nya Fass-texten SPC-baseras på kapitelnivå, kan man själv välja vilka kapitel man vill ska ingå i texten. Man måste dock välja minst ett kapitel ur produktresumén. Det innebär också att man måste ha redigerat i produktresumén innan man redigerar Fass-texten. 2. Om du vill kopiera text från SPC-dokumentet, svara Ja och välj valda delar från en valfri SPC. Se 4-11 ovan. OBS! SPCn måste vara incheckad för att SPC-baseringen skall fungera! Vill man inte kopiera text från SPC till Fass-texten, svara Nej 3. Dokumentet öppnas nu i editorn och kan redigeras. Gör de ändringar som ska göras. 4. När dokumentet är färdig redigerat, spara och växla till arbetsytan. 5. Förhandsgranska webb och bok. 6. När allt är OK, publicera. Rubriker i Fass-texten När texten i en produktresumé kopieras över till en Fass-text sker automatiskt en hopslagning av produktresuméns avsnitt till de olika avsnitten i Fass. Nedan följer information om varifrån de olika rubrikerna i Fass hämtar sin text. Rubrik i Fass Avsnitt i SPC (editorn) Indikationer. Kontraindikationer. Dosering. Varningar och försiktighet. Interaktioner. Graviditet. Amning. Fertilitet. Trafik. Biverkningar. Överdosering. Farmakodynamik. Farmakokinetik. 4.1 Terapeutiska indikationer 4.3 Kontraindikationer 4.2 Dosering och administreringssätt 4.4 Varningar och försiktighet 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner 4.6 Graviditet och amning/fertilitet, graviditet och amning Detta avsnitt fylls i manuellt. Kopiera in amningsinformationen från SPCavsnittet Fertilitet, graviditet och amning här. Detta avsnitt fylls i manuellt. Kopiera in fertilitetsinformationen från SPCavsnittet Fertilitet, graviditet och amning här. 4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner 4.8 Biverkningar 4.9 Överdosering 5.1 Farmakodynamiska egenskaper 5.2 Farmakokinetiska egenskaper

11 Sida 159 av 232 Rubrik i Fass Avsnitt i SPC (editorn) Prekliniska uppgifter. Innehåll. Blandbarhet. Miljöpåverkan. Hantering, hållbarhet och förvaring. Egenskaper hos läkemedelsformen. 5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter 2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning 6.1 Förteckning över hjälpämnen 6.2 Inkompatibilteter/Blandbarhet Detta avsnitt hämtas från miljöinformationen som skapas i editorn. 6.3 Hållbarhet 6.4 Särskilda förvaringsanvisningar 6.6 Särskilda anvisningar för destruktion Detta avsnitt fylls i manuellt. Förpackningar, priser och förmån. Information från detta avsnitt hämtas från NPL Dessa rubriker är fasta rubriker i Fass-texten, och kan inte ändras. Däremot kan man välja att utesluta rubriker om information om något område saknas i SPC. Då lämnas dessa rubriker tomma i editorn. Det är även tillåtet att ha egna kursiva underrubriker i avsnittet. Om det finns avsnitt i produktresumén som inte flyttas över till Fass-texten via SPC-basering gör man själv bedömningen om informationen är relevant att ha med i Fass-texten. I så fall, flyttas texten manuellt över till lämpligt avsnitt i Fass-texten. För mer information, se dokumentet Riktlinjer som finns på Fass-service Bipacksedel (PIL) Arbetsflöde Skapa ny bipacksedel 1. Kontrollera vilken av de mallar som finns i editorn som ska användas till din bipacksedel. Detta kan göras i handbokens avsnitt Hur ser de olika mallarna ut när de publiceras på Fass.se och när ska vilken mall användas som finns under avsnitt 16.5 PIL. Observera att olika dokumenttyper används för bipacksedel av Äldre format/naturläkemedel och för Nationell/Central mall. 2. Byt vid behov mall 3. Fyll i information i mallen. I handbokens avsnitt Fyll i information i editorns mall som återfinns under avsnitt 16.4 Bipacksedel (PIL) finns hjälp för hur de olika mallarna ska hanteras. Under Kap 17 finns även förslag på ett alternativ flöde för att föra in information i mallarna. 4. Spara dokumentet och förhandsgranska 5. Vid förhandsgranskningen, kontrollera så att rubrikerna kommer i rätt ordning och så att rubrikerna är rätt formulerade 6. Om något inte stämmer, gå tillbaka till editorn och rätta till genom att t.ex. byta mall eller ändra formuleringen på en rubrik genom att manuellt skriva en egen rubrik (se avsnitt 6.3) 7. När allt är korrekt, spara och checka in dokumentet.

12 Sida 160 av 232 PIL-mallar I editorn finns sex olika mallar för bipacksedlar: Äldre format Naturläkemedel Nationell Central Central mall 2 Central mall 3 När man skapar ett nytt dokument väljer man vilken mall som skall användas. Behöver man senare växla mall mellan Nationell/Central/Central mall 2/3 så kan man enkelt göra det utan att skapa ett nytt dokument (se avsnitt 16.2). Ett byte till Central mall 3 är dock irreversibelt och kan inte ångras; det kan dessutom endast genomföras från Central mall 2. Mallarna för Äldre format och Naturläkemedel skiljer sig mycket åt från de övriga tre mallarna och därför kan man inte på ett enkelt sätt växla till och från dessa utan måste skapa ett nytt dokument. Hur ser de olika mallarna ut när de publiceras på Fass.se och när ska vilken mall användas? Det finns inget enkel och entydigt svar på när vilken mall ska användas. Den största anledningen till detta är att både myndigheter och läkemedelsföretagen under flera år använt sig av flera olika mallar vid godkännandet samt att undantag och avsteg görs från originalmallarna vid godkännanden. Här nedan visas hur de sex olika bipacksedlarna ser ut när de publiceras på Fass.se, i vilken ordning rubrikerna hamnar och hur rubrikerna formuleras samt en förklaring till varje mall och förslag på när de ska användas. Äldre format motsvarar den gamla nationella bipacksedelsmallen som använts vid nationella godkännanden. Denna mall används idag inte till nya godkännanden men finns fortfarande kvar för många äldre produkter. Bipacksedel av äldre format är en egen dokumenttyp. Vill man använda den här mallen måste denna typ av dokument vara skapat i arbetsytan. Äldre format Bipacksedelstruktur på Fass.se Läkemedelsnamn Användarinformation Vad innehåller Läkemedelsnamn Hur verkar Läkemedelsnamn? Innehavare av försäljningstillstånd Tillverkare Information lämnas av Vad används Läkemedelsnamn för? När ska Läkemedelsnamn inte användas? Att tänka på innan och under tiden du använder Läkemedelsnamn Graviditet Amning Trafikvarning

13 Sida 161 av 232 Vad skall du undvika när du använder Läkemedelsnamn? Hur ska du använda Läkemedelsnamn Doseringsanvisning Vad händer om du tagit för stor dos? Vilka biverkningar kan Läkemedelsnamn ge? Hur ska Läkemedelsnamn förvaras? Senaste revision. Naturläkemedel motsvarar den mall som använts vid godkännanden av naturläkemedel. Inga nya eller omklassade VBL och TVBL produkter använder denna mall utan ska istället ha Central mall 2 eller 3. Naturläkemedel Bipacksedelstruktur på Fass.se 1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA 2 VAD INNEHÅLLER LÄKEMEDELSNAMN? 3 HUR VERKAR LÄKEMEDELSNAMN? 4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND 5 VAD ANVÄNDS LÄKEMEDELSNAMN FÖR? 6 NÄR SKA LÄKEMEDELSNAMN INTE ANVÄNDAS? ATT TÄNKA PÅ NÄR LÄKEMEDELSNAMN ANVÄNDS GRAVIDITET AMNING TRAFIKVARNING VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER LÄKEMEDELSNAMN 7 HUR SKALL DU ANVÄNDA LÄKEMEDELSNAMN? BRUKSANVISNING VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS AV LÄKEMEDELSNAMN? 8 VILKA BIVERKNINGAR KAN LÄKEMEDELSNAMN GE? 9 HUR SKA LÄKEMEDELSNAMN FÖRVARAS? 10 VILKEN HÅLLBARHET HAR LÄKEMEDELSNAMN? 11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

14 Sida 162 av 232 Nationell mall är den mall som ersatte Äldre format vid nationellt godkända produkter och som även använts till produkter godkända via den ömsesidiga proceduren. Många produkter har idag denna mall. Dock godkänns inga nya läkemedel med denna mall. Nationell mall är lätt att arbeta med. Utformningen är väldigt lik både Central mall och editorns ordning på rubrikerna med undantag för placeringen av editorns rubrik 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR som vid publicering av Nationell mall placeras över rubrik 1 och utan numrering. Nationell, Central och Central mall 2 använder alla samma dokument i editorn. För att arbeta i detta dokument väljer man att skapa dokumenttypen Nationell/Central mall i arbetsytan. Nationell mall Bipacksedelstruktur på Fass.se Läkemedelsnamn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta/använda detta läkemedel I denna bipacksedel finner du information om: Vad innehåller Läkemedelsnamn? Innehavare av godkännande för försäljning Tillverkare ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 1. VAD ÄR LÄKEMEDELSNAMN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR? Läkemedlets utseende: Läkemedelsgrupp Vad används läkemedelsnamn för? 2. INNAN DU ANVÄNDER LÄKEMEDELSNAMN Använd inte läkemedelsnamn: Var särskilt försiktig med läkemedelsnamn Intag av läkemedelsnamn med mat och dryck Barn Graviditet Amning Körförmåga och användning av maskiner Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Läkemedelsnamn Användning av andra läkemedel 3. HUR DU ANVÄNDER LÄKEMEDELSNAMN Doseringsanvisning Administrering Om du använder mera Läkemedelsnamn än du borde Om du glömt ta Läkemedelsnamn Effekter som kan uppträda när behandling med Läkemedelsnamn avslutas 4. EVENTUELA BIVERKNINGAR 5. FÖRVARING AV LÄKEMEDELSNAMN Denna bipacksedel godkändes senast den Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal.

15 Sida 163 av 232 Central mall är den mall som ersatte Äldre format vid nationellt godkända produkter och som även använts till produkter godkända via den ömsesidiga proceduren. Många äldre produkter har idag denna mall. Dock godkänns inga nya läkemedel med denna mall. Central mall är den mall som är förvald i editorn, byter man inte mall manuellt är det denna som publiceras på Fass.se. Mallen är lätt att arbeta med eftersom ordningen på rubrikerna i editorn blir densamma när dokumentet publiceras. Nationell, Central och Central mall 2 använder alla samma dokument i editorn. För att arbeta i detta dokument väljer man att skapa dokumenttypen Nationell/Central mall i arbetsytan. Central mall Bipacksedelstruktur på Fass.se Läkemedelsnamn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta/använda detta läkemedel I denna bipacksedel finner du information om: Vad innehåller Läkemedelsnamn? Innehavare av godkännande för försäljning Tillverkare 1. VAD ÄR LÄKEMEDELSNAMN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR? Läkemedlets utseende: Läkemedelsgrupp Vad används läkemedelsnamn för? 2. INNAN DU ANVÄNDER LÄKEMEDELSNAMN Använd inte läkemedelsnamn: Var särskilt försiktig med läkemedelsnamn Intag av läkemedelsnamn med mat och dryck Barn Graviditet Amning Körförmåga och användning av maskiner Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Läkemedelsnamn Användning av andra läkemedel 3. HUR DU ANVÄNDER LÄKEMEDELSNAMN Doseringsanvisning Administrering Om du använder mera Läkemedelsnamn än du borde Om du glömt ta Läkemedelsnamn Effekter som kan uppträda när behandling med Läkemedelsnamn avslutas 4. EVENTUELA BIVERKNINGAR 5. FÖRVARING AV LÄKEMEDELSNAMN 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Denna bipacksedel godkändes senast den Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal.

16 Sida 164 av 232 Central mall 2 ersatte Central mall och var fram tills introduktionen av Central mall 3 mallen som användes vid nya godkännandenär den mall som både EMA och Läkemedelsverket i dagsläget använder sig av. Denna mall är alltså oftast den som skall användas till nygodkända produkter. Central mall 2 kan upplevas som krånglig att arbeta med i editorn eftersom ordningen på rubrikerna i bipacksedeln inte överrensstämmer med editorns och flera rubriker slås ihop samt att formuleringen på vissa rubriker är annorlunda än editor-mallen. Det är dock viktigt att man skriver in texten i editorn under rätt rubrik/element eftersom dessa sedan kastas om vid publiceringen på Fass.se och hamnar där de ska enligt den godkända mallen. Nationell, Central och Central mall 2 använder alla samma dokument i editorn. För att arbeta i detta dokument väljer man att skapa dokumenttypen Nationell/Central mall i arbetsytan. Central mall 2 - Bipacksedelstruktur på Fass.se Läkemedelsnamn, styrka, beredningsform Substans Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta/använda detta läkemedel I denna bipacksedel finner du information om: 1. VAD LÄKEMEDELSNAMN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? 2. INNAN DU ANVÄNDER LÄKEMEDELSNAMN Använd inte läkemedelsnamn: Var särskilt försiktig med läkemedelsnamn Användning av andra läkemedel Intag av läkemedelsnamn med mat och dryck Graviditet och amning Körförmåga och användning av maskiner Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Läkemedelsnamn 3. HUR DU ANVÄNDER LÄKEMEDELSNAMN Om du använt för stor mängd Läkemedelsnamn Om du glömt ta Läkemedelsnamn Om du slutar att använda läkemedelsnamn 4. EVENTUELA BIVERKNINGAR 5. HUR LÄKEMEDELSNAMN SKA FÖRVARAS 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration Läkemedlets utseende och förpackningstorlekar Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Denna bipacksedel godkändes senast den Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal. Central mall 3 ersätter Central mall 2 och är den mall som både EMA och Läkemedelsverket i dagsläget använder sig av. Denna mall är alltså oftast den som skall användas till nygodkända produkter. Det går konvertera Central mall 2 (ej Nationell och Central mall) till Central mall 3 men inte det omvända.

17 Sida 165 av 232 Central mall 3 - Bipacksedelstruktur på Fass.se Läkemedelsnamn, styrka, beredningsform Substans Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta/använda detta läkemedel I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad <Läkemedelsnamn> är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du använder <Läkemedelsnamn> Använd inte <Läkemedelsnamn> Varningar och försiktighet Barn och ungdomar Andra läkemedel och <Läkemedelsnamn> <Läkemedelsnamn> med mat, dryck och alkohol Graviditet, amning och fertilitet Körförmåga och användning av maskiner <Läkemedel> innehåller <innehållsämnen> 3. Hur du använder <Läkemedelsnamn> Användning för barn och ungdomar Om du använt för stor mängd av <Läkemedelsnamn> Om du har glömt att använda <Läkemedelsnamn> Om du slutar att använda <Läkemedelsnamn> 4. Eventuella biverkningar Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar 5. Hur <Läkemedelsnamn> ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar utseende Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare godkännande Denna bipacksedel ändrades senast Övriga informationskällor Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal OBS! De mallar som finns i editorn är enligt de mallar som finns hos LV och EMA. Många företag gör olika avsteg och ändringar i dessa mallar och får den ändå godkänd hos myndigheterna. I dessa fall kan det vara krångligt att fylla i mallen och man kan då behöva få acceptera att bipacksedeln på Fass.se inte ser exakt likadan ut som originalet. Fyll i information i editorns mall Här nedan följer ett förslag på hur man kan göra när man arbetar med att fylla i information i editor mallarna. Förslaget nedan utgår ifrån editormallen, börja högst upp i editormallen och fyll i information i de element där de passar. I de avsnitt nedan där inget står skrivet ska den information som i bipacksedeln finns under motsvarande rubrik fyllas i.

18 Sida 166 av 232 Om du lämnar ett element i editorn tomt betyder detta att rubriken för detta element den ej visas när texten publiceras på Fass.se. Då mallarna Central och Nationell är mycket lika presenteras dessa i samma tabell där kommentarerna gäller för båda mallarna om inget annat anges. Äldre format Rubrik i Fass Editor Huvudinfo Läkemedelsnamn Läkemedelsform Styrka Användarinformation Kommentar- Vilken information fylls i under detta avsnitt? Lämna detta avsnitt tomt Fyll i läkemedlets namn. Läkemedelsnamnet visas i alla rubriker där XX finns i mallen Läkemedlets beredningsform. Visas under läkemedelsnamn, efter styrkan Läkemedlets styrka. Visas under läkemedelsnamn. Redan ifyllt i editorn. Texten kan korrigeras manuellt Vad innehåller XX Hur verkar XX Innehavare av försäljningstillstånd Tillverkare Information lämnas av Vad används XX för? När ska XX inte användas? Att tänka på under tiden du använder XX Graviditet Amning Trafikvarning Vad skall du undvika när du använder XX? Hur ska du använda XX? Doseringsanvisning Vad händer om du tagit för stor dos? Vilka biverkningar kan XX ge? Mycket vanliga: Vanliga: Mindre vanliga: Sällsynta: Mycket sällsynta: Redovisa biverkningar på det sätt som de anges i den av läkemedelsverket godkända bipacksedeln. De för skrivna biverkningsfrekvenserna (Mycket vanliga Isolerade fall) visas inte på Fass.se utan finns i editorn som en vägledning över var man kan skriva ut olika frekvenser. Vill man ej dela upp biverkningsavsnittet på frekvenser bör text enbart

19 Sida 167 av 232 Rubrik i Fass Editor Isolerade fall Kommentar- Vilken information fylls i under detta avsnitt? skrivas direkt under huvudrubriken Vilka biverkningar kan XX ge? Hur ska XX förvaras? Senaste revision. Anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD Kommentar till Äldre format: Då bipacksedeln publiceras visas rubrikerna i samma ordning som de gör i editorn. Även formuleringen på rubrikerna ser ut som de i editorn. Informationen I denna bipacksedel finner du information om:. syns inte i editorn men finns förinställt där. Vid publicering av texten visas alltså denna information utan att man behöver skriva in den manuellt. Naturläkemedel Rubrik i Fass Editor Huvudinfo Läkemedelsnamn Kommentar- Vilken information fylls i under detta avsnitt? Lämna detta avsnitt tomt Fyll i läkemedlets namn. Läkemedelsnamnet visas i alla rubriker där XX finns i mallen samt under rubrik 1 LÄKEMEDELSNAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA. Läkemedelsform Läkemedlets beredningsform. Visas under rubrik 1 LÄKEMEDELSNAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA. Styrka Läkemedlets styrka. Visas under rubrik 1 LÄKEMEDELSNAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA. Vad innehåller XX Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under 2 VAD INNEHÅLLER XX? Hur verkar XX Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under 3 HUR VERKAR XX? Innehavare av försäljningstillstånd Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under 4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND Tillverkare Information lämnas av Ingen information skrivs. Ingen information skrivs. Vad används XX för? Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under 5 VAD ANVÄNDS XX FÖR? När ska XX inte användas? Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under 6 NÄR SKA XX INTE ANVÄNDAS? Att tänka på under tiden du använder XX Graviditet Amning Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR XX ANVÄNDS Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under GRAVIDITET Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under AMNING

20 Sida 168 av 232 Rubrik i Fass Editor Trafikvarning Vad skall du undvika när du använder XX? Kommentar- Vilken information fylls i under detta avsnitt? Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under TRAFIKVARNING Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER XX? Hur ska du använda XX? Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under 7 HUR SKALL DU ANVÄNDA XX? / DOSERINGSANVISNING Doseringsanvisning Bruksanvisning Vad händer om du tagit för stor dos? Vilka biverkningar kan XX ge? Mycket vanliga: Vanliga: Mindre vanliga: Sällsynta: Mycket sällsynta: Isolerade fall Ingen information skrivs. Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under BRUKSANVISNING Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS? Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under 8 BIVERKNINGAR Redovisa biverkningar på det sätt som de anges i den av läkemedelsverket godkända bipacksedeln. De för skrivna biverkningsfrekvenserna (Mycket vanliga Isolerade fall) visas inte på Fass.se utan finns i editorn som en vägledning över var man kan skriva ut olika frekvenser. Vill man ej dela upp biverkningsavsnittet på frekvenser bör text enbart skrivas direkt under huvudrubriken Vilka biverkningar kan XX ge? Hur ska XX förvaras? Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under 9 HUR SKA XX FÖRVARAS? Vilken hållbarhet har XX? Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under 10 VILKEN HÅLLBARHET HAR XX? Senaste revision. Information som i godkänd PIL från Läkemedelsverket finns under 11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN Kommentarer till Naturläkemedel: Då bipacksedeln publiceras visas rubrikerna i samma ordning som de gör i editorn. Formuleringen på rubrikerna skiljer sig i vissa fall jämfört med hur de presenteras på Fass.se. För att kontrollera hur rubrikerna formuleras på Fass.se spara dokumentet och välj förhandsgranska eller kontrollera med handboken avsnitt 16.4, Hur ser de olika mallarna ut när de publiceras på Fass.se och när ska vilken mall användas? Stämmer inte rubriken kan man manuellt ändra lydelsen för rubriken (avsnitt 6.4).

21 Sida 169 av 232 Nationell/Central Rubrik i Fass Editor Huvudinfo Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Substans Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta><använda> detta läkemedel Kommentar- Vilken information fylls i under detta avsnitt? Lämna detta avsnitt tomt Fyll i läkemedlets namn. Läkemedelsnamnet visas i alla rubriker där XX finns i mallen. OBS! XX finns i rubriker som har både gemener och versaler. Skrivs namnet med versaler här blir det även med versaler i de rubriker som skrivs med versaler och vice versa Läkemedlets styrka. Visas under läkemedelsnamn. Läkemedlets beredningsform. Visas under läkemedelsnamn, efter styrkan Lämnas tom. Redan ifyllt i editorn. Välj om ordet ta eller använda skall användas, radera det ord som inte ska vara med. Om texten måste redigeras görs det manuellt Vad innehåller XX? Innehavare av godkännande för försäljning Tillverkare 1. VAD ÄR XX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR? Läkemedlets utseende Läkemedelsgrupp Vad används XX för? 2. INNAN DU ANVÄNDER XX Använd inte XX: Var särskilt försiktig med XX: Intag av XX med mat och dryck: Barn Graviditet Amning Körförmåga och användning av maskiner: Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i XX: Användning av andra läkemedel: 3. HUR DU ANVÄNDER XX Doseringsanvisning

22 Sida 170 av 232 Rubrik i Fass Editor Kommentar- Vilken information fylls i under detta avsnitt? Administrering Om du använder mara XX än vad du borde: Om du glömt att ta XX: Effekter som kan uppträda när behandlingen med XX avslutas: Rubrik på Fass.se: Effekter som kan uppträda när behandling med XX avslutas 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 5. FÖRVARING AV XX 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Nationell: Detta avsnitt visas över avsnitt 1. VAD ÄR XX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR då dokumentet publiceras på Fass.se och du utan numrering Central: Avsnittet visas som 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Denna bipacksedel godkändes senast den Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal Anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD Kommentarer till Nationell mall: Då bipacksedeln publiceras har rubrikerna samma lydelse och ordning som rubrikerna i editorn undantaget avsnitt 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR (se ovan). Om rubrikerna i din bipacksedel avviker är det möjligt att fel mall används. Om ordningen stämmer bra med din bipacksedel men vissa formuleringar i rubrikerna är annorlunda kan du manuellt ändra rubrikerna (se avsnitt 6.3). Ändra dock aldrig innebörden av en rubrik genom att t ex ändra rubriken Var särskilt försiktig med XX till Användning av andra läkemedel och därmed skriva in informationen om interaktioner under avsnittet. Informationen I denna bipacksedel finner du information om:. syns inte i editorn men finns förinställt där. Vid publicering av texten visas alltså denna information utan att man behöver skriva in den manuellt. Kommentarer Central mall: Då bipacksedeln publiceras har rubrikerna samma lydelse och ordning som rubrikerna i editorn. Om rubrikerna i din bipacksedel avviker är det möjligt att fel mall används. Om ordningen stämmer bra med din bipacksedel men vissa lydelser i rubrikerna är annorlunda kan du manuellt ändra rubrikerna (se avsnitt 6.3). Ändra dock aldrig innebörden av en rubrik genom att t ex ändra rubriken Var särskilt försiktig med XX till Användning av andra läkemedel och därmed skriva in informationen om interaktioner under avsnittet. Informationen I denna bipacksedel finner du information om:. syns inte i editorn men finns förinställt där. Vid publicering av texten visas alltså texten utan att man behöver skriva in den manuellt. Central mall 2 Rubrik i Fass Editor Kommentar- Vilken information fylls i under detta avsnitt?

23 Sida 171 av 232 Rubrik i Fass Editor Kommentar- Vilken information fylls i under detta avsnitt? Huvudinfo Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Substans Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta><använda> detta läkemedel Vad innehåller XX? Innehavare av godkännande för försäljning Tillverkare Lämna detta avsnitt tomt Fyll i läkemedlets namn. Läkemedelsnamnet visas i alla rubriker där XX finns i mallen. OBS! XX finns i rubriker som har både gemener och versaler. Skrivs namnet med versaler här blir det även med versaler i de rubriker som skrivs med versaler och vice versa Läkemedlets styrka. Visas efter läkemedelsnamn. Läkemedlets beredningsform. Visas efterläkemedelsnamn och styrkan Läkemedlets aktiva substans. Visas under läkemedlets namn, styrka och beredningsform. Redan ifyllt i editorn. Välj om ordet ta eller använda skall användas, radera det ord som inte ska vara med. Om texten måste redigeras görs det manuellt Här anges information som finns under Innehållsdeklaration som i bipacksedeln finns under avsnitt 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. Vid publicering hamnar denna rubrik som underrubrik Innehållsdeklaration under avsnitt 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Här anges information om Innehavare av godkännande för försäljning som finns under Innehavare för godkännande för försäljning och tillverkare i avsnitt 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Vid publicering hamnar denna rubrik som underrubrik Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare under avsnitt 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. Avsnittet slås samman med informationen som skrivs under rubriken Tillverkare Här anges information om läkemedlets tillverkare som finns under Innehavare för godkännande för försäljning och tillverkare i avsnitt 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Vid publicering hamnar denna rubrik som underrubrik Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare under avsnitt 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. Avsnittet slås samman med informationen som skrivs under rubriken Innehavare av godkännande för försäljning 1. VAD ÄR XX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR? Läkemedlets utseende Läkemedelsgrupp Här anges information som finns under Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar i avsnitt 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. Vid publicering hamnar avsnittet som underrubriken Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar i avsnitt 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. Här anges information om läkemedlets terapeutiska grupp som finns under avsnitt 1. VAD ÄR XX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR? Detta avsnitt slås vid publicering ihop med Vad används XX för? och hamnar under rubriken 1. Vad är XX och vad används det för? Vad används XX för? Här anges information om indikationer som finns under avsnitt 1. VAD ÄR XX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR? Detta avsnitt slås vid publicering ihop med Läkemedelsgrupp och hamnar under rubriken 1. Vad är XX och vad används det för? 2. INNAN DU ANVÄNDER XX

Användarhandbok. FASS Editor. Version 4.22 2014-10-13

Användarhandbok. FASS Editor. Version 4.22 2014-10-13 Användarhandbok FASS Editor Version 4.22 2014-10-13 Sida 2 av 232 Dokumenthistorik över de senaste viktiga ändringarna Version nr. Datum Avsnitt Beskrivning 4.10 2010-06-22 14 Förbättringar i arbetsytan

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Vuxna och barn (från 12 år ): 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn).

PRODUKTRESUMÉ. Vuxna och barn (från 12 år ): 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Galieve Peppermint tuggtablett 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tuggtablett innehåller: Natriumalginat Natriumvätekarbonat Kalciumkarbonat 250 mg 133,5 mg

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer För in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum.

4.1 Terapeutiska indikationer För in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN HeliCap, 37 kbq, kapsel, hård 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En kapsel innehåller 37 kbq ( 14 C) urea. Emitteringen sker i form av betapartiklar med låg energi:

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Viscotears 2 mg/ml ögongel, endosbehållare Karbomer Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ;

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver

Läs mer

Aktiv substans 1 kapsel à 25 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid 29 mg motsvarande klindamycin 25 mg (vit/gul kapsel).

Aktiv substans 1 kapsel à 25 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid 29 mg motsvarande klindamycin 25 mg (vit/gul kapsel). PRODUKTRESUMÉ 1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Antirobe vet. 25 mg hårda kapslar, hund och katt Antirobe vet. 75 mg hårda kapslar, hund och katt Antirobe vet. 150 mg hårda kapslar, hund Antirobe

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Vit till benvit, oval tablett märkt med kolv och skål, skåra och 10 på en sida, slät på den andra sidan.

3 LÄKEMEDELSFORM Vit till benvit, oval tablett märkt med kolv och skål, skåra och 10 på en sida, slät på den andra sidan. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Clarityn 10 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 10 mg loratadin. Mängden laktosmonohydrat i en 10 mg loratadintablett är 71,3

Läs mer

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Switchboard (44-20-7) 418 84 00 Fax (44-20-7) 418 84 16 E-mail:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Nobivac L4, injektionsvätska, suspension för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (1 ml) innehåller: Aktiva substanser:

Läs mer

Ibaflin används för behandling av följande sjukdomstillstånd hos hund:

Ibaflin används för behandling av följande sjukdomstillstånd hos hund: 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN 30 mg tabletter för hund 150 mg tabletter för hund 300 mg tabletter för hund 900 mg tabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Healip 10 % kräm. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 gram kräm innehåller 100 mg dokosanol.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Healip 10 % kräm. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 gram kräm innehåller 100 mg dokosanol. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Healip 10 % kräm PRODUKTRESUMÉ 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 gram kräm innehåller 100 mg dokosanol. Hjälpämne: 50 mg propylenglykol per gram kräm För fullständig förteckning

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongsbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit. Symtomatisk behandling vid näspolypos.

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongsbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit. Symtomatisk behandling vid näspolypos. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rhinocort Turbuhaler 100 mikrogram/dos näspulver. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Budesonid 100 mikrogram/dos. 3 LÄKEMEDELSFORM Näspulver. 4 KLINISKA UPPGIFTER

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN NorLevo 1,5 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 1,5 mg levonorgestrel. Hjälpämne: varje tablett

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Melovem 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml innehåller:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Parvoduk suspension och spädningsvätska för injektionsvätska, suspension för myskanka 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar.

Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar. 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Metacam 1 mg tuggtabletter för hund Metacam 2,5 mg tuggtabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tuggtablett innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 13 C-urea 50 mg, anrikad stabil isotop. För fullständig förteckning över

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS Publicerades första gången 1966. FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. www.fass.se Innehållet i FASS Alkohol och läkemedel Antibiotikaresistens

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. En tablett innehåller 625 mg glukosamin (som glukosaminhydroklorid).

PRODUKTRESUMÉ. En tablett innehåller 625 mg glukosamin (som glukosaminhydroklorid). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Glucomed 625 mg tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 625 mg glukosamin (som glukosaminhydroklorid). För fullständig förteckning

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Purevax FeLV injektionsvätska, suspension 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos om 1 ml innehåller: Aktiv substans : FeLV

Läs mer

Integrationshandledning Biverkningsöversikt

Integrationshandledning Biverkningsöversikt Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 3 Innehåll... 3 Integration & presentation... 4 Uppdatering... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/4 Syfte Syftet med biverkningsöversikt är

Läs mer

Tuggtabletter. Ljusbruna ovala bikonvexa tabletter med skåra på ena sidan och slät på andra. Tabletten kan delas i två lika stora delar.

Tuggtabletter. Ljusbruna ovala bikonvexa tabletter med skåra på ena sidan och slät på andra. Tabletten kan delas i två lika stora delar. 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Loxicom 1 mg tuggtabletter för hund Loxicom 2,5 mg tuggtabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tuggtablett innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1/19 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Purevax RCCh. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktivt(a) innehållsämne(n): Per 1 ml dos: Frystorkat pulver: Levande försvagat

Läs mer

MinMedicinApp för Iphone (ios)

MinMedicinApp för Iphone (ios) MinMedicinApp för Iphone (ios) Grundfunktioner Skapa egen profil under Inställningar Söka läkemedel och presentera läkemedelsinformation Spara Mina läkemedel och Kontrollera om Mina läkemedel passar ihop

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Butorphanol-romifidin kombination: Kombinationen skall inte användas under dräktighetens sista månad.

PRODUKTRESUMÉ. Butorphanol-romifidin kombination: Kombinationen skall inte användas under dräktighetens sista månad. PRODUKTRESUMÉ 1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans: Butorfanol

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

BIPACKSEDEL FÖR. Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund

BIPACKSEDEL FÖR. Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund BIPACKSEDEL FÖR Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Gripovac 3 injektionsvätska, suspension för svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 2 ml innehåller: Aktiva substanser:

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Loratadin Hexal är avsett för symptomatisk behandling av allergisk rinit och kronisk idiopatisk urtikaria.

4.1 Terapeutiska indikationer Loratadin Hexal är avsett för symptomatisk behandling av allergisk rinit och kronisk idiopatisk urtikaria. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin HEXAL 10 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 10 mg loratadin Beträffande hjälpämnen se 6.1. 3 LÄKEMEDELSFORM Tablett

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Differin 1 mg/g gel. adapalen

Bipacksedel: Information till användaren. Differin 1 mg/g gel. adapalen Bipacksedel: Information till användaren Differin 1 mg/g gel adapalen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz?

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz? Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Detta läkemedel är receptfritt. Loratadin Sandoz måste trots det användas med

Läs mer

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 11 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Kytril

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta Klar till något grumlig vätska med lite sediment som suspenderas vid omskakning.

3 LÄKEMEDELSFORM Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta Klar till något grumlig vätska med lite sediment som suspenderas vid omskakning. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Afluria injektionsvätska, suspension i förfylld spruta Vaccin mot influensa (spjälkat virus inaktiverat) 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Spjälkat influensavirus*

Läs mer

Bilaga III. Ändringar till berörda avsnitt i produktinformation

Bilaga III. Ändringar till berörda avsnitt i produktinformation Bilaga III Ändringar till berörda avsnitt i produktinformation Observera: Dessa ändringar till berörda avsnitt i produktresumé och bipacksedel är resultatet av hänskjutningsförfarandet. Produktinformationen

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Equip WNV- injektionsvätska, emulsion för hästar 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 1 ml innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Reduktion av återfallsrisk hos alkoholberoende patienter i kombination med ickefarmakologisk

4.1 Terapeutiska indikationer Reduktion av återfallsrisk hos alkoholberoende patienter i kombination med ickefarmakologisk PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Campral 333 mg enterotablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 enterotablett innehåller 333 mg akamprosat. Beträffande hjälpämnen se 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM Enterotablett

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN INCURIN 1 mg tablett 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans: Östriol 1 mg/tablett För fullständig förteckning över

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml

PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml LÄKEMEDLETS NAMN Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Yttriga radiofarmceutisk prekursor, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml steril lösning innehåller 0,1-300 GBq Yttrium ( 90 Y) vid referensdatum

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Mekostest plåster för epikutantest 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktivt innehållsämne mg/cm 2 mg/lapp Plåster 1 1. Nickelsulfat 2. Ullfettalkoholer 3. Neomycinsulfat

Läs mer

FASS- Författningar FASS. Innehållet i FASS. Publicerades första gången FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige.

FASS- Författningar FASS. Innehållet i FASS. Publicerades första gången FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. FASS- Författningar KARIN ÄNGEBY VT 2015 FASS Publicerades första gången 1966. FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. www.fass.se Innehållet i FASS Alkohol och läkemedel Antibiotikaresistens Biverkningar

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En munsönderfallande tablett innehåller 10

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Porcilis AR-T DF injektionsvätska, suspension för svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Aktiva

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN NexGard 11 mg tuggtabletter för hund 2-4 kg NexGard 28 mg tuggtabletter för hund >4-10 kg NexGard 68 mg tuggtabletter för hund >10-25

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Voltaren Ophtha 1 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Voltaren Ophtha 1 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voltaren Ophtha 1 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En endosbehållare (0,3 ml) innehåller

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Ökad fibrinolys eller fibrinogenolys med blödning eller blödningsrisk. Hereditärt angioneurotiskt ödem.

4.1 Terapeutiska indikationer Ökad fibrinolys eller fibrinogenolys med blödning eller blödningsrisk. Hereditärt angioneurotiskt ödem. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Cyklokapron 1g, brustabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 brustablett innehåller: Tranexamsyra 1g. Beträffande hjälpämnen, se avsnitt 6.1. 3 LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

Det rekommenderas att dagens sista användning av Teppix sker just före sänggående.

Det rekommenderas att dagens sista användning av Teppix sker just före sänggående. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Teppix 0,5 mg/ml nässpray, lösning Teppix 1 mg/ml nässpray, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller 0,5 respektive 1 mg xylometazolinhydroklorid.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Så här funkar Föreningsliv

Så här funkar Föreningsliv Så här funkar Föreningsliv Logga in Logga in på den adress du fått skickat till dig via mail. Använd det lösenord och användarnamn som du tilldelats. Kom alltid ihåg att logga ut när du skrivit färdigt,

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Enkel guide till ordbehandling med Word 2010 Medieteknik Södertörns högskola 2 september 2011 Du hittar vilka krav

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NITROLINGUAL 0,4 mg/dos sublingualspray Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Kosmetika och fuktighetskrämer/lotioner kan användas under behandling med Aberela.

PRODUKTRESUMÉ. Kosmetika och fuktighetskrämer/lotioner kan användas under behandling med Aberela. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Aberela 0,025 % gel. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 g gel innehåller 0,25 mg tretinoin. Hjälpämne: Butylhydroxytoluen 0,5 mg/g För fullständig förteckning

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Nobivac Myxo-RHD, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för kaniner 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

18. Skriva ut inbetalningskort

18. Skriva ut inbetalningskort 18. Skriva ut inbetalningskort version 2007-04-23 18.1 18. Skriva ut inbetalningskort Snabbguide se sid 18.12 Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut inbetalningskort från SPFs medlemsregister

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Grundstrukturen för s FirstClass En ny elev på har förutom FirstClass grundfunktionsikoner (Brevlåda, Kalender, Kontakter etc.) bara tre konferenser på sitt FirstClass-skrivbord.

Läs mer

Information om ändringar i Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL) som kan beröra subvention av läkemedel

Information om ändringar i Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL) som kan beröra subvention av läkemedel 1 (7) Datum 2016-02-09 Diarienummer 1108/2013 Information om ändringar i Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL) som kan beröra subvention av läkemedel I det här dokumentet finns information om

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET Bildbaskontoret Bruksanvisning Handitek BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET anpassar tekniken till människan Innehållsförteckning Introduktion... 3 Datorkrav...3 Om bildbaser... 4 Vad är en bildbas?...4 Varför

Läs mer

Metacam 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst

Metacam 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Metacam 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller: Aktiv substans: Meloxikam

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Finacea, 15% gel Azelainsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88517075HSLF Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Läkemedelsverkets

Läs mer

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare 1 (19) Arbetsinstruktion E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva i detalj hur e-signatur (beslut) i informationshanteringssystemet

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit.

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Flutide Nasal 50 mikrogram/dos nässpray, suspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos innehåller 50 mikrogram flutikasonpropionat. Beträffande hjälpämnen,

Läs mer

Om biverkningar uppträder ska behandlingen avbrytas och veterinär uppsökas.

Om biverkningar uppträder ska behandlingen avbrytas och veterinär uppsökas. 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Melosus 0,5 mg/ml oral suspension för katt 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller: Aktiv substans: Meloxikam 0,5 mg Hjälpämnen: Natriumbensoat

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

Att göra kartor med enkelt verktyg

Att göra kartor med enkelt verktyg Att göra kartor med enkelt verktyg I detta kapitel visas hur enkelt det är att göra kartor med SCBs diagramverktyg (version 3.0). Med detta verktyg går det lätt och snabbt att illustrera data från raps

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Canigen L4, injektionsvätska, suspension för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (1 ml) innehåller: Aktiva substanser:

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Comfora 595 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

Läs mer

Handledning för redigering av lagsidor.

Handledning för redigering av lagsidor. Handledning för redigering av lagsidor. Hela sidan redigeras online vilket innebär att man sitter uppkopplad mot en server och utför sina kommandon. Kör igång webbläsaren och skriv in adressen: http://www.ronn.se/itw/

Läs mer