Varens Nyheter. Olympiad i programmering - DATABITEN sponsrar. B-Tree Filer ny databas toolbox till Turbo Pascal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varens Nyheter. Olympiad i programmering - DATABITEN sponsrar. B-Tree Filer 5.0 - ny databas toolbox till Turbo Pascal"

Transkript

1

2 Varens Nyheter Olypiad i prograering - DATABTEN sponsrar år anordnas en internationell olypiad i prograering för gynasister. Prograeringsspråket är (förstas) Turbo Pascal so saval i Sverige so internationellt har slagit igeno so det viktigaste undervisningsspråket p4 gyrnnasieniva. Sverige deltar nu för första gången ed 3 deltagare. Vilka so får resa till den internationella finalen i Västtyskland i juli avgörs vid de svenska uttagsproven so genoförs den 20 april. Segrarna koras i aj. De svenska tävlingarna arrangeras av SO i saarbete ed dataläraas egen tidiskrift, "Datorn i utbildningen". Tävlingen sponsras av DATABTEN, BM och Liber. Vi tror att olypiaden hjälper till att kanalisera ungdoaas stora datorintresse i riktning ot ett större intresse för strukturerad högnivaprograrnering. Turbo Pascal fyller här en stor roll. Vi hoppas på en god atch ed ånga deltagare och ökar segrarna lycka till i den internationella olypiaden. B-Tree Filer ny databas toolbox till Turbo Pascal Många Turbo Pascal-användare har fragat efter en kraftfullare databashanterare tili Turbo Pascal än Borlands Database Toolbox. Under senare tid har frågan o natverksstöd varit särskilt viktig. Nu har TurboPower Software (kända för Turbo Professional, Turbo Analyst etc) lanserat en ny toolbox, B- Tree Filer, so trots att den faktiskt är enklare att använda än Database Toolbox ocksa innehaller finesser so natverksstöd och transaktionsskydd. Det ar ycket lätt att uppgradera existerande Database Toolboxapplikationer till B-Tree Filer. Kostnaden är inte heller avskräckande. Novel Btrieve se angre fra i detta utskick Editor Toolbox till Pascal - nu ed svensk MicroStar Du visste väl att Borlands Editor Toolbox innehaller en alldeles utärkt fönsterbaserad texteditor - MicroStar ed en fullständig uppsättning av editorkoandon, enyer och hjälpenyer. Alit ed käilkod i Pascal! Edito är sa bra att vi sjalva har använt den vid frastallning av handböcker. Editorer skapade ed Editor Toolbox kan du ocksa hitta i ånga koersiella produkter. Nu har vi ocksa översau och anpassat hela MicroStar till svenska. Enbart hjälptexterna, so du nar on-line, är pil hela 80 Kb. O du har den aerikanska versionen kan du naturligtvis uppdatera till svenska MicStar. Paradox se angre fra i detta utskick DATABTEN AB Tfn Box SANDVKEN Fax

3 Mangfald 2 - ultitasking till budgetpris Mångfald 2.10 (a Oniview) från SunnyHill SoftwarePATABTEN har nu natt en sadan ognad att anga anser att produkten är ett hot ot OS/2. Med Mångfald kan du köra flera progra satidigt och blixtsnabbt ta dig från en applikation till en annan - lika enkelt so du byter kanal p8 TV:n. Med EMS 4.0-inne eller en 386:a ed progravaran 386-MAX kan upp till 10 stora progra exekvera satidigt. Precis so under OS12 För prograerare finns ocksa Mångfald Prograverktyg AP ed snitt ot Pascal, C och snart Modula-2. Även här jäförbart ed OS12 Multitaskingkäan kan ot en särre licensavgift integreras i egna applikationer avsedda för vidareförsäljning. Till skillnad ot OS/2 är dock Mångfald kopatibelt ed existerande DOS-progravara, aven ed besvärliga pop-up progra, grafikprogra, usbaserade progra och progra so utnyttjar EMS-inne. Slutsatsen blir därför: Behöver du ultikörning (och det behöver egentligen alla PC-användare) - skaffa da Mångfald Du kan använda din existerande progravara och slipper att gräva sa djupt i planboken. ntresset för Modula-2 ökar snabbt Du visste val att Modda-2 är Niklaus Wirths vidareutveckling av Pascal? Turbo Pascal har hätat ånga av sina nyheter just från Modda. ntresset för Modula- 2 so systesprak. undervisningssprak, och alternativ till äidre språk ökar nu ycket snabbt. Sverige använder redan tre svenska högskolor Modula-2 so prograeringsspråket i sin grundutbildning och ino EG-länderna har Modula-2 snabbt fatt en ycket stark ställning. Det sägs ibland att Modula-2 ar Europas strukturerade svar pil C och ADA fran USA. En viktigt skäl till fragångaa är att det ar ycket lätt för Pascalprograerare att ga över till Modula. Språken är nära släkt. Pa PC-sidan tog intresset verklig fart i och ed att det nya progravaniföretaget Jensen & Partners nternational (JP) introducerade en utärkt kopilator och utvecklingsiljö för Modula-2 under DOS. TopSpeed Modula-2 har fatt lysande kritik i alla rescensioner och gör verkligen skal för sitt nan - utvecklingsiljön, prestanda och kodstorlek är bättre än nagon annan kopilator pil arknaden! Strax efter p&k lanserades ocksa TopSpeed Modula-2 för OSl2. En verkligt portabel utvecklingsiljö har nu fötts - utan att göra vald pa prestanda. Niels Jensen ("J" i JP) var ed och grundade Borland 1982 och stod bako succen Sidekick. Nu har Niels startat ett eget utvecklingsföretag ed TopSpeed so vaniärke. Vi vet att efter succ6n ed Modula-2 väntar en rad nya produkter. Ett gott rad är att lagga nanet JP pa innet. Sverige representeras JP av DATABTEN. Var kopetens är här ycket hög efterso vi har arbetat ed Modula-2 sedan Vi hoppas att detta gör dig nyfiken - beställ var utförliga broshyr o TopSpeed Modula-2, litteratur, kopilatorer och det stora antalet toolboxar. Serviceavtal ger ökad trygghet DATABTEN erbjuder nu öjlighet att teckna serviceavtal pa progravara (ej budgetprisprogra) vilket garanterar dig autoatisk uppdatering tili senaste revision och en tätplats vid versionsbyten. Kontakta oss för ytterligare detaljer. DATABTEN AB Tfn Box 115, SANDVKEN Fax

4 B-Tree Filer är ett bibliotek ed över 100 Turbo Pascal 5.0 procedurer för att skapa kraftfulla fleranvadar- och niitverkskopatibla databaser. Du kan 12tt uppgradera existerande applikationer skrivna ed Borlands Database Toolbox till fleranvhdariljö. Data i korthet: Använder den erkänt snabbaste och B-tradstrukturen för Sparar dikutrye geno att använda poster ed variaatt hua ordning p4 poster i databaser. bel postlängd där sa önskas. Bra när poststorleken förväntas variera kraftigt exv vid förekost av koentar- * Upp till 2 iljarder poster per register. fält. Upp till 100 olika nycklar per indexfil. Skapad för saval enanvändar- so fleranvändariljö. Kopatibel ed Noveli, 3Co. MS-NET. Network-OS, PC-MOS 386 fl. Väij alternativ vid kopileringen. B- Tree Filer innehaller ocksa stöd för generiska DOS 3.1- kopatibla nätverk (SHARE-kopatibla) varför progravaran kan köras p& i stort sett alla förekoande nätverk. Tre nivaer av postlåsning - låsning av alla öppna databaser, av enstaka databas eller av enskilda poster. nget krångel ed att bestäa bästa systeparaetrar vilket ofta kravs av andra databashanterare. En kopia av B-Tree Filer i ett progra kan anviindas för att hantera flera olika databaser av varierande storlek. nga installningar behöver ändras p& en existerande applikation da databas eller hårdvara förändras. Applikationer skrivna ed hjälp av B-Tree Filer kopileras och länkas till en självständig EXE-fil - inga innesresidenta drivnitiner behövs. Den optierande länkningen i Turbo Pascal ser till att enbart den kod so verkligen används länkas in. Transaktionsskydd so fungerar geno att B-Tree Filer autoatiskt bokför varje transaktion och töer buffertar till diken. händelse av exv ströavbrott Aterskapas data autoatiskt.. Latt att konvertera frk ~ ~ ~~~b~~ ~ ~ ~ l ~ N- ~ l b ~ ~ d. och anrop i B- tree il^^ liknar i hög grad otsvarande rutiner i Database Toolbox. Virtuell sorteringsnitin so gör det öjligt att sortera ett obegränsat antal poster i ett begränsat innesutrye. Använder EMS-inne o sådant f i i tillgeängligt. Kan addera nya falt till en existerande databas eller iportera data från andra forat nnehåller ocksa specifika enheter för Novell. NETBOS och DOS SHARE so kan utnyttja faciliteter so eddelandehantering etc. nga licensavgifter. Bra dokuentation ed exepel. Ger dig en utoordentligt kraftfull utvecklingsiljö för Pascal-prograering. Analyst kobinerar Turbo Pascal 4.0 & 5.0 och en rad analysinstruent i ett enda integrerat syste. Du editerar, kopilerar och testkör precis so i Turbons egen integrerade iljö, en ed direkt tillgang till en rad viktiga verktyg so: Progra Structure Analyzer - ger Progra Lister - utskrift av Binary Utilities - undersöker och korsreferenslistor, anropsdiagra, progralistor ed paginering, anipulerar EXE, TPU och TPMindex. rapporter över sidoeffekter arkerar reseerade ord. filer. Pascal Foratter - snyggar till din Borlands fristående Turbo Debugger Execution Profiler - exakta tids- kwod ed konsekventa indente- kan köras direkt innefrån Analyst studier över progra eller t o en- ringar, arkering av reserverade ord skilda prograsatser och askin- (t ex versalt). fonnattering av ' Egna hjälpprogra (typ ko~ihgskodsinstniktioner. Ett ikte för variabehan, etc. Utt att anpassa Progra. grep ek) kan te hastighetsoptiering! till personliga preferenser. direkt i Analysts enyer. Turbo Analyst levereras ed kallkod. DATABTEN AB Tf n Box 115, SANDVKEN Fax

5 Vilken produkt? "Avhoppare från Borland har gjort kanske arknadens bästa utvecklingssyste för persondatorer. XX tar över där Turbo Pascal slutar. Ett givet köp." "För det laga priset är systeet ett klipp. Det kan betyda genobrottet för X so ett seriöst alternativ till C." "Saanfattning: Ett srralande utvecklingssyste till ett ycket fördelaktigt pris. Har potential att bli en ny standard för persondatorer. Mycket bra prestanda" "XX är en ycket bra utvecklingsiljö so står sig alldeles utärkt i konkurrensen ed Turbo Pascal. ånga avseenden är &n ett bättre val än TP. Särskilt ed tanke pl att den genererar sl pass ycket effektivare kod i de f&diga.me-filerna." "XX looks like another classic in the aking. t generates code as good or better than that generated by leadiig C copilers. and the prograing enviroent is a genuine pleasure to use." "Recent introductions have still further strengthened X as a potential successor to both Pascal and C.. XX eaes a standing ovation". "Suary: An excellent X copiler at a bargain price." "Last Septeber did soething 've done only twice before in dozens of reviews: gave a rave to XX..There's an arnazing aount of interrest in X Out There. t is an upcoing language with soe swong supporting copilers, and it is a viable alternative to C and was gratified to fd that a lot of folks agree with e.. frankly. C akes you work harder than you have to and it's difficult to read when the code gets cold. live in a polyglot world of prograing languqes and believe e, life is easier on the PascallX shores than it is on the C." "Watch out C and Pascal - the X revolution is here" "The prograing enviroent is better than anything that Borland or Microsoft have to offer.. XX is a "landark" product." "XX is a new breed of X copiler. sporting blazing copilation speed and excellent code quality". "For those X users who have been waiting for a copiler thai copetes with the best C copilers - here it is! XX is siply the best X Software Developent Syste evaluated to date. and ust be considered the current leader of the pack. The ore you use this syste, the ore it grows on you." Med 386-MAX fran Qualitas kan du kraa ur allt inne ur din 386:a och till en blygsa kostnad tillgång till EMS 4.0-kopatibelt inne. O du använder nya Mångfald 2.10 pa en 386:a är 386-MAX ett aste! 386- MAX utnyttjar processorns unika feraga till inneshantenng geno att Ovandlar hela eller vafi del av expansionsinnet ("extended eory") till EMS 4.0-kopatibelt inne. Eventuellt lterstående del av expansionsinnet kan användas so snabb radisk. Minnesresidenta progra (drivrutiner för us. skrivare etc, pop-up progra typ Sidekick fl) kan laddas utanför konventionellt inne. T o Mångfald kan laddas utanför 640Kb-gränsen! Du får ycket er inne över till applikationer saval ed so utan Mångfald Med onokrot skärkort (text eller Hercules) eller CGA-kort kan det konventionella innet ökas från 640Kb till 704Kb (onokrot) och 736Kb (CGA). Stöd för nya XHMS-standarden so utökar tillgängligt inne ed ytterligare 64Kb. "Stuvar o" tillgtingligt inne sa att de snabbaste inneskretsarna anvands i det konventionella innet. Detta kan höja datorns prestanda avsev2lrt. Kopatibel ed BM PS12 odell 70 och 80. Copaq 386 och de flesta andra 386:or Nyhet MAX Professional saa so ovan a dessuto: Device drivers (.SYS-filer) kan flyttas utanför 640Kb gränsen. DATABTEN AB Box 115, SANDVKEN Tfn F=

6 TopSpeed Modula-2 TopSpeed Modula-2 från Jensen & Partners nternational (P) har vunnit ryktbarhet so arknadens effektivaste kopilator alla kategorier. TopSpeed Modula-2 ger snabbare och innessnåiare kod än någon annan kopilator under DOS. TopSpeed Modula har också lovordats för sin flexibla och integrerade utvecklingsiljö - en fönsterbaserad fullskhnseditor (ed upp till 5 satidiga fönster), fullständigt konfigurerbar och utbyggbar, ed direkt kopilering, anlaiing och autoatisk ake-facilitet. TopSpeed Modula-2 för DOS vinner alltfler entusiastiska användare och nu tar JP steget in i OS12 världen och lanserar TopSpeed Modula-2 aven för OSl2. För första gången får OS12 prograeraren nu tillgång till ett prograspråk och en utvecklingsiljö so inte ligger bästa DOS-iljö efter. OS/;?-versionen kan köras under Standard Editition/Extended Edition 1.0 & 1.1. Den har direkt stöd för alla systernanrop inklusive Presentation Manager. OSf2 versionen kan naturligtvis utnyttja de nya adresseringsöjligheterna (> 640K), OS/;?:s ultitasking, kopilering till saväl OBJ-filer so till DLLfiler (Dynaic Link Library). etc. Det räcker ed en okopilering för att flytta Modula-2 progra under DOS till OSf2. Jensen & Parers nteational, JP, är ett nytt utvecklingsföretag so är värt att lagga p& innet. Niels Jensen var ed och grundade Borland nternational och har statt i ledningen för en ycket kopetent utvecklingsgrupp ino Borland. Denna utveckiingse~~.. fortsätter nu sin utvecklingsarbete hos JP. Många nya och spännande produkter är p& vag. DATABTEN AB har ett intit saarbete ed JP och är svensk distributör av all progravara från Jensen & Partner nteational. TopSpeed Modula-2 kännetecknas av Lättanvänd och kraftfull integrerad utvecklingsiljö ycket lik Borlands kopilatorer so Turbo Pascal och Turbo C. Fönsterorienterad editor ed upp till 4 aktiva fönster. Kopilering, länkning och testkörning kan ske från varje fönster. Text kan flyttas ellan fönster. Obegränsat stora filer kan editeras. Fullständigt konfigurerbar integrerad iljö - ändra enyer. farger. editorkoandon eller installera egna hjäipprogra Koandoradsinterface f6r kopilering och länkning direkt från DOS eller BAT-filer. Snabb kopilering, autoatisk ake-facilitet och länkning. Allt kan hanteras i den integrerade iljön. Felsökning direkt i edito. Med en tangent kan an hoava ellan och rat& upp till 50 &pileringsfel. Felen presenteras i klartext. Autoatisk 8087-hantering. Kopilerade progra känner av o ateatikprocessor f och utnyttjar d& denna. Optierande kopilator ed registeroptirnering för högsta prestanda Kopilatorn ger objektfiler p& standard OBJ-forat. Direkt änkbar ed asseblcr. C, etc. Stöd för Windows. DLL-filer under OS12 Fullständig valiiihet vad det gäller innesodeller. Autoatisk optierande &hhg so plockar bort oanvänd kod och data i oduler. Stöd för hantering av parallella processer inklusive tidsstyrda prioritetsbaserade processer. Kraftfulit fönsterhanteringspaket ingår. Parallella processer kan skriva i delvis överlappande fönster! nbyggd assebler i OSf2 versionen - tillbehör i DOS-versionen. Probar kod tillsaans ed TopSpeed TechKit. Modula-2, skapat av Niaus Wirth (ocksa upphovsan till Pascal), är ett prograeringsspråk so före- Mycket kraftfull och lättanvänd TopSpeed TechKit ed kallkodsdebugger: Makroassebler (laggs i den inte- Fönsterorienterad grerade iljön) Meny- eller koandostyrd Stöd för innesresidenta progra nbyggd hjtllpfunktion Verktyg för proning av Modula-2 Fesökning p& Modula-. assernbler- kod och CPU-niva Avbrottsstyrd och buffrad serie- * Avancerade brytpunkts6jligheter k~n~unikation ed fasta och villkorliga (uttryck) Hantering av kritiska fel - * EMS-stöd - S tegning satsvis eller pn>cedwis ipekthn och odifiering av data, register och assernblerinstruktioner Fortsättning -+ Spårning av data. asseblerinstruktioner register. ed stringensen oih typkontrolleni B Pascal s&t hos C. lagniv&öj1igheterna Med Modula-2 är det öjligt att hantera parallella processer direkt,d, DOS. under OS^ passar Modula-2 processbegrepp naturligt in (OSf2 "threads"). Modula-2 har under de senaste åren vunnit allter terräng so systespråk. undervisningsspråk och presentationsspråk för lineratur o algoriter och prograeringskoncept. DATABTEN stöder helhjartat spridningen av Modula-2 i Sverige. Vi arbetar sedan 1984 ed egen prograutveckling under Modula-2. Debugging av parallella processer - DATABTEN AB Tfn Box SANDVKEN Fax

7 Mangfald 2 inkl Backup 975:- Turbo Pascal PLUS 1295:- Föruto Mhgfald 2 sa far du dessuto Borlands Turbo Pascal 5.0 inklusive Mångfald Backup för autoatisk säkerhets- DATABTENS lovordade svenska PLUSkopiering i bakgrunden. Värde 175:- handböcker (688 sidor) & PLUS-toolbox.. JP TopSpeedpaket 3 295:- TP Professional 5.0 PLUS 2 025:- Modula-2 kopilator från Jensen & Partners nternational. Vi har plockat ihop det bästa till ett paket innehallande: = Turbo Pascal 5.0 PLUS + Turbo Assebler & Debugger TopSpeed Copiler Turbo Paint Tools :- TopSpeed VD Debugger TopSpeed TechKit TopSpeed Paint Tools TopSpeed PLUS Professionell grafik och fönsterhantering till Turbo Pascal från DATABTEN. Äkta VGAstöd. Paradox 3.0 Single User 6 320:- Paradox 3.0 Niitverk 7 920:- JUST NU LAMNA R V 15 % RABATT PA VARA OVRGA ORDNA RE PRSER. DOCK EJ BUDGETPRSER. Mangfald OMangfald, svensk :- OMAngfald AP1 Prograverktyg :- OMangfald Professionell, svensk :- = Mångfald+ Mångfald prograverktyg Q386-MAX :- Turbo Pascal OTurbo Pascal, ar :- OTurbo Pascal 5.0 PLUS :- OTurbo Pascal Professional :- OTurbo Pascal Professional 5.0 PLUS :- OTP Runtie Library Source PLUS :- OTurbo Assebler & Debugger.....l 495:- OTurbo Paint Tools :- OVGA Paint-drivrutin :- O Ericsson PC Paint -drivrutin :- OToshiba/Copaq Paint-drivrutin :- 990:- OTP Developers library OTurbo Tutor Toolbox :- OTurbo Database ToolboX :- OTurbo Editor Toolbox :- nk1 Svensk MitroStar OTurbo Editor Toolbox :- OTurbo Nuerical Toolbox :- OTurbo Gaeworks Toolbox :- OTurbo Graphix Toolbox :- OTurbo Power ProfessionaL :- OTurbo Analyst :- OPower Screen 1.O l 195:- OTurbo Asynch Plus l 195:- OB-Tree Filer :- Turbo Prolog OTurbo Prolog :- OTurbo Prolog Toolbox 1.l :- Turbo C OTurbo C l 495:- CiTurbo C Professional :- OTurbo Assebler & Debugger..l 495:- OT~rbo C TOOS l 275:- OTC Runtie Library Source :- OC Asynch Manager :- OPower Screen 1.O :- Turbo Basic OTurbo Basic :- OTB Database Toolbox :- OTB Editor Toolbox 1.O :- OTB Jubopack :- DATABTEN AB Tfn Box 115, SANDVKEN Fax

8 Mer Borland... Osidekick :- Osidekick Plus 1.O :- Osidekick Plus 1.0, svensk :- Osuperkey :- OReflex :- OReflex Workshop :- OReflex + Reflex Workshop :- OEureka the Solver :- QTurbo Lightning :- O WordWizard :- QTurbo Lightning & WordWizard :- QParadox :- OParadox 3.OlN :- OParadox :- QParadoxN :- OParadox :- O Paradox Runtie :- O Paradox Extra anual :- OSprint :- OQuattro :- OPrograing in Modula-2 (bok) :- OModula-2. A Coplete Guide (bok) :- Logitech Modula-2 ODevelopent Syste :- OKerne :- OLogitech Paint Tools :- OS12 OParadox OS :- OTopSpeed Modula :- Macintosh Btrieve OBtrieve :- CPM OTurbo Pascal :- OTurbo Pascal Tutor l.o :- ONuencal Toolbox 1.O...950:- O Database Toolbox 1.O :- ODevelopers Toolkit :- OEureka 1.O...l 495:- OReflex Plus, specialpris :- 0rd.pris 1 995:- Osidekick 1.O :- Osidekick :-... OBtrieveN :- OTurbo Pascal ver :- OBtrieve Multi-tasking s 4 950:- OTurbo Database Toolbox :- OXtrieve :- Logitech oss OXtrieveN :- Oscanan pc, )(T & AT...a :- OXQL :- ascanan för ps e 3 450:-... TopSpeed Modula-2 OScanan för Macintosh.4950:- OTopSpeed Modula :- OLogiCAD CAD-progra :- OTechkit :- O Logitech PANT :- OTopSpeed Visual nteractive Debugger e 675:- OFinesse Desktop Publishing :- (VD) OFinesse+Mus+Scanner för PC :- OTopSpeed Paint Tools :- OFinesse+Mus :- OTopSpeedpaket :- O Finesse+Scanner :- QRepefioire :- OPublishers Pack (MUS + First Publisher) 1 890:- QRepefioire/Btrieve Toolkit :- OLogitech.Seriell och PS12 + PopUpDos 1 290:- ~~~S-~torage :- OLogitech ~ USS~US + Po~U~DOS :- OModBase :- Denna prislista ersätter tidigare prislista ~lllllll~l~~lllllllllll8llllllll~ll~l~llllll~l1ll#llllllllllllllllllllllllllllllllllllll1l~llllll~~l : O Du vill ha Ditt progra p4 3,5" OJag bestäiler 1 ex av de progra so är förkryssade 5 diskett sa tar vi 50:- extra per diskett. OSänd ig inforation o förkryssade progra ovan. -. Nan : Företag Adress Postadress Telefon Dator Aiia passa-pil-priser och extra ebjudanden : gäiier t o Alla priser exkl os och frakt. DATABTEN AB Tf n BOX SANDVKEN F=

9 ADOBE OAdobe llustrator :- ALDUS OPageraker :- ASHTON TATE Ochartaster :- OdBase V :- ODiagra Master :- Ofraework :- OMultiate l :- ORapidfile :- ORapidfile Preiu :- OSignMaster :- ASK SAM SYSTEMS OAsk Sa :- AUTODESK OAutosketch O Autoskotch Enhanced T BOENG COMPUTER O Boeing Calc :- OBoeing Graphics 3D :- CENTRAL PONT SOFTWARE OPC Tools Deluxe... %O: COMPUTER ASSOCATES OEasyfiler :- Osilverado (för Lotus) :- OSnap-n Tools :- OSupercalc V :- OSuperproject Expert :- OSuperproject Plus :- OSuperProject Expert OS :- COMPUTER SUPPORT OArts & Letters :- O Diagraphl :- OPicture Perfect :- DATASTORM OProco Plus :- DGTALK OSalltalWV :- OSaltalWV :-... DYNAMC ASSOCATES OPC Anywhere :- OPC Anywhere 925:-... FFTH GENERATON OFastback Plus :- FUNK SOFTWARE OSideWays :- GENERC SOFTWARE RGeneric Cad :- GRAPHC SOFTWARE OGSS Graphic Developent Toolkit :- BM ODOS g501. ODOS 3.3 Technical Reference Manual.. 750:- OPC-DOS :- NSET SYSTEM Olnset 2...g50.. Olnset Plus :- NTEL MHz... JAVELN OJavelin Plus :- LOTUS DEVELOPMENT O Report Writer :- OAgenda :- OFreelance Plus :- OGraphWriter :- OLO~US :- OManuscript :- Osyphony :- MATHSOFT OMathCAD :- MERDAN TECHNOLOGY OCarbon Copy Plus :- MCROGRAPHX OBusiness Clip Art Collection :- ODesigner...: :- ODraw Plus :- OGraph Plus :- OPublishing Clip Art Collection :- MCROLOGC OTornado :- OTornado ed Library 825:-... MCROPRO OWordStar Professional :- MCRORM ODB Graphics :- OExtended Report WriterV :- OProgra nterface :- ORBase Runtie :- ORBase Syste : MCROSOFT OMS Mus buss ed Painthsh :- OMS Mus seriell ed Paintbrush :- OC Copiler :- DATABTEN AB Tfn Box SANDVKEN F~X

10 RChart :- RMacro Assebler :- OMicroSoft Cobol :- RMicroSoft Fortran :- OMS Excel :- OMS Word :- OMS Works :- OMS Works Svensk :- OMS-DOS :- OMuMath :- RProject :- OWindows Developent Toolkit :- O Windowsl :- OWindowsJ :- NANTUCKET OClipper :- NORTON O Norton Coander :- ONorton Utilities Advanced Version :- ORACLE 00racle Dbase Add-n :- PERSCOPE OPeriscope :- OPeriscope l :- OPeriscope MHz :- PROSOFT RFontasy SOFTCRAFT RFancy Font (laserskrivare) :- OFancy Font (atrisskrivare) :- OFancy Word :- OFont Editor (laserskrivare) :- OLaser Fonts :- SOFTLOGC SOLUTONS O Disk Optiizer :- SOFTWARE GROUP OEnable :- SOFTWARE LNK OPC MOS 386 Enanvandare :- OPC MOS Fleranvändare :- SOFTWARE PRODUCTS NT. Ropen Access :- SOFTWARE PUBLSHNG OHarvard Graphics :- OPFS First Choice :- OPFS First Graphics :- OPFS First Pubiisher :- OPFS Professional Plan :- OProfessional File 1 795:-... OProfessional Write... l 250:- SOLUTON SYSTEMS OBrief :- OBrieflDBrief :- STSC OAPL PUS :- SYMANTEC OQ&A :- OQ & A 386-version :- OQ & A Svensk :- OThinkTank :- SYMSOFT OHot Shot Grab :- OHot Shot Graphics :- SYSTAT OSysstat :- OSystat ed Grafik :- TRAVELNG SOFTWARE RDeskLink :- O LapLink OLaplink Plus....g95.. UNSON WORLD OSnapShot :- WALKER.RCHER. QUNN OReflection 7 Plus :- WORDPERFECT CORPORATON O Word Perfect :- O Word Perfect Nätverk :- XEROX OVentura Publisher :- z-soft OPC Paintbrush Plus :- O Publisher's Paintbrush :- O Publisher's Type Foundry :- ZORTECH OC++ Copiler :- OC++ Tools :- OC++ Stroustrup (bok) :- Saknar Du nagot l prislistan? Hör av Dig sa ska vi försöka ordna det! e Denna prislista ersätter tidigare prislista. Aiia priser exkl os och frakt. Priser kan förändras p g a valutakursförändringar. ändrade leveransvillkor etc. Bestäiiningar från Budgetprislistan är bindande. 1 DATABTEN AB Box SANDVKEN Tfn F=

11 Svenskutvecklat kraftfullt fönsterbaserat skh- och grafikbibliotek för CGA. Hercules, EGA, VGA, sup? VGA, Ericsson PC och TosiubalCopaq. Utvecklat av DATABlTEN tillsaans ed P.S.Datakraft. Moduler från DATABlTEN ed bl a Generell felhantering enligt ny kraftfull Supervisor-teknik - fungerar aven i ultitaskiing situationer Generell listhantering Mushantering Virtuell inneshantering - data kan ligga i RAM, EMS-inne eller p& disk utan att klientprogra behöver odifieras. Stöd för &tkostoder, fil- och postlåsning Tidtagning Hantering av filkataloger Skilrhante~gsbibliotek (textod) ed fönsterhantering, enyhantering, hjälpfönster, forulärhantering ed inatningskontroller. Fi ocksa ed koppling till Btrieve - för indexerad registerhantering ocksa i nätverksiljö. Stöd för fil- och postlåsning. Detta är endast ett axplock ur ängden av tillbehör till TopSpeed Modula-2. Begär vår fullständiga TopSpeed-broschyr o du vill läsa er o de spännande öjligheterna hos Modula-2. 1 Paradox 3 - nu ed grafik b Paradox 2.0 har placerat sig i taten vid da jäförelser ellan databasprogra - snabbheten. flexibiiiteten, det naturliga användargränssnittet och de kraftfulla natverksöjligheterna har värdesatts högt. Nya version 3.0 har nu ocksa grafii och korstabulering för analys av data. Version 3.0 kan visa ultipla tabeller och relationer av typ en-tillånga O intresse finns s& hör av er till oss s% skickar vi dig inforation sat en deo diskett. Passa på vårt tidsbegränsade introduktionserbjudande p& Paradox 3-20% rabatt pa ordinarie pris! Btrieve står för Novells språkoberoende databastoolbox so har vunnit alltfler användare under fraför allt det senaste året. Btrieves styrka ligger i dess språkoberoende, stöd för såväl DOS, OS12 so Xenix, stöd för fleranvandare, Mtverk och ultikörning, skydd ot dataförluster. Btrieve är en stabil och robust vän so du kan lite pa aven i tuffa tilläpningar. Nyheter i Btrieve version 5.0 Ny algorit för datakopression - ger kopaktare databaser när s& önskas Vid falt ed fri postlängd kan an reservera plats för fratida expansion - inskar risken för fragentering. Uppdateringspris från version : 550:- Nya operationer för direkt steghg eilan poster i deras fysiska ordning i databasen. Kurser i Btrieve-prograering Nya filtyper ed enbart data alternativt enbart nycklar NS i Söderköping startar nu endagars grundkurser och p& Möjlighet att autoatiskt inkreentera nycklar byggnadskurser i Btrieve-anvllndning tillsaans ed Turbo Pascal. Grunher htilis /9 sat 15/11. BUTL har ett nytt Clone-koando so gör det enkelt P&b~g~adskurser den 1815, 14/9 och 16/11. Kontakta att duplicera strukturen hos ddre datafiler. Christer Jonsson p& NS AB. te DATABTEN AB Tfn Box 1 15, SANDVKEN Fax

12 nnehåller över 600 optierade rutiner för användning tillsaans ed Turbo Pascal 5.0. nnehåiler också ett antal fristående hjälpprogra so i hög grad underlättar prograeringsarbetet. Turbo Professional ingår rutiner för bl a innesresidenta pop-up progra avbrottshantering i Turbo Pascal ushantering exakt och noggrann BCD-artietik rullgardinsenyer - skapa enysyste ed interaktivt hjäipprogra inatningskontroller datuaritetik ycket snabba utskriftsrutiner för text p& bildskären avancerad fönsterhantering ed överlappande fönster och virtuella skärar hantering av långa strängar (> 255 tecken) hantering av stora arrayer (> 64K) stöd för datalagring i EMS och extended ernory hantering av kritiska DOS-fel rutiner för tangentbordsakron - stöd för printerspoling förbättrad Exec-rutin för att köra andra progra innefrån pascalprogra Dessuto ingar Super Macs - popup progra för tangentbordsakron pop-up progra ed koplett konverteringstabell ellan ascii. binär, decial. hex och oktal for sat tabell för skarfärger pop-up kalkylator för prograerare interaktiv progra för att skapa niiigardinsenyer so kan integreras i egna progra Alla bibliotek och progra levereras ed käiikod Utförlig engelsk dokuentation. HiRez Mouse Logitechs öss är kända för sin höga kvalitet, precision och robusta konstruktion. En bra konstruktion har nu blivit ännu bättre. Den nya generationen HiRcz-öss har ännu högre precision, vilket gör att handrörelserna kan hållas kortare och har en ännu battre ergonoetrisk design. Finns i seriell och bussversion. ScanMan Nu kan du scanna bilder lika ratt so du använder usen Logitechs handscanner sköter du ed ena handen. Med den grafiika Paint- Show-edito kan du bearbeta scannade bilder och lagra de pil standardforat so TFF och PCX (utärkt o du anvhder DATA- BFENS grafiiaket Paint Tools). Bilder kan sedan användas so illustrationer i desk-top progravara. grafiirogra, etc. Upplösning punkterftu. Finesse Desktop Pubiishing Nu har andra generationens desk-top progra koit. Enklare att använda, kraftfullare och kostar inte skjortan. Logitechs Finesse har filtt ycket bra kritik. Bitstrea-fonter ingår i paketet. ROM Tools Arbetar du ed ristående ntelbaserade ålsyste? Du tar snabbare fra. testar och underhåiler progravaran o du arbetar i ett högnivåspråk so Modula-2. ROM Tools innehåller verktyg för lankning, prornning och debugging i 80x86-baserade åisyste. Används tillsaans ed Logitechs Modula-2 syste för PC.n. Vad ar EMS? EMS står för "Ex~anded Meorv Specification" so är en inteationell standard för hantering av expansionsinne p% PC-datorer. EMS-inne anvads idag av ett stort antal progra för att snabbt kunna hantera dataängder större än de so xyrns ino det konventionella 64OKb-innet. Kalkylprogra, registerprogra. desktopprogra och p& senare tid aven kopilatorer får större kapacitet ed EMS-inne. EMS-inne finns i tvil versioner, den äidre 3.2-standarden och den senaste 4.0. Version 4.0 är helt kopatibel ed version 3.2. Med version 3.2 kan data lagras i EMSinnet. Med version 4.0 kan ocksa progra körus i EMS-inne. M&lgfald utnyttjar denna egenskap hos EMS 4.0 för ultikörning. O du har en PC/XT eller AT åste du skaffa ett EMS-innes-, kort. Minneskort ed EMS 3.2 är relativt billiga edan EMS 4.0-kort är dyrare. Det är viktigt att EMS 4.0 kort följer EMS-standarden till 100%. Det finns tyvärr ett antal indre nograknade leverantörer so säijer s k EMS 4.0 kort, vilka endast är halvko~atibla. S h a kort kan inte ankindas till ultiköniing under Måndald. Med en 386-dator är det enklast att skaffa EMS 4.0- inne ed hjäip av prograet 386-MAX. DATABTEN AB Tfn Box 1 15, SANDVKEN Fax

Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1

Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1 Sandviken 1 Porto betatt I Apr 1993 I,. Många programnyheter! Häriga våpriser! o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i ~sscd e ~ 7d PIUS 0 MuUGraphb 1.5 Mr pm#k n Turbo ett Vwia Editinn, BC++ & AF O Vsua

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

#212 Medlemsbladet MAJ 2013 Med kompetens och nätverk för dig www.data3.se. Webapplikationer. Wordpress. Samla alla tjänster med IBM Power

#212 Medlemsbladet MAJ 2013 Med kompetens och nätverk för dig www.data3.se. Webapplikationer. Wordpress. Samla alla tjänster med IBM Power NYA DATA3 COMMON Sweden #212 Medlemsbladet MAJ 2013 Med kompetens och nätverk för dig www.data3.se Webapplikationer Wordpress Joomla ERP E-mail CRM Intranät Collaboration PHP Samla alla tjänster med IBM

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50. Mars 2003 Nr 152 Årgång 19 Referat och bilder från Integrationsseminariet CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.000 invånare Så implementerade vi CRM Referat från

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Lexia 4 Handbok. Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu

Lexia 4 Handbok. Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu Lexia 4 Handbok Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu 2 3 FÖRORD Välkommen! Lexia är ett flexibelt datorprogram som låter dig tillrättalägga träning av språklig

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Den Blå Planeten Ingenjörer och arkitekter startar BIM samarbete. Inventor Fusion. Nr. 2/2009. Suddar ut gränserna mellan olika CAD system

Den Blå Planeten Ingenjörer och arkitekter startar BIM samarbete. Inventor Fusion. Nr. 2/2009. Suddar ut gränserna mellan olika CAD system Nr. 2/2009 Den Blå Planeten Ingenjörer och arkitekter startar BIM samarbete Inventor Fusion Suddar ut gränserna mellan olika CAD system NTI CADcenter AB Lund Göteborg Kristianstad Helsingborg Værløse Ringsted

Läs mer

Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK. Thelin Läromedel. www.skolportalen.se. Läromedel för GY2011. Jan-Eric Thelin 2012

Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK. Thelin Läromedel. www.skolportalen.se. Läromedel för GY2011. Jan-Eric Thelin 2012 DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK Läromedel för GY2011 Jan-Eric Thelin 2012 ISBN: 978-91-7379-184-7 Thelin Läromedel www.skolportalen.se FÖRORD Detta är Arbetsboken i Dator

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Introduktion till datateknik för språkvetare

Introduktion till datateknik för språkvetare Introduktion till datateknik för språkvetare ht 2013 Per Starbäck Kapitel 1 Inledning 1.1 Om kursen Schema och annat finns på http://stp. lingfil.uu.se/kurs/ids/. Där kommer det även finnas länkar till

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

Presentation styrelsen. Resultat per sista december NR 169 APRIL 2005 ÅRGÅNG 21

Presentation styrelsen. Resultat per sista december NR 169 APRIL 2005 ÅRGÅNG 21 Presentation styrelsen Resultat per sista december NR 169 APRIL 2005 ÅRGÅNG 21 LEDAREN INNEHÅLL Nr 168 8 MARS 2005 Tiden går fort! Artiklar och föreningsnytt IBM AS/400-redaktionen 4 Webbifiering 8 Många

Läs mer

En handbok som lär dig hur du bygger, redigerar och publicerar din egna mobila applikation (app).

En handbok som lär dig hur du bygger, redigerar och publicerar din egna mobila applikation (app). Bygg en app En handbok som lär dig hur du bygger, redigerar och publicerar din egna mobila applikation (app). OpenRatios CMS guide v.8.5 (Education edition) Denna handbok är producerad och utgiven av OpenRatio

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Affärssystem för Gamersneed Sweden

Affärssystem för Gamersneed Sweden Dnr:922/22-07 Institutionen för teknik Examensarbete 15 högskolepoäng Affärssystem för Gamersneed Sweden Mattias Bertilsson & Johan Lindberg Oktober 2007 Institutionen för Teknik School of Engineering

Läs mer

HandWallet. Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005. Användarmanual

HandWallet. Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005. Användarmanual 1 HandWallet Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005 Användarmanual MediaVision Computer Tech. LTD Alla Rättigheter Reserverade 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Snabb Start...8 2.

Läs mer

www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL NCL satsar på eliten Kajsa Bergqvist och Ludmila Engqvist, två av NCL:s mentorer i sponsrat idrottsprojekt.

www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL NCL satsar på eliten Kajsa Bergqvist och Ludmila Engqvist, två av NCL:s mentorer i sponsrat idrottsprojekt. ANNONS Denna bilaga är utgiven av NCL ANNONS 1 www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL Unik applikation för bättre kvalitet Sid 2 Svenska Kraftnät behövde stabil standard Sid 3 Sid 2 FOTO: HANS GEDDA Tryckeri

Läs mer

THEO tidsregistrering

THEO tidsregistrering Datavetenskap Magnus Langered och Denny Pedersen THEO tidsregistrering Examensarbete, C-nivå 2000:16 THEO tidsregistrering Magnus Langered och Denny Pedersen 2000 Författarna och Karlstads universitet

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Video on Demand. Martin Gustavsson Johnny Renegård

School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Video on Demand. Martin Gustavsson Johnny Renegård School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Video on Demand Martin Gustavsson Johnny Renegård Jun 2002 MSI Report 02065 Växjö University ISSN 1650-2647 SE-351 95

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Ann-Sofie Karlsson 700123 abn01004@student.mdh.se Byggkonsulten Rune Norbäck AB, Mälardalens Högskola, Datavetenskap Fredrik Norbäck från företaget. Frank

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer