Varens Nyheter. Olympiad i programmering - DATABITEN sponsrar. B-Tree Filer ny databas toolbox till Turbo Pascal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varens Nyheter. Olympiad i programmering - DATABITEN sponsrar. B-Tree Filer 5.0 - ny databas toolbox till Turbo Pascal"

Transkript

1

2 Varens Nyheter Olypiad i prograering - DATABTEN sponsrar år anordnas en internationell olypiad i prograering för gynasister. Prograeringsspråket är (förstas) Turbo Pascal so saval i Sverige so internationellt har slagit igeno so det viktigaste undervisningsspråket p4 gyrnnasieniva. Sverige deltar nu för första gången ed 3 deltagare. Vilka so får resa till den internationella finalen i Västtyskland i juli avgörs vid de svenska uttagsproven so genoförs den 20 april. Segrarna koras i aj. De svenska tävlingarna arrangeras av SO i saarbete ed dataläraas egen tidiskrift, "Datorn i utbildningen". Tävlingen sponsras av DATABTEN, BM och Liber. Vi tror att olypiaden hjälper till att kanalisera ungdoaas stora datorintresse i riktning ot ett större intresse för strukturerad högnivaprograrnering. Turbo Pascal fyller här en stor roll. Vi hoppas på en god atch ed ånga deltagare och ökar segrarna lycka till i den internationella olypiaden. B-Tree Filer ny databas toolbox till Turbo Pascal Många Turbo Pascal-användare har fragat efter en kraftfullare databashanterare tili Turbo Pascal än Borlands Database Toolbox. Under senare tid har frågan o natverksstöd varit särskilt viktig. Nu har TurboPower Software (kända för Turbo Professional, Turbo Analyst etc) lanserat en ny toolbox, B- Tree Filer, so trots att den faktiskt är enklare att använda än Database Toolbox ocksa innehaller finesser so natverksstöd och transaktionsskydd. Det ar ycket lätt att uppgradera existerande Database Toolboxapplikationer till B-Tree Filer. Kostnaden är inte heller avskräckande. Novel Btrieve se angre fra i detta utskick Editor Toolbox till Pascal - nu ed svensk MicroStar Du visste väl att Borlands Editor Toolbox innehaller en alldeles utärkt fönsterbaserad texteditor - MicroStar ed en fullständig uppsättning av editorkoandon, enyer och hjälpenyer. Alit ed käilkod i Pascal! Edito är sa bra att vi sjalva har använt den vid frastallning av handböcker. Editorer skapade ed Editor Toolbox kan du ocksa hitta i ånga koersiella produkter. Nu har vi ocksa översau och anpassat hela MicroStar till svenska. Enbart hjälptexterna, so du nar on-line, är pil hela 80 Kb. O du har den aerikanska versionen kan du naturligtvis uppdatera till svenska MicStar. Paradox se angre fra i detta utskick DATABTEN AB Tfn Box SANDVKEN Fax

3 Mangfald 2 - ultitasking till budgetpris Mångfald 2.10 (a Oniview) från SunnyHill SoftwarePATABTEN har nu natt en sadan ognad att anga anser att produkten är ett hot ot OS/2. Med Mångfald kan du köra flera progra satidigt och blixtsnabbt ta dig från en applikation till en annan - lika enkelt so du byter kanal p8 TV:n. Med EMS 4.0-inne eller en 386:a ed progravaran 386-MAX kan upp till 10 stora progra exekvera satidigt. Precis so under OS12 För prograerare finns ocksa Mångfald Prograverktyg AP ed snitt ot Pascal, C och snart Modula-2. Även här jäförbart ed OS12 Multitaskingkäan kan ot en särre licensavgift integreras i egna applikationer avsedda för vidareförsäljning. Till skillnad ot OS/2 är dock Mångfald kopatibelt ed existerande DOS-progravara, aven ed besvärliga pop-up progra, grafikprogra, usbaserade progra och progra so utnyttjar EMS-inne. Slutsatsen blir därför: Behöver du ultikörning (och det behöver egentligen alla PC-användare) - skaffa da Mångfald Du kan använda din existerande progravara och slipper att gräva sa djupt i planboken. ntresset för Modula-2 ökar snabbt Du visste val att Modda-2 är Niklaus Wirths vidareutveckling av Pascal? Turbo Pascal har hätat ånga av sina nyheter just från Modda. ntresset för Modula- 2 so systesprak. undervisningssprak, och alternativ till äidre språk ökar nu ycket snabbt. Sverige använder redan tre svenska högskolor Modula-2 so prograeringsspråket i sin grundutbildning och ino EG-länderna har Modula-2 snabbt fatt en ycket stark ställning. Det sägs ibland att Modula-2 ar Europas strukturerade svar pil C och ADA fran USA. En viktigt skäl till fragångaa är att det ar ycket lätt för Pascalprograerare att ga över till Modula. Språken är nära släkt. Pa PC-sidan tog intresset verklig fart i och ed att det nya progravaniföretaget Jensen & Partners nternational (JP) introducerade en utärkt kopilator och utvecklingsiljö för Modula-2 under DOS. TopSpeed Modula-2 har fatt lysande kritik i alla rescensioner och gör verkligen skal för sitt nan - utvecklingsiljön, prestanda och kodstorlek är bättre än nagon annan kopilator pil arknaden! Strax efter p&k lanserades ocksa TopSpeed Modula-2 för OSl2. En verkligt portabel utvecklingsiljö har nu fötts - utan att göra vald pa prestanda. Niels Jensen ("J" i JP) var ed och grundade Borland 1982 och stod bako succen Sidekick. Nu har Niels startat ett eget utvecklingsföretag ed TopSpeed so vaniärke. Vi vet att efter succ6n ed Modula-2 väntar en rad nya produkter. Ett gott rad är att lagga nanet JP pa innet. Sverige representeras JP av DATABTEN. Var kopetens är här ycket hög efterso vi har arbetat ed Modula-2 sedan Vi hoppas att detta gör dig nyfiken - beställ var utförliga broshyr o TopSpeed Modula-2, litteratur, kopilatorer och det stora antalet toolboxar. Serviceavtal ger ökad trygghet DATABTEN erbjuder nu öjlighet att teckna serviceavtal pa progravara (ej budgetprisprogra) vilket garanterar dig autoatisk uppdatering tili senaste revision och en tätplats vid versionsbyten. Kontakta oss för ytterligare detaljer. DATABTEN AB Tfn Box 115, SANDVKEN Fax

4 B-Tree Filer är ett bibliotek ed över 100 Turbo Pascal 5.0 procedurer för att skapa kraftfulla fleranvadar- och niitverkskopatibla databaser. Du kan 12tt uppgradera existerande applikationer skrivna ed Borlands Database Toolbox till fleranvhdariljö. Data i korthet: Använder den erkänt snabbaste och B-tradstrukturen för Sparar dikutrye geno att använda poster ed variaatt hua ordning p4 poster i databaser. bel postlängd där sa önskas. Bra när poststorleken förväntas variera kraftigt exv vid förekost av koentar- * Upp till 2 iljarder poster per register. fält. Upp till 100 olika nycklar per indexfil. Skapad för saval enanvändar- so fleranvändariljö. Kopatibel ed Noveli, 3Co. MS-NET. Network-OS, PC-MOS 386 fl. Väij alternativ vid kopileringen. B- Tree Filer innehaller ocksa stöd för generiska DOS 3.1- kopatibla nätverk (SHARE-kopatibla) varför progravaran kan köras p& i stort sett alla förekoande nätverk. Tre nivaer av postlåsning - låsning av alla öppna databaser, av enstaka databas eller av enskilda poster. nget krångel ed att bestäa bästa systeparaetrar vilket ofta kravs av andra databashanterare. En kopia av B-Tree Filer i ett progra kan anviindas för att hantera flera olika databaser av varierande storlek. nga installningar behöver ändras p& en existerande applikation da databas eller hårdvara förändras. Applikationer skrivna ed hjälp av B-Tree Filer kopileras och länkas till en självständig EXE-fil - inga innesresidenta drivnitiner behövs. Den optierande länkningen i Turbo Pascal ser till att enbart den kod so verkligen används länkas in. Transaktionsskydd so fungerar geno att B-Tree Filer autoatiskt bokför varje transaktion och töer buffertar till diken. händelse av exv ströavbrott Aterskapas data autoatiskt.. Latt att konvertera frk ~ ~ ~~~b~~ ~ ~ ~ l ~ N- ~ l b ~ ~ d. och anrop i B- tree il^^ liknar i hög grad otsvarande rutiner i Database Toolbox. Virtuell sorteringsnitin so gör det öjligt att sortera ett obegränsat antal poster i ett begränsat innesutrye. Använder EMS-inne o sådant f i i tillgeängligt. Kan addera nya falt till en existerande databas eller iportera data från andra forat nnehåller ocksa specifika enheter för Novell. NETBOS och DOS SHARE so kan utnyttja faciliteter so eddelandehantering etc. nga licensavgifter. Bra dokuentation ed exepel. Ger dig en utoordentligt kraftfull utvecklingsiljö för Pascal-prograering. Analyst kobinerar Turbo Pascal 4.0 & 5.0 och en rad analysinstruent i ett enda integrerat syste. Du editerar, kopilerar och testkör precis so i Turbons egen integrerade iljö, en ed direkt tillgang till en rad viktiga verktyg so: Progra Structure Analyzer - ger Progra Lister - utskrift av Binary Utilities - undersöker och korsreferenslistor, anropsdiagra, progralistor ed paginering, anipulerar EXE, TPU och TPMindex. rapporter över sidoeffekter arkerar reseerade ord. filer. Pascal Foratter - snyggar till din Borlands fristående Turbo Debugger Execution Profiler - exakta tids- kwod ed konsekventa indente- kan köras direkt innefrån Analyst studier över progra eller t o en- ringar, arkering av reserverade ord skilda prograsatser och askin- (t ex versalt). fonnattering av ' Egna hjälpprogra (typ ko~ihgskodsinstniktioner. Ett ikte för variabehan, etc. Utt att anpassa Progra. grep ek) kan te hastighetsoptiering! till personliga preferenser. direkt i Analysts enyer. Turbo Analyst levereras ed kallkod. DATABTEN AB Tf n Box 115, SANDVKEN Fax

5 Vilken produkt? "Avhoppare från Borland har gjort kanske arknadens bästa utvecklingssyste för persondatorer. XX tar över där Turbo Pascal slutar. Ett givet köp." "För det laga priset är systeet ett klipp. Det kan betyda genobrottet för X so ett seriöst alternativ till C." "Saanfattning: Ett srralande utvecklingssyste till ett ycket fördelaktigt pris. Har potential att bli en ny standard för persondatorer. Mycket bra prestanda" "XX är en ycket bra utvecklingsiljö so står sig alldeles utärkt i konkurrensen ed Turbo Pascal. ånga avseenden är &n ett bättre val än TP. Särskilt ed tanke pl att den genererar sl pass ycket effektivare kod i de f&diga.me-filerna." "XX looks like another classic in the aking. t generates code as good or better than that generated by leadiig C copilers. and the prograing enviroent is a genuine pleasure to use." "Recent introductions have still further strengthened X as a potential successor to both Pascal and C.. XX eaes a standing ovation". "Suary: An excellent X copiler at a bargain price." "Last Septeber did soething 've done only twice before in dozens of reviews: gave a rave to XX..There's an arnazing aount of interrest in X Out There. t is an upcoing language with soe swong supporting copilers, and it is a viable alternative to C and was gratified to fd that a lot of folks agree with e.. frankly. C akes you work harder than you have to and it's difficult to read when the code gets cold. live in a polyglot world of prograing languqes and believe e, life is easier on the PascallX shores than it is on the C." "Watch out C and Pascal - the X revolution is here" "The prograing enviroent is better than anything that Borland or Microsoft have to offer.. XX is a "landark" product." "XX is a new breed of X copiler. sporting blazing copilation speed and excellent code quality". "For those X users who have been waiting for a copiler thai copetes with the best C copilers - here it is! XX is siply the best X Software Developent Syste evaluated to date. and ust be considered the current leader of the pack. The ore you use this syste, the ore it grows on you." Med 386-MAX fran Qualitas kan du kraa ur allt inne ur din 386:a och till en blygsa kostnad tillgång till EMS 4.0-kopatibelt inne. O du använder nya Mångfald 2.10 pa en 386:a är 386-MAX ett aste! 386- MAX utnyttjar processorns unika feraga till inneshantenng geno att Ovandlar hela eller vafi del av expansionsinnet ("extended eory") till EMS 4.0-kopatibelt inne. Eventuellt lterstående del av expansionsinnet kan användas so snabb radisk. Minnesresidenta progra (drivrutiner för us. skrivare etc, pop-up progra typ Sidekick fl) kan laddas utanför konventionellt inne. T o Mångfald kan laddas utanför 640Kb-gränsen! Du får ycket er inne över till applikationer saval ed so utan Mångfald Med onokrot skärkort (text eller Hercules) eller CGA-kort kan det konventionella innet ökas från 640Kb till 704Kb (onokrot) och 736Kb (CGA). Stöd för nya XHMS-standarden so utökar tillgängligt inne ed ytterligare 64Kb. "Stuvar o" tillgtingligt inne sa att de snabbaste inneskretsarna anvands i det konventionella innet. Detta kan höja datorns prestanda avsev2lrt. Kopatibel ed BM PS12 odell 70 och 80. Copaq 386 och de flesta andra 386:or Nyhet MAX Professional saa so ovan a dessuto: Device drivers (.SYS-filer) kan flyttas utanför 640Kb gränsen. DATABTEN AB Box 115, SANDVKEN Tfn F=

6 TopSpeed Modula-2 TopSpeed Modula-2 från Jensen & Partners nternational (P) har vunnit ryktbarhet so arknadens effektivaste kopilator alla kategorier. TopSpeed Modula-2 ger snabbare och innessnåiare kod än någon annan kopilator under DOS. TopSpeed Modula har också lovordats för sin flexibla och integrerade utvecklingsiljö - en fönsterbaserad fullskhnseditor (ed upp till 5 satidiga fönster), fullständigt konfigurerbar och utbyggbar, ed direkt kopilering, anlaiing och autoatisk ake-facilitet. TopSpeed Modula-2 för DOS vinner alltfler entusiastiska användare och nu tar JP steget in i OS12 världen och lanserar TopSpeed Modula-2 aven för OSl2. För första gången får OS12 prograeraren nu tillgång till ett prograspråk och en utvecklingsiljö so inte ligger bästa DOS-iljö efter. OS/;?-versionen kan köras under Standard Editition/Extended Edition 1.0 & 1.1. Den har direkt stöd för alla systernanrop inklusive Presentation Manager. OSf2 versionen kan naturligtvis utnyttja de nya adresseringsöjligheterna (> 640K), OS/;?:s ultitasking, kopilering till saväl OBJ-filer so till DLLfiler (Dynaic Link Library). etc. Det räcker ed en okopilering för att flytta Modula-2 progra under DOS till OSf2. Jensen & Parers nteational, JP, är ett nytt utvecklingsföretag so är värt att lagga p& innet. Niels Jensen var ed och grundade Borland nternational och har statt i ledningen för en ycket kopetent utvecklingsgrupp ino Borland. Denna utveckiingse~~.. fortsätter nu sin utvecklingsarbete hos JP. Många nya och spännande produkter är p& vag. DATABTEN AB har ett intit saarbete ed JP och är svensk distributör av all progravara från Jensen & Partner nteational. TopSpeed Modula-2 kännetecknas av Lättanvänd och kraftfull integrerad utvecklingsiljö ycket lik Borlands kopilatorer so Turbo Pascal och Turbo C. Fönsterorienterad editor ed upp till 4 aktiva fönster. Kopilering, länkning och testkörning kan ske från varje fönster. Text kan flyttas ellan fönster. Obegränsat stora filer kan editeras. Fullständigt konfigurerbar integrerad iljö - ändra enyer. farger. editorkoandon eller installera egna hjäipprogra Koandoradsinterface f6r kopilering och länkning direkt från DOS eller BAT-filer. Snabb kopilering, autoatisk ake-facilitet och länkning. Allt kan hanteras i den integrerade iljön. Felsökning direkt i edito. Med en tangent kan an hoava ellan och rat& upp till 50 &pileringsfel. Felen presenteras i klartext. Autoatisk 8087-hantering. Kopilerade progra känner av o ateatikprocessor f och utnyttjar d& denna. Optierande kopilator ed registeroptirnering för högsta prestanda Kopilatorn ger objektfiler p& standard OBJ-forat. Direkt änkbar ed asseblcr. C, etc. Stöd för Windows. DLL-filer under OS12 Fullständig valiiihet vad det gäller innesodeller. Autoatisk optierande &hhg so plockar bort oanvänd kod och data i oduler. Stöd för hantering av parallella processer inklusive tidsstyrda prioritetsbaserade processer. Kraftfulit fönsterhanteringspaket ingår. Parallella processer kan skriva i delvis överlappande fönster! nbyggd assebler i OSf2 versionen - tillbehör i DOS-versionen. Probar kod tillsaans ed TopSpeed TechKit. Modula-2, skapat av Niaus Wirth (ocksa upphovsan till Pascal), är ett prograeringsspråk so före- Mycket kraftfull och lättanvänd TopSpeed TechKit ed kallkodsdebugger: Makroassebler (laggs i den inte- Fönsterorienterad grerade iljön) Meny- eller koandostyrd Stöd för innesresidenta progra nbyggd hjtllpfunktion Verktyg för proning av Modula-2 Fesökning p& Modula-. assernbler- kod och CPU-niva Avbrottsstyrd och buffrad serie- * Avancerade brytpunkts6jligheter k~n~unikation ed fasta och villkorliga (uttryck) Hantering av kritiska fel - * EMS-stöd - S tegning satsvis eller pn>cedwis ipekthn och odifiering av data, register och assernblerinstruktioner Fortsättning -+ Spårning av data. asseblerinstruktioner register. ed stringensen oih typkontrolleni B Pascal s&t hos C. lagniv&öj1igheterna Med Modula-2 är det öjligt att hantera parallella processer direkt,d, DOS. under OS^ passar Modula-2 processbegrepp naturligt in (OSf2 "threads"). Modula-2 har under de senaste åren vunnit allter terräng so systespråk. undervisningsspråk och presentationsspråk för lineratur o algoriter och prograeringskoncept. DATABTEN stöder helhjartat spridningen av Modula-2 i Sverige. Vi arbetar sedan 1984 ed egen prograutveckling under Modula-2. Debugging av parallella processer - DATABTEN AB Tfn Box SANDVKEN Fax

7 Mangfald 2 inkl Backup 975:- Turbo Pascal PLUS 1295:- Föruto Mhgfald 2 sa far du dessuto Borlands Turbo Pascal 5.0 inklusive Mångfald Backup för autoatisk säkerhets- DATABTENS lovordade svenska PLUSkopiering i bakgrunden. Värde 175:- handböcker (688 sidor) & PLUS-toolbox.. JP TopSpeedpaket 3 295:- TP Professional 5.0 PLUS 2 025:- Modula-2 kopilator från Jensen & Partners nternational. Vi har plockat ihop det bästa till ett paket innehallande: = Turbo Pascal 5.0 PLUS + Turbo Assebler & Debugger TopSpeed Copiler Turbo Paint Tools :- TopSpeed VD Debugger TopSpeed TechKit TopSpeed Paint Tools TopSpeed PLUS Professionell grafik och fönsterhantering till Turbo Pascal från DATABTEN. Äkta VGAstöd. Paradox 3.0 Single User 6 320:- Paradox 3.0 Niitverk 7 920:- JUST NU LAMNA R V 15 % RABATT PA VARA OVRGA ORDNA RE PRSER. DOCK EJ BUDGETPRSER. Mangfald OMangfald, svensk :- OMAngfald AP1 Prograverktyg :- OMangfald Professionell, svensk :- = Mångfald+ Mångfald prograverktyg Q386-MAX :- Turbo Pascal OTurbo Pascal, ar :- OTurbo Pascal 5.0 PLUS :- OTurbo Pascal Professional :- OTurbo Pascal Professional 5.0 PLUS :- OTP Runtie Library Source PLUS :- OTurbo Assebler & Debugger.....l 495:- OTurbo Paint Tools :- OVGA Paint-drivrutin :- O Ericsson PC Paint -drivrutin :- OToshiba/Copaq Paint-drivrutin :- 990:- OTP Developers library OTurbo Tutor Toolbox :- OTurbo Database ToolboX :- OTurbo Editor Toolbox :- nk1 Svensk MitroStar OTurbo Editor Toolbox :- OTurbo Nuerical Toolbox :- OTurbo Gaeworks Toolbox :- OTurbo Graphix Toolbox :- OTurbo Power ProfessionaL :- OTurbo Analyst :- OPower Screen 1.O l 195:- OTurbo Asynch Plus l 195:- OB-Tree Filer :- Turbo Prolog OTurbo Prolog :- OTurbo Prolog Toolbox 1.l :- Turbo C OTurbo C l 495:- CiTurbo C Professional :- OTurbo Assebler & Debugger..l 495:- OT~rbo C TOOS l 275:- OTC Runtie Library Source :- OC Asynch Manager :- OPower Screen 1.O :- Turbo Basic OTurbo Basic :- OTB Database Toolbox :- OTB Editor Toolbox 1.O :- OTB Jubopack :- DATABTEN AB Tfn Box 115, SANDVKEN Fax

8 Mer Borland... Osidekick :- Osidekick Plus 1.O :- Osidekick Plus 1.0, svensk :- Osuperkey :- OReflex :- OReflex Workshop :- OReflex + Reflex Workshop :- OEureka the Solver :- QTurbo Lightning :- O WordWizard :- QTurbo Lightning & WordWizard :- QParadox :- OParadox 3.OlN :- OParadox :- QParadoxN :- OParadox :- O Paradox Runtie :- O Paradox Extra anual :- OSprint :- OQuattro :- OPrograing in Modula-2 (bok) :- OModula-2. A Coplete Guide (bok) :- Logitech Modula-2 ODevelopent Syste :- OKerne :- OLogitech Paint Tools :- OS12 OParadox OS :- OTopSpeed Modula :- Macintosh Btrieve OBtrieve :- CPM OTurbo Pascal :- OTurbo Pascal Tutor l.o :- ONuencal Toolbox 1.O...950:- O Database Toolbox 1.O :- ODevelopers Toolkit :- OEureka 1.O...l 495:- OReflex Plus, specialpris :- 0rd.pris 1 995:- Osidekick 1.O :- Osidekick :-... OBtrieveN :- OTurbo Pascal ver :- OBtrieve Multi-tasking s 4 950:- OTurbo Database Toolbox :- OXtrieve :- Logitech oss OXtrieveN :- Oscanan pc, )(T & AT...a :- OXQL :- ascanan för ps e 3 450:-... TopSpeed Modula-2 OScanan för Macintosh.4950:- OTopSpeed Modula :- OLogiCAD CAD-progra :- OTechkit :- O Logitech PANT :- OTopSpeed Visual nteractive Debugger e 675:- OFinesse Desktop Publishing :- (VD) OFinesse+Mus+Scanner för PC :- OTopSpeed Paint Tools :- OFinesse+Mus :- OTopSpeedpaket :- O Finesse+Scanner :- QRepefioire :- OPublishers Pack (MUS + First Publisher) 1 890:- QRepefioire/Btrieve Toolkit :- OLogitech.Seriell och PS12 + PopUpDos 1 290:- ~~~S-~torage :- OLogitech ~ USS~US + Po~U~DOS :- OModBase :- Denna prislista ersätter tidigare prislista ~lllllll~l~~lllllllllll8llllllll~ll~l~llllll~l1ll#llllllllllllllllllllllllllllllllllllll1l~llllll~~l : O Du vill ha Ditt progra p4 3,5" OJag bestäiler 1 ex av de progra so är förkryssade 5 diskett sa tar vi 50:- extra per diskett. OSänd ig inforation o förkryssade progra ovan. -. Nan : Företag Adress Postadress Telefon Dator Aiia passa-pil-priser och extra ebjudanden : gäiier t o Alla priser exkl os och frakt. DATABTEN AB Tf n BOX SANDVKEN F=

9 ADOBE OAdobe llustrator :- ALDUS OPageraker :- ASHTON TATE Ochartaster :- OdBase V :- ODiagra Master :- Ofraework :- OMultiate l :- ORapidfile :- ORapidfile Preiu :- OSignMaster :- ASK SAM SYSTEMS OAsk Sa :- AUTODESK OAutosketch O Autoskotch Enhanced T BOENG COMPUTER O Boeing Calc :- OBoeing Graphics 3D :- CENTRAL PONT SOFTWARE OPC Tools Deluxe... %O: COMPUTER ASSOCATES OEasyfiler :- Osilverado (för Lotus) :- OSnap-n Tools :- OSupercalc V :- OSuperproject Expert :- OSuperproject Plus :- OSuperProject Expert OS :- COMPUTER SUPPORT OArts & Letters :- O Diagraphl :- OPicture Perfect :- DATASTORM OProco Plus :- DGTALK OSalltalWV :- OSaltalWV :-... DYNAMC ASSOCATES OPC Anywhere :- OPC Anywhere 925:-... FFTH GENERATON OFastback Plus :- FUNK SOFTWARE OSideWays :- GENERC SOFTWARE RGeneric Cad :- GRAPHC SOFTWARE OGSS Graphic Developent Toolkit :- BM ODOS g501. ODOS 3.3 Technical Reference Manual.. 750:- OPC-DOS :- NSET SYSTEM Olnset 2...g50.. Olnset Plus :- NTEL MHz... JAVELN OJavelin Plus :- LOTUS DEVELOPMENT O Report Writer :- OAgenda :- OFreelance Plus :- OGraphWriter :- OLO~US :- OManuscript :- Osyphony :- MATHSOFT OMathCAD :- MERDAN TECHNOLOGY OCarbon Copy Plus :- MCROGRAPHX OBusiness Clip Art Collection :- ODesigner...: :- ODraw Plus :- OGraph Plus :- OPublishing Clip Art Collection :- MCROLOGC OTornado :- OTornado ed Library 825:-... MCROPRO OWordStar Professional :- MCRORM ODB Graphics :- OExtended Report WriterV :- OProgra nterface :- ORBase Runtie :- ORBase Syste : MCROSOFT OMS Mus buss ed Painthsh :- OMS Mus seriell ed Paintbrush :- OC Copiler :- DATABTEN AB Tfn Box SANDVKEN F~X

10 RChart :- RMacro Assebler :- OMicroSoft Cobol :- RMicroSoft Fortran :- OMS Excel :- OMS Word :- OMS Works :- OMS Works Svensk :- OMS-DOS :- OMuMath :- RProject :- OWindows Developent Toolkit :- O Windowsl :- OWindowsJ :- NANTUCKET OClipper :- NORTON O Norton Coander :- ONorton Utilities Advanced Version :- ORACLE 00racle Dbase Add-n :- PERSCOPE OPeriscope :- OPeriscope l :- OPeriscope MHz :- PROSOFT RFontasy SOFTCRAFT RFancy Font (laserskrivare) :- OFancy Font (atrisskrivare) :- OFancy Word :- OFont Editor (laserskrivare) :- OLaser Fonts :- SOFTLOGC SOLUTONS O Disk Optiizer :- SOFTWARE GROUP OEnable :- SOFTWARE LNK OPC MOS 386 Enanvandare :- OPC MOS Fleranvändare :- SOFTWARE PRODUCTS NT. Ropen Access :- SOFTWARE PUBLSHNG OHarvard Graphics :- OPFS First Choice :- OPFS First Graphics :- OPFS First Pubiisher :- OPFS Professional Plan :- OProfessional File 1 795:-... OProfessional Write... l 250:- SOLUTON SYSTEMS OBrief :- OBrieflDBrief :- STSC OAPL PUS :- SYMANTEC OQ&A :- OQ & A 386-version :- OQ & A Svensk :- OThinkTank :- SYMSOFT OHot Shot Grab :- OHot Shot Graphics :- SYSTAT OSysstat :- OSystat ed Grafik :- TRAVELNG SOFTWARE RDeskLink :- O LapLink OLaplink Plus....g95.. UNSON WORLD OSnapShot :- WALKER.RCHER. QUNN OReflection 7 Plus :- WORDPERFECT CORPORATON O Word Perfect :- O Word Perfect Nätverk :- XEROX OVentura Publisher :- z-soft OPC Paintbrush Plus :- O Publisher's Paintbrush :- O Publisher's Type Foundry :- ZORTECH OC++ Copiler :- OC++ Tools :- OC++ Stroustrup (bok) :- Saknar Du nagot l prislistan? Hör av Dig sa ska vi försöka ordna det! e Denna prislista ersätter tidigare prislista. Aiia priser exkl os och frakt. Priser kan förändras p g a valutakursförändringar. ändrade leveransvillkor etc. Bestäiiningar från Budgetprislistan är bindande. 1 DATABTEN AB Box SANDVKEN Tfn F=

11 Svenskutvecklat kraftfullt fönsterbaserat skh- och grafikbibliotek för CGA. Hercules, EGA, VGA, sup? VGA, Ericsson PC och TosiubalCopaq. Utvecklat av DATABlTEN tillsaans ed P.S.Datakraft. Moduler från DATABlTEN ed bl a Generell felhantering enligt ny kraftfull Supervisor-teknik - fungerar aven i ultitaskiing situationer Generell listhantering Mushantering Virtuell inneshantering - data kan ligga i RAM, EMS-inne eller p& disk utan att klientprogra behöver odifieras. Stöd för &tkostoder, fil- och postlåsning Tidtagning Hantering av filkataloger Skilrhante~gsbibliotek (textod) ed fönsterhantering, enyhantering, hjälpfönster, forulärhantering ed inatningskontroller. Fi ocksa ed koppling till Btrieve - för indexerad registerhantering ocksa i nätverksiljö. Stöd för fil- och postlåsning. Detta är endast ett axplock ur ängden av tillbehör till TopSpeed Modula-2. Begär vår fullständiga TopSpeed-broschyr o du vill läsa er o de spännande öjligheterna hos Modula-2. 1 Paradox 3 - nu ed grafik b Paradox 2.0 har placerat sig i taten vid da jäförelser ellan databasprogra - snabbheten. flexibiiiteten, det naturliga användargränssnittet och de kraftfulla natverksöjligheterna har värdesatts högt. Nya version 3.0 har nu ocksa grafii och korstabulering för analys av data. Version 3.0 kan visa ultipla tabeller och relationer av typ en-tillånga O intresse finns s& hör av er till oss s% skickar vi dig inforation sat en deo diskett. Passa på vårt tidsbegränsade introduktionserbjudande p& Paradox 3-20% rabatt pa ordinarie pris! Btrieve står för Novells språkoberoende databastoolbox so har vunnit alltfler användare under fraför allt det senaste året. Btrieves styrka ligger i dess språkoberoende, stöd för såväl DOS, OS12 so Xenix, stöd för fleranvandare, Mtverk och ultikörning, skydd ot dataförluster. Btrieve är en stabil och robust vän so du kan lite pa aven i tuffa tilläpningar. Nyheter i Btrieve version 5.0 Ny algorit för datakopression - ger kopaktare databaser när s& önskas Vid falt ed fri postlängd kan an reservera plats för fratida expansion - inskar risken för fragentering. Uppdateringspris från version : 550:- Nya operationer för direkt steghg eilan poster i deras fysiska ordning i databasen. Kurser i Btrieve-prograering Nya filtyper ed enbart data alternativt enbart nycklar NS i Söderköping startar nu endagars grundkurser och p& Möjlighet att autoatiskt inkreentera nycklar byggnadskurser i Btrieve-anvllndning tillsaans ed Turbo Pascal. Grunher htilis /9 sat 15/11. BUTL har ett nytt Clone-koando so gör det enkelt P&b~g~adskurser den 1815, 14/9 och 16/11. Kontakta att duplicera strukturen hos ddre datafiler. Christer Jonsson p& NS AB. te DATABTEN AB Tfn Box 1 15, SANDVKEN Fax

12 nnehåller över 600 optierade rutiner för användning tillsaans ed Turbo Pascal 5.0. nnehåiler också ett antal fristående hjälpprogra so i hög grad underlättar prograeringsarbetet. Turbo Professional ingår rutiner för bl a innesresidenta pop-up progra avbrottshantering i Turbo Pascal ushantering exakt och noggrann BCD-artietik rullgardinsenyer - skapa enysyste ed interaktivt hjäipprogra inatningskontroller datuaritetik ycket snabba utskriftsrutiner för text p& bildskären avancerad fönsterhantering ed överlappande fönster och virtuella skärar hantering av långa strängar (> 255 tecken) hantering av stora arrayer (> 64K) stöd för datalagring i EMS och extended ernory hantering av kritiska DOS-fel rutiner för tangentbordsakron - stöd för printerspoling förbättrad Exec-rutin för att köra andra progra innefrån pascalprogra Dessuto ingar Super Macs - popup progra för tangentbordsakron pop-up progra ed koplett konverteringstabell ellan ascii. binär, decial. hex och oktal for sat tabell för skarfärger pop-up kalkylator för prograerare interaktiv progra för att skapa niiigardinsenyer so kan integreras i egna progra Alla bibliotek och progra levereras ed käiikod Utförlig engelsk dokuentation. HiRez Mouse Logitechs öss är kända för sin höga kvalitet, precision och robusta konstruktion. En bra konstruktion har nu blivit ännu bättre. Den nya generationen HiRcz-öss har ännu högre precision, vilket gör att handrörelserna kan hållas kortare och har en ännu battre ergonoetrisk design. Finns i seriell och bussversion. ScanMan Nu kan du scanna bilder lika ratt so du använder usen Logitechs handscanner sköter du ed ena handen. Med den grafiika Paint- Show-edito kan du bearbeta scannade bilder och lagra de pil standardforat so TFF och PCX (utärkt o du anvhder DATA- BFENS grafiiaket Paint Tools). Bilder kan sedan användas so illustrationer i desk-top progravara. grafiirogra, etc. Upplösning punkterftu. Finesse Desktop Pubiishing Nu har andra generationens desk-top progra koit. Enklare att använda, kraftfullare och kostar inte skjortan. Logitechs Finesse har filtt ycket bra kritik. Bitstrea-fonter ingår i paketet. ROM Tools Arbetar du ed ristående ntelbaserade ålsyste? Du tar snabbare fra. testar och underhåiler progravaran o du arbetar i ett högnivåspråk so Modula-2. ROM Tools innehåller verktyg för lankning, prornning och debugging i 80x86-baserade åisyste. Används tillsaans ed Logitechs Modula-2 syste för PC.n. Vad ar EMS? EMS står för "Ex~anded Meorv Specification" so är en inteationell standard för hantering av expansionsinne p% PC-datorer. EMS-inne anvads idag av ett stort antal progra för att snabbt kunna hantera dataängder större än de so xyrns ino det konventionella 64OKb-innet. Kalkylprogra, registerprogra. desktopprogra och p& senare tid aven kopilatorer får större kapacitet ed EMS-inne. EMS-inne finns i tvil versioner, den äidre 3.2-standarden och den senaste 4.0. Version 4.0 är helt kopatibel ed version 3.2. Med version 3.2 kan data lagras i EMSinnet. Med version 4.0 kan ocksa progra körus i EMS-inne. M&lgfald utnyttjar denna egenskap hos EMS 4.0 för ultikörning. O du har en PC/XT eller AT åste du skaffa ett EMS-innes-, kort. Minneskort ed EMS 3.2 är relativt billiga edan EMS 4.0-kort är dyrare. Det är viktigt att EMS 4.0 kort följer EMS-standarden till 100%. Det finns tyvärr ett antal indre nograknade leverantörer so säijer s k EMS 4.0 kort, vilka endast är halvko~atibla. S h a kort kan inte ankindas till ultiköniing under Måndald. Med en 386-dator är det enklast att skaffa EMS 4.0- inne ed hjäip av prograet 386-MAX. DATABTEN AB Tfn Box 1 15, SANDVKEN Fax

Läs innan du installerar Mac OS X

Läs innan du installerar Mac OS X Läs innan du installerar Mac OS X I det här dokuentet finns viktig inforation so du bör läsa innan du installerar Mac OS X. Det innehåller inforation o vilka datorer so stöds, systekrav och o installation

Läs mer

Läs innan du installerar Mac OS X

Läs innan du installerar Mac OS X Läs innan du installerar Mac OS X I det här dokuentet finns viktig inforation o att installera Mac OS X so inte finns i boken Välkoen till Mac OS X. Läs dokuentet innan du installerar Mac OS X så får du

Läs mer

Författare: Juha Söderqvist IT-GUI. Version 1.0. Datum

Författare: Juha Söderqvist IT-GUI. Version 1.0. Datum Författare: Juha Söderqvist IT-GUI Version 1.0 Datum 2017-08-18 Innehåll 1. Introduktion... 3 Human-computer interaction... 3 Grafiska användargränssnitt... 4 Operativsystem... 4 Xerox Alto Executive file

Läs mer

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn?

Fö 7: Operativsystem. Vad är ett operativsystem? Målsättning med operativsystem. Styr operativsystemet datorn? Fö 7: Operativsystem Introduktion. Klassificering. Vad är ett operativsystem? Program som kontrollerar andra andra program. Gränssnitt mellan användare och hårdvaran. Kärnan. Historisk översikt. Typeset

Läs mer

Har du under dagen ändrat, lagt till eller tagit bort information från hårddisken bör du göra en säkerhetskopiering. Samma sak gäller för disketter.

Har du under dagen ändrat, lagt till eller tagit bort information från hårddisken bör du göra en säkerhetskopiering. Samma sak gäller för disketter. 32 Kapitel 2 Allän IT-Kunskap 8 Säkerhetskopiering Det priära när det gäller säkerheten för den inforation so är lagrad i datorn är säkerhetskopiering. Det innebär att du tar en exakt kopia av den lagrade

Läs mer

RELAX 2. time. Burhéns möbler att leva med

RELAX 2. time. Burhéns möbler att leva med tie RELAX Burhéns öbler att leva ed i på Burhéns har tillverkat öbler i tre generationer. Möbler so tål att användas. Och under åren har vi faktiskt lärt oss en hel del. Till exepel att stil ändå är ganska

Läs mer

Tangentbord och möss Programvara för PC och Mac. Produktguide. konsument

Tangentbord och möss Programvara för PC och Mac. Produktguide. konsument Tangentbord och möss Programvara för PC och Mac Produktguide konsument Optiska möss Precision och design som håller länge Optical Mouse Blue Optisk mus i läcker färgsättning. 2 programmerbara knappar och

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1 DVG A06 Operativsystem, mm DVG A06 Johan Eklund, 1 2 DVG A06 Johan Eklund, 2 Operativsystem - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem

Läs mer

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser Innehåll Operativsystem Vad är operativsystem och hur fungerar de Vad är ett OS? Syfte Att tillåta flera program att köra samtidigt Att fungera som ett abstraktionslager mot hårdvaran Att hantera olika

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller Android enhet. För Android användaren finns möjligheten att öka batteritiden genom att stänga ner resurser som inte används.

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

Bilder. I detta kapitel lär du dig: Att infoga ClipArt-bilder. Skapa egna bilder med hjälp av teckningsverktygen.

Bilder. I detta kapitel lär du dig: Att infoga ClipArt-bilder. Skapa egna bilder med hjälp av teckningsverktygen. 1 Bilder Bilder tillför det där lilla extra till din publikation. O det bara finns bokstäver på varenda sida, så är det antagligen inte lika ånga so är intresserade av att läsa din inforation. Det är naturligtvis

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis Så kör du Windows på din Mac 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis. Så kör du Windows på din Mac Virtualbox gör din Mac till en pc Du behöver inte köra Bootcamp

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS

LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS Historia ver 1.0 1981 -Diskett dist. 8kb minne ver 2.0 1983 -HDD stöd, kataloger, enheter ver

Läs mer

Inledning. Vad är ett datorprogram, egentligen? Olika språk. Problemlösning och algoritmer. 1DV433 Strukturerad programmering med C Mats Loock

Inledning. Vad är ett datorprogram, egentligen? Olika språk. Problemlösning och algoritmer. 1DV433 Strukturerad programmering med C Mats Loock Inledning Vad är ett datorprogram, egentligen? Olika språk Problemlösning och algoritmer 1 (14) Varför använda en dator? Genom att variera de program som styr datorn kan den användas för olika uppgifter.

Läs mer

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner)

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner) -- * Börjar Din PC agera oroligt? * Fungerar inte PC:n som den brukar? * Agerar datorn alltför långsamt? Oväntade avbrott på Internet? * Drabbas Du av virus eller Spyware eller t o m Malware? DUBBLE CD-ROM

Läs mer

Operativsystem Lektion 1. Lärare. Schema. Kurssajten Finns på adressen. Jan Erik Moström. Set Norman

Operativsystem Lektion 1. Lärare. Schema. Kurssajten Finns på adressen. Jan Erik Moström. Set Norman Operativsystem Lektion 1 1 Lärare jem@cs.umu.se, B449 Lektioner etc Set Norman set@cs.umu.se, NAdv105 Labbar, labhandledning 2 Schema Notera att det finns ändringar i schemat!! Under perioden 1-8 mars

Läs mer

Operativsystem DVG A06. Definition. Varför operativsystem? - Vad är ett operativsystem?

Operativsystem DVG A06. Definition. Varför operativsystem? - Vad är ett operativsystem? Operativsystem DVG A06 Operativsystem, mm - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem finns? 2 Definition Den del av systemet

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

E- möten Snabbguide till Adobe Connect

E- möten Snabbguide till Adobe Connect E- möten Snabbguide till Adobe Connect Rekommenderade användningsområden: - E- möten - Handledning - Grupparbete - Seminarier Nätbaserad Utbildning 0500 44 81 30 helpdesk.distans@his.se Adobe Connect Högskolan

Läs mer

Emacs. Eric Elfving Institutionen för Datavetenskap (IDA)

Emacs. Eric Elfving Institutionen för Datavetenskap (IDA) Emacs Eric Elfving Institutionen för Datavetenskap (IDA) Emacs Utveckas konstant, från 70-talet Är en texteditor (inte ordbehandlare) och fokuserar på texten, inte utseendet. Ingår i GNU-projektet Har

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

FCA 1298 7 Mars 2012 BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE

FCA 1298 7 Mars 2012 BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE FCA 1298 7 Mars 2012 BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE Inforationen åste nå slutanvändaren! biomérieux inkluderar detta inforationsbrev i alla förpackningar av adaptrar so skickas från vårt Nordiska lager fr.o..

Läs mer

LÖSNINGAR I OLIKA SKRIVARMILJÖER MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR DOKUMENTPRODUKTION I OLIKA SKRIVARMILJÖER DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP

LÖSNINGAR I OLIKA SKRIVARMILJÖER MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR DOKUMENTPRODUKTION I OLIKA SKRIVARMILJÖER DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP LÖSNINGAR I OLIKA SKRIVARMILJÖER MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR DOKUMENTPRODUKTION I OLIKA SKRIVARMILJÖER DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP ALLA APPLIKATIONER. ALLA MILJ Den snabba utvecklingen av datatekniken innebär

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F1 SBS 2008 EC Utbildning AB 1 F1 SBS 2008 Dagens föreläsning Den mjuka sidan: Vad är Microsoft Small Business Server 2008? Varför SBS 2008? Den hårda sidan, teknik: Installation, systemkrav Konfiguration

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Wimba Pronto i Blackboard

Wimba Pronto i Blackboard Kommunikator se vem som är där och chatta Med Wimba Pronto så kan du se vem som är online i kurserna som finns i Blackboard och skriva snabbmeddelanden/chatta med andra (Wimba Pronto liknar MSN och ICQ).

Läs mer

Enkel. Kraftfull. Enastående.

Enkel. Kraftfull. Enastående. Enkel. Kraftfull. Enastående. Windows Vista Home Basic Ett säkrare och enklare Windows operativsystem för dina grundläggande behov på din hemdator. Från att titta på foton till att skriva e-post och surfa

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Föreläsning 15: Parallella subrutiner. Parallellitet. Varför parallella underprogram?

Föreläsning 15: Parallella subrutiner. Parallellitet. Varför parallella underprogram? Föreläsning 15: Parallella subrutiner Parallellitet Processer och trådar Semaforer, monitorer och synkroniseringsmeddelanden Parallellitet Ofta är det nödvändigt eller önskvärt att programdelar exekveras

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP SW4223 De flesta windowsprogram installeras i enhet C: som standardinställning. Följ denna manual för att modifiera standardplatsen

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Nordicc. Mission Vår mission är att tillhandahålla produkter och lösningar som sparar miljön och gagnar våra kunders ekonomi och arbetsmiljö.

Nordicc. Mission Vår mission är att tillhandahålla produkter och lösningar som sparar miljön och gagnar våra kunders ekonomi och arbetsmiljö. Produktkatalog #1 Nordicc Mission Vår ission är att tillhandahålla produkter och lösningar so sparar iljön och gagnar våra kunders ekonoi och arbetsiljö. Vision I vår vision ser vi: Ett företag so är den

Läs mer

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand.

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. Innehållsförteckning Kontrollpanelen i kategoriläge. Frågor 2 Utforskaren, hantera filer och mappar.

Läs mer

MagniLink imax. Bruksanvisning. Version 1.0. Bruksanvisning 7941647 MagniLink imax 1

MagniLink imax. Bruksanvisning. Version 1.0. Bruksanvisning 7941647 MagniLink imax 1 Bruksanvisning MagniLink imax Version 1.0 LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 (0) 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 (0) 470 727725 Internet: www.lvi.se Bruksanvisning

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2015-06-01 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning För Mac Word och PowerPoint... 1 Var hittar

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

2,5" USB 3.0 SATA III-hårddiskkabinett i aluminium med UASP SSD/HDD höjd upp till 12,5 mm

2,5 USB 3.0 SATA III-hårddiskkabinett i aluminium med UASP SSD/HDD höjd upp till 12,5 mm 2,5" USB 3.0 SATA III-hårddiskkabinett i aluminium med UASP SSD/HDD höjd upp till 12,5 mm StarTech ID: S2510SM12U33 S2510SM12U33 USB 3.0 till SATA-hårddiskkabinettet med UASP gör at du kan ansluta en 2,5"

Läs mer

Operativsystem. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 7. Exempel på operativsystem. Operativsystem

Operativsystem. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 7. Exempel på operativsystem. Operativsystem Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström Slideset 7 Agenda Exempel på operativsystem

Läs mer

EpiInfo. Grundkurs - enkätuppläggning och bearbetning

EpiInfo. Grundkurs - enkätuppläggning och bearbetning EpiInfo Grundkurs - enkätuppläggning och bearbetning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION AV EPI INFO 2. NÅGRA GRUNDER I WINDOWS 3. GRUNDERNA I EPI INFO 4. INTEGRERING AV EPI INFO MED ANDRA PROGRAM SAMT

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Emacs. Eric Elfving Institutionen för datavetenskap (IDA) 22 augusti 2016

Emacs. Eric Elfving Institutionen för datavetenskap (IDA) 22 augusti 2016 Emacs Eric Elfving Institutionen för datavetenskap (IDA) 22 augusti 2016 Historia 2/21 Utvecklas konstant, från 70-talet Är en generellt texteditor (INTE ordbehandlare) som fokuserar på texten, inte utseendet

Läs mer

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.39A Version 1.1 - (071210) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.39A.

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Din Individuella Graviditetsplan. Barnmorskegruppen Öresund

Din Individuella Graviditetsplan. Barnmorskegruppen Öresund Din Individuella Graviditetsplan Barnorskegruppen Öresund BASUTBUDET För er inforation se vår hesida Rutinbesök Vecka 6-9 Hälsosatal Vecka 9-12 Inskrivning Vecka 11+0 -> 13+6 CUB ( 33) Vecka 18 Rutin ultraljud

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion

Kapitel 1 Introduktion Kapitel 1 Introduktion ZoomText 9.1 är en kraftfull programlösning för synskadade. Innehåller två olika teknologier förstoring och skärmläsning ZoomText tillåter dig att se och höra allting som visas på

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Utbildningsplaner Inventor

Utbildningsplaner Inventor Utbildningsplaner Grundkurs Fortsättning Superingenjör Administratör Sheetmetal Visualisering Professional är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt NÄR ÄR FRANKERING RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET DEN ENKLA VÄGEN TILL EN BÄTTRE POSTHANTERING Undrar om det är rätt porto Tänk om jag kunde använda tiden till något annat! Det måste finnas ett bättre sätt

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (7) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2011-07-08 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Wordmallar?... 2 Är du

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten

Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten Båt ed dubbla slag och sal planande botten ed liten bottenresning Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten Här presenteras ett banbrytande otorbåtskoncept

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd enligt Lagen (2010:1011) o brandfarliga och explosiva varor för: Hantering explosiva varor Överföring av explosiva varor ino Sverige

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer

Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer Tentamen PC-teknik 5 p Lösningar och kommentarer Program: Di2, Em3, Et3 Datum: 04-08-10 Tid: 13:30-18:30 Lokal E171 Hjälpmedel: Linjal, miniräknare, Instruktionsrepertoar för 8086 (utdelas), Lathund, Pacific

Läs mer

USB-meny. Jobb-buffring. PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch. MAC Binary PS. NPA-läge. USB-buffert. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering.

USB-meny. Jobb-buffring. PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch. MAC Binary PS. NPA-läge. USB-buffert. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. I n (Universal Serial Bus) ändrar du inställningar för jobb som skickats till skrivaren via USB-porten (USB-alternativ

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer