Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna."

Transkript

1 Nummer 1 år 2003 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. En Första pris bild ur engelska Microlight Fluing. Piloten har troligen haft bråttom!!!! Ett par havererade trikar som med händiga ägare ser fräschare ut än nya, eller vad tycks?

2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare. Föreningen bildades i maj 1996 och håller på grund av de långa avstånden inga föreningsmöten utan endast årsmöte varje år. Detta informationshäfte utkommer ca. 4 gånger per år, och vill informera om det som rör trikeflyget, samt bidraga till kontakten emellan medlemmarna. Ansvarig för sammanställning och innehåll Jerker Berg. adr. Hindsbogatan Skara tel E-post: Medlemsavgiften är 200:- Vill du vara med så sätt in pengar på Pg Notera STAR och glöm inte ditt namn och adress Styrelsen 2003 ordf.. Jerker Berg Vice ordf. Lennart Morell Sekr. Kjell Hultsten Tibro Övriga styrelsemedlemmar Börje Haglund Borlänge Sven Hagströmer Stockholm Thomas Lindeen Stockholm Jens-Erik Espvall Strömsund Leif Stenström Bålsta Hans-Erik Westlund Stockholm Robin Fjellström Orsa Kjell Andersson Järbo För att höja läsvärdet mottages alla bidrag, notiser, bilder, reseberättelser, nyheter, åsikter och tips, ja allt som angår oss Trikeflygare. Det är med din hjälp som det blir ett forum som det är tänkt. Du som har E-post. Sänd mej din adress, så får du dom som jag har. På så sätt kan vi bygga upp ett kontaktnät den vägen också, adr., se ovan. Hej igen Trikeflygare. Så har vi äntligen hållit årsmötet för Det hölls på båtmässan i Stockholm, och en glädjande stor skara, ca. 25 stycken var närvarande samt Tomas Backman från KSAK. Det blev inte någon större förändring i styrelsen, det finns en avskrift av protokollet på sidan intill, och våra mötesförhandlingar tog inte lång stund, så Tomas fick gott om tid att informera och svara på frågor. Han var något besviken för att det inte var någon trikepilot som anmält sig till instruktörskursen på Ålleberg nu i vår. Kursen pågår mellan den 24 maj till den 8 juni Han flaggade även för nya krav och regler. Som framgår av en haverirapport här i bladet hade piloten gjort en felbedömning om bränsleförbrukningen. Därför vill KSAKmotor att reglerna för distansflygning, driftfärdplan, bränslereserver och väderminima skall skärpas. I BCL-en står inget om bränslereserv för UL, utan bara att bränslet ska räcka för avsedd flygning. Det krav vi nu har om 20 minuters reserv är endast en skrivning i flyghandboken. Därför finns risk att 20 minuters reserv ska skrivas till 45 minuter. Men efter att nya regler kommer till blir det säkert mindre risk att vi räknar fel, och dabbar oss med olycka som följd.eller???? En nyhet om en lättnad hade vi redan läst om i Pilotmagazinet. Den gällde att få flyga mer än 10 km över öppet vatten med UL, en begränsningsregel som kom till på den tiden vi körde omkring med helt andra motorer, men troligen kommer den bara att gälla 4 taktsmotorer. Backman pratade sej varm för tävlingar, något han tidigare genomfört med växlande resultat, och hade förhoppningar om att vi bättre skulle ställa upp till, för att ev. få till ett lag som i framtiden även kunde deltaga i internationella sammanhang. Den största begränsningen bland oss, är ju de långa avstånden, och att det endast är ett fåtal som flyger längre sträckor. Men som den flitige förespråkaren som Tomas är för tävlingar, så återkommer han säkert med nya arenor, och tävlingsmomenten han berättade om låter inte allt för avancerade, utan lockar gärna till att pröva på. Vi kommer här i STARbladet att redogöra för några olika övningar i kommande nummer med förhoppningen att vi blir ett stort antal som möter upp till nästa gång det utlyses en tävling. För att återkomma till instruktörsutbildningen så upplever jag att det troligen är bristen på instruktörer som är den största begränsningen för oss att bli fler som flyger landbaserade trikar. Vi har trikeskolor i Piteå, Norsjö, Ramsele, Orsa, Borlänge, Köping, f.d. Askersund (Örebro numera) Swedish Ultraflyers, och Eslöv enligt Tomas Backman. Men det är långa avstånd emellan, och de flesta backar för att ta ledigt från jobb och ev. familj för en 12 till 14 dagar kronor i utlägg. Är sedan vädrets makter inte på rätt humör skiter det sej kanske helt, och det slutar bara med en dyrbar vistelse på annan ort. Däremot växer antalet trikeflygare på sjön, men deras både försäljning och flygning är ju sammankopplade, och skolningen bedrivs på heltid genom intensivkurser.

3 Årsmöte för STAR , Älvsjömässan Stockholm 1 Jerker Berg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Dagordningen för årsmötet godkändes. 3 Till ordförande för mötet valdes Jerker Berg. 4 Till sekreterare valdes Kjell Hultsten. 5 Till justeringsmän för årsmötets protokoll valdes Tomas Jonsson och Terry Acton. 6 Protokoll från förra årsmötet i Uppsala godkändes och lades till handlingarna. 7 Årsavgiften för 2003 fastställdes till oförändrade 200 SEK. 8 Beslutades ändra STAR-s stadgar genom att ta bort meningen att årsmötet skall hållas före juni månads utgång. Denna paragraf får följande lydelse: Föreningen skall hålla ett årsmöte varje år, med kallelse minst 14 dagar före mötesdagen. 9 Till föreningens ordförande 2003 valdes Jerker Berg. 10 Till föreningens vise ordförande under 2003 valdes Lennart Morell. Tomas Backman 11 Till föreningens sekreterare under de två kommande åren valdes Kjell Hultsten. 12 Till föreningens vise sekreterare under 2003 valdes Kjell Andersson. 13 Till föreningens övriga styrelsemedlemmar för de kommande två åren valdes: Jens-Erik Espvall, Robin Fjellström, Börje Haglund, och Leif Stenström. Kvarstår i styrelsen under ytterligare ett år gör: Sven Hagströmer, Thomas Lindén, och Hans-Erik Westlund. 14 Mötet beslutade att ingen valberedning för 2003 skulle väljas. 15 Jerker Berg informerade om att han i sommar den sedan flera år planerade flygningen i Nils Holgerssons fot (flyg-) spår. Han hoppades på god uppslutning av lokala trikeflygare under sin färd. Under denna tur hoppas han på flygning även i Norrlands midnattssol.3 16 Mötet avslutades, varefter Tomas Backman övertog ordet och informerade om aktuella ul-frågor. OBS. ej orginalutseende på protokollet. Deltagare i årsmötet. Bild av Sten-Anders Fellman Från vänster på denna bilden: Johan Hammarström, Johan Ljungqvist, Björn Hedlund, Thomas Lindeen, Anders Daniels, Tomas Backman, Terry Acton, Björn Andersson, Tomas Jonsson, Christer Olsson, vid bordsändan längst ned Sten-Anders Fellman, Stafan Nordstrand, Plamen Dobrovish, Kjell Rådström, Stewe Watsson, Lasse Göransson, Jörgen Westberg, Johan Nykvist, Per Hede, Lars Rothweiler, Olle Larsson, Kjell Andersson, Kjell Hultsten, Jerker Berg. På övre bilden får du utgå från mitten för att komma rätt.

4 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare. Föreningen bildades i maj 1996 och håller på grund av de långa avstånden inga föreningsmöten utan endast årsmöte varje år. Detta informationshäfte utkommer ca. 4 gånger per år, och vill informera om det som rör trikeflyget, samt bidraga till kontakten emellan medlemmarna. Ansvarig för sammanställning och innehåll Jerker Berg. adr. Hindsbogatan Skara tel E-post: Medlemsavgiften är 200:- Vill du vara med så sätt in pengar på Pg Notera STAR och glöm inte ditt namn och adress Styrelsen 2003 ordf.. Jerker Berg Vice ordf. Lennart Morell Sekr. Kjell Hultsten Tibro Övriga styrelsemedlemmar Börje Haglund Borlänge Sven Hagströmer Stockholm Thomas Lindeen Stockholm Jens-Erik Espvall Strömsund Leif Stenström Bålsta Hans-Erik Westlund Stockholm Robin Fjellström Orsa Kjell Andersson Järbo För att höja läsvärdet mottages alla bidrag, notiser, bilder, reseberättelser, nyheter, åsikter och tips, ja allt som angår oss Trikeflygare. Det är med din hjälp som det blir ett forum som det är tänkt. Du som har E-post. Sänd mej din adress, så får du dom som jag har. På så sätt kan vi bygga upp ett kontaktnät den vägen också, adr., se ovan. Hej igen Trikeflygare. Så har vi äntligen hållit årsmötet för Det hölls på båtmässan i Stockholm, och en glädjande stor skara, ca. 25 stycken var närvarande samt Tomas Backman från KSAK. Det blev inte någon större förändring i styrelsen, det finns en avskrift av protokollet på sidan intill, och våra mötesförhandlingar tog inte lång stund, så Tomas fick gott om tid att informera och svara på frågor. Han var något besviken för att det inte var någon trikepilot som anmält sig till instruktörskursen på Ålleberg nu i vår. Kursen pågår mellan den 24 maj till den 8 juni Han flaggade även för nya krav och regler. Som framgår av en haverirapport här i bladet hade piloten gjort en felbedömning om bränsleförbrukningen. Därför vill KSAKmotor att reglerna för distansflygning, driftfärdplan, bränslereserver och väderminima skall skärpas. I BCL-en står inget om bränslereserv för UL, utan bara att bränslet ska räcka för avsedd flygning. Det krav vi nu har om 20 minuters reserv är endast en skrivning i flyghandboken. Därför finns risk att 20 minuters reserv ska skrivas till 45 minuter. Men efter att nya regler kommer till blir det säkert mindre risk att vi räknar fel, och dabbar oss med olycka som följd.eller???? En nyhet om en lättnad hade vi redan läst om i Pilotmagazinet. Den gällde att få flyga mer än 10 km över öppet vatten med UL, en begränsningsregel som kom till på den tiden vi körde omkring med helt andra motorer, men troligen kommer den bara att gälla 4 taktsmotorer. Backman pratade sej varm för tävlingar, något han tidigare genomfört med växlande resultat, och hade förhoppningar om att vi bättre skulle ställa upp till, för att ev. få till ett lag som i framtiden även kunde deltaga i internationella sammanhang. Den största begränsningen bland oss, är ju de långa avstånden, och att det endast är ett fåtal som flyger längre sträckor. Men som den flitige förespråkaren som Tomas är för tävlingar, så återkommer han säkert med nya arenor, och tävlingsmomenten han berättade om låter inte allt för avancerade, utan lockar gärna till att pröva på. Vi kommer här i STARbladet att redogöra för några olika övningar i kommande nummer med förhoppningen att vi blir ett stort antal som möter upp till nästa gång det utlyses en tävling. För att återkomma till instruktörsutbildningen så upplever jag att det troligen är bristen på instruktörer som är den största begränsningen för oss att bli fler som flyger landbaserade trikar. Vi har trikeskolor i Piteå, Norsjö, Ramsele, Orsa, Borlänge, Köping, f.d. Askersund (Örebro numera) Swedish Ultraflyers, och Eslöv enligt Tomas Backman. Men det är långa avstånd emellan, och de flesta backar för att ta ledigt från jobb och ev. familj för en 12 till 14 dagar kronor i utlägg. Är sedan vädrets makter inte på rätt humör skiter det sej kanske helt, och det slutar bara med en dyrbar vistelse på annan ort. Däremot växer antalet trikeflygare på sjön, men deras både försäljning och flygning är ju sammankopplade, och skolningen bedrivs på heltid genom intensivkurser.

5 Fyra generationer Marklund från Vistträsk i luften med en ackja under ett lakan! Trikeflygning en familjehobby! Hej flygvänner! Jag heter Gunnar Marklund och bor i Vistträsk, sju vägmil från Piteå i Norrbotten. Nu (feb. -03) är det 20 minusgrader och småsnöar - inget flygväder direkt. Men sommaren var ju toppen, då flögs det! I sommar tror jag att jag slog ett svenskt rekord! Men först kanske jag skall berätta om min flygarbana: begagnad Pegasus i Insjön, (nej inte hos Clas Ohlson), och nu började träningen på egen hand. Vi gjorde ett eget flygfält 2 km från vårt hus, 800 m från vår sommarstuga. Vi byggde även en tälthangar, och klipper När vi var till Insjön och hämtade triken, trodde släkt och vänner att vi hälsade på min syster i Krylbo. När vi kom hem med triken lossade vi den i skydd av mörkret och ställde in den i garaget såg jag en trike för första gången, det var på Mallorca. Då bestämde jag, att om trikar finns i Sverige vill jag prova på det. Sommaren efteråt fick jag kontakt med Johan Frank i Eslöv. Min fru Elaine och jag gjorde en bilsemestertur genom Sverige, där vändpunkten var Eslöv. När jag flugit en provtur med Frank såg Elaine direkt att jag inte var botad från min flygsjuka snarare tvärtom! Efter en hel del ringande hit och dit hamnade jag och min son Jonas hos den eminente flygläraren Lennart Forsmark på Barkaby. Stackars Lennart, han hade det inte lätt två lappar, en ung och en gammal! Han knackade Jonas hårt på hjälmen när det inte gick bra, eller om han hade svårt för att fatta. Med mig vågade han inte det, antagligen för att han har respekt för äldre farbröder. Lennart införde en ny förkortning i flygterminologin: LLL (Lära Lapp Landa). Tids nog fick vi våra certifikat efter intensivkursen, men då hade vi ju inget att flyga med. I mars 1994 köpte jag en numera gräs i vild förtvivlan på somrarna. Fältets namn är Granlanda (efter markägaren Granberg) och har två 300-meters banor i ett kryss. Själv flyger jag timmar per år, för Jonas blir det lite mindre. Hittills har flygningen gått utan några missöden. Vistträskborna idiotförklarade oss i början. Sitta i en ackja med en motor därbak och ett utspänt lakan över sig hur dum får man vara? Men Vistträskarna har vant sig, och nu är det ganska många av dom som har fått en flygtur över vår vackra, sjörika nejd. Lite Hemligt. Vi hade inte berättat för någon utanför familjen vad vi sysslade med när vi var på Barkaby och tog våra certifikat, officiellt var vi på herrsemester. Första lämpliga flygdag rullade vi ner triken till den isbelagda sjön och riggade upp vingen. Allt avslöjat. Jag startade längs en skoterled, gjorde några rundor runt Vistträsk, och landade sedan nere på sjön vid vår sommarstuga. Jag hann inte mer än kliva ur triken förrän min svåger Eilert kom körande i full fart med snöskotern, han stannade och sade, Jag förstod direkt när jag såg eländet att det var du, här finns ingen annan som är tokig nog att börja med planerade självmordsförsök! Eilert har faktiskt flugit med mig en gång, men han tyckte att det var en nära-döden-upplevelse, och varje gång han tänker på det får han dödsångest! Varje vår när jag gör årets första flygtur undrar han hur

6 Nu kommer jag till det eventuella rekordet. Det är att fyra generationer har flugit i min trike. Förutom jag själv och sonen Jonas har mina barnbarn Julia 7 år, Andreas 8 år, Johanna 9 år, Samuel 10 år och Josefina 11 år flugit. Det har även mina döttrar Lena och Louise gjort. Slutligen har också min mamma Lisen, 90 år, gjort en flyg-tur. Hon har varit lite tveksam till att flyga (det har även jag varit) men sommaren 2002 slog vi till en varm augustikväll. Mamma och jag var uppe i luften 25 minuter. Hon tyckte det var fantastiskt att få se hemtrakten från ovan. Vi flög över pensionärshemmet där hon bor, och hon vinkade till de andra gamlingarna (yngre än hon själv) som satt på ljugarbänken. När vi hade landat var hon lyrisk över upplevelsen. Så vackert, tänk nu har jag sett Vistträsk från Guds perspektiv. Hennes slutkommentar Det här måste vi göra onästa sommar om jag lever! Det som gladde mig var att det gick så bra att kommunicera med henne i luften, trots nedsatt hörsel, och trots att hon inte hade hörapparat. Min fru Elaine är inte särskilt intresserad av flygning, men hon följer med på en flygtur några gånger per år. Jonas har jag inte räknat med i rekordet, för han är lite rädd att åka med pappa. Han flyger helst själv, och det är faktiskt ömsesidigt! Granlanda har ibland besök av andra trikar. Jerker och två kompisar, Tomas Jonsson och Christer Olsson stannade till här sommaren -98 på väg till Narvik. Trikeflygare från Kåge, Luleå, Arvidsjaur och Piteå har också hälsat på. När jag skriver detta är det februari, och solen har äntligen börjat orka över horisonten. Med solen och ljuset börjar längtan efter att få komma upp i luften att göra sig påmind. Jag hoppas att vi alla får en trevlig och olycksfri flygsäsong. Du är välkommen till Granlanda om du behöver en stunds markkänning kort eller lång. Gunnar Marklund (Försök gärna slå Gunnars rekord och hör av dej. Red.)

7 Olycka med ultralätt flygplan SE-YNY på Älmhults flygplats, G län, den 24 augusti 2002 Utredare: Göran Rosvall, Dan Åkerman. Rapporten färdigställd SE-YNY, Bidulm/Chronos 14 Ultralätt, Trike, gällande flygtillstånd Ägare/innehavare Skånes Drakflygklubb, Arkeologv Lund Tidpunkt för händelsen , kl i dagsljus Väder vind ostlig ca 5 knop, sikt >10 km, inga moln under fot, temp./daggpunkt +25/+13 C, QNH 1024 hpa Antal ombord: besättning 1 Personskador Inga Skador på luftfartyget Betydande Andra skador Inga Föraren: Man, 43 år, A, S, UL Total flygtid1 300 timmar, varav 60 timmar på typen Flygtid senaste 90 dagarna19 timmar, varav 0:45 timmar på typen Antal landningar senaste 90 dagarna120, varav 11 på typen Händelseförlopp m.m. Avsikten med flygningen var att bogsera upp en hängglidare. Starten gick utan problem med vinden ca 8 knop, ungefär 10??från höger. På ca 150 meters höjd råkade man ut för viss turbulens och kraftigare vindar än man väntat sig vilket medförde att fartskillnader uppstod mellan triken och hängglidaren. Rycken som uppstod i bogserlinan förorsakade att den s.k. veklänken på linan brast. Föraren i hängglidaren gick då in i ett kort högervarv och gjorde en normal landning på fältet. Föraren i triken korsade först fältet och gick därefter in i ett vänstervarv för landning. Under utflytningen före sättning upplevde föraren ett triken plötsligt sjönk kraftigt. Trots gaspådrag och fullt höjdroder lyckades han inte förhindra att triken slog hårt i marken och fick en kraftig studs. Efter studsen drev flygplanet åt vänster trots fullt motroder. När triken tog mark nästa gång välte den över vänster huvudhjul och noshjul och hamnade på sidan. Föraren skadades inte och kunde själv lämna triken som fick omfattande skador. Utlåtande Olyckan orsakades sannolikt av att farten på finalen var för låg vilket medförde att föraren inte lyckades att parera för den turbulens och vindskjuv ning som troligen förekom över banan. Olycka med ultralätt flygplan SE-VDL I vattnet vid Bonässund, Y län, den 24 augusti 2002 Utredare: Göran Rosvall, Sakari Havbrandt Rapporten färdigställd SE-VDL, F.I.B. Polaris (trike med gummibåt) I enskild ägo, gällande flygtillstånd Tidpunkt för händelsen , kl i dagsljus Plats Bonässund, Y län, (Örnsköldsvik) Väder vind sydväst, 5 10 knop, god sikt, inga moln, temp./daggpunkt +23/+19 C, QNH 1025 hpa Antal ombord: besättning 1 Personskador Inga Skador på luftfartyget Betydande Andra skador Inga Föraren: 55 år, UL-certifikat Total flygtid 64 timmar, varav 53 timmar på typen Flygtid senaste 90 dagarna 29 timmar, allt på typen Antal landningar senaste 90 dagarna 43 Händelseförlopp m.m. Efter en kortare flygning avsåg föraren att landa på vattnet vid Bonässundet. I samband med en sättning, som till en början gick normalt, giradeflygplanet kraftigt åt höger varefter det välte åt vänster. Föraren, som inte var fastspänd, höll sig kvar i stolen och tog sig sedan upp på båten som flöt upp och ner. Han var oskadd och kunde senare hjälpas iland. Luftfartyget, som är ett ultralätt flygplan av klass A, en s.k. trike, är försedd med en båt istället för hjul. Båten består av en gummibåt med ett centralt glasfiberskrov. Efter olyckan konstaterades det att en del av båtens botten hade delaminerat och att ett plastsjok av storleksordningen 40 x 50 cm saknades. Ungefär halva glasfiberskiktet hade lossnat i detta område. Glasfiberskrovet hade under vintern förvarats inomhus i ett ouppvärmt utrymme. Under våren 2002 hade ägaren konstaterat ett antal sprickor både på skrovets in- och utsida. Han spacklade igen dessa sprickor med gelcoat. Några dagar före olyckan hade han återigen funnit sprickor i skrovets botten. Dessa sprickor försökte han reparera med plasticpadding. Utlåtande Föraren har angett att tillverkaren av luftfartyget muntligen har rekommenderat att de ombordvarande inte skall vara fastspända i samband med start och landning. Detta har bekräftats av andra källor. Fördelen med detta förfarande är att man snabbt kan ta sig till ytan om flygplanet välter. Det finns dock också flera nackdelar, tex. att man kan skadas eller slås medvetslös vid ett hårt nedslag. Fortsättning på sida 8

8 Flitiga fingrar kan förvandla en skrothög till en riktigt läcker skapelse. Går det på tok gäller det att inte tappa sugen. Här några bilder från en återigen mycket stolt Trikeflygare, Andre Lindberg (Luleå). Han köpte en Air Creation Clipper 1999 men tyvärr blev det haveri vid första EKstarten efter skolningen, och många av oss skulle nog haft tankar på att lägga av när den dyra fina triken ser ut som på bilden, men inte Andre. Trots ett trasigt högerben som dels blivit några centimeter kortare och inte vill läka ihop som tänkt, och migrän efter en tidigare olycka av annat slag, samt ett stort antal tusenlappar gav han inte upp. Och nog har han fått en personlig stil och färg på triken som han kan vara stolt över. En annan flitig herre i Piteå är Mikael Radivojevic som verkligen snyggat till en ESO trike som fått en hård landning. Han har med hjälp av Andre Lindberg lagt ned ett antal timmar, och kanske en och annan krona också för att få den som han ville ha den. Och som framgår av bilderna har den fått ett utseende som vida överglänser ett nyskick. Tyvärr är garaget för lågt i tak för att få upp masten i rätt läge, därför har ett böjt skaft till en golvmopp fått tjänstgöra som kompritionsstång.

9 Enligt Motorflygförbundet KSAK har fastbindningsremmarna alltid använts vid all utbildning med typen i Sverige. Luftfartygets flyghandbok föreskriver entydigt att de ombordvarande skall vara fastspända under all flygning inkluderande start och landning. Motorflygförbundet KSAK har informerat om bältesanvändning genom TMU-O 30 (tekniskt meddelande ultralätt). Sprickorna i skrovet fanns redan hösten 2001 då detta lades in för vinterförvaring. Det är ett välkänt fenomen att även en mycket liten mängd vatten som finns i en delaminering kan få denna att växa när den utsätts för temperaturer omväxlande över och under fryspunkten. Delamineringen kan också ha vuxit ytterligare av det dynamiska trycket som uppstår när båten färdas i hög fart genom vattnet. Reparationerna av sprickorna i skrovet var inte gjorda på ett fackmannamässigt sätt. Olyckan orsakades av att glasfiberskrovet var delaminerat och att ett glasfibersjok lossnade och fungerade som ett vattenroder i samband med sättningen. Detta ledde till en kraftig gir som ledde till att triken välte. Olycka med ultralätt flygplan SE-VCY Norr Stockholm/Barkarby flygplats, AB län, den 11 augusti 2002 Utredare: Göran Rosvall Sakari Havbrandt Rapporten färdigställd SE-VCY, Mainair Blade 912, (trike) I enskild ägo gällande flygtillstånd kl i dagsljus Plats: 3,5 km norr om Stockholm/Barkarby flygplats, AB län, Väder: vind 150 /10 knop, växlande pga. termik, god sikt, 1 2/8 cu med bas fot, temp./daggpunkt +27/+12 C, QNH 1009 hpa Antal ombord: besättning 1 Personskador Inga Skador på luftfartyget Betydande Andra skador inga Föraren: 54 år, man, UL-certifikat utgånget Total flygtid120 timmar, allt på typen Flygtid senaste 90 dagarna8 timmar Antal landningar senaste 90 dagarna 7 Händelseförlopp m.m. Föraren planerade att flyga sträckan Avesta flygplats Stockholm/Barkarby flygplats. Han antog att det blåste 5 knops motvind och beräknade flygtiden till 1 timme och 45 minuter samt bränsleförbrukningen till 10 liter per timme. Han hade 20 liter bensin i den tank han avsåg använda, vilket enligt hans beräkningar skulle ge en reserv på 2,5 liter eller 15 minuter. Luftfartyget hade ytterligare en bränsletank, men föraren ansåg det för besvärligt att skifta tank under flygning och övervägde aldrig denna möjlighet. Föraren har uppgivit att han ändrade flyghöjd fler gånger än normalt under flygningen. När triken befann sig ungefär 3,5 km norr om Barkarby flygplats på ungefär fots höjd stannade motorn. Föraren såg ett lämpligt fält och gjorde ett landningsvarv åt höger. Landningen kom att ske i medvind. På kort final upptäckte han en kraftledning rakt framför sig på samma höjd. För att undvika ledningen dök han kraftigt. Ungefär rakt under ledningen fick han en första markkontakt med lågt nosläge och efter några studsar slog luftfartyget runt framlänges med omfattande skador som följd. Föraren kunde dock själv oskadd lämna vraket. Enligt föraren varade flygningen 1 timme och 47 minuter. Efter olyckan konstaterades det att den inkopplade bränsletanken var tom. Den aktuella motortypen förbrukar uppemot 20 liter per timme vid full effekt. Gällande bestämmelser I ärendet aktualiseras också frågan om vilka bestämmelser som gäller för distansflygning med ultralätta flygplan. En jämförelse mellan Bestämmelserna för Civil Luftfart (BCL-D 3.2), som gäller för flygning med flygplan och BCL-D 3.3 som reglerar driften av ultralätta flygplan, ger vid handen betydande skillnader. Bland annat saknas följande krav/regleringar för ultralätta flygplan. Distansflygning Driftfärdplan Bränslereserv vid distansflygning Oljeförråd Väderminima för distansflygning Planering av alternativa åtgärder Säkerhetsinformation till passagerare Utlåtande Olyckan orsakades av att föraren inte, på ett betryggande sätt, följde upp bränsleförbrukningen under flygningen. Bidragande har varit att föraren planerat flygningen med en för liten bränslereserv samt att motvinden var starkare än beräknat. Föraren baserade sitt antagande av en bränsleförbrukning av 10 l per timme på tidigare erfarenhet. Den aktuella bränsleförbrukningen var 11,2 liter per timme dvs. 12 % högre än beräknat. Detta kan förklaras av att föraren ändrade flyghöjd flera gånger än han normalt brukade göra och då tog ut mer effekt ur motorn med förhöjd bränsleförbrukning som följd. Det faktum att motvinden var starkare än beräknat i kombination att den verkliga flygtiden ej ökat i motsvarande grad tyder på att föraren dessutom

10 Du som 582 med separat oljeinblandning, var uppmärksam på förbrukningen. Fick detta mycket intressanta brev från vår motorguro Sven Faijersson i Göteborg. All-kontroll på oljepumparna. Jag testar alla oljepumpar för jag hade en motor som var "snustorr" i vevlagren. Det visade sig i provrigg att pumpen gav mindre än halva mängden olja mot vad den skulle ge vid tomgång och strax över. Av den anledningen provar jag varje pump jag får in. Skickar dig en bild på mätutrustningen. Hälsningar Sven F. Ett tips kan vara att märka upp behållaren, och se till att det vid varje tankning sjunker med förbrukad mängd bensin som motsvarar 2% inblandning. Du ska alltså ha en liter mindre olja i behållaren, när du förbrukat 50 liter bensin. I annat fall blir det som beskrivs i Svens text här ovan, och kan sluta riktigt illa. Sven bifogade denna bilden från sin verkstad. Fyra olika 582 or, en 462 och en 503. Mycket talande bilder om hur luften beter sig efter en vinge. Passa dej för rotorer, de finns även efter trikar. Testa på höjd efter en kompis i trike, så vet du vad som väntar dig om du landar för tätt efter någon. Bilderna hittade på nätet av Sten-Anders Fellman.

11 Det var ett äventyr, 35 mil över öppet hav 1994 Över Nordsjön till Klepp och rundt nord-europa med mikroflyg för Amnesty s sak av Tormod Veiby, foto Tor Ødemotland, omskrivet från norska till svenska av Jerker Berg. De skotska mikroflygarna Hugh Knox (43) och Tom Grieve (39) genomförde i maj 1994 en extremt krävande fygning med 2 mikroflyg, en Cyclone AX3 (3-axel) och en Mainair Flash 2 Alpha (trike), mellan länderna runt Nordsjön. Målet med flygningen var att skaffa publisitet om Amnesty Internationals viktiga arbete, och knyta band till andra mikroflygare. Ultralätta flyg går ju sakta, man sitter öppet för regn och vind, de är mycket lätta, och används oftast till nöjesflygning för kortare turer i hembygden. Så denna flygning var ett alldeles speciellt äventyr på den tiden. Rutten de följde under namnet "European Flight for Life", gick sträckan Skottland-Shetland-NorgeDanmark-Holland-EnglandIrland-Ulster och tillbaka till Skottland. Amnesty og Harjit Singh Knox och Grieve är aktiva medlemmar av Amnesty International i Skottland, och har tidigare genomfört flygnigar över öppet vatten med sina ul-maskiner. De har flugit över North Channel till Nord-Irland vid Mull of Kintyre, och knutit kontakt med andra Ul-flygare i Nord-Irland. De har fått mycket publisitet kring detta och visat fram vilket skönt land och trevliga människor det bor i NordIrland, som annars bara är känt för krig och elände. Det är i England ganska vanligt med Ulflygningar för charity, (välgörenhet) dvs man sätter upp ett bestämt mål, och får firmor eller institutioner till att förbinda sig till att bidraga med ett visst belopp till ett vällovligt syfte om man lyckas. Den publicitet som följer runt en sådan händelse är därmed till fördel för alla parter.

12 Nu har Gummibåtarna fått Hjul och blivit amfibie. En efterlängtad nyhet för alla Polaris ägare som varit helt hänvisade till vatten. Nu kan de till ett pris av kr, kompletttera sina maskiner med hjul. Man borrar helt enkelt hål genom gummisidorna, sätter in ett rör och vulkar igen omkring röret och monterar på hjulen. Det framgår inte av dessa tidiga bilder, men är så fiffigt ordnat att när hjulen fälls ned hissas rodret upp, och tvärt om. Framhjulet är pivot (vrider sej när det utsätts för vridande kraft i sidled) fälls upp och ned som bilden visar och styrs genom att man bromsar bakhjulen som på många normalklassade maskiner. Bilderna är från utprovningsstadiet, men maskinen har varit flitigt använd på fabriken, och visat sej motsvara förväntningarna. Wicander och Morell räknar med att få hem ett exemplar under sommaren för att pröva på den variationen av FIB. Fick även med en bild på hur en vinge belastnings provas. Tyvärr har vi inga uppgifter på vikt, men det är troligen över 2000 kg.

13 Den här fina och vackert placerade byggnaden är vår FIB flygande Finske vän Dick Gylfes hangar. Hur ser hans egen boning ut när leksakerna bor så här vackert, och dessutom placerat i söderläge, men en bild på den kanske gör oss avundsjuka. N y t t!!!!! En Engelsman, Kevin Annstrong har efter tips från John Moore's tagit på sig ett jobb med att ta fram ett tillbehör, en el-trim till våra trikar, som säkert många sett fram emot i många år. Han har fått välvillig hjälp från Mainair med både råd och teknisk hjälp, och räknar med att få den godkänd av tekniska myndigheter. Installationen är nätt och påverkar inte riggning eller utrymme. Trimmern har ju ingen annan uppgift än att du kan flyga hands off, slipper hålla åt dej eller skjuta ifrån dej bygeln i den fart du önskar och maskinen är avsedd för. Men som framgår av texten så skall utrymmet för att flytta upphängningspunkten bli något längre än mellan de ändlägen som är utprovade från början av tillverkaren. Kelvin är en generös man och är öppen för andras lösningar och kan kontaktas genom tel alt. e-post Tankstation för UL-flyg. (ur Pilotmagazinet) Ja även UL-piloter kan behöva en tankstation, även om UL-kärrorna drar betydligt mindre bränsle än större maskiner. Sedan en tid bjuder Hjelmko Oil ett nytt tankkoncept, bestående av ett rostfritt oljefat om 218 liter, en handpump (25 minutliter) samt en vatten- och smutsavskiljande bränslefiltertratt. Alltsammans till priset av kr inkl moms. Dessutom behövs en bensinslang av önskad längd samt en jordkabel med krokodilklämma. Med denna utrusning kan flygbensin hämtas på en vanlig flygplats och transporteras på en kärra till UL-fältet. Enligt nuvarande regelverk kan en privatperson transportera 400 liter bränsle på ett bilsläp utan särskild förarbehörighet eller tillstånd. Min fantastiska Behlen trike ensitsig, med sin pålitliga Hirt motor, total flygtid sedan 1988, 210 timmar, mycket välbehållen och besiktigat september kr är kanske ett rimligt pris, hör av dej. Mig når man på tel eller mail.

14

Slutrapport RL 2011:13

Slutrapport RL 2011:13 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2011:13 Olycka med flygplanet SE-MBZ på Morups flygfält, N län, den 9 maj 2011 Diarienr L-38/11 2011-10-06 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering

Läs mer

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats:

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Rapport RL 2002:15 Olycka med flygplanet SE-IRC på Ludvika flygplats, W län, den 16 december 2001 Dnr L-088/01 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Slutrapport RL 2012:17

Slutrapport RL 2012:17 ISSN 1400-5719 (Mil: Rapport RM/ ISSN 1400-5727) Slutrapport RL 2012:17 Händelse den 16 maj 2012 med flygplanet SE-LZK på Arvidsjaurs flygplats, Norrbottens län. Diarienr L-38/12 2012-08-23 För SHK:s del

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:01. Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:01. Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2009:01 Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008 Dnr L-12/08 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är

Läs mer

Rapport RL 2006:22. Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006

Rapport RL 2006:22. Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2006:22 Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006 Dnr L-20/06 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

Olycka med flygplanet SE-IVM Ca 2 km söder om Motala/Skärstad flygplats, E län, den 19 augusti 2000

Olycka med flygplanet SE-IVM Ca 2 km söder om Motala/Skärstad flygplats, E län, den 19 augusti 2000 ISSN 1400-5719 Olycka med flygplanet SE-IVM Ca 2 km söder om Motala/Skärstad flygplats, E län, den 19 augusti 2000 Dnr L-086/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

ISSN Rapport RL 2007:19. Rapporten finns även på vår webbplats:

ISSN Rapport RL 2007:19. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Rapport RL 2007:19 Kollision i luften nordost Frösön, Z län, mellan en Cessna 172P, registreringsbeteckning SE-KUD, och en SAAB Safir 91C, registreringsbeteckning SE-LCD den 24 augusti 2007

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2003:30. Olycka med flygplanet SE-IGR norr om Stockholm/Barkarby flygplats, AB län, den 29 juni 2002

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2003:30. Olycka med flygplanet SE-IGR norr om Stockholm/Barkarby flygplats, AB län, den 29 juni 2002 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2003:30 Olycka med flygplanet SE-IGR norr om Stockholm/Barkarby flygplats, AB län, den 29 juni 2002 Dnr L-043/02 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Slutrapport RL 2013:18

Slutrapport RL 2013:18 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:18 Olycka den 24 juni 2013 med motorsegelflygplanet SE-UDA vid Huggenäs, Värmlands län. Diarienr L-78/13 2013-11-13 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Slutrapport RL 2013:13 Olycka den 16 maj 2013 med flygplanet SE-FIM vid Sjöbo/Sövde flygplats, Skåne län.

Slutrapport RL 2013:13 Olycka den 16 maj 2013 med flygplanet SE-FIM vid Sjöbo/Sövde flygplats, Skåne län. ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:13 Olycka den 16 maj 2013 med flygplanet SE-FIM vid Sjöbo/Sövde flygplats, Skåne län. Diarienr L-53/13 2013-07-23 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Olycka med flygplanet SE-YGL Ca 300 meter öster om Östersund/Optand flygplats, Z län, den 27 mars 2000

Olycka med flygplanet SE-YGL Ca 300 meter öster om Östersund/Optand flygplats, Z län, den 27 mars 2000 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:45 Olycka med flygplanet SE-YGL Ca 300 meter öster om Östersund/Optand flygplats, Z län, den 27 mars 2000 Dnr L-021/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Rapport RL 2004:35. Olycka med flygplanet SE-CXE vid Skokloster, Uppsala län, den 11 juni 2004. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.

Rapport RL 2004:35. Olycka med flygplanet SE-CXE vid Skokloster, Uppsala län, den 11 juni 2004. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom. ISSN 1400-5719 Rapport RL 2004:35 Olycka med flygplanet SE-CXE vid Skokloster, Uppsala län, den 11 juni 2004 Dnr L-14/04 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

ISSN 1400-5719. Olycka med flygplanet N3711B den 19 juli 1998 på Varberg- Getterön flygplats, N län L-68/98

ISSN 1400-5719. Olycka med flygplanet N3711B den 19 juli 1998 på Varberg- Getterön flygplats, N län L-68/98 ISSN 1400-5719 Rapport C 1999:6 Olycka med flygplanet N3711B den 19 juli 1998 på Varberg- Getterön flygplats, N län L-68/98 1999-02-08 L-68/98 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1999: 6 Statens

Läs mer

Rapport. Olycka med segelflygplanet SE-UON i Eskilsryd, Västra Götalands län, den 6 juli SHK Dnr L-19/06

Rapport. Olycka med segelflygplanet SE-UON i Eskilsryd, Västra Götalands län, den 6 juli SHK Dnr L-19/06 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UON i Eskilsryd, Västra Götalands län, den 6 juli 2006 SHK Dnr L-19/06 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål

Läs mer

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:17 Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 Dnr L-002/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000. Dnr L-017/00 ISSN 1400-5719

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000. Dnr L-017/00 ISSN 1400-5719 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:42 Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000 Dnr L-017/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Olycka med flygplanet SE-KFT på Borås/Viared flygplats, O län, den 13 juni 1999

Olycka med flygplanet SE-KFT på Borås/Viared flygplats, O län, den 13 juni 1999 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:24 Olycka med flygplanet SE-KFT på Borås/Viared flygplats, O län, den 13 juni 1999 Dnr L-47/99 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-TPZ i Hov, Herrljunga Kommun, O län, den 9/ SHK Dnr L-20/07

Olycka med segelflygplanet SE-TPZ i Hov, Herrljunga Kommun, O län, den 9/ SHK Dnr L-20/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-TPZ i Hov, Herrljunga Kommun, O län, den 9/8 2007 SHK Dnr L-20/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

Slutrapport RL 2013:15 Olycka den 1 juni 2013. vid Ängaholm, Alvesta, Kronobergs län.

Slutrapport RL 2013:15 Olycka den 1 juni 2013. vid Ängaholm, Alvesta, Kronobergs län. ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:15 Olycka den 1 juni 2013 med varmluftballongen SE-ZFG vid Ängaholm, Alvesta, Kronobergs län. Diarienr L-71/13 2013-08-20 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2003:48. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.se

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2003:48. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.se ISSN 1400-5719 Rapport RL 2003:48 Olycka med det ultralätta flygplanet SE-YVV utanför Korsholmen, Dalarö, AB län, den 31 juli 2003 Dnr L-35/03 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Nummer 1 år 2010 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 1 år 2010 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 1 år 2010 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Flygarkompisar drog till Eslöv på flyin. STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2008:10. Olycka med flygplanet SE-LYM söder om Siljansnäs, W län, den 12 augusti 2007

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2008:10. Olycka med flygplanet SE-LYM söder om Siljansnäs, W län, den 12 augusti 2007 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2008:10 Olycka med flygplanet SE-LYM söder om Siljansnäs, W län, den 12 augusti 2007 Dnr L-21/07 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97

Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97 ISSN 1400-5719 Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97 1997-12-04 L-17/97 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1997: 47 Statens haverikommission

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2003:21. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.se

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2003:21. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.se ISSN 1400-5719 Rapport RL 2003:21 Olycka med en flygskärm i Tvetaberg, Södertälje AB län, den 12 oktober 2002 Dnr L-100/02 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Slutrapport RL 2014:11

Slutrapport RL 2014:11 Slutrapport RL 2014:11 Olycka vid Rödlöga den 24 april 2014 med flygplanet SE-MAX av modellen Cessna H 206, opererad av en privatperson. Diarienr L-50/14 2014-08-26 SHK undersöker olyckor och tillbud från

Läs mer

Rapport RL 2010:11A (Reviderad)

Rapport RL 2010:11A (Reviderad) ISSN 1400-5719 Rapport RL 2010:11A (Reviderad) Olycka med flygplanet SE-IEU på Falköping/Ålleberg flygplats, O län, den 18 maj 2010 Dnr L-55/10 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Slutrapport RL 2013:05

Slutrapport RL 2013:05 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:05 Olycka den 4 augusti 2012 med segelflygplanet SE-UTM i Kråkerås, Kronobergs län. Diarienr L-79/12 2013-02-26 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Rapport C 1997:52 Olycka med flygplanet LN-DRF den 1 juni 1997 vid Avelsäter, Säffle, S län L-34/97

Rapport C 1997:52 Olycka med flygplanet LN-DRF den 1 juni 1997 vid Avelsäter, Säffle, S län L-34/97 ISSN 1400-5719 Rapport C 1997:52 Olycka med flygplanet LN-DRF den 1 juni 1997 vid Avelsäter, Säffle, S län L-34/97 1997-12-30 L-34/97 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1997:52 Statens haverikommission

Läs mer

Slutrapport RL 2013:08

Slutrapport RL 2013:08 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:08 Olycka den 20 september 2012 med motorsegelflygplanet SE-UDP på Sollefteå/Långsele flygplats, Västernorrlands län. Diarienr L-109/12 2013-03-27 SHK undersöker olyckor

Läs mer

Olycka med segelflygplanet SE-UEG på Landskrona flygplats, M län, den 15/ SHK Dnr L-08/07

Olycka med segelflygplanet SE-UEG på Landskrona flygplats, M län, den 15/ SHK Dnr L-08/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UEG på Landskrona flygplats, M län, den 15/4 2007 SHK Dnr L-08/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

Rapport. Olycka med segelflygplanet SE-UNG i Fivlered, O län, den 7/ SHK Dnr L-18/07

Rapport. Olycka med segelflygplanet SE-UNG i Fivlered, O län, den 7/ SHK Dnr L-18/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UNG i Fivlered, O län, den 7/8 2007 SHK Dnr L-18/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda allt material

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med hängglidare; Serie OPS Utkom från trycket den 28 juni 2007 beslutade

Läs mer

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D)

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Sträckflygning med TMG BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Innehåll Flygoperativa Procedurer Flygförberedelser och förfarande vid genomförande av flygning Trafikregler Luftrumsbestämmelser Höjdmätarinställning

Läs mer

Medlemstidning för Trikeflygarna de fria flygarna. Nummer 2 2000

Medlemstidning för Trikeflygarna de fria flygarna. Nummer 2 2000 S T A R Medlemstidning för Trikeflygarna de fria flygarna. Nummer 2 2000 (Medan tvätten torkar) Mina reskamrater Tomas Jonsson Lidköping och Sten Eriksson Orsa, med en fransk dam från Nice som bjöd på

Läs mer

24 SIDOR ÄLSKADE FLYGPLAN!

24 SIDOR ÄLSKADE FLYGPLAN! HÄLSINGETIDNINGAR LÖRDAG 27 AUGUSTI 2011 24 SIDOR HEJ HÄLSING 2 Hanna gillar filmer med Julia Roberts MODE 8 9 Länge leve den klassiska handväskan KRÖNIKA 3 Med grusade drömmar om vinnarcirkeln ÄLSKADE

Läs mer

Slutrapport RL 2013:19

Slutrapport RL 2013:19 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:19 Olycka den 28 februari 2013 med luftfartyget SE-MBCpå Borlänge flygplats, Dalarnas län. Diarienr L-20/13 2013-12-19 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999 ISSN 1400-5719 Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999 Dnr L-106/99 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Slutrapport RL 2011:09

Slutrapport RL 2011:09 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2011:09 Olycka med flygplanet SE-LLV på Ljungbyheds flygplats, Skåne län, den 23 juni 2011 Diarienr L-61/11 2011-09-01 Det står var och en fritt att, med angivande av källan,

Läs mer

Motorerna i klubbflygplanen har ursprungligen även de konstruerats i huvudsak med tanke på driftssäkerheten.

Motorerna i klubbflygplanen har ursprungligen även de konstruerats i huvudsak med tanke på driftssäkerheten. Flyget och miljön KSAK företräder småflyget / privatflyget, dvs den typ av flygplan som finns i våra flygklubbar. Vill man diskutera flygets miljöpåverkan går det dock inte att gå förbi det stora kommersiella

Läs mer

Rapport C 1999:22 Olycka med flygplanet SE-YKX den 29 augusti 1998 vid Strömsnäsbruk, G län L-83/98

Rapport C 1999:22 Olycka med flygplanet SE-YKX den 29 augusti 1998 vid Strömsnäsbruk, G län L-83/98 ISSN 1400-5719 Rapport C 1999:22 Olycka med flygplanet SE-YKX den 29 augusti 1998 vid Strömsnäsbruk, G län L-83/98 1999-06-04 L-83/98 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1999: 22 Statens haverikommission

Läs mer

Rapport RL 2010:02. Olycka med flygplanet SE-KPZ vid Kolstorp, F län, den 17 oktober 2008

Rapport RL 2010:02. Olycka med flygplanet SE-KPZ vid Kolstorp, F län, den 17 oktober 2008 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2010:02 Olycka med flygplanet SE-KPZ vid Kolstorp, F län, den 17 oktober 2008 Dnr L-24/08 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

ISSN Rapport RL 2003:16. Rapporten finns även på vår webbplats:

ISSN Rapport RL 2003:16. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Rapport RL 2003:16 Olycka med helikoptern SE-HNB på Östersund/Optand flygplats, Z län, den 29 maj 2002 Dnr L-034/02 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Nummer 3 år 2008. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 3 år 2008. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 3 år 2008 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. 2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare.

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:13. Tillbud med flygplanet LN-RPW i luftrummet mellan Oslo och Stockholm, den 24 oktober 2008

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:13. Tillbud med flygplanet LN-RPW i luftrummet mellan Oslo och Stockholm, den 24 oktober 2008 ISSN 1400-5719 Tillbud med flygplanet LN-RPW i luftrummet mellan Oslo och Stockholm, den 24 oktober 2008 Dnr L-25/08 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Flyglära. Vi börjar med den grundläggande delen

Flyglära. Vi börjar med den grundläggande delen Flyglära Vi börjar med den grundläggande delen Det rent hantverksmässiga manövrerandet av flygplanet. Roderhantering osv. Den rent taktiska manövreringen. Hur vi flyger i varvet osv. Innan vi börjar!!

Läs mer

Har du någon bild? Du behöver såklart inte visa ansiktet.

Har du någon bild? Du behöver såklart inte visa ansiktet. Mottagna e-mejl 15 april 2009 kl 19:53 Intresserad Hej! Jag läste din annons och skulle vilja veta mer om dig och dina tjänster. Kan du berätta mer? Har du bilder att visa? Jag är en svensk kille på 33år,

Läs mer

Rapport RL 2007:22. Rapporten finns även på vår webbplats:

Rapport RL 2007:22. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Olycka med helikoptern SE-JEH vid Fetsjön i Kittelfjäll, AC län, den 4 september 2007 Dnr L-25/07 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är

Läs mer

Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98

Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98 ISSN 1400-5719 Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98 1999-04-28 L-74/98 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1999:

Läs mer

Rapport RL 2009:22. Olycka med flygplanet OY-FEY i Särslöv Staffanstorp, Skåne län, den 17 maj 2008

Rapport RL 2009:22. Olycka med flygplanet OY-FEY i Särslöv Staffanstorp, Skåne län, den 17 maj 2008 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2009:22 Olycka med flygplanet OY-FEY i Särslöv Staffanstorp, Skåne län, den 17 maj 2008 Dnr L-08/08 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Rapport RL 2005:23. Rapporten finns även på vår webbplats:

Rapport RL 2005:23. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 100-5719 Olycka med varmluftsballongen SE-ZVH på Kvarntorpshögen, Kumla, T län, den 26 mars 2005 Dnr L-06/05 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

Den magiska dörren. By Alfred Persson

Den magiska dörren. By Alfred Persson Den magiska dörren By Alfred Persson 1 Hej Ffcbtgbgfjbfgjb Hej jag heter Benjamin. Jag är 10 år och går på Heliås. Mina ögon är bruna och håret är svart och jag har 5 finnar. Jag gillar att ha matte då

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Nummer 4 år 2001. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 4 år 2001. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 4 år 2001 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Höstbild från sjön Rogen i södra Jämtland. foto Olle Larsson Tännäs STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR=Svenska Trikeflygares Allmänna

Läs mer

Slutrapport RL 2013:02

Slutrapport RL 2013:02 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:02 Olycka den 8 maj 2012 med flygplanet EI-DLD på Göteborg/Säve flygplats, Västra Götalands län. Diarienr L-37/12 2013-01-24 För SHK:s del står det var och en fritt att,

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 2 år 2001 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Här ser du flera småsaker som vi bör hålla ett öga på. Läs mer här i bladet och jämför med vad du har för grejer själv. Det är orättvist

Läs mer

ISSN Rapport RL 2004:36. Olycka med flygplanet SE-KEK i Skälderviken, M län, den 5 augusti 2004

ISSN Rapport RL 2004:36. Olycka med flygplanet SE-KEK i Skälderviken, M län, den 5 augusti 2004 ISSN 1400-5719 Olycka med flygplanet SE-KEK i Skälderviken, M län, den 5 augusti 2004 Dnr L-30/04 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är att liknande

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000

Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000 ISSN 1400-5719 Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000 Dnr L-066/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Nummer 3 år 2010. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 3 år 2010. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 3 år 2010 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare.

Läs mer

Statistik Segelflyget

Statistik Segelflyget Statistik Segelflyget Statistik, flygsäkerhet verksamhetsåret 2013 Sammanställt av Henrik Svensson Segelflyginspektör Statistik 2013 - ett positivt år! Bra väder Ökat antal flygningar och flygtimmar Ökad

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2004:27. Olycka med helikoptern LN-OGT i Stjärnfors, Uddeholm, S län, den 6 februari 2004

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2004:27. Olycka med helikoptern LN-OGT i Stjärnfors, Uddeholm, S län, den 6 februari 2004 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2004:27 Olycka med helikoptern LN-OGT i Stjärnfors, Uddeholm, S län, den 6 februari 2004 Dnr L-02/04 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Nummer 4 år 2010 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 4 år 2010 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 4 år 2010 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Bjursele/Kåge klubbens landningsbana vid Kåge STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening.

Läs mer

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har vi varit i Sjötorp på varv med Polstjärnan. Vi hade fina resor både dit och hem. Måndagen den 19 september på morgonen gick vi in torrdockan och blev kvar där

Läs mer

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 SE-IRK klar för start 2005-08-05 Kl 10.00 på morgonen samlades vi för att påbörja årets flygrally till Baltikum. Deltagare

Läs mer

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 Allmän del lämnas till piloten i god tid före provet: Flygprovet måste göras i en följd man kan t ex inte försöka landning i vänstervarv

Läs mer

Månadens Sanomaövning Juni

Månadens Sanomaövning Juni Månadens Sanomaövning Juni Månadens Sanomaövning Juni Lässtandarder är diagnoser som används för att prova elevernas läsförmåga i övergången mellan årskurs 3 och 4, samt mellan årskurs 6 och 7, och är

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

Rapport RL 2003:25. Tillbud ombord på flygplanet SE-RAC i luftrummet mellan Stockholm och Helsingfors den 2 december 2002

Rapport RL 2003:25. Tillbud ombord på flygplanet SE-RAC i luftrummet mellan Stockholm och Helsingfors den 2 december 2002 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2003:25 Tillbud ombord på flygplanet SE-RAC i luftrummet mellan Stockholm och Helsingfors den 2 december 2002 Dnr L-01/03 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Sagan om den höjdrädda fågeln Vingenting

Sagan om den höjdrädda fågeln Vingenting Sagan om den höjdrädda fågeln Vingenting EN HITTA PÅ-SAGA AV MALIN NORLANDER Sagan om den höjdrädda fågeln Vingenting 2012 Malin Norlander E-bok ISBN 978-91-7477-113-8 Pupill förlag Det var en gång en

Läs mer

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle DA40-180 - Fakta Längd: 8,1 m Vingspann: 11,9 m Tomvikt: 775 kg MTOW:1200 kg Max last: 425 kg Motor: Textron Lycoming IO-360 M1A 180 hp (insprutning) Max take-off RPM: 2700 RPM Max continuous RPM: 2400

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen.

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. 1 Mamma Mu gungar Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. Utom Mamma Mu. Mamma Mu smög iväg och hoppade över staketet.

Läs mer

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一 Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 金 T O-_- 田 界 Gurgel Y(^_^)Y / Mårten von Torsten och borsten )( UU.. / 山 =( U Kurt ( _ ) Grabbarna grus (ˊ_>ˋ) / Lols återkomst.o :-D O Voldemort ( ) 11 september Hej skit

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Rapport RL 2004:21. Rapporten finns även på vår webbplats:

Rapport RL 2004:21. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Rapport RL 2004:21 Olycka med flygplanet LN-ALK på Malmö Sturups flygplats, M län, den 14 april 2004 Dnr L-07/04 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Rapport. Olycka med segelflygplanet SE-ULL Vid Lovisetorp, Markaryds kommun, Kronobergs län, den 15 juli SHK Dnr L-15/07

Rapport. Olycka med segelflygplanet SE-ULL Vid Lovisetorp, Markaryds kommun, Kronobergs län, den 15 juli SHK Dnr L-15/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-ULL Vid Lovisetorp, Markaryds kommun, Kronobergs län, den 15 juli 2007 SHK Dnr L-15/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller

Läs mer

Svärmhämtning 2011-06-11

Svärmhämtning 2011-06-11 Svärmhämtning 2011-06-11 Det började på ett styrelsemöte i Södra Björke, Conny Persson hade fått ett telefonsamtal från en privatperson. De hade fått en svärm som satt sig emellan en ytter och innerdörr

Läs mer

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012 1. Öppnande av mötet 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av mötesordförande 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal.

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal. Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening 2013-04-16 i OIK's klubblokal. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning/årsmötets

Läs mer

Rapport RL 2005:28. Olycka med helikopter N2098N i Vissmarlöv, Skåne, M län, den 21 augusti 2005

Rapport RL 2005:28. Olycka med helikopter N2098N i Vissmarlöv, Skåne, M län, den 21 augusti 2005 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2005:28 Olycka med helikopter N2098N i Vissmarlöv, Skåne, M län, den 21 augusti 2005 Dnr L-29/05 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

Utelandning. Anders Blom

Utelandning. Anders Blom Sikta Högre! Utelandning Anders Blom Förord En förutsättning för att på ett njutningsfullt sätt sträckflyga är att kunna vissa saker om segelflygning, en del enkla andra mer komplicerade. Att sträckflyga

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp alldeles vid vattenbrynet

Läs mer

Segelflyg en sport som passar alla!

Segelflyg en sport som passar alla! Segelflyg är en sport där du i ett segelflygplan blir uppbogserad av ett motorflygplan till 500-1000 meters höjd och där utnyttjar du uppåtvindar s.k. termik vilket bildas när solen lyser på en markyta.

Läs mer

Den magiska dörren. Kapitel 1 Johan

Den magiska dörren. Kapitel 1 Johan Den magiska dörren. Kapitel 1 Johan Hej jag heter Johan och är 10 år gammal. Jag gillar parkour. Jag har parkourhandskar och egna skor som jag bara får använda när jag skall ut och köra sporten. Jag går

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2005:16. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.se

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2005:16. Rapporten finns även på vår webbplats: www.havkom.se ISSN 1400-5719 Olycka med flygplanet SE-FZZ på Kristianstads flygplats, M län, den 3 oktober 2004 Dnr L-40/04 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är att

Läs mer