Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna."

Transkript

1 Nummer 1 år 2003 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. En Första pris bild ur engelska Microlight Fluing. Piloten har troligen haft bråttom!!!! Ett par havererade trikar som med händiga ägare ser fräschare ut än nya, eller vad tycks?

2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare. Föreningen bildades i maj 1996 och håller på grund av de långa avstånden inga föreningsmöten utan endast årsmöte varje år. Detta informationshäfte utkommer ca. 4 gånger per år, och vill informera om det som rör trikeflyget, samt bidraga till kontakten emellan medlemmarna. Ansvarig för sammanställning och innehåll Jerker Berg. adr. Hindsbogatan Skara tel E-post: Medlemsavgiften är 200:- Vill du vara med så sätt in pengar på Pg Notera STAR och glöm inte ditt namn och adress Styrelsen 2003 ordf.. Jerker Berg Vice ordf. Lennart Morell Sekr. Kjell Hultsten Tibro Övriga styrelsemedlemmar Börje Haglund Borlänge Sven Hagströmer Stockholm Thomas Lindeen Stockholm Jens-Erik Espvall Strömsund Leif Stenström Bålsta Hans-Erik Westlund Stockholm Robin Fjellström Orsa Kjell Andersson Järbo För att höja läsvärdet mottages alla bidrag, notiser, bilder, reseberättelser, nyheter, åsikter och tips, ja allt som angår oss Trikeflygare. Det är med din hjälp som det blir ett forum som det är tänkt. Du som har E-post. Sänd mej din adress, så får du dom som jag har. På så sätt kan vi bygga upp ett kontaktnät den vägen också, adr., se ovan. Hej igen Trikeflygare. Så har vi äntligen hållit årsmötet för Det hölls på båtmässan i Stockholm, och en glädjande stor skara, ca. 25 stycken var närvarande samt Tomas Backman från KSAK. Det blev inte någon större förändring i styrelsen, det finns en avskrift av protokollet på sidan intill, och våra mötesförhandlingar tog inte lång stund, så Tomas fick gott om tid att informera och svara på frågor. Han var något besviken för att det inte var någon trikepilot som anmält sig till instruktörskursen på Ålleberg nu i vår. Kursen pågår mellan den 24 maj till den 8 juni Han flaggade även för nya krav och regler. Som framgår av en haverirapport här i bladet hade piloten gjort en felbedömning om bränsleförbrukningen. Därför vill KSAKmotor att reglerna för distansflygning, driftfärdplan, bränslereserver och väderminima skall skärpas. I BCL-en står inget om bränslereserv för UL, utan bara att bränslet ska räcka för avsedd flygning. Det krav vi nu har om 20 minuters reserv är endast en skrivning i flyghandboken. Därför finns risk att 20 minuters reserv ska skrivas till 45 minuter. Men efter att nya regler kommer till blir det säkert mindre risk att vi räknar fel, och dabbar oss med olycka som följd.eller???? En nyhet om en lättnad hade vi redan läst om i Pilotmagazinet. Den gällde att få flyga mer än 10 km över öppet vatten med UL, en begränsningsregel som kom till på den tiden vi körde omkring med helt andra motorer, men troligen kommer den bara att gälla 4 taktsmotorer. Backman pratade sej varm för tävlingar, något han tidigare genomfört med växlande resultat, och hade förhoppningar om att vi bättre skulle ställa upp till, för att ev. få till ett lag som i framtiden även kunde deltaga i internationella sammanhang. Den största begränsningen bland oss, är ju de långa avstånden, och att det endast är ett fåtal som flyger längre sträckor. Men som den flitige förespråkaren som Tomas är för tävlingar, så återkommer han säkert med nya arenor, och tävlingsmomenten han berättade om låter inte allt för avancerade, utan lockar gärna till att pröva på. Vi kommer här i STARbladet att redogöra för några olika övningar i kommande nummer med förhoppningen att vi blir ett stort antal som möter upp till nästa gång det utlyses en tävling. För att återkomma till instruktörsutbildningen så upplever jag att det troligen är bristen på instruktörer som är den största begränsningen för oss att bli fler som flyger landbaserade trikar. Vi har trikeskolor i Piteå, Norsjö, Ramsele, Orsa, Borlänge, Köping, f.d. Askersund (Örebro numera) Swedish Ultraflyers, och Eslöv enligt Tomas Backman. Men det är långa avstånd emellan, och de flesta backar för att ta ledigt från jobb och ev. familj för en 12 till 14 dagar kronor i utlägg. Är sedan vädrets makter inte på rätt humör skiter det sej kanske helt, och det slutar bara med en dyrbar vistelse på annan ort. Däremot växer antalet trikeflygare på sjön, men deras både försäljning och flygning är ju sammankopplade, och skolningen bedrivs på heltid genom intensivkurser.

3 Årsmöte för STAR , Älvsjömässan Stockholm 1 Jerker Berg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Dagordningen för årsmötet godkändes. 3 Till ordförande för mötet valdes Jerker Berg. 4 Till sekreterare valdes Kjell Hultsten. 5 Till justeringsmän för årsmötets protokoll valdes Tomas Jonsson och Terry Acton. 6 Protokoll från förra årsmötet i Uppsala godkändes och lades till handlingarna. 7 Årsavgiften för 2003 fastställdes till oförändrade 200 SEK. 8 Beslutades ändra STAR-s stadgar genom att ta bort meningen att årsmötet skall hållas före juni månads utgång. Denna paragraf får följande lydelse: Föreningen skall hålla ett årsmöte varje år, med kallelse minst 14 dagar före mötesdagen. 9 Till föreningens ordförande 2003 valdes Jerker Berg. 10 Till föreningens vise ordförande under 2003 valdes Lennart Morell. Tomas Backman 11 Till föreningens sekreterare under de två kommande åren valdes Kjell Hultsten. 12 Till föreningens vise sekreterare under 2003 valdes Kjell Andersson. 13 Till föreningens övriga styrelsemedlemmar för de kommande två åren valdes: Jens-Erik Espvall, Robin Fjellström, Börje Haglund, och Leif Stenström. Kvarstår i styrelsen under ytterligare ett år gör: Sven Hagströmer, Thomas Lindén, och Hans-Erik Westlund. 14 Mötet beslutade att ingen valberedning för 2003 skulle väljas. 15 Jerker Berg informerade om att han i sommar den sedan flera år planerade flygningen i Nils Holgerssons fot (flyg-) spår. Han hoppades på god uppslutning av lokala trikeflygare under sin färd. Under denna tur hoppas han på flygning även i Norrlands midnattssol.3 16 Mötet avslutades, varefter Tomas Backman övertog ordet och informerade om aktuella ul-frågor. OBS. ej orginalutseende på protokollet. Deltagare i årsmötet. Bild av Sten-Anders Fellman Från vänster på denna bilden: Johan Hammarström, Johan Ljungqvist, Björn Hedlund, Thomas Lindeen, Anders Daniels, Tomas Backman, Terry Acton, Björn Andersson, Tomas Jonsson, Christer Olsson, vid bordsändan längst ned Sten-Anders Fellman, Stafan Nordstrand, Plamen Dobrovish, Kjell Rådström, Stewe Watsson, Lasse Göransson, Jörgen Westberg, Johan Nykvist, Per Hede, Lars Rothweiler, Olle Larsson, Kjell Andersson, Kjell Hultsten, Jerker Berg. På övre bilden får du utgå från mitten för att komma rätt.

4 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare. Föreningen bildades i maj 1996 och håller på grund av de långa avstånden inga föreningsmöten utan endast årsmöte varje år. Detta informationshäfte utkommer ca. 4 gånger per år, och vill informera om det som rör trikeflyget, samt bidraga till kontakten emellan medlemmarna. Ansvarig för sammanställning och innehåll Jerker Berg. adr. Hindsbogatan Skara tel E-post: Medlemsavgiften är 200:- Vill du vara med så sätt in pengar på Pg Notera STAR och glöm inte ditt namn och adress Styrelsen 2003 ordf.. Jerker Berg Vice ordf. Lennart Morell Sekr. Kjell Hultsten Tibro Övriga styrelsemedlemmar Börje Haglund Borlänge Sven Hagströmer Stockholm Thomas Lindeen Stockholm Jens-Erik Espvall Strömsund Leif Stenström Bålsta Hans-Erik Westlund Stockholm Robin Fjellström Orsa Kjell Andersson Järbo För att höja läsvärdet mottages alla bidrag, notiser, bilder, reseberättelser, nyheter, åsikter och tips, ja allt som angår oss Trikeflygare. Det är med din hjälp som det blir ett forum som det är tänkt. Du som har E-post. Sänd mej din adress, så får du dom som jag har. På så sätt kan vi bygga upp ett kontaktnät den vägen också, adr., se ovan. Hej igen Trikeflygare. Så har vi äntligen hållit årsmötet för Det hölls på båtmässan i Stockholm, och en glädjande stor skara, ca. 25 stycken var närvarande samt Tomas Backman från KSAK. Det blev inte någon större förändring i styrelsen, det finns en avskrift av protokollet på sidan intill, och våra mötesförhandlingar tog inte lång stund, så Tomas fick gott om tid att informera och svara på frågor. Han var något besviken för att det inte var någon trikepilot som anmält sig till instruktörskursen på Ålleberg nu i vår. Kursen pågår mellan den 24 maj till den 8 juni Han flaggade även för nya krav och regler. Som framgår av en haverirapport här i bladet hade piloten gjort en felbedömning om bränsleförbrukningen. Därför vill KSAKmotor att reglerna för distansflygning, driftfärdplan, bränslereserver och väderminima skall skärpas. I BCL-en står inget om bränslereserv för UL, utan bara att bränslet ska räcka för avsedd flygning. Det krav vi nu har om 20 minuters reserv är endast en skrivning i flyghandboken. Därför finns risk att 20 minuters reserv ska skrivas till 45 minuter. Men efter att nya regler kommer till blir det säkert mindre risk att vi räknar fel, och dabbar oss med olycka som följd.eller???? En nyhet om en lättnad hade vi redan läst om i Pilotmagazinet. Den gällde att få flyga mer än 10 km över öppet vatten med UL, en begränsningsregel som kom till på den tiden vi körde omkring med helt andra motorer, men troligen kommer den bara att gälla 4 taktsmotorer. Backman pratade sej varm för tävlingar, något han tidigare genomfört med växlande resultat, och hade förhoppningar om att vi bättre skulle ställa upp till, för att ev. få till ett lag som i framtiden även kunde deltaga i internationella sammanhang. Den största begränsningen bland oss, är ju de långa avstånden, och att det endast är ett fåtal som flyger längre sträckor. Men som den flitige förespråkaren som Tomas är för tävlingar, så återkommer han säkert med nya arenor, och tävlingsmomenten han berättade om låter inte allt för avancerade, utan lockar gärna till att pröva på. Vi kommer här i STARbladet att redogöra för några olika övningar i kommande nummer med förhoppningen att vi blir ett stort antal som möter upp till nästa gång det utlyses en tävling. För att återkomma till instruktörsutbildningen så upplever jag att det troligen är bristen på instruktörer som är den största begränsningen för oss att bli fler som flyger landbaserade trikar. Vi har trikeskolor i Piteå, Norsjö, Ramsele, Orsa, Borlänge, Köping, f.d. Askersund (Örebro numera) Swedish Ultraflyers, och Eslöv enligt Tomas Backman. Men det är långa avstånd emellan, och de flesta backar för att ta ledigt från jobb och ev. familj för en 12 till 14 dagar kronor i utlägg. Är sedan vädrets makter inte på rätt humör skiter det sej kanske helt, och det slutar bara med en dyrbar vistelse på annan ort. Däremot växer antalet trikeflygare på sjön, men deras både försäljning och flygning är ju sammankopplade, och skolningen bedrivs på heltid genom intensivkurser.

5 Fyra generationer Marklund från Vistträsk i luften med en ackja under ett lakan! Trikeflygning en familjehobby! Hej flygvänner! Jag heter Gunnar Marklund och bor i Vistträsk, sju vägmil från Piteå i Norrbotten. Nu (feb. -03) är det 20 minusgrader och småsnöar - inget flygväder direkt. Men sommaren var ju toppen, då flögs det! I sommar tror jag att jag slog ett svenskt rekord! Men först kanske jag skall berätta om min flygarbana: begagnad Pegasus i Insjön, (nej inte hos Clas Ohlson), och nu började träningen på egen hand. Vi gjorde ett eget flygfält 2 km från vårt hus, 800 m från vår sommarstuga. Vi byggde även en tälthangar, och klipper När vi var till Insjön och hämtade triken, trodde släkt och vänner att vi hälsade på min syster i Krylbo. När vi kom hem med triken lossade vi den i skydd av mörkret och ställde in den i garaget såg jag en trike för första gången, det var på Mallorca. Då bestämde jag, att om trikar finns i Sverige vill jag prova på det. Sommaren efteråt fick jag kontakt med Johan Frank i Eslöv. Min fru Elaine och jag gjorde en bilsemestertur genom Sverige, där vändpunkten var Eslöv. När jag flugit en provtur med Frank såg Elaine direkt att jag inte var botad från min flygsjuka snarare tvärtom! Efter en hel del ringande hit och dit hamnade jag och min son Jonas hos den eminente flygläraren Lennart Forsmark på Barkaby. Stackars Lennart, han hade det inte lätt två lappar, en ung och en gammal! Han knackade Jonas hårt på hjälmen när det inte gick bra, eller om han hade svårt för att fatta. Med mig vågade han inte det, antagligen för att han har respekt för äldre farbröder. Lennart införde en ny förkortning i flygterminologin: LLL (Lära Lapp Landa). Tids nog fick vi våra certifikat efter intensivkursen, men då hade vi ju inget att flyga med. I mars 1994 köpte jag en numera gräs i vild förtvivlan på somrarna. Fältets namn är Granlanda (efter markägaren Granberg) och har två 300-meters banor i ett kryss. Själv flyger jag timmar per år, för Jonas blir det lite mindre. Hittills har flygningen gått utan några missöden. Vistträskborna idiotförklarade oss i början. Sitta i en ackja med en motor därbak och ett utspänt lakan över sig hur dum får man vara? Men Vistträskarna har vant sig, och nu är det ganska många av dom som har fått en flygtur över vår vackra, sjörika nejd. Lite Hemligt. Vi hade inte berättat för någon utanför familjen vad vi sysslade med när vi var på Barkaby och tog våra certifikat, officiellt var vi på herrsemester. Första lämpliga flygdag rullade vi ner triken till den isbelagda sjön och riggade upp vingen. Allt avslöjat. Jag startade längs en skoterled, gjorde några rundor runt Vistträsk, och landade sedan nere på sjön vid vår sommarstuga. Jag hann inte mer än kliva ur triken förrän min svåger Eilert kom körande i full fart med snöskotern, han stannade och sade, Jag förstod direkt när jag såg eländet att det var du, här finns ingen annan som är tokig nog att börja med planerade självmordsförsök! Eilert har faktiskt flugit med mig en gång, men han tyckte att det var en nära-döden-upplevelse, och varje gång han tänker på det får han dödsångest! Varje vår när jag gör årets första flygtur undrar han hur

6 Nu kommer jag till det eventuella rekordet. Det är att fyra generationer har flugit i min trike. Förutom jag själv och sonen Jonas har mina barnbarn Julia 7 år, Andreas 8 år, Johanna 9 år, Samuel 10 år och Josefina 11 år flugit. Det har även mina döttrar Lena och Louise gjort. Slutligen har också min mamma Lisen, 90 år, gjort en flyg-tur. Hon har varit lite tveksam till att flyga (det har även jag varit) men sommaren 2002 slog vi till en varm augustikväll. Mamma och jag var uppe i luften 25 minuter. Hon tyckte det var fantastiskt att få se hemtrakten från ovan. Vi flög över pensionärshemmet där hon bor, och hon vinkade till de andra gamlingarna (yngre än hon själv) som satt på ljugarbänken. När vi hade landat var hon lyrisk över upplevelsen. Så vackert, tänk nu har jag sett Vistträsk från Guds perspektiv. Hennes slutkommentar Det här måste vi göra onästa sommar om jag lever! Det som gladde mig var att det gick så bra att kommunicera med henne i luften, trots nedsatt hörsel, och trots att hon inte hade hörapparat. Min fru Elaine är inte särskilt intresserad av flygning, men hon följer med på en flygtur några gånger per år. Jonas har jag inte räknat med i rekordet, för han är lite rädd att åka med pappa. Han flyger helst själv, och det är faktiskt ömsesidigt! Granlanda har ibland besök av andra trikar. Jerker och två kompisar, Tomas Jonsson och Christer Olsson stannade till här sommaren -98 på väg till Narvik. Trikeflygare från Kåge, Luleå, Arvidsjaur och Piteå har också hälsat på. När jag skriver detta är det februari, och solen har äntligen börjat orka över horisonten. Med solen och ljuset börjar längtan efter att få komma upp i luften att göra sig påmind. Jag hoppas att vi alla får en trevlig och olycksfri flygsäsong. Du är välkommen till Granlanda om du behöver en stunds markkänning kort eller lång. Gunnar Marklund (Försök gärna slå Gunnars rekord och hör av dej. Red.)

7 Olycka med ultralätt flygplan SE-YNY på Älmhults flygplats, G län, den 24 augusti 2002 Utredare: Göran Rosvall, Dan Åkerman. Rapporten färdigställd SE-YNY, Bidulm/Chronos 14 Ultralätt, Trike, gällande flygtillstånd Ägare/innehavare Skånes Drakflygklubb, Arkeologv Lund Tidpunkt för händelsen , kl i dagsljus Väder vind ostlig ca 5 knop, sikt >10 km, inga moln under fot, temp./daggpunkt +25/+13 C, QNH 1024 hpa Antal ombord: besättning 1 Personskador Inga Skador på luftfartyget Betydande Andra skador Inga Föraren: Man, 43 år, A, S, UL Total flygtid1 300 timmar, varav 60 timmar på typen Flygtid senaste 90 dagarna19 timmar, varav 0:45 timmar på typen Antal landningar senaste 90 dagarna120, varav 11 på typen Händelseförlopp m.m. Avsikten med flygningen var att bogsera upp en hängglidare. Starten gick utan problem med vinden ca 8 knop, ungefär 10??från höger. På ca 150 meters höjd råkade man ut för viss turbulens och kraftigare vindar än man väntat sig vilket medförde att fartskillnader uppstod mellan triken och hängglidaren. Rycken som uppstod i bogserlinan förorsakade att den s.k. veklänken på linan brast. Föraren i hängglidaren gick då in i ett kort högervarv och gjorde en normal landning på fältet. Föraren i triken korsade först fältet och gick därefter in i ett vänstervarv för landning. Under utflytningen före sättning upplevde föraren ett triken plötsligt sjönk kraftigt. Trots gaspådrag och fullt höjdroder lyckades han inte förhindra att triken slog hårt i marken och fick en kraftig studs. Efter studsen drev flygplanet åt vänster trots fullt motroder. När triken tog mark nästa gång välte den över vänster huvudhjul och noshjul och hamnade på sidan. Föraren skadades inte och kunde själv lämna triken som fick omfattande skador. Utlåtande Olyckan orsakades sannolikt av att farten på finalen var för låg vilket medförde att föraren inte lyckades att parera för den turbulens och vindskjuv ning som troligen förekom över banan. Olycka med ultralätt flygplan SE-VDL I vattnet vid Bonässund, Y län, den 24 augusti 2002 Utredare: Göran Rosvall, Sakari Havbrandt Rapporten färdigställd SE-VDL, F.I.B. Polaris (trike med gummibåt) I enskild ägo, gällande flygtillstånd Tidpunkt för händelsen , kl i dagsljus Plats Bonässund, Y län, (Örnsköldsvik) Väder vind sydväst, 5 10 knop, god sikt, inga moln, temp./daggpunkt +23/+19 C, QNH 1025 hpa Antal ombord: besättning 1 Personskador Inga Skador på luftfartyget Betydande Andra skador Inga Föraren: 55 år, UL-certifikat Total flygtid 64 timmar, varav 53 timmar på typen Flygtid senaste 90 dagarna 29 timmar, allt på typen Antal landningar senaste 90 dagarna 43 Händelseförlopp m.m. Efter en kortare flygning avsåg föraren att landa på vattnet vid Bonässundet. I samband med en sättning, som till en början gick normalt, giradeflygplanet kraftigt åt höger varefter det välte åt vänster. Föraren, som inte var fastspänd, höll sig kvar i stolen och tog sig sedan upp på båten som flöt upp och ner. Han var oskadd och kunde senare hjälpas iland. Luftfartyget, som är ett ultralätt flygplan av klass A, en s.k. trike, är försedd med en båt istället för hjul. Båten består av en gummibåt med ett centralt glasfiberskrov. Efter olyckan konstaterades det att en del av båtens botten hade delaminerat och att ett plastsjok av storleksordningen 40 x 50 cm saknades. Ungefär halva glasfiberskiktet hade lossnat i detta område. Glasfiberskrovet hade under vintern förvarats inomhus i ett ouppvärmt utrymme. Under våren 2002 hade ägaren konstaterat ett antal sprickor både på skrovets in- och utsida. Han spacklade igen dessa sprickor med gelcoat. Några dagar före olyckan hade han återigen funnit sprickor i skrovets botten. Dessa sprickor försökte han reparera med plasticpadding. Utlåtande Föraren har angett att tillverkaren av luftfartyget muntligen har rekommenderat att de ombordvarande inte skall vara fastspända i samband med start och landning. Detta har bekräftats av andra källor. Fördelen med detta förfarande är att man snabbt kan ta sig till ytan om flygplanet välter. Det finns dock också flera nackdelar, tex. att man kan skadas eller slås medvetslös vid ett hårt nedslag. Fortsättning på sida 8

8 Flitiga fingrar kan förvandla en skrothög till en riktigt läcker skapelse. Går det på tok gäller det att inte tappa sugen. Här några bilder från en återigen mycket stolt Trikeflygare, Andre Lindberg (Luleå). Han köpte en Air Creation Clipper 1999 men tyvärr blev det haveri vid första EKstarten efter skolningen, och många av oss skulle nog haft tankar på att lägga av när den dyra fina triken ser ut som på bilden, men inte Andre. Trots ett trasigt högerben som dels blivit några centimeter kortare och inte vill läka ihop som tänkt, och migrän efter en tidigare olycka av annat slag, samt ett stort antal tusenlappar gav han inte upp. Och nog har han fått en personlig stil och färg på triken som han kan vara stolt över. En annan flitig herre i Piteå är Mikael Radivojevic som verkligen snyggat till en ESO trike som fått en hård landning. Han har med hjälp av Andre Lindberg lagt ned ett antal timmar, och kanske en och annan krona också för att få den som han ville ha den. Och som framgår av bilderna har den fått ett utseende som vida överglänser ett nyskick. Tyvärr är garaget för lågt i tak för att få upp masten i rätt läge, därför har ett böjt skaft till en golvmopp fått tjänstgöra som kompritionsstång.

9 Enligt Motorflygförbundet KSAK har fastbindningsremmarna alltid använts vid all utbildning med typen i Sverige. Luftfartygets flyghandbok föreskriver entydigt att de ombordvarande skall vara fastspända under all flygning inkluderande start och landning. Motorflygförbundet KSAK har informerat om bältesanvändning genom TMU-O 30 (tekniskt meddelande ultralätt). Sprickorna i skrovet fanns redan hösten 2001 då detta lades in för vinterförvaring. Det är ett välkänt fenomen att även en mycket liten mängd vatten som finns i en delaminering kan få denna att växa när den utsätts för temperaturer omväxlande över och under fryspunkten. Delamineringen kan också ha vuxit ytterligare av det dynamiska trycket som uppstår när båten färdas i hög fart genom vattnet. Reparationerna av sprickorna i skrovet var inte gjorda på ett fackmannamässigt sätt. Olyckan orsakades av att glasfiberskrovet var delaminerat och att ett glasfibersjok lossnade och fungerade som ett vattenroder i samband med sättningen. Detta ledde till en kraftig gir som ledde till att triken välte. Olycka med ultralätt flygplan SE-VCY Norr Stockholm/Barkarby flygplats, AB län, den 11 augusti 2002 Utredare: Göran Rosvall Sakari Havbrandt Rapporten färdigställd SE-VCY, Mainair Blade 912, (trike) I enskild ägo gällande flygtillstånd kl i dagsljus Plats: 3,5 km norr om Stockholm/Barkarby flygplats, AB län, Väder: vind 150 /10 knop, växlande pga. termik, god sikt, 1 2/8 cu med bas fot, temp./daggpunkt +27/+12 C, QNH 1009 hpa Antal ombord: besättning 1 Personskador Inga Skador på luftfartyget Betydande Andra skador inga Föraren: 54 år, man, UL-certifikat utgånget Total flygtid120 timmar, allt på typen Flygtid senaste 90 dagarna8 timmar Antal landningar senaste 90 dagarna 7 Händelseförlopp m.m. Föraren planerade att flyga sträckan Avesta flygplats Stockholm/Barkarby flygplats. Han antog att det blåste 5 knops motvind och beräknade flygtiden till 1 timme och 45 minuter samt bränsleförbrukningen till 10 liter per timme. Han hade 20 liter bensin i den tank han avsåg använda, vilket enligt hans beräkningar skulle ge en reserv på 2,5 liter eller 15 minuter. Luftfartyget hade ytterligare en bränsletank, men föraren ansåg det för besvärligt att skifta tank under flygning och övervägde aldrig denna möjlighet. Föraren har uppgivit att han ändrade flyghöjd fler gånger än normalt under flygningen. När triken befann sig ungefär 3,5 km norr om Barkarby flygplats på ungefär fots höjd stannade motorn. Föraren såg ett lämpligt fält och gjorde ett landningsvarv åt höger. Landningen kom att ske i medvind. På kort final upptäckte han en kraftledning rakt framför sig på samma höjd. För att undvika ledningen dök han kraftigt. Ungefär rakt under ledningen fick han en första markkontakt med lågt nosläge och efter några studsar slog luftfartyget runt framlänges med omfattande skador som följd. Föraren kunde dock själv oskadd lämna vraket. Enligt föraren varade flygningen 1 timme och 47 minuter. Efter olyckan konstaterades det att den inkopplade bränsletanken var tom. Den aktuella motortypen förbrukar uppemot 20 liter per timme vid full effekt. Gällande bestämmelser I ärendet aktualiseras också frågan om vilka bestämmelser som gäller för distansflygning med ultralätta flygplan. En jämförelse mellan Bestämmelserna för Civil Luftfart (BCL-D 3.2), som gäller för flygning med flygplan och BCL-D 3.3 som reglerar driften av ultralätta flygplan, ger vid handen betydande skillnader. Bland annat saknas följande krav/regleringar för ultralätta flygplan. Distansflygning Driftfärdplan Bränslereserv vid distansflygning Oljeförråd Väderminima för distansflygning Planering av alternativa åtgärder Säkerhetsinformation till passagerare Utlåtande Olyckan orsakades av att föraren inte, på ett betryggande sätt, följde upp bränsleförbrukningen under flygningen. Bidragande har varit att föraren planerat flygningen med en för liten bränslereserv samt att motvinden var starkare än beräknat. Föraren baserade sitt antagande av en bränsleförbrukning av 10 l per timme på tidigare erfarenhet. Den aktuella bränsleförbrukningen var 11,2 liter per timme dvs. 12 % högre än beräknat. Detta kan förklaras av att föraren ändrade flyghöjd flera gånger än han normalt brukade göra och då tog ut mer effekt ur motorn med förhöjd bränsleförbrukning som följd. Det faktum att motvinden var starkare än beräknat i kombination att den verkliga flygtiden ej ökat i motsvarande grad tyder på att föraren dessutom

10 Du som 582 med separat oljeinblandning, var uppmärksam på förbrukningen. Fick detta mycket intressanta brev från vår motorguro Sven Faijersson i Göteborg. All-kontroll på oljepumparna. Jag testar alla oljepumpar för jag hade en motor som var "snustorr" i vevlagren. Det visade sig i provrigg att pumpen gav mindre än halva mängden olja mot vad den skulle ge vid tomgång och strax över. Av den anledningen provar jag varje pump jag får in. Skickar dig en bild på mätutrustningen. Hälsningar Sven F. Ett tips kan vara att märka upp behållaren, och se till att det vid varje tankning sjunker med förbrukad mängd bensin som motsvarar 2% inblandning. Du ska alltså ha en liter mindre olja i behållaren, när du förbrukat 50 liter bensin. I annat fall blir det som beskrivs i Svens text här ovan, och kan sluta riktigt illa. Sven bifogade denna bilden från sin verkstad. Fyra olika 582 or, en 462 och en 503. Mycket talande bilder om hur luften beter sig efter en vinge. Passa dej för rotorer, de finns även efter trikar. Testa på höjd efter en kompis i trike, så vet du vad som väntar dig om du landar för tätt efter någon. Bilderna hittade på nätet av Sten-Anders Fellman.

11 Det var ett äventyr, 35 mil över öppet hav 1994 Över Nordsjön till Klepp och rundt nord-europa med mikroflyg för Amnesty s sak av Tormod Veiby, foto Tor Ødemotland, omskrivet från norska till svenska av Jerker Berg. De skotska mikroflygarna Hugh Knox (43) och Tom Grieve (39) genomförde i maj 1994 en extremt krävande fygning med 2 mikroflyg, en Cyclone AX3 (3-axel) och en Mainair Flash 2 Alpha (trike), mellan länderna runt Nordsjön. Målet med flygningen var att skaffa publisitet om Amnesty Internationals viktiga arbete, och knyta band till andra mikroflygare. Ultralätta flyg går ju sakta, man sitter öppet för regn och vind, de är mycket lätta, och används oftast till nöjesflygning för kortare turer i hembygden. Så denna flygning var ett alldeles speciellt äventyr på den tiden. Rutten de följde under namnet "European Flight for Life", gick sträckan Skottland-Shetland-NorgeDanmark-Holland-EnglandIrland-Ulster och tillbaka till Skottland. Amnesty og Harjit Singh Knox och Grieve är aktiva medlemmar av Amnesty International i Skottland, och har tidigare genomfört flygnigar över öppet vatten med sina ul-maskiner. De har flugit över North Channel till Nord-Irland vid Mull of Kintyre, och knutit kontakt med andra Ul-flygare i Nord-Irland. De har fått mycket publisitet kring detta och visat fram vilket skönt land och trevliga människor det bor i NordIrland, som annars bara är känt för krig och elände. Det är i England ganska vanligt med Ulflygningar för charity, (välgörenhet) dvs man sätter upp ett bestämt mål, och får firmor eller institutioner till att förbinda sig till att bidraga med ett visst belopp till ett vällovligt syfte om man lyckas. Den publicitet som följer runt en sådan händelse är därmed till fördel för alla parter.

12 Nu har Gummibåtarna fått Hjul och blivit amfibie. En efterlängtad nyhet för alla Polaris ägare som varit helt hänvisade till vatten. Nu kan de till ett pris av kr, kompletttera sina maskiner med hjul. Man borrar helt enkelt hål genom gummisidorna, sätter in ett rör och vulkar igen omkring röret och monterar på hjulen. Det framgår inte av dessa tidiga bilder, men är så fiffigt ordnat att när hjulen fälls ned hissas rodret upp, och tvärt om. Framhjulet är pivot (vrider sej när det utsätts för vridande kraft i sidled) fälls upp och ned som bilden visar och styrs genom att man bromsar bakhjulen som på många normalklassade maskiner. Bilderna är från utprovningsstadiet, men maskinen har varit flitigt använd på fabriken, och visat sej motsvara förväntningarna. Wicander och Morell räknar med att få hem ett exemplar under sommaren för att pröva på den variationen av FIB. Fick även med en bild på hur en vinge belastnings provas. Tyvärr har vi inga uppgifter på vikt, men det är troligen över 2000 kg.

13 Den här fina och vackert placerade byggnaden är vår FIB flygande Finske vän Dick Gylfes hangar. Hur ser hans egen boning ut när leksakerna bor så här vackert, och dessutom placerat i söderläge, men en bild på den kanske gör oss avundsjuka. N y t t!!!!! En Engelsman, Kevin Annstrong har efter tips från John Moore's tagit på sig ett jobb med att ta fram ett tillbehör, en el-trim till våra trikar, som säkert många sett fram emot i många år. Han har fått välvillig hjälp från Mainair med både råd och teknisk hjälp, och räknar med att få den godkänd av tekniska myndigheter. Installationen är nätt och påverkar inte riggning eller utrymme. Trimmern har ju ingen annan uppgift än att du kan flyga hands off, slipper hålla åt dej eller skjuta ifrån dej bygeln i den fart du önskar och maskinen är avsedd för. Men som framgår av texten så skall utrymmet för att flytta upphängningspunkten bli något längre än mellan de ändlägen som är utprovade från början av tillverkaren. Kelvin är en generös man och är öppen för andras lösningar och kan kontaktas genom tel alt. e-post Tankstation för UL-flyg. (ur Pilotmagazinet) Ja även UL-piloter kan behöva en tankstation, även om UL-kärrorna drar betydligt mindre bränsle än större maskiner. Sedan en tid bjuder Hjelmko Oil ett nytt tankkoncept, bestående av ett rostfritt oljefat om 218 liter, en handpump (25 minutliter) samt en vatten- och smutsavskiljande bränslefiltertratt. Alltsammans till priset av kr inkl moms. Dessutom behövs en bensinslang av önskad längd samt en jordkabel med krokodilklämma. Med denna utrusning kan flygbensin hämtas på en vanlig flygplats och transporteras på en kärra till UL-fältet. Enligt nuvarande regelverk kan en privatperson transportera 400 liter bränsle på ett bilsläp utan särskild förarbehörighet eller tillstånd. Min fantastiska Behlen trike ensitsig, med sin pålitliga Hirt motor, total flygtid sedan 1988, 210 timmar, mycket välbehållen och besiktigat september kr är kanske ett rimligt pris, hör av dej. Mig når man på tel eller mail.

14

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Rapport Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/1 2007 SHK Dnr L-01/07 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering eller annat ändamål använda

Läs mer

Nummer 1 år 2010 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 1 år 2010 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 1 år 2010 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Flygarkompisar drog till Eslöv på flyin. STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell

Läs mer

Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 2 år 2001 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Här ser du flera småsaker som vi bör hålla ett öga på. Läs mer här i bladet och jämför med vad du har för grejer själv. Det är orättvist

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Nummer 4 år 2001. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 4 år 2001. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 4 år 2001 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Höstbild från sjön Rogen i södra Jämtland. foto Olle Larsson Tännäs STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR=Svenska Trikeflygares Allmänna

Läs mer

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 SE-IRK klar för start 2005-08-05 Kl 10.00 på morgonen samlades vi för att påbörja årets flygrally till Baltikum. Deltagare

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle DA40-180 - Fakta Längd: 8,1 m Vingspann: 11,9 m Tomvikt: 775 kg MTOW:1200 kg Max last: 425 kg Motor: Textron Lycoming IO-360 M1A 180 hp (insprutning) Max take-off RPM: 2700 RPM Max continuous RPM: 2400

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Haverier och störningar 2007

Haverier och störningar 2007 Haverier och störningar 2007 9 haverier 19 störningar Antal haverier 1998-2007 20 0,35 Antal haverier 15 10 5 13 13 16 18 18 15 17 8 7 9 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Antal haverier per 1000 flygningar 0

Läs mer

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012 1. Öppnande av mötet 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av mötesordförande 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2008:03. Olycka med flygplanet SE-FRP på sjön Långhalsen, Vrena, NV Nyköping D län, den 11 juli 2007

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2008:03. Olycka med flygplanet SE-FRP på sjön Långhalsen, Vrena, NV Nyköping D län, den 11 juli 2007 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2008:03 Olycka med flygplanet SE-FRP på sjön Långhalsen, Vrena, NV Nyköping D län, den 11 juli 2007 Dnr L-13/07 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Maria Österlund. I luften. Mattecirkeln Tid 1

Maria Österlund. I luften. Mattecirkeln Tid 1 Maria Österlund I luften Mattecirkeln Tid 1 NAMN: Hur mycket är klockan? prick kl 4 kvart i 7 halv 11 kvart över 1 halv 9 prick kl 7 Fågeln Fiffi är ute och flyger. Klockan i kyrktornet visar 11. Tre timmar

Läs mer

Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 3 år 2011 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Per-Åke Wikström Eslövs UL-klubbs skapare och starke man 2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

E F K. Segelflyg. - en sport som passar alla ESKILSTUNA FLYGKLUBB

E F K. Segelflyg. - en sport som passar alla ESKILSTUNA FLYGKLUBB ESKILSTUNA FLYGKLUBB E F K Segelflyg - en sport som passar alla Så här berättar en av klubbens segelflygare: Om du vill veta varför fåglarna sjunger så åk med i ett segelflygplan. Det är en obeskrivlig

Läs mer

Janus Ce. Teknisk kurs

Janus Ce. Teknisk kurs Janus Ce Teknisk kurs Janus Ce Typinflygning Janus Ce Kategori 5 (15-m flygplan) Krav enligt SHB 623: Teoretisk utbildning Praktisk utbildning Markutbildning under ledning av lärare/instr. Daglig kontroll

Läs mer

Atacamaöknen, Chile 2013.

Atacamaöknen, Chile 2013. Atacamaöknen, Chile 2013. Den sista utflykten blev en fantastisk biltur längs en mycket hög väg, som går till Argentina och Bolivia. Gränsen mellan Chile och Bolivia går rakt genom båda vulkanernas topp

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Distansflygningskurs!

Distansflygningskurs! Distansflygningskurs! Färdplanering När? Färdplanering Hur? Vad börjar vi med? Vad behöver vi? Hur gör vi? Färdplanering Kartor enroute TMA-kartor (KSAB) ICAO Jeppesen VFR/GPS Färdplanering Flygplatskort

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL ARBETSUPPGIFTER UNDERVISNINGSMATERIAL 3: UPPTÄCKTEN Berättelse del 1: Uppgift 1: Det sista vykortet Vackrare horisont Berättelse del 2: Uppgift 2: Uppgift 3: Upptäckten Snurra på

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Har du någon bild? Du behöver såklart inte visa ansiktet.

Har du någon bild? Du behöver såklart inte visa ansiktet. Mottagna e-mejl 15 april 2009 kl 19:53 Intresserad Hej! Jag läste din annons och skulle vilja veta mer om dig och dina tjänster. Kan du berätta mer? Har du bilder att visa? Jag är en svensk kille på 33år,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Gäller fr.o.m. 2005-06-30 EAA har ett försäkringsavtal med Inter Hannover sedan mer än 10 år. EAA's medlemmar kan teckna förmånliga försäkringar för luftfartyg

Läs mer

Rapporterade störningar(asr) 2014 (tom 2014-06-30) i Sverige

Rapporterade störningar(asr) 2014 (tom 2014-06-30) i Sverige Rapporterade störningar(asr) 2014 (tom 2014-06-30) i Sverige STÖRNINGAR rapporterade t o m 2014-06-30. Störningarna redovisas här i förkortad form och helt avidentifierade. Datum Segelflygplan/ motorseglare

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B.

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. NORDIC Ultralight Air race 2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. Syftet med denna tävling är att vi som flyger UL skall

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Slutrapport RL 2015:07

Slutrapport RL 2015:07 Slutrapport RL 2015:07 Olycka vid Östra Gerum den 8 februari 2015 med flygplanet SE-LGI av modellen Cessna 172R, opererad av en privatperson. Diarienr L-13/15 2015-05-27 SHK undersöker olyckor och tillbud

Läs mer

TIPS PÅ PRESENT VAD GER DU NÅGON SOM HAR ALLT? FLY WITH STYLE

TIPS PÅ PRESENT VAD GER DU NÅGON SOM HAR ALLT? FLY WITH STYLE TIPS PÅ PRESENT VAD GER DU NÅGON SOM HAR ALLT? 3 INNEHÅLL Ge bort en upplevelse... 3 Tandemflyg...4 Grundkurs skärmflyg...6 Kurs Paramotor...8 Om Parabase Outdoor...9 Villkor & information...10 GE BORT

Läs mer

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Gäller fr.o.m. 2008-06-01 EAA har ett försäkringsavtal med Inter Hannover sedan mer än 10 år. EAA's medlemmar kan teckna förmånliga försäkringar för luftfartyg

Läs mer

Arboga Robotmuseum Boris Bjuremalm berättar om sitt flygarliv

Arboga Robotmuseum Boris Bjuremalm berättar om sitt flygarliv Sida 1(6) På kvällen den 3 oktober 2012 samlades 34 intresserade åhörare på Robotmuseet i Arboga för att lyssna till Boris Bjuremalm, en leende 190 cm lång flygare som alltid flög med förarstolen i lägsta

Läs mer

Olycka med flygplanet Air China B2442 den 14 juni 1996 på Stockholm/Arlanda flygplats, AB län L-44/96

Olycka med flygplanet Air China B2442 den 14 juni 1996 på Stockholm/Arlanda flygplats, AB län L-44/96 Statens haverikommission ISSN 1400-5719 Rapport C 1997:20 Olycka med flygplanet Air China B2442 den 14 juni 1996 på Stockholm/Arlanda flygplats, AB län L-44/96 Statens haverikommission (SHK) Board of Accident

Läs mer

Hjortron myr i Gargnäs

Hjortron myr i Gargnäs Hjortron myr i Gargnäs Årsberättelse för Intresseföreningen Gargnäs Behövs gällande 2010. Organisations nummer: 895400-8366 Skolvägen 15 mail. info@gargnas.se 920 73 Gargnäs. Styrelse: Östen Dahlström

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Nr 2 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se

Nr 2 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se Lidköpings Motorflygklubb Lidköpings flygplats, Hovby 531 92 Lidköping Tel/Fax: 0510-535073 info@lmfk.se, www.lmfk.se Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb Flygnytt Nr 2 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

NU HAR DET HÄNT! NATTFLYGNING Mikael Bellander, en av oss lyckliga flygare, men

NU HAR DET HÄNT! NATTFLYGNING Mikael Bellander, en av oss lyckliga flygare, men S T A R Medlemstidning för Trikeflygarna de fria flygarna. Nummer 3 2000 NU HAR DET HÄNT! STAR har fått både text och bilder utan att be om det av MIKAEL BELLANDER Luleå TACK NATTFLYGNING Mikael Bellander,

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

LindhagaBladet Mars 2010

LindhagaBladet Mars 2010 LindhagaBladet Mars 2010 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Magdalena Dahl Rågkornsgatan 172 877749 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Viktoria Edvardsson

Läs mer

Sträckflygning intro 2

Sträckflygning intro 2 1 Sträckflygning intro 2 Har du flugit tagit ut loggfiler SeeYou RST? Hur ser det ut i rst-online.se? GPS-genomgång idag Loggfiler från FLARM och GPS-NAV (förra gången) Skapa en bana och deklarera den

Läs mer

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Solcellsbilar Våra bilar spyr ut smutsiga avgaser. Strömmen hemma i vägguttaget kommer delvis från smutsig kolkraft och vi slänger mycket som skulle kunna återanvändas. Många

Läs mer

Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 2 år 2003 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Brännebrona Göteborg Säve Karta över Tour de France resa med en liten symbol vid varje stopp som vi gjorde. De fyra bilderna vid sidan

Läs mer

Slutrapport RL 2014:04

Slutrapport RL 2014:04 Slutrapport RL 2014:04 Allvarligt tillbud på Göteborg/Säve flygplats den 14 augusti 2013 med flygplanet SE-LYA av modellen DA 40 D. Diarienr L-111/13 2014-03-17 SHK undersöker olyckor och tillbud från

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Kärrgröe i Norrland?

Kärrgröe i Norrland? Kärrgröe i Norrland? Christer Hedlund Bodens Gk. Sammanfattning I mitt projektarbete har jag skrivit om våra försök att så greener med Kärrgröe. Jag har sökt svar på ett antal frågeställningar som jag

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Segelflyghandboken Datum 040530

Segelflyghandboken Datum 040530 Utbildning Sid nr 1 av 7 Kunskapskrav i Flyglära 1 Vikning, orsak - korrigering Kropp Vingar 2 Stabilisator Vikning med luftbroms Rodren Luftbromsen 3 Låg inflygning till landning, åtgärder Rodrens manövrering

Läs mer

*** Bygg ett vindkraftverk

*** Bygg ett vindkraftverk Kort version Vilken propeller snurrar snabbast (se på mätaren) Prova att ändra Antal blad Bladets längd Bladets bredd Bladets vridning 1 Utförlig version Det här vindkraftverket ger elektrisk spänning

Läs mer

Nummer 2 år 2005. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 2 år 2005. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 2 år 2005 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. 2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare.

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Slutrapport RL 2015:05

Slutrapport RL 2015:05 Slutrapport RL 2015:05 Olycka vid Långtora flygplats den 9 juli 2014 med motorsegelflygplanet SE-UST av modellen DG-800B, opererad av en privatperson. Diarienr L-84/14 2015-04-22 SHK undersöker olyckor

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008.

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. Sollentuna den 23 juni 2008 Bakgrund Skatteverket i Ludvika har nyligen lämnat nya uppgifter som öppnar för nya möjligheter att inte

Läs mer

Nummer 3 år 2005. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 3 år 2005. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 3 år 2005 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. 2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare.

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Nummer 4 år 2002. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 4 år 2002. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 4 år 2002 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR=Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare eller

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Assigned Area Task -Strategi 1. Historia 2. Förberedelser 3. Mot första arean Medelhastighet Före eller efter tiden

Assigned Area Task -Strategi 1. Historia 2. Förberedelser 3. Mot första arean Medelhastighet Före eller efter tiden Assigned Area Task -Strategi 1. Historia 2. Förberedelser 3. Mot första arean Medelhastighet Före eller efter tiden 4. Flygning mellan areorna Flyg rakt 5. Rundning på rätt sätt Sidvind Med- och motvind

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Svensk

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

METEOROLOGI. Innehåll

METEOROLOGI. Innehåll 1 METEOROLOGI Grunder för segelflygare Poul Kongstad 2 Innehåll Luftmassor Moln Termik Sjöbris Lävågor Fronter Väder på internet 1 3 Luftmassor Stort område med "liknande väder" Temp fuktighet skiktning

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Styrelseprotokoll för tiden 2009-01-01 2009-12-31

Styrelseprotokoll för tiden 2009-01-01 2009-12-31 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2010-01-01 Styrelseprotokoll för tiden 2009-01-01 2009-12-31 Prot. Dag Ort Sida 2009:01 2009-02-02 Burs 2 4 2009:02 2009-08-23 Burs 5 7 2009:03 2009-12-13 Visby

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Mötesprotokoll 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Bilaga motioner 1. Mötets Öppnande. Ordförande Olle Wadestig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Närvarande Klubbar: Värmlands

Läs mer