Magasinet Belysning i fokus. Säkerhet genom belysning Onninen-mässan ger upplysning E-handel är framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magasinet2 2008. Belysning i fokus. Säkerhet genom belysning Onninen-mässan ger upplysning E-handel är framtiden"

Transkript

1 Magasinet Belysning i fokus Säkerhet genom belysning Onninen-mässan ger upplysning E-handel är framtiden

2 Condesign Infocom Rätt val. Alla vinner med balans i systemet. Med vårt breda sortiment av produkter för reglering av värme- och kylsystem kan du få balans i hela systemet. Vi utvecklar kontinuerligt nya produkter och lösningar som underlättar och effektiviserar ditt jobb. Du väljer MMA för säkrare drift, bättre komfort och lägre totalförbrukning. Enkelt val, eller hur? Produkterna finns alltid nära till hands hos din grossist. MMA alltid rätt val. DRAIN Ny kod för golvbrunnsinstallation - BLÜCHER Drain 206 Montageplatta Brunnskniv Skruvad klämring

3 ledare nummer Omslagsfoto Ombyggnaden av E18 genom Karlskoga innebär definitivt en säkrare trafikmiljö och belysningen är en viktig del. Foto: Alexander von Sydow Ansvarig utgivare Peter Isaksson Chefredaktör Liselotte Bergkvist Redaktion Liselotte Bergkvist, Linda Lövhammer, Staffan Zika Prenumerationer och adressändringar Onninen AB att: Karina Lindblom Box Solna Tel Fax E-post: Grafisk form och produktion A-byrån AB Hedvigsgatan Örebro Tel: E-post: Annonsbokning Linda Lövhammer Tel: E-post: Tryck Sörmlands Grafiska Quebecor AB, Katrineholm. för ytterligare information På vår hemsida finner du bl.a. utgivningsplan, annonspriser och uppgifter för annonsmaterial. om Magasinet Magasinet är en kundtidning från Onninen. Om du vill ha tidningen kostnadsfritt direkt hem i brevlådan så är du välkommen att skicka en beställning via fax: Du kan även använda vår hemsida: för att beställa en kostnadsfri prenumeration. om onninen Onninen AB erbjuder grossist-, logistikoch distributionstjänster inom belysning, elnät, gas, industri, kyl & AC, telekom, VA och VVS. Våra kunder är främst entreprenörer och installatörer, industriföretag, energibolag och offentliga organisationer samt återförsäljare. I Sverige har vi ca 450 anställda på ett 20-tal orter runt om i landet och omsättningen uppgår till närmare 3 miljarder kronor. Onninen AB är ett helägt dotterbolag till Onninen OY. Koncernen bedriver verksamhet i 8 länder i Östersjöområdet. GLAD SOMMAR! Tiden går fort. Sommaren närmar sig redan med stormsteg och vi ser väl alla fram emot den stundande semestern då det blir tid för återhämtning och vila innan arbetet drar igång igen. På Onninen har den här våren varit särskilt intensiv. Då lönsamheten för 2007 inte nådde upp till våra krav har vi genomfört en omfattande analys av vår verksamhet och framtida marknadsutveckling. Slutsatserna blev att vi ska fokusera tydligare på Onninens roll som värdeskapare i distributionskedjan. I korthet innebär det att vi konsoliderar verksamheten samt stärker de produktområden och kundsegment där vi har en tydlig marknadsposition, och där vi tillför bästa mervärde för dig som kund. Samtidigt lägger vi förstås stor omsorg om den dagliga verksamheten och på att förbättra kundservice och kvalitet i samtliga led. Ambitionen är att du som kund ska uppleva oss som en ännu bättre samarbetspartner. I detta nummer av Magasinet blickar vi bland annat tillbaks på Onninen-mässan som denna gång turnerade från Kristianstad i söder till Luleå i norr. Ett lyckat arrangemang är betyget vi har fått från både besökare och utställare. Belysning är ett område som Onninen kommer att satsa mer på framöver. I Karlskoga har E.ON ES Trafik och Belysning ett spännande och viktigt projekt på gång med att ljussätta ombyggnaden av E18 genom Karlskoga. På sidan 5 berättar vi om de nya belysningsstolparna som både bidrar till en ljusare och mer säker trafikmiljö. Att Onninen skulle ha någonting med kräftkokning att göra kunde du kanske inte ana. Men effektiv kylning är faktiskt avgörande för att bevara skaldjurens goda smak. Man börjar verkligen längta efter sommarens första kräftskiva när man läser reportaget om Kanonaden i Nässjö, landets mest moderna anläggning för kokning och kylning av skaldjur. Detta och mycket annat berättar vi om i denna utgåva av Magasinet. Trevlig läsning! Jag passar också på att önska dig en skön och avkopplande semester. Vi på Onninen ser fram emot ett fortsatt gott och förtroendefullt samarbete! Box Örebro Stubbengatan Örebro Tel: Fax: Peter Isaksson, VD

4 Belysning för livet 4 Onninen Magasinet

5 Låter rubriken överdriven? Kanske ändå inte. Ombyggnaden av E18 genom Karlskoga innebär definitivt en säkrare trafikmiljö. Belysningen är en viktig del även när det gäller val av stolpar. Text: MATS LINDberg Foto: alexander von sydow Utomhusbelysning och trafikbelysning är en omistlig del av vår vardagsmiljö där flera saker idag står i fokus. Förutom säkerhet gäller det förstås miljöpåverkan och energieffektiva lösningar. Faktorer som noggrant ska vägas samman. E.ON ES affärsområde Trafik och Belysning vet precis vad det handlar om. Som Sveriges största entreprenör inom trafikbelysning, samt med en stor andel av drift och underhåll av all offentlig belysning, så har E.ON ES en stor kunskap om marknadens behov. Ett av de pågående installationsprojekten är ombyggnaden av E18 genom Karlskoga. Här går motorvägen rakt igenom centrala Karlskoga och får nu en uppdaterad trafikmiljö som kännetecknas av trafiksäkerhetsoch bulleråtgärder. I samband med detta byts belysningen ut på den berörda sträckan av genomfarten samt vissa anslutande gator och vägsträckningar. utgörs av ingående materiel. Som leverantör har E.ON ES Trafik och Belysning valt Onninen som är huvudleverantör inom området. Produkterna ska ha en god kvalitet. Givetvis är priset en viktig del men vi tittar även på övriga kringtjänster. Just i detta fall har vi ju dessutom fått en extra bra logistikservice, säger Claes Jacobson, regionchef inom E.ON ES Trafik och Belysning. Genom närheten till Onninens distributionscenter i Karlskoga, specialiserat på elnätsmarknaden, har Onninen kunnat upplåta en närbelägen lageryta för den materiel som E.ON ES beställt till projektet. Här kan företagets montörer snabbt och enkelt hämta allt det som behövs från fundament till stolpar, armaturer samt annan installationsmateriel. Trafiksäkra belysningsstolpar När projektet är på hemmaplan i Karlskoga vill vi förstås kunna bjuda till lite extra, säger Marko Takamäki, utesäljare inom elnät hos Onninen som annars gärna framhåller att affären gjorts upp av kollegan Jan Sörensson i Malmö. Hur är det då med säkerheten som vi talade om i början av texten? Förutom att en bra belysning rent allmänt är en säkerhetsfaktor, så kommer den ombyggda genomfarten att väsentligt höja säkerheten inte minst för oskyddade trafikanter. För oss som bara kör igenom Karlskoga lär vi förhoppningsvis inte kunna avläsa den höjda säkerheten genom att Vägverket valde så kallade trafiksäkra belysningsstolpar. Logistikservice Både Vägverket och Karlskoga kommun har anlitat Skanska som entreprenör. Skanska har i sin tur valt att arbeta med E.ON ES Trafik och Belysning inom dessa delar. Hela vägentreprenaden är på ca 75 milj kr. Arbetet påbörjades i oktober 2007 och ska vara färdigt i juni El- och belysningsentreprenaden uppgår till ca 2,2 milj kr, varav en betydande del I slutet av april började de eftergivliga och uppfångande dubbelarmstolparna att resas. På den av Onninen upplåtna lagerytan ses fr. v. Marko Takamäki, utesäljare inom elnät hos Onninen, och Claes Jacobson, regionchef inom E.ON ES Trafik och Belysning. Onninen Magasinet

6 Mer exakt handlar det om eftergivliga och uppfångande stolpar där det vid en kollision uppstår plåtskador istället för allvarliga personskador. En speciell teknik där man valt System ESV från AB Varmförzinkning i Smålandsstenar. Förutom konstruktion och stolpmaterial börjar ESV-stolpens uppfångande funktion redan i det speciella fundamentet. Stolpen så att säga viker sig över det påkörande fordonet vilket minskar risken för personskador. Ekoljus Till Vägverkets del av ombyggnaden levererar Onninen 49 ESV-stolpar i Karlskoga plus ytterligare 12 för användning i Degerfors. Utöver detta tillkommer 58 vanliga stålstolpar på beställning av kommunen för användning på lokalstråk. Av de trafiksäkra ESV-stolparna i Karlskoga är 24 styck så kallade dubbelarmstolpar för placering i vägens mittremsa. Som armatur har valts Philips designade trafikarmatur Köpenhamn. I detta fall har vi arbetat efter externa specifikationer från Vägverkets konsult. Men vi har även själva den kompetensen och arbetar ibland som konsult åt Vägverket, säger Claes Jacobson, E.ON ES. Vad gäller energibesparing så har E.ON ES Trafik och Belysning i detta fall bidragit med styrsystemet Ekoljus för att optimera så kort brinntid som möjligt. Genom ett ljusrelä styrs tiderna för när belysningen ska sättas på och stängas av. n E18 genom Karlskoga får nu en uppdaterad trafikmiljö där belysningen är en viktig del. Fakta genomfarten e18 karlskoga På en mängd olika sätt förbättras trafiksäkerhet och bullerpåverkan när den ombyggda delen av genomfarten är färdig i juni 2009 mellan Viaduktgatan och Stallbacken. Korsningar med ljussignal tas bort. Genom cirkulationsplatser och nya anslutningar samt viadukt, med mera, förbättras miljön för alla inblandade. Ny belysning är en viktig del även för anslutande stråk och vägsträckor. Den ombyggda genomfarten kan ses som en del av den nya E18 mellan Örebro och Karlskoga något som länge efterlysts från bl. a. näringslivet i regionen där Onninens distributionscenter i Karlskoga är en del. En helt ny motorväg mellan Örebro och Lekhyttan (ca halvvägs till Karlskoga) är färdig i slutet av Vägverket planerar för en fortsättning genom att mötessäkra även sträckan Lekhyttan Karlskoga med ett vajerräcke i mitten. KONDENSVATTENPUMP FRÅN SANIFLO AB! Max. kap: 340 l/h Max. lyfthöjd: 4,5 mvp Max. temp: 80 C Min. PH-värde: 2,5 Alarm RSK SANICONDENS Plus för kondensvatten från VVB, kylaggregat, AC, luftavfuktare m.m. Vägg- alternativt golvmontage. SANICONDENS Plus levereras komplett med backventil och 6 m dräneringsslang med anslutningsmuff 50 till stamledning, 1 inloppsadapter för val av inloppsdiameter 19, 32 alt 40 mm, pumpen har 4 inloppsanslutningar, extern alarmkabel och 2 m elkabel. AB Tel: Fax: Onninen Magasinet

7 LK EPS 16 Lågbyggande golvvärmesystem LK Spårskiva EPS 16 är lösningen för renoveringar där man vill ha extra låg bygghöjd. Den isolerande spårskivan är endast 16 mm tjock och läggs ovanpå befintligt golv. Golvvärmerören trampas enkelt ned i spårskivan som är försedd med fastlimmad i heltäckande aluminiumplåt. Värmefördelningsplåten ser sedan till att fördela värmen från rören, jämt över hela golvytan. LK Spårskiva EPS 16 är idealisk för klinkergolv. Klinkerplattorna sätts direkt på spårskivan och den totala bygghöjden blir endast ca 26 mm! Onninen Magasinet

8 Stärker varumärket Bad & Värme Som ny VD för Sveriges Bad & Värmebutiker fortsätter Stefan Berglund arbetet med att stärka kedjans varumärke. Medlemsföretagen utvecklas ständigt med en allt tydligare gemensam profil. Text: MATS LINDberg Foto: alexander von sydow Vi intervjuar Stefan Berglund i samband med att flera nya Bad & Värme-butiker invigs i Motala, Mora, Lerum, Söderhamn och Bålsta. Under hösten invigs dessutom nya lokaler i Norrtälje medan butikerna i Skövde och Östhammar byggs om och utvidgas. Kedjan har totalt 59 butiker och är en av de ledande branschaktörerna, både inom installationsverksamhet och butiksförsäljning. Stefan Berglund började arbetet 1 april. Under de första två månaderna blev han varm i kläderna genom att arbeta bredvid kedjans grundare Torbjörn Chemnitz som med ålderns rätt nu ska sakta ned farten. Den 1 juni tillträdde Stefan Berglund VD-posten. Detta efter Bad & Värmes stora medlemsmöte i mitten av maj. Huvudkontoret i Västerås har en slimmad organisation med fyra medarbetare. Den första tiden används till att lära känna medlemsföretagen. Men även för att träffa företag som visat intresse för att ansluta sig och för att träffa leverantörer. Vi har kunskapen Alla våra medlemsföretag är verkligen professionella, men med lite olika profiler. Tillsammans ska vi utveckla en mer enhetlig profil och därmed stärka Bad & Värmes varumärke till konsumenterna, säger Stefan Berglund. Bad & Värmes nye VD är ekonomiutbildad med en klart marknadsorienterad bakgrund från industri och detaljhandel till media och marknadsföring. Bland annat har han varit VD för Leanback som utvecklar kommunikationsverktyg till företag, ett dotterbolag inom mediakoncernen VLT AB. Närmast kommer han från en tjänst som varumärkesstrateg vid Care Of House. Stefan Berglund nämner tre viktiga K-faktorer (kunden, konjunkturen och konkurrensen). Till detta lägger han snart ett fjärde K nämligen kunskapen. Produkterna tenderar att bli alltmer lika med en relativt hög kvalitet. Vad våra medlemsföretag tillför är framför allt kunskapen. Vi vet hur produkterna används och installeras samt kan ge nödvändig service. Det är avgörande i den hårdnande konkurrensen, säger han. Samverkan ger fördel Kedjan ger medlemsföretagen två fördelar som blir allt viktigare. Det handlar om samverkan och marknadsföring. Samverkan sker exempelvis inom inköp (där Onninen är avtalsleverantör), IT, ekonomi och försäkringar. Marknadskommunikationen handlar långsiktigt om att utveckla och stärka varumärket Bad & Värme. Butikskoncept, reklam och kampanjer är en viktig del för att nå privatkonsumenterna. Bad & Värme har en positiv trend där medlemmarna expanderar med större butiker. Det blir en stor och positiv utmaning att leda denna kedja in i framtiden och jag gillar utmaningar, säger Stefan Berglund. Sveriges Bad & Värmebutiker AB grundades Grundaren Torbjörn Chemnitz har valt att överlämna rodret efter en framgångsrik uppbyggnad. Han kan nu ägna mer tid åt familjen, gården och kennelverksamheten. n Varumärket Bad & Värme ska ytterligare stärkas med Stefan Berglund som ny VD. 8 Onninen Magasinet

9 Wavin Sverige har fått klartecken till expansion Wavins huvudstyrelse (Zwolle Holland) har gett Wavin Sverige klartecken att genomföra investeringar enligt företagets expansionsplaner. Godkännande gäller steg 1 som innehåller följande investeringar: Ny kontorsbyggnad i Kjula Utbyggnad av fabrik i Kjula Ny rotationsgjutningsmaskin samt verktyg till tankproduktion Investeringen är i storleksordningen 22 miljoner kronor och är den enskilt största investering som gjorts av Wavin Sverige. Den kommer att ligga till grund för de expansionsplaner som ledningen för Wavin Sverige har lagt fast för de kommande åren. n Utsidan är inte allt. Läs mer om vår exklusiva insida på fmmattsson.com Onninen Magasinet

10 Under juldagen 2007 påbörjades produktionen i Sveriges modernaste anläggning för kokning, kylning och paketering av skaldjur. Dygnet runt fram till nyår kokades hummer för leverans till butiker i storstadsregionerna. Text: MATS LINDberg Foto: örjan karlsson I en helt nybyggd anläggning var det genast bråda dagar att få fram färsk hummer till nyårsfirandet. Lika bråttom är det varje år att koka kräftor till några speciella augustiveckor. Från Nässjö och företaget Kanonaden AB levereras den omtalade Smålands- Kräftan som flera gånger fått högsta betyg i våra dagstidningars tester. Bakom Expressens 5 getingar finns bl. a. omdömet: Vi kapitulerar fullständigt: Så här ska det smaka!. Kanonaden började koka och handla med kräftor redan Verksamheten har vuxit för varje år med kontrakterade fiskare i södra Sverige. De levererar signalkräftor från Vättern, småländska sjöar och strömmande vattendrag. Bakom den omtalade Smålands-Kräftan finns en kunskap om hur levande kräftor tas om hand för att sedan med krondill kokas och snabbt kylas ned till paketering för vidare leverans till kräftvänner runt hela landet. När det gäller kräftor är butiksledet en viktig kanal direkt till slutkund. Höga krav Verksamheten har vuxit varje år och är givetvis noga reglerad av berörda myndigheter. Det ställs höga krav på livsmedelsproduktionen och på en snabb kylning. Kanonaden arbetar inte med frysta skaldjur och kylprocessen är därmed en extra viktig del av den totala kvalitén, inklusive hållbarhet. Under 2006 påbörjades även produktion och försäljning av direktimporterad kvalitetshummer, fiskad i havet utanför den kanadensiska och nordamerikanska ostkusten. Hummern flygs levande till Arlanda för snabb transport till Nässjö. Här förvaras skaldjuren i ett saltvattenakvarium tills dess att det är dags för kokning. Hela processen från fiskebåt till kokning är snabb, kunnig och skonsam. Den växande efterfrågan har ställt allt högre krav på en modern produktionsanläggning. En anläggning som med råge uppfyller alla krav och med en kapacitet inför framtiden. Om den dessutom är energieffektiv ger detta givetvis ett extra plus. Skåpet som styr allt som har med kyla och värme att göra. Detta är Kenneth Johanssons baby. De tre kylmaskinerna med pumpmoduler är levererade av Onninen och är specialtillverkade av ProRef. 10 Onninen Magasinet

11 Skaldjurskokeri i Nässjö Daniel Askerot har kokat upp en av de 300 liter stora grytorna och lägger i humrarna. Onninen Magasinet

12 Torunn Hagelberg visar två humrar som direktimporteras levande från Nordatlanten Kanada och USA. Energieffektiv teknik Allt detta har nu Kanonaden. För en total kostnad på ca 15 milj kr finns i Sörgårdens industriområde en fastighet som inte bara är vacker att titta på. Det är landets modernaste anläggning för kokning och kylning av skaldjur. Mannen bakom tekniken är Kenneth Johansson från Träffs Elektriska AB i Mjölby. Vi gör ett besök hos Kanonaden tillsammans med Kenneth vars företag specialiserat sig på elkonstruktion, automatik och styrsystem. Styrteknik inom livsmedelsindustri är ett område där uppdragen kommer efter rekommendationer. Kenneth Johansson och Träffs Elektriska har hjälpt Kanonaden ända från början. Även denna kontakt togs efter en rekommendation, via Hulterstad Gård där Kenneth sedan länge arbetat med automatiseringsprocesser. I Kanonadens nya anläggning finns en mycket avancerad och energieffektiv teknik för kylning, ventilation och värme. Exakt hur effektiv kylningen är tillåts vi inte att berätta men den överträffar klart kraven på att skaldjuren kyls ned från 100 grader till 4 grader inom fyra timmar. Branschspecifikt! Moduluppbyggt! Prisvärt! Varför har ni valt att använda Scrollan? Klick Klick PLIC Vi valde Scrollan på grund av närhet samt att de alltid ställer upp med bästa support. Det har fungerat mycket bra för oss under alla år. Har vi haft synpunkter på något program så har de alltid lyssnat och gjort förbättringar. Ewald Strandberg AB Åseda Värme & Sanitet Pipelife Information Center all information på ett ställe Välkommen in i framtidens samarbete! Växjö Göteborg Herrljunga Malmö Stockholm Pipelife Sverige AB Telefon: E-post: 12 Onninen Magasinet

13 Integrerade processer Vi har ett mycket nära samarbete inom kyla och värme med Kenneth som är en klurig man. Den nya anläggningen fungerar bra och vi har redan nått våra mål. Men det är ännu för tidigt att säga hur energieffektiv processen är under hela året. Det säger Joakim Behrenfors som driver Kanonaden. Totalt har företaget tre fasta medarbetare, men under högsäsongerna femdubblas antalet. I dagsläget producerar Kanonaden närmare 150 ton skaldjur. Förutom insjökräfta och hummer handlar det om havskräfta och krabba samt som en handelsvara även om rökta fiskprodukter. Hela den nya anläggningen är skapad för kylrumskvalitet. Alla produktionsrum är svala eller kalla beroende på funktion. Träffs Elektriska svarar för generalentreprenaden gällande hela processtekniken. Driftsättandet av kylanläggningen och rördragningen i fastigheten har sedan upphandlats efter dessa specifikationer. Kenneth Johansson trivs bäst i apparatrummet och allra bäst vid sin baby styrskåpet. Härifrån styrs hela anläggningen. Kylmaskiner, fläktluftkylare, ventiler, avfrostning med mera. Spillvärmen används Apparatrummet innehåller dubbla kylmaskiner på vardera 50 kw kyleffekt och en frysmaskin på 10 kw kyleffekt. De är tillverkade av ProRef och levererade av Onninen tillsammans med pumpmoduler. Onninen har även levererat kringutrustning till Träffs Elektriska. Kylanläggningen lämnar en ansenlig mängd spillvärme som nu delvis tas Fakta träffs elektriska ab Det anrika företaget i Mjölby övertogs 1981 av Kenneth Johansson efter nio års anställning som elektroingenjör/elektriker. Företaget har nu sju medarbetare med en hög kompetens inom elkonstruktion, automatik och programmering av styrsystem. Allt från enskilda uppdrag till helhetsåtaganden. tillvara för att värma lokalerna vid behov. Detta bl. a. genom tre aerotemprar på vardera 15 kw och tre golvvärmeanläggningar varav en faktiskt används för att hålla lastbryggan isfri vintertid. När spillvärmen inte räcker utnyttjas bergvärme. Dessutom hämtas naturkyla till ventilationen från borrhålen. Energin återförs sedan till berget för återladdning vilket i sin tur ökar verkningsgraden hos värmepumpen. Här finns en kapacitet inför framtiden och här finns även lösningar som Kanonaden av olika skäl inte vill avslöja n Träffs Elektriska har en imponerande referenslista med uppdrag för industri, institutioner och lantbruk. Som aktuellt kan nämnas Elevator i Linköping, Träullit i Österbymo och Scan i Skara. Mer information på Mora Rexx Kranar för kök och badrum. moraarmatur.se Onninen Magasinet

14 Förstärkt dagvatten I HANINGE KOMMUN I ett hett område i södra Storstockholm, Haninge kommun, slutförs nu ett projekt med förstärkning av dagvattensystemet. I samband med detta läggs även en ny huvudvattenledning. Text: MATS LINDberg Foto: gert jansson Huvudsakligen användes rör i 12-meterslängd medan man i slutet övergick till 6-meters Weholite-rör. Invändig diameter är 1,4 meter. 14 Onninen Magasinet

15 Onninens nya VA-säljare Reino Lennberg ses här vid den nya ledning som är en förstärkning av befintligt dagvattensystem. Bortom röret ses fr. v Mikael Adegren, Haninge kommun, Mikael Emil Andersson grävmaskinist Haninge Åkeri, Lars Höglund, teknisk chef Haninge kommun och Reino Lennberg, VA-säljare Onninen. Schaktningsarbetet har varit omfattande med ett läggningsdjup på upp till sex meter. Bilden visar hur två grävmaskiner effektivt kan samarbeta. Syftet är att kunna möta en fortsatt utbyggnad i området i norra Handen huvudsakligen av kommersiella fastigheter. I direkt närhet finns t. ex. Ica Maxi och i området även Coop Forum samt bostäder. De nya rören läggs på en 350 meter lång sträcka varav knappt 200 meter utgörs av jordschakt på upp till sex meters djup. Resterande handlar om bergschakt på samma djup. För sträckan i mark valde Haninge kommun att arbeta med dagvattenrör i polyetenplast (PE) med en invändig diameter på 1,4 meter. Det går snabbare och enklare att arbeta med PE-rör än med traditionella betongrör. Större delen av sträckan har vi arbetat med rör i 12-meterslängder, men mot slutet fick vi gå ned till 6-meters rör på grund av rasrisk vid lång dagöppning. Det berättar Lars Höglund, teknisk chef vid stadsbyggnadsförvaltningen i Haninge kommun. Weholite-rör för dagvatten De enorma PE-rören är av typ Weholite från KWH Pipe och tillverkas på företagets fabrik i Borås. Leverantör är Onninen som sedan sommaren 2007 är avtalsleverantör till Haninge kommun inom VA-materiel. Rören är försedda med en gängmuff, vilket gör läggningen smidig och enkel. Projektet påbörjades i januari 2008 och allt ska vara färdigt till semestern. De sista Weholite-rören för dagvatten lades i början av april. Lars Höglund och Haninge kommun har tidigare arbetat med PE-rör i denna diameter, vilket annars inte är så vanligt ännu. Vi bygger för en livslängd på minst 50 år och här är det ingen skillnad mellan olika material, säger han. Som nytt vattenledningsrör valdes ett PE-rör i dimension 630 mm från Uponor. De läggs snett ovanför dagvattenrören på samma sträcka och stumsvetsas ihop för att uppnå absolut täthet. Viktig leveranssäkerhet Totalt satsar kommunen 8,7 milj kr i hela projektet. Vid den mest intensiva perioden arbetade 13 personer med sprängning, borrning, grävning/schaktning och rörläggning. För den nya avtalsleverantören Onninen var projektet ett bra tillfälle att visa framfötterna. Företaget har förstärkt VAförsäljningen i Stockholm genom att anställa Reino Lennberg. Han har på olika sätt arbetat inom VA-området sedan början av 90-talet och började hos Onninen i januari Lars Höglund från Haninge kommun vet vilka krav som verksamheten ställer på en leverantör, förutom prisnivån. Leveranssäkerheten är viktig att vi får rätt materiel på rätt tid. Men även kunskapen hos leverantören så att vi kan prata med varandra. Det har fungerat bra med Onninen. Vi gjorde upp en leveransplan och har därefter avropat. n Onninen Magasinet

16 Lösningar för enskilt avlopp Reglerna har skärpts för de ca fastigheter som har enskilt avlopp. Kommunerna gör lite olika bedömningar av Naturvårdsverkets allmänna råd och det råder en febril aktivitet hos fastighetsägare och maskinentreprenörer. Text: MATS LINDberg Foto: alexander von sydow Både KWH Pipe och Pipelife visade sina produkter utanför möteslokalen denna sköna vårkväll. 16 Onninen Magasinet

17 I bostadsområdet på Lillåudden i Västerås är radiatorrör och tappvattensystem i komposit från Uponor en del av en bekväm vardag. Blir radiatorrör och tappvattensystem dubbelt så bra med dubbla material? Uponors Unipiperör i aluminium med ett yttre och inre skikt i polyeten, utnyttjar båda materialen optimalt. Resultatet är ett hygieniskt och säkert rör med lång livslängd. Lär dig mer om material, egenskaper och montering på Uponor.se 184x130 Onninen.qxd Sida 1 Uponor är en internationellt ledande leverantör av system för VVS och infrastruktur. Koncernen har verksamhet i över 100 länder. Folk sin som kan sak Trycket ökar! Är du med? Allt fler försäkringsbolag, byggare och konsumenter kräver nu auktoriserade vvs-installatörer. Är du inte en av de installatörer som redan har Branschlegitimation bör du se till att skaffa dig en snabbt. Marknaden väntar inte Bra installatörer auktoriserar sig. Onninen Magasinet

18 Många fastighetsägare runt landet tvingas nu bygga nya lösningar med individuella prövningar. Bara i Örebro kommun finns drygt enskilda avlopp och kommunens inventeringsprogram visar hittills att mer än hälften av dessa inte uppfyller kraven. I syfte att skapa lite större klarhet kring tillämpningarna arrangerade Onninen Örebro i slutet av april en träff för sina kunder inom entreprenadområdet. Intresset var stort och ett 30-tal entreprenörer kom till kvällen där de fick träffa Sven Arvidsson från Örebro kommuns miljökontor samt två leverantörsrepresentanter som berättade om sina lösningar. Helén Wendel från Pipelife gav information om olika typer av infiltrationsanläggningar och en ny slamavskiljare Septic III samt fosforfällan P-stopper. Göran Edqvist från KWH Pipe visade minireningsverket WehoPuts. Många frågor Efter ett samlande kvällsmål började miljö- och hälsoskyddsinspektör Sven Arvidsson med att berätta om den miljöpåverkan som enskilda avlopp svarar för samt om de mer specificerade krav som Naturvårdsverkets allmänna råd innebär utifrån miljöbalken och hur Örebro kommun arbetar med sina bedömningar av detta. Frågorna från åhörarna var många och ibland tog galghumorn över: Det vore kanske enklare om vi flyttade in till stan allihopa. Men Sven Arvidsson svarade på alla frågor och medgav att kommunen skulle önska en tydligare styrning från Naturvårdsverket för att ge klara spelregler i hela landet. Vi får ge information men inte rekommendera val av lösning. Det är nu ert jobb att vara konsulter på denna stora marknad, sade han bl. a. till de församlade maskinentreprenörerna. Tre av personerna bakom träffen i Örebro Helén Wendel, Pipelife, Jan-Olof Nilsson, VA-säljare Onninen, och Göran Edqvist, KWH Pipe. En bra kväll Flera av entreprenörerna på träffen har även deltagit i den tredagars utbildning som branschorganisationen Maskinentreprenörerna tidigare arrangerat tillsammans med Avloppsguiden lokalt även i samarbete med Örebro kommun. En av deltagarna på träffen hos Onninen var Daniel Bister som tillsammans med en kompanjon driver det relativt nystartade företaget Fällersta Entreprenad. Det var en bra kväll där vi i alla detaljer fick nyttig information om regelverket och tillämpningar. Här har vi mycket att göra framöver, sade han efteråt. n Sven Arvidsson från Örebro kommuns miljökontor svarade på många frågor. Fakta enskilt avlopp Vi skulle ha kunnat skriva en bok men nöjer oss här med några tips på hemsidor för mer information: Respektive kommuns hemsida Daniel Bister var nöjd med informationen under kvällen och lär som nystartad maskinentreprenör ha mycket jobb framöver. 18 Onninen Magasinet

19 Var hittar proffsen ny kunskap? I Uponor Academy får du värdefull kunskap i hela VAoch VVS-området. Du lär dig systemen, tillhörande samhällskrav och branschregler och får praktiska tips. Kompetens som ger säkrare installationer, bättre lönsamhet och nöjdare kunder. Välkommen till Uponor Academy kunskap för professionella. Tidigare deltagare i Uponor Academys kurser vittnar om att ökad kunskap ger större trygghet i arbetet och stärker kundernas förtroende. Kontakta oss så berättar vi mer. Läs mer om vårt kursutbud inom Uponor Academy och anmäl dig på Uponor.se NYA INSTALLATIONS- PRODUKTER! I kombination med våra nya fixturer, hög och låg modell, kan man nu också få Fresh WC i våra vägghängda wcskålar! Fresh WC ger en fräsch doft och underlättar rengöringen. Våra fixturer och kombinationen wc-skål/fixtur är CE-godkänd. Välkommen att beställa broschyren om våra nya installations produkter på Fresh WC En unik integrerad doseringsstav! GER SPOLVATTNET EN FRÄSCH DOFT OCH UNDERLÄTTAR RENGÖRINGEN! Välkommen in på för inspiration och information om våra installationsprodukter, sanitetsporslin, badrumsmöbler, duschar, badkar och bubbelbadkar. Gör mer av ditt badrum Onninen Magasinet

20 Beställer via Onnshop E-handel är framtiden och framtiden är här. Så är det för Kungälvs Rörläggeri, ett av landets största privatägda rörföretag. Målet är att 80 procent av alla order från hela företaget läggs via e-handel. Text: MATS LINDberg Foto: örjan karlsson Vi sade tidigt att så här ska vi jobba. Det tar längre tid att beställa via fax eller telefon, säger Gert Gustavsson, projektledare och chef för avdelning Kungälv. Han fortsätter: En klar fördel är att vi direkt ser vad som inte finns på lager. När vi får fakturan känner vi dessutom enkelt igen beställningen. Gert Gustavsson arbetar nästan uteslutande med beställningar via e-handel. OnnShop är enkelt med många fördelar, säger han. Gert började i företaget som VVS-lärling blev han arbetsledare vid avdelning Göteborg för att året efter bli avdelningschef för Kungälv och även Gårdsten. Både Gert och hela företaget har tidigt anammat ny informationsteknik. Det är en naturlig arbetsmetod att i så hög grad som möjligt beställa via e-handel. Han är förvånad över att branschen som helhet inte alls använder möjligheten i samma utsträckning. Själv ligger jag på uppåt 90 procent som beställs via webben, säger Gert Gustavsson. Entreprenad och service Kungälvs Rörläggeri AB grundades 1933 och är med sina 140 medarbetare ett av landets största privatägda rörföretag. Företaget ingår i Comfort-kedjan. Företaget har länge haft filialer i Göteborg och Stenungsund tillkom en filial i Gårdsten och 2007 etablerades företaget i Alingsås och Borås. Samma år öppnades även en Comfort-butik i centrala Kungälv. På varje ort finns både entreprenad- och serviceverksamhet med en klar gräns mellan dessa verksamheter. Fördelningen mellan entreprenad och service är idag nästan jämnt fördelad Totalt förfogar företaget över 53 servicebilar. I företaget finns även en avdelning för värmepumpar med en specialiserad säljare. Idag växer intresset för värmepumpstekniken även för större fastigheter. 20 Onninen Magasinet

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

FM Mattsson. Kök. Trycksak nr 251/3

FM Mattsson. Kök. Trycksak nr 251/3 FM Mattsson Kök Trycksak nr 251/3 Tillgång på sand och kunskapen om metallbearbetning var en förutsättning när FM Mattsson grundades i mitten av 1800-talet. Kunskapen har gått i arv och sanden är fortfarande

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor

Läs mer

dahl.se KAMPANJ BADRUM 6 24 FEBRUARI

dahl.se KAMPANJ BADRUM 6 24 FEBRUARI dahl.se KAMPANJ BADRUM 6 24 FEBRUARI 02 FM MATTSSON FM Mattsson är Sveriges äldsta vattenkrantillverkare. Redan 1865 grundades FM Mattsson av Frost Matts Mattsson. FM Mattsson har sedan dess varit ett

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Rätt ljus på rätt plats

Rätt ljus på rätt plats Utomhus CityTouch Sala Case study Rätt ljus på rätt plats Europas största anläggning med webbaserad intelligent gatubelysning växer fram i Sala. Belysningen kan enkelt styras och kontrolleras via datorn.

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

Gör det enklare att vara proffs

Gör det enklare att vara proffs Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment via en kontaktperson,

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Säker, säkrare, SafeEnd

Säker, säkrare, SafeEnd Säker, säkrare, SafeEnd Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor finns i Sundsvall. Lokala

Läs mer

Wavins solklara lösningar för enskilt avlopp!

Wavins solklara lösningar för enskilt avlopp! Enskilt avlopp Wavins solklara lösningar för enskilt avlopp! Wavin har lösningar för enskilt avlopp som gör att du som företagare får mer pengar över i plånboken. är Wavins samlingsnamn på en serie produkter

Läs mer

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet living by Danfoss värmereglering Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet Endast med living by Danfoss kan du enkelt och effektivt ta över kontrollen över både elektroniska termostater och trådlös golvvärme.

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Även bra butiksljus åldras.

Även bra butiksljus åldras. Även bra butiksljus åldras. Med rätt underhåll har du alltid ett säljande ljus! Med rätt underhåll har du alltid ett säljande butiksljus Bra butiksljus skapar intresse, lyfter fram produkterna på bästa

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

FM Mattsson. Duschar. Trycksak nr 250

FM Mattsson. Duschar. Trycksak nr 250 FM Mattsson Duschar Trycksak nr 250 En ren njutning i form och funktion Lika sköna att se på som att använda Att duscha är att njuta i fulla drag. Det är särskilt skönt att känna det ljumma regnet från

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektservice

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektservice We Can Do It Uponor Infra 360 Projektservice Uponor Infra 360 Projektservice 011 Vi ser det omöjliga som en utmaning Låt oss berätta om hur vi löser de omöjliga uppdragen som skyddar och transporterar

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden Infrakulvert Vallastaden Ett samarbete för framtiden Tekniska verken i Linköping och Uponor Infra är båda innovativa företag, som med stora kunskaper och engagemang jobbar utifrån det gemensamma målet

Läs mer

w w w. s m k a b. s e

w w w. s m k a b. s e Välkommen till SMK! Vi är leverantör av en mängd olika plåt- och rörprodukter. Hos oss hittar du färdiga standardprodukter i form av kärror, slangvindor och gåbord. Men vi kan också specialtillverka efter

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING för industri och offentliga miljöer sparar naturresurser och skapar möjligheter din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING vi hjälper dig till besparingar utan att förlora effekt Typ Livalängd

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Dina utmaningar. vår drivkraft

Dina utmaningar. vår drivkraft Dina utmaningar vår drivkraft Vi gillar utmaningar Eller som Svante * säger: "När kunden ber oss att reglera 200 bar till atmosfärstryck, då är det extra roligt att gå till jobbet. Vi gillar utmaningar.

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

Kiruna KUV 1365. Motala Norrköping Nyköping. Sala. Välkommen! Sundsvall Söderhamn. Umeå Uppsala

Kiruna KUV 1365. Motala Norrköping Nyköping. Sala. Välkommen! Sundsvall Söderhamn. Umeå Uppsala TrackingCode EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. TrackingCode EN UNIK Arboga Boden Borlänge Borås Enköping Eslöv Gällivare Gävle Göteborg Backa Strand Göteborg Hisingen Göteborg Sävenäs Göteborg Åbro Hallstahammar

Läs mer

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras FOTO: PETER CEDERLING Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras Detta är Proco Services unika tjänster som är smarta och ekonomiska samt utför rörarbeten

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler GPA Vatten & Avlopp Kessel» Bakvattenventiler Översvämning genom avloppet kan vara dyrt och omständigt - att förebygga det är lätt! Se till att skydda alla öppna golvbrunnar med en Kessel bakvattenventil

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBERMOTORVÄGEN TILL FRAMTIDEN HLM-Fiber i Lund

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBERMOTORVÄGEN TILL FRAMTIDEN HLM-Fiber i Lund M1 TILLSAMMANS BYGGER VI FIBERMOTORVÄGEN TILL FRAMTIDEN HLM-Fiber i Lund Slide 1 M1 Marg16; 2008-12-10 akea akea är ett anläggningsbolag som verkar i södra och västra Sverige Kabelavdelningen utför alla

Läs mer

Konstruktioner och komponenter till ställverk, 12 400 kv

Konstruktioner och komponenter till ställverk, 12 400 kv Konstruktioner och komponenter till ställverk, 12 400 kv 1 2 Så bygger du nästa generations ställverk Necks Electric vässar sitt erbjudande för ställverk. Till vårt befintliga produktutbud lägger vi flera

Läs mer

GOLVVÄRME FÖR FLYTANDE MONTERING

GOLVVÄRME FÖR FLYTANDE MONTERING www.variotherm.at GOLVVÄRME FÖR FLYTANDE MONTERING VÄRMNING. KYLNING. MÅ BRA. Den supertunna VarioComp. VIDEO GOLVVÄRME FÖR FLYRANDE MONTERING Ditt golv kan vara mer än golv. Den behagliga värmen från

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16 - installera WC eller kök där DU vill Couverture KATALOG 05- + Års ERFARENHET O R I G I N A L E T FÖR ENSKILT BRUK OCH KOMMERSIELLA UTRYMMEN BDT-PUMP PUMPSTATION SVARTVATTEN Enskilt bruk För det mindre

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS POSTNR ORT TELEFON MOBIL DATUM E-POST Vedums köksprocess steg för

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Mora Rexx Collection Blandare för kök och badrum

Mora Rexx Collection Blandare för kök och badrum Mora Rexx Collection Blandare för kök och badrum MA-nr 89 30 73 / 30000.03.08 Vi förbehåller oss rätten till design- och tekniska förändringar Ostnor AB, Mora Armatur Box 480 792 27 Mora Telefon +46(0)250

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Handdukstorkar www.wosab.se

Handdukstorkar www.wosab.se Torkar och värmer Handdukstorkar www.wosab.se Linear Den elektriska handdukstorken Linear fi nns i 2 storlekar 300W och 600W. Handdukstorken Är försedd med en elektronisk termostat som dimmar temperaturen

Läs mer

De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson,

De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson, De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson, projektledare på Midroc; och Kent Åkerlund från Siemens kan

Läs mer

SE 102-12. care. Badrum för livet

SE 102-12. care. Badrum för livet SE 102-12 care Badrum för livet Välj ett badrum som matchar dig. De flesta av oss vill givetvis bo hemma så länge som möjligt. Idag är vi också ofta piggare och friskare lite längre än förr. Det är nu

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Stambyte. BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER. Standard & Tillval

Stambyte. BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER. Standard & Tillval Stambyte BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER Standard & Tillval!1 DITT NYA BADRUM Era badrum byggdes i en tid när våra vanor kring personlig hygien såg annorlunda ut än idag. Framförallt duschar

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

Nya Oras Cubista lyx i praktisk form

Nya Oras Cubista lyx i praktisk form Nya Oras Cubista lyx i praktisk form Upplev en ny nivå av funktionalitet! Kolla in nya beröringsfria Oras Cubista på www.oras.com. Beröringsfria Oras Cubista Ny design och funktion i bostaden Finns också

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här.

Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här. badstudıose 6-14 Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här. 1 4 5 Kvalitetsrea på alla Ifös badrumsmöbler, tillhörande tvättställ, speglar och belysning.

Läs mer

GÖR DET BARNSLIGT ENKELT ATT HÅLLA RENT NYHET! HYGIENIC FLUSH ENKLARE RENT MED SMARTARE SPOLNING

GÖR DET BARNSLIGT ENKELT ATT HÅLLA RENT NYHET! HYGIENIC FLUSH ENKLARE RENT MED SMARTARE SPOLNING HYGIENIC FLUSH GÖR DET BARNSLIGT ENKELT ATT HÅLLA RENT NYHET! HYGIENIC FLUSH ENKLARE RENT MED SMARTARE SPOLNING HYGIENIC FLUSH SMARTARE SPOLNING SOM GER BÄTTRE HYGIEN OCH FÖRENKLAR RENHÅLLNING. DEN INNOVATIVA

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

AVROP: EN INKÖPARE, TACK!

AVROP: EN INKÖPARE, TACK! AVROP: EN INKÖPARE, TACK! Härmed beställer vi en initiativrik och ansvarsfull person till Saab Aerotech i Skövde. Vi vill att du levereras till oss under hösten, för att förstärka vår nya funktion Centralt

Läs mer

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair - Legris intelligenta tryckluftsystem Legris SA en av världens största leverantörer av snabbanslutningar utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om

Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om Med Mårdskog & Lindkvist Matgrossistens webbshop kan du beställa varor precis när det passar dig. Den är enkel att använda och hjälper dig

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

DITT SJÄLVKLARA VAL EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE PRODUKTKATALOG WEBB

DITT SJÄLVKLARA VAL EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE PRODUKTKATALOG WEBB BYGGVÄRME EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. DITT SJÄLVKLARA VAL Arboga Boden Borlänge Borås Enköping Eslöv Gällivare Gävle Göteborg Backa Strand Göteborg Hisingen Göteborg Sävenäs Göteborg Åbro Hallstahammar

Läs mer

BRA DAG. I DIN BUTIK.

BRA DAG. I DIN BUTIK. NYHETER, MÖJLIGHETER OCH DESIGNUTTRYCK 2016 A N L E D N I N G A R T I L L E N BRA DAG. I DIN BUTIK. Nästa års nyheter handlar om förbättringar, möjligheter och utvecklade designuttryck. Vi kan också presentera

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme P R O D U K T S O R T I M E N T LÅGVOLTS 0 mm i BYGGHÖJD KAKEL PARKETT* PLASTMATTA VÅTUTRYMME Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv.

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer