Magasinet Belysning i fokus. Säkerhet genom belysning Onninen-mässan ger upplysning E-handel är framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magasinet2 2008. Belysning i fokus. Säkerhet genom belysning Onninen-mässan ger upplysning E-handel är framtiden"

Transkript

1 Magasinet Belysning i fokus Säkerhet genom belysning Onninen-mässan ger upplysning E-handel är framtiden

2 Condesign Infocom Rätt val. Alla vinner med balans i systemet. Med vårt breda sortiment av produkter för reglering av värme- och kylsystem kan du få balans i hela systemet. Vi utvecklar kontinuerligt nya produkter och lösningar som underlättar och effektiviserar ditt jobb. Du väljer MMA för säkrare drift, bättre komfort och lägre totalförbrukning. Enkelt val, eller hur? Produkterna finns alltid nära till hands hos din grossist. MMA alltid rätt val. DRAIN Ny kod för golvbrunnsinstallation - BLÜCHER Drain 206 Montageplatta Brunnskniv Skruvad klämring

3 ledare nummer Omslagsfoto Ombyggnaden av E18 genom Karlskoga innebär definitivt en säkrare trafikmiljö och belysningen är en viktig del. Foto: Alexander von Sydow Ansvarig utgivare Peter Isaksson Chefredaktör Liselotte Bergkvist Redaktion Liselotte Bergkvist, Linda Lövhammer, Staffan Zika Prenumerationer och adressändringar Onninen AB att: Karina Lindblom Box Solna Tel Fax E-post: Grafisk form och produktion A-byrån AB Hedvigsgatan Örebro Tel: E-post: Annonsbokning Linda Lövhammer Tel: E-post: Tryck Sörmlands Grafiska Quebecor AB, Katrineholm. för ytterligare information På vår hemsida finner du bl.a. utgivningsplan, annonspriser och uppgifter för annonsmaterial. om Magasinet Magasinet är en kundtidning från Onninen. Om du vill ha tidningen kostnadsfritt direkt hem i brevlådan så är du välkommen att skicka en beställning via fax: Du kan även använda vår hemsida: för att beställa en kostnadsfri prenumeration. om onninen Onninen AB erbjuder grossist-, logistikoch distributionstjänster inom belysning, elnät, gas, industri, kyl & AC, telekom, VA och VVS. Våra kunder är främst entreprenörer och installatörer, industriföretag, energibolag och offentliga organisationer samt återförsäljare. I Sverige har vi ca 450 anställda på ett 20-tal orter runt om i landet och omsättningen uppgår till närmare 3 miljarder kronor. Onninen AB är ett helägt dotterbolag till Onninen OY. Koncernen bedriver verksamhet i 8 länder i Östersjöområdet. GLAD SOMMAR! Tiden går fort. Sommaren närmar sig redan med stormsteg och vi ser väl alla fram emot den stundande semestern då det blir tid för återhämtning och vila innan arbetet drar igång igen. På Onninen har den här våren varit särskilt intensiv. Då lönsamheten för 2007 inte nådde upp till våra krav har vi genomfört en omfattande analys av vår verksamhet och framtida marknadsutveckling. Slutsatserna blev att vi ska fokusera tydligare på Onninens roll som värdeskapare i distributionskedjan. I korthet innebär det att vi konsoliderar verksamheten samt stärker de produktområden och kundsegment där vi har en tydlig marknadsposition, och där vi tillför bästa mervärde för dig som kund. Samtidigt lägger vi förstås stor omsorg om den dagliga verksamheten och på att förbättra kundservice och kvalitet i samtliga led. Ambitionen är att du som kund ska uppleva oss som en ännu bättre samarbetspartner. I detta nummer av Magasinet blickar vi bland annat tillbaks på Onninen-mässan som denna gång turnerade från Kristianstad i söder till Luleå i norr. Ett lyckat arrangemang är betyget vi har fått från både besökare och utställare. Belysning är ett område som Onninen kommer att satsa mer på framöver. I Karlskoga har E.ON ES Trafik och Belysning ett spännande och viktigt projekt på gång med att ljussätta ombyggnaden av E18 genom Karlskoga. På sidan 5 berättar vi om de nya belysningsstolparna som både bidrar till en ljusare och mer säker trafikmiljö. Att Onninen skulle ha någonting med kräftkokning att göra kunde du kanske inte ana. Men effektiv kylning är faktiskt avgörande för att bevara skaldjurens goda smak. Man börjar verkligen längta efter sommarens första kräftskiva när man läser reportaget om Kanonaden i Nässjö, landets mest moderna anläggning för kokning och kylning av skaldjur. Detta och mycket annat berättar vi om i denna utgåva av Magasinet. Trevlig läsning! Jag passar också på att önska dig en skön och avkopplande semester. Vi på Onninen ser fram emot ett fortsatt gott och förtroendefullt samarbete! Box Örebro Stubbengatan Örebro Tel: Fax: Peter Isaksson, VD

4 Belysning för livet 4 Onninen Magasinet

5 Låter rubriken överdriven? Kanske ändå inte. Ombyggnaden av E18 genom Karlskoga innebär definitivt en säkrare trafikmiljö. Belysningen är en viktig del även när det gäller val av stolpar. Text: MATS LINDberg Foto: alexander von sydow Utomhusbelysning och trafikbelysning är en omistlig del av vår vardagsmiljö där flera saker idag står i fokus. Förutom säkerhet gäller det förstås miljöpåverkan och energieffektiva lösningar. Faktorer som noggrant ska vägas samman. E.ON ES affärsområde Trafik och Belysning vet precis vad det handlar om. Som Sveriges största entreprenör inom trafikbelysning, samt med en stor andel av drift och underhåll av all offentlig belysning, så har E.ON ES en stor kunskap om marknadens behov. Ett av de pågående installationsprojekten är ombyggnaden av E18 genom Karlskoga. Här går motorvägen rakt igenom centrala Karlskoga och får nu en uppdaterad trafikmiljö som kännetecknas av trafiksäkerhetsoch bulleråtgärder. I samband med detta byts belysningen ut på den berörda sträckan av genomfarten samt vissa anslutande gator och vägsträckningar. utgörs av ingående materiel. Som leverantör har E.ON ES Trafik och Belysning valt Onninen som är huvudleverantör inom området. Produkterna ska ha en god kvalitet. Givetvis är priset en viktig del men vi tittar även på övriga kringtjänster. Just i detta fall har vi ju dessutom fått en extra bra logistikservice, säger Claes Jacobson, regionchef inom E.ON ES Trafik och Belysning. Genom närheten till Onninens distributionscenter i Karlskoga, specialiserat på elnätsmarknaden, har Onninen kunnat upplåta en närbelägen lageryta för den materiel som E.ON ES beställt till projektet. Här kan företagets montörer snabbt och enkelt hämta allt det som behövs från fundament till stolpar, armaturer samt annan installationsmateriel. Trafiksäkra belysningsstolpar När projektet är på hemmaplan i Karlskoga vill vi förstås kunna bjuda till lite extra, säger Marko Takamäki, utesäljare inom elnät hos Onninen som annars gärna framhåller att affären gjorts upp av kollegan Jan Sörensson i Malmö. Hur är det då med säkerheten som vi talade om i början av texten? Förutom att en bra belysning rent allmänt är en säkerhetsfaktor, så kommer den ombyggda genomfarten att väsentligt höja säkerheten inte minst för oskyddade trafikanter. För oss som bara kör igenom Karlskoga lär vi förhoppningsvis inte kunna avläsa den höjda säkerheten genom att Vägverket valde så kallade trafiksäkra belysningsstolpar. Logistikservice Både Vägverket och Karlskoga kommun har anlitat Skanska som entreprenör. Skanska har i sin tur valt att arbeta med E.ON ES Trafik och Belysning inom dessa delar. Hela vägentreprenaden är på ca 75 milj kr. Arbetet påbörjades i oktober 2007 och ska vara färdigt i juni El- och belysningsentreprenaden uppgår till ca 2,2 milj kr, varav en betydande del I slutet av april började de eftergivliga och uppfångande dubbelarmstolparna att resas. På den av Onninen upplåtna lagerytan ses fr. v. Marko Takamäki, utesäljare inom elnät hos Onninen, och Claes Jacobson, regionchef inom E.ON ES Trafik och Belysning. Onninen Magasinet

6 Mer exakt handlar det om eftergivliga och uppfångande stolpar där det vid en kollision uppstår plåtskador istället för allvarliga personskador. En speciell teknik där man valt System ESV från AB Varmförzinkning i Smålandsstenar. Förutom konstruktion och stolpmaterial börjar ESV-stolpens uppfångande funktion redan i det speciella fundamentet. Stolpen så att säga viker sig över det påkörande fordonet vilket minskar risken för personskador. Ekoljus Till Vägverkets del av ombyggnaden levererar Onninen 49 ESV-stolpar i Karlskoga plus ytterligare 12 för användning i Degerfors. Utöver detta tillkommer 58 vanliga stålstolpar på beställning av kommunen för användning på lokalstråk. Av de trafiksäkra ESV-stolparna i Karlskoga är 24 styck så kallade dubbelarmstolpar för placering i vägens mittremsa. Som armatur har valts Philips designade trafikarmatur Köpenhamn. I detta fall har vi arbetat efter externa specifikationer från Vägverkets konsult. Men vi har även själva den kompetensen och arbetar ibland som konsult åt Vägverket, säger Claes Jacobson, E.ON ES. Vad gäller energibesparing så har E.ON ES Trafik och Belysning i detta fall bidragit med styrsystemet Ekoljus för att optimera så kort brinntid som möjligt. Genom ett ljusrelä styrs tiderna för när belysningen ska sättas på och stängas av. n E18 genom Karlskoga får nu en uppdaterad trafikmiljö där belysningen är en viktig del. Fakta genomfarten e18 karlskoga På en mängd olika sätt förbättras trafiksäkerhet och bullerpåverkan när den ombyggda delen av genomfarten är färdig i juni 2009 mellan Viaduktgatan och Stallbacken. Korsningar med ljussignal tas bort. Genom cirkulationsplatser och nya anslutningar samt viadukt, med mera, förbättras miljön för alla inblandade. Ny belysning är en viktig del även för anslutande stråk och vägsträckor. Den ombyggda genomfarten kan ses som en del av den nya E18 mellan Örebro och Karlskoga något som länge efterlysts från bl. a. näringslivet i regionen där Onninens distributionscenter i Karlskoga är en del. En helt ny motorväg mellan Örebro och Lekhyttan (ca halvvägs till Karlskoga) är färdig i slutet av Vägverket planerar för en fortsättning genom att mötessäkra även sträckan Lekhyttan Karlskoga med ett vajerräcke i mitten. KONDENSVATTENPUMP FRÅN SANIFLO AB! Max. kap: 340 l/h Max. lyfthöjd: 4,5 mvp Max. temp: 80 C Min. PH-värde: 2,5 Alarm RSK SANICONDENS Plus för kondensvatten från VVB, kylaggregat, AC, luftavfuktare m.m. Vägg- alternativt golvmontage. SANICONDENS Plus levereras komplett med backventil och 6 m dräneringsslang med anslutningsmuff 50 till stamledning, 1 inloppsadapter för val av inloppsdiameter 19, 32 alt 40 mm, pumpen har 4 inloppsanslutningar, extern alarmkabel och 2 m elkabel. AB Tel: Fax: Onninen Magasinet

7 LK EPS 16 Lågbyggande golvvärmesystem LK Spårskiva EPS 16 är lösningen för renoveringar där man vill ha extra låg bygghöjd. Den isolerande spårskivan är endast 16 mm tjock och läggs ovanpå befintligt golv. Golvvärmerören trampas enkelt ned i spårskivan som är försedd med fastlimmad i heltäckande aluminiumplåt. Värmefördelningsplåten ser sedan till att fördela värmen från rören, jämt över hela golvytan. LK Spårskiva EPS 16 är idealisk för klinkergolv. Klinkerplattorna sätts direkt på spårskivan och den totala bygghöjden blir endast ca 26 mm! Onninen Magasinet

8 Stärker varumärket Bad & Värme Som ny VD för Sveriges Bad & Värmebutiker fortsätter Stefan Berglund arbetet med att stärka kedjans varumärke. Medlemsföretagen utvecklas ständigt med en allt tydligare gemensam profil. Text: MATS LINDberg Foto: alexander von sydow Vi intervjuar Stefan Berglund i samband med att flera nya Bad & Värme-butiker invigs i Motala, Mora, Lerum, Söderhamn och Bålsta. Under hösten invigs dessutom nya lokaler i Norrtälje medan butikerna i Skövde och Östhammar byggs om och utvidgas. Kedjan har totalt 59 butiker och är en av de ledande branschaktörerna, både inom installationsverksamhet och butiksförsäljning. Stefan Berglund började arbetet 1 april. Under de första två månaderna blev han varm i kläderna genom att arbeta bredvid kedjans grundare Torbjörn Chemnitz som med ålderns rätt nu ska sakta ned farten. Den 1 juni tillträdde Stefan Berglund VD-posten. Detta efter Bad & Värmes stora medlemsmöte i mitten av maj. Huvudkontoret i Västerås har en slimmad organisation med fyra medarbetare. Den första tiden används till att lära känna medlemsföretagen. Men även för att träffa företag som visat intresse för att ansluta sig och för att träffa leverantörer. Vi har kunskapen Alla våra medlemsföretag är verkligen professionella, men med lite olika profiler. Tillsammans ska vi utveckla en mer enhetlig profil och därmed stärka Bad & Värmes varumärke till konsumenterna, säger Stefan Berglund. Bad & Värmes nye VD är ekonomiutbildad med en klart marknadsorienterad bakgrund från industri och detaljhandel till media och marknadsföring. Bland annat har han varit VD för Leanback som utvecklar kommunikationsverktyg till företag, ett dotterbolag inom mediakoncernen VLT AB. Närmast kommer han från en tjänst som varumärkesstrateg vid Care Of House. Stefan Berglund nämner tre viktiga K-faktorer (kunden, konjunkturen och konkurrensen). Till detta lägger han snart ett fjärde K nämligen kunskapen. Produkterna tenderar att bli alltmer lika med en relativt hög kvalitet. Vad våra medlemsföretag tillför är framför allt kunskapen. Vi vet hur produkterna används och installeras samt kan ge nödvändig service. Det är avgörande i den hårdnande konkurrensen, säger han. Samverkan ger fördel Kedjan ger medlemsföretagen två fördelar som blir allt viktigare. Det handlar om samverkan och marknadsföring. Samverkan sker exempelvis inom inköp (där Onninen är avtalsleverantör), IT, ekonomi och försäkringar. Marknadskommunikationen handlar långsiktigt om att utveckla och stärka varumärket Bad & Värme. Butikskoncept, reklam och kampanjer är en viktig del för att nå privatkonsumenterna. Bad & Värme har en positiv trend där medlemmarna expanderar med större butiker. Det blir en stor och positiv utmaning att leda denna kedja in i framtiden och jag gillar utmaningar, säger Stefan Berglund. Sveriges Bad & Värmebutiker AB grundades Grundaren Torbjörn Chemnitz har valt att överlämna rodret efter en framgångsrik uppbyggnad. Han kan nu ägna mer tid åt familjen, gården och kennelverksamheten. n Varumärket Bad & Värme ska ytterligare stärkas med Stefan Berglund som ny VD. 8 Onninen Magasinet

9 Wavin Sverige har fått klartecken till expansion Wavins huvudstyrelse (Zwolle Holland) har gett Wavin Sverige klartecken att genomföra investeringar enligt företagets expansionsplaner. Godkännande gäller steg 1 som innehåller följande investeringar: Ny kontorsbyggnad i Kjula Utbyggnad av fabrik i Kjula Ny rotationsgjutningsmaskin samt verktyg till tankproduktion Investeringen är i storleksordningen 22 miljoner kronor och är den enskilt största investering som gjorts av Wavin Sverige. Den kommer att ligga till grund för de expansionsplaner som ledningen för Wavin Sverige har lagt fast för de kommande åren. n Utsidan är inte allt. Läs mer om vår exklusiva insida på fmmattsson.com Onninen Magasinet

10 Under juldagen 2007 påbörjades produktionen i Sveriges modernaste anläggning för kokning, kylning och paketering av skaldjur. Dygnet runt fram till nyår kokades hummer för leverans till butiker i storstadsregionerna. Text: MATS LINDberg Foto: örjan karlsson I en helt nybyggd anläggning var det genast bråda dagar att få fram färsk hummer till nyårsfirandet. Lika bråttom är det varje år att koka kräftor till några speciella augustiveckor. Från Nässjö och företaget Kanonaden AB levereras den omtalade Smålands- Kräftan som flera gånger fått högsta betyg i våra dagstidningars tester. Bakom Expressens 5 getingar finns bl. a. omdömet: Vi kapitulerar fullständigt: Så här ska det smaka!. Kanonaden började koka och handla med kräftor redan Verksamheten har vuxit för varje år med kontrakterade fiskare i södra Sverige. De levererar signalkräftor från Vättern, småländska sjöar och strömmande vattendrag. Bakom den omtalade Smålands-Kräftan finns en kunskap om hur levande kräftor tas om hand för att sedan med krondill kokas och snabbt kylas ned till paketering för vidare leverans till kräftvänner runt hela landet. När det gäller kräftor är butiksledet en viktig kanal direkt till slutkund. Höga krav Verksamheten har vuxit varje år och är givetvis noga reglerad av berörda myndigheter. Det ställs höga krav på livsmedelsproduktionen och på en snabb kylning. Kanonaden arbetar inte med frysta skaldjur och kylprocessen är därmed en extra viktig del av den totala kvalitén, inklusive hållbarhet. Under 2006 påbörjades även produktion och försäljning av direktimporterad kvalitetshummer, fiskad i havet utanför den kanadensiska och nordamerikanska ostkusten. Hummern flygs levande till Arlanda för snabb transport till Nässjö. Här förvaras skaldjuren i ett saltvattenakvarium tills dess att det är dags för kokning. Hela processen från fiskebåt till kokning är snabb, kunnig och skonsam. Den växande efterfrågan har ställt allt högre krav på en modern produktionsanläggning. En anläggning som med råge uppfyller alla krav och med en kapacitet inför framtiden. Om den dessutom är energieffektiv ger detta givetvis ett extra plus. Skåpet som styr allt som har med kyla och värme att göra. Detta är Kenneth Johanssons baby. De tre kylmaskinerna med pumpmoduler är levererade av Onninen och är specialtillverkade av ProRef. 10 Onninen Magasinet

11 Skaldjurskokeri i Nässjö Daniel Askerot har kokat upp en av de 300 liter stora grytorna och lägger i humrarna. Onninen Magasinet

12 Torunn Hagelberg visar två humrar som direktimporteras levande från Nordatlanten Kanada och USA. Energieffektiv teknik Allt detta har nu Kanonaden. För en total kostnad på ca 15 milj kr finns i Sörgårdens industriområde en fastighet som inte bara är vacker att titta på. Det är landets modernaste anläggning för kokning och kylning av skaldjur. Mannen bakom tekniken är Kenneth Johansson från Träffs Elektriska AB i Mjölby. Vi gör ett besök hos Kanonaden tillsammans med Kenneth vars företag specialiserat sig på elkonstruktion, automatik och styrsystem. Styrteknik inom livsmedelsindustri är ett område där uppdragen kommer efter rekommendationer. Kenneth Johansson och Träffs Elektriska har hjälpt Kanonaden ända från början. Även denna kontakt togs efter en rekommendation, via Hulterstad Gård där Kenneth sedan länge arbetat med automatiseringsprocesser. I Kanonadens nya anläggning finns en mycket avancerad och energieffektiv teknik för kylning, ventilation och värme. Exakt hur effektiv kylningen är tillåts vi inte att berätta men den överträffar klart kraven på att skaldjuren kyls ned från 100 grader till 4 grader inom fyra timmar. Branschspecifikt! Moduluppbyggt! Prisvärt! Varför har ni valt att använda Scrollan? Klick Klick PLIC Vi valde Scrollan på grund av närhet samt att de alltid ställer upp med bästa support. Det har fungerat mycket bra för oss under alla år. Har vi haft synpunkter på något program så har de alltid lyssnat och gjort förbättringar. Ewald Strandberg AB Åseda Värme & Sanitet Pipelife Information Center all information på ett ställe Välkommen in i framtidens samarbete! Växjö Göteborg Herrljunga Malmö Stockholm Pipelife Sverige AB Telefon: E-post: 12 Onninen Magasinet

13 Integrerade processer Vi har ett mycket nära samarbete inom kyla och värme med Kenneth som är en klurig man. Den nya anläggningen fungerar bra och vi har redan nått våra mål. Men det är ännu för tidigt att säga hur energieffektiv processen är under hela året. Det säger Joakim Behrenfors som driver Kanonaden. Totalt har företaget tre fasta medarbetare, men under högsäsongerna femdubblas antalet. I dagsläget producerar Kanonaden närmare 150 ton skaldjur. Förutom insjökräfta och hummer handlar det om havskräfta och krabba samt som en handelsvara även om rökta fiskprodukter. Hela den nya anläggningen är skapad för kylrumskvalitet. Alla produktionsrum är svala eller kalla beroende på funktion. Träffs Elektriska svarar för generalentreprenaden gällande hela processtekniken. Driftsättandet av kylanläggningen och rördragningen i fastigheten har sedan upphandlats efter dessa specifikationer. Kenneth Johansson trivs bäst i apparatrummet och allra bäst vid sin baby styrskåpet. Härifrån styrs hela anläggningen. Kylmaskiner, fläktluftkylare, ventiler, avfrostning med mera. Spillvärmen används Apparatrummet innehåller dubbla kylmaskiner på vardera 50 kw kyleffekt och en frysmaskin på 10 kw kyleffekt. De är tillverkade av ProRef och levererade av Onninen tillsammans med pumpmoduler. Onninen har även levererat kringutrustning till Träffs Elektriska. Kylanläggningen lämnar en ansenlig mängd spillvärme som nu delvis tas Fakta träffs elektriska ab Det anrika företaget i Mjölby övertogs 1981 av Kenneth Johansson efter nio års anställning som elektroingenjör/elektriker. Företaget har nu sju medarbetare med en hög kompetens inom elkonstruktion, automatik och programmering av styrsystem. Allt från enskilda uppdrag till helhetsåtaganden. tillvara för att värma lokalerna vid behov. Detta bl. a. genom tre aerotemprar på vardera 15 kw och tre golvvärmeanläggningar varav en faktiskt används för att hålla lastbryggan isfri vintertid. När spillvärmen inte räcker utnyttjas bergvärme. Dessutom hämtas naturkyla till ventilationen från borrhålen. Energin återförs sedan till berget för återladdning vilket i sin tur ökar verkningsgraden hos värmepumpen. Här finns en kapacitet inför framtiden och här finns även lösningar som Kanonaden av olika skäl inte vill avslöja n Träffs Elektriska har en imponerande referenslista med uppdrag för industri, institutioner och lantbruk. Som aktuellt kan nämnas Elevator i Linköping, Träullit i Österbymo och Scan i Skara. Mer information på Mora Rexx Kranar för kök och badrum. moraarmatur.se Onninen Magasinet

14 Förstärkt dagvatten I HANINGE KOMMUN I ett hett område i södra Storstockholm, Haninge kommun, slutförs nu ett projekt med förstärkning av dagvattensystemet. I samband med detta läggs även en ny huvudvattenledning. Text: MATS LINDberg Foto: gert jansson Huvudsakligen användes rör i 12-meterslängd medan man i slutet övergick till 6-meters Weholite-rör. Invändig diameter är 1,4 meter. 14 Onninen Magasinet

15 Onninens nya VA-säljare Reino Lennberg ses här vid den nya ledning som är en förstärkning av befintligt dagvattensystem. Bortom röret ses fr. v Mikael Adegren, Haninge kommun, Mikael Emil Andersson grävmaskinist Haninge Åkeri, Lars Höglund, teknisk chef Haninge kommun och Reino Lennberg, VA-säljare Onninen. Schaktningsarbetet har varit omfattande med ett läggningsdjup på upp till sex meter. Bilden visar hur två grävmaskiner effektivt kan samarbeta. Syftet är att kunna möta en fortsatt utbyggnad i området i norra Handen huvudsakligen av kommersiella fastigheter. I direkt närhet finns t. ex. Ica Maxi och i området även Coop Forum samt bostäder. De nya rören läggs på en 350 meter lång sträcka varav knappt 200 meter utgörs av jordschakt på upp till sex meters djup. Resterande handlar om bergschakt på samma djup. För sträckan i mark valde Haninge kommun att arbeta med dagvattenrör i polyetenplast (PE) med en invändig diameter på 1,4 meter. Det går snabbare och enklare att arbeta med PE-rör än med traditionella betongrör. Större delen av sträckan har vi arbetat med rör i 12-meterslängder, men mot slutet fick vi gå ned till 6-meters rör på grund av rasrisk vid lång dagöppning. Det berättar Lars Höglund, teknisk chef vid stadsbyggnadsförvaltningen i Haninge kommun. Weholite-rör för dagvatten De enorma PE-rören är av typ Weholite från KWH Pipe och tillverkas på företagets fabrik i Borås. Leverantör är Onninen som sedan sommaren 2007 är avtalsleverantör till Haninge kommun inom VA-materiel. Rören är försedda med en gängmuff, vilket gör läggningen smidig och enkel. Projektet påbörjades i januari 2008 och allt ska vara färdigt till semestern. De sista Weholite-rören för dagvatten lades i början av april. Lars Höglund och Haninge kommun har tidigare arbetat med PE-rör i denna diameter, vilket annars inte är så vanligt ännu. Vi bygger för en livslängd på minst 50 år och här är det ingen skillnad mellan olika material, säger han. Som nytt vattenledningsrör valdes ett PE-rör i dimension 630 mm från Uponor. De läggs snett ovanför dagvattenrören på samma sträcka och stumsvetsas ihop för att uppnå absolut täthet. Viktig leveranssäkerhet Totalt satsar kommunen 8,7 milj kr i hela projektet. Vid den mest intensiva perioden arbetade 13 personer med sprängning, borrning, grävning/schaktning och rörläggning. För den nya avtalsleverantören Onninen var projektet ett bra tillfälle att visa framfötterna. Företaget har förstärkt VAförsäljningen i Stockholm genom att anställa Reino Lennberg. Han har på olika sätt arbetat inom VA-området sedan början av 90-talet och började hos Onninen i januari Lars Höglund från Haninge kommun vet vilka krav som verksamheten ställer på en leverantör, förutom prisnivån. Leveranssäkerheten är viktig att vi får rätt materiel på rätt tid. Men även kunskapen hos leverantören så att vi kan prata med varandra. Det har fungerat bra med Onninen. Vi gjorde upp en leveransplan och har därefter avropat. n Onninen Magasinet

16 Lösningar för enskilt avlopp Reglerna har skärpts för de ca fastigheter som har enskilt avlopp. Kommunerna gör lite olika bedömningar av Naturvårdsverkets allmänna råd och det råder en febril aktivitet hos fastighetsägare och maskinentreprenörer. Text: MATS LINDberg Foto: alexander von sydow Både KWH Pipe och Pipelife visade sina produkter utanför möteslokalen denna sköna vårkväll. 16 Onninen Magasinet

17 I bostadsområdet på Lillåudden i Västerås är radiatorrör och tappvattensystem i komposit från Uponor en del av en bekväm vardag. Blir radiatorrör och tappvattensystem dubbelt så bra med dubbla material? Uponors Unipiperör i aluminium med ett yttre och inre skikt i polyeten, utnyttjar båda materialen optimalt. Resultatet är ett hygieniskt och säkert rör med lång livslängd. Lär dig mer om material, egenskaper och montering på Uponor.se 184x130 Onninen.qxd Sida 1 Uponor är en internationellt ledande leverantör av system för VVS och infrastruktur. Koncernen har verksamhet i över 100 länder. Folk sin som kan sak Trycket ökar! Är du med? Allt fler försäkringsbolag, byggare och konsumenter kräver nu auktoriserade vvs-installatörer. Är du inte en av de installatörer som redan har Branschlegitimation bör du se till att skaffa dig en snabbt. Marknaden väntar inte Bra installatörer auktoriserar sig. Onninen Magasinet

18 Många fastighetsägare runt landet tvingas nu bygga nya lösningar med individuella prövningar. Bara i Örebro kommun finns drygt enskilda avlopp och kommunens inventeringsprogram visar hittills att mer än hälften av dessa inte uppfyller kraven. I syfte att skapa lite större klarhet kring tillämpningarna arrangerade Onninen Örebro i slutet av april en träff för sina kunder inom entreprenadområdet. Intresset var stort och ett 30-tal entreprenörer kom till kvällen där de fick träffa Sven Arvidsson från Örebro kommuns miljökontor samt två leverantörsrepresentanter som berättade om sina lösningar. Helén Wendel från Pipelife gav information om olika typer av infiltrationsanläggningar och en ny slamavskiljare Septic III samt fosforfällan P-stopper. Göran Edqvist från KWH Pipe visade minireningsverket WehoPuts. Många frågor Efter ett samlande kvällsmål började miljö- och hälsoskyddsinspektör Sven Arvidsson med att berätta om den miljöpåverkan som enskilda avlopp svarar för samt om de mer specificerade krav som Naturvårdsverkets allmänna råd innebär utifrån miljöbalken och hur Örebro kommun arbetar med sina bedömningar av detta. Frågorna från åhörarna var många och ibland tog galghumorn över: Det vore kanske enklare om vi flyttade in till stan allihopa. Men Sven Arvidsson svarade på alla frågor och medgav att kommunen skulle önska en tydligare styrning från Naturvårdsverket för att ge klara spelregler i hela landet. Vi får ge information men inte rekommendera val av lösning. Det är nu ert jobb att vara konsulter på denna stora marknad, sade han bl. a. till de församlade maskinentreprenörerna. Tre av personerna bakom träffen i Örebro Helén Wendel, Pipelife, Jan-Olof Nilsson, VA-säljare Onninen, och Göran Edqvist, KWH Pipe. En bra kväll Flera av entreprenörerna på träffen har även deltagit i den tredagars utbildning som branschorganisationen Maskinentreprenörerna tidigare arrangerat tillsammans med Avloppsguiden lokalt även i samarbete med Örebro kommun. En av deltagarna på träffen hos Onninen var Daniel Bister som tillsammans med en kompanjon driver det relativt nystartade företaget Fällersta Entreprenad. Det var en bra kväll där vi i alla detaljer fick nyttig information om regelverket och tillämpningar. Här har vi mycket att göra framöver, sade han efteråt. n Sven Arvidsson från Örebro kommuns miljökontor svarade på många frågor. Fakta enskilt avlopp Vi skulle ha kunnat skriva en bok men nöjer oss här med några tips på hemsidor för mer information: Respektive kommuns hemsida Daniel Bister var nöjd med informationen under kvällen och lär som nystartad maskinentreprenör ha mycket jobb framöver. 18 Onninen Magasinet

19 Var hittar proffsen ny kunskap? I Uponor Academy får du värdefull kunskap i hela VAoch VVS-området. Du lär dig systemen, tillhörande samhällskrav och branschregler och får praktiska tips. Kompetens som ger säkrare installationer, bättre lönsamhet och nöjdare kunder. Välkommen till Uponor Academy kunskap för professionella. Tidigare deltagare i Uponor Academys kurser vittnar om att ökad kunskap ger större trygghet i arbetet och stärker kundernas förtroende. Kontakta oss så berättar vi mer. Läs mer om vårt kursutbud inom Uponor Academy och anmäl dig på Uponor.se NYA INSTALLATIONS- PRODUKTER! I kombination med våra nya fixturer, hög och låg modell, kan man nu också få Fresh WC i våra vägghängda wcskålar! Fresh WC ger en fräsch doft och underlättar rengöringen. Våra fixturer och kombinationen wc-skål/fixtur är CE-godkänd. Välkommen att beställa broschyren om våra nya installations produkter på Fresh WC En unik integrerad doseringsstav! GER SPOLVATTNET EN FRÄSCH DOFT OCH UNDERLÄTTAR RENGÖRINGEN! Välkommen in på för inspiration och information om våra installationsprodukter, sanitetsporslin, badrumsmöbler, duschar, badkar och bubbelbadkar. Gör mer av ditt badrum Onninen Magasinet

20 Beställer via Onnshop E-handel är framtiden och framtiden är här. Så är det för Kungälvs Rörläggeri, ett av landets största privatägda rörföretag. Målet är att 80 procent av alla order från hela företaget läggs via e-handel. Text: MATS LINDberg Foto: örjan karlsson Vi sade tidigt att så här ska vi jobba. Det tar längre tid att beställa via fax eller telefon, säger Gert Gustavsson, projektledare och chef för avdelning Kungälv. Han fortsätter: En klar fördel är att vi direkt ser vad som inte finns på lager. När vi får fakturan känner vi dessutom enkelt igen beställningen. Gert Gustavsson arbetar nästan uteslutande med beställningar via e-handel. OnnShop är enkelt med många fördelar, säger han. Gert började i företaget som VVS-lärling blev han arbetsledare vid avdelning Göteborg för att året efter bli avdelningschef för Kungälv och även Gårdsten. Både Gert och hela företaget har tidigt anammat ny informationsteknik. Det är en naturlig arbetsmetod att i så hög grad som möjligt beställa via e-handel. Han är förvånad över att branschen som helhet inte alls använder möjligheten i samma utsträckning. Själv ligger jag på uppåt 90 procent som beställs via webben, säger Gert Gustavsson. Entreprenad och service Kungälvs Rörläggeri AB grundades 1933 och är med sina 140 medarbetare ett av landets största privatägda rörföretag. Företaget ingår i Comfort-kedjan. Företaget har länge haft filialer i Göteborg och Stenungsund tillkom en filial i Gårdsten och 2007 etablerades företaget i Alingsås och Borås. Samma år öppnades även en Comfort-butik i centrala Kungälv. På varje ort finns både entreprenad- och serviceverksamhet med en klar gräns mellan dessa verksamheter. Fördelningen mellan entreprenad och service är idag nästan jämnt fördelad Totalt förfogar företaget över 53 servicebilar. I företaget finns även en avdelning för värmepumpar med en specialiserad säljare. Idag växer intresset för värmepumpstekniken även för större fastigheter. 20 Onninen Magasinet

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk Magasinet NR 1 2010 Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar Onninen-mässan uppskattad mötesplats för fackfolk Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare

Läs mer

Magasinet3 2009. Kostnadseffektivt linbyte

Magasinet3 2009. Kostnadseffektivt linbyte Magasinet3 2009 Kostnadseffektivt linbyte Komplett koncept för bergvärme i Vadstena Populär Onninen-mässa i början av 2010 Ny uppskattad tjänst i OnnShop Enkelt och tidlöst på samma gång Poco tvättställ

Läs mer

Magasinet. Bredband i världsarvet. spännande EU-projekt moderniserar Höga kusten Stor sjukhussatsning i Malmö Branschunik nyhet i OnnShop NR 3 2010

Magasinet. Bredband i världsarvet. spännande EU-projekt moderniserar Höga kusten Stor sjukhussatsning i Malmö Branschunik nyhet i OnnShop NR 3 2010 Magasinet NR 3 2010 Bredband i världsarvet spännande EU-projekt moderniserar Höga kusten Stor sjukhussatsning i Malmö Branschunik nyhet i OnnShop Luftvärmepump N09 Inverter Luftvärmepump N09 Inverter -

Läs mer

Magasinet. Pilotprojekt inom ICA. total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline NR 4 2010

Magasinet. Pilotprojekt inom ICA. total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline NR 4 2010 Magasinet NR 4 2010 Pilotprojekt inom ICA total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline Frostskyddskabel Frostskyddskabel - Undvik frostskador - Självbegränsande

Läs mer

Magasinet. Intensivt i Ullared. byggs i nära samverkan Tema: 1 kv-system och kompositstolpar Besök hos Grythyttan Whisky NR 2 2 011

Magasinet. Intensivt i Ullared. byggs i nära samverkan Tema: 1 kv-system och kompositstolpar Besök hos Grythyttan Whisky NR 2 2 011 Magasinet NR 2 2 011 Intensivt i Ullared byggs i nära samverkan Tema: 1 kv-system och kompositstolpar Besök hos Grythyttan Whisky Fiberduk för proffs Fiberduk Onnline - Onninens eget varumärke - För professionella

Läs mer

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi]

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi] B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET I din butik januari 2011 effekt nr 4 2010 ett magasin på elektrikernas sida ett magasin på elektrikernas sida nr 4 2010 10 sätt att få offentliga

Läs mer

COMFORT. magazine. Hotell Hallstaberget. Nyköpings. Uppdrag. ett hotell i världsklass. nya landmärke. ett koncept som växer.

COMFORT. magazine. Hotell Hallstaberget. Nyköpings. Uppdrag. ett hotell i världsklass. nya landmärke. ett koncept som växer. COMFORT magazine Ett magasin om aktuella projekt och nyheter från Comfort 1 2013 Nyköpings nya landmärke Uppdrag vattenrening Trygga Boendet ett koncept som växer Hotell Hallstaberget ett hotell i världsklass

Läs mer

i gammalt kvarter Trimma värmesystemet sid. 16 Inget hopp utan vatten i Lugnet Rörliga rör i rätt klamma sid. 7 Kokhett i kökskranen

i gammalt kvarter Trimma värmesystemet sid. 16 Inget hopp utan vatten i Lugnet Rörliga rör i rätt klamma sid. 7 Kokhett i kökskranen TRYCK MARS - 2013 TÄVLA MED VÄRSTA KOPPLINGEN baksidan idéer, nyheter och lösningar från dahl Trimma värmesystemet sid. 16 Inget hopp utan vatten i Lugnet sid. 10 Rörliga rör i rätt klamma sid. 7 Kokhett

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson,

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt Kontakt Nr 1 2009 Nyheter från Midroc Electro AB CRANE SYSTEMS FRAMGÅNGAR Evighetsmaskinen Keijo Sandviks smarta lagerlösning STÄLLVERKET MÅNGA VILL HA Midroc-krysset Ljusare tider för KÄRNKRAFT Midroc

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg

Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg 20126 Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg AHLSTRAND & WÅLLGREN GRÄNSLÖS UNDERHÅLLNING MED PHILIPS SMART-TV.

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

NY TEKNIK. Ljusning i byggkonjunkturen # 3/2014. Borrutbildning ger framtidshopp Viktiga frågor i Mullsjö. Kaxvattnet under luppen TEMA. www.geotec.

NY TEKNIK. Ljusning i byggkonjunkturen # 3/2014. Borrutbildning ger framtidshopp Viktiga frågor i Mullsjö. Kaxvattnet under luppen TEMA. www.geotec. En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 3/2014 www.geotec.se TEMA NY TEKNIK Ljusning i byggkonjunkturen Kaxvattnet under luppen Borrutbildning

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 4-5 Sida 8-9

viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 4-5 Sida 8-9 viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Sida 4-5 Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 8-9 2 Förord/Innehåll Bästa läsare 3 Med förtroende i samarbetet når man långt

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

pizzeria restaurangimperium från till Tigerdrömmar lockar turister till Junsele sidan 11 fördelar med 5extern styrelse sidan 25

pizzeria restaurangimperium från till Tigerdrömmar lockar turister till Junsele sidan 11 fördelar med 5extern styrelse sidan 25 L ä n e t s l e d a n d e a f f ä r s m a g a s i n w w w. n a r i n g s l i v. t o nummer 1.2011 Pris: 35kr ` Näringsliv 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Ulf Steringers tuffa resa pizzeria från restaurangimperium

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer