Magasinet Belysning i fokus. Säkerhet genom belysning Onninen-mässan ger upplysning E-handel är framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magasinet2 2008. Belysning i fokus. Säkerhet genom belysning Onninen-mässan ger upplysning E-handel är framtiden"

Transkript

1 Magasinet Belysning i fokus Säkerhet genom belysning Onninen-mässan ger upplysning E-handel är framtiden

2 Condesign Infocom Rätt val. Alla vinner med balans i systemet. Med vårt breda sortiment av produkter för reglering av värme- och kylsystem kan du få balans i hela systemet. Vi utvecklar kontinuerligt nya produkter och lösningar som underlättar och effektiviserar ditt jobb. Du väljer MMA för säkrare drift, bättre komfort och lägre totalförbrukning. Enkelt val, eller hur? Produkterna finns alltid nära till hands hos din grossist. MMA alltid rätt val. DRAIN Ny kod för golvbrunnsinstallation - BLÜCHER Drain 206 Montageplatta Brunnskniv Skruvad klämring

3 ledare nummer Omslagsfoto Ombyggnaden av E18 genom Karlskoga innebär definitivt en säkrare trafikmiljö och belysningen är en viktig del. Foto: Alexander von Sydow Ansvarig utgivare Peter Isaksson Chefredaktör Liselotte Bergkvist Redaktion Liselotte Bergkvist, Linda Lövhammer, Staffan Zika Prenumerationer och adressändringar Onninen AB att: Karina Lindblom Box Solna Tel Fax E-post: Grafisk form och produktion A-byrån AB Hedvigsgatan Örebro Tel: E-post: Annonsbokning Linda Lövhammer Tel: E-post: Tryck Sörmlands Grafiska Quebecor AB, Katrineholm. för ytterligare information På vår hemsida finner du bl.a. utgivningsplan, annonspriser och uppgifter för annonsmaterial. om Magasinet Magasinet är en kundtidning från Onninen. Om du vill ha tidningen kostnadsfritt direkt hem i brevlådan så är du välkommen att skicka en beställning via fax: Du kan även använda vår hemsida: för att beställa en kostnadsfri prenumeration. om onninen Onninen AB erbjuder grossist-, logistikoch distributionstjänster inom belysning, elnät, gas, industri, kyl & AC, telekom, VA och VVS. Våra kunder är främst entreprenörer och installatörer, industriföretag, energibolag och offentliga organisationer samt återförsäljare. I Sverige har vi ca 450 anställda på ett 20-tal orter runt om i landet och omsättningen uppgår till närmare 3 miljarder kronor. Onninen AB är ett helägt dotterbolag till Onninen OY. Koncernen bedriver verksamhet i 8 länder i Östersjöområdet. GLAD SOMMAR! Tiden går fort. Sommaren närmar sig redan med stormsteg och vi ser väl alla fram emot den stundande semestern då det blir tid för återhämtning och vila innan arbetet drar igång igen. På Onninen har den här våren varit särskilt intensiv. Då lönsamheten för 2007 inte nådde upp till våra krav har vi genomfört en omfattande analys av vår verksamhet och framtida marknadsutveckling. Slutsatserna blev att vi ska fokusera tydligare på Onninens roll som värdeskapare i distributionskedjan. I korthet innebär det att vi konsoliderar verksamheten samt stärker de produktområden och kundsegment där vi har en tydlig marknadsposition, och där vi tillför bästa mervärde för dig som kund. Samtidigt lägger vi förstås stor omsorg om den dagliga verksamheten och på att förbättra kundservice och kvalitet i samtliga led. Ambitionen är att du som kund ska uppleva oss som en ännu bättre samarbetspartner. I detta nummer av Magasinet blickar vi bland annat tillbaks på Onninen-mässan som denna gång turnerade från Kristianstad i söder till Luleå i norr. Ett lyckat arrangemang är betyget vi har fått från både besökare och utställare. Belysning är ett område som Onninen kommer att satsa mer på framöver. I Karlskoga har E.ON ES Trafik och Belysning ett spännande och viktigt projekt på gång med att ljussätta ombyggnaden av E18 genom Karlskoga. På sidan 5 berättar vi om de nya belysningsstolparna som både bidrar till en ljusare och mer säker trafikmiljö. Att Onninen skulle ha någonting med kräftkokning att göra kunde du kanske inte ana. Men effektiv kylning är faktiskt avgörande för att bevara skaldjurens goda smak. Man börjar verkligen längta efter sommarens första kräftskiva när man läser reportaget om Kanonaden i Nässjö, landets mest moderna anläggning för kokning och kylning av skaldjur. Detta och mycket annat berättar vi om i denna utgåva av Magasinet. Trevlig läsning! Jag passar också på att önska dig en skön och avkopplande semester. Vi på Onninen ser fram emot ett fortsatt gott och förtroendefullt samarbete! Box Örebro Stubbengatan Örebro Tel: Fax: Peter Isaksson, VD

4 Belysning för livet 4 Onninen Magasinet

5 Låter rubriken överdriven? Kanske ändå inte. Ombyggnaden av E18 genom Karlskoga innebär definitivt en säkrare trafikmiljö. Belysningen är en viktig del även när det gäller val av stolpar. Text: MATS LINDberg Foto: alexander von sydow Utomhusbelysning och trafikbelysning är en omistlig del av vår vardagsmiljö där flera saker idag står i fokus. Förutom säkerhet gäller det förstås miljöpåverkan och energieffektiva lösningar. Faktorer som noggrant ska vägas samman. E.ON ES affärsområde Trafik och Belysning vet precis vad det handlar om. Som Sveriges största entreprenör inom trafikbelysning, samt med en stor andel av drift och underhåll av all offentlig belysning, så har E.ON ES en stor kunskap om marknadens behov. Ett av de pågående installationsprojekten är ombyggnaden av E18 genom Karlskoga. Här går motorvägen rakt igenom centrala Karlskoga och får nu en uppdaterad trafikmiljö som kännetecknas av trafiksäkerhetsoch bulleråtgärder. I samband med detta byts belysningen ut på den berörda sträckan av genomfarten samt vissa anslutande gator och vägsträckningar. utgörs av ingående materiel. Som leverantör har E.ON ES Trafik och Belysning valt Onninen som är huvudleverantör inom området. Produkterna ska ha en god kvalitet. Givetvis är priset en viktig del men vi tittar även på övriga kringtjänster. Just i detta fall har vi ju dessutom fått en extra bra logistikservice, säger Claes Jacobson, regionchef inom E.ON ES Trafik och Belysning. Genom närheten till Onninens distributionscenter i Karlskoga, specialiserat på elnätsmarknaden, har Onninen kunnat upplåta en närbelägen lageryta för den materiel som E.ON ES beställt till projektet. Här kan företagets montörer snabbt och enkelt hämta allt det som behövs från fundament till stolpar, armaturer samt annan installationsmateriel. Trafiksäkra belysningsstolpar När projektet är på hemmaplan i Karlskoga vill vi förstås kunna bjuda till lite extra, säger Marko Takamäki, utesäljare inom elnät hos Onninen som annars gärna framhåller att affären gjorts upp av kollegan Jan Sörensson i Malmö. Hur är det då med säkerheten som vi talade om i början av texten? Förutom att en bra belysning rent allmänt är en säkerhetsfaktor, så kommer den ombyggda genomfarten att väsentligt höja säkerheten inte minst för oskyddade trafikanter. För oss som bara kör igenom Karlskoga lär vi förhoppningsvis inte kunna avläsa den höjda säkerheten genom att Vägverket valde så kallade trafiksäkra belysningsstolpar. Logistikservice Både Vägverket och Karlskoga kommun har anlitat Skanska som entreprenör. Skanska har i sin tur valt att arbeta med E.ON ES Trafik och Belysning inom dessa delar. Hela vägentreprenaden är på ca 75 milj kr. Arbetet påbörjades i oktober 2007 och ska vara färdigt i juni El- och belysningsentreprenaden uppgår till ca 2,2 milj kr, varav en betydande del I slutet av april började de eftergivliga och uppfångande dubbelarmstolparna att resas. På den av Onninen upplåtna lagerytan ses fr. v. Marko Takamäki, utesäljare inom elnät hos Onninen, och Claes Jacobson, regionchef inom E.ON ES Trafik och Belysning. Onninen Magasinet

6 Mer exakt handlar det om eftergivliga och uppfångande stolpar där det vid en kollision uppstår plåtskador istället för allvarliga personskador. En speciell teknik där man valt System ESV från AB Varmförzinkning i Smålandsstenar. Förutom konstruktion och stolpmaterial börjar ESV-stolpens uppfångande funktion redan i det speciella fundamentet. Stolpen så att säga viker sig över det påkörande fordonet vilket minskar risken för personskador. Ekoljus Till Vägverkets del av ombyggnaden levererar Onninen 49 ESV-stolpar i Karlskoga plus ytterligare 12 för användning i Degerfors. Utöver detta tillkommer 58 vanliga stålstolpar på beställning av kommunen för användning på lokalstråk. Av de trafiksäkra ESV-stolparna i Karlskoga är 24 styck så kallade dubbelarmstolpar för placering i vägens mittremsa. Som armatur har valts Philips designade trafikarmatur Köpenhamn. I detta fall har vi arbetat efter externa specifikationer från Vägverkets konsult. Men vi har även själva den kompetensen och arbetar ibland som konsult åt Vägverket, säger Claes Jacobson, E.ON ES. Vad gäller energibesparing så har E.ON ES Trafik och Belysning i detta fall bidragit med styrsystemet Ekoljus för att optimera så kort brinntid som möjligt. Genom ett ljusrelä styrs tiderna för när belysningen ska sättas på och stängas av. n E18 genom Karlskoga får nu en uppdaterad trafikmiljö där belysningen är en viktig del. Fakta genomfarten e18 karlskoga På en mängd olika sätt förbättras trafiksäkerhet och bullerpåverkan när den ombyggda delen av genomfarten är färdig i juni 2009 mellan Viaduktgatan och Stallbacken. Korsningar med ljussignal tas bort. Genom cirkulationsplatser och nya anslutningar samt viadukt, med mera, förbättras miljön för alla inblandade. Ny belysning är en viktig del även för anslutande stråk och vägsträckor. Den ombyggda genomfarten kan ses som en del av den nya E18 mellan Örebro och Karlskoga något som länge efterlysts från bl. a. näringslivet i regionen där Onninens distributionscenter i Karlskoga är en del. En helt ny motorväg mellan Örebro och Lekhyttan (ca halvvägs till Karlskoga) är färdig i slutet av Vägverket planerar för en fortsättning genom att mötessäkra även sträckan Lekhyttan Karlskoga med ett vajerräcke i mitten. KONDENSVATTENPUMP FRÅN SANIFLO AB! Max. kap: 340 l/h Max. lyfthöjd: 4,5 mvp Max. temp: 80 C Min. PH-värde: 2,5 Alarm RSK SANICONDENS Plus för kondensvatten från VVB, kylaggregat, AC, luftavfuktare m.m. Vägg- alternativt golvmontage. SANICONDENS Plus levereras komplett med backventil och 6 m dräneringsslang med anslutningsmuff 50 till stamledning, 1 inloppsadapter för val av inloppsdiameter 19, 32 alt 40 mm, pumpen har 4 inloppsanslutningar, extern alarmkabel och 2 m elkabel. AB Tel: Fax: Onninen Magasinet

7 LK EPS 16 Lågbyggande golvvärmesystem LK Spårskiva EPS 16 är lösningen för renoveringar där man vill ha extra låg bygghöjd. Den isolerande spårskivan är endast 16 mm tjock och läggs ovanpå befintligt golv. Golvvärmerören trampas enkelt ned i spårskivan som är försedd med fastlimmad i heltäckande aluminiumplåt. Värmefördelningsplåten ser sedan till att fördela värmen från rören, jämt över hela golvytan. LK Spårskiva EPS 16 är idealisk för klinkergolv. Klinkerplattorna sätts direkt på spårskivan och den totala bygghöjden blir endast ca 26 mm! Onninen Magasinet

8 Stärker varumärket Bad & Värme Som ny VD för Sveriges Bad & Värmebutiker fortsätter Stefan Berglund arbetet med att stärka kedjans varumärke. Medlemsföretagen utvecklas ständigt med en allt tydligare gemensam profil. Text: MATS LINDberg Foto: alexander von sydow Vi intervjuar Stefan Berglund i samband med att flera nya Bad & Värme-butiker invigs i Motala, Mora, Lerum, Söderhamn och Bålsta. Under hösten invigs dessutom nya lokaler i Norrtälje medan butikerna i Skövde och Östhammar byggs om och utvidgas. Kedjan har totalt 59 butiker och är en av de ledande branschaktörerna, både inom installationsverksamhet och butiksförsäljning. Stefan Berglund började arbetet 1 april. Under de första två månaderna blev han varm i kläderna genom att arbeta bredvid kedjans grundare Torbjörn Chemnitz som med ålderns rätt nu ska sakta ned farten. Den 1 juni tillträdde Stefan Berglund VD-posten. Detta efter Bad & Värmes stora medlemsmöte i mitten av maj. Huvudkontoret i Västerås har en slimmad organisation med fyra medarbetare. Den första tiden används till att lära känna medlemsföretagen. Men även för att träffa företag som visat intresse för att ansluta sig och för att träffa leverantörer. Vi har kunskapen Alla våra medlemsföretag är verkligen professionella, men med lite olika profiler. Tillsammans ska vi utveckla en mer enhetlig profil och därmed stärka Bad & Värmes varumärke till konsumenterna, säger Stefan Berglund. Bad & Värmes nye VD är ekonomiutbildad med en klart marknadsorienterad bakgrund från industri och detaljhandel till media och marknadsföring. Bland annat har han varit VD för Leanback som utvecklar kommunikationsverktyg till företag, ett dotterbolag inom mediakoncernen VLT AB. Närmast kommer han från en tjänst som varumärkesstrateg vid Care Of House. Stefan Berglund nämner tre viktiga K-faktorer (kunden, konjunkturen och konkurrensen). Till detta lägger han snart ett fjärde K nämligen kunskapen. Produkterna tenderar att bli alltmer lika med en relativt hög kvalitet. Vad våra medlemsföretag tillför är framför allt kunskapen. Vi vet hur produkterna används och installeras samt kan ge nödvändig service. Det är avgörande i den hårdnande konkurrensen, säger han. Samverkan ger fördel Kedjan ger medlemsföretagen två fördelar som blir allt viktigare. Det handlar om samverkan och marknadsföring. Samverkan sker exempelvis inom inköp (där Onninen är avtalsleverantör), IT, ekonomi och försäkringar. Marknadskommunikationen handlar långsiktigt om att utveckla och stärka varumärket Bad & Värme. Butikskoncept, reklam och kampanjer är en viktig del för att nå privatkonsumenterna. Bad & Värme har en positiv trend där medlemmarna expanderar med större butiker. Det blir en stor och positiv utmaning att leda denna kedja in i framtiden och jag gillar utmaningar, säger Stefan Berglund. Sveriges Bad & Värmebutiker AB grundades Grundaren Torbjörn Chemnitz har valt att överlämna rodret efter en framgångsrik uppbyggnad. Han kan nu ägna mer tid åt familjen, gården och kennelverksamheten. n Varumärket Bad & Värme ska ytterligare stärkas med Stefan Berglund som ny VD. 8 Onninen Magasinet

9 Wavin Sverige har fått klartecken till expansion Wavins huvudstyrelse (Zwolle Holland) har gett Wavin Sverige klartecken att genomföra investeringar enligt företagets expansionsplaner. Godkännande gäller steg 1 som innehåller följande investeringar: Ny kontorsbyggnad i Kjula Utbyggnad av fabrik i Kjula Ny rotationsgjutningsmaskin samt verktyg till tankproduktion Investeringen är i storleksordningen 22 miljoner kronor och är den enskilt största investering som gjorts av Wavin Sverige. Den kommer att ligga till grund för de expansionsplaner som ledningen för Wavin Sverige har lagt fast för de kommande åren. n Utsidan är inte allt. Läs mer om vår exklusiva insida på fmmattsson.com Onninen Magasinet

10 Under juldagen 2007 påbörjades produktionen i Sveriges modernaste anläggning för kokning, kylning och paketering av skaldjur. Dygnet runt fram till nyår kokades hummer för leverans till butiker i storstadsregionerna. Text: MATS LINDberg Foto: örjan karlsson I en helt nybyggd anläggning var det genast bråda dagar att få fram färsk hummer till nyårsfirandet. Lika bråttom är det varje år att koka kräftor till några speciella augustiveckor. Från Nässjö och företaget Kanonaden AB levereras den omtalade Smålands- Kräftan som flera gånger fått högsta betyg i våra dagstidningars tester. Bakom Expressens 5 getingar finns bl. a. omdömet: Vi kapitulerar fullständigt: Så här ska det smaka!. Kanonaden började koka och handla med kräftor redan Verksamheten har vuxit för varje år med kontrakterade fiskare i södra Sverige. De levererar signalkräftor från Vättern, småländska sjöar och strömmande vattendrag. Bakom den omtalade Smålands-Kräftan finns en kunskap om hur levande kräftor tas om hand för att sedan med krondill kokas och snabbt kylas ned till paketering för vidare leverans till kräftvänner runt hela landet. När det gäller kräftor är butiksledet en viktig kanal direkt till slutkund. Höga krav Verksamheten har vuxit varje år och är givetvis noga reglerad av berörda myndigheter. Det ställs höga krav på livsmedelsproduktionen och på en snabb kylning. Kanonaden arbetar inte med frysta skaldjur och kylprocessen är därmed en extra viktig del av den totala kvalitén, inklusive hållbarhet. Under 2006 påbörjades även produktion och försäljning av direktimporterad kvalitetshummer, fiskad i havet utanför den kanadensiska och nordamerikanska ostkusten. Hummern flygs levande till Arlanda för snabb transport till Nässjö. Här förvaras skaldjuren i ett saltvattenakvarium tills dess att det är dags för kokning. Hela processen från fiskebåt till kokning är snabb, kunnig och skonsam. Den växande efterfrågan har ställt allt högre krav på en modern produktionsanläggning. En anläggning som med råge uppfyller alla krav och med en kapacitet inför framtiden. Om den dessutom är energieffektiv ger detta givetvis ett extra plus. Skåpet som styr allt som har med kyla och värme att göra. Detta är Kenneth Johanssons baby. De tre kylmaskinerna med pumpmoduler är levererade av Onninen och är specialtillverkade av ProRef. 10 Onninen Magasinet

11 Skaldjurskokeri i Nässjö Daniel Askerot har kokat upp en av de 300 liter stora grytorna och lägger i humrarna. Onninen Magasinet

12 Torunn Hagelberg visar två humrar som direktimporteras levande från Nordatlanten Kanada och USA. Energieffektiv teknik Allt detta har nu Kanonaden. För en total kostnad på ca 15 milj kr finns i Sörgårdens industriområde en fastighet som inte bara är vacker att titta på. Det är landets modernaste anläggning för kokning och kylning av skaldjur. Mannen bakom tekniken är Kenneth Johansson från Träffs Elektriska AB i Mjölby. Vi gör ett besök hos Kanonaden tillsammans med Kenneth vars företag specialiserat sig på elkonstruktion, automatik och styrsystem. Styrteknik inom livsmedelsindustri är ett område där uppdragen kommer efter rekommendationer. Kenneth Johansson och Träffs Elektriska har hjälpt Kanonaden ända från början. Även denna kontakt togs efter en rekommendation, via Hulterstad Gård där Kenneth sedan länge arbetat med automatiseringsprocesser. I Kanonadens nya anläggning finns en mycket avancerad och energieffektiv teknik för kylning, ventilation och värme. Exakt hur effektiv kylningen är tillåts vi inte att berätta men den överträffar klart kraven på att skaldjuren kyls ned från 100 grader till 4 grader inom fyra timmar. Branschspecifikt! Moduluppbyggt! Prisvärt! Varför har ni valt att använda Scrollan? Klick Klick PLIC Vi valde Scrollan på grund av närhet samt att de alltid ställer upp med bästa support. Det har fungerat mycket bra för oss under alla år. Har vi haft synpunkter på något program så har de alltid lyssnat och gjort förbättringar. Ewald Strandberg AB Åseda Värme & Sanitet Pipelife Information Center all information på ett ställe Välkommen in i framtidens samarbete! Växjö Göteborg Herrljunga Malmö Stockholm Pipelife Sverige AB Telefon: E-post: 12 Onninen Magasinet

13 Integrerade processer Vi har ett mycket nära samarbete inom kyla och värme med Kenneth som är en klurig man. Den nya anläggningen fungerar bra och vi har redan nått våra mål. Men det är ännu för tidigt att säga hur energieffektiv processen är under hela året. Det säger Joakim Behrenfors som driver Kanonaden. Totalt har företaget tre fasta medarbetare, men under högsäsongerna femdubblas antalet. I dagsläget producerar Kanonaden närmare 150 ton skaldjur. Förutom insjökräfta och hummer handlar det om havskräfta och krabba samt som en handelsvara även om rökta fiskprodukter. Hela den nya anläggningen är skapad för kylrumskvalitet. Alla produktionsrum är svala eller kalla beroende på funktion. Träffs Elektriska svarar för generalentreprenaden gällande hela processtekniken. Driftsättandet av kylanläggningen och rördragningen i fastigheten har sedan upphandlats efter dessa specifikationer. Kenneth Johansson trivs bäst i apparatrummet och allra bäst vid sin baby styrskåpet. Härifrån styrs hela anläggningen. Kylmaskiner, fläktluftkylare, ventiler, avfrostning med mera. Spillvärmen används Apparatrummet innehåller dubbla kylmaskiner på vardera 50 kw kyleffekt och en frysmaskin på 10 kw kyleffekt. De är tillverkade av ProRef och levererade av Onninen tillsammans med pumpmoduler. Onninen har även levererat kringutrustning till Träffs Elektriska. Kylanläggningen lämnar en ansenlig mängd spillvärme som nu delvis tas Fakta träffs elektriska ab Det anrika företaget i Mjölby övertogs 1981 av Kenneth Johansson efter nio års anställning som elektroingenjör/elektriker. Företaget har nu sju medarbetare med en hög kompetens inom elkonstruktion, automatik och programmering av styrsystem. Allt från enskilda uppdrag till helhetsåtaganden. tillvara för att värma lokalerna vid behov. Detta bl. a. genom tre aerotemprar på vardera 15 kw och tre golvvärmeanläggningar varav en faktiskt används för att hålla lastbryggan isfri vintertid. När spillvärmen inte räcker utnyttjas bergvärme. Dessutom hämtas naturkyla till ventilationen från borrhålen. Energin återförs sedan till berget för återladdning vilket i sin tur ökar verkningsgraden hos värmepumpen. Här finns en kapacitet inför framtiden och här finns även lösningar som Kanonaden av olika skäl inte vill avslöja n Träffs Elektriska har en imponerande referenslista med uppdrag för industri, institutioner och lantbruk. Som aktuellt kan nämnas Elevator i Linköping, Träullit i Österbymo och Scan i Skara. Mer information på Mora Rexx Kranar för kök och badrum. moraarmatur.se Onninen Magasinet

14 Förstärkt dagvatten I HANINGE KOMMUN I ett hett område i södra Storstockholm, Haninge kommun, slutförs nu ett projekt med förstärkning av dagvattensystemet. I samband med detta läggs även en ny huvudvattenledning. Text: MATS LINDberg Foto: gert jansson Huvudsakligen användes rör i 12-meterslängd medan man i slutet övergick till 6-meters Weholite-rör. Invändig diameter är 1,4 meter. 14 Onninen Magasinet

15 Onninens nya VA-säljare Reino Lennberg ses här vid den nya ledning som är en förstärkning av befintligt dagvattensystem. Bortom röret ses fr. v Mikael Adegren, Haninge kommun, Mikael Emil Andersson grävmaskinist Haninge Åkeri, Lars Höglund, teknisk chef Haninge kommun och Reino Lennberg, VA-säljare Onninen. Schaktningsarbetet har varit omfattande med ett läggningsdjup på upp till sex meter. Bilden visar hur två grävmaskiner effektivt kan samarbeta. Syftet är att kunna möta en fortsatt utbyggnad i området i norra Handen huvudsakligen av kommersiella fastigheter. I direkt närhet finns t. ex. Ica Maxi och i området även Coop Forum samt bostäder. De nya rören läggs på en 350 meter lång sträcka varav knappt 200 meter utgörs av jordschakt på upp till sex meters djup. Resterande handlar om bergschakt på samma djup. För sträckan i mark valde Haninge kommun att arbeta med dagvattenrör i polyetenplast (PE) med en invändig diameter på 1,4 meter. Det går snabbare och enklare att arbeta med PE-rör än med traditionella betongrör. Större delen av sträckan har vi arbetat med rör i 12-meterslängder, men mot slutet fick vi gå ned till 6-meters rör på grund av rasrisk vid lång dagöppning. Det berättar Lars Höglund, teknisk chef vid stadsbyggnadsförvaltningen i Haninge kommun. Weholite-rör för dagvatten De enorma PE-rören är av typ Weholite från KWH Pipe och tillverkas på företagets fabrik i Borås. Leverantör är Onninen som sedan sommaren 2007 är avtalsleverantör till Haninge kommun inom VA-materiel. Rören är försedda med en gängmuff, vilket gör läggningen smidig och enkel. Projektet påbörjades i januari 2008 och allt ska vara färdigt till semestern. De sista Weholite-rören för dagvatten lades i början av april. Lars Höglund och Haninge kommun har tidigare arbetat med PE-rör i denna diameter, vilket annars inte är så vanligt ännu. Vi bygger för en livslängd på minst 50 år och här är det ingen skillnad mellan olika material, säger han. Som nytt vattenledningsrör valdes ett PE-rör i dimension 630 mm från Uponor. De läggs snett ovanför dagvattenrören på samma sträcka och stumsvetsas ihop för att uppnå absolut täthet. Viktig leveranssäkerhet Totalt satsar kommunen 8,7 milj kr i hela projektet. Vid den mest intensiva perioden arbetade 13 personer med sprängning, borrning, grävning/schaktning och rörläggning. För den nya avtalsleverantören Onninen var projektet ett bra tillfälle att visa framfötterna. Företaget har förstärkt VAförsäljningen i Stockholm genom att anställa Reino Lennberg. Han har på olika sätt arbetat inom VA-området sedan början av 90-talet och började hos Onninen i januari Lars Höglund från Haninge kommun vet vilka krav som verksamheten ställer på en leverantör, förutom prisnivån. Leveranssäkerheten är viktig att vi får rätt materiel på rätt tid. Men även kunskapen hos leverantören så att vi kan prata med varandra. Det har fungerat bra med Onninen. Vi gjorde upp en leveransplan och har därefter avropat. n Onninen Magasinet

16 Lösningar för enskilt avlopp Reglerna har skärpts för de ca fastigheter som har enskilt avlopp. Kommunerna gör lite olika bedömningar av Naturvårdsverkets allmänna råd och det råder en febril aktivitet hos fastighetsägare och maskinentreprenörer. Text: MATS LINDberg Foto: alexander von sydow Både KWH Pipe och Pipelife visade sina produkter utanför möteslokalen denna sköna vårkväll. 16 Onninen Magasinet

17 I bostadsområdet på Lillåudden i Västerås är radiatorrör och tappvattensystem i komposit från Uponor en del av en bekväm vardag. Blir radiatorrör och tappvattensystem dubbelt så bra med dubbla material? Uponors Unipiperör i aluminium med ett yttre och inre skikt i polyeten, utnyttjar båda materialen optimalt. Resultatet är ett hygieniskt och säkert rör med lång livslängd. Lär dig mer om material, egenskaper och montering på Uponor.se 184x130 Onninen.qxd Sida 1 Uponor är en internationellt ledande leverantör av system för VVS och infrastruktur. Koncernen har verksamhet i över 100 länder. Folk sin som kan sak Trycket ökar! Är du med? Allt fler försäkringsbolag, byggare och konsumenter kräver nu auktoriserade vvs-installatörer. Är du inte en av de installatörer som redan har Branschlegitimation bör du se till att skaffa dig en snabbt. Marknaden väntar inte Bra installatörer auktoriserar sig. Onninen Magasinet

18 Många fastighetsägare runt landet tvingas nu bygga nya lösningar med individuella prövningar. Bara i Örebro kommun finns drygt enskilda avlopp och kommunens inventeringsprogram visar hittills att mer än hälften av dessa inte uppfyller kraven. I syfte att skapa lite större klarhet kring tillämpningarna arrangerade Onninen Örebro i slutet av april en träff för sina kunder inom entreprenadområdet. Intresset var stort och ett 30-tal entreprenörer kom till kvällen där de fick träffa Sven Arvidsson från Örebro kommuns miljökontor samt två leverantörsrepresentanter som berättade om sina lösningar. Helén Wendel från Pipelife gav information om olika typer av infiltrationsanläggningar och en ny slamavskiljare Septic III samt fosforfällan P-stopper. Göran Edqvist från KWH Pipe visade minireningsverket WehoPuts. Många frågor Efter ett samlande kvällsmål började miljö- och hälsoskyddsinspektör Sven Arvidsson med att berätta om den miljöpåverkan som enskilda avlopp svarar för samt om de mer specificerade krav som Naturvårdsverkets allmänna råd innebär utifrån miljöbalken och hur Örebro kommun arbetar med sina bedömningar av detta. Frågorna från åhörarna var många och ibland tog galghumorn över: Det vore kanske enklare om vi flyttade in till stan allihopa. Men Sven Arvidsson svarade på alla frågor och medgav att kommunen skulle önska en tydligare styrning från Naturvårdsverket för att ge klara spelregler i hela landet. Vi får ge information men inte rekommendera val av lösning. Det är nu ert jobb att vara konsulter på denna stora marknad, sade han bl. a. till de församlade maskinentreprenörerna. Tre av personerna bakom träffen i Örebro Helén Wendel, Pipelife, Jan-Olof Nilsson, VA-säljare Onninen, och Göran Edqvist, KWH Pipe. En bra kväll Flera av entreprenörerna på träffen har även deltagit i den tredagars utbildning som branschorganisationen Maskinentreprenörerna tidigare arrangerat tillsammans med Avloppsguiden lokalt även i samarbete med Örebro kommun. En av deltagarna på träffen hos Onninen var Daniel Bister som tillsammans med en kompanjon driver det relativt nystartade företaget Fällersta Entreprenad. Det var en bra kväll där vi i alla detaljer fick nyttig information om regelverket och tillämpningar. Här har vi mycket att göra framöver, sade han efteråt. n Sven Arvidsson från Örebro kommuns miljökontor svarade på många frågor. Fakta enskilt avlopp Vi skulle ha kunnat skriva en bok men nöjer oss här med några tips på hemsidor för mer information: Respektive kommuns hemsida Daniel Bister var nöjd med informationen under kvällen och lär som nystartad maskinentreprenör ha mycket jobb framöver. 18 Onninen Magasinet

19 Var hittar proffsen ny kunskap? I Uponor Academy får du värdefull kunskap i hela VAoch VVS-området. Du lär dig systemen, tillhörande samhällskrav och branschregler och får praktiska tips. Kompetens som ger säkrare installationer, bättre lönsamhet och nöjdare kunder. Välkommen till Uponor Academy kunskap för professionella. Tidigare deltagare i Uponor Academys kurser vittnar om att ökad kunskap ger större trygghet i arbetet och stärker kundernas förtroende. Kontakta oss så berättar vi mer. Läs mer om vårt kursutbud inom Uponor Academy och anmäl dig på Uponor.se NYA INSTALLATIONS- PRODUKTER! I kombination med våra nya fixturer, hög och låg modell, kan man nu också få Fresh WC i våra vägghängda wcskålar! Fresh WC ger en fräsch doft och underlättar rengöringen. Våra fixturer och kombinationen wc-skål/fixtur är CE-godkänd. Välkommen att beställa broschyren om våra nya installations produkter på Fresh WC En unik integrerad doseringsstav! GER SPOLVATTNET EN FRÄSCH DOFT OCH UNDERLÄTTAR RENGÖRINGEN! Välkommen in på för inspiration och information om våra installationsprodukter, sanitetsporslin, badrumsmöbler, duschar, badkar och bubbelbadkar. Gör mer av ditt badrum Onninen Magasinet

20 Beställer via Onnshop E-handel är framtiden och framtiden är här. Så är det för Kungälvs Rörläggeri, ett av landets största privatägda rörföretag. Målet är att 80 procent av alla order från hela företaget läggs via e-handel. Text: MATS LINDberg Foto: örjan karlsson Vi sade tidigt att så här ska vi jobba. Det tar längre tid att beställa via fax eller telefon, säger Gert Gustavsson, projektledare och chef för avdelning Kungälv. Han fortsätter: En klar fördel är att vi direkt ser vad som inte finns på lager. När vi får fakturan känner vi dessutom enkelt igen beställningen. Gert Gustavsson arbetar nästan uteslutande med beställningar via e-handel. OnnShop är enkelt med många fördelar, säger han. Gert började i företaget som VVS-lärling blev han arbetsledare vid avdelning Göteborg för att året efter bli avdelningschef för Kungälv och även Gårdsten. Både Gert och hela företaget har tidigt anammat ny informationsteknik. Det är en naturlig arbetsmetod att i så hög grad som möjligt beställa via e-handel. Han är förvånad över att branschen som helhet inte alls använder möjligheten i samma utsträckning. Själv ligger jag på uppåt 90 procent som beställs via webben, säger Gert Gustavsson. Entreprenad och service Kungälvs Rörläggeri AB grundades 1933 och är med sina 140 medarbetare ett av landets största privatägda rörföretag. Företaget ingår i Comfort-kedjan. Företaget har länge haft filialer i Göteborg och Stenungsund tillkom en filial i Gårdsten och 2007 etablerades företaget i Alingsås och Borås. Samma år öppnades även en Comfort-butik i centrala Kungälv. På varje ort finns både entreprenad- och serviceverksamhet med en klar gräns mellan dessa verksamheter. Fördelningen mellan entreprenad och service är idag nästan jämnt fördelad Totalt förfogar företaget över 53 servicebilar. I företaget finns även en avdelning för värmepumpar med en specialiserad säljare. Idag växer intresset för värmepumpstekniken även för större fastigheter. 20 Onninen Magasinet

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

w w w. s m k a b. s e

w w w. s m k a b. s e Välkommen till SMK! Vi är leverantör av en mängd olika plåt- och rörprodukter. Hos oss hittar du färdiga standardprodukter i form av kärror, slangvindor och gåbord. Men vi kan också specialtillverka efter

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16 - installera WC eller kök där DU vill Couverture KATALOG 05- + Års ERFARENHET O R I G I N A L E T FÖR ENSKILT BRUK OCH KOMMERSIELLA UTRYMMEN BDT-PUMP PUMPSTATION SVARTVATTEN Enskilt bruk För det mindre

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England NR 8 2013 kylavarme.se Energisnålt och miljövänligt Indoor tar över serviceverksamhet från JCI Koldioxid på frammarsch i England MILJÖVÄNLIGT och energieffektivt Ett nästan 10 år långt utvecklingsprojekt

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Intelligent golvvärme

Intelligent golvvärme Intelligent golvvärme - kompletta system som är enkla att installera...living full of energy 1 GOLVVÄRME SOM ÄR ENKEL ATT INSTALLERA Roths golvvärmelösningar är utvecklade för professionella installatörer,

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING för industri och offentliga miljöer sparar naturresurser och skapar möjligheter din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING vi hjälper dig till besparingar utan att förlora effekt Typ Livalängd

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Stambyte. BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER. Standard & Tillval

Stambyte. BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER. Standard & Tillval Stambyte BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER Standard & Tillval!1 DITT NYA BADRUM Era badrum byggdes i en tid när våra vanor kring personlig hygien såg annorlunda ut än idag. Framförallt duschar

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme P R O D U K T S O R T I M E N T LÅGVOLTS 0 mm i BYGGHÖJD KAKEL PARKETT* PLASTMATTA VÅTUTRYMME Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv.

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS DET FINNS EN SOLOLIFT+ FÖR VARJE BEHOV Små avloppspumpstationer Grundfos Sololift+ Grundfos Sololift+ är konstruerad speciellt för att hantera

Läs mer

Även bra butiksljus åldras.

Även bra butiksljus åldras. Även bra butiksljus åldras. Med rätt underhåll har du alltid ett säljande ljus! Med rätt underhåll har du alltid ett säljande butiksljus Bra butiksljus skapar intresse, lyfter fram produkterna på bästa

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum!

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum! RVB-metoden - för moderna, funktionella & hållbara badrum! R V B - M e t o d e n Renoveringar och stambyte är oftast ingen rolig historia, snarare något de flesta hyresvärdar och hyresgäster bävar inför.

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar vårterminen 2014

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar vårterminen 2014 Selga utbildningar vårterminen 2014 Solenergi - Info Rexel Energy Solutions Lär dig hur en installation bör utformas och vilka säkerhetsrisker som ska beaktas, förutom det eltekniska. Egenproduktion av

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här.

Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här. badstudıose 6-14 Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här. 1 4 5 Kvalitetsrea på alla Ifös badrumsmöbler, tillhörande tvättställ, speglar och belysning.

Läs mer

Golvbrunnar och duschrännor

Golvbrunnar och duschrännor Golvbrunnar och duschrännor K E E P I N G U P T H E F L O W R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M Stilren design med BLÜCHER BLÜCHER tillverkar stilrena golvbrunnar och duschrännor som erbjuder

Läs mer

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden.

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Kapa dina värmekostnader med ny kondenserande gaspanna När du vill sänka din energiförbrukning för att spara kostnader och miljö är lösningen

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER!

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! SANITETSKAMPANJ 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! Tillgänglighet utgör tillsammans med tillförlitlighet och kompetens ledorden för Dahl. Tillgänglighet är också temat för

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras FOTO: PETER CEDERLING Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras Detta är Proco Services unika tjänster som är smarta och ekonomiska samt utför rörarbeten

Läs mer

Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna.

Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna. 9000E Trots 140 års erfarenhet är vi rätt gröna. 2 FM Mattsson 9000E Nya kranar är en lönsam investering både för miljön och plånboken. För hushållens uppvämning av varmvatten återgår ungefär 10 terawattimmar,

Läs mer

badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:-

badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:- badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:- du hittar fler kampanjerbjudande inne i foldern Ifö badrumsmöbler

Läs mer

Mora Rexx Collection Blandare för kök och badrum

Mora Rexx Collection Blandare för kök och badrum Mora Rexx Collection Blandare för kök och badrum MA-nr 89 30 73 / 30000.03.08 Vi förbehåller oss rätten till design- och tekniska förändringar Ostnor AB, Mora Armatur Box 480 792 27 Mora Telefon +46(0)250

Läs mer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Vi såg tidigt möjligheter och utmaningar inom trafikbelysning...

Läs mer

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm nivito Instruktionsmanual Rostfritt stål - köksblandare w w Flo FL-100 Flo FL-110 230mm 170mm 200mm Explode Rostfritt stål Köksblandare 2 1 3 4 5 Blandarens delar 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 10 11 12

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

badstudıose 18-15 Vårkampanj Minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment! *)

badstudıose 18-15 Vårkampanj Minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment! *) badstudıose 18-15 Vårkampanj Minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment! *) Ifö Sense Formad av Skandinavien Ifö Sense Badrumsserien du skapar själv. Ifö Sense är vår mest flexibla möbelserie någonsin. Oavsett

Läs mer

Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna!

Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna! Objektsskyltning SID 2 OBJEKTSSKYLTNING 2015 Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna! På Tylöprint strävar vi efter att alltid kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar. När du anlitar oss för

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Geberits moderna badrumsprodukter för 2015

Geberits moderna badrumsprodukter för 2015 Pressinformation från Geberit Februari 2015 Geberits moderna badrumsprodukter för 2015 I år är det badrummen vi renoverar och inreder! I trendspaningarna för 2015 ser vi personligt designade badrum med

Läs mer

Var med och bidra till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö! N o r d i s k a P l a s t r ö r g r u p p e n s. Plaströrsåtervinning

Var med och bidra till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö! N o r d i s k a P l a s t r ö r g r u p p e n s. Plaströrsåtervinning Var med och bidra till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö! N o r d i s k a P l a s t r ö r g r u p p e n s Plaströrsåtervinning Plaströrsåtervinning Nordiska Plaströrgruppen (NPG) har

Läs mer

När du har något att dölja.

När du har något att dölja. När du har något att dölja. Gör det snyggt. Protected by pattern ny lösning som enkelt döljer alla sladdar och kablar www.kanallisten.com Välkommen till det rena hemmet! Dölj allt inuti listen Finns det

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver?

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Rev. 2015 08 18. SSMS- SAFE STREETLIGHT MAINTENANCE SYSTEM Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Vill

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

www.badex.se Vackra badrumsblandare - trend och tradition

www.badex.se Vackra badrumsblandare - trend och tradition www.badex.se Vackra badrumsblandare - trend och tradition Badex har valt ut ett omfattande program av vackra badrumsartiklar från flera olika europeiska kvalitetsleverantörer i olika priskategorier. Gemensamt

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 kl. 18:00 20:00 Allmän information om VA-utbyggnaden Information förbindelsepunkter Frågor Kungsörs Kommunteknik Ab - Projektledare Magnus Ribbing 0227-600140

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Kallstart -till glädje för miljön

Kallstart -till glädje för miljön Kallstart -till glädje för miljön - I ett villahushåll går en femtedel av energiförbrukningen till varmvatten och i lägenheter är andelen ännu högre. Därför gäller det att hela tiden hitta nya sätt att

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

Dieselsprinklerpump. OPTIONER Värmeväxlare Varvtalsreglering Motorvärmare Uppsamlingskärl till dieseltank

Dieselsprinklerpump. OPTIONER Värmeväxlare Varvtalsreglering Motorvärmare Uppsamlingskärl till dieseltank Dieselsprinklerpump Dieselsprinklerpump är uppbyggd på en balkram med komplett startfärdigt aggregat med pump, dieselmotor, tank, automatikskåp, kylvatten, reservdelar, ljuddämpare, flexslang och startbatterier.

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Din kompletta elspecialist!

Din kompletta elspecialist! Din kompletta elspecialist! www.carlssonsel.se 2 Välkomna till Carlssons El och Jakt - din kompletta elspecialist! Carlssons El och Jakt AB är ett gammalt familjeföretag som hjälpt Sotenäsborna med elinstallationer

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall

elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall Vattenfall Service valde Elektroskandia för leverans till stort transmissionsprojekt I hårdast tänkbara konkurrens tog Elektroskandia hem

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Kreativ design för badrummet. Former du tycker om

Kreativ design för badrummet. Former du tycker om Kreativ design för badrummet. Former du tycker om EXCLUSIVE ELEGANCE AVANTGARDE CLASSIC Inbyggnadssystem Innbyggingssystem EXCLUSIVE Rena, klara linjer Bra, kreativa lösningar. Allt är möjligt! JOMO inbyggnadssystem

Läs mer

Handdukstorkar www.wosab.se

Handdukstorkar www.wosab.se Torkar och värmer Handdukstorkar www.wosab.se Linear Den elektriska handdukstorken Linear fi nns i 2 storlekar 300W och 600W. Handdukstorken Är försedd med en elektronisk termostat som dimmar temperaturen

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer