Substitutable Medicinal Products

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Substitutable Medicinal Products"

Transkript

1 Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels parallelldistribuerade läkemedel. Hur har listan tagits fram? LV godkänner alla läkemedel, med avseende på kvalitet, säkerhet och effekt. Den grundläggande förutsättningen för utbytbarhet är att läkemedlen innehåller samma aktiva substans (i samma mängd) och är i övrigt medicinskt likvärdiga. Det kan förekomma skillnader i produktresumé och bipacksedel vid jämförelse mellan originalläkemedel och generika. Detta beror på att läkemedel numera godkänts gemensamt inom EU och att det inom EU finns olika synsätt på hur information bör utformas. Ett generikum har ofta få indikationer (minsta gemensamma nämnare) och många kontraindikationer och varningar (summan av allt som finns i de olika länderna) i förhållande till originalläkemedlet. I grunden är detta inte ett medicinskt problem. Produkterna innehåller samma aktiva substans i samma mängd och är medicinskt likvärdiga och skillnaderna har därför inte beaktats vid framtagandet av listan över utbytbara läkemedel annat än i undantagsfall. De skillnader i information som kan utgöra ett hinder för utbyte är endast i de fall där skillnaderna i indikationer mellan preparaten medför en väsentlig skillnad i varningarna. Det är däremot som alltid viktigt med en god kommunikation mellan patient och läkare.

2 Comments on the List of Substitutable Medicinal Products What products are on the list? The list includes product groups where the MPA has made a decision regarding substitution, plus parallel distributed products. How has the list been drawn up? The Medical Products Agency approves all medicinal products, including generics and parallel imported products, with regard to their quality, safety and efficacy. The basic principles for substitution are that the products have the same active substance in the same amount and are otherwise medically equivalent. The Summaries of Product Characteristics (SPCs) and Product Information Leaflets (Ls) can differ between the original and generic products. This is because medicinal products are approved across the EU, and within the EU there are different opinions as to the form of this information. A generic product often has more limited indications (the lowest common denominator) and more contra-indications and warnings (the sum of all such indications and warnings from all EU member states) than the original product. This is not a medical problem. The products contain the same active substance in the same amount and are medically equivalent and when drawing up the list, these differences in information have not been considered except in special circumstances. Informational differences that can prevent substitution can occur only when differences in indications cause significant differences in the precautions text. Naturally, good communication between the doctor and patient regarding substitution is important.

3 Abakavir + lamivudin + zidovudin TRIZIVIR, 300 mg/150 mg/300 mg filmdragerad tablett TRIZIVIR, 300 mg/150 mg/300 mg filmdragerad tablett ViiV Healthcare UK Ltd Abakavir + lamivudin 600 mg/300 mg Abacavir/Lamivudin Mylan, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Abacavir/Lamivudine Glenmark, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Abacavir/Lamivudine Sandoz, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Abacavir/Lamivudine STADA, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Kivexa, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Kivexa, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Kivexa, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Kivexa, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Kivexa, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Kivexa, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Mylan AB Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Northern Medical Group ApS ViiV Healthcare UK Ltd Abakavir 300 mg Ziagen, 300 mg filmdragerad tablett Ziagen, 300 mg filmdragerad tablett Ziagen, 300 mg filmdragerad tablett ViiV Healthcare UK Ltd : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 3 (404)

4 Abatacept Injektionsvätska, i förf. injektionspenna 125 mg ORENCIA, 125 mg injektionsvätska, i förfylld injektionspenna ORENCIA, 125 mg injektionsvätska, i förfylld injektionspenna ORENCIA, 125 mg injektionsvätska, i förfylld injektionspenna ORENCIA, 125 mg injektionsvätska, i förfylld injektionspenna Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Injektionsvätska,, förfylld 125 mg ORENCIA, 125 mg injektionsvätska,, förfylld ORENCIA, 125 mg injektionsvätska,, förfylld ORENCIA, 125 mg injektionsvätska,, förfylld ORENCIA, 125 mg injektionsvätska,, förfylld ORENCIA, 125 mg injektionsvätska,, förfylld ORENCIA, 125 mg injektionsvätska,, förfylld ORENCIA, 125 mg injektionsvätska,, förfylld ORENCIA, 125 mg injektionsvätska,, förfylld ORENCIA, 125 mg injektionsvätska,, förfylld Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG EuroPharmaDK ApS, Finno Medical Limited Pulver till infusionsvätska 250 mg ORENCIA, 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, ORENCIA, 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, ORENCIA, 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, ORENCIA, 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, ORENCIA, 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, ORENCIA, 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Abciximab Injektions- och infusionsvätska 2 mg/ml ReoPro, 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, Reopro, 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, ReoPro, 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, Janssen Biologics B.V. : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 4 (404)

5 Acetazolamid Pulver till injektionsvätska 500 mg Diamox, 500 mg pulver till injektionsvätska, Diamox, 500 mg pulver till injektionsvätska, Diamox, 500 mg pulver till injektionsvätska, Diamox, 500 mg pulver till injektionsvätska, Abboxia AB Mercury Pharmaceuticals Ltd, 250 mg Diamox, 250 mg tablett Diamox, 250 mg tablett Diamox, 250 mg tablett Mercury Pharmaceuticals Ltd, Acetylcystein Brustablett 200 mg Acetylcystein Alternova, 200 mg brustablett Acetylcystein Meda, 200 mg brustablett Acetylcystein Mylan, 200 mg brustablett Acetylcystein Sandoz, 200 mg brustablett Acetylcystein Teva, 200 mg brustablett Alternova A/S Meda AB Mylan AB 1A Farma A/S, Acetylsalicylsyra + koffein Brustablett 500 mg/50 mg Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri, 500 mg/50 mg brustablett Bamyl koffein, 500 mg/50 mg brustablett Magnecyl-koffein brus, 500 mg/50 mg brustablett Tiplo Citrus, 500 mg/50 mg brustablett Tiplo, 500 mg/50 mg brustablett Treo citrus, 500 mg/50 mg brustablett Treo Hallon, 500 mg/50 mg brustablett Treo, 500 mg/50 mg brustablett Apofri AB Meda AB Meda AB Orifarm Generics A/S Orifarm Generics A/S Meda AB Meda AB Meda AB : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 5 (404)

6 Acetylsalicylsyra Brustablett 500 mg Enterotablett 75 mg (Grupp B) 75 mg 100 mg (Grupp B) 100 mg 150 mg 160 mg (Grupp B) 160 mg 75 mg 160 mg 500 mg Bamyl, 500 mg brustablett Magnecyl brus, 500 mg brustablett Acetylsalicylic acid Krka, 75 mg enterotablett Thromboass, 75 mg enterotablett Acetylsalicylsyra Actavis, 75 mg enterotablett Acetylsalicylsyra Hexal, 75 mg enterotablett Peneprin, 75 mg enterotablett Acetylsalicylic acid Krka, 100 mg enterotablett Thromboass, 100 mg enterotablett Acetylsalicylsyra Actavis, 100 mg enterotablett Acetylsalicylsyra Hexal, 100 mg enterotablett Peneprin, 100 mg enterotablett Acetylsalicylsyra Actavis, 150 mg enterotablett Peneprin, 150 mg enterotablett Acetylsalicylic acid Krka, 160 mg enterotablett Thromboass, 160 mg enterotablett Acetylsalicylsyra Actavis, 160 mg enterotablett Peneprin, 160 mg enterotablett Acetylsalicylic acid Bluefish, 75 mg tablett Acetylsalicylsyra G.L. Pharma, 75 mg tablett Acetylsalicylsyra Orifarm, 75 mg tablett Acetylsalicylsyra Teva, 75 mg tablett Trombyl, 75 mg tablett Acetylsalicylic acid Bluefish, 160 mg tablett Acetylsalicylsyra G.L. Pharma, 160 mg tablett Acetylsalicylsyra Orifarm, 160 mg tablett Acetylsalicylsyra Teva, 160 mg tablett Trombyl, 160 mg tablett Acetylsalicylsyra ABECE, 500 mg tablett Acetylsalicylsyra Apofri, 500 mg tablett Aspirin, 500 mg tablett Meda AB Meda AB Krka d.d., Novo mesto G.L. Pharma GmbH, Hexal A/S, Krka d.d., Novo mesto G.L. Pharma GmbH, Hexal A/S, Krka d.d., Novo mesto G.L. Pharma GmbH, Bluefish Pharmaceuticals AB G.L. Pharma GmbH, Orifarm Generics A/S, c/o Orifarm Generics A/S Pfizer AB Bluefish Pharmaceuticals AB G.L. Pharma GmbH, Orifarm Generics A/S, c/o Orifarm Generics A/S Pfizer AB Evolan Pharma AB Apofri AB Bayer AB : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 6 (404)

7 Aciklovir Kutant stift 50 mg/g Aciklovir ABECE, 50 mg/g kutant stift Aciklovir Apofri, 50 mg/g kutant stift Aciklovir Evolan, 50 mg/g kutant stift Evolan Pharma AB Apofri AB Evolan Pharma AB Oral suspension 40 mg/ml 80 mg/ml Zovirax, 40 mg/ml oral suspension Zovirax, 40 mg/ml oral suspension Zovirax, 80 mg/ml oral suspension Zovirax, 80 mg/ml oral suspension Zovirax, 80 mg/ml oral suspension Zovirax, 80 mg/ml oral suspension GlaxoSmithKline AB GlaxoSmithKline AB 200 mg 400 mg 800 mg Aciclovir Orion, 200 mg tablett Aciclovir Ranbaxy, 200 mg tablett Aciclovir Sandoz, 200 mg tablett Aciklovir STADA, 200 mg tablett Zovirax, 200 mg tablett Aciclovir 2care4, 400 mg tablett Aciclovir MDS, 400 mg tablett Aciclovir Orion, 400 mg tablett Aciclovir Ranbaxy, 400 mg tablett Aciclovir Sandoz, 400 mg tablett Aciklovir STADA, 400 mg tablett Zovirax, 400 mg tablett Aciclovir Orion, 800 mg tablett Aciclovir Ranbaxy, 800 mg tablett Aciclovir Sandoz, 800 mg tablett Aciklovir STADA, 800 mg tablett Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. GlaxoSmithKline AB Medical Drug Supplies Ltd Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. GlaxoSmithKline AB Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Ögonsalva 3 % Zovirax, 3 % ögonsalva Zovirax, 3 % ögonsalva GlaxoSmithKline AB : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 7 (404)

8 Acitretin Kapsel 10 mg 25 mg Acitretin Orifarm, 10 mg kapsel, hård Neotigason, 10 mg kapsel, hård Neotigason, 10 mg kapsel, hård Neotigason, 10 mg kapsel, hård Neotigason, 10 mg kapsel, hård Neotigason, 10 mg kapsel, hård Neotigason, 10 mg kapsel, hård Acitretin Orifarm, 25 mg kapsel, hård Neotigason, 25 mg kapsel, hård Neotigason, 25 mg kapsel, hård Neotigason, 25 mg kapsel, hård Neotigason, 25 mg kapsel, hård Orifarm Generics A/S Orifarm Generics A/S Adalimumab Injektionsvätska, förf. injektionspenna 40 mg (40 mg/0,8 ml) 40 mg (Grupp A - 40 mg/0,4 ml) Humira, 40 mg injektionsvätska, i förfylld injektionspenna Humira, 40 mg injektionsvätska, i förfylld injektionspenna Humira, 40 mg injektionsvätska, i förfylld injektionspenna Humira, 40 mg/0,4 ml injektionsvätska, i förfylld injektionspenna Humira, 40 mg/0,4 ml injektionsvätska, i förfylld injektionspenna AbbVie Deutchland GmbH & Co KG AbbVie Deutchland GmbH & Co KG Injektionsvätska, förfylld 40 mg (40 mg/0,4 ml) Humira, 40 mg/0,4 ml injektionsvätska,, förfylld Humira, 40 mg/0,4 ml injektionsvätska,, förfylld Humira, 40 mg/0,4 ml injektionsvätska,, förfylld Humira, 40 mg/0,4 ml injektionsvätska,, förfylld AbbVie Deutchland GmbH & Co KG Adapalen + bensoylperoxid Gel 0,1%/2,5% Epiduo, 0,1 %/2,5 % gel Epiduo, 0,1 %/2,5 % gel Epiduo, 0,1 %/2,5 % gel Epiduo, 0,1 %/2,5 % gel Tactuo, 0,1 %/2,5 % gel Galderma Nordic AB, Galderma Nordic AB, : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 8 (404)

9 Adapalen Gel 1mg/g Differin, 1 mg/g gel Differin, 1 mg/g gel Differin, 1 mg/g gel Galderma Nordic AB, Kräm 1 mg/g Differin, 1 mg/g kräm Differin, 1 mg/g kräm Differin, 1 mg/g kräm Galderma Nordic AB, Adefovirdipivoxil 10 mg Hepsera, 10 mg tablett Hepsera, 10 mg tablett Hepsera, 10 mg tablett Hepsera, 10 mg tablett Hepsera, 10 mg tablett Gilead Sciences Ireland UC Adrenalin Injektionsvätska 1 mg/ml Adrenalin Bradex, 1 mg/ml injektionsvätska, Adrenalin Mylan, 1 mg/ml injektionsvätska, BRADEX S.A. Mylan AB Injektionsvätska, förfylld penna 300 mikrogram (Grupp A) EpiPen, 300 mikrogram injektionsvätska, i förfylld injektionspenna EpiPen, 300 mikrogram injektionsvätska, i förfylld injektionspenna EpiPen, 300 mikrogram injektionsvätska, i förfylld injektionspenna Meda AB Aflibercept Injektionsvätska 40 mg/ml Eylea, 40 mg/ml injektionsvätska, Eylea, 40 mg/ml injektionsvätska, Bayer AG, Agalsidas alfa Koncentrat till infusionsvätska 1 mg/ml Replagal, 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, Replagal, 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, Shire Human Genetic Therapies AB, : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 9 (404)

10 Agomelatin 25 mg Agomelatin Sandoz, 25 mg filmdragerad tablett Agomelatine Teva, 25 mg filmdragerad tablett Thymanax, 25 mg filmdragerad tablett Valdoxan, 25 mg filmdragerad tablett Valdoxan, 25 mg filmdragerad tablett Valdoxan, 25 mg filmdragerad tablett Valdoxan, 25 mg filmdragerad tablett Valdoxan, 25 mg filmdragerad tablett Valdoxan, 25 mg filmdragerad tablett Valdoxan, 25 mg filmdragerad tablett Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Les Laboratoires Servier, Akamprosat Enterotablett 333 mg Aotal, 333 mg enterotablett Aotal, 333 mg enterotablett Campral, 333 mg enterotablett Campral, 333 mg enterotablett Campral, 333 mg enterotablett Campral, 333 mg enterotablett Campral, 333 mg enterotablett Merck Santé s.a.s. Aklidinium + formoterol Inhalationspulver 340 mikrogram/12 mikrogram Brimica Genuair, 340 mikrogram/12 mikrogram inhalationspulver Duaklir Genuair, 340 mikrogram/12 mikrogram inhalationspulver AstraZeneca AB AstraZeneca AB Aklidinium Inhalationspulver 322 mikrogram Bretaris Genuair, 322 mikrogram inhalationspulver Bretaris Genuair, 322 mikrogram inhalationspulver Eklira Genuair, 322 mikrogram inhalationspulver AstraZeneca AB AstraZeneca AB Alanylglutamin Koncentrat till infusionsvätska 200 mg/ml Dipeptiven, 200 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, Dipeptiven, 200 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, Fresenius Kabi AB : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 10 (404)

11 Alendronat + kolecalciferol 70 mg IE 70 mg IE ADROVANCE, 70 mg/2800 IE tablett ADROVANCE, 70 mg/2800 IE tablett Fosastad, 70 mg/2800 IE tablett Fosavance, 70 mg/2800 IE tablett Fosavance, 70 mg/2800 IE tablett Fosavance, 70 mg/2800 IE tablett Fosavance, 70 mg/2800 IE tablett Fosavance, 70 mg/2800 IE tablett Fosavance, 70 mg/2800 IE tablett Vantavo, 70 mg/2800 IE tablett ADROVANCE, 70 mg/5600 IE tablett Fosastad, 70 mg/5600 IE tablett Fosavance, 70 mg/5600 IE tablett Vantavo, 70 mg/5600 IE tablett Merck Sharp & Dohme BV EuroPharma Sverige AB Merck Sharp & Dohme BV Merck Sharp & Dohme BV Merck Sharp & Dohme BV Merck Sharp & Dohme BV Merck Sharp & Dohme BV : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 11 (404)

12 Alendronat 10 mg 70 mg Alendronat Arrow, 10 mg tablett Alendronat HEXAL, 10 mg tablett Alendronat STADA, 10 mg tablett Alendronat Teva, 10 mg tablett Alendrostad, 10 mg tablett Alenat Veckotablett, 70 mg tablett Alendroarrow Veckotablett, 70 mg tablett AlendroLich Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat 1A Farma Veckotablett, 70 mg filmdragerad tablett Alendronat Actavis Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat Arrow Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat Aurobindo Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat Bluefish Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat Hexal Veckotablett, 70 mg filmdragerad tablett Alendronat HEXAL Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat MDS Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat Mylan Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat Orifarm Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat Ranbaxy Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat ratiopharm Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat Sandoz Veckotablett, 70 mg filmdragerad tablett Alendronat STADA Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat Teva Veckotablett, 70 mg tablett Alendronate Farmaprojects Veckotablett, 70 mg tablett Alendropol Veckotablett, 70 mg tablett Alendrostad Veckotablett, 70 mg tablett Dedarin Veckotablett, 70 mg tablett Fosamax Veckotablett, 70 mg tablett Gendarin Veckotablett, 70 mg tablett Medarin Veckotablett, 70 mg tablett Polerixen Veckotablett, 70 mg tablett Arrow Generics Ltd Hexal A/S, Arrow Generics Ltd Arrow Generics Ltd Arrow Generics Ltd 1A Farma A/S, Arrow Generics Ltd Aurobindo Pharma (Malta) Limited Bluefish Pharmaceuticals AB, Hexal A/S, Hexal A/S, Medical Drug Supplies Ltd Mylan AB Orifarm Generics A/S Ranbaxy (UK) Ltd, ratiopharm GmbH Farmaprojects S.A.U. Pharmaceutical Works Polpharma S.A. ratiopharm GmbH Merck Sharp & Dohme BV Teva BV Arrow Generics Ltd Pharmaceutical Works Polpharma S.A. : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 12 (404)

13 Alfakalcidol Injektionsvätska 2 mikrogram/ml Alfacalcidol Paranova, 2 mikrogram/ml injektionsvätska, Etalpha, 2 mikrogram/ml injektionsvätska, Etalpha, 2 mikrogram/ml injektionsvätska, LEO Pharma AB Kapsel 0,25 mikrog 0,5 mikrog 1 mikrog Alfacalcidol Alternova, 0,25 mikrogram kapsel, mjuk Alfacalcidol Orifarm, 0,25 mikrogram kapsel, mjuk Etalpha, 0,25 mikrogram kapsel, mjuk Alfacalcidol Alternova, 0,5 mikrogram kapsel, mjuk Alfacalcidol Orifarm, 0,5 mikrogram kapsel, mjuk Etalpha, 0,5 mikrogram kapsel, mjuk Alfacalcidol Orifarm, 1 mikrogram kapsel, mjuk Etalpha, 1 mikrogram kapsel, mjuk Alternova A/S Orifarm Generics A/S LEO Pharma AB Alternova A/S Orifarm Generics A/S LEO Pharma AB Orifarm Generics A/S LEO Pharma AB Alfentanil Injektionsvätska, 0,5 mg/ml Alfentanil Hameln, 0,5 mg/ml injektionsvätska, Rapifen, 0,5 mg/ml injektionsvätska, hameln pharma plus gmbh Janssen-Cilag AB Alfuzosin Depottablett 5 mg 10 mg Alfuzosin Hexal, 5 mg depottablett Alfuzosin Sandoz, 5 mg depottablett Alfuzosin STADA, 5 mg depottablett Xatral, 5 mg depottablett Alfuro, 10 mg depottablett Alfuzosin Hexal, 10 mg depottablett Alfuzosin Orion, 10 mg depottablett Alfuzosin Rivopharm, 10 mg depottablett Alfuzosin Sandoz, 10 mg depottablett Alfuzosin STADA, 10 mg depottablett Alfuzosin Teva, 10 mg depottablett Bundisarin, 10 mg depottablett Lafunomyl, 10 mg depottablett Xatral OD, 10 mg depottablett Hexal A/S, Sanofi AB Hexal AG Hexal A/S, Rivopharm Ltd Amneal Pharma Europe Limited Mylan AB Sanofi AB 2,5 mg Alfuzosin Orion, 2,5 mg filmdragerad tablett Xatral, 2,5 mg filmdragerad tablett Sanofi AB : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 13 (404)

14 Alglukosidas alfa Pulver till konc. till infusionvätska 50 mg Myozyme, 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Myozyme, 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Genzyme Europe BV Alimemazin Orala droppar 40 mg/ml Alimemazin Evolan, 40 mg/ml orala droppar, Alimemazin Orifarm, 40 mg/ml orala droppar, Theralen, 40 mg/ml orala droppar, Evolan Pharma AB Orifarm Generics A/S Sanofi AB Allergen, husdammskvalster Frystorkad tablett 12 SQ-HDM ACARIZAX, 12 SQ-HDM frystorkad tablett Acarizax, 12 SQ-HDM frystorkad tablett ALK-Abelló A/S Allergen, timotejpollen Frystorkad tablett SQ-T Grazax, SQ-T frystorkad tablett Grazax, SQ-T frystorkad tablett Grazax, SQ-T frystorkad tablett Grazax, SQ-T frystorkad tablett Grazax, SQ-T frystorkad tablett Grazax, SQ-T frystorkad tablett Grazax, SQ-T frystorkad tablett ALK-Abelló A/S Allopurinol 100 mg 300 mg Allopurinol Mylan, 100 mg tablett Allopurinol Nordic Drugs, 100 mg tablett Allopurinol Orion, 100 mg tablett Allopurinol Sandoz, 100 mg tablett Allopurinol Takeda, 100 mg tablett Allopurinol Teva, 100 mg tablett Zyloric, 100 mg tablett Allopurinol Mylan, 300 mg tablett Allopurinol Nordic Drugs, 300 mg tablett Allopurinol Orion, 300 mg tablett Allopurinol Sandoz, 300 mg tablett Allopurinol Takeda, 300 mg tablett Allopurinol Teva, 300 mg tablett Zyloric, 300 mg tablett Mylan AB ratiopharm GmbH Takeda Pharma AB Aspen Pharma Trading Limited, Mylan AB ratiopharm GmbH Takeda Pharma AB Aspen Pharma Trading Limited, : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 14 (404)

15 Almotriptan 12,5 mg Almogran, 12,5 mg filmdragerad tablett Almogran, 12,5 mg filmdragerad tablett Almogran, 12,5 mg filmdragerad tablett Almogran, 12,5 mg filmdragerad tablett Almotriptan Orifarm, 12,5 mg filmdragerad tablett Almirall S.A. Orifarm Generics A/S Alprazolam Depottablett 0,5 mg 1 mg 2 mg Alprazolam Krka, 0,5 mg depottablett Xanor Depot, 0,5 mg depottablett Alprazolam 2care4, 1 mg depottablett Alprazolam Krka, 1 mg depottablett Xanor Depot, 1 mg depottablett Alprazolam 2care4, 2 mg depottablett Alprazolam Krka, 2 mg depottablett Xanor Depot, 2 mg depottablett KRKA Sverige AB Pfizer AB KRKA Sverige AB Pfizer AB KRKA Sverige AB Pfizer AB 0,25 mg 0,5 mg 1 mg Alprazolam Orion, 0,25 mg tablett Alprazolam STADA, 0,25 mg tablett Xanor, 0,25 mg tablett Alprazolam Orion, 0,5 mg tablett Alprazolam STADA, 0,5 mg tablett Xanor, 0,5 mg tablett Alprazolam Orion, 1 mg tablett Alprazolam STADA, 1 mg tablett Xanor, 1 mg tablett Pfizer AB Pfizer AB Pfizer AB Alprostadil Uretralstift 500 mikrogram 1000 mikrogram Bondil, 500 mikrogram uretralstift Bondil, 500 mikrogram uretralstift Muse, 500 mikrogram uretralstift Bondil, 1000 mikrogram uretralstift Bondil, 1000 mikrogram uretralstift Muse, 1000 mikrogram uretralstift Meda AB Meda AB : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 15 (404)

16 Alteplas Pulver och vätska till injektion-/infusionsvätska 2 mg Actilyse pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, Actilyse pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, Actilyse pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, Actilyse pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, Actilyse, 2 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, Actilyse, 2 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, Boehringer Ingelheim International GmbH, Boehringer Ingelheim International GmbH, Ambrisentan 5 mg 10 mg Volibris, 5 mg filmdragerad tablett Volibris, 5 mg filmdragerad tablett Volibris, 5 mg filmdragerad tablett Volibris, 5 mg filmdragerad tablett Volibris, 10 mg filmdragerad tablett Volibris, 10 mg filmdragerad tablett Volibris, 10 mg filmdragerad tablett Volibris, 10 mg filmdragerad tablett Volibris, 10 mg filmdragerad tablett Volibris, 10 mg filmdragerad tablett Glaxo Group Ltd, Glaxo Group Ltd, Ambroxolhydroklorid Sugtablett 20 mg Mucoangin Citron, 20 mg sugtablett Mucoangin Mint, 20 mg sugtablett Sanofi AB Sanofi AB Amidotrizoinsyra Oral/rektal 370 mg I/ml Gastrografin, 370 mg I/ml oral /rektal Gastrografin, 370 mg I/ml oral /rektal Bayer AB Amikacin Injektionsvätska 250 mg/ml Biklin, 250 mg/ml injektionsvätska, Biklin, 250 mg/ml injektionsvätska, Bristol-Myers Squibb AB, : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 16 (404)

17 Amilorid + hydroklortiazid 5 mg/50 mg 2,5 mg/25 mg Amiloferm, 5 mg/50 mg tablett Normorix, 5 mg/50 mg tablett Sparkal, 5 mg/50 mg tablett Amiloferm mite, 2,5 mg/25 mg tablett Normorix mite, 2,5 mg/25 mg tablett Sparkal mite, 2,5 mg/25 mg tablett ratiopharm GmbH Takeda Pharma AB Hexal A/S, ratiopharm GmbH Takeda Pharma AB Hexal A/S, Aminolevulinsyra Gel 78 mg/g Ameluz, 78 mg/g gel Ameluz, 78 mg/g gel Ameluz, 78 mg/g gel Ameluz, 78 mg/g gel Biofrontera Bioscience GmbH Amiodaron Injektionsvätska 50 mg/ml Amiodaron Hameln, 50 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska, Amiodaron Stragen, 50 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska, Cordarone, 50 mg/ml injektionsvätska, Cordarone, 50 mg/ml injektionsvätska, hameln pharma plus gmbh Stragen Nordic A/S, Sanofi AB Amitriptylin 10 mg 25 mg Amitriptylin Abcur, 10 mg filmdragerad tablett Amitriptylin Orifarm, 10 mg filmdragerad tablett Saroten, 10 mg filmdragerad tablett Amitriptylin Abcur, 25 mg filmdragerad tablett Amitriptylin Orifarm, 25 mg filmdragerad tablett Saroten, 25 mg filmdragerad tablett Abcur AB, Orifarm Generics A/S, H. Lundbeck A/S Abcur AB, Orifarm Generics A/S, H. Lundbeck A/S : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 17 (404)

18 Amlodipin + valsartan + hydroklortiazid 5 mg/160 mg/12,5 mg 5 mg/160 mg/25 mg 10 mg/160 mg/12,5 mg 10 mg/160 mg/25 mg 10 mg/320 mg/25 mg Copalia HCT, 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerad tablett Dafiro HCT, 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerad tablett Exforge HCT, 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerad tablett Copalia HCT, 5 mg/160 mg/25 mg filmdragerad tablett Dafiro HCT, 5 mg/160 mg/25 mg filmdragerad tablett Exforge HCT, 5 mg/160 mg/25 mg filmdragerad tablett Copalia HCT, 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerad tablett Dafiro HCT, 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerad tablett Exforge HCT, 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerad tablett Copalia HCT, 10 mg/160 mg/25 mg filmdragerad tablett Dafiro HCT, 10 mg/160 mg/25 mg filmdragerad tablett Exforge HCT, 10 mg/160 mg/25 mg filmdragerad tablett Copalia HCT, 10 mg/320 mg/25 mg filmdragerad tablett Dafiro HCT, 10 mg/320 mg/25 mg filmdragerad tablett Exforge HCT, 10 mg/320 mg/25 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Amlodipin + valsartan 5 mg/160 mg 5 mg/80 mg 10 mg/160 mg Amlodipin/Valsartan STADA, 5 mg/160 mg filmdragerad tablett Amlodipine/Valsartan Mylan, 5 mg/160 mg filmdragerad tablett COPALIA, 5 mg/160 mg filmdragerad tablett DAFIRO, 5 mg/160 mg filmdragerad tablett Exforge, 5 mg/160 mg filmdragerad tablett Exforge, 5 mg/160 mg filmdragerad tablett Exforge, 5 mg/160 mg filmdragerad tablett Amlodipin/Valsartan STADA, 5 mg/80 mg filmdragerad tablett Amlodipine/Valsartan Mylan, 5 mg/80 mg filmdragerad tablett COPALIA, 5 mg/80 mg filmdragerad tablett DAFIRO, 5 mg/80 mg filmdragerad tablett Exforge, 5 mg/80 mg filmdragerad tablett Exforge, 5 mg/80 mg filmdragerad tablett Amlodipin/Valsartan STADA, 10 mg/160 mg filmdragerad tablett Amlodipine/Valsartan Mylan, 10 mg/160 mg filmdragerad tablett COPALIA, 10 mg/160 mg filmdragerad tablett DAFIRO, 10 mg/160 mg filmdragerad tablett Exforge, 10 mg/160 mg filmdragerad tablett Exforge, 10 mg/160 mg filmdragerad tablett Exforge, 10 mg/160 mg filmdragerad tablett Mylan S.A.S. Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Mylan S.A.S. Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Mylan S.A.S. Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 18 (404)

19 Amlodipin 5 mg 10 mg Amlodipin Accord, 5 mg tablett Amlodipin Aurobindo, 5 mg tablett Amlodipin Bluefish, 5 mg tablett Amlodipin Jubilant, 5 mg tablett Amlodipin Krka, 5 mg tablett Amlodipin Orion, 5 mg tablett Amlodipin Sandoz, 5 mg tablett Amlodipin STADA, 5 mg tablett Amlodipine Teva, 5 mg tablett Amlodipine Vitabalans, 5 mg tablett Amlodistad, 5 mg tablett Norvasc, 5 mg tablett Amlodipin Accord, 10 mg tablett Amlodipin Aurobindo, 10 mg tablett Amlodipin Bluefish, 10 mg tablett Amlodipin Jubilant, 10 mg tablett Amlodipin Krka, 10 mg tablett Amlodipin Orion, 10 mg tablett Amlodipin Sandoz, 10 mg tablett Amlodipin STADA, 10 mg tablett Amlodipine Teva, 10 mg tablett Amlodipine Vitabalans, 10 mg tablett Amlodistad, 10 mg tablett Norvasc, 10 mg tablett Norvasc, 10 mg tablett Aurobindo Pharma (Malta) Limited Bluefish Pharmaceuticals AB, Jubilant Pharmaceuticals nv KRKA Sverige AB Vitabalans Oy Pfizer AB Aurobindo Pharma (Malta) Limited Bluefish Pharmaceuticals AB, Jubilant Pharmaceuticals nv KRKA Sverige AB Vitabalans Oy Pfizer AB Amorolfin Medicinskt nagellack 5 % Amorolfin ABECE, 5 % medicinskt nagellack Amorolfin Apofri, 5 % medicinskt nagellack Amorolfin Mylan, 5 % medicinskt nagellack Finail, 5 % medicinskt nagellack Loceryl, 5 % medicinskt nagellack Evolan Pharma AB Apofri AB Mylan AB Orifarm Generics A/S, Galderma Nordic AB, : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 19 (404)

20 Amoxicillin + klavulansyra Pulver till oral suspension 50 mg/ml + 12,5 mg/ml 80 mg/ml + 11,97 mg/ml Amoxicillin/Klavulansyra Ebb, 50 mg/ml + 12,5 mg/ml pulver till oral suspension Spektramox, 50 mg/ml + 13 mg/ml pulver till oral suspension Amoxicillin/Klavulansyra 2care4, 80 mg/ml + 11,97 mg/ml pulver till oral suspension Amoxicillin/Klavulansyra Ebb, 80 mg/ml + 11,97 mg/ml pulver till oral suspension Spektramox, 80 mg/ml + 11,97 mg/ml pulver till oral suspension Meda AB Meda AB 250 mg/125 mg 500 mg/125 mg 875 mg/125 mg Amoxicillin/Clavulanic acid BB, 250 mg/125 mg filmdragerad tablett Spektramox, 250 mg/125 mg filmdragerad tablett Amoxicillin/Clavulanic acid 2care4, 500 mg/125 mg filmdragerad tablett Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, 500 mg/125 mg filmdragerad tablett Amoxicillin/Clavulanic acid BB, 500 mg/125 mg filmdragerad tablett Betaklav, 500 mg/125 mg filmdragerad tablett Bioclavid, 500 mg/125 mg filmdragerad tablett Klaximol, 500 mg/125 mg filmdragerad tablett Spektramox, 500 mg/125 mg filmdragerad tablett Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, 875 mg/125 mg filmdragerad tablett Amoxicillin/Clavulanic acid BB, 875 mg/125 mg filmdragerad tablett Betaklav, 875 mg/125 mg filmdragerad tablett Bioclavid, 875 mg/125 mg filmdragerad tablett Klaximol, 875 mg/125 mg filmdragerad tablett Spektramox, 875 mg/125 mg filmdragerad tablett Brown & Burk UK Ltd Meda AB Aurobindo Pharma (Malta) Limited Brown & Burk UK Ltd KRKA Sverige AB Sandoz GmbH Amneal Pharma Europe Limited Meda AB Aurobindo Pharma (Malta) Limited Brown & Burk UK Ltd KRKA Sverige AB Sandoz GmbH Amneal Pharma Europe Limited Meda AB : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 20 (404)

21 Amoxicillin Pulver till oral suspension 100 mg/ml Amoxicillin Ebb, 100 mg/ml pulver till oral suspension Amoxicillin Sandoz, 100 mg/ml pulver till oral suspension Amoxicillin Sandoz, 100 mg/ml pulver till oral suspension Sandoz GmbH /Dispergerbar tablett 1 g 750 mg Amoxicillin Ebb, 1 g dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz, 1 g dispergerbar tablett Imacillin, 1 g tablett Amoxicillin DSM Sinochem, 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz, 750 mg dispergerbar tablett Imacillin, 750 mg tablett Sandoz GmbH Meda AB DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V. Sandoz GmbH Meda AB /Kapsel 500 mg 750 mg Amimox, 500 mg filmdragerad tablett Amoxicillin Aurobindo, 500 mg kapsel, hård Amoxicillin Mylan, 500 mg kapsel, hård Amoxicillin Sandoz, 500 mg filmdragerad tablett Amimox, 750 mg filmdragerad tablett Amoxicillin Mylan, 750 mg tablett Amoxicillin Sandoz, 750 mg filmdragerad tablett Meda AB Aurobindo Pharma (Malta) Limited Mylan AB Meda AB Mylan AB Amsakrin Koncentrat till infusionsvätska 75 mg/1,5 ml Amekrin, 75 mg/1,5 ml koncentrat och vätska till koncentrat till infusionsvätska, Amsacrine NordMedica, 75 mg/1,5 ml koncentrat och vätska till koncentrat till infusionsvätska, NordMedica A/S, Eurocept International B.V. : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 21 (404)

22 Anagrelid Kapsel 0,5 mg Anagrelid Avansor, 0,5 mg kapsel, hård Anagrelide Bluefish, 0,5 mg kapsel, hård Anagrelide Glenmark, 0,5 mg kapsel, hård Anagrelide Mylan, 0,5 mg kapsel, hård Anagrelide Sandoz, 0,5 mg kapsel, hård Anagrelide STADA, 0,5 mg kapsel, hård Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Avansor Pharma Oy Bluefish Pharmaceuticals AB Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Mylan S.A.S. Qdoxx Pharma AB Shire Pharmaceuticals Ireland Limited Anakinra Injektionsvätska, förfylld 100 mg/0,67 ml Kineret, 100 mg/0,67 ml injektionsvätska,, förfylld Kineret, 100 mg/0,67 ml injektionsvätska,, förfylld Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Anastrozol 1 mg Anastelb, 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Medical Valley, 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Sandoz, 1 mg filmdragerad tablett Anastrozole 2care4, 1 mg filmdragerad tablett Anastrozole Accord, 1 mg filmdragerad tablett Anastrozole Bluefish, 1 mg filmdragerad tablett Anastrozole MDS, 1 mg filmdragerad tablett Anastrozole TEVA, 1 mg filmdragerad tablett Arimidex, 1 mg filmdragerad tablett Medical Valley Invest AB, Bluefish Pharmaceuticals AB Medical Drug Supplies Ltd AstraZeneca AB Anidulafungin Pulver till koncentrat till infusionsvätska 100 mg Anidulafungin STADA, 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Anidulafungin Teva, 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, ECALTA, 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, ECALTA, 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, ECALTA, 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Pfizer Ltd : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 22 (404)

23 Apixaban 2,5 mg Eliquis, 2,5 mg filmdragerad tablett Eliquis, 2,5 mg filmdragerad tablett Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG Apomorfin Injektionsvätska 5 mg/ml 10 mg/ml Apomorfin PharmSwed, 5 mg/ml infusionsvätska, Dacepton, 5 mg/ml infusionsvätska, Dacepton, 5 mg/ml infusionsvätska, APO-go, 10 mg/ml injektions-/infusionsvätska, Dacepton, 10 mg/ml injektions-/infusionsvätska, Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB (PharmSwed) EVER Neuro Pharma GmbH Britannia Pharmaceuticals Ltd, EVER Neuro Pharma GmbH Injektionsvätska, förfylld penna 10 mg/ml APO-go PEN, 10 mg/ml injektionsvätska, APO-go PEN, 10 mg/ml injektionsvätska, Apo-go Pen, 10 mg/ml injektionsvätska, APO-go PEN, 10 mg/ml injektionsvätska, Britannia Pharmaceuticals Ltd, Injektionsvätska, förfylld 5 mg/ml APO-go Pumpfill, 5 mg/ml infusionsvätska, i förfylld APO-go Pumpfill, 5 mg/ml infusionsvätska, i förfylld APO-go Pumpfill, 5 mg/ml infusionsvätska, i förfylld APO-go Pumpfill, 5 mg/ml infusionsvätska, i förfylld Britannia Pharmaceuticals Ltd, Apraklonidin Ögondroppar 5 mg/ml Iopidine, 5 mg/ml ögondroppar, Iopidine, 5 mg/ml ögondroppar, Novartis Sverige AB : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 23 (404)

24 Apremilast 10 mg + 20 mg + 30 mg 30 mg Otezla, 10 mg + 20 mg + 30 mg filmdragerad tablett Otezla, 10 mg + 20 mg + 30 mg filmdragerad tablett Otezla, 30 mg filmdragerad tablett Otezla, 30 mg filmdragerad tablett Otezla, 30 mg filmdragerad tablett Otezla, 30 mg filmdragerad tablett Otezla, 30 mg filmdragerad tablett Celgene Europe B.V. Celgene Europe B.V. Aprepitant Kapsel 80 mg 125 mg + 80 mg 125 mg Aprepitant Sandoz, 80 mg kapsel, hård EMEND, 80 mg kapsel, hård Aprepitant Sandoz, 125 mg + 80 mg kapsel, hård EMEND, 125 mg + 80 mg kapsel, hård EMEND, 125 mg + 80 mg kapsel, hård EMEND, 125 mg + 80 mg kapsel, hård EMEND, 125 mg + 80 mg kapsel, hård Aprepitant Sandoz, 125 mg kapsel, hård EMEND, 125 mg kapsel, hård Merck Sharp & Dohme BV Merck Sharp & Dohme BV Merck Sharp & Dohme BV : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 24 (404)

25 Aripiprazol Munsönderfallande tablett 10 mg 15 mg 30 mg Abilify, 10 mg munsönderfallande tablett Abilify, 10 mg munsönderfallande tablett Abilify, 10 mg munsönderfallande tablett Abilify, 10 mg munsönderfallande tablett Abilify, 10 mg munsönderfallande tablett Aripiprazole Zentiva, 10 mg munsönderfallande tablett Abilify, 15 mg munsönderfallande tablett Abilify, 15 mg munsönderfallande tablett Abilify, 15 mg munsönderfallande tablett Abilify, 15 mg munsönderfallande tablett Aripiprazole Zentiva, 15 mg munsönderfallande tablett Abilify, 30 mg munsönderfallande tablett Aripiprazole Zentiva, 30 mg munsönderfallande tablett EuroPharma Sverige AB Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Zentiva k.s. EuroPharma Sverige AB Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Zentiva k.s. Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Zentiva k.s. Oral 1 mg/ml Abilify, 1 mg/ml oral Abilify, 1 mg/ml oral Abilify, 1 mg/ml oral Abilify, 1 mg/ml oral Abilify, 1 mg/ml oral Abilify, 1 mg/ml oral Abilify, 1 mg/ml oral Aripiprazol STADA, 1 mg/ml oral Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Pulv. & vätska t. inj.vä., depotsusp. i förf. spr. 300 mg 400 mg ABILIFY MAINTENA, 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld ABILIFY MAINTENA, 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Pulv. o. vätska t. inj. vätska, depotsuspension 400 mg ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 25 (404)

26 Aripiprazol Pulv. o. vätska t. inj. vätska, depotsuspension 400 mg ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension Northern Medical Group ApS Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, 5 mg 10 mg 15 mg Abilify, 5 mg tablett Abilify, 5 mg tablett Abilify, 5 mg tablett Abilify, 5 mg tablett Abilify, 5 mg tablett Abilify, 5 mg tablett Abilify, 5 mg tablett Aripiprazol Krka, 5 mg tablett Aripiprazol STADA, 5 mg tablett Aripiprazole Accord, 5 mg tablett Aripiprazole Amneal, 5 mg tablett Aripiprazole Medical Valley, 5 mg tablett Aripiprazole Mylan Pharma, 5 mg tablett Aripiprazole Orion, 5 mg tablett Aripiprazole Sandoz, 5 mg tablett Aripiprazole Teva, 5 mg tablett Aripiprazole Zentiva, 5 mg tablett Lemilvo, 5 mg tablett Abilify, 10 mg tablett Abilify, 10 mg tablett Abilify, 10 mg tablett Abilify, 10 mg tablett Abilify, 10 mg tablett Abilify, 10 mg tablett Abilify, 10 mg tablett Abilify, 10 mg tablett Aripiprazol Krka, 10 mg tablett Aripiprazol STADA, 10 mg tablett Aripiprazole Accord, 10 mg tablett Aripiprazole Amneal, 10 mg tablett Aripiprazole Medical Valley, 10 mg tablett Aripiprazole Mylan Pharma, 10 mg tablett Aripiprazole Orion, 10 mg tablett Aripiprazole Sandoz, 10 mg tablett Aripiprazole Teva, 10 mg tablett Aripiprazole Zentiva, 10 mg tablett Lemilvo, 10 mg tablett Abilify, 15 mg tablett Abilify, 15 mg tablett Abilify, 15 mg tablett Abilify, 15 mg tablett Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, KRKA Sverige AB Amneal Pharma Europe Limited Medical Valley Invest AB, Pharmathen S.A. Sandoz GmbH Zentiva k.s. Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, PharmaCoDane ApS KRKA Sverige AB Amneal Pharma Europe Limited Medical Valley Invest AB, Mylan S.A.S. Sandoz GmbH Zentiva k.s. : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 26 (404)

27 Aripiprazol 15 mg 30 mg Abilify, 15 mg tablett Abilify, 15 mg tablett Abilify, 15 mg tablett Abilify, 15 mg tablett Aripiprazol Krka, 15 mg tablett Aripiprazol STADA, 15 mg tablett Aripiprazole Accord, 15 mg tablett Aripiprazole Amneal, 15 mg tablett Aripiprazole Medical Valley, 15 mg tablett Aripiprazole Mylan Pharma, 15 mg tablett Aripiprazole Orion, 15 mg tablett Aripiprazole Sandoz, 15 mg tablett Aripiprazole Teva, 15 mg tablett Aripiprazole Zentiva, 15 mg tablett Lemilvo, 15 mg tablett Abilify, 30 mg tablett Abilify, 30 mg tablett Abilify, 30 mg tablett Abilify, 30 mg tablett Abilify, 30 mg tablett Aripiprazol Krka, 30 mg tablett Aripiprazol STADA, 30 mg tablett Aripiprazole Accord, 30 mg tablett Aripiprazole Medical Valley, 30 mg tablett Aripiprazole Mylan Pharma, 30 mg tablett Aripiprazole Orion, 30 mg tablett Aripiprazole Sandoz, 30 mg tablett Aripiprazole Teva, 30 mg tablett Aripiprazole Zentiva, 30 mg tablett Lemilvo, 30 mg tablett Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, PharmaCoDane ApS KRKA Sverige AB Amneal Pharma Europe Limited Medical Valley Invest AB, Pharmathen S.A. Sandoz GmbH Zentiva k.s. Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, KRKA Sverige AB Medical Valley Invest AB, Pharmathen S.A. Sandoz GmbH Zentiva k.s. Askorbinsyra Brustablett 1 g sockerfri C-vimin apelsin, 1 g brustablett C-vimin, 1 g brustablett Meda AB Meda AB : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 27 (404)

28 Atazanavir Kapsel 150 mg 200 mg 300 mg Atazanavir Mylan, 150 mg kapsel, hård Reyataz, 150 mg kapsel, hård Reyataz, 150 mg kapsel, hård Reyataz, 150 mg kapsel, hård Atazanavir Mylan, 200 mg kapsel, hård Reyataz, 200 mg kapsel, hård Reyataz, 200 mg kapsel, hård Reyataz, 200 mg kapsel, hård Atazanavir Mylan, 300 mg kapsel, hård Reyataz, 300 mg kapsel, hård Reyataz, 300 mg kapsel, hård Reyataz, 300 mg kapsel, hård Reyataz, 300 mg kapsel, hård Reyataz, 300 mg kapsel, hård Reyataz, 300 mg kapsel, hård Reyataz, 300 mg kapsel, hård Reyataz, 300 mg kapsel, hård Reyataz, 300 mg kapsel, hård Mylan S.A.S. Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Mylan S.A.S. Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Mylan S.A.S. Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG EQL Pharma Int AB Atenolol 25 mg 50 mg 100 mg Atenolol Accord, 25 mg tablett Atenolol Actavis, 25 mg filmdragerad tablett Atenolol Mylan, 25 mg tablett Atenolol Orifarm, 25 mg tablett Atenolol Sandoz, 25 mg tablett Atenolol Teva, 25 mg filmdragerad tablett Tenormin, 25 mg filmdragerad tablett Atenolol Accord, 50 mg tablett Atenolol Actavis, 50 mg filmdragerad tablett Atenolol Mylan, 50 mg tablett Atenolol Orifarm, 50 mg tablett Atenolol Sandoz, 50 mg tablett Atenolol Takeda, 50 mg filmdragerad tablett Atenolol Teva, 50 mg filmdragerad tablett Tenormin, 50 mg filmdragerad tablett Atenolol Accord, 100 mg tablett Atenolol Actavis, 100 mg filmdragerad tablett Atenolol Orifarm, 100 mg tablett Atenolol Sandoz, 100 mg tablett Atenolol Teva, 100 mg filmdragerad tablett Tenormin, 100 mg filmdragerad tablett Mylan AB Orifarm Generics A/S Sandoz GmbH Pfizer AB Mylan AB Orifarm Generics A/S Sandoz GmbH Takeda Pharma AB Pfizer AB Orifarm Generics A/S Sandoz GmbH Pfizer AB : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 28 (404)

29 Atomoxetin Kapsel 10 mg 18 mg 25 mg 40 mg 60 mg 80 mg 100 mg Atomoxetin Actavis, 10 mg kapsel, hård Atomoxetin Medical Valley, 10 mg kapsel, hård Atomoxetin Mylan, 10 mg kapsel, hård Atomoxetin Orion, 10 mg kapsel, hård Atomoxetine Sandoz, 10 mg kapsel, hård Atomoxetine STADA, 10 mg kapsel, hård Strattera, 10 mg kapsel, hård Atomoxetin Actavis, 18 mg kapsel, hård Atomoxetin Medical Valley, 18 mg kapsel, hård Atomoxetin Mylan, 18 mg kapsel, hård Atomoxetin Orion, 18 mg kapsel, hård Atomoxetine Sandoz, 18 mg kapsel, hård Atomoxetine STADA, 18 mg kapsel, hård Strattera, 18 mg kapsel, hård Atomoxetin Actavis, 25 mg kapsel, hård Atomoxetin Medical Valley, 25 mg kapsel, hård Atomoxetin Mylan, 25 mg kapsel, hård Atomoxetin Orion, 25 mg kapsel, hård Atomoxetine Sandoz, 25 mg kapsel, hård Atomoxetine STADA, 25 mg kapsel, hård Strattera, 25 mg kapsel, hård Strattera, 25 mg kapsel, hård Atomoxetin Actavis, 40 mg kapsel, hård Atomoxetin Medical Valley, 40 mg kapsel, hård Atomoxetin Mylan, 40 mg kapsel, hård Atomoxetin Orion, 40 mg kapsel, hård Atomoxetine Sandoz, 40 mg kapsel, hård Atomoxetine STADA, 40 mg kapsel, hård Strattera, 40 mg kapsel, hård Strattera, 40 mg kapsel, hård Atomoxetin Actavis, 60 mg kapsel, hård Atomoxetin Medical Valley, 60 mg kapsel, hård Atomoxetin Mylan, 60 mg kapsel, hård Atomoxetin Orion, 60 mg kapsel, hård Atomoxetine Sandoz, 60 mg kapsel, hård Atomoxetine STADA, 60 mg kapsel, hård Strattera, 60 mg kapsel, hård Atomoxetin Actavis, 80 mg kapsel, hård Atomoxetin Medical Valley, 80 mg kapsel, hård Atomoxetin Mylan, 80 mg kapsel, hård Atomoxetin Orion, 80 mg kapsel, hård Atomoxetine Sandoz, 80 mg kapsel, hård Atomoxetine STADA, 80 mg kapsel, hård Strattera, 80 mg kapsel, hård Strattera, 80 mg kapsel, hård Strattera, 80 mg kapsel, hård Strattera, 80 mg kapsel, hård Atomoxetin Actavis, 100 mg kapsel, hård Atomoxetin Medical Valley, 100 mg kapsel, hård Atomoxetin Mylan, 100 mg kapsel, hård Atomoxetin Orion, 100 mg kapsel, hård Atomoxetine Sandoz, 100 mg kapsel, hård Atomoxetine STADA, 100 mg kapsel, hård Strattera, 100 mg kapsel, hård Medical Valley Invest AB, Mylan AB Eli Lilly Sweden AB Medical Valley Invest AB, Mylan AB Eli Lilly Sweden AB Medical Valley Invest AB, Mylan AB Eli Lilly Sweden AB Medical Valley Invest AB, Mylan AB Eli Lilly Sweden AB Medical Valley Invest AB, Mylan AB Eli Lilly Sweden AB Medical Valley Invest AB, Mylan AB Eli Lilly Sweden AB Medical Valley Invest AB, Mylan AB Eli Lilly Sweden AB : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 29 (404)

30 Atomoxetin Oral 4 mg/ml Strattera, 4 mg/ml oral Strattera, 4 mg/ml oral Eli Lilly Sweden AB : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 30 (404)

31 Atorvastatin 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg Atorbir, 10 mg filmdragerad tablett Atorvastatin 1A Farma, 10 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Accord, 10 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Actavis, 10 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Bluefish, 10 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Krka, 10 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Mylan, 10 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Orion, 10 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Ranbaxy, 10 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Teva, 10 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Xiromed, 10 mg filmdragerad tablett Atostin, 10 mg filmdragerad tablett Atovans, 10 mg filmdragerad tablett Lipistad, 10 mg filmdragerad tablett Lipitor, 10 mg filmdragerad tablett Atorbir, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin 1A Farma, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Accord, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Actavis, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Bluefish, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Krka, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Mylan, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Mylan, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Orion, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Ranbaxy, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Teva, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Xiromed, 20 mg filmdragerad tablett Atostin, 20 mg filmdragerad tablett Atovans, 20 mg filmdragerad tablett Lipistad, 20 mg filmdragerad tablett Lipitor, 20 mg filmdragerad tablett Lipitor, 20 mg filmdragerad tablett Lipitor, 20 mg filmdragerad tablett Atorbir, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin 1A Farma, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Accord, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Actavis, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Bluefish, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Krka, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Mylan, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Orifarm, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Orion, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Ranbaxy, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Teva, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Xiromed, 40 mg filmdragerad tablett Atostin, 40 mg filmdragerad tablett Atovans, 40 mg filmdragerad tablett Lipistad, 40 mg filmdragerad tablett Lipitor, 40 mg filmdragerad tablett Lipitor, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin 1A Farma, 80 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Accord, 80 mg filmdragerad tablett 1A Farma A/S, Bluefish Pharmaceuticals AB KRKA Sverige AB Mylan AB Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Medical Valley Invest AB, Krka d.d., Novo mesto Krka d.d., Novo mesto Pfizer AB 1A Farma A/S, Bluefish Pharmaceuticals AB KRKA Sverige AB Mylan AB Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Medical Valley Invest AB, Krka d.d., Novo mesto Krka d.d., Novo mesto Pfizer AB 1A Farma A/S, Bluefish Pharmaceuticals AB KRKA Sverige AB Mylan AB Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Medical Valley Invest AB, Krka d.d., Novo mesto Krka d.d., Novo mesto Pfizer AB 1A Farma A/S, : parallellimporterat läkemedel. (För information om vilket läkemedel som det parallellimporterade : parallelldistribuerat läkemedel Sida 31 (404)

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2017-047002 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 28 augusti 2017 31 augusti 2017 Acitretin Kapsel 25 mg Neotigason, 25 mg kapsel, hård 2care4 ApS PI Neotigason,

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2005/75819

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2005/75819 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2005/75819 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 23 januari 2006 13 februari 2006 Alendronat Tablett 10 mg Alenat, 10 mg tablett Alendronat Arrow, 10 mg tablett

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels parallelldistribuerade läkemedel.

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-087749 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 25 november 2015 30 november 2015 Atorvastatin Tablett 10 mg Atorbir, 10 mg Atorstad, 10 mg Atorvastatin

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.61-2018-082699 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 november 2018 30 november 2018 Agomelatin Tablett 25 mg Agomelatin Sandoz, 25 mg Agomelatine Anpharm,

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 28 september 2015 30 september 2015 Alprostadil Kräm 2 mg/g Eafelb, 2 mg/g kräm Vitaros, 2 mg/g kräm Alprostadil

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-022314 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 april 2015 30 april 2015 Bromokriptin Tablett 2,5 mg Parlodel, 2,5 mg tablett Parlodel, 2,5 mg tablett

Läs mer

AGOMELATINE MYLAN 25 mg filmdragerad tablett

AGOMELATINE MYLAN 25 mg filmdragerad tablett 14.12.2018 1 AGOMELATINE MYLAN 25 mg filmdragerad tablett ALTRESYN 4 mg/ml oral lösning ATAZANAVIR STADA 150 mg kapsel, hård ATAZANAVIR STADA 200 mg kapsel, hård ATAZANAVIR STADA 300 mg kapsel, hård BORTEZOMIB

Läs mer

ALLOPURINOL MYLAN 300 mg tablett

ALLOPURINOL MYLAN 300 mg tablett 13.02.2018 1 Beviljade tillstånd ALLOPURINOL MYLAN 100 mg tablett ALLOPURINOL MYLAN 300 mg tablett AMOXIN COMP 80 mg / 11.4 mg / ml pulver till oral suspension ANAGRELIDE SANDOZ 0.5 mg kapsel, hård ATENBLOCK

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels parallelldistribuerade läkemedel.

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6.1-2018-071717 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 26 oktober 2018 31 oktober 2018 Adalimumab Injektionsvätska, förf. injektionspenna 40 mg (Grupp C) Halimatoz,

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2016-038894 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 juni 2016 30 juni 2016 Acetazolamid Pulver till injektionsvätska 500 mg Diamox, 500 mg pulver till injektionsvätska,

Läs mer

AMLODIPIN/ATORVASTATIN RATIOPHARM 5 mg / 10 mg filmdragerad tablett. GRANISETRON CLARIS 1 mg/ml injektionsvätska, lösning

AMLODIPIN/ATORVASTATIN RATIOPHARM 5 mg / 10 mg filmdragerad tablett. GRANISETRON CLARIS 1 mg/ml injektionsvätska, lösning 08.10.2014 1 Beviljade tillstånd AMLODIPIN/ATORVASTATIN RATIOPHARM 10 mg / 10 mg filmdragerad tablett AMLODIPIN/ATORVASTATIN RATIOPHARM 5 mg / 10 mg filmdragerad tablett ATROPIN 1 mg/ml injektionsvätska,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/42 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atazanavir STADA 150 mg kapsel, hård 56657 Rx 200 mg kapsel, hård 56658 Rx 300 mg kapsel, hård 56659 Rx Datum för godkännande: 2018-11-15 Godkänd

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/3 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atazanavir Teva 150 mg kapsel, hård 50983 Rx 200 mg kapsel, hård 50984 Rx 300 mg kapsel, hård 50985 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren.

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/19 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg filmdragerad tablett 52488 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Teva Sweden AB, Helsingborg Ansvarig

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2019/5 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Anagrelid Orion 0,5 mg kapsel, hård 57633 Rx Datum för godkännande: 2019-02-07 Innehavare av godkännande för försäljning: Orion Corporation, Espoo,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/28 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alimemazin Evolan 40 mg/ml orala droppar, lösning 56926 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Evolan

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2007/67545

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2007/67545 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2007/67545 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 9 november 2007 14 november 2007 Acetylcystein Brustablett 200 mg Acetylcystein Alternova, 200 mg brustablett

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/35 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atosiban Stragen 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning 51401 Rx 37,5 mg/5 ml koncentrat till 51402 Rx infusionsvätska, lösning Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2019/13 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Acetylsalicylsyra/Koffein ABECE 500 mg/50 mg brustablett 57749 Receptfritt Datum för godkännande: 2019-04-08 Godkänd enligt den nationella proceduren.

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/12 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amitriptylin Orifarm 10 mg filmdragerad tablett 56377 Rx 25 mg filmdragerad tablett 56378 Rx Datum för godkännande: 2018-04-09 Godkänd enligt den

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/11 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Calcibel 240/60/60 mg/ml infusionsvätska, 52732 Rx lösning för häst, nöt, får, get och svin Datum för godkännande: 2017-03-24 Godkänd enligt den decentraliserade

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/5 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Acetylsalicylic acid Krka 75 mg enterotablett 54355 Rx 100 mg enterotablett 54356 Rx 160 mg enterotablett 54357 Rx Godkänd enligt den decentraliserade

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/41 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Brimonidin Bluefish 2 mg/ml ögondroppar, lösning 53775 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm Ansvarig

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels parallelldistribuerade läkemedel.

Läs mer

Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products

Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels parallelldistribuerade läkemedel.

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2019/7 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/2800 IE tablett 56755 Rx 70 mg/5600 IE tablett 56756 Rx Datum för godkännande: 2019-02-26 Innehavare av godkännande

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2017-061153 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 26 september 2017 29 september 2017 Aciklovir Oral 80 mg/ml Zovirax, 80 mg/ml oral Ebb Medical AB PI Zovirax,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/10 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Angusta 25 mikrogram tablett 54486 Rx Datum för godkännande: 2017-03-20 Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/32 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Daptomycin STADA 350 mg pulver till 54928 Rx injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg pulver till 54929 Rx injektions-/infusionsvätska, lösning

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2/2007 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Mirtazapin Orion 15 mg munsönderfallande tablett 23927 Rx 30 mg munsönderfallande tablett 23928 Rx 45 mg munsönderfallande tablett 23929 Rx Datum för

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/3 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amlodipine/Valsartan Denk 5 mg/80 mg filmdragerad tablett 54737 Rx 5 mg/160 mg filmdragerad tablett 54738 Rx 10 mg/160 mg filmdragerad tablett 54739

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2019/22 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Daptomycin Lorien 350 mg pulver till 57482 Rx injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg pulver till 57483 Rx injektions-/infusionsvätska, lösning

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/25 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Bimatoprost/Timolol Sandoz 0,3 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, 54900 Rx lösning Datum för godkännande: 2017-07-17 Godkänd enligt den decentraliserade

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2019/24 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atazanavir Accord 200 mg kapsel, hård 57278 Rx 300 mg kapsel, hård 57279 Rx Datum för godkännande: 2019-07-09 Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/16 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Anagrelide AOP 0,5 mg kapsel, hård 55781 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Wien, Österrike Ansvarig tillverkare:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/5 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Aciclovir Orion 200 mg tablett 56460 Rx 400 mg tablett 56461 Rx 800 mg tablett 56462 Rx Datum för godkännande: 2018-02-12 Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/22 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Acetazolamid EQL Pharma 250 mg tablett 56705 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: EQL Pharma AB,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2019/1 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atomoxetin Glenmark 10 mg kapsel, hård 56494 Rx 18 mg kapsel, hård 56495 Rx 25 mg kapsel, hård 56496 Rx 40 mg kapsel, hård 56497 Rx 60 mg kapsel, hård

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/43 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Aderolio 0,25 mg tablett 56969 Rx 0,5 mg tablett 56970 Rx 0,75 mg tablett 56971 Rx 1 mg tablett 56972 Rx Datum för godkännande: 2018-11-23 Godkänd

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/13 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Acetylsalicylsyra G.L. Pharma (f d Thromboass) 75 mg tablett 54597 Rx 160 mg tablett 54598 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren. Innehavare

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/3 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Carenoxin 5 mg depottablett 48511 Rx (*) 10 mg depottablett 48512 Rx (*) 15 mg depottablett 48513 Rx (*) 20 mg depottablett 48514 Rx (*) 30 mg depottablett

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/28 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Abacavir/Lamivudine Sandoz 600 mg/300 mg filmdragerad tablett 52395 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Sandoz A/S, Köpenhamn, Danmark Ansvarig

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/6 GODKÄNDA LÄKEMEDEL HuveGuard MMAT vet suspension till oral suspension för kycklingar 54416 Rx Datum för godkännande: 2018-02-15 Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/2 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Cinacalcet Accord 30 mg filmdragerad tablett 54923 Rx 60 mg filmdragerad tablett 54924 Rx 90 mg filmdragerad tablett 54925 Rx Godkänd enligt proceduren

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/23 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Erlotinib Mylan 25 mg filmdragerad tablett 54939 Rx 100 mg filmdragerad tablett 54940 Rx 150 mg filmdragerad tablett 54941 Rx Godkänd enligt den decentraliserade

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/45 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Bupropion Accord 300 mg tablett med modifierad 56501 Rx frisättning Datum för godkännande: 2018-12-11 Innehavare av godkännande för försäljning: Accord

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2019/8 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Anidulafungin Accord 100 mg pulver till koncentrat till 56136 Rx infusionsvätska, lösning Datum för godkännande: 2019-03-01 Godkänd enligt den decentraliserade

Läs mer

Ändringar avtalsvaror läkemedel på rekvisition 2018

Ändringar avtalsvaror läkemedel på rekvisition 2018 Ändringar avtalsvaror -03 V1 180226 Ändringar avtalsvaror läkemedel på rekvisition Information inför avtalsskifte 1 mars övergripande på preparatnivå För ändringar på varunummer-nivå, se prislista Ändringar

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2015/37 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Aripiprazole Medical Valley 5 mg tablett 51417 Rx 10 mg tablett 51418 Rx 15 mg tablett 51419 Rx 30 mg tablett 51420 Rx Innehavare av godkännande för

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2010/5 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Ceftazidim Orifarm 500 mg pulver och vätska till 23070 Rx injektionsvätska, lösning 1 g pulver och vätska till 23071 Rx injektionsvätska, lösning 1

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/34 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Ezetimib/Simvastatin Glenmark 10 mg/10 mg tablett 56543 Rx 10 mg/20 mg tablett 56544 Rx 10 mg/40 mg tablett 56545 Rx 10 mg/80 mg tablett 56546 Rx

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/37 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Crominet 20 mg/ml ögondroppar, lösning 49988 Receptfritt Innehavare av godkännande för försäljning: Orifarm Generics A/S, Odense, Danmark Ansvarig

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/31 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Lenalidomide Teva 2,5 mg kapsel, hård 56583 Rx 5 mg kapsel, hård 56584 Rx 7,5 mg kapsel, hård 56585 Rx 10 mg kapsel, hård 56586 Rx 15 mg kapsel, hård

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/33 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Agomelatine Mylan 25 mg filmdragerad tablett 56086 Rx Datum för godkännande: 2018-09-14 Innehavare av godkännande för försäljning: Mylan AB, Stockholm

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/47 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Creon 20000 enterokapsel, hård Creon 35000 enterokapsel, hård 56222 Receptfritt 56223 Receptfritt Godkänd enligt den decentraliserade proceduren.

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/6 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Clobex 500 mikrogram/g schampo 23230 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Galderma Nordic

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/1 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Bartal 75 mg enterotablett 54352 Rx 100 mg enterotablett 54353 Rx 160 mg enterotablett 54354 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2010/29 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atoveta 10 mg filmdragerad tablett 42650 Rx 20 mg filmdragerad tablett 42651 Rx 40 mg filmdragerad tablett 42652 Rx 80 mg filmdragerad tablett 42653

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2019/15 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Dronedaron Sandoz 400 mg filmdragerad tablett 57580 Rx Datum för godkännande: 2019-04-25 Ansvarig tillverkare: LEK Pharmaceuticals d.d., Ljubljana,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/41 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Bensydamin Geiser 1,5 mg/ml munhålespray, lösning 54498 Receptfritt 3 mg/ml munhålespray, lösning 54499 Receptfritt Datum för godkännande: 2018-11-09

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2019/11 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Abacavir/Lamivudine Medical Valley 600 mg/300 mg filmdragerad tablett 57373 Rx Datum för godkännande: 2019-03-25 Godkänd enligt den decentraliserade

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/16 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Escitalopram Mylan 5 mg filmdragerad tablett 53150 Rx 10 mg filmdragerad tablett 53151 Rx 15 mg filmdragerad tablett 53152 Rx 20 mg filmdragerad tablett

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/45 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Dexamethasone Krka 4 mg tablett 55621 Rx Datum för godkännande: 2017-12-07 Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2010/8 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Arkolamyl 5 mg munsönderfallande tablett 27902 Rx 10 mg munsönderfallande tablett 27903 Rx 15 mg munsönderfallande tablett 27904 Rx 20 mg munsönderfallande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2012/8 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Latiotim 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml 45847 Rx ögondroppar, lösning Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2012/12 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Canesten 500 mg + 1% vaginalkapsel, mjuk och 45913 Receptfritt vaginalkräm Godkänd enligt den nationella proceduren. Innehavare av godkännande för

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/32 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Bocouture 100 enheter pulver till injektionsvätska, 53023 Rx lösning Innehavare av godkännande för försäljning: Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011 2011-11-07 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011 Företag: Alternova A/S TLV:s diarienummer:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2019/22 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atosiban Accord 6,75 mg injektionsvätska, i 56241 Rx förfylld spruta Datum för godkännande: 2019-06-25 Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/22 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Colokit 1500 mg tablett 54372 Rx Datum för godkännande: 2017-06-22 Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande. Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2019/10 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Endofemine 2 mg tablett 57386 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Mylan AB, Stockholm Ansvarig

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2019/17 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Acetylsalicylsyra Aristo 75 mg enterotablett 57575 Rx 100 mg enterotablett 57576 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/13 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Linezolid Accord 2 mg/ml infusionsvätska, lösning 56240 Rx Datum för godkännande: 2018-04-16 Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande.

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels parallelldistribuerade läkemedel.

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/35 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Agomelatine Anpharm 25 mg filmdragerad tablett 56677 Rx Datum för godkännande: 2018-09-28 Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2015/10 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Aesalfluca Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram 50633 Rx inhalationspulver, avdelad dos Innehavare av godkännande för försäljning: Sandoz A/S, Köpenhamn,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2012/35 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amorolfine Arrow 5% medicinskt nagellack 44456 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Arrow Generics Ltd, Stevenage, Ansvarig tillverkare:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2015/27 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Betaklav 500 mg/125 mg filmdragerad tablett 50618 Rx 875 mg/125 mg filmdragerad tablett 50619 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2019/33 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Aripiprazol EQL Pharma 1 mg/ml oral lösning 58502 Rx Datum för godkännande: 2019-09-24 Godkänd enligt den nationella proceduren. Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/40 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Bortezomib Avansor 2,5 mg pulver till injektionsvätska, 57167 Rx lösning Datum för godkännande: 2018-11-02 Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2010/2 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amoxival vet 200 mg tablett för hund 25058 Rx 400 mg tablett för hund 25059 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Sogeval SA, Laval Cedex,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/07 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atorvastatin Medical Valley 10 mg filmdragerad tablett 53545 Rx 20 mg filmdragerad tablett 53546 Rx 40 mg filmdragerad tablett 53547 Rx 80 mg filmdragerad

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 mars 2012 30 mars 2012 Acetylsalicylsyra + dipyridamol Depotkapsel 200 mg/25 mg Asasantin Retard, 200

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/37 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Betametason Evolan 0,5 mg tablett 57281 Rx Datum för godkännande: 2018-10-12 Godkänd enligt den nationella proceduren. Innehavare av godkännande för

Läs mer

Receptfria förpackningsstorleker av läkemedel med försäljningstillstånd 1 Situationen 16.10.2015 10:03

Receptfria förpackningsstorleker av läkemedel med försäljningstillstånd 1 Situationen 16.10.2015 10:03 Receptfria förpackningsstorleker av läkemedel med försäljningstillstånd 1 (QP53AX26) Pyriprolum 56.25 mg PRAC-TIC 56.25 mg spot-on, lösning 3 x 0.45 ml Tub Novartis Sanidad Animal S.L PRAC-TIC 56.25 mg

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/6 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Buprenorphine Orion 5 mikrogram/timme depotplåster 53793 Rx (*) 10 mikrogram/timme depotplåster 53794 Rx (*) 20 mikrogram/timme depotplåster 53795

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2018/8 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Biocom P Vet injektionsvätska, suspension för minkar 55714 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer