Substitutable Medicinal Products

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Substitutable Medicinal Products"

Transkript

1 Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels parallelldistribuerade läkemedel. Hur har listan tagits fram? LV godkänner alla läkemedel, med avseende på kvalitet, säkerhet och effekt. Den grundläggande förutsättningen för utbytbarhet är att läkemedlen innehåller samma aktiva substans (i samma mängd) och är i övrigt medicinskt likvärdiga. Det kan förekomma skillnader i produktresumé och bipacksedel vid jämförelse mellan originalläkemedel och generika. Detta beror på att läkemedel numera godkänts gemensamt inom EU och att det inom EU finns olika synsätt på hur information bör utformas. Ett generikum har ofta få indikationer (minsta gemensamma nämnare) och många kontraindikationer och varningar (summan av allt som finns i de olika länderna) i förhållande till originalläkemedlet. I grunden är detta inte ett medicinskt problem. Produkterna innehåller samma aktiva substans i samma mängd och är medicinskt likvärdiga och skillnaderna har därför inte beaktats vid framtagandet av listan över utbytbara läkemedel annat än i undantagsfall. De skillnader i information som kan utgöra ett hinder för utbyte är endast i de fall där skillnaderna i indikationer mellan preparaten medför en väsentlig skillnad i varningarna. Det är däremot som alltid viktigt med en god kommunikation mellan patient och läkare.

2 Comments on the List of Substitutable Medicinal Products What products are on the list? The list includes product groups where the MPA has made a decision regarding substitution, plus parallel distributed products. How has the list been drawn up? The Medical Products Agency approves all medicinal products, including generics and parallel imported products, with regard to their quality, safety and efficacy. The basic principles for substitution are that the products have the same active substance in the same amount and are otherwise medically equivalent. The Summaries of Product Characteristics (SPCs) and Product Information Leaflets (PILs) can differ between the original and generic products. This is because medicinal products are approved across the EU, and within the EU there are different opinions as to the form of this information. A generic product often has more limited indications (the lowest common denominator) and more contra-indications and warnings (the sum of all such indications and warnings from all EU member states) than the original product. This is not a medical problem. The products contain the same active substance in the same amount and are medically equivalent and when drawing up the list, these differences in information have not been considered except in special circumstances. Informational differences that can prevent substitution can occur only when differences in indications cause significant differences in the precautions text. Naturally, good communication between the doctor and patient regarding substitution is important.

3 Abakavir + lamivudin + zidovudin TRIZIVIR, 300 mg/150 mg/300 mg filmdragerad tablett TRIZIVIR, 300 mg/150 mg/300 mg filmdragerad tablett Paranova Läkemedel AB ViiV Healthcare UK Ltd Abakavir + lamivudin 600 mg/300 mg Kivexa, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Abacus Medicine A/S Kivexa, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Northern Medical Group ApS Kivexa, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Kivexa, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Paranova Läkemedel AB Kivexa, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett Pharmachim AB Kivexa, 600 mg/300 mg filmdragerad tablett ViiV Healthcare UK Ltd Abakavir 300 mg Ziagen, 300 mg filmdragerad tablett Ziagen, 300 mg filmdragerad tablett ViiV Healthcare UK Ltd Abatacept Injektionsvätska,, förfylld 125 mg ORENCIA, 125 mg injektionsvätska,, förfylld 2care4 ApS ORENCIA, 125 mg injektionsvätska,, förfylld Abacus Medicine A/S ORENCIA, 125 mg injektionsvätska,, förfylld Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG ORENCIA, 125 mg injektionsvätska,, förfylld ORENCIA, 125 mg injektionsvätska,, förfylld Paranova Läkemedel AB Pulver till infusionsvätska 250 mg ORENCIA, 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG ORENCIA, 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Medartuum AB ORENCIA, 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, ORENCIA, 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Paranova Läkemedel AB ORENCIA, 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Pharmachim AB Abciximab Sida 3 (372)

4 Abciximab Injektions- och infusionsvätska 2 mg/ml ReoPro, 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, Janssen Biologics B.V. Reopro, 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, ReoPro, 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, PI Pharmachim AB Acetazolamid Pulver till injektionsvätska 500 mg Diamox, 500 mg pulver till injektionsvätska, PI Ebb Medical AB Diamox, 500 mg pulver till injektionsvätska, Mercury Pharmaceuticals Ltd, Diamox, 500 mg pulver till injektionsvätska, PI Paranova Läkemedel AB 250 mg Diamox, 250 mg tablett PI 2care4 ApS Diamox, 250 mg tablett Mercury Pharmaceuticals Ltd, Acetylcystein Brustablett 200 mg Acetylcystein Alternova, 200 mg brustablett Alternova A/S Acetylcystein Meda, 200 mg brustablett Meda AB Acetylcystein Mylan, 200 mg brustablett Acetylcystein Sandoz, 200 mg brustablett Acetylcystein Teva, 200 mg brustablett Mucomyst, 200 mg brustablett Meda AB Acetylsalicylsyra + dipyridamol Depotkapsel 200 mg/25 mg Amolita, 200 mg/25 mg kapsel med modifierad frisättning, PI Ebb Medical AB hård Asasantin Retard, 200 mg/25 mg depotkapsel, hård PI 2care4 ApS Asasantin Retard, 200 mg/25 mg depotkapsel, hård Boehringer Ingelheim International GmbH, Asasantin Retard, 200 mg/25 mg depotkapsel, hård Asasantin Retard, 200 mg/25 mg depotkapsel, hård PI Paranova Läkemedel AB Diprasorin, 200 mg/25 mg kapsel med modifierad frisättning, hård Orion Corporation Acetylsalicylsyra Enterotablett Sida 4 (372)

5 Acetylsalicylsyra Enterotablett 75 mg Acetylsalicylsyra Actavis, 75 mg enterotablett Acetylsalicylsyra Hexal, 75 mg enterotablett Hexal A/S, Peneprin, 75 mg enterotablett 100 mg Acetylsalicylsyra Actavis, 100 mg enterotablett Acetylsalicylsyra Hexal, 100 mg enterotablett Hexal A/S, Aspirin Cardio, 100 mg enterotablett Bayer AB Peneprin, 100 mg enterotablett Tianzakt, 100 mg enterotablett 150 mg Acetylsalicylsyra Actavis, 150 mg enterotablett Peneprin, 150 mg enterotablett 160 mg Acetylsalicylsyra Actavis, 160 mg enterotablett Peneprin, 160 mg enterotablett Aciklovir + hydrokortison Kräm 50 mg/g + 10 mg/g Xerclear, 50 mg/g + 10 mg/g kräm Medivir AB Zoviduo, 50 mg/g + 10 mg/g kräm GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Aciklovir Pulver till infusionsvätska Aciclovir Agila, 25 mg/ml pulver till infusionsvätska, Geavir pulver till infusionsvätska, Mylan Hospital AS 200 mg Aciclovir Ranbaxy, 200 mg tablett Ranbaxy (UK) Ltd, Aciclovir Sandoz, 200 mg tablett Aciklovir STADA, 200 mg tablett Zovirax, 200 mg tablett GlaxoSmithKline AB 400 mg Aciclovir 2care4, 400 mg tablett PI 2care4 ApS Aciclovir Ranbaxy, 400 mg tablett Ranbaxy (UK) Ltd, Aciclovir Sandoz, 400 mg tablett Aciklovir STADA, 400 mg tablett Zovirax, 400 mg tablett GlaxoSmithKline AB Sida 5 (372)

6 Aciklovir 800 mg Aciclovir Ranbaxy, 800 mg tablett Ranbaxy (UK) Ltd, Aciclovir Sandoz, 800 mg tablett Aciklovir STADA, 800 mg tablett Ögonsalva 3 % Zovirax, 3 % ögonsalva GlaxoSmithKline AB Zovirax, 3 % ögonsalva PI Pharmachim AB Acitretin Kapsel 10 mg Neotigason, 10 mg kapsel, hård Neotigason, 10 mg kapsel, hård PI Cross Pharma AB Neotigason, 10 mg kapsel, hård 25 mg Neotigason, 25 mg kapsel, hård Neotigason, 25 mg kapsel, hård PI Cross Pharma AB Neotigason, 25 mg kapsel, hård Adalimumab Injektionsvätska, förf. injektionspenna 40 mg (40 mg/0,8 ml) Humira, 40 mg injektionsvätska, i förfylld injektionspenna Humira, 40 mg injektionsvätska, i förfylld injektionspenna Humira, 40 mg injektionsvätska, i förfylld injektionspenna Abacus Medicine A/S AbbVie Ltd, Cross Pharma AB Adapalen + bensoylperoxid Gel 0,1%/2,5% Epiduo, 0,1 %/2,5 % gel Galderma Nordic AB, Epiduo, 0,1 %/2,5 % gel Tactuo, 0,1 %/2,5 % gel Galderma Nordic AB, Adapalen Gel Sida 6 (372)

7 Adapalen Gel 1mg/g Differin, 1 mg/g gel Differin, 1 mg/g gel Differin, 1 mg/g gel PI PI 2care4 ApS Galderma Nordic AB, Pharmachim AB Kräm 1 mg/g Differin, 1 mg/g kräm Galderma Nordic AB, Differin, 1 mg/g kräm PI Paranova Läkemedel AB Differin, 1 mg/g kräm PI Pharmachim AB Adefovirdipivoxil 10 mg Hepsera, 10 mg tablett Gilead Sciences International Ltd. Hepsera, 10 mg tablett Medartuum AB Hepsera, 10 mg tablett Omnia Läkemedel AB Hepsera, 10 mg tablett Hepsera, 10 mg tablett Parallell Pharma AB Hepsera, 10 mg tablett Paranova Läkemedel AB Hepsera, 10 mg tablett Pharmachim AB Adrenalin Injektionsvätska, förfylld penna 150 mikrogram (Grupp A) EpiPen jr, 150 mikrogram injektionsvätska, i förfylld injektionspenna EpiPen Jr., 150 mikrogram injektionsvätska, i förfylld injektionspenna PI Meda AB Pharmachim AB 150 mikrogram (Grupp B) Jext, 150 mikrogram injektionsvätska, i förfylld injektionspenna Jext, 150 mikrogram injektionsvätska, i förfylld injektionspenna Jext, 150 mikrogram injektionsvätska, i förfylld injektionspenna PI PI ALK-Abelló A/S Cross Pharma AB Pharmachim AB 300 mikrogram (Grupp A) EpiPen, 300 mikrogram injektionsvätska, i förfylld injektionspenna EpiPen, 300 mikrogram injektionsvätska, i förfylld injektionspenna EpiPen, 300 mikrogram injektionsvätska, i förfylld injektionspenna PI PI Meda AB Orifarm AB Pharmachim AB Sida 7 (372)

8 Adrenalin Injektionsvätska, förfylld penna 300 mikrogram (Grupp B) Jext, 300 mikrogram injektionsvätska, i förfylld injektionspenna Jext, 300 mikrogram injektionsvätska, i förfylld injektionspenna Jext, 300 mikrogram injektionsvätska, i förfylld injektionspenna PI PI ALK-Abelló A/S Cross Pharma AB Pharmachim AB Aflibercept Injektionsvätska 40 mg/ml Eylea, 40 mg/ml injektionsvätska, Bayer Pharma AG Eylea, 40 mg/ml injektionsvätska, Agalsidas alfa Koncentrat till infusionsvätska 1 mg/ml Replagal, 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, Replagal, 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, Shire Human Genetic Therapies AB Agomelatine 25 mg Thymanax, 25 mg filmdragerad tablett Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Valdoxan, 25 mg filmdragerad tablett Abacus Medicine A/S Valdoxan, 25 mg filmdragerad tablett Ebb Medical AB Valdoxan, 25 mg filmdragerad tablett Les Laboratoires Servier, Valdoxan, 25 mg filmdragerad tablett Medartuum AB Valdoxan, 25 mg filmdragerad tablett Valdoxan, 25 mg filmdragerad tablett Paranova Läkemedel AB Valdoxan, 25 mg filmdragerad tablett Pharmachim AB Akamprosat Enterotablett 333 mg Aotal, 333 mg enterotablett Aotal, 333 mg enterotablett PI Pharmachim AB Campral, 333 mg enterotablett PI 2care4 ApS Campral, 333 mg enterotablett PI Medartuum AB Campral, 333 mg enterotablett Merck Santé s.a.s. Campral, 333 mg enterotablett Campral, 333 mg enterotablett PI Paranova Läkemedel AB Campral, 333 mg enterotablett PI Pharmachim AB Sida 8 (372)

9 Akarbos 50 mg Glucobay, 50 mg tablett Bayer Pharma AG Glucobay, 50 mg tablett PI Paranova Läkemedel AB Aklidinium + formoterol Inhalationspulver 340 mikrogram/12 mikrogram Brimica Genuair, 340 mikrogram/12 mikrogram inhalationspulver Duaklir Genuair, 340 mikrogram/12 mikrogram inhalationspulver Almirall S.A. AstraZeneca AB Aklidinium Inhalationspulver 322 mikrogram Bretaris Genuair, 322 mikrogram inhalationspulver 2care4 ApS Bretaris Genuair, 322 mikrogram inhalationspulver AstraZeneca AB Eklira Genuair, 322 mikrogram inhalationspulver AstraZeneca AB Alendronat + kolecalciferol 70 mg IE ADROVANCE, 70 mg/2800 IE tablett Merck Sharp & Dohme ADROVANCE, 70 mg/2800 IE tablett Fosavance, 70 mg/2800 IE tablett EuroPharma Sverige AB Fosavance, 70 mg/2800 IE tablett Medartuum AB Fosavance, 70 mg/2800 IE tablett Merck Sharp & Dohme Fosavance, 70 mg/2800 IE tablett Omnia Läkemedel AB Fosavance, 70 mg/2800 IE tablett Fosavance, 70 mg/2800 IE tablett Paranova Läkemedel AB Fosavance, 70 mg/2800 IE tablett Pharmachim AB Vantavo, 70 mg/2800 IE tablett Merck Sharp & Dohme 70 mg IE ADROVANCE, 70 mg/5600 IE tablett Merck Sharp & Dohme Fosavance, 70 mg/5600 IE tablett Merck Sharp & Dohme Vantavo, 70 mg/5600 IE tablett Merck Sharp & Dohme Alendronat Sida 9 (372)

10 Alendronat 10 mg Alenat, 10 mg tablett Arrow Generics Ltd Alendronat Arrow, 10 mg tablett Arrow Generics Ltd Alendronat Aurobindo, 10 mg tablett Aurobindo Pharma (Malta) Alendronat HEXAL, 10 mg tablett Hexal A/S, Alendronat STADA, 10 mg tablett Alendronat Teva, 10 mg tablett Alendrostad, 10 mg tablett 70 mg Alenat Veckotablett, 70 mg tablett Arrow Generics Ltd Alendroarrow Veckotablett, 70 mg tablett Arrow Generics Ltd AlendroLich Veckotablett, 70 mg tablett Arrow Generics Ltd Alendronat 1A Farma Veckotablett, 70 mg filmdragerad 1A Farma A/S, tablett Alendronat Actavis Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat Arrow Veckotablett, 70 mg tablett Arrow Generics Ltd Alendronat Aurobindo Veckotablett, 70 mg tablett Aurobindo Pharma (Malta) Alendronat Bluefish Veckotablett, 70 mg tablett Bluefish Pharmaceuticals AB Alendronat Hexal Veckotablett, 70 mg filmdragerad tablett Hexal A/S, Alendronat HEXAL Veckotablett, 70 mg tablett Hexal A/S, Alendronat Mylan Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat Orifarm Veckotablett, 70 mg tablett Orifarm Generics A/S Alendronat Ranbaxy Veckotablett, 70 mg tablett Ranbaxy (UK) Ltd, Alendronat ratiopharm Veckotablett, 70 mg tablett ratiopharm GmbH Alendronat Sandoz Veckotablett, 70 mg filmdragerad tablett Alendronat STADA Veckotablett, 70 mg tablett Alendronat Teva Veckotablett, 70 mg tablett Alendronate bioeq pharma Veckotablett, 70 mg tablett bioeq pharma GmbH Alendropol Veckotablett, 70 mg tablett Pharmaceutical Works Polpharma S.A. Alendrostad Veckotablett, 70 mg tablett Dedarin Veckotablett, 70 mg tablett ratiopharm GmbH Fosamax Veckotablett, 70 mg tablett Merck Sharp & Dohme BV Gendarin Veckotablett, 70 mg tablett Teva BV Medarin Veckotablett, 70 mg tablett Arrow Generics Ltd Polerixen Veckotablett, 70 mg tablett Pharmaceutical Works Polpharma S.A. Alfakalcidol Kapsel 0,25 mikrog Alfacalcidol Alternova, 0,25 mikrogram kapsel, mjuk Alternova A/S Alfacalcidol Orifarm, 0,25 mikrogram kapsel, mjuk Orifarm Generics A/S Etalpha, 0,25 mikrogram kapsel, mjuk LEO Pharma AB 0,5 mikrog Alfacalcidol Alternova, 0,5 mikrogram kapsel, mjuk Alternova A/S Alfacalcidol Orifarm, 0,5 mikrogram kapsel, mjuk Orifarm Generics A/S Etalpha, 0,5 mikrogram kapsel, mjuk LEO Pharma AB 1 mikrog Alfacalcidol Orifarm, 1 mikrogram kapsel, mjuk Orifarm Generics A/S Etalpha, 1 mikrogram kapsel, mjuk LEO Pharma AB Sida 10 (372)

11 Alfakalcidol Alfentanil Injektionsvätska, 0,5 mg/ml Rapifen, 0,5 mg/ml injektionsvätska, Janssen-Cilag AB Rapifen, 0,5 mg/ml injektionsvätska, Alfuzosin Depottablett 5 mg Alfuro, 5 mg depottablett Hexal AG Alfuzosin Hexal, 5 mg depottablett Hexal A/S, Alfuzosin STADA, 5 mg depottablett Danafusin, 5 mg depottablett Orion Corporation Urozosin, 5 mg depottablett Hexal AG Xatral, 5 mg depottablett Sanofi AB 10 mg Alfuro, 10 mg depottablett Hexal AG Alfuzosin Actavis, 10 mg depottablett Actavis Group hf. Alfuzosin Hexal, 10 mg depottablett Hexal A/S, Alfuzosin Ranbaxy, 10 mg depottablett Ranbaxy (UK) Ltd, Alfuzosin STADA, 10 mg depottablett Alfuzosin Teva, 10 mg depottablett Alfuzosin Winthrop, 10 mg depottablett Winthrop Médicaments, Bundisarin, 10 mg depottablett Amneal Pharma Europe Danafusin, 10 mg depottablett Orion Corporation Lafunomyl, 10 mg depottablett Urozosin, 10 mg depottablett Hexal AG Xatral OD, 10 mg depottablett Sanofi AB Allergen, timotejpollen Frystorkad tablett SQ-T Grazax, SQ-T frystorkad tablett PI 2care4 ApS Grazax, SQ-T frystorkad tablett ALK-Abelló A/S Grazax, SQ-T frystorkad tablett PI Cross Pharma AB Grazax, SQ-T frystorkad tablett PI Medartuum AB Grazax, SQ-T frystorkad tablett Grazax, SQ-T frystorkad tablett PI Paranova Läkemedel AB Grazax, SQ-T frystorkad tablett PI Pharmachim AB Allopurinol Sida 11 (372)

12 Allopurinol 100 mg Allopurinol Nordic Drugs, 100 mg tablett ratiopharm GmbH Allopurinol Nycomed, 100 mg tablett Takeda Pharma AB Allopurinol Orion, 100 mg tablett Orion Corporation Allopurinol Teva, 100 mg tablett Zyloric, 100 mg tablett Aspen Pharma Trading, 300 mg Allopurinol Nordic Drugs, 300 mg tablett ratiopharm GmbH Allopurinol Nycomed, 300 mg tablett Takeda Pharma AB Allopurinol Orion, 300 mg tablett Orion Corporation Allopurinol Teva, 300 mg tablett Zyloric, 300 mg tablett Aspen Pharma Trading, Almotriptan 12,5 mg Almogran, 12,5 mg filmdragerad tablett Almirall S.A. Almogran, 12,5 mg filmdragerad tablett Almogran, 12,5 mg filmdragerad tablett PI Paranova Läkemedel AB Almogran, 12,5 mg filmdragerad tablett PI Pharmachim AB Alprazolam Depottablett 0,5 mg Alprazolam Krka, 0,5 mg depottablett KRKA Sverige AB Xanor Depot, 0,5 mg depottablett Pfizer AB 1 mg Alprazolam 2care4, 1 mg depottablett PI 2care4 ApS Alprazolam Krka, 1 mg depottablett KRKA Sverige AB Xanor Depot, 1 mg depottablett Pfizer AB 2 mg Alprazolam 2care4, 2 mg depottablett PI 2care4 ApS Alprazolam Krka, 2 mg depottablett KRKA Sverige AB Xanor Depot, 2 mg depottablett Pfizer AB 0,25 mg Alprazolam Orion, 0,25 mg tablett Orion Corporation Alprazolam STADA, 0,25 mg tablett Xanor, 0,25 mg tablett Pfizer AB 0,5 mg Alprazolam Orion, 0,5 mg tablett Orion Corporation Alprazolam STADA, 0,5 mg tablett Xanor, 0,5 mg tablett Pfizer AB Sida 12 (372)

13 Alprazolam 1 mg Alprazolam Orion, 1 mg tablett Orion Corporation Alprazolam STADA, 1 mg tablett Xanor, 1 mg tablett Pfizer AB 2 mg Alprazolam Orion, 2 mg tablett Orion Corporation Xanor, 2 mg tablett Pfizer AB Alprostadil Kräm 2 mg/g Eafelb, 2 mg/g kräm Vitaros, 2 mg/g kräm 3 mg/g Eafelb, 3 mg/g kräm Vitaros, 3 mg/g kräm Alteplas Pulver och vätska till injektion-/infusionsvätska Actilyse pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, Actilyse pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, Actilyse pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, Actilyse pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, Actilyse pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, PI PI PI PI Boehringer Ingelheim International GmbH, Omnia Läkemedel AB Orifarm AB Paranova Läkemedel AB Pharmachim AB 2 mg Actilyse, 2 mg pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, Boehringer Ingelheim International GmbH, Actilyse, 2 mg pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, Ambrisentan 5 mg Volibris, 5 mg filmdragerad tablett Abacus Medicine A/S Volibris, 5 mg filmdragerad tablett Glaxo Group Ltd, Volibris, 5 mg filmdragerad tablett Volibris, 5 mg filmdragerad tablett Paranova Läkemedel AB Sida 13 (372)

14 Ambrisentan 10 mg Volibris, 10 mg filmdragerad tablett Abacus Medicine A/S Volibris, 10 mg filmdragerad tablett Glaxo Group Ltd, Volibris, 10 mg filmdragerad tablett Volibris, 10 mg filmdragerad tablett Paranova Läkemedel AB Ambroxolhydroklorid Sugtablett 20 mg Mucoangin Citron, 20 mg sugtablett Boehringer Ingelheim International GmbH, Mucoangin Mint, 20 mg sugtablett Boehringer Ingelheim International GmbH, Amfotericin Pulver till infusionsvätska 50 mg AmBisome, 50 mg pulver till infusionsvätska, Gilead Sciences International Ltd. AmBisome, 50 mg pulver till infusionsvätska, PI Omnia Läkemedel AB AmBisome, 50 mg pulver till infusionsvätska, Amidotrizoinsyra Oral/rektal 370 mg I/ml Gastrografin, 370 mg I/ml oral /rektal Bayer Pharma AG Gastrografin, 370 mg I/ml oral /rektal Amikacin Injektionsvätska 250 mg/ml Biklin, 250 mg/ml injektionsvätska, Bristol-Myers Squibb AB, Biklin, 250 mg/ml injektionsvätska, PI Omnia Läkemedel AB Biklin, 250 mg/ml injektionsvätska, Amilorid + hydroklortiazid 5 mg/50 mg Amiloferm, 5 mg/50 mg tablett ratiopharm GmbH Normorix, 5 mg/50 mg tablett Takeda Pharma AB Sparkal, 5 mg/50 mg tablett Hexal A/S, Sida 14 (372)

15 Amilorid + hydroklortiazid 2,5 mg/25 mg Amiloferm mite, 2,5 mg/25 mg tablett ratiopharm GmbH Normorix mite, 2,5 mg/25 mg tablett Takeda Pharma AB Sparkal mite, 2,5 mg/25 mg tablett Hexal A/S, Aminolevulinsyra Gel 78 mg/g Ameluz, 78 mg/g gel Biofrontera Bioscience GmbH Ameluz, 78 mg/g gel Cross Pharma AB Ameluz, 78 mg/g gel Medartuum AB Ameluz, 78 mg/g gel Paranova Läkemedel AB Amiodaron Injektionsvätska 50 mg/ml Amiodaron Hameln, 50 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska, hameln pharma plus gmbh Amiodaron Stragen, 50 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska, Stragen Nordic A/S, Cordarone, 50 mg/ml injektionsvätska, PI Omnia Läkemedel AB Cordarone, 50 mg/ml injektionsvätska, Sanofi AB Amitriptylin 10 mg Amitriptylin Abcur, 10 mg filmdragerad tablett Abcur AB, Saroten, 10 mg filmdragerad tablett H. Lundbeck A/S 25 mg Amitriptylin Abcur, 25 mg filmdragerad tablett Abcur AB, Saroten, 25 mg filmdragerad tablett H. Lundbeck A/S Amlodipin + valsartan + hydroklortiazid 5 mg/160 mg/12,5 mg Copalia HCT, 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerad tablett Dafiro HCT, 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerad tablett Exforge HCT, 5 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, 5 mg/160 mg/25 mg Copalia HCT, 5 mg/160 mg/25 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, Dafiro HCT, 5 mg/160 mg/25 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, Exforge HCT, 5 mg/160 mg/25 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, Sida 15 (372)

16 Amlodipin + valsartan + hydroklortiazid 10 mg/160 mg/12,5 mg 10 mg/160 mg/25 mg 10 mg/320 mg/25 mg Copalia HCT, 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerad tablett Dafiro HCT, 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerad tablett Exforge HCT, 10 mg/160 mg/12,5 mg filmdragerad tablett Copalia HCT, 10 mg/160 mg/25 mg filmdragerad tablett Dafiro HCT, 10 mg/160 mg/25 mg filmdragerad tablett Exforge HCT, 10 mg/160 mg/25 mg filmdragerad tablett Copalia HCT, 10 mg/320 mg/25 mg filmdragerad tablett Dafiro HCT, 10 mg/320 mg/25 mg filmdragerad tablett Exforge HCT, 10 mg/320 mg/25 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Novartis Europharm Ltd, Amlodipin + valsartan 5 mg/160 mg COPALIA, 5 mg/160 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, DAFIRO, 5 mg/160 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, Exforge, 5 mg/160 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, Exforge, 5 mg/160 mg filmdragerad tablett Paranova Läkemedel AB Exforge, 5 mg/160 mg filmdragerad tablett Pharmachim AB IMPRIDA, 5 mg/160 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, 5 mg/80 mg COPALIA, 5 mg/80 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, DAFIRO, 5 mg/80 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, Exforge, 5 mg/80 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, Exforge, 5 mg/80 mg filmdragerad tablett Pharmachim AB IMPRIDA, 5 mg/80 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, 10 mg/160 mg COPALIA, 10 mg/160 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, DAFIRO, 10 mg/160 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, Exforge, 10 mg/160 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, Exforge, 10 mg/160 mg filmdragerad tablett Paranova Läkemedel AB Exforge, 10 mg/160 mg filmdragerad tablett Pharmachim AB IMPRIDA, 10 mg/160 mg filmdragerad tablett Novartis Europharm Ltd, Amlodipin Sida 16 (372)

17 Amlodipin 5 mg Amlodipin Accord, 5 mg tablett Accord Healthcare Ltd. Amlodipin Actavis, 5 mg tablett Amlodipin Aurobindo, 5 mg tablett Aurobindo Pharma Ltd, Amlodipin Bluefish, 5 mg tablett Bluefish Pharmaceuticals AB Amlodipin Jubilant, 5 mg tablett Jubilant Pharmaceuticals nv Amlodipin Krka, 5 mg tablett KRKA Sverige AB Amlodipin Mylan, 5 mg tablett Amlodipin Sandoz, 5 mg tablett Amlodipin STADA, 5 mg tablett Amlodipine Teva, 5 mg tablett Amlodipine Vitabalans, 5 mg tablett Vitabalans Oy Amlodistad, 5 mg tablett Amloratio, 5 mg tablett ratiopharm GmbH Milodimyl, 5 mg tablett Norvasc, 5 mg tablett Pfizer AB 10 mg Amlodipin Accord, 10 mg tablett Accord Healthcare Ltd. Amlodipin Actavis, 10 mg tablett Amlodipin Aurobindo, 10 mg tablett Aurobindo Pharma Ltd, Amlodipin Bluefish, 10 mg tablett Bluefish Pharmaceuticals AB Amlodipin Jubilant, 10 mg tablett Jubilant Pharmaceuticals nv Amlodipin Krka, 10 mg tablett KRKA Sverige AB Amlodipin Mylan, 10 mg tablett Amlodipin Sandoz, 10 mg tablett Amlodipin STADA, 10 mg tablett Amlodipine Teva, 10 mg tablett Amlodipine Vitabalans, 10 mg tablett Vitabalans Oy Amlodistad, 10 mg tablett Amloratio, 10 mg tablett ratiopharm GmbH Milodimyl, 10 mg tablett Norvasc, 10 mg tablett Pfizer AB Amorolfin Medicinskt nagellack 5 % Amorolfin Apofri, 5 % medicinskt nagellack Apofri AB Amorolfin Mylan, 5 % medicinskt nagellack Amorolfine Pierre Fabre, 5 % medicinskt nagellack Pierre Fabre Dermatologi Amorolfine Teva, 5 % medicinskt nagellack Finail, 5 % medicinskt nagellack Orifarm Generics A/S, Loceryl, 5 % medicinskt nagellack Galderma Nordic AB, Loceryl, 5 % medicinskt nagellack Loceryl, 5 % medicinskt nagellack PI Paranova Läkemedel AB Amoxicillin + klavulansyra Sida 17 (372)

18 Amoxicillin + klavulansyra 250 mg Amoxicillin/Clavulanic acid BB, 250 mg/125 mg Brown & Burk UK Ltd filmdragerad tablett Spektramox, 250 mg/125 mg filmdragerad tablett Meda AB 500 mg Amoxicillin/Clavulanic acid 2care4, 500 mg/125 mg PI 2care4 ApS filmdragerad tablett Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis, 500 mg/125 mg filmdragerad tablett Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, 500 mg/125 mg Aurobindo Pharma Ltd, filmdragerad tablett Amoxicillin/Clavulanic acid BB, 500 mg/125 mg Brown & Burk UK Ltd filmdragerad tablett Amoxicillin/Klavulansyra Amneal, 500 mg/125 mg filmdragerad tablett Amneal Pharma Europe Betaklav, 500 mg/125 mg filmdragerad tablett KRKA Sverige AB Bioclavid, 500 mg/125 mg filmdragerad tablett Sandoz GmbH Spektramox, 500 mg/125 mg filmdragerad tablett Meda AB 875 mg Amoxicillin/Clavulanic acid 2care4, 875 mg/125 mg PI 2care4 ApS filmdragerad tablett Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis, 875 mg/125 mg filmdragerad tablett Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, 875 mg/125 mg Aurobindo Pharma Ltd, filmdragerad tablett Amoxicillin/Clavulanic acid BB, 875 mg/125 mg Brown & Burk UK Ltd filmdragerad tablett Amoxicillin/Klavulansyra Amneal, 875 mg/125 mg filmdragerad tablett Amneal Pharma Europe Betaklav, 875 mg/125 mg filmdragerad tablett KRKA Sverige AB Bioclavid, 875 mg/125 mg filmdragerad tablett Sandoz GmbH Spektramox, 875 mg/125 mg filmdragerad tablett Meda AB Amoxicillin /Dispergerbar tablett 1 g Amoxicillin Sandoz, 1 g dispergerbar tablett Sandoz GmbH Imacillin, 1 g tablett Meda AB 750 mg Amoxicillin Sandoz, 750 mg dispergerbar tablett Sandoz GmbH Imacillin, 750 mg tablett Meda AB /Kapsel 500 mg Amimox, 500 mg filmdragerad tablett Meda AB Amoxicillin Aurobindo, 500 mg kapsel, hård Aurobindo Pharma Ltd, Amoxicillin Mylan, 500 mg kapsel, hård Amoxicillin Sandoz, 500 mg filmdragerad tablett Sida 18 (372)

19 Amoxicillin /Kapsel 750 mg Amimox, 750 mg filmdragerad tablett Meda AB Amoxicillin Mylan, 750 mg tablett Amoxicillin Sandoz, 750 mg filmdragerad tablett Anagrelide Kapsel, hård 0,5 mg Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Cross Pharma AB Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Medartuum AB Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Paranova Läkemedel AB Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Pharmachim AB Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Qdoxx Pharma AB Xagrid, 0,5 mg kapsel, hård Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Anakinra Injektionsvätska, förfylld 100 mg Kineret, 100 mg injektionsvätska,, förfylld Cross Pharma AB Kineret, 100 mg injektionsvätska,, förfylld Medartuum AB Kineret, 100 mg injektionsvätska,, förfylld Kineret, 100 mg injektionsvätska,, förfylld Paranova Läkemedel AB Kineret, 100 mg injektionsvätska,, förfylld Pharmachim AB Kineret, 100 mg injektionsvätska,, förfylld Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 100 mg/0,67 ml Kineret, 100 mg/0,67 ml injektionsvätska,, förfylld Paranova Läkemedel AB Kineret, 100 mg/0,67 ml injektionsvätska,, förfylld Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Anastrozol 1 mg Anastelb, 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Actavis, 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Hetero, 1 mg filmdragerad tablett Hetero Europe S.L., Anastrozol Sandoz, 1 mg filmdragerad tablett Anastrozole Accord, 1 mg filmdragerad tablett Accord Healthcare Ltd. Anastrozole Bluefish, 1 mg filmdragerad tablett Bluefish Pharmaceuticals AB Anastrozole TEVA, 1 mg filmdragerad tablett Arimidex, 1 mg filmdragerad tablett AstraZeneca AB Anidulafungin Sida 19 (372)

20 Anidulafungin Pulver till infusionsvätska 100 mg ECALTA, 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Abacus Medicine A/S ECALTA, 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, ECALTA, 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Pfizer Ltd Apixaban 2,5 mg Eliquis, 2,5 mg filmdragerad tablett Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG Eliquis, 2,5 mg filmdragerad tablett Apomorfin Injektionsvätska 5 mg/ml Apomorfin PharmSwed, 5 mg/ml infusionsvätska, Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB (PharmSwed) Dacepton, 5 mg/ml infusionsvätska, EVER Neuro Pharma GmbH 10 mg/ml APO-go, 10 mg/ml injektions-/infusionsvätska, Britannia Pharmaceuticals Ltd, Dacepton, 10 mg/ml injektions-/infusionsvätska, EVER Neuro Pharma GmbH Injektionsvätska, förfylld penna 10 mg/ml APO-go PEN, 10 mg/ml injektionsvätska, PI 2care4 ApS APO-go PEN, 10 mg/ml injektionsvätska, Britannia Pharmaceuticals Ltd, Apo-go Pen, 10 mg/ml injektionsvätska, APO-go PEN, 10 mg/ml injektionsvätska, PI Paranova Läkemedel AB Injektionsvätska, förfylld 5 mg/ml APO-go Pumpfill, 5 mg/ml infusionsvätska, i förfylld Britannia Pharmaceuticals Ltd, APO-go Pumpfill, 5 mg/ml infusionsvätska, i förfylld APO-go Pumpfill, 5 mg/ml infusionsvätska, i förfylld PI Paranova Läkemedel AB APO-go Pumpfill, 5 mg/ml infusionsvätska, i förfylld PI Pharmachim AB Sida 20 (372)

21 Apomorfin Aprepitant Kapsel 125 mg + 80 mg EMEND, 125 mg + 80 mg kapsel, hård Medartuum AB EMEND, 125 mg + 80 mg kapsel, hård Merck Sharp & Dohme EMEND, 125 mg + 80 mg kapsel, hård Paranova Läkemedel AB EMEND, 125 mg + 80 mg kapsel, hård Pharmachim AB Aripiprazol Munsönderfallande tablett 10 mg Abilify, 10 mg munsönderfallande tablett EuroPharma Sverige AB Abilify, 10 mg munsönderfallande tablett Medartuum AB Abilify, 10 mg munsönderfallande tablett Abilify, 10 mg munsönderfallande tablett Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Abilify, 10 mg munsönderfallande tablett Paranova Läkemedel AB Aripiprazole Zentiva, 10 mg munsönderfallande tablett Zentiva k.s. 15 mg Abilify, 15 mg munsönderfallande tablett EuroPharma Sverige AB Abilify, 15 mg munsönderfallande tablett Abilify, 15 mg munsönderfallande tablett Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Abilify, 15 mg munsönderfallande tablett Paranova Läkemedel AB Aripiprazole Zentiva, 15 mg munsönderfallande tablett Zentiva k.s. 30 mg Abilify, 30 mg munsönderfallande tablett Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Aripiprazole Zentiva, 30 mg munsönderfallande tablett Zentiva k.s. Oral 1 mg/ml Abilify, 1 mg/ml oral 2care4 ApS Abilify, 1 mg/ml oral Ebb Medical AB Abilify, 1 mg/ml oral Abilify, 1 mg/ml oral Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Abilify, 1 mg/ml oral Paranova Läkemedel AB Abilify, 1 mg/ml oral Pharmachim AB Pulv. o. vätska t. inj. vätska, depotsuspension Sida 21 (372)

22 Aripiprazol Pulv. o. vätska t. inj. vätska, depotsuspension 400 mg ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till 2care4 ApS injektionsvätska, depotsuspension ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till Abacus Medicine A/S injektionsvätska, depotsuspension ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till Cross Pharma AB injektionsvätska, depotsuspension ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till Medartuum AB injektionsvätska, depotsuspension ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, ABILIFY MAINTENA, 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension Paranova Läkemedel AB 5 mg Abilify, 5 mg tablett 2care4 ApS Abilify, 5 mg tablett Cross Pharma AB Abilify, 5 mg tablett Medartuum AB Abilify, 5 mg tablett Abilify, 5 mg tablett Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Abilify, 5 mg tablett Paranova Läkemedel AB Abilify, 5 mg tablett Pharmachim AB Aprisan, 5 mg tablett Billev Pharma ApS, Aripiprazol Krka, 5 mg tablett KRKA Sverige AB Aripiprazol STADA, 5 mg tablett Aripiprazole Orion, 5 mg tablett Orion Corporation Aripiprazole Pharmathen, 5 mg tablett Pharmathen S.A. Aripiprazole Sandoz, 5 mg tablett Sandoz GmbH Aripiprazole Teva, 5 mg tablett Aripiprazole Zentiva, 5 mg tablett Zentiva k.s. Lemilvo, 5 mg tablett 10 mg Abilify, 10 mg tablett 2care4 ApS Abilify, 10 mg tablett Cross Pharma AB Abilify, 10 mg tablett Medartuum AB Abilify, 10 mg tablett Omnia Läkemedel AB Abilify, 10 mg tablett Abilify, 10 mg tablett Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Abilify, 10 mg tablett Paranova Läkemedel AB Abilify, 10 mg tablett Pharmachim AB Abilify, 10 mg tablett PharmaCoDane ApS Aprisan, 10 mg tablett Billev Pharma ApS, Aripiprazol Krka, 10 mg tablett KRKA Sverige AB Aripiprazol STADA, 10 mg tablett Aripiprazole Orion, 10 mg tablett Orion Corporation Aripiprazole Pharmathen, 10 mg tablett Pharmathen S.A. Aripiprazole Sandoz, 10 mg tablett Sandoz GmbH Aripiprazole Teva, 10 mg tablett Aripiprazole Zentiva, 10 mg tablett Zentiva k.s. Lemilvo, 10 mg tablett Sida 22 (372)

23 Aripiprazol 15 mg Abilify, 15 mg tablett Cross Pharma AB Abilify, 15 mg tablett Ebb Medical AB Abilify, 15 mg tablett Medartuum AB Abilify, 15 mg tablett Omnia Läkemedel AB Abilify, 15 mg tablett Abilify, 15 mg tablett Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Abilify, 15 mg tablett Paranova Läkemedel AB Abilify, 15 mg tablett Pharmachim AB Abilify, 15 mg tablett PharmaCoDane ApS Aprisan, 15 mg tablett Billev Pharma ApS, Aripiprazol Krka, 15 mg tablett KRKA Sverige AB Aripiprazol STADA, 15 mg tablett Aripiprazole Orion, 15 mg tablett Orion Corporation Aripiprazole Pharmathen, 15 mg tablett Pharmathen S.A. Aripiprazole Sandoz, 15 mg tablett Sandoz GmbH Aripiprazole Teva, 15 mg tablett Aripiprazole Zentiva, 15 mg tablett Zentiva k.s. Lemilvo, 15 mg tablett 30 mg Abilify, 30 mg tablett Medartuum AB Abilify, 30 mg tablett Omnia Läkemedel AB Abilify, 30 mg tablett Abilify, 30 mg tablett Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Abilify, 30 mg tablett Paranova Läkemedel AB Abilify, 30 mg tablett Pharmachim AB Aprisan, 30 mg tablett Billev Pharma ApS, Aripiprazol Krka, 30 mg tablett KRKA Sverige AB Aripiprazol STADA, 30 mg tablett Aripiprazole Orion, 30 mg tablett Orion Corporation Aripiprazole Pharmathen, 30 mg tablett Pharmathen S.A. Aripiprazole Sandoz, 30 mg tablett Sandoz GmbH Aripiprazole Teva, 30 mg tablett Aripiprazole Zentiva, 30 mg tablett Zentiva k.s. Lemilvo, 30 mg tablett Askorbinsyra Brustablett 1 g sockerfri C-vimin apelsin, 1 g brustablett Meda AB C-vimin, 1 g brustablett Meda AB Atazanavir Kapsel 150 mg Reyataz, 150 mg kapsel, hård Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Reyataz, 150 mg kapsel, hård Paranova Läkemedel AB Sida 23 (372)

24 Atazanavir Kapsel 200 mg Reyataz, 200 mg kapsel, hård 2care4 ApS Reyataz, 200 mg kapsel, hård Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Reyataz, 200 mg kapsel, hård 300 mg Reyataz, 300 mg kapsel, hård Abacus Medicine A/S Reyataz, 300 mg kapsel, hård Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Reyataz, 300 mg kapsel, hård Cross Pharma AB Reyataz, 300 mg kapsel, hård EQL Pharma Int AB Reyataz, 300 mg kapsel, hård Medartuum AB Reyataz, 300 mg kapsel, hård Reyataz, 300 mg kapsel, hård Paranova Läkemedel AB Reyataz, 300 mg kapsel, hård Pharmachim AB Atenolol 25 mg Atenolol Accord, 25 mg tablett Accord Healthcare Ltd. Atenolol Actavis, 25 mg filmdragerad tablett Atenolol Mylan, 25 mg tablett Atenolol Orifarm, 25 mg tablett Orifarm Generics A/S Atenolol Sandoz, 25 mg tablett Sandoz GmbH Atenolol Teva, 25 mg filmdragerad tablett Tenormin, 25 mg filmdragerad tablett Pfizer AB 50 mg Atenolol Accord, 50 mg tablett Accord Healthcare Ltd. Atenolol Actavis, 50 mg filmdragerad tablett Atenolol Mylan, 50 mg tablett Atenolol Nycomed, 50 mg filmdragerad tablett Takeda Pharma AB Atenolol Orifarm, 50 mg tablett Orifarm Generics A/S Atenolol Sandoz, 50 mg tablett Sandoz GmbH Atenolol Teva, 50 mg filmdragerad tablett Tenormin, 50 mg filmdragerad tablett Pfizer AB 100 mg Atenolol Accord, 100 mg tablett Accord Healthcare Ltd. Atenolol Actavis, 100 mg filmdragerad tablett Atenolol Nycomed, 100 mg filmdragerad tablett Takeda Pharma AB Atenolol Orifarm, 100 mg tablett Orifarm Generics A/S Atenolol Sandoz, 100 mg tablett Sandoz GmbH Atenolol Teva, 100 mg filmdragerad tablett Tenormin, 100 mg filmdragerad tablett Pfizer AB Atomoxetin Kapsel Sida 24 (372)

25 Atomoxetin Kapsel 10 mg Strattera, 10 mg kapsel, hård PI Cross Pharma AB Strattera, 10 mg kapsel, hård Eli Lilly Sweden AB Strattera, 10 mg kapsel, hård Strattera, 10 mg kapsel, hård PI Paranova Läkemedel AB 18 mg Strattera, 18 mg kapsel, hård Eli Lilly Sweden AB Strattera, 18 mg kapsel, hård 25 mg Strattera, 25 mg kapsel, hård PI Cross Pharma AB Strattera, 25 mg kapsel, hård Eli Lilly Sweden AB Strattera, 25 mg kapsel, hård Strattera, 25 mg kapsel, hård PI Paranova Läkemedel AB 40 mg Strattera, 40 mg kapsel, hård PI Cross Pharma AB Strattera, 40 mg kapsel, hård Eli Lilly Sweden AB Strattera, 40 mg kapsel, hård Strattera, 40 mg kapsel, hård PI Paranova Läkemedel AB Strattera, 40 mg kapsel, hård PI Pharmachim AB 60 mg Strattera, 60 mg kapsel, hård Eli Lilly Sweden AB Strattera, 60 mg kapsel, hård Strattera, 60 mg kapsel, hård PI Paranova Läkemedel AB 80 mg Strattera, 80 mg kapsel, hård PI 2care4 ApS Strattera, 80 mg kapsel, hård PI Cross Pharma AB Strattera, 80 mg kapsel, hård Eli Lilly Sweden AB Strattera, 80 mg kapsel, hård PI Omnia Läkemedel AB Strattera, 80 mg kapsel, hård Strattera, 80 mg kapsel, hård PI Paranova Läkemedel AB Strattera, 80 mg kapsel, hård PI Pharmachim AB 100 mg Strattera, 100 mg kapsel, hård Eli Lilly Sweden AB Strattera, 100 mg kapsel, hård PI Paranova Läkemedel AB Atorvastatin Sida 25 (372)

26 Atorvastatin 10 mg Atorbir, 10 mg filmdragerad tablett Atorstad, 10 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Actavis, 10 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Aurobindo, 10 mg filmdragerad tablett Aurobindo Pharma (Malta) Atorvastatin Bluefish, 10 mg filmdragerad tablett Bluefish Pharmaceuticals AB Atorvastatin Krka, 10 mg filmdragerad tablett KRKA Sverige AB Atorvastatin Mylan, 10 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Orion, 10 mg filmdragerad tablett Orion Corporation Atorvastatin Ranbaxy, 10 mg filmdragerad tablett Ranbaxy (UK) Ltd, Atorvastatin Sandoz, 10 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Teva, 10 mg filmdragerad tablett Atostin, 10 mg filmdragerad tablett Krka d.d., Novo mesto Atovans, 10 mg filmdragerad tablett Krka d.d., Novo mesto Lipitor, 10 mg filmdragerad tablett Pfizer AB 20 mg Atorbir, 20 mg filmdragerad tablett Atorstad, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Actavis, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Aurobindo, 20 mg filmdragerad tablett Aurobindo Pharma (Malta) Atorvastatin Bluefish, 20 mg filmdragerad tablett Bluefish Pharmaceuticals AB Atorvastatin Krka, 20 mg filmdragerad tablett KRKA Sverige AB Atorvastatin Mylan, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Orion, 20 mg filmdragerad tablett Orion Corporation Atorvastatin Ranbaxy, 20 mg filmdragerad tablett Ranbaxy (UK) Ltd, Atorvastatin Sandoz, 20 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Teva, 20 mg filmdragerad tablett Atostin, 20 mg filmdragerad tablett Krka d.d., Novo mesto Atovans, 20 mg filmdragerad tablett Krka d.d., Novo mesto Lipitor, 20 mg filmdragerad tablett Lipitor, 20 mg filmdragerad tablett PI Paranova Läkemedel AB Lipitor, 20 mg filmdragerad tablett Pfizer AB 40 mg Atorbir, 40 mg filmdragerad tablett Atorstad, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Actavis, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Aurobindo, 40 mg filmdragerad tablett Aurobindo Pharma (Malta) Atorvastatin Bluefish, 40 mg filmdragerad tablett Bluefish Pharmaceuticals AB Atorvastatin Krka, 40 mg filmdragerad tablett KRKA Sverige AB Atorvastatin Mylan, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Orion, 40 mg filmdragerad tablett Orion Corporation Atorvastatin Paranova, 40 mg filmdragerad tablett PI Paranova Läkemedel AB Atorvastatin Ranbaxy, 40 mg filmdragerad tablett Ranbaxy (UK) Ltd, Atorvastatin Sandoz, 40 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Teva, 40 mg filmdragerad tablett Atostin, 40 mg filmdragerad tablett Krka d.d., Novo mesto Atovans, 40 mg filmdragerad tablett Krka d.d., Novo mesto Lipitor, 40 mg filmdragerad tablett Pfizer AB Sida 26 (372)

27 Atorvastatin 80 mg Atorvastad, 80 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Actavis, 80 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Aurobindo, 80 mg filmdragerad tablett Aurobindo Pharma (Malta) Atorvastatin Bluefish, 80 mg filmdragerad tablett Bluefish Pharmaceuticals AB Atorvastatin Krka, 80 mg filmdragerad tablett KRKA Sverige AB Atorvastatin Mylan, 80 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Orion, 80 mg filmdragerad tablett Orion Corporation Atorvastatin Ranbaxy, 80 mg filmdragerad tablett Ranbaxy (UK) Ltd, Atorvastatin Sandoz, 80 mg filmdragerad tablett Atorvastatin Teva, 80 mg filmdragerad tablett Lipitor, 80 mg filmdragerad tablett PI Paranova Läkemedel AB Lipitor, 80 mg filmdragerad tablett Pfizer AB Atosiban Injektionsvätska 6,75 mg/0,9 ml Atosiban SUN, 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, SUN Pharmaceutical Industries Europe B.V. TRACTOCILE, 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, Ferring Pharmaceuticals A/S Koncentrat till infusionsvätska 37,5 mg/5 ml Atosiban SUN, 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, SUN Pharmaceutical Industries Europe B.V. TRACTOCILE, 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, Ferring Pharmaceuticals A/S TRACTOCILE, 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, TRACTOCILE, 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, Pharmachim AB Atovakvon + proguanil 250 mg/100 mg Atovakvon/Proguanil Glenmark, 250 mg/100 mg filmdragerad tablett Glenmark Pharmaceuticals Europe Atovaquone/Proguanil Orifarm, 250 mg/100 mg Orifarm Generics A/S, filmdragerad tablett Horisto, 250 mg/100 mg filmdragerad tablett Malarone, 250 mg/100 mg filmdragerad tablett GlaxoSmithKline AB Malarone, 250 mg/100 mg filmdragerad tablett PI Omnia Läkemedel AB Malastad, 250 mg/100 mg filmdragerad tablett 62,5 mg/25 mg Horisto, 62,5 mg/25 mg filmdragerad tablett Malarone Junior, 62,5 mg/ 25 mg filmdragerad tablett GlaxoSmithKline AB Sida 27 (372)

28 Axitinib 1 mg Inlyta, 1 mg filmdragerad tablett 2care4 ApS Inlyta, 1 mg filmdragerad tablett Cross Pharma AB Inlyta, 1 mg filmdragerad tablett Medartuum AB Inlyta, 1 mg filmdragerad tablett Paranova Läkemedel AB Inlyta, 1 mg filmdragerad tablett Pfizer Ltd 5 mg Inlyta, 5 mg filmdragerad tablett 2care4 ApS Inlyta, 5 mg filmdragerad tablett Abacus Medicine A/S Inlyta, 5 mg filmdragerad tablett Cross Pharma AB Inlyta, 5 mg filmdragerad tablett Medartuum AB Inlyta, 5 mg filmdragerad tablett Inlyta, 5 mg filmdragerad tablett Pfizer Ltd Azacitidin Pulver till injektionsvätska 100 mg Vidaza, 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Abacus Medicine A/S Vidaza, 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Celgene Europe Ltd., Vidaza, 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Medartuum AB Vidaza, 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Vidaza, 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Paranova Läkemedel AB Azatioprin 25 mg Azathioprine medac, 25 mg filmdragerad tablett medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh, Azatioprin Mylan, 25 mg tablett Imurel, 25 mg filmdragerad tablett Aspen Pharma Trading, 50 mg Azathioprin Actavis, 50 mg filmdragerad tablett Actavis Nordic A/S, Azathioprin Orifarm, 50 mg filmdragerad tablett Orifarm Generics A/S, c/o Orifarm Generics A/S Azathioprine medac, 50 mg filmdragerad tablett medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh, Azatioprin Mylan, 50 mg tablett Imurel, 50 mg filmdragerad tablett Aspen Pharma Trading, Azelastin + flutikasonpropionat Nässpray Sida 28 (372)

29 Azelastin + flutikasonpropionat Nässpray 125 mikrogram+50 mikrogram/sprayni ng Dymista, 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning nässpray, suspension Dymista, 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning nässpray, suspension Dyvistalin, 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning nässpray, suspension PI Meda AB Orifarm AB Meda AB Azelastin Nässpray 0,13 mg/dos (Grupp A) Allergodil, 0,13 mg/dos nässpray, Lastinaz, 0,13 mg/dos nässpray, Meda AB Meda AB 0,19 mg/dos Astepro, 0,19 mg/dos nässpray, Meda AB Rinelaz, 0,19 mg/dos nässpray, Meda AB Ögondroppar 0,5 mg/ml Lastin, 0,5 mg/ml ögondroppar, Meda AB Oculastin, 0,5 mg/ml ögondroppar, Meda AB Azitromycin 250 mg Azithromycin Actavis, 250 mg filmdragerad tablett Azithromycin Jubilant, 250 mg filmdragerad tablett Jubilant Pharmaceuticals nv Azithromycin Krka, 250 mg filmdragerad tablett Krka d.d., Novo mesto Azithromycin Mylan, 250 mg filmdragerad tablett Azithromycin Orifarm, 250 mg filmdragerad tablett Orifarm Generics A/S Azithromycin Sandoz, 250 mg filmdragerad tablett Azithromycin STADA, 250 mg filmdragerad tablett Azitromax, 250 mg filmdragerad tablett Pfizer AB 500 mg Azithromycin Actavis, 500 mg filmdragerad tablett Azithromycin Jubilant, 500 mg filmdragerad tablett Jubilant Pharmaceuticals nv Azithromycin Krka, 500 mg filmdragerad tablett Krka d.d., Novo mesto Azithromycin Mylan, 500 mg filmdragerad tablett Azithromycin Orifarm, 500 mg filmdragerad tablett Orifarm Generics A/S Azithromycin Sandoz, 500 mg filmdragerad tablett Azithromycin STADA, 500 mg filmdragerad tablett Azitromax, 500 mg filmdragerad tablett Pfizer AB Sida 29 (372)

30 Aztreonam Pulver till injektions-/ infusionsvätska Azactam pulver till injektions-/infusionsvätska, Azactam pulver till injektions-/infusionsvätska, PI Bristol-Myers Squibb AB, Pharmachim AB Baklofen Injektions-/infusionsvätska 0,5 mg/ml Lioresal, 0,5 mg/ml injektions-/infusionsvätska, Novartis Sverige AB Lioresal, 0,5 mg/ml injektions-/infusionsvätska, 2 mg/ml Lioresal, 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, Novartis Sverige AB Lioresal, 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, 10 mg Baklofen Alternova, 10 mg tablett Alternova A/S Baklofen Bluefish, 10 mg tablett PI Bluefish Pharmaceuticals AB Baklofen Mylan, 10 mg tablett Baklofen Orifarm, 10 mg tablett PI Orifarm Generics A/S Lioresal, 10 mg tablett Novartis Sverige AB 25 mg Baklofen Alternova, 25 mg tablett Alternova A/S Baklofen Mylan, 25 mg tablett Lioresal, 25 mg tablett Novartis Sverige AB Basiliximab Pulver och vätska till injektionsvätska Simulect, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, Simulect, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, Simulect, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, 2care4 ApS Novartis Europharm Ltd, Orifarm AB Beklometason + formoterol Inhalationsspray Sida 30 (372)

31 Beklometason + formoterol Inhalationsspray 100 mikrog/dos 6 mikrog/dos Innovair, 100/6 mikrogram per dos inhalationsspray, Innovair, 100/6 mikrogram per dos inhalationsspray, Innovair, 100/6 mikrogram per dos inhalationsspray, Innovair, 100/6 mikrogram per dos inhalationsspray, Innovair, 100/6 mikrogram per dos inhalationsspray, PI PI PI PI 2care4 ApS Chiesi Pharmaceutici SpA Medartuum AB Orifarm AB Pharmachim AB Belimumab Pulver till koncentrat till infusionsvätska 120 mg Benlysta, 120 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Glaxo Group Ltd, Benlysta, 120 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Medartuum AB Benlysta, 120 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Paranova Läkemedel AB Benlysta, 120 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Pharmachim AB 400 mg Benlysta, 400 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Glaxo Group Ltd, Benlysta, 400 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Medartuum AB Benlysta, 400 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Paranova Läkemedel AB Benlysta, 400 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, Pharmachim AB Bendroflumetiazid 5 mg Bendroflumetiazid Alternova, 5 mg tablett Alternova A/S Bendroflumetiazid Evolan, 5 mg tablett Evolan Pharma AB Salures, 5 mg tablett Pfizer AB 2,5 mg Bendroflumetiazid Alternova, 2,5 mg tablett Alternova A/S Bendroflumetiazid Evolan, 2,5 mg tablett Evolan Pharma AB Salures, 2,5 mg tablett Pfizer AB Bensylpenicillin (penicillin G) Pulver till injektions- eller infusionsvätska Sida 31 (372)

32 Bensylpenicillin (penicillin G) Pulver till injektions- eller infusionsvätska Bensylpenicillin Meda pulver till injektions-/infusionsvätska, Benzylpenicillin Panpharma pulver till injektions-/infusionsvätska, Meda AB Panpharma SA Betametason + salicylsyra Kutan 0,5 mg/g + 20 mg/g Diprosalic, 0,5 mg/ml+20 mg/ml kutan PI 2care4 ApS Diprosalic, 0,5 mg/ml+20 mg/ml kutan Merck Sharp & Dohme BV Diprosalic, 0,5 mg/ml+20 mg/ml kutan Diprosalic, 0,5 mg/ml+20 mg/ml kutan PI Pharmachim AB Betametason Kräm 1 mg/g Betnovat, 0,1 % kräm PI 2care4 ApS Betnovat, 0,1 % kräm GlaxoSmithKline AB Kutan emulsion 1 mg/ml Betnovat, 1 mg/ml kutan emulsion GlaxoSmithKline AB Betnovate, 1 mg/ml kutan emulsion Betnovate, 1 mg/ml kutan emulsion PI Pharmachim AB Kutan 1 mg/ml Betnovat, 1 mg/ml kutan PI 2care4 ApS Betnovat, 1 mg/ml kutan GlaxoSmithKline AB Betnovat, 1 mg/ml kutan Betnovate, 1 mg/ml kutan Betnovate, 1 mg/ml kutan PI Pharmachim AB Salva 1 mg/g Betnovat, 0,1 % salva GlaxoSmithKline AB Betnovate, 0,1 % salva PI Pharmachim AB Bevacizumab Koncentrat till infusionsvätska Sida 32 (372)

33 Bevacizumab Koncentrat till infusionsvätska 25 mg/ml Avastin, 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, Abacus Medicine A/S Avastin, 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, Medartuum AB Avastin, 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, Avastin, 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, Paranova Läkemedel AB Avastin, 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, Roche Registration Ltd Bexaroten Kapsel 75 mg Targretin, 75 mg kapsel, mjuk Abacus Medicine A/S Targretin, 75 mg kapsel, mjuk Eisai, Targretin, 75 mg kapsel, mjuk Medartuum AB Targretin, 75 mg kapsel, mjuk Omnia Läkemedel AB Targretin, 75 mg kapsel, mjuk Paranova Läkemedel AB Bikalutamid 50 mg Bicacta, 50 mg filmdragerad tablett Bicalustad, 50 mg filmdragerad tablett Bicalutamid Sandoz, 50 mg filmdragerad tablett Bicalutamide Bluefish, 50 mg filmdragerad tablett Bluefish Pharmaceuticals AB Bicalutamide Orion, 50 mg filmdragerad tablett Orion Corporation Bicalutamide Teva, 50 mg filmdragerad tablett Bicusan, 50 mg filmdragerad tablett Bikalutamid Actavis, 50 mg filmdragerad tablett Bikalutamid SUN, 50 mg filmdragerad tablett SUN Pharmaceutical Industries Europe B.V. Casodex, 50 mg filmdragerad tablett AstraZeneca AB 150 mg Bicacta, 150mg filmdragerad tablett Bicalustad, 150 mg filmdragerad tablett Bicalutamid Sandoz, 150 mg filmdragerad tablett Bicalutamide Bluefish, 150 mg filmdragerad tablett Bluefish Pharmaceuticals AB Bicalutamide Orion, 150 mg filmdragerad tablett Orion Corporation Bicalutamide Teva, 150 mg filmdragerad tablett Bicusan, 150 mg filmdragerad tablett Bikalutamid Actavis, 150 mg filmdragerad tablett Bikalutamid SUN, 150 mg filmdragerad tablett SUN Pharmaceutical Industries Europe B.V. Casodex, 150 mg filmdragerad tablett AstraZeneca AB Bimatoprost + timolol Ögondroppar Sida 33 (372)

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2017-047002 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 28 augusti 2017 31 augusti 2017 Acitretin Kapsel 25 mg Neotigason, 25 mg kapsel, hård 2care4 ApS PI Neotigason,

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-087749 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 25 november 2015 30 november 2015 Atorvastatin Tablett 10 mg Atorbir, 10 mg Atorstad, 10 mg Atorvastatin

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 28 september 2015 30 september 2015 Alprostadil Kräm 2 mg/g Eafelb, 2 mg/g kräm Vitaros, 2 mg/g kräm Alprostadil

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-022314 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 april 2015 30 april 2015 Bromokriptin Tablett 2,5 mg Parlodel, 2,5 mg tablett Parlodel, 2,5 mg tablett

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2016-038894 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 juni 2016 30 juni 2016 Acetazolamid Pulver till injektionsvätska 500 mg Diamox, 500 mg pulver till injektionsvätska,

Läs mer

AMLODIPIN/ATORVASTATIN RATIOPHARM 5 mg / 10 mg filmdragerad tablett. GRANISETRON CLARIS 1 mg/ml injektionsvätska, lösning

AMLODIPIN/ATORVASTATIN RATIOPHARM 5 mg / 10 mg filmdragerad tablett. GRANISETRON CLARIS 1 mg/ml injektionsvätska, lösning 08.10.2014 1 Beviljade tillstånd AMLODIPIN/ATORVASTATIN RATIOPHARM 10 mg / 10 mg filmdragerad tablett AMLODIPIN/ATORVASTATIN RATIOPHARM 5 mg / 10 mg filmdragerad tablett ATROPIN 1 mg/ml injektionsvätska,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/35 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atosiban Stragen 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning 51401 Rx 37,5 mg/5 ml koncentrat till 51402 Rx infusionsvätska, lösning Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/6 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Clobex 500 mikrogram/g schampo 23230 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Galderma Nordic

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/37 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Crominet 20 mg/ml ögondroppar, lösning 49988 Receptfritt Innehavare av godkännande för försäljning: Orifarm Generics A/S, Odense, Danmark Ansvarig

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2012/35 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amorolfine Arrow 5% medicinskt nagellack 44456 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Arrow Generics Ltd, Stevenage, Ansvarig tillverkare:

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 mars 2012 30 mars 2012 Acetylsalicylsyra + dipyridamol Depotkapsel 200 mg/25 mg Asasantin Retard, 200

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2017-061153 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 26 september 2017 29 september 2017 Aciklovir Oral 80 mg/ml Zovirax, 80 mg/ml oral Ebb Medical AB PI Zovirax,

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011 2011-11-07 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011 Företag: Alternova A/S TLV:s diarienummer:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/42 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alfamint 1 mg komprimerad sug 49177 Receptfritt 2 mg komprimerad sug 49178 Receptfritt Godkänd enligt den nationella proceduren. Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2010/5 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Ceftazidim Orifarm 500 mg pulver och vätska till 23070 Rx injektionsvätska, lösning 1 g pulver och vätska till 23071 Rx injektionsvätska, lösning 1

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (3) FÖRETAG Se bilaga 1. Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (3) FÖRETAG Se bilaga 1. Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna 2013-12-18 1 (3) Vår beteckning 2875/2013 FÖRETAG Se bilaga 1 SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att de läkemedel som fraår

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2015/10 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Aesalfluca Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram 50633 Rx inhalationspulver, avdelad dos Innehavare av godkännande för försäljning: Sandoz A/S, Köpenhamn,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/27 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Braltus 10 mikrogram/dos 52015 Rx inhalationspulver, hård kapsel Innehavare av godkännande för försäljning: Teva Sweden AB, Helsingborg Ansvarig tillverkare:

Läs mer

Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform.

Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform. Bilaga 2 Definition av form baserat på information från NPL. Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform. Listan redovisar

Läs mer

Receptfria förpackningsstorleker av läkemedel med försäljningstillstånd 1 Situationen 16.10.2015 10:03

Receptfria förpackningsstorleker av läkemedel med försäljningstillstånd 1 Situationen 16.10.2015 10:03 Receptfria förpackningsstorleker av läkemedel med försäljningstillstånd 1 (QP53AX26) Pyriprolum 56.25 mg PRAC-TIC 56.25 mg spot-on, lösning 3 x 0.45 ml Tub Novartis Sanidad Animal S.L PRAC-TIC 56.25 mg

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/10 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Bendamustine medac 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till 53296 Rx infusionsvätska, lösning Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande. Innehavare

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2006/26 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Angiosan 320 mg filmdragerad tablett 22841 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren Innehavare av godkännande för försäljning och ansvarig tillverkare:

Läs mer

Dopaminerga läkemedel Dopa inkl. kombinationer med dekarboxylahämmare (Benserazid och Carbidopa) N04BA02

Dopaminerga läkemedel Dopa inkl. kombinationer med dekarboxylahämmare (Benserazid och Carbidopa) N04BA02 1 Läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom i Norden augusti 2012 Dopaminerga läkemedel Dopa inkl. kombinationer med dekarboxylahämmare (Benserazid och Carbidopa) N04BA02 Intestinalgel 20 mg/ml och 5mg/ml

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/3 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amlodipine/Valsartan Denk 5 mg/80 mg filmdragerad tablett 54737 Rx 5 mg/160 mg filmdragerad tablett 54738 Rx 10 mg/160 mg filmdragerad tablett 54739

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2006/37 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Athersim 10 mg filmdragerad tablett 23524 Rx 20 mg filmdragerad tablett 23525 Rx 40 mg filmdragerad tablett 23526 Rx Godkänd enligt den nationella

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/11 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Domodin vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning 23953 Rx Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 2013-12-06 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 Företag: Amgen AB TLV:s diarienummer: 4059/2013

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2015/21 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml oral lösning 51396 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Sopharma AD, Sofia, Bulgarien Ansvarig tillverkare:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/47 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Arquist 125 mikrogram/dos inhalationsspray, 53659 Rx suspension 250 mikrogram/dos inhalationsspray, 53660 Rx suspension Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2011/17 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Bisomyl 1,25 mg filmdragerad tablett 43138 Rx 2,5 mg filmdragerad tablett 43139 Rx 5 mg filmdragerad tablett 43140 Rx 10 mg filmdragerad tablett 43141

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2015/19 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Exopon 10 mg/ml infusionsvätska, lösning 51968 Rx Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande. Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2010/14 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Effipro 50 mg spot-on, för katt 26727 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Virbac SA, Carros, Frankrike Ansvarig tillverkare: Virbac SA,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2015/11 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Duloxetine Krka 30 mg enterokapsel, 51688 Rx 60 mg enterokapsel, 51689 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/17 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Aspirin 500 mg dragerad tablett 52876 Receptfritt Godkänd enligt den nationella proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Bayer AB, Solna

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/40 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Efexor Depot 225 mg depotkapsel, hård 49965 Rx Datum för godkännande: 2014-11-20 Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2013/38 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Bendroflumetiazid Alternova 2,5 mg tablett 49358 Rx 5 mg tablett 49359 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren. Innehavare av godkännande för

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/07 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atorvastatin Medical Valley 10 mg filmdragerad tablett 53545 Rx 20 mg filmdragerad tablett 53546 Rx 40 mg filmdragerad tablett 53547 Rx 80 mg filmdragerad

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/8 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Cipralex 20 mg/ml orala droppar, lösning 23323 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: H. Lundbeck A/S, Köpenhamn-Valby, Danmark Ansvarig tillverkare:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/14 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amlarrow 5 mg tablett 23576 Rx 10 mg tablett 23577 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Arrow

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2008/27 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Cilazapril Teva 0,5 mg filmdragerad tablett 24741 Rx 1 mg filmdragerad tablett 24742 Rx 2,5 mg filmdragerad tablett 24743 Rx 5 mg filmdragerad tablett

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/25 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Givix vet. 264 mg tuggtablett för hund 49502 Rx 150 mg tuggtablett för hund 49503 Rx 88 mg tuggtablett för hund 49504 Rx Godkänd enligt den decentraliserade

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2012/20 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Baklofen E Consult 10 mg tablett 45043 Rx 25 mg tablett 45044 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/16 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Flutikason Jacobsen Pharma 50 mikrogram/dos nässpray, suspension 22782 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2013/12 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g kutan lösning 47492 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Almirall

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/16 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Escitalopram Mylan 5 mg filmdragerad tablett 53150 Rx 10 mg filmdragerad tablett 53151 Rx 15 mg filmdragerad tablett 53152 Rx 20 mg filmdragerad tablett

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/19 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Entecavir Teva 0,5 mg filmdragerad tablett 55034 Rx 1 mg filmdragerad tablett 55035 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2011/20 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atorvastatine Bluefish 10 mg filmdragerad tablett 43492 Rx 20 mg filmdragerad tablett 43493 Rx 40 mg filmdragerad tablett 43494 Rx 80 mg filmdragerad

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2012/12 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Canesten 500 mg + 1% vaginalkapsel, mjuk och 45913 Receptfritt vaginalkräm Godkänd enligt den nationella proceduren. Innehavare av godkännande för

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/30 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Acitretin Orifarm 10 mg kapsel, 53202 Rx 25 mg kapsel, 53203 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Orifarm Generics A/S, Odense, Danmark Ansvarig

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2009/2 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Citalopram STADA 30 mg filmdragerad tablett 26787 Rx 60 mg filmdragerad tablett 26788 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: STADA Arzneimittel

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2008/7 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Carvanja 3,125 mg filmdragerad tablett 26010 Rx 6,25 mg filmdragerad tablett 26011 Rx 12,5 mg filmdragerad tablett 26012 Rx 25 mg filmdragerad tablett

Läs mer

Läkemedelsverketinformerar

Läkemedelsverketinformerar Läkemedelsverketinformerar 2009/12 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alprazolam Sandoz 0,25 mg tablett 25681 Rx (*) 0,5 mg tablett 25682 Rx (*) 1 mg tablett 25683 Rx (*) Innehavare av godkännande för försäljning: Sandoz

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2015/26 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Eafelb 2 mg/g kräm 50895 Rx 3 mg/g kräm 50896 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Sandoz

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2011/28 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Closamectin vet 5 mg/ml + 200 mg/ml pour-on, lösning 43891 Rx till nöt Innehavare av godkännande för försäljning: Norbrook Laboratories Ltd, Newry,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2006/40 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Infanrix Polio injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 22287 Rx Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/18 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alfentanil Hameln 0,5 mg/ml 52797 Rx (*) Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: hameln pharma

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/20 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Clarithromycin HEC 250 mg filmdragerad tablett 49023 Rx 500 mg filmdragerad tablett 49024 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2013/42 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Budesonide Teva Pharma 0,25 mg suspension för nebulisator 48435 Rx 0,5 mg suspension för nebulisator 48436 Rx 1 mg suspension för nebulisator 48437

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/43 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Biphozyl hemodialysvätska/hemofiltrationsvätska 50128 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Gambro Lundia AB, Lund Ansvarig tillverkare: Gambro

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/38 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Calcipotriol Sandoz 0,05 mg/g salva 23198 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Sandoz A/S, C.F. Odense, Danmark Ansvarig tillverkare: LEK

Läs mer

Godkännandelistan 2005/40

Godkännandelistan 2005/40 Godkännandelistan 2005/40 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Citapriwa 10 mg filmdragerad tablett 19230 Rx 20 mg filmdragerad tablett 19231 Rx 40 mg filmdragerad tablett 19232 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2011/29 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atorvastatin Krka 30 mg filmdragerad tablett 44160 Rx 60 mg filmdragerad tablett 44161 Rx 80 mg filmdragerad tablett 44162 Rx Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/7 GODKÄNDA LÄKEMEDEL AviPro Md Maris vet suspension och vätska till injektionsvätska, suspension för kycklingar 48737 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren.

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2015/36 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Betametason Alternova 0,5 mg tablett 51742 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Alternova A/S,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2012/30 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Cisplatin Strides 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, 45017 Rx lösning Innehavare av godkännande för försäljning: Strides Arcolab International

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2011/42 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atorstad 10 mg filmdragerad tablett 42886 Rx 20 mg filmdragerad tablett 42887 Rx 40 mg filmdragerad tablett 42888 Rx Innehavare av godkännande för

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/21 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Aspirin 500 mg granulat 53040 Receptfritt Godkänd enligt den nationella proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Bayer AB, Solna Ansvarig

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2009/32 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Banacep vet 5 mg filmdragerad tablett för hund 26927 Rx Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/15 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Hyobac App Multi Vet. injektionsvätska, emulsion 55370 Rx Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande. Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2013/26 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Antikonstad 0,03 mg/3 mg filmdragerad tablett 47796 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Tyskland Ansvarig

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2008/40 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Donepezil Mylan 5 mg filmdragerad tablett 25354 Rx 10 mg filmdragerad tablett 25355 Rx Ansvarig tillverkare: Merck Farma Y Quimica, S.A., Poligono

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2013/14 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Capecitabine Sandoz 150 mg filmdragerad tablett 47106 500 mg filmdragerad tablett 47107 Innehavare av godkännande för försäljning: Sandoz A/S, Köpenhamn,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/39 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Brimonidine Biogaran 2 mg/ml ögondroppar, lösning 55460 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Laboratoires BIOGARAN, Colombes, Frankrike Ansvarig

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/23 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Allopurinol Sandoz 100 mg tablett 53057 Rx 300 mg tablett 53058 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Sandoz A/S, Köpenhamn, Danmark Ansvarig

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2006/29 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsvätska, lösning 23090 Rx Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande Innehavare av godkännande

Läs mer

Godkännandelistan 2006/18

Godkännandelistan 2006/18 Godkännandelistan 2006/18 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Calma 20 mg medicinskt tuggummi 19880 Receptfritt Godkänd enligt den nationella proceduren Innehavare av godkännande för försäljning: Antula Healthcare AB,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2017/33 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Rhesonativ 750 IE/ml injektionsvätska, 55273 Rx Datum för godkännande: 2017-09-14 Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/43 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Amlodipin/Valsartan Actavis 5 mg/80 mg filmdragerad tablett 52616 Rx 5 mg/160 mg filmdragerad tablett 52617 Rx 10 mg/160 mg filmdragerad tablett 52618

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/33 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alprazolam Alternova 0,25 mg tablett 25162 Rx (*) 0,5 mg tablett 25163 Rx (*) 1 mg tablett 25164 Rx (*) Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2010/30 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Bocouture 4 enheter/0,1 ml pulver till 43846 Rx injektionsvätska, lösning Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande. Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2011/18 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Dorzolamid Stada 20 mg/ml ögondroppar, 42769 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: STADA Arzneimittel

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2006/31 GODKÄNDA LÄKEMEDEL CARPRODYL 20 mg tablett 23311 Rx 50 mg tablett 23312 Rx Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2008/39 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Glucophage 500 mg pulver till oral lösning, dospåse 26288 Rx 850 mg pulver till oral lösning, dospåse 26289 Rx 1000 mg pulver till oral lösning, dospåse

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/26 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Buprenorphine Glenmark 5 mikrogram/timme depotplåster 52806 Rx (*) 10 mikrogram/timme depotplåster 52807 Rx (*) 20 mikrogram/timme depotplåster 52808

Läs mer

Godkännandelistan 2005/39

Godkännandelistan 2005/39 Godkännandelistan 2005/39 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Donacom 1178 mg pulver till oral lösning, dospåse 22320 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Artropharm, Köpenhamn, Danmark Ansvarig tillverkare: Sigmar

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2008/32 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Oxitropic 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, 25874 Rx lösning Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande Innehavare av godkännande för

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2013/46 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Tibocina 2,5 mg tablett 48539 Rx Datum för godkännande: 2013-12-19 Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Euthanimal vet. ATC-kod: QP53A X15 (fipronil) Ny produkt innehållande den i Sverige godkända substansen fipronil.

Euthanimal vet. ATC-kod: QP53A X15 (fipronil) Ny produkt innehållande den i Sverige godkända substansen fipronil. Läkemedelsverket informerar 2013/39 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Cetirizine Teva 10 mg filmdragerad tablett 47668 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Teva

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2007/43832

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2007/43832 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2007/43832 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 30 augusti 2007 3 september 2007 Acetylsalicylsyra + dipyridamol Depotkapsel 200 mg/25 mg Asasantin Retard

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/11 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Cefazolin IPP 2 g pulver till 47208 Rx injektions-/infusionsvätska, lösning Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/46 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Acetylsalicylsyra BBS 75 mg tablett 54346 Rx 160 mg tablett 54347 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/9 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Capecitabine Orion 150 mg filmdragerad tablett 49200 Rx 500 mg filmdragerad tablett 49201 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2008/6 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Creon 40000 enterokapsel, hård 23056 Receptfritt Datum för godkännande: 2008-02-15 Godkänd enligt den nationella proceduren Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar 2010/28

Läkemedelsverket informerar 2010/28 Läkemedelsverket informerar 2010/28 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Allopurinol Teva 100 mg tablett 41979 Rx 300 mg tablett 41980 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

BURANA 400 mg pulver till oral lösning i endosbehållare. CLUVOT 250 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

BURANA 400 mg pulver till oral lösning i endosbehållare. CLUVOT 250 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 11.08.2014 1 Beviljade tillstånd BURANA 400 mg pulver till oral lösning i endosbehållare CESOPIL 20 mg/ml orala droppar, lösning CLUVOT 1250 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning CLUVOT 250

Läs mer

Godkännandelistan 2006/11

Godkännandelistan 2006/11 Godkännandelistan 2006/11 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Betnoderm 0,1% kräm 19818 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren Innehavare av godkännande för försäljning: ACO Hud AB, Upplands Väsby Ansvarig tillverkare:

Läs mer