Grennaskolan Magazine Nr.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grennaskolan Magazine Nr.3"

Transkript

1 THE GL Grennaskolan Magazine Nr.3 BEAugusti 2012 Föredettinghelg sid Student 2012 sid 25 Ledarskapsutbildning sid 17

2 Ideérna bakom Grennaskolan Idéerna bakom Grennaskolan att promenaderna till undervisningslokalerna i Folkskolan och Postiljonen kunde upphöra. Eleverna fick ett eget café i de nya lokalerna. Standarden på undervisningsmaterielen höjdes avsevärt särskilt beträffande naturvetenskapliga ämnen. Datoriseringen utökades betydligt med två nya fullt utrustade datorsalar. Skolans bibliotek flyttade ut och fick nya ljusa och trivsamma lokaler i Ångbåten med läsrum och tillgång till dagstidningar och tidskrifter. En länge efterlängtad helt ny musikinstitution inrättades i Åbergskan. På elevhemssidan hade en upprustning skett och även Borgmästargården hade fått nya utrymmen och exteriören hade fräschats upp Skolan som är annorlunda Den 5 september 1993 inbjöd skolan ett stort antal personer med Jönköpings Landshövding i spetsen till Invignings- och Jubileumsmiddag. Skolchefen Reidar Rönnecke presenterade de helt nybyggda lokalerna, Rådhuset, som band samman skolans tidigare skolbyggnader till en rektangulär enhet. Invigningen var kulmen på fem års genomgripande förändringar på skolan. Ett eget högstadium hade inrättats, en särskild linje med speciell inriktning på orientering i svenska språket och svensk kultur hade breddat elevunderlaget och tillfört skolan nya impulser. Konfirmationskurser och sommarkurser med tonvikt på språkundervisning hade bidragit till att skolan varit öppen även under ferierna. En internationalisering av undervisningen hade påbörjats och skulle komma att utökas. Fortbildning av personalen med studieresor och återkommande kurser bidrog till en kontinuerlig kapacitetsökning och tillförde värdefulla kunskaper. Det nybyggda Rådhuset gav ett efterlängtat och betydande tillskott av undervisningslokaler. Det blev också möjligt att bereda institutioner för samtliga ämnen och arbetsplatser för lärarna, något som saknats tidigare. Tillkomsten av Rådhuset innebar också Den positiva andan från den s k internationella tiden hade återvänt och det var lätt att se framtiden an med tillförsikt. En ytterligare utbyggnad av undervisningen med en IB linje (International Baccalaureate) skulle vara i enlighet med den utveckling skolan genomgått de senaste åren. Den stora betydelse skolan haft för Gränna och för hela kommunen skulle då befästas och de kommande åren bli väl så spännande och fyllda av kreativitet som de tidigare! Carin Boman Byggt på Margareta Sandströms text i skriften Grännaskolan Mer om IB-utbildningen och vad det innebär kan du läsa mer om längre fram i tidningen. En av Torstein Landströms tio globegubbar som skapades utifrån skolans logga. Detta är Gubben Idé THE GLOBE 2

3 Skolchefen har ordet Skolchefen har ordet Mats Almlöw Så har studenterna sprungit ut genom grinden vid Borgmästargården och årskurs nio har lämnat oss. Ja en del av dem kommer tillbaka som gymnasieelever men den obligatoriska skolan har de lämnat bakom sig. Läget skulle kunna beskrivas som lugnet efter storman. Va, är eleverna så besvärliga så att han klassar dem som oväder? Nej då absolut inte men detta läsår har varit speciellt sedan slutet av oktober förra året. En organisation som vår är dimensionerad för att sköta kärnverksamheten utbildning inte att hantera medier vecka ut och vecka in. Att vi skulle förekomma i Uppdrag Granskning hade jag nog inte tänkt mig. Du kan läsa mera om min reflexion om Uppdrag Granskning längre fram i tidningen. Pressen på oss har varit konstant och krävt mycket energi från alla på skolan. Trots att vi under veckorna blivit härdade och slutat att förvåna oss höjde vi dock på ögonbrynen då även Jan Guillou gav sig in i debatten. Kunskapen om Riksinternaten är låg bland flera politiker i Riksdagen. Detta är ju förståeligt med hänsyn till att vi är få och att det är ett, i jämförelse, litet antal elever som går på våra skolor. För att sprida kunskap om Grennaskolan har Emma Lövdal (FP) bjudits in och besökt skolan. Thomas Strand (S) har informerats om skolan i samband med styrelsens besök på SSHL och i Riksdagen. Betti Malmberg (M) kom mer att besöka skolan under sommaren. Flera besök är på gång. Under våren hade vi en fantastiskt trevlig återförening av gamla studenter. Det var inte bara studenter allt från -71 till -07 med tyngdpunkten från -02 som besökte Grennaskolan under föredettinghelgen utan även student som återvände till Gränna för att återuppliva gamla minnen några veckor senare. Det vill säga de första studenterna som lämnade Grennaskolan. Ulf Eriksson som varit den sammanhållande för denna återförening fick ett diplom av skolan och de gamla kamraterna för sin insats. Återföreningen var samtidig som vårbalshelgen och på lördagseftermiddagen trängdes föräldrar, högtidsklädda studenter och föredettingar i Borgmästargårdens trädgård. Årets student hade lockat många anhöriga till Grennaskolan. Vi har nu rekordet på Gyllene Uttern med 294 gäster på studentmiddagen och med en kyrka som dagen efter, på nationaldagen den 6 juni, inte kunde rymma alla besökare. På nationaldagskvällen fick jag, för skolans räkning, ta emot ett hedersmedlemsskap i Gränna hembygdsförening av Lennart Ladåker som är ordförande. Hembygdsföreningen gör en fantastisk insats för att vårda och sprida kunskapen om Grännas historia. I år firar föreningen 100 år. Sommarskolan lockar samma antal deltagare som tidigare. I år gästas vi även av ett stort antal finska och tyska elever. Mats Almlöw, Skolchef Gubben studier. Innehåll 2 Ideérna bakom Grennaskolan 3 Skolchefen har ordet 4 Vad har hänt sen sist 5 Idrott och fritid 7 Grennaskolans elevhem 9 Internationellt 10 OSR Old Student Review 12 Föredettinghelg 15 En föredetting berättar 17 Elever Bal och student 26 Vad är på gång 27 Annonser & sommarskola Annonspriser: 1/4 sida 1800:- 1/2 sida 3500:- 1/1 sida 5000:- baksida 6000:- The Globe Magasin för Grennaskolan Utges 2 nr. per år Ansvarig utgivare Mats Almlöw Redaktör Julia Markström Mail: Foto: Julia Markström, Maria Hesselman Omslag Bal/Fd Tryck: Grenna Tryckeri AB 3 THE GLOBE

4 Vad har hänt sen sist Verkligheten hinner alltid ifatt Jag skrev i förra numret av denna tidning att jag skulle återkomma om händelseutvecklingen med anledning av Skolinspektionens besök. Vad har hänt sen sist Vi skickade in vår rapport till skolinspektionen den 15 mars. Innan dess hade vi genomfört ett stort arbete med att bland annat skriva om vår likabehandlingsplan, anställa en specialpedagog och revidera våra grundregler. Intresset från media hade svalnat. Dock högst tillfälligt. Ytterligare två aktörer dök upp på arenan efter den 15 maj. Först uttalade sig författaren Jan Guillou P4 extra om internatskolor i allmänhet och de tre nu existerande internatskolorna i synnerhet. I detta inslag föreslog han att Grennaskolan var den enda skolan som skulle vara kvar. De övriga skulle läggas ned eftersom det satt så mycket i väggarna. Grennaskolan skulle sedan styras direkt av staten och vara den enda skolan i landet som skulle ta emot utlandssvenska elever. Jan Guillou var själv internatelev på internatskolan Solbacka Några år senare skrev han en bok om skolan och livet på skolan. Solbacka lades ned 1973 och är idag en konferensanläggning. SvT s program Uppdrag Granskning hade inlett en granskning av riksinternaten efter att Skolinspektionen hade genomfört sina besökt. Eftersom vi var en av skolorna som Uppdrag Granskning hade bestämt sig för att granska kom jag i nära kontakt med deras arbetsmetoder. 5-6 månader innan programmet skall sändas startar researcharbetet. Man lägger stor tid på att ta del av grundhandlingar, rapporter, eventuell kritik som skolorna har fått m.m. Man kontaktar ett stort antal nuvarande elever, före detta elever och föräldrar. Jag blev sedan uppringd av journalisten Karin Mattisson och vi träffades sedan veckan efter påsk på skolan för en intervju. Jag anade utgående från frågorna hon ställde att Grennaskolan inte var i fokus för granskningen vilket sedan visade sig vara rätt. I två program granskades en av de andra skolorna både vad avser kamratfostran och statsbidragen. Statsbidraget är det bidrag som riksinternaten, i enlighet med riksinternatförordningen, erhåller för de elever som är utlandssvenskar och som väljer att gå på ett riksinternat. Reportageteamet hade vid sin granskning funnit 48 fall där bidraget utbetalats på grunder som skolverket inte anser är kvalifiserade för statsbidrag dvs att båda vårdnadshavarna inte var stadigvarande bosatta utomlands. På Grennaskolan hade man funnit ett fall där bara en förälder var stadigvarande bosatt utomlands. Vi klassar elever som utlandssvenskar genom att fråga föräldrarna och att kontrollera adresser. En av skolorna hade 41 fall där skolverket anser att det inte förelåg undantag för utbetalning. I programmet påstods dessutom att både stat och kommun hade betalat ut bidrag för samma elever. Skolorna har anmodats att gå igenom samtliga fall där klassningen utlandssvenska ungdomar förekommer och återrapportera detta till Skolverket. Vi kan återrapportera detta till Skolverket med gott samvete. Eventuellt kan det förekomma något ytterligare fall där inte båda vårdnadshavarna stadigvarande vistas utomlands. Jag har efter Uppdrag Gransknings program fått insikt i hur den grävande journalistiken har arbetat när de granskat Grennaskolan och kan konstatera att vi har fått upprättelse med hänsyn till den kritik som inledningsvis riktades mot oss. Vi har ingen kamratfostran där äldre elever tillåts utöva makt mot yngre. Vi kan garantera att vi lägger ännu mera kraft för att motarbeta mobbing och trakasserier. Vi följer de direktiv och riktlinjer som finns för att driva vår verksamhet vilket även avser underlag för statliga och kommunala bidrag. Vi skall även fortsättningsvis tåla en granskning vem den än kommer ifrån. Mats Almlöw Gubben Approved. THE GLOBE 4

5 Idrott och fritid Grennaloppet Vinnare av Grennaloppet Ragnar Kewley Måndagen den 28 maj, med strålande sol och över 20 grader varmt så gick Grennaloppet av stapeln. Ungefär 150 elever och en hel del personal medverkade i loppet och gav sitt allra yttersta på den 8,3 km långa sträckan. Förra årets vinnare bland pojkar på grundskolan kunde nu ta hem vinsten för pojkar gymnasiet i år, nämligen Gränna-killen Ragnar Kewley. Såsom traditionen bjuder kunde sedan elever och personal äta pytt i panna i trädgården och hämta ut årets rykande färska Yearbook. Resultat: Idrott och fritid Högstadiet Flickor Signe Grennvall 40:48 Disa Cedersmyg 41:49 Clara Kjellström 51:01 Personal Tomas Aldeborg 37:10 Anna Dalhgren 39:22 Andreas Alm 39:26 Törstiga löpare 1:a, 2:a och 3:a. Brännbollsturneringen Efter något år av uppehåll återupptog vi nu den årliga brännbollsturneringen mellan alla skolan klasser, dvs hela 14 klasser sammanlagt på både högstadiet och gymnasiet. Torsdagen den 31 maj avgjordes denna, i det närmsta, årets viktigaste idrottsuppgörelse på skolan. Kanske något otippat med tanke på att laguppställningen var den minsta så med rena slaktarvinsten vanns hela turneringen av inga mindre än personalen. Mats Almlöw, skolchef, resumerade segern efteråt: En kombination av spänst, list, taktik och teknik. Publiken såg naturligtvis att vi höll igen för att inta vara för överlägsna. Segern kändes bra! Gymnasiet Pojkar Ragnar Kewley 34:04 Ludvig Joriksson 34:17 Mattias Vadsten 36:36 Gymnasiet Flickor: Signe Uneus Andersson 49:33 Hildur Samuelsson 49:36 Nelly Bågenholm Bylin 53:47 Högstadiet Pojkar Adam Haglund 40:54 David Gustavsson 44:54 Tor Kewley 54:22 Hektiskt med inskrivning vi målgång. Brännbollslaget: Maria projektilen Kjörning Tomas blixten Aldeborg, Andreas släggan Alm, Björn superkastaren Sterner, Fredrik birdie Svensson, Martin snabbfoten Tell Lasse brännbollens mästare Svärd Mats kanonen Almlöw, Birgitta lyran Petersson, Greg the catcher Kewley Roger vesslan Juhlin, Michael pukan Svaninger, Stefan coach Niklasson Coach Niklasson kunde inte vara mer nöjd med resultatet och sammanfattade vinsten på följande vis dagen efter: Ser ni någon som haltar så är det bara att gratulera till segern! Julia Markström, stolt hejaklack Prisutdelning. 5 THE GLOBE

6 Idrott och fritid SIPSI FUTSAL 2012 Anteckningar från en ledare under ett SIPSI utbyte Så var det då dags för det första sipsi utbytet i FUTSAL. En turnering som GS egen Regis till stor del ligger bakom och har kämpat för, tack Regis. Vi åkte kl från Brittas kiosk. Eller ska vi säga fd Brittas. ( Brittas fanns redan på min tid som elev på GS. ( Brittas var en GODIS kiosk) GS - LS Efter ha sett GS pojkar förlorat sin öppningsmatch mot LS med 2-0 var det dags för oss att äntra scenen. Tämligen nervösa, tagna av stundens allvar lovar vi varandra att göra vårt bästa, kämpa väl och bara vara positiva mot varandra. De första fem minuterna såg mkt bra ut. Vi pressar och stressar LS högt och styr dom ut mot kanterna.. Precis som vår planering/taktik var. Då helt plötsligt på två L s anfall, pang pang 0-2!! Vad händer? Det kändes helt enkelt tufft. L fick nu mer energi av sin framgång och tog över helt o hållet. Hanna fick nu rada upp räddningar. Efter en time out kom vi tillbaka in i matchen och började skapa chanser igen utan att lyckas det där sista. När slutsignalen ljöd stod det 0 3 på tavlan. Det kändes bara för mycket EG GS Killarna har just spelat 0-0. Och Lasse säger, vi väntar på det första GS målet EG s flickor har spelat två matcher redan och vunnit bägge två. Dom var bra, men GS flickor stred nu för allt dom förmådde. Beundransvärt vilken kämpaglöd o fajting spirit man kan få uppleva. EG tog ledningen med 1-0 tämligen fort och rättvist. Men när nu äntligen Lovisa fick läge för sin tunga höger dojja så var 1-1 ett faktum. Det kommer nog alltid finnas kvar ett bollnät helt enkelt savtryck på väggen bakom målet tills dom målar om. Äntligen ett GS mål, och vilken energi det gav oss. LS tog time out men det var vi som förde matchen, det var våra tjejer som jobbade mest. Och när Emma P. drog till från kanten rasslade nätet igen.. Slutet var gastkramande men vi kunde gå segrande ur fighten. Pust vilken nervpers. Vilken go SEGER! Efter en koll på spel o resultattavlan kunde vi, vid en seger i nästa match mot SSHL, få spela en avgörande final mot VRG. (Jag sa inget till tjejerna om detta, det kanske va synd?) SSHL GS Killarna hade just välförtjänt tagit sin första futsal seger och hade fått upp sin tuppkam på plats igen. SSHL tjejer hade inlett cupen med två förluster. Så jag blev nog lite konfunderad på deras pigga o rappa spel. Speciellt två små ettriga flickor längst fram. En av dom hade nr 8 och fick senare ta emot pris som SSHL s most value player. 1-0 till SSHL kom snabbt och vi kändes lite tröga, lite trötta denna match. Gång på gång rann dessa tjejer ifrån oss och kom ofta i rena lägen framför Hanna som stred tappert och tog allt, allt som gick på mål. Hur länge skulle vi kunna stå emot? Men oj vad det svänger fort inom sporten. Efter halva matchen stod det 2-1 till oss! O vilken glädje som kokade i mig Men så fick nr.8 lite för mkt tid för att sikta in sig mot Hanna och lika plötsligt som olustigt stod det 3-2 till SSHL när matchen var till ända. Nu låg det till så här. Alla fem lag kunde hamna på 6 poäng. Så jämt var det VRG GS Killarna har svårt att göra mål, enkla mål (snyggt ska det ju vara!). Förlust med 0-1. Detta kunde ju ha varit tjejernas final! Jag varnade våra tjejerna för nr 5 i VRG mycket spelskicklig och komplett spelare med bra blick för spelet. I mitt tycke den bästa tjejen i cupen. Och mycket riktigt är det hon och på hennes kant det mesta händer. Men tjejerna gör ett jätte jobb. Men just som den största anstormningen lagt sig kommer hon igen. Denna gång letar hon inte avslut själv utan väljer att mycket snyggt frispela en lag kompis som enkelt kan göra 1-0. I detta läget var VRG cup segrare! Och då kan ni tänka er vilken energi som VRG får, nu när dom känner segervittringen. Nu fick Hanna göra själ för lönen (hamburgare på vägen hem) gång på gång kom dom för att punktera matchen, anförda av denna nr5. Men mitt i deras press lyckas syskonen Niskala pressa o bryta sig igenom, Ipti vräker sig fram och gör 1-1. Nu trodde jag att VRG skulle få stora darren segern rinner ju dem ur händerna. Men då blir hon ännu bättre nr5. Men Hanna tar allt. Nästan allt, en gång fick hon läget mitt framför Hanna utan våra vilt kämpande backar runt benen. Då missar inte nr min kvar, vi gör allt vi förmår men sista skottet tar VRG målvakt. Grattis till cupsegern VRG! Jag måste få tacka er alla tjejer som spelat och tränat inför denna cup. Ni, vi gjorde det JÄTTEBRA tycker jag och vi var ju nära att vara riktigt nära. Det var jämnare matcher än vad jag trodde det skulle vara. Och jag har fått, känt feedbacken från er att detta var riktigt roligt. Alla gjorde sitt bästa och kämpade väl. Tack tjejer, jag är stolt över er idag Tack! Hanna, Anna-Sara, Carro, Emma P, Emma Å, Lovisa, Izza, Ipty, Alisha. o tack Sara Å. o Malin för all hjälp med flaskor etc. o alla fans såklart Most value player GS: Emma Pantzar Beträffande killarna kanske Lasse o Regis ska skriva men jag har en känsla av att om ni/vi vunnit första matchen mot LS så hade det slutat helt annorlunda. Tack Lasse o Regis för ert engagemang. Nu får Victor ta över Regis plats i GRIFF, Lycka till. En lite trött men nöjd GS ledare. Dan THE GLOBE 6

7 Grennaskolans elevhem Grennaskolans elevhem Grevégården Postis norra Berghem Bergsgården Vulkanen Postiljonen södra byggdes i början av 1960 talet som elevhem för Grennaskolan och från början var huset även bostad för hemföreståndaren med familj som hade en privat del i huset men även delade byggnaden med 20 elever. Idag bor det 24 tjejer i åldrarna år. Läsåret har Leif och Gunilla varit postis södras husföräldrar. Berätta lite om er själva Husfar Leif: Jag bor i Ölmstad i ett hus på landet mellan Gränna och Huskvarna med min fru Ing-Britt och vår hund. Har tre vuxna utflugna barn och ett barnbarn. Husmor Gunilla: Jag bor i Bunnström ett litet samhälle som ligger mellan Gränna och Tranås med min man Bertil. Har tre utflugna barn och 6 barnbarn + 2 bonusbarnbarn. Vad gör du på din fritid? Leif: Jag är mycket ute i skogen och som Postis södra villaägare finns det alltid något att göra på huset eller i trädgården. Gunilla: Jag gillar sport är allätare har själv varit aktiv i Gränna AIS som fotbollsspelare. Min man och jag älskar att dansa vi har varit aktiva dansare i många år och jag är ansvarig för att lära ut vals till alla som ska gå på balen. Sen tycker jag mycket om att vara ute i trädgården, det är en avkopplande sysselsättning som jag behöver för att ladda batterierna. Vad har du arbetat med innan du kom till GS? Leif: Jag jobbade som yrkes officer på regementet A6 och var även en tid i Ängelholm på F10. Gunilla: Jag har haft många jobb, började som vårdbiträde jobbade på flera olika sjukhus, har jobbat på förskola, i restaurangbranschen och även kört buss både lokalt och olika turistbussar. Hur hamnade du här? Och hur länge har du jobbat på skolan? Leif: 1983 lades regementet A6 ner och jag sökte till F10 i Ängelholm men det var svåra tider att få sitt hus sålt och med stor bostadsbrist i Skåne började jag se mig om efter andra yrken och sommaren 1984 fick jag jobb på Stigbyskolan på Visingsö, den sommaren fick jag även se en annons i JP att GS sökte en husfar och jag tänkte kan väl testa ett par år, detta var för 28 år sen nu. Gunilla: Det var ungefär det samma för mig, jag fick också se en annons i Jönköpings posten detta var 1988 tänkte att det skulle vara kul att pröva på det lät som ett spännande jobb fick till en början provjobba som blev till fast tjänst och det är nu 24 år sedan. Vad är det bästa med att vara husfar/ husmor? Leif: Det är ett fritt jobb, det är alltid lika roligt att jobba med ungdomar sen kan det variera mycket, ingen dag är den andra lik. Gunilla: Det är en färgstark arbetsplats med många nationaliteter att få hjälpa till 7 THE GLOBE

8 Grennaskolans elevhem med det lilla praktiska till att finnas där bara för att vara en god lyssnare. Jag bakar gärna en god kaka och pysslar om mina elever med det lilla extra. Det är ett fantastiskt jobb att få känna sig uppskattad och veta att man är viktig. Om du skulle plocka ut en rolig episod under dina år som du aldrig kommer att glömma vad skulle det vara, berätta? Leif: Det var under jultider en av tjejerna som bodde på postis s hade fått en eltandborste i julklapp. Ska tillägga att det var en ny modefluga i början på 90-talet. Jag gick runt på kvällen och hittade henne borstande tänderna med öppen dörr jag frågade henne varför hon inte hade stängt dörren? Fick då svaret Det förstår du väl Leif, de andra kan ju tro att jag håller på med något annat! Vilket är ditt motto? Leif: Lev som du lär. Gunilla: Uppgifter är till för att lösas. Internatelever berättar Malin berättar om sig själv Jag heter Malin Eriksson är 17 år kommer från Göteborg där jag bodde tills jag var 13 år då min pappa, mamma och min lillasyster och jag flyttade till Dubai där pappa fick jobb på Volvo. I Dubai gick jag i en internationell skola där undervisningen bedrevs på engelska. Jag var ganska skoltrött och fick då veta från två skolkompisar, Jonathan och Jacob att de hade sökt till GS, det gjorde mig jättenyfiken och letade då upp GS hemsida. Skolan såg så mysig ut, närheten till allt, den lilla staden och att det var en liten skola gjorde att även jag ville börja där, så hösten 2010 flyttade jag hit och det har jag inte ångrat en sekund. Jag trivs jättebra på skolan, känner mig aldrig ensam och har kompisar överallt trots att jag är den enda internattjejen i 2 SP. Trivs också jättebra på postis där jag bott i 2 år nu, är även en av postis södras förtroendeelever. Det är en härlig atmosfär här många nationaliteter som Martina bor under samma tak men de flesta har någon anknytning till Sverige. Det finns så mycket vi kan lära av varandra. På min fritid här på GS har jag lagt ner många timmar på två musikaler, älskar också att dansa och agera. Är även med på de lagsporter som anordnas elevhemsvis allt för den goa gemenskapen. När jag är hemma i Dubai blir det mest att sola, bada och bara slappa. Vara med kompisar och naturligtvis umgås med min familj. Mina framtidplaner är att få ett jobb inom FN. Har sett så mycket orättvisor i världen skulle vilja vara med och förbättra för de mest utsatta. Om 10 år jobbar jag på FN i New York det är ett mål jag strävar efter. Om du fick bestämma vad du ville under en dag, vad skulle du göra då? Då skulle jag åka till Sydamerika närmare bestämt Rio de Janeiro och bara dansa salsa. Martina berättar om sig själv Jag heter Martina Gillberg är 16 år. bodde tills jag var fyra år på Korsika men flyttade sen till Frankrike och Provence. Mina föräldrar är svenskar jag har också en lillebror på 12 år. Min mamma har alltid varit fascinerad av det franska språket och valde därför Malin att sätta mig och min bror i en fransk talande skola. Det franska skolsystemet är mer disciplinerat men jag trodde att den svenska skolan skulle vara mer slapp så är det ju verkligen inte, men den är mycket mjukare. Jag går i 2NV där de flesta är mycket studiemotiverade. Jag kände från första början mig varmt välkommen i klassen. De tog väl hand om mig när jag började i oktober en bra bit in på terminen Jag trivs jättebra på postis s med alla på elevhemmet, det är nära till skolan och till affärerna som finns i Gränna. Har fått många nya vänner på skolan är väl inte vad man brukar kalla en idrottstjej utan jag tycker mest om att bara vara ute i naturen och ta det lugnt. När jag är hemma i Frankrike så älskar jag att gå i skogen. Det är så lugnt och rofyllt. Jag har inga bestämda framtidplaner ännu det finns så mycket jag skulle vilja göra. Det jag vet är att jag vill få ett jobb som jag verkligen trivs med och bara få vara lycklig. Om du fick bestämma vad du ville under en dag, vad skulle du göra då? Då skulle jag åka till Karibien ligga i en hängmatta och inte göra någonting, utan bara vara. Jeanette Ydvall, elevhemsföreståndare THE GLOBE 8

9 Internationellt International Baccalaureate Programme Många undrar säkert vad IB programmet är för något och vad som skiljer det från andra gymnasieprogram. Jag tänkte kort beskriva vad det är. IBprogrammet startade 1968 och idag finns det ca 2350 skolor i 205 olika länder. Man kan läsa IB på tre olika språk Engelska (88 %), Franska (11 %) och Spanska (11 %). I Sverige finns det just nu 32 skolor som erbjuder programmet. Grennaskolan var en av de första skolorna som startade programmet (1995) och hade sin första exam IB programmet är en två-årig universitetsförberdande utbildning för att främja den internationella förståelsen samt göra det möjligt att fortsätta läsa vidare i andra länder. Man kan läsa i stort sätt alla ämnen som finns i den svenska läroplanen Huvudelen av detta kan man läsa på grennaskolan. Internationellt IB programmet delas upp i 5 olika grupper och eleven måste välja minst ett ämne från varje grupp samt ett extra ämne från grupperna 1, 2, 3 och 4. Det innebär att eleven läser 6 olika ämnen. Vad vi erbjuder just nu på skolan är följande från de olika grupperna. Group 1: Language A1, elevens första språk (svenska, engelska mm) Group 2: Language B, elevens andra språk (engelska, svenska, tyska, franska och spanska). Group 3: Individuals and Society; Psykologi, Geografi, Historia eller Ekonomi. Group 4: Experimental Sciences; Biologi, Kemi eller Fysik. Group 5: Matematik. Utav dessa ämnen måste man dessutom läsa minst 3 av ämnena på en högre nivå, så kallade Higher Level. Vid slutet av kursen, sista året i maj, har man en slutexamen i sina ämnen, som till största delen bestämmer vilket betyg man får (utgör ca 80 % av betyget, dessutom har varje ämne ett inlämningsarbete internal assessment ca 20 % av betyget som också måste lämnas in för att bli godkänd. Betygskalan är från 1 till 7 där 7 är det högsta betyget. När eleverna har skrivit sina slutprov/internal assessment skickas de till olika länder där någon annan bedömer elevernas arbeten. Det är just nu mer än 5000 olika bedömare examiners, som går igenom proven och inlämningsuppgifterna. Vi som lärare får aldrig se elevens prov utan bedömaren av provet eller inlämningsuppgiften sätter betyg på eleven. Detta gör att eleven inte får reda på sina resultat förrän i början av juli och det är en väldigt jobbig väntan! Utöver dessa sex ämnena läser du också kunskapsteori, Theory of Knowledge (TOK) och gör en vetenskaplig uppsats, Extended Essay (projektarbete) och samt genomför CAS-program (Creativity, Action and Service). CAS-programet är till för att utvecklas elevens kreativitet, aktivera eleverna fysiskt och att ge en ökad insikt i och förståelse för det samhälle vi lever i. För godkänd exam krävs minst 24 poäng. Om man inte skulle uppnå de 24 poäng som krävs ges möjlighet till omprov vid ytterligare två tillfällen. TOK och Extended Essay kan ge bonuspoäng (max 3 poäng) därför kan man få 45 poäng som mest Världssnittet i antal poäng i maj 2011 ( elever deltog, varav 1105 från svenska skolor) var 29,61 poäng och i varje individuellt ämne 4,66 poäng. Grennaskolan hade 31 poäng i snitt och den elev som hade högst poång hade 43 poäng. Av de IB elever i världen som gjorde exams i maj 2011 klarade sig 78% och det var endast 0,23% som fick max betyget 45 poäng. Fredrik Svensson, lärare 9 THE GLOBE

10 OSR Old Student Reveiw Styrelsens ord OSR Old Student Review Grennaskolans föredettingförening I maj månad gick 2012 års föredettinghelg av stapeln i Gränna. Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla föredettingar som kom till Gränna under helgen och gjorde den till vad den blev, en fantastisk helg. Fredagskvällen bjöd på spontanträff för de som anlänt till Gränna både på Amalias och Grännagården. Lördagen fylldes bland annat av mingel och fika i Borgmästargårdens trädgård, klassisk dragkamp mellan elever och föredettingar, där föredettingarna givetvis gick som segrare i kampen, men inte utan en rejäl fight från eleverna! Årets middag hade vi på Hamnkrogen och där blandades 69st föredettingar från åren tillsammans! En efterföljande fest hölls sedan i skolans matsal, där även årets treor var inbjudna, det vill säga de som snart kommer se framtiden an och ska bli en del av vårt stora gäng. Vi vill även rikta ett stort tack till alla elever, lärare, personal och husföräldrar på skolan som deltog under helgens aktiviteter. Det är vi mycket glada över. Ett speciellt tack går även till alla härliga elever på skolan som visade upp sina projekt samt bidrog med sång, film och musikalframträdanden under lördagen. Ni gjorde minglet och middagen extra bra. Tack igen till alla som var där. På nästa uppslag hittar ni bilder från föredettinghelgen 2012! Nästa stora event för föredettingföreningen blir den årliga sensommarfesten som kommit att bli en ny tradition. För tredje året i rad slår Tom Söderberg, student 1987, upp portarna till restaurang Sjökrogen på Pampas Marina i Stockholm. Lördagen den 1 september kan du redan nu boka in! Mer om festen kommer att publiceras på föreningens nya hemsida samt föreningens facebooksida. För er som inte redan besökt föreningens nya hemsida, ni hittar den här: På hemsidan publiceras löpande information om vad som händer i föreningen. Har ni frågor eller funderingar tar vi tacksamt emot dessa på föreningens mail: fdgrennaskolan.com. Vi önskar er alla en trevlig sommar och hoppas att vi ses i Stockholm i september. Varma hälsningar från Styrelsen genom Therése Hääger student år2000 På bilden ser vi, allas vår ordförande tillsammans med sin gamla lärare Bengt Mattisson Matilda och Lina, Matilda är den drivande bakom upplägget och planering av middagen. Lina, th, har bland annat hand om ekonomin Rebecca är hjärnan bakom hemsidan Vi är en ideell förening som består av hela 3008 Föredettingar, från 46 årskullar, som finns i 49 länder världen över. Föredettingföreningen handlar om glädje, vänskap och stolthet det vi kallar Grennaskoleandan. Det handlar om vännerna från Grennaskolan som är vänner för livet, och kanske längre än så Bli medlem Ett livslångt medlemskap i vår Föredetting Förening är den perfekta studentpresenten och kostar 2 500:- Ett års medlemskap kostar 250:-. I ett medlemskap ingår dessutom en prenumeration av Grennaskolans tidning, The Globe, som framställs i samarbete med Föredettingföreningen. Medlemskap tecknas genom att avgiften insättes på Föredetting Föreningens Plusgiro Glöm inte att ange namn, studentår, postadress och . (betalningsmottagare: Grennaskolans Föredettingförening). Betalar du över Internet-bank ska du ej ange något OCR-nummer. Kryssa bara av den rutan. Vår verksamhet är helt beroende av de bidrag som kommer från betalande medlemmar och är därför oerhört tacksamma om just du vill bidra. Du stödjer då vår ideella verksamhet, som framför allt syftar till att främja kontakten mellan oss Föredettingar. För betalningar från utlandet är det viktigtatt banken skickar beloppet direkt till Plusgirot, via Eurogiro eller SWIFT, till konto nummer (s.k. IBAN): SE hos Nordea Bank AB, SE Stockholm. BIC/SWIFT-adress: NDEASESS. Kontakta oss: Föredettingföreningen når du enklas via mail: THE GLOBE 10

11 OSR Old Student Reveiw Stipendie Student 1972 Föredettingförenings stipendie för gott kamratskap som varje år delas ut till en elev i årskurs 3 gick i år till Hanna Hartelius Nickler, 3Speng. I de flesta fall låter vi alla elever i årskurs 3 rösta på en kompis med en motivering som de anser har varit en god kamrat under året. I år valde vi i styrelsen att utse Hanna. För er som känner igen henne så stämmer det, ja det var Hanna med flera som uppträdde med finalakten från årets musical Hairspray under middagen på Hamnkrogen på föredettinghelgen den 5 maj. Hanna tilldelades stipendiet på 1000 kronor med motiveringen för sitt stora engagemang i sång och musik och genom detta underhållit såväl sina skolkamrater som föredettingar. Vi hoppas stipendiet kommer till hjälp då Hanna har planer på att börja på musicalskola i Schweiz till hösten. Student 72 Julia Markström Vi var ett gäng som inte kunde komma på FD-helgen den 4-6 maj utan kom istället helgen därpå. På besök i Gränna var bland annat de Kända Grännaboys som synes Lasse S och Svante L. Gänget firade den stora kvällen på Västanå slott och spelad golf på Gränna golfbana. Söndagens rundvandring på Grennaskolan avslutades med saft och bulle hos Ulf i matsalen. Några föredettingar åkte hem innan bilden togs och sammanlagt infann sig 30 stud-72or. Lasse Svärd, stud -72 Inspirationsdag på Grennaskolan Under läsåret som gått har personal på skolan varit indelade i grupper i syfte att utveckla och förbättra olika områden på skolan. En av gruppernas uppdrag handlade om studieteknik och att motivera elever. I ett försök att ge eleverna tankar och idéer om framtiden, och på så vis förhoppningsvis hjälpa dem med studiemotivationen anordnades därför en yrkesinformationsdag. Föredettingar och andra bekanta tillfrågades, och vi lyckades få ihop en grupp bestående av en läkare (Karin Lothigius-02), en ekonom (Claes Lindblad-94), en marknadschef (Sanna Moore-94), en polis (Karin Lago-96), en jurist (Björn Lind), en psykolog (Joakim Alveglimt) samt en lärare (undertecknad). Vi fick kort presentera vår bakgrund och utbildning, och sedan berätta lite om vad respektive yrke egentligen innebär. De medverkande erkände att de kunde ha talat om sina respektive yrken betydligt längre än de fick. Sedan var det fritt fram för eleverna att via sms fråga vad de ville. Löner visade sig vara intressant att få veta mer om, likaså arbetstider och fördelar och nackdelar med yrket. Intressant att notera är att samtliga inbjudna tyckte att just de hade världens roligaste jobb. Av frågorna att döma vad det nog polis och läkare som intresserade eleverna mest. Från Grennaskolans sida hoppas vi att detta ska bli ett återkommande inslag i undervisningen. Föredettingar uppmanas därför att höra av sig till Julia Markström om de är intresserade av att delta nästa gång. Ett önskemål från eleverna till nästa gång är att fler naturvetare och teknologer kan delta. Så tveka inte, hör av er om ni har möjlighet! Ert besök uppskattas av eleverna, och kontakten med föredettingar är värdefull. Maria Kjörning, lärare 11 THE GLOBE

12 Föredettinghelg Föredettinghelg 2012 THE GLOBE 12

13 Föredettinghelg 13 THE GLOBE

14 En föredetting berättar Återförenning av Grennaskolelever från studentåren på sent 60-tal Att återkomma till Gränna en majdag 2012, den 25:e, kändes som en gåva. Väderguden var i allra högsta grad på vår sida. Visingsö bjöd på blank yta, bygden strålade i solskenet. Oh, så vackert det är i Gränna! Människorna som mötte oss på gator och torg tycktes stråla av glädje, förmodligen en villfarelse, då de inte hade en aning om vad som pågick och att det var vi, exeleverna, som strålade och var förväntansfulla. Under ett år hade återföreningshelgen planerats. För de fyra första studentkullarna. För några månader sedan var 141 anmälda. Det blev totalt under de två dagarna 119 som kom. Operationer, bröllop mm blev i detta sammanhang ett hinder för närvaro. Vi inkvarterades på Ribbagården, Grännagården, Huganders och något hotell till. Flera av oss hade inte setts på 10, 20 30, ja till och med 46 år. Skulle vi känna igen varandra? Frågan var allmän. Hårfärgen skulle inte vara densamma som på 60-talet, skulle det finnas hår kvar, vad hade blivit av den där muskulösa och läckra kroppen? Frågorna växte till oro. Men efter en kort presentation för varandra, så förflyttades vi ett helt liv tillbaka. På bråkdelen av en sekund kastades vi tillbaka till varma, roliga, trevliga, svåra och härliga händelser nu som minnen från varandra och tiden vi hade tillsammans. Och vi kunde fysiskt inte märka ålderns intåg. Det var i denna miljö som vi träffade den första stora kärleken, lärde oss spela bridge, lyssnade på Beatles, smuttade på flaskan, tröstade, gnabbades, trivdes och lärde oss att studera med de modernaste av undervisningsmetoder. På svenska, engelska, tyska och franska. Genom Grennaskolan fann vi en god plattform för vidare studier. På köpet fick vi minnen och vänner för livet. Det är ingen överdrift att säga kunskap och vänskap för livet. Även om vi alla inte har setts så ofta, så gäller definitionen; Människor träffar du ofta, vänner tänker du på ofta. Vi firade första kvällen tillsammans med att äta en god måltid på Hamnkrogen, majs vackraste kväll. Underbar solnedgång, varmt i själen och om kinden. Skulle vi klara en dag och kväll till - tillsammans...? På lördagen hölls en bejublad ceremoni vid Brahe-statyn. Skolflickorna Kristina och Birgitta krönte Brahe med Studentmössa, som traditionen kräver. Ännu mera jubel! Som förr, dvs för 46 år sedan. Mats Almlöw, Grennaskolans skolchef höll ett mycket inspirerat tal i och kring skolans verksamhet av igår och idag. Intresserade åhörare ställde frågor och fick raka och bra svar. I denna skolchef har skolan funnit rätt person sades från flera håll. Uppskattat. Vi träffade även Birgitta Tollén och fick möjligheten att kramas, pussas och prata lite med henne. Kändes bra. Vi statyn utdelades det dessutom ett mycket uppskattat diplom till en av eleverna. Med påföljande inbjudan till skolans 50-års kalas. Därpå följde en härlig visning av dagens skola, som sköttes förtjänstfullt av Bengt Hjalmarsson, som är intendent på skolan. Lite senare på eftermiddagen var det dags för cocktailparty med årets studenter, som skulle ha sin vårbal på Gyllene Uttern, samma kväll. Ungdomarna var alla vackert uppklädda i sina balkläder. De som var unga för 46 år sedan, höll sin middag i gamla IOGT-lokalen, numera ombyggd till matsal. Vackert dukat av elever på skolan, som även på ett utmärkt sätt serverade under kvällen. Vi intog en god måltid som Ulf Blom och hans personal tillagat. Kvällen fylldes av högt uppskattade tal. Christer Planander, från 1966, höll ett härligt tal med återblick till tiden då det begav sig. Kryddade talet med aktuelliteter från de första åren. Iklädd, ännu, välsittande skolkavaj. Detta tal följdes upp av Louis Nicolin, en av Sveriges, enligt egen utsago, mest välmeriterade bankdirektörer med studentexamen från Grennaskolan. Louis strålade och vi såg inget av fornstora dagars korta stubin. Han och vi trivdes. Lennart Gustavsson och Ville Nordenanckar tog oss med på en resa i det nattliv som inte fanns i Gränna. Förbjudna platser och färgade förbjudna inköp. Och eftersom det inte fanns, så var det skickligt att komma ihåg detta. Klang och jubel! Åberg och Rune var närvarande! Talen avslutades av Johan Byxis på ett härligt sätt! Bravo och tack till alla talare. Vi fick även en härlig upplevelse genom ett besök på hemmet. Ålderdomshemmet. Allt enligt Olle Nilsson i bandet Liverpool som spelade Beatlesmusik, så att ingen kunde sitta still. Natten gick sedermera mot sitt slut och Anders Claesson hjälpte till att ställa iordning i lokalen. Tack. Ungdomarna gick hem. Några satt kvar på Figges balkong och njöt av utsikten, tog några djupa andetag, nöp sig i skinnet och frågade sig; Har vi upplevt detta? Gjorde vi det inte, så skall vi göra det, 2016 då firar 66:orna 50 års jubileum! Stort tack till Grennaskolans personal och ledning som tog emot oss på värmande sätt! Lev väl och sköt om er. Bagge PS Lars Nordenankar slet i två dagar med allehanda insatser för festen. Tack. THE GLOBE 14

15 En föredetting berättar Biodlar-Lotta En föredetting berättar Friluftsfrämjandets barnverksamhet Knytte och Mulle. Under samma tid fick jag också möjlighet att bli med bin. Jag skaffade mina första bisamhällen som jag hade på vårt sommarställe vid Mälaren. Från den dagen blev jag fast. Biodling är en rofylld syssla som både stillar själen och bidrar till att man gör en miljönytta. Väldigt tidigt upptäckte jag vilket bra verktyg biodlingen är för att kunna förmedla sambanden i ekosystemen startade jag min egen firma, Fabricius Biodling, med biodling och undervisning som verksamhetsområde. Bigården i Hässelby används som skolbigård (kurser, skolklasser och förskolegrupper), representationsbigård (bl.a. politiker och beslutsfattare) och upplevelsebigård i samband med upplevelsepresenten Upptäck honungens värld. Jag har under fem år varit ordförande för biodlarna i Stockholms län ( ) och även suttit i förbundsstyrelsen för Sveriges Biodlares Riksförbund stötte jag ihop med Sture Käll (tidigare bl.a. rektor på Grennaskolan) som var ny ordförande för Jönköpings Biodlardistrikt. Sture var min klassföreståndare på högstadiet i Gränna. Att han var biodlare hade jag ingen aning om. Jag heter Lotta Fabricius Kristiansen (tidigare Gustafsson) tog jag examen på Grennaskolan från Naturvetenskaplig linje. Jag är uppvuxen i Gränna. Min farmor hade Brittas Kiosk om ni kommer ihåg den. Efter studenten flyttade jag till Stockholm då jag kom in på Stockholms Universitet började jag läsa geovetenskap och tog en magisterexamen i kvartärgeologi. Kvartärgeologi handlar om jord och vatten. Eftersom detta är en ganska snäv utbildning så kompletterade jag min utbildning med ett påbyggnadsår i Miljö- och hälsoskydd. Jag fick arbete som miljöansvarig vid en grundskola i Hjulsta i västra Stockholm. Där arbetade jag med både elever och personal för att göra skolan mer miljömedveten genom deras satsning Den gröna tråden. I närområdet fanns (den finns fortfarande) en naturskola Eggeby Gårds Fältskola. Där tar man emot skolklasser från förskolan till gymnasiet. Jag blev utlånad från Hjulstaskolan till Eggeby Gård under ett par år. På naturskolan upptäckte jag hur väl jag trivdes med att väldigt praktiskt kunna visa på sammanhangen i naturen och miljön. Det var en härlig känsla att hitta rätt. År 2000 fick jag mitt första barn Elric och 2002 kom Torin. Det blev några år då jag ägnade mig åt dem och passade på att tillsammans med barnen vara med och arbeta för Uppdrag inom firman är bl.a. undervisning, projektledning, biodlingskonsult för Svenskt Sigill, kunglig biskötare på Haga slott i Solna och mycket mer. Nu har jag och min man, Preben bildat ett enkelt bolag med båda våras firmor, Apinordica, För närvarande har vi ca 30 bisamhällen, med avsikten att låta biodlingen växa. Våra bisamhällen finns i Hässelby i Kyrkhamn, Stockholm och utanför Tjällmo i Östergötland. Jag och min familj bor i lägenhet i Vällingby, Stockholm och i hus i Tjällmo. När frågan kom från Grennaskolan om att de gärna ville sätta bin i sin trädgård så sa jag självklart ja till att hjälpa till med att förse dem med bin. Gränna Biodlareförening kommer att sköta om dem och ni hittar dem i trädgården bakom Borgmästargården. Lotta Fabricius Kristiansen Äkta Grennaskolehonung 15 THE GLOBE

16 En föredetting berättar Tankar från en student 2002 Ångest. Så kände jag inför Föredettinghelgen i maj. Denna helg firade jag 10-års jubileum, 10 år sedan jag tog studenten. TIO ÅR! Trots ångesten som kröp inombords bestämde jag mig för att åka up till Gränna och närvara vid föredettinghelgen, för att åka upp och träffa gamla rums-, klass- och huskamrater. Väl på plats släppte ångesten. Så kan man fråga sig, varför denna ångest? Detta har jag fått anledning att fundera på och kommer att återkomma med det som jag tror är förklaringen lite senare. Mitt liv på Grennaskolan började för tretton år sedan, så stod man plötsligt där på torget i Gränna och vinkade farväl till mamma, mamma som precis hade lämnat av sin enda dotter på Grennaskolan. Ångest. Ångest, denna tråkiga känsla kröp i kroppen. Där stod jag, nyss fyllda 16 år och hade just denna dag officiellt flyttat hemifrån. Jag hade vuxit upp som enda barnet i familjen och hade tills denna dag levt tillsammans med en ensamstående mamma. Nu väntade ett nytt kapitel i livet. Detta kapitel visade sig snart vara ett av de bästa hittills. Det som jag hade befarat - att tiden skulle gå långsamt och att jag skulle lida av fruktansvärd hemlängtan, hemlängtan som skulle vara i tre år, visade sig snart vara felaktigt. Under mina tre år på Grennaskolan utvecklades jag inte bara som person utan även akademiskt. På det personliga planet växte jag i takt med terminerna, pre-ib sedan IB1 och till slut IB2. Jag blev både självständig och ödmjuk, ödmjuk därför att det inte gick att komma med några endabarnet fasoner när man bor på internat och delar rum och liv tillsammans med andra tjejer. Självständig blev jag på så vis att jag fick klara mig utan mamma åtminstone under merparten av terminen, med undantag för några helger och lov. Min första termin var omtumlande, jag tvingades dela rum med någon som jag inte kände och som jag definitivt inte valt att dela rum med. Jag beordrades göra läxor mellan klockan 17 och 19 på kvällen, tider som jag inte heller själv hade valt. Jag tvingades städa mitt rum på torsdagar varför torsdagar? Jag uppmanades att släcka ner på rummet och gå och lägga mig klockan 22 (och allra senast klockan 23) på vardagar. Alla dessa regler tog tid att vänja sig vid, men konstigt nog lever merparten av dessa regler kvar i mitt liv idag. Livet på Grennaskolan har således präglat mig mer än jag och mamma kunnat ana när jag stod där på torget första dagen och precis hade checkats in på skolan. Under min tid i Gränna var det inte bara nya regler att förhålla sig till utan även nya människor. De flesta tjejer som jag har haft förmånen att leva nära under den tid som jag bodde på elevhemmet Åbergskan har jag än idag kontakt med. Så var det där med det akademiska. Tiden på Grennaskolan utgjordes inte bara av vänskapsbyggande och fostring utan även av studier. Ett flertal av de lärare som jag hade under skoltiden har gjort djupa intryck. Därtill kan tilläggas att jag genom utbildningen, IB-programmet, fick mycket goda grundkunskaper. Kombinationen av utmärkta lärare och en bra läroplan gjorde att jag efter studenten kunde söka och sedan komma in på mitt förstahandsval juristprogrammet vid Lunds universitet. Studietiden i Lund blev en angenäm upplevelse, inte minst för att jag var väl förberedd för studierna genom den goda grundutbildning som jag fick uppe på Grennaskolan. Det som kanske var allra mest värdefullt var all den uppmuntran och stöd som jag fick under skoltiden. Lärarna tog sig tid att hjälpa eleverna med studierna, närheten till lärare (ett flertal bodde i Gränna) gjorde att de så gott som alltid var tillgängliga om man hade frågor eller behövde hjälp, och det hände att lärarna ställde upp och gav extra lektioner och hjälp med läxläsningen. Särskilt en lärare stod ut i mängden, Ing-Britt Markström. Ing-Britt som var klassföreståndare och lärare i spanska och svenska var alltid positiv och hade en förmåga att få uppmärksamhet och intresse även om den bok som vi kanske läste inte var lika spännande! Det hände att Ingbritt bjöd hem eleverna i spanska till sitt hem och bjöd på tapas och spansk mat, det hände att Ingbritt bjöd hem eleverna i svenska Åbergskan och läste dikter för oss och uppmuntrade djupa diskussioner kring böckerna eller dikterna som vi hade läst. Även den mest ointresserade eleven kunde inte undgå att lära sig något tack vare denna engagerade lärare! Även om det har gått 10 år sedan jag tog studenten ligger många minnen från skoltiden färskt i mitt minne. Jag är både glad och tacksam över att ha haft förmånen att gå på Grennaskolan. Så låt mig nu gå tillbaka till det som jag inledde med, att jag inför föredettinghelgen i år kände ångest. Jag har tänkt mycket på detta och kommit på det som jag tror är svaret, nämligen att jag inför föredettinghelgen blev påmind om att det har gått 10 år sedan jag tog studenten. 10 år sedan jag lämnade den skola som skänkt mig tre fantastiska skolår. När jag stod på torget i början av juni 2002 och precis hade blivit utsparkad och bar stolt min studentmössa så tänkte jag då att det var nu som livet skulle börja, det var nu som alla möjligheter stod för dörren. Men i efterhand, när det har gått tio år så inser jag att de tre åren i Gränna var bland de bästa i mitt liv. Även om jag lever ett priviligerat liv idag så är livet lång från lika bekymmersfritt och enkelt som det var mellan åren 1999 och Även om jag inte vill snurra tillbaka klockan och gå om gymnasiet kan man ändå känna viss sorg över att ha den tiden bakom sig. Men å andra sidan är jag stolt över att få kalla mig en föredetting, att tillhöra Grennaskolans föredettingförening. I det fall att jag får barn en dag så hoppas jag att de också kan få möjligheten att gå på Grennaskolan. Så till alla Er elever som går på Grennaskolan lycka till framöver och var stolt över att vara en Grennaskoleelev. Martha Henriksson-Witt, jur.kand., bonde och fd Grennaskoleelev THE GLOBE 16

17 Elever Elever Det är inte bara våra elever som lär av möten med elever från de andra skolorna utan också vi har möjlighet att möta och att diskutera med personal från de andra skolorna. Tre dagar med tema ledarskap I slutet av april möttes de tre Riksinternaten för en gemensam ledarskapsutbildning. I år var det för tredje gången som denna kurs arrangerades. Kursen kom till efter en diskussion mellan skolorna Vi enades om att vi borde satsa på en gemensam ledarskapsutbildning för våra elever som har valts eller som själva har valt att kandidera till elevråd, skolidrottsförening eller som förtroendeman på elevhemmet. Det centrala skulle vara gruppers utveckling enligt FIRO teorin, samarbete och självkännedom. Att genomföra utbildningen i blandade elevgrupper skulle också öka kontakten mellan elever på de olika skolorna men vi ville också stärka elevernas sammanhållning inom respektive skola. Del av finansieringen kommer från HMK fond för ungdomars utbildning och Utlandshandelsföreningens stiftelse för utlandssvenskars ungdomar genomförde vi den första kursen i trakten av Örebro under ledning av ett företag som heter Outdoor experience och med Lundsbergs skola som värd. Eleverna var nöjda med innehållet och upplägget så vi beslöt att fortsätta. Vi på Grennaskolan tog ansvar året därpå och lade kursen, med en del förändringar från året innan, på Villingsbergs läger där vi kunde utnyttja matsal, duschar, lektionssalar m.m. Villingsberg är en militär övningsplats i Kilsbergen mellan Karlskoga och Örebro. I år hade SSHL ansvaret för arrangemanget. Vi blev inbjudna till Salems kommun och en anläggning vid Mälarens strand som heter HvSS. Förkortningen står för Hemvärnets Stridsskola och även här kunde vi utnyttja de bekvämligheter som vi behövde. Vad vi inte visste innan vi kom dit var att det fanns mängder med vildsvin inom området. Alla gräsytor såg ut som nyplöjda åkrar efter djurens sökande efter mask. Som tur var så höll sig bestarna borta från elevernas tält. De tre dagarna fylldes av praktiska övningar för de 60 eleverna. De praktiska momenten blandades med teorigenomgångar och diskussioner. Trots regn första dagen var humöret och intresset på topp. Inte bara dagarna var fyllda med verksamhet utan även nätterna eftersom eleverna fick sitta eldpost och vara ansvariga för de andra eleverna från sin skola. Från Grennaskolan deltog, förutom eleverna, undertecknad tillsammans med Lasse Svärd, fritidskonsulent och Christer Johansson, husfar på Grevegården. Vi försökte få TV4 till att göra ett inslag om hur vi sedan några år tillbaka aktivt arbetar med att utbilda våra elever i ledarskap. Tyvärr nappade de inte på detta upplägget men kom ändå till oss på fredagen då övningarna pågick, för att göra en intervju om hur det är att vara internatelev. Candice Lindqvist från Grennaskolan blev den som intervjuades. 17 THE GLOBE

18 Elever Våra elever var mycket nöjda med sina dagar och tyckte att de hade lärt sig mycket. Som bevis på utbildningen kommer de att få ett kursintyg. Intyget hjälpte en av förra årets elever till ett bra jobb denna sommar. Grennaskolan, GS7, tar pris i uppfinnartävling! Deltagande elever Mats Almlöw, skolchef Lukas Kilander, Annika Johansson Anna Larsson, Joanna Nathanson Christian Påulsson, Nicolas Orvelind Anton Jerntved, Karl Montelius Ludvig Joriksson, Alexander Molander Frida Gunnarsson, Maja Grape Emil Selin, Olof Krumlinde Candice Lindqvist Hemvärnets stridsskola Hemvärnets stridsskola, HvSS, har uppgiften att leda chefsutbildning, utbildningssamordning och kvalitetsuppföljning avseende all utbildning riktad mot hemvärnsförband samt utveckling av utbildningsmetoder, organisation och metodik. Sedan 2009 arbetar HvSS med central planering, genomförande och uppföljning av rekrytering till hemvärnsförbanden. Källa: Finn upp Sveriges största uppfinnartävling för skolelever i årskurs 6 till 9, arrangeras var tredje år. Under höst och vinter har närmare elever på skolor runtom i landet engagerat sig och skickat in sina bidrag. En av dessa skolor är Grennaskolan, med klass GS7 som skickade in femton uppfinnaridéer. Totalt i hela landet skickades det in bidrag varav över hälften är från tjejer. Att flickorna inte saknar idéer och kreativitet kan jag som fysiklärare intyga. Det fanns i klassen idéer om allt möjligt från blinkande mörkerjackor till vänsterprov. Naturligtvis deltog klassens sex pojkar också med uppslag och idéer! Den 28 maj avslutades tävlingen med en storslagen prisutdelning på Berns Salonger, i Stockholm. Där var Disa Gustavsson från Grennaskolan en av pristagarna i kategorin Kreativitet med sitt prov för vänterhänta. Hennes uppfinning väckte mycket intresse och många vänsterhänta bland publiken kunde bekräfta behovet av hennes uppfinning under dagens sista timma, då det minglades och gavs möjlighet att se och träffa alls pristagare. Prisutdelare var Åsa Magnusson, årets kvinnliga uppfinnare och Greger Hagelin, grundare och vd för klädmärket WEsc. En helt fantastisk dag, där våra unga kreativa talanger fick uppmärksamhet och erkännande från både affärsvärlden och ingenjörsamfundet m.fl. Finn Upp som startades 1979, då man upplevde en tilltagande brist på innovatörer, tekniker och naturvetare i Sverige, har verkligen lyckats plocka fram många förtjänstfulla talanger och att som lärare få delta under en sådan här dag ger ytterligare inspiration för att utveckla arbetet med Finn Upp på Grennaskolan, när det om tre år är dags för nästa tävlingsomgång. Ann Stensson, lärare THE GLOBE 18

19 Elever Roddresa till Cambridge 2012 Det är början av april och Grennaskolan har precis gått på påsklov, men för en viss skara elever väntar detta år inget vanligt lov. Den 2 april bar det iväg för 12 roddare, två lärare och en hängiven föredetting till en sannerligen roddförknippad stad Cambridge! Vi hade fått lov att träna på Rob Roy Boat Club, vilket är en av Cambridges många roddklubbar. Vi rodde flera gånger per dag en uppmätt sträcka på floden Cam, som flyter längs hela staden. Utmed sträckan såg vi allt ifrån fina båthus och stora intilliggande bostadshus till avlånga husbåtar med en mängd olika dekorationer. Vi passerade även under ett tiotal broar som efter att tag, i alla fall i vår båt, fungerade som avståndsreferenser för att veta hur långt vi hade rott, eller hade kvar. Dagarna var uppdelade i förmiddag och eftermiddagspass med kort tid för lunch där emellan. Den enda gången de flesta av oss verkligen inte ville ut på pass nr två var när det föregående passet hade präglats av konstant spöregn och alla var genomblöta. Men med lite hamburgare i kroppen, övertalande av Greg och för somliga inköp av torrt ombyte, kom vi alla åter ut på vattnet igen. Och lyckligtvis kom solen fram framåt eftermiddagen och värmde oss. Förutom all denna rodd präglades veckan av många roliga händelser, eller ska jag kanske säga incidenter... Bettans idé om gondolåkning längs med en annan, mer centrerad del av Cam, som resulterade i att hon själv ramlade i det halvfräscha vattnet är bara ett exempel. Från vandrarhemmet vi bodde på hade vi cykelavstånd till både roddklubben och till de olika restauranger som vi åt på varje kväll. Därefter var det valfritt om man ville vidare på upptäcktsfärd på någon av Cambridges alla pubbar. En kväll åt vi på den beryktade pubben The Eagle, där upptäckten av DNA först presenterades, vilket var en häftig upplevelse, alltså inte bara kulinariskt sett. Som avslutning av den fartfyllda veckan åkte vi på lördagen in till London för att se på det prestigefyllda The Boat Race mellan Oxford och Cambridge gå av stapeln. Starten ägde rum vid Putney Bridge, en bit utanför stan, där vi stod och såg hur de efter startsignalen snabbt försvann bortåt, följt av ett ytterligare tjugotal båtar. Efter ett minst sagt händelserikt lopp, med både omstart och avbruten åra, blev resultatet tämligen intressant. Det var nämligen Cambridge som vann! Det var sedan fjorton lyckliga men trötta resenärer som anlände till skavstad flygplats följande söndagsmorgon. Lyckligast var nog kanske jag, som råkade fylla myndig just den dagen. Tack till alla som gjorde denna resa möjlig att genomföra och till alla ni som var med! Maria Gunnarson, 2NV 19 THE GLOBE

20 Elever Griff Victor Martin Jag heter Victor Nohlgård och pluggar för närvarande mitt andra år på Grennaskolan. I och med årsmötet i mars, valdes jag in som ny Griff-ordförande. Det är ett uppdrag jag är mycket hedrad över att ha blivit vald till. På Grennaskolan är som de flesta vet, fritiden en viktigt del för eleverna med tanke på att den framför allt bidrar till bättre sammanhållning. Vi erbjuder allt från deltagande i skolans årliga musikal till att vara med i skolans Roddlag.(som kanske till och med är Sverige bästa på damsidan i nuläget?!). Alla olika aktiviteter är lika viktiga, och bidrar till en ökad sammanhållning och gemenskap på skolan och elevhemmen. Fritiden har också blivit en viktig knutpunkt för sammanhållningen mellan Internaterna och Externaterna, där diverse olika aktiviteterna tillåter Internater och externater att träffas efter skoltid och ha roligt tillsammans. De senaste årens innebandyturneringar har varit väldigt roliga som har har runnit ut i både tårar och glädje. Fotbollsturneringarna har också varit väldigt roliga.för skolåret så har den Nuvarande GRIFF-styrelsen bestämt att förbättra och ändra dessa turneringar till något ännu bättre! Den nya Sportstyrelsen kommer jobba hårt för att göra alla olika lag och spelare tillfredsställda. en nygammal nyhet är att detta år så är Externatlag tillbaka. de medför ännu mer tuffa men roliga matcher. På estetsidan så planerar vår nya Estetstyrelse att fortsätta att bygga på det arbete som den gamla styrelsen arbetat på, men också alla grymma eldsjälar som har lagt ner många timmar på bland annat skolans musikal och tagefestivalen. Vi har en bra grund att bygga vidare på! Vi i Griff har ett jättestort ansvar att få folk aktiva efter skoltid, men också under skoltid. Med ett stort utbud av olika aktiviteter i olika kategorier så hoppas vi att varje elev kan hitta någon aktivitet som passar en själv. Ny struktur i styrelsen Årets Griffstyrelse består av en helt ny struktur som för första gången någonsin testas. I stället för att ha varit en storstyrelse så har vi valt att dela upp oss i tre olika styrelser. Varje mindre styrelse planeras att bestå av en ordförande, två till tre ledamöter och sedan två vuxna som extrahjälp. Vi kommer arbeta med en huvustyrelse som har det övergripande ansvaret för de andra styrelserna, men dess huvuduppgift är att sköta föreningens ekonomi, och se till att vi har en budget som tillgodoser alla aktiviteter och individer på skolan. Estetstyrelsens uppgift är att fokusera på all kultur och musik som skolan har och kan tillgodose. Och sist men inte minst har vi Sportstyrelsen vars uppgift är att organisera de olika idrottsturneringar vi har på skolan. men också att få igång en ny satsning av Innebandy och Fotboll som ligger på tapeten för nästa år. GRIFF mål Vi vill öka Griffs intäkter genom att tex arrangera en turnering och sponsorer mm - Vi vill att man ska kunna fortsätta med den sporten även efter utbytet i någon form så man får en regelbunden träning. - Göra Musiksalarna mer tillgängliga så man ska kunna gå några stycken om man vill spela ihop. - Göra fler arrangemang som Vinteroch Tagefestivalen som bygger upp gemenskapen på skolan. Jag vill samtidigt tacka den förra styrelsen med Regis Akunwe för ett bra jobb och nu ser vi fram emot det nya läsåret. Trevlig sommar! önskar jag med min styrelse Elevkåren Elevkåren är huvudlänken mellan eleverna och administrationen på skolan och vår främsta uppgift är att försöka förbättra skolan på alla möjliga vis och även att försöka framföra och verkställa eventuella förslag från olika elever. Vi i elevkåren ska även föregå som gott exempel på skolan för att skapa trivsel och en god miljö både i och utanför skolan. Det är även elevkåren som arrangerar olika evenemang som t.ex. vårbalen, tårtbakningstävlingen, mm. Vi är sju stycken i den nuvarande elevkåren efter att alla har blivit framröstade av skolans elever i den förra elevkårens årsmöte. Vi var fyra stycken som kandiderade till att bli ordförande och majoriteten röstade fram mig till ordförande och Torkel Elsin till vice ordförande. Det var en röstning som var oerhört jämn i de flesta posterna och till slut blev Emil Selin och Maria Gunnarson framröstade till festmästarparet, Frida Gunnarsson till kassör, Clara Samuelsson till sekreterare och slutligen Olof Krumlinde till allt-iallo. Min och Torkels roll är främst att driva kåren och att även ibland vara huvudkontakten mellan administrationen och elevkåren. Claras roll som sekreterare är att anteckna vad som sägs och att sköta den skriftliga delen. Frida har hand om elevkårens ekonomi och Emil och Maria sköter olika evenemang under skolårets gång. Olof som allt-i-allo har i uppgift att sköta allt mellan himmel och jord som behöver göras för kåren som t.ex. att sätta upp lappar, handla fika till möten mm. Utöver allas huvudroller kommer alla medlemmarna med bra förslag om hur vi kan förbättra skolan och hur vi ska utföra de. THE GLOBE 20

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Samlade systrar 70 Inblick

Samlade systrar 70 Inblick 70 Inblick Samlade systrar Text: Sara Brinkberg Foto: Maria Macri xx Det händer att tjejer tar hissen upp till åttonde våningen i Fryshuset i Stockholm för att knacka på. Eller att föräldrar och skolkuratorer

Läs mer

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera Informationshäfte till föräldrar, elever med flera INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) IB Global Education är programmet för dig som vill vara med och skapa en bättre värld! Det är en utbildning för er som

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

En internationell skola nära hem

En internationell skola nära hem Grennaskolan Riksinternat. En internationell skola nära hem Bakom varje grind väntar något oväntat och spännande. För de ungdomar som väljer Grennaskolan öppnas en värld fylld med nya kompisar från världens

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Är det något ni vill ha med i nästa månadsbrev så skicka

Läs mer

Flaskposten juni. -15

Flaskposten juni. -15 Flaskposten juni. -15 Sommar, sol och fågelkvitter...då var det åter dags för en förhoppningsvis härlig sommar framför oss. Med lite framförhållning vill vi passa på att tala om att den 7 september har

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 28 april 2011 -onsdag 15 juni 2011

barnhemmet i muang mai torsdag 28 april 2011 -onsdag 15 juni 2011 barnhemmet i muang mai torsdag 28 april 2011 -onsdag 15 juni 2011 Barnen är tillbaks och vi har blivit med fler små härliga busungar så tiden som gått har vi ägnat åt att få våra nya vänner att känna sig

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson Stegen framåt! Case Managment Jeanette Andersson 1 Stegen framåt! Copyright 2012, Jeanette Andersson Ansvarig utgivare: Stegen framåt Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2436-7 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti Tre veckor har gått sedan vi skickade förra veckobrevet. Detta för att vi tog oss några dagar ledigt och för att Sussi sedan gick och blev sjuk.

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Elevintervjuer, resultat

Elevintervjuer, resultat Elevintervjuer, resultat Bilaga 1 1. Har du någon kompis som inte går på din skola? Ja Nej Drottninghögsskolan 9 1 Svensgårdsskolan 6 0 2. Var bor din bästa kompis? Nära Långt bort Drottninghögsskolan

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill gratulera till antagningen till Sveriges ledande Juristprogram på Sveriges, i särklass, främsta universitet. Juristutbildningen innehåller nio terminer och snart

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

WasaNytt v21 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v21 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v21 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning Elevskyddsombud måndag den 26 maj är det möte för elevskyddsombuden kl 10.00-11.00 i F1. Diskutera i

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 12 september - söndag 16 oktober 2011

barnhemmet i muang mai måndag 12 september - söndag 16 oktober 2011 barnhemmet i muang mai måndag 12 september - söndag 16 oktober 2011 Nu har det gått fem veckor sen sist, man kan fråga sig hur tiden kan gå så fort och vart veckorna tar vägen. Ni kanske undrar vad vi

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer